Francúzska légia

mir 14.8.2007 - 21:26

História Francúzskej légie

francuzska legia

Máloktorý bojový zbor na svete je ovenčený takým množstvom mýtov a legiend ako Francúzska cudzinecká légia. Jej členmi sú dobrovoľníci, ktorí za sebou nechali svoje sociálne aj rodinné zázemie, pričom svoje úlohy plnia s odhodlaním, nad ktorým svet žasne.

Cudzinecká légia bola založená 9. marca 1831 rozkazom Ľudovíta Filipa, kráľa Francúzska. Bol to čas politických nepokojov a tento oddiel plnil úlohu ochrancu kráľovskej moci. Väčšinu dôstojníckeho zboru tvorili veteráni Napoleonovej Grand Armee a mužstvo predstavovalo národnostne pestrú zmes, v ktorej bola zastúpená celá Európa.

V Légii sa objavili aj francúzski regrúti, ktorí sa snažili uniknúť pozornosti miestnej polície. Boli to dobrovoľníci vo veku medzi 18. a 40. rokom, s pravým alebo prijatým menom. Kráľ správne predpokladal, že platení žoldnieri nebudú pri plnení rozkazov rozmýšľať o ich príčinách alebo politickej korektnosti. Légia bola po potlačení nepokojov v Paríži okamžite zapojená do bojov o Alžírsko.

V roku 1835 však tento bojový zbor prešiel pod španielsku kontrolu. Následne sa na rovnakom princípe vytvorila druhá Légia, ktorá získala a udržala pre francúzskeho kráľa Alžírsko, ktoré sa stalo na dlhý čas jej domovom. Vo svojej africkej misii plnili legionári dôležitú úlohu - udržiavali poriadok, potláčali povstania domorodých nomádskych kmeňov a kolonizovali Severnú Afriku. Budovali cestné komunikácie na rýchle presuny, púštne pevnosti a časom tu vzniklo aj mesto Légie - Siddi bel Abbés.

Česť a odvaha

Francúzska cudzinecká légia zdedila tradície žoldnierskych vojsk, ktoré využívali francúzski králi už v stredoveku - škótskej gardy Karola VII. alebo neskôr Napoleonových poľských kopijníkov. Farbami tejto elitnej časti vojska sú zelená a červená, ktoré používali Švajčiarske gardy slúžiace trónu bielej ľalie. Znakom a symbolom zároveň je granát, z ktorého vychádza sedem plameňov, pričom dva z nich sú ohnuté smerom nadol.

Vzťahy medzi tými, ktorí rozkazy vydávajú a tými, ktorí ich plnia, sú vybudované na veľmi vyvinutom „esprit de corps", založenom na niekoľkých jednoduchých princípoch: disciplína a česť, radosť z dobre vykonanej práce a oddanosť svojej minulosti. Heslom Légie je "Honeur et Valour" - Česť a odvaha. Po vstupe do Légie nastáva veľmi tvrdá selekcia. Mnohí kandidáti nevyhovejú buď zo zdravotných alebo morálnych dôvodov.

Legionár je zriedka anjel, ale nikdy nie zločinec. Každý nový člen je dobrovoľník, ktorý chce uniknúť svojej minulosti, osobnej alebo rodinnej kríze, vo svojom sociálnom alebo politickom živote. Príkladom posledného fenoménu je masívny príliv dobrovoľníkov z Alsaska po roku 1871, zo Španielska roku 1939 a z Východnej Európy po roku 1945. Pre ostatných, ktorí sa nechcú zmieriť s limitmi strednej vrstvy, Légia znamená možnosť dobrodružného života. Všetkých jej členov spája súdržnosť, spečatená disciplínou a rešpektom k tradíciám.

Francúzska légia v krymskom konflikte

Časom sa stala Légia bojovou silou, ktorá obhajovala záujmy Francúzska aj v tých najodľahlejších končinách. Bola zapojená do Krymskej vojny 1853 - 1856, kde zohrala hlavnú úlohu pri dobývaní Sevastopoľu. Zámerom Francúzov v tomto konflikte bolo pomôcť svojmu spojencovi, tureckému sultánovi, pri získaní prístupu k prieplavu medzi Čiernym a Stredozemným morom. Po počiatočných rýchlych víťazstvách sa 1. a 2. cudzinecký pluk pokúsil o dobytie opevneného prístavu Sevastopoľ, čo vyústilo do blokády, ktorá trvala rok. Légia kvôli chorobám a zlému počasiu už nemohla dlhšie čakať a padlo rozhodnutie podniknúť frontálny útok.

Prvý pokus sa nevydaril a jednotky sa museli stiahnuť s ťažkými stratami. Pokúsili sa o to znova, s rovnakým výsledkom. Napriek tomu sa nevzdali a skúsili to po tretí raz. Sevastopoľ padol 8. septembra 1855. Ďalšími bojiskami legionárov sa stali Taliansko (1859) a Mexiko (1863 - 1867). Práve tu sa 30. apríla 1863 odohrala jedna z najslávnejších bitiek, ktorá vstúpila do dejín ako synonymum cti a odvahy.

Bitka pri Camerone

Dňa 30. apríla 1863 3. kompánia Cudzineckého regimentu zabezpečovala bezpečný presun zásob po ceste medzi Vera Cruz a Pueblom. Počas pochodu do určenej pozície jednotku prepadla takmer tisícka mexických povstalcov. Kapitán Danjou, aby získal krytie pred nepriateľskou paľbou, presunul svoje mužstvo do opustenej haciendy Camerone, ktorú minuli pred niekoľkými minútami.

Kompánia mala šesťdesiatdva legionárov a troch dôstojníkov, ktorí mali čeliť mnohonásobnej presile Mexičanov. K haciende, kde sa legionári pripravovali na obranu, prišiel posol s ponukou čestnej kapitulácie. Na streche ležal seržant poľského pôvodu, ktorý mu vojensky stručne naznačil, čo si myslí o tomto návrhu. Tak sa spustil jeden útok za druhým, všetky však boli s ťažkými stratami odrazené. Napoludnie začala legionárom dochádzať munícia, nemali jedlo ani vodu. Podvečer bolo nažive už len päť obrancov, na ktorých číhala armáda nepriateľov. V tejto beznádejnej situácii legionári nasadili bodáky a podnikli útok. Keď dvoch z nich pri napredovaní k mexickej pozícii zastrelili, zasiahol mexický plukovník.

Opätovne ponúkol kapituláciu. Legionári súhlasili pod podmienkou, že si smú ponechať svoje zbrane. Plukovník, dojatý ich odvahou, odpovedal slovami: „Mužom ako ste vy, nemôžem nič odmietnuť." Tento deň, ktorý vstúpil do dejín ako Camerone, sa každý rok pripomína vo všetkých táboroch Légie a oslavujú ho s veľkým zápalom a pýchou. V Aubagne, kde sa koná slávnostná prehliadka, nesú na čele pochodujúceho regimentu drevenú ruku kapitána Danjoua. Tento boj, ktorého meno je na každej legionárskej vlajke, ostáva symbolom misie, ktorá sa plní až do úplného konca.

V zákopoch svetových vojen

Roku 1914 sa pluky Francúzskej Légie zúčastnili bitky o Artois, kde utrpeli ťažké straty. Boli zreorganizované a o mesiac neskôr znova ťažko porazené pri Givenchy. Nakoniec utrpeli legionárske pluky také ťažké straty, že ich museli v septembri 1914 rozpustiť a preformovať do novej jednotky. Takto bol vytvorený RMLE (Pochodový pluk cudzineckej légie), ktorého úlohou bolo prevýšiť v boji všetky ostatné jednotky. RMLE sa zúčastnil na mnohých bitkách francúzskych bojísk a stratil tisíce vojakov. Zvlášť sa vyznamenal svojím bojovým umením v zákopoch pri Remeši, kde legionári vyčistili štyri kilometre nepriateľských línií iba puškami, bajonetmi a granátmi. Ďalším úspechom bol Verdun, kde légia uspela v misii o znovuzískanie svojich starých pozícií. Nasledovala obrana parížskeho koridoru a Légia uspela opäť, hoci s veľkým stratami.

Francúzi začali svoju ofenzívu v júli 1918 a RMLE bol opäť v prvej vlne - takmer dva týždne si legionári presekávali cestu cez Hindenburgovu líniu. Počas 2. svetovej vojny, v júni 1940, jedenásty REI (Pechotný cudzinecký pluk) takmer vyhladili pri obrane pozícií vo Verdune. Tí, ktorí prežili, sa stali zajatcami. Väčšine sa ale podarilo ujsť a znovu zasiahli do bojov. Pluk však rozpustili. Trinásta DBIE (Podbrigáda Cudzineckej légie) písala dejiny pri Narviku a Bjerviku v Nórsku, ďalší úspech prezentuje slávne víťazstvo pri Bir-Hakaim v Líbii. Légiu znova zjednotili a pokračovala vo víťazných kampaniach v Tunisku, Taliansku, Provence a Nemecku.

V roku 1940 sa Thajsko, spojenec Japonska, pokúsilo anektovať Kambodžu. Légia túto hrozbu odvrátila, ale zbytočne, pretože politickou dohodou Kambodžu odovzdali pod thajskú správu. V oblasti ostala dislokovaná len jedna jednotka - 5. REI. Ďalšími rokovaniami sa podarilo zabrániť vojne na juhu, hoci nie nadlho. Legionárov, umiestnených v garnizóne Ha Giang, čoskoro zmasakrovali a ostávajúce dva batalióny vyrazili na pochod smrti smerom k čínskej hranici. V roku 1945, ešte predtým, ako sa zvyšky 5. REI dostali do Číny, vojna skončila. Nahradila ju však ďalšia, tentoraz vojna s Ho-či Mi-nom a jeho komunistami, ktorá mala trvať ďalších deväť rokov. V nej boli zastúpené všetky pluky Légie a najslávnejšími bojiskami boli Phu Tong Hoa, Koloniálna cesta 4, a slávne Dien Bien Phu.

Dien Bien Phu

Bol to najdlhší a najtvrdší zápas francúzskych expedičných síl na Ďalekom východe. 1. BEP uskutočnil výsadok v údolí Dien Bien Phu, zabezpečil oblasť a postavil základňu. Nasledovalo 169 dní konfrontácie s Viet Minh, po ktorých prišlo 57 dní pekla. Viet Minh zaujal pozície na svahoch, obkolesujúcich pevnostný systém, a začal ostreľovanie ťažkým delostrelectvom. Zásobovanie a prísun posíl bol možný len zo vzduchu. Pristávacia dráha bola zakrátko pod kontrolou nepriateľskej protileteckej paľby.

Na pomoc prišli nielen príslušníci parajednotiek, ale k obrane tejto pozície sa dobrovoľne hlásili aj muži bez parašutistického výcviku, hoci zoskoky sa často uskutočňovali v noci. Paralelne s obliehaním Dien Bien Phu prebiehala konferencia v Ženeve. Francúzske jednotky mali záujem udržať údolie, kým nepriateľ nepožiada o prímerie. Situácia však bola neudržateľná a 8. mája padla posledná pevnosť.

Dien Bien Phu prestalo existovať. Proti 15-tisíc legionárom a príslušníkom koloniálnych plukov stálo približne 100-tisíc nepriateľov, vyzbrojených ťažkou technikou. Dvetisíc obrancov padlo, 1 500 sa stratilo v akcii, 5 800 bolo ranených. Vyše 11-tisíc vojakov sa dostalo do zajatia, z ktorého sa po štyroch mesiacoch vrátilo živých len 3 290 mužov. Bola to politická katastrofa, ktorá znamenala koniec francúzskeho koloniálneho impéria vo východne Ázii. Druhý deň po páde Dien Bien Phu požiadali francúzski vyjednávači na ženevskej konferencii o prímerie. Pre légiu sa tým vojna v Indočíne skončila.

Boj o francúzske Alžírsko

Ešte skôr, ako sa mohli legionári zotaviť z bojov, ocitli sa v Alžírsku. Tentoraz bola ich nepriateľom Armáda národného oslobodenia. Pluky Légie, ktoré mali zabezpečiť pokoj v krajine, kde žilo množstvo Francúzov, sa aktívne zúčastnili v mnohých operáciách proti rebelom a plnili si povinnosť pri ochrane hraníc. Na základe politických rokovaní medzi prezidentom De Gaullom a predstaviteľmi vzbúrencov však Alžírsko v roku 1961 získalo nezávislosť a Légiu povolali do Francúzska. Légia, ktorá vnímala Alžírsko ako svoj domov a toto rozhodnutie ako zradu, sa vzbúrila. Pokus o prevrat však nevyšiel a 1. REP (Cudzinecký parapluk) rozpustili. Od roku 1962 až po súčasnosť sú oddiely bielych anjelov umiestnené na juhu Francúzska a na Korzike, ale aj v zámorí - v Djibouti, na Madagaskare, Tahiti a Francúzskej Guayane.

Légia si získala renomé pri výkone operácií v mnohých vojnou zmietaných oblastiach. V septembri 1990 vyslali tri pluky Cudzineckej légie do oblasti Perzského zálivu. Zmocnili sa letiska Al Salman, kde sa stretli len s malým odporom. Ich ďalšou úlohou bolo zabrániť ústupu Republikánskej gardy na západ. O tejto vojne sa hovorí ako o bleskovej vojne - skončila po sto hodinách boja na zemi, pričom v nej zahynuli len traja legionári. Pod velením Organizácie spojených národov Légia udržiavala poriadok v Mogadiši a zúčastnila sa aj na konflikte v Bosne, kde zvládla viacero tajných operácií.

Pri týchto akciách vedela Francúzska légia s veľkým efektom využiť materinský jazyk svojich vojakov. V oboch oblastiach boli len ľahké straty. Charakteristika Légie za približne stosedemdesiat rokov jej existencie, sa dá vyjadriť slovami literárneho velikána Antoina de Saint Exupéryho: „Vojak nie je mužom násilia. Nosí zbraň a riskuje svoj život za chyby, ktoré nespôsobil. Neoblomne dodržiava svoje slovo až do konca, i keď vie, že bude zabudnutý."

Majo (bez overenia) 20.4.2010 - 22:19

Tak to áno. Už len odchod od rodiny musí byť pre veľa ľudí ťažká skúška. A to si nesiahnu na dno svojich psych. a fyz. síl. Ale zasa čo by to bolo za organizáciu keby mali prijímač o kkte? By sa tam každý dostal potom.

peto pre majo (bez overenia) 20.4.2010 - 23:37

a ked dojdem do strasburgu kam mam ist potom ako budem vediet ze kde mam ist ked neviem francuzky

Majo (bez overenia) 20.4.2010 - 23:40

Jednoducho. zastavíš niekoho a povieš Legion étrangere. Uvažuj. Tak to pozná asi každý. A sú tam aj tabule ako všade na štátne inštitúcie ;)

peto (bez overenia) 20.4.2010 - 23:52

inak dik za to ze si mi poslal presne tu stranku kde je vsetko o tom len uz sa pitam na to co este si chcem vysvetlit

Majo (bez overenia) 21.4.2010 - 23:49

Keby trochu používate aspoň interpunkčné znamienka tak sa v tom človek lepšie vysomári. ;)

brano (bez overenia) 23.4.2010 - 20:49

Toto forum je asi najlepsie, ale myslim si, ze nedostanem odpoved na otazku; ked vystupim z vlaku (alebo z autobusu) mam doslapnut na lavu, alebo pravu nohu? A kto pojde somnov, lebo nemam gule na to aby som siel sam ???

Majo pre brano (bez overenia) 24.4.2010 - 10:10

Tak toto si teda sumdal všetkých. :D Peto, nerozhorčuj sa, vystihol to dokonale.

charonxxx (bez overenia) 24.4.2010 - 11:48

Braňo , ako recesia dobré..teda dúfam že recesia .Začína to tu strácať úroveň..myslím úroveň písania je hrozná...Kto Vás učil pravopis? Ja robím tiež chyby,ale čo tu vystrájate je neúnosné....Než pôjdete do légie, skúste trochu nacvičiť pravopis...

JAA (bez overenia) 24.4.2010 - 17:49

caute ludiaa ,haa pozeram,,ze vzdy sa najde neaky exot ,,ale myslim,ze toto nemohol ani mysliet vazne"a je to iba ironiaa ,,a ked nie,,tak ta lutujem chlapcaaa!!"branoo..a co sa tyka tych chyb,,ako nejsom jednickar,,ale niektore veci sa nedaju fakt prehliadnut aj ked chceme :woohoo: :woohoo: ale je dneska nadhernee ku.a,,

brano (bez overenia) 24.4.2010 - 19:59

Nazdar skoro vsetci, je to v anglicstine, ale nezaskodi si precvicit aj tento jazyk. Urcite sa niekedy zide. Its time to go ballistic. http://www.youtube.com/watch?v=ZkE6yOOUfxQ&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=WTKy1061ncQ&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=TkUuWO5gCZU&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=L6SyFPvTDEY&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=8NYKUpXjAnc&feature=related

brano (bez overenia) 24.4.2010 - 20:06

Dien Pien Phu sme uz rozoberali na tomto fore, ale musim sem dat link je to velmi krasny dokumentarny film. http://www.youtube.com/watch?v=Ur9qVP2As3Y http://www.youtube.com/watch?v=FMGxdk8W6XA&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=fFybemoB58U&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=NYluajA_m4U&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=8i_K4W3rcl0&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=sle5EuTVemQ&feature=related

brano (bez overenia) 24.4.2010 - 20:15

Otazka: Preco zacin US army pouzivat velmi podobny tavar heliem ako mali Nemci v 2 svetovej vojne? Tesim sa na Vase odpovede.

peto pre brano (bez overenia) 24.4.2010 - 23:10

ja som v pohode len niekedy ked mate take blbe odpovede tak nemam slov nato lebo ma to unavuje ked sa nieco pitam

oskoro pojdem (bez overenia) 25.4.2010 - 03:38

aby reč nestala chalani! pridavam stare video ale možno nie všetci zvas videli...kažopadne otras:( http://www.youtube.com/watch?v=SS1dO0JC2EE ak chcete vyjadrite sa,rad prečitam:)

Majo (bez overenia) 25.4.2010 - 06:34

Spáleu čert, veď sa už trochu pototo. Keď budú normálne otázky, tolerancia a chuť tak bude aj normálna odpoveď. ;)

yenko (bez overenia) 25.4.2010 - 16:21

Nazdarek vsetci.A kedy sa asi chystas odist isiel by som stebou! Daj vediet ked nechces ist sam!

brano (bez overenia) 25.4.2010 - 16:22

coskoro pojdem: to je fakt otrasny film. Rad by som vedel ci sa ty ludia z toho vobec niekedy dostali. Majo: Janis Joplin bola velmi dobra spevacka, ale je nemam rad fetakov.

Majo pre brano (bez overenia) 25.4.2010 - 16:31

No, fetákov ani ja. Popravde sa mi protivia. Ale rád si vypočujem dobrú muziku. A ak by som nemal počúvať feťákov tak nepočúvam vôbec.:)

brano (bez overenia) 25.4.2010 - 16:40

Majo svata pravda. Je to velmi smutne ked takyto ludia su prikladom pre mladych, mali by si to uvedomit.

Majo pre brano (bez overenia) 25.4.2010 - 16:49

Aj na psa raz príde mráz. Budú toho ľutovať neskôr, alebo už toho ľutujú a fetujú preto lebo vedia ako sú na tom. :D S tým si netreba zahrávať. Ale dílerov by som postrieľal do jedného pri múre.

yenko pre TOMCRAFT (bez overenia) 27.4.2010 - 00:22

Nazdarek.ked pojdes v auguste tak sa mi ozvi na mail Yenko@azet.sk mohli by sme ist spolu!

Mato (bez overenia) 27.4.2010 - 23:17

nazdar urcite ano lebo si ta preveruju cez interpol a ci to bude vadit no podla toho za co to mas

yenko pre 2REP (bez overenia) 28.4.2010 - 00:02

Caw si tu dost uznávaný na tomto fore a pravdepodobne asi aj slúžiš vo FCL.Mám na teba takú otázočku.5 ročný kontrakt podpisujes este pred základný výcvikom?Chcel by som vediet aká je pravdepodobnost ze ta pocas zakladneho výcviku poslu domou? Vopred dik za odpoved

Majo (bez overenia) 28.4.2010 - 00:33

Ak si v podmienke neviem síce ako sa to rozdeľuje, ale to znamená že to nieje vražda ani nič podobné. No, takže ak tam pôjdeš teraz s podmienkou tak by ťa s veľkou pravdepodobnosťou mohli zobrať. Ak po podmienke a všetko prejde hladko tak ťa zoberú ako keby sa nič nedialo lebo trest máš za sebou a nič nemáš na krku. :) myslím si že to bude podmienka za nejakú bitku alebo čo, a to je bežné a nemal by byť problém. Už to tu aj niekde bolo riešené, presne táto otázka tak si prečítaj staršie a zistíš viac. :)

JAA (bez overenia) 28.4.2010 - 00:42

POCUVAJTE KOKOTKOVIAA JA ,YENKO ,,NEBERTE SI TO OSOBNEE ,,ALE KEBY SA VAM CHCELO PRECITAT CELE FORUM,A NIE TU OTRAVOVAT LUDI STALE Z TYMA ISTYMA OTAZKAMI DOOKOLA,,BY BOLO FAJN,JE TO NA DLCHSIE,,ALE KED TO PRECITATE,,TAK SI MYSLIM,,ZE PYTAT SA UZ NEMUSITE NIC,,LEBO NA KAZDU VASU OTAZKU JE TU ODPOVED,,!! A MAJKO NENI TO TERAZ O UROVNI SI MYSLIM,,ALE IBA UTLM,,NIC VIAC,,TOTO FORUM NESTRATI UROVEN NIKDY,,IBA PRE TEN OBSAH CO OBSAHUJE ;) !HONNOUR ET FIDELITE"!!

Majo pre JAA (bez overenia) 28.4.2010 - 00:46

Ešte že si to napísal za mňa. Ja už som na nich nechcel byť prudký. :D Ale vystihol si to. Treba aj útlm ale treba to aj zasa rozbehnúť. Jój boha, myslím že chalani ešte nevedia ani čo je to pracovať a snažiť sa na niečom zapracovať a povedali si, wá ja idem do LE a neunúvajú sa ani prečítať niečo čo je pre ich dobro. Ja tento svet raz nepochopím. :D

Majo (bez overenia) 28.4.2010 - 00:50

Akú vetu zo slovenčiny ťažko preložíte do angličtiny? Ľaľa ho, papľuha, ogrcal mi krpce! Možný preklad (pokus): Oh shit, look at the fucker, he puked all over my folk costume shoes! Následný preklad do slovenčiny: kurva, pozri na vyjebanca, vytyčkoval sa mi na folklórne papuče. Z čoho vyplýva, aký sme my boli národ slušný a čo z nás spravila Amerika.

JAA (bez overenia) 28.4.2010 - 01:01

MAS PRAVDU MAJOO ,,CHALAN NASIEL V GOOGLE TENTO CHAT ,,A MYSLI SI ,,ZE JE MAJSTER SVETA,,TERAZ MYSLIM OBJEKTIVNE,,NIC KONKRETNE,,"POVIE SI ZE PRECO BY SOM NESIEL DO LEGIE,,A PRI TOM ANI NEVIE,,CO LEGIA V PODSTATE JEE!!TAAM SI PRECITAJTE FORUM,,A POTOM SA PYTAJTEE,,JA HO POZNAM NASPAMET,VIEM PRESNE CO TU JE,,AAA VIETE CO NEVIEM,,??????LUDIAAAAAAAAAAAAAA???!!!!CO TU CHYYYBAAAAAAAAA KURVAAAA (SMIIIIIIIIICH),,MYSLIM ,ZE TO HOVORI ZA VSETKOOO.. AXCUSEZ-MOI ZA MOJU UPRIMNOST,,ALE AKO MY OCO HOVORIEVAL,,SPROSTOST BOLI A TU JE TO NIEKEDY ZIVY PRIKLAD .. BONNE NUIT..SALUT!

Pridať nový komentár