Francúzska légia

mir 14.8.2007 - 21:26

História Francúzskej légie

francuzska legia

Máloktorý bojový zbor na svete je ovenčený takým množstvom mýtov a legiend ako Francúzska cudzinecká légia. Jej členmi sú dobrovoľníci, ktorí za sebou nechali svoje sociálne aj rodinné zázemie, pričom svoje úlohy plnia s odhodlaním, nad ktorým svet žasne.

Cudzinecká légia bola založená 9. marca 1831 rozkazom Ľudovíta Filipa, kráľa Francúzska. Bol to čas politických nepokojov a tento oddiel plnil úlohu ochrancu kráľovskej moci. Väčšinu dôstojníckeho zboru tvorili veteráni Napoleonovej Grand Armee a mužstvo predstavovalo národnostne pestrú zmes, v ktorej bola zastúpená celá Európa.

V Légii sa objavili aj francúzski regrúti, ktorí sa snažili uniknúť pozornosti miestnej polície. Boli to dobrovoľníci vo veku medzi 18. a 40. rokom, s pravým alebo prijatým menom. Kráľ správne predpokladal, že platení žoldnieri nebudú pri plnení rozkazov rozmýšľať o ich príčinách alebo politickej korektnosti. Légia bola po potlačení nepokojov v Paríži okamžite zapojená do bojov o Alžírsko.

V roku 1835 však tento bojový zbor prešiel pod španielsku kontrolu. Následne sa na rovnakom princípe vytvorila druhá Légia, ktorá získala a udržala pre francúzskeho kráľa Alžírsko, ktoré sa stalo na dlhý čas jej domovom. Vo svojej africkej misii plnili legionári dôležitú úlohu - udržiavali poriadok, potláčali povstania domorodých nomádskych kmeňov a kolonizovali Severnú Afriku. Budovali cestné komunikácie na rýchle presuny, púštne pevnosti a časom tu vzniklo aj mesto Légie - Siddi bel Abbés.

Česť a odvaha

Francúzska cudzinecká légia zdedila tradície žoldnierskych vojsk, ktoré využívali francúzski králi už v stredoveku - škótskej gardy Karola VII. alebo neskôr Napoleonových poľských kopijníkov. Farbami tejto elitnej časti vojska sú zelená a červená, ktoré používali Švajčiarske gardy slúžiace trónu bielej ľalie. Znakom a symbolom zároveň je granát, z ktorého vychádza sedem plameňov, pričom dva z nich sú ohnuté smerom nadol.

Vzťahy medzi tými, ktorí rozkazy vydávajú a tými, ktorí ich plnia, sú vybudované na veľmi vyvinutom „esprit de corps", založenom na niekoľkých jednoduchých princípoch: disciplína a česť, radosť z dobre vykonanej práce a oddanosť svojej minulosti. Heslom Légie je "Honeur et Valour" - Česť a odvaha. Po vstupe do Légie nastáva veľmi tvrdá selekcia. Mnohí kandidáti nevyhovejú buď zo zdravotných alebo morálnych dôvodov.

Legionár je zriedka anjel, ale nikdy nie zločinec. Každý nový člen je dobrovoľník, ktorý chce uniknúť svojej minulosti, osobnej alebo rodinnej kríze, vo svojom sociálnom alebo politickom živote. Príkladom posledného fenoménu je masívny príliv dobrovoľníkov z Alsaska po roku 1871, zo Španielska roku 1939 a z Východnej Európy po roku 1945. Pre ostatných, ktorí sa nechcú zmieriť s limitmi strednej vrstvy, Légia znamená možnosť dobrodružného života. Všetkých jej členov spája súdržnosť, spečatená disciplínou a rešpektom k tradíciám.

Francúzska légia v krymskom konflikte

Časom sa stala Légia bojovou silou, ktorá obhajovala záujmy Francúzska aj v tých najodľahlejších končinách. Bola zapojená do Krymskej vojny 1853 - 1856, kde zohrala hlavnú úlohu pri dobývaní Sevastopoľu. Zámerom Francúzov v tomto konflikte bolo pomôcť svojmu spojencovi, tureckému sultánovi, pri získaní prístupu k prieplavu medzi Čiernym a Stredozemným morom. Po počiatočných rýchlych víťazstvách sa 1. a 2. cudzinecký pluk pokúsil o dobytie opevneného prístavu Sevastopoľ, čo vyústilo do blokády, ktorá trvala rok. Légia kvôli chorobám a zlému počasiu už nemohla dlhšie čakať a padlo rozhodnutie podniknúť frontálny útok.

Prvý pokus sa nevydaril a jednotky sa museli stiahnuť s ťažkými stratami. Pokúsili sa o to znova, s rovnakým výsledkom. Napriek tomu sa nevzdali a skúsili to po tretí raz. Sevastopoľ padol 8. septembra 1855. Ďalšími bojiskami legionárov sa stali Taliansko (1859) a Mexiko (1863 - 1867). Práve tu sa 30. apríla 1863 odohrala jedna z najslávnejších bitiek, ktorá vstúpila do dejín ako synonymum cti a odvahy.

Bitka pri Camerone

Dňa 30. apríla 1863 3. kompánia Cudzineckého regimentu zabezpečovala bezpečný presun zásob po ceste medzi Vera Cruz a Pueblom. Počas pochodu do určenej pozície jednotku prepadla takmer tisícka mexických povstalcov. Kapitán Danjou, aby získal krytie pred nepriateľskou paľbou, presunul svoje mužstvo do opustenej haciendy Camerone, ktorú minuli pred niekoľkými minútami.

Kompánia mala šesťdesiatdva legionárov a troch dôstojníkov, ktorí mali čeliť mnohonásobnej presile Mexičanov. K haciende, kde sa legionári pripravovali na obranu, prišiel posol s ponukou čestnej kapitulácie. Na streche ležal seržant poľského pôvodu, ktorý mu vojensky stručne naznačil, čo si myslí o tomto návrhu. Tak sa spustil jeden útok za druhým, všetky však boli s ťažkými stratami odrazené. Napoludnie začala legionárom dochádzať munícia, nemali jedlo ani vodu. Podvečer bolo nažive už len päť obrancov, na ktorých číhala armáda nepriateľov. V tejto beznádejnej situácii legionári nasadili bodáky a podnikli útok. Keď dvoch z nich pri napredovaní k mexickej pozícii zastrelili, zasiahol mexický plukovník.

Opätovne ponúkol kapituláciu. Legionári súhlasili pod podmienkou, že si smú ponechať svoje zbrane. Plukovník, dojatý ich odvahou, odpovedal slovami: „Mužom ako ste vy, nemôžem nič odmietnuť." Tento deň, ktorý vstúpil do dejín ako Camerone, sa každý rok pripomína vo všetkých táboroch Légie a oslavujú ho s veľkým zápalom a pýchou. V Aubagne, kde sa koná slávnostná prehliadka, nesú na čele pochodujúceho regimentu drevenú ruku kapitána Danjoua. Tento boj, ktorého meno je na každej legionárskej vlajke, ostáva symbolom misie, ktorá sa plní až do úplného konca.

V zákopoch svetových vojen

Roku 1914 sa pluky Francúzskej Légie zúčastnili bitky o Artois, kde utrpeli ťažké straty. Boli zreorganizované a o mesiac neskôr znova ťažko porazené pri Givenchy. Nakoniec utrpeli legionárske pluky také ťažké straty, že ich museli v septembri 1914 rozpustiť a preformovať do novej jednotky. Takto bol vytvorený RMLE (Pochodový pluk cudzineckej légie), ktorého úlohou bolo prevýšiť v boji všetky ostatné jednotky. RMLE sa zúčastnil na mnohých bitkách francúzskych bojísk a stratil tisíce vojakov. Zvlášť sa vyznamenal svojím bojovým umením v zákopoch pri Remeši, kde legionári vyčistili štyri kilometre nepriateľských línií iba puškami, bajonetmi a granátmi. Ďalším úspechom bol Verdun, kde légia uspela v misii o znovuzískanie svojich starých pozícií. Nasledovala obrana parížskeho koridoru a Légia uspela opäť, hoci s veľkým stratami.

Francúzi začali svoju ofenzívu v júli 1918 a RMLE bol opäť v prvej vlne - takmer dva týždne si legionári presekávali cestu cez Hindenburgovu líniu. Počas 2. svetovej vojny, v júni 1940, jedenásty REI (Pechotný cudzinecký pluk) takmer vyhladili pri obrane pozícií vo Verdune. Tí, ktorí prežili, sa stali zajatcami. Väčšine sa ale podarilo ujsť a znovu zasiahli do bojov. Pluk však rozpustili. Trinásta DBIE (Podbrigáda Cudzineckej légie) písala dejiny pri Narviku a Bjerviku v Nórsku, ďalší úspech prezentuje slávne víťazstvo pri Bir-Hakaim v Líbii. Légiu znova zjednotili a pokračovala vo víťazných kampaniach v Tunisku, Taliansku, Provence a Nemecku.

V roku 1940 sa Thajsko, spojenec Japonska, pokúsilo anektovať Kambodžu. Légia túto hrozbu odvrátila, ale zbytočne, pretože politickou dohodou Kambodžu odovzdali pod thajskú správu. V oblasti ostala dislokovaná len jedna jednotka - 5. REI. Ďalšími rokovaniami sa podarilo zabrániť vojne na juhu, hoci nie nadlho. Legionárov, umiestnených v garnizóne Ha Giang, čoskoro zmasakrovali a ostávajúce dva batalióny vyrazili na pochod smrti smerom k čínskej hranici. V roku 1945, ešte predtým, ako sa zvyšky 5. REI dostali do Číny, vojna skončila. Nahradila ju však ďalšia, tentoraz vojna s Ho-či Mi-nom a jeho komunistami, ktorá mala trvať ďalších deväť rokov. V nej boli zastúpené všetky pluky Légie a najslávnejšími bojiskami boli Phu Tong Hoa, Koloniálna cesta 4, a slávne Dien Bien Phu.

Dien Bien Phu

Bol to najdlhší a najtvrdší zápas francúzskych expedičných síl na Ďalekom východe. 1. BEP uskutočnil výsadok v údolí Dien Bien Phu, zabezpečil oblasť a postavil základňu. Nasledovalo 169 dní konfrontácie s Viet Minh, po ktorých prišlo 57 dní pekla. Viet Minh zaujal pozície na svahoch, obkolesujúcich pevnostný systém, a začal ostreľovanie ťažkým delostrelectvom. Zásobovanie a prísun posíl bol možný len zo vzduchu. Pristávacia dráha bola zakrátko pod kontrolou nepriateľskej protileteckej paľby.

Na pomoc prišli nielen príslušníci parajednotiek, ale k obrane tejto pozície sa dobrovoľne hlásili aj muži bez parašutistického výcviku, hoci zoskoky sa často uskutočňovali v noci. Paralelne s obliehaním Dien Bien Phu prebiehala konferencia v Ženeve. Francúzske jednotky mali záujem udržať údolie, kým nepriateľ nepožiada o prímerie. Situácia však bola neudržateľná a 8. mája padla posledná pevnosť.

Dien Bien Phu prestalo existovať. Proti 15-tisíc legionárom a príslušníkom koloniálnych plukov stálo približne 100-tisíc nepriateľov, vyzbrojených ťažkou technikou. Dvetisíc obrancov padlo, 1 500 sa stratilo v akcii, 5 800 bolo ranených. Vyše 11-tisíc vojakov sa dostalo do zajatia, z ktorého sa po štyroch mesiacoch vrátilo živých len 3 290 mužov. Bola to politická katastrofa, ktorá znamenala koniec francúzskeho koloniálneho impéria vo východne Ázii. Druhý deň po páde Dien Bien Phu požiadali francúzski vyjednávači na ženevskej konferencii o prímerie. Pre légiu sa tým vojna v Indočíne skončila.

Boj o francúzske Alžírsko

Ešte skôr, ako sa mohli legionári zotaviť z bojov, ocitli sa v Alžírsku. Tentoraz bola ich nepriateľom Armáda národného oslobodenia. Pluky Légie, ktoré mali zabezpečiť pokoj v krajine, kde žilo množstvo Francúzov, sa aktívne zúčastnili v mnohých operáciách proti rebelom a plnili si povinnosť pri ochrane hraníc. Na základe politických rokovaní medzi prezidentom De Gaullom a predstaviteľmi vzbúrencov však Alžírsko v roku 1961 získalo nezávislosť a Légiu povolali do Francúzska. Légia, ktorá vnímala Alžírsko ako svoj domov a toto rozhodnutie ako zradu, sa vzbúrila. Pokus o prevrat však nevyšiel a 1. REP (Cudzinecký parapluk) rozpustili. Od roku 1962 až po súčasnosť sú oddiely bielych anjelov umiestnené na juhu Francúzska a na Korzike, ale aj v zámorí - v Djibouti, na Madagaskare, Tahiti a Francúzskej Guayane.

Légia si získala renomé pri výkone operácií v mnohých vojnou zmietaných oblastiach. V septembri 1990 vyslali tri pluky Cudzineckej légie do oblasti Perzského zálivu. Zmocnili sa letiska Al Salman, kde sa stretli len s malým odporom. Ich ďalšou úlohou bolo zabrániť ústupu Republikánskej gardy na západ. O tejto vojne sa hovorí ako o bleskovej vojne - skončila po sto hodinách boja na zemi, pričom v nej zahynuli len traja legionári. Pod velením Organizácie spojených národov Légia udržiavala poriadok v Mogadiši a zúčastnila sa aj na konflikte v Bosne, kde zvládla viacero tajných operácií.

Pri týchto akciách vedela Francúzska légia s veľkým efektom využiť materinský jazyk svojich vojakov. V oboch oblastiach boli len ľahké straty. Charakteristika Légie za približne stosedemdesiat rokov jej existencie, sa dá vyjadriť slovami literárneho velikána Antoina de Saint Exupéryho: „Vojak nie je mužom násilia. Nosí zbraň a riskuje svoj život za chyby, ktoré nespôsobil. Neoblomne dodržiava svoje slovo až do konca, i keď vie, že bude zabudnutý."

Pitbull (bez overenia) 13.5.2010 - 10:00

Ak poznáš iba jedného tak ja som druhý v lese som každý výkend a niekedy ideme aj na 2 týždne.Nič to nie je:laugh: zbabelec ma z lesa strach a profesionál s nim splynie nemozete mat strach treba skúsenosti s týmto a nie si prečítat knižku :laugh: a tu knižku som čítal aj som skúšal veci s nej.

Pitbull (bez overenia) 13.5.2010 - 10:25

A mate pravdu treba ist do lesa a nie stále v posilke.Ja tiež chodím a čo?robím thajsky box tiež.Ale to je ti v légii málo užitočné treba si dat plnú polnú na chrbát a behat ale v lese a spávat v lese splynut s nim a naucit sa o seba postarat ako prežit ale hlavne treba skúsenosti taký čo sú stále doma a v posilovni nech tam ani nechodia lebo pri výcviku dezertujú a spravia hanbu Slovákom!Spáva sa iba 4hod. denne ranajkuje sa sa v pohybe a to krajec chleba s maslom a džemom,stále sa niečo robí treba disciplínu.A učte sa francúzštinu dopredu lebo tam za neuposluchnutie rozkazu vás bud vyklikujú alebo budete fackovaní alebo si zvykajte ty uplakaní čo sa boja facky alebo kriku a to že nebudú jest poriadne 4 mesiace nech ostanú doma!Ten Majo,2rep atd....vám dobre povedali taký ako vy sedte doma a nepýtajte sa koko..ny ostante si doma v postielke a nech vám maminky utierajú ritky!!!!

Jamal (bez overenia) 13.5.2010 - 16:13

Chcem saspitak t tomu sepkaniu po slovensky,ak niekto nevie po anglycki tak sa tam ani nedostane?Dakujem a ak nieco piste mi na lowec21@azet.sk

Majo pre Jamal (bez overenia) 13.5.2010 - 19:50

Počuj. To je Francúzska cudzinecká légia, prečo tam pcháš anglický jazyk ešte? :D Informačne stačí ti Slovenčina a zoberú ťa. Ale či sa ďaleko dostaneš keď ani materinský jazyk nevieš to neviem. B)

Majo (bez overenia) 13.5.2010 - 20:26

Takže skopíroval som článok pre kreténov ktorý si ani tie základné info nevedia zistiť sami. :) Možno sú niektoré info už pomenené tak sa nehnevajte Takze prve cim zacnem budu asi videa : 8.dielny pribeh od A - Z http://www.youtube.com/watch?v=t-mj3rwNDqs&feature=PlayList&p=3F387ABD55F63253&index=0 7.dielny pribeh od A-Z http://www.youtube.com/watch?v=8xoPX-MB0xo&feature=related 5.dielny pribeh od A-Z http://www.youtube.com/watch?v=uy0QsV1CWhE&feature=related 5.dielny pribeh o Vycviku v jungli http://www.youtube.com/watch?v=-t1I3eXpWys Cudzinecka legia interwiev z ceskymi slovenskymi a madarskymi vojakmi zaujimave !!!! odporucam ma to 5 casti http://www.youtube.com/watch?v=pf7vlFLL6wA ORIGINAL WEB : http://www.legion-recrute.com/cz/ MOTIVACIA ? Ja mam inu ale mozno pre niekoho Smile co nevie pre co tam vlastne chce ist Chcete byť legionárom? Vedeli ste, že: Francúzska cudzinecká légia v súčasnosti prijíma členov od 18 až do 40 rokov? Kontrakt je na 5 rokov, ale teraz existuje počiatočná skúšobná doba trvajúca 6 mesiacov, počas ktorej môžete prerušiť výcvik. Ako legionár máte nárok na francúzsky pas, občianstvo a doživotnú penziu. Napriek populárnej domnienke sa v Légii dajú zarobiť pekné peniaze - zvlášť v Afrike kde legionár 2 triedy zarába 52.000 Sk, 1 triedy 61.700 Sk a desiatnik može zarábať až 91.000 Sk Sk/mesačne. Vo svojom voľnom čase legionári často relaxujú pri futbale a vychutnávajú gurmánske jedlo a exotickú kuchyňu. Manuál vstupu do Francúzskej légie predstavuje definitívneho sprievodcu vstupom do Francúzskej cudzineckej légie v súčasnosti. V detailnom formáte sústreďuje informácie potrebné na to, aby ste sa dostali do najprogresívnejšej armády sveta. to bol priklad motivacia peniaze Clovek ked chce ist do FR legie v prvom rade si musi uvedomit preco tam chce ist lebo zo skusenosti inych ludi viem ze ak tam idete kvoli tomu ze ked odtial pridete chcete byt KING tak tam urcite neuspejete PRIBEHY LUDI A ČLÁNKY : http://www.magmag.sk/magazin/spolocnost/1103 http://www.psychologia.sk/forum/read.php?id=208315 http://www.dobrodruh.sk/historia/francuzska-legia http://www.nsec-88.org/clanky/legio-patria-nostra.html http://www.specnaz.cz/index.php?id=42&art=322&cat=32&l=0 http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/30729535043-legie-patria-nostra/ -VELMI ZAUJIMAVE ! Mozno to niekomu pomoze niekomu nie ale vsetko som zhrnul dohromady a myslim ze to pomoze ... co sa tyka mna chystam sa tam tiez asi o rok a poviem vam jedno z informaciami budete vzdy napred ako ludia co informacie nemaju

jakub (bez overenia) 14.5.2010 - 16:45

Zdravím chcel by som sa spitat ohľadne tých zdravotných testov . Jednoducho mam rodenú vadu na pravom oku že nemôžem dobre zaostriť ale vidím normálne na ľavé vidím na 100 percent dalo by sa s tím dačo robiť:( :( :(

Majo (bez overenia) 14.5.2010 - 17:21

http://www.youtube.com/watch?v=qpjVa_RoJR0&feature=related Neslúži ako propagácia nejakého režimu ani mojich názorov.

Majo (bez overenia) 15.5.2010 - 14:30

To čo toto tuto? Mrtvo ako by sa nikomu nechcelo. Kurnik. CEA - myslím že by si mohol napísať ako to je s tým prechodom lebo tuto sa nemá nikto k činu. :D

jakub (bez overenia) 16.5.2010 - 15:37

NEMO prosím ta ty bi si mi nevedel poradiť ohladne tých zdravotných testov co som písal na strane 166 :) Dakujem

Majo (bez overenia) 16.5.2010 - 22:08

Tak trochu provokačne, o tejto jednotke ešte slová nepadli ;) http://www.youtube.com/watch?v=AeiuEDYL8kE&feature=player_embedded#!

marek (bez overenia) 17.5.2010 - 15:07

ja som siel do strasbourgu pred mesiacom a vratnik mi povedal doslova citujem - CLOSE, GO PARIS taze zvisne peniaze som minul na cestu domou naspät a velki sen sa tam dostat padol ako domcek z kariet

Majo (bez overenia) 17.5.2010 - 17:27

To si mohol ísť skúsiť do toho Paríža ešte keď si mal peniaze. Odtiaľ by si v pohode stopa chytil. Priamo na Slovensko a možno aj priamo do tvojho mesta. Kamionisti sú radi keď majú spoločnosť.

Alena pro Cea (bez overenia) 18.5.2010 - 17:32

ahoj Cea, zkusila bych odpověď na tvojí anketu :) Pokud je sledovali přístrojem, který zobrazuje infračervené - tepelné záření, tak já bych zkusila zamezit jeho vyzařování. V knížce od Marka Chlíbka jsem se před časem dočetla, že je to možné pomocí izofolie, alobalu, stejné vlastnosti má i azbestový hasičský oblek.... prostě nějaký materiál, který odráží teplo zpět a zabraňuje emitaci do okolního prostředí

marek (bez overenia) 19.5.2010 - 18:33

chcel som ale bal som sa dost. vsade sami cernoch a arab a vsetci hovorily po Fr. uplne ma to dezorientovalo. a ich vlakova stanica vsetko po Fr. proste som bol ako Acica v nore a nic som nevedel tak som sadol naspet do auta z kamosmi co ma boly hodit a naspet. ako zobrat stopa cez slovensko je v pohode ale zobrat stop z francuzska na vychod slovenska je uz ina pecka. ale chcel som to spravit ale zo zvisnych penazi keby som odratal listok do pariza tak by som uz nemal skoro ani na jedlo. a ked si prectavim ze Pariz je velky ako jedna tretina kosickeho kraja tak vobec neviem ako by som sa tam nasiel. proste sa to posralo. ale skusim to este raz ked nasporim peniaze za to mi to stoji urcite

Majo pre Marek (bez overenia) 19.5.2010 - 19:09

Tak držím palce, nech to víde teda. :) Ináč kamarát chytil stopa z Madridu priamo do jeho rodného mesta. :) Ale on vedel po Španielsky takže to mal výhodu oproti tebe. Ale ako hovorím držím ti palce. :)

Mato (bez overenia) 19.5.2010 - 19:21

Nazdar niekto raz tu vravel ze povolenie prezident nedava a podobne fami okolo toho tak nieco pre neveriacich

David12 (bez overenia) 19.5.2010 - 19:39

Počúvajte naborove stredisko do francúzskej legie bolo v Prahe a v Brne ale ta neviem, bolo by dobre mrknut na net keby ste dačo našli tak dajte vediet !!do légie idem aj ja ale ta prve musím skončiť školu :D !:

David12 (bez overenia) 19.5.2010 - 19:54

Záverečné skúšky legionára sú také že ta vyložia vrtuľníkom v alpách s nožíkom nič viac a ostaneš tam 7 dni bes jedla budeš jest korienky a tak ďalej .... a budeš sa musieť dostať na určite miesto ak sa nedostaneš do 7 dni neprešiel si !!! ti čo trávia všetok volný čas v prírode a chodia si zacvičiť do prírody a nezaškodí ani krátki pobyt v prírode tím nemyslím hotel v horách alebo chatu najlepšie bi bolo iba v pacaku pod holím nebom !!! a či 7 dni alebo viac to si nesom isti !! vela stastia !!

jakub (bez overenia) 19.5.2010 - 22:12

David12 to iste aj ja školu skončím a pôjdem to vyskúšať ale trápi ma len ze mam jedno oko nie slabšie ale nemôžem ako keby dobre úplne zaostriť ale to zdravé oko to vyváži to mam ja ako taký hendikep to ma asi najviac štve ale co uz skusit to skusim :)

Necky (bez overenia) 20.5.2010 - 14:19

Tak nazdáár hoši! Zdravím všechny slušné lidi, hovada né! A hovno je pořád v koši.Koukám, je tam pěkně mokro v tom našem Těžkoslovensku, co? Troubky zas pod vodou jako posledně, u vás Kysuce a východ taky. Matka příroda je asi pořádně nasraná.Trochu přečtu forum ať vidím co je tady novýho. Civilní život a hlavně přechod do něj není tak jednoduchá věc jak se to na první pohled může zdát. Ale hlavu vzhůru, jede se dál, kurva. Jo,klucí, na příspěvky od 2REPa si asi ještě pěknou chvíli počkáte.Tedy pokud vím já tak né že by on nechtěl, nejde to. Naposled jsem s ním mluvil na Cameronu. Od té doby nic. Ozvu se. Zdar, pánové. Zatím.Necky

David12 (bez overenia) 20.5.2010 - 14:51

video na ktorom cvičia legionári takto nejako to vyzerá ale som si isti že to není ani polka výcviku !!! a je to oveľa ťažšie nes sa to zdá !! http://www.youtube.com/watch?v=-t1I3eXpWys&feature=related

Jozefko (bez overenia) 20.5.2010 - 16:03

To je čo za somarina, že náborové stredisko je v Čechách?? To je somarina do légie sa dá vstúpiť iba vo Francúzskych mestách...

Necky (bez overenia) 20.5.2010 - 18:48

Sakra práce, agitace. Schází mi tady ten Michalův smííích. Je vás tady pomalu jak těch sedm statečných. Nasmál jsem se dost.Nožík a sedm dnů v Alpách.Sláva. Ale taky spousta dobrých linků.Dík hoši. Ty Pali, poslouchej, nemohl bys ten článek se Staviščákem okopírovat a šoupnout ho sem na forum? Já se k tomu časopisu nemám jak dostat.Tak předem díky. Chárone, no to máš pravdu, vypadá to tak člověče, že máš taky někde dost vodjebáno, anebo alespoň věk na dobré názory. A hele, Samaroviči, je to v p..i , s těma tankama na videu jsi mně dostal, ty víš že jsem v Těžkoslovensku sloužil u tankistů, prevíte jeden.C´est super, díky moc kamaráde. Máš to fakt u mně. Ještě tak kóósek z Tankového proporu a poprdeli. http://www.youtube.com/watch?v=_eF8DWJKTGY&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=kteqpNi25Ds&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=3-31wdwxsek&feature=related Teď sranda. Žena je jako sportka-celý týden slibuje a v neděli dá jinému. Kdo víno má a nepije Kdo dívku má a nemiluje, Na toho patří bič a hůl To není člověk, To je vůl ! Stojí voják na stráži, dívky na něj doráží. Pojď vojáčku, jestli chceš, Krásný večer užiješ. Voják zlákati se dal, Krásný večer užíval. Pak se chytal za vlasy, Když ho vedli do basy. Mrdla ceckem, bylo málo, pojmul jsem ji, za to stálo... Útokem šulina vzala velkou válku začinala. Holka, holka, pozor dej S vojákem ti bude hej. Ale nekecej.... Do ruky si vezmu nůž, Jednou říznu... A už nejsi muž! Jaká má být žena Štíhlá jako sirka- ale ne tak zápalní. Sladká jako med-ale ne aby ji každý olizoval. Přístupná jako kočka-ale ne tak falešná. Přesná jako hodinky-ale nedat se od každého natahovat. Něžná jako holub-ale nesmí každému zobat z ruky. Vérná jako pes-ale nesmí štěkat na pána. Pilná jako včela-ale ne tak přelitavá. Krásna jako obrázek-ale ne tak zmalovaná. Rychlá jako Famas-ale nesmí ji každý nabít. Tak někdy příště, pánové. Necky

David12 (bez overenia) 20.5.2010 - 20:56

V príspevku som sa pomýlil nie v alpách a v Pyrenejach !! prečítajte si ten text jednému legionárovi gorila ukradla zábran !!! :D:laugh: http://korzar.sme.sk/c/4556819/kosicanovi-ktory-uz-siedmy-rok-sluzi-v-cudzineckej-legii-ukradla-gorila-pusku-a-zlomila-prsty.html

Majo pre David (bez overenia) 20.5.2010 - 21:13

Počuj, prečítaj si k tomu článku aj diskusiu a nemaj idealistické predstavy niekoho. :)

Necky (bez overenia) 20.5.2010 - 21:29

http://www.youtube.com/watch?v=6LYN67nt0wU&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=W3JWsa3qm24&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=jIbGF3uigHE&feature=related Jinak mně to nedá- někdo tady plácal vo CEA http://www.youtube.com/watch?v=UYHyHDqhQ_o&feature=related Ta jedna půlka videa je o 4.Cie. A kdo by řídil střelby, když ne z 4.Cie? Snipeři ! Zase jen snaha kompromitovat Michala.Byli tam klucí ze 4.Cie.Tí co tam stojí v tom videu jsou ze 4.Cie.! B.H. je jeden z nich. P.V- Druhý Je to střelba PGM 12,7 mm ,žádný Hecate II., 4.Cie na 1800 m- tir d´elite.Tak ať nikdo nekecá! Zdrar Béďo, drží s tebo Zdenda, Igor, Mikhail2 a Sergej! Vydrž, kurva! Necky

Necky (bez overenia) 20.5.2010 - 23:41

Necky, Zdeněk. http://www.youtube.com/watch?v=8WMWVK92SpU&feature=related tož....ten ju musí pít.

Majo pre Necky (bez overenia) 20.5.2010 - 23:50

Ti poviem, pálenkou sa teraz liečim a najradšej by som ju hodil z Niagarských vodopádov. :D Tej bolesti čo vie spraviť.

Pali (bez overenia) 21.5.2010 - 09:48

Tu je ten článok: http://www.palo88.estranky.sk/fotoalbum/nezarazene/legia/original/4 http://www.palo88.estranky.sk/fotoalbum/nezarazene/legia/original/5 http://www.palo88.estranky.sk/fotoalbum/nezarazene/legia/original/6

Alena pro Cea (bez overenia) 21.5.2010 - 14:02

Cea, nevím, jestli v tom byl úmysl, ale pokud ano, smekám před tvojí znalostí psychologie a děkuji ti za potvrzení mojí teorie. Měj se fajn

marek (bez overenia) 21.5.2010 - 14:14

http://www.legion-recrute.com/cz/ tu mate internetovu stranku F.C. legie je aj po česky kedze cesko patri k zemiam co mozu mat z legiuo daco spolocne ne ako nase vyjebane slovensko. je mi trosku az tasko na zaludok co tu citam od niektorych. take hluposti som davno necital ale ta co uz. uz som tu raz abo dvakrat pisal ze som siel pred mesiacom do strasbourgu tak zase chcem varovat aby sa vam nestalo to co mne. nechodte do stras. neprimaju nikoho. chodte do pariza abo do aubagne. a za dalsie. vazne si to poriadne rozmyslite ale vazne lebo ked som ja stal pred dverami kasarni a zazvinol som na branu ta sa ma zmocnily take pocity ze som sa tam skoro rozsipal ako vrece zemiakov a sam som si priznal ze som nepol pripraveny na toto rozhodnutie. ale to vsetko co som zazil cestou aj to sklamanie ked mi ten vojak povedal ze tam neprimaju len posilnilo moju tuzbu sa tam dostat. a ako mi tu uz poradil jeden chlapec pri najhorsiom to vezmem aj stopom

Turek (bez overenia) 21.5.2010 - 17:56

ahojte chcel by som niekoho po prosiť o radu už to tu sledujem dosť dlhu dobu ale nikde som nenašiel presnú definíciu : všade čítam že majú problémy pri zdravotnej prehliadke s chrupom ja sním mam dosť problémy chyba mi 6 stoličiek možno to je tým že ked som bol ešte mladší a hrával som aktívne futbal tak som flašky otváral v zuboch myslel som si že budem asi ťažký frajer ale nič s toho nebolo!prosím o odpoved niekoho kto sa tomu rozumie a nie takých čo sem píšu iba samé bludy len preto aby boli zaujimavy dakujem za odpoved

Pridať nový komentár