Francúzska légia

mir 14.8.2007 - 21:26

História Francúzskej légie

francuzska legia

Máloktorý bojový zbor na svete je ovenčený takým množstvom mýtov a legiend ako Francúzska cudzinecká légia. Jej členmi sú dobrovoľníci, ktorí za sebou nechali svoje sociálne aj rodinné zázemie, pričom svoje úlohy plnia s odhodlaním, nad ktorým svet žasne.

Cudzinecká légia bola založená 9. marca 1831 rozkazom Ľudovíta Filipa, kráľa Francúzska. Bol to čas politických nepokojov a tento oddiel plnil úlohu ochrancu kráľovskej moci. Väčšinu dôstojníckeho zboru tvorili veteráni Napoleonovej Grand Armee a mužstvo predstavovalo národnostne pestrú zmes, v ktorej bola zastúpená celá Európa.

V Légii sa objavili aj francúzski regrúti, ktorí sa snažili uniknúť pozornosti miestnej polície. Boli to dobrovoľníci vo veku medzi 18. a 40. rokom, s pravým alebo prijatým menom. Kráľ správne predpokladal, že platení žoldnieri nebudú pri plnení rozkazov rozmýšľať o ich príčinách alebo politickej korektnosti. Légia bola po potlačení nepokojov v Paríži okamžite zapojená do bojov o Alžírsko.

V roku 1835 však tento bojový zbor prešiel pod španielsku kontrolu. Následne sa na rovnakom princípe vytvorila druhá Légia, ktorá získala a udržala pre francúzskeho kráľa Alžírsko, ktoré sa stalo na dlhý čas jej domovom. Vo svojej africkej misii plnili legionári dôležitú úlohu - udržiavali poriadok, potláčali povstania domorodých nomádskych kmeňov a kolonizovali Severnú Afriku. Budovali cestné komunikácie na rýchle presuny, púštne pevnosti a časom tu vzniklo aj mesto Légie - Siddi bel Abbés.

Česť a odvaha

Francúzska cudzinecká légia zdedila tradície žoldnierskych vojsk, ktoré využívali francúzski králi už v stredoveku - škótskej gardy Karola VII. alebo neskôr Napoleonových poľských kopijníkov. Farbami tejto elitnej časti vojska sú zelená a červená, ktoré používali Švajčiarske gardy slúžiace trónu bielej ľalie. Znakom a symbolom zároveň je granát, z ktorého vychádza sedem plameňov, pričom dva z nich sú ohnuté smerom nadol.

Vzťahy medzi tými, ktorí rozkazy vydávajú a tými, ktorí ich plnia, sú vybudované na veľmi vyvinutom „esprit de corps", založenom na niekoľkých jednoduchých princípoch: disciplína a česť, radosť z dobre vykonanej práce a oddanosť svojej minulosti. Heslom Légie je "Honeur et Valour" - Česť a odvaha. Po vstupe do Légie nastáva veľmi tvrdá selekcia. Mnohí kandidáti nevyhovejú buď zo zdravotných alebo morálnych dôvodov.

Legionár je zriedka anjel, ale nikdy nie zločinec. Každý nový člen je dobrovoľník, ktorý chce uniknúť svojej minulosti, osobnej alebo rodinnej kríze, vo svojom sociálnom alebo politickom živote. Príkladom posledného fenoménu je masívny príliv dobrovoľníkov z Alsaska po roku 1871, zo Španielska roku 1939 a z Východnej Európy po roku 1945. Pre ostatných, ktorí sa nechcú zmieriť s limitmi strednej vrstvy, Légia znamená možnosť dobrodružného života. Všetkých jej členov spája súdržnosť, spečatená disciplínou a rešpektom k tradíciám.

Francúzska légia v krymskom konflikte

Časom sa stala Légia bojovou silou, ktorá obhajovala záujmy Francúzska aj v tých najodľahlejších končinách. Bola zapojená do Krymskej vojny 1853 - 1856, kde zohrala hlavnú úlohu pri dobývaní Sevastopoľu. Zámerom Francúzov v tomto konflikte bolo pomôcť svojmu spojencovi, tureckému sultánovi, pri získaní prístupu k prieplavu medzi Čiernym a Stredozemným morom. Po počiatočných rýchlych víťazstvách sa 1. a 2. cudzinecký pluk pokúsil o dobytie opevneného prístavu Sevastopoľ, čo vyústilo do blokády, ktorá trvala rok. Légia kvôli chorobám a zlému počasiu už nemohla dlhšie čakať a padlo rozhodnutie podniknúť frontálny útok.

Prvý pokus sa nevydaril a jednotky sa museli stiahnuť s ťažkými stratami. Pokúsili sa o to znova, s rovnakým výsledkom. Napriek tomu sa nevzdali a skúsili to po tretí raz. Sevastopoľ padol 8. septembra 1855. Ďalšími bojiskami legionárov sa stali Taliansko (1859) a Mexiko (1863 - 1867). Práve tu sa 30. apríla 1863 odohrala jedna z najslávnejších bitiek, ktorá vstúpila do dejín ako synonymum cti a odvahy.

Bitka pri Camerone

Dňa 30. apríla 1863 3. kompánia Cudzineckého regimentu zabezpečovala bezpečný presun zásob po ceste medzi Vera Cruz a Pueblom. Počas pochodu do určenej pozície jednotku prepadla takmer tisícka mexických povstalcov. Kapitán Danjou, aby získal krytie pred nepriateľskou paľbou, presunul svoje mužstvo do opustenej haciendy Camerone, ktorú minuli pred niekoľkými minútami.

Kompánia mala šesťdesiatdva legionárov a troch dôstojníkov, ktorí mali čeliť mnohonásobnej presile Mexičanov. K haciende, kde sa legionári pripravovali na obranu, prišiel posol s ponukou čestnej kapitulácie. Na streche ležal seržant poľského pôvodu, ktorý mu vojensky stručne naznačil, čo si myslí o tomto návrhu. Tak sa spustil jeden útok za druhým, všetky však boli s ťažkými stratami odrazené. Napoludnie začala legionárom dochádzať munícia, nemali jedlo ani vodu. Podvečer bolo nažive už len päť obrancov, na ktorých číhala armáda nepriateľov. V tejto beznádejnej situácii legionári nasadili bodáky a podnikli útok. Keď dvoch z nich pri napredovaní k mexickej pozícii zastrelili, zasiahol mexický plukovník.

Opätovne ponúkol kapituláciu. Legionári súhlasili pod podmienkou, že si smú ponechať svoje zbrane. Plukovník, dojatý ich odvahou, odpovedal slovami: „Mužom ako ste vy, nemôžem nič odmietnuť." Tento deň, ktorý vstúpil do dejín ako Camerone, sa každý rok pripomína vo všetkých táboroch Légie a oslavujú ho s veľkým zápalom a pýchou. V Aubagne, kde sa koná slávnostná prehliadka, nesú na čele pochodujúceho regimentu drevenú ruku kapitána Danjoua. Tento boj, ktorého meno je na každej legionárskej vlajke, ostáva symbolom misie, ktorá sa plní až do úplného konca.

V zákopoch svetových vojen

Roku 1914 sa pluky Francúzskej Légie zúčastnili bitky o Artois, kde utrpeli ťažké straty. Boli zreorganizované a o mesiac neskôr znova ťažko porazené pri Givenchy. Nakoniec utrpeli legionárske pluky také ťažké straty, že ich museli v septembri 1914 rozpustiť a preformovať do novej jednotky. Takto bol vytvorený RMLE (Pochodový pluk cudzineckej légie), ktorého úlohou bolo prevýšiť v boji všetky ostatné jednotky. RMLE sa zúčastnil na mnohých bitkách francúzskych bojísk a stratil tisíce vojakov. Zvlášť sa vyznamenal svojím bojovým umením v zákopoch pri Remeši, kde legionári vyčistili štyri kilometre nepriateľských línií iba puškami, bajonetmi a granátmi. Ďalším úspechom bol Verdun, kde légia uspela v misii o znovuzískanie svojich starých pozícií. Nasledovala obrana parížskeho koridoru a Légia uspela opäť, hoci s veľkým stratami.

Francúzi začali svoju ofenzívu v júli 1918 a RMLE bol opäť v prvej vlne - takmer dva týždne si legionári presekávali cestu cez Hindenburgovu líniu. Počas 2. svetovej vojny, v júni 1940, jedenásty REI (Pechotný cudzinecký pluk) takmer vyhladili pri obrane pozícií vo Verdune. Tí, ktorí prežili, sa stali zajatcami. Väčšine sa ale podarilo ujsť a znovu zasiahli do bojov. Pluk však rozpustili. Trinásta DBIE (Podbrigáda Cudzineckej légie) písala dejiny pri Narviku a Bjerviku v Nórsku, ďalší úspech prezentuje slávne víťazstvo pri Bir-Hakaim v Líbii. Légiu znova zjednotili a pokračovala vo víťazných kampaniach v Tunisku, Taliansku, Provence a Nemecku.

V roku 1940 sa Thajsko, spojenec Japonska, pokúsilo anektovať Kambodžu. Légia túto hrozbu odvrátila, ale zbytočne, pretože politickou dohodou Kambodžu odovzdali pod thajskú správu. V oblasti ostala dislokovaná len jedna jednotka - 5. REI. Ďalšími rokovaniami sa podarilo zabrániť vojne na juhu, hoci nie nadlho. Legionárov, umiestnených v garnizóne Ha Giang, čoskoro zmasakrovali a ostávajúce dva batalióny vyrazili na pochod smrti smerom k čínskej hranici. V roku 1945, ešte predtým, ako sa zvyšky 5. REI dostali do Číny, vojna skončila. Nahradila ju však ďalšia, tentoraz vojna s Ho-či Mi-nom a jeho komunistami, ktorá mala trvať ďalších deväť rokov. V nej boli zastúpené všetky pluky Légie a najslávnejšími bojiskami boli Phu Tong Hoa, Koloniálna cesta 4, a slávne Dien Bien Phu.

Dien Bien Phu

Bol to najdlhší a najtvrdší zápas francúzskych expedičných síl na Ďalekom východe. 1. BEP uskutočnil výsadok v údolí Dien Bien Phu, zabezpečil oblasť a postavil základňu. Nasledovalo 169 dní konfrontácie s Viet Minh, po ktorých prišlo 57 dní pekla. Viet Minh zaujal pozície na svahoch, obkolesujúcich pevnostný systém, a začal ostreľovanie ťažkým delostrelectvom. Zásobovanie a prísun posíl bol možný len zo vzduchu. Pristávacia dráha bola zakrátko pod kontrolou nepriateľskej protileteckej paľby.

Na pomoc prišli nielen príslušníci parajednotiek, ale k obrane tejto pozície sa dobrovoľne hlásili aj muži bez parašutistického výcviku, hoci zoskoky sa často uskutočňovali v noci. Paralelne s obliehaním Dien Bien Phu prebiehala konferencia v Ženeve. Francúzske jednotky mali záujem udržať údolie, kým nepriateľ nepožiada o prímerie. Situácia však bola neudržateľná a 8. mája padla posledná pevnosť.

Dien Bien Phu prestalo existovať. Proti 15-tisíc legionárom a príslušníkom koloniálnych plukov stálo približne 100-tisíc nepriateľov, vyzbrojených ťažkou technikou. Dvetisíc obrancov padlo, 1 500 sa stratilo v akcii, 5 800 bolo ranených. Vyše 11-tisíc vojakov sa dostalo do zajatia, z ktorého sa po štyroch mesiacoch vrátilo živých len 3 290 mužov. Bola to politická katastrofa, ktorá znamenala koniec francúzskeho koloniálneho impéria vo východne Ázii. Druhý deň po páde Dien Bien Phu požiadali francúzski vyjednávači na ženevskej konferencii o prímerie. Pre légiu sa tým vojna v Indočíne skončila.

Boj o francúzske Alžírsko

Ešte skôr, ako sa mohli legionári zotaviť z bojov, ocitli sa v Alžírsku. Tentoraz bola ich nepriateľom Armáda národného oslobodenia. Pluky Légie, ktoré mali zabezpečiť pokoj v krajine, kde žilo množstvo Francúzov, sa aktívne zúčastnili v mnohých operáciách proti rebelom a plnili si povinnosť pri ochrane hraníc. Na základe politických rokovaní medzi prezidentom De Gaullom a predstaviteľmi vzbúrencov však Alžírsko v roku 1961 získalo nezávislosť a Légiu povolali do Francúzska. Légia, ktorá vnímala Alžírsko ako svoj domov a toto rozhodnutie ako zradu, sa vzbúrila. Pokus o prevrat však nevyšiel a 1. REP (Cudzinecký parapluk) rozpustili. Od roku 1962 až po súčasnosť sú oddiely bielych anjelov umiestnené na juhu Francúzska a na Korzike, ale aj v zámorí - v Djibouti, na Madagaskare, Tahiti a Francúzskej Guayane.

Légia si získala renomé pri výkone operácií v mnohých vojnou zmietaných oblastiach. V septembri 1990 vyslali tri pluky Cudzineckej légie do oblasti Perzského zálivu. Zmocnili sa letiska Al Salman, kde sa stretli len s malým odporom. Ich ďalšou úlohou bolo zabrániť ústupu Republikánskej gardy na západ. O tejto vojne sa hovorí ako o bleskovej vojne - skončila po sto hodinách boja na zemi, pričom v nej zahynuli len traja legionári. Pod velením Organizácie spojených národov Légia udržiavala poriadok v Mogadiši a zúčastnila sa aj na konflikte v Bosne, kde zvládla viacero tajných operácií.

Pri týchto akciách vedela Francúzska légia s veľkým efektom využiť materinský jazyk svojich vojakov. V oboch oblastiach boli len ľahké straty. Charakteristika Légie za približne stosedemdesiat rokov jej existencie, sa dá vyjadriť slovami literárneho velikána Antoina de Saint Exupéryho: „Vojak nie je mužom násilia. Nosí zbraň a riskuje svoj život za chyby, ktoré nespôsobil. Neoblomne dodržiava svoje slovo až do konca, i keď vie, že bude zabudnutý."

2REP (bez overenia) 11.4.2010 - 19:19

„Měj se fajn, svůj názor si uděláš, až do Legie vstoupíš. Nebo možná už po tom, co se pokusíš někdy s 2REP setkat osobně. (Nevěřím tomu, že se ti to někdy podaří...) Exner“ Už len z toho dôvodu, čo tu píšeš, sa stretnem nielen s Majom, ale aj ostatnými chalanmi, a nielen ja, nech osobne vyvrátime tie konfidentské chýry o klamstvách mňa a Neckyho. Zrazu už nie sme jedna a tá istá osoba? A čo ešte nakoniec priznáte? Kto tu píše pod rôznymi nickmi? Ja som svojími príspevkami nikomu nevnucoval, aby mi veril, kto som.Bol som a budem na tomto fóre opatrný.Hoci na ukor toho, že tí chalani, ktorých si veľmi vážim, o mne zapochybujú.Ale na to majú právo.Keby im niekto tak intenzívne masíroval mozgy a stále dezorientoval, neviem... Ale je vidieť, že v hlavách majú to, čomu sa hovorí mozog! Opakujem-tí chalani nie sú hlúpi a ako je chválabohu tiež vidieť, rožkom ich neopiješ a neobalamutíš šplechmi o tom, kto koho pozná a kto kde slúžil a slúži. Pre tvoju „vševedku“- každý vie, čo je pôvodné meno a priezvisko a čo je nouvelle identité! To je možno len problém váš, alebo zrazu dobrý krycí manéver. Skúste vymyslieť nejakú „inteligentnejšiu“ intrigu. Je mi z vás na zvracanie! Ak tu niekto zneužil dôveru, tak v prvom rade vy Majovu.Hnus! A na provokácie nereagujem! Držím sa požiadaviek skvelých ľudí na tomto fóre.Tie sú pre mňa smerodajné. Za otázku nikto nikoho z tohto fóra nevyženie.Buď odpovie, alebo to ignoruje! Chalani trochu opatrne teraz s mailami. P.S.Majo-dúfaš správne. A neprestal som dôverovať celej starej partii a aj ostatným slušným, a hlavne úprimným chalanom. P.P.S : Česť každému legionárovi, ktorý položil život za službu v LE!!! 2REP ________________________________________

m. (bez overenia) 11.4.2010 - 20:11

ttno dik za odpoved 2Rep . Ty budes asi taky legos pre ktoreho je legia len nesplneny sen preto ze ho neprijaly. Nepoznas toho legionara co sluzi na korzike pri tych clnoch uz je to jeho druhy kontrakt. Dalsu napovedu som ti dal. Len inicialy sem daj... . A ten link by ste mohli dat teraz je mu to uz jedno. Uz je v nebi. Nevyhybaj sa odpovedi. Musite sa poznat ved ste spolu v regimente.

JAA (bez overenia) 11.4.2010 - 22:14

http://spravy.pravda.sk/v-cudzineckej-legii-rozdavaju-nove-zivoty-za-ochotu-umriet-p4y-/sk_svet.asp?c=A100411_080021_sk_svet_p12

JAA (bez overenia) 11.4.2010 - 22:23

kazdy legionar pred podpisom zmluvi vie do coho ide,,su mu ukazane prospekty,,videa proste vsetko,,uz na zaciatku ,ako pridete do kasarni vas odradzajuu,,aby ste odisli,,alebo pri vyscviku zazvonili na zvon B) je to aj v kodexe,,i za tu najvysiu cenu"svoj zivot ...ale ja vam poviem takto,,radsej umriem pre nieco,,v akcii,,mozno aj zachranim tym par zivotou,,ako zomierat doma v posteli !! salut!

oskoro pojdem (bez overenia) 12.4.2010 - 02:10

pre JAA pekne si napisal!!:) račej by som zomrel pri niečom čo by ma bavilo:)ako zomriet za štat ktory by ma medzi svojich ani nevzal...srat sr m.-nedristaj a čitaj čo 2REP pisal...hoci ten tvoj znamy legionar podpisal už druhy kontrakt 2REP je už po službe.a aj tak neviem či je možne že všetci slovaci ktorí su voonku v službe neviem či sa poznaju a či vedia všetci svoje mena a priezvyska.... je možne že sa snim pozna,ved on sa vyjadri .ako vždy:) dufam že sa nebude hnevat za to že som sa vyjadril zanho...ak ano tak sorry. smrt vychodoslovaka ma velmi mrzi:(R.I.P. dufam že duo nechcenych na tomto fore odtial odpochoduje a stara partia naspat bude ako predtym

Majo (bez overenia) 12.4.2010 - 08:52

esť R a aj všetkým padlým legionárom. Čo som videl jeho fotky vyzerá ako správny chalanisko. Úprimnú sústrasť jeho rodine.

charonxxx (bez overenia) 12.4.2010 - 10:16

[b]Alena pro 2Rep napísal:[/b] [quote]Exner bylo manželovo jméno v Legii, takže s tím skutečným nemá téměř nic společného - to jen na vysvětlenou, pokud bys nevěděl, že se identita v Legii mění ;)[/quote] Alenka ty myslíš že my nevieme že sa identita legionárov mení?myslíš že sme padnutý na hlavu? Chcem sa ťa opýtať, čo ste tu uviedli také aby sme verili Vám a nie 2Rep. Správaš sa ako typická urazená ženská, ktorá sa tu nepresadila a teraz tu na každého kydá...Presne som ťa na začiatku odhadol... Inak rozprávaš tu o légii veci z počutia, a sama si bola akurát tak doma pri peci...A Exner nech sa nehnevá na mňa ale toto mať doma tak sa odsťahujem na severný pól..Vôbec sa mu nečudujem že by chcel ísť naspäť do légie.Prepáč Exner, ja si vážim všetkých legionárov ale toto už ste trochu prehnali...

Majo (bez overenia) 12.4.2010 - 12:12

Chalani, ale nech už tu o tom nič nepočujem. Napísali že už tu nebudú tak ale neriešte ich ani vy!! Berte to ako by sa nič nestalo. Zoberte si skúsenosti a ponaučenia ale neriešte to.

Exner pro Ares118 (bez overenia) 12.4.2010 - 13:39

Salut starý. Ca va? I, jsi to opravdu ty? Mám obrovskou radost. Napiš mi prosím na mail. legexner@seznam.cz Moc se těším, napiš mi prosím co nejdřív. Ota P.S. pro někoho, kdo by se snad chtěl vydávat za ares118, až mi bude psát. Klidně to zkuste, odhalím vás v pár větách...

2REP (bez overenia) 12.4.2010 - 16:11

Bon, netreba to ďalej rozvíjať. Majú na seba kontakty, som rád, že im toto fórum poslúžilo. Keď majú v sebe kúsok cti, mali by sa tomuto fóru za to poďakovať a nie napádať. Hľadali sa-našli sa, majú na seba maily, nech si komunikujú o tom, čo ich baví, aké to bolo, atď. Nechcem byť konkrétny, aby som niečo nerozdúchal, ale pochybujem, že by bol niekto z nás taký hajzel a písal niekomu na mail pod iným nickom. K tomu sa uchyľujú len bezcharakterné svine. Takže verím tomu, že nikoho odhaľovať po pár vetách nebude potrebné. A opakujem tu na fóre ešte raz: každý skutočný legionár vie, že aj po službe je určitými vecami Légiou viazaný! Nie je to zmierlivý tón, viete, že dokážem byť prudký, aj ostrý vo vyjadrovaní, ak je na to dôvod. A dôvody nehľadám, nevymýšľam si ich, len reagujem, ak je to nutné. Aj ja mám niekedy chvíle, kedy mám toho plné zuby, ale ešte nikdy som o LE nezapochyboval a ani sa to nestane. Lebo som si vedomý toho, že LE a vzťahy v nej robia predovšetkým ľudia. Od velenia až po legionára.To je jedno akej triedy. Je pravdou, že niektorí legionári vo vypätých chvíľach neznesú psychický tlak a ventilujú to rôzne. Niekedy rýpaním, niekedy zbytočnými osobnými konfliktami, bitkami, bohužiaľ aj udávaním. Ale zase je to len otázka sily charakteru človeka, ktorým legionár tiež je. Nie je to stroj, legionári majú tiež dušu. Aj keď je pravdou, že niektorí prišli do LE s inými „ideálmi“, ako je služba, zárobok, zázemie jednej veľkej rodiny. Nech to znie niekomu ako propaganda, dôstojník-veliteľ musí občas (v dobrom) trochu aj popagovať. Neverbujem. K otázke-tej nešťastnej- kto koho pozná a do akej miery sa poznajú krajania v LE. Poväčšine je to tak, že sa Slováci medzi sebou poznajú, aj Češi, ale aj iní a vedia o sebe aj keď dokonca nie sú v jednom regimente. Ale nemusí to byť pravidlo. Napr. o J.S. dlho väčšina zo Slovákov v regimente nevedela, že je Slovák, lebo mal dôvody tajiť svoj pôvod. Varovali ho skúsenosti s nečestnými ľuďmi, ktorí sa v LE bohužiaľ tiež nájdu. Ja som si na tomto fóre zvolil svoj spôsob komunikácie, držím sa ho, a nikto mi iný vnucovať nebude!!! Nie je nič ľahšie, ako tu nahádzať mená, hodnosti, zaradenie, jednotky, popísať konkrétne kde čo je, ešte aj mená psov, možno, že by som sa dočkal satisfakcie a mnohí, čo ma podozrievajú, by sa ospravedlnili. Mali si zvoliť iný tón, možno by som to urobil. Preto na provokácie nereagujem. Skutočný legionár nie je provokatér a tieto slová ho nemôžu uraziť. Uráža ma, keď si niekto vynucuje mená iných legionárov odo mňa len ako dôkaz toho, že neklamem. Nenávidím klamstvo, tak prečo by som to mal robiť ja sám? Kto príde do LE ako primitív, LE z neho inteligentného človeka neurobí. Naučí ho síce poslušnosti, disciplíne, ale ak ju on sám v sebe nemá, nemá sebadisciplínu a úctu k ostatným legionárom, či už bez hodnosti, alebo s ňou, robí to len z donútenia - a vo vnútri ostane primitívom do konca svojho biedneho života. Chcel som, a to bolo a je hlavným účelom mojej účasti na tomto fóre, prispievať netradične, skôr poznatkami o tom, ako to vidí legionár aj z iného pohľadu. Podeliť sa o skúsenosti, ktoré príjdu len rokmi služby, keď už sa nevidím len tým, kto dostáva a plní rozkazy, ale aj tým, kto rozkazy dáva a nesie za ne aj zodpovednosť. A aj za tých, ktorí tie rozkazy plnia. Niekedy mi je dokonca ľúto, že niektorí civili, aj tu, rozmýšľajú rozumnejšie, ako niektorí legionári. Ale na tu konkrétnych civilov som zase hrdý, lebo som presvedčený o tom, že raz z nich budú legionári, za ktorých sa Slovensko nebude musieť hanbiť. Dobre mi padlo, keď sa tu začínali objavovať linky, na hocičo, hudbu, klipy. Preto som sa k tomu pripojil. Nie som pubertiak, ale odreagovať sa, obohatiť sa o poznatky, zaspomínať, nielen omieľať dookola, ako nás je..li, aké je toto na ho..no, ono na h..no. Zdá sa mi to plytké... (nikoho sa nechcem dotknúť). Keď mám po celodennej službe (a mám toho dosť), písať len o tom, bol by zo mňa za chvíľu magor, ktorý nutí ešte aj svoju priateľku salutovať. Niektorým chalanom, čo sú už v civile a boli poriadnymi, disciplinovanými legionármi pripadne normálne a poteší niekoho nájsť, pospomínať aj v konkrétnostiach, veď o tom to je, ale tí chápu, ako to chodí a moje slová určite neberú ako zlo. Vymenia si kontakty a ak ich to tu nebaví, kontaktujú si medzi sebou (teraz mám na mysli konkrétne osoby). Poslednou dobou, ako keby bolo módou hneď do celého sveta vytrubovať čo najviac detailov do éteru o Légii. Nechcem tomuto „trendu“ podľahnúť. LE si vážim a moje zaradenie nie je „hlásna trúba“ . Nechcem si pripisovať žiadné zásluhy(božechráň!), ale som presvedčený, že takéto, alebo podobné slová lepšie padnú hlavne mladým legionárom, ako to, ako ramasovali, kto koho do..bal atď. Toho sa po večeroch na izbách napočúvajú až-až. Niekedy rozumné slovo urobí viac, ako tvrdá ruka. V mladých legionároch treba budovať sebadôveru a hlavne dôveru v LE a nie ich deptať a strašiť. Iné je samozrejme vojenská disciplína. Pre čoskor pojdem- prepáč, ale poplietol si si to trochu -S/Off je už Necky, nie ja. Zamyslel som sa nad tragédiou tých Poliakov. Nejaké veci z tohto ma prekvapili. Ale nejdem to tu rozvíjať, aj keď téma je to skutočne zaujímavá. Načo robiť halóooo z nešťastia? Kto má vyšetriť jeho príčiny, nech ich vyšetrí. A hlavne nech o ňom povie pravdu svetu. Myslím, ale, že sa to nestane. Hneď v sobotu som pozeral snáď všetky dostupné TV stanice, reakcie štátnikov, a sú aj iné informácie. No čo povedať? Osud? Niečo iné?... ktovie... v každom prípade je to tragédia, veľa detí prišlo o rodičov, veľa ľudí o blízkych. A ako sa hovorí, o mŕvych len dobre... nesúďme, aby sme my neboli súdení. Srdečný pozdrav všetkým slušným ľuďom na tomto fóre. 2REP

Majo (bez overenia) 12.4.2010 - 16:23

No k tej tragédii by som sa vedel vyjadriť aj ja. Aj z pohľadu profesionálneho pilota ktorý sa na to vyjadril a aj z pohľadu obyčajného pozorovateľa. Ale ako 2REP napísal. Aj by to bolo nekorektné a aj nespravodlivé. No česť aj ich pamiatke.

Majo (bez overenia) 12.4.2010 - 17:27

Disciplínovaný - Udržať svoju etiku, ako i bojovú disciplínu. Poctivosť a spravodlivosť - Ochraňuj ľudí a čes svojej rodiny. So svojimi študentmi alebo spolužiakmi - Buďte jednotní a vyhýbajte sa konfliktom. Naše túžby a uspokojovanie telesných potrieb - Zachovavajú správnosť ducha. Trénuj usilovne a urob z toho návyk - Udržiavaj svoje zručnosti. Rozvíjaj duchovný pokoj - Zdrž sa argumentov a rozvíjaj duchovný pokoj. Zostaň v spoločnosti - Bud konzervatívny slušný a jemný vo svojom správaní. Začni mladý - Používaj bojové zručnosti pre dobro ľudstva. Dbaj na tradíciu - Zachovávaj túto čínsku tradíciu a pravidlá správania. ** Shaolinsky kod **

Achiles (bez overenia) 13.4.2010 - 00:41

Smrt francuzskeho legionara zo Sulina okres Stara Lubovna http://televizia.joj.sk/tv-archiv.html

achiles (bez overenia) 13.4.2010 - 00:52

[b]Achiles napísal:[/b] [quote]Smrt francuzskeho legionara zo Sulina okres Stara Lubovna http://televizia.joj.sk/tv-archiv.html[/quote][color=#FF0000][/color] pardon dajte si Archiv joj televizne noviny zo dna 12.04.2010

Tomcraft (bez overenia) 13.4.2010 - 18:50

Cavte vsetci. Uz dlhsiu dobu rozmyslam nad tym, ze pojdem skusit stastie do FL. Zaujimalo by ma ako je to s tym ze ked vstupim do legie ci mozem dat rodine nejako vediet ze tam ostavam alebo to budem moct urobit az po vycviku cca po 4 mesiacoh? Chystam sa tam niekedy koncom augusta alebo zaciatkom septembra. Bolo by lepsie keby som tam s niekym isiel tak kto ma zaujem tak sa mi moze ozvat na email tomcrat7@azet.sk Drzte palce:)

Majo pre Tom (bez overenia) 13.4.2010 - 18:56

No dáš vedieť až po výcviku. A radšej choď sám. Teda môžete ísť spolu ale v tom prípade je lepšie keď do odlišných náborových stredísk.

v (bez overenia) 13.4.2010 - 20:03

ste na omyle, vsetci, legia je legia a slovenska armada ja s.a. nebudte naivni a bojovni...

Majo (bez overenia) 13.4.2010 - 20:37

Pre peggy - nemusíš vedieť jazyk ale je dobre ak vieš aspoň minimálny základ spisovnej Francúzštiny. :) pre v - to je nám ale novina toto.;) Myslím že si to tu uvedomujeme všetci. Neboj sa.

Majo (bez overenia) 13.4.2010 - 21:13

už som to sem dal kopu krát, no teraz to sem dávam aj S venovaním. S venovaním pre všetkých padlých ktorý chránili našu bezpečnosť a pre ich rodiny. Sú to silné duše a držím všetkým palce. "To čo ľudia dokážu na sebe navzájom robiť, núti človeka k vytriezveniu. Jedna vec je zrovnať si to s Bohom, no druhá vec je zrovnať si to sám so sebou." Nedá mi nepripomenúť film The men who stare at goats. Tam je paródia na pravú podstattu vojny ;) Tak tuto je ten link čo sľubujem. http://www.youtube.com/watch?v=_S05x_MwnY8 Česť Vám bratia, čo ste svoj život premenili v krv za nás.

Majo (bez overenia) 13.4.2010 - 22:47

Trochu odreagovania z fachu. http://www.youtube.com/watch?v=bW2qmzdhFsE&feature=related :lol:

2REP (bez overenia) 14.4.2010 - 00:35

Salut zostatkom starej partie. v.- máš pravdu, len treba to správne pochopiť. Dúfam, že som pochopil správne. A nebuďte fakt naivní- R.H. nebol prvý, uvidíte koľko mien pribudne na s.o. de LE do dátumu návratu 2.Rep na Corse. Kto bol v A., vie, čo mám na mysli. Ja nehovorím R.I.P., hovorím- chlape, frére, odpočívaj v pokoji. SL aj dedinka si ťa uctí. Respect, Robo! To je tak, ako s tým lietadlom- byť na mieste pilota a uvedomujem si ZODPOVEDNOSŤ a nie príkazy, hoci vrchného veliteľa Ozbrojených síl PL, poviem: - pán prezident- nech sa páči- sadnite si dozadu k svojej manželke, za bezpečnosť pasažierov tu zodpovedám ja a nie Vy! Až pristaneme, môžete ma na sekundu vyhodiť, ale ja som povinný bezpečne pristať. Tlaky - netlaky. Pilot vedel veľmi dobre po rusky, takže konšpirácie o tom, že nerozumel, sú zahmlievanie. Mohol vypustiť palivo? Nezhoreli by! Odseknú vrcholky stromov krídla lietadla? Kk. .tina. Skôr naopak. Referenčná výška s rozdielom štandardov? K ..ktina- Pilot bol profesionál, vedel , že neletí nad Somálskom, ale nad Ruskom. V Katyni popravili 22000 Poliakov. Koľko Rusov (miliónov) zahynulo v 2SV? Koľko ich padlo pri oslobodzovaní Poľska od fašistov? 1939- volali- poďte sem, ideme k Nemcom, nie do SU. To, že v jednom lietadle cestovalo naraz toľko významných ľudí pohromade- no comment, pas commentaire! Rozdelím to na počty osôb, kritéria dôležitosti, dátumy, lety, lietadlá, autá!!! Zmením časy, dezorientujem tajné služby! A nedám kanárikov do klietky a potom tam pustím mačku... A na záver: - čakali, že sa im v ten deň pred celým svetom poníži Rusko, že ho pokoria za Katyň? Že ho zhodia na základe polodokumentov, ktoré im dal ten s fľakom na čele pri perestroyke? Čo teraz žije z dotácií neziskových organizácií na celom svete? Ľudia, Rusko je superpower, nie Poľská republika! Viem, že tým vyvolám búrku diskusií, ale to som nechcel. Len ma serie, že sa zahmlieva podstata veci. Zhodí sa to na kapitána-pilota, aj tak je mŕtvy. A na mieste boli prví Rusi. Aj keď by (náhodou ) niekto prežil, neprehovorí. Nikdy. Dohady o laseroch atď- blbosti- to si nikto nedovolí. Už len preto, že satelit by to registroval. 2REP P.S. : pre peggy- jednak je to ženské meno, druhá vec – odpoveď- áno musíš vedieť ten svoj vlastný. A hlavne ho nepoužívaj na análny alpinizmus!!

Majo (bez overenia) 14.4.2010 - 11:29

No popravde, aj mne prvé čo napadlo po tom čo som si prečítal článok o spadnutom lietadle - Rusi. Ale zasa dáva logiku že tam boli prvý Rusi. Ale skôr ma zaráža to že prvý tam boli z tajnej služby ak sa nemýlim. A nie záchranári. Takže to dáva niečo do seba. No ale hovorím z toho čo som čítal a počul. :)

Majo (bez overenia) 14.4.2010 - 17:32

No predsa mi je pravdepodobnejšia verzia to že si dal ten pilot natlačiť kaleráby do hlavy a nedodržal predpisy. Ale nechcem to prezentovať ako skutočnosť lebo ten pilot sa nemôže už chrániť a možno to nebolo vôbec tak ako sa hovorí. :)

2REP (bez overenia) 14.4.2010 - 23:50

Nový čas- Neue Kronnen Zeitung? http://krimi.cas.sk/clanok/160113/posledna-sms-zomierajuceho-legionara-ocko-odpust-mi.html http://www.cas.sk/clanok/159948/v-afganistane-zomrel-slovensky-legionar-23.html

Majo (bez overenia) 15.4.2010 - 00:05

http://krimi.cas.sk/clanok/160270/mrtvy-slovensky-hrdina-z-legie-porusil-zakon-sluzil-francuzom.html Do riti, ja som len čakal že kto to vytiahne. Tak isto to bolo s mladým legionárom z Djibouti. Tak isto aj na tohoto hádžu obvinenia. Že si s tým aspoň teraz, v čase smútku nedajú pokoj. Nový čas je len banda darmožráčov ktorých nezaujíma čím sa koho ako dotknú ale to koľko ľudí si prečíta ich noviny!!! Budem sa opakovať. Robo, Slovensko sa za teba nikdy nebude hanbiť. Ba práve naopak, na takých ako ty môže byť hrdé!

Tomcraft (bez overenia) 15.4.2010 - 13:54

Nazdar vsetci. Prave dnes som pozeral na youtube nejake videa ako do legii prichadzaju ludia z roznych krajin a ako vyzeraju prijmacie skusky a 4 mesacny vycvik. Nerozumiem jednej veci a to ze ako rozumeju povelom ktore su vo francuzstine ked sa po francuzsky v zivote neucili. Podla coho vedia ako maju odpovedat? Je tam nejaky jazykovy kurz? Lebo si to neviem velmi dobre predstavit ze tam pridem a zacnu mi vsetko hovorit po francuzsky a ja na nich budem pozerat ako somar.

Majo pre Tom (bez overenia) 15.4.2010 - 14:43

Zo začiatku ti budú tlmočiť, potom ťa začnú aj učiť. Hlavne tie rozkazy ktoré budeš potrebovať. Preto im rozumejú. Neboj sa nič. :)

peggy (bez overenia) 16.4.2010 - 16:37

pre MAJO: Dik za radu, ešte by som sa chcel spítať, minule som si písal na chate s chlapcami a oni my vraveli že pri vstupe do FCL prechádzaš lek. prehliadkou a že ak máš blombi v zuboch tak ťa nevezmu, čo je na tom pravdy, lebo to sa mi nezdá..dik

palo (bez overenia) 16.4.2010 - 21:47

pre Majo porad mi ty asi vies kam by som mal ist aby som sa dostal do legie alebo kto vie tak nech mi poradi

palo (bez overenia) 16.4.2010 - 21:51

[b]fitoje napísal:[/b] [quote]http://www.aktuality.sk/clanok/161386/komentar-legio-patria-nostra/[/quote]zaujalo ta to

Majo (bez overenia) 16.4.2010 - 22:03

Palo - http://www.legion-recrute.com/cz/ou.php?SM=0 Tu sú náborové centrá. Na stránke sú aj všetky info potrebné k vstupu.

Majo (bez overenia) 16.4.2010 - 23:30

neuplatňuje sa voči legionárom LE ...Francúzsko má dohody so všetkými krajinami, z ktorých pochádzajú legionári o nestíhaní...okrem toho, je dosť ťažké také niečo niekomu dokázať...a u mŕtveho vojaka trestnosť činu zaniká... Je toto pravda?

jano (bez overenia) 16.4.2010 - 23:46

kazdy len trepete ako pôjdete do légie, koľko z vás tam naozaj pôjde?chcel by som sa spýtať 2Rep ako je možné že on je v légii dôstojníkom, keď slovák tam môže dosiahnuť hodnosť maximálne tak seržanta.Ale nechcem ho touto otázkou uraziť, len by ma zaujímalo čo treba robiť aby sa človek stal niečím viac ako len poddôstojníkom, keď by mal trochu vyššie ambície...........

Majo (bez overenia) 16.4.2010 - 23:49

Jano - na takýchto ....... som ostal už odolný. Je to veľmi jednoduché čo treba robiť. Držať krok, snažiť sa byť medzi najlepšími a to počas celej služby. A hlavne, treba mať inteligenciu. Ale takýto hrdinovia ako ty väčšinou nedokončia ani prijímač. Tým som ťa samozrejme nechcel uraziť. Ale nemusel by si hneď začať p.....ť kto tu čo hovorí a kto čo robí. ;) 2REP - sorry že som odpovedal za teba. Ale mal som to tak cestou. :D

jano (bez overenia) 16.4.2010 - 23:50

myslím že je to lepšia otázka ako sa pýtať stále dokola ako sa dostanem do légie...Palo nahnevaj sa na mňa ale to už naštuduje každý k...t...

jano (bez overenia) 16.4.2010 - 23:57

Majo:pokiaľ sa nevoláš 2REp tak prečo odpovedáš, do p...e ma pošle aj on sám , ja som zvyknutý na tvrdú priamu reč.... len ma to zaujímalo..pýtam sa čo ma zaujíma, tak pokiaľ niesi REp tak ťa poprosím, nevyjadruj sa k tomu

Pridať nový komentár