Francúzska légia

mir 14.8.2007 - 21:26

História Francúzskej légie

francuzska legia

Máloktorý bojový zbor na svete je ovenčený takým množstvom mýtov a legiend ako Francúzska cudzinecká légia. Jej členmi sú dobrovoľníci, ktorí za sebou nechali svoje sociálne aj rodinné zázemie, pričom svoje úlohy plnia s odhodlaním, nad ktorým svet žasne.

Cudzinecká légia bola založená 9. marca 1831 rozkazom Ľudovíta Filipa, kráľa Francúzska. Bol to čas politických nepokojov a tento oddiel plnil úlohu ochrancu kráľovskej moci. Väčšinu dôstojníckeho zboru tvorili veteráni Napoleonovej Grand Armee a mužstvo predstavovalo národnostne pestrú zmes, v ktorej bola zastúpená celá Európa.

V Légii sa objavili aj francúzski regrúti, ktorí sa snažili uniknúť pozornosti miestnej polície. Boli to dobrovoľníci vo veku medzi 18. a 40. rokom, s pravým alebo prijatým menom. Kráľ správne predpokladal, že platení žoldnieri nebudú pri plnení rozkazov rozmýšľať o ich príčinách alebo politickej korektnosti. Légia bola po potlačení nepokojov v Paríži okamžite zapojená do bojov o Alžírsko.

V roku 1835 však tento bojový zbor prešiel pod španielsku kontrolu. Následne sa na rovnakom princípe vytvorila druhá Légia, ktorá získala a udržala pre francúzskeho kráľa Alžírsko, ktoré sa stalo na dlhý čas jej domovom. Vo svojej africkej misii plnili legionári dôležitú úlohu - udržiavali poriadok, potláčali povstania domorodých nomádskych kmeňov a kolonizovali Severnú Afriku. Budovali cestné komunikácie na rýchle presuny, púštne pevnosti a časom tu vzniklo aj mesto Légie - Siddi bel Abbés.

Česť a odvaha

Francúzska cudzinecká légia zdedila tradície žoldnierskych vojsk, ktoré využívali francúzski králi už v stredoveku - škótskej gardy Karola VII. alebo neskôr Napoleonových poľských kopijníkov. Farbami tejto elitnej časti vojska sú zelená a červená, ktoré používali Švajčiarske gardy slúžiace trónu bielej ľalie. Znakom a symbolom zároveň je granát, z ktorého vychádza sedem plameňov, pričom dva z nich sú ohnuté smerom nadol.

Vzťahy medzi tými, ktorí rozkazy vydávajú a tými, ktorí ich plnia, sú vybudované na veľmi vyvinutom „esprit de corps", založenom na niekoľkých jednoduchých princípoch: disciplína a česť, radosť z dobre vykonanej práce a oddanosť svojej minulosti. Heslom Légie je "Honeur et Valour" - Česť a odvaha. Po vstupe do Légie nastáva veľmi tvrdá selekcia. Mnohí kandidáti nevyhovejú buď zo zdravotných alebo morálnych dôvodov.

Legionár je zriedka anjel, ale nikdy nie zločinec. Každý nový člen je dobrovoľník, ktorý chce uniknúť svojej minulosti, osobnej alebo rodinnej kríze, vo svojom sociálnom alebo politickom živote. Príkladom posledného fenoménu je masívny príliv dobrovoľníkov z Alsaska po roku 1871, zo Španielska roku 1939 a z Východnej Európy po roku 1945. Pre ostatných, ktorí sa nechcú zmieriť s limitmi strednej vrstvy, Légia znamená možnosť dobrodružného života. Všetkých jej členov spája súdržnosť, spečatená disciplínou a rešpektom k tradíciám.

Francúzska légia v krymskom konflikte

Časom sa stala Légia bojovou silou, ktorá obhajovala záujmy Francúzska aj v tých najodľahlejších končinách. Bola zapojená do Krymskej vojny 1853 - 1856, kde zohrala hlavnú úlohu pri dobývaní Sevastopoľu. Zámerom Francúzov v tomto konflikte bolo pomôcť svojmu spojencovi, tureckému sultánovi, pri získaní prístupu k prieplavu medzi Čiernym a Stredozemným morom. Po počiatočných rýchlych víťazstvách sa 1. a 2. cudzinecký pluk pokúsil o dobytie opevneného prístavu Sevastopoľ, čo vyústilo do blokády, ktorá trvala rok. Légia kvôli chorobám a zlému počasiu už nemohla dlhšie čakať a padlo rozhodnutie podniknúť frontálny útok.

Prvý pokus sa nevydaril a jednotky sa museli stiahnuť s ťažkými stratami. Pokúsili sa o to znova, s rovnakým výsledkom. Napriek tomu sa nevzdali a skúsili to po tretí raz. Sevastopoľ padol 8. septembra 1855. Ďalšími bojiskami legionárov sa stali Taliansko (1859) a Mexiko (1863 - 1867). Práve tu sa 30. apríla 1863 odohrala jedna z najslávnejších bitiek, ktorá vstúpila do dejín ako synonymum cti a odvahy.

Bitka pri Camerone

Dňa 30. apríla 1863 3. kompánia Cudzineckého regimentu zabezpečovala bezpečný presun zásob po ceste medzi Vera Cruz a Pueblom. Počas pochodu do určenej pozície jednotku prepadla takmer tisícka mexických povstalcov. Kapitán Danjou, aby získal krytie pred nepriateľskou paľbou, presunul svoje mužstvo do opustenej haciendy Camerone, ktorú minuli pred niekoľkými minútami.

Kompánia mala šesťdesiatdva legionárov a troch dôstojníkov, ktorí mali čeliť mnohonásobnej presile Mexičanov. K haciende, kde sa legionári pripravovali na obranu, prišiel posol s ponukou čestnej kapitulácie. Na streche ležal seržant poľského pôvodu, ktorý mu vojensky stručne naznačil, čo si myslí o tomto návrhu. Tak sa spustil jeden útok za druhým, všetky však boli s ťažkými stratami odrazené. Napoludnie začala legionárom dochádzať munícia, nemali jedlo ani vodu. Podvečer bolo nažive už len päť obrancov, na ktorých číhala armáda nepriateľov. V tejto beznádejnej situácii legionári nasadili bodáky a podnikli útok. Keď dvoch z nich pri napredovaní k mexickej pozícii zastrelili, zasiahol mexický plukovník.

Opätovne ponúkol kapituláciu. Legionári súhlasili pod podmienkou, že si smú ponechať svoje zbrane. Plukovník, dojatý ich odvahou, odpovedal slovami: „Mužom ako ste vy, nemôžem nič odmietnuť." Tento deň, ktorý vstúpil do dejín ako Camerone, sa každý rok pripomína vo všetkých táboroch Légie a oslavujú ho s veľkým zápalom a pýchou. V Aubagne, kde sa koná slávnostná prehliadka, nesú na čele pochodujúceho regimentu drevenú ruku kapitána Danjoua. Tento boj, ktorého meno je na každej legionárskej vlajke, ostáva symbolom misie, ktorá sa plní až do úplného konca.

V zákopoch svetových vojen

Roku 1914 sa pluky Francúzskej Légie zúčastnili bitky o Artois, kde utrpeli ťažké straty. Boli zreorganizované a o mesiac neskôr znova ťažko porazené pri Givenchy. Nakoniec utrpeli legionárske pluky také ťažké straty, že ich museli v septembri 1914 rozpustiť a preformovať do novej jednotky. Takto bol vytvorený RMLE (Pochodový pluk cudzineckej légie), ktorého úlohou bolo prevýšiť v boji všetky ostatné jednotky. RMLE sa zúčastnil na mnohých bitkách francúzskych bojísk a stratil tisíce vojakov. Zvlášť sa vyznamenal svojím bojovým umením v zákopoch pri Remeši, kde legionári vyčistili štyri kilometre nepriateľských línií iba puškami, bajonetmi a granátmi. Ďalším úspechom bol Verdun, kde légia uspela v misii o znovuzískanie svojich starých pozícií. Nasledovala obrana parížskeho koridoru a Légia uspela opäť, hoci s veľkým stratami.

Francúzi začali svoju ofenzívu v júli 1918 a RMLE bol opäť v prvej vlne - takmer dva týždne si legionári presekávali cestu cez Hindenburgovu líniu. Počas 2. svetovej vojny, v júni 1940, jedenásty REI (Pechotný cudzinecký pluk) takmer vyhladili pri obrane pozícií vo Verdune. Tí, ktorí prežili, sa stali zajatcami. Väčšine sa ale podarilo ujsť a znovu zasiahli do bojov. Pluk však rozpustili. Trinásta DBIE (Podbrigáda Cudzineckej légie) písala dejiny pri Narviku a Bjerviku v Nórsku, ďalší úspech prezentuje slávne víťazstvo pri Bir-Hakaim v Líbii. Légiu znova zjednotili a pokračovala vo víťazných kampaniach v Tunisku, Taliansku, Provence a Nemecku.

V roku 1940 sa Thajsko, spojenec Japonska, pokúsilo anektovať Kambodžu. Légia túto hrozbu odvrátila, ale zbytočne, pretože politickou dohodou Kambodžu odovzdali pod thajskú správu. V oblasti ostala dislokovaná len jedna jednotka - 5. REI. Ďalšími rokovaniami sa podarilo zabrániť vojne na juhu, hoci nie nadlho. Legionárov, umiestnených v garnizóne Ha Giang, čoskoro zmasakrovali a ostávajúce dva batalióny vyrazili na pochod smrti smerom k čínskej hranici. V roku 1945, ešte predtým, ako sa zvyšky 5. REI dostali do Číny, vojna skončila. Nahradila ju však ďalšia, tentoraz vojna s Ho-či Mi-nom a jeho komunistami, ktorá mala trvať ďalších deväť rokov. V nej boli zastúpené všetky pluky Légie a najslávnejšími bojiskami boli Phu Tong Hoa, Koloniálna cesta 4, a slávne Dien Bien Phu.

Dien Bien Phu

Bol to najdlhší a najtvrdší zápas francúzskych expedičných síl na Ďalekom východe. 1. BEP uskutočnil výsadok v údolí Dien Bien Phu, zabezpečil oblasť a postavil základňu. Nasledovalo 169 dní konfrontácie s Viet Minh, po ktorých prišlo 57 dní pekla. Viet Minh zaujal pozície na svahoch, obkolesujúcich pevnostný systém, a začal ostreľovanie ťažkým delostrelectvom. Zásobovanie a prísun posíl bol možný len zo vzduchu. Pristávacia dráha bola zakrátko pod kontrolou nepriateľskej protileteckej paľby.

Na pomoc prišli nielen príslušníci parajednotiek, ale k obrane tejto pozície sa dobrovoľne hlásili aj muži bez parašutistického výcviku, hoci zoskoky sa často uskutočňovali v noci. Paralelne s obliehaním Dien Bien Phu prebiehala konferencia v Ženeve. Francúzske jednotky mali záujem udržať údolie, kým nepriateľ nepožiada o prímerie. Situácia však bola neudržateľná a 8. mája padla posledná pevnosť.

Dien Bien Phu prestalo existovať. Proti 15-tisíc legionárom a príslušníkom koloniálnych plukov stálo približne 100-tisíc nepriateľov, vyzbrojených ťažkou technikou. Dvetisíc obrancov padlo, 1 500 sa stratilo v akcii, 5 800 bolo ranených. Vyše 11-tisíc vojakov sa dostalo do zajatia, z ktorého sa po štyroch mesiacoch vrátilo živých len 3 290 mužov. Bola to politická katastrofa, ktorá znamenala koniec francúzskeho koloniálneho impéria vo východne Ázii. Druhý deň po páde Dien Bien Phu požiadali francúzski vyjednávači na ženevskej konferencii o prímerie. Pre légiu sa tým vojna v Indočíne skončila.

Boj o francúzske Alžírsko

Ešte skôr, ako sa mohli legionári zotaviť z bojov, ocitli sa v Alžírsku. Tentoraz bola ich nepriateľom Armáda národného oslobodenia. Pluky Légie, ktoré mali zabezpečiť pokoj v krajine, kde žilo množstvo Francúzov, sa aktívne zúčastnili v mnohých operáciách proti rebelom a plnili si povinnosť pri ochrane hraníc. Na základe politických rokovaní medzi prezidentom De Gaullom a predstaviteľmi vzbúrencov však Alžírsko v roku 1961 získalo nezávislosť a Légiu povolali do Francúzska. Légia, ktorá vnímala Alžírsko ako svoj domov a toto rozhodnutie ako zradu, sa vzbúrila. Pokus o prevrat však nevyšiel a 1. REP (Cudzinecký parapluk) rozpustili. Od roku 1962 až po súčasnosť sú oddiely bielych anjelov umiestnené na juhu Francúzska a na Korzike, ale aj v zámorí - v Djibouti, na Madagaskare, Tahiti a Francúzskej Guayane.

Légia si získala renomé pri výkone operácií v mnohých vojnou zmietaných oblastiach. V septembri 1990 vyslali tri pluky Cudzineckej légie do oblasti Perzského zálivu. Zmocnili sa letiska Al Salman, kde sa stretli len s malým odporom. Ich ďalšou úlohou bolo zabrániť ústupu Republikánskej gardy na západ. O tejto vojne sa hovorí ako o bleskovej vojne - skončila po sto hodinách boja na zemi, pričom v nej zahynuli len traja legionári. Pod velením Organizácie spojených národov Légia udržiavala poriadok v Mogadiši a zúčastnila sa aj na konflikte v Bosne, kde zvládla viacero tajných operácií.

Pri týchto akciách vedela Francúzska légia s veľkým efektom využiť materinský jazyk svojich vojakov. V oboch oblastiach boli len ľahké straty. Charakteristika Légie za približne stosedemdesiat rokov jej existencie, sa dá vyjadriť slovami literárneho velikána Antoina de Saint Exupéryho: „Vojak nie je mužom násilia. Nosí zbraň a riskuje svoj život za chyby, ktoré nespôsobil. Neoblomne dodržiava svoje slovo až do konca, i keď vie, že bude zabudnutý."

Jardo (bez overenia) 7.6.2010 - 07:45

a kedze sem este nikto nejakym foto neprispel tak budem prvy ;) takto sa "stary cap" zabava v case volna ;) 2REP Majo Samarovic vidim ze vy traja ste ten typ ludi ktorych stoji za to poznat

Jardo (bez overenia) 7.6.2010 - 07:49

prva foto na fore :) [img size=295]http://www.dobrodruh.sk/components/com_joomlaboard/uploaded/images/100_0800.jpg[/img]

2REP (bez overenia) 7.6.2010 - 12:31

Kratko len-sú povinnosti. Uff Jardo, borec, dávaš to do inej roviny, posuniem fotky aj ja, nech to tu žije, (len vydržte chlapi-nie naveky,len pár hodín). Jardo, evidentne si opatrný ako aj ja.Vyzreje čas, dám mail iným kontaktom pre teba osobne, potom sa uvidí, ale nepredpokladám, že by si to menil.Plat asi vyšší...pozícia, a hlavne DOMA. Samko- si člen, niet pochýb, nekomentujem, o teba jedného sh.a vždy postarám a zariadim ti v Castli "protekciu" tou keď prejdeš, a budú o tebe vedieť, mažeš hneď do CEA, alebo štvorky, čo je elita elít. Kde je Charon? Kurwa, ten chlap a jeho proslovy mi chýbajú!!! Čo zapolavilo aj teba? Smííííc

peciálne pre S… (bez overenia) 7.6.2010 - 12:37

http://www.youtube.com/watch?v=1TQvlsc5iWo&feature=related Odna rodyna za stolom!!!!!! (vzácna ukrajinčina, len mi trochu uniká)Ukrajincy sú najdisciplinovanejší Legionári tu, to je bez pochýb. Hraj muzyko, hraj!

2REP (bez overenia) 7.6.2010 - 12:56

Všatky tie vinilové (vynilové?) platne origoš vlastním.Dá sa to stočiť na CD, tak potom to porozdávam. http://www.youtube.com/watch?v=hWS2YXHpGYc&feature=related The Gambler výraz pokiaľ viem, nie je len hanlivý.V tej piesni to je o psychike. A niečo o Kennym, ktorého bohužiaľ nepoznám.Moja teta, ktorá so strýkom pôsobila v diplomacii v USA a N.Y., mu podala ruku. Len ruku. Smíííích. Ale osobne poznám medvedíka a to mi stačí. Smíích. Keď zostárnem, poprosím ho o účasť v jeho Survival tíme.Možno okrem tých 20 a viac(vystihol Jardo)odjebaných rokov si zarobím aj na kávu a Geneviéve si ma konečne zoberie.A prestane sa hlavne prodeucírovať medzi žralokmi čo ma naplňa nekonečnou zlosťou vždy, keď ide na filmovanie o "samozáchrane planéty".So šialencami ako je N.H. a podobná falošno- romantická sebranka. Svet zachráni len tretia svetová.

2REP (bez overenia) 7.6.2010 - 13:05

Keď som bol mladý v 70-tých rokoch, bol som zamilovaný do Kowalczykovej. Je to defka, ale zbožňujem ju.Nikdy som sa paradoxne do Holland(tam áno), do jej baru drogového nedostal.Asi preto som "nemuvil po polsku". Viac sa mi páči jej sestra. Ale psssst! Tá bohužiaľ už nežije. V našich časoch to boli bohovia! Text- jednoduchý, ale stále lepšie ako nejaký rap. http://www.youtube.com/watch?v=Lbi2i0j0k9M&a=l_ApwfE5qIU&playnext_from=ML&playnext=1

2REP (bez overenia) 7.6.2010 - 13:10

P.S. Jej sestra je v tom klipe napravo, tá brunetka. Úžasné dievča... Bohužiaľ drogy urobili svoje. Preto ich tak nenávidím. Vypiť si-áno, s mierou, ale drogy? Mišo

2REP (bez overenia) 7.6.2010 - 13:19

http://www.youtube.com/watch?v=YCjkwGH6G18&a=l_ApwfE5qIU&playnext_from=ML&playnext=2 Keď sme v "kategórii história" tak niečo k tomu.Tak ešte bola Katarzyna v "plnom rozpuku". A ono to nejako ide samo na Y-tube, možno mám to tak nastavené, ale ide aj "džordži" again and over and over again.Smíííích Tak príjemné počúvanie a postrieľajte všetkých rabujúcich cigánov na SVK.Je to mor . Mor treba eliminovať všetkými dostupnými prostriedkami.Joj, tu by mi čosi stačilo, ale nechcem vyvolať medzinárodné pobúrenie, chlapi, tak radšej mlčím. Mišo

Valér (bez overenia) 7.6.2010 - 15:53

Ale inteligentny provokater.Vytiahne z 2REPa to čo bude chcieť.Dúfam že menovany sa nedá.Udavaju ho čo čitam teraz a čo bude keď budu foto.toho chlapa odniekiaľ poznám je zásahová jednotka PZ SR. Pizda skurvena brnenska! Tu by mali vykuchať aby už nerodila ďalšich bastardov.

2REP (bez overenia) 7.6.2010 - 16:42

Nemyslím si, že je provokatér.Má túžbu sa zviditeľniť, nie len ako Camelbag. Má dobrú zbraň a dobrý odev.Zbraň vieme definovať a odev tiež. Prvoradá úloha legionára. Až potom si vyžiadaš rozkaz.A strieľajú len tí, čo sú nie vrany.My sa tak plašíme, že najskôr otáčame krkom a potom zobeme. A v najhoršom vieme zo snehu vytiahnúť aj svišťa horského.To viete, chlapci, hlad je hlad. Smíííích. CEA a 2 Rep! by mu vedeli niečo povedať, že? Aj dátum fotky a súbor z kompu z ktorého je. Jardo, o.k. Až na to pozadie je to super.Východná Európa? Porozmýšľam o tých svojich fotkách. Aj tak už nebudem „prvý“, tak načo sa ponáhľať. P.S. Jediný slušný je tu Boh.No a samozrejme ja, ako inak-smííííích.Na rozdiel od Boha som neslušný, vulgárny a hlavne (prepáč Bože) spravodlivý. Keby bola Božia spravodlivosť, umierali by zlí a dobrí by žili. Je to naopak. A tie mlyny si nech niekto strčí do riti. Trebárs aj v nebi. Ja žijem na zemi a videl som toľko smrtí, že keby sa duše tých mrtvých mali niekam podieť, bol by boj o priestor vo vesmíre. Viete, čo to je sa zobudiť a nemať traumu? Pali tu písal citlivo o zabíjaní... áno, zabij, v boji, férovo, potom uvidíš, čo to je. A potom sa s tým hrdiť nebudeš, vyhneš sa témam na toto, v momente vidíš tie rozstrelené tváre, podrezané krky, vykrútené hlavy, spálené telá... Asi treba ísť do civilu. Alebo do Aubagne a jebať nováčikov slovami, prečo chcú do LE.A vysvetľovať im, že tu určite nezbohatnú. Sen je sen. Otec bol vojak, ja som vojak, brácho je v 102 Práporu, kokotská rodina. Gumy! Venujem tieto slová otcovi, ktorý to nezvládol. Ale aby „nekopal“ za tie svine, dal si , ako Majo hovorí , olovenú tabletku .Ešte 25.11.1989 bola armáda (ČSĽA) v plnej pohotovosti a vy zasranci, čo tu píšete nezmysly by ste boli genetický odpad. Preto si tak vážim slová Samarovica, Charona, Jardu a starších. Mladí- veľkú piču viete o živote, lebo z tej piči ste poriadne ešte ani nevyliezli. Zbohom! Mišo Mišo Jebem na celé fórum! A pre ľudí z 2REG- neopovážte sa nepísať! Píšte, čím viac, tým lepšie.

Alena (bez overenia) 7.6.2010 - 17:29

Valerku, miláčku;) , tobě opravdu něco hodně důležitého chybí a proto ti odpouštím neb nevíš, co činíš :lol: :lol:

Majo (bez overenia) 7.6.2010 - 20:27

U mňa je takýto človek pán. http://www.videacesky.cz/ostatni/bez-rukou-bez-nohou-bez-starosti

Jardo vsetkym (bez overenia) 7.6.2010 - 23:32

Takze chalani... Valer ak by som bol PZ SR mohol by si ma vidiet jedine takto Nebol by som taky hlupy a zverejnoval foto s malym vyrezom na oci Takze si ma s niekym mylis... 2REP ano mas pravdu zbran aj odev sa daju lahko identifikovat ale neznalym: Zbran G36C kaliber 6mm kadencia 13 vystrelov za sec Zbran je airsoftova a fotka co som sem hodil je foto z mojej vikendovej cinnosti Odev: je to odev vz.92 ktory sa da lahko spliest s ceskym vz 95 no tento sme my fasovali este v 93 na ZVS Pikoska... Nikto si tieto maskace neukradne Na druhy den boli doma :-D Vesta je zasahova VO 01 okuliare by si 2 Rep mal poznat su to Bolle X800 a pozadie za mnou je okolie BA Pre Valera pridavam foto :) A pre vsetkych http://www.youtube.com/watch?v=QTHq5eza9Wk nemam problem som hned nazaciatku a potom 1:50 video som robil ja nefotil nenatacal ... Takze este stale si myslite ze som spicel a provokater?? 2REP tebe myslim ako fr.statnemu obcanovi by to mohlo byt jedno Co sa mna tyka v 95 roku som si v Strassbourgu presral sancu a vratil sa mozte hadat preco.... A chce by som ta 2REP poprosit aby si odtialto neodchadzal si velmi dobry diskuter a podla vsetkeho aj chlap Ze som sa ta na Dinops GPCG pytal.. ano ta jednotka je moja krvna skupina uz aj koli potapaniu co som ti uz spominal a aj koli tomu ze je o nich zname velmi malo A neskusal som ta ono ma to mrzi dodnes den to moje osobne zlyhanie.. tak chalani niesom ani PZ ani OSSR ani OS ci ina institucia pracujem normalne v civilnom sektore Inak Miso mat o 10 menej tak o 5 mesiacov sa ti na Calvi pripomeniem No v mojom veku mam 37 uz moc vody nenamutim aj ked kondicne dam do vacku vela o 15 rokov mladsich odo mna Tak moje vyzvedani o Dinops neber ako spiclovanie je to cisto iba osobny zaujem pretoze aj to malo ostalo dodnes v mojom srdci Inak Miso vies ze jediny rozdiel medzi chlapom a chlapcom je iba v cene jeho hraciek?? :laugh: a tu pre Valera ked ma teda tak poznas :)

Jardo pre Valera (bez overenia) 7.6.2010 - 23:44

tak ak by som bol PZ SR poznal by si ma jedine takto na tom videu je jasne vidiet aj moj ksicht :) [img size=374]http://www.dobrodruh.sk/components/com_joomlaboard/uploaded/images/2412_1041880006330_1205464703_30103282_5782100_n.jpg[/img]

2REP pre Jardu (bez overenia) 8.6.2010 - 10:28

Patrí ti moja verejná veľká úcta a v žiadnom prípade si nemyslím, že si špicel, také slovo je aj hanbou napísať.Valér je možno len trochu podozrievavý, nečuduj sa mu, veď to tu vidíš sám. Takže asi kvôli tebe Jardo, aj chalanom, tu trochu ešte budem "otravovať vzduch".Smíííích. Tvoj záujem o Dinops oceňujem, vydrž, popremýšľam a možno nájdem variantu.Keď už Marek(vlastne za mňa) dal nový článok o LE(tam som tiež dosť hlúpo prispel-bola povznesená nálada, Marek sorry), skúsim dať špecializovaný článok o Dinopse. Myslím adúfam, že to bude prínos. Ale upozorňujem dopredu- v D. som mal len výcvik(a ten teda chlapi stál za to, GCP v 2.Rep sa môže skryť! a to vo všetkej úcte k GCP, neseriem si do vlastného hniezda...)takže to budú info od kamarátov (Necky - je jeden z nich) a dôstojníkov/dôstojníka, priamo tam. Ja som "trochu tvrdší oriešok" smííích. Brácho mi poslal odkaz na mail na reláciu v ČT o bojových umeniach, je tam aj Stando, aj Koza od šermiarov z SR, zaujímavé, pozrite si to. A jééééjdá, koho pak to tady máme... vitaj Alenka. Brácho je v 102-ke u vás (v ČR) u paragánov, tak sa môžeš skontaktovať,ak by bol záujem, aspoň pochopíš, že nie som zlý človek.On by ťa veľmi rád spoznal a možno aj manžela.

2REP (bez overenia) 8.6.2010 - 10:38

Inak pre prípadných provokatérov, aby ste neotravovali slušnú diskusiu a netápali v hmlách konšpirácií- "tvrdší oriešok" (môj výraz a pre vás váš trk- aha-kde to asi bude ten chlap)je spojený s mojim lyžovaním.Takže alpských kamzíkov zbožňujem, strieľam ich pre potešenie z PGM 12,7 mm, potom ich pitvám a zabávam sa preparovaním trofejí a výstavkou v klubovej miestnosti, aby som bol slávny a všetci ma poznali. Rehot, nie smííích.Aj to občas treba. Srdečne zdraví všetkých slušných ľudí Mišo.(M.C.)Teda 2REP

Jardo pre 2REP (bez overenia) 8.6.2010 - 10:42

Super :) Lebo okrem Teba Maja Samarovica sa tu s nikym poriadne diskutovat neda samozrejme cest vynimkam Tie foto a odkaz na youtube som dal nech sa to tu trosku ozivi a je sranda :) 102.PzPr je ex VU-8280 pokial sa nemylim

Alena (bez overenia) 8.6.2010 - 12:17

Ahoj Milane, tím vlídným tonem jsi mě opravdu potěšil. Vím, že umíš být slušný a milý, ale názor o tobě jsem si už udělala a zatím jsi mi ho ničím nevyvrátil. Ráda se s tvojím bratrem setkám, Prostějov není daleko a u průzkumáků jsou dobří ranaři. Takže si nakonec vybral občanství po matce a ty po otci? Napiš mi na něj mail a my se už spolu domluvíme... nezapomeň mu poslat nějaké fotky z legie a ráda bych viděla i nějaké to vyznamenání... za 15 let a tolik úspěšným misí, jich tak 20 budeš mít... tak by jsi mohl 3 klidně na týden postrádat a já se ráda pokochám. Jestli to klapne a přesvědčíš mě, že jsem si tě s někým spletla, tak se budu veřejně kát a omluvím se ti.:) ... ikdyž popravdě tomu moc nevěřím;)

Jardo pre Alena (bez overenia) 8.6.2010 - 12:26

Alenka tak to si pis ze u prieskumnikov su spravny ranari Ja sam som toho dokaz aj ked to uz bolo daaaavno :)

Valér (bez overenia) 8.6.2010 - 13:28

Valér Jardo prepač mi to aj ty druhy REP či čo si vlastne 2REG či kde si? Zasmiať sa je malo čo veliteľ to k...Ale nemam ta v sekcii tak dufam neviletim.Alena som taky rozčúlení že neviem čo pišem boha ak chceš fikať tak ťa pretiahnem aj ked riskujem,že ma tvoj manžel bud e nahanať po svete lebo je to kokot. A kokotofff sa bojim.Nie žeby som nemal na to, ale jemu je...ne v hlave a urobi skrat.A ja na to dopaltim.Tak Alena radšej nepiš draždiš tu mužov a to je asi tvoj cieľ. Odhadujem ťa na nymfomanku.Alebo ženu ktor a to stale potrebuje.Prepač.A maš tri deti tak sa o ne staraj. Gsyazdik,. Stavisčak, ini vsetko nuli, len sa pretrčaju stari kookoti. Mladi legionari držia piču.Som zvedavi Michal ako po tych 20 rokoch budeš ešte do života pičovať.Maš mať Colonela šefa a to je rarita v Legii.A počul som že taky jejden tu bude a to Moravak tak ty si slovak či čo si.Pošlem ti tvoju fotku na forum. Vieme čo je 2REG.Použijem tvoje video, sam soi tam dal. http://www.youtube.com/watch?v=ccRLFLjxDrI&feature=related A použij slovo Valér správne.Ti dakujenm, Vieš fvobec kto som? Možnio 2REG som viidel z rychliku a mozno nie. Každy si chrani svoju identitu pozdravujem Vyšne Ružbachy.A možno rovno do basy.Za to čo pišem.Valér . A to képi blanc si strčte do riti.

2REP (bez overenia) 8.6.2010 - 13:35

Valér, zmizni na izbu a vyspi sa! Lebo bude problém! Commandant!! Merde, repos! A vypadni z fóra!!! C.M.

Alena pro Valerka (bez overenia) 8.6.2010 - 13:48

Valerku, to už jsi stihnul dorazit do Legie? A kdy jsi měl přijímač, v jaké jsi sekci? Přepošlu ti tvůj vlastní text : Valer pre Maja 08/04/2010 10:55 Majo ja teraz koncim vysku strojarinu a chcel som niekedy zaciatkom leta sa uchadzat o sluzbu u vysadkarov na Korzike . Mimochodem, někdo jako ty mě opravdu urazit nemůže:silly: jsi totiž trošku schyzofrenní

2REP (bez overenia) 8.6.2010 - 15:02

http://www.youtube.com/watch?v=ID2T-wrKiJ4&feature=related venované všetkým sráčom, ktorí sa nikdy nedozviete kde som. 2. brigáda horských strelcov je len pomyselný údaj.Existuje niečo, čo je (skutočne) 2GRH-tzv horskí srelci v Alpách, určení na zásah v špeciálnych situáciach. O tom nevie ani LE, rozhoduje o tom vláda RF. Preto som „ anonym“ a komunikujem.To aby bolo jasné.Majko, pochopil? My nie sme horskí strelci, nehrabeme sa pod sňah, pod ním vydržíme 24 hodím bez vody, , bez čohokoľvek.,Majo! Sme maličké 175 cm zvieratká! S výcvikom na 3.svetovú vbojnu. Pre moju jednotku S-1° do piči, ani slovo, lebo bude zle!!! Mišo C. P.S. V židnom prípade to nie je Lisa Gerrard,Lisa Gerrard-ona je pôvodom Lisa naspievala Gladiatora, toto je Luis Zimmer- buzerantský brat Hanza Zimmera.Lisa Gerrrard je prsatá vydatá žena, ktorá by buzerantovi v živote neotrčila svoju piču! Geneviéve ju pozná osobne tak choďte všetci provokateri do piče! Alenka-super technické možnosti- to fakt oceňujem. SAmííích.

Alena (bez overenia) 8.6.2010 - 15:48

O kterých technických možnostech mluvíš? Myslíš to, že si pamatuju, co, kdy, kde, kdo řekl? Nehledej v tom techniku;) , jen jsem si mozek 9 let trápila na vejškách a teď nemá, co dělat... Poprosila bych o ten kontakt na bratra. Manžel souhlasil, že si uděláme výlet- hned vedle v Olomouci mám spolužačku, tak spojíme příjemné s užitečným. Nezapomeň, prosím, poslat ta vyznamenání, doma máme jen dvě, tak se těším, jak si prohlédnu jiná. Jinak ti gratuluju k těm utajeným horským střelcům v Alpách;) :laugh: a doufám, že nebude 3. světová;)

Alena (bez overenia) 8.6.2010 - 17:35

Tak s lítostí oznamuju, že v pondělí večer při přestřelce s afghánskými povstalci byl střepinou z RPG7 zabit sergent z GCP 2.Repu a další 3 poddůstojníci byli postřeleni - jeden z nich je v kritickém stavu. R.I.P.:(

cea (bez overenia) 8.6.2010 - 19:17

viac asi nevies co?zistil som to pred chvilov mozno ho poznal tvoj manzel, je to poliak Rygiel bol pred tym na prvej kompanii. no a cirme lemosa poznal urcite, ale ten je len postreleny do ruky a este jeden mlady poliak... Tak uz vobec nelutujem, ze som sa rozhodol ist po 5 rokoch do civilu, skapat niekde koli blbej krajine, aka afganistan je.ved to chudak dostal od RPG-cka!nikoho ani nevidel viezol sa vo vabe a bum!on priamo a ostatni len zraneni... no a nastastie pre mna ten blby zakon o dvojitom obcianstve neplati...

Alena pro Cea (bez overenia) 8.6.2010 - 20:20

Bohužel toho víc nevím, Ota mi jen přeložil text z fr. novin, co dával na české forum Michel. Je to osud, dostat se mezi elitu a tam zemřít... je jich velká škoda:( Ani jedno ze jmen, které jsi napsal, si nepamatoval, zřejmě byli za něj mezi "mladými" nebo už za ty roky zapomíná. Jinak se nám díky tobě podařilo skontaktovat se s I.J. a pak i s F.L. ( ještě bych chtěla poznat Maťu - Ota o něm vždycky moc hezky mluvil), tak se snad v létě všichni dohromady sejdou a popovídají. Byli bychom rádi, kdyby jsi přijel s přítelkyní taky, něco ogrilujeme, pokecáme a přespat můžete v pokoji pro hosty :)

Majo pre 2REP (bez overenia) 8.6.2010 - 21:42

Tak už rozumiem čo a ako. Už viem, že moje otázky v podstate zasahovali na dosť citlivé miesto. :) Ale vedz, že to provokácia v žiadnom prípade z mojej strany nebola.

Majo (bez overenia) 8.6.2010 - 21:46

Kurnik ľudia len sa už toľko nevaďte. :) Valér - trochu si sa zasypal vlastným hnojom. Kurnik toto Slovensko je v pičárovciach. Nie je koho voliť, a nevoliť znamená voliť Fica. :D Ekonómov z SaS voliť nebudem, lebo viete ako to je. Opýtate sa ekonóma koľko je 2 plus 2 a on zavrie dvere a opýta sa koľko chcete aby to bolo? SNS to je vojna s Maďarskom istá, Kotleba by rebeloval. No povedzte. Nájde sa v tej Slovenskej politike niekto k svetu? :D Zdravím všetkých dobrých ľudí, hlavne starú partiu. S úctou Majo.

charon (bez overenia) 8.6.2010 - 22:32

tak Vas srdečne pozdravujem: vidím že emócie ste pustili plným prúdom, tak to má byť. každý občas musí vypustiť paru, no nedá mi nepovedať niečo k Valérovi...Buď má teda len zlé obdobie alebo neviem čo je vo veci ale to čo z neho vyliezlo bol riadny hnoj, ako Majo už spomenul. Ale nevadí verím že sa dá dokopy. Inak myslím že 2REp sa za 20 rokov služby vôbec nemá za čo hambiť. Aj keď verím že po toľkých rokoch je to na palicu...veď po toľkých rokoch služby by už iného možno viezli na psychiatriu... A chcem pozdraviť špeciálne Neckyho, dúfam že je v poriadku...

Majo (bez overenia) 8.6.2010 - 23:48

esť pamiatke SGT R. K. A veľa síl jeho rodine prajem. Ak to má kto ako odovzdať tak odovzdaj. A verím že sa pripoja aj ľudia z fóra. Ľudia čistej duše ktorý veria... Stále veria.

charon (bez overenia) 9.6.2010 - 09:03

pripajam sa aj ja, česť pamiatke padlému legionárovi z GCP a úprimnú sústrasť jeho rodine..

Jardo (bez overenia) 10.6.2010 - 02:08

Jaj nech uz je sobota Po pol roku idem na Moravu na navstevu kamaratom Uz sa tesim na to co zase natocim :) sakra aj by som zabudol Vsetkych vas zdravim

Alena pro Jardu (bez overenia) 10.6.2010 - 13:47

tak pořádně zapař :) Příští týden na Bahna 2010 asi nejedeš, viď? Jsem zvědavá, psali, že to je rok od roku kvůli penězům slabší.. ale hlavně, že tam bude T72 M4CZ a W3A Sokol.. kluk už se nemůže dočkat :)

charon (bez overenia) 10.6.2010 - 15:17

k....a tu už nieje ani s kým komunikovať...2REP, Necky, Majo, Samarovič, j....e na to.....toto forum už začína patriť iným, ale nie, keď napíšete niekto zo starej pertie tak sa mi až nálada zlepší......to sa nedá povedať o určitých ľuďoch, ktorí tu píšu, ..... Jardo o tebe tiež nikto nezapochyboval....len sa moc nezahadzuj zo ženskými...

charon (bez overenia) 10.6.2010 - 19:30

aby reč nestála na odľahčenie jeden vtip, ktorý som nedávno počul a možno aj vy : pepiček hovorí učiteľke: Pani učiteľka, pani učiteľka ten býk šuká tú bielu kravu, pani učiteľka na to hovorí:Pepiček musíš byť slušný a povedať napríklad že ten býk tú kravu prekvapil...a Pepiček na to: pani učiteľka ten býk tú kravu prekvapil.. no vidíš Pepiček že to vieš slušne povedať... Pepíček na to: Áno ten býk ju prekvapil pretože on šuká tú čiernu.... dúfam že to nebolo moc trápne , čaute....

brano (bez overenia) 13.6.2010 - 12:48

Nazdar chlapi, mam tu pre vas jedno celkom dobre video. Pozrite si aj komentare ktore tam jankiovia nechali, su celkom na pobavenie ako nemozu zniest prehru. Prijemne sledovanie Green beret vs Spetznaz. Sice je to v anglicstine, ale vy s tym nemate problem, vsak? http://www.lowkick.com/TV-Shows/Deadliest-Warrior-6-Green-Beret-vs-Spetznaz ps: dufam ze ste vcera splnili svoju opciansku povinnost

brano (bez overenia) 13.6.2010 - 13:42

Charon dobry vtip. Aj ja mam jeden. Vojaci stoja nastupeny na buzeraku, kapitan sa ich pyta: aku ma kadenciu samopal vz 58. Nikto neodpoveda. Kapitan pokracuje, kadencia samopalu vz 58 je ra-tatatata a mozno aj viac.

JAA (bez overenia) 13.6.2010 - 13:52

http://www.youtube.com/watch?v=JmxSGPox2CI&playnext_from=TL&videos=6iYvfQm61BM&feature=grec_index ZDRAVIM CHLAPII ,,VYDIM ,,ZE TOTO FORUM MA ZDRAVE KORENEE ,,A NEAKA BURINA TUNA NEMA SANCUU,,NEBOJTE,,SOM STALE V OBRAZEE ,,VIDEO NA POBAVENIE,,CHALAN JE DOBRY!NESKOR NAPISEM ,,POCKAJTE,,KOLKO JE JEDEN PLUUS DVAA ??!(SMIIIICH)

brano (bez overenia) 13.6.2010 - 13:58

aj takyto clanok je na dobrodruh.sk http://www.dobrodruh.sk/historia/slovania---kruty-ci-holubici-narod

Pridať nový komentár