Francúzska légia

mir 14.8.2007 - 21:26

História Francúzskej légie

francuzska legia

Máloktorý bojový zbor na svete je ovenčený takým množstvom mýtov a legiend ako Francúzska cudzinecká légia. Jej členmi sú dobrovoľníci, ktorí za sebou nechali svoje sociálne aj rodinné zázemie, pričom svoje úlohy plnia s odhodlaním, nad ktorým svet žasne.

Cudzinecká légia bola založená 9. marca 1831 rozkazom Ľudovíta Filipa, kráľa Francúzska. Bol to čas politických nepokojov a tento oddiel plnil úlohu ochrancu kráľovskej moci. Väčšinu dôstojníckeho zboru tvorili veteráni Napoleonovej Grand Armee a mužstvo predstavovalo národnostne pestrú zmes, v ktorej bola zastúpená celá Európa.

V Légii sa objavili aj francúzski regrúti, ktorí sa snažili uniknúť pozornosti miestnej polície. Boli to dobrovoľníci vo veku medzi 18. a 40. rokom, s pravým alebo prijatým menom. Kráľ správne predpokladal, že platení žoldnieri nebudú pri plnení rozkazov rozmýšľať o ich príčinách alebo politickej korektnosti. Légia bola po potlačení nepokojov v Paríži okamžite zapojená do bojov o Alžírsko.

V roku 1835 však tento bojový zbor prešiel pod španielsku kontrolu. Následne sa na rovnakom princípe vytvorila druhá Légia, ktorá získala a udržala pre francúzskeho kráľa Alžírsko, ktoré sa stalo na dlhý čas jej domovom. Vo svojej africkej misii plnili legionári dôležitú úlohu - udržiavali poriadok, potláčali povstania domorodých nomádskych kmeňov a kolonizovali Severnú Afriku. Budovali cestné komunikácie na rýchle presuny, púštne pevnosti a časom tu vzniklo aj mesto Légie - Siddi bel Abbés.

Česť a odvaha

Francúzska cudzinecká légia zdedila tradície žoldnierskych vojsk, ktoré využívali francúzski králi už v stredoveku - škótskej gardy Karola VII. alebo neskôr Napoleonových poľských kopijníkov. Farbami tejto elitnej časti vojska sú zelená a červená, ktoré používali Švajčiarske gardy slúžiace trónu bielej ľalie. Znakom a symbolom zároveň je granát, z ktorého vychádza sedem plameňov, pričom dva z nich sú ohnuté smerom nadol.

Vzťahy medzi tými, ktorí rozkazy vydávajú a tými, ktorí ich plnia, sú vybudované na veľmi vyvinutom „esprit de corps", založenom na niekoľkých jednoduchých princípoch: disciplína a česť, radosť z dobre vykonanej práce a oddanosť svojej minulosti. Heslom Légie je "Honeur et Valour" - Česť a odvaha. Po vstupe do Légie nastáva veľmi tvrdá selekcia. Mnohí kandidáti nevyhovejú buď zo zdravotných alebo morálnych dôvodov.

Legionár je zriedka anjel, ale nikdy nie zločinec. Každý nový člen je dobrovoľník, ktorý chce uniknúť svojej minulosti, osobnej alebo rodinnej kríze, vo svojom sociálnom alebo politickom živote. Príkladom posledného fenoménu je masívny príliv dobrovoľníkov z Alsaska po roku 1871, zo Španielska roku 1939 a z Východnej Európy po roku 1945. Pre ostatných, ktorí sa nechcú zmieriť s limitmi strednej vrstvy, Légia znamená možnosť dobrodružného života. Všetkých jej členov spája súdržnosť, spečatená disciplínou a rešpektom k tradíciám.

Francúzska légia v krymskom konflikte

Časom sa stala Légia bojovou silou, ktorá obhajovala záujmy Francúzska aj v tých najodľahlejších končinách. Bola zapojená do Krymskej vojny 1853 - 1856, kde zohrala hlavnú úlohu pri dobývaní Sevastopoľu. Zámerom Francúzov v tomto konflikte bolo pomôcť svojmu spojencovi, tureckému sultánovi, pri získaní prístupu k prieplavu medzi Čiernym a Stredozemným morom. Po počiatočných rýchlych víťazstvách sa 1. a 2. cudzinecký pluk pokúsil o dobytie opevneného prístavu Sevastopoľ, čo vyústilo do blokády, ktorá trvala rok. Légia kvôli chorobám a zlému počasiu už nemohla dlhšie čakať a padlo rozhodnutie podniknúť frontálny útok.

Prvý pokus sa nevydaril a jednotky sa museli stiahnuť s ťažkými stratami. Pokúsili sa o to znova, s rovnakým výsledkom. Napriek tomu sa nevzdali a skúsili to po tretí raz. Sevastopoľ padol 8. septembra 1855. Ďalšími bojiskami legionárov sa stali Taliansko (1859) a Mexiko (1863 - 1867). Práve tu sa 30. apríla 1863 odohrala jedna z najslávnejších bitiek, ktorá vstúpila do dejín ako synonymum cti a odvahy.

Bitka pri Camerone

Dňa 30. apríla 1863 3. kompánia Cudzineckého regimentu zabezpečovala bezpečný presun zásob po ceste medzi Vera Cruz a Pueblom. Počas pochodu do určenej pozície jednotku prepadla takmer tisícka mexických povstalcov. Kapitán Danjou, aby získal krytie pred nepriateľskou paľbou, presunul svoje mužstvo do opustenej haciendy Camerone, ktorú minuli pred niekoľkými minútami.

Kompánia mala šesťdesiatdva legionárov a troch dôstojníkov, ktorí mali čeliť mnohonásobnej presile Mexičanov. K haciende, kde sa legionári pripravovali na obranu, prišiel posol s ponukou čestnej kapitulácie. Na streche ležal seržant poľského pôvodu, ktorý mu vojensky stručne naznačil, čo si myslí o tomto návrhu. Tak sa spustil jeden útok za druhým, všetky však boli s ťažkými stratami odrazené. Napoludnie začala legionárom dochádzať munícia, nemali jedlo ani vodu. Podvečer bolo nažive už len päť obrancov, na ktorých číhala armáda nepriateľov. V tejto beznádejnej situácii legionári nasadili bodáky a podnikli útok. Keď dvoch z nich pri napredovaní k mexickej pozícii zastrelili, zasiahol mexický plukovník.

Opätovne ponúkol kapituláciu. Legionári súhlasili pod podmienkou, že si smú ponechať svoje zbrane. Plukovník, dojatý ich odvahou, odpovedal slovami: „Mužom ako ste vy, nemôžem nič odmietnuť." Tento deň, ktorý vstúpil do dejín ako Camerone, sa každý rok pripomína vo všetkých táboroch Légie a oslavujú ho s veľkým zápalom a pýchou. V Aubagne, kde sa koná slávnostná prehliadka, nesú na čele pochodujúceho regimentu drevenú ruku kapitána Danjoua. Tento boj, ktorého meno je na každej legionárskej vlajke, ostáva symbolom misie, ktorá sa plní až do úplného konca.

V zákopoch svetových vojen

Roku 1914 sa pluky Francúzskej Légie zúčastnili bitky o Artois, kde utrpeli ťažké straty. Boli zreorganizované a o mesiac neskôr znova ťažko porazené pri Givenchy. Nakoniec utrpeli legionárske pluky také ťažké straty, že ich museli v septembri 1914 rozpustiť a preformovať do novej jednotky. Takto bol vytvorený RMLE (Pochodový pluk cudzineckej légie), ktorého úlohou bolo prevýšiť v boji všetky ostatné jednotky. RMLE sa zúčastnil na mnohých bitkách francúzskych bojísk a stratil tisíce vojakov. Zvlášť sa vyznamenal svojím bojovým umením v zákopoch pri Remeši, kde legionári vyčistili štyri kilometre nepriateľských línií iba puškami, bajonetmi a granátmi. Ďalším úspechom bol Verdun, kde légia uspela v misii o znovuzískanie svojich starých pozícií. Nasledovala obrana parížskeho koridoru a Légia uspela opäť, hoci s veľkým stratami.

Francúzi začali svoju ofenzívu v júli 1918 a RMLE bol opäť v prvej vlne - takmer dva týždne si legionári presekávali cestu cez Hindenburgovu líniu. Počas 2. svetovej vojny, v júni 1940, jedenásty REI (Pechotný cudzinecký pluk) takmer vyhladili pri obrane pozícií vo Verdune. Tí, ktorí prežili, sa stali zajatcami. Väčšine sa ale podarilo ujsť a znovu zasiahli do bojov. Pluk však rozpustili. Trinásta DBIE (Podbrigáda Cudzineckej légie) písala dejiny pri Narviku a Bjerviku v Nórsku, ďalší úspech prezentuje slávne víťazstvo pri Bir-Hakaim v Líbii. Légiu znova zjednotili a pokračovala vo víťazných kampaniach v Tunisku, Taliansku, Provence a Nemecku.

V roku 1940 sa Thajsko, spojenec Japonska, pokúsilo anektovať Kambodžu. Légia túto hrozbu odvrátila, ale zbytočne, pretože politickou dohodou Kambodžu odovzdali pod thajskú správu. V oblasti ostala dislokovaná len jedna jednotka - 5. REI. Ďalšími rokovaniami sa podarilo zabrániť vojne na juhu, hoci nie nadlho. Legionárov, umiestnených v garnizóne Ha Giang, čoskoro zmasakrovali a ostávajúce dva batalióny vyrazili na pochod smrti smerom k čínskej hranici. V roku 1945, ešte predtým, ako sa zvyšky 5. REI dostali do Číny, vojna skončila. Nahradila ju však ďalšia, tentoraz vojna s Ho-či Mi-nom a jeho komunistami, ktorá mala trvať ďalších deväť rokov. V nej boli zastúpené všetky pluky Légie a najslávnejšími bojiskami boli Phu Tong Hoa, Koloniálna cesta 4, a slávne Dien Bien Phu.

Dien Bien Phu

Bol to najdlhší a najtvrdší zápas francúzskych expedičných síl na Ďalekom východe. 1. BEP uskutočnil výsadok v údolí Dien Bien Phu, zabezpečil oblasť a postavil základňu. Nasledovalo 169 dní konfrontácie s Viet Minh, po ktorých prišlo 57 dní pekla. Viet Minh zaujal pozície na svahoch, obkolesujúcich pevnostný systém, a začal ostreľovanie ťažkým delostrelectvom. Zásobovanie a prísun posíl bol možný len zo vzduchu. Pristávacia dráha bola zakrátko pod kontrolou nepriateľskej protileteckej paľby.

Na pomoc prišli nielen príslušníci parajednotiek, ale k obrane tejto pozície sa dobrovoľne hlásili aj muži bez parašutistického výcviku, hoci zoskoky sa často uskutočňovali v noci. Paralelne s obliehaním Dien Bien Phu prebiehala konferencia v Ženeve. Francúzske jednotky mali záujem udržať údolie, kým nepriateľ nepožiada o prímerie. Situácia však bola neudržateľná a 8. mája padla posledná pevnosť.

Dien Bien Phu prestalo existovať. Proti 15-tisíc legionárom a príslušníkom koloniálnych plukov stálo približne 100-tisíc nepriateľov, vyzbrojených ťažkou technikou. Dvetisíc obrancov padlo, 1 500 sa stratilo v akcii, 5 800 bolo ranených. Vyše 11-tisíc vojakov sa dostalo do zajatia, z ktorého sa po štyroch mesiacoch vrátilo živých len 3 290 mužov. Bola to politická katastrofa, ktorá znamenala koniec francúzskeho koloniálneho impéria vo východne Ázii. Druhý deň po páde Dien Bien Phu požiadali francúzski vyjednávači na ženevskej konferencii o prímerie. Pre légiu sa tým vojna v Indočíne skončila.

Boj o francúzske Alžírsko

Ešte skôr, ako sa mohli legionári zotaviť z bojov, ocitli sa v Alžírsku. Tentoraz bola ich nepriateľom Armáda národného oslobodenia. Pluky Légie, ktoré mali zabezpečiť pokoj v krajine, kde žilo množstvo Francúzov, sa aktívne zúčastnili v mnohých operáciách proti rebelom a plnili si povinnosť pri ochrane hraníc. Na základe politických rokovaní medzi prezidentom De Gaullom a predstaviteľmi vzbúrencov však Alžírsko v roku 1961 získalo nezávislosť a Légiu povolali do Francúzska. Légia, ktorá vnímala Alžírsko ako svoj domov a toto rozhodnutie ako zradu, sa vzbúrila. Pokus o prevrat však nevyšiel a 1. REP (Cudzinecký parapluk) rozpustili. Od roku 1962 až po súčasnosť sú oddiely bielych anjelov umiestnené na juhu Francúzska a na Korzike, ale aj v zámorí - v Djibouti, na Madagaskare, Tahiti a Francúzskej Guayane.

Légia si získala renomé pri výkone operácií v mnohých vojnou zmietaných oblastiach. V septembri 1990 vyslali tri pluky Cudzineckej légie do oblasti Perzského zálivu. Zmocnili sa letiska Al Salman, kde sa stretli len s malým odporom. Ich ďalšou úlohou bolo zabrániť ústupu Republikánskej gardy na západ. O tejto vojne sa hovorí ako o bleskovej vojne - skončila po sto hodinách boja na zemi, pričom v nej zahynuli len traja legionári. Pod velením Organizácie spojených národov Légia udržiavala poriadok v Mogadiši a zúčastnila sa aj na konflikte v Bosne, kde zvládla viacero tajných operácií.

Pri týchto akciách vedela Francúzska légia s veľkým efektom využiť materinský jazyk svojich vojakov. V oboch oblastiach boli len ľahké straty. Charakteristika Légie za približne stosedemdesiat rokov jej existencie, sa dá vyjadriť slovami literárneho velikána Antoina de Saint Exupéryho: „Vojak nie je mužom násilia. Nosí zbraň a riskuje svoj život za chyby, ktoré nespôsobil. Neoblomne dodržiava svoje slovo až do konca, i keď vie, že bude zabudnutý."

2REP (bez overenia) 1.5.2010 - 23:30

Odporúčam naučiť sa pesničku naspamäť- c´est - Le Boudain... http://www.youtube.com/watch?v=nyXfLBmsses&feature=related Tian, vuala, du budan, vuala du budan, vala du budan ,pur le zasian,le swis e lorain, pur le belž ona pľu..... Majko tu dal ešte doplnenie Cameronu. A hlavne – plný text Boudaina. Pôvodný text reči si môžete vypočuť na stránke LE ( seulement Firefox, tam sa dokonca hovorí „egraza“) ,ale je to ecraza(v minulom čase). Len s Firefoxom. Majko, der sa dozadu, nie dopredu, lebo nás tu narieknu z toho, že riadiš fórum....Smíííích. Čo by som bol (ne) šťastný. C´est vrai... JAA , na svoj vek- veľmi skúsený a ostrieľaný- keď niečo zavesí—no u nás, v Martine,sa hovorí- slová jeho sadli, ako -riť na šerbeľ! Čo slovo, to k veci. Chlap ako sa patrí- len kuuurva ešte furt v civile!!!! A Samko ( Samarovic- veď, tak sa podpisal )- to je kapitola- to je chlap!!!! Chlap, ktorému dvere LE nie sú otvorené- smííích....Samarovic-hybaj!!!!!! Citát z JAA-„načo sa mám robiť múdrym... aj tak tomu p...u roz ...... „ - a ja sa na tomto fóre držím slov tohto chalana. Robko, nevitaj, poď! Už viete, prečo tak nemusím ľudí s.... kontraktom .... a dezertérov? Salut C., O., iní, salut –všetci slušní. Ak si to prečítate teraz....zajtra, pozajtra, za 16 týždňov.... Prezident má vás v pažiiiiii U vás sú voľby. Moji Chlapi už vedia Le Boudain .Viete , ako im bude ľahko vy špiclikovia? Vycvičil? Koho? Doporučil? Koho? Verboval? Koho? Naučil? Koho? LE vam to vrati v nich- keď sa ti chlapci vratia v prvej dovolenke- napľujú vám do tváre! A viete čo vám povedia?- existuje-žije-Slovák v LE, ktorý je dôstojník!!! Menom Michal C. A poserte sa!!!! 2REP/Michal P-.S.: http://www.youtube.com/watch?v=XQr_HcompSM&feature=related najstupídnejšie video, aké som videl -ale aký autor -také video... http://www.youtube.com/watch?v=cPvtDNxbgV0&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=UYHyHDqhQ_o&feature=related klasika: „dač ju nov - am Popov“ Ale su aj lepší...Mais, respect... Všimnite si čo vám hovorí ten človek na začiatku.Kto to je??? Ten na začiatku. 2REP P.S. Natočené na Korzike, štvrtá kompania, promile 3,1.Smíííích.... Mišo. http://www.youtube.com/watch?v=UYHyHDqhQ_o&feature=related Pro0,00 U nas sa nemeria promile ale le courage. Niektorí nepochopia.Ale nám o špicšov nikdy nešlo. Stará partia kľud, robím to pre nás.... Mišo

Majo (bez overenia) 1.5.2010 - 23:58

http://www.youtube.com/watch?v=dmKSWOeW2Tg&feature=related Šak to je ako doma, tam by som sa rýchlo adaptoval. :D

Majo (bez overenia) 2.5.2010 - 00:00

http://www.youtube.com/watch?v=Sb0gw99M3iI&feature=related Aha, povestné fóriky o officieroch. (iba vkladám, 2REP nehnevaj sa.) :D

Majo (bez overenia) 2.5.2010 - 00:02

PS - pokiaľ sa nemýlim tak to nie sú parašutisti na poslednom videu. Ani odznak ani furažierky či ako sa to volá neodpovedajú 2REP.

Majo (bez overenia) 2.5.2010 - 00:13

http://www.youtube.com/watch?v=w1jRjUbYGFI&feature=related Konečne opičia dráha krok po kroku. Nevedel som si to predstaviť. Koľko meria? viete niekto?

2REP (bez overenia) 2.5.2010 - 00:43

http://www.youtube.com/watch?v=gdGyZWMEL5k&feature=related Majo asi sa fakt derieš dopredu za každú cenu...

2REP (bez overenia) 2.5.2010 - 00:50

Popiteľne, realita bola úplne iná... to sa dozvie každý, kto prekročí bránu LE.Aj keď pomyselne...Vítam realitu. Bon nuit, Mišo

Majo (bez overenia) 2.5.2010 - 09:29

Treba ísť dopredu, keby idem dozadu tak opakujem situácie a nič sa nenaučím. Hádam to nie je zlé že sa snažím napredovať v každom smere. :D

Peťo (bez overenia) 2.5.2010 - 11:20

Špalek vo svojej knihe písal, že ta opičia dráha ma priblížne 400m ale keď je to chybne tak sa ospravedlňujem.

JAA (bez overenia) 2.5.2010 - 13:29

od teba miso to beriem tak inac,,dik co sa tyka tej opicej drahy,,sa my zda ze ma okolo 3km,,presnejsie 3.5km,ale prava opicia draha je v pralese ak sa nemylim F.G.A VYMYSLEL JUU uuf nespomeniem si ani za tu p...c teraz ,,ale neskor to sem hodim ,,lebo mam uz nabraty obed,,haa ;) viem ,,ze Amikom to trvalo neakych 7hodin kym,,ju presli,,a to vacsina odpadla,,nevedeli medzi sebou spolupracovat a podobne veci ,,legionarom to trva o polovicu menej okolo 3.5h,,ale neviem to z uplnou presnostou..takze sok zvedavy,,co povie Miso,,a v tom videu hned na zaciatku asi viem o koho ide:P ;)

Majo (bez overenia) 2.5.2010 - 17:30

JAA opičia dráha je v každom regimente. Je to ten klasický prekážkový beh V Guyane v CEFE čo myslíš? Neviem ako sa to volá. :) Ale to je k...a ťažké. Tých 7 hodín potvrdzujem ale ja som zasa počul že LE to mala za 45 minút. Tak nejako do hodiny. Tak neviem teraz, preto si počkám aj ja na vyjadrenie kompetentného. :) S pozdravom bratia moji.

cea (bez overenia) 2.5.2010 - 18:48

zdravim, 2 REP na tom videu su chalani z cea a nie zo stvorky, ved to vidiet podla modrych satiek na maskacoch.Inak v tom istom obdobi sme tam boli vsetci spolu z cea a kazda sekcia si robila svoju staz. v pozadi tam pocut "tap rac" krici to tam poliak handler hodnost sefa. bol som na camerone v castelnaudary a stretol som dost znamych.bol to dost cudny pocit sa vratit do legie ale ako civil.. ozaj troska som si posrandoval z jedneho 1 clasa z 2 reg mal na starosti vystavu zbrani, teda len tam dozeral urcite.povedal som krsnatu mojej baby aby sa ho spytal ako sa pochoduje s PGM..nevedel mu odpovedat tak sa ospravedlnil ze oni to v 2 reg nemaju.nejdem uz rypat 2 REP vpoho....ale bola sranda na camerone

Peto (bez overenia) 3.5.2010 - 12:09

cea Vyzeras bit jediny odtialto co o legii nieco vie.. rad by som sa stebou stretol a prehodil par slov ak ti to neroby problem..ozvy sa pls cim skor..Diki

Majo (bez overenia) 3.5.2010 - 12:31

Peto, nevyjadrujem sa. :D Ale aj ty tu máš prvenstvo v tom ako tu kto vyzerá ale nebudem hovoriť v čom lebo nechcem byť vulgárny agresor. ;) :D

Majo (bez overenia) 3.5.2010 - 15:43

To som napísal trochu ináč ako som chcel s odstupom času keď to čítam. Ale nemalo to byť žiadne podrývanie Peťo potom. B)

Peto (bez overenia) 3.5.2010 - 17:02

Majo .ak si Legionar tak sa ospravedlnujem a neboj ja sa nenecham tak skoro rozhodit ..:-D ak ale vazne si alebo si bol v legii tak daj vedet..pls..Dik

Majo (bez overenia) 3.5.2010 - 17:35

No to ťa sklamem, od legionára a legionárstva mám ešte veľmi ďaleko. No vieš ja sa radšej poopravím lebo tu boli už aj hlúpe spory. Ale tak možno raz aj budem ten legionár. Čo vietor priveje. :D

Pitbull (bez overenia) 3.5.2010 - 21:04

Zdravím!prosím vás chcem sa vás spýtat o zuboch.nemám moc času behat po nete lebo cvičím.Len to prosím vás ,ako by mali zuby vyzerat podla nich a kolko my može chýbat zubov atd....velmi pekne dakujem.

Majo (bez overenia) 3.5.2010 - 21:28

Joo vedúci, zuby treba mať porobené. Bez kazov. Hovorí sa že ešte 4 ti môžu chýbať. :) Ale podľa dôležitosti

Majo (bez overenia) 4.5.2010 - 12:12

Páni, takže tak ako je pre nás dôležitý Camerone, ako odkaz 66 bojovníkov ktorý postavili morálny základ LE na nohy, tak isto si musíme uctiť aj nášho národného hrdinu. V nedeľu 4. mája 1919 sa v Galarate rozlúčil Štefánik s najvyššími predstaviteľmi Talianska. Svoj oslobodený národ ani rodnú zem už neobjal živý. Pri návrate do vlasti, kde sa mal ujať funkcie ministra vojny v Československej vláde sa jeho lietadlo pri pristávaní v Ivanke pri Dunaji zrazu zrútilo priamo na zem. Milan Rastislav Štefánik s dvomi talianskymi letcami a mechanikom zahynul. Česť jeho pamiatke, aby ľudia nezabúdali za čo bojoval a čo nám dal.

Majo (bez overenia) 5.5.2010 - 10:47

http://www.youtube.com/watch?v=c6D9A9s8PwA&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=3NAg0JJdx3E&feature=related

Juro (bez overenia) 5.5.2010 - 21:14

Zdravím všetkých nadšencov franc. légie, chystá sa tam niekto? Ktorý vytrvalec to už skúsil? Treba sa tam nejako špeciálne pripravovať? Myslím veľa behať, kliky, hrazda, atď. Aby sa tu predsa len niekto našiel, rád si prečítam jeho rady. Diky.

Majo (bez overenia) 5.5.2010 - 21:20

Provokatéri. Prosím Vás, pre Vaše vlastné dobro, nepíšte sem. http://www.youtube.com/watch?v=uS2TL5oZET8&feature=related beh Grand Bara. Viete niekto o tom viac ako je tam povedané? Niečo čo pre mňa vyzerá dosť lákavo chalani. Zabeháme si to niekedy spolu? :D

2REP (bez overenia) 5.5.2010 - 23:16

CEA-písal som toto: „P.S. Natočené na Korzike, štvrtá kompania, promile 3,1.Smíííích....“ Napriek tomu tvrdím, že tam, v tom klipe sú ľudia zo 4.Cie- kto by robil inštruktorov strelieb z PGM 2-ky? Veď by ste sa z toho posrali a pošťali.. Modré šatky nemajú všetci, tzn.inštruktori určite nie. „Tap rac“ si schovaj pod Camelbag. Čo sa týka chalana ( H.K.) na Camerone v Castli- neobhajujem, skôr naopak, pozriem sa na to, ale nenapísal si pravdu- jednak nie je povinný vedieť ako sa nosí PGM, druhá vec, PGM 2 (oficiálne v 2REGu nie je vo výzbroji. Zlatý môj..Stačí ti ta Carte de Sej... alebo.... Tvoj pobyt v Cslndry- nekomentujem, mal si pod čapicou statočne... Ako ten Staviščák, ktorého nenávidíš...Ti čo chlastaju spolu, sa najviac ne(ná) vi... dia,že? Toľko pre teba „Cea“. Mišo.2REP C'est le PGM H2cate II .50 (appelé aussi FR12.7) donc en calibre 12.7mm.... Alors oui il est puissant !!! Il me semble qu'il est avant tout utilisé pour des tir de neutralisation de matériel (véhicule...) Mais pas seulement vehicules….Michel. Vidím, že sa tu na fóre roztrhlo vrece s kokotmi-provokatérmi-(CEA-pre teba to neplatí, preto to neber osobne).Nech mi pán Adminko prepáči-žiadny článok sem nedám-pomáhať kokotom? Nikdy. Nebudem nahrávať do kariet bývalým eštebákom a hlavne sviniam z bývalej VKR a terajšej VOS (vojenské objektívne spravodajstvo), za to , že dohnali môjho otca k samovražde! Čo sa týka opičej dráhy- dám vám to na maily- je ich viac- je tu otázka náročnosti, ako prvá nie je vzdialenosť, ale náročnosť-videl som opičie dráhy od m.60 po m . 623.A preliezol (zdolal) som všetky v limite. Mišo 2REP /Pre Cea-nepatraj, nevypatraš.Ak budeš komunikovať, najdeme kontakt a spoločnu reč.Ale bez dezerterov! M.C.2REP

2REP (bez overenia) 6.5.2010 - 00:48

http://www.youtube.com/watch?v=6KOm6qZp1b0&feature=related A za to ma možno zavrú, ty kikit..

2REP (bez overenia) 6.5.2010 - 01:05

http://www.youtube.com/watch?v=fZaImFgRnlM&feature=related No jo , soudruhu, meli ste,pane podporuciku Schellingre ist do legie a nie skakat z Bratislavskeho mosta...nadrogovany....Na Martinkach by sme vam ukazali co to je zrak sokoli.Len raz-hore dole po Maguri Končím... Mišo-2REP

2REP (bez overenia) 6.5.2010 - 03:17

http://www.youtube.com/watch?v=sailmeWkm_A&feature=related Stalin bol masový vrah-ale vyhral SWW. Vstavaj strana agromnaja... Kde Zaittsev, kde bobediteli... General Žukov-Kursk- iní tichí dôstojníci, maršáli, ktorých Stalin, ako Gruzinec dal postrieľať.... Masový vrah! Ale koľko sovietov padlo, aby sme mohli byť teraz v LE? Pravý obraz, nie Žukova.Tu teraz hovorí Igorj.A mate tam generala Žukova naživo-teda nafilmovaneho... Ale je to sprostá propaganda, pozrite sa , ako Rusi zomierali na fronte...Zabil ich ich vlastný, ked nešli...Mišo

2REP (bez overenia) 6.5.2010 - 03:44

Vojaci boli primitívne hovedá, ...narodili sa v zemljankach, kde záchod bol aj kuchyňou.Oslobodzovali krajiny, nahnaní ako teliatka na bitúnok.Ale nie všetci...Veľa z nich malo dušu (niektori neboli svine) a aj to,čomu dnes mnohí mladí ľudia nerozumeju a nemajú v sebe- tí vojaci mali v sebe česť.Vedeli, že bojujú za niečo.A vďaka nim teraz žijeme. Boľšoj paklon, saldaty russkyje, pust zemlja materj budet vam leggayja.Vragov pustj vergnet von. Michail. http://www.youtube.com/watch?v=DCAwk03y85g&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=DCAwk03y85g&feature=related Nech sa slavi 9. a nie 8.Maj pojebanych Amerikancov! Rusi oslobodzovali, Amerikani len bombardovali! Michal-2REP

2REP (bez overenia) 6.5.2010 - 03:48

http://www.youtube.com/watch?v=DCAwk03y85g&feature=related Radovoj-chlapci moji - je bežný vojak-bez hodnosti! Do Piči!!!!!!!

2REP (bez overenia) 6.5.2010 - 04:49

http://www.youtube.com/watch?v=1KoNUYLBnX8&feature=related To by ste sa divili, čo mi všetko "pani fízlová" zariadila na internete.Ale odozva príjde.

2REP (bez overenia) 6.5.2010 - 05:01

http://www.youtube.com/watch?v=bMfFhZAEKuE to do LE nepatrí-to sú Flowers in their heads-60-té roky hyppies- roky studenej vojny a začiatok konca..Konca pochopenia medzi ľuďmi.

2REP (bez overenia) 6.5.2010 - 05:14

http://www.youtube.com/watch?v=8RC7K_zEHRw&feature=related Až niekto niekomu zachráni život, potom mu niekto zaspieva.Nech to berie niekto akokoľvek...A nemusí byť le Scouts, et d´Adieu... La mort est .... Ale to robia len buldozeristi. Buldozeristi nepoznajú padák.Smíííích...

2REP (bez overenia) 6.5.2010 - 07:38

http://www.youtube.com/watch?v=s8QA_eh7XZo&feature=related Takže priatelia, aj takto končí práca.Ide sa spať.P.d.regimenty to majú ťažké.Smííích.

N ecky (bez overenia) 6.5.2010 - 09:58

Nazdar klucii. Jak vidim, bojujete. A my s Karlem jako Dr.Jekyl a Mr.Hyde.Jeste ze ptaky nemame stejny kurva. Samarovici-je to v pici.Radeji bych se vratil. Nejde to uz. Na Camerone bylo na hovno. Ale je to na kundu a poradne chlupatou. tady neco kluci.K odboji v boji. http://www.youtube.com/watch?v=rN_Vbtu_HVc

Majo (bez overenia) 6.5.2010 - 22:33

Tak aj niečo pre oživenie fóra a očí. Veľa to hovorí. [img size=200]http://www.dobrodruh.sk/components/com_joomlaboard/uploaded/images/n221850270231_8206.jpg[/img]

2REP (bez overenia) 6.5.2010 - 22:52

Toujours modeste.Mohol by som napísať, že na tomto fóre si môžem písať čo chcem, kedykoľvek chcem a ako chcem. Mal by som na to morálne právo. Ale nech Cea vám vysvetlí(náš hovorca LE, aj keď už je ///nie/// civil), ako je to so službami v LE a s krátkymi dovolenkami.A hlavne u nenávidených dôstojníkov.To som zvedavý. Chlapci moji, môžem písať akékoľvek kokotiny, odkazy na pesničky, je za chvíľu 9.máj -Cea- ty vieš, ako Rusi v LE to slavia.Teda tí ktorí prišli sem po A. A tu nejaký drúk mi ide písať, čo som? Smiešne. Provocateurs-choďte tahet, do materinej onej.... 2REP

Majo (bez overenia) 6.5.2010 - 23:18

2REP - nerieš provokatérov. Sú to chrapúni, nič iné v živote neboli a nebudú. Tak sú trochu zakomplexovaní. Musíš im to odpustiť, za zdravotný stav človeka niekedy ani sám človek nemôže. :) Len si zbytočne nervozitu nabudíš v sebe z nich.

anonim (bez overenia) 6.5.2010 - 23:36

ak chceš mozeš ist somnou ja tam idem ešte s najlepšim kamošomm uz teraz v septembri ideme do strediska pri pariži,takze ak chcete ešte niekto ist tak podte, lebo sam bi som tam nešiel,takže podte ak chcete zažit nieco nove, ale len vtom pripade ze mate skvelu kondikčku , velku psychiku, inak tak neradim ist mam tam brata už 12 rokov 3 krat mal život na vlasku ked ich prepadly v tabore a všetkych zabil on prežil sam a to preto lebo utekal a utekal počas vicviku pocuval a učil sa z vlastnych chyb , a schovaval sa všade kde sa dalo,, uš si myslely ze je mrtvi ale došiel do hlavneho tabora , uplne vyčerpany lebo ubehol viac ako 300kilometrov , a to ci pršalo alebo bola burka , takže , pod snami ak je pravad co pišeš tak maš vydrž, ozvi sa mi na tel cisle 0902082740.

Majo (bez overenia) 6.5.2010 - 23:43

K tomu poslednému len toľko. Slovenčina veľkou neznámou, adresát chýba a ešte držím teda palce ak je to tak.

st.Ale@azet.sk (bez overenia) 6.5.2010 - 23:59

Dal by mi tu niekto texty pesníčiek ktoré sa v légii spievajú alebo celé songy rovno a ktoré k akej príležitosti dakujem

Pridať nový komentár