Francúzska légia

mir 14.8.2007 - 21:26

História Francúzskej légie

francuzska legia

Máloktorý bojový zbor na svete je ovenčený takým množstvom mýtov a legiend ako Francúzska cudzinecká légia. Jej členmi sú dobrovoľníci, ktorí za sebou nechali svoje sociálne aj rodinné zázemie, pričom svoje úlohy plnia s odhodlaním, nad ktorým svet žasne.

Cudzinecká légia bola založená 9. marca 1831 rozkazom Ľudovíta Filipa, kráľa Francúzska. Bol to čas politických nepokojov a tento oddiel plnil úlohu ochrancu kráľovskej moci. Väčšinu dôstojníckeho zboru tvorili veteráni Napoleonovej Grand Armee a mužstvo predstavovalo národnostne pestrú zmes, v ktorej bola zastúpená celá Európa.

V Légii sa objavili aj francúzski regrúti, ktorí sa snažili uniknúť pozornosti miestnej polície. Boli to dobrovoľníci vo veku medzi 18. a 40. rokom, s pravým alebo prijatým menom. Kráľ správne predpokladal, že platení žoldnieri nebudú pri plnení rozkazov rozmýšľať o ich príčinách alebo politickej korektnosti. Légia bola po potlačení nepokojov v Paríži okamžite zapojená do bojov o Alžírsko.

V roku 1835 však tento bojový zbor prešiel pod španielsku kontrolu. Následne sa na rovnakom princípe vytvorila druhá Légia, ktorá získala a udržala pre francúzskeho kráľa Alžírsko, ktoré sa stalo na dlhý čas jej domovom. Vo svojej africkej misii plnili legionári dôležitú úlohu - udržiavali poriadok, potláčali povstania domorodých nomádskych kmeňov a kolonizovali Severnú Afriku. Budovali cestné komunikácie na rýchle presuny, púštne pevnosti a časom tu vzniklo aj mesto Légie - Siddi bel Abbés.

Česť a odvaha

Francúzska cudzinecká légia zdedila tradície žoldnierskych vojsk, ktoré využívali francúzski králi už v stredoveku - škótskej gardy Karola VII. alebo neskôr Napoleonových poľských kopijníkov. Farbami tejto elitnej časti vojska sú zelená a červená, ktoré používali Švajčiarske gardy slúžiace trónu bielej ľalie. Znakom a symbolom zároveň je granát, z ktorého vychádza sedem plameňov, pričom dva z nich sú ohnuté smerom nadol.

Vzťahy medzi tými, ktorí rozkazy vydávajú a tými, ktorí ich plnia, sú vybudované na veľmi vyvinutom „esprit de corps", založenom na niekoľkých jednoduchých princípoch: disciplína a česť, radosť z dobre vykonanej práce a oddanosť svojej minulosti. Heslom Légie je "Honeur et Valour" - Česť a odvaha. Po vstupe do Légie nastáva veľmi tvrdá selekcia. Mnohí kandidáti nevyhovejú buď zo zdravotných alebo morálnych dôvodov.

Legionár je zriedka anjel, ale nikdy nie zločinec. Každý nový člen je dobrovoľník, ktorý chce uniknúť svojej minulosti, osobnej alebo rodinnej kríze, vo svojom sociálnom alebo politickom živote. Príkladom posledného fenoménu je masívny príliv dobrovoľníkov z Alsaska po roku 1871, zo Španielska roku 1939 a z Východnej Európy po roku 1945. Pre ostatných, ktorí sa nechcú zmieriť s limitmi strednej vrstvy, Légia znamená možnosť dobrodružného života. Všetkých jej členov spája súdržnosť, spečatená disciplínou a rešpektom k tradíciám.

Francúzska légia v krymskom konflikte

Časom sa stala Légia bojovou silou, ktorá obhajovala záujmy Francúzska aj v tých najodľahlejších končinách. Bola zapojená do Krymskej vojny 1853 - 1856, kde zohrala hlavnú úlohu pri dobývaní Sevastopoľu. Zámerom Francúzov v tomto konflikte bolo pomôcť svojmu spojencovi, tureckému sultánovi, pri získaní prístupu k prieplavu medzi Čiernym a Stredozemným morom. Po počiatočných rýchlych víťazstvách sa 1. a 2. cudzinecký pluk pokúsil o dobytie opevneného prístavu Sevastopoľ, čo vyústilo do blokády, ktorá trvala rok. Légia kvôli chorobám a zlému počasiu už nemohla dlhšie čakať a padlo rozhodnutie podniknúť frontálny útok.

Prvý pokus sa nevydaril a jednotky sa museli stiahnuť s ťažkými stratami. Pokúsili sa o to znova, s rovnakým výsledkom. Napriek tomu sa nevzdali a skúsili to po tretí raz. Sevastopoľ padol 8. septembra 1855. Ďalšími bojiskami legionárov sa stali Taliansko (1859) a Mexiko (1863 - 1867). Práve tu sa 30. apríla 1863 odohrala jedna z najslávnejších bitiek, ktorá vstúpila do dejín ako synonymum cti a odvahy.

Bitka pri Camerone

Dňa 30. apríla 1863 3. kompánia Cudzineckého regimentu zabezpečovala bezpečný presun zásob po ceste medzi Vera Cruz a Pueblom. Počas pochodu do určenej pozície jednotku prepadla takmer tisícka mexických povstalcov. Kapitán Danjou, aby získal krytie pred nepriateľskou paľbou, presunul svoje mužstvo do opustenej haciendy Camerone, ktorú minuli pred niekoľkými minútami.

Kompánia mala šesťdesiatdva legionárov a troch dôstojníkov, ktorí mali čeliť mnohonásobnej presile Mexičanov. K haciende, kde sa legionári pripravovali na obranu, prišiel posol s ponukou čestnej kapitulácie. Na streche ležal seržant poľského pôvodu, ktorý mu vojensky stručne naznačil, čo si myslí o tomto návrhu. Tak sa spustil jeden útok za druhým, všetky však boli s ťažkými stratami odrazené. Napoludnie začala legionárom dochádzať munícia, nemali jedlo ani vodu. Podvečer bolo nažive už len päť obrancov, na ktorých číhala armáda nepriateľov. V tejto beznádejnej situácii legionári nasadili bodáky a podnikli útok. Keď dvoch z nich pri napredovaní k mexickej pozícii zastrelili, zasiahol mexický plukovník.

Opätovne ponúkol kapituláciu. Legionári súhlasili pod podmienkou, že si smú ponechať svoje zbrane. Plukovník, dojatý ich odvahou, odpovedal slovami: „Mužom ako ste vy, nemôžem nič odmietnuť." Tento deň, ktorý vstúpil do dejín ako Camerone, sa každý rok pripomína vo všetkých táboroch Légie a oslavujú ho s veľkým zápalom a pýchou. V Aubagne, kde sa koná slávnostná prehliadka, nesú na čele pochodujúceho regimentu drevenú ruku kapitána Danjoua. Tento boj, ktorého meno je na každej legionárskej vlajke, ostáva symbolom misie, ktorá sa plní až do úplného konca.

V zákopoch svetových vojen

Roku 1914 sa pluky Francúzskej Légie zúčastnili bitky o Artois, kde utrpeli ťažké straty. Boli zreorganizované a o mesiac neskôr znova ťažko porazené pri Givenchy. Nakoniec utrpeli legionárske pluky také ťažké straty, že ich museli v septembri 1914 rozpustiť a preformovať do novej jednotky. Takto bol vytvorený RMLE (Pochodový pluk cudzineckej légie), ktorého úlohou bolo prevýšiť v boji všetky ostatné jednotky. RMLE sa zúčastnil na mnohých bitkách francúzskych bojísk a stratil tisíce vojakov. Zvlášť sa vyznamenal svojím bojovým umením v zákopoch pri Remeši, kde legionári vyčistili štyri kilometre nepriateľských línií iba puškami, bajonetmi a granátmi. Ďalším úspechom bol Verdun, kde légia uspela v misii o znovuzískanie svojich starých pozícií. Nasledovala obrana parížskeho koridoru a Légia uspela opäť, hoci s veľkým stratami.

Francúzi začali svoju ofenzívu v júli 1918 a RMLE bol opäť v prvej vlne - takmer dva týždne si legionári presekávali cestu cez Hindenburgovu líniu. Počas 2. svetovej vojny, v júni 1940, jedenásty REI (Pechotný cudzinecký pluk) takmer vyhladili pri obrane pozícií vo Verdune. Tí, ktorí prežili, sa stali zajatcami. Väčšine sa ale podarilo ujsť a znovu zasiahli do bojov. Pluk však rozpustili. Trinásta DBIE (Podbrigáda Cudzineckej légie) písala dejiny pri Narviku a Bjerviku v Nórsku, ďalší úspech prezentuje slávne víťazstvo pri Bir-Hakaim v Líbii. Légiu znova zjednotili a pokračovala vo víťazných kampaniach v Tunisku, Taliansku, Provence a Nemecku.

V roku 1940 sa Thajsko, spojenec Japonska, pokúsilo anektovať Kambodžu. Légia túto hrozbu odvrátila, ale zbytočne, pretože politickou dohodou Kambodžu odovzdali pod thajskú správu. V oblasti ostala dislokovaná len jedna jednotka - 5. REI. Ďalšími rokovaniami sa podarilo zabrániť vojne na juhu, hoci nie nadlho. Legionárov, umiestnených v garnizóne Ha Giang, čoskoro zmasakrovali a ostávajúce dva batalióny vyrazili na pochod smrti smerom k čínskej hranici. V roku 1945, ešte predtým, ako sa zvyšky 5. REI dostali do Číny, vojna skončila. Nahradila ju však ďalšia, tentoraz vojna s Ho-či Mi-nom a jeho komunistami, ktorá mala trvať ďalších deväť rokov. V nej boli zastúpené všetky pluky Légie a najslávnejšími bojiskami boli Phu Tong Hoa, Koloniálna cesta 4, a slávne Dien Bien Phu.

Dien Bien Phu

Bol to najdlhší a najtvrdší zápas francúzskych expedičných síl na Ďalekom východe. 1. BEP uskutočnil výsadok v údolí Dien Bien Phu, zabezpečil oblasť a postavil základňu. Nasledovalo 169 dní konfrontácie s Viet Minh, po ktorých prišlo 57 dní pekla. Viet Minh zaujal pozície na svahoch, obkolesujúcich pevnostný systém, a začal ostreľovanie ťažkým delostrelectvom. Zásobovanie a prísun posíl bol možný len zo vzduchu. Pristávacia dráha bola zakrátko pod kontrolou nepriateľskej protileteckej paľby.

Na pomoc prišli nielen príslušníci parajednotiek, ale k obrane tejto pozície sa dobrovoľne hlásili aj muži bez parašutistického výcviku, hoci zoskoky sa často uskutočňovali v noci. Paralelne s obliehaním Dien Bien Phu prebiehala konferencia v Ženeve. Francúzske jednotky mali záujem udržať údolie, kým nepriateľ nepožiada o prímerie. Situácia však bola neudržateľná a 8. mája padla posledná pevnosť.

Dien Bien Phu prestalo existovať. Proti 15-tisíc legionárom a príslušníkom koloniálnych plukov stálo približne 100-tisíc nepriateľov, vyzbrojených ťažkou technikou. Dvetisíc obrancov padlo, 1 500 sa stratilo v akcii, 5 800 bolo ranených. Vyše 11-tisíc vojakov sa dostalo do zajatia, z ktorého sa po štyroch mesiacoch vrátilo živých len 3 290 mužov. Bola to politická katastrofa, ktorá znamenala koniec francúzskeho koloniálneho impéria vo východne Ázii. Druhý deň po páde Dien Bien Phu požiadali francúzski vyjednávači na ženevskej konferencii o prímerie. Pre légiu sa tým vojna v Indočíne skončila.

Boj o francúzske Alžírsko

Ešte skôr, ako sa mohli legionári zotaviť z bojov, ocitli sa v Alžírsku. Tentoraz bola ich nepriateľom Armáda národného oslobodenia. Pluky Légie, ktoré mali zabezpečiť pokoj v krajine, kde žilo množstvo Francúzov, sa aktívne zúčastnili v mnohých operáciách proti rebelom a plnili si povinnosť pri ochrane hraníc. Na základe politických rokovaní medzi prezidentom De Gaullom a predstaviteľmi vzbúrencov však Alžírsko v roku 1961 získalo nezávislosť a Légiu povolali do Francúzska. Légia, ktorá vnímala Alžírsko ako svoj domov a toto rozhodnutie ako zradu, sa vzbúrila. Pokus o prevrat však nevyšiel a 1. REP (Cudzinecký parapluk) rozpustili. Od roku 1962 až po súčasnosť sú oddiely bielych anjelov umiestnené na juhu Francúzska a na Korzike, ale aj v zámorí - v Djibouti, na Madagaskare, Tahiti a Francúzskej Guayane.

Légia si získala renomé pri výkone operácií v mnohých vojnou zmietaných oblastiach. V septembri 1990 vyslali tri pluky Cudzineckej légie do oblasti Perzského zálivu. Zmocnili sa letiska Al Salman, kde sa stretli len s malým odporom. Ich ďalšou úlohou bolo zabrániť ústupu Republikánskej gardy na západ. O tejto vojne sa hovorí ako o bleskovej vojne - skončila po sto hodinách boja na zemi, pričom v nej zahynuli len traja legionári. Pod velením Organizácie spojených národov Légia udržiavala poriadok v Mogadiši a zúčastnila sa aj na konflikte v Bosne, kde zvládla viacero tajných operácií.

Pri týchto akciách vedela Francúzska légia s veľkým efektom využiť materinský jazyk svojich vojakov. V oboch oblastiach boli len ľahké straty. Charakteristika Légie za približne stosedemdesiat rokov jej existencie, sa dá vyjadriť slovami literárneho velikána Antoina de Saint Exupéryho: „Vojak nie je mužom násilia. Nosí zbraň a riskuje svoj život za chyby, ktoré nespôsobil. Neoblomne dodržiava svoje slovo až do konca, i keď vie, že bude zabudnutý."

2REP (bez overenia) 7.5.2010 - 00:54

Je evidentné, že niekto dal info o tomto fóre. Kokotov plná riť. Máme informácie, ale pre slušných ľudí a nie provokatérov. Bolo dobre. Dovtedy-- “Ďakujem“ ti Majo.... Dokiaľ sa tu neobjavila tá brnenská pizda, fízlovka, bola pohoda. A jej študent-podrezávač ovcí“. A ľudia čo ani nepáchli k prvému kontraktu. Teraz tu píšu pod rôznymi nickmi, lebo chcú zlikvidovať to, čo sme si vybudovali. Je mi na zvracanie z tohto fóra teraz! Mišo-2REP P.S. Ty kokot-aspoň ten anonym napíš s ypsilonom -ty mentálny chudák!

Majo (bez overenia) 7.5.2010 - 09:03

2REP, jasné, je mi jasné prečo je to Ďakujem v úvodzovkách. Ale dobre vieš že keby vtedy viem ako to skončí tak radšej nič neriešim. :) A to že sem chodí plná riť neinteligentných, životom "straumatizovaných", doslova prijebaných a zabrzdených ľudí, za to ja už nemôžem. :)

2REP pre Majo (bez overenia) 7.5.2010 - 12:11

Jasné že nemôžeš, veď ja ti ani nič nevyčítam, tiež by som asi ale v prvom okamihu porozmýšľal, prečo sa sem tak trepú, keď tých fór(ako sami udávajú linky), je plno.Ale "nahaj tak", nerozoberajme to. Vidíš teraz Majko, veď to bije do očí- nicky od výmyslu sveta,zato tie isté podtóny.Rýpanie, provokatérstvo.Tu asi nikdy nebude kľud.Toto fórum je na to odsúdené.Lebo bezcharakterné svine sa majú dobre.Hnus!

Majo - 2REP (bez overenia) 7.5.2010 - 12:37

No ja neviem, ja som včera naposledy odpovedal na primitívnu otázku. Ignorujem už. Zabavím sa že ich to ešte baví a tým to hasne. Ale nestoja mi preto aby sa tu rozdelila stará parta tak nad tým že sa tu na to vybodneš ani ty neuvažuj. :D S pozdravom a úctou

st.Ale@azet.sk… (bez overenia) 7.5.2010 - 12:54

Ako administrátori by ste mohli odpovedaŤ aj na primitívne otázky možno to človek myslí vážne a len vám sa to zdá prosté ... radšej by ste mi mohly povedať ako to je s tými porcelánovými zubami :) a či existujú niekde tie pesníčky lebo ako vidím jediný kto tu robia flame ste vy dvaja :P btw nezabudnite ma za to zdiktovaŤ :-D

Majo (bez overenia) 7.5.2010 - 13:03

st.Ale - Zuby - bolo to tu riešené možno aj na 8-10 strán. Piesne, Daj som sem aj ja linky na to ale tak v linkoch sa to ťažšie hľadá. http://musique-militaire.fr/legion-etrangere Napríklad tu máš niečo. Prečítaj si fórum a vieš prečo to hovorím tak ako to hovorím. Budeš vedieť viac ako treba na vstup do LE.

Majo (bez overenia) 7.5.2010 - 14:46

No ja vidím, ale ty uvidíš že keď si človek nevie poradiť v prvom rade sám tak ho ani bojové umenie nezachráni ;) Jednoducho príde k tomu že ak raz budeš poddôstojník, nebodaj dôstojník v CL, a dajú ti na starosť zohnať 10ks VAB a 5ks LAV (anglická skratka), ktoré budeš zhánať po celom Francúzsku, budeš musieť zariadiť aby boli v dokonalom technickom stave pre nalodeným, presne ich odvážiť, presne opísať a zaevidovať čísla a nebudeš si vedieť poradiť, budeš ľutovať že si sa nenaučil poradiť si sám. Takže len toľko. Až teraz som ťa zdiktoval. :D Kto chce kam, pomôžme mu tam. Ty chceš do CL. V pohode. Choď, skúšaj, ale tam sa cení samostatnosť (v práci) samozrejme že musíš byť teamový hráč. Legionr je charakter. A titul. Je to tak ako keď v cirkvi povieš svätý, tak v militari povieš, kurva, legionár. Nie vojak. LEGIONÁR! So cťou a pozdravom Majo.

sant.Ale (bez overenia) 7.5.2010 - 15:03

To si ma chcel akože s týmto odstrašiť aby som to neskúsil? A kto ti povedal že tam chcem ísť :-DD ?len o to zaujímam a pýtam ... Sa mi zdá že moc do všetkého vidíš pán flejmer :) Možno sa len o to zaujímam a pýtam nevieš ty nič :) ty diktáor :-DDD

Majo (bez overenia) 7.5.2010 - 15:07

nechcem nikoho odplašiť ani nič. Len je to jednoducho tak. Či sa o to len zaujímaš a či tam chceš ísť. Vieš niečo viac, ak sa o to len zaujímaš. Lenivosť je tam nevítaná. :)

sant.Ale (bez overenia) 7.5.2010 - 15:11

En avant troisième régiment, En avant, toujours en avant ! (bis) Par les bois et les monts, Les rizières, les pitons, En avant souriant. Phalange à l'allure altière, Au courage légendaire, Digne et fière de son histoire, Voici le troisième régiment, Troisième des légionnaires Mais premier aux trois fourragères, Suivant son drapeau tissé de gloire, Sur le chemin de la victoire.

Juro (bez overenia) 7.5.2010 - 15:31

A ked sa tam dostanem, tak ma určite príjmu a bude zo mmna legionar, legionar, legionar. Chlapy ja osobne si myslím, že cez prímač by som prešiel, ale neviem, či by som tam vydržal tých dlhých a nebezpečných 5 rokov, mám športovú školu, kickbox, posilovna, behám, ale tie podmienky už toho 4mesačného výcviku sú dosť tvrdé. Je to tak? Výcvik s nožmi až do krvi?

Juro (bez overenia) 7.5.2010 - 15:34

Počuvaj ty s tou prezývkou Majo, bol si tam, alebo len opisuješ? Bol si tam celých 5 rokov?

2REP (bez overenia) 7.5.2010 - 18:32

Počúvaj, ty kokot santalové drevo- porcelánové zuby dúfam máš vpredu, tak keby som ťa stretol (náhodou), vykopnem ti ich naraz, nech nie je žiadny zbytočný pohyb. Provokatér! To je vec jedná. Vec druhá: Muzika LE sa tak pred 2-3 rokmi dala sťahovať priami zo site o. , aj s textami.Potom to objavil jeden seržantík H. a argumentoval, že nejdú nosiče CD na predaj a pod. Tak sa to vraj zablokovalo. Kúpiť a objednať sa dajú stále. Kto má skutočný záujem- a nie je len rypácka- eštébácka sviňa, zoženie si všetko. Pre všetkých rypákov- Juro a pod.- nejebte do Maja! (Majko nedaj sa , my si ťa nedáme! S takou psychickou odolnosťou, ako máš teraz sa určite dožiješ legionárskeho dôchodku, o tom som presvedčený). A len jedno –paľte do piči niekde na počítačové hry. Sopliaci zasraní... Mišo 2REP

Juro (bez overenia) 7.5.2010 - 19:13

Počuvaj 2Rep ja som sdem neprišiel písať, aby som si niečo dokazoval ja mam 27, možno, že som pre teba sopliak, ale pri moje výške, váhe a sile by si ma len tak nenakopal a ešte jedno jebem na Vás všetkých, čo si tu niečo dokazujete a nikde ste neboli my sme mali v rodine legionara, tak do mna nepičujte a to by sa potom vypluvali zuby a hromadne. Zbohom.

sant.Ale pre JURO (bez overenia) 7.5.2010 - 21:06

Juro daj dáky kontakt na seba ak máš icq skype barz čo nejaký fejk pokec

Majo (bez overenia) 7.5.2010 - 23:16

Váá, ja som mal v rodine tiež ´človeka čo bojoval v československých légiách na ruskom fronte a čo? Je to dôležité? :D Žiješ sám za seba, nie za legionára čo máš v rodine. Kurvaa Vám ide o to získať tie info, tak prečo si neprečítate aspoň tú skurvenú wikipédiu? :D Ste na smiech. A jebať tvoju silu aj výšku. Dokazuje si tu niekto niečo? Nikto nič. Iba vy tu dokazujete lenivosť a jebnutosť ľudí (i keď taký nemusíte byť), ale máte to od ľudí dosť pobraté. Trocha sebarealizácie nezaškodí chlapi, a o nie v zlom ale v dobrom ;) S pozdravom

Majo pre 2REP (bez overenia) 7.5.2010 - 23:22

myslím si že keď niekto zdvihne na bench press 120 kg (príklad) a na leg press 220 ks (tiež príklad) tak už sa tu oháňa aký je silný. Ale tak sa vedieť trochu obratne hýbať tak to nikto. Kurva chalani, ja som pred dvoma rokmi kopal len jamy, nepotreboval som posilku, a vedel som sa ubrániť pred nabratými kktmi. Minimálne som vedel rýchlo a zbabelo zdrhnúť. Ale čo si mám ničiť zdravie pre cudziu blbosť? Fyzická sila nie je všetko. Takže 2REP, to že sú trúfalý tak si o neber k srdcu. :D Stále keď si perčítam taký príspevok od takých ľudí stále si spomeniem na ten tvoj príspevok čo si písal keď si v Paríži stretol tú skupinku "vraj" Slovákov. A tie slová, každý sme nejaký. S úctom a pozdravom 2REP. Nech sa darí Provokatéri, držte sa stranou.

Majo (bez overenia) 7.5.2010 - 23:32

Pre niektorých tu na fóre - je ťažko povedať kedy je koho posledný deň na tomto svete. Tak sa správajte tak ako sa na chlapa patrí kurva.

Matus (bez overenia) 8.5.2010 - 13:18

Dnes som dočítal knihu, volá sa SAS-Ako prežiť odporúčam ju každému, kto sa chystá do légie alebo do inej zložky :) ja len tak :laugh: :laugh: :laugh:

Majo (bez overenia) 8.5.2010 - 14:25

Matúš, dobrá kniha to je. Ale ja napríklad preferujem vybrať sa niekam do hory a žiť. :) Aj keď teda si zoberiem stravu. Napríklad. Ale môžeš mať načítanej literatúry, no kým sa nestane pre teba noc v lese alebo v hore rutinou tak budeš pociťovať dosť nepríjemný strach. Každý sa bojí v hore. Ja poznám iba jedného človeka ktorý sa vôbec ani len šuchnutia v jeho blízkosti nepolaká. To kniha ťa na to nepripraví. Aj keď hovorím, super kniha. Ale on je v horách a v lesoch ako v obývačke. :) Teda je tam častejšie ako doma. Preto ja hovorím tak. Je dôležité prejsť si takúto literatúru ale aj prespávať niekedy v horách. Dosť to potlačí psychiku a hory a les sú veľmi dobrí priatelia ľudskej mysli pokiaľ si nepripustí do hlavy niektoré veci. To je môj názor B) S pozdravom Majo.

2REP (bez overenia) 8.5.2010 - 14:27

Majko, ja nie som trúfalý, vo svojich rokoch viem na čo mám, moji chlapi z- „povedzme jednotky“ sú na mňa hrdí, ja na nich, lebo bez nich by som bol tiež jedno veľké hovno, tešíme sa, že nie sme len „horskí strelci“, buldozeristi a určite nie vrany.Sme dobrí. Tomu idiotovi nemusím vykopnúť porcelánové zuby, stačí keď mu zatlačím ohryzok. Jedným prstom.A v zlomku sekundy. V 27.mých som bol skromný a nepičoval som, šusom som išiel Maguru,a to som robil ešte saltá dole(akrobatické lyžovanie). Doteraz si držím váhu, kondičku,v tomto veku je to už nutnosť.A nejaký anabolický, steroidný kokot tu sa predvádza? Mne bude tu teraz niekto písať, čo je LE? Veď ak má v rodine toho legionnaire, tak nech sa ozve, prečo píše za neho? Ešte, že vám odsúhlasili ten Trenčín. Aspoň ženisti nebudú buldozeristi.Hanba. Mišo Inak Juro, raz SantAle, potom St Ale, a podobné, (ale, škoda, že nie Allez-allez) .... a podobne hovädá- špicli a provokatéri.To je dúfam každému jasné.

Matus (bez overenia) 8.5.2010 - 14:30

áno ja s tebou plne súhlasím, ja len že v tej knihe sú užitočne rady...samozrejme je to len teoria a alikovať to do praxe je omnoho ťažšie.

2REP (bez overenia) 8.5.2010 - 15:01

Jaaaj. Už viem kto je ten Juro-trochu som sa pohrabal v histórii fóra.Ten čo sa pýtal, či môže absolvovať výcvik v Castli a potom to nepodpísať.Vtedy bol Jura. Nemá záujem ísť, o to väčší fízlovať...

charon (bez overenia) 8.5.2010 - 16:14

Pre Juro , tak takto som sa už dlho nenasmial.. to že maš športovú školu, ovládaš kickbox ti je tak na dve veci. no jedine čo by ti možno trochu pomohlo je asi ten beh. Ale najviac ma dostal ten výcvik z nožom až do krvi...Veď ty nemáš páru ani o základných veciach, čo by ťa mohlo v LE očakávať..Teba by tam rozobrali na súčiastky za dva dni..Ale najviac ma dostáva IQ niektorých prispievateľov, to je niečo neuveriteľné...To aký si uviedol síce hovorí za všetko, ale už by si aj v tomto veku mal mať aký taký rozhľad....

charon (bez overenia) 8.5.2010 - 16:21

To all: Chlapi a s tými provokačnými otázkami to neberte tak vážne, aspoň sa na tom zasmejeme...Títo ľudia jednoducho nemajú rešpekt pred ničím, ale že by mi to robilo vrásky sa nedá povedať...Inak podľa mňa to sú stále tí istí ľudia akurát stále menia svoj nick...

charon (bez overenia) 8.5.2010 - 16:32

A pre MAja, Zdravím ťa..Majko darmo tím cucákom vysvetľuješ že najlepšia príprava na prežitie je les. ťažký batoh a celodenné šlapanie v lese by ich nebavilo, oni radšej budú tráviť čas v posilňovni, alebo si kúpia knižku a už si myslia že sú pripravený... Akurát nevedia že tie ich veľké svaly im pri celodennom pochode budú na príťaž...A keby náhodou nevládal tak mu ešte zostáva ten kickbox. Tam by ho fakt využil....

JimySPider (bez overenia) 8.5.2010 - 17:50

ahoj ja idem do légie tento rok v auguste keď ta všetko ohladom toho zaujima kukni si stránku http://www.legion-recrute.com je tam uplne vsetko otom

Majo pre (bez overenia) 8.5.2010 - 22:27

Hlavne že ty si trúfalí a dáš si nick anonym (konečne s y). Povedz o sebe viac. O mne je na tomto fóre všetko. Dokonca aj kde bývam. A kto chce číslo domu si ľahko zistí. A nebojím sa. Lebo viem že keby mi chcel niekto rozbiť hubu ukáže svoju sprostosť. Ako sa hovorí, za pravdu sa každý bije. Tak buď chlap a povedz aj ty niečo o sebe na otvorenej nechránenej debate plnej špiclov a fízlov. Cháron - zdravím ťa, je mi to jasné že to netreba vysvetľovať ale Matúš to asi chápe iba upozornil na existenciu tej knihy. :) S pozdravom 2REP - veď sa už nejaký čas poznáme elektronickou formou, my si nemáme čo vysvetľovať. Ale niekedy je to ťažké s tými čo sem chodia. Ale nájdu sa aj správny ľudia. :) S pozdravom Majo.

samarovic. (bez overenia) 9.5.2010 - 00:13

Zdravým všetkých správnych chalanov ! Ako by povedal Necky "Hoši hoši hovno v koši" B) Tu mate bench press kickboxeri B) boha vášho sopľavého http://www.youtube.com/watch?v=tM6v9J78VA8&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=QQ90PpvwBSQ&feature=related A nazdáár Necky , je ti smutno čo? Viem si to trochu aj predstaviť ale ty to zvládneš lebo ty už si dávno král ;)

brano (bez overenia) 9.5.2010 - 13:47

9 maj http://www.youtube.com/watch?v=u5i5s6T0tNY http://www.youtube.com/watch?v=uxZwzBePHCE&NR=1 http://www.youtube.com/watch?v=XWVIe2uyo90&NR=1 http://www.youtube.com/watch?v=yTv2YS71AYE&NR=1 http://www.youtube.com/watch?v=ENKjiSmJnvY&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=le9K_vZdVo0&feature=related

oskor pojdem (bez overenia) 9.5.2010 - 14:18

chalani:D ten anonIm či anonYm čo tu napisal tak to som skoro zomrel od smiechu a vlastne ked si to tak vezmem je to do plaču:D bože bože:) škoda ež nemam čas teraz vobec to sledovat:("pred nedavnom" som tu chodil do dna aj 5 krat a čakal na novy prispevok a teraz?ked sa mi podari raz za tyžden tak je to dobre!hlavne sa držte a tých falošnych neriešte! mier bratia

Matus (bez overenia) 9.5.2010 - 14:40

pre Charon...toho cucáka či čo si nechaj pre niekoho iného...neviem, kto povedal že ja chodím do posilovne a batoh a turistické topánky som nikdy nevidel, tak si nevymýšľaj prosím ťa, ja som upozorňoval na tú knihu je v nej veľa užitočných rád, pre "zálesakov".

charon (bez overenia) 9.5.2010 - 20:33

Pre Matus : Asi došlo k nedorozumeniu, myslel som toho Jura vo vzťahu k tej posilovni a kickboxu,ty si v tom nevinne...Tá kniha je dobrá ako si hovoril ale už trochu stará..

2REP (bez overenia) 10.5.2010 - 00:44

Vitajte chlapi.A hlavne Samaro, Charon,čo ste tu pomenej... Majko klasicky, brano, a ostatni slušní. A serte na provokatérov. Videli ste chlapi prehliadku v Moskve 9.maja? C´est,tha(t)s, eto - sila! Ale nič nepropagujem...Camerone bol lepší... Srdečne Mišo

samarovic. (bez overenia) 10.5.2010 - 03:28

2REP Videli a kto nie našiel som ,tu je : http://www.youtube.com/watch?v=bxPAdmlZCHI http://www.youtube.com/watch?v=qoLKsB1z5Ak&NR=1 http://www.youtube.com/watch?v=lfY8IQF3lPU&feature=PlayList&p=93188243F6D0495F&playnext_from=PL naozaj pekné ,fakt paráda !

cea (bez overenia) 10.5.2010 - 18:47

ked ste v 2 rep a nahodov aj na cea, tak mate moznost vediec viad prihod so sekcie Groupe commando parachutistes.tak napriklad, ked robili jeden so svojich operacnych testoch, ktore sa robia raz za rok a podla ktorych su im pridelovane ulohy,sa im podarilo poniektorim prejst cez uzemie, ktore bolo sledovane inou specialnou jednotkou s nocnou optikou s infraruzom.co myslite ako to niektory jednotlivci dokazali? taky maly hlavolam pre vsetkych co legia naozaj zaujima a mozno aj pre 2 REP

Majo (bez overenia) 10.5.2010 - 19:22

cea, prvé čo ma napadlo je infiltrácia v cudzích uniformách a s cudzím vybavením. Ale myslím si že GCP nie je ten typ jednotky ktorý by v takých podmienkach trénoval takýto typ presunu lebo pokiaľ viem je to proti tým predpisom či čo to. Takže to tak asi nebude. No neviem inú odpoveď, vážne zákerná otázka. :D Ale som strašne zvedavý ako to vlastne je :)

charon (bez overenia) 10.5.2010 - 21:18

zdravím aj ja teba 2REP, dlho som tu nebol ale ten charonxxx som bol tiež ja, chcem ale pozdraviť aj Neckyho špeciálne lebo minule bol neaký bez nálady..Dosť ma jeho pochmúrna nálada prekvapila lebo on je pre mňa stelesnením optimizmu, tak neviem.Takisto aj ostatných v pohode chlapov, ktorých tu ešte pár zostalo....

cea (bez overenia) 10.5.2010 - 22:15

proste skuste uhadnut ako presli v noci cezuzemie velke ako futbalove ihrisko nepozorovane a to tam strazili nocnou optikou....infraruzom...

Majo (bez overenia) 11.5.2010 - 11:23

Ako futbalové ihrisko? Podkopali sa. :) :D Nie je to až taká veľká plocha že by sa to nedalo. Pokiaľ nie je pôda kamenistá, vietcong to tak riešil pravidelne. Alebo teda padákom, veď sú predsa parašutisti. Zasa sú to len pokusy. :D

brano (bez overenia) 11.5.2010 - 18:14

Ľaľa ho, papľuha, ogrcal mi krpce! Oh shit, look at the fucker, he puked all over my folk costume shoes! Majo tak na tomto sa este aj dnes rehocem.:)

Majo (bez overenia) 12.5.2010 - 21:10

Dúfam že niekto uhádne odpoveď na otázku CEA alebo teda že ju povie lebo ma to vážne dosť zaujíma. A neviem nič nájsť.

Pitbull (bez overenia) 13.5.2010 - 10:00

Ak poznáš iba jedného tak ja som druhý v lese som každý výkend a niekedy ideme aj na 2 týždne.Nič to nie je:laugh: zbabelec ma z lesa strach a profesionál s nim splynie nemozete mat strach treba skúsenosti s týmto a nie si prečítat knižku :laugh: a tu knižku som čítal aj som skúšal veci s nej.

Pridať nový komentár