Francúzska légia

mir 14.8.2007 - 21:26

História Francúzskej légie

francuzska legia

Máloktorý bojový zbor na svete je ovenčený takým množstvom mýtov a legiend ako Francúzska cudzinecká légia. Jej členmi sú dobrovoľníci, ktorí za sebou nechali svoje sociálne aj rodinné zázemie, pričom svoje úlohy plnia s odhodlaním, nad ktorým svet žasne.

Cudzinecká légia bola založená 9. marca 1831 rozkazom Ľudovíta Filipa, kráľa Francúzska. Bol to čas politických nepokojov a tento oddiel plnil úlohu ochrancu kráľovskej moci. Väčšinu dôstojníckeho zboru tvorili veteráni Napoleonovej Grand Armee a mužstvo predstavovalo národnostne pestrú zmes, v ktorej bola zastúpená celá Európa.

V Légii sa objavili aj francúzski regrúti, ktorí sa snažili uniknúť pozornosti miestnej polície. Boli to dobrovoľníci vo veku medzi 18. a 40. rokom, s pravým alebo prijatým menom. Kráľ správne predpokladal, že platení žoldnieri nebudú pri plnení rozkazov rozmýšľať o ich príčinách alebo politickej korektnosti. Légia bola po potlačení nepokojov v Paríži okamžite zapojená do bojov o Alžírsko.

V roku 1835 však tento bojový zbor prešiel pod španielsku kontrolu. Následne sa na rovnakom princípe vytvorila druhá Légia, ktorá získala a udržala pre francúzskeho kráľa Alžírsko, ktoré sa stalo na dlhý čas jej domovom. Vo svojej africkej misii plnili legionári dôležitú úlohu - udržiavali poriadok, potláčali povstania domorodých nomádskych kmeňov a kolonizovali Severnú Afriku. Budovali cestné komunikácie na rýchle presuny, púštne pevnosti a časom tu vzniklo aj mesto Légie - Siddi bel Abbés.

Česť a odvaha

Francúzska cudzinecká légia zdedila tradície žoldnierskych vojsk, ktoré využívali francúzski králi už v stredoveku - škótskej gardy Karola VII. alebo neskôr Napoleonových poľských kopijníkov. Farbami tejto elitnej časti vojska sú zelená a červená, ktoré používali Švajčiarske gardy slúžiace trónu bielej ľalie. Znakom a symbolom zároveň je granát, z ktorého vychádza sedem plameňov, pričom dva z nich sú ohnuté smerom nadol.

Vzťahy medzi tými, ktorí rozkazy vydávajú a tými, ktorí ich plnia, sú vybudované na veľmi vyvinutom „esprit de corps", založenom na niekoľkých jednoduchých princípoch: disciplína a česť, radosť z dobre vykonanej práce a oddanosť svojej minulosti. Heslom Légie je "Honeur et Valour" - Česť a odvaha. Po vstupe do Légie nastáva veľmi tvrdá selekcia. Mnohí kandidáti nevyhovejú buď zo zdravotných alebo morálnych dôvodov.

Legionár je zriedka anjel, ale nikdy nie zločinec. Každý nový člen je dobrovoľník, ktorý chce uniknúť svojej minulosti, osobnej alebo rodinnej kríze, vo svojom sociálnom alebo politickom živote. Príkladom posledného fenoménu je masívny príliv dobrovoľníkov z Alsaska po roku 1871, zo Španielska roku 1939 a z Východnej Európy po roku 1945. Pre ostatných, ktorí sa nechcú zmieriť s limitmi strednej vrstvy, Légia znamená možnosť dobrodružného života. Všetkých jej členov spája súdržnosť, spečatená disciplínou a rešpektom k tradíciám.

Francúzska légia v krymskom konflikte

Časom sa stala Légia bojovou silou, ktorá obhajovala záujmy Francúzska aj v tých najodľahlejších končinách. Bola zapojená do Krymskej vojny 1853 - 1856, kde zohrala hlavnú úlohu pri dobývaní Sevastopoľu. Zámerom Francúzov v tomto konflikte bolo pomôcť svojmu spojencovi, tureckému sultánovi, pri získaní prístupu k prieplavu medzi Čiernym a Stredozemným morom. Po počiatočných rýchlych víťazstvách sa 1. a 2. cudzinecký pluk pokúsil o dobytie opevneného prístavu Sevastopoľ, čo vyústilo do blokády, ktorá trvala rok. Légia kvôli chorobám a zlému počasiu už nemohla dlhšie čakať a padlo rozhodnutie podniknúť frontálny útok.

Prvý pokus sa nevydaril a jednotky sa museli stiahnuť s ťažkými stratami. Pokúsili sa o to znova, s rovnakým výsledkom. Napriek tomu sa nevzdali a skúsili to po tretí raz. Sevastopoľ padol 8. septembra 1855. Ďalšími bojiskami legionárov sa stali Taliansko (1859) a Mexiko (1863 - 1867). Práve tu sa 30. apríla 1863 odohrala jedna z najslávnejších bitiek, ktorá vstúpila do dejín ako synonymum cti a odvahy.

Bitka pri Camerone

Dňa 30. apríla 1863 3. kompánia Cudzineckého regimentu zabezpečovala bezpečný presun zásob po ceste medzi Vera Cruz a Pueblom. Počas pochodu do určenej pozície jednotku prepadla takmer tisícka mexických povstalcov. Kapitán Danjou, aby získal krytie pred nepriateľskou paľbou, presunul svoje mužstvo do opustenej haciendy Camerone, ktorú minuli pred niekoľkými minútami.

Kompánia mala šesťdesiatdva legionárov a troch dôstojníkov, ktorí mali čeliť mnohonásobnej presile Mexičanov. K haciende, kde sa legionári pripravovali na obranu, prišiel posol s ponukou čestnej kapitulácie. Na streche ležal seržant poľského pôvodu, ktorý mu vojensky stručne naznačil, čo si myslí o tomto návrhu. Tak sa spustil jeden útok za druhým, všetky však boli s ťažkými stratami odrazené. Napoludnie začala legionárom dochádzať munícia, nemali jedlo ani vodu. Podvečer bolo nažive už len päť obrancov, na ktorých číhala armáda nepriateľov. V tejto beznádejnej situácii legionári nasadili bodáky a podnikli útok. Keď dvoch z nich pri napredovaní k mexickej pozícii zastrelili, zasiahol mexický plukovník.

Opätovne ponúkol kapituláciu. Legionári súhlasili pod podmienkou, že si smú ponechať svoje zbrane. Plukovník, dojatý ich odvahou, odpovedal slovami: „Mužom ako ste vy, nemôžem nič odmietnuť." Tento deň, ktorý vstúpil do dejín ako Camerone, sa každý rok pripomína vo všetkých táboroch Légie a oslavujú ho s veľkým zápalom a pýchou. V Aubagne, kde sa koná slávnostná prehliadka, nesú na čele pochodujúceho regimentu drevenú ruku kapitána Danjoua. Tento boj, ktorého meno je na každej legionárskej vlajke, ostáva symbolom misie, ktorá sa plní až do úplného konca.

V zákopoch svetových vojen

Roku 1914 sa pluky Francúzskej Légie zúčastnili bitky o Artois, kde utrpeli ťažké straty. Boli zreorganizované a o mesiac neskôr znova ťažko porazené pri Givenchy. Nakoniec utrpeli legionárske pluky také ťažké straty, že ich museli v septembri 1914 rozpustiť a preformovať do novej jednotky. Takto bol vytvorený RMLE (Pochodový pluk cudzineckej légie), ktorého úlohou bolo prevýšiť v boji všetky ostatné jednotky. RMLE sa zúčastnil na mnohých bitkách francúzskych bojísk a stratil tisíce vojakov. Zvlášť sa vyznamenal svojím bojovým umením v zákopoch pri Remeši, kde legionári vyčistili štyri kilometre nepriateľských línií iba puškami, bajonetmi a granátmi. Ďalším úspechom bol Verdun, kde légia uspela v misii o znovuzískanie svojich starých pozícií. Nasledovala obrana parížskeho koridoru a Légia uspela opäť, hoci s veľkým stratami.

Francúzi začali svoju ofenzívu v júli 1918 a RMLE bol opäť v prvej vlne - takmer dva týždne si legionári presekávali cestu cez Hindenburgovu líniu. Počas 2. svetovej vojny, v júni 1940, jedenásty REI (Pechotný cudzinecký pluk) takmer vyhladili pri obrane pozícií vo Verdune. Tí, ktorí prežili, sa stali zajatcami. Väčšine sa ale podarilo ujsť a znovu zasiahli do bojov. Pluk však rozpustili. Trinásta DBIE (Podbrigáda Cudzineckej légie) písala dejiny pri Narviku a Bjerviku v Nórsku, ďalší úspech prezentuje slávne víťazstvo pri Bir-Hakaim v Líbii. Légiu znova zjednotili a pokračovala vo víťazných kampaniach v Tunisku, Taliansku, Provence a Nemecku.

V roku 1940 sa Thajsko, spojenec Japonska, pokúsilo anektovať Kambodžu. Légia túto hrozbu odvrátila, ale zbytočne, pretože politickou dohodou Kambodžu odovzdali pod thajskú správu. V oblasti ostala dislokovaná len jedna jednotka - 5. REI. Ďalšími rokovaniami sa podarilo zabrániť vojne na juhu, hoci nie nadlho. Legionárov, umiestnených v garnizóne Ha Giang, čoskoro zmasakrovali a ostávajúce dva batalióny vyrazili na pochod smrti smerom k čínskej hranici. V roku 1945, ešte predtým, ako sa zvyšky 5. REI dostali do Číny, vojna skončila. Nahradila ju však ďalšia, tentoraz vojna s Ho-či Mi-nom a jeho komunistami, ktorá mala trvať ďalších deväť rokov. V nej boli zastúpené všetky pluky Légie a najslávnejšími bojiskami boli Phu Tong Hoa, Koloniálna cesta 4, a slávne Dien Bien Phu.

Dien Bien Phu

Bol to najdlhší a najtvrdší zápas francúzskych expedičných síl na Ďalekom východe. 1. BEP uskutočnil výsadok v údolí Dien Bien Phu, zabezpečil oblasť a postavil základňu. Nasledovalo 169 dní konfrontácie s Viet Minh, po ktorých prišlo 57 dní pekla. Viet Minh zaujal pozície na svahoch, obkolesujúcich pevnostný systém, a začal ostreľovanie ťažkým delostrelectvom. Zásobovanie a prísun posíl bol možný len zo vzduchu. Pristávacia dráha bola zakrátko pod kontrolou nepriateľskej protileteckej paľby.

Na pomoc prišli nielen príslušníci parajednotiek, ale k obrane tejto pozície sa dobrovoľne hlásili aj muži bez parašutistického výcviku, hoci zoskoky sa často uskutočňovali v noci. Paralelne s obliehaním Dien Bien Phu prebiehala konferencia v Ženeve. Francúzske jednotky mali záujem udržať údolie, kým nepriateľ nepožiada o prímerie. Situácia však bola neudržateľná a 8. mája padla posledná pevnosť.

Dien Bien Phu prestalo existovať. Proti 15-tisíc legionárom a príslušníkom koloniálnych plukov stálo približne 100-tisíc nepriateľov, vyzbrojených ťažkou technikou. Dvetisíc obrancov padlo, 1 500 sa stratilo v akcii, 5 800 bolo ranených. Vyše 11-tisíc vojakov sa dostalo do zajatia, z ktorého sa po štyroch mesiacoch vrátilo živých len 3 290 mužov. Bola to politická katastrofa, ktorá znamenala koniec francúzskeho koloniálneho impéria vo východne Ázii. Druhý deň po páde Dien Bien Phu požiadali francúzski vyjednávači na ženevskej konferencii o prímerie. Pre légiu sa tým vojna v Indočíne skončila.

Boj o francúzske Alžírsko

Ešte skôr, ako sa mohli legionári zotaviť z bojov, ocitli sa v Alžírsku. Tentoraz bola ich nepriateľom Armáda národného oslobodenia. Pluky Légie, ktoré mali zabezpečiť pokoj v krajine, kde žilo množstvo Francúzov, sa aktívne zúčastnili v mnohých operáciách proti rebelom a plnili si povinnosť pri ochrane hraníc. Na základe politických rokovaní medzi prezidentom De Gaullom a predstaviteľmi vzbúrencov však Alžírsko v roku 1961 získalo nezávislosť a Légiu povolali do Francúzska. Légia, ktorá vnímala Alžírsko ako svoj domov a toto rozhodnutie ako zradu, sa vzbúrila. Pokus o prevrat však nevyšiel a 1. REP (Cudzinecký parapluk) rozpustili. Od roku 1962 až po súčasnosť sú oddiely bielych anjelov umiestnené na juhu Francúzska a na Korzike, ale aj v zámorí - v Djibouti, na Madagaskare, Tahiti a Francúzskej Guayane.

Légia si získala renomé pri výkone operácií v mnohých vojnou zmietaných oblastiach. V septembri 1990 vyslali tri pluky Cudzineckej légie do oblasti Perzského zálivu. Zmocnili sa letiska Al Salman, kde sa stretli len s malým odporom. Ich ďalšou úlohou bolo zabrániť ústupu Republikánskej gardy na západ. O tejto vojne sa hovorí ako o bleskovej vojne - skončila po sto hodinách boja na zemi, pričom v nej zahynuli len traja legionári. Pod velením Organizácie spojených národov Légia udržiavala poriadok v Mogadiši a zúčastnila sa aj na konflikte v Bosne, kde zvládla viacero tajných operácií.

Pri týchto akciách vedela Francúzska légia s veľkým efektom využiť materinský jazyk svojich vojakov. V oboch oblastiach boli len ľahké straty. Charakteristika Légie za približne stosedemdesiat rokov jej existencie, sa dá vyjadriť slovami literárneho velikána Antoina de Saint Exupéryho: „Vojak nie je mužom násilia. Nosí zbraň a riskuje svoj život za chyby, ktoré nespôsobil. Neoblomne dodržiava svoje slovo až do konca, i keď vie, že bude zabudnutý."

Majo (bez overenia) 23.3.2010 - 11:29

http://www.youtube.com/watch?v=PoC_Xy4BPMA&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=FObjQKBtGgA&feature=related Také archívnejšie videá toto. :)

Majo (bez overenia) 23.3.2010 - 11:31

http://www.youtube.com/watch?v=1CFJN6kNNjU&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=VirTPfOLpWY&feature=related

2REP (bez overenia) 23.3.2010 - 11:50

Je to len dôkaz toho, čo si napísal Majoslav (smích-to som ti tak skomolil nick).Rozum ak je na mieste a hlava na krku- všetko sedí. Smíích. Pre CEA-načo sa rozčuľuješ? Veď si pomaly čítame myšlienky- chcel som napísať chlapcom, ktorí už idú o pár dní, nech sa naučia žehliť, a ty si ma predbehol. Ale je to super! Ďakujem. Chceme tu záujemcom o vstup do LE poradiť, tak raďme a ty sa už konečne nejeduj. Zo žartu. S tým bývaním na izbe máš pravdu.Svätú. Preto Dodo S.(ktorého neznášaš-a ja dobre viem prečo) býval sám sedem rokov na izbe a platil si to... A to CEA nevyvrátiš, ak áno, potom nemáme my dvaja o čom! Ale vadí mi, že sa málo zapájaš a skôr vtedy, keď sa niečo šuchtne. Mne nejdú dať sem fotky, ale poprosím (nie požiadam) chalanov tu z SVK, čo sú v tom dobrí, tak snáď sem niečo lupnem. Aby sme obaja vedeli who is who. Aj tak sa kniha dokončuje, tak o pol roka budem určite „odhalený“. Opýtam sa ťa ako Frère d´arme- aký máš názor na 4.Cie? Ďakujem za odpoveď. Dievča- no zatiaľ je chlapec (ak prešiel testami ) v „zbernom stredisku“ A nepíš tu .......bije to do očí. Provocateurs tu máme , mali sme a budeme mať stále plno! Takže ako sa u brata na Morave hovorí – do ne- naschledaní, po našom asi donevidenia. Nič proti ženám, som určite heterosexuál. Ale je možné, že ho máš veľmi rada a preto sa pýtaš. Ženy do vojny nepatria, len ju komplikujú,... a ešte viac. Buď trpezlivá a nevŕtaj do vecí, do ktorých ťa nič nie je. Keby si to mala skutočne „naštudované“, tak by si vedela , že prvých 15 dní sa robia testy. A ty tu píšeš o 22.2.2010 , kedy zaklopal na bránu. Ak sa dovtedy nevrátil, tak buď je v LE a nemôže sa ozvať (predpisovo) 4 mesiace, alebo sa ťa chcel zbaviť. Srdečne vás pozdravujem všetkých. 2REP

2REP (bez overenia) 23.3.2010 - 12:08

Nič v zlom, a nechcem sa degradovať morálne, mne sa len veľmi páči ten prejav...aj keď je pravdou, že dvakrát slušné to nie je...Ten záver je priam božský.... http://www.youtube.com/watch?v=hFtmvk5diAk&NR=1 2REP

2REP (bez overenia) 23.3.2010 - 12:17

Človek keď dúfa .... a nezúfa, potom sa na takýchto www... zabaví. Nehľadá súvislosti, konšpirácie, kokotiny, proste pustí si to cez obed a má dobrú náladu na zbytok dňa. pre istotu: smíííííííííííííííííííííích-http://www.youtube.com/watch?v=hFtmvk5diAk&NR=1 smeruje to podla mna do riadnej .... Takže freres ď arme- Allez! Allez! M.2REP

2REP (bez overenia) 23.3.2010 - 12:36

Měl jsem tě rád, nechtělo mi stát.... Oliver, máš to u mňa, rehoceme sa na tom viacerí, len ja som to musel preložiť do frániny. S tým mailom , vieš, vždy príde niečo, keď to nečakáš, a ak čakáš, nič nechodí. Tak niečo k obedu ja tiež, ... http://www.youtube.com/watch?v=3hAleep6uBI&feature=related

2REP (bez overenia) 23.3.2010 - 12:47

Tak prekladám-„ piši..., piši Michail, štob oni znaľi, što scharaňjajem Evropu a ne Jevropu a piť budem i vo vremja abeda. Ruskaja vodka nastajaščaja“ Ufff, mám aj ja jednu v sebe.. ... ja pridám len toto: http://www.youtube.com/watch?v=8YGaix0EdAw&feature=related Michal-2REP

Majo (bez overenia) 23.3.2010 - 13:03

Boha tam, človek si odbehne na obed a hneď tu je o stranu viac. :D Dobre to tu ide. 2REP - No k tomu mailu čo si sa pýtal. Ja som ho aj čakal aj nečakal ale neprišiel žiaden. :) Tak neviem.

2REP (bez overenia) 23.3.2010 - 13:18

Majko, tak ty hovoríš Boha tam, ja zase Boha tu! vydrž, vieš koľko svíň je na nás nalepených? teraz niečo chvôpi- to po našom... Romanov Boris ... Oficjalne tytuły władców Rosji: Cesarz Wszechrosyjski Król Polski; po rosyjsku: император Всероссийский, царь Польский (Impierator Wsjerossijskij Car Polskij)... Dla Rosjan Romanowowie byli carami polskimi. Ja len dodám, že Rodinu – schválne- s veľkým R. To po rusky je vlasť- vyvraždili jevreji.A pre nich veľké J nemám. Ani ruskí dôstojníci tu v LE.Boh ochraňuj Cára -(God save Tsar) ................................. 2REP Cítite tam chuť niečo roztrieskať? Kameň, drevo , železo, ... čokoľvek....Michal. http://www.youtube.com/watch?v=zWY-9UihgYg&feature=related na slavu nam.... Slavjanam.. Škoda, že mi ten môj patron dal len padák, mal asi dať aj ohnivý meč- Archanjela Michaela. Mišo-2REP

Rousslan(Ross)… (bez overenia) 23.3.2010 - 13:58

http://www.youtube.com/watch?v=pxCcEp4aAjs&feature=related A shto malccizkhi vy j polnostju neponjali?

R. (bez overenia) 23.3.2010 - 14:24

net, net//// eto srotshno, byjstro... ja p.s.. R....n http://www.youtube.com/watch?v=ICe1pF8Bdjs&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=gpI9eoX3mz4&feature=related How much indians have killed USA? How many people they killed in orient? USA is not better... http://www.youtube.com/watch?v=wXzWBqmuoo4&feature=related

R. pour belaja… (bez overenia) 23.3.2010 - 17:42

A my pochopili co ty hces.No ruzicka ne belaja, ale krasnaja.Paka i spasiba.

Ross pro Majo (bez overenia) 23.3.2010 - 18:29

http://www.youtube.com/watch?v=SMON2W6TXOw&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=o_9lmcUd-0E&NR=1

Necky (bez overenia) 23.3.2010 - 21:36

Nazdár klucí, Z civilu pořád vožralé zdraví všechny valašské, moravské, slezské, hlavně vsetínske kluky na slovenském foru koryto.A specielně Slováky.Necky. 2REPe co je to s tebo, vodka a ty? Vem si lyže a jdi vyvětrat hlavu.Pořád jseš nedostupné, mobil vyplý, na esemesky nereaguješ! Neboj, nezavřó, jen klapačku si zamkni a neobětuj se pro veřejnost, ta na tebe stejně vysere, když půjde vo život. Zatím jde vo hovno. Hele, tohle znáš? Přišel farář do bordelu, pěkný pozdravení dal- pochválen buď Ježiš Kristus- já bych si tu zamrdal! Schází mně ten tvůj smííích. A ještě jednou a veřejně a teď ať mně každý políbí prdel,-------- brácho, díky za život.Budu pamatovat do smrti.Kdybys mně náhodou potřeboval, víš kde mně najdeš. A nepij tu kořalku Karle, víš že ti to nedělá dobře. http://www.youtube.com/watch?v=OUNNh9CPL4M&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=AcU5jvDmK-o&feature=related A taky něco: http://www.youtube.com/watch?v=WP3Vx34zHxs&feature=related

2REP (bez overenia) 23.3.2010 - 22:16

Ved dobehni, nalejeme aj tebe za stakan. Smiiich. Vies bratu, ja neviem odhadnut ,do akej miery sa da na verejnom fore pisat o sukromnych zalezitostiach, cita to kdekto. Poznas ma, vies aky som. Mam srdce otvorene pre vsetkych, aj ked mam v poslednej dobe malo casu, a niekedy sa posedi s kamaratmi, radsej obetujem 5 min. aby som skontroloval svoj prispevok a gramatiku,len... Ten Stefan-Allija z P.B.mal raz pravdu, vtedy som to ja bral ako urazku. Ale on mal pravdu. Ta mamina smrt ma zasiahla viac ako som tusil, viac ako vtedy ta gulka. To bol cisty priestrel, zahojilo sa. Rana na dusi sa hoji tazsie. Citim, ze raz sa zmierim sam so sebou. A to bude zaciatok mojho konca. Pozrel som ten svoj prispevok o cistej vode a pstruhoch...co by som dal za jedinu sekundu toho zivota. Tak nazdarovje! Za LE. Pizdec. 2REP P.S. Mobil mi funguje, tak nekecaj!

2REP (bez overenia) 24.3.2010 - 04:37

CEA- "zabodoval si" Tebe vlastné... čo už, každý sme nejaký.Tak nech aj tebe výjde tá "stáž". Zdraví ťa - na rozdiel od teba frere d´arme. Vieš, 2Rep!-inak "CEA" po novom nicku, rozdiel medzi tebou a Judášom je obrovský- Judáš najprv zradil, až potom pobozkal, ty si to urobil úplne naopak. Michal. P.S. Ja na rozdiel od teba viem, čo CEA je.Ty si sa na to furt len pýtal. Nič proti. 1,Cie. Aj tam sú dobrí vojaci-legionári a pár superkokotov, čo to zkazia.A zhovadia ju tak, že aj ten nováčik (R.)sa tam bude cítiť blbo. Len roztrúbil si to ty a nie ja.Ja som momentálne v St. Christol. A pojeb od generality som dostal kvôli kokotom udávačom. Legionár si neotvára papuľu, nežaluje, nesťažuje sa a keď musel do civilu, z akýchkoľvek dôvodov-drží piču a krok.Tak ju drž aj ty!

2REP (bez overenia) 24.3.2010 - 15:11

Zdravím všetkých. Pre Majo- Ross je poameričtená, či poangličtená skratka pre ruské meno Ruslan (Rousslan). Čiže je náš-legionár. Včera sme spolu sedeli, tak sem dal nejaký link aj on, niečo o Specnaze, nechce sa mi to pozerať znovu.Na fóre teda jednorázový.On nevie po slovensky.Trochu po česky. CEA- prepáč, asi to bolo tvrdé, ak sa ťa to dotklo, ospravedlňujem sa ti. Mal som nejaké vodky, tak to neber vážne. Nahnevaný som sám na seba. 2REP

Majo (bez overenia) 24.3.2010 - 15:36

2REP - no ja trochu takejto písanej ruštine rozumiem. Ale tiež len máloktoré výrazy. A z hovorenej viem len trochu zanadávať a pár slovíčok. Ale to viac menej tá ukrajinčina. Teda ako u nás čeština. :)Videl som že pridal príspevky. Aj teda čo adresoval mne, tie som sem dal tak neviem prečo to bolo pre mňa. Ale nech len ďalej prispieva ak bude mať chuť. Každý je medzi nami predsa vítaný. B)

2REP (bez overenia) 24.3.2010 - 19:28

No skúsim ti to vysvetliť inak, aj keď vlastne o nič nešlo, proste sa debatilo o všeličom, otvoril som im naše slovenské fórum o LE ( oni tiež majú svoje v ruštine) a ukazoval som prispevky a prekladal im niektoré aby tomu rozumeli. Len tak zo zvedavosti, aby vedeli čo sem píšem. Tak dosť často videl aj tvoj nick, lebo si tu z nás asi najčastejšie, tak sa pýtal kto to je ten Majo. Povedal som teda, že si fajn chlapík zo Slovenska, čo má záujem o službu v LE a chystá sa sem a on asi v dobrej nálade chcel tiež niečim prispieť, tak sem dal tú učebku VDV a potom aj to srandovné pod tým, lebo predtým som im ukázal Zdeňka Izera. Tak v tom nehľadaj nič zlé, ja som to pochopil tak, že nejako - akoby si ťa považoval za to, že dávaš veľa a dobrých veci tak chcel ti niečo aj on. Ale to nebolo len pre teba, on to len napísal „pro Majo“. Nepýtal som sa ho, či chce sem prispievať, podľa mňa asi nie, skôr je na tom ich fóre, alebo na Youtube. Veď nevie slovenčinu tak čo by tu robil.To len včera, keď sme boli spolu, ale to som už vysvetlil. Inak oni komunikuju vo všeobecnosti takto dosť, samozrejme pokiaľ to vedia. Ale vedia skoro všetci. Ozaj- a potom sme ešte objavili Neckyho, ten čerstvo napísal tak sme mu čosi tam zakontrovali. My sme sa potom skôr bavili o Afganistane, lebo Ruslan tam tiež bol-a nie raz, slúžil ešte ako mladý vojak regulárnej ruskej armády, tak vie o tom svoje. Bol tam aj ranený. A teraz je náš 2.Rep na misii v Afganistane, tak preto sme to rozoberali, lebo je to aktuálne. Bežné legionárske debaty v dobrej atmosfére. Nič zvláštne. Až na tú vodku. Ale tá tiež nie je na dennom poriadku ani u Rusov. Takže mail si nedostal? Pozriem sa na to znovu. Možno blbla sieť. Salut, 2REP

Majo (bez overenia) 25.3.2010 - 15:09

2REP je mi to už jasné. :) A zle som to nebral. Ja len v dobrom. Nemám prečo byť zlý :D mailík nejako viazne na ceste ku mne stále. neviem čo je s tým. http://www.youtube.com/watch?v=mbtXT9I25TY&translated=1 Včera som mal debatu s Francúzmi čo boli na súťaži u nás na škole. Tak sme sa pobavili. Boli tu aj Chorváti, Česi, Maďari a Slováci. Mali prísť aj Poliaci ale nemohli sa zúčastniť z nevysvetlených dôvodov. Bola sranda. Keď sa takto stretneme z cudzích krajín stále je o čom debatovať. A stále je čo piť. Každý prinesie svoje tradičné nápoje a jedla. Núdza o zábavu nie je. Tak Vás srdečne zdravím.

NEMO (bez overenia) 25.3.2010 - 15:39

http://www.youtube.com/watch?v=jSyFEXxqvtk&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=VEleLVmFfac&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=-igeK_3FF3E&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=is0aGpB1WY0&feature=fvw

Majo (bez overenia) 25.3.2010 - 23:24

"ked vam nieco hovori meno Martin Zajic,prvy usvedceny cesky najomny vrah[chcel zabit nejaku zenu,manzelku podnikatela]ktoreho potom dolifrovali z bulharska lietadlom...tak s tym som tam narukoval...na gestape[odelenie preverovania zaujemcov]dostal za ulohu nakreslit strom...nakreslil oval asi jak 0,stoho odspodu ciarkou stonku akoze kmen,a kolmo na to dal dalsiu ciarku akoze zem...adzutanchef to chytil do ruky,otocil a povedal..ce un lamp pa an arbr,degaz conard....to je lampa a ne strom,vypadni kreten.." Jeden komentár v jednej diskusii. :D Som sa dobre pobavil. :D

Majo (bez overenia) 25.3.2010 - 23:30

http://img4.imageshack.us/img4/179/jartoo.jpg Tako vyzerá to povolenie v česku ak by ste chceli vedieť. :)

Majo (bez overenia) 26.3.2010 - 22:39

"Zdravím všechny, vím, že je asi malá šance, ale přesto bych chtěla touto cestou zkusit najít lidi, kteří sloužili spolu s manželem v Cizinecké legii. Jeho jméno bylo Exner, sloužil ve 2. REPu v Cea Milan, v roce 2003 byl v Djibouti a také na Pobřeží Slonoviny (v 1. vlně). Pokud jste ho znali, ozvěte se mi, prosím, na mail chsgemma@seznam.cz Předem moc děkuju Alena" Len tak vypomáham.

Majo (bez overenia) 28.3.2010 - 00:27

2REP - do zajtra úctivo očakávam že bude nejaký príspevok lebo strýco Majo sa na tomto fóre silno mocno začína nudiť. Smích :D Hádam je všetko OK. Drž sa

samarovic. (bez overenia) 28.3.2010 - 04:30

Pozdravujem všetkých ! Niečo na nudu a sku.venú náladu http://www.youtube.com/watch?v=0xQe8-apRpI&NR=1 http://www.youtube.com/watch?v=0Z32bk7peRw&NR=1 http://www.youtube.com/watch?v=0kJmXTpxc4k&NR=1 http://www.youtube.com/watch?v=Mlyg1plR8Yw&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=hkWElFOSLKY&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=8F2ak-J-Gfk&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=uG-PbC7E4vI&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=8XqUgEGUJ1E&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=YROPyb7MvJ4&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=Hr-aU5f-NwQ&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=bUN-0JdD0bg&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=udlnrxHlNxs&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=zwPfSTnMwQU&feature=related

Majo (bez overenia) 28.3.2010 - 13:13

Ve válce anglie proti německu přiběhne anglický voják ke svému důstojníkovi a říká....Já jsem ztratil kulomet...Důstojník: No to se nedá nic dělat tak si vezměte násadu od koštěte a nabarvěte ji na černo a vždycky zamiřte a zařvěte ratatabum. No a protože na vojně se neodporuje tak voják poslechne a na poslední chvíly zalehne do zákopu s nabarvenou násadou od koštěte....Začne bitva a voják zamíří a zařve ratatabum a německý voják se popadne za břicho a zkácí se k zemi...Voják se podiví a zkusí to znova a celá situace se opakuje...Takhle chvíly bojuje a pak najednou vidí jít posledního němce pomalu směrem k zákopu tak zamíří a zařve ratatabum...A nic, tak to zkusí znova a zase nic. Zkusí to potřetí a opět nic. Počtvrté už hystericky poskakuje, mává násadou od koštěte a řve ratatabum...Nic...Německý voják dojde až k angličanovi kopne ho do hrudníku a řekne: Vrrr tank tank

Ross (bez overenia) 28.3.2010 - 15:51

Najj job tvoju matj!!! Nada vseh nachuj datj, v pizdu materinu paslatj patom ,rasstreljat, bljatj... pustj zivjot 2REP on Slavak i Respblika Rossija. Soyuz nerushymyj respublik NE- svobodnych. Job vam tam i v zopu vashoje rukavaditelststvo respubliki. Carskayya gubernija, goluboj kraj... ij zza dve za tri kopejotscki daj mi zajebatj Vtoroj REP- slushaj menja- ja tjurmy nebojus- ja v tjurme rodilsja. Nepapomni zla. Pamjati otdavaj sovetskim soldatam pagipshim vo vremja vtaroj.Osvobozhdajushcie Cehoslovakiu.Otca svojego,matjushku tvoju radnuyu. Pustj v pizdu karavjatchuju jdjot pravitelstvo. Kakoj nibudj respubliky. Vot, kakaya tocshka! Bljatj!

Ross (bez overenia) 28.3.2010 - 16:19

V tjurme pasetitj vozhmozno. Pisatelj nash Mikhail C. pomnul da vsjo vozmozhno.Itti v pizdu i razbitj pravitelstvo.Vot malcishki, posmotrite, eto nakazal 2REP Na pam jatj- Russslan.

ROSS (bez overenia) 28.3.2010 - 16:25

http://www.youtube.com/watch?v=-VLUYj_gpRU&feature=response_watch !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

2REP (bez overenia) 28.3.2010 - 17:38

Obv i njunje, kokotikovia, koho“? Verbujem predsa ja len traba uznat, LE svojich noprepusti. Ti ktori viete, zed som Martincan, dobry, slusny lyziar, GRH2-CP. Miso- 2REP Chlapci , toto by som este pridal------------- TAKE POMLKY, LEBO LEN RUS TA DOSTANE Z BASY....Dufam, ze mu tym neubliyim.Nuech Ruslan a Cecenija. Miso-2REP

2REP (bez overenia) 28.3.2010 - 17:56

Obv i njuje, koho“? Verbujem predsa ja. len traba uznat, LE svojich noprepusti. Ti ktori viete, zed som Martincan, dobry, slusny lyziar, GRH2-CP. Miso- 2REP Chlapci , toto by som este pridal------------- TAKE POMLKY, LEBO LEN RUS TA DOSTANE Z BASY....Dufam, ze mu tym neubliyim. What´s a Jim? Full name.?? Look as well as possible last cowboy coming through the hell. Jim Bridger, mountain man extraordinaire, was born in 1804 in Richmond, Virginia. In 1812, Bridger's father moved the family to a farm near St. Louis, Missouri. Ten years later, at the age of 22, young Bridger began his life as a trapper by joining the expedition led by William Ashley and Andrew Henry up the Missouri River as a beaver trapper. Along with Bridger on the expedition went three other future giants of the frontier -- Jedediah Smith, Thomas Fitzpatrick and Hugh Glass. Jedediah Smith, who was known for reading his Bible around the campfire, gave Bridger a nickname which would stick for life. He called him 'Old Gabe' because Bridger, with his self assured manner, reminded him of the angel Gabriel spreading the word of God. The party travelled in keelboats some 1,800 miles up the mouth of the Yellowstone River. Jim's education grew by leaps and bounds as he found out how to survive on the land. He came to know the uncharted lands like the back of his hand. Jim Bridger had undoubtedly found his niche. He would spend much of the next 60 years at the head of groups of trappers and fur hunters for the Rocky Mountain Fur Company, of which he was a founder, and the American Fur Company. In 1842, however Bridger and fellow trapper Pierre Luis Vasquez set about building a settlement on Black's Fork of the Green River in what is now Wyoming. The settlement, known as Fort Bridger, would become a vital stopping off point for wary travellers on the overland trail west. The travellers found in Jim Bridger an excellent host. One diary reported the following about the man behind Fort Bridger: " He was excessively kind and patient with me in laying down the route to Salt Lake, taking the trouble of drawing a chart with charcoal on the door, pointing out a new line that had never been attempted, which would be a short cut of thirty miles." That account underscores Bridger's vast knowledge of the west. According to Captain John W. Gunnison in an 1834 report, " With a buffalo skin and a piece of charcoal he will map out any portion of this vast region with wonderful accuracy. His renown in the area of plotting and charting maps grew. In 1851, he was assigned by the United States Government to draw the official maps that established the tribal boundaries according to the Fort Laramie Peace Treaty. By his mid thirties Jim Bridger had grown into a fine specimen of a man. He stood at just over six feet, had a lean, muscular physique and sharp facial features. According to an 1837 copy of the Cincinnati Atlas, "His cheekbones were high, his nose hooked or acquiline, the expression of his eyes mild and thoughtful, that of his face grave almost to solemnity." The highlight of the trapper's year was the annual rendezvous. Bridger richly enjoyed such get togethers. He was a natural fireside entertainer. He would amaze his listeners with stories about his adventures and the sights he had seen. Bridger had the ability to mesmerize Indians as well as white men with his tales. On one occasion a Captain Howard Stansbury was amazed to see him keep a circle of Sioux and Cheyenne intrigued for over an hour with a tall tale that was told completely in sign language. Bridger kept himself busy trapping and scouting after Fort Bridger was established. He laid

Pridať nový komentár