Francúzska légia

mir 14.8.2007 - 21:26

História Francúzskej légie

francuzska legia

Máloktorý bojový zbor na svete je ovenčený takým množstvom mýtov a legiend ako Francúzska cudzinecká légia. Jej členmi sú dobrovoľníci, ktorí za sebou nechali svoje sociálne aj rodinné zázemie, pričom svoje úlohy plnia s odhodlaním, nad ktorým svet žasne.

Cudzinecká légia bola založená 9. marca 1831 rozkazom Ľudovíta Filipa, kráľa Francúzska. Bol to čas politických nepokojov a tento oddiel plnil úlohu ochrancu kráľovskej moci. Väčšinu dôstojníckeho zboru tvorili veteráni Napoleonovej Grand Armee a mužstvo predstavovalo národnostne pestrú zmes, v ktorej bola zastúpená celá Európa.

V Légii sa objavili aj francúzski regrúti, ktorí sa snažili uniknúť pozornosti miestnej polície. Boli to dobrovoľníci vo veku medzi 18. a 40. rokom, s pravým alebo prijatým menom. Kráľ správne predpokladal, že platení žoldnieri nebudú pri plnení rozkazov rozmýšľať o ich príčinách alebo politickej korektnosti. Légia bola po potlačení nepokojov v Paríži okamžite zapojená do bojov o Alžírsko.

V roku 1835 však tento bojový zbor prešiel pod španielsku kontrolu. Následne sa na rovnakom princípe vytvorila druhá Légia, ktorá získala a udržala pre francúzskeho kráľa Alžírsko, ktoré sa stalo na dlhý čas jej domovom. Vo svojej africkej misii plnili legionári dôležitú úlohu - udržiavali poriadok, potláčali povstania domorodých nomádskych kmeňov a kolonizovali Severnú Afriku. Budovali cestné komunikácie na rýchle presuny, púštne pevnosti a časom tu vzniklo aj mesto Légie - Siddi bel Abbés.

Česť a odvaha

Francúzska cudzinecká légia zdedila tradície žoldnierskych vojsk, ktoré využívali francúzski králi už v stredoveku - škótskej gardy Karola VII. alebo neskôr Napoleonových poľských kopijníkov. Farbami tejto elitnej časti vojska sú zelená a červená, ktoré používali Švajčiarske gardy slúžiace trónu bielej ľalie. Znakom a symbolom zároveň je granát, z ktorého vychádza sedem plameňov, pričom dva z nich sú ohnuté smerom nadol.

Vzťahy medzi tými, ktorí rozkazy vydávajú a tými, ktorí ich plnia, sú vybudované na veľmi vyvinutom „esprit de corps", založenom na niekoľkých jednoduchých princípoch: disciplína a česť, radosť z dobre vykonanej práce a oddanosť svojej minulosti. Heslom Légie je "Honeur et Valour" - Česť a odvaha. Po vstupe do Légie nastáva veľmi tvrdá selekcia. Mnohí kandidáti nevyhovejú buď zo zdravotných alebo morálnych dôvodov.

Legionár je zriedka anjel, ale nikdy nie zločinec. Každý nový člen je dobrovoľník, ktorý chce uniknúť svojej minulosti, osobnej alebo rodinnej kríze, vo svojom sociálnom alebo politickom živote. Príkladom posledného fenoménu je masívny príliv dobrovoľníkov z Alsaska po roku 1871, zo Španielska roku 1939 a z Východnej Európy po roku 1945. Pre ostatných, ktorí sa nechcú zmieriť s limitmi strednej vrstvy, Légia znamená možnosť dobrodružného života. Všetkých jej členov spája súdržnosť, spečatená disciplínou a rešpektom k tradíciám.

Francúzska légia v krymskom konflikte

Časom sa stala Légia bojovou silou, ktorá obhajovala záujmy Francúzska aj v tých najodľahlejších končinách. Bola zapojená do Krymskej vojny 1853 - 1856, kde zohrala hlavnú úlohu pri dobývaní Sevastopoľu. Zámerom Francúzov v tomto konflikte bolo pomôcť svojmu spojencovi, tureckému sultánovi, pri získaní prístupu k prieplavu medzi Čiernym a Stredozemným morom. Po počiatočných rýchlych víťazstvách sa 1. a 2. cudzinecký pluk pokúsil o dobytie opevneného prístavu Sevastopoľ, čo vyústilo do blokády, ktorá trvala rok. Légia kvôli chorobám a zlému počasiu už nemohla dlhšie čakať a padlo rozhodnutie podniknúť frontálny útok.

Prvý pokus sa nevydaril a jednotky sa museli stiahnuť s ťažkými stratami. Pokúsili sa o to znova, s rovnakým výsledkom. Napriek tomu sa nevzdali a skúsili to po tretí raz. Sevastopoľ padol 8. septembra 1855. Ďalšími bojiskami legionárov sa stali Taliansko (1859) a Mexiko (1863 - 1867). Práve tu sa 30. apríla 1863 odohrala jedna z najslávnejších bitiek, ktorá vstúpila do dejín ako synonymum cti a odvahy.

Bitka pri Camerone

Dňa 30. apríla 1863 3. kompánia Cudzineckého regimentu zabezpečovala bezpečný presun zásob po ceste medzi Vera Cruz a Pueblom. Počas pochodu do určenej pozície jednotku prepadla takmer tisícka mexických povstalcov. Kapitán Danjou, aby získal krytie pred nepriateľskou paľbou, presunul svoje mužstvo do opustenej haciendy Camerone, ktorú minuli pred niekoľkými minútami.

Kompánia mala šesťdesiatdva legionárov a troch dôstojníkov, ktorí mali čeliť mnohonásobnej presile Mexičanov. K haciende, kde sa legionári pripravovali na obranu, prišiel posol s ponukou čestnej kapitulácie. Na streche ležal seržant poľského pôvodu, ktorý mu vojensky stručne naznačil, čo si myslí o tomto návrhu. Tak sa spustil jeden útok za druhým, všetky však boli s ťažkými stratami odrazené. Napoludnie začala legionárom dochádzať munícia, nemali jedlo ani vodu. Podvečer bolo nažive už len päť obrancov, na ktorých číhala armáda nepriateľov. V tejto beznádejnej situácii legionári nasadili bodáky a podnikli útok. Keď dvoch z nich pri napredovaní k mexickej pozícii zastrelili, zasiahol mexický plukovník.

Opätovne ponúkol kapituláciu. Legionári súhlasili pod podmienkou, že si smú ponechať svoje zbrane. Plukovník, dojatý ich odvahou, odpovedal slovami: „Mužom ako ste vy, nemôžem nič odmietnuť." Tento deň, ktorý vstúpil do dejín ako Camerone, sa každý rok pripomína vo všetkých táboroch Légie a oslavujú ho s veľkým zápalom a pýchou. V Aubagne, kde sa koná slávnostná prehliadka, nesú na čele pochodujúceho regimentu drevenú ruku kapitána Danjoua. Tento boj, ktorého meno je na každej legionárskej vlajke, ostáva symbolom misie, ktorá sa plní až do úplného konca.

V zákopoch svetových vojen

Roku 1914 sa pluky Francúzskej Légie zúčastnili bitky o Artois, kde utrpeli ťažké straty. Boli zreorganizované a o mesiac neskôr znova ťažko porazené pri Givenchy. Nakoniec utrpeli legionárske pluky také ťažké straty, že ich museli v septembri 1914 rozpustiť a preformovať do novej jednotky. Takto bol vytvorený RMLE (Pochodový pluk cudzineckej légie), ktorého úlohou bolo prevýšiť v boji všetky ostatné jednotky. RMLE sa zúčastnil na mnohých bitkách francúzskych bojísk a stratil tisíce vojakov. Zvlášť sa vyznamenal svojím bojovým umením v zákopoch pri Remeši, kde legionári vyčistili štyri kilometre nepriateľských línií iba puškami, bajonetmi a granátmi. Ďalším úspechom bol Verdun, kde légia uspela v misii o znovuzískanie svojich starých pozícií. Nasledovala obrana parížskeho koridoru a Légia uspela opäť, hoci s veľkým stratami.

Francúzi začali svoju ofenzívu v júli 1918 a RMLE bol opäť v prvej vlne - takmer dva týždne si legionári presekávali cestu cez Hindenburgovu líniu. Počas 2. svetovej vojny, v júni 1940, jedenásty REI (Pechotný cudzinecký pluk) takmer vyhladili pri obrane pozícií vo Verdune. Tí, ktorí prežili, sa stali zajatcami. Väčšine sa ale podarilo ujsť a znovu zasiahli do bojov. Pluk však rozpustili. Trinásta DBIE (Podbrigáda Cudzineckej légie) písala dejiny pri Narviku a Bjerviku v Nórsku, ďalší úspech prezentuje slávne víťazstvo pri Bir-Hakaim v Líbii. Légiu znova zjednotili a pokračovala vo víťazných kampaniach v Tunisku, Taliansku, Provence a Nemecku.

V roku 1940 sa Thajsko, spojenec Japonska, pokúsilo anektovať Kambodžu. Légia túto hrozbu odvrátila, ale zbytočne, pretože politickou dohodou Kambodžu odovzdali pod thajskú správu. V oblasti ostala dislokovaná len jedna jednotka - 5. REI. Ďalšími rokovaniami sa podarilo zabrániť vojne na juhu, hoci nie nadlho. Legionárov, umiestnených v garnizóne Ha Giang, čoskoro zmasakrovali a ostávajúce dva batalióny vyrazili na pochod smrti smerom k čínskej hranici. V roku 1945, ešte predtým, ako sa zvyšky 5. REI dostali do Číny, vojna skončila. Nahradila ju však ďalšia, tentoraz vojna s Ho-či Mi-nom a jeho komunistami, ktorá mala trvať ďalších deväť rokov. V nej boli zastúpené všetky pluky Légie a najslávnejšími bojiskami boli Phu Tong Hoa, Koloniálna cesta 4, a slávne Dien Bien Phu.

Dien Bien Phu

Bol to najdlhší a najtvrdší zápas francúzskych expedičných síl na Ďalekom východe. 1. BEP uskutočnil výsadok v údolí Dien Bien Phu, zabezpečil oblasť a postavil základňu. Nasledovalo 169 dní konfrontácie s Viet Minh, po ktorých prišlo 57 dní pekla. Viet Minh zaujal pozície na svahoch, obkolesujúcich pevnostný systém, a začal ostreľovanie ťažkým delostrelectvom. Zásobovanie a prísun posíl bol možný len zo vzduchu. Pristávacia dráha bola zakrátko pod kontrolou nepriateľskej protileteckej paľby.

Na pomoc prišli nielen príslušníci parajednotiek, ale k obrane tejto pozície sa dobrovoľne hlásili aj muži bez parašutistického výcviku, hoci zoskoky sa často uskutočňovali v noci. Paralelne s obliehaním Dien Bien Phu prebiehala konferencia v Ženeve. Francúzske jednotky mali záujem udržať údolie, kým nepriateľ nepožiada o prímerie. Situácia však bola neudržateľná a 8. mája padla posledná pevnosť.

Dien Bien Phu prestalo existovať. Proti 15-tisíc legionárom a príslušníkom koloniálnych plukov stálo približne 100-tisíc nepriateľov, vyzbrojených ťažkou technikou. Dvetisíc obrancov padlo, 1 500 sa stratilo v akcii, 5 800 bolo ranených. Vyše 11-tisíc vojakov sa dostalo do zajatia, z ktorého sa po štyroch mesiacoch vrátilo živých len 3 290 mužov. Bola to politická katastrofa, ktorá znamenala koniec francúzskeho koloniálneho impéria vo východne Ázii. Druhý deň po páde Dien Bien Phu požiadali francúzski vyjednávači na ženevskej konferencii o prímerie. Pre légiu sa tým vojna v Indočíne skončila.

Boj o francúzske Alžírsko

Ešte skôr, ako sa mohli legionári zotaviť z bojov, ocitli sa v Alžírsku. Tentoraz bola ich nepriateľom Armáda národného oslobodenia. Pluky Légie, ktoré mali zabezpečiť pokoj v krajine, kde žilo množstvo Francúzov, sa aktívne zúčastnili v mnohých operáciách proti rebelom a plnili si povinnosť pri ochrane hraníc. Na základe politických rokovaní medzi prezidentom De Gaullom a predstaviteľmi vzbúrencov však Alžírsko v roku 1961 získalo nezávislosť a Légiu povolali do Francúzska. Légia, ktorá vnímala Alžírsko ako svoj domov a toto rozhodnutie ako zradu, sa vzbúrila. Pokus o prevrat však nevyšiel a 1. REP (Cudzinecký parapluk) rozpustili. Od roku 1962 až po súčasnosť sú oddiely bielych anjelov umiestnené na juhu Francúzska a na Korzike, ale aj v zámorí - v Djibouti, na Madagaskare, Tahiti a Francúzskej Guayane.

Légia si získala renomé pri výkone operácií v mnohých vojnou zmietaných oblastiach. V septembri 1990 vyslali tri pluky Cudzineckej légie do oblasti Perzského zálivu. Zmocnili sa letiska Al Salman, kde sa stretli len s malým odporom. Ich ďalšou úlohou bolo zabrániť ústupu Republikánskej gardy na západ. O tejto vojne sa hovorí ako o bleskovej vojne - skončila po sto hodinách boja na zemi, pričom v nej zahynuli len traja legionári. Pod velením Organizácie spojených národov Légia udržiavala poriadok v Mogadiši a zúčastnila sa aj na konflikte v Bosne, kde zvládla viacero tajných operácií.

Pri týchto akciách vedela Francúzska légia s veľkým efektom využiť materinský jazyk svojich vojakov. V oboch oblastiach boli len ľahké straty. Charakteristika Légie za približne stosedemdesiat rokov jej existencie, sa dá vyjadriť slovami literárneho velikána Antoina de Saint Exupéryho: „Vojak nie je mužom násilia. Nosí zbraň a riskuje svoj život za chyby, ktoré nespôsobil. Neoblomne dodržiava svoje slovo až do konca, i keď vie, že bude zabudnutý."

Tompek pre Jadro (bez overenia) 26.6.2010 - 18:10

No ak nie sú konexie tak ta armáda je na hovno. No uvidím. Počkám do septembra a uvidím že čo bude. Ak ma nevyberú tak jednoznačne skúsim tu légiu. No budem musieť ešte o tom trochu doštudovať lebo čo sa týka tých regimentov a pod. nemám ani šainu že čo to je. Čo sa týka kondičky tak každý druhý deň som v posilke. Nezdvýham železo (žiadna kulturistika) skôr sa zameriavam na kondičné tréningy. Každý tretí deň 12 minútovka. Špotrovanie mi nerobí problém. Práve naopak. Mám depresie keď nešportujem :)Čo sa týka toho príbehu čo ste tu spomýnali. Najviac sa bojím toho jazyka. Po Francúzsky viem iba dobrý deň, áno a nie :D :D :D To všetko. Anglictina je na tom lepsie ale ta mi tam bude asi na prd... Ak mám tak povedať tak Armáda je vždy to čo som chcel. Milujem poriadok a keď všetko má svoj systém. Daujem za podporu Alena :)

Peter (bez overenia) 26.6.2010 - 18:48

tomek: ty si presne môj človek. Ak ti to pomôže tiež to nemám úplne naj doma :D Alena: ďakujem, tak to by som asi mal v poriadku ked nemám ani jednu blombu ani nič. Iné otázky asi ani nemám toto boli jediné 2 na ktoré som na nete alebo u uja nenašiel odpovede Jardo: áno o blombach je toho na nete kopu, na tie by som sa nepýtal no o tých porcelanovych zuboch som nenašiel nič preto sa tu pýtam. Takže rok počkám a aspoň si to skúsim. Ak ma nezoberu budem mať aspoň dobrý zážitok

Necky (bez overenia) 26.6.2010 - 19:59

Michal vám tu toho už asi moc nenapíše klucíí. A pro jednu krávu, která si to tady vzala na svůj povel a chová se, jako kdyby to forum bylo její- ty máš v tom všech deset prstů! A hlavně se zamysli nad tím, o co ti tady skutečně šlo a jde. A vzpamatuj se. Michal nikdy nebyl Milan, byl to Michal!!!Michal C. Najdi si nebližšího psychiatra a své teorie vyprávěj jemu. A nehraj si na ženskou s militantními sklony.Máti tří dětí si hledá úctu na foru anebo forech o Legii a ne u svého manžela...zázrak a vojeb slušných lidí. Samarovici, měls pravdu.Já podle tebe a nestydím se to napsat, to už vůbec ne, už zdravím jen slušných, ne hovada !!! neeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! CEA nemám moc rád, ale v jedném měl pravdu,kuuurva,prdel, merde.... že nestojí za to pokládat svůj život za idioty.Michal v Afganistánu momentálně nebyl.Byl jinde. Jinak na tomhle videu je náš „buldozerista“. http://www.youtube.com/watch?v=z5_sxL3yrvA&feature=related a taky si myslím , že Jardo je skutečný legionář.Možná 2REG.Jen to tají. Michale, neodpovídaš na sms.,nereaguješ na telefonáty, Geneviéve neví co je s tebou, třeba tuhletou formou dej vědět co je s tebou, kurva!!!! .Je potvrzená ta informace? Zkouším zoufalý kontakt.Chlape!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. Zdeněk.Jinak Necky.

Alena pro Tompek (bez overenia) 26.6.2010 - 20:14

s francouzštinou si nedělej starosti:). Po příchodu do Legie budete rozděleni na skupiny - dva cizince a k sobě dostanete jednoho francouze, který vám bude překládat rozkazy (jmenuje se to trinomy - dříve byli binomy - 1+1). Za každé neuposlechnutí rozkazu budete ramasovat (dostávat do těla), stejně tak budete mít zakázáno mluvit mateřštinou. Je to nejrychlejší jazykovka;) Pokud ti můžu poradit, začni se učit legionářské písně, budete se je učit v noci místo spánku

Valér vysokoškolák (bez overenia) 26.6.2010 - 20:52

aby si ma niekto neplietol s nejakym legionarom. Alena si eštebáčka!

Tomek (bez overenia) 26.6.2010 - 21:03

Veď si tu už toľko nenadávajte. Nikoho neobraňujem a ani sa nikoho nezastávam. Len mi je to trochu blbé že prídem na fórum nájsť pomoc a stále tu niekto niekoho osočuje... Každý pomáha ako môže a ak niekto napíše nejakú somarinu tak potom sa môžte do nich obúvať...

2REP (bez overenia) 26.6.2010 - 21:32

Ale ano, moment.... čo už ma všetci tu pochovávate... smích.Michal. http://www.youtube.com/watch?v=sIxgvI0e73s&feature=related Fórum žije a bude žiť. Tak čo furt.... Zdendo, ty nemáš číslo na mobil? http://www.youtube.com/watch?v=HqOyOEXx6rc&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=S6wvVFsaNZk&feature=related Michal.(2REP)

Jardo pre vsetkych (bez overenia) 26.6.2010 - 21:33

Pani poprosim neurazat sa... Myslim ze diskutovat sa da aj bez urazok Alena si pokial som si vsimol iba zastava manzela a ze ma 3 deti?? a co?? ved je to prirodzena funkcia zeny rodit deti nie?? Bavme sa tu o legii o armade len sa neurazajme lebo to odide do sraciek ako kazde forum kde sa zacali urazat Takze mladenci: Nebat sa ist zubarovi a dat si dokopy zuby Ved nebudete mat plnu papulu hnilacov predsa nie?? :) Kua ta legie sa nebojite a z nejakej malej zubarky mate strach? :-D Dat trosku kondicku do poriadku a smelo na dlhy vylet ;) P.S a uz sa prestante urazat ok???

Jardo pre vsetkych (bez overenia) 26.6.2010 - 21:36

a tu mate skrátci ucte sa :whistle: http://www.edisk.cz/stahni/58136/Songs_Legion_Etrangere_2CD_Covers_Songbook.rar_127.01MB.html

2REP-Mišo (bez overenia) 26.6.2010 - 22:28

By toto fórum žilo, zvolím jednu formu- provokatérov a blbcov budeme ignorovať.Alena nie je až tak zlá, len si ma pletie s niekým.Alenka nie som Milan.Milan nie je ani môj brat , brat v Prostejove (102. pluk výsadkárov, môj brat -sa volá Marek. Rodičia boli takto: otec Moravák –nebohý a mamka (už tiež nebohá) Slovenka. Z Kysduckého N.Mesta. Alena- si fízlovka? Otto tu neprispieva, zato ty bohate za neho.Nikto nie je hlupák-on ti dáva rozumy. České fóra, na ktoré tak vehementne odkazuješ, sú o kecoch.Tam ste sa vyčerpali a teraz vírite vody tu.Toto je naše fórum, sic o Légii, ale aj o tomto: http://www.youtube.com/watch?v=zqUj0uD1QaQ&feature=related P.S. Kto si po 9 rokoch štúdia nenájde prácu-je buď nespôsobilý mentálne, alebo má veľkú smolu, Alenka.Nič v zlom.Netvrdím, že si sa nesnažila obohatiť toto fórum príspevkami, kontaktami, atd, ale, ale, ale, alllez.... Alena. Prispievaj, ja osobne budem rád...aspoň uvidíme kto vlastne si, ty sa raz preriekneš... P.P.S. : Marek nemá záujem o stretnutie ani s tebou, ani s Ottom..102 pluk sa pripravuje na misiu do Afgoša.Urobia tam baraní kokot a makovú piču.Našich tam strieľajú ako ovce, bude to ku koncu ešte horšie, lebo Taliban chce výsledky.A dievča moje-budú-Afganistam nedobije nikto, možno tak UBL, ale on tam je doma,aj keď sa narodil v Lebanon .Ty vieš piču o živote, hrajkaj sa s deťmi, aspoň z nich niečo bude.Slúžim 19.rok a o LE niewčo viem.

2REP (bez overenia) 26.6.2010 - 22:33

Jardo. moj srdečný pozdrav tebe.Mišo http://www.youtube.com/watch?v=Ax7PoQd0euk&feature=fvw

Jardo pre 2REP (bez overenia) 26.6.2010 - 22:41

jaj mooore takuto hudbu mozem :whistle: aj ked mam rad aj toto http://www.youtube.com/watch?v=Cr00QE1uLU8 a zdravim aj ja teba strateny :evil:

2REP pre Jardo (bez overenia) 26.6.2010 - 23:06

aspon vidíš, že stratený sa našiel... popočúvaj toto: http://www.youtube.com/watch?v=1KoNUYLBnX8&feature=related Mišo

2REP (bez overenia) 26.6.2010 - 23:14

Jardo, si u mňa v St. Christol? Nejeb ma, na mačku a myš sa nehrajme. Ak si v pluku, vieš len o jednom dôstojníkovi,ktorý je pôvodom Slovan (ten čo to stále tají), ten čo je s Erikom dobrý kamarát-Eric z druhého väzenia na ostrove-ktorý "nie je supešéf". M.C.

Majo pre Tomek (bez overenia) 26.6.2010 - 23:16

No, asi to pre teba bude lepšie tak ako chceš. Každý sme si strojcami svojho šťastia. (neber ako útok ale je to tak). :) Ale dám ti radu. Takú z mojich chabých skúseností. Aleje to len rada. Ako od kamaráta. Síce sú ťažké cesty životom, ale nikdy, nikdy a nikdy neľutuj to čo nemáš ale váž si to o čo môžeš veľmi ľahko prísť. Prejavuj solidaritu aj k tvojej rodine aj keď podľa toho ako si to napísal to vyzerá na darmožráčov akých je dnes vo svete veľa. Nenahnevaj sa na mňa za to, ja to tak len chápem, ak je to inak oprav ma. Ale vedz že tá rada má hádam niečo do seba. Mne dosť pomohla v živote. Stal som sa cieľavedomejší. A snažím sa byť úprimný a priateľský aj k človeku čo by mi jebol za chrbtom kudlu do krku. Aj keď je to svojim spôsobom moja vypočítavosť. :D Aj keď niekedy sa nedá ostať chladným a treba otvoriť ústa aj na rodinu a nenechať si srať na hlavu. Ale nepatrí do toho LE, tam je to súčasťou dlhého procesu že ťa budú non-stop "buzerovať" A RAMASOVAť. Ale tam to zniesť musíš. :) Pre tvoje vlastné dobro. Drž sa chlape a držím palce

Jardo pre 2REP (bez overenia) 26.6.2010 - 23:16

pekne.... aj tam sa ukazuje krasa Slovanskych zien... Bol som hocikde ale musim uznat ze Slovanske zeny su najkrajsie na svete ;)

Majo (bez overenia) 26.6.2010 - 23:22

Prišiel som na to prečo ma tak láka LE. Prečo je to stredobodom mojej pozornosti. Je to preto že legionár je muž slova. A jeho slovo má veľkú váhu. Nevzdáva sa pri ceste životom. Je to sila. Takých ľudí je na svete málo. A aj keď to je ďaleko tak sa mi taký životný štýl začal stávať každodennou rutinou. Pomôžu aj neznámemu. Majú tú ochotu ktorú u druhých môžeme len ťažko nájsť. 2REP - Michal je toho tiež príklad - ponúkol mi pomoc aj keď ešte nevedel kto som a čo som zač. Ďakujem ti ešte raz, vážim si to stále. Necky tak isto. A kvôli takým charakterom sa chcem stať súčasťou toho systému. Je to niečo čo mi chýba u ľudí v bežnom živote. No povedzte, šibe mi či nie? :D

Majo pre Jardo (bez overenia) 26.6.2010 - 23:36

Tak nehovorím že všetci okrem legionárov sú sebecký iba som podotkol na svoj pohľad a na to že ich je veľa po svete takých. :) A v tom prípade vieš že je krásny pocit nezištne pomôcť niekomu neznámemu. Neviem, ja si myslím že to je najcennejšia vlastnosť, alebo jedna z najcennejších akú môže mať. Tak si to uchovaj v sebe. Máš môj rešpekt chlape.

Jardo pre 2REP (bez overenia) 27.6.2010 - 00:14

2REP nie niesom v 2Reg to ze mam nejake znalosti este neznamena ze sluzim :) Majo ked ti poviem aj bezdomovcovi som dal nejake € aj ked viem ze to prepije.. Tak ma napadlo co keby si bol v jeho kozi.. je pravda povies si Chod makat ako makam ja Lenze co to z psychologie viem a viem aj ake tazke je pre tychto ludi sa vratit do normalnych kolaji A to ze poradim chalanom co a ako ved normalna vec nie?? ale co ma osobne tesi je ze sa to tu zase rozbehlo a ze zase pojdem pod vodu po dlhsej pauze juchuuuuu :woohoo: a chalani nenadavajte Alene budme radi ze tu nejaku zenu mame ;) 2REP keby sme spolu sluzili mozes si byt isty ze ma spoznas :)

samarovic. (bez overenia) 27.6.2010 - 00:15

noo oo kooneečnee !!! tu vidím a zdravým všetkých správnych a slušných ,hovada ne! http://www.youtube.com/watch?v=9OPpVAlaBM8&feature=related

Majo pre Jardo (bez overenia) 27.6.2010 - 00:20

Super si to vystihol. A nikdy nevieš kedy sa to otočí. A potom pomôže on tebe. Samaroo - nazdar priateľu, ako sa darí? Super videjko si dal, aby sme sa náhodou nedemotivovali čo? :D

Majo pre Jardo (bez overenia) 27.6.2010 - 00:24

Chystáš sa potápať? Kam chodíš? Máš svoju výstroj? Ja sa chystám dnes alebo zajtra do terénu. Na pár dní. Treba prevetrať trochu tú moju prašinu v horách.

Jardo (bez overenia) 27.6.2010 - 00:25

onedlho si s priatelmi zaspievam http://www.youtube.com/watch?v=NNvZ0iY_IbI Sviraj svirce Nek ti prsti pletu, udala se jucer jedina na svijetu... kua pani uz sa neviem dockat hlavne na ten svet pod vodou ;)

Jardo pre Majo (bez overenia) 27.6.2010 - 00:28

Mam svoju vystroj len beriem si akurat 3mm neopren a ABC ostatne si poziciam Kamarati maju super auta len male kufre a kedze idu aj zeny tak nieje miesto na vystroj :evil:

Majo pre Jardo (bez overenia) 27.6.2010 - 00:30

A chodíte na priehrady či na rybníky? Na Kráľovej si bol niekedy potápať čo je pri Seredi? Teda ak si niekde odtiaľto.

Jardo pre Majo (bez overenia) 27.6.2010 - 00:37

Nie tam som este nebol najcastejsie Chorvatsko a poslednu dobu som rad ze mam nejaky volny cas... Posilka praca rodina.. Potapanie mam ako super konicek v podstate som na univerzalne pouzitie Mozu ma vyhodit z lietadla z lode z ponorky (neskusal som) v horach sa nestratim dokazem z akejkolvek zbrane strielat atd a momentalne mi doslo pivo (pijem fakt raz za cas ak neratm dovolenku :evil: ) tak pojdem na pumpu GPS mi netreba vidim ju z okna :evil:

Majo pre Jardo (bez overenia) 27.6.2010 - 00:44

No, pokiaľ človek nie je debil a všíma si alebo les nie je džungľa tak sa tam hádam ani nedá stratiť. :D Ešte sa mi nepodarilo stratiť. Ale poznám expertov a špecialistov rôznych to je pravda. :D Tak teraz si v Hrvatsku? Ako tak odhadujem podľa toho čo píšeš.

Jardo pre Majo (bez overenia) 27.6.2010 - 00:50

Nie teraz som este doma maly kusok od BA Len sa tam o mesiac na dovolenku chystame Lignje hobotnica Karlovacko ;) sadnem na terasu vylozim si nohy zrubem sa jak tela a pripijem si na vase zdravie chlapci A Majo o 1:30 si nezabudni zapnut JoJku :) 2REP a ty nespi je sobota :silly:

samarovic. (bez overenia) 27.6.2010 - 01:24

http://www.youtube.com/watch?v=QuDbScOIRHM&feature=related vive la legion ! áno Majko tak je ako píšeš !

samarovic. (bez overenia) 27.6.2010 - 02:22

;) dobre Jardo ďakujem , keby som ich vedel ešte tak spievať :whistle: http://www.youtube.com/watch?v=PE8ZtSrFUk4&feature=related

Jardo pre samarovic (bez overenia) 27.6.2010 - 02:26

stranku dozadu mas odkaz na cele Chants de la Legion ;) kliknem stiahnem ;)

Jardo (bez overenia) 27.6.2010 - 03:41

Pani moji ale na toto sa fakt tesim :) http://www.murter.cz/index.php?lng=cz&p=lokality/vrak-francesco-di-rimini&m=m-lokality

Alena pro 2Rep (bez overenia) 27.6.2010 - 08:32

Ahoj Mišo (Milane) ;) Děkuju, žes mi napsal. Vidím, že ti vrtá v hlavě těch mojich 9 roků školy - 4 roky na veterinární fakultě, kde jsem studium na vlastní žádost po Otově příjezdu ukončila a potom 5 let dálkového studia na MZLU v Brně - po 1. semestru se mi narodilo 1., po 4. sem 2. dítě. Po promoci jsme si vzali do péče roční holčičku, takže při rodičovské dovolené 4 roky, je možné, že do práce půjdu až v roce 2012... stačí to takhle?.. abys nemyslel, že jsem zoufalec, který si nemůže najít práci ;) S tím, že se tvůj bratr se mnou nesejde, jsem počítala...:) Ještě k těm tvojim rodičům, jsem z toho trochu v rozpacích: kdysi jsi psal tohle: Teraz sa ti pokusím napísať mátinkynimy slovami, ktorá bola úžasná a na svoje roky kedysi vraj aj krásna moravská žena(táta bol slovenský dôstojník v armáde).. a teď jsi psal toto: Rodičia boli takto: otec Moravák –nebohý a mamka (už tiež nebohá) Slovenka. Z Kysduckého N.Mesta. Tak ti nevím, jak to s tvými rodiči ve skutečnosti je;) Mimochodem, fízlovka nejsem a ani nečekám, že se někdy přořeknu, možná proto, že sem píšu pravdu... Nic ve zlém;) Co se mých rad tady týká, ano, zeptám se vždycky manžela a nevidím v tom nic špatného a taky jsem nikdy netvrdila, že to je z mé hlavy:) Měj se moc hezky, přeju příjemný den a budu se těšit

Tomek pre Majo (bez overenia) 27.6.2010 - 08:58

No v podstate máš aj pravdu že by som si mal vážiť to čo mám. Vážim si to. Aj keď to nie je najideálnejšie no niekto nemá ani to čo ja.. Ak to všetko vezmem z inej stránky tak mám dobrý život. Mám kopu kamarátov čo mi nahrádzajú vzťahy v rodine. Bez nich by som už bol fakt v piči. Už by som niekde utišoval svoj žiaľ v alkohole :D Mám super frajerku s ktorou si rozumiem. No ale aj tak nie som spokojný. Toto nie je presne to čo by som chcel. Nechcem stráviť svoj život niekde uzatvorený niekde v nejakej posratej reštaurácie ako kuchár prípadne čašník. Alebo niekde na Čechách tak ako všetci ostatný. Chcem robiť niečo kde sa budem cítiť užitočný. Niečo čo by ma bavilo a zároveň napĺňalo. Rád skúšam nové veci a nebojím si zašpiniť ruky. Som z dediny som trochu inak vychovávaný ako chlapec z mesta... Baví ma zdokonaľovať sa v niečom novom takže si myslím že armáda či už tá naša Slovenská :D alebo légia tak si myslím že je to presne to čo by som chcel... Nemyslím si to.. Viem to...

Tomek pre Majo (bez overenia) 27.6.2010 - 09:11

Nehnevám sa na teba. Nemám dôvod. Veď je to tak... Nepriateľov nemám. A nevidím zmysle si ich robiť. To ako si spomýnal že treba otvoriť hubu. No tak ja to robím a dosť často. Nenechám si od niekoho skákať po hlave ak to nie je potrebné :D Čo sa týka tej buzerácie v L. Myslím si že je to iné ak ťa buzeruje niekto cudzí a ak ta buzeruje rodina. A určite by tam nebuzerovali len mňa tak už aj to by ma utešovalo. Dá sa to zniesť. Mňa to skôr poháňa dopredu a robí lepším. Veď všetko zlé je na niečo dobré :D Len sa na to treba pozrieť trochu z iného uhla :)

charon (bez overenia) 27.6.2010 - 11:40

Je to trochu aj naša vina že s tu Alena rozdrapuje, čím menej budeme písať my tak tím viac sa tu bude ona rozdrapovať...toto som si už všimol dávnejšie, že využíva tieto hluché miesta......

charon (bez overenia) 27.6.2010 - 14:34

Alena:Prečo mu píšeš Milan ked je to Mišo ty čúzo,jasne že sa pýtaš manžela,veď čo by si ty mohla vedieť o chlapských veciach ,len prečo sa neozve manželík a schováva sa za teba...

Alena pro Cháron (bez overenia) 27.6.2010 - 21:10

Cháronku, nevidím důvod, abys mě napadal. Peterovi a Tompekovi jsi mohl odpovědět sám, příležitost jsi měl. Zřejmě jsi odpověď neznal, tak buď rád, že jsi se něco nového dozvěděl. O mého muže se, ty chudáčku, neotírej. Buď rád, že on narozdíl od tebe v legii byl a já mám snahu zájemcům o vstup pomáhat.

peter (bez overenia) 27.6.2010 - 22:21

neviem čo tu stale riešiťe. Alena bola jediná čo mi bola ochotná odpovedať, ostatný ste len nadávali a rozprávali dačo o zubných kazoch :D je tu jediný človek čo je ochotný poradiť a este aj toho chcete poslať preč odtialto...

2REP (bez overenia) 28.6.2010 - 00:53

Peter- mlč, lebo aj teba pošlem odtiaľto do p... a bude pokoj! A neskrývaj sa za nový nick.Odkiaľ si sa tu zrazu vyliahol? Alena jednoznačne využila situáciu, ale už je to tak a ja to nechcem hrotiť, aby to tu nebolo len o hádkach. Inak by som jej napísal, čo si o tom všetkom myslím, potom by odtiaľ vypadla raz a navždy.Hľadala podľa nej samej len kontakt na kámoša, našla, tak nie je čo riešiť... Pre Alenu-nič v zlom, ale aj dieťa z mojich príspevkov, aj tých skorších vydedukuje, že mamka bola Slovenka, otec Moravák. Veď kde bol pohreb?! Nerozpitvávaj moje príspevky, mal som vypité, trochu som to pomotal. Som Michal, Michel, Michael, Michail, Miguel,... neviem ešte v akom jazyku, len iste nie Milan!!! Brat v Prostějove je Marek- pre pokoj tvojej duše. Máš to holka nejaké domotané. Alena, keď sú tie fóra- české také dobré, prečo „neoperuješ“ tam? Nič v zlom, ale nepripadá ti to blbé? Ja ťa odtiaľto nevyháňam, ale chytáš sa každého nového kontaktu, až mám dojem, že si to píšeš sama a sama si aj odpovedáš...Na Specnaz je nuda, prešiel som si to, dávnejšie som tam čosi aj prispel, ale je to s prepáčením o hovne. Preto chápem, že sa ti tu páči viac. Len sa tak neder dopredu.Prispôsob sa, ak tu chceš prispievať. Toto fórum si ty nezaložila, ani nebudovala, len prispievaš. A nie vždy vhodne.Dala si tu viacero dobrých linkov, informácii, za to sú ti ľudia aj ja určite vďační, ale ostaň v rovine diskutéra a nie moderátora. A bude všetko v najlepšom poriadku.Uvidíš sama.A propos Alenka -raz a navždy- nikdy sa ti už neospravedlním, nemám prečo a začo.Takže ak máš v povahe dominanciu a myslíš, že práve tebe sa musia muži pokoriť, narazila kosa na kameň, broučku. Som galantný, ale keby mi toto urobila Geneviéve (moja priateľka) niekde na fóre a ja by som o tom vedel, trepnem jej po papuli, len taký hukot. Žena-nežena. A to ju mám skutočne veľmi rád. Tým nenarážam na tvojho manžela. On vie asi najlepšie, čo si môže k tebe dovoliť a aké by to malo následky. Chalani, ďakujem vám, že to tu znovu žije, tak to má byť.Cháron- absolútny súhlas s tvojim postrehom! Jardo- viem, to som len trochu „zmiatol a dezorientoval nepriateľa“. Viem, že si civil. No, nie je civil, ako civil. Smíííích. Dobre by si si asi rozumel so Geneviéve, mojou priateľkou, je profesionálna potápačka. Teraz momentálne je vo Francúzskej Polynézii, čosi tam skúmajú a natáčajú.Ale to je u nej bežné.Tá len otvorí dvere, pobozká a už padá zase niekam ta v čerty. Ale nedám ti ju, to nedúfaj. Aj keď žiarlivý nie som. Smííích. Ahaho, bisťubohu, stará partia sa prebúdza.... c´est super! Včera večer som mal trošku vypité, preto som písal tak uvoľnene. Ale aj legionári si občas môžu vypiť, no nie? Záťaž je v poslednej dobe veľká-čoraz častejšie idem z hodiny na hodinu niekam preč, vediem výcviky a do toho ešte tá moja nešťastná kniha (čert mi ju bol dlžný), tak sa nečudujte, že po návrate si lognem.Ale s mierou. Karle- dík.Ty vieš za čo. Inak mobil mi funguje. Srdečne pozdravujem všetkých správnych ľudí na tomto fóre- Majko ďakujem, Samarovic ani nehovoriac,ak som na niekoho zabudol, prepáčte chlapi, a držte sa tu, kuuuuur....va!!!! Nech to tu žije. Smíííích. Ak sa podarí, o mesiac budem na SVK a potom (viem čo sa patrí, slovo treba dodržať a legionár bezpochyby) dáme stretko. Len sa radšej neteším, lebo to ako na potvoru, dopadne ako minule. Ale ak to vyjde.....- juuuchch!! Cordialement, 2REP-Mišo

Alena (bez overenia) 28.6.2010 - 07:56

pro Peter: z 2.Repa si nic nedělej;), já už jsem si vyslechla, že jsem špion z Izraele a i horší věci:), stejným prošel Jarda a další lidi, stačí si pročíst starší příspěvky. Seš hodnej a upřímnej kluk a v životě se neztratíš.. držím ti pěsti, ať se rozhodneš v budoucnu jakkoli :) pro 2.Rep: nic ve zlém, ale ikdybych byla našrot, tak si nespletu národnost svých rodičů (tvůj otec tedy nebyl slovenský důstojník, viď?)... pochyboval jsi o mojí mentální způsobilosti:) a já ukázala, že ti nedělá problém tady lhát... co se týká těch mojich dalších nicků... víš, jak to je, podle sebe soudím tebe;) Nemám potřebu moderovat toto forum. Pokud to tady bude fungovat tak, jak má, nebudeš o mně vůbec vědět... ale zatím je to tu jen o tom, že místo pomoci se tady zájemci o legii jen hrubě urážejí (Majo, viděla jsem, že jsi se hodně ptal na foru Stana Gazdíka.. to by jsi asi koukal, kdyby ti začal nadávat do smradů, viď...slušně jsi se zeptal a on ti slušně odpověděl....). Chovejte se jako lidi - slušně ... a se mnou nebudete mít nejmenší problém

Majo pre Alena (bez overenia) 28.6.2010 - 11:43

Áno, pýtal som sa. Ale situácia bola úplne iná. To nebolo toto fórum prepchaté informáciami o LE ako je teraz. A na specnaz.cz (pán Chlíbek je super človek) to nie je boh vie čo. Stránky sú dobré a ale fórum tam nebeží. Keby sem teraz až prídem a opýtam sa aké sú podmienky prijatia a niekto by mi vynadal a poslal ma do piči tak by som nemal krivého slova proti nemu. :) To znamená, keď nie sú info sa pýtam. Keď sú, čítam. Je to zložité? :D Nie. Ľuďom sa len nechce. Zbadajú 183 strán fóra a povedia si, nebudem to čítať opýtam sa. A to že je to tu 300x spomenuté ich nesere. Ale to by uľahčili život len sebe, keby to prečítajú. Tak už rozumieš prečo mi to je proti srsti? Mne nerobí problém tiež pomôcť, chcem pomôcť a viem pomôcť si myslím. Ale Keď už niekomu nie je pomoci prečo naňho plytvať energiou? Dúfam že je to zrozumiteľne. Síce nie si asi Izraelský špión, ale bola by si dobrý špión ako si ma rýchlo našla. :D A neviem čo ti nesedí stále na tom že Michal je Michal a nikto iný? Nenapísal že je ja neviem, Mahatma Ghándi tak čo mu stále neveríš? Vypracovať sa na vysoké miesto nie je až taký problém. Je to makačka, ale keď človek chce byť dobrý a snaží sa tak to nie je problém. A áno, Slovák sa môže stať aj dôstojníkom v FCL. Nie je to problém. Bežný kariérny postup tak isto ako aj na poddôstojníka (pán Gazdik) Len to trvá dlhšie. To je odpoveď na tvoju otázku na specnazbodkacz. Takže, to by bolo A nesnaž sa už prosím ťa DEKLASOVAŤ 2REPa. Veľmi ťa o to prosím. Ja som spokojný že si tu. Ja som spokojný že je tu aj on, ale nepáči sa mi, ako mu stále neveríš. Sa nečuduj že sa mu to nepáči. Ja by som robil to isté, možno by som sa ale neudržal v takej vyrovnanej hladine. :D Nevieš o ňom nič tak kto ti dal právo napísať že klame? Kto?

Tomek pre 2REP (bez overenia) 28.6.2010 - 12:44

Taká trosku otázka na telo.... Koľko si mal rokov keď si vstúpil do Légie? Viem že tam je hranica od 17 do 40. Ja sa pýtam len tak...

Pridať nový komentár