Francúzska légia

mir 14.8.2007 - 21:26

História Francúzskej légie

francuzska legia

Máloktorý bojový zbor na svete je ovenčený takým množstvom mýtov a legiend ako Francúzska cudzinecká légia. Jej členmi sú dobrovoľníci, ktorí za sebou nechali svoje sociálne aj rodinné zázemie, pričom svoje úlohy plnia s odhodlaním, nad ktorým svet žasne.

Cudzinecká légia bola založená 9. marca 1831 rozkazom Ľudovíta Filipa, kráľa Francúzska. Bol to čas politických nepokojov a tento oddiel plnil úlohu ochrancu kráľovskej moci. Väčšinu dôstojníckeho zboru tvorili veteráni Napoleonovej Grand Armee a mužstvo predstavovalo národnostne pestrú zmes, v ktorej bola zastúpená celá Európa.

V Légii sa objavili aj francúzski regrúti, ktorí sa snažili uniknúť pozornosti miestnej polície. Boli to dobrovoľníci vo veku medzi 18. a 40. rokom, s pravým alebo prijatým menom. Kráľ správne predpokladal, že platení žoldnieri nebudú pri plnení rozkazov rozmýšľať o ich príčinách alebo politickej korektnosti. Légia bola po potlačení nepokojov v Paríži okamžite zapojená do bojov o Alžírsko.

V roku 1835 však tento bojový zbor prešiel pod španielsku kontrolu. Následne sa na rovnakom princípe vytvorila druhá Légia, ktorá získala a udržala pre francúzskeho kráľa Alžírsko, ktoré sa stalo na dlhý čas jej domovom. Vo svojej africkej misii plnili legionári dôležitú úlohu - udržiavali poriadok, potláčali povstania domorodých nomádskych kmeňov a kolonizovali Severnú Afriku. Budovali cestné komunikácie na rýchle presuny, púštne pevnosti a časom tu vzniklo aj mesto Légie - Siddi bel Abbés.

Česť a odvaha

Francúzska cudzinecká légia zdedila tradície žoldnierskych vojsk, ktoré využívali francúzski králi už v stredoveku - škótskej gardy Karola VII. alebo neskôr Napoleonových poľských kopijníkov. Farbami tejto elitnej časti vojska sú zelená a červená, ktoré používali Švajčiarske gardy slúžiace trónu bielej ľalie. Znakom a symbolom zároveň je granát, z ktorého vychádza sedem plameňov, pričom dva z nich sú ohnuté smerom nadol.

Vzťahy medzi tými, ktorí rozkazy vydávajú a tými, ktorí ich plnia, sú vybudované na veľmi vyvinutom „esprit de corps", založenom na niekoľkých jednoduchých princípoch: disciplína a česť, radosť z dobre vykonanej práce a oddanosť svojej minulosti. Heslom Légie je "Honeur et Valour" - Česť a odvaha. Po vstupe do Légie nastáva veľmi tvrdá selekcia. Mnohí kandidáti nevyhovejú buď zo zdravotných alebo morálnych dôvodov.

Legionár je zriedka anjel, ale nikdy nie zločinec. Každý nový člen je dobrovoľník, ktorý chce uniknúť svojej minulosti, osobnej alebo rodinnej kríze, vo svojom sociálnom alebo politickom živote. Príkladom posledného fenoménu je masívny príliv dobrovoľníkov z Alsaska po roku 1871, zo Španielska roku 1939 a z Východnej Európy po roku 1945. Pre ostatných, ktorí sa nechcú zmieriť s limitmi strednej vrstvy, Légia znamená možnosť dobrodružného života. Všetkých jej členov spája súdržnosť, spečatená disciplínou a rešpektom k tradíciám.

Francúzska légia v krymskom konflikte

Časom sa stala Légia bojovou silou, ktorá obhajovala záujmy Francúzska aj v tých najodľahlejších končinách. Bola zapojená do Krymskej vojny 1853 - 1856, kde zohrala hlavnú úlohu pri dobývaní Sevastopoľu. Zámerom Francúzov v tomto konflikte bolo pomôcť svojmu spojencovi, tureckému sultánovi, pri získaní prístupu k prieplavu medzi Čiernym a Stredozemným morom. Po počiatočných rýchlych víťazstvách sa 1. a 2. cudzinecký pluk pokúsil o dobytie opevneného prístavu Sevastopoľ, čo vyústilo do blokády, ktorá trvala rok. Légia kvôli chorobám a zlému počasiu už nemohla dlhšie čakať a padlo rozhodnutie podniknúť frontálny útok.

Prvý pokus sa nevydaril a jednotky sa museli stiahnuť s ťažkými stratami. Pokúsili sa o to znova, s rovnakým výsledkom. Napriek tomu sa nevzdali a skúsili to po tretí raz. Sevastopoľ padol 8. septembra 1855. Ďalšími bojiskami legionárov sa stali Taliansko (1859) a Mexiko (1863 - 1867). Práve tu sa 30. apríla 1863 odohrala jedna z najslávnejších bitiek, ktorá vstúpila do dejín ako synonymum cti a odvahy.

Bitka pri Camerone

Dňa 30. apríla 1863 3. kompánia Cudzineckého regimentu zabezpečovala bezpečný presun zásob po ceste medzi Vera Cruz a Pueblom. Počas pochodu do určenej pozície jednotku prepadla takmer tisícka mexických povstalcov. Kapitán Danjou, aby získal krytie pred nepriateľskou paľbou, presunul svoje mužstvo do opustenej haciendy Camerone, ktorú minuli pred niekoľkými minútami.

Kompánia mala šesťdesiatdva legionárov a troch dôstojníkov, ktorí mali čeliť mnohonásobnej presile Mexičanov. K haciende, kde sa legionári pripravovali na obranu, prišiel posol s ponukou čestnej kapitulácie. Na streche ležal seržant poľského pôvodu, ktorý mu vojensky stručne naznačil, čo si myslí o tomto návrhu. Tak sa spustil jeden útok za druhým, všetky však boli s ťažkými stratami odrazené. Napoludnie začala legionárom dochádzať munícia, nemali jedlo ani vodu. Podvečer bolo nažive už len päť obrancov, na ktorých číhala armáda nepriateľov. V tejto beznádejnej situácii legionári nasadili bodáky a podnikli útok. Keď dvoch z nich pri napredovaní k mexickej pozícii zastrelili, zasiahol mexický plukovník.

Opätovne ponúkol kapituláciu. Legionári súhlasili pod podmienkou, že si smú ponechať svoje zbrane. Plukovník, dojatý ich odvahou, odpovedal slovami: „Mužom ako ste vy, nemôžem nič odmietnuť." Tento deň, ktorý vstúpil do dejín ako Camerone, sa každý rok pripomína vo všetkých táboroch Légie a oslavujú ho s veľkým zápalom a pýchou. V Aubagne, kde sa koná slávnostná prehliadka, nesú na čele pochodujúceho regimentu drevenú ruku kapitána Danjoua. Tento boj, ktorého meno je na každej legionárskej vlajke, ostáva symbolom misie, ktorá sa plní až do úplného konca.

V zákopoch svetových vojen

Roku 1914 sa pluky Francúzskej Légie zúčastnili bitky o Artois, kde utrpeli ťažké straty. Boli zreorganizované a o mesiac neskôr znova ťažko porazené pri Givenchy. Nakoniec utrpeli legionárske pluky také ťažké straty, že ich museli v septembri 1914 rozpustiť a preformovať do novej jednotky. Takto bol vytvorený RMLE (Pochodový pluk cudzineckej légie), ktorého úlohou bolo prevýšiť v boji všetky ostatné jednotky. RMLE sa zúčastnil na mnohých bitkách francúzskych bojísk a stratil tisíce vojakov. Zvlášť sa vyznamenal svojím bojovým umením v zákopoch pri Remeši, kde legionári vyčistili štyri kilometre nepriateľských línií iba puškami, bajonetmi a granátmi. Ďalším úspechom bol Verdun, kde légia uspela v misii o znovuzískanie svojich starých pozícií. Nasledovala obrana parížskeho koridoru a Légia uspela opäť, hoci s veľkým stratami.

Francúzi začali svoju ofenzívu v júli 1918 a RMLE bol opäť v prvej vlne - takmer dva týždne si legionári presekávali cestu cez Hindenburgovu líniu. Počas 2. svetovej vojny, v júni 1940, jedenásty REI (Pechotný cudzinecký pluk) takmer vyhladili pri obrane pozícií vo Verdune. Tí, ktorí prežili, sa stali zajatcami. Väčšine sa ale podarilo ujsť a znovu zasiahli do bojov. Pluk však rozpustili. Trinásta DBIE (Podbrigáda Cudzineckej légie) písala dejiny pri Narviku a Bjerviku v Nórsku, ďalší úspech prezentuje slávne víťazstvo pri Bir-Hakaim v Líbii. Légiu znova zjednotili a pokračovala vo víťazných kampaniach v Tunisku, Taliansku, Provence a Nemecku.

V roku 1940 sa Thajsko, spojenec Japonska, pokúsilo anektovať Kambodžu. Légia túto hrozbu odvrátila, ale zbytočne, pretože politickou dohodou Kambodžu odovzdali pod thajskú správu. V oblasti ostala dislokovaná len jedna jednotka - 5. REI. Ďalšími rokovaniami sa podarilo zabrániť vojne na juhu, hoci nie nadlho. Legionárov, umiestnených v garnizóne Ha Giang, čoskoro zmasakrovali a ostávajúce dva batalióny vyrazili na pochod smrti smerom k čínskej hranici. V roku 1945, ešte predtým, ako sa zvyšky 5. REI dostali do Číny, vojna skončila. Nahradila ju však ďalšia, tentoraz vojna s Ho-či Mi-nom a jeho komunistami, ktorá mala trvať ďalších deväť rokov. V nej boli zastúpené všetky pluky Légie a najslávnejšími bojiskami boli Phu Tong Hoa, Koloniálna cesta 4, a slávne Dien Bien Phu.

Dien Bien Phu

Bol to najdlhší a najtvrdší zápas francúzskych expedičných síl na Ďalekom východe. 1. BEP uskutočnil výsadok v údolí Dien Bien Phu, zabezpečil oblasť a postavil základňu. Nasledovalo 169 dní konfrontácie s Viet Minh, po ktorých prišlo 57 dní pekla. Viet Minh zaujal pozície na svahoch, obkolesujúcich pevnostný systém, a začal ostreľovanie ťažkým delostrelectvom. Zásobovanie a prísun posíl bol možný len zo vzduchu. Pristávacia dráha bola zakrátko pod kontrolou nepriateľskej protileteckej paľby.

Na pomoc prišli nielen príslušníci parajednotiek, ale k obrane tejto pozície sa dobrovoľne hlásili aj muži bez parašutistického výcviku, hoci zoskoky sa často uskutočňovali v noci. Paralelne s obliehaním Dien Bien Phu prebiehala konferencia v Ženeve. Francúzske jednotky mali záujem udržať údolie, kým nepriateľ nepožiada o prímerie. Situácia však bola neudržateľná a 8. mája padla posledná pevnosť.

Dien Bien Phu prestalo existovať. Proti 15-tisíc legionárom a príslušníkom koloniálnych plukov stálo približne 100-tisíc nepriateľov, vyzbrojených ťažkou technikou. Dvetisíc obrancov padlo, 1 500 sa stratilo v akcii, 5 800 bolo ranených. Vyše 11-tisíc vojakov sa dostalo do zajatia, z ktorého sa po štyroch mesiacoch vrátilo živých len 3 290 mužov. Bola to politická katastrofa, ktorá znamenala koniec francúzskeho koloniálneho impéria vo východne Ázii. Druhý deň po páde Dien Bien Phu požiadali francúzski vyjednávači na ženevskej konferencii o prímerie. Pre légiu sa tým vojna v Indočíne skončila.

Boj o francúzske Alžírsko

Ešte skôr, ako sa mohli legionári zotaviť z bojov, ocitli sa v Alžírsku. Tentoraz bola ich nepriateľom Armáda národného oslobodenia. Pluky Légie, ktoré mali zabezpečiť pokoj v krajine, kde žilo množstvo Francúzov, sa aktívne zúčastnili v mnohých operáciách proti rebelom a plnili si povinnosť pri ochrane hraníc. Na základe politických rokovaní medzi prezidentom De Gaullom a predstaviteľmi vzbúrencov však Alžírsko v roku 1961 získalo nezávislosť a Légiu povolali do Francúzska. Légia, ktorá vnímala Alžírsko ako svoj domov a toto rozhodnutie ako zradu, sa vzbúrila. Pokus o prevrat však nevyšiel a 1. REP (Cudzinecký parapluk) rozpustili. Od roku 1962 až po súčasnosť sú oddiely bielych anjelov umiestnené na juhu Francúzska a na Korzike, ale aj v zámorí - v Djibouti, na Madagaskare, Tahiti a Francúzskej Guayane.

Légia si získala renomé pri výkone operácií v mnohých vojnou zmietaných oblastiach. V septembri 1990 vyslali tri pluky Cudzineckej légie do oblasti Perzského zálivu. Zmocnili sa letiska Al Salman, kde sa stretli len s malým odporom. Ich ďalšou úlohou bolo zabrániť ústupu Republikánskej gardy na západ. O tejto vojne sa hovorí ako o bleskovej vojne - skončila po sto hodinách boja na zemi, pričom v nej zahynuli len traja legionári. Pod velením Organizácie spojených národov Légia udržiavala poriadok v Mogadiši a zúčastnila sa aj na konflikte v Bosne, kde zvládla viacero tajných operácií.

Pri týchto akciách vedela Francúzska légia s veľkým efektom využiť materinský jazyk svojich vojakov. V oboch oblastiach boli len ľahké straty. Charakteristika Légie za približne stosedemdesiat rokov jej existencie, sa dá vyjadriť slovami literárneho velikána Antoina de Saint Exupéryho: „Vojak nie je mužom násilia. Nosí zbraň a riskuje svoj život za chyby, ktoré nespôsobil. Neoblomne dodržiava svoje slovo až do konca, i keď vie, že bude zabudnutý."

Majo (bez overenia) 7.4.2010 - 11:40

No o GRH2 je jedna veta písaná aj v tom článku. Nebudem písať sem čo som sa tam dočítal lebo to nie je vhodné a u ľudí tá činnosť pôsobí hrozivo. :)

Majo pre Necky… (bez overenia) 7.4.2010 - 12:16

Chalani, ale Alenu som sem zavolal ja. Tak neviem prečo hneď takéto vážne obvinenia? Potom som v službách Izraelu aj ja. A do LE sa ani nemusím snažiť dostať lebo to určite vedia a otočia ma už pri bráne. Pri najlepšom. Tak týmto ste mi zorali šancu chlapi B) (fór) Ale neviem prečo alebo ako by mohla byť Alena to čo ste napísali. Nechápem. Ja som dosť podozrievavý teda aj nedôverčivý človek. Ale toto?

Baby pre Maja a Miša (bez overenia) 7.4.2010 - 12:58

Já môžem tiež iba cez víkend :laugh: cez týžden v práci :evil: tak sa dohodnime všetci traja naraz. A niekde sa stretneme :) cez víkend já som na 100% doma tak je jedno v aký čas:)

Baby (bez overenia) 7.4.2010 - 13:02

Alebo si dáme rande len mi dvaja ak by Michal nemohol :laugh: ale lepšie by bolo ak by prišiel aj on :woohoo:

2REP (bez overenia) 7.4.2010 - 17:25

Pre Ottu Exnera-daj si pozor na slová, mohlo by ťa to mrzieť! A myslím, že aj bude... Majo- to že si sem dotiahol na forum Alenu práve ty, ma prekvapilo. A veľmi nepríjemne. Všimol som si, že kontaktuješ kdekoho a dosť neuvážene.Potom niet divu, že sa po fóre motá kdekto.Mne to už od tejto chvíle nevadí. Na to stretnutie cez víkend nedôjdem. Mohol by som, ale nechcem. Mám na to svoje dôvody. Alena- vidím, že ako „správna žena“ musíš mať posledné slovo. Maj si ho, neberiem ti to. Či sme boli o tretej nadránom na šrot, alebo nie, je naša vec, ale pre pokoj tvojej duše-neboli.Neviem ako Necky, ja si za tým, čo som napísal, stojím. A mám na to dôvod. Teda až na to trojčíslie mle 129-jasné, že je vymyslené, schválne tak staré. Po svojich nedávnych skúsenostiach by som musel byť vrecom udretý, aby som sem dával hoci len počiatočnú číslicu pravého mle. teda počiatočnú možno, čiže 1. Vedel som, že budeš jediná, kto sa toho hneď chytí a začne pátrať. Tvoje správanie tu na fore má veľkú vypovedaciu hodnotu, len možno nie všetci si to všimli. Ja určite áno a hneď zo začiatku.A neboj sa, paranojou určite netrpím, len mám v hlave to, čomu sa hovorí mozog. Pravdu máš iba v jedinom, ale ani to nemáš z vlastnej hlavy- Ottovi by to musel schváliť generál, ale to vie aj blbec, na to nemusíš kontaktovať iných legionárov. Postup(skrátene): list –žiadosť do Aubagne, zhodnotenie žiadosti, schválenie-neschválenie, na podpis generálovi, oznámenie žiadateľovi.Punktum. V Ottovom prípade by to síce bolo špecifické, ale ak by uviedol všetky veci, asi s kladnou odozvou. To tu ale vypisovať nebudem. Nemusí dávať výpoveď v práci, nech ostane kde je, bude to tak lepšie. LE si v srdci uchová. Pre všetkých -j tu na fóre definitívne končím, robte si tu čo chcete, píšte čo chcete, komu chcete, nech sa ma nikto nič nepýta, nič nechce, neexistujem, nie som, zomrel som, stratil som sa, zmizol, hotovo... 2REP

Majo (bez overenia) 7.4.2010 - 19:13

Ja som niekde v kútiku duše čakal že mi to niekto vytkne. No, popravde, ja som nič zlé nespravil. Život ide ďalej. Aj keď som dosť vyvedený z miery z toho čo sa tu napísalo v poslednej dobe. No s tým ja nič spraviť nemôžem. Čo sa stalo stalo sa a to sa neodstane. Je ne regrette rien!!! 2REP - a teda tuto naposledy pre teba. (neviem či chceš aj kontakt na mail úplne odpojiť, ale ak hey tak stačí povedať). Ja som sem prišiel s tým, že pomôžem Alene a Ottovi nájsť jeho kamarátov zo Slovenska. Aj som sa o to snažil pokiaľ sa to tu nezvrtlo cháronovými poznámkami do úplne iných medzí. Neviem vážne kde som pochybil. Nemám ani poňatia kde, kedy a ako. Tak ale ak to tak je a len ja som slepý potom som ochotný brať následky. Drž sa. A držte sa všetci. S pozdravom Majo. ( Bol som tu a prídem zas, volajú ma Majofas /Fantomas/ )

Majo (bez overenia) 7.4.2010 - 19:20

Ale ak človek takto pochybí v takejto veci. Teda ak to bola chyba. Tak nemôžem hľadať chybu v Alene alebo Ottovi. Hľadám ju v sebe. Aj som ju našiel. Príčínou sú možno nesprávne sny, nesprávne cieľe. Preto sa mi tu nikdy nepodarí nič dotiahnuť do konca na 100 percent a bez nejakého konfliktu. Možno prehodnotím svoje možnosti, schopnosti. No pôjdem ja navštíviť aj psychológa nech mi spraví nejakú tú analýzu, pozriem sa na seba aj ja. Predsa len po takýchto slovách sa na seba pozrem v realizme. A buďme realisti, 2REP, možno si ma precenil. A zakričal si hop a ja som aj tak nepreskočil. Ja nie som ani z ďaleka legionár už teraz ako si písal. Ani z ďaleka. A teda kto vie či sa ním aj stanem. Lebo charakter sa v človeku len tak nezmení. A legionár podľa mňa nie je stav ale je to povaha. Avec honneur, Majo.

charonxxx (bez overenia) 7.4.2010 - 22:14

Pre 2REP- Z úcty voči Majovi by som sa ho chcel v tejto situácii zastať, aj keď to ja som bol od začiatku proti Alene a aj MAjo ma nasral ako sa jej zastával ,no nerád by som aby ste sa kôli ľuďom, ktorý na toto fórum nepatria takto rozhádali.....Myslím si že nemal tentokrát dobrý odhad na ľudí,no stalo sa...ale určite to neurobil úmyselne...Napriek tomu si myslím že MAjo nie je zlý človek...

Majo (bez overenia) 7.4.2010 - 22:20

charon - ďakujem ti za tvoje slová, no ja nemám nič proti 2REP. Ja mám voči nemu stále rovnakú úctu a stále som mu vďačný za to čo robil pre nás tu a za to ako pomohol aj mne v mojom osobnom živote. Ale chcel som dať veci na správnu mieru. Je mi len ľúto toho že sa rozhodol ako sa rozhodol. Ale za jedno ho plne chápem. Bolo len otázkou času kým človek zatlačí nesprávnu strunu a ostrý pražec a praskne. Ale opakujem, má moju úctu a verím že sa raz stretneme a dáme jedno orosené. dve. Tak dobre aj tri. Lebo takých ľudí nechcem vyštvať zo svojho života. teda aj keby to on chcel, už je v pasci, pamätám si veľa. A len dobrého v tomto prípade. ;)

Majo (bez overenia) 7.4.2010 - 22:25

Podarilo sa mi rozsypať silnú skalu na piesok. Premeniť jazero na dážď. Každý má vlohy na niečo iné. :)

Majo (bez overenia) 7.4.2010 - 22:32

Ale beriem to teraz tak, že aj toto je jedna skúsenosť. Cenná skúsenosť. Ešte raz dík cháron, úprimne, za tvoje slová.

oskoro pojdem (bez overenia) 7.4.2010 - 23:40

jednoducho a v skratke napisane: SOM Z TOHO V PICI CO SA TU DEJE...nemam čas tu chodit ale vobec sa mi to tu kurva nepači ako pišete že už opuštate toto forum...kurva chlapy:(nemam kopec času bohužil:(ale na rychlo som tu zbehol a možem vam povedat len že nechcem aby sa tato partia dodrbala len koli nekomu....všetci vieme na koho naražam ...už žiadne mena ,nescem konkretizovat ,ale chcem len povedat že bolo tu vela havede a vždy sme to vedeli nejak dat dole a ta haved tak či tak odišla---spravme to aj teraz tak budme ako skaly a nedajme sa ,pevne stojme a odbijme tuto mlaku ktora špini naše teda vaše snahy---chcem to spat 2REP-mišo,MAJO,necky,BABY a sorry ak som na nekoho zabudol...ale stara partia nech sa drži!!!bez starej partie toto forum zomrie,a to nikto nechce ,komunikujme ...ak som niečo zle povedal sorry ale idem sa posnažit poslušne prečitat asi 40 stra...dufam že sa mi to podari chalani hlavy hore toto forum je naše!!!!naše-ludi s "pravymi tvarami" naše -ludi ktorí pišu pravdu a chcu si pomoct v slovazmysle pravom!!!

Necky (bez overenia) 8.4.2010 - 00:59

Ať moje slova jsou chápaná jakkoliv. Exnere, jestli vyhrožuješ Michalovi podřezáním, já jsem mu vděčný za život. Za pár dnů budu v ČR, tak si to klidně rozdej se mnou.Jsem ti plně k dispozici.A víš sám, že problém není, abych tě vyhledal.Já tě najdu. Necky

JAA (bez overenia) 8.4.2010 - 03:01

ale ludiaaa,,co ste sa uz uplne zblaznily do ritiiii !!! vobec nechapem tuto situaciu,,aj to ako jeden druhemu vyhrozujete,,v prvom rade Miso ,,uz sme sa o tom bavili davnoo,,pred tymi vsetkymi konfliktamy ,co tu boli ,,a vzdy aj budu ,to je uplne normalne,,vzdy sa najde niekto,,kto tu nezapasuje,,treba to riesit diplomaticky,,a nie tuna po sebe kodkodakat ako neake slepice,"myslim objektivne teraz,aj tak si neaky prchky ,,preco to neberes setko z nadhladom,,napr ako jaa ,,mne toto forum dalo -VELAA -/ /- som sa tu toho naucil,,ci uz sa to tyka lee ,,alebo celkovo tuna z tych situacii ,ale naucil si sa aj tyy!a to my das za pravdu"?!a ked vam mam pravdu povedat,,aj ma to rozosmialoo,,ako vas jednaa baba dokazala rozhadzat,,a hned sTE na nu utocili aj napriek tomu ,ze vies ,,ze to nema ziadny zmysel ,,naco to je dobree,,poviem ti pravduu ,,vytocil si sa ,,a teraz toho trosku aj lutujes ,,a to sa tuna tyka viacej ludi nebudem to menovat,,ten koho sa to tyka ,,vie!!poviem ti pravdu ,,nasralo ma "troskaa ,,to stretkoo ,,co nam nevysloo ,,lebo bral"aj berem TA,,za chlapa ,,ktory ma slovo,,a taky ludia ,,aspon u mna,ktory maju slovo,su u mna na samom spici ,,urcite vies co tym chcem povedat,,a teraz ste si tu dohadovali druhe stretko ,,ok do toho ma nic,,viem to!!ale ty si sa vytocil ,,a zase si to zrusil z neakych dovod !!chcem tym iba povedat,,ze ja som ta bral za CHLAPAA ,KTORY MA SLOVO KURVA,,A TERAZ SOM Z TOHO VSETKEHO TROSKA ROZHADZANY,,ja ti to hovorim s kludom ,,ziadne nervi niic ,, a necky ,,ked budes v cechach ,,dam si s tebou rad pivkooo,"a kludne sa moze aj niekto pridat,samozrejme ak mas zaujem,,ja v tom nevydim problem,,ked povies nie,,chapem,,nic sa nestalo,,ale ked povies ano,,tak dufam,,ze tvoje slovo PLATII!! a co sa tyka otaa ,tebaa a michala ,,chlapi,pozrite sa na to troska z ineho uhla ,,si chlap zo srdcom na miestee ,,mas zenu a niekto ti ju urazy,,ako by si reagoval ,,hm??takysto ako O.. tak sa tu prosim vas uz nahadajte,,a podajte si rukyy,,a nie sa tuna dudlat ,,a podobne veci ,,vieme o com rozpravam .. a majkoo ty si uplne v pohodee ,,troska si sa zamiesal do problemu,,coz si ani nemusel,,ale o com je vlastne toto forum ,,??! o komunikacii a vymienani si nazorou medzi sebou ,, o vzdelavanii sa a o spoznavanii ludi medzi sebou,,sak ked sa my nepacia niekoho prispevky,,tak ho budem ignorovat,,alebo raz zareagujem a konec,,a ako si povedal ty misoo"pametam dobree,,ako rychlo prisly,,tak aj rychlo odidu !! a tak to jee ,,je tu vela prikladou na to ..!! ludia omluva sa na chybyy,,ale musel som reagovat,,a je pokrocila hodina,,tak som to rychlo naskrabal (smiich)

Majo (bez overenia) 8.4.2010 - 10:44

Niečo o spravodajstve. Táto téma ma strašne zaujíma, ale zasa je aj dosť možné že na ňu raz doplatím. http://www.fpvmv.umb.sk/fpvamv/katedra/KSP/storage/File/predmety/baran/diplomacia%20a%20spravodajsk%C3%A9%20slu%C5%BEby.pdf

Majo (bez overenia) 8.4.2010 - 10:55

Ľudia, asi som sa teraz rozhodol že si spravím ešte aj vysokú školu. No neviem čo to je dobré rozhodnutie. Aký máte na to názor? Keď aj tak chcem ísť potom do LE?

Exner pro Majo (bez overenia) 8.4.2010 - 13:35

Nazdar Majo. Jsi moc fajn kluk a jeden z mála upřímných tady na tom fóru. Na rovinu, podle mě si naletěl na špek tomu pisálkovi, co si tu říká 2REP. Ty nesmysly, kterými se tu velkohubě ohání jsou snůškou lží. Určitě nesloužil v 2REP a na to ti dám hned důkaz, jestli, bude mít kuráž ještě odpovědět. Zeptej se ho na jeho BMP (brevet militaire de parachutiste) Ať nepíše přesnou hodnotu, stačí ať napíše kolik to má cifer a kolik písmen a zda jsou písmena na začátku, uprostřed nebo na konci (např: AA1234B56) Stačí takhle. Taky může povědět něco o SEPP, např. kde přesně v Camp Raffalli to je. Nebo co za sochy nebo umělecká díla na podstavcích stojí při vstupu na 3. companii. Mrzí mě, že jsem mu kdy odpovídal předtím, aniž jsem se tu předem seznámil s jeho příspěvky. (Myslel jsem, po tom prvním příspěvku, ve kterém mě vybízel ke vstupu do Legie, že je to nějaký sch nebo adj, který dnes sedí v Aubagni na gestapu a zná z praxe případ, kdy bylo možné pro dezertéra se vrátit). To jak se pak rozepsal a co o sobě vyblil, mi jasně potvrdilo, že to je lhář. Je dost možné, že to ani vůbec není legionář a upřímně i proto myslím, že by na to vaše plánované střetnutí nikdy nedošel. Poznali by jste to na něm možná na první pohled. Předně není 2.sv válka. Není ve 2.Repu legionář, který by zabil přes 70 nepřátel... Jeho žvásty o šifrantech..? Majo, nemám za sebou stáž na transmisse, ale jako každý legionář i já jsme musel umět ovládat radiostanici. PR4G (programme radio 4. generation), který se v Legii používá není jen vysílačka, je to celý systém spojovací techniky, který je navzájem kompatibilní s mnoha doplňky pro různé typy techniky. Rozhodně tě můžu ujistit, že se při komunikaci na vlnách nic nešifruje. Posty jsou vyrobené tak, že neustále mění (nevím přesně tu rychlost myslím 300x za vteřinu) vysílací frekvenci a nelze je odposlouchávat. Aby s nimi bylo vůbec možné komunikovat, pokud se pracuje v tomto utajeném módu, musí k nim být ještě jeden prvek. Jmenuje se to myslím DDI, už si nejsem úplně jistý. Vypadá to podobně jako třeba svíjecí metr do dlaně, taková krabička, která se připojí k postu a synchronizuje ho s ostatními. Tu má jen velitel a pokud to resetuje, hrozilo by např. zajetí, už je to na vyhození. Ze stanice, která není synchronizovaná si nic neposlechneš. To je celé, žádné šifry... Taky si neumím představit, že by někdo mohl mít tak zásadní vliv na to, aby nějaký dezertér mohl být přijat zpět do Legie. Nota bene s nějakou hodností, to je nesmysl. Zažil jsem jednoho kamaráda, který měl doma rodinné problémy a vrátil se o tři týdny později z dovolené. Jmenoval se Gulwaert a byl to Holanďan, super kluk. Když se vrátil a to i přesto, že předem volal na rotu, že se vrátí, že není dezertér, ale že má závažný důvod, který musí vyřešit. Strávil několik týdnů v base, caporali mu vykradli skříňku, takže musel jet do Aubagně nafasovat jiné hadry, ze skladiště, kam se odevzdává výstroj odcházejících legionářů. Potom byl na rotě několik dlouhých týdnů zadřený. Neexistovalo pro něj osobní volno. Jen skončilo zaměstnání, hned měl do půl hodiny nástup na gratage až do večerky. (časem mu pak sergenti de semain trochu ulevovali, protože to byl jinak dobrý voják). Mimo to byl degradovaný. Za rok, který jsem s ním ještě po téhle události strávil, byl pořád legionář 2.třídy a to už tam sloužil skoro tři roky. Majo, jedinný skutečný legionář, za kterého se mohi zaručit, že to je nebo byl legionář je Cea. On jmenoval lidi ode mne z roty, které znám. Bude znát i Gulwaerta. Jmenoval sice i takové, které si nepamatuju, např. Veloso, ale to je asi jen mojí pamětí. Byli to všechno kluci skoro s o dva roky s kratším servisem, než jsem měl já a myslím, že nebyli z Milanu. Rozhodně si ale vzpomínám na Figa a Martina, kteří z Milanu byli. Martin byl Francouz, vyšší tmavší typ, chytrý. Figo byl Portugalec a připadl mi trochu měkký. V Africe si například ochočil nějakou veverku nebo co to bylo a všude to nosil s sebou v kapse. Sch Cserep mu to pak zabil, aby se nechoval jak buzna. Hele Majo, dej pozor komu tu věříš. Máš to tu naprd udělané, že se tu každý může představit jak chce. Ani by mě nepřekvapilo, kdyby 2REP nezkusil chvíli přispívat pod nickem Cea, když jsem tu teď napsal, že to je skutečný Repman z Compagnie d´ Éclairage et d´Appui. Jestli se mě budeš chtít na něco zeptat, rád ti pomůžu. Budu vám sem s dovolením chodit, ikdyž na urážky už reagovat nebudu. Nechal jsem se vyprovokovat. Ota

2REP (bez overenia) 8.4.2010 - 16:14

Salut, Cítim potrebu ešte niečo dodať.Za tie nadávky a urážky sa Alene verejne ospravedlňujem. Ak môžeš Alena, prepáč mi to. Chápem teda aj to, že Otto reagoval tak prudko, nebojím sa ťa, ale viem, že ťa to vytočilo, myslím to, že niekto nadáva tvojej žene...Asi by som aj ja reagoval podobne, aj keď inými slovami. Toho pisálka si si ale mohol odpustiť. Ospravedlňujem sa aj Majovi.Vina je moja, nie tvoja. Budem sa musieť viac kontrolovať. JAA-máš pravdu. Ale za chyby sa platí. Vyrobil som si riadny škandál a je nemysliteľné, aby som tu ďalej mohol prispievať. Otto, nikomu nebudem nič dokazovať, ani nič uvádzať, tu pre zmenu necítim žiadnu potrebu reagovať. Neurazilo ma, čo si napísal. Ja po nedávnych skúsenostich mám dôvod nebyť konkrétny v mojom osobnom prípade, niektorí chalani tu na fóre vedia, čo mám na mysli.Ľahko sa tu hádže mle a mená niekomu, kto je mimo aktívnu službu a s LE už má spoločné iba spomienky a kamarátov. Piš ďalej koľko chceš a čo chceš, ja už reagovať nebudem na nič. Aj keď teraz si ma ty pourážal dosť...Nevadí. Nech by to boli akékoľvek nepravdy, domienky a osočovanie. Je mi to proste jedno. A ubezpečujem vás všetkých, že pod žiadnym iným nickom tu písať nebudem.To nie je môj štýl.Toľko cti v sebe vždy mám. Trochu mi bude za týmto fórom smutno, to priznávam, ale to prejde.To ospravedlnenie je preto, lebo som nad tým premýšľal a chcem mať pokoj na duši. Bolo to odo mňa hlúpe. Myslím tie nadávky. Adieu, 2REP

Necky (bez overenia) 8.4.2010 - 19:24

Nazdár stará parto, Klucí nezlobte se ,ale taky to asi zabalím. Forum legionářů jak tak koukám, se mění na forum dezertérů. Vás, civilistů se to samozřejmě netýká. 2REP odešel a ani se mu nedivím. Vzal to asi jako svojí osobní chybu a asi mu je to líto. Jen já, se na rozdíl od něj nikomu zpovídat nebudu, omlouvám se jedině za tu nadávku Aleně,ať je klid. Toť vše!!! Já si na rozdíl od 2REPa nemyslím, že toho dezertéra by vzali zpátky.Pro vysvětlení-měli jsme upito, 2REP je dobrák a možná ho chtěl pobídnout víceméně morálně, trochu povzbudit, jak četl o tom stesku po Legii atakdále. Ale možná se mýlím, nerozebírali jsme to. Chlapa, který selže hned při první akci a zastřelí nějakého chudáka jen proto, že „honí ostruhy“ a pak se s tím ještě chlubí a najednou uteče, nikdo zpátky nevezme, to si pište! JAA má pravdu- jedna ženská to tady všechno rozházela.To to dopadlo! To pívo, až budu v Čechách si klidně můžeme dát, ale zatím to necháme otevřené, nic neslibuji! A Majo – já si nemyslím, že to byla dobrá volba je sem tahat.Kdo chce najít bývalé kamarády, způsobů je hodně, nejen forum.A když už, tak se stručně zeptám a nebudu vypisovat hlouposti a s kdekým se hádat.Počínaje Cháronemxxx. Tak se tady držte kluci, je to jenom na vás. Čas ukáže, kdo je ve skutečnosti tady „pisálek“.To mně řádně namíchlo! A kdo pochybuje o tom, že 2REP je legionář, to nemá v hlavě v pořádku... Necky

JAA (bez overenia) 8.4.2010 - 20:14

dik chlapi,,ze ste my dali za pravdu,,ale tak aj ju mam ,,aspon z casti si myslim,,a miso,,ty nemusis platit za ziadne chyby ,,toto je tvoje forum,,tak kludne prispievaj ,,ja nemam nic proti zenam,,praveze naopak:woohoo: milujem ich,,vsetky haha :evil: ale tuna nemaju zeny co robit ,,a necky takysto ,,mate moju uctu a obdiv,,a co sa tyka nasej sekcie vlastne,,schvalil vam niekto odchod ??coo ??(smiiiich)kurva chlapi jebte na predsutky a pome dalej ,,keby tu nebolo par ludi ,,tak toto forum ma zaplnene mozno dve tri strany ,,a pozrite sa kam sme sa dostali,,ale samozrejme akceptujem kazde vase rozhodnutie ,,nic ine my neostava,,MAIL my fungujee ,,ja ti napisem ako sa mas ??alebo napis ty niekedy ,,drzte sa vsetci salut!

samarovic. (bez overenia) 9.4.2010 - 02:22

Neviem už teraz kto tu je dobrý a kto zlý smrdí to tu totiž ako na hnojisku aby som nezabudol prajem všetkým hyjenám a konfidentom veľa zdaru aby ste nedožili do rána špinavci špinavý !!! 2REP - Necky ani sa nečudujem že ste sa rozhodli odisť . „Nikdy som o tebe 2REP nezapochyboval a viem že si správny chalan a dobrý legionár Necky detto !“ -stará partia ! mám vás rád držte sa ! samarovic

Majo (bez overenia) 9.4.2010 - 03:34

Jebem celý tento vyjebaný svet. Necky, ja, teraz keby zastrelím 15 ľudí tak sa s tým pochválim. Vieš prečo? Lebo každý z tých 15 ľudí čo by som tu zastrelil v okolí by bol kokot prijebaný. NABETON! Toto fórum je pre mňa minulosťou. Už len mail ak bude mať niekto záujem. Na 2REP nemôžem povedať krivého slova, vytiahol ma z brindy. On vie. Necky to je správny chlap a ak sa nenahnevá tak je to môj český brat ktorého tak isto mám v úcte. Otto síce sa skoro vôbec nepoznáme (ani cez text) ale myslím že vnútri si dobrý chlap. (nechcem robiť zbytočnú paniku ale mám v hlave bordel. Potrebujem čas) No v mojom srdci má miesto každý. Je na Vás ako s ním naložíte. Ale popravde som znechutený a je mi na grc z toho čo sa tu deje!!!

Majo pre ADMIN (bez overenia) 9.4.2010 - 03:36

Ak ťa môžem poprosiť, úprimne a vážne, vymaž všetky moje príspevky ktoré som sem kedy dal. Hádam to nezaberie moc času, ale prosím ťa o to. (linky na videá nemusíš. Tie ma netrápia) Mocno ďakujem. A prepáč za vulgarizmy.

Alena (bez overenia) 9.4.2010 - 16:36

zdravím chlapi, konečně jsem se dostala k počítači a nestačím se divit. Měla jsem teď čas popřemýšlet o tom, co se tu stalo a co jsem se nového dozvěděla. 2REP alias Necky vás tady už několik let vodí za nos, nejedná se o žádného legionáře, ale jen o člověka, který se o legii zajímá... na žádnou z otázek, které mu manžel položil neodpověděl, protože odpovědi jednoduše nezná, svoje Mle neuvede, protože žádné nemá - člověk, který podepíše 3 kontrakty, jak někde na začátku uvedl, by měl už dávno fr. občanství a žádný postih na Slovensku by mu nehrozil, stejně tak jsem si jistá, že REP a Necky jsou jedna a táž osoba, která si jen poskytuje aliby... kolik z Vás se s nimi skutečně setkalo, viděli jste jeho medaile z misí, vypsal někdy svoje mise?... pokud by měl, za sebou 70 mrtvých, byl by dávno v Aubagni v Muzeu jako rarita :-). Všimněte si, jak se chová : manželovi něco slíbí, uvede svoje Mle, které mělo dodat na důvěryhodnosti, ale ouha, dost se seknul, pak napíše, že bylo samozřejmě chybné (tak proč ho uváděl?), dále vyvrátí i to, že by měl takovou moc, přijmout ho do Legie (o čemž jste na začátku příspěvku ani nezapochybovali), pokud manžel uvede argumenty, začne tady vyhrožovat odchodem... takhle se, pánové, žádný legionář a kor ne po 15 letech servisu nechová... ty nadávky pro mě byli jen z toho důvodu, že jsem ho nasrala, když jsem se zeptala na názor skutečného legionáře... kterého zná v Čechách snad každý, kdo se o legii zajímá... Hio - Zdenek Syrový -jedná se o člověka, který odsloužil 5 let, skončil v hodnosti cpl, dnes žije na Tahiti, je ženatý, na svém profilu má nejen svoje fotky, ale i fotky z misí... takhle se chová skutečný legionář, za to, že sloužil , se nestydí a nevymlouvá se, že by na forum mohli chodit "špatní" lidé a hlavně nebojí se o sobě říct - já XY jsem legionář... stejně tak můžu uvést dalšího Legionáře - Michela, člověk, který odsloužil 6 let a skončil v hodnosti cpl chef, tuším, že 2 roky sloužil v Djibouti,dělal rozhovot pro čsp Esquire, ženatý, má 3 děti, nejmladší se narodila před koncem roku, na profilu má fotky svoje z civilu, z misí i fotky svojí rodiny, další St. Gazdík, 15 let atd.... nevidíte, ten rozdíl? To, že skutečný legionář, se k tomu hrdě hlásí!!! že se ničeho nebojí!! že mu policajti, zvláště, pokud má Fr. občanství můžou být v pí... otevřete proboha už oči!!! vím, že je těžké, přiznat si, že jsem roky nalítával a uctíval obyčejného lháře.... ale jste dost silní, abyste se s tímhle smířili? v legii budete jednou zažívat daleko horší potupy a nespravedlnost a je na čase najít pravdu... když jsem četla starší příspěvky, viděla jsem, že už několik skutečných legionářů zpochybnilo 2REPovu identitu, ale on to vždycky mistrně obrátil ve svůj prospěch a vy jste je svými urážkami tak otrávili, že to nakonec zabalili s tím, ať si tady děláte, co chcete ... jednalo se o 1REC a o Cea... oba psali o tom, jak to v legii skutečně vypadá a nehrnuli vám do hlavy ty ideály, co chcete slyšet... Mám v rukách několik možností, jak ukázat, že 2Rep je podvodník, až budete připraveni, stačí říct a vyčistíme "Augiášův chlív"... tohle forum nemusí jít nutně do kytek, stačí, když požádáte nějakého prokazatelného legionáře, aby vám sem občas kouknul a vyhnete se dalším problémům. PS: co se toho Secopexu týká, nevím, jestli byla zašifrovaná ta moje věta nebo celá pozvánka :) jediný, kdo po mě chtěl informace a ptal se, jestli tam manžel bude a přeposílala jsem mu právě tuto pozvánku byl Milan Kudrec... jak říkám, pokud budete chtít, dozvědet se víc, stačí jen říct, pokud tady dál chcete žít ve lži a věřit svému Repovi, žijte, nebudu vám bránit ... a konečně chápu Ceova slova o Mesiášovi... protože i Cea si byl jako opravdový legionář na 100 % jistý, že se jedná o podvodníka Majo, budu zase nějaký čas mimo net, ale budu se snažit, dodat potřebné důkazy...jsem si jistá, že 2Rep se přímé konfrontaci opět vyhne nějakou vhodně zvolenou vytáčkou o cti, strachu o rodinu apod....kterou vy všichni nadšeně přivítáte... je jen na vás, jakou cestu zvolíte... tady jsou profily některých z českých legionářů: http://profil.lide.cz/hio/profil/ http://profil.lide.cz/Kratass/o-mne/ http://profil.lide.cz/LegionarMichel/profil/ http://forum.lide.cz/forum.fcgi?akce=forum_data&forum_ID=17785 http://forum.lide.cz/forum.fcgi?akce=forum_data&auth=&forum_ID=77704 a tady ještě nějaké odkazy na legionářské diskuze, ať vidíte ten rozdíl v chování...kurva, legionář, ten má slovo, o kterém nikdo nepochybuje, říká jen pravdu a co řekne, je jen pravda a nikdy se nevymlouvá a teď mě rozcupujte ;)

Valer (bez overenia) 9.4.2010 - 18:06

Valer pre Maja 08/04/2010 10:55 Majo ja teraz koncim vysku strojarinu a chcel som niekedy zaciatkom leta sa uchadzat o sluzbu u vysadkarov na Korzike .Ale ako to tu citam, tak asi to prehodnotim.Uz dlho citam toto forum ale nic som nepisal. Ked je v 2.regimnete viac takich psychopatov ako je ten Exner, tak nikam nejdem.Alebo za boha nie k vysadkarom.Ved to je obycajny sprosty vrah co len zato aby mal odmenu niekoho odbachol.Co toho cernocha ci koho nestrelil do nohy, alebo ruky?A este aj tu sa dakomu vyhraza ze ho podreze. Radim ti vysku si urob ak mas moznost.Ja asi dam prednost inteligentnym civilom pred takymi spolubojovnikmi ako Exner.Spolu s tou jeho namislenou hysterkou tu len rozbili dobru debatu.

cea (bez overenia) 9.4.2010 - 20:36

zabudnite na hadky kurva a drzte aspon minutu vase h... dnes oznamili smrt slovenskeho legionara zo starej lubovne bol na 3 cie...to bol legonar!!!! cest jeho pamiatke! ako to viem? poznal som ho.....

2REP (bez overenia) 10.4.2010 - 21:20

Na toto neuveriteľné svinstvo zareagovať musím. Kto sú tí dvaja, čo sa ako pijavice prilepili na toto fórum a dehonestujú tu legionárov, podozrivo nápadne sa natískajú do pomoci pre každého kto zapochybuje hlavne o mne (už som zrazu aj Necky v jednej osobe-tak takú paranoju som ešte nevidel! Nad tým som sa dobre pobavil a dúfam, že Necky tiež, ak to prečítal)? Prečo sa sem votreli a chcú tu „operovať“ aj keď im viac ľudí dalo najavo, že by bolo lepšie, keby vypadli? Prečo im tak záleží zrazu a neuveriteľne nápadne na blahu tohto fóra? Neurobili, na rozdiel od nás pre toto fórum nič, iba čo ho do.. bali a rozbili. Fórum sme si urobili také, ako nám v komunikácii vyhovovalo, nikto, až na pár výnimiek tu nechcel mle od legionára, ktorý je v činnej službe.Zaujímavé, že to nevadí starým legionárom,zaujímavé je aj to, že sa na mle po fórach ihneď vypytujú „legionári“, čo majú max.5-6 rokov odslúžené. To oni žijú z minulosti, jediné čo sem vedia (až na 1REC,ten písal aj o zákone atd-teda k veci) napísať, je ako boli v LE týraní, ako bolo na pi... a hádzať mená iných legionárov.Aby sa chytili, aby im niekto vôbec uveril, že v LE boli. Kto nám tu ide vnucovať cudzie metódy komunikácie? Toto je slovenské fórum o LE, nie české, ani iné. A kto tu chce komunikovať, nech sa prispôsobí nám a nie my jemu.Alebo nech odtiaľto zmizne tak rýchlo, ako doletel! Toto píšem aj preto, že ma (ten príspevok si treba nájsť) Admin poveril nejakým usmerňovaním diskusie na fóre a preto toto právo využívam a píšem vám Exnerovci:- paľte odtiaľto! A verím tomu, že sa ozvú aj iní chalani a napíšu vám to isté. Kde beriete tú drzosť sa vnucovať za každú cenu na slovenské fórum? Veď máte tých svojich, na ktoré tu dávate linky, málo? Alebo vás stadiaľ tiež vypoklonkovali, lebo vedia čo ste zač? Čo ste chalani slepí? Nedošlo vám kto v skutočností títo dvaja sú? Ak toľko chcú mle (čo pre legionára je vlastne ako keby rodné číslo-matricule), nech sem dajú oni svoje rodné čísla a uvedú súčasné zamestnanie! Potom sme si kvit! Mimochodom, ako som spomínal, po česky síce viem, ale nie tak dobre, aby som si trúfol sem písať v češtine. Dve tri vety, možno, ale nie celé príspevky.Takže Necky určite nie som. Kto je tá hysterická ženská, ktorej tak záleží, aby odtiaľto vyštvala jednú osobu a čo je účelom a cieľom tej snahy? Prečo si dáva takú námahu a „zhromažďuje dôkazy“ ? Vadia jej nadávky, za ktoré chce hneď dávať facky a sama, ako matka troch detí tu používa výrazy „kurva, píča“ atď. A nazývajú ma podvodníkom a ešte stotožňujú s Neckym ako jednu osobu.Toto môže fakt napísať len jedno paranoidné, eštebácko-schizofrénne hovädo! Som zvedavý, či by mi to ona, alebo ten jej „podrezávač“, ktorému vadí aj veverička u druhého legionára a preto nie je „dosť tvrdý“, toto povedali priamo do očí! Spôsob dávania mojich príspevkov sem na fórum, niektorí, s ktorými komunikujem aj cez mail, už viete, napísal som to. Parkrát to využil aj Necky, keď sme sedeli spolu a niečo sem napísali.A raz alebo dvakrát to využil dokonca aj Sampiero, ešte pred odchodom do Afghanistanu.Takže keď má pani Helmesová toto na mysli, je vedľa, ako tá jedľa. IP adresa je tu nanič. Ale ja sa na tie dôkazy teším, a nielen to,nechám si niečo zistiť aj ja. Píšu tu o podnikaní, ale v žiadnom registri nefigurujú ani jeden.Zaujímavé, nie? Možno, že nemôžu, lebo majú tzv.služobné čísla. Mne tento spôsob komunikácie a tá vehemencia vnútiť sa sem, napriek tomu, že ich tu viacerí nechcú,napovedá len jedno, že je to špicel! Vedia len fízlovať po fórach a zbierať informácie. Potom sa nedivte, že tak vrelo ponúkajú svoju „pomoc“. A akože si písať medzi sebou, keď je jeden v práci a druhý doma.Sranda, zlodej kričí-chyťťe zlodeja! Tie príspevky o rodinnej idylke, srdcervúce náreky zo strachu pred stratou toho druhého a podobné dristy ma fakt pobavili... Prečo sa tá ženská nevenuje výchove detí ? Keď sú spolu 7 rokov, aj keby tie deti mali po sebe, najmladšie musí mať max. 4 roky. Ak má menej, a určite má, matka takého decka vypisuje po polnoci na fóre? Chalani, len toľko.Nech ma nikto z vás neupozorňuje, že som prudký, a aby som sa nehádal a pod.Ja som sa významnou mierou zaslúžil o rozvoj tohto fóra a mám právo byť aj takýto, keď ma tu ohovárajú hovädá s IQ tykve! Tým nepomôže ani 10 vysokých škôl.A ak nevypadnú, požiadam Admina, aby im zablokoval prístup na toto fórum.My tu salutovať nikomu nebudeme, toto je fórum síce o légii, ale nie, aby tu niekto prikazoval, že keď sa chcem vyjadriť, mám sa hneď postaviť do pozoru, vysypať svoje mle, hodnosť, meno a potom môžem písať .Tieto móresy tu neboli a nebudú. A ubezpečujem každého, že podvodník nie som! V tom jednom príspevku som písal, že by som musel volať 70 krát(obrazne).Nie že nejakých 70 rebelov je za mnou! Ale ako vidieť, chytili sa toho len oni.Lebo účelovo hľadajú všetko, čím by ma mohli skompromitovať.Ja na tieto konšpiračné konfidentské hry nikdy nepristúpim! 2REP/Michal

Oliver (bez overenia) 10.4.2010 - 23:32

Po par dnoch opat na fore. Co tu vidim je des. Mam na to vsetko svoj nazor... "Teta" Alena: prosim Ta, zamysli sa nad sebou a nad slovnikom, ktory pouzivas. Ak mas skutocne nejake deti, tak ako ich matka by si sa mala spravat tak aby sa nemuseli za teba hambit (moj skromny nazor). No pokial si za to platena tak to chapem. Do okamziku kym ste ty a tvoj "manzel" neprisli na toto forum tak nam tu vsetkym bolo velmi fajn. Prosim vas neprispievajte sem a nekazte tu vzduch vasimi prispevkami. Dakujem za pochopenie. Na tomto fore je kvantum prispevkov a precitat toto forum cele trva niekolko dni. Ak sudis ludi podla par prispevkov je to velmi povrchne a ubohe. Uprimne, nie som zvedavy na vase konspiracie a takzvane dokazy. Ak je to mozne, prosim uz neprispievajte na toto forum - pretoze sem vnasate len nesvary a nepohodu...nehovoriac o tych vsetych fabulaciach co tu vznikaju. A to my tu nepotrebujeme. Neurazm nikoho, dufam ze to pochopite spravne. Intonaciu a modolaciu hlasu si pri citani ovplyvnujete sami. Tak dajte tomu ten spravny ton :) Oliver

Majo (bez overenia) 11.4.2010 - 05:58

Len toľko. Nie ako útok proti. Ale na obranu za... To, čo tu písal 2REP a Necky, dal by som ruku do ohňa za nich. A za to čo písali. Aj celý by som sa do ohňa hodil. Nemám ani pol krivého slova proti nim. To som musel povedať. Nebudem sa pozeraž ako to tu padá dole vodou. Nedá sa to. Nechcel som sem písať ani toto. Ale som to dlžný 2REPovi. A aj Neckymu. 2REP mi veľa pomohol a je pravda že to že sem nenapíše svoje ID údaje tak to nie je dôvod hneď na podozrenia. Ale do piči ani si neviete predstaviť ako ma serie to čo sa tu deje. Neútočím tým na nikoho. Opakujem, len chránim meno niekoho na kom mi začalo záležať. Nech je to ako chce. Verím... Ale kurva neserte ma. Lebo vám dám všetkým pohlavok aj keby ma to malo stáť kudlu v chrbte. Ja už som začal vychovávať svojich rodičov. Myslíte si že na Vás si nezmožem ľudia? To ste na omyle. B) :woohoo: Len keď hladinu necháme ustáť sa v nej uvidíme!!

Majo pre Exnerových (bez overenia) 11.4.2010 - 06:15

No, takže začneme takto. Tak isto ako by som nemusel veriť 2REPovi, tak isto nemusím veriť Vám. Tak isto ako aj na jeho osobu ste veľa napísali tak isto tu bolo napísaných veľa špekulácií aj na Vás. Preto Vás tu vyzývam aby ste sem prestali prispievať. Pochopíte, že mám dôvod sa držať svojich a nezradiť ich. Aj oni mne dôverujú (dúfam) a aj ja im. Nech sa deje čo sa deje. Za pochopenia ďakujem. S pozdravom Majo.

samarovic. (bez overenia) 11.4.2010 - 10:16

Nie som veľký rečník ani pisálek ale opakujem to čo som už písal stranu dozadu nikdy som nezapochyboval o 2REP a Necky a ako pisal teraz Majo tak isto si za svojimi stojim takže Exnerovci naozaj to tu z vás páchne ako s kopy hnoja ,nikto tu z mojich si vaše príspevky neželá takže česť vašej statočnej práci konfidenti !

brano (bez overenia) 11.4.2010 - 12:47

cea - ano cest pamiatke slovenskeho legionara http://www.youtube.com/watch?v=IdBFPUKajzk

JAA (bez overenia) 11.4.2010 - 13:36

v prvom radee sa pripajam k mojej sekcii ,,,takze EXNEROVCI ,VYBERTE SI INE FORUM ,,KTORE BUDETE DRBAT ,,SNAZIT SA VSETKYCH OTACAT VOCI SEBA,POCHYBOVAT O LUDOCH,A NAKONEC ZNICIT CELE FORUM.. R.I.P LEGIONAROVI ,,KTORY PADOL ....AJ TO CO SA STALO V POLSKU JE VELKA TRAGEDIA ,,R.I.P!

m. (bez overenia) 11.4.2010 - 14:11

2Rep ak si fakt legionar a sluzis na Korzike tak by si mal poznat legionara z Kosickeho kraja . Nie je ubytovany priamo v kasarnach je niekde blizko mora ma nastarosti mot. clny . Napis jeho inicialy ved sa tam urcite slovaci poznate. Velmi dobry chalan to je tym to ho pozdravujem. Tymto by si mohol dokazat ze si legos.

Exner pro m. (bez overenia) 11.4.2010 - 16:36

Nazdar m, obávám se, že ti 2REP jméno toho legionáře z Centre Amphibie nepoví a bude se u toho zase vykrucovat, jako vždy dosud. A tím, že jsi si dovolil zapochybovat o něm, tě odsud brzy vyženou. Exner

Exner pro Majo (bez overenia) 11.4.2010 - 16:46

Majo, nebudeme vám dál rušit vaši debatu. Neměl jsem v úmyslu dělat zlou krev. Alča mi prostě chtěla udělat radost a nejít kontakt na nějaké z mých kamarádů, to je vše. Toto fórum je celé vystavěné na lži 2REP a Neckyho. Zneužívají důvěru tvou a dalších kluků, co o Legii projevili zájem a dosud ji nepoznali. No, jestli vám ale víc vyhovují ty lži, kazit vám to tu ani já ani Alča nebudeme. Měj se fajn, svůj názor si uděláš, až do Legie vstoupíš. Nebo možná už po tom, co se pokusíš někdy s 2REP setkat osobně. (Nevěřím tomu, že se ti to někdy podaří...) Exner

Alena pro 2Rep (bez overenia) 11.4.2010 - 16:50

Exner bylo manželovo jméno v Legii, takže s tím skutečným nemá téměř nic společného - to jen na vysvětlenou, pokud bys nevěděl, že se identita v Legii mění ;)

vlado (bez overenia) 11.4.2010 - 18:00

zdravim mam 18 a chcel bi som sa dostať ku legionarom bohužial kamarat čo tam bol mi nestihol visvetliť ako sa tam dostanem tak vas prosim o to abi ste mi pomohli kde sa mam hlasiť alebo čo mam vlastne robiť abi som sa dostal do francuskej legiji dik :blush:

gipsi (bez overenia) 11.4.2010 - 18:03

smrť slovenskeho legionara ktoru chceli schovať pod pad lietadla no roba je velka škoda neda sa tomu ani veriť

m. (bez overenia) 11.4.2010 - 19:00

kde davali tuto spravu o jeho smrti. Cest jeho pamjatke. Toto je verejna stranka tak preco by ma mali vystvat .

brano (bez overenia) 11.4.2010 - 19:08

pre m. nasiel som to na internet, ale link tu nechcem dat, lebo je tam jeho cele meno a aj fotka

Pridať nový komentár