Francúzska légia

mir 14.8.2007 - 21:26

História Francúzskej légie

francuzska legia

Máloktorý bojový zbor na svete je ovenčený takým množstvom mýtov a legiend ako Francúzska cudzinecká légia. Jej členmi sú dobrovoľníci, ktorí za sebou nechali svoje sociálne aj rodinné zázemie, pričom svoje úlohy plnia s odhodlaním, nad ktorým svet žasne.

Cudzinecká légia bola založená 9. marca 1831 rozkazom Ľudovíta Filipa, kráľa Francúzska. Bol to čas politických nepokojov a tento oddiel plnil úlohu ochrancu kráľovskej moci. Väčšinu dôstojníckeho zboru tvorili veteráni Napoleonovej Grand Armee a mužstvo predstavovalo národnostne pestrú zmes, v ktorej bola zastúpená celá Európa.

V Légii sa objavili aj francúzski regrúti, ktorí sa snažili uniknúť pozornosti miestnej polície. Boli to dobrovoľníci vo veku medzi 18. a 40. rokom, s pravým alebo prijatým menom. Kráľ správne predpokladal, že platení žoldnieri nebudú pri plnení rozkazov rozmýšľať o ich príčinách alebo politickej korektnosti. Légia bola po potlačení nepokojov v Paríži okamžite zapojená do bojov o Alžírsko.

V roku 1835 však tento bojový zbor prešiel pod španielsku kontrolu. Následne sa na rovnakom princípe vytvorila druhá Légia, ktorá získala a udržala pre francúzskeho kráľa Alžírsko, ktoré sa stalo na dlhý čas jej domovom. Vo svojej africkej misii plnili legionári dôležitú úlohu - udržiavali poriadok, potláčali povstania domorodých nomádskych kmeňov a kolonizovali Severnú Afriku. Budovali cestné komunikácie na rýchle presuny, púštne pevnosti a časom tu vzniklo aj mesto Légie - Siddi bel Abbés.

Česť a odvaha

Francúzska cudzinecká légia zdedila tradície žoldnierskych vojsk, ktoré využívali francúzski králi už v stredoveku - škótskej gardy Karola VII. alebo neskôr Napoleonových poľských kopijníkov. Farbami tejto elitnej časti vojska sú zelená a červená, ktoré používali Švajčiarske gardy slúžiace trónu bielej ľalie. Znakom a symbolom zároveň je granát, z ktorého vychádza sedem plameňov, pričom dva z nich sú ohnuté smerom nadol.

Vzťahy medzi tými, ktorí rozkazy vydávajú a tými, ktorí ich plnia, sú vybudované na veľmi vyvinutom „esprit de corps", založenom na niekoľkých jednoduchých princípoch: disciplína a česť, radosť z dobre vykonanej práce a oddanosť svojej minulosti. Heslom Légie je "Honeur et Valour" - Česť a odvaha. Po vstupe do Légie nastáva veľmi tvrdá selekcia. Mnohí kandidáti nevyhovejú buď zo zdravotných alebo morálnych dôvodov.

Legionár je zriedka anjel, ale nikdy nie zločinec. Každý nový člen je dobrovoľník, ktorý chce uniknúť svojej minulosti, osobnej alebo rodinnej kríze, vo svojom sociálnom alebo politickom živote. Príkladom posledného fenoménu je masívny príliv dobrovoľníkov z Alsaska po roku 1871, zo Španielska roku 1939 a z Východnej Európy po roku 1945. Pre ostatných, ktorí sa nechcú zmieriť s limitmi strednej vrstvy, Légia znamená možnosť dobrodružného života. Všetkých jej členov spája súdržnosť, spečatená disciplínou a rešpektom k tradíciám.

Francúzska légia v krymskom konflikte

Časom sa stala Légia bojovou silou, ktorá obhajovala záujmy Francúzska aj v tých najodľahlejších končinách. Bola zapojená do Krymskej vojny 1853 - 1856, kde zohrala hlavnú úlohu pri dobývaní Sevastopoľu. Zámerom Francúzov v tomto konflikte bolo pomôcť svojmu spojencovi, tureckému sultánovi, pri získaní prístupu k prieplavu medzi Čiernym a Stredozemným morom. Po počiatočných rýchlych víťazstvách sa 1. a 2. cudzinecký pluk pokúsil o dobytie opevneného prístavu Sevastopoľ, čo vyústilo do blokády, ktorá trvala rok. Légia kvôli chorobám a zlému počasiu už nemohla dlhšie čakať a padlo rozhodnutie podniknúť frontálny útok.

Prvý pokus sa nevydaril a jednotky sa museli stiahnuť s ťažkými stratami. Pokúsili sa o to znova, s rovnakým výsledkom. Napriek tomu sa nevzdali a skúsili to po tretí raz. Sevastopoľ padol 8. septembra 1855. Ďalšími bojiskami legionárov sa stali Taliansko (1859) a Mexiko (1863 - 1867). Práve tu sa 30. apríla 1863 odohrala jedna z najslávnejších bitiek, ktorá vstúpila do dejín ako synonymum cti a odvahy.

Bitka pri Camerone

Dňa 30. apríla 1863 3. kompánia Cudzineckého regimentu zabezpečovala bezpečný presun zásob po ceste medzi Vera Cruz a Pueblom. Počas pochodu do určenej pozície jednotku prepadla takmer tisícka mexických povstalcov. Kapitán Danjou, aby získal krytie pred nepriateľskou paľbou, presunul svoje mužstvo do opustenej haciendy Camerone, ktorú minuli pred niekoľkými minútami.

Kompánia mala šesťdesiatdva legionárov a troch dôstojníkov, ktorí mali čeliť mnohonásobnej presile Mexičanov. K haciende, kde sa legionári pripravovali na obranu, prišiel posol s ponukou čestnej kapitulácie. Na streche ležal seržant poľského pôvodu, ktorý mu vojensky stručne naznačil, čo si myslí o tomto návrhu. Tak sa spustil jeden útok za druhým, všetky však boli s ťažkými stratami odrazené. Napoludnie začala legionárom dochádzať munícia, nemali jedlo ani vodu. Podvečer bolo nažive už len päť obrancov, na ktorých číhala armáda nepriateľov. V tejto beznádejnej situácii legionári nasadili bodáky a podnikli útok. Keď dvoch z nich pri napredovaní k mexickej pozícii zastrelili, zasiahol mexický plukovník.

Opätovne ponúkol kapituláciu. Legionári súhlasili pod podmienkou, že si smú ponechať svoje zbrane. Plukovník, dojatý ich odvahou, odpovedal slovami: „Mužom ako ste vy, nemôžem nič odmietnuť." Tento deň, ktorý vstúpil do dejín ako Camerone, sa každý rok pripomína vo všetkých táboroch Légie a oslavujú ho s veľkým zápalom a pýchou. V Aubagne, kde sa koná slávnostná prehliadka, nesú na čele pochodujúceho regimentu drevenú ruku kapitána Danjoua. Tento boj, ktorého meno je na každej legionárskej vlajke, ostáva symbolom misie, ktorá sa plní až do úplného konca.

V zákopoch svetových vojen

Roku 1914 sa pluky Francúzskej Légie zúčastnili bitky o Artois, kde utrpeli ťažké straty. Boli zreorganizované a o mesiac neskôr znova ťažko porazené pri Givenchy. Nakoniec utrpeli legionárske pluky také ťažké straty, že ich museli v septembri 1914 rozpustiť a preformovať do novej jednotky. Takto bol vytvorený RMLE (Pochodový pluk cudzineckej légie), ktorého úlohou bolo prevýšiť v boji všetky ostatné jednotky. RMLE sa zúčastnil na mnohých bitkách francúzskych bojísk a stratil tisíce vojakov. Zvlášť sa vyznamenal svojím bojovým umením v zákopoch pri Remeši, kde legionári vyčistili štyri kilometre nepriateľských línií iba puškami, bajonetmi a granátmi. Ďalším úspechom bol Verdun, kde légia uspela v misii o znovuzískanie svojich starých pozícií. Nasledovala obrana parížskeho koridoru a Légia uspela opäť, hoci s veľkým stratami.

Francúzi začali svoju ofenzívu v júli 1918 a RMLE bol opäť v prvej vlne - takmer dva týždne si legionári presekávali cestu cez Hindenburgovu líniu. Počas 2. svetovej vojny, v júni 1940, jedenásty REI (Pechotný cudzinecký pluk) takmer vyhladili pri obrane pozícií vo Verdune. Tí, ktorí prežili, sa stali zajatcami. Väčšine sa ale podarilo ujsť a znovu zasiahli do bojov. Pluk však rozpustili. Trinásta DBIE (Podbrigáda Cudzineckej légie) písala dejiny pri Narviku a Bjerviku v Nórsku, ďalší úspech prezentuje slávne víťazstvo pri Bir-Hakaim v Líbii. Légiu znova zjednotili a pokračovala vo víťazných kampaniach v Tunisku, Taliansku, Provence a Nemecku.

V roku 1940 sa Thajsko, spojenec Japonska, pokúsilo anektovať Kambodžu. Légia túto hrozbu odvrátila, ale zbytočne, pretože politickou dohodou Kambodžu odovzdali pod thajskú správu. V oblasti ostala dislokovaná len jedna jednotka - 5. REI. Ďalšími rokovaniami sa podarilo zabrániť vojne na juhu, hoci nie nadlho. Legionárov, umiestnených v garnizóne Ha Giang, čoskoro zmasakrovali a ostávajúce dva batalióny vyrazili na pochod smrti smerom k čínskej hranici. V roku 1945, ešte predtým, ako sa zvyšky 5. REI dostali do Číny, vojna skončila. Nahradila ju však ďalšia, tentoraz vojna s Ho-či Mi-nom a jeho komunistami, ktorá mala trvať ďalších deväť rokov. V nej boli zastúpené všetky pluky Légie a najslávnejšími bojiskami boli Phu Tong Hoa, Koloniálna cesta 4, a slávne Dien Bien Phu.

Dien Bien Phu

Bol to najdlhší a najtvrdší zápas francúzskych expedičných síl na Ďalekom východe. 1. BEP uskutočnil výsadok v údolí Dien Bien Phu, zabezpečil oblasť a postavil základňu. Nasledovalo 169 dní konfrontácie s Viet Minh, po ktorých prišlo 57 dní pekla. Viet Minh zaujal pozície na svahoch, obkolesujúcich pevnostný systém, a začal ostreľovanie ťažkým delostrelectvom. Zásobovanie a prísun posíl bol možný len zo vzduchu. Pristávacia dráha bola zakrátko pod kontrolou nepriateľskej protileteckej paľby.

Na pomoc prišli nielen príslušníci parajednotiek, ale k obrane tejto pozície sa dobrovoľne hlásili aj muži bez parašutistického výcviku, hoci zoskoky sa často uskutočňovali v noci. Paralelne s obliehaním Dien Bien Phu prebiehala konferencia v Ženeve. Francúzske jednotky mali záujem udržať údolie, kým nepriateľ nepožiada o prímerie. Situácia však bola neudržateľná a 8. mája padla posledná pevnosť.

Dien Bien Phu prestalo existovať. Proti 15-tisíc legionárom a príslušníkom koloniálnych plukov stálo približne 100-tisíc nepriateľov, vyzbrojených ťažkou technikou. Dvetisíc obrancov padlo, 1 500 sa stratilo v akcii, 5 800 bolo ranených. Vyše 11-tisíc vojakov sa dostalo do zajatia, z ktorého sa po štyroch mesiacoch vrátilo živých len 3 290 mužov. Bola to politická katastrofa, ktorá znamenala koniec francúzskeho koloniálneho impéria vo východne Ázii. Druhý deň po páde Dien Bien Phu požiadali francúzski vyjednávači na ženevskej konferencii o prímerie. Pre légiu sa tým vojna v Indočíne skončila.

Boj o francúzske Alžírsko

Ešte skôr, ako sa mohli legionári zotaviť z bojov, ocitli sa v Alžírsku. Tentoraz bola ich nepriateľom Armáda národného oslobodenia. Pluky Légie, ktoré mali zabezpečiť pokoj v krajine, kde žilo množstvo Francúzov, sa aktívne zúčastnili v mnohých operáciách proti rebelom a plnili si povinnosť pri ochrane hraníc. Na základe politických rokovaní medzi prezidentom De Gaullom a predstaviteľmi vzbúrencov však Alžírsko v roku 1961 získalo nezávislosť a Légiu povolali do Francúzska. Légia, ktorá vnímala Alžírsko ako svoj domov a toto rozhodnutie ako zradu, sa vzbúrila. Pokus o prevrat však nevyšiel a 1. REP (Cudzinecký parapluk) rozpustili. Od roku 1962 až po súčasnosť sú oddiely bielych anjelov umiestnené na juhu Francúzska a na Korzike, ale aj v zámorí - v Djibouti, na Madagaskare, Tahiti a Francúzskej Guayane.

Légia si získala renomé pri výkone operácií v mnohých vojnou zmietaných oblastiach. V septembri 1990 vyslali tri pluky Cudzineckej légie do oblasti Perzského zálivu. Zmocnili sa letiska Al Salman, kde sa stretli len s malým odporom. Ich ďalšou úlohou bolo zabrániť ústupu Republikánskej gardy na západ. O tejto vojne sa hovorí ako o bleskovej vojne - skončila po sto hodinách boja na zemi, pričom v nej zahynuli len traja legionári. Pod velením Organizácie spojených národov Légia udržiavala poriadok v Mogadiši a zúčastnila sa aj na konflikte v Bosne, kde zvládla viacero tajných operácií.

Pri týchto akciách vedela Francúzska légia s veľkým efektom využiť materinský jazyk svojich vojakov. V oboch oblastiach boli len ľahké straty. Charakteristika Légie za približne stosedemdesiat rokov jej existencie, sa dá vyjadriť slovami literárneho velikána Antoina de Saint Exupéryho: „Vojak nie je mužom násilia. Nosí zbraň a riskuje svoj život za chyby, ktoré nespôsobil. Neoblomne dodržiava svoje slovo až do konca, i keď vie, že bude zabudnutý."

Swen (bez overenia) 22.3.2009 - 23:55

1Rec, 2Rec pekne si to tu vybavujete ale to co ma zaujima uz od zaciatku je. Musim byt na sto percent zdravi bez zdravotnej vady? myslim tym aj zuby. Chcel som ist uz tento mesiac len jeden typek my napisal ze musim mat v poriadku zuby ale ked som sa ho spital ako v poriadku uz nenapisal tak teraz som z toho jelen Musis mat kazdy jeden zub na mieste a bez kazu alebo staci mat zuby bez kazu a moze ti chybat nejaki ten zub? To ma zastavilo lebo takto musim cakat este mesiac kym mi Zubar spravi kaz a nastreli novy zub a nato sa pekne dlho caka. Ja verym vam obom ze ste alebo boli v LE. Dalsia vec ma zaujima ale to uz polozim 1Rec ak som spravne cital tak ty si uz v civile pocul som aj cital na webe ze po skonceni kotraktu ci uz toho 5 alebo aj dlchsieho dostavas volake peniaze mne sa to zda prehnane ale tak sa racej opitam.

jaa (bez overenia) 23.3.2009 - 11:13

SWEN,,,ZUBI V PORIADKU MUSIA MAT HLAVNE VYSADKARI ,,BEZ BLOMBI,,! A VOJACI AKY TAKY ,,?TAM TO NIEJE TAKA PRISNE,,KRIVE ZUBY NEVADIA,,ANI NEAKA TAA BLOMBAA,,

book (bez overenia) 23.3.2009 - 19:23

jaa, neviem aku mas skusenost z LE ale mne sa zda trocha prehnane tvrdenie ze vysadkari musia mat zuby bez blomby - to by potom LE nemala 2REP. (dnes tazko najdes cloveka bez blomby) co ja viem (a verim ze mi to 2REP aj 1REC potvrdia), musis mat zuby bez kazu. ale blomba nie je kaz. mimochodom, ja chcem ist k 2REP takze dufam ze mam pravdu. Swen, len tak pre zaujimavost. ked chces ist tento mesiac si natrenovany dobre? kolko zhybov napr urobis?

book (bez overenia) 23.3.2009 - 19:28

Swen a este jednu vec, co ja viem tak rentu (vysluhovy dochodok) dostavas az po odsluzeni viac ako 15 rokov. neviem kolko to sice je, ale pocul som ze okolo 2 000 eur. - ale tou sumou som si nie isty

filip (bez overenia) 23.3.2009 - 19:56

Chapci zdar čo tak ja viem tak ako napísal book blomba nie je kaz.takže si myslím že ak máš aspon 80% zubov tak to je v pohode.Ale údajne k tým peniazom že vraj sa dostávajú aj po odslúžení kotraktu 5 ročného ale to nemôžem potvrdit.:lol:

1REC (bez overenia) 23.3.2009 - 20:32

http://www.legion-recrute.com/cz/condition.php Po prvom kontrakte ktory je min. 5 rokov ziadne peniaze nedostanes. Za mojho casu bolo mozne dostat po 8 rokov / urcitu jodnorazovu ciastku- islo o vratenie platieb z dani a za urcitych podmienok.. nebudem specifikovat / Po 15 rokov a den.. bolo mozne ziskat vysluhovy dochodok.. ktory sa odvijal.. od poctu rokov v armade.. od x faktorov.. ktore si prezil.. od x veci.. ktore si ... atd. , ale trend pre ziskanie vysluhoveho dochodku ..bol sa priblizovat k.. 20 rokom ako to fungovalo v FR. regul. armade. takze nemozem teraz potvrdit ci to este plati.. PS: pred vstupom do L.E. bol moj chrup v poriadku / nemal som viditelny kaz, samozrejme bloby som mal/ Ci je potrebne aby si sa dostal do 2 REP-u mat kompletne chrup v poriadku a nemat ziadnu blombu si nemyslim, urcite postaci ho mat spravne osetreny.. ale niesom si nieco take isty, ani by som sa tym nezapodieval. Budede vobec radi ked sa dostanete do L.E. a nie vobec do 2 REP-u kam by mali ist len ty najlepsi.

militiachristy (bez overenia) 25.3.2009 - 00:04

Nazdar. Ciastocny dochodok teraz zvysili na 17,5 roka. Ma sa to zvisit az na 22 rokov od 2012. 15 rokov to je uz passe. Jeden kaz ujde pre vstup do PILE. Ale je najrozumnejsie mat vsetko zablombovane. Je uplne jedno kam chcete ist lebo to sa rozhodne az po Castli kde pojdete. Ale mozte sa tam pytat

2REP (bez overenia) 25.3.2009 - 14:33

Pocuvaj,ty duchovny invalid z 1 RECu s Nickname 1REC-nauc sa aspon najprv gramatiku, ak chces tu vypisovat litanie a bludy.Ak mas aj sklerozu, ako je vidiet, precitaj si opatovne svoje vlastne prispevky,lebo evidentne si nepamatas, co si tu popisal.U mna je kontrakt vzdy na 5 rokov a nie na pol roka, aby som sa potom mohol vystatovat, ze som mal 3 kontrakty.A tie somariny taraj svojmu syncekovi a drz sa pri nom a zeninej sukni,lebo ked pridem na SK a vyhladam si ta-a uistujem ta, ze to problem nebude, tak to nerozchodis ty, buzerant jesitny.Nezavadzaj tu ludi s pisanim sprostosti ty nedoceneny samoluby spisovatel, uz len tie tvoje "kontrakty a ich dlzka svedcia o tvojom vztahu k LE.Ja na rozdiel od teba si nedovolim pisat o LE to, co sem nepatri.Takze si daj pozor aj v tom, aby niekto neprisiel za tebou a nevysvetlil ako sa mas k LE chovat aj po odchode.A nie som ten, za koho ma povazujes, tak to mas o to horsie.Krivakom ako ty nic posielat nebudem, mozno tak jednu poriadnu medzi rohy.

2REP (bez overenia) 25.3.2009 - 14:55

1 REC-S/Off si ty,nie ja.Vyhlasenia na tvoju osobu si nemam co rozmyslat a zvazovat, lebo takych sralov mozem len nakopat do papule, ze im vyletia vsetky zuby!Tak sa nevyhrazaj, rozdame si to na Slovensku.Zacni posilnovat homosko,aby si si nenasral do gati hned ked ma uvidis.TO JE MOJE POSLEDNE SLOVO PRE TEBA,vidim, ze Calvi ti napisal vtedy uplnu pravdu.Takych buzerantov ako ty nikdy do legie nemali prijimat, to bol sakra omyl.

1REC (bez overenia) 25.3.2009 - 15:41

Tvoje Mle: ??? Ako vidíte nič!!!! Hraj sa niekde inde.. skús pieskovisko, lopatku, vedierko. Ako vždy, keď dôjdu argumenty.. ľudia sa uchyľujú.. k silným rečiam, nadávkam.

2REP (bez overenia) 25.3.2009 - 16:42

K nicomu som sa neuchylil, to ty si ukazal svoju pravu tvar.O co ti islo- aby si tu bol jediny, s kym tito neskuseni chlapci komunikuju a pytaju sa? Aby ti ukojili tvoju chorobnu tuzbu po pocite, ze ty si ten, co tu rozdava rozumy? Tie dristy co tu pises su nanic a obraz o tebe si vytvoria chlapci sami, ked sa do LE dostanu a zistia, ze si chudak, co kvaka len aby na seba upozornil.Mas nasrane do gati uz teraz, ze si ta najdem, ale garantujem ti, ze to tak bude.Neboj sa, zistis na vlastnej kozi aky je rozdiel medzi 1.REC a 2.REP.Dnes uz nemam cas na teba ty nestastnik jesitny.Na rozdiel od teba si nevalam sunky.Moje Mle?-uz len tebe ho zavesim na nos ty k..otenko.Ty zneuzijes vsetko, co sa len da.Ale s tvojou inteligenciou je to pochopitelne.Opakujem-takych hajzlov nikdy do LE nemali vpustit-ani len pred budovu komanadatury!

1REC (bez overenia) 25.3.2009 - 23:33

Čo večierka odzvonila, že nemáš čas? Čí na ostrov Vám ešte káble nedotiahli čí iné vymoženosti, alebo najskôr to krčmu regimentu vám už zavreli tak nemôžeš písať, lebo iba tak sa na net dostaneš, chudáčik z 2 REP-u. Robíš iba tu hanbu skvelým ľuďom z L.E. Vieš komu môžeš nahnať strach! /pes ktorý šteká .. nekuše !!!/ Ako všetci mate teraz možnosť vidieť, hrdinu.. ktorého hrdinské cíny sú iba obyčajné prázdne kecy, smiech vyvolávajúce príspevky, úbohé vyhrážky, a ako sa dalo predpokladať Mle: náš hrdina neprezradí!!! Keď nič neprezradíš.. s tých tvojich tajnosti, tajných misii, tajných ...atd. /Mle: agent 007/ , tak zalez niekam do diery, hor , skál.. tej Vašej prírody okolo teba, a nevychádzaj .. REP-man. Keby náš REP-man mal byt vzorom pre ľudí, tak to by ani tradície L.E. verejnú mienku o L.E. sa na našu stranu nikdy dostať nepodarí.. Povedz nám REP-man komu sa už podarilo podpísať ihneď po prvom 5 ročnom kontrakte hneď druhy na 5 rokov. TEBE!!! Radšej mlč úbožiak.

jaa (bez overenia) 26.3.2009 - 00:17

fuu chlapi pekne si to tu vysvetlujete,,,1rec-co to znamena vlastne to mle,, ??sak nech vam aspon rozumim troska;)

1REC (bez overenia) 26.3.2009 - 00:27

Mle: Nebudem to doslovne prekladať, ale v podstate je to číslo ktoré je unikátne pre každého legionára. Ako rodne číslo napr. kohokoľvek z nás. V podstate príbehu, pre Vás nepodstatne číslo, .....pre mňa identifikačné číslo s kým mam tu česť.

jaa (bez overenia) 26.3.2009 - 00:50

jasnee,,tak potom by to nemal byt neaky problem,,ked o tom vie iba urcity okruh ludi,,lepsie povedane iba legionari,,ako dlho si doma??

jaa (bez overenia) 26.3.2009 - 01:05

2rep-to co si vyhlasil,,,zee sa nepriznavas k slovanom,,tak too.. si si mal radsej nechat pre seba,,lebo co ja som pocul,,tak Slovaci aj Cesi drzia spoluu,,a myslim,,ze keby ta pocul neaky krajan z legie,,tak mal by si co vysvetlovat,,nehadz vsetkych do jedneho vrecaa

2REP (bez overenia) 26.3.2009 - 14:50

Jaa-aj ty sa nauc pozorne citat a potom pis.Nepriznavam sa k Slovakom,ale neplati to pre vsetkych,(hlavne takym ako je ten buzerant z 1RECu,ktory mu asi tak vymyli mozog, ze doteraz nie je schopny citat pozorne,inak by neprekrucal moje slova a ospravedlnil sa za svoje vlastne),nie k Slovanom!!!.Som Slovan,som na to hrdy,citim sa aj Slovakom-myslim,ze dost jasne som napisal,to len tupec nepostrehne, ze som zcasti Slovak,na polovicu som Moravan, alebo Moravak, ak chcete).Ale citim sa aj Francuzom,ved uz davno mam aj francuzske obcianstvo. A pre teba-ty dezerter z 1RECu-ja si pisem takmer kedy chcem ty sralo, som dostojnik.Aj ked ako je zname, tu si sunky nevalame, ako ty.Keby si mal vycvik ako vysadkar a nehnil,aj ty by si obcas zasiel do krcmy,alebo klubu.Lenze tam by si dostal po drzke, len by si ju otvoril s takymito nazormi, ty primitiv.Napis mi ty svoje Mle,ked si s tym zacal a ja tu potom verejne napisem svoje.Nech aj ja viem s kym "mam tu cest".Ukaz sa hrdina, ci sa nebojis.Ale ja si ta najdem aj bez neho.A nielen ja, uz si tymi hanlivymi recami na 2.REP nasral vela ludi.Nechcel by som byt na tvojom mieste, lebo toto uz su z tvojej strany vazne urazky.Pis si a sopti bludy, mne inteligencne nesiahas ani po paty,takze ma nemozes urazit.Ale nasral si ma riadne a to sa neodpusta.A zavadzaj tu tych nestastnikov, co ta obdivuju,lebo oni este nevedia posudit,kto pise pravdu a kto drista nezmysly.V jednom si sa trafil-druhy kontrakt som podpisal na pat rokov, mam podpisany a sluzim treti, ty buzerant a tiez na 5 rokov.To len zbabelci a vychytralkovia podpisuju na pol roka, aby bola moznost zdupkat, ked sa pritvrdia podmienky, alebo nebodaj bude vazna misia, kde ide na ozaj o zivot.Ale to sa teba urcite netykalo. Ja nic netajim,ale nepovazujem za spravne informovat laicku verejnost o detailoch v LE a uz vobec nie touto cestou.Od toho su oficialne stranky LE, naborove strediska,atd.Ty uz mas po kariere ty dezerter, a ja si ju kvoli tebe nepokazim, mne na rozdiel od teba na nej zalezi.Ti chlapci by sa to ani nemali pytat,ak za nieco stoja.Len rypaci rypu a dotieravo sa vypytuju na co nemaju.

Swen (bez overenia) 26.3.2009 - 15:27

Paráda tak ja sa tu spýtam na zuby a zrazu je tu nejak dusno shybou spravím toľko aby som pri ných prešiel je to moja slabá stránka.

1REC (bez overenia) 26.3.2009 - 16:41

Za prvé, DEZERTER.. z 1REC-u som asi ťažko ja. Nepredlženie kontraktu je ťažko dezercia. Buď máš zle info kto som, alebo viditeľne zavádzaš ľudí. Si na nesprávnej adrese. Po ďalšie v doterajšom priebehu som nezmenil môj charakter tvrdení. Nikdy som nehovoril o 2 REPe ako vezení, z pohľadu vojaka.. ale z pohľadu možnosti mimo L.E. .. v civile .. v porovnaní s ostatnými regimentmi mimo L.E. Ak to niekto si zle vysvetlil.. je mi to ľúto. Po ďalšie nemením názor na vystúpenie D../S.. v televízii .. ale môj názor je na jeho vystúpenie.. nie na neho ako človeka - osobu. Mne nevadia tvoje reči, tvoje opisovanie čí rady iným.. čí už priame alebo nepriame. Mne vadia reči .. ktoré si adresoval mne.. že mam niečo proti 2 REPu, že mam niečo proti osobe Dodo/S, mne vadia reči ako ..keď vyslovene ideš po slovíčkach.. legos, nemohol som podpísať kontrakt .. a že klamem. Ty si nepovedal že pre teba kontrakt na rok.. polrok.. dva nič neznamená.. Ty si ma nazval klamárom.. že zavádzam.. nie to TY .. si na mňa vybehol klamstvom.. ak sa ti nepáči môj názor, to ešte neznamená že ten tvoj je správny, na jednu vec sa dokážu pozerať 1000 ľudí.. 1000 pohľadmi. Keď ja nekritizujem Tvoj pohľad na veci, prečo Ty to robíš??? Vyjadri ten Tvoj, a nie kritizuj môj, rad vypočujem každého.. argumentmi.. faktami .. sa pokúsim zdôvodniť.. prečo tento názor nezdieľam.. a nie deštruktívne útočiť.. na názorové myslenie! Po ďalšie si na zlej adrese ak si myslíš že ja som sa vyhýbal kedykoľvek za môjho pôsobenia v L.E. akékoľvek misii.. nech by už bola dopredu istým Cameronom. JA nie! Ak si to myslíš.. máš zlu adresu. Slova že Tebe inteligentne nesiaham ani po... skús vypustiť inde a nie voči mne.. pretože pre mňa to neznamená urážku.. len sa na teba musím pozerať ako na úbožiaka.. ktorý si to musí takto dokazovať a jedine čo tým dosiahne je že sa zahrabáva .. v očiach ľudí.. Keď ma niekto nazve klamárom .. a len preto že pre neho kontrakt je 5 ročný .. a nie iný.. a ide iba o jeho pohľad! Nie oficiálny, úradný! KLAMAROM!!!! Osoba ktorá by mi to povedala v L.E. verejne by to verejne nerozchodila v ten moment.. nech by už dôsledky boli akékoľvek. A nepotrebujem tu robiť ramena, a nepotrebujem tu dokazovať fyzickú zdatnosť.. a púšťať sa do slovných prestrelok. Ja viem, a nemám prečo klamať, zavadzať, a za svojimi názormi si stojím /nemením kabáty/ .. keď si Ty .. je jedno čí si legionár, .. kapitán .. v L.E. priznáš svoje urážky, chyby, a ospravedlníš sa mi za zle interpretovanie.. pretože ja som nikdy nezavadzal.. ja som nikdy neklamal... ale TY ako osoba.. človek si ma predstavil v očiach verejnosti na tomto fóre ako keby som to niekedy urobil! Priznanie viny.. nie je poukázanie na svoju slabosť.. nikto nie je neomylný.. kto nič nerobí .. nemôže nič pokaziť... ale priznanie svojich omylov.. /teraz myslím.. kritiku voči mojej osobe.. ktorá podľa mňa sa ďaleko zakladá na skutočnostiach, ak to tak nie je.. poprosím argumenty, a fakty.. nie slovne hračky. Keď si priznáš nick /2REP/.. že si to prehnal.. a dostaneš to na pravú skutočnosť.. voči mne.. budem sa na teba pozerať ako na niekoho... na osobu.. čo stoji môj záujem.. ale ešte stále to budeš mat ku získaniu môjho rešpektu.. voči tebe veľmi ďaleko! Prepáč ale tvoje slova majú ďaleko ku dôstojníkovi FR. Légie. Ak to ani teraz nepochopíš.. a nedokážeš poukázať na tvoje chyby.. ktoré mali za dôsledok.. nezmyselnú slovnú prestrelku.. Prosím TA neadresuj mi tvoje príspevky.. a ja si ta nebudem všímať nikdy som tak hlboko neklesol aby som sa uchýlil k takým pre mňa smiešnym veciam.. nad ktorými môžem len s úsmevom stať a ticho pohŕdať. DEZERTER- zla adresa.. skús niekoho čo skončil kontrakt.. a odišiel branou ako prišiel.

Swen (bez overenia) 26.3.2009 - 17:05

Dôstojník a tak to sa dokáže správať? Byť v LE ako vy dvaja tak by mi určite Legionarska česť nedovolila vypustiť takéto slová na osobu ktorá mi krila zadok a prosím a nehovorte že to tak nefunguje v LE každý tam kažfému krije "prdel" ak to tak není tak som sa v LE sklamal. Je myslim si jedno či si z 1rec alebo z inéj jednotky pri konflikte by ste oboja zabudli na rospory. To už je vlastne jedno. Môj názor je len môj názor. 1rec dík za tvoje názory ale ak su tam taký čo sa nepriznávajú k vlastním tak je to hanba národa a nie Legie ako by to už obrátil 2rep. Ja ako Národne mysliaci človek sa k takým ľuďom obraciam chrbtom je to hanba že niekto dokáže povedať niečo podobne. Nech mi nehovorý že to myslel ináč z jeho textu to tak vyznieva. Ináč ako môžeš dokázať sa radiť k 3 národom? Nechápem a nepochopím. Počuj 1rec mňa zaujíma pri nábore pozeraju aj na Svaly ? Myslim to že berú výslovne len ludí čo vyzeraju ako RAMBO či ako Terminátor? A či pozerajú aj na Výšku postavy (nemusím vyzerať ako achiles)lebo rozmýšľam športujem kondička je dobrá bojove umenie daké poznám ale nevyzerám ako Rambo z achilesom dohromady :) [img size=450]http://www.dobrodruh.sk/components/com_joomlaboard/uploaded/images/aaux3_1.jpg[/img]

Rocco (bez overenia) 26.3.2009 - 18:05

ahojte...fuuu,nejak sa to tu vymyka z pod kontroly..:whistle:..az take zle to nemoze byt nie?tak si podajte ruky a nenechavajte sa hecovat picovinami..a uz sa to bliizi,sa tesim konecne po dlhej dobe...

jaa (bez overenia) 26.3.2009 - 18:09

2rep,,ja viem dobree citat,,aj viem racionalne mysliet,,tak ma neurazaj tunaa,,si tam "v L.G.,mal si to stastie a vybrali taa,,ale to neznamena ze si Boch,,a ze sa nemylis ,tak priznaj si aj chybu,,lebo tvoje vyroky suu spravne,ale niesi dokonaly ako tu o sebe tvrdis"aspon to tak vyzera,,zapametaj si ze raz to skonci a budes civil,,legia je ako akvarium,,stare rybky vykapu alebo ich daju prec, aby ich mohli nahradit novymaa,,ale tym nechcem povedat,,ze sa na teba vyseruu,,je pravda,,ze kazdy legionar ostane legie vzdy nieco dlzny,,o tom nieje pochyb,,a SWEN ma pravdu,,kazdy legionar si je rovny bez ohladu na to odkial pochadza,,ake nabozenstvo atd,,sak vieme o com rozpravam,,a kazdeho vec kedy odide,,lebo nie kazdy najde to v legii co by ocakaval,,ty si sa tam nasiel,,ale to neznamena,,ze to tak ma kazdy,poznam legionarou zo Slovenska,,a poviem ti neni to tak,,

filip (bez overenia) 26.3.2009 - 19:13

Ludia vám už asi jebe na čo sa hádate? Sa to neoplatí kvôli pičovinám. A mimochodom večina zvás tu má o legii poznámky ako jeden druhému kryt chrbát atd. A to my je smiešne sice nemám s L.E.žiadne skúsenosti ale verit tomu že to je dokonalá army to je smiešne.Neviem aké su vaše dôvody pre vstup do L.E. ale si to uvedomte do čoho vlastne idete my to pripadá že tu viacerý snívajú o L.E. a predstavujú si že to je lahké.A k tým vyjadreniam súhlasim hlavne z 2.Rep,ktorý má dobré názory.Ale aj 1.Rec mi taktiež pomohol takže dík obom a jebat už celú diskusiu:(

jaa (bez overenia) 26.3.2009 - 19:29

ja sa nehadam,,ani to nemam v umysle,,;)iba hovorim otvorene o svojich nazoroch,,jasnee,ze ma legia aj svoje temne stranky,,ktore poznaju iba vyvoleny ako sa povie,,ale ked ich poslu na misiu ,,tak si myslim,,ze vsetky osobne problemi idu stranou,,sak je to robota ako kazdy druhaa da sa povedat,,

book (bez overenia) 26.3.2009 - 20:48

niekedy som sa tesil ked som tu siel ale priznam sa - uz ma nebavi citat tie hadky medzi 1REC a 2REP - nema to vobec zmysel, chodia tu ludia ktori chcu ist do LE a chcu sa na nieco opytat, alebo len tak pokecat o LE, povedat na to svoj nazor, alebo neviem co - ale hadat sa na takych somarinach? ved to co pisete nema ani zmysel - o com sa vlastne hadate? nerozumiem tomu. a pochybujem zeby to niekomu povedalo o LE nieco viac. tak vas poprosim 1REC a 2REP zbytocne tu nehovorte o sebe nazory, nereagujte na seba a bude klud. mne to tak pripada ako keby vas to bavilo sa hadat, ako keby ste to chceli, ako keby ste sa navzajom provokovali - no ale to si mozete vyriesit medzi sebou aj cez ICQ alebo na pokeci a nie tu. tak prosim prestante lebo si o vas zacnem mysliet nieco velmi skarede - a ked si uvedomim ze "vychovu" vam dala LE, tak ma aj prejde chut tam ist. do armady kde su taki ako vy dvaja 1REC a 2REP??? tak sa konecne spamatajte a ked sa chcete hadat tak tu radsej na toto forum ani nechodte - myslim si ze nebolo vytvorene kvoli tomu aby ste sa hadali.

book (bez overenia) 26.3.2009 - 20:52

mimochodom chcem sa opytat. pri behu sa sustredujem na stredne trate - tak cca 8km. mal by som sa sustredovat skor na kratsie trate ale na rychlost? alebo ostat pri tych dlhsich a trenovat tak vytrvalost? okrem toho, mam pri vstupe povedat aj to ze som chodil na univerzitu? (odisiel som takze diplom nemam)

jaa (bez overenia) 26.3.2009 - 21:03

book,,,takze co sa tyka tych behov,,tak skus zabehnut vzdy tolko kolko vladzes,,to je asi najlepsie,,lebo nie raz sa behava v legii do vycerpania,,vlastne tym sa posuvaju tvoje hranice moznosti,,;)

Swen (bez overenia) 26.3.2009 - 23:26

Je smiešne že tu hasíme oheň ktorý sme mi nezaložili, ináč áno v každej army sa výžaduje rovnosť a spolupráca, ja som sa zle vyjadril myslel som to tak že v kasárňach majte rozstržky ale určite v akcii by ste boli ako bratia takto dako som chcel formulovať vetu ospravedlňujem sa. Ináč nenič sa teraz LE to spraví za teba :D tak sa toľko neboj.

enska (bez overenia) 28.3.2009 - 15:11

aj ja si tu rada čítam o čom títo chlapi debatujú...ale toto hadanie sa je otrasné.Vypytovať svoje čísla no neviem, však to tu číta uplne hocikto a davať kontakty na skype a ICQ tiež od veci...ale som za jedno: ľudia čo si myslia že na nete si môžu vymyšlať identitu akú chcú a trepať čo chcú a ešte tak niekomu chcieť radiť, tak som ženská ale každému takému človeku keby som mohla,tak by som dala riadne po ústach, aby si uvedomil, že na základe takých kecov sa môže niekto uplne realne rozhodnúť konať.

zena (bez overenia) 29.3.2009 - 19:46

zenska súhlasim s tebou tak ja s tebou v tomto súhlasim, osobne si myslim, ze co sa tyka francuzskej legie, tak sú to dost dikretne veci, o ktorych sa malokedy hovori verejne, je to take ake to je, a sami vedia ze nas stat taketo nieco zakazuje. Je to obdivuhodne ze tito ludia robili nieco take ako robili, pre niekoho sice obdivuhodne ale pre druhych zase hanebne, sto luti a sto nazorov, ide tu vsak o to, ze ak je to taka diskretna profesia, tak preco to zverejnovat na nejakom portale, a osocovat sa tu ako to robite vy viacerí, co tu o sebe pisete, co ste tam zazili??? ved ste ludia stale, tak ked ste raz odhodlali take nieco robit, a ist do toho, a sami viete, ze je to o velkom dobrodruznom tajomstve, tak si zachovajte aspon trosku toho svojho tajomstva, kazdy clovek by mal mat svoje tajomstva a vy uz tym duplom,nemam ziadne pravo sa starat do niekoho tak ako nikto, ale toto co tu predvadzate a pisete, neviem ci by som to zrovna riesila na portale, a pdobne, beriete to ako keby bola francuzska legia nejaka velka hra, ale vela ludi a hlavne mladych psychicky poznacila, netreba len povzbudzovat mladych chlapoc, ze ano chod do toho, ale ukazat im aj to, ze kolko muzov by uz viac krat do nej nevstupilo, ....

niko (bez overenia) 30.3.2009 - 07:07

ja mam len 14 rokov ale to je jedno.prvy krat som pocul o legii asik tak pred 2 rokmi nepamtam si presne cosi bolo o otm na jojke a stale som and tym rozmyslal ze by to bola dobra vec tam skusit ist

2REP (bez overenia) 31.3.2009 - 15:12

1REC-nestojim ani o tvoj zaujem, ani o tvoj respekt,nefandi si chlapce.Cakal som na tvoje Mle, ale ako je vidno,nemas sa k tomu.Preco si teda predtym tak vytrvalo ziadal to moje a poukazoval tu vsetkym,ze "vidite??? -zase nic!!!" Pozri si svoje predchadzajuce prispevky.Zrazu si nejako rychlo na to zabudol.Lutujem, ze som tu uviedol svoje nazory, ci rady.Boli pre tych, co do LE SKUTOCNE chcu ist.Len velmi malo z nich ich pochopilo spravne a tymto chlapcom prajem, aby sa do LE dostali.Pochopila to napr."zena"- (nick) ktora chape viac ako niektori mudrlanti, ze legionar v cinnej sluzbe tu nema co vypisovat zazitky z misii a byt konkretny vo veciach, ktore su z vojenskeho aj ineho hladiska tabu.Nemoze sa nechat vyprokovat nevhodnymi otazkami.Rady a nazory su ziskane len skusenostami, tie sa musia prezit,preto su najcennejsie a ja som ich prave preto chcel poskytnut.Vseobecne veci si je mozne nastudovat z dostupnych materialov.A ten kto ma skutocny zaujem do LE ist, si ich zhana sam.A v prvom rade oficialne zverejnene veci a nie kadejake subjektivne.Keby si len dali trochu namahy, navstivili by tu napr.blog pani Lydia Konarovej(zeny,co s legiou nema nic spolocne), ktora V SLOVENCINE strucne, ale jasne popisuje jednotlive regimenty, compagnie a ich cinnost.Aj so znakmi,symbolmi a heslami, ktore tu "tapetuju" niektori z nich. Ja som ta 1 REC klamarom nenazval,nazval si sa nim sam.Nemam sa ti teda za co ospravedlnovat a ani by som to nikdy neurobil pred takym clovekom, ako si ty a mam na to svoje dovody.Dakuj mi, ze ich tu nerozoberam, toto je jedine gesto mojej diskretnosti voci tebe, hoci si ho nezasluziz za to, ako si tu vystupoval voci mne.Ak si trochu sudny, uznas si to,ale neocakavam to.Tu, ani mne nemusis nic uznavat,ja to nepotrebujem.Koncim tu aj preto, lebo nepotrebujem citat, ako si ma tu nejaki sopliaci dovoluju poucovat, co mam a co nemam napisat a ako sa mam spravat.Ked som vstupoval do LE,oni sa este hrajkali v piesocku.Ale maju tu drzost kritizovat a hodnotit cloveka, ktoreho par dni predtym chvalili za jeho super nazory.Pokrytectvo ako vysite!!!Ti sa do legie nedostanu aj vdaka tejto ich vlastnosti.Ak omylom ano, velmi rychlo sa jej budu musiet zbavit,ak budu chciet ostat. Ja sa neposeriem z toho, ze tu niekto z vymeny nazorov dvoch legionarov robi dramu a moralizuje.Je to nasa vec, vybavime si to medzi sebou a kto nechce, nech to necita.A ak cita, nemusi na to reagovat.Mna poucovania tych, co legiu nevideli ani z rychlika, nezaujimaju a ani ich neberiem vazne.Ostan teda malym kohutikom na velkom piesocku, ak o to stojis.Mne nestojis ani za legionarsky pozdrav. FILIP, ROCCO-drzim palce.

logan666 (bez overenia) 31.3.2009 - 16:52

...nazdar vsetci,pocujte potreboval by som vediet jednu vec,neviete mi niekto povedat ci mam sancu ked mam ploche nohy??...zeby som tam nemeral cestu nadarmo...vdaka

jaa (bez overenia) 31.3.2009 - 18:34

kamoo...ja si za svojim nazorom stojim,,a to co som povedal o tvojich nazoroch,,myslel vaznee,,v poslednej sprave:"citujem,,priznaj si aj chybu,lebo tvoje VYROKY SU SPRAVNEE,,ale niesi dokonali,,to nejsme nikto,,to je vse,,tak ake pokritecto,,si prvy clovek v zivote,,kto ma tak nazval,,a v tom,,ze ma neberies vazne,,beriem,,vy viete presne o com rozpravate,,ja niee,,

Majo (bez overenia) 31.3.2009 - 21:30

Nechcem sa vám do toho miešať, ale 2éme REP je skutočne najelitnejšia jednotka LE. Niektorý, s ktorými som mal tú česť písať povedali že sa to dá brať ako pokračovanie farmy pri výberovom konaní. Lebo na zoskoky s plnou Poľnou je to akoby z 1. poschodia. Ale neberem LE ako že 2REP je lepší a kavaleristi sú šunky. Ja by som to bral skorej tak, že LE je elita. Je to špička pyramídy ktorú nejaká americká námorná pechota može len kopírovať (hovoria že sú najlepší :D). Aj ja by som chcel ísť do CL. A počul som vela názorov aj takých aj onakých. Ale nenašiel sa ani jeden čo by ma odradil. Lebo verím ideálom ktorými vedie LE svojich zverencov a viem, teda dúfam že to ide tou správnou cestou. 1REC a 2REP, podla mna netreba riešiť banálne problémi. Držte sa tam. Hádam sa tam raz uvidíme. Vela štastia páni.

Majo (bez overenia) 31.3.2009 - 21:40

Inak pre zaujimavosť som čítal že na výcvikovom stredisku v Guyane má LE rekord okolo 45 minút. US Marine Corps to spravili za 7 hodín. Trošku že rozdiel nie? :D

jaa (bez overenia) 31.3.2009 - 23:59

z plochima nohami ta nezobrali ani u nas ,,ak sa nemylim,,tak si to skus sam zhodnotit;)

filip (bez overenia) 1.4.2009 - 01:57

no ja som čital knihu od špalka Legie očima výsadkára a tam písal že slúžil zo švajčiarom,ktorý mal ploché nohy tak teda neviem som to dočítal ešte len včera a docela good kniha:)

Pridať nový komentár