Francúzska légia

mir 14.8.2007 - 21:26

História Francúzskej légie

francuzska legia

Máloktorý bojový zbor na svete je ovenčený takým množstvom mýtov a legiend ako Francúzska cudzinecká légia. Jej členmi sú dobrovoľníci, ktorí za sebou nechali svoje sociálne aj rodinné zázemie, pričom svoje úlohy plnia s odhodlaním, nad ktorým svet žasne.

Cudzinecká légia bola založená 9. marca 1831 rozkazom Ľudovíta Filipa, kráľa Francúzska. Bol to čas politických nepokojov a tento oddiel plnil úlohu ochrancu kráľovskej moci. Väčšinu dôstojníckeho zboru tvorili veteráni Napoleonovej Grand Armee a mužstvo predstavovalo národnostne pestrú zmes, v ktorej bola zastúpená celá Európa.

V Légii sa objavili aj francúzski regrúti, ktorí sa snažili uniknúť pozornosti miestnej polície. Boli to dobrovoľníci vo veku medzi 18. a 40. rokom, s pravým alebo prijatým menom. Kráľ správne predpokladal, že platení žoldnieri nebudú pri plnení rozkazov rozmýšľať o ich príčinách alebo politickej korektnosti. Légia bola po potlačení nepokojov v Paríži okamžite zapojená do bojov o Alžírsko.

V roku 1835 však tento bojový zbor prešiel pod španielsku kontrolu. Následne sa na rovnakom princípe vytvorila druhá Légia, ktorá získala a udržala pre francúzskeho kráľa Alžírsko, ktoré sa stalo na dlhý čas jej domovom. Vo svojej africkej misii plnili legionári dôležitú úlohu - udržiavali poriadok, potláčali povstania domorodých nomádskych kmeňov a kolonizovali Severnú Afriku. Budovali cestné komunikácie na rýchle presuny, púštne pevnosti a časom tu vzniklo aj mesto Légie - Siddi bel Abbés.

Česť a odvaha

Francúzska cudzinecká légia zdedila tradície žoldnierskych vojsk, ktoré využívali francúzski králi už v stredoveku - škótskej gardy Karola VII. alebo neskôr Napoleonových poľských kopijníkov. Farbami tejto elitnej časti vojska sú zelená a červená, ktoré používali Švajčiarske gardy slúžiace trónu bielej ľalie. Znakom a symbolom zároveň je granát, z ktorého vychádza sedem plameňov, pričom dva z nich sú ohnuté smerom nadol.

Vzťahy medzi tými, ktorí rozkazy vydávajú a tými, ktorí ich plnia, sú vybudované na veľmi vyvinutom „esprit de corps", založenom na niekoľkých jednoduchých princípoch: disciplína a česť, radosť z dobre vykonanej práce a oddanosť svojej minulosti. Heslom Légie je "Honeur et Valour" - Česť a odvaha. Po vstupe do Légie nastáva veľmi tvrdá selekcia. Mnohí kandidáti nevyhovejú buď zo zdravotných alebo morálnych dôvodov.

Legionár je zriedka anjel, ale nikdy nie zločinec. Každý nový člen je dobrovoľník, ktorý chce uniknúť svojej minulosti, osobnej alebo rodinnej kríze, vo svojom sociálnom alebo politickom živote. Príkladom posledného fenoménu je masívny príliv dobrovoľníkov z Alsaska po roku 1871, zo Španielska roku 1939 a z Východnej Európy po roku 1945. Pre ostatných, ktorí sa nechcú zmieriť s limitmi strednej vrstvy, Légia znamená možnosť dobrodružného života. Všetkých jej členov spája súdržnosť, spečatená disciplínou a rešpektom k tradíciám.

Francúzska légia v krymskom konflikte

Časom sa stala Légia bojovou silou, ktorá obhajovala záujmy Francúzska aj v tých najodľahlejších končinách. Bola zapojená do Krymskej vojny 1853 - 1856, kde zohrala hlavnú úlohu pri dobývaní Sevastopoľu. Zámerom Francúzov v tomto konflikte bolo pomôcť svojmu spojencovi, tureckému sultánovi, pri získaní prístupu k prieplavu medzi Čiernym a Stredozemným morom. Po počiatočných rýchlych víťazstvách sa 1. a 2. cudzinecký pluk pokúsil o dobytie opevneného prístavu Sevastopoľ, čo vyústilo do blokády, ktorá trvala rok. Légia kvôli chorobám a zlému počasiu už nemohla dlhšie čakať a padlo rozhodnutie podniknúť frontálny útok.

Prvý pokus sa nevydaril a jednotky sa museli stiahnuť s ťažkými stratami. Pokúsili sa o to znova, s rovnakým výsledkom. Napriek tomu sa nevzdali a skúsili to po tretí raz. Sevastopoľ padol 8. septembra 1855. Ďalšími bojiskami legionárov sa stali Taliansko (1859) a Mexiko (1863 - 1867). Práve tu sa 30. apríla 1863 odohrala jedna z najslávnejších bitiek, ktorá vstúpila do dejín ako synonymum cti a odvahy.

Bitka pri Camerone

Dňa 30. apríla 1863 3. kompánia Cudzineckého regimentu zabezpečovala bezpečný presun zásob po ceste medzi Vera Cruz a Pueblom. Počas pochodu do určenej pozície jednotku prepadla takmer tisícka mexických povstalcov. Kapitán Danjou, aby získal krytie pred nepriateľskou paľbou, presunul svoje mužstvo do opustenej haciendy Camerone, ktorú minuli pred niekoľkými minútami.

Kompánia mala šesťdesiatdva legionárov a troch dôstojníkov, ktorí mali čeliť mnohonásobnej presile Mexičanov. K haciende, kde sa legionári pripravovali na obranu, prišiel posol s ponukou čestnej kapitulácie. Na streche ležal seržant poľského pôvodu, ktorý mu vojensky stručne naznačil, čo si myslí o tomto návrhu. Tak sa spustil jeden útok za druhým, všetky však boli s ťažkými stratami odrazené. Napoludnie začala legionárom dochádzať munícia, nemali jedlo ani vodu. Podvečer bolo nažive už len päť obrancov, na ktorých číhala armáda nepriateľov. V tejto beznádejnej situácii legionári nasadili bodáky a podnikli útok. Keď dvoch z nich pri napredovaní k mexickej pozícii zastrelili, zasiahol mexický plukovník.

Opätovne ponúkol kapituláciu. Legionári súhlasili pod podmienkou, že si smú ponechať svoje zbrane. Plukovník, dojatý ich odvahou, odpovedal slovami: „Mužom ako ste vy, nemôžem nič odmietnuť." Tento deň, ktorý vstúpil do dejín ako Camerone, sa každý rok pripomína vo všetkých táboroch Légie a oslavujú ho s veľkým zápalom a pýchou. V Aubagne, kde sa koná slávnostná prehliadka, nesú na čele pochodujúceho regimentu drevenú ruku kapitána Danjoua. Tento boj, ktorého meno je na každej legionárskej vlajke, ostáva symbolom misie, ktorá sa plní až do úplného konca.

V zákopoch svetových vojen

Roku 1914 sa pluky Francúzskej Légie zúčastnili bitky o Artois, kde utrpeli ťažké straty. Boli zreorganizované a o mesiac neskôr znova ťažko porazené pri Givenchy. Nakoniec utrpeli legionárske pluky také ťažké straty, že ich museli v septembri 1914 rozpustiť a preformovať do novej jednotky. Takto bol vytvorený RMLE (Pochodový pluk cudzineckej légie), ktorého úlohou bolo prevýšiť v boji všetky ostatné jednotky. RMLE sa zúčastnil na mnohých bitkách francúzskych bojísk a stratil tisíce vojakov. Zvlášť sa vyznamenal svojím bojovým umením v zákopoch pri Remeši, kde legionári vyčistili štyri kilometre nepriateľských línií iba puškami, bajonetmi a granátmi. Ďalším úspechom bol Verdun, kde légia uspela v misii o znovuzískanie svojich starých pozícií. Nasledovala obrana parížskeho koridoru a Légia uspela opäť, hoci s veľkým stratami.

Francúzi začali svoju ofenzívu v júli 1918 a RMLE bol opäť v prvej vlne - takmer dva týždne si legionári presekávali cestu cez Hindenburgovu líniu. Počas 2. svetovej vojny, v júni 1940, jedenásty REI (Pechotný cudzinecký pluk) takmer vyhladili pri obrane pozícií vo Verdune. Tí, ktorí prežili, sa stali zajatcami. Väčšine sa ale podarilo ujsť a znovu zasiahli do bojov. Pluk však rozpustili. Trinásta DBIE (Podbrigáda Cudzineckej légie) písala dejiny pri Narviku a Bjerviku v Nórsku, ďalší úspech prezentuje slávne víťazstvo pri Bir-Hakaim v Líbii. Légiu znova zjednotili a pokračovala vo víťazných kampaniach v Tunisku, Taliansku, Provence a Nemecku.

V roku 1940 sa Thajsko, spojenec Japonska, pokúsilo anektovať Kambodžu. Légia túto hrozbu odvrátila, ale zbytočne, pretože politickou dohodou Kambodžu odovzdali pod thajskú správu. V oblasti ostala dislokovaná len jedna jednotka - 5. REI. Ďalšími rokovaniami sa podarilo zabrániť vojne na juhu, hoci nie nadlho. Legionárov, umiestnených v garnizóne Ha Giang, čoskoro zmasakrovali a ostávajúce dva batalióny vyrazili na pochod smrti smerom k čínskej hranici. V roku 1945, ešte predtým, ako sa zvyšky 5. REI dostali do Číny, vojna skončila. Nahradila ju však ďalšia, tentoraz vojna s Ho-či Mi-nom a jeho komunistami, ktorá mala trvať ďalších deväť rokov. V nej boli zastúpené všetky pluky Légie a najslávnejšími bojiskami boli Phu Tong Hoa, Koloniálna cesta 4, a slávne Dien Bien Phu.

Dien Bien Phu

Bol to najdlhší a najtvrdší zápas francúzskych expedičných síl na Ďalekom východe. 1. BEP uskutočnil výsadok v údolí Dien Bien Phu, zabezpečil oblasť a postavil základňu. Nasledovalo 169 dní konfrontácie s Viet Minh, po ktorých prišlo 57 dní pekla. Viet Minh zaujal pozície na svahoch, obkolesujúcich pevnostný systém, a začal ostreľovanie ťažkým delostrelectvom. Zásobovanie a prísun posíl bol možný len zo vzduchu. Pristávacia dráha bola zakrátko pod kontrolou nepriateľskej protileteckej paľby.

Na pomoc prišli nielen príslušníci parajednotiek, ale k obrane tejto pozície sa dobrovoľne hlásili aj muži bez parašutistického výcviku, hoci zoskoky sa často uskutočňovali v noci. Paralelne s obliehaním Dien Bien Phu prebiehala konferencia v Ženeve. Francúzske jednotky mali záujem udržať údolie, kým nepriateľ nepožiada o prímerie. Situácia však bola neudržateľná a 8. mája padla posledná pevnosť.

Dien Bien Phu prestalo existovať. Proti 15-tisíc legionárom a príslušníkom koloniálnych plukov stálo približne 100-tisíc nepriateľov, vyzbrojených ťažkou technikou. Dvetisíc obrancov padlo, 1 500 sa stratilo v akcii, 5 800 bolo ranených. Vyše 11-tisíc vojakov sa dostalo do zajatia, z ktorého sa po štyroch mesiacoch vrátilo živých len 3 290 mužov. Bola to politická katastrofa, ktorá znamenala koniec francúzskeho koloniálneho impéria vo východne Ázii. Druhý deň po páde Dien Bien Phu požiadali francúzski vyjednávači na ženevskej konferencii o prímerie. Pre légiu sa tým vojna v Indočíne skončila.

Boj o francúzske Alžírsko

Ešte skôr, ako sa mohli legionári zotaviť z bojov, ocitli sa v Alžírsku. Tentoraz bola ich nepriateľom Armáda národného oslobodenia. Pluky Légie, ktoré mali zabezpečiť pokoj v krajine, kde žilo množstvo Francúzov, sa aktívne zúčastnili v mnohých operáciách proti rebelom a plnili si povinnosť pri ochrane hraníc. Na základe politických rokovaní medzi prezidentom De Gaullom a predstaviteľmi vzbúrencov však Alžírsko v roku 1961 získalo nezávislosť a Légiu povolali do Francúzska. Légia, ktorá vnímala Alžírsko ako svoj domov a toto rozhodnutie ako zradu, sa vzbúrila. Pokus o prevrat však nevyšiel a 1. REP (Cudzinecký parapluk) rozpustili. Od roku 1962 až po súčasnosť sú oddiely bielych anjelov umiestnené na juhu Francúzska a na Korzike, ale aj v zámorí - v Djibouti, na Madagaskare, Tahiti a Francúzskej Guayane.

Légia si získala renomé pri výkone operácií v mnohých vojnou zmietaných oblastiach. V septembri 1990 vyslali tri pluky Cudzineckej légie do oblasti Perzského zálivu. Zmocnili sa letiska Al Salman, kde sa stretli len s malým odporom. Ich ďalšou úlohou bolo zabrániť ústupu Republikánskej gardy na západ. O tejto vojne sa hovorí ako o bleskovej vojne - skončila po sto hodinách boja na zemi, pričom v nej zahynuli len traja legionári. Pod velením Organizácie spojených národov Légia udržiavala poriadok v Mogadiši a zúčastnila sa aj na konflikte v Bosne, kde zvládla viacero tajných operácií.

Pri týchto akciách vedela Francúzska légia s veľkým efektom využiť materinský jazyk svojich vojakov. V oboch oblastiach boli len ľahké straty. Charakteristika Légie za približne stosedemdesiat rokov jej existencie, sa dá vyjadriť slovami literárneho velikána Antoina de Saint Exupéryho: „Vojak nie je mužom násilia. Nosí zbraň a riskuje svoj život za chyby, ktoré nespôsobil. Neoblomne dodržiava svoje slovo až do konca, i keď vie, že bude zabudnutý."

JUROPB (bez overenia) 21.5.2010 - 18:57

Nazdar hosi chcem sa spitat na tu legiu jja mam tiez problemy z chrupom a chibaj my aj predny zub a chcem sa spitat niekoho normalne ho co poradi ci sa tam oplati ist alebo to dat spravit bo sa zubara bojim ako cert kriza zatial diky

Necky (bez overenia) 21.5.2010 - 19:57

Pali mockrát dík za ten článek. Pro Majo- no tak to ale nesmíš vypít litr. Slivovička je lék.Dvě -tři štamprle a ne celou flašku. Pak se nediv, že ti je špatně.

Alena pro Juro… (bez overenia) 21.5.2010 - 20:09

kluci, posílám Vám odkaz na diskuzní forum Stana Gazdíka, tak se zeptejte přímo jeho. Působil na "gestapu", tak vám určitě poradí. http://www.o-d-g.eu/forum-ozbrojene-slozky.html?id=7

Valér (bez overenia) 21.5.2010 - 22:57

Zdravim páni. Dobrý článok si sem dal Pali.Ten Staviščák je rozumný chlap.Sa mi páčia hlavne tie názory na vojnu v Srbsku a na Amíkov .Je vás tu nejak stále menej. Len provokatérov pribuda. Ja sa rozhodujem tiež, tak asi to skúsim na jeseň.Keď ma nezoberu, budem asi nezamestnaný absolvent VŠ.Ale určite by som šiel priamo do Aubagne. Ten Štrasburg je podľa mňa prepchaty, lebo tam sa trepu všetci z východnej Europy.

Marek (bez overenia) 22.5.2010 - 10:29

Valér- urcite mas pravdu z tym strasbourgom. podla mna sa koly financnej krize zacaly do legie trepat kade kto. Lenze tym beru moznost tym co im vazne zalezi na tom zmenit si zivot od zaciatku. A TERAZ DACO K TYM co tu ste spominaly ze mate dajake problemi zo zubamy. radsej si ich dajte spravyt pre istotu. urcite nechcete aby vas na brane otocily ze z takym chrupom sem nemozte. pretca je to len cez 2000 km a to nieje tu za rohom. a aj cesta daco stoji. A DACO PRE VSETKYCH. podla mna pokial nieste zviknuty ze vam mama nosi jedlo do postele a nieste na tom fyzicky ako Stefhen Hawking tak to skuste urcite. ja vam verim a drzim palce ak to vazne chcete

charon (bez overenia) 22.5.2010 - 14:40

To Necky: Máš pravdu ako vždy, čo to už som si od....l, ale tiež potrebujem zmenu, všetko ťa po čase omrzí...hlavne keĎ sa všetko vždy sere k horšiemu...dobre už bolo...

charon (bez overenia) 22.5.2010 - 14:51

To Marek: Asi maš pravdu s tým Štrasburgom, už sa tam sere kdejaký lúzer,čo si myslí že tam z neho spravia Ramba ale aspoň ťa nebude v budúcnosti mrzieť že si to neskúsil...A že si mal strach keď si tam išiel je uplne normálne, každý má strach len to nedáva najavo.

Valér (bez overenia) 22.5.2010 - 21:34

Marek ja som mal to isté na mysli, ale ty si to podal lepšie. A nechcem tu robiť múdreho, keď tomu hovno rozumiem,dosť som si naštudoval lebo tu je kopa dobrých veci aj príspevkov.Ale legiu poznám tak z videi a článkov,ale si myslim, že zuby treba mať v poriadku.Ja mam dilemu, ale nenadavajte mi chalani, čim viac sa o tej FCL dozvedám tak tym viac zvažujem.Nebojim sa toho drilu ani vojenskeho života, ale toho že je tam čim ďalej tým viac kktov a žiť s nimi dennodenne a stale aj fungovať s nimi .Neviem. To nie ako v civile že sa otočiš od neho a ideš svojou cestou.. A Charon ty maš tiež take dobre vyzreté názory,len sa nebudem pýtať na nič.Keby tu neboli provokateri tak ano, ale takto nie, aby som nevyzeral ako jeden z nich. Ale píšeš k veci fakt. Tak snáď sa konečne raz rozhodnem.Majte sa páni

samarovic. (bez overenia) 22.5.2010 - 23:56

Zdravým všetkých Necky rado se stalo ! http://www.youtube.com/watch?v=zi4tGjgr-3A Pali dobrý článok .

Necky (bez overenia) 23.5.2010 - 23:40

Tak nazdáár hoši! Kdepak je ten prďola, co tady čepuje to pívo? To víš Charone, změna je život.Každý, kdo už má něco vod...o, ten jí potřebuje. Jsme jenom lidi. A svatá pravda-líp už bylo. Je jiná doba, bohužel jiní lidé, kurví se doba a lidé taky.Anebo lidičky kurví tu dobu sami. Samaroviči-diky moc.Díval jsem se na všechny úryvky, zase jsem se jednou nasmál. Ještě mám jednu povinost.2REP mně požádal,abych odevzdal jeho „pozdrav všetkym správným luďom na foru“ .Tak tady ho máte. A teď se bouchne šampáňo na oslavu titulu mistra světa v hokeji.Ale i Rusové hráli dobře, holt trochu měli smůlu. Mějte se klucí.

tibor farkas (bez overenia) 24.5.2010 - 10:11

Mám bezzávezný život, chcel by som sa dostať do francúzskej légie a vykonávať vaše služby bojove. Mám vážny zaujem sa dostať do francúzskej légie aj hňed. Mam 26 rokou a ostatne roky by som chcel tráviť u Vás. Ak áno tak mi pošlite e-mail na adresu farky84@azet.sk. Vopred Vám ďakujem.

Marek (bez overenia) 24.5.2010 - 10:44

pre ludi ktory to vazne myslie: hlavne sa nebojte do toho vazne ist nieje to nic tazke. svät nieje aj taky velky ako si mozte mysliet. ked som siel do toho strasbourgu cesta bola v pohode je pravda ze som siel autom z kamosmi ale aj tak keby ste sly aj stopom nieje to nic taske staci mat mapu europi a drzat sa na dialnici. aj ked neovladate jazyk ziadne len slov. pokial nieste nemi tak sa dorozumjete uplne v poriadku. staci vam ist od jedneho mesta k druhemu nic tazke. mozno tak za 4 dni by ste tam boly ale ja to urcite nebudem skusat. to je skor pre takych co vazne uz nevedia doma vydrzat a chcu zmiznut prec. moja rada chodte tam sami autobusom lietadlom ako len chcete ale sami tak sa aspon musite spolahnut sami na seba a tak to je najlepsi. dorozumjet sa z francuzom je fakt masaker ale co som bol v strasbourgu tam kazdy vedel angicky aj dochotci. a staci sa vam opitat legion etrangere a kazdy vam uz prstom ukaze smer to je najmenej pri najlepsiom vas tam aj dakto vezme. Mozno v parizi zbalite aj dajaku Francuzsku a ani nepojdete do legie : )))

Turek pre Valer (bez overenia) 24.5.2010 - 14:52

ahoj Valer ja chcem ísť v Novembri keby si mal zaujem môžeš sa ohlásiť sem a ja ti dám môj email a tam by sme sa mohli aj nejako dohodnúť zatial sa maj

charon (bez overenia) 24.5.2010 - 15:46

to Necky: tak to máš pravdu, nič nevydrží večne...A gratulujem k tomu prvému mmiestu aj keď som škrípal zubami keď naši tak zle zahrali....

ANDREJ (bez overenia) 24.5.2010 - 22:07

CHCEM SA TA SPITAT KDE SA DA ZAHLASIT DO LEGIE CHCEM TO SKUSIT NEVIEM AKO KDE MAM IST

samarovic. (bez overenia) 25.5.2010 - 01:59

j počkaj oca ti naháňam len sem vletí Majo ten ťa dá do porádku :) hneď ti povie kam a ktorým smerom sa máš pýtať !

samarovic. (bez overenia) 25.5.2010 - 02:07

Zdravým všetkých správnych tu . Necky není zač :)! Pravda chalani ,doba sa kurvý ľudia sú kurvy . Za dobrotu na žobrotu . http://www.youtube.com/watch?v=TsY9529Mg_U&NR=1 A Necky odkáž mu pozdrav od nás všetkých !!!

Alena pro Andrej (bez overenia) 25.5.2010 - 08:04

http://www.legion-recrute.com/cz/?SM=0 a tady se dozvíš taky hodně důležitých informací http://www.specnaz.cz/forum/index.php?c=14&sid=c9cdd009d12702ca058bb92ce5e7ebee všechno si dopředu pořádně rozmysli. Ahoj

Marek (bez overenia) 25.5.2010 - 12:05

pre tych co tam vazne chcu ist. len nespravte tu chybu ako ja a nechodte do dajakej pobocky : )) ako je strasbourg. (NEPRIMA SA) chodte rovno do Pariža.

Marek (bez overenia) 25.5.2010 - 12:19

toto len aby ste mi verily ze som tam fakt bol na fotke su moji dvaja kamarati treti fotil trosku som to upravil asi viete preco. taze zase vam chcem napisat este raz ze nechodte do Strasbourgu zbitocne neprimaju tam nikoho a mozno ani v dalsich mensich mestach ked tam vazne chcete ist chodte do Pariza abo Aubagne. nalavo od nas su dvere na ktore ked som zazvonil vizsie taky mensi vojak a povedal ze je zavrete ze mam ist do Pariza. uz sa opakujem ale stale vidim ako tu dakto pise ze kde ma ist taze opakujem zase do Pariža. drzim palce

Marek (bez overenia) 25.5.2010 - 12:25

musel som tu fotku takto znicit lebo bola priliz velka a povolene rozmeri mi ju nedovolili inak taze ...

Majo (bez overenia) 25.5.2010 - 14:50

ANDREJ - ty môžeš ísť tak akurát do piči a nie do légie. :) Každý dement si vie zistiť že légia je légion étrangére a už trochu rozumnejší degener to vie dať do google. Akože takéto otázky že kedy kam si už môžete odpustiť. Nesamostatné suky, už by ste sa mohli pýtať trochu viac k veci. Teda resp. čítať trochu viac čo je tu ponúknuté. :D

Valér pre Turek (bez overenia) 25.5.2010 - 15:39

Vieš čo? Držím sa dobrých rád, ktoré tu sú na fore, držim sa rád 2REP ktorý tu chýba a radil nám ísť sám a nie s provokatermi. Lebo koookotoff a iného druhu je tu v poslednej dobe neurekom. A píš ty aj JUROPB radšej v češtine, aby to nebolo take okaté. A rovno si môžeš aj hneď odpísovať odpovede a dávať tu linky a odkazy. Mne stačí toto forum. Len škoda, že je tu menej dobrých ľudí. Majo už by si mal zasiahnuť. A tie nesamostatne suky by som ja nazval chorobne emancipované suky.Tie intrigy už sú take okaté,že na to ani netreba VŠ,aby to človek zbadal.

Turek pre Valer (bez overenia) 25.5.2010 - 19:37

teraz nerozumiem očom pišeš prečo by som mal písať v češtine nemam to zapotreby neviem ocom melieš o akom provakaterovi najprv sa presveč a potom píšeš slušne som sa spítal tak si odpusti nezmysli ty suka ked tu otom vraviš ja mozem povedat na teba tiez ze si provokater

Marek (bez overenia) 25.5.2010 - 20:03

AKO TOTO BY STE SI MOHLY ODPUSTIT CHALANI TOTO JE FORUM A NIE KRčMA. TU SA CHCU CHALANISKA DACO DOZVEDIET O LEGII A NE CITAT SI TU VASE HLUPOSTI, HADKI A URAZKI

Hautecorse (bez overenia) 25.5.2010 - 21:17

Zdravim Slovensko,Trnavu a okolii specialne.Ale sa ujebavam nad tym jak ta sleepka sa tu krcovito snazi uchytit za kazdu cenu/// kua.////Sak ta nema vubec crbtovu kosc. Rozrypala tu secko ona a ece ma tu drzost tu pisat.//// A sak pritom ste jej secci povedaly nech pada odtalto do pice.Tomu hovorim hyenizmus.Vihodis ju dverama vleze ti oknem.Kazdi ju ignoruje a ona sa vesa na kdekoho traposka trapna. Drzte sa chlapi a do legie sa moc nehrnnte za kazdu cenu.Kto tu je ten vi o com tu pisem.

Alena (bez overenia) 25.5.2010 - 21:36

ahoj Milane, zdá se ti, že tady někoho nutím, aby vulgárně urážel zájemce o legii? Snažím se dávat odkazy na skutečné informace, když už tady každému hromadně nadáváte do kokotů, suk, posíláte je do píči atd...

Valér (bez overenia) 25.5.2010 - 21:51

Turek napísal: Turek Re:Francúzska légia - 21/05/2010 17:56 ________________________________________ ahojte chcel by som niekoho po prosiť o radu už to tu sledujem dosť dlhu dobu ale nikde som nenašiel presnú definíciu : všade čítam že majú problémy pri zdravotnej prehliadke s chrupom ja sním mam dosť problémy chyba mi 6 stoličiek možno to je tým že ked som bol ešte mladší a hrával som aktívne futbal tak som flašky otváral v zuboch myslel som si že budem asi ťažký frajer ale nič s toho nebolo!prosím o odpoved niekoho kto sa tomu rozumie a nie takých čo sem píšu iba samé bludy len preto aby boli zaujimavy dakujem za odpoved ________________________________________ Tak sa pozri čo tu pišeš a nerob si z ľudí srandu. Čo si myslíš, že tu ľudia žerú travu ? Kto tu provokuje so 100 krát omieľanymi otázkami o zuboch? Prečo si to nenaštuduješ? A 6 stoličiek- ha-ha-ha, nedaj sa vysmiať ! Vymysli niečo lepšie. Sere ťa že som ti na to prišiel? Provokácia ako vyšitá.Ešte som nevidel futbalistu,ktorý by otváral fľašky zubami.To by ten niekto asi viac chlastal ako hral futbal, keď mu to vzalo 6 stoličiek. Sa spamätaj. A do FCL keď pôjdem, tak len sám.

Majo (bez overenia) 25.5.2010 - 21:54

A aby nedošlo z mojej strany k nedorozumeniu a ku konfliktu niekym s kým nemá, suka je pre mňa človek ako ANDREJ. Príde, a opýta sa kam má vstúpiť. To je pre mňa vrchol povrchnej práce. :) Samého pre seba. [color=#FF0000][size=5]Ľudia, ktorým sa Vám nechce zistiť ani len kde sú náborové strediská, a nie to si ešte trošku preštdovať toto fórum alebo fórum Mareka Chlíbka www.specnaz.cz tak si nemýľte légiu s kurníkom. To dokonca ani v OS S nie je pre Vás miesto. By ste si ani nevedeli zistiť kde je v kasárnách muničák. Ale kde je basa by ste asi spoznali dosť rýchlo mať tak tvrdého velitela. :)[/size] [/color] S pozdravom.

gilles (bez overenia) 25.5.2010 - 22:30

Zdar ,davam za pravdu chalanom ....Kto chce vstupit do FCL a nevie si zistit na nete ani len zakladne info a vipytuje sa tu k....y ze kde ,ako??existuje tiez rekrutska stranka cudzineckej legie kde su vsetky odpovede,toto forum by mohlo sluzit uzitocnejsie pre serioznych zaujemcov, kde by chalani ktory tu sluzia mohly nieco poradit....ale este raz zakladne otazky su na nete a kto si nevie pomoct ani stymto tak neviem co chce robit v armade.....alebo na zaciatku tochto fora su objasnene vsetky otazky tykajuce sa...ako,kde,kedy......

Majo (bez overenia) 26.5.2010 - 00:43

Takže jeden presný príklad na to ako dnešný ľudia fungujú. Ťahajú sa na páse za ostatnými bez toho aby si niečo všímali. :) [size=4]Na stanici metra vo Washingtone DC sa postavil muž a začal hrať na husliach; bolo studené januárové ráno. Hral asi 45 minút Bachove skladby. V tom čase, pretože bola špička, prešli stanicou metra tisíce ľudí. Po troch minútach od prvých tónov prešiel okolo muž v strednom veku. Na pár minút sa zastavil, potom sa ponáhľal ďalej. O minútu neskôr dostal huslista svoj prvý dolár: nejaká žena mu hodila peniaze do škatuľky a bez zastavenia pokračovala v chôdzi. Neskôr sa niekto oprel o stenu a počúval, kým sa nepozrel na hodinky a neodišiel, zrejme sa ponáhľal do práce. Najviac pozornosti huslistovi venoval asi trojročný chlapec: matka ho ťahala za sebou, ale dieťa sa zastavilo a dívalo na muzikanta. Nakoniec matka syna postrčila, dieťa pokračovalo v chôdzi, ale stále sa obzeralo. Toto sa opakovalo s niekoľkými inými deťmi a všetci rodičia, bez výnimky, ich nútili pokračovať v chôdzi. Za celých 45 minút hry sa na chvíľku zastavilo iba šesť ľudí. Asi dvadsiati mu dali peniaze bez toho, aby spomalili svoj krok. Vybral 32 dolárov. Keď skončil a nastalo ticho, nikto si to nevšimol. Nikto nezatlieskal, nikto hráča nespoznal. Nikto nevedel, že tým huslistom bol Joshua Bell, jeden z najlepších hudobníkov na svete. Hral jednu z najťažších skladieb, ktoré boli kedy zložené, na husliach za 3,5 milióna dolárov. Dva dni predtým vypredal Joshua Bell divadlo v Bostone za priemernú cenu lístka 100 dolárov. Inkognito hru Joshuu Bella na stanici metra zorganizoval denník Washington Post ako súčasť experimentu o vnímaní, vkuse a prioritách ľudí. Zadanie znelo: Dokážeme vnímať krásu na bežnom, obyčajnom mieste v nevhodnom čase? Dokážeme sa zastaviť a oceniť ju? Rozpoznáme aj v neadekvátnych súvislostiach talent? Jedným z možných záverov tohto experimentu je, že ak nemáme chvíľku zastaviť sa a počúvať jedného z najlepších hudobníkov hrajúceho jednu z najlepších skladieb, koľko ďalších vecí nám uniká?[/size]

Majo (bez overenia) 26.5.2010 - 00:44

Tak pre niektorých, uvedomte sa. A hlavne to ako chcete žiť a prežiť tento život. ;)

Boris (bez overenia) 26.5.2010 - 16:46

Pozdravujem forum o Cudzineckej légii. Nikdy som v CL nebol, ale občas to čítam, lebo poznám pár legionárov,troch veľmi dobre.Takže čo to „z prvej ruky“ viem o légii. Ale to čo tu niektorí píšu, je strach a hrôza.

turek pre valer (bez overenia) 26.5.2010 - 18:28

posledne co sem pisem tebe ked ti nieco vadi dojdi a pozri sa mi do huby a potom vrav ty si este nevidel nikoho bez stoliciek tak potom to je chyba a neviem na co si prisiel asi na to ze ti trosku unika realita ty tvrdas

David12 (bez overenia) 26.5.2010 - 20:48

Mne sa zdá že toto nie je fórum o cudzineckej legiji ale o nezmysloch !!!:angry: :angry: :blink: je my zvas zle :sick:

templar (bez overenia) 26.5.2010 - 21:27

..ahoj...EBOLAv..ozvy sa mi..mozme ist spolu..ja ties vojak ...pis mi na moju adresu..templar1831azet.sk

templar (bez overenia) 27.5.2010 - 10:02

..odkaz pre EBOLA....napis mozme ist spolu..ja ties vojak-vysadkar ......popiseme o tom..moj meil templar1831@azet.sk...mal si tam prispevok 1.9.2009...tak sa ozvy popiseme..viac....

Boris pre Pali (bez overenia) 27.5.2010 - 10:32

Poviem len toľko, že by odtiaľ mala konečne vypadnúť tá Alena a bol by pokoj. Nechápem, čo na fóre o CL robí ženská a ako som sa dočítal, tak aj matka troch malých detí. Pritom vulgárna, že mi je ľúto tých detí, ak ich také niečo vychováva. A tiež si myslím, že fórum by malo lepšiu úroveň, keby tu písali viac legionári a nie kadejakí sopliaci, čo sa tu nasilu chcú zviditeľniť. Písal mi teraz list kamarát čo je v Afganistane, tak je to tam pekne tvrdé. Ale onedlho im končí misia a príde na dovolenku domov tak vypijeme nejaké pivčiská a dúfam že porozpráva viac aké to tam bolo. Potom sa podelím o poznatky ak mi to on dovolí.

Alena (bez overenia) 27.5.2010 - 11:09

zdravím tě Boris, jestli ti kvůli jednou použítým slovům k.... a do p... připadám neunosně vulgární a pochybuješ o mojí výchově, tak to máš sakra velkou laťku... to, že mi tady nadávají lidé, se kterými jsem nikdy nepřišla do sporu do kurev, hovad, slepic, estébáckých sviní... ti přijde normální... tak to seš teda charakter;) Mám tady spor jen s Milanem ( 2.Rep... v podstatě 2-3 v 1) a dokud se mi neomluví za nadávky, které mi kdy dával ( naposledy v době, kdy věděl, že nejsem připojená) a nepřizná, že mě a manžela úmyslně uváděl v omyl, tak mu budu tady stát za prdelí a žádné nadávky mě neodradí. Záleží to jen na něm ... Pro vás ostatní, laskavě se do toho nemontujte, ještě jste neprošli psychotestama, fyzickou ani přijímačem v Castli a už jste víc legionáři než kterýkoli skutečný... trocha slušnosti, respektu a pokory by vám rozhodně neuškodila.. forum si svými výpady a hrubostmi ničíte jen a jen sami... mě k tomu vůbec nepotřebujete Pod žádnými jinými nicky nevystupuju, co chci říct, za tím si stojím a řeknu to napřímo

Alena pro Majo (bez overenia) 27.5.2010 - 19:15

Majko, jen si tohle přečti, našla jsem to i ve Slovenštině... je tady až nápadná podobnost chování např. Valera a dalších. Vzhledem k tomu, že nemá cenu proti takovému monstru bojovat, tak tady končím. SÚČASNÉ PRÍSTUPY KU PSYCHOLÓGII MASY Moscoviciho teórie: 1. Dav je sociálny jav, sugescia alebo hypnóza sú prostriedkom transformácie jednotlivcov na dav, pôsobí tu tlak vodcu 2. Pre dav je charakteristická iracionalita 3. Jednotlivci v dave sú riadení nevedomými silami 4. Možno rozlíšiť spontánne (prirodzené) a organizované (umelé) masy, pričom prvé sa môžu meniť na druhé. ad1. Historická skúsenosť ľudstva aj individuálna skúsenosť ľudí potvrdzujú základné východisko psychológie davu, že človek v mase, dave sa správa ináč ako človek sám. Prežívanie a správanie jednotlivca je teda v dave modifikované, pričom táto modifikácia má tri výrazné príznaky: - zníženie intelektových schopností - zintenzívnenie emocionálnych reakcií - podceňovanie osobného blaha, prospechu ad2. Iracionalita davu znamená, že ľudia sú v davu neschopní vnímať realitu, ich konanie je diktované vášňami a inštinktmi. Typická kvalita človeka davu je konformita. Vytvárajú sa špecifické väzby medzi členmi, vedomie príslušnosti a oddanosť skupine. Dav neakceptuje diskusiu. ad3. Dochádza k nahradeniu vedomej činnosti jednotlivca nevedomou aktivitou zoskupení. ad4. Masy sa považujú za znak našich čias. Aj spontánne, neorganizované zhluky sa môžu premeniť na disciplinované, stabilné útvary. S. D. Reicher vypracoval teóriu, ktorá sa nazýva teóriou sociálnej identifikácie, t. j. človek sa identifikuje s ostatnými členmi davu. Reicher vo svojich výskumoch hovorí, že prítomnosť iných má stimulujúci účinok na výkon jednotlivca - v dave prítomnosť iných napomáha výskytu istého prežívania, správania sa. Členovia davu sa vzájomne posilňujú, v anonymite davu sa jednotlivec stráca a znižuje sa jeho uvedomenie si seba samého i sebakontrola, prežívanie sa prenáša z jedného člena na druhého, títo sa vzájomne ovplyvňujú. O jednotlivcovi podľa Reichera nikdy nemožno povedať, že stratil identitu, môže sa zmeniť, presunúť len jej ťažisko. V dave môže slabnúť personálna identita, ale naopak, silnie sociálna identita. „CHOROBY“ MASY Davová psychóza Iným zvláštnym príznakom akejsi „nezdravosti“ masy, davu je davová psychóza. Najlepšie je možné ju vysvetliť asi pojmami zmanipulovaná masa, dav až hypnoticky ovládnutý vodcom. Je to stav určitého duševného napätia, rozruchu, príznačný pre masy.

charon (bez overenia) 27.5.2010 - 22:39

Po ktorý krát tu už končiš a dokedy ..pokiaľ viem tak si tu už pár krát skončila..a stále ti to nedá..

samarovic. (bez overenia) 28.5.2010 - 02:36

BRRRRRR Hoši hoši hovno v koši ! Ja nie som veľký pisálek ani rečník ale : Alenka , sú to sííce peknéé, múúdre "červené" slovíčka ale pripadajú mi tu na tomto fóre ako hovno rozriedené s riedidlom a asi netreba tých chlapcov tu týmto natierať pre boha !

Pridať nový komentár