Francúzska légia

mir 14.8.2007 - 21:26

História Francúzskej légie

francuzska legia

Máloktorý bojový zbor na svete je ovenčený takým množstvom mýtov a legiend ako Francúzska cudzinecká légia. Jej členmi sú dobrovoľníci, ktorí za sebou nechali svoje sociálne aj rodinné zázemie, pričom svoje úlohy plnia s odhodlaním, nad ktorým svet žasne.

Cudzinecká légia bola založená 9. marca 1831 rozkazom Ľudovíta Filipa, kráľa Francúzska. Bol to čas politických nepokojov a tento oddiel plnil úlohu ochrancu kráľovskej moci. Väčšinu dôstojníckeho zboru tvorili veteráni Napoleonovej Grand Armee a mužstvo predstavovalo národnostne pestrú zmes, v ktorej bola zastúpená celá Európa.

V Légii sa objavili aj francúzski regrúti, ktorí sa snažili uniknúť pozornosti miestnej polície. Boli to dobrovoľníci vo veku medzi 18. a 40. rokom, s pravým alebo prijatým menom. Kráľ správne predpokladal, že platení žoldnieri nebudú pri plnení rozkazov rozmýšľať o ich príčinách alebo politickej korektnosti. Légia bola po potlačení nepokojov v Paríži okamžite zapojená do bojov o Alžírsko.

V roku 1835 však tento bojový zbor prešiel pod španielsku kontrolu. Následne sa na rovnakom princípe vytvorila druhá Légia, ktorá získala a udržala pre francúzskeho kráľa Alžírsko, ktoré sa stalo na dlhý čas jej domovom. Vo svojej africkej misii plnili legionári dôležitú úlohu - udržiavali poriadok, potláčali povstania domorodých nomádskych kmeňov a kolonizovali Severnú Afriku. Budovali cestné komunikácie na rýchle presuny, púštne pevnosti a časom tu vzniklo aj mesto Légie - Siddi bel Abbés.

Česť a odvaha

Francúzska cudzinecká légia zdedila tradície žoldnierskych vojsk, ktoré využívali francúzski králi už v stredoveku - škótskej gardy Karola VII. alebo neskôr Napoleonových poľských kopijníkov. Farbami tejto elitnej časti vojska sú zelená a červená, ktoré používali Švajčiarske gardy slúžiace trónu bielej ľalie. Znakom a symbolom zároveň je granát, z ktorého vychádza sedem plameňov, pričom dva z nich sú ohnuté smerom nadol.

Vzťahy medzi tými, ktorí rozkazy vydávajú a tými, ktorí ich plnia, sú vybudované na veľmi vyvinutom „esprit de corps", založenom na niekoľkých jednoduchých princípoch: disciplína a česť, radosť z dobre vykonanej práce a oddanosť svojej minulosti. Heslom Légie je "Honeur et Valour" - Česť a odvaha. Po vstupe do Légie nastáva veľmi tvrdá selekcia. Mnohí kandidáti nevyhovejú buď zo zdravotných alebo morálnych dôvodov.

Legionár je zriedka anjel, ale nikdy nie zločinec. Každý nový člen je dobrovoľník, ktorý chce uniknúť svojej minulosti, osobnej alebo rodinnej kríze, vo svojom sociálnom alebo politickom živote. Príkladom posledného fenoménu je masívny príliv dobrovoľníkov z Alsaska po roku 1871, zo Španielska roku 1939 a z Východnej Európy po roku 1945. Pre ostatných, ktorí sa nechcú zmieriť s limitmi strednej vrstvy, Légia znamená možnosť dobrodružného života. Všetkých jej členov spája súdržnosť, spečatená disciplínou a rešpektom k tradíciám.

Francúzska légia v krymskom konflikte

Časom sa stala Légia bojovou silou, ktorá obhajovala záujmy Francúzska aj v tých najodľahlejších končinách. Bola zapojená do Krymskej vojny 1853 - 1856, kde zohrala hlavnú úlohu pri dobývaní Sevastopoľu. Zámerom Francúzov v tomto konflikte bolo pomôcť svojmu spojencovi, tureckému sultánovi, pri získaní prístupu k prieplavu medzi Čiernym a Stredozemným morom. Po počiatočných rýchlych víťazstvách sa 1. a 2. cudzinecký pluk pokúsil o dobytie opevneného prístavu Sevastopoľ, čo vyústilo do blokády, ktorá trvala rok. Légia kvôli chorobám a zlému počasiu už nemohla dlhšie čakať a padlo rozhodnutie podniknúť frontálny útok.

Prvý pokus sa nevydaril a jednotky sa museli stiahnuť s ťažkými stratami. Pokúsili sa o to znova, s rovnakým výsledkom. Napriek tomu sa nevzdali a skúsili to po tretí raz. Sevastopoľ padol 8. septembra 1855. Ďalšími bojiskami legionárov sa stali Taliansko (1859) a Mexiko (1863 - 1867). Práve tu sa 30. apríla 1863 odohrala jedna z najslávnejších bitiek, ktorá vstúpila do dejín ako synonymum cti a odvahy.

Bitka pri Camerone

Dňa 30. apríla 1863 3. kompánia Cudzineckého regimentu zabezpečovala bezpečný presun zásob po ceste medzi Vera Cruz a Pueblom. Počas pochodu do určenej pozície jednotku prepadla takmer tisícka mexických povstalcov. Kapitán Danjou, aby získal krytie pred nepriateľskou paľbou, presunul svoje mužstvo do opustenej haciendy Camerone, ktorú minuli pred niekoľkými minútami.

Kompánia mala šesťdesiatdva legionárov a troch dôstojníkov, ktorí mali čeliť mnohonásobnej presile Mexičanov. K haciende, kde sa legionári pripravovali na obranu, prišiel posol s ponukou čestnej kapitulácie. Na streche ležal seržant poľského pôvodu, ktorý mu vojensky stručne naznačil, čo si myslí o tomto návrhu. Tak sa spustil jeden útok za druhým, všetky však boli s ťažkými stratami odrazené. Napoludnie začala legionárom dochádzať munícia, nemali jedlo ani vodu. Podvečer bolo nažive už len päť obrancov, na ktorých číhala armáda nepriateľov. V tejto beznádejnej situácii legionári nasadili bodáky a podnikli útok. Keď dvoch z nich pri napredovaní k mexickej pozícii zastrelili, zasiahol mexický plukovník.

Opätovne ponúkol kapituláciu. Legionári súhlasili pod podmienkou, že si smú ponechať svoje zbrane. Plukovník, dojatý ich odvahou, odpovedal slovami: „Mužom ako ste vy, nemôžem nič odmietnuť." Tento deň, ktorý vstúpil do dejín ako Camerone, sa každý rok pripomína vo všetkých táboroch Légie a oslavujú ho s veľkým zápalom a pýchou. V Aubagne, kde sa koná slávnostná prehliadka, nesú na čele pochodujúceho regimentu drevenú ruku kapitána Danjoua. Tento boj, ktorého meno je na každej legionárskej vlajke, ostáva symbolom misie, ktorá sa plní až do úplného konca.

V zákopoch svetových vojen

Roku 1914 sa pluky Francúzskej Légie zúčastnili bitky o Artois, kde utrpeli ťažké straty. Boli zreorganizované a o mesiac neskôr znova ťažko porazené pri Givenchy. Nakoniec utrpeli legionárske pluky také ťažké straty, že ich museli v septembri 1914 rozpustiť a preformovať do novej jednotky. Takto bol vytvorený RMLE (Pochodový pluk cudzineckej légie), ktorého úlohou bolo prevýšiť v boji všetky ostatné jednotky. RMLE sa zúčastnil na mnohých bitkách francúzskych bojísk a stratil tisíce vojakov. Zvlášť sa vyznamenal svojím bojovým umením v zákopoch pri Remeši, kde legionári vyčistili štyri kilometre nepriateľských línií iba puškami, bajonetmi a granátmi. Ďalším úspechom bol Verdun, kde légia uspela v misii o znovuzískanie svojich starých pozícií. Nasledovala obrana parížskeho koridoru a Légia uspela opäť, hoci s veľkým stratami.

Francúzi začali svoju ofenzívu v júli 1918 a RMLE bol opäť v prvej vlne - takmer dva týždne si legionári presekávali cestu cez Hindenburgovu líniu. Počas 2. svetovej vojny, v júni 1940, jedenásty REI (Pechotný cudzinecký pluk) takmer vyhladili pri obrane pozícií vo Verdune. Tí, ktorí prežili, sa stali zajatcami. Väčšine sa ale podarilo ujsť a znovu zasiahli do bojov. Pluk však rozpustili. Trinásta DBIE (Podbrigáda Cudzineckej légie) písala dejiny pri Narviku a Bjerviku v Nórsku, ďalší úspech prezentuje slávne víťazstvo pri Bir-Hakaim v Líbii. Légiu znova zjednotili a pokračovala vo víťazných kampaniach v Tunisku, Taliansku, Provence a Nemecku.

V roku 1940 sa Thajsko, spojenec Japonska, pokúsilo anektovať Kambodžu. Légia túto hrozbu odvrátila, ale zbytočne, pretože politickou dohodou Kambodžu odovzdali pod thajskú správu. V oblasti ostala dislokovaná len jedna jednotka - 5. REI. Ďalšími rokovaniami sa podarilo zabrániť vojne na juhu, hoci nie nadlho. Legionárov, umiestnených v garnizóne Ha Giang, čoskoro zmasakrovali a ostávajúce dva batalióny vyrazili na pochod smrti smerom k čínskej hranici. V roku 1945, ešte predtým, ako sa zvyšky 5. REI dostali do Číny, vojna skončila. Nahradila ju však ďalšia, tentoraz vojna s Ho-či Mi-nom a jeho komunistami, ktorá mala trvať ďalších deväť rokov. V nej boli zastúpené všetky pluky Légie a najslávnejšími bojiskami boli Phu Tong Hoa, Koloniálna cesta 4, a slávne Dien Bien Phu.

Dien Bien Phu

Bol to najdlhší a najtvrdší zápas francúzskych expedičných síl na Ďalekom východe. 1. BEP uskutočnil výsadok v údolí Dien Bien Phu, zabezpečil oblasť a postavil základňu. Nasledovalo 169 dní konfrontácie s Viet Minh, po ktorých prišlo 57 dní pekla. Viet Minh zaujal pozície na svahoch, obkolesujúcich pevnostný systém, a začal ostreľovanie ťažkým delostrelectvom. Zásobovanie a prísun posíl bol možný len zo vzduchu. Pristávacia dráha bola zakrátko pod kontrolou nepriateľskej protileteckej paľby.

Na pomoc prišli nielen príslušníci parajednotiek, ale k obrane tejto pozície sa dobrovoľne hlásili aj muži bez parašutistického výcviku, hoci zoskoky sa často uskutočňovali v noci. Paralelne s obliehaním Dien Bien Phu prebiehala konferencia v Ženeve. Francúzske jednotky mali záujem udržať údolie, kým nepriateľ nepožiada o prímerie. Situácia však bola neudržateľná a 8. mája padla posledná pevnosť.

Dien Bien Phu prestalo existovať. Proti 15-tisíc legionárom a príslušníkom koloniálnych plukov stálo približne 100-tisíc nepriateľov, vyzbrojených ťažkou technikou. Dvetisíc obrancov padlo, 1 500 sa stratilo v akcii, 5 800 bolo ranených. Vyše 11-tisíc vojakov sa dostalo do zajatia, z ktorého sa po štyroch mesiacoch vrátilo živých len 3 290 mužov. Bola to politická katastrofa, ktorá znamenala koniec francúzskeho koloniálneho impéria vo východne Ázii. Druhý deň po páde Dien Bien Phu požiadali francúzski vyjednávači na ženevskej konferencii o prímerie. Pre légiu sa tým vojna v Indočíne skončila.

Boj o francúzske Alžírsko

Ešte skôr, ako sa mohli legionári zotaviť z bojov, ocitli sa v Alžírsku. Tentoraz bola ich nepriateľom Armáda národného oslobodenia. Pluky Légie, ktoré mali zabezpečiť pokoj v krajine, kde žilo množstvo Francúzov, sa aktívne zúčastnili v mnohých operáciách proti rebelom a plnili si povinnosť pri ochrane hraníc. Na základe politických rokovaní medzi prezidentom De Gaullom a predstaviteľmi vzbúrencov však Alžírsko v roku 1961 získalo nezávislosť a Légiu povolali do Francúzska. Légia, ktorá vnímala Alžírsko ako svoj domov a toto rozhodnutie ako zradu, sa vzbúrila. Pokus o prevrat však nevyšiel a 1. REP (Cudzinecký parapluk) rozpustili. Od roku 1962 až po súčasnosť sú oddiely bielych anjelov umiestnené na juhu Francúzska a na Korzike, ale aj v zámorí - v Djibouti, na Madagaskare, Tahiti a Francúzskej Guayane.

Légia si získala renomé pri výkone operácií v mnohých vojnou zmietaných oblastiach. V septembri 1990 vyslali tri pluky Cudzineckej légie do oblasti Perzského zálivu. Zmocnili sa letiska Al Salman, kde sa stretli len s malým odporom. Ich ďalšou úlohou bolo zabrániť ústupu Republikánskej gardy na západ. O tejto vojne sa hovorí ako o bleskovej vojne - skončila po sto hodinách boja na zemi, pričom v nej zahynuli len traja legionári. Pod velením Organizácie spojených národov Légia udržiavala poriadok v Mogadiši a zúčastnila sa aj na konflikte v Bosne, kde zvládla viacero tajných operácií.

Pri týchto akciách vedela Francúzska légia s veľkým efektom využiť materinský jazyk svojich vojakov. V oboch oblastiach boli len ľahké straty. Charakteristika Légie za približne stosedemdesiat rokov jej existencie, sa dá vyjadriť slovami literárneho velikána Antoina de Saint Exupéryho: „Vojak nie je mužom násilia. Nosí zbraň a riskuje svoj život za chyby, ktoré nespôsobil. Neoblomne dodržiava svoje slovo až do konca, i keď vie, že bude zabudnutý."

Alena (bez overenia) 28.5.2010 - 11:20

hele Milane, samotné mi je líto, že se to rozběhlo do takovýchhle rozměrů. Neměl ses do toho míchat. Stačilo, abych dostala ten kontakt a šla jsem odtud. Ale musel jsi ukazovat, jaký jsi tady King, urážet mě i mého manžela a... jak jsi asi zjistil, jsou věci, které nespolknu a na rodinu mi nikdo šahat nebude. Vím, kdo jsi zač a tak mě spíš zaráží, že takovej pěknej 30 letej chlap má tohle zapotřebí. Ti kluci tady hledají vzor a ideál... je jim počítám od 15 do 24 let a chtějí někam patřit. Je to normální, každý jsme si tím prošli... věřit, že něco v životě dokážu, že budu někým, koho si budou ostatní vážit a že neskončím, jako moji rodiče:) až budou starší, dají mi možná za pravdu a možná ne;) Člověk by měl být hrdý v prvé řadě sám na sebe, na to, co sám dokázal a mít hlavně svojí hlavu a svoje vlastní zkušenosti. Klidně se vsadím, že ani Cháron, Samarovič, Boris a další, kdyby mě samotní potkali, by mi nikdy do očí neřekli to, co tady... je to jen o té anonymitě a potřebě sounáležitosti (držet partu - když nejsem in, budu aut). Je to dobře vidět i z těch vašich útoků na kohokoli nového Už vám sem chodit nebudu, jak jsem slíbila, ale byla bych ráda, kdyby se na mojí adresu zase neobjevovaly nějaké urážky... svědčí to víc o vás a vašem charakteru než o mě.

Majo (bez overenia) 28.5.2010 - 12:25

A kto je vlastne ten milan.k? Šak som ho tu ešte nevidel. Či si len nepamätám? A k tým "urážkám" na nových ľudí. Tak to nie je. Mňa len hnevá že nie sú ochotný si zistiť veci ktorých je plný net aj samostatne. Alebo aspoň si prečítať úseky tohoto fóra. Takže myslím že mám opodstatnené to ak nováčikom (niektorým) vynadám. :)

vlado (bez overenia) 28.5.2010 - 21:52

nejaky kosican na septembrovu vypravu do naboroveho strediska? znacka> legionarsky dochodok

Boris (bez overenia) 28.5.2010 - 23:32

Alena to neboli „jednou použité slová“, pozri si svoje príspevky. Veď ty ani nevieš čo tu píšeš. Preto mám dojem, že ti ľudia dobre vedia prečo ti nadávajú. A mám presvedčenie, že fórum ničíš iba ty, lebo sa obúvaš hneď do každého, kto sa tu vyskytne. Preboha, s akým monštrom tu ty bojuješ? Podľa tých dristov, čo píšeš, pochybujem o tvojom duševnom zdraví, uraz sa alebo nie, je mi to jedno.A radšej skonči už naozaj, urobíš veľa ľuďom radosť.

2REP (bez overenia) 29.5.2010 - 12:27

Salut, Srdečne zdravím všetkých slušných ľudí. Vidím, veľa sa tu zmenilo za takú krátku dobu...je mi z toho smutno. Ale som zase aj rád, že som aspoň takto opäť medzi vami. Teda poniektorými. A ak niekto odo mňa čaká teraz chlácholivý tón, sklamem ho, lebo čo je veľa, to je veľa. V prvom rade-toto je fórum a nie chat. Takže odkazy pre niekoho by sa asi mali dávať inou formou, ako tu.Skype, mail, telefón, atď. Za druhé- niekto, kto v légii nebol, nech tu nemudruje a nepodsúva svoje vykonštruované „teórie“. Za tretie- pýtam sa- prečo niekto, kto tu tak vehementne propaguje iné fóra, natíska linky na ne (ako by sme dávno o tých fórach nevedeli) a zdôrazňuje, že práve tam sa dozviete to, čo potrebujete, nejde na tie fóra sám, prečo sa zubami-nechtami stále drží tohto nášho-„podradného“, kde všetci a hlavne ja len klameme a zavádzame, urážame a pod. Nech si založí, alebo vybuduje vlastné fórum a keď mu potom tam niekto nevítane vletí a začne tam rozoštvávať ľudí, potom pochopí, ako to chutí. Keby mi sem čo len jediný človek, ktorého slová majú nejakú váhu-myslím tým chalanov zo starej partie, Neckyho, Charona, Braňa,Paliho a ostatných slušných ľudí napísal: „2REP, vypadni z tohto fóra, bude to lepšie“, navždy zmiznem a ešte sa aj ospravedlním. Lebo mi dôjde, že som niečo posral. Ale na to asi treba mať v hlave aj to, čomu sa hovorí mozog. A pochybujem, že ten niekto si to uvedomí. A už vôbec nie ospravedlní. V hlave má len nenávisť a neukojenú túžbu po pomste, ktorá plynie z nenaplnených ambícií sa prezentovať za každú cenu, aj tam, kde nie je vítaný. Alebo fixnú ídeu ešte z čias spoločnej republiky, keď si niektorí mudrlanti za riekou Moravou mysleli (a doteraz im to asi ostalo), že Slováci sú primitívne teliatka, ktorých treba ešte aj teraz „vychovávať“ . Spomínam na tie sviatky v Paríži s priateľkou „Holt, každej sme ňákej“.Vtedy som sa hanbil za svojich- za Slovákov... Za tieto slová sa iste neurazí ani Necky, ani žiadny slušný Moravák, Slezan, alebo Čech. Zakomplexovaných sráčov mám viete kde...Kto to zoberie osobne- jeho vec. Potom sa ho to asi naozaj týka. Už len tie „teórie“ o davovej psychóze a pod. psychologické hovadiny svedčia o niečom. A vždy som tvrdil, že ľudia by sa takýmito vecami mali zaoberať opatrne, nie do duchovného zomdletia. Najprv som bol na tú osobu nasratý, že tu víri vody a rozbíja to tu, ale po jej posledných príspevkoch som pochopil, že ona za to vlastne nemôže. Budiž jej odpustené, je mi jej už len ľúto. Myslím to úprimne, bez akéhokoľvek hnevu, alebo irónie. Ale musím dodať aj to, že ľutujem len ľudí, ktorým už niet pomoci. Sociológovia, ktorí by sami potrebovali psychiatra... Ja nemám 3O rokov,mám dávno po 40-tke, a už vôbec sa nepokladám za pekného, ale hlavu mám určite v poriadku. A nepletiem jablká s hruškami a nezamieňam ľudí. Ja som Michal, nie Milan. Napísal som to tu toľkokrát a nielen ja, že aj dement by to už pochopil. Milan K. je v tom teraz nevinne, on nie je ja, so mnou nemá nič spoločné, až na to, že sme obaja legionári. Teda on bývalý. Iba že by sme obidvaja, on aj ja tiež prepadli paranoji, no a ak by sa ešte pridal aj Necky, tak tá jej „teória“ je naplnená na 100%. Ale dúfam, že sa to nestane, to by sme rovno putovali všetci do blázinca. Čo sa týka ospravedlnenie za urážky- zase ju v tomto smere tvrdo postihla tentoraz skleróza- pozrite si príspevky : môj - Re:Francúzska légia - 08/04/2010 16:14 ________________________________________ „Salut, Cítim potrebu ešte niečo dodať.Za tie nadávky a urážky sa Alene verejne ospravedlňujem. Ak môžeš Alena, prepáč mi to...“ ________________________________________ ospravedlnil som sa verejne nielen ja, ale aj Necky (Re:Francúzska légia - 08/04/2010 19:24 –„ Jen já, se na rozdíl od něj nikomu zpovídat nebudu, omlouvám se jedině za tu nadávku Aleně,ať je klid.“ , ktorý potom nakoniec oľutoval, že to urobil. Ospravedlnil som sa raz a druhykrát nevidím dôvod! Ak tu niekto vyčíňa len preto, aby mi bol neustále za chrbtom a ješitne čaká na ospravedlnenie, nech sa páči, aj do súdneho dňa... OSPRAVEDLNIŤ BY SA MAL NIEKTO INÝ, NIE JA. Turek- buď rád, že som ti neodpovedal ja, to by si nepreglgol ani doteraz. Tvoje slová sú buď čistá provokácia, alebo máš IQ húpacieho koníka! Písal som tu snáď 20- krát, že treba ísť priamo do Aubagne, ale niektorí si nedali povedať a tak aj dopadli. Mňa nikto neviezol autom do LE, utekal som potichu, aby ma nečapli niekde naši fízli. Taký prepych ako odvoz autom neprichádzal do úvahy. A keby ma poslali preč od jednej brány, klopal by som na 9 ďalších, aj keby som mal predať košeľu a topánky, lebo do LE som naozaj chcel vstúpiť. Nikoho sa nezastávam, ale niektoré príspevky, keď ich opakovane čítam a sledujem slovné a časové súvislosti mi tiež pripadajú veľmi podozrivé. Takže pre všetkých provokatérov a špiclov môj odkaz – DOKEDY VÁS TO BUDE BAVIŤ? DAJTE KONEČNE POKOJ NORMÁLNYM ĽUĎOM! A fízlovať a udávať môžete koľko chcete! Ktosi sa tu pýtal na šance do Dinopsu/PCG: ideálni adepti by mali mať 100% zdravotný stav,hlavne úplne v poriadku cievny a dýchací obeh, zuby-tentokrát sú veľmi dôležité,ideálne športový plavec, vodnopólista, potápač.Hneď zo začiatku sa tam ale nedostaneš. Sekcia je tvorená z dôstojníkov a poddôstojníkov.Treba absolvovať stáže a kurzy, zamerané na túto oblasť.Viac o tejto jednotke nájdeš na stránke LE- 2REG. P.S. Nevykašlal som sa na vás chlapi, len som sem nemohol doteraz písať. Na dôvody sa nepýtajte a hlavne nie tu. Neckyho som prosil, aby trochu na to dozrel, rezolútne mi povedal, že on sa na slovenskom fóre rozťahovať nebude, že mu to pripadá hlúpe. Teraz mu dávam za pravdu, ten aspoň vie, čo sa patrí. (aby si nespyšnel Karle, keď si to prečítaš.Smíích). Majte sa chalani, držte sa a nedajte si toto fórum rozbiť. Je tu evidentná snaha o takéto niečo, to vidí aj slepý. Charon, ty máš dobré názory, mal by si častejšie niečo napísať.Ale chápem, nedá sa sedieť za PC, sú povinnosti.Poznám to dobre.Ale dík aj za to, že sa ozveš. A Samarovic-no počkaj, zajac! Nu pagadi zajc! Smííích. Majo-dobrá odpoveď Andrejovi.Pobavilo ma to.Tvrdé, ale správne a sadlo ako riť na šerbel. Všetkých správnych ľudí na tomto fóre zdraví 2REP

charon (bez overenia) 29.5.2010 - 22:03

zdravím 2REP a ostatných normálnych..už tu bolo dosť mŕtvo ,ešteže sa NEcki ozval sem tam. Aj ja by som rád písal častejšie no nieto času, a takisto ja som skúpejší na slovo, no snažím sa.. A Necky len nech nieje taký skromný, že sa nechce rozťahovať na tomto fóre.Toto fórum je aj jeho...Práve on má nárok písať tu koľko len chce. A Alena tebe odkazujem: Neber si ma do papule keď ma nepoznáš ,takisto ostatných chlapov tu, určite nemám 18 a ani 24 rokov, možno som starší ako ty .Ty tím ľuďom, ktorých napádaš nesiahaš ani po kotníky.

Alena (bez overenia) 30.5.2010 - 07:38

už jsem si říkala, kdy vás zase chytne alimentární frenezie;) Cháronku, jestli je tobě víc než 24, tak to teda potěž koště...

brano (bez overenia) 30.5.2010 - 12:01

Zdravim chlapi. Mam pre vas hadanku: Tvrdohlave ako baran a jedovate ako zmija, co jeto?

charon (bez overenia) 30.5.2010 - 16:17

To Alena: tak 24 som mal veľmi dávno a smejem sa na tebe ty psycholožka strašná...nebudem ti nadávať je to pod moju úroveň aj keď by si si pár pekných nadávok zaslúžila...:P

Necky (bez overenia) 30.5.2010 - 18:36

Tak nazdárek chlapíci! Zdravím všechny slušné lidi, hovada ne. A jéjdááá, koho pak tu máme.Tak tys to zvládnul béďo? Kúúúrňa chlapi, já, že se ho konečně zbavím- a nejde to, a nejde to... Ten chlap je snad nesmrtelný... Samozřejmě sranda. O nikom se tady zmiňovat raději nebudu, taky naco...Michal to napsal důsledně, jako vždycky, a je pravdou, že kdo kroutí a motá, sám se zamotá a pak neví co píše a komu píše. Někteří lidé jsou prostě jako zažívací trakt: ze všeho vyprodukují hovno. Raději pustím něco žertem, ať se to tady trošilinku uvolní. Jednoho času, ještě za totáče navštívila vaše spisovatelka Krista Bendová Sovětský Svaz a uvítal ji samotný ministr zahraničí Alexej Kosygin. Říká jí: „Tak vítej, Bando Kristova! A ona mu na to: „děkuji,soudruhu Kozísyn! Teď je to v pohodě, ale tenkrát to byl frk o zlatou mříž, hoši. Anebo tohle : „Rozmařilé ženy chodí do salónu krásy na pleťové masáže, Šetrným stačí pár facek od manžela.“ Charone díky, ale právě proto, že bych mohl zde psát cokoliv, tak si dávám pozor ať to neposeru.Některé věci a hlavně slova se nedají vzít zpátky. Jo, Karle, samozřejmě jsem se urazil, a do krve.Ten tvůj smích. Probůh, jak se může za tohle někdo urazit.Tatíček Masaryk taky hodně věcí posral a přeci se po něm jmenuje universita v Brně. A ty to posereš tím, jestli odsud odejdeš. Tak hoši- „je ti blbě? To je z vody! Proto hurááá do hospody! „ Mějte se tady jak chcete, já pádím na 3 točené kousky.Jak se znám, dám jich 6, 3 taky za 2REPa, ať jsem solidární. A souložte potichu, jinak budete mít hlučné děti. Jinak: Každá žena má slabost pro pitomce, ponevadž si myslí, že zpitoměli z lásky k ní. Necky

Jardo (bez overenia) 30.5.2010 - 19:24

V prvom rade Ta 2REP zdravim a takisto vsetkych ostatnych dakujem za info ale moja otazka bola viac menej informativna ja som si svoju sancu presral v 1995 a mozte hadat preco... Uz mam aj svoj vek (37) a mozem vam povedat ze dodnes den to niekedy lutujem Inak myslim ze v Dinopse by som bol ako ryba vo vode uz aj len koli tomu ze som potapac IANTD Trimix Diver Odjakziva sa zaujimam o jednotky tohto typu takze by som ti bol vdacny za blizsie info kedze si priamo "fundovany" A pre vas ostatnych tu mam jednu radu Nebavte sa tu kua kto ma kolko a ake zuby zajdem zubarovi a dam si ich spravit nie??? a pokial ste mlady a citite sa na to nevidim najmensi dovod to neskusit vsetkych vas zdravim a tebe 2REP dakujem za pripadne info o Dinops

Boris (bez overenia) 30.5.2010 - 23:25

Miško ty už si zabudol ako mi bolo zle po navšteve u teba v Saint Christol? Monika povedala, že ti to vratime keď prideš na dovolenku. Tu maš niečo na pripomenutie, že som to ja tu na fore Boris. http://www.youtube.com/watch?v=Kj-vxHtU4L8&feature=related to len žeby si vedel že som to ja Boro.

frentisek reis (bez overenia) 30.5.2010 - 23:30

:) :) :) [img] [color=#FFFF00][/color] prosim vas chcem sa stat le ako to mam spravit? vek 30 sportova postava je to moj sen.Som slovak ale 6 rok pracujuci v anglicku.dakujem

frantisek reis (bez overenia) 30.5.2010 - 23:39

:) :sick: :sick: :) prosim vas velmi chcem sa stat le ako na to mam ist? Je to moj sen som slovak,mam 30 rokov ,pracujuci 6 rok anglicku.Prosim Vas o radu vopred velke DAKUJEM:) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :)

2REP (bez overenia) 30.5.2010 - 23:49

Pre Frantisek Reis- daj sem svoju fotografiu, určite ti odpovieme presne a určite to oceníš.A aj my. Teraz vážne: Jardo- úplne priamo fundovaný nie som, pretože riadim inú sekciu, ale s D. mám veľa spoločného. Konečne človek, ktorý napísal názov správne. Daj mail Jardo, dám ti inštrukcie.Toto nie je na informácie pre fórum.Teda,ak máš skutočný záujem o PCG- v tvojom prípade.Mišo

patrik (bez overenia) 31.5.2010 - 18:34

jajaj chlapec chlapec si misliš že legia je to čo steba spravi frajera odlusžil som si tam 6 rokov a neje to tak ako si tu šetci mislite ked nezažiješ tak newieš reči čo ti druhy povie niesu z daleko tak ako je to naozaj misliš že naročny vicvik je včera vicvik to je jahoda oproti tomu čo ta tam naozaj čaka a ver tomu že za tyžden bi si sa otočil tam taki chlapci neskuseny pridu o život ako o ihly v kope sena tak zistiš čoje život račej ži klasicky život ako každy druhy nič nieje horšie ako bit trenovany zabijak

Koivu (bez overenia) 31.5.2010 - 18:55

čau, chcel by som sa ťa spýtať čo všetko potrebujem do Fr. légie, myslím tým aké doklady. Díky

Jardo (bez overenia) 31.5.2010 - 20:18

ved pokial viem tak Detachement Intervention Operationnelle Subaquatique po novom myslim GPCG ale velmi rad s tebou pokecam o tomto sukromne moj mail aks74@azet.sk Samozrejme ze narychlo urobeny :)

2REP (bez overenia) 1.6.2010 - 00:30

Jasne ,že narýchlo urobený a ešte bude aj menený.Vydrž Jardo, ale vidím, že si v obraze a nie šušeň.Existuje už aj nová sekcia a tá teda je...LE nespí! Je milion možností(teda pre teba dve) ako človeka angažovať ,kontaktovať. A s tvojou odbornosťou, by asi LE bblbá bola, keby nebrala...Hodím sem info aj pre tých, čo nie sú majstri ako ty. Tebe na mail už konkrétne.Michal

2REP (bez overenia) 1.6.2010 - 01:11

A čo keď sa raz na SVK vrátim? A začnem budovať nie Československé légie ale Slovenské légie ? Keď, ako som počul, maďari si budujú gardy,dáme dohromady pluky Slovákov.Parašutistov, buldozeristov, istov...Nie ožranov, skúsených ľudí. Dovidenia Buda-pest. Toto, a tie myšlienky bolo dôvod udávania. V Martine je Matica Slovenská. V Komárne je akurát tak, čo viem pomník nejakému svaeeetemu Štefanovi .Slováci, nebuďte príliš hrdí, ale za svojím si stojte! Mišo.

2REP (bez overenia) 1.6.2010 - 01:30

http://www.youtube.com/watch?v=9_fX4ubmqOg No, posúďte sami... Mišo Stačí prečítať commentáre...hnus.nech si tí sráči skúsia jeden deň v LE. Poserú aj materinské plienky!

2REP (bez overenia) 1.6.2010 - 05:10

Jardo,my nie sme dobrí-sme len skromní. A pokoríme svojími schoponosťami kedykoľvek aj 2.Rep.Vieš, velitelia chodia na stáže, učia sa, potom učia svojich. Ale-velitelia sa môžu aj posrať... naši chlapci sú dobrí! Čo mlčíte, buldozeristi, smíííích. Prisahám , komukoľvek, že sa s hrdosťou postavím s 8 ľuďmi mojej sekcie a rozdám si to s GCP! A uvidelo by sa kto z koho! Vive 2REG!-SdCIT!!! Michal PS.: Video staré, ale dobré. http://www.youtube.com/watch?v=QZyR2TLXJRo&feature=related

2REP (bez overenia) 1.6.2010 - 05:35

http://www.youtube.com/watch?v=LR1bmFlts6w&feature=related chalani. toto je naša pičovina na pobavenie, nikto z URH si to nedovolí naozaj, to by bol fakt vrana. Takže berte to ako na pobavenie, veď to sa preto aj robilo.Mišo

Jardo (bez overenia) 1.6.2010 - 07:27

[b]2REP napísal:[/b] [quote]http://www.youtube.com/watch?v=LR1bmFlts6w&feature=related chalani. toto je naša pičovina na pobavenie, nikto z URH si to nedovolí naozaj, to by bol fakt vrana. Takže berte to ako na pobavenie, veď to sa preto aj robilo.Mišo[/quote] No chalan sa odrazil ale zabudol ze treba aj povolit zovretie dlane ale napokon aj dolu hlavou sme sa to ucili :)Mas pravdu susen niesom mam mozno o 10 menej ako ty A ako si si uz mal moznost precitat v 95 som si v Strassbourgu presral sancu... a s typ GPCP s tebou suhlasim malokto totiz vie ze tymto chalanom sa dostane jeden z najintenzivnejsich vycvikov aky vo celej francuzskej armade existuje... kazdy iba o .Rep sniva ale o tychto bojovych potapacoch vie malokto..

Jardo pre 2REP (bez overenia) 1.6.2010 - 07:46

a co sa tyka mojej IANTD odbornosti nic moc za 10rokov potapania ak by som sa tomu intenzivnejsie venoval mam davno divemastera alebo instruktora ale treba aj normalny zivot zit.. A pre vas vsetkych mladych chalanov... Zuby.... kua podla mna je uplne normalne mat zuby zdrave (myslim zablombovany zub povazujem za zdravy) a co sa tyka ostatneho pokial sa citis zdravy nemas ziadne problemy tak nevidim nikde problem a pokial aj nejaky maly mas tak zatajis Dalsia vec co sa tu mnohy pytali je plavanie Myslim ze kazdy jeden vojak musi vediet plavat... Preto sa tu uz mnohy nepytajte 100x na to iste pokial na vas nase OSSR kaslu a tvrdia vam ze u nich nemate miesto dokazte si ze na to mate.. A mozte si byt isty ze aj tomu poslednemu bigosovi v LE sa dostane intenzivnejsiemu a kvalitnejsiemu vycviku ako u nas.. Sorry ze to nema ani hlavu ani pätu ale cca 20 hod som uz nespal Tak Dobru noc :)

charon pre 2 REP (bez overenia) 1.6.2010 - 13:29

2REP:tak to zlaňovanie nemalo chybu, len mi prezraď či to bolo naschvál alebo z recesie....toto sa nedá dokázať aj keby si chcel..ALE na pobavenie fakt dobré...

charon (bez overenia) 1.6.2010 - 13:37

Tú otázku s tým plávaním som ani ja nepochopil, šak by ho nezobrali ani k hasičom keď nevie plávať,alebo sa to naučí vLE keď ho hodia do vody v kanadách a v maskáčoch, pôjde ku dnu ako kameň... a pre Patrika: Ty si musel docestovať z inej planéty a nie z légie..6 rokov si bol akurát tak v prdeli...

charon pre 2 REP (bez overenia) 1.6.2010 - 13:47

Myslím si že aj to GCP je dosť nafúknuté,verím tomu že by ste ich porazili Michal..Aj kÉď sú tam dosť ťažké kritériá, ale niesú to až taký rambovia podľa mňa...myslím že keď to zvládol Gazdík zvládli by to aj iný...aj keď nič proti nemu. Je to borec.Ale spisovateľ moc dobrý nie je teda...

Jardo pre Patrika (bez overenia) 1.6.2010 - 15:30

omg... na toto iny vyraz snad ani neexistuje... Nechces nam porozpravat trosku viac o svojej kariere???

Majo (bez overenia) 1.6.2010 - 18:48

Niečo na tom čo Patrik písal bude chalani. Čo myslíte? Prečo sú také náročné hlavne pohovory? :) Výcvik je náročný, jeden z najnáročnejších. Ale psychika človeka je úplne niečo iné. Pokiaľ ťa nestrelia alebo neuvidíš niekde človeka, teda jeho bezvládne telo, nevieš ako zareaguješ. Môžeš sa hneď zosypať ale aj nemusíš. :)

Jardo pre Majo… (bez overenia) 1.6.2010 - 19:41

Pokial niesi vypatlany tak ziadny vycvik s teba neurobi zabijaka.. A to ako zareagujes v danej situacii ti ziadny psychotest spolahlivu odpoved neda...

Majo pre Jardo (bez overenia) 1.6.2010 - 20:48

Je mi to jasné čo píšeš. Ale ani Patrik nenapísal nič zlé. Silno záleží od osobnosti človeka. Nejaký degež z US Marine Corps môže mať radosť z toho keď na niekoho môže vystreliť. Napríklad. A taký legionár sa zasa tomu môže snažiť za každú cenu zabrániť lebo to nechce spraviť. Ale to je len príklad. Záleží od človeka a od toho čo do teba dávajú pri výcviku. Či teba spravia človeka alebo stroj. Veľa záleží aj od veliteľa. Len som sa ho chcel zastať, lebo ak si to tak zoberieš nikto nikomu nedal právo zasahovať do problému druhých. Takže v podstate je aj OS SR banda cvičených zabijakov. Ale záleží na tom kto sa na to ako pozrie, aký postoj zaujme a čo sa z teba stane a veľa ďalších faktorov. Ale nechcem tu moc mudrovať lebo som to nezažil. Ale toto je môj názor. :)

Pali (bez overenia) 1.6.2010 - 21:22

Jardo to ako si myslel,že ak nie si vypatlany tak z teba žiaden výcvik neurobí zabijaka.Potom, keď chcem ísť do LE musím mať psychiku na to, aby som zabil človeka? Ja neviem, či by som teraz dokázal niekoho odjebať, a ak nie myslíš si, že to znižuje moje šance na prijatie? Lebo si myslím, že nie každý koho vezmú má guráž zabiť niekoho.Myslím si, že výcvikom sa zmení aj zmýšľanie a pohľad na zabíjanie. Všetci vieme, že to patrí k službe v LE ale o tom nikto nechce rozprávať.Kto by sa aj o tom bavil.Nikto sa nepotrebuje chváliť s tým, koľko už ľudí zabil. Myslím si, že postoj k tomuto si vybuduješ počas služby v LE a časom s tým nebudeš mať problém. Je to môj názor.

Majo (bez overenia) 1.6.2010 - 21:56

Pali, super si napísal to čo som tým chcel povedať ja. Ale poupravím trochu aký mám na to názor ja. Prečo si myslíte že strašne veľa vojakov/legionárov keď sa vráti z misie je týždeň v kuse 4,5 promile v liehu na pokraji smrti? za prvé sa nevie vyrovnať s tým aké výkony nadľudské musel spraviť. Lebo jeho telo zaberalo 4x4 non-stop. A potom videl to čo videl. Veľmi málo ľudí podľa mňa má problém o niečom takom aj hovoriť že zabiť človeka. A aj legionárov možno. A ak k tomu príde že to urobiť musí, a spraví to aby sám prežil tak sa s tým nejako musí vyrovnať. Ako sa hovorí, odpustiť niekomu alebo samému sebe sa dá, ale zabudnúť na to zlé je ťažšie. neviem či súhlasíte s mojim názorom. Ale ja mám na to taký postoj. :)

Majo (bez overenia) 1.6.2010 - 21:57

Síce je vtedy strašne veľa adrenalínu v tele a v podstate si to neuvedomuješ. Ale keď sa adrenalín začne uvoľňovať z tela von, hlava začne premýšľať aktívnejšie a nie je človeka ktorého by to nezamrzelo, že to mohlo byť ináč. Možno ak je niekto s gumenou chrbticou a má z toho radosť. :)

Pali (bez overenia) 1.6.2010 - 22:26

Majo - súhlas. Jozef Staviščák-Patria nostra, partia ostrá Hneď prvá kapitola knihy má názov: Nepýtajte sa,koľkých som zabil, ale zachránil. Je to veľmi citlivá téma. A ak chceme poznať, aký je to pocit musíme to zažiť na vlastnej koži.

Majo - pobaví. :) (bez overenia) 1.6.2010 - 22:58

http://www.youtube.com/watch?v=BOfGP7-N8X4&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=R2zo02pxY4U&feature=related

2REP (bez overenia) 1.6.2010 - 23:08

Chlapi, ten "deson a rapel"- radšej foneticky, bol fakt robený pre srandu.To si nikto nedovolí prezentrovať LE takto, aj keď chalani robia videa všelijaké(viď ten pes)a potom to púšťajú na Ytube, aby bola sranda.Na čom sa hlavne(a paradoxne) potom bavia najviac dôstojníci a ručím krkom, že žiadny nepátra, ktorý "legoš" to tam dal.Skôr naopak-nejaká tichá dohoda...V ťažkých časoch si vypomáhame srandou. Jardo - o.k. beriem.Si chlap na mieste. Charon- to vieš, teraz odhalili agentov (ruských) na ministerstve obrany ČR. Tak posúď sám. Tí tam boli dávno, len nikto sa nepátra po tom, kde je nastrčená mosadz. Dúfam...pochopil. Mišo

2REP (bez overenia) 1.6.2010 - 23:11

Pali, s tým zabíjaním opatrne, niečo k tomu napíšem, keď bude nálada. Ale nekáram ťa, slová dobré...

Pridať nový komentár