Francúzska légia

mir 14.8.2007 - 21:26

História Francúzskej légie

francuzska legia

Máloktorý bojový zbor na svete je ovenčený takým množstvom mýtov a legiend ako Francúzska cudzinecká légia. Jej členmi sú dobrovoľníci, ktorí za sebou nechali svoje sociálne aj rodinné zázemie, pričom svoje úlohy plnia s odhodlaním, nad ktorým svet žasne.

Cudzinecká légia bola založená 9. marca 1831 rozkazom Ľudovíta Filipa, kráľa Francúzska. Bol to čas politických nepokojov a tento oddiel plnil úlohu ochrancu kráľovskej moci. Väčšinu dôstojníckeho zboru tvorili veteráni Napoleonovej Grand Armee a mužstvo predstavovalo národnostne pestrú zmes, v ktorej bola zastúpená celá Európa.

V Légii sa objavili aj francúzski regrúti, ktorí sa snažili uniknúť pozornosti miestnej polície. Boli to dobrovoľníci vo veku medzi 18. a 40. rokom, s pravým alebo prijatým menom. Kráľ správne predpokladal, že platení žoldnieri nebudú pri plnení rozkazov rozmýšľať o ich príčinách alebo politickej korektnosti. Légia bola po potlačení nepokojov v Paríži okamžite zapojená do bojov o Alžírsko.

V roku 1835 však tento bojový zbor prešiel pod španielsku kontrolu. Následne sa na rovnakom princípe vytvorila druhá Légia, ktorá získala a udržala pre francúzskeho kráľa Alžírsko, ktoré sa stalo na dlhý čas jej domovom. Vo svojej africkej misii plnili legionári dôležitú úlohu - udržiavali poriadok, potláčali povstania domorodých nomádskych kmeňov a kolonizovali Severnú Afriku. Budovali cestné komunikácie na rýchle presuny, púštne pevnosti a časom tu vzniklo aj mesto Légie - Siddi bel Abbés.

Česť a odvaha

Francúzska cudzinecká légia zdedila tradície žoldnierskych vojsk, ktoré využívali francúzski králi už v stredoveku - škótskej gardy Karola VII. alebo neskôr Napoleonových poľských kopijníkov. Farbami tejto elitnej časti vojska sú zelená a červená, ktoré používali Švajčiarske gardy slúžiace trónu bielej ľalie. Znakom a symbolom zároveň je granát, z ktorého vychádza sedem plameňov, pričom dva z nich sú ohnuté smerom nadol.

Vzťahy medzi tými, ktorí rozkazy vydávajú a tými, ktorí ich plnia, sú vybudované na veľmi vyvinutom „esprit de corps", založenom na niekoľkých jednoduchých princípoch: disciplína a česť, radosť z dobre vykonanej práce a oddanosť svojej minulosti. Heslom Légie je "Honeur et Valour" - Česť a odvaha. Po vstupe do Légie nastáva veľmi tvrdá selekcia. Mnohí kandidáti nevyhovejú buď zo zdravotných alebo morálnych dôvodov.

Legionár je zriedka anjel, ale nikdy nie zločinec. Každý nový člen je dobrovoľník, ktorý chce uniknúť svojej minulosti, osobnej alebo rodinnej kríze, vo svojom sociálnom alebo politickom živote. Príkladom posledného fenoménu je masívny príliv dobrovoľníkov z Alsaska po roku 1871, zo Španielska roku 1939 a z Východnej Európy po roku 1945. Pre ostatných, ktorí sa nechcú zmieriť s limitmi strednej vrstvy, Légia znamená možnosť dobrodružného života. Všetkých jej členov spája súdržnosť, spečatená disciplínou a rešpektom k tradíciám.

Francúzska légia v krymskom konflikte

Časom sa stala Légia bojovou silou, ktorá obhajovala záujmy Francúzska aj v tých najodľahlejších končinách. Bola zapojená do Krymskej vojny 1853 - 1856, kde zohrala hlavnú úlohu pri dobývaní Sevastopoľu. Zámerom Francúzov v tomto konflikte bolo pomôcť svojmu spojencovi, tureckému sultánovi, pri získaní prístupu k prieplavu medzi Čiernym a Stredozemným morom. Po počiatočných rýchlych víťazstvách sa 1. a 2. cudzinecký pluk pokúsil o dobytie opevneného prístavu Sevastopoľ, čo vyústilo do blokády, ktorá trvala rok. Légia kvôli chorobám a zlému počasiu už nemohla dlhšie čakať a padlo rozhodnutie podniknúť frontálny útok.

Prvý pokus sa nevydaril a jednotky sa museli stiahnuť s ťažkými stratami. Pokúsili sa o to znova, s rovnakým výsledkom. Napriek tomu sa nevzdali a skúsili to po tretí raz. Sevastopoľ padol 8. septembra 1855. Ďalšími bojiskami legionárov sa stali Taliansko (1859) a Mexiko (1863 - 1867). Práve tu sa 30. apríla 1863 odohrala jedna z najslávnejších bitiek, ktorá vstúpila do dejín ako synonymum cti a odvahy.

Bitka pri Camerone

Dňa 30. apríla 1863 3. kompánia Cudzineckého regimentu zabezpečovala bezpečný presun zásob po ceste medzi Vera Cruz a Pueblom. Počas pochodu do určenej pozície jednotku prepadla takmer tisícka mexických povstalcov. Kapitán Danjou, aby získal krytie pred nepriateľskou paľbou, presunul svoje mužstvo do opustenej haciendy Camerone, ktorú minuli pred niekoľkými minútami.

Kompánia mala šesťdesiatdva legionárov a troch dôstojníkov, ktorí mali čeliť mnohonásobnej presile Mexičanov. K haciende, kde sa legionári pripravovali na obranu, prišiel posol s ponukou čestnej kapitulácie. Na streche ležal seržant poľského pôvodu, ktorý mu vojensky stručne naznačil, čo si myslí o tomto návrhu. Tak sa spustil jeden útok za druhým, všetky však boli s ťažkými stratami odrazené. Napoludnie začala legionárom dochádzať munícia, nemali jedlo ani vodu. Podvečer bolo nažive už len päť obrancov, na ktorých číhala armáda nepriateľov. V tejto beznádejnej situácii legionári nasadili bodáky a podnikli útok. Keď dvoch z nich pri napredovaní k mexickej pozícii zastrelili, zasiahol mexický plukovník.

Opätovne ponúkol kapituláciu. Legionári súhlasili pod podmienkou, že si smú ponechať svoje zbrane. Plukovník, dojatý ich odvahou, odpovedal slovami: „Mužom ako ste vy, nemôžem nič odmietnuť." Tento deň, ktorý vstúpil do dejín ako Camerone, sa každý rok pripomína vo všetkých táboroch Légie a oslavujú ho s veľkým zápalom a pýchou. V Aubagne, kde sa koná slávnostná prehliadka, nesú na čele pochodujúceho regimentu drevenú ruku kapitána Danjoua. Tento boj, ktorého meno je na každej legionárskej vlajke, ostáva symbolom misie, ktorá sa plní až do úplného konca.

V zákopoch svetových vojen

Roku 1914 sa pluky Francúzskej Légie zúčastnili bitky o Artois, kde utrpeli ťažké straty. Boli zreorganizované a o mesiac neskôr znova ťažko porazené pri Givenchy. Nakoniec utrpeli legionárske pluky také ťažké straty, že ich museli v septembri 1914 rozpustiť a preformovať do novej jednotky. Takto bol vytvorený RMLE (Pochodový pluk cudzineckej légie), ktorého úlohou bolo prevýšiť v boji všetky ostatné jednotky. RMLE sa zúčastnil na mnohých bitkách francúzskych bojísk a stratil tisíce vojakov. Zvlášť sa vyznamenal svojím bojovým umením v zákopoch pri Remeši, kde legionári vyčistili štyri kilometre nepriateľských línií iba puškami, bajonetmi a granátmi. Ďalším úspechom bol Verdun, kde légia uspela v misii o znovuzískanie svojich starých pozícií. Nasledovala obrana parížskeho koridoru a Légia uspela opäť, hoci s veľkým stratami.

Francúzi začali svoju ofenzívu v júli 1918 a RMLE bol opäť v prvej vlne - takmer dva týždne si legionári presekávali cestu cez Hindenburgovu líniu. Počas 2. svetovej vojny, v júni 1940, jedenásty REI (Pechotný cudzinecký pluk) takmer vyhladili pri obrane pozícií vo Verdune. Tí, ktorí prežili, sa stali zajatcami. Väčšine sa ale podarilo ujsť a znovu zasiahli do bojov. Pluk však rozpustili. Trinásta DBIE (Podbrigáda Cudzineckej légie) písala dejiny pri Narviku a Bjerviku v Nórsku, ďalší úspech prezentuje slávne víťazstvo pri Bir-Hakaim v Líbii. Légiu znova zjednotili a pokračovala vo víťazných kampaniach v Tunisku, Taliansku, Provence a Nemecku.

V roku 1940 sa Thajsko, spojenec Japonska, pokúsilo anektovať Kambodžu. Légia túto hrozbu odvrátila, ale zbytočne, pretože politickou dohodou Kambodžu odovzdali pod thajskú správu. V oblasti ostala dislokovaná len jedna jednotka - 5. REI. Ďalšími rokovaniami sa podarilo zabrániť vojne na juhu, hoci nie nadlho. Legionárov, umiestnených v garnizóne Ha Giang, čoskoro zmasakrovali a ostávajúce dva batalióny vyrazili na pochod smrti smerom k čínskej hranici. V roku 1945, ešte predtým, ako sa zvyšky 5. REI dostali do Číny, vojna skončila. Nahradila ju však ďalšia, tentoraz vojna s Ho-či Mi-nom a jeho komunistami, ktorá mala trvať ďalších deväť rokov. V nej boli zastúpené všetky pluky Légie a najslávnejšími bojiskami boli Phu Tong Hoa, Koloniálna cesta 4, a slávne Dien Bien Phu.

Dien Bien Phu

Bol to najdlhší a najtvrdší zápas francúzskych expedičných síl na Ďalekom východe. 1. BEP uskutočnil výsadok v údolí Dien Bien Phu, zabezpečil oblasť a postavil základňu. Nasledovalo 169 dní konfrontácie s Viet Minh, po ktorých prišlo 57 dní pekla. Viet Minh zaujal pozície na svahoch, obkolesujúcich pevnostný systém, a začal ostreľovanie ťažkým delostrelectvom. Zásobovanie a prísun posíl bol možný len zo vzduchu. Pristávacia dráha bola zakrátko pod kontrolou nepriateľskej protileteckej paľby.

Na pomoc prišli nielen príslušníci parajednotiek, ale k obrane tejto pozície sa dobrovoľne hlásili aj muži bez parašutistického výcviku, hoci zoskoky sa často uskutočňovali v noci. Paralelne s obliehaním Dien Bien Phu prebiehala konferencia v Ženeve. Francúzske jednotky mali záujem udržať údolie, kým nepriateľ nepožiada o prímerie. Situácia však bola neudržateľná a 8. mája padla posledná pevnosť.

Dien Bien Phu prestalo existovať. Proti 15-tisíc legionárom a príslušníkom koloniálnych plukov stálo približne 100-tisíc nepriateľov, vyzbrojených ťažkou technikou. Dvetisíc obrancov padlo, 1 500 sa stratilo v akcii, 5 800 bolo ranených. Vyše 11-tisíc vojakov sa dostalo do zajatia, z ktorého sa po štyroch mesiacoch vrátilo živých len 3 290 mužov. Bola to politická katastrofa, ktorá znamenala koniec francúzskeho koloniálneho impéria vo východne Ázii. Druhý deň po páde Dien Bien Phu požiadali francúzski vyjednávači na ženevskej konferencii o prímerie. Pre légiu sa tým vojna v Indočíne skončila.

Boj o francúzske Alžírsko

Ešte skôr, ako sa mohli legionári zotaviť z bojov, ocitli sa v Alžírsku. Tentoraz bola ich nepriateľom Armáda národného oslobodenia. Pluky Légie, ktoré mali zabezpečiť pokoj v krajine, kde žilo množstvo Francúzov, sa aktívne zúčastnili v mnohých operáciách proti rebelom a plnili si povinnosť pri ochrane hraníc. Na základe politických rokovaní medzi prezidentom De Gaullom a predstaviteľmi vzbúrencov však Alžírsko v roku 1961 získalo nezávislosť a Légiu povolali do Francúzska. Légia, ktorá vnímala Alžírsko ako svoj domov a toto rozhodnutie ako zradu, sa vzbúrila. Pokus o prevrat však nevyšiel a 1. REP (Cudzinecký parapluk) rozpustili. Od roku 1962 až po súčasnosť sú oddiely bielych anjelov umiestnené na juhu Francúzska a na Korzike, ale aj v zámorí - v Djibouti, na Madagaskare, Tahiti a Francúzskej Guayane.

Légia si získala renomé pri výkone operácií v mnohých vojnou zmietaných oblastiach. V septembri 1990 vyslali tri pluky Cudzineckej légie do oblasti Perzského zálivu. Zmocnili sa letiska Al Salman, kde sa stretli len s malým odporom. Ich ďalšou úlohou bolo zabrániť ústupu Republikánskej gardy na západ. O tejto vojne sa hovorí ako o bleskovej vojne - skončila po sto hodinách boja na zemi, pričom v nej zahynuli len traja legionári. Pod velením Organizácie spojených národov Légia udržiavala poriadok v Mogadiši a zúčastnila sa aj na konflikte v Bosne, kde zvládla viacero tajných operácií.

Pri týchto akciách vedela Francúzska légia s veľkým efektom využiť materinský jazyk svojich vojakov. V oboch oblastiach boli len ľahké straty. Charakteristika Légie za približne stosedemdesiat rokov jej existencie, sa dá vyjadriť slovami literárneho velikána Antoina de Saint Exupéryho: „Vojak nie je mužom násilia. Nosí zbraň a riskuje svoj život za chyby, ktoré nespôsobil. Neoblomne dodržiava svoje slovo až do konca, i keď vie, že bude zabudnutý."

Majo pre JAA (bez overenia) 28.4.2010 - 01:06

Myslím že viem na čo myslíš. Teda resp. možem napísať na koho myslíš? :D Áno teraz v týchto dobách tu chýba.

2REP (bez overenia) 28.4.2010 - 19:10

Salut všetci slušní ľudia na tomto fóre. A neurazte sa ostatní, ak v prvom rade pozdravím chlapov zo starej partie. Zaslúžia si - držia fórum. Ej, Robko, ale im dávaš po boku, bisťubohu...smííích. Ale aspoň nie som sám- prudký. Sme dvaja. Zaslúžili si, majú, o čo si koledovali. Stará partia sa o niečo stenčila, niektorí už „zarezávajú“, ale pomaly sa, ako vidím dopĺňa chlapmi ako braňo, čoskor pôjdem, charonomxxx (ty si ten istý Cháron, čo predtým, bez tých xxx?) Nech prepáčia tí, na ktorých som zabudol. Chlapi, s tou gramatikou a slovenčinou je to pravda, cíbrite si ju, zíde sa vám, ani netušíte teraz ako. Ale na to prídete až v LE. Nie každý je dobrý v slovenčine, či inom materinskom jazyku, niekto je proste technický typ, v tom je dobrý, no a pravopis mu jednoducho dvakrát nejde, to sa rozchodí. Veď nie sme stádo bľačiacich oviec. Aj tu Frantíci (rodení) nevedia svoj jazyk spisovne, to veľa záleží od intelektu, vzdelania... Ja sa snažím písať spisovne (niekedy... - smíích), veď Matica Slovenská je v Martine, hanba by bola. Aj preto, že tú moju pripravovanú knihu nechcem dávať niekomu korigovať. Nerad sa o nej zmieňujem tu na fóre, lebo mi to pripadá ako chválenkárstvo, aj keď nie som ani prvý, ani posledný legionár, čo knihu o LE napíše. Ale nehovorí sa aj v tom našom kódexe- toujours modeste-vždy skromný? To je jedna z cností legionára. Byť dobrý, ale zároveň skromný. Yenko-(ty budeš určite východniar)-áno, pravdepodobne slúžim v LE. Smíích. Pobavil si ma, ale pohoda. A či som tu dosť uznávaný- možno, ale v rovnakej miere aj zatracovaný. Ako náš Adjutant-Chef Lopez tu v LE. Ale nehnevaj sa na JAA, čo ti napísal- napísal to právom- veď tých linkov (recrutment) v češtine, atď, tu máš toľko, že ti musí byť jasné, kedy kontrakt podpisuješ. A pravdepodobnosť vyhodenia z prijímača? Ťažko to napísať, stačí smola, zlyhanie nervov, skrat, závažná chyba- a letíš. Proste ak ti je súdené byť legionárom, budeš, ak nie, prijmi to tak, že to tvoj osud nechcel. Viete, vy ostatní- noví na fóre, ja si chalanov zo starej partie vážim nielen pre ich charaktery (to je prvé) , ale aj preto, že sú húževnatí, pracujú na sebe, žiadni lenivci. Všetko si naštudovali sami. Zo začiatku nemali o Légii ani pary, potom si to naštudovali, učia sa jazyky, trénujú, zdokonaľujú sa, dávajú si do poriadku osobné veci. Padajú už pomaly, neisto, ale predsa- prvé francúzske slovíčka. Treba sem chlapi písať aj po francúzsky, hoci nesprávne, ale treba. Ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku, to platí aj pre cudzí jazyk. Ja som mal tú výhodu, že do LE som vstupoval so znalosťou francúzštiny minimálne ako slovenčiny. A spisovne. Preto som bol potom zaradený do kurzu. Myslíte, že my sme mali internet a taký prístup k informáciam, ako vy teraz? Alebo že ho majú všetci pred vstupom do LE? Ďakujte Bohu, že žijete v civilizovanej krajine, práca, internet, možnosti, občas problémy, ale o tom je život...Chodia sem chlapci, ktorí v živote, ani teraz počítač nevideli, alebo za ním nesedeli. Z takých sú väčšinou- a paradoxne, najlepší legionári a vydržia najdlhšie slúžiť. Čože som ja tu také svetoborné popísal na fóre? Čímže som tak prispel k jeho rozvoju? Tými pár radami, alebo odporúčaniami, aký by legionár mal byť? Čo potom aj tak niekto nazval propagandou... Opakujem -dôstojník MUSÍ LE propagovať! Patria Nostra! Dobre, dal som sem Kódex cti legionára s prekladom a fonetikou, dúfam, že poslúžil. Ba viem, že poslúžil. Viete ako mi je, keď mi niekto zo starej partie napíše na mail, že Kódex cti legionára vysype aj o polnoci, keď ho zobudia a ešte lepšie po francúzsky, než po slovensky? Duša mi spieva a právom som na takého človeka hrdý. Ten kto mi to napísal, vie o koho ide...Ten prejde určite. Alebo linkami a občas somarinami, keď som zaspomínal na detstvo a mladosť pri vínku? Lorsque je tape sur la cocarde? Hádkami s inými legionármi? Nie, nesypem si popol na hlavu chalani, len mi vadia niektoré veci a nechcem, aby sa chyby opakovali. A aby sa tu niekto vyjadroval o poj... ní matere, (!!!!) Toto keby napísal mne, tak to nerozchodí... A vy ostatní- noví na fóre- myslíte si, že chalanom zo starej partie dávam potajomky mailami rozumy, konkrétnosti, aby potom mohli „machrovať„ na fóre? Nikdy! Opakujem- sami si to nadreli, vysnorili, vyhľadali, neboli leniví. Niekto sa možno udiví- ale im som vďačný za veľa. Ako ma podržali, keď sme s bratom pochovali mamku. Keď mi bolo najhoršie na duši... neznámi ľudia, veď mohli sa na mňa viete čo...Písali kondolencie, vedeli, čo sa patrí... Dobre- jasné, že ak mi dá konkrétny človek dôveru, napíše, že ide v konkrétny dátum odchodu, treba sa chlapovi venovať, dať konkrétne rady: -ber si to a to, choď tam a tam, daj pozor na to a to...Proste poradiť, pomôcť. To je zodpovednosť. Ako by som sa cítil, keď on skončí Castel, dostane sa nebodaj ku mne do regimentu a povie- aha, tak toto je ten k...t, ktorý nepomohol a mohol... Od hanby by som sa prepadol. A vôbec- rád by som konečne vyvrátil jednu mylnú domienku - nie je pravdou, že vojaci-legionári a dôstojníci sa nenávidia. To, že nejaký poručíček zo školy seká machra a vyvyšuje sa- stane sa, pravda, ale rýchlo zistí on sám, kde je realita. Ale podľa jedného blbca nehodnotím všetkých. Verte mi, čím starší legionár- či už dôstojník, alebo poddôstojník, skúsený, tým viac sa dáva do reči s bežným legionárom. Lebo pamätá na to, že aj on ním bol kedysi. Pre Jano- Janko (je to Nick)- správne položená otázka sa cení- ale netrápi ťa chvíľami to, že robíš momentálne to, čo robíš? Na tomto fóre nech je poriadok. Nemám právo mentorovať, kázať, poučovať. Ale nech je tu pohoda. Nie provokácie, zádrapky, hádky. Merde! Počkajte, dnes idem s Karlom (Necky) na pivo večer, uvidíte, čo zase povystrájam, keď bude pod čapicou ..., vouz avez la cerise! (máte smolu). smííích .Uplynulý čas bol náročný nielen fyzicky, hlavne na psychiku. Ideme, teda hlavne ja, odľahčiť kotrbu. Držte sa chlapi. A na maily odpoviem, kľud. P.S. Ešte k tej podmienke- v Aubagne sa preveruje takmer všetko. To ti garantujem. A je aj (pokiaľ viem) nový systém preverovania. Konkrétny nebudem, aspoň tu, na fóre. Ale ak si nesedel, to znamená, že sa (logicky) nemohlo jednať o vraždu, alebo iný vedomý trestný čin, nemaj obavy, prejdeš v pohode. Povedz to na rovinu, nič netaj, nič neprikrášľuj. Chodia sem omnoho horší... Čo má povedať chlap z Bogoty, keď sem príde -že nezabil, keď bol v guerille? Majko- pobavilo. Smííích. Len folklórnym papučiam sa hovorí tuším aj krpce, či nie? Veď po našom kraji „behau“ najviac Jurko Jánošík- po Turci, po Liptove a ver mi, že v lakovkách nebehal po skalách- to by dosť „boľelo“ .Ber to ako priateľskú zádrapku. Na ktorú som pred chvíľou napomínal...“ Aľe - pospoľitvô-pospoľitvô...“ Smííích. Srdečne vás zdraví 2REP Niekedy zase. Možno... Už teraz cítim tie úškrny a poznámky-„pisálek sa nám rozpísal“. Možno závidia. Rád by som teraz za Camerone dal jeden link, ale načo? Všetci viete, čo stojí na Kráľovej holi.

Majo pre ja (bez overenia) 28.4.2010 - 19:35

Len pamätaj jedno. keď máš nejaký problém s JAA, tak ho máš aj so mnou. Stačí povedať. ;)

Majo (bez overenia) 28.4.2010 - 19:45

Ach jo, raz keď sa dostanú ľudia pozične pod nejakého človeka, ktorý im neporadí ani mäkké fň, tak zistia že sa mali radšej naučiť vyhľadávať si informácie v teple domova ako za behu. Bude ich to brzdiť v kariérnom postupe a aj celkovo v denných úlohách. Ešte raz opakujem, niektorí si tu VÁŽNE rozmyslite čo chcete od života. Či nebudete spokojnejší niekde v pásovej výrobe kde na vás nie je žiadna zodpovednosť. Je jednoduché otázku položiť. Joj, aj ja som sa pýtal. Chvíľku. Ba aj teraz sa niekedy opýtam. Ale na to čo sa nenachádza na fórach a článkoch na internete. A ak sa nachádza tak možno vo Francúzštine. Články po Nemecky, Anglicky, Česky a Slovensky mám prelistované od A po Z. Tak a žijem. Nezabilo ma to venovať tomu čas. ešte sa popri tom stíham venovať aj práci, škole a aj športovej príprave. Tak kde je problém? Vysvetlí mi to nejaký človek? Napríklad ty ja, keď si tu tak otváraš na JAA s prepáčením papuľu. Teraz ťa tu otvorene žiadam o to aby si mi povedal prečo sa nedá prečítať denne 1-2 stránky fóra napríklad. Nech aj 5. e to otázka 5-10 minút a toľko času denne si nájde každý. A ako 2REP písal, code d´honneur du legionnaire. Myslím že každý z provokatérov si ho raz prečítal a to je vše přátelé čo? Ale je to pre Vás. Ako hovoril, ťažko na cvičisku ľahko na bojisku. Alebo u nás sa aj hovorí tak všeobecne, čo sa v mladosti naučíš, neskôr ako by si našiel. ;) Neberte to ako moralizovanie a neviem čo ale ako priateľskú a ľudskú radu. Povedané to je na rovinu. Nikto sa tu na nič nehrá. S pozdravom Majo.

samarovic. (bez overenia) 28.4.2010 - 22:17

Zdravým všetkých správnych chalanov a hlavne starú partiu!!!! Jasné že hovada ne B) Tiež sa držím hesla "svojich kryjem cudzích bijem" kur.a ja tých chlapcov čo tu píšu poznám osobne a nie sú to žiadne sračky , takže sopliaci s priblblimi poznámkami dajte si pohov ! "rozkaz pán múdry kokot" ??? fúú chlapča tak toto by si si "truhliček" do očí netrúfol povedať ani jednému z nich . viem že by ťa rozšlapali za 2 sekundy . Samo

Majo pre ja (bez overenia) 28.4.2010 - 22:21

No, ja som z tej odpovede pochopil to že ti povedal to isté ako ja (Majo) a JAA. :) Tie isté veci vytkol nováčikom. Vytkol. Neviem ako to povedať aby to nevyznelo že by to chcel. upozornil napríklad. Kde vidíš rozdiel? :) Rozdiel bol v tom ako to podal. Kurnik, psychológia funguje. Mimochodom, 2REP, blíži sa Camerone. Aj sa chystáte sláviť? :) A všetkým čo sa zúčastnia prajem príjemné prežitie Cameronu. Treba si uctiť pamiatku 66tich legionárov ktorý sa postavili niekoľkotisícovej armáda a nevzdali sa a misiu splnili do úplného konca. Misia je posvetna. La mission est sacrée.

Majo pre Samarovič (bez overenia) 28.4.2010 - 22:26

Už mi to tu chýbalo tá veta "jasné že hovädá nie". :D Ja ti neviem, ale zaa chvíľku nepôjdem do LE ale spravím si bítunok. Lebo tie hovädá tu len pribúdajú. A Treba nejaký kšeft rozbehnúť. Nepôjdeš do toho so mnou? :D

ja pre samarovic (bez overenia) 28.4.2010 - 22:29

ok samarovic ako myslis,dilinkovia ste mozno vy co sa tu rozkrikujete cez net ja som sa slusne spytal a vy stoho robite vedu tak neviem kto je truhlik

samarovic. (bez overenia) 28.4.2010 - 22:35

Majo idem do toho krmivo už máme ! tri krát denne teplé: ve ve ve kopanec zavináč facka sk

Majo pre ja (bez overenia) 28.4.2010 - 22:37

Jeho Boha, chlapče, dá sa slušne spýtať, ale na dookola opakovanú otázku. Tak na to sa kurva už slušne nedá odpovedať. A nedá sa jednať slušne s človekom ktorému to všetko nedopína. Ako sa hovorí, nevysvetľuj debilovi že je debil, aj tak to nepochopí lebo je debil. Zobuď sa zo sna, toto je život. Tie otázky čo sa tu otáčajú dokolečka sú riešené skoro na každom fóre o ozbrojených zložkách a teda o FCL. Ja neviem. nemám slov už ani na teba. A potom som tu ako kokot lebo som prchký a neviem aký. No ale dá sa toto? ja, a ešte raz ťa varujem, nezabŕdaj tu do chalanov.

Majo pre Samarovič (bez overenia) 28.4.2010 - 22:38

Tak a keď sa nám to tu bude takto plodne rodiť na tomto fóre tak nebudú žiadne náklady, len zisk dpc. :D

JAA (bez overenia) 28.4.2010 - 22:54

TAKZE V PRVOM RAADE ,,ZDRAVIM NASU SEKCIU ,,VYDIM ZE SA OZVALI CHLAPI,,KTORY TU DLHO NEBOLI HUO HUO HOU !!RAD VAS TU ZASE VYDIM ...MISOO ,VYSTIHOL SI TO,,"AKO VZDY :woohoo: MAJO TY TAKISTO,,VLASTNE TY SI MU POVEDAL TO ISTE ,,AKURAT TROSKA INAK ,, CO SA TYKA TEBA JA ,,RAZ SOM TA OZNACIL ,,BOLO POVEDANE KOKOTKOVIA,,A CO BOLO ZA TYM NAPISANEE,,NEBERTE SI TO OSOBNEE!!A PO TOM TAKISTO,,HOVORIL SOM TO OBJEKTIVNE,,PRE VSETKYCH TAKYCH"AKO SI TY!!JA TA TU NEBUDEM URAZAT,,AJ KED TY SI MA URAZIL,,NAJPR POVIES,,ZE SOM KOKOT CI CO,,A POTOM,,ZE SME DILINKOVIA,,CO SA ROZKRIKUJU CEZ NET?!HM??TAK MY TO VYSVETLI??,,KTO TU JE TERAZ DILINKO ,CO ??KTO TUNA URAZA LUDI??KOPES TUNA JAMU,,A POTOM SA DONEJ ZJEBES!!TUNA KAZDY HOVORIL OBJEKTIVNE ZA TYCH,,CO SA PYTAJU TO ISTE DOOKOLA!!,,2REP TI POVEDAL TO ISTE,,VIES KOLKO LUDI PRED TEBOU SEM PRISLO,,A PYTALO SA TAKE VECI,,KTORE TU BOLI XKRAD ROZOBERANE,,TERAZ SA VZI TROSAK TY DO NASEJ KOZEE,,HRDOST ZAVES NA KLINEC,,A POVEC,,CI NEMAME PRAVDU ?? BAVILO BY TA STALE ODPOVEDAT NA TIE ISTE OTAZKYYY ???CHCEM POCUT TVOJ NAZOR ?

ja (bez overenia) 28.4.2010 - 23:02

POCUVAJTE KOKOTKOVIAA JA ,YENKO...nebavi ma si tu vypisovat kokotiny a hadat sa jak jebo cez net,je to jedno nechajme to tak..nech sa dari salut!

Majo (bez overenia) 28.4.2010 - 23:07

ja - JAA chce od teba 1 názor a odrazu nemáš chuť ho napísať. Tak potom čo by si robil keby sa ťa niečo opýtam 30x minimálne? By si si vlasy vytrhal. :) Rozumieš už o čo tu ide? :)

Majo (bez overenia) 28.4.2010 - 23:09

Nie je problém to, že sem niekto príde a napíše, problém je to že čo napíše. Zvyčajne je to kktina na tretiu povýšená na Ntú. Česť výnimkám. Preto je najlepšie si to prečítať celé. Potom človek nemá problém sa bez zbytočných opletačiek začleniť do konverzácie. Viď brano.

Majo pre 2REP (bez overenia) 28.4.2010 - 23:12

Zdá sa mi, že počúvajú len tvoje rady. Tak im poraď ty. Lebo ja už neviem ako na to. :)

ja (bez overenia) 28.4.2010 - 23:14

nemohol som vediet ze to tu uz bolo riesene som si precital par poslednych stran a stacilo mi a nemam cas si celi den citat;)

Majo (bez overenia) 28.4.2010 - 23:18

myslím že nemať čas znamená nevedieť sa dostať na internet. :) Teda aj to. :) ja keď nemám čas tak nie som na internete. A myslým že ten kto si môže dovoliť povedať že nemám čas je napríklad legionár v službe. Lebo ten naozaj nemá čas. Ale hovorím ti zasa, ide o tvoju budúcnosť tak prečo tomu ten čas nevenuješ? Nechoď na pivo s kamarátmi ale sadni si na 2 hodinky, pozisťuj a podobne. (príklad) B)

ja (bez overenia) 28.4.2010 - 23:22

o legii mam zistene viac nez dost toto bola posledna vec ktoru som potreboval..nepoznas ma nevies kto som co robim atd. tak nemozes vediet preco nemam cas,urcite nesedim na pive;)

JAA PRE JA (bez overenia) 28.4.2010 - 23:25

VYDIS TO,,TAK SI TO ZOBER TERAZ K SRDCU,,A BER TO AKO SKUSENOST,,KNIHU SI NAJPRV TREBA CELU PRECITAT ,,A AZ POTOM SI ROBIT OSOBYTNY NAZOR NA NUU,,TOTO JE ZIVY PRIKLAD!!NEVIEM,,KOLKO MAS ROKOU,,ANI TUNA NEBUDEM HADAT,,TO JE JEDNO,,KAZDY ROBIME CHYBY,,MYLIT SA JE PREDSA LUDSKEE TO VIEME VSETCI,,ALE NIE KAZDY SA VIE Z VLASTNYCH CHYB PONAUCIT PS-VYDIS TO,,ZASE SI O NIECO MUDREJSIII :woohoo:

Majo (bez overenia) 28.4.2010 - 23:26

písal som že to je príklad. Samozrejme to neber osobne. Ale podstatu z toho si hádam zazrel čo som tým chcel povedať. Légia ťa môže stáť aj život tak aj tak ti odporúčam prečítať si toto fórum. Je tu určite toho viac ako vieš. Aj info ktoré inde nenájdeš. :) Ale rob ako chceš. Ak sa ti neoplatí do toho ten čas vložiť, tvoja vec. :) Do ničoho ťa nútiť nebudem a ani nemôžem.

ja (bez overenia) 28.4.2010 - 23:30

vela veci,skoro vsetko vlastne viem osobne od legionara akurat na tu podmienku som sa zabudol spytat..zachvilu odchadzam tak dufam ze sa mi to podari;)

ja pre Yenko (bez overenia) 28.4.2010 - 23:43

planujem ist coskoro ale sam..naco spolu? nepozname sa a nejdeme na dovolenku;)

yenko pre 2REP (bez overenia) 28.4.2010 - 23:47

Vychodiar som urcite neni to by som vedel.a vsetky veci mam nastudovane neni som taky debilko ze by som si to nedokazal najst na nete len som sa potreboval ujistit.

Yenko pre ja (bez overenia) 28.4.2010 - 23:51

takze nechces aby niekto siel stebou? podla mna by to bolo lepsie keby sme isli dvaja

Majo pre yenko (bez overenia) 28.4.2010 - 23:52

No, a nechceš sa uistiť že či sa naozaj vstupuje v Štrasburgu? :D A že či je légia naozaj vo Francúzsku? :D

JAA (bez overenia) 29.4.2010 - 00:00

YENKO,,JE TO KOKOTINA,,KED POJDETE DVAJA SLOVACI,,MALA PRAVDEPODOBNOST,ZE VAS ZOBERU,,SAM MAS OVELA VACSIU SANCUU!JA DRZIM PALCE ,,A DAJ VEDIET AKO SI DOPADOL,,!!NECH TO VYJDE!"KURVA,,UZ AJ JA NECH BUCHAM NA TU BRANUU.. SALUT!

Yenko pre ja (bez overenia) 29.4.2010 - 00:03

ja zaprve nerad cestujem sam a nebavilo by ma 15 hodin niekde cestovat a nemat si skim ani pokecat

ja (bez overenia) 29.4.2010 - 00:05

tiez si myslim ze to je kokotina..a este neviem naco to je dobre..ked sa bojis ist sam radsej ostan doma..diky snad to vyjde ;)

JAA (bez overenia) 29.4.2010 - 00:08

JAAAJ TEBA BY NEBAVILOOOO,,,MYSLIM,,ZE DALEJ SA NEMAME O COM ROZPRAVAT MY DVAJAA!!A TY SI MYSLIS,,ZE V LEGII TA BUDE BAVIT UTEKAT DVA DNI S PLNOU POLNOU??CO??TAM SI ZAPNI RADSEJ NEAKU POCITACOVU HRU A SNIVAJ DALEJ!

Majo (bez overenia) 29.4.2010 - 00:15

Niekto je tu stále v lese.Ale všetko má svoj čas. Len taká poznámočka. Keď niekto vie viac neznamená to že je múdry, o ten druhý môže byť hlúpy. Hm, aleja hovorím že nikto nie je hlúpi... Ach jo ale niekedy pochybujem o svojich presvedčeniach. :)

JAA (bez overenia) 29.4.2010 - 00:23

MAJO TOTO NIEJE LEES,,ALE PORIADNA DUNGLAAA:woohoo: A KED SME UZ PRI TOM,,JA SOM TA NEPOSUDZOVAL TUNA,,ALE IBA ODHADOL,,ODHAD SI MYSLIM,,ZE JE TIEZ DOST DOLEZITY V ZIVOTE,,POZRI SA CO TUNA PISES ZA NEZMYSLE,,KED SA TA BUDU PYTAT NA GESTAPE,,AKO SI DOSIEL,,A TY BY SI IM POVEDAL TOTO,,TAK TA ESTE NAKOPU DO RITI SPREPACENIM,,! AKO SI SA ROZHODOL IST DO LEGIE,,KED SA NEVIES ROZHODNUST IST SAM AUTOBUSOM,,ALEBO AKO JA POVEDAL,,CHOD LIETADLOM,,TO MAS CCA 2-3HODKY !

Majo (bez overenia) 29.4.2010 - 09:04

Le thème retenu pour la 147e commémoration du combat de Camerone, en avril prochain, s’intitule “Frères d’armes”. Ce choix intéresse, à l’heure qu’il est et en premier chef, les lecteurs “créatifs” qui fournissent tous les ans leurs projets, contribuant à faire du concours annuel d’affiches une belle banque de données de l’expression artistique que la Légion leur inspire. Et cette année, l’entreprise est de taille : la fraternité d’armes n’est pas simple à illustrer, tant ce sentiment a une résonance humaine particulière. L’expression même de “frères d’armes” vient de loin. C’est celle d’une force sacrée qui traduit un corps commun, un sentiment transcendant, à la fois horizontalement (ses frères à gauche, à droite, de l’arrière et de l’avant) et verticalement (ses chefs, comme ses subordonnés). Elle atteste de la compréhension de chacun que cette force commune pousse à s’élever, vers plus haut que soi, dans un besoin rendu évident par les circonstances, mais surtout par la communion de destin dans laquelle elles sont vécues. C’est aussi un choix d’humanité, dans lequel le simple geste “pour l’autre” l’emporte sur l’individualisme, les croyances quelles qu’elles soient. Frères d’armes, enfin, est un sentiment d’action car l’acte, celui du “faire ensemble”, du vécu partagé, crée à lui seul la fraternité. Être frères d’armes ne se décrète donc pas. Cet état fraternel ne se vit pas non plus comme un challenge mais relève du réflexe de soldat, naturel dès lors que le sentiment d’appartenance, d’identification à l’action commune est partagé. Lutter, peiner, vivre dans un état risqué, craindre pour quelque chose de plus grand que soi, ensemble, induit forcément un fort attachement à l’autre, qui va de l’estime à l’affection. Être et agir en frères d’armes, bien au-delà de l’image d’Épinal, c’est de ne plus douter en se retournant, se surprendre à donner sans compter, sentir que dans son application comme dans son expression, l’esprit de famille prévaut et prime sur tout. Respectueusment. More Majorum.

Majo (bez overenia) 29.4.2010 - 09:11

Dobre spracovaný člínok toto. Kto bude chcieť môžem pomôcť s prekladom, ale translator na googli nájde každý asi. :)

2REP (bez overenia) 29.4.2010 - 14:12

„Zdá sa mi, že počúvajú len tvoje rady. Tak im poraď ty. Lebo ja už neviem ako na to. „(Majo) 28/04/2010 23:12 ________________________________________ Mrzí ma, ak je to tak. Veď ja nemám patent na rozum. Chlapi zo starej partie – vo veľa veciach viete už to isté, čo aj ja. Tak ak si to ostatní neuvedomujú, a neberú vaše rady vážne, je to škoda. Bohužiaľ aj naša, lebo sa tu potom riešia veci pre nás zbytočné. Jaj chlapi, kľud... Vidím, že fórum sa pomaly mení na chat- smííích. Neriešme už otázku podmienky, len sa mi zdá čudné, že ti to ten legionár nepovedal, lebo je to jedna z vecí, na ktorú sa (hoci opatrne, medzi rečou) opýta každý legoš, ak už je raz ochotný ti dávať rady pre vstup do LE. Ale možno si na neho nepôsobil ako človek, ktorý by mal mať nejaký problém so zákonom. Veľakrát sa tu spomínala pevná psychika, ako základ. Trvám na tom a stále to budem tvrdiť. Viete koľkokrát vás v regimente denne niekto naserie? To by ste si potom hneď hádzali mašle pre prkotiny. Bolo mnohokrát opakované aj to, že väčšia pravdepodobnosť úspechu je ísť sám, nie v skupinách, dvojiciach. Proste tak to funguje. Ale kto chce kam, pomôžme mu tam. Ázijci napríklad chodia v skupinách, ale v meste sa potom rozdelia a radšej sa pár dní potĺkajú a vstupujú osve. Sú v tomto cieľavedomí a disciplinovaní. Keď niekto nevie, ako sa v Štrasburgu dostať do regrutačného strediska, no nech si na papierik napíše adresu (je tu nižšie,nad mapou), nech si zoberie prvého taxíka a ukáže lístok šoférovi- ten vás zavezie rovno pred budovu komandatúry. Na bránu zabúchať už snáď bude vedieť aj sám, preboha. A ak nebude pred ňou stáť s pripraveným fotoaparátom, pochopia, že nie je turista, čo si chce urobiť fotku na pamiatku. Quartier Lecourbe 1, rue d'Ostende 67 000 STRASBOURG TEL : (33) 03 88 61 53 33 (no ako vidím, mapu mi to sem opäť nechce pustiť, do čerta)! Tiež ma už unavuje, znechucuje, odpovedať dookola na to isté. Ale aj takéto otázky majú vypovedaciu hodnotu o človeku, čo ich napíše a potom sa nesmie čudovať, že ho ostatní berú s dešpektom, lebo tým vyjadruje svoj povrchný záujem o LE, alebo dokonca lenivosť. A to je veru a hlavne v LE veľmi zlá vlastnosť. Buď sa jej čo najrýchlejšie zbavíš sám, alebo ju z teba vytĺčú, alebo kvôli nej vyletíš. Preto nech radšej niekto napíše: „chlapi, zdravím, nemám čas sa hrabať po fóre, je tu všeličo možné, pre mňa neprehľadné, nie som lenivý, ale napíšte prosím vás ako je to s tým a s tým“. Poďakuje sa a hotovo. A odpovieme. Ale musí to byť vec špecifická, nie tisíckrát omieľané, triviálne veci. Boli tu veci fyzického charakteru- nejaký menší zdravotný handicap, ktorý nie je nikde popisovaný, vtedy som si dal námahu a šiel za doktorom, popýtal sa, aby som vedel presne a zodpovedne informovať človeka, lebo mi to prišlo ako slušné dať si námahu, keď je bezradný a poprosí o radu. Teraz vlastne dávam za pravdu adminovi a cítim odôvodnenú potrebu poslať mu ten článok pre nováčikov, kde budú zhrnuté tieto veci- informácie pre vstup do LE. Urobím to. Ale beda tomu, kto potom vletí sem a bude sa pýtať na základné veci - toho potom osobne pošlem do „piesku“. A len taký hukot... Lebo to už budem brať naozaj ako provokáciu. A dúfam, že ostatní budú v tomto so mnou súhlasiť. Majo, JAA, Samo, majú pravdu v tom, čo napísali, človek nemusí čítať celý deň fórum, ak je seriózny záujem, 2-3 stránky denne a dozvie sa, čo treba. Nech nečíta linky a videá, jasné, že to zaberie čas. Alebo tie moje bláboly o pstruhoch v potoku... A ide naozaj o jeho budúcnosť, tak ja by som do toho vložil čo najviac času. Salut, A nevaďte sa tu. Smííích. 2REP P.S.: sviatok Camerone si pripomína a oslavuje celá LE. Prichádzajú aj les anciens, bývalí legionári, je to defilé. Nie všetci však môžu „oslavovať“. Sú aj povinnosti. Napríklad v Afganistane. Kto si ho aspoň s úctou nepripomenie, nie je legionár. Un pour tous et tous pour un. Bon Camerone à vous tous, légionnaires en activité ou anciens, où que vous soyez de par le vaste monde en ce 30 avril 2010. Michel-2REP ILS FURENT ICI MOINS DE SOIXANTE OPPOSÉS A TOUTE UNE ARMÉE SA MASSE LES ÉCRASA LA VIE PLUTOT QUE LE COURAGE ABANDONNA CES SOLDATS FRANÇAIS LE 30 AVRIL 1863 A LEUR MEMOIRE LA PATRIE ELEVA CE MONUMENT Preklad: Menej ako 60 sa ich tu postavilo proti celej armáde. Táto masa ich rozdrvila. Týchto francúzskych vojakov opustil život, nie však odvaha. 30.apríla 1863. Na ich pamiatku vlasť postavila tento pomník. (Nápis na Camerone v Mexiku). Morts au combat le 30 avril 1863 : 31 Bass Jean : légionnaire (1842-1863) Belge Bernardo Aloyse : légionnaire (1830-1863) Espagnol Bertollo Gustave : légionnaire (1839-1863) Français d'origine italienne Bogucki Antoine : légionnaire (1833-1863) Polonais Brugisser Nicolas : légionnaire (1833-1863) Suisse Catteau Victor : légionnaire (1837-1863) Belge Catenhussen Georges : légionnaire (1837-1863) Danois Daglincks François : légionnaire (1834-1863) Belge Danjou Jean capitaine (1828-1863) Français De Vries Hartog : légionnaire (1838-1863) Néerlandais Dicken Pierre : légionnaire (1842-1863) Prussien Dubois Charles : légionnaire (1843-1863) Suisse Favas Ame : caporal (1837-1863) Suisse Friedrich Frédéric : légionnaire (1832-1863) Prussien Fritz Frédéric : légionnaire (1822-1863) Wurtembergeois Furbasz Georges : légionnaire (1842-1863) Badois Groux Louis : légionnaire (1840-1863) Suisse Hipp Emile : légionnaire (1838-1863) Français Konrad Ulrich : légionnaire (?-1863) Bavarois Langmeier Félix : légionnaire (1842-1863) Suisse Lemmer Frédéric : légionnaire (1836-1863) Français Lernould Loius : légionnaire (1845-1863) Grand duché de Francfort Morzycki Vicente : sergent (1840-1863) Français d'origine polonaise Rerbers Joseph : légionnaire (1837-1863) Prussien Seiler Daniel : légionnaire (1837-1863) Argovie Stoller Louis : légionnaire (1834-1863) Belge Tonel Henri : sergent-major (1831-1863) Français Van der Meersche : légionnaire (1832-1863) Belge Vandesavel Henry : légionnaire (1832-1863) Belge Vilain Jean : sous-lieutenant (1836-1863) Français Wittgens Karl : légionnaire (-1863) Nationalité inconnue Morts de leurs blessures : 9 Billod claude : légionnaire (1832-1863) Français - mort le 11 juin 1863 à Huatusco Dael Constant : légionnaire (1842-1863) Belge - mort le 25 mai 1863 à Huatusco Delcaretto Adolfo : caporal (1835-1863) Espagnol d'Oran - mort le 12 mai 1863 à Huatusco Germeys Jean : sergent (1832-1863) Belge - mort le 11 mai 1863 à Huatusco Kurz Jean : légionnaire (1844-1863) Wurtembergeois - mort le 28 mai 1863 à Huatusco Leonhart Batiste : légionnaire (1834-1863) Belge - mort le 30 avril Maudet Clément : sous-lieutenant (1829-1863) Français - mort le 8 mai 1863 à Huatusco Rohr Louis : légionnaire (1832-1863) Bavarois - mort le 25 mai 1863 à Huatusco Timmermans Jean-Louis : légionnaire (1845-1863) Belge - mort le 15 mai 1863 à Huatusco Prisonniers : 24 dont 17 blessés Berg Evariste : caporal (1834-) Français (Réunion) - blessé à la tête, prisonnier Brunswick Félix : légionnaire (1832-) Belge - prisonnier Conrad Pierre : légionnaire (1839-) Français - prisonnier Constantin Laurent : légionnaire (1826-) Belge - prisonnier Gaertner Aloïse : légionnaire (1832-) Badois - blessé à la main, prisonnier Gorski Léon : légionnaire (1844-) Belge - blessé à la face, prisonnier Hiller : légionnaire - blessé à la tête, prisonnier Jeannin Adolphe : légionnaire (1836-) Suisse - blessé à la tête, prisonnier Kunassek Hippolyte : légionnaire (1843-) Français - prisonnier Magnin Charles : caporal (1843-) Autrichien - blessé à la main, prisonnier Maine Louis : caporal (1830-) Français - blessé à la main, prisonnier, nommé sous-lieutenant en septembre 1863 Merlet Edouard : légionnaire (1836-) Suisse - blessé à la tête, prisonnier Palmaert : sergent - Belge - blessé à l'épaule, prisonnier, échangé contre un officier mexicain Pinzinger Andrea : caporal (1831-) Bavarois - prisonnier Schaffner Charles : sergent (1831-) Suisse - blessé à la figure, prisonnier Schiffer Hermann : légionnaire (1839-) Wurtembergeois - blessé à la tête, prisonnier Schreiblich Joseph : légionnaire (1843-) Prussien - blessé, prisonnier Seffrin Jean : légionnaire (1838-) Bavarois - blessé par baïonnette, prisonnier Sergers Joseph : légionnaire (1836-) blessé à la main, prisonnier Van der Bulche Pharaon : légionnaire (1845-) Français - blessé à la tête, prisonnier Van Opstal Luipog : légionnaire, prisonnier Verjus Jean-Batiste : légionnaire (1839- ) Français - blessé par baïonnette, prisonnier Wensel Geoffroy : légionnaire (1822- ) Prussien - blessé à l'épaule, prisonnier Zey Nicolas : légionnaire (1842- ) Français - prisonnier Le cas à part: Laï "Casimir" : tambour (1839- ) Italien - blessé, laissé pour mort et retrouvé sur les lieux du combat le 1er mai P.P.S: pokiaľ bude treba, ten článok, čo sem dal Majo vo francúzštine, preložím. Len nech to sem nevypisujem zbytočne, tiež toho času nemám nazvyš.

2REP (bez overenia) 29.4.2010 - 14:55

Na nejaký čas sa musím odmlčať. Rada pre starú partiu a všetkých slušných - na stupídne otázky a provokácie nereagujte, jednoducho ignorujte toho, kto ich píše. Je to asi jediné riešenie, ako dať niektorým najavo, čo sú. Držte sa chlapi! 2REP

Majo (bez overenia) 30.4.2010 - 22:01

Tak toto je vážna sila, i keď aj s tým som rátal. Toto bude ešte riadna kauza. :) http://www.reformy.cz/zpravy/detailni-analyza-zaberu-ze-smolenska-s-ceskymi-titulky/

Pridať nový komentár