Francúzska légia

mir 14.8.2007 - 21:26

História Francúzskej légie

francuzska legia

Máloktorý bojový zbor na svete je ovenčený takým množstvom mýtov a legiend ako Francúzska cudzinecká légia. Jej členmi sú dobrovoľníci, ktorí za sebou nechali svoje sociálne aj rodinné zázemie, pričom svoje úlohy plnia s odhodlaním, nad ktorým svet žasne.

Cudzinecká légia bola založená 9. marca 1831 rozkazom Ľudovíta Filipa, kráľa Francúzska. Bol to čas politických nepokojov a tento oddiel plnil úlohu ochrancu kráľovskej moci. Väčšinu dôstojníckeho zboru tvorili veteráni Napoleonovej Grand Armee a mužstvo predstavovalo národnostne pestrú zmes, v ktorej bola zastúpená celá Európa.

V Légii sa objavili aj francúzski regrúti, ktorí sa snažili uniknúť pozornosti miestnej polície. Boli to dobrovoľníci vo veku medzi 18. a 40. rokom, s pravým alebo prijatým menom. Kráľ správne predpokladal, že platení žoldnieri nebudú pri plnení rozkazov rozmýšľať o ich príčinách alebo politickej korektnosti. Légia bola po potlačení nepokojov v Paríži okamžite zapojená do bojov o Alžírsko.

V roku 1835 však tento bojový zbor prešiel pod španielsku kontrolu. Následne sa na rovnakom princípe vytvorila druhá Légia, ktorá získala a udržala pre francúzskeho kráľa Alžírsko, ktoré sa stalo na dlhý čas jej domovom. Vo svojej africkej misii plnili legionári dôležitú úlohu - udržiavali poriadok, potláčali povstania domorodých nomádskych kmeňov a kolonizovali Severnú Afriku. Budovali cestné komunikácie na rýchle presuny, púštne pevnosti a časom tu vzniklo aj mesto Légie - Siddi bel Abbés.

Česť a odvaha

Francúzska cudzinecká légia zdedila tradície žoldnierskych vojsk, ktoré využívali francúzski králi už v stredoveku - škótskej gardy Karola VII. alebo neskôr Napoleonových poľských kopijníkov. Farbami tejto elitnej časti vojska sú zelená a červená, ktoré používali Švajčiarske gardy slúžiace trónu bielej ľalie. Znakom a symbolom zároveň je granát, z ktorého vychádza sedem plameňov, pričom dva z nich sú ohnuté smerom nadol.

Vzťahy medzi tými, ktorí rozkazy vydávajú a tými, ktorí ich plnia, sú vybudované na veľmi vyvinutom „esprit de corps", založenom na niekoľkých jednoduchých princípoch: disciplína a česť, radosť z dobre vykonanej práce a oddanosť svojej minulosti. Heslom Légie je "Honeur et Valour" - Česť a odvaha. Po vstupe do Légie nastáva veľmi tvrdá selekcia. Mnohí kandidáti nevyhovejú buď zo zdravotných alebo morálnych dôvodov.

Legionár je zriedka anjel, ale nikdy nie zločinec. Každý nový člen je dobrovoľník, ktorý chce uniknúť svojej minulosti, osobnej alebo rodinnej kríze, vo svojom sociálnom alebo politickom živote. Príkladom posledného fenoménu je masívny príliv dobrovoľníkov z Alsaska po roku 1871, zo Španielska roku 1939 a z Východnej Európy po roku 1945. Pre ostatných, ktorí sa nechcú zmieriť s limitmi strednej vrstvy, Légia znamená možnosť dobrodružného života. Všetkých jej členov spája súdržnosť, spečatená disciplínou a rešpektom k tradíciám.

Francúzska légia v krymskom konflikte

Časom sa stala Légia bojovou silou, ktorá obhajovala záujmy Francúzska aj v tých najodľahlejších končinách. Bola zapojená do Krymskej vojny 1853 - 1856, kde zohrala hlavnú úlohu pri dobývaní Sevastopoľu. Zámerom Francúzov v tomto konflikte bolo pomôcť svojmu spojencovi, tureckému sultánovi, pri získaní prístupu k prieplavu medzi Čiernym a Stredozemným morom. Po počiatočných rýchlych víťazstvách sa 1. a 2. cudzinecký pluk pokúsil o dobytie opevneného prístavu Sevastopoľ, čo vyústilo do blokády, ktorá trvala rok. Légia kvôli chorobám a zlému počasiu už nemohla dlhšie čakať a padlo rozhodnutie podniknúť frontálny útok.

Prvý pokus sa nevydaril a jednotky sa museli stiahnuť s ťažkými stratami. Pokúsili sa o to znova, s rovnakým výsledkom. Napriek tomu sa nevzdali a skúsili to po tretí raz. Sevastopoľ padol 8. septembra 1855. Ďalšími bojiskami legionárov sa stali Taliansko (1859) a Mexiko (1863 - 1867). Práve tu sa 30. apríla 1863 odohrala jedna z najslávnejších bitiek, ktorá vstúpila do dejín ako synonymum cti a odvahy.

Bitka pri Camerone

Dňa 30. apríla 1863 3. kompánia Cudzineckého regimentu zabezpečovala bezpečný presun zásob po ceste medzi Vera Cruz a Pueblom. Počas pochodu do určenej pozície jednotku prepadla takmer tisícka mexických povstalcov. Kapitán Danjou, aby získal krytie pred nepriateľskou paľbou, presunul svoje mužstvo do opustenej haciendy Camerone, ktorú minuli pred niekoľkými minútami.

Kompánia mala šesťdesiatdva legionárov a troch dôstojníkov, ktorí mali čeliť mnohonásobnej presile Mexičanov. K haciende, kde sa legionári pripravovali na obranu, prišiel posol s ponukou čestnej kapitulácie. Na streche ležal seržant poľského pôvodu, ktorý mu vojensky stručne naznačil, čo si myslí o tomto návrhu. Tak sa spustil jeden útok za druhým, všetky však boli s ťažkými stratami odrazené. Napoludnie začala legionárom dochádzať munícia, nemali jedlo ani vodu. Podvečer bolo nažive už len päť obrancov, na ktorých číhala armáda nepriateľov. V tejto beznádejnej situácii legionári nasadili bodáky a podnikli útok. Keď dvoch z nich pri napredovaní k mexickej pozícii zastrelili, zasiahol mexický plukovník.

Opätovne ponúkol kapituláciu. Legionári súhlasili pod podmienkou, že si smú ponechať svoje zbrane. Plukovník, dojatý ich odvahou, odpovedal slovami: „Mužom ako ste vy, nemôžem nič odmietnuť." Tento deň, ktorý vstúpil do dejín ako Camerone, sa každý rok pripomína vo všetkých táboroch Légie a oslavujú ho s veľkým zápalom a pýchou. V Aubagne, kde sa koná slávnostná prehliadka, nesú na čele pochodujúceho regimentu drevenú ruku kapitána Danjoua. Tento boj, ktorého meno je na každej legionárskej vlajke, ostáva symbolom misie, ktorá sa plní až do úplného konca.

V zákopoch svetových vojen

Roku 1914 sa pluky Francúzskej Légie zúčastnili bitky o Artois, kde utrpeli ťažké straty. Boli zreorganizované a o mesiac neskôr znova ťažko porazené pri Givenchy. Nakoniec utrpeli legionárske pluky také ťažké straty, že ich museli v septembri 1914 rozpustiť a preformovať do novej jednotky. Takto bol vytvorený RMLE (Pochodový pluk cudzineckej légie), ktorého úlohou bolo prevýšiť v boji všetky ostatné jednotky. RMLE sa zúčastnil na mnohých bitkách francúzskych bojísk a stratil tisíce vojakov. Zvlášť sa vyznamenal svojím bojovým umením v zákopoch pri Remeši, kde legionári vyčistili štyri kilometre nepriateľských línií iba puškami, bajonetmi a granátmi. Ďalším úspechom bol Verdun, kde légia uspela v misii o znovuzískanie svojich starých pozícií. Nasledovala obrana parížskeho koridoru a Légia uspela opäť, hoci s veľkým stratami.

Francúzi začali svoju ofenzívu v júli 1918 a RMLE bol opäť v prvej vlne - takmer dva týždne si legionári presekávali cestu cez Hindenburgovu líniu. Počas 2. svetovej vojny, v júni 1940, jedenásty REI (Pechotný cudzinecký pluk) takmer vyhladili pri obrane pozícií vo Verdune. Tí, ktorí prežili, sa stali zajatcami. Väčšine sa ale podarilo ujsť a znovu zasiahli do bojov. Pluk však rozpustili. Trinásta DBIE (Podbrigáda Cudzineckej légie) písala dejiny pri Narviku a Bjerviku v Nórsku, ďalší úspech prezentuje slávne víťazstvo pri Bir-Hakaim v Líbii. Légiu znova zjednotili a pokračovala vo víťazných kampaniach v Tunisku, Taliansku, Provence a Nemecku.

V roku 1940 sa Thajsko, spojenec Japonska, pokúsilo anektovať Kambodžu. Légia túto hrozbu odvrátila, ale zbytočne, pretože politickou dohodou Kambodžu odovzdali pod thajskú správu. V oblasti ostala dislokovaná len jedna jednotka - 5. REI. Ďalšími rokovaniami sa podarilo zabrániť vojne na juhu, hoci nie nadlho. Legionárov, umiestnených v garnizóne Ha Giang, čoskoro zmasakrovali a ostávajúce dva batalióny vyrazili na pochod smrti smerom k čínskej hranici. V roku 1945, ešte predtým, ako sa zvyšky 5. REI dostali do Číny, vojna skončila. Nahradila ju však ďalšia, tentoraz vojna s Ho-či Mi-nom a jeho komunistami, ktorá mala trvať ďalších deväť rokov. V nej boli zastúpené všetky pluky Légie a najslávnejšími bojiskami boli Phu Tong Hoa, Koloniálna cesta 4, a slávne Dien Bien Phu.

Dien Bien Phu

Bol to najdlhší a najtvrdší zápas francúzskych expedičných síl na Ďalekom východe. 1. BEP uskutočnil výsadok v údolí Dien Bien Phu, zabezpečil oblasť a postavil základňu. Nasledovalo 169 dní konfrontácie s Viet Minh, po ktorých prišlo 57 dní pekla. Viet Minh zaujal pozície na svahoch, obkolesujúcich pevnostný systém, a začal ostreľovanie ťažkým delostrelectvom. Zásobovanie a prísun posíl bol možný len zo vzduchu. Pristávacia dráha bola zakrátko pod kontrolou nepriateľskej protileteckej paľby.

Na pomoc prišli nielen príslušníci parajednotiek, ale k obrane tejto pozície sa dobrovoľne hlásili aj muži bez parašutistického výcviku, hoci zoskoky sa často uskutočňovali v noci. Paralelne s obliehaním Dien Bien Phu prebiehala konferencia v Ženeve. Francúzske jednotky mali záujem udržať údolie, kým nepriateľ nepožiada o prímerie. Situácia však bola neudržateľná a 8. mája padla posledná pevnosť.

Dien Bien Phu prestalo existovať. Proti 15-tisíc legionárom a príslušníkom koloniálnych plukov stálo približne 100-tisíc nepriateľov, vyzbrojených ťažkou technikou. Dvetisíc obrancov padlo, 1 500 sa stratilo v akcii, 5 800 bolo ranených. Vyše 11-tisíc vojakov sa dostalo do zajatia, z ktorého sa po štyroch mesiacoch vrátilo živých len 3 290 mužov. Bola to politická katastrofa, ktorá znamenala koniec francúzskeho koloniálneho impéria vo východne Ázii. Druhý deň po páde Dien Bien Phu požiadali francúzski vyjednávači na ženevskej konferencii o prímerie. Pre légiu sa tým vojna v Indočíne skončila.

Boj o francúzske Alžírsko

Ešte skôr, ako sa mohli legionári zotaviť z bojov, ocitli sa v Alžírsku. Tentoraz bola ich nepriateľom Armáda národného oslobodenia. Pluky Légie, ktoré mali zabezpečiť pokoj v krajine, kde žilo množstvo Francúzov, sa aktívne zúčastnili v mnohých operáciách proti rebelom a plnili si povinnosť pri ochrane hraníc. Na základe politických rokovaní medzi prezidentom De Gaullom a predstaviteľmi vzbúrencov však Alžírsko v roku 1961 získalo nezávislosť a Légiu povolali do Francúzska. Légia, ktorá vnímala Alžírsko ako svoj domov a toto rozhodnutie ako zradu, sa vzbúrila. Pokus o prevrat však nevyšiel a 1. REP (Cudzinecký parapluk) rozpustili. Od roku 1962 až po súčasnosť sú oddiely bielych anjelov umiestnené na juhu Francúzska a na Korzike, ale aj v zámorí - v Djibouti, na Madagaskare, Tahiti a Francúzskej Guayane.

Légia si získala renomé pri výkone operácií v mnohých vojnou zmietaných oblastiach. V septembri 1990 vyslali tri pluky Cudzineckej légie do oblasti Perzského zálivu. Zmocnili sa letiska Al Salman, kde sa stretli len s malým odporom. Ich ďalšou úlohou bolo zabrániť ústupu Republikánskej gardy na západ. O tejto vojne sa hovorí ako o bleskovej vojne - skončila po sto hodinách boja na zemi, pričom v nej zahynuli len traja legionári. Pod velením Organizácie spojených národov Légia udržiavala poriadok v Mogadiši a zúčastnila sa aj na konflikte v Bosne, kde zvládla viacero tajných operácií.

Pri týchto akciách vedela Francúzska légia s veľkým efektom využiť materinský jazyk svojich vojakov. V oboch oblastiach boli len ľahké straty. Charakteristika Légie za približne stosedemdesiat rokov jej existencie, sa dá vyjadriť slovami literárneho velikána Antoina de Saint Exupéryho: „Vojak nie je mužom násilia. Nosí zbraň a riskuje svoj život za chyby, ktoré nespôsobil. Neoblomne dodržiava svoje slovo až do konca, i keď vie, že bude zabudnutý."

aďo (bez overenia) 5.3.2009 - 13:18

cus este sa chcem oyptat ze ked niekto neni na misii a stane sa nejaky konflikt napr. co bolo teraz v guinei bissau ze ci tam posielaju vojakov na ochranu atd...

filip (bez overenia) 5.3.2009 - 14:19

Idem do strassbourgu a asi busom cena presne tam je 4500sk aj s cestov na spat.Vieš čo nejak extra sa nepripravujem ja som tak priemerne športoval.Čo sú základné požiadavky pri vstupe to spravim aj zhyby atd.Tak že toho sa nebojím ale skor mám strach stoho že mám na pravom oku 0.75 dioptriu.Ale u doktora to snad bude v pohode.A ty ako pojdeš book?

filip (bez overenia) 5.3.2009 - 15:25

samarovic čo tak ja viem takže nie ale údajne uprednostná mladšieho ale 30 rokov to nie je moc takže si myslím že šanca je dobrá aj v takom veku.

camerone (bez overenia) 5.3.2009 - 19:06

chlapci, chlapci... nechcem sa robit mudry, ale pockajte, ked nastupite uspesne do legie. Ako buduci legionari by ste mali mat kazdeho vojaka v ucte, ci je to zena, alebo muz.Aj ked zeny v legii nie su. Mate to aj v kodexe. Kazdy legionar je tvoj brat v zbrani... Ak sa Vam podari niekedy do legie vstupit, spoznate aky rozdiel je medzi dostojnikmi, poddostojnikmi a radovymi legionarmi!! Ak chces ist do legie, tak to asi znamena, ze ta laka vojencina, alebo kedysi tomu tak bolo. Ak si myslis, ze kvoli tebe sa zmeni svet, tak si na omyle! Legia je jedna velka rodina, najviac to pocitite na Vianoce, kedy su Vsetci! spolu v kasarnach!!! Svine su vsade, legia nie je vynimka. Jednoducho, ak mate vojencinu v krvi, vazite si kazdeho vojaka, legionara ci vojacku. K mrtvemu nepriatelovi sa spravas uctivo, svojho zraneneho kamarata nenechas v srackach a svoju zbran nikdy nedas z ruk a budes sa o nu starat ako o svoju najcenejsiu vec. Jednoducho ak nemate vojencinu v krvi tak nepi...!!

book (bez overenia) 6.3.2009 - 11:08

filip 0,75 myslim ze nie je vela. (aj ked oficialne je povolene myslim 0,5). ja som rozmyslal ze pojdem bud do strasbourgu - busom, ak by som siel sam, alebo stopom ak by som siel este s niekym. alebo som rozmyslal aj nad lietadlom, napr Paris. ked mas stastie tak ta letenka vyjde lacnejsie ako bus. (horsie by to bolo s cestou naspat) ale este neviem ako pojdem. co sa tyka pripravy beham 3x do tyzdna cca 8 - 10 km. kliky, sed-lah, zhyby. chcem byt pripraveny, ale neviem ci to je dost toto co robim.

Swen (bez overenia) 6.3.2009 - 16:01

book neviem ak nemas v poriadku zdravotny stav tak ti cele to cvicenie vynde nazmar v legii ti najdu aj to ocom si nykdy nevedel v prvom rade ak mas zubne kazy daj si to spravit chod na vysetrenia ci si uplne fit lebo ti mozu dat aj odklad filip pocuj kolko je to za cestu tam aj spet?

filip (bez overenia) 6.3.2009 - 16:07

Swen to já mám 0.75 dioptrie na pravom oku nie book.:laugh: A tá cesta čo tak ja viem tak autobusom 3500sk až 4500 aj naspat takže tam kde vystúpiš tak odtial pojdeš aj domov.Swen zasa všetko ti nenajdú a čo mi hovoril chalan čo tam bol ale ho nezobrali tak oči si zakrívaš sám takže sa dá troška aj švindlovat.Údajne aj alergie ak máš tak to neni problém že sa doktor spíta ale ked povieš že nemáš tak ti nezistí.A tie zuby to neviem ako je.Ale blomby atd asi nevadia.

Swen (bez overenia) 6.3.2009 - 16:21

Ja som myslel booka ze ked tak cvici nech je aj kompletne zdravi no a tie dioptrie ved aj v legii su ludia co maju dioptrie neni mozne aby brali len ludi z vynikajucou genetickou vybavou taky clovek ani neexistuje a ty tam kedy chces ist skusit stastie ale musis vediet ze to neni tabor ze tam sa aj umiera

filip (bez overenia) 6.3.2009 - 16:28

Ja idem na 80% v lúli.Chcel som íst v zime ale 2.Rep mi odporučil íst v lete tak som dal na jeho radu.Chápem že legia není sranda ale ani život tu nie je nič moc.A mám tu nejaké problémy.Len teraz neviem ak sa dostanem ku gestapu tak či mám hovorit pravdu alebo nie o tých problémoch.Ale asi pravdu.

niko (bez overenia) 10.3.2009 - 14:23

prosim vas len by som potreboval vediet ze ci aj posielaju vojakov niekde tak ze do somalska alebo do byvlach fr.kolonii ked sa stane nejaky konflikt

2.REP (bez overenia) 11.3.2009 - 18:54

Salut chlapci.Je suis ici en arriere.Priznam sa, ze som sa skoro tesil, ked sem zabrusim, predpokladal som trochu rozptylenia a nemylil som sa.Povedal som si ,ze nebudem komentovat vyroky, ale niektore su fakt na pobavenie.Ale chapem to,kazdy raz zacinal a mal hovno skusenosti, vlastne len predstavy a trochu cosi z pocutia.ALE TREBA SI POTENCIONALNE UZ TERAZ UVEDOMOVAT, ZE SNAD RAZ BUDETE legionarmi a podla toho sa uz teraz spravat.Vidim, kolko sa tu zrazu vynorilo znalosti,je to fajn, aj ked su kuse a nie celkom pravdive, svedcia o zaujme a to je dobre.Cituju sa clanky kodexu-v poriadku, len si treba aj predstavit, co to v skutocnosti znamena.Citat medzi riadkami a pocuvat medzi slovami."Kazdy legionar je tvoj brat"..., ale rasizmus je napriek tomu aj v legii.A aky...Ale navonok je to bezchybne.Filip, tie dioptrie uz nechaj tak, ved nemusis byt prave sniper,su aj kontaktne sosovky-okrem ineho.A neradil som ti,aby si isiel len v lete, ale ak si pamatam-neskoro na jar, alebo v lete.Uprostred leta su zas horucavy a pochody su umorne.Ale v legii sa hovorilo a este aj hovori: pochoduj, alebo zomri!,tak ziadny strach.Sustredte sa na to, odkial pochadzate,co su vase prednosti.Ak je niekto z hor, kde sa narodil a vyrastol, iste nebude inklinovat k profesii transmetteur-chifreur (a tam dioptrie nevadia),ale bude chciet byt v pohybe,vyuzivat sluch,znalosti z prirody,byt stale v terene.Chlapci z rovinatych krajov maju ine prednosti.Aj religia robi svoje.Niekto sa chce maximalne vyhnut situaciam, ked vysledkom je len eliminacia nepriatela,ci ciela.Silne veriaci chlapci to potom maju tazsie-vyrovnat sa s tym, ze niekomu zakrutis krkom...No v mnohom ich viera zase posilnuje. Rocco,nech sa z teba nestane mizogyn,na to mas este cas, uvedom si, ze zenske su aj v bordeloch,nielen v armade.Ale opakujem-plne s tebou suhlasim, co sa tyka zien v armade,aj v ozbrojenych zlozkach, ja som v tomto este rezolutnejsi.Minule mi jeden kamos-Slovan-povedal(dufam, ze to spravne prelozim):"Niektore zeny su obcas skoro vsetky p..e".Isiel som do kolien.Mna by na SK asi koli nazorom na zeny postavili mimo zakon a kadejake feministicke spolky by na mna usporiadavali pravidelne hony a polovacky.Pamatam si info z minulosti,ako doplatil na MOSR jeden vysoky dostojnik na vyrok, ze vsetko zlo pochadza od zien a penazi.Aj ked mal pravdu, o par dni ho vraj odvolali z funkcie, lebo slovenske feministicke udernicky nezniesli tarchu pravdy a citili sa byt dotknute.Ale ved sa pozri, kazdy casopis(az na odborne) ma na titulke nahluplu husicku,aby nalakala este hlupejsich nadrzancov, co si ho kvoli tomu kupia.Ale zdravy chlap si udrzi odstup, tak ako vie aj to,ze drzat si moralku,sebadisciplinu je to najdolezitejsie.Lebo to je zaklad sebadovery a doveryhodnosti v ociach inych.

Rocco (bez overenia) 12.3.2009 - 00:51

Zdarec 2.REP..no.som vazne rad,ze tu davas nejake komentare.som uz myslel,ze sa s tebou podlahla zem,alebo co?:))par krat som tu daval nejake prispevky(nielen ohladom zien v armade),ale pan admin s tym asi nebol moc spokojny,lebo som asi nevedel kolko je 5+2.:)..ale v poho.som uz kludny.no,len som chcel,aby ste trosku priblizili chlapcom zivot v LE,lebo sa mi zda,ze maju moc ruzove okuliare a nevedia,co to obnasa...mohli by ste tu spolu s 1.RECom(vy ste jediny skuseny)nahodit nejake blizsie informacie,co sa tyka psych.a fyz.zdatnosti,ktora je tam potrebna a je nadvazujuca aj zo zivota pred vstupom..tz,ze soldieri radsej si kupte nieco pekne za usetrene korunky,nez by ste mali minat za autobus do fr,alebo sa prihlaste na najblizsom regrutacnom stredisku a do OSSRat vas vezmu bez vacsich problemov;);) no a konkretne swen:to sa nerobi!!!ty urcite vies...

Swen (bez overenia) 14.3.2009 - 17:37

Rocco ktej OSSR! taku armadu co nevie nic o sluzbe a cti ti mozem osrat fakt je to banda lenochou to je moje posledne slovo o nasej armade

enska (bez overenia) 14.3.2009 - 18:10

Ahojte, môžem vedieť koľko zarobí vojak v legiach? Podľa mna to zas take super prachy až tak nie sú...teda ked je riziko že sa človek už nemusi vratiť..

slyer (bez overenia) 14.3.2009 - 18:12

mas pravdu, buduci rok sa bude v nasej armade prepustat, mne sa konci zavezok a chcem odist..absolutne to nenaplnilo moje predstavy..s tymi lenochmi mas pravdu ale nie zas vsetci :whistle:

slayer (bez overenia) 14.3.2009 - 18:19

[b]Steve napísal:[/b] [quote]KURWA, ja nikdy nepochopím, načo je vlastne PROFESNIONÁLNA ARMY.. sú to iba skurvený darmožráči a perverzáci..=( čo ani nevedia, ako sa drží zbraň v ruke..=( najradšej by som to všetko poslal do piče..=( Kurwa ...[/quote] mas pravdu ale ked mas prilezitost max do mesiaca strielat vela toho nenatrenujes..ale zato cistenie zbrani je niekedy na programe aj kazdy den lebo su spinave, kokoti...

1REC (bez overenia) 15.3.2009 - 14:25

V časoch keď som vstupoval.. existovali ešte FR. franky /kurz bol okolo 1 FR.F - 6,5 SK myslím / Po čase prišlo euro / a tam sa pohyboval dlho kurz okolo 44 až 40 SKK za jedno euro.. a po dlhom čase to išlo pomalí dolu.. dnes to je 30,126 Sk za 1 za 1 Euro. Pre toho začínajúceho vojačika.. to je momentálne okolo 1200 € číže za ten čas posilňovania SKK je tam rozdiel veľmi veľký v prepočte keď si svoj zárobok z FR doniesol domov. V dnešnej dobe ako keby si zarábal menej o jednu štvrtinu.. je to mätúce lebo zarábaš tam rovnako a trosku viac ako bolo.. to len Slovensko sa dostalo na inú úroveň.. číže oplatí sa zamestnať v SR, pretože až tak úžasné peniaze v rôznych krajinách EU nezarobíte pokiaľ nieste špecialista v určitom odvetví.. čí nebudete drieť 300h mesačné.. Takže.. zarábať si LE 1200 eur mesačné za tu pracú vám nemusí stať lebo v dnešnej dobe si dokážete nájsť pracú / mene náročnú, menej stresovú, z menším rizikom, bez straty komfortu ktorý každý človek môže využívať, bez rôznych obmedzení - povolený ktoré nemusíte nikoho žiadať, atd. / Žiaľ do LE sa v mojich časoch a určíte to budú tvrdiť i starší nešlo hlavne.. na prvých miestach kvôli zárobku.. keď som tam išiel ani som netušil koľko si tam zarobím .. za mojim vstupom boli oveľa inakšie dôvody.. / a nemusel som uteká alebo sa skrývať.. aby ste to pochopili zle/ Pointa ktorú ale chcem povedať je že áno ani v tých časoch to neboli nejaké obrovské peniaze a keby mi niekto povedal že tam zarobím toľko a čo tam zažijem /to nemôžeš tušiť pokiaľ to nezažiješ reálne sám/ tak tam asi nikdy nejdem.. keby bolo mojou motiváciou zárobok! Ďalšia vec je že ja osobne som mal šťastie na obdobia konfliktov.. každý rok som mal možnosť sa dostať na OPEX misiu.. a dokonca som sa dostal i 2 x v jednom roku na OPEX misiu a na misiu kde Vám síce žiadny konflikt nehrozí ale plat je väčší ako v FR /Djibouti , FR . Guane / Keď mi koncil môj 3 podpísaný kontrakt tak som mal možnosť isť na 2 roky 13°DBLE stačilo podpísať na ďalšie 3 roky môjho angazma v LE. / to značí každý mesiac niečo okolo 3500-3900 eur/ Lenže ako som už spomenul.. mne ten strávený čas čo by som tam musel ostať mi za tu sumu nestal ani som takto nad tým neuväzoval / určíte peniaze som si za ten strávený čas tam zarobil- odložil takže ma toto stránka netrápila/ A prečo som sa rozhodol skončiť neboli nejaké nezhody, problémy v LE. / skôr mi chýbala motivácia ku zdvihnutiu hodnoty adrenalínu v krvi :-) / Neskôr .. teraz keď premýšľam.. možno by som sa inak rozhodol.. život v civile je fádny.. oproti L.E. a chýbajú mi tie dni.. čas.. momenty... keď bolo riziko straty života oveľa väčšie ako teraz keď idem po chodníku alebo ceste. Ale tam vás niečo také netrápilo.. skôr ste to vyhľadávali ..a ak vás to trápi ani tam nechoďte.. zabudnite na L.E a celkovo vojensky život.. Na misiách OPEX, čí Váš pobiť mimo FR sa Váš plat násobí určitým koeficientom podľa toho kam.. Takže 1200 x napr. 2,4-2,7 Vám urobí pekný plat /okolo 3000 eur na mesiac/ a väčšinou ich počas pobytu /OPEX/ ani nemáte ako utratiť takže po 4-6 mesiacoch mate na konte peknú kôpku.. a to budete nadávať keď Vám povedia že vaša dovolenka nebude až taká veľmi dlhá lebo začína vám príprava na novu misiu.. Viete ale veľa veci je individuálnych.. nie každý ma tu možnosť .. a niekto i nechce a sa mu dostane a niekto by i šiel 2 x do roka na OPEX misiu a nedostane sa na ňu ani každý rok.. čí dva, tri. a nepýtajte sa prečo.. alebo kam muším isť.. alebo čo urobiť.. nejde to plánovať dopredu. A keby mi niekto povedal na začiatku že čí chcem isť do 2 REPu .. /už vtedy to bolo o 500 FR. frankov viac ..mesačne/ takže je tam podstatný peňažný rozdiel.. / teraz to môže byt 1200.. 2REP 1700.. neviem presne. .. asi približné som sa trafil/, tak by som tam nechcel isť.. / pre mňa by to bolo vezenie.. a nehovorím teraz o živote v L.E ale čas mimo L.E ktorý sa vám dostane/ a mne by ten čas.. život a možnosť .. obmedzenia /ostrova/ veľmi chýbali.. a ani to navýšenie k platu mi za to nestojí. Samozrejme.. 2 REP je 2 REP.. možno i preto je taký aký je.. lebo tie možnosti mimo neho a pomery sú iné.. / ale zarobí si tam zarobíte / PS: min. 1200 EUR.. teoreticky.. neplatíte jedlo, ubytovanie, odev, atd... samozrejme teoreticky .. takže tvoj čistý zárobok nie je zlý keď nemáš nutne výdavky ako v civilnom živote.. a určíte más viac peňazí na zábavu ako priemerný civilista.. treba sa na to pozerať i takto/

1REC (bez overenia) 16.3.2009 - 10:50

OPEX - Opérations Extérieures ( External Operations ) Ak si dobre spomínam tak z 1 RECu sa bolo možné dostať .. povedzme od roku 1990 Guerre du golfe / IRAK/ 1990-1991 Tchad 1990-2003 Cambodge 1992-1993 Centrafrique 1996 Congo 1997 Kosovo 1999, 2001-2002 Bosnie 1992,1994-1995, 1999-2002 Cote d Ivore /Pobrezie slonoviny / 2000,2002,2004, .. Afganistan .. Tie menej platene su ale viac ako v FR misie ako MCD / missions de courteduree / Mayotte Guyane Djibouti Senegal Napísal som len čo ma napadlo .. môže toho byt i viac možno.. resp. som sa niekde sekol i možno.

páni uvoľnite sa... (bez overenia) 16.3.2009 - 11:00

Ahoj 1REC dakujem ti za podrobnú analýzu finančných pomerov vojaka v legii. Takže vojak v porovnaní s obyčajným pracujúcim civilom požíva viac- menej nadštandard čo sa peňazí týka...Väčšina mladých chalanov čo začne rozmýšlať o odchode tam, dajme ruku na srdce, v prvom rade pomyslí na prachy čo tam zarobí, hačik je v tom že treba niečo vydržať... Ani sa ti nečudujem že po takom životaberúcom adrenalíne sa ti asi moc nechce sedieť večer doma pred telkou a popíjať nejaký ten mierne alkoholický nápoj pri tom...haha a o zabave v menšom alebo väčšom meste na SK tiež nie je zrejme nijako špecialne postarané... No neviem skus si narobiť aspon 2-3 deti, určite ťa v noci nenechajú spať, cez deň zožerú tiež dosť energie, prizabiť ich nebudeš môcť, takže nervov zožerieš dosť a aspon sa ti raz bude mať kto postaviť pri truhlu, neber to v zlom, trocha čierneho humoru na zaver

1REC (bez overenia) 16.3.2009 - 12:39

Priemerný plat v FR je niekde na úrovni 2200 Eur. , minimálny plat pred par rokmi bol 1048 Eur v FR, a to všetko za 4x 38 h za týždeň. Takže civilista zarába lepšie, je to rôznorodé podľa krajov a miest v FR. Lenže civilista i ma výdavky, hypotéky, úvery, atd. , takže v podstate mu ostane o niečo menej peňazí na víkendy. Hovorím o teraz o priemernom FR občanovi, samozrejme ak si v niečom špecialista, doktor, právnik vodič TGV tak zarábaš podstatne viac než 2200 EUR. Pri rozhodovaní čí zostať alebo nie.. bolo mi ťažko odolať a nevidieť vyrastať môjho synčeka ktorý sa mal narodiť len par dni po tom keď mi mal skončiť kontrakt. Život vojaka a život rodiny, výchovy deti je ťažko skĺbiť aspoň keď slúžite v L.E. Všetko sa dá ale ja som nechcel robiť veci na polovicu. A stačí mi on.. dve, tri by dali zabrať každému, ale nie je to o adrenalíne ale pre dieťa treba mat veľmi, veľmi veľa trpezlivosti.. a času hlavne. A adrenalín nie je veľmi dobre slovo ktoré som chcel povedať že mi chyba .. sem tam.. určitá chémia v mozgu.. súlad ľudí okolo vás, strach je to posledne na čo si spomínate, pretože keď čakáš najhoršie tak môže byt vždy len lepšie, robíte .. každý okolo vás robí to čo ma, od toho najmenšieho po najvyššieho v poradí, a tie skúsenosti ľudí okolo vás nedajú resp. posunu akýkoľvek moment prekvapenia ktoré by vám mohol vziať život na minimum. Skôr dostanete maláriu pre vašu zábudlivosť alebo inú chorobu ako keby vás malo zabiť v Afrike. A keď som pred určitým časom videl v správach ako syn jedného z našich politikov z stredného Slovenska dostal maláriu a skoro im tu umrel, a noviny to rozoberali, nemáme na to lieky, a nevedeli vôbec ako to liečiť.. Chápem nie je to naša choroba .. ale keď idete kamkoľvek.. z L.E. tak už dávno na to myslia, a ľahšie formy malárie sa liečia za pochodu by som povedal.. / na par dni to nemocného pripúta na lôžko.. trosku schudnete.. ale onedlho ste fit/ Ta chémia /adrenalín/ vám dôkaze zabudnúť na akýkoľvek komfort života civilistu, na aké koľvek problémy /rodina, frajerka, atd. /, a par ľudí to ženie až tak ďaleko, že by radi boli vždy v strede pekla, ohni .. kde by nikto sa za normálnych okolnosti nechcel byt. .. že vždy .. keď i k niečomu takému príde.. oni ako keby naschvál.. keď tam prídu ako prvý.. vždy už je potom, po čase už ich to trápi..prečo sa im to vyhýba.. normálny civilista by povedal že je to choré. Lenže normálny civilista.. to nedokáže pochopiť.. lebo nezažil, neprešiel, neokúsil tie svoje hranice .. kam sa ľudské telo dokáže dostať keď mu mozog hovorí iné. A vedľa Vás stoja ľudia ktoré sú biely, čierny, žltý.. ale veríte im viac ako ľuďom z ktorými ste strávili cele detstvo, a život pred L.E. Ta zmes národa okolo vás, mentalít, náboženstiev, nemá žiadne konflikty, ale naopak akúsi neviditeľnú silu.. ktorá z vás vyžaruje hoci len prechádzate okolo. Tam nie sú pretvárky, tam nikto neohovára, tam nikto nikomu nezávidí, tam každý už pozná možnosti toho druhého.. Ťažko sa mi hľadajú slova aby som to Vám vysvetlil, ak sa vám raz podarí dostať do l.E. tak po čase pochopíte to čo som tu chcel tým povedať, a hlavne vaše zažité momenty, nacvičené udalosti, a ťažký život l.E. z Vás určíte urobia mentálne odolnejším a silnejším človekom na cely život, a keď sa vrátite náhodou do civilného života bude sa vám zdať choré zmýšľanie civilistov ako ich dokáže vyviesť z miery , rovnováhy.. úplná maličkosť, situácia.. a ako keby ste sa vy na daný problém pozerali z úplné iného levelu. PS: číže v skratke som povedal asi podstatu.. a slova že tam treba niečo vydržať.. sú síce pravdivé.. ale tam to zazívate všetci.. a jedine kde potrebujete byt silný je vaša psychika.. aby sa nezosypala ako domček z kariet. Za tie peniaze čo si tam zarobíte nestojí vám to zažiť, sú to smiešne peniaze za to čím prejdete, zažijete. Ale vaše zážitky, skúsenosti a momenty v L.E. sa ťažko dajú kúpiť naučiť v knižnici, v civile.. a nedajú sa hodnotiť akým Kolek množstvom peňazí.

enska (bez overenia) 16.3.2009 - 14:30

Hm takže nie si na SK...povedz čo mam urobiť tomu chlapcovi čo mi píše cez ten najnotorickejšie znamy slovenský chat že bol v L.E., čo si vymyšla o tom bajky ako na bežiacom pase? 100% v L.E. nikdy vojak nedostane peniaze na ruku, ide to vždy cez účet? však? Viem že na ľudí čo si o sebe vymýšlajú kraviny netreba reagovať a treba ich v tom nechať, ale mam chuť toho pankharta chytiť niekde medzi nohy a odtrhnúť mu to tam... Som rada že sa najde občas aj niekto normalny, kto je schopny aj niečo normalne k veci napísať...tak ti gratulujem k rodinnemu životu, lebo nie každý chlap zvyknutý na štetky dokaže žiť s normalnou ženskou, chytiť vlastne dieťa za ruku a ísť sa s nim občas prejsť ;)

rocco (bez overenia) 16.3.2009 - 19:33

myslim,ze v kosiciach je este VSS letecka.posledna vojenska skola pozemneho vojska bola v liptovskom mikulasi,ale posledny rok ukoncenia bol 2003..

1REC (bez overenia) 17.3.2009 - 00:22

http://www.legion-etrangere.com/ http://www.legion-recrute.com/ http://www.legion-recrute.com/cz/salaires.php Už to tu niekoľko kráť odznelo, ale čo tak aspoň trosku si dať námahu, precitať si celu diskusiu od začiatku, a po chvíľke hľadania by ste už nemuseli položiť otázky na ktoré nikoho nebaví odpovedať dookola, a na ktoré si odpoveď dokážete vyhľadať bez cudzej pomoci. Plat Vám je zasielaný na účet, iba ak by ste bolo na misii /OPEX/ a tam dostávate určitú čiastku vášho platu /200-300 Eur/ na ruku.. v mene danej krajiny. Odpovede: Plat Vam je zasielany na ucet, iba ak by ste bolo na misii /OPEX/ a tam dostavate urcitu ciastu vasho platu /200-300 Eur/ na ruku.. v mene danej krajiny. Por odpovedi najde te i tu.. http://www.legion-recrute.com/cz/faq.php Dovolenka sa vám predlžuje počtom rokov tam.. myslím že na začiatku .. 1 rok to bolo 2 týždne.... až a teraz nie som si istý ale na stránke je 45 dni a ja mam v pamäti číslo 52 dni.. /45 plus týždeň/, ide o pracovne dni.. bez soboty, nedieľ.. sviatkov.. to značí že mesiac dovolenky je v podstate pre Vás cca. 23 dni z 30 strávených na dovolenke. Takže približné komplet dve mesiace za rok.. myslím že civilisti tu majú čo závidieť!

filip (bez overenia) 17.3.2009 - 19:51

Ešte by som mal dotaz na 1.RECA a 2.REP aký je váš názor mám si zo sebou zobrat okuliare a mám im o tej dioptir povedat alebo nie? A mám to zatajit dik za odpoved.Možno je to hlúpa otázka lae nechcem nič pokazit.

slayer (bez overenia) 17.3.2009 - 22:20

mna by napr. zaujimalo: vieme ze nam peniaze posielaju na ucet ktory je vedeny v nejakej fr. banke..co v takom pripade ze potrebujes posielat urcite mnozstvo domov? a co sa stane ak ta nahodou odfajcia? ci dostane nieco tvoja rodina?!

filip (bez overenia) 17.3.2009 - 22:28

Inak čo tak viem tak cestovat domov na dovolenku je zakázané neviem či je to pravda alebo nie ale dvaja chalani prišli domov.A o týžden sa vratili.Aspon teda jeden z nich.Možno ich aj poznáte ak by som povedal ako sa volajú ale to nie.:laugh:

rocco (bez overenia) 17.3.2009 - 22:37

1.REC,prosim ta,chcem sa ta opytat,ci si mal pocas svojho posobenia v L.E nejaku blizsiu skusenost s cote d ivoire.ci uz ty,alebo si tam mal nejakych znamych.kedze SR tam nema velvyslanectvo,potreboval by som poradit s urcitou vecou od niekoho skuseneho s tvojimi vedomostami.neda sa to opisovat touto cestou,tak ak budes moct,daj mi vediet na mail Rocco221@seznam.cz.moc by si mi pomohol.dik

jury11@azet.sk (bez overenia) 18.3.2009 - 07:41

ahoi, ja tam chcem sit ale iba na wycvik a povycwiku nepodpisat a vratit sa.?! zarobim tam na cestu.spat.?!:D:DP psl dikY! :D:D:P!

2REP (bez overenia) 19.3.2009 - 14:26

Salut chlapci.Odpoviem najprv strucne tym co sa pytaju.Jaa-urcite dlhsie, ako ktokolvek, kto tu pise,takze niektore tu popisane somariny ma fakt seru a hlavne ked to napise ten kto v LE bol a urcite nie tak dlho, ako uvadza.Tyka sa to teba 1REC-ak si bol v LE 2000-2006,ako si uviedol ty sam na inom fore, tak nepis o troch kontraktoch, ako by si ich stihol za tych par rokov!?.A vazne mi zacinaju liezt na nervy tvoje jedovate ,ci zavistlive reci o vazeni na ostrove.Korzika nie je vazenie!!!Ak mas fobie z hor a ostrovov, liec si ich, ale nie na ukor 2.REPu.A propos-nie som ziadny legos,ale legionar, legos si mozno tak ty...Na moj prvy prispevok si bol hned utlocitny,snad este viacej, ako ten adminko.A uz vobec sa mi nepacilo,ako si sa vyjadroval o Dodovi/Stanekovi,ale jemu si ukradnuty. Ja sa s radostou pohybujem po svojich, tym mojim noham verim viac ako "lahkej obrnenej technike", ktorou sa necaju vyvazat bigosi.Nikdy som si nedovolil povedat, ze jedine v deuxieme REP su spicky-elita.Ako som spominal-poznam chlapcov z menej hodnotenych jednotiek a su super.Ale asi aj preto, ze si rozmyslia,co pustia z ust, ci daju na papier,alebo web.Ked si sa rozhodol pre civil, nikto ti to neberie, ale nepis tu pikoviny. Rocco-neboj sa,zla zelina nevyhynie,prezijem,zubata sa mi zatial vyhyba.Len sa mi tazko hladalo toto forum, cez link, co sem chodim to chvilu neslo, uz som si myslel, ze som na svoje nazory na zenske doplatil ako kedysi ten plukovnik na MOSR.Ktosi sa tu pytal odkial som -narodil som sa v horach na Slovensku, ale Slovak som len scasti.Pomohlo mi par veci-francuzsky spisovne som hovoril uz za mlada, takze v LE sa to rata,aj ked nie je dobre s tym hned vyrukovat, pokial clovek nechce ist zrovna na specificke zaradenie.Fyzicky som bol na tom super,neprehanam,co sa tyka zdravia aj kondicky.A opakujem a to vo vseobecnosti, nemyslim seba-priorita je prirodzena, alebo ziskana inteligencia( idealna je kombinacia obidvoch )a zdrava psychika.Ja som nikdy nemal problemy vyrovnat sa psychicky s tym, co je a co bolo.Proste som taky.Skusenosti z pobytov, alebo rotacii su ale na nezaplatenie.Kedze tu 1.REC horlivo popisuje a podrobne-co a ako,necham to tak a nebudem to opravovat ani do toho zasahovat,kazdy aktualne zisti, co a ako.Vlastne som mu vdacny, ze ma toho usetril.A v jednom s nim suhlasim-neopakujte, chlapci dookola tie iste otazky, treba precitat vsetky prispevky a nieco vam vlezie do hlav.To potom vyzera hlupo tocit sa dokola ako hovno po prierube.Filip-s tymi dioptriami som uz vysvetloval,nic nehovor, mnohi maju ovela horsi zrak, zakaly, atd a nechvalia sa s tym.Za jeden den mozes prist v LE o zrak, tak o co ide?A nemusi to misia,ale bezna rutina.Skor ber a vy vsetci do uvahy,a to priznavam aj sam, ze legia uz nie je to, co kedysi.Ale to by som sa opakoval.

2.REP (bez overenia) 19.3.2009 - 15:12

Chcel by som este dodat ale aj to, ze az na par pripadov chlapcov, ktori to myslia aspon scasti vazne a aj ked sa pytaju to iste dookola,sa tu objavuje kdekto pod roznymi aliasmi a clovek nemusi mat velke skusenosti,ani postreh aby na to prisiel.Takze opatrnost vo vyjadrovani a hlavne co sa tyka aktualnych veci, alebo tie, ktore verejnost nemusi vediet- a hlavne kadejaki spicli, ktori za to este aj beru peniaze danovych poplatnikov,je namieste.Ti, ktorych sa to netyka sa nad tymito slovami nepohorsia a trafene husi teraz uz urcite nezagagaju.Kdesi som nasiel aj starsi prispevok-takmer vyhrazky, ze by za to mohol byt postih, ako za nejake sirenie ci propagaciu legie na internete.Tak toho kretena by som rad stretol osobne a tiez osobne by som mu to vysvetlil.Bez zbytocnych reci.

mozno raz (bez overenia) 19.3.2009 - 18:36

Ahoj. Nemohol som si nevšimnúť túto diskusiu. Taktiež sa chystám. Prečítané mám zhruba všetko, len sa chcem opýtať niekoho kto tam skutočne bol, vidím že sú tu viacerí, po akej dobe pobytu vo Francúzsku sa dá spojiť s vonkajším okolím(napr. internet alebo či púšťajú adeptov, resp. legionárov po podpísaní zmluvy na vychádzky) teda okrem zaslania listu po niekom inom. Za odpoveď ďakujem.

jaa (bez overenia) 19.3.2009 - 20:32

s rodinou mas moznost sa spojit az po zakladnom vycviku,,mozno aj v priebehuu,,"cca-3mesiace,,samozrejme zalezi to od okolnosti,,v priebehu vycvika proste neni cas a ani vela moznosti,,tieto informacie som si zistil z viacerych zdrojou,,ale samozrejme,,ze kazdy pripad sa posudzuje osobitnee,,

jaa (bez overenia) 19.3.2009 - 21:11

2REP..Salut,,mas vaznee dobry pohlad na vec,,uz som to tu spominal,,je vydiet,,ze si psychicky vyrovnana osobaa,,ale v jednom ta musim troska opravit,,tyka sa to 1REC napr,,,on tam bol tiez ako spominal teda aspon,,a proste ty maas svoj nazor na legiu a on zase svoj,,vies ako sa hovori sto ludi sto chuti,,,;)tak nemozes odsudzovat jeho nazor,,ako dlho tam si ,,ked sa mozem spytat,,a kedy a kde si bol naposledy na neakej misie,,

filip (bez overenia) 19.3.2009 - 22:57

2.Rep máš super názory aj 1.REC za to že nám dávate tieto informácie dakujem to sa cenní.A juri to čo si povedal za pičovinu:dry:

2.REP (bez overenia) 20.3.2009 - 13:34

Mas pravdu Filip,vdaka takymto vychytralkom, ako je Jury (podla toho chovania a ako pise to bude asi nejaky Ukrajinec-ti chcu len zo vsetkeho vytazit a nic za to nedat-preto sa im hovori chochli)to maju vsetci chlapci, ktori to myslia s LE seriozne tazsie, proste doplacaju na takychto vyjebancov.Potom je na vsetkych rovnaky meter.Tomu Jurymu sa to nepodari aj tak, lebo uz na gestape to odhalia.A nalozia mu na chrbat taky "vycvik", ze si to do smrti zapamata, smrad jeden.Neznasam takychto vycurankov...Sam som ich zopar zazil a donutil som ich, aby vypadli cim skor a kade lahsie.Tvrdost je sucastou mojej povahy, ale tebe aj Roccovi velmi drzim palce, aby vam to vyslo.A nikdy jeden nevie,mozno sa uvidime...Alors -a bientot! Jaa-nie som jesitny, ale neviem ci prave ty si ta osoba, ktora ma moze poopravovat.1 REC vie o com je rec a ja som donho nerypal, ani do prveho recu ako regimentu, on mal stale v ustach ostrov a vazenie...Chaque legionnaire est ton frere...ale asi len d´arm, ked sa musi,ked uz je anciene, zabuda na legionarsku sudrznost.A nielen on, skoro vsetci Slovaci.Prave preto sa k nim ani tu, ani inde nepriznavam a velmi si rozmyslim, s kym budem komunikovat.Skusenosti ma varuju.Ja som este zazil casy, ked niekto skrikol "Legion a moi!" a malo to pravu odozvu,Co sa tyka misii-su moja vec a na web ich davat urcite nebudem.Vedia o nich ti, co o nich vediet maju a to staci.Su urcite veci,ktore sa civilom na nos nevesaju.A zazitky zo sejourov su pre mna to najcennejsie, co okrem zivota mam.Ja mam psychiku v poriadku,hocico ma nerozhadze a za tie roky sa nad vela veci povznasam.S tym kontaktovanim pribuznych a internet-je to naozaj individualne a hlavne to zavisi od jednotky,kam sa po zakl.vycviku dostanes.Niekde sa nestihnes ani vysrat(napr.2.REP ) a nie este tieto veci.A ma to aj svoj zmysel.Mladi vojaci maju tendencie hned vsetko pisat, zdoverovat sa s tym, s cim nemusia, pochvalit sa s tym, co nezazili a potom je z toho len hanba pre LE v ociach verejnosti.Netuzime po popularite.Co sa doma uvari, nech sa aj zje.To plati stale.

jaa (bez overenia) 20.3.2009 - 15:01

2rep,,ja som ta nechcel opravovat ani nic takee,,vlastne som iba podotkol,,ze kazdy ma svoj nazor,,niesi dokonaly ani ja ani nikto,,

1REC (bez overenia) 20.3.2009 - 16:09

Pre hlúpych, nie na toľko inteligentných, neschopných pozorne čítať, ale možno som to nenapísal asi natoľko jasne že tu došlo k nedorozumeniu. Za prvé. Mam za sebou 3 kontrakty. /prvý 5 , potom 6 mesiacov, rok 1 rok/ Takže asi ťažko by som trepal... Po ďalšie nekritizujem Korziku, 2 REP, ani samotnú légiu čí pripravenosť alebo bojaschopnosť 2 REPu , ale ja som vždy písal že by mi nevyhovovalo to prostredie mimo L.E. / bežná sobota, nedeľa, každý večer v týždni mimo služby/ Takže zatiaľ čo ja som nehovoril ani ne hovorím o regimente 2 REP, ale cely čas o civilnom živote legionára mimo neho. Zatiaľ čo možnosti s malými rozdielmi sú rovnaké pre všetky regimenty ležiacich v FR, pre príklad: 2REP/nick/ skús nám povedať aká je tvoja možnosť sa dostať cez víkend do Paríža. Lenže keďže Ty /2Rep -nick/ neustále hovoríš o kvalitách a vašich kvalitách 2REP-u , ja som nikdy nemal na mysli že by bol 1REC alebo 2 REI čí iný regiment lepší čí horší ako ktorýkoľvek iný.. ale možnosti za múrmi regimentu. A v tom ja i naďalej vidím vezenie. Aspoň z môjho pohľadu. Ale keď už mam narážať na iné skutočnosti 2Rep-nick povedz kolky legionári dostali ešte počas prvého kontraktu /5 r./ FR občianstvo? A teraz je to po prvý raz čo mam na mysli 2 REP ako regiment ako je na tom oproti iným.

1REC (bez overenia) 20.3.2009 - 22:33

Precital som si vyjadrenie 2 REP /nick/ ešte raz a... , zvláštne osoba ktorá tvrdí osebe že je v L.E. dlhšie než kto koľvek kto tu píše vyhlási že ja píšem somariny, môžem povedať že trosku prekvapivé je pre mňa keď údajné klamem podľa neho keď uvádzam že mam za sebou tri kontrakty. Aby som Vás dostal do obrazu prvý kontrakt je na 5 rokov, ďalšie už sú individuálne .. min. dĺžka je 6 mesiacov max. 5 rokov. Bol som v L.E 6 a pol roka /nikdy som nepovedal že 2000-2006 je úplne presný udaj ale i tu sa to dalo aplikovať / a teoreticky som mohol podpísať 4 kontrakty. Vysvetli mi 2 REP /nick/ ako si teda prišiel na tie reči voči mne? Asi by si sa mal trosku poinformovať ako to v L.E vôbec funguje! Kde si čítal jedovaté, závistlivé reči o Korzike? Kde si čítal o nejakých horách.. o ostrove ako pevnine v mori .. že ju kritizujem, alebo mam niečo proti! Zakomplexovaný človek asi budeš ty! Mne sú Vaše hory.. čí Alpy, čí Tatry alebo aké koľvek Ine pozemské krasy úplne ukradnuté. Legionár, Legos čí akékoľvek Ine pomenovanie .. tu ideš rozoberať bez akej koľvek podstaty pretože to nehrá žiadnu úlohu v diskusii, už to prerastá z tvojej strany do trápnych konverzácii, kde v podstate doteraz si nikdy nepodal nič priame z L.E. Žiadne fakty, žiadne momenty, žiadne údaje, čí čokoľvek čo by potvrdilo že si vôbec Korziku videl z Lietadla. Vyhováraš sa na hlúposti, keď nemáš záujem tu nič prezradiť čí o sebe napísať lebo je to podľa teba iba tvoja vec, tak fajn. Nehraj sa na niekoho, a ak chceš ostať v anonymite a más problémy z tým tak tu nepíš , nemá to zmysel, iba dokážeš kritizovať, šíriť reči ako keby TY si mal opravovať niekoho.. hoci mňa.. povedzme ale v doterajšom priebehu .. som nevidel že by si to urobil, a ma čo len v jednej záležitosti ktorú som opísal v L.E. z môjho pobytu opravil.. pripadne na niečo upozornil že to tak nie je. Pozoruhodne však!!!! Más plno bezcenných propagandou nedupaných reči bez akých koľvek faktov na ktorých zakladáš tvoje tvrdenia. Mne je úplne jedno čí chodíš po svojich nohách čí más protézy alebo niečo iné.. kde si našiel súvislosť ...že mam proti tomu niečo? Kde si našiel súvislosť s technikov, bez techniky, alebo to len lezie nakoniec ta tvoja závisť, zakomplexovanosť, a reči o menej hodnotených jednotkách, o akých koľvek jednotkách si strč vieš kam. Viete kto sa vlastne skoro ani nepriznáva k svojim krajanom ? Sú to ty ktorých vlastný odvrhli za ich úbohosť, za ich hru, pretože sa boja že by prišli o svoj štatút niekoho, sú to väčšinou úbožiaci, samotary, ktorý sa nedokážu v vlastným krajanom postaviť zoči-voči na ulici mimo L.E. Ja som žiadne reči o Dodovi/S.. neviedol, jedine čo som povedal je že jeho vystúpenie v televízii ktoré som sledoval malo podľa môjho názoru trosku vyššiu dávku samochvály, povýšenectva, veľkého ducha hrdinstva, a výnimočnosti. Ako človeka, osobu Doda/S.. nepoznám aby som si dovolil čokoľvek niečo také uviesť. A keď 2REP /nick/ si S/OFF možno i viem kto vlastne si .. pokiaľ si niekedy bol v 1REC ..a zúčastnil si sa triatlonu S/Off A keď si frajer, tvrdak a čokoľvek o iné.. čo tu o sebe píšeš.. hod sem tvoje Mle: nech viem kto si zač, a nechaj si tvoje silácke reči a hlavne zavadzajúce pre seba .. pretože keby si mi povedal mne zoči-voči že som klamár že som nemal možnosť byt v L.E. a podpísať 3 kontrakty tak to určíte ten večer nerozchodíš za to tvoje trápne vyhlásenie . A necituj mi tu frázy z légie, kodexi, pokriky ale argumentuj normálnou hovorovou rečou ako to v L.E. chodi, ake to tam je, a k veci. A tvoje skúsenosti z niekadiaľ.. čo je TAJNE.. a tvoje zážitky od NIEKIAL .. .. čo nechceš povedať.. vyhlásenia na môj účet na moju osobu si dokonale premysli. Čakám na to Mle: 1.. ... Nech každý ma možnosť vidieť aký sú chlapi v 2 REP-e

Pridať nový komentár