Francúzska légia

mir 14.8.2007 - 21:26

História Francúzskej légie

francuzska legia

Máloktorý bojový zbor na svete je ovenčený takým množstvom mýtov a legiend ako Francúzska cudzinecká légia. Jej členmi sú dobrovoľníci, ktorí za sebou nechali svoje sociálne aj rodinné zázemie, pričom svoje úlohy plnia s odhodlaním, nad ktorým svet žasne.

Cudzinecká légia bola založená 9. marca 1831 rozkazom Ľudovíta Filipa, kráľa Francúzska. Bol to čas politických nepokojov a tento oddiel plnil úlohu ochrancu kráľovskej moci. Väčšinu dôstojníckeho zboru tvorili veteráni Napoleonovej Grand Armee a mužstvo predstavovalo národnostne pestrú zmes, v ktorej bola zastúpená celá Európa.

V Légii sa objavili aj francúzski regrúti, ktorí sa snažili uniknúť pozornosti miestnej polície. Boli to dobrovoľníci vo veku medzi 18. a 40. rokom, s pravým alebo prijatým menom. Kráľ správne predpokladal, že platení žoldnieri nebudú pri plnení rozkazov rozmýšľať o ich príčinách alebo politickej korektnosti. Légia bola po potlačení nepokojov v Paríži okamžite zapojená do bojov o Alžírsko.

V roku 1835 však tento bojový zbor prešiel pod španielsku kontrolu. Následne sa na rovnakom princípe vytvorila druhá Légia, ktorá získala a udržala pre francúzskeho kráľa Alžírsko, ktoré sa stalo na dlhý čas jej domovom. Vo svojej africkej misii plnili legionári dôležitú úlohu - udržiavali poriadok, potláčali povstania domorodých nomádskych kmeňov a kolonizovali Severnú Afriku. Budovali cestné komunikácie na rýchle presuny, púštne pevnosti a časom tu vzniklo aj mesto Légie - Siddi bel Abbés.

Česť a odvaha

Francúzska cudzinecká légia zdedila tradície žoldnierskych vojsk, ktoré využívali francúzski králi už v stredoveku - škótskej gardy Karola VII. alebo neskôr Napoleonových poľských kopijníkov. Farbami tejto elitnej časti vojska sú zelená a červená, ktoré používali Švajčiarske gardy slúžiace trónu bielej ľalie. Znakom a symbolom zároveň je granát, z ktorého vychádza sedem plameňov, pričom dva z nich sú ohnuté smerom nadol.

Vzťahy medzi tými, ktorí rozkazy vydávajú a tými, ktorí ich plnia, sú vybudované na veľmi vyvinutom „esprit de corps", založenom na niekoľkých jednoduchých princípoch: disciplína a česť, radosť z dobre vykonanej práce a oddanosť svojej minulosti. Heslom Légie je "Honeur et Valour" - Česť a odvaha. Po vstupe do Légie nastáva veľmi tvrdá selekcia. Mnohí kandidáti nevyhovejú buď zo zdravotných alebo morálnych dôvodov.

Legionár je zriedka anjel, ale nikdy nie zločinec. Každý nový člen je dobrovoľník, ktorý chce uniknúť svojej minulosti, osobnej alebo rodinnej kríze, vo svojom sociálnom alebo politickom živote. Príkladom posledného fenoménu je masívny príliv dobrovoľníkov z Alsaska po roku 1871, zo Španielska roku 1939 a z Východnej Európy po roku 1945. Pre ostatných, ktorí sa nechcú zmieriť s limitmi strednej vrstvy, Légia znamená možnosť dobrodružného života. Všetkých jej členov spája súdržnosť, spečatená disciplínou a rešpektom k tradíciám.

Francúzska légia v krymskom konflikte

Časom sa stala Légia bojovou silou, ktorá obhajovala záujmy Francúzska aj v tých najodľahlejších končinách. Bola zapojená do Krymskej vojny 1853 - 1856, kde zohrala hlavnú úlohu pri dobývaní Sevastopoľu. Zámerom Francúzov v tomto konflikte bolo pomôcť svojmu spojencovi, tureckému sultánovi, pri získaní prístupu k prieplavu medzi Čiernym a Stredozemným morom. Po počiatočných rýchlych víťazstvách sa 1. a 2. cudzinecký pluk pokúsil o dobytie opevneného prístavu Sevastopoľ, čo vyústilo do blokády, ktorá trvala rok. Légia kvôli chorobám a zlému počasiu už nemohla dlhšie čakať a padlo rozhodnutie podniknúť frontálny útok.

Prvý pokus sa nevydaril a jednotky sa museli stiahnuť s ťažkými stratami. Pokúsili sa o to znova, s rovnakým výsledkom. Napriek tomu sa nevzdali a skúsili to po tretí raz. Sevastopoľ padol 8. septembra 1855. Ďalšími bojiskami legionárov sa stali Taliansko (1859) a Mexiko (1863 - 1867). Práve tu sa 30. apríla 1863 odohrala jedna z najslávnejších bitiek, ktorá vstúpila do dejín ako synonymum cti a odvahy.

Bitka pri Camerone

Dňa 30. apríla 1863 3. kompánia Cudzineckého regimentu zabezpečovala bezpečný presun zásob po ceste medzi Vera Cruz a Pueblom. Počas pochodu do určenej pozície jednotku prepadla takmer tisícka mexických povstalcov. Kapitán Danjou, aby získal krytie pred nepriateľskou paľbou, presunul svoje mužstvo do opustenej haciendy Camerone, ktorú minuli pred niekoľkými minútami.

Kompánia mala šesťdesiatdva legionárov a troch dôstojníkov, ktorí mali čeliť mnohonásobnej presile Mexičanov. K haciende, kde sa legionári pripravovali na obranu, prišiel posol s ponukou čestnej kapitulácie. Na streche ležal seržant poľského pôvodu, ktorý mu vojensky stručne naznačil, čo si myslí o tomto návrhu. Tak sa spustil jeden útok za druhým, všetky však boli s ťažkými stratami odrazené. Napoludnie začala legionárom dochádzať munícia, nemali jedlo ani vodu. Podvečer bolo nažive už len päť obrancov, na ktorých číhala armáda nepriateľov. V tejto beznádejnej situácii legionári nasadili bodáky a podnikli útok. Keď dvoch z nich pri napredovaní k mexickej pozícii zastrelili, zasiahol mexický plukovník.

Opätovne ponúkol kapituláciu. Legionári súhlasili pod podmienkou, že si smú ponechať svoje zbrane. Plukovník, dojatý ich odvahou, odpovedal slovami: „Mužom ako ste vy, nemôžem nič odmietnuť." Tento deň, ktorý vstúpil do dejín ako Camerone, sa každý rok pripomína vo všetkých táboroch Légie a oslavujú ho s veľkým zápalom a pýchou. V Aubagne, kde sa koná slávnostná prehliadka, nesú na čele pochodujúceho regimentu drevenú ruku kapitána Danjoua. Tento boj, ktorého meno je na každej legionárskej vlajke, ostáva symbolom misie, ktorá sa plní až do úplného konca.

V zákopoch svetových vojen

Roku 1914 sa pluky Francúzskej Légie zúčastnili bitky o Artois, kde utrpeli ťažké straty. Boli zreorganizované a o mesiac neskôr znova ťažko porazené pri Givenchy. Nakoniec utrpeli legionárske pluky také ťažké straty, že ich museli v septembri 1914 rozpustiť a preformovať do novej jednotky. Takto bol vytvorený RMLE (Pochodový pluk cudzineckej légie), ktorého úlohou bolo prevýšiť v boji všetky ostatné jednotky. RMLE sa zúčastnil na mnohých bitkách francúzskych bojísk a stratil tisíce vojakov. Zvlášť sa vyznamenal svojím bojovým umením v zákopoch pri Remeši, kde legionári vyčistili štyri kilometre nepriateľských línií iba puškami, bajonetmi a granátmi. Ďalším úspechom bol Verdun, kde légia uspela v misii o znovuzískanie svojich starých pozícií. Nasledovala obrana parížskeho koridoru a Légia uspela opäť, hoci s veľkým stratami.

Francúzi začali svoju ofenzívu v júli 1918 a RMLE bol opäť v prvej vlne - takmer dva týždne si legionári presekávali cestu cez Hindenburgovu líniu. Počas 2. svetovej vojny, v júni 1940, jedenásty REI (Pechotný cudzinecký pluk) takmer vyhladili pri obrane pozícií vo Verdune. Tí, ktorí prežili, sa stali zajatcami. Väčšine sa ale podarilo ujsť a znovu zasiahli do bojov. Pluk však rozpustili. Trinásta DBIE (Podbrigáda Cudzineckej légie) písala dejiny pri Narviku a Bjerviku v Nórsku, ďalší úspech prezentuje slávne víťazstvo pri Bir-Hakaim v Líbii. Légiu znova zjednotili a pokračovala vo víťazných kampaniach v Tunisku, Taliansku, Provence a Nemecku.

V roku 1940 sa Thajsko, spojenec Japonska, pokúsilo anektovať Kambodžu. Légia túto hrozbu odvrátila, ale zbytočne, pretože politickou dohodou Kambodžu odovzdali pod thajskú správu. V oblasti ostala dislokovaná len jedna jednotka - 5. REI. Ďalšími rokovaniami sa podarilo zabrániť vojne na juhu, hoci nie nadlho. Legionárov, umiestnených v garnizóne Ha Giang, čoskoro zmasakrovali a ostávajúce dva batalióny vyrazili na pochod smrti smerom k čínskej hranici. V roku 1945, ešte predtým, ako sa zvyšky 5. REI dostali do Číny, vojna skončila. Nahradila ju však ďalšia, tentoraz vojna s Ho-či Mi-nom a jeho komunistami, ktorá mala trvať ďalších deväť rokov. V nej boli zastúpené všetky pluky Légie a najslávnejšími bojiskami boli Phu Tong Hoa, Koloniálna cesta 4, a slávne Dien Bien Phu.

Dien Bien Phu

Bol to najdlhší a najtvrdší zápas francúzskych expedičných síl na Ďalekom východe. 1. BEP uskutočnil výsadok v údolí Dien Bien Phu, zabezpečil oblasť a postavil základňu. Nasledovalo 169 dní konfrontácie s Viet Minh, po ktorých prišlo 57 dní pekla. Viet Minh zaujal pozície na svahoch, obkolesujúcich pevnostný systém, a začal ostreľovanie ťažkým delostrelectvom. Zásobovanie a prísun posíl bol možný len zo vzduchu. Pristávacia dráha bola zakrátko pod kontrolou nepriateľskej protileteckej paľby.

Na pomoc prišli nielen príslušníci parajednotiek, ale k obrane tejto pozície sa dobrovoľne hlásili aj muži bez parašutistického výcviku, hoci zoskoky sa často uskutočňovali v noci. Paralelne s obliehaním Dien Bien Phu prebiehala konferencia v Ženeve. Francúzske jednotky mali záujem udržať údolie, kým nepriateľ nepožiada o prímerie. Situácia však bola neudržateľná a 8. mája padla posledná pevnosť.

Dien Bien Phu prestalo existovať. Proti 15-tisíc legionárom a príslušníkom koloniálnych plukov stálo približne 100-tisíc nepriateľov, vyzbrojených ťažkou technikou. Dvetisíc obrancov padlo, 1 500 sa stratilo v akcii, 5 800 bolo ranených. Vyše 11-tisíc vojakov sa dostalo do zajatia, z ktorého sa po štyroch mesiacoch vrátilo živých len 3 290 mužov. Bola to politická katastrofa, ktorá znamenala koniec francúzskeho koloniálneho impéria vo východne Ázii. Druhý deň po páde Dien Bien Phu požiadali francúzski vyjednávači na ženevskej konferencii o prímerie. Pre légiu sa tým vojna v Indočíne skončila.

Boj o francúzske Alžírsko

Ešte skôr, ako sa mohli legionári zotaviť z bojov, ocitli sa v Alžírsku. Tentoraz bola ich nepriateľom Armáda národného oslobodenia. Pluky Légie, ktoré mali zabezpečiť pokoj v krajine, kde žilo množstvo Francúzov, sa aktívne zúčastnili v mnohých operáciách proti rebelom a plnili si povinnosť pri ochrane hraníc. Na základe politických rokovaní medzi prezidentom De Gaullom a predstaviteľmi vzbúrencov však Alžírsko v roku 1961 získalo nezávislosť a Légiu povolali do Francúzska. Légia, ktorá vnímala Alžírsko ako svoj domov a toto rozhodnutie ako zradu, sa vzbúrila. Pokus o prevrat však nevyšiel a 1. REP (Cudzinecký parapluk) rozpustili. Od roku 1962 až po súčasnosť sú oddiely bielych anjelov umiestnené na juhu Francúzska a na Korzike, ale aj v zámorí - v Djibouti, na Madagaskare, Tahiti a Francúzskej Guayane.

Légia si získala renomé pri výkone operácií v mnohých vojnou zmietaných oblastiach. V septembri 1990 vyslali tri pluky Cudzineckej légie do oblasti Perzského zálivu. Zmocnili sa letiska Al Salman, kde sa stretli len s malým odporom. Ich ďalšou úlohou bolo zabrániť ústupu Republikánskej gardy na západ. O tejto vojne sa hovorí ako o bleskovej vojne - skončila po sto hodinách boja na zemi, pričom v nej zahynuli len traja legionári. Pod velením Organizácie spojených národov Légia udržiavala poriadok v Mogadiši a zúčastnila sa aj na konflikte v Bosne, kde zvládla viacero tajných operácií.

Pri týchto akciách vedela Francúzska légia s veľkým efektom využiť materinský jazyk svojich vojakov. V oboch oblastiach boli len ľahké straty. Charakteristika Légie za približne stosedemdesiat rokov jej existencie, sa dá vyjadriť slovami literárneho velikána Antoina de Saint Exupéryho: „Vojak nie je mužom násilia. Nosí zbraň a riskuje svoj život za chyby, ktoré nespôsobil. Neoblomne dodržiava svoje slovo až do konca, i keď vie, že bude zabudnutý."

Majo pre 2REP (bez overenia) 1.6.2010 - 23:25

Zdravím ťa, neviem či sa ti nejaký ten text podarilo vypracovať o tej tvojej sekcii. Teda horský strelci. Viem že si mi to posielal ale tam ten transfer informácii nejako vtedy zablbol a nič nechodilo. Tak ak bude možnosť a čas skús to znova. Ale tak aby ťa to v niečom neobmedzovalo. Ďakujem ti. B)

Majo (bez overenia) 1.6.2010 - 23:40

Toto by mohlo niekedy v budúcnosti pomôcť. :) Pre nováčikov samozrejme. http://www.youtube.com/watch?v=pTkQTvr2524&feature=related

2REP (bez overenia) 1.6.2010 - 23:57

Nič nepropagujem, to že niekto niekoho pozná, nič neznamená. Ale tvrdím jedno- prototyp skromného chlapa. Pritom si dovolím povedať,že na to má.Bodaj by všetci z SAS boli ako medvedík. http://www.youtube.com/watch?v=6x6ZSpvDezc&feature=related

2REP pre Majo (bez overenia) 1.6.2010 - 23:59

Už si načuchol alenovštinou, alebo si len neopatrný a momentálne ti zajebalo?

Michal M (bez overenia) 2.6.2010 - 15:40

Zdravim. Už dlhšie uvažujem o vstupe do Légie ale nechcem ísť sám. Je tu niekdo zo "Západu" a rozmýšla že by do Légie vstúpil aj on? Ak hej tak mi napis e-mail na adresu: martini65@azet.sk Dohodneme sa a možme ísť spolu....

Adjudant (bez overenia) 2.6.2010 - 20:53

No chlapci ja z vas nemožem rozpravate akoby bola legia iba dobrodružstvo nekto z vas tam nepojde a kto tam pojde tak to je strongman ktory si necha skakat po hlave od deti nazyvanych dostojnikmi

Adjudant (bez overenia) 2.6.2010 - 20:53

No chlapci ja z vas nemožem rozpravate akoby bola legia iba dobrodružstvo nekto z vas tam nepojde a kto tam pojde tak to je strongman ktory si necha skakat po hlave od deti nazyvanych dostojnikmi

Valér (bez overenia) 4.6.2010 - 15:40

Pozdravujem. Tak vidím, že sa to tu pomenilo.Hodnu chvíľu som hľadal NAJČÍTANEJŠIE ČLÁNKY a F.Légiu. To Adjutant --- pokiaľ viem, dôstojnik na tomto fore je zatiaľ iba jeden.2REP. On je podľa teba dieťa? A je už aj ďalší článok o Légii ako som tu zistil.Od Mareka Beleščáka, o vzniku Légie.

Majo pre Pišta (bez overenia) 4.6.2010 - 17:44

13e régiment de dragons parachutistes - je to regiment špecializovaných parašutistov. Vážne na vysokej úrovni. Má to len jednu chybu. Je to regulárna armáda - šlabori. Takže nič pre cudzincov. :)

frenky (bez overenia) 4.6.2010 - 20:25

ale vsak traba to zazit ja viem ze tam nieje vsetko sladke ale tvrde ja som si toho vedomi.ako je tam najkracsia doba?

Majo (bez overenia) 5.6.2010 - 12:19

"Courage, Solidarité, Engagement Respects et Honneurs à tous ceux qui risquent leur vie pour préserver la Paix et Lutter contre le terrorisme." (P. C. - pred 15 minútami)

Jardo (bez overenia) 6.6.2010 - 04:34

[b]Jardo napísal:[/b] [quote]jedno male pozadie zial iba 1280x1024 ;)[/quote] zial nepreslo mi :(

2REP (bez overenia) 6.6.2010 - 23:17

Pali - krasne citat- „nepytajte sa kolkych som zabil, ale zachranil.“... Kniha je o zivote, to je pravda, ale aj Hatari ma pravdu.Ludia bazia po senzacii, po zaplateni „panaka, poldeci, ako to bolo? No, chod si to vyskusat, potom uvidis. Nie,nepaci sa mi, aky zivot teraz zije Dodo, ... ale respektujem ho. Neklesol pod uroven, ostal legionarom.Len ma serie, že poskytuje rozhovory kdekomu.V tom sa nezmenil. Vzdy chcel byt niekto... teraz je nula. Dodo, do pici, cesta vedie hore, nie dolu.... Milan ta polozil slovami....Rozumieme dzungli, nie ludom! Allez!!! Pospominaj na toho, koho si najprv k smrti nenavidel. Dovetok: kokotikovia, dobru noc. To sa netyka starej partie a ludi typu CHARON, JARDO,PALI, BRANO, ATD.

2REP (bez overenia) 6.6.2010 - 23:40

http://www.youtube.com/watch?v=Rd88CloxHDU&feature=related Frappe a mort... Mais mon petit coeur y restera Francais!!!! Ktosi, ako 1REC tu pindal, ze sa to nespieva... Ho-ho - ho - crviacik, na notres partisans nezabudame. ja uz som Francais davno. Mais mon petit coeur y restera Francais!

2REP (bez overenia) 7.6.2010 - 00:46

http://www.youtube.com/watch?v=w-4vynEzaCQ&feature=related Staci vypustit tu vodnu nadrz Gabcikovo.A Buda Pest je 6 m pod vodou. Slovaci-koho sa bojite-Madarov, co neuznavaju Trianon? Slovaci sme od rodu- Trnava.....-do pice , do boja.... Majo , Majko, drz to do puce.ô.... povstan!!!!!!!!!“!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Hor sa do boja!!! Dost bolo Madarov.LE je jedna rodina , ale.... Madarske gardy skolene byvalymi legionarmi??? Uz viete, vy kokoti, preco mi zakazali kontaktovat vas?? Poddostojnik je aj kapral, Caporal, Zradcovia!!!! A ja dostojnik. Ja som Martincan- Michal. Ked do boja,tak pojdeme... Dokial Slovak na Slovensku pánom nebude Nech zije General Milan Rastislav Stefanik-legionar. Miso C. http://www.youtube.com/watch?v=w-4vynEzaCQ&feature=related Miso MADARI-ZA DUNAJ!!!! For „palatrooopers“ You mother fucker :Slovaks are a thousand years old nation, you thumbnail... We are Slovaks: listen our hymne: youz MF..

2REP pre Samka (bez overenia) 7.6.2010 - 00:54

Vydrz, nie je ako ma byt ale bude ako nebude. My sa nedame. Ty si skutocny priatel pisem verejne na toto forum.Vies preco? Lebo si ta vazim ! Tu mas nieco odo mna Samko: http://www.youtube.com/watch?v=t74er5nTMHo&feature=related A toto spievam s mojimi priatelmi teraz... Marusya raz dva try kalyna coornaya..

Igorj (bez overenia) 7.6.2010 - 01:10

Ot IGorj i Mikhail vtaroj rep Posmotri Samara samarovic koe dela....úúúúúúúúúúúúúú http://www.youtube.com/watch?v=ZmskmfM5hx8&feature=related toj my, zajonbanyje ukrajincy

samarovic. (bez overenia) 7.6.2010 - 01:52

Igorj úúúúúúúúúúúúú posmotri eto tanec toj my http://www.youtube.com/watch?v=KlDxMDSkeuw&feature=PlayList&p=50E0C61EE856514E&playnext_from=PL&playnext=1&index=15

2REP-hlavne pr… (bez overenia) 7.6.2010 - 02:22

http://www.youtube.com/watch?v=1KoNUYLBnX8&feature=related Mat taku dceru, ako je Kristina ,tak sa poseriem od radosti...Hmmmm. Oj to ne vecer...Jej takmer najlepšia pieseň. Mimochodom, vcera oslavila nejaky sviatok. Mišo P.S. I sarvali csornuju sapku iz tvojej bujnoj golovy...Strhli ti capicu ciernu z tvojej bujnej hlavy...

Igorj (bez overenia) 7.6.2010 - 02:39

Jobb. Uzas.Eto shto? Slovak folk festival? http://www.youtube.com/watch?v=KlDxMDSkeuw&feature=PlayList&p=50E0C61EE856514E&playnext_from=PL&playnext=1&index=15 Samarovich- prekrasno – dolzny derzatj sovmesno slovjani. My svoji. Zenscina - Darina Lajcakova- bewst Slovak folk singer ever- no competition in history for and in Slovak folk songs.. Mikhail- Misa- objasnit boljshe. Davaj vodku, molodets.Mish skazal ty pozhiloj i tak? Korenj eta korenj.Zdorovyj.*Molodyie-bljadj, na pizdu paslatj.Ty nash, davaj! Nado prijehatj. Davaj!

Igorj (bez overenia) 7.6.2010 - 02:45

Obmanul, odsemok to nash hopak!!! SLUK to Podduklanskyj ansamblj ilji Slobvatskyyij hudozestvennyj ansasmblj? SLUK samyyyj lutshyj, lutshyyij cem nashi, golov doloj.Palenka vypijem- eto samohonka?? A Darinka Lascakova!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Srednaja Slovakija Privet drug.

2REP (bez overenia) 7.6.2010 - 03:06

„Igorj úúúúúúúúúúúúú posmotri eto tanec toj my“ http://www.youtube.com/watch?v=KlDxMDSkeuw&feature=PlayList&p=50E0C61EE856514E&playnext_from=PL&pl KUaynext=1&index=15“ Tak teraz som na kolenách.Síce už doma, ale hotový z toho.Samo, ty si tancoval, alebo tancuješ v SĽUKU? Boha Ti chlape. Ale veď akože to,... oj, Boha ti, veď zakrepčíme tuná, hybaj, nehnij tam už toľko.A Samko-jednô takvô vystúpenie vybavíš a ...joj, chlape, škoda reči.... slzy sa tisnú.Ale veď čo to, akô to, tam ma na konci aj po mene volajú... Bodaj ho, chlapa. Samko, a nejaké to CD by sa nenašlo? Jebem ti, s tou studňou murovanou!!! Dostal si ma! Za to má FAMAS, funkčnú, či už v LE budeš, alebo nie! Tu máte Slováci nepoučiteľní, -nepíše Samo pičoviny, ale keď zavesí, tak ani valašku do macovej hlavy doprostred!!! Boha vám! Berte si príklad! A nie zuby a kokotiny... Traba ísť spať.

samarovic. (bez overenia) 7.6.2010 - 03:44

2REP Ďakujem ti! ale nie netancujem v SĽUKU poslal som to pre vás Kuuua teraz nechápem nejak ni to nepasuje kto je to dievča Darinka Lascakova !!!! http://www.youtube.com/watch?v=Azl8dkltrnE http://www.youtube.com/watch?v=YohDlIC93cI&feature=related ale majú niečo do seba ;)

samarovic. (bez overenia) 7.6.2010 - 04:01

Igorj da eto Slovak folk festival eto znajes ? Lucnica http://www.youtube.com/watch?v=wXEFIm5huSA&feature=related ja lublju eto no ne tancevat ,a kto Darinka ?

2REP (bez overenia) 7.6.2010 - 04:23

Keďže som značne opitý a na dôstojníka-dieťa, ako ma nepomenoval adjudant, lebo určite to nemyslel zle-on myslel tých fr. sopliakov po škole, čo nevedia ani čo je Famas,sa po vzore Neckyho mienim vzdať služby v LE.Mierte vysoko, lebo tu budem ešte tak 6 mesiacov, a končím. Tiež pre kreténov , ktorí udávali-smola, pre ľudí dobrých-budem asi v 1RE.Alebo v Novej Kaledónii. Ešte jedna misia a končím. Alenkovsko-Milanovské teórie sú mi s odpustením v riti.Dodo, už môžeš písať sem, čo chceš. Aj ty Milan. Aj tak si sem nenapísal ani hovno. Len pi—ko—vi ny.Popularita v mediach a slovenskych je dobra na dve veci- na k a p. Končim 4. kontrakt a mam to v p...i. Nie som Lopez. Nie som Katalánec. On nemá kam ísť, ja áno. Žraločíkovia , Geneviéve, buldozeristi, horskí strelci /GRH2/, snežní muži, vrany, ľudia s obrovskou psychickou ťarchou , čo ďalej, ako to bude, to sa uvidí.Nikto ma nenúti, nikto ma nezbavil funkcie ani hodnosti.Odchádzam sám. Jebať celú Légiu! Po toľkých rokoch mám právo na to, aby som nemusel niekomu ráno jebnúť, len preto, že je kokot, lebo sa ním narodil a ním asi aj zomrie. A že si po otcovi, dôstojníkovi v ČSĽA, ktorý spáchal samovraždu radšej, než slúžiť ďalej so sviňami, si vážim a ctím jednu vec: vojak, jedno aký- má slúžiť armáde.Raz zapochybuje-musí padať, aby neurobil hanbu-armáde. Michal C. P.S.Priatelia, 6 mes-dlhá doba.Sme v kontakte.

samarovic. (bez overenia) 7.6.2010 - 04:36

Ďakujem ti kamarát ešte som tu a počúvam ťa ! tu máš niečo z murovanej studne ;) http://www.youtube.com/watch?v=fpuUKpxxAT8&feature=related

2REP (bez overenia) 7.6.2010 - 04:42

http://www.youtube.com/watch?v=34WuEsV4qC4&feature=related Pre variantu, bratu.Ale pôvodný text ti dám kedykoľvek na mail. Máte mokro, čo? Čo robí vláda?

samarovic. (bez overenia) 7.6.2010 - 04:53

Hej mame mokro ale vládu teraz zaujímajú voľby na slovenský národ jebú prajem im aby skapali !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

2REP (bez overenia) 7.6.2010 - 04:53

Áno, keď ti zoberú aj tu piču, tak potom návidíš režim.Ale ľudia sú nepoučiteľní, pozri, ako Matka Zem vracia údery.Už to dlho nepotrvá.Ale máš aj mail,Len zatiaľ píš sem. Igorj je grogy, tak dopíjam a píšem kokotiny... Smííích. Geneviéve nie je zúfalá, žena s nadhľadom.Veď prídeš, uvidíš.Mišo Terazky nech napíšu kokotíkovia o zuboch, bude to"absurdní" ako by povedal major Haluška . Necky má rakovinu-bohužiaľ....

samarovic. (bez overenia) 7.6.2010 - 05:03

čo je toto za pojebaný svet ? a pojebaných ludí ? nech vedia všetci že od kedy ťa čítam tak som sa zmenil. Vďaka tebe no tak ti za to ďakujem Miško

2REP (bez overenia) 7.6.2010 - 05:22

http://www.youtube.com/watch?v=-VLUYj_gpRU&feature=response_watch Dakujem, je to super až na to že nám kradnú myšlienky. V n iečom ten Jardo mal pravdu.

samarovic. (bez overenia) 7.6.2010 - 05:38

Maže ?? tak nech sa nažere ten kokotík http://www.youtube.com/watch?v=wW-0xDW9Bz4&feature=related

Jardo pre 2REP (bez overenia) 7.6.2010 - 07:31

Miso vobec si nemyslim ze "jebat celu legiu " si myslel vazne.. Po 20 rokoch budes odchadzat so ctou a pocitom ze si nieco dokazal.. A to ze si sa zrubal??? A co?? Kazdy potrebujeme vypustit ventil Ja to takto pravidelne raz do mesiaca spravim len ja to volam "hard reset" :evil: a zdravim vsetkych spravnych chalanov s tohto fora

Pridať nový komentár