Francúzska légia

mir 14.8.2007 - 21:26

História Francúzskej légie

francuzska legia

Máloktorý bojový zbor na svete je ovenčený takým množstvom mýtov a legiend ako Francúzska cudzinecká légia. Jej členmi sú dobrovoľníci, ktorí za sebou nechali svoje sociálne aj rodinné zázemie, pričom svoje úlohy plnia s odhodlaním, nad ktorým svet žasne.

Cudzinecká légia bola založená 9. marca 1831 rozkazom Ľudovíta Filipa, kráľa Francúzska. Bol to čas politických nepokojov a tento oddiel plnil úlohu ochrancu kráľovskej moci. Väčšinu dôstojníckeho zboru tvorili veteráni Napoleonovej Grand Armee a mužstvo predstavovalo národnostne pestrú zmes, v ktorej bola zastúpená celá Európa.

V Légii sa objavili aj francúzski regrúti, ktorí sa snažili uniknúť pozornosti miestnej polície. Boli to dobrovoľníci vo veku medzi 18. a 40. rokom, s pravým alebo prijatým menom. Kráľ správne predpokladal, že platení žoldnieri nebudú pri plnení rozkazov rozmýšľať o ich príčinách alebo politickej korektnosti. Légia bola po potlačení nepokojov v Paríži okamžite zapojená do bojov o Alžírsko.

V roku 1835 však tento bojový zbor prešiel pod španielsku kontrolu. Následne sa na rovnakom princípe vytvorila druhá Légia, ktorá získala a udržala pre francúzskeho kráľa Alžírsko, ktoré sa stalo na dlhý čas jej domovom. Vo svojej africkej misii plnili legionári dôležitú úlohu - udržiavali poriadok, potláčali povstania domorodých nomádskych kmeňov a kolonizovali Severnú Afriku. Budovali cestné komunikácie na rýchle presuny, púštne pevnosti a časom tu vzniklo aj mesto Légie - Siddi bel Abbés.

Česť a odvaha

Francúzska cudzinecká légia zdedila tradície žoldnierskych vojsk, ktoré využívali francúzski králi už v stredoveku - škótskej gardy Karola VII. alebo neskôr Napoleonových poľských kopijníkov. Farbami tejto elitnej časti vojska sú zelená a červená, ktoré používali Švajčiarske gardy slúžiace trónu bielej ľalie. Znakom a symbolom zároveň je granát, z ktorého vychádza sedem plameňov, pričom dva z nich sú ohnuté smerom nadol.

Vzťahy medzi tými, ktorí rozkazy vydávajú a tými, ktorí ich plnia, sú vybudované na veľmi vyvinutom „esprit de corps", založenom na niekoľkých jednoduchých princípoch: disciplína a česť, radosť z dobre vykonanej práce a oddanosť svojej minulosti. Heslom Légie je "Honeur et Valour" - Česť a odvaha. Po vstupe do Légie nastáva veľmi tvrdá selekcia. Mnohí kandidáti nevyhovejú buď zo zdravotných alebo morálnych dôvodov.

Legionár je zriedka anjel, ale nikdy nie zločinec. Každý nový člen je dobrovoľník, ktorý chce uniknúť svojej minulosti, osobnej alebo rodinnej kríze, vo svojom sociálnom alebo politickom živote. Príkladom posledného fenoménu je masívny príliv dobrovoľníkov z Alsaska po roku 1871, zo Španielska roku 1939 a z Východnej Európy po roku 1945. Pre ostatných, ktorí sa nechcú zmieriť s limitmi strednej vrstvy, Légia znamená možnosť dobrodružného života. Všetkých jej členov spája súdržnosť, spečatená disciplínou a rešpektom k tradíciám.

Francúzska légia v krymskom konflikte

Časom sa stala Légia bojovou silou, ktorá obhajovala záujmy Francúzska aj v tých najodľahlejších končinách. Bola zapojená do Krymskej vojny 1853 - 1856, kde zohrala hlavnú úlohu pri dobývaní Sevastopoľu. Zámerom Francúzov v tomto konflikte bolo pomôcť svojmu spojencovi, tureckému sultánovi, pri získaní prístupu k prieplavu medzi Čiernym a Stredozemným morom. Po počiatočných rýchlych víťazstvách sa 1. a 2. cudzinecký pluk pokúsil o dobytie opevneného prístavu Sevastopoľ, čo vyústilo do blokády, ktorá trvala rok. Légia kvôli chorobám a zlému počasiu už nemohla dlhšie čakať a padlo rozhodnutie podniknúť frontálny útok.

Prvý pokus sa nevydaril a jednotky sa museli stiahnuť s ťažkými stratami. Pokúsili sa o to znova, s rovnakým výsledkom. Napriek tomu sa nevzdali a skúsili to po tretí raz. Sevastopoľ padol 8. septembra 1855. Ďalšími bojiskami legionárov sa stali Taliansko (1859) a Mexiko (1863 - 1867). Práve tu sa 30. apríla 1863 odohrala jedna z najslávnejších bitiek, ktorá vstúpila do dejín ako synonymum cti a odvahy.

Bitka pri Camerone

Dňa 30. apríla 1863 3. kompánia Cudzineckého regimentu zabezpečovala bezpečný presun zásob po ceste medzi Vera Cruz a Pueblom. Počas pochodu do určenej pozície jednotku prepadla takmer tisícka mexických povstalcov. Kapitán Danjou, aby získal krytie pred nepriateľskou paľbou, presunul svoje mužstvo do opustenej haciendy Camerone, ktorú minuli pred niekoľkými minútami.

Kompánia mala šesťdesiatdva legionárov a troch dôstojníkov, ktorí mali čeliť mnohonásobnej presile Mexičanov. K haciende, kde sa legionári pripravovali na obranu, prišiel posol s ponukou čestnej kapitulácie. Na streche ležal seržant poľského pôvodu, ktorý mu vojensky stručne naznačil, čo si myslí o tomto návrhu. Tak sa spustil jeden útok za druhým, všetky však boli s ťažkými stratami odrazené. Napoludnie začala legionárom dochádzať munícia, nemali jedlo ani vodu. Podvečer bolo nažive už len päť obrancov, na ktorých číhala armáda nepriateľov. V tejto beznádejnej situácii legionári nasadili bodáky a podnikli útok. Keď dvoch z nich pri napredovaní k mexickej pozícii zastrelili, zasiahol mexický plukovník.

Opätovne ponúkol kapituláciu. Legionári súhlasili pod podmienkou, že si smú ponechať svoje zbrane. Plukovník, dojatý ich odvahou, odpovedal slovami: „Mužom ako ste vy, nemôžem nič odmietnuť." Tento deň, ktorý vstúpil do dejín ako Camerone, sa každý rok pripomína vo všetkých táboroch Légie a oslavujú ho s veľkým zápalom a pýchou. V Aubagne, kde sa koná slávnostná prehliadka, nesú na čele pochodujúceho regimentu drevenú ruku kapitána Danjoua. Tento boj, ktorého meno je na každej legionárskej vlajke, ostáva symbolom misie, ktorá sa plní až do úplného konca.

V zákopoch svetových vojen

Roku 1914 sa pluky Francúzskej Légie zúčastnili bitky o Artois, kde utrpeli ťažké straty. Boli zreorganizované a o mesiac neskôr znova ťažko porazené pri Givenchy. Nakoniec utrpeli legionárske pluky také ťažké straty, že ich museli v septembri 1914 rozpustiť a preformovať do novej jednotky. Takto bol vytvorený RMLE (Pochodový pluk cudzineckej légie), ktorého úlohou bolo prevýšiť v boji všetky ostatné jednotky. RMLE sa zúčastnil na mnohých bitkách francúzskych bojísk a stratil tisíce vojakov. Zvlášť sa vyznamenal svojím bojovým umením v zákopoch pri Remeši, kde legionári vyčistili štyri kilometre nepriateľských línií iba puškami, bajonetmi a granátmi. Ďalším úspechom bol Verdun, kde légia uspela v misii o znovuzískanie svojich starých pozícií. Nasledovala obrana parížskeho koridoru a Légia uspela opäť, hoci s veľkým stratami.

Francúzi začali svoju ofenzívu v júli 1918 a RMLE bol opäť v prvej vlne - takmer dva týždne si legionári presekávali cestu cez Hindenburgovu líniu. Počas 2. svetovej vojny, v júni 1940, jedenásty REI (Pechotný cudzinecký pluk) takmer vyhladili pri obrane pozícií vo Verdune. Tí, ktorí prežili, sa stali zajatcami. Väčšine sa ale podarilo ujsť a znovu zasiahli do bojov. Pluk však rozpustili. Trinásta DBIE (Podbrigáda Cudzineckej légie) písala dejiny pri Narviku a Bjerviku v Nórsku, ďalší úspech prezentuje slávne víťazstvo pri Bir-Hakaim v Líbii. Légiu znova zjednotili a pokračovala vo víťazných kampaniach v Tunisku, Taliansku, Provence a Nemecku.

V roku 1940 sa Thajsko, spojenec Japonska, pokúsilo anektovať Kambodžu. Légia túto hrozbu odvrátila, ale zbytočne, pretože politickou dohodou Kambodžu odovzdali pod thajskú správu. V oblasti ostala dislokovaná len jedna jednotka - 5. REI. Ďalšími rokovaniami sa podarilo zabrániť vojne na juhu, hoci nie nadlho. Legionárov, umiestnených v garnizóne Ha Giang, čoskoro zmasakrovali a ostávajúce dva batalióny vyrazili na pochod smrti smerom k čínskej hranici. V roku 1945, ešte predtým, ako sa zvyšky 5. REI dostali do Číny, vojna skončila. Nahradila ju však ďalšia, tentoraz vojna s Ho-či Mi-nom a jeho komunistami, ktorá mala trvať ďalších deväť rokov. V nej boli zastúpené všetky pluky Légie a najslávnejšími bojiskami boli Phu Tong Hoa, Koloniálna cesta 4, a slávne Dien Bien Phu.

Dien Bien Phu

Bol to najdlhší a najtvrdší zápas francúzskych expedičných síl na Ďalekom východe. 1. BEP uskutočnil výsadok v údolí Dien Bien Phu, zabezpečil oblasť a postavil základňu. Nasledovalo 169 dní konfrontácie s Viet Minh, po ktorých prišlo 57 dní pekla. Viet Minh zaujal pozície na svahoch, obkolesujúcich pevnostný systém, a začal ostreľovanie ťažkým delostrelectvom. Zásobovanie a prísun posíl bol možný len zo vzduchu. Pristávacia dráha bola zakrátko pod kontrolou nepriateľskej protileteckej paľby.

Na pomoc prišli nielen príslušníci parajednotiek, ale k obrane tejto pozície sa dobrovoľne hlásili aj muži bez parašutistického výcviku, hoci zoskoky sa často uskutočňovali v noci. Paralelne s obliehaním Dien Bien Phu prebiehala konferencia v Ženeve. Francúzske jednotky mali záujem udržať údolie, kým nepriateľ nepožiada o prímerie. Situácia však bola neudržateľná a 8. mája padla posledná pevnosť.

Dien Bien Phu prestalo existovať. Proti 15-tisíc legionárom a príslušníkom koloniálnych plukov stálo približne 100-tisíc nepriateľov, vyzbrojených ťažkou technikou. Dvetisíc obrancov padlo, 1 500 sa stratilo v akcii, 5 800 bolo ranených. Vyše 11-tisíc vojakov sa dostalo do zajatia, z ktorého sa po štyroch mesiacoch vrátilo živých len 3 290 mužov. Bola to politická katastrofa, ktorá znamenala koniec francúzskeho koloniálneho impéria vo východne Ázii. Druhý deň po páde Dien Bien Phu požiadali francúzski vyjednávači na ženevskej konferencii o prímerie. Pre légiu sa tým vojna v Indočíne skončila.

Boj o francúzske Alžírsko

Ešte skôr, ako sa mohli legionári zotaviť z bojov, ocitli sa v Alžírsku. Tentoraz bola ich nepriateľom Armáda národného oslobodenia. Pluky Légie, ktoré mali zabezpečiť pokoj v krajine, kde žilo množstvo Francúzov, sa aktívne zúčastnili v mnohých operáciách proti rebelom a plnili si povinnosť pri ochrane hraníc. Na základe politických rokovaní medzi prezidentom De Gaullom a predstaviteľmi vzbúrencov však Alžírsko v roku 1961 získalo nezávislosť a Légiu povolali do Francúzska. Légia, ktorá vnímala Alžírsko ako svoj domov a toto rozhodnutie ako zradu, sa vzbúrila. Pokus o prevrat však nevyšiel a 1. REP (Cudzinecký parapluk) rozpustili. Od roku 1962 až po súčasnosť sú oddiely bielych anjelov umiestnené na juhu Francúzska a na Korzike, ale aj v zámorí - v Djibouti, na Madagaskare, Tahiti a Francúzskej Guayane.

Légia si získala renomé pri výkone operácií v mnohých vojnou zmietaných oblastiach. V septembri 1990 vyslali tri pluky Cudzineckej légie do oblasti Perzského zálivu. Zmocnili sa letiska Al Salman, kde sa stretli len s malým odporom. Ich ďalšou úlohou bolo zabrániť ústupu Republikánskej gardy na západ. O tejto vojne sa hovorí ako o bleskovej vojne - skončila po sto hodinách boja na zemi, pričom v nej zahynuli len traja legionári. Pod velením Organizácie spojených národov Légia udržiavala poriadok v Mogadiši a zúčastnila sa aj na konflikte v Bosne, kde zvládla viacero tajných operácií.

Pri týchto akciách vedela Francúzska légia s veľkým efektom využiť materinský jazyk svojich vojakov. V oboch oblastiach boli len ľahké straty. Charakteristika Légie za približne stosedemdesiat rokov jej existencie, sa dá vyjadriť slovami literárneho velikána Antoina de Saint Exupéryho: „Vojak nie je mužom násilia. Nosí zbraň a riskuje svoj život za chyby, ktoré nespôsobil. Neoblomne dodržiava svoje slovo až do konca, i keď vie, že bude zabudnutý."

Alena (bez overenia) 31.3.2010 - 23:59

a ještě jsem zapomněla, Secopex - britská firma, které školí a zajištuje ochranu osob v rizikových oblastech, bude mít kurz v Chebu, tak pokud by měl někdo zájem můžu poslat mail s více informacema ... vychází to, tuším, kolem 60 tis

brano (bez overenia) 1.4.2010 - 18:34

charonxxx plne s tebou suhlasim, ale vynimka potvrdzuje pravidlo. pre starsich urcite si to pamatate http://www.youtube.com/watch?v=zuf_TDzSCz8&NR=1 http://www.youtube.com/watch?v=AOtrxWsxjC0&NR=1 krasny den vam prajem

cea (bez overenia) 1.4.2010 - 18:43

ahoj alena v poho viem ze ide o I.J. skusim nezabudnut a poslem ti na neho cislo, ale prepac najskor sa ho na to spytam ked pride.a mozno sa skontaktuje osobne neboj.inak boli tu na neho vyjadrenia ktore mu nepatria.Chlap keby zostal tak by to dotiahol daleko, bol velmi dobry legionar, len sa vzdy zabudol ked mal robit nejake rajony a zakecal sa s ostatnymi po obede a prisiel neskoro, tak potom za to ramasoval no a potom ked si na teba sadnu caporali a sergenti a ked ste boli prave na cea a na milane tak ste to mali tazke.... zasmail som sa nad patolizacmi ze radsej si pockaju na vyjadrenie vaseho "mesiasa" lebo asi len on ma pravo na vyjadrenie.... nic chlap sa rozhodol spravne ma zenu a super manzelstvo!! v legii by bol z neho alkoholik a jebal by akurat cierne k... v afrike...a snival o tom co zije teraz....

O.E. pro Cea (bez overenia) 1.4.2010 - 20:13

Nazdar, tady Ex. Ženská se mi pochlubila, co to tu vyvádí. Poslechni, nevím přesně kdo jsi, ale počítám, že jsi přišel do Repu chvíli po mně. Možná při náboru před C.d´Ivoire. Jsem každopádně rád, že jsem se s tebou takto zkontaktoval, jen kdyby jsi se mi dokázal trochu připomenout. Kde jsi sloužil na STE nebo Reco? Na Milanu jsi nebyl, alespoň myslím. Hele když jsem odcházel, udělali jsme si mafia czech společnou fotku ve vycházkových uniformách před post securite. Jsi na té fotce? Hrozně by mě zajímalo, jak se vede Frantovi L. (Slovák na sec,d´eclairage). Taky se mnou na Milanu sloužil Brazilec "Čiko" a samozřejmě moji druzi z proma Gaw... (Polák) a Knia...(Bělorus). Jestli se s někým z nich potkáš, moc je ode mne pozdravuj. Hlavně mi, prosím sežeň kontakt na Frantu L. Taky tam byl se mnou na Milanu jeden moc hodný kluk ze Slovenska. Za boha už si nemohu vzpomenout na jméno, mám mizernou paměť.. Měl doma malou holčinu, byl věřící, šikovný truhlář. (Pamatuju, jak v Africe postavil na našem improvizovaném příbytku střechu, jak na rodinný dům :) Taky bych rád věděl o jednom Slovákovi na STE, původně z Milanu. Jmenoval se Maťa P. Přišel do Milanu asi půl roku přede mno a dostal tam pěkně pohulit od těch zkurvenejch kaprálů... Pak si zažádal a nastoupil po zániku SML do nově vzniklé STE. Moc mi pomáhal na začátku. Když jsme přišli na Milan bylo tam 17 cpl a 3 1cl., žádný leg... to nebylo moc fajn :) Maťa to tam schytával ještě půl roku před náma třema a sám! Byl mým vzorem, jak to tam s těma kurvama francouzskejma vydržet. Naštěstí do roka jich většina skončila a pak přišlo hodně mladejch před Afrikou... Budu ti vděčný za každou zprávu. S pozdravem Ota

Alena (bez overenia) 1.4.2010 - 20:30

Díky moc, že jsi se ozval:) a doufám, že tě poznám někdy i osobně Jinak jsi mě pobavil s těma černoškama... vím asi víc než by se na manželku slušelo ;) Pokud máš přístup na icq, skype nebo lidé.cz, dej vědět a domluvíme se na konkrétním čase a můžete pokecat. Jinak bych chtěla hrozně MOC poděkovat Majovi, protože bez něj by se mi to asi nepodařilo. Hledala jsem manželovi kamarády přes půl roku v Cechách a dokud na mě nenarazil Majo a nepomohl mi, asi by se mi to ještě protáhlo:) Takže Majo, seš prostě super a doufám, že se potkáme až budeš mít svojí Kepi:) nebo i dřív

JAA (bez overenia) 2.4.2010 - 21:53

zdravim setkych ludi na tomto foree,,dlchsie som tu nebol,,a vydno,,ze som prisiel o bars co (smiich)kks ako tak pozeram dozadu,,na zaciatok tohto foraa ,,a teraz,,ladka sa stale zdviha viac a viac,,som zvedavy pokial ,,ale samozrejme si myslim,,ze este nejsme ani v polovici (smiiich)salut!pockajte ,,kolko je tri plus tri???!(smiiich)

2REP (bez overenia) 3.4.2010 - 22:40

Salut, Srdečne pozdravujem všetkých slušných ľudí na tomto fóre ( hlavne starú partiu) a prajem príjemné a pokojné prežitie Veľkonočných sviatkov. 2 REP

2REP pre CEA (bez overenia) 4.4.2010 - 01:05

Ak si mňa tu posmešne nazval „mesiášom“, priliehavý výraz pre teba je farizej. Alebo ešte lepšie-Judáš Iškariotský- aj ten sa najprv votrel medzi slušných, spravodlivých ľudí a potom ich zradil za 30 strieborných. Aj toho „mesiáša“. Mňa si tým neurazil- urazil si všetkých týchto slušných chalanov na fóre tým, že si ich nazval „pätolízačmi“. A tým si už urazil aj mňa! Títo chalani síce ešte nie sú legionármi, ale správajú sa už teraz ako legionári –sú čestní. A naopak, niektorí legionári veľmi rýchlo zabudli, čo to je Honneur et Fidélité. Hanba takým Ex-„legionárom“, ktorí kydajú na svojich a na organizáciu, vďaka ktorej aj teraz využívaju výhody ktoré im Légia dala. Ja sa len pýtam -čo je to za charakter človeka, ktorý v jednom kuse napáda a očierňuje toho, ktorý tu na fóre nie je a nemôže reagovať, brániť sa? Na to nech si názor utvorí každý sám. Dám ti len jednu otázku CEA - aký je PRAVÝ dôvod toho, že tu Doda Staviščáka v kuse haníš a že ho tak strašne nenávidíš? Za to, že ste v družnej debate pili pivo a on sa ti , ako si tu píšeš, sám so všetkým zdôveroval? Veď takto sa v LE vytvárajú kamarátstva, nie nenávisti. Alebo to bolo „trošku“ inak. Myslíš si, že legionári nevedia pravdu ? Vedia všetko, len zatiaľ diskrétne mlčia. Podotýkam - zatiaľ... 2REP

JAA (bez overenia) 4.4.2010 - 05:55

caute chlapi,,mam troska vypite,,akurat som dosiel domou ,,,cea ,,nechapem ta vies preco ??!naco si si tuna zmenil nick,,pod ktorym pises,,,?to hovori si myslis za dost veci ,,keby to tu neuviedol 2rep,,tak si myslim,,ze by si hral niekoho uplne ineho ,,pytam sa iba precooo ??fakt neviem ,,co si mam mysliet,,to mas take male ego,,?? neber to ako urazku,,,ale iba ako osobytny nazor,,ja co poznam legionarou,,je im toto cudzie chlape,,tuna je vydno,,ze v legii su ludiaaa "vaznee bars aky,,,a poviem ti pravdu,,s tebou na misiu,,no dva krad by som si to rozmyslel ,,hovorim teraz o tebe,,a nie co si sa v legii naucil,,salut!

Majo (bez overenia) 4.4.2010 - 17:30

Zdravím Vás, aj ja Vám prajem veselé prežitie veľkonočných sviatkov a nech žiadna sukňa suchá neostane. (používa sa zásadne studená voda) :) Vidím že toto fórum je zakliate určitým spôsobom. Vždy tu niekto niečo povie čo mieri viac menej útočne na ďalšiu osobu. Či už sa to podarilo mne, CEA alebo komukoľvek inému kto tu je. Serte na to chlapi. :) Osobne by ste možno boli nerozlučný priatelia. Toto je len písané slovo. Povie veľa. Ale každý si tam pridá ten svoj citový podtext a to podľa toho ako sa cíti, ako naňho pôsobí tá osoba a podobne. Jednoduchá psychológia. Ja tu teraz môžem niekomu napísať napríklad "Ty kokos ako sa máš?" A on to môže zobrať aj ako urážku a aj ako normálny bežne zaužívaný začiatok konverzácie. Opakujem, neviete čo chce tým autor presne povedať, nevidíte jeho mimiku, nepoznáte jeho psychický stav. Je mi jasné, sú tu niekedy oslovenia ktoré tu nemajú čo robiť, ale neriešim také už. :) Tak sa držte, Respectueusement, Majo.

Necky (bez overenia) 4.4.2010 - 17:33

Klucí,nazdár .Já na vás málem zapomněl.!!!! Zdravím tady jenom slušné lidi! A jak tak koukám a čtu poslední přízpěvky a jak zvyknul psát Samarovic- zdravím slúšné lidi a né hovada! Přeji tedy všem slušným lidem veselé Velikonoční svátky, hodně vody, méně vodky, radostné a spokojené prožití nejhezčích svátků v roce. A nedejte si hoši vzít tohle hezké Forum nějakými štváči,udavačemi, dezertéry a zkrachovalcemi. Zdraví vás Necky

Necky (bez overenia) 4.4.2010 - 17:41

Ještě tohle : JAA - máš to u mně kamaráde, díky. Pár slovy jsi to vystihnul a napsal to, co si mnozí tady myslí ale asi se neodváží to napsat. Máš můj leginářský respekt JAA! Necky

samarovic. (bez overenia) 4.4.2010 - 19:35

Zdravým všetkých správnych chalanov jasné že hovada ne!! no vidím aj ja že tu zas smrdí nejaká intrigárčina ale viem že na tomto fóre sme už zažili dosť a len tak hoc čo nás nerozhádže ! charonxxx :Viem, ktorého človeka máš na mysli, myslím že iba on má právo vyjadrovať sa tu k určitým veciam. Môj názor je a je to tu aj tak zaužívané že tu na fóre si môže napísať každý svoj názor ,druhá strana mince je kto sa s ním stotožní "zoberie si ponaučenie" a je rád že sa "dozvie niečo nové ,zaujímavé" .Osobne ďakujem 2REP za každý dobrý príspevok či komentár ktorý sem dá .Nemám ani najmenšiu chuť sa tu s niekým púšťať do hádky ,2rep! alebo CEA VIEM Že ti to je asi jedno ale nemyslím si o tebe že si zlý chalan aj príspevky máš dobré ale názor ohľadom pätolizačov som tiež zobral trochu osobne ok rešpektujem názor "beriem si ponaučenie" "dozvedel som sa niečo nové" dik aj za ostatných . Necky ! konečne ! A to ani už nepíš také že si na nás zabudol;) -hen tu sem neco našel- http://www.youtube.com/watch?v=NwpD_X0L0Dg Všetkým prajem príjemne prežitie veľkonočných sviatkov !

Exner (bez overenia) 4.4.2010 - 22:21

Zdravím Vás všechny. Přečetl jsem si vaše příspěvky a mrzí mě, že jste se tu takhle pohádali. Chci vás všechny ujistit, že Legie byla a stále zůstává v mém srdci. Být legionářem ve 2.Repu bylo to nejvíc, co jsem do té doby kdy od života chtěl a byl jsem na sebe hrdý, že jsem jím 2 roky mohl být. Samozřejmě byly okamžiky, kdy to stálo za hovno. No, ale čím víc jsem já nebo moji kamarádi dostal do těla (a samozřejmě, že jsme u toho vždycky píčovali), tím víc jsme na sebe byli později hrdí a smáli jsme se tomu u piva. Přesně tohle jsme od Legie čekali. Chtěli jsme být ti nejtvrdší a součástí bylo i dostat nejvíc do těla a být nejvíc zadření. Upřímně mohu říct, že jsem si neuměl představit, že bych z Legie dezertoval, ikdyž jsem některé cpl, zejména francouze úplně nenáviděl. Pohrdal jsem dezertéry a dokonce jsem se cítil víc i vůči legionářům z jiných regimentů než byl 2.Rep, protože si vybrali snazší cestu. (Říkali jsme jim vrány). Bylo pro mě nesmírně těžké odejít. No, do konfliktu se dostala Legie a moje skutečná rodina a já si musel vybrat. Když jsem odešel z domova, moji rodiče se právě rozváděli a já věděl, že tím mámě moc ublížím. Když jsem poprvé po 4 měsících volal domů, strachy jsem nemohl dýchat, jestli se nedozvím, že si třeba neublížila. (Jsem jedináček a moje máma ztratila v jeden okamžik celou rodinu, nevěděl jsem jestli to unesla). Prosil jsem boha, že až zavolám domů, dozvím se, že je v pořádku a slíbil jsem si, že už jí nikdy neublížím. Přes první část služby jsem se prokousal do období, kdy už jsem byl v Legii v pohodě. Jako starší 1cl jsem byl navíc adept na stáž cpl velice brzo, protože, když jsem přišel na Milan, byli tam skoro samí cpl a minimum legionářů. Polovina cpl během prvního půl roku odešla do civilu a celá CEA nabrala ve třech vlnách mnoho mladejch. Po Kosovu 2003 jsem měl jít dělat stáž cpl. (tam jsem však už neodjel) jako první z našeho proma. Řekl mi to osobně sgt Pamfil - Rumun, velitel mého družstva. Navíc mě po Africe poslali na stáž řidiče nákladních automobilů do Castelnaudary, takže jsem se i na tři týdny trochu zašil :) Problém nastal v jediný okamžik. Na Pobřeží slonoviny jsme měli jako první bojový kontakt s rebely a já jednoho zastřelil. Ostatní rebelové utekli (byli jen tři). Byl jsem na sebe hrdý, chtěl jsem si "vydobít ostruhy". A všichni moji kamarádi a celá rota to vnímala stejně. Ikdyž to nebylo nic, proti tomu, co pak pokračovalo na Pobřeží Slonoviny, byl jsem první, kdo měl nepřítele na kontě v tomto konfliktu. Pochlubil jsem se i domů a to byl kámen úrazu. Moje máma to nesla velmi špatně. Když jsem přijel na dovolenou stále propadala v pláč. Prý je teď na světě jedna máma, které jsem zabil syna. Navíc o mě začala mít hysterický strach. Do toho přišlo vyvrcholení vztahu s mojí Alenou, se kterou jsem na dálku chodil a byl jsem rozhodnutý si ji vzít za ženu. Rozhodl jsem se, že se tentokrát nezachovám sobecky a nebudu se ohlížet na sebe a tím ubližovat těm, které mám nejradši. Rozloučil jsem se svými přáteli a vrátil se domů. Trvalo mi dlouho, než jsem se s tím vyrovnal. Připadal jsem si, že jsem se obětoval. Životem v civilu jsem pohrdal, přestal jsem si vážit sám sebe. Najednou jsem byl jen nějakej zapráskanej civil. Trvalo to dlouho, až do doby než se mi narodila dcera, pak můj život opět začal mít smysl. Dnes bych jen rád věděl, co je s mými bývalými přáteli Kniazevem, Gawlinskym, Caesarem a hlavně Slováky I.J. a F.L. Ačkoliv nás bylo na rotě Cea čechoslováků 10, moji nejlepší přátelé, přátelé na život a na smrt byli právě tito dva Slováci. Otto Exner, mle 193086

Necky pro Exnera (bez overenia) 5.4.2010 - 07:25

Exnere, ikdyž si s dezertéry nemám co říct, přeci jenom jedna výjimka speciélně pro tebe: jako člověk - civil bych tě určitě pochopil, jako legionář - Čech se za tebe stydím! Legionář musí počítat s tím, že někoho bude muset v boji třeba i zabít a když se to stane, sdělí jen to, co musí ,tomu komu musí a šmytec! Nechlubí se tím! A už vůbec néééé matce! Nebudu raději komentovat výroky tvé paní na tomhle foru,napsala tady hodně kydů, hlavně když hrdě prohlásila, že Exner dezertoval právě kvůli ní. To o něčem svědčí, minimálně pak o tom, že jsi tenkrát byl a možna budeš napořád pod pantoflí. Ta tvoje by se spíš mněla věnovat výchově vaších tří dětí a neběhat po forech vo půlnoci. Nebo dělala „průzkumníka“ jako první? .... „nevím, jestli by potom nepodepsal další kontrakt a nebyl z těch legošů, co jsou pak pro normální život nepoužitelní „ -hochu, tohle si vyprosím, a asi nejenom já, to aby nějaká ženská, byť 3násobní matka, si takhle dovolila urážet legionáře se dvěma a více kontrakty.To bych pak já klidně mohl napsat, že nepoužitelné ženské pro normální život jsou právě takové, jako ta, co to tady napsala. Dezertovat z Legie kvůli ženské, byť jakkoliv dominantní, je podle mně projev slabošství. To své mle sem raději nepiš,ty nejsi legionář! Možná v začátcích tvé služby jsi ním byl. To matricule je mle dezertéra! Teď omlouváš svou neuváženost a dezerci zpovědí právě na tomhle Foru- není to nejlepší vizitka osobnosti, to mi věř. Ale každý jsme nějaký. Nikdo se tady nehádá, jenom je potřeba vzít v úvahu, že tady taky nejsou nějací blbci, co jim nadrobíš kůrku chleba a oni to hned sežerou, byť je už s plísní. Ale je třeba nakonec uznat, že jsi alespoň našel odvahu a na rovinu vybalil, jak to ve skutečnosti přibližně bylo (většina lidí to stejně dávno ví) .Udělal jsi to na rozdíl od někoho, kdo zde píše pod dvěma nicky a jenom pomlouvá jiné. I já žasnu nad tolikou záští u toho člověka. Ale možná jsi ho teď inspiroval a i on konečně nájde odvahu a napíše zde, jak to s ním v Legii skutečně bylo. A ať taky nezapomene sdělit, s kým on tedy šukal v Africe... když mu tak strašně smrděj tý africký k...rvy. Moc by mně to zajímalo. Necky

Exner pro Necky (bez overenia) 5.4.2010 - 08:07

Nazdar Necky, nic neomlouvám. Jen jsem chtěl říct, že jsem dezertér a přesto, co si o dezertérech myslíte, mám Legii v nesmírné úctě, děkuju jí za svou šanci, kterou jsem dostal a vzpomínám na ní velmi často. Nikdy bych jí nehanobil, už kvůli těm 35 tisícům padlých legionářů. To, jak jsem se rozhodl hodnoť, jak chceš. Mou ženu nenapadej. Exner

Alena pro Necky (bez overenia) 5.4.2010 - 08:36

ahoj, tvůj názor na mě měj jakýkoli:) já si svého manžela vážím a obdivuju ho. V jeden okamžik se musel rozhodnout mezi tím co chce a tím, co by měl... to, že se tak rozhodl zřejmě ty nikdy nepochopíš. Podle tvého příspěvku typuju, že jsi nikdy před takovýmhle rozhodnutím nestál... buď rodiče s tvojím působením v legii souhlasili nebo jsi utekl a vzhledem k tomu, že jsi s nimi neměl moc úzký vztah, netrpíš výčitkami... zřejmě jsi ani doteď nepotkal nikoho, s kým by jsi chtěl strávit zbytek života... vážně ti to přeju, máš v tomhle ohledu jednodušší život a popravdě v každé armádě je to svým způsobem jednoduché - nerozhoduješ se, jen plníš rozkazy:) Myslím si,že můžeš být dobrý voják, ale jako manžel a táta nebudeš stát za moc...vždycky bude něco, čemu dáš před rodinou přednost.

Alena (bez overenia) 5.4.2010 - 09:03

a popravdě, pro mě seš jen anonym, který se nepředstaví, neuvede svoje mle ( u nás je služba v legii beztrestná, tak ti v tom nic nebrání) a asi nejsi ani natolik odvážný, aby jsi sem napsal svůj příběh ... myslím, se právě tohle ty mladé kluky nejvíc zajímá....

Necky pro Exnerovy (bez overenia) 5.4.2010 - 09:54

V první řadě přeji veselé Velikonoce. Vám oběm i vašim dětem a myslím to upřimně. Otto, to já vím. Stejně jako i to, že Legii nehanobíš.To ať ti je k úctě, i když jsi už jednou dezertoval. Jsi podle mně jenom smolař. Anebo osud a tvoje karma nechtěli, abys byl dál legionářem. Kdoví, možná by tě našla brzy zubatá, kdybys zůstal. Osud je osud. A tvojí paní nenapádám, jen mně urazili její slova o nepoužitelnosti legionářů, kteří slouží dlouho. Aleno- ja chápu víc než si dovedeš představit. Jsi civil, byť manželka bývalého legionáře. Stál jsem před stejným rozhodnutím, jako tvůj manžel a věř mi nebo ne, bylo ještě kapánek těžší! Moje přítelkyně byla tenkrát těhotná, když jsem podepisoval třetí kontrakt. Ale promluvili jsme si společně a dohodli jsme se na tom, že nebudu první, ani poslední, kdo je voják a má rodinu.A tak jsem „válcoval dál starej tažnej plech“... A poslouchej Aleno- někdy je těžší splnit ten rozkaz a přitom vědět, že jdeš do risku a doma žena a dítě. Křivdíš mi, ale nic ti nevyčítám, to jsou ženy, které jsou typicky naše- Češky. Před svatbou mu říka: jestli mně máš rád, tak zůstaň se mnou a nechoď s kamarády na ryby. Po svatbe už ale: vyber si!, buď ryby nebo já! A přitom ví, že rybaření je největší záliba toho jejího chlapa. Cherchez la femme! Svého manžela si važ Aleno nadevše, protože právě kvůli tobě obětoval svou karieru a vím, že O.E. byl skvělý repman. Mimochodem- moje žena naštěstí Češka není. A jestli jako manžel a táta nestojím za moc, to laskavě přenech na jejich hodnocení, v tomhle směru jsou kompetentni oni, ty nikoliv. A též, když si přečteš moje příspěvky, zjistíš, že už jsem pár týdnů v civilu.Za svoje rozhodnutí vděčím především tomu samému chlapovi,kterému i za svůj život.Chlapovi, který si nechal v akci prošvihnout tělo kulkou a riskoval život, abych já žil. On děti nemá. Ale věděl, že já ano. Nebudu ho tady jmenovat... Necky P.S. A nic ve zlém.

Necky pro Alenu (bez overenia) 5.4.2010 - 10:32

Jóooo, a moje la matricule? Milá paní, kdyby byli zde na foru jenom slušní lidé, s radostí! Jako třeba na tom našem českém, kde zákon nezakazuje službu v Legii. Tady ne. Každý mně může víš co, lidově řečeno políbit prdel, ale stejně .... Já nemám strach o nějakou la carte de séjour , mám občanství RF. A když tohle forum chcípne, a ono chcípne dost rychle, tak jen kvůli těm druhým.Na které už jednou málem doplatil 2REP Necky

JAA (bez overenia) 5.4.2010 - 14:57

ZDRAVIM NASU SEKCIU ... TAKZE HNED NA UVOD ,,NECKY DIK,,VAZIM SI TO !!,,JA SOM PROSTE TAKY,,CO NA JAZYKU,,TO AJ POVIEM,,ALE NIE VZDY TO JE DOBRE,,ALE AKO SA POVIE,,TEN KTO MA POZNA VIE,,A TY DRUHY NECH SI MYSLIA CO CHCUU ..ALENKA REAGOVALA TROSKA ZBRKLO,,ALE AKO SI POVEDAL,,TAKE SU ZENY ,,A SUDIT KNIHU BEZ TOHO,,ABY SI JU NIEKTO PRECITAL,,JE BLBOST SI MYSLIM,,ALE TAK SETKO JE VYSVETLENEE SI MYSLIM,,JEDNO MUSIM DAT ZA PRAVDU TEJ BABE ALE,,A MUSIS UZNAT AJ TY ,,CO NAZNACILA HOLKA,,ZE NIEKTORY LEGIONARI SA NEVEDIE ZARADIT DO NORMALNEHO ZIVOTAA ,,JA SI MYSLIM,,ZE NIECO NA TOM BUDE,,ALE ZASE TAM HRAJE SIROKE SPEKTRUM OKOLNOSTI,,NEPOUZITELNY JE SILNE SLOVO,,ZLE SA VYJADRILAA!!LEGIONARI SU VZDELANY DISCIPLINOVYNY LUDIA,,KAZDEMU LEGIONAROVI LEGIA IBA DALA ,,CI UZ SA TO TYKA ZEMI A KULTUR CO SPOZNAL,,ALEBY JAZYKY,KTORE SA NAUCIL,,A TYCH KAMARATOU NA ZIVOT A SMRT,,AKO SI SPOMYNAL,,NENAJDES NIKDE INDE NA SVETE SI MYSLIM,A TO JE NA NEZAPLATENIEE !!MOZNO CO CLOVEKU ,,ZOBRALA SU IBA NAJLEPSIE ROKY ZIVOTA,,ALE KAZDY LEGIONAR JE DOBROVOLNIK,,KTORY SLOUZI FRANCI ZE CTI A VERNOSTI,,A TO ZA CENU AJ TU NAJVYSIU,,JE TO V KODEXE,,NEVIEM CI TO JE DOBRE NAPISANE,,ALE TAK NEKO TO JEE,,A V TOMTO JE TA SILA LEGIE,,DOBROVOLNIK,,PRETO JE NA SPICI "NAJLEPSIA ARMADA SVETA ,,!!A TOHO CLOVEKA ,,CO SI SPOMYNAL ,,VIEM DOBRE O KOM JE REC,,RESPEKT CHLAPI!!

Majo (bez overenia) 5.4.2010 - 15:35

Lož znamená v tomto svete veľkú moc. Ale Veľká moc má len jedinú vec ktorej sa bojí. A tou je pravda! (MF)

Exner pro Necky (bez overenia) 5.4.2010 - 18:03

Tobě taky hezké Velikonoce, ačkoliv poněkud opožděně. Víš Alču jsem znal velmi dobře z minulosti, byli jsme spolužáci na střední a pokud by se mi bývalo podařilo ji "sbalit" již dříve asi bych do Legie ani neodešel. Měl jsem v plánu studovat ve Vyškově Vysokou vojenskou školu pozemního vojska - obor velitel průzkumných jednotek, ale nevzali mě. Legie pro mě byl mýtus. Tenkrát, v roce 2001 takováto fóra neexistovala nebo jsem o nich nevěděl. Z domova jsem odcházel za poněkud pohnutých událostí a ikdyž bylo mým velkým přáním sloužit v Legii, v podstatě jsem s tím moc nepočítal. Někde jsem si tenkrát přečetl, že berou jen asi 4% uchazečů (což je nesmysl) a nedával jsem si šanci. Říkal jsem si, že to zkusím a když to neklapne, budu chvíli ve Španělsku sbírat pomeranče, pak se posunu do Hamburku, kde podle mých informací byla česká organizace, přes kterou se dalo nechat se najmout na záoceánskou loď. Klaplo to, službu v Legii jsem si užíval se vším, co k tomu patří. Dělal dobře a taky jsem dělal průsery, jako každý legionář. Zjistil jsem, že není důležité co vyvedeš, ale jak se k tomu postavíš. Na Milanu v té době bylo pravidlo, že legionář je tak dobrý, kolik snesl bolesti a já se stal časem dobrým legionářem :) Když jsem měl odejít za Alčou a vrátit se ke své rodině, byl to velký krok do neznáma. Nevěděl jsem jestli spolu budeme umět žít, jestli se po půl roce nerozejdeme... Rozhodl jsem se, že tomu dám šanci a i vzhledem ke všem ostatním důvodům, jsem odešel. Náš vztah jsem stavěl na upřímnosti. (To mě naučila Legie, udělám průser, přiznám ho, postavím se k tomu čelem, vytrpím si trest, ale svou čest neztratím). Alča samozřejmě ví o všech těch prostitutkách ve Francii i v Africe, jak tady už na to někdo narážel. Neumím si představit kteréhokoliv dvacetiletého chlapa déle než měsíc bez ženský. Bylo to vidět vždy, když jsme byli delší dobu v terénu. Byli jsme k sobě čím dál tím hrubší, tresty byly tvrdší a celkově to vypadalo, že se dřív nebo později všichni pomlátíme :) Opět nechci, aby to vypadao, že pomlouvám jen chci říct, že bylo dobré, že v Africe ženské byly. S Alčou nám to vyšlo a jsem za ní osudu velmi vděčný. Za tohle mě zase legoši vynadaj, ale stojí mi i za Legii. Ačkoliv bych to přirovnal k tomu, že jsem získal život, ale přišel o nohy. :) S těmi názory mojí ženy o použitelnosti legionářů, tak za to se na ní nezlob. Ona všechny soudí podle mne a já s tím problém měl. Po odchodu z Legie, jsem sám v sebe ztratil úctu. Nepodařilo se mi ani vstoupit do naší armády, protože všechny útvary v okolí mého nového bydliště zatím zrušili. Dělal jsem kancelářskou práci, kterou jsem do té doby pohrdal. Představoval jsem si vždy, že chlap má být buď voják, námořník, horník nebo něco na ten způsob. Teď jsem seděl v kanceláři a to byl daší důvod mé frustrace. Navíc kdejakej chcípák si tu na mě každou chvíli otevřel hubu. Říkal jsem si: "Ty mrdko, ty by ses zesral strachy, kdybys zažil co já. Brečel bys jak malej parchant mrazem a bolestí, když budu chtít, tak ti zlámu páteř, roztřískám tě na hadry a ty se do mě pouštíš?" Jednou jedinkrát jsem se po takovém zmrdovi ohnal a měl v hubě 7 stehů, zavolal na mě policii, byla přestupková komise a v práci finanční postih... Nesnášel jsem zapráskaný civilisty, protože nic nevydržej a nenáviděl jsem sebe, protože už nejsem, čím jsem byl... a trvalo to dlouho. V podstatě jsem tyhle pocity ztratil, až co se mi narodilo první dítě. Dnes už je všechno jinak. V práci jsem udělal velký postup. Mám pod sebou 20 podřízených, beru přibližně stejné peníze, jako za mě byl plat v Legii. Studuju dálkově bakálářský obor trestní právo na Masarykově univerzitě v Brně a současně rozjíždím vlastní podnikání. Takže už jsem aklimatizovanej:) , ale jak říkám, bylo to těžké a moje žena to se mnou prožila - odtud tedy její názor.

Alena pro Necky (bez overenia) 5.4.2010 - 18:25

jestli se tě dotklo něco, co jsem napsala, tak se omlouvám... Měla bych jen jednu ženskou:) otázku: nebylo ti někdy líto, že nejsi se svým dítětem každý den v těsném kontaktu? Vzpomínky na dětství svých dětí beru jako jednu z nejcennějších věcí (oni teda ještě děti jsou - 5,3 a 1 rok)... ale víš, co myslím... když Ota poprvé uviděl naší dceru, když byl u porodu syna, držel mě za ruku a já řvala jak protržená ( hold nejsem legionář, abych dobře snášela bolest :), když jsme si jeli do kojeňáku pro naší nejmladší, když si zvykla na rodinný život a bylo na ní vidět, že je u nás šťastná, když každý z nich začal chodit, mluvit... a vztekat se:) Nevím a nedovedu si představit, že by legie byla cennější než to, když přijdeš z práce a všichni letěj a křičej: "táta, táta":) a Kačka, která ještě nemluví, radostí alespoň píští a samozřejmě na něj naráz všichni hupsnou.... každý jste se vydal po jedné ze dvou možných cest, každá sebou nesla pozitiva a negativa... pokud si to umíte sami v sobě obhájit a jste si jistí, že jste se dobře rozhodli, je to tak správně... jen mě mrzel ten tvůj rychlý soud a urážky... Věř mi, že my si tu lehčí cestu nevybíráme... Snad ten náš příběh bude těm mladším k užitku:)

charonxxx (bez overenia) 5.4.2010 - 18:36

Pro NEcky: Napísal si Necky presne to, čo som mal ja na mysli,že Alena hrdo vyhlasila, že to kôli nej dezertoval manželík z légie a to ma vytočilo...preto som napísal že za všetkým treba hľadať ženu a hlavne ženám sa nehovorí nič zo služobných záležitostí a ani sa kôli nim nedezertuje...ženy toto citovo nevedia pochopiť ani to nezvládajú....ale nič proti exnerovi ani alene osobne nemám, možno nie každý zdieľa môj názor ale za ním si stojím. s pozdravom....charon Ja nemam prečo meniť svoj Nick, nehambím sa za svoje vyjadrenia, ani za seba.....

Alena (bez overenia) 5.4.2010 - 19:06

Teď když to čtu, nechci, aby vyzněla věta: "my si tu lehčí cestu nevybíráme" špatně, víš, jak to myslím... není to vůči tobě ale vůči nám... vždyť vzít si cizí dítě ( a ještě romečku) není lehčí než mít další svoje vlastní... takhle jsem to myslela;)

Majo (bez overenia) 5.4.2010 - 19:36

Nehnevajte sa na mňa stará parta, ja nie som legionár ale jednoznačne sa svojimi názormi viac prikláňam k Ottovi a k Alene. Samozrejme každý tu má svoju pravdu ale každý má svoju hlavu. Nedezertoval preto že "och môj kaporal ma buzeroval lebo som musel izbu umývať každý deň". Ale hovorím aj vy máte pravdu. Necky vie o čom hovorí z vlastnej skúsenosti tak isto ako aj Otto. No kto vie ako by som sa zachoval ja. Preto nechcem konkretizovať že áno presne s týmto súhlasím. :)

charonxxx (bez overenia) 5.4.2010 - 20:20

ja sa jednoznačne prikláňam k Neckimu a nie z neakého pätolízačstva ako to tu niekto spomenul..., ale preto že zdieľam jeho názor..A je smiešne o niekom tvrdiť že môže byť dobrý vojak ale nie otec... tieto názory sa mi fakt nepáčia....

Majo (bez overenia) 5.4.2010 - 20:56

Cháron, tak to musím uznať aj ja že to je volovina že buť to alebo to. Dá sa to aj skombinovať. Ale ako hovorím. Obaja majú svoju pravdu. Svetový mier!! :D :D :D Aby nebolo roboty.

Majo (bez overenia) 5.4.2010 - 21:01

Ale ja sa do toho nebudem moc obúvať. :) To by bolo nadlho. Jednoducho povedané aj tak neviem čo by som v takej situácii robil ja. Môžem tu o tom vypisovať aj básne, prózu či poéziu ale aj tak by to nemalo zmysel lebo ja tým nikoho nepresvedčím a ani to nepotrebujem. Som len rád že sa tu tak tá diskusia rozbehla lebo hovorte áno a či nie, aj diskusia tohoto tipu nás silno pripraví na situáciu ktorá nás môže postrehnúť aj v légii. Neberte to ale ako nejaký negatívny postoj proti vám z mojej strany. Všetci viete, že si Vás vážim. Ste mi dali možno už viac ako 3a pol roka mojej školy. :) Toto je škola života a nad tú nesiaha žiadna svetoznáma univerzita. Ale jednoducho u mňa existuje áno alebo nie. Nič medzi tým. Ale jednoducho niekedy výnimka potvrdí pravidlo a objavím sa na rozhraní názorov. Ako teraz.

Alena (bez overenia) 5.4.2010 - 21:13

Cháron, Majo, z mého pohledu mámy je pro mě důležitý čas, který stráví táta se svými dětmi a je při všech pro děti důležitých událostech... tohle bohužel ani při nejlepší vůli pokud seš voják a ještě ke všemu jezdíš na mise nejde... to ale neznamená, že ten člověk svoje děti nemiluje a že by za ně nedýchal. Neckymu jsem to napsala, protože jsem ho vůbec neznala a domnívala jsem se, že jde o nějakého "mladého", který hodně mluví a kritizuje, ale sám ještě nic v tomto směru nedokázal... a taky jsem se mu za to omluvila.

KansurSEAL (bez overenia) 5.4.2010 - 22:11

[b]KansurSEAL napísal:[/b] [quote]Môj pôvod hľadaj na severozápade Slovenska[/quote] Toto bolo pre 2REP

Majo (bez overenia) 5.4.2010 - 23:24

Nikdy se nenechal nikým zastupovat.Zastupoval se sám tak dlouho, až vytvořil frontu tak dlouhou,že mu už pak nestálo za to čekat, až přijde na řadu. (Buty) Múdro povedané. Preto si myslím že žiť spontánne je lepšie ako všetko presne plánovať a prepásnuť ten pravý moment. A preto si aj myslím, že Otto vedel čo robí! Sícce nám tu opísal svoj príbeh ale pocity ktoré vtedy prežíval on a Alena, tie sa opísať nedajú. Tak preto to tu nikto nepochopí čo presne ako bolo. Ani ja ani vy. Alena, Otto - Držím palce, nech Vám to vydrží čo najdlhšie. Som rád že som mal tú česť aj s Vami. Úprimne.

Majo (bez overenia) 5.4.2010 - 23:28

Ľudia a nikdy neľutujte prosím Vás to, čo ste urobili. Všetky rozhodnutia sú správne, len ich ľudia niekedy nevedia pochopiť.

charonxxx (bez overenia) 5.4.2010 - 23:33

Pre Alenka:To je pekne že z tvojho pohľadu, ale aj ten chlap má svoj uhol pohľadu,a čo ak by sa mezhodoval s tím tvojim..a už keď si si myslela že môžeš posudzovať ľudí ako je necki , a ak tvrdíš že si ho predtým vôbec nepoznala,prečo si si neprečítala zopár predošlých príspevkov aby si vedela aspoň s kým máš tu česť. Slušnosť by kázala keby si ľudia prečítali aspoň pár strán príspevkov tohto fóra z minulosti. My sme si tú námahu dali .....Predíde sa tak neakým nezrovnalostiam...inak nič proti tebe,vážim si že ste sa tak rozpísali....je to zložitá téma....

Majo (bez overenia) 5.4.2010 - 23:49

Charon, nehnevaj sa za moju poznámku, ale aj ty si súdil to čo O spravil pre A. A súdil si aj jeho. Teda celkovo ľudí ako on. A súdil si aj celkovo ženy. B) Nepoznám človeka čo by si to trúfol niekedy takto vyslovovať. (teraz nebránim česť nikoho. Prezentujem svoj názor.)

Pali (bez overenia) 6.4.2010 - 03:09

Aj tak budem legionár! Všetkým legionárom vzdávam úctu a je mi jedno odkiaľ ste alebo ste 2REP alebo v inom regimente. Ste legionári. SLÁVA A ČESŤ LEGIONÁROM

Alena pro Cháron (bez overenia) 6.4.2010 - 07:13

ahoj, většinou je to tak, že se úhel pohledu na to, jak má fungovat rodina a jednotliví členové liší, ale je to jen o toleranci, žebříčku hodnot, vzájemném pochopení a komunikaci... nic jiného v tom nehledej ;) Na Neckyho jsem reagovala úplně stejně jako on na mě... (to víc informací měl spíš on o mě než já o něm)...šmahem mě odsoudil a já zase jeho... hlavně, že se všechno vysvětlilo :) Popravdě, ikdybych věděla o koho jde nebo mi to řekl do očí, reagovala bych na něho úplně stejně... můžu mít k člověku respekt a úctu, ale mám taky svojí... a ještě k tomu trochu sebedestruktivní sklony:) Majo, děkuju, taky jsem tě ráda poznala. Víš, kolik lidí, tolik názorů :) Troufám si říct, že jednou budeš dobrý legionář a spravedlivý nadřízený :)

charonxxx (bez overenia) 6.4.2010 - 15:53

Este raz ti musím vysvetliť,reagoval som na to keď písala že kôli nej dezertoval,v tejto súvislosti to bolo ,takže dúfam že sa nebudem musieť opakovať.... inak myslím si že táto téma aspoň rozprúdila debatu..A ešte raz hovorím, možno som vtedy nemal najlepšiu náladu, ale ani teraz sa za svoje výroky nehambím...

charonxxx (bez overenia) 6.4.2010 - 15:56

To bolo tebe Majo, ale aj tak si niekto bude zastávať opačný názor, nevadí mi to, o tom to je .......

2REP (bez overenia) 6.4.2010 - 16:02

Pre Majo ,Charonxxx. Necky a ostatnych-- život je len jeden-momentálne.Potom príjde druhý a piaty, až kým nebude pokoj.Až kým sa neočistíme dočista.To platí pre každého.... Zabil som a v kutiku duše dúfam, že nebudem zabitý... Vojak-ak opakujem Neckyho-musí rátať so všetkým, n ielen nad krásnym sňahom v Belej-Duliciach, Vojak je predurčený na to, že môže aj zabiť! Veď preto je vojak! Teraz niečo pre Otíka- Oto, nevíš si prestavit , k,olik lide jsou na mem konte.Ale jso mrtvi a ja ziju.

2REP pre O.E. (bez overenia) 6.4.2010 - 16:21

Tak naposled-myslíš. že sa nevrátiš? Poznám ťa, Exner, vrátiš sa. A V Aubagne vybavím všetko ihneď, ak Exner, tak minimalne Caporal a viac! A nekupujem! Potrebujeme vojakov, aj keď otcov rodín-slušných vojakov! Príjdeš Oto? Michal, Comm de ...

Pridať nový komentár