Francúzska légia

mir 14.8.2007 - 21:26

História Francúzskej légie

francuzska legia

Máloktorý bojový zbor na svete je ovenčený takým množstvom mýtov a legiend ako Francúzska cudzinecká légia. Jej členmi sú dobrovoľníci, ktorí za sebou nechali svoje sociálne aj rodinné zázemie, pričom svoje úlohy plnia s odhodlaním, nad ktorým svet žasne.

Cudzinecká légia bola založená 9. marca 1831 rozkazom Ľudovíta Filipa, kráľa Francúzska. Bol to čas politických nepokojov a tento oddiel plnil úlohu ochrancu kráľovskej moci. Väčšinu dôstojníckeho zboru tvorili veteráni Napoleonovej Grand Armee a mužstvo predstavovalo národnostne pestrú zmes, v ktorej bola zastúpená celá Európa.

V Légii sa objavili aj francúzski regrúti, ktorí sa snažili uniknúť pozornosti miestnej polície. Boli to dobrovoľníci vo veku medzi 18. a 40. rokom, s pravým alebo prijatým menom. Kráľ správne predpokladal, že platení žoldnieri nebudú pri plnení rozkazov rozmýšľať o ich príčinách alebo politickej korektnosti. Légia bola po potlačení nepokojov v Paríži okamžite zapojená do bojov o Alžírsko.

V roku 1835 však tento bojový zbor prešiel pod španielsku kontrolu. Následne sa na rovnakom princípe vytvorila druhá Légia, ktorá získala a udržala pre francúzskeho kráľa Alžírsko, ktoré sa stalo na dlhý čas jej domovom. Vo svojej africkej misii plnili legionári dôležitú úlohu - udržiavali poriadok, potláčali povstania domorodých nomádskych kmeňov a kolonizovali Severnú Afriku. Budovali cestné komunikácie na rýchle presuny, púštne pevnosti a časom tu vzniklo aj mesto Légie - Siddi bel Abbés.

Česť a odvaha

Francúzska cudzinecká légia zdedila tradície žoldnierskych vojsk, ktoré využívali francúzski králi už v stredoveku - škótskej gardy Karola VII. alebo neskôr Napoleonových poľských kopijníkov. Farbami tejto elitnej časti vojska sú zelená a červená, ktoré používali Švajčiarske gardy slúžiace trónu bielej ľalie. Znakom a symbolom zároveň je granát, z ktorého vychádza sedem plameňov, pričom dva z nich sú ohnuté smerom nadol.

Vzťahy medzi tými, ktorí rozkazy vydávajú a tými, ktorí ich plnia, sú vybudované na veľmi vyvinutom „esprit de corps", založenom na niekoľkých jednoduchých princípoch: disciplína a česť, radosť z dobre vykonanej práce a oddanosť svojej minulosti. Heslom Légie je "Honeur et Valour" - Česť a odvaha. Po vstupe do Légie nastáva veľmi tvrdá selekcia. Mnohí kandidáti nevyhovejú buď zo zdravotných alebo morálnych dôvodov.

Legionár je zriedka anjel, ale nikdy nie zločinec. Každý nový člen je dobrovoľník, ktorý chce uniknúť svojej minulosti, osobnej alebo rodinnej kríze, vo svojom sociálnom alebo politickom živote. Príkladom posledného fenoménu je masívny príliv dobrovoľníkov z Alsaska po roku 1871, zo Španielska roku 1939 a z Východnej Európy po roku 1945. Pre ostatných, ktorí sa nechcú zmieriť s limitmi strednej vrstvy, Légia znamená možnosť dobrodružného života. Všetkých jej členov spája súdržnosť, spečatená disciplínou a rešpektom k tradíciám.

Francúzska légia v krymskom konflikte

Časom sa stala Légia bojovou silou, ktorá obhajovala záujmy Francúzska aj v tých najodľahlejších končinách. Bola zapojená do Krymskej vojny 1853 - 1856, kde zohrala hlavnú úlohu pri dobývaní Sevastopoľu. Zámerom Francúzov v tomto konflikte bolo pomôcť svojmu spojencovi, tureckému sultánovi, pri získaní prístupu k prieplavu medzi Čiernym a Stredozemným morom. Po počiatočných rýchlych víťazstvách sa 1. a 2. cudzinecký pluk pokúsil o dobytie opevneného prístavu Sevastopoľ, čo vyústilo do blokády, ktorá trvala rok. Légia kvôli chorobám a zlému počasiu už nemohla dlhšie čakať a padlo rozhodnutie podniknúť frontálny útok.

Prvý pokus sa nevydaril a jednotky sa museli stiahnuť s ťažkými stratami. Pokúsili sa o to znova, s rovnakým výsledkom. Napriek tomu sa nevzdali a skúsili to po tretí raz. Sevastopoľ padol 8. septembra 1855. Ďalšími bojiskami legionárov sa stali Taliansko (1859) a Mexiko (1863 - 1867). Práve tu sa 30. apríla 1863 odohrala jedna z najslávnejších bitiek, ktorá vstúpila do dejín ako synonymum cti a odvahy.

Bitka pri Camerone

Dňa 30. apríla 1863 3. kompánia Cudzineckého regimentu zabezpečovala bezpečný presun zásob po ceste medzi Vera Cruz a Pueblom. Počas pochodu do určenej pozície jednotku prepadla takmer tisícka mexických povstalcov. Kapitán Danjou, aby získal krytie pred nepriateľskou paľbou, presunul svoje mužstvo do opustenej haciendy Camerone, ktorú minuli pred niekoľkými minútami.

Kompánia mala šesťdesiatdva legionárov a troch dôstojníkov, ktorí mali čeliť mnohonásobnej presile Mexičanov. K haciende, kde sa legionári pripravovali na obranu, prišiel posol s ponukou čestnej kapitulácie. Na streche ležal seržant poľského pôvodu, ktorý mu vojensky stručne naznačil, čo si myslí o tomto návrhu. Tak sa spustil jeden útok za druhým, všetky však boli s ťažkými stratami odrazené. Napoludnie začala legionárom dochádzať munícia, nemali jedlo ani vodu. Podvečer bolo nažive už len päť obrancov, na ktorých číhala armáda nepriateľov. V tejto beznádejnej situácii legionári nasadili bodáky a podnikli útok. Keď dvoch z nich pri napredovaní k mexickej pozícii zastrelili, zasiahol mexický plukovník.

Opätovne ponúkol kapituláciu. Legionári súhlasili pod podmienkou, že si smú ponechať svoje zbrane. Plukovník, dojatý ich odvahou, odpovedal slovami: „Mužom ako ste vy, nemôžem nič odmietnuť." Tento deň, ktorý vstúpil do dejín ako Camerone, sa každý rok pripomína vo všetkých táboroch Légie a oslavujú ho s veľkým zápalom a pýchou. V Aubagne, kde sa koná slávnostná prehliadka, nesú na čele pochodujúceho regimentu drevenú ruku kapitána Danjoua. Tento boj, ktorého meno je na každej legionárskej vlajke, ostáva symbolom misie, ktorá sa plní až do úplného konca.

V zákopoch svetových vojen

Roku 1914 sa pluky Francúzskej Légie zúčastnili bitky o Artois, kde utrpeli ťažké straty. Boli zreorganizované a o mesiac neskôr znova ťažko porazené pri Givenchy. Nakoniec utrpeli legionárske pluky také ťažké straty, že ich museli v septembri 1914 rozpustiť a preformovať do novej jednotky. Takto bol vytvorený RMLE (Pochodový pluk cudzineckej légie), ktorého úlohou bolo prevýšiť v boji všetky ostatné jednotky. RMLE sa zúčastnil na mnohých bitkách francúzskych bojísk a stratil tisíce vojakov. Zvlášť sa vyznamenal svojím bojovým umením v zákopoch pri Remeši, kde legionári vyčistili štyri kilometre nepriateľských línií iba puškami, bajonetmi a granátmi. Ďalším úspechom bol Verdun, kde légia uspela v misii o znovuzískanie svojich starých pozícií. Nasledovala obrana parížskeho koridoru a Légia uspela opäť, hoci s veľkým stratami.

Francúzi začali svoju ofenzívu v júli 1918 a RMLE bol opäť v prvej vlne - takmer dva týždne si legionári presekávali cestu cez Hindenburgovu líniu. Počas 2. svetovej vojny, v júni 1940, jedenásty REI (Pechotný cudzinecký pluk) takmer vyhladili pri obrane pozícií vo Verdune. Tí, ktorí prežili, sa stali zajatcami. Väčšine sa ale podarilo ujsť a znovu zasiahli do bojov. Pluk však rozpustili. Trinásta DBIE (Podbrigáda Cudzineckej légie) písala dejiny pri Narviku a Bjerviku v Nórsku, ďalší úspech prezentuje slávne víťazstvo pri Bir-Hakaim v Líbii. Légiu znova zjednotili a pokračovala vo víťazných kampaniach v Tunisku, Taliansku, Provence a Nemecku.

V roku 1940 sa Thajsko, spojenec Japonska, pokúsilo anektovať Kambodžu. Légia túto hrozbu odvrátila, ale zbytočne, pretože politickou dohodou Kambodžu odovzdali pod thajskú správu. V oblasti ostala dislokovaná len jedna jednotka - 5. REI. Ďalšími rokovaniami sa podarilo zabrániť vojne na juhu, hoci nie nadlho. Legionárov, umiestnených v garnizóne Ha Giang, čoskoro zmasakrovali a ostávajúce dva batalióny vyrazili na pochod smrti smerom k čínskej hranici. V roku 1945, ešte predtým, ako sa zvyšky 5. REI dostali do Číny, vojna skončila. Nahradila ju však ďalšia, tentoraz vojna s Ho-či Mi-nom a jeho komunistami, ktorá mala trvať ďalších deväť rokov. V nej boli zastúpené všetky pluky Légie a najslávnejšími bojiskami boli Phu Tong Hoa, Koloniálna cesta 4, a slávne Dien Bien Phu.

Dien Bien Phu

Bol to najdlhší a najtvrdší zápas francúzskych expedičných síl na Ďalekom východe. 1. BEP uskutočnil výsadok v údolí Dien Bien Phu, zabezpečil oblasť a postavil základňu. Nasledovalo 169 dní konfrontácie s Viet Minh, po ktorých prišlo 57 dní pekla. Viet Minh zaujal pozície na svahoch, obkolesujúcich pevnostný systém, a začal ostreľovanie ťažkým delostrelectvom. Zásobovanie a prísun posíl bol možný len zo vzduchu. Pristávacia dráha bola zakrátko pod kontrolou nepriateľskej protileteckej paľby.

Na pomoc prišli nielen príslušníci parajednotiek, ale k obrane tejto pozície sa dobrovoľne hlásili aj muži bez parašutistického výcviku, hoci zoskoky sa často uskutočňovali v noci. Paralelne s obliehaním Dien Bien Phu prebiehala konferencia v Ženeve. Francúzske jednotky mali záujem udržať údolie, kým nepriateľ nepožiada o prímerie. Situácia však bola neudržateľná a 8. mája padla posledná pevnosť.

Dien Bien Phu prestalo existovať. Proti 15-tisíc legionárom a príslušníkom koloniálnych plukov stálo približne 100-tisíc nepriateľov, vyzbrojených ťažkou technikou. Dvetisíc obrancov padlo, 1 500 sa stratilo v akcii, 5 800 bolo ranených. Vyše 11-tisíc vojakov sa dostalo do zajatia, z ktorého sa po štyroch mesiacoch vrátilo živých len 3 290 mužov. Bola to politická katastrofa, ktorá znamenala koniec francúzskeho koloniálneho impéria vo východne Ázii. Druhý deň po páde Dien Bien Phu požiadali francúzski vyjednávači na ženevskej konferencii o prímerie. Pre légiu sa tým vojna v Indočíne skončila.

Boj o francúzske Alžírsko

Ešte skôr, ako sa mohli legionári zotaviť z bojov, ocitli sa v Alžírsku. Tentoraz bola ich nepriateľom Armáda národného oslobodenia. Pluky Légie, ktoré mali zabezpečiť pokoj v krajine, kde žilo množstvo Francúzov, sa aktívne zúčastnili v mnohých operáciách proti rebelom a plnili si povinnosť pri ochrane hraníc. Na základe politických rokovaní medzi prezidentom De Gaullom a predstaviteľmi vzbúrencov však Alžírsko v roku 1961 získalo nezávislosť a Légiu povolali do Francúzska. Légia, ktorá vnímala Alžírsko ako svoj domov a toto rozhodnutie ako zradu, sa vzbúrila. Pokus o prevrat však nevyšiel a 1. REP (Cudzinecký parapluk) rozpustili. Od roku 1962 až po súčasnosť sú oddiely bielych anjelov umiestnené na juhu Francúzska a na Korzike, ale aj v zámorí - v Djibouti, na Madagaskare, Tahiti a Francúzskej Guayane.

Légia si získala renomé pri výkone operácií v mnohých vojnou zmietaných oblastiach. V septembri 1990 vyslali tri pluky Cudzineckej légie do oblasti Perzského zálivu. Zmocnili sa letiska Al Salman, kde sa stretli len s malým odporom. Ich ďalšou úlohou bolo zabrániť ústupu Republikánskej gardy na západ. O tejto vojne sa hovorí ako o bleskovej vojne - skončila po sto hodinách boja na zemi, pričom v nej zahynuli len traja legionári. Pod velením Organizácie spojených národov Légia udržiavala poriadok v Mogadiši a zúčastnila sa aj na konflikte v Bosne, kde zvládla viacero tajných operácií.

Pri týchto akciách vedela Francúzska légia s veľkým efektom využiť materinský jazyk svojich vojakov. V oboch oblastiach boli len ľahké straty. Charakteristika Légie za približne stosedemdesiat rokov jej existencie, sa dá vyjadriť slovami literárneho velikána Antoina de Saint Exupéryho: „Vojak nie je mužom násilia. Nosí zbraň a riskuje svoj život za chyby, ktoré nespôsobil. Neoblomne dodržiava svoje slovo až do konca, i keď vie, že bude zabudnutý."

Alena (bez overenia) 28.6.2010 - 13:31

Majko vím, že jsi hodný kluk, o to víc, mě mrzelo, jak jsi se poslední dobou začal chovat. Vím, že se někomu nechce číst všech 183 stran, právě proto odkazuju na forum Specnaz, které je přehledné a v hledání informací rychlejší... myslím, že si tam každý najde to, co potřebuje... pokud někoho to odpovídání nebaví, není nic jednoduššího než to nechat na někom jiném, ale přece nebudu někoho urážet... respekt k důstojnosti toho druhého je to, co tomuhle foru nejvíc chybí. Co se 2.Repa týká, "deklasuju" ho vždy jen potom, co se snaží ze mě dělat vola nebo mě uráží... bránit se můžu ne?;) To, že mu nevěřím, je pochopitelné. Mým největším důvodem je tento mail (jediný !!!, kam jsem přeposílala odkaz na Sia kurz. Na foru nebyl od tohoto člověka jediný mail, aby ho Rep nebo Necky mohli kontaktovat a požádat o přeposlání) : Od: jméno jsem promazala;) <milan.kk@zoznam.sk> Předmět: Secopex Datum: 5.4. 2010, 15:52 -------------------------------------------------------------------------------- Zdravim Vas. Poprosil by som viac info... o kurze v Chebe... Cital som to na stranke Dobrodruh-CL.... Vopred dakujem ... este jedna otazka ... Aj vas manzel ma zaujem tam ist....??? a tyto reakce 7.4. Musím len konštatovať,teraz mi to oznámili šifranti, že jediný(zatiaľ), kto škodí tomuto foru je Alena aj s tou angl. firmou, ktorú propaguje za 60 tisís českých. Alenka - cherchez la femme a ty osobne choď do piče!!! 2REP a od Neckyho: Vis kde ses Exnerova.Sluzba jinemu statu.Statu Israel.Tak jdi do prdele s to svoji firmooo. Dalším důvodem je, že si každou chvíli protiřečí. Např dnes jsem konečně začala pročítat celé forum a hned mi zase něco nesedí: 26.3.09 psal, že slouží 3. kontrakt ( kontrakty uzavíral jen na 5 let) - takže slouží 10 -15 let. Už 15.7.09 (str 33) narazím na -Ja som hochu zacinal v 1989 na jesen - takže v roce 2009 by sloužil už 20 let:blush:, před několika dny zase sloužil 19 let. Nezlob se na mě, ale tohle ve mně moc důvěry nevyvolává. Já totiž buď mluvím pravdu nebo mlčím... ale rozhodně si nevymýšlím (a pak to neobhajuju tajnou službou a podobnými nesmysly)... možná, že se ti moje důvody nebudou zdát dostatečné, ale vždycky jsem si říkala, důvěřuj, ale prověřuj :) Majko, můžu ti slíbit, že pokud mě ani nikoho jiného nebude napadat (viz např dnes ráno Peter), nebudu mu kazit jeho image

Necky (bez overenia) 28.6.2010 - 14:30

Tak nazdáááár hoši! Zdravím všechny slušné lidi, hovada ne. A už se to tu mydlí dubovou židli... Petře, ty vole, ty si pleteš forum o Legii se zubařskou poradnou, nebo ordinací.Na místě třeba 2REPa, ale i dalších kluků by se mně sakra dotklo, co tady píšeš, že ti neodpověděl nikdo, jenom Alena.Byli tady, co já pamatuji, klucí, kteří čekali na odpověď 14 dnů i více a neremcali.Alena je na mateřské dovolené a tak má dost času a je na foru nalepená v kuse.Právě proto reguje na všechno, co se tady mihne a může bleskurychle odpovídat všem a na všechno.Samozřejmě po předešlé konzultaci s manžílkem, protože sama ví leda tak kulový.... Michale, jseš prostě v něčem nepoučitelný.Já bych na tvém místě napsal, že matka byla Senegalka a otec Tatar, anebo matka slovenská Moravačka a otec moravský Slovák anebo úplně naopak.Doufám, že chápeš, co tím myslím. A drzost té krávy jak vidíš nezná hranic.Klade si podmínky, jak má tohle forum fungovat, co se má tady psát a jak se k milostivé paní máme my ostatní chovat, aby jsme ji neurazili. A bude nás kontrolovat, jestli tady nejsou vulgarismy, nadávky, jestli se tady píše spisovně, ale hlavně podle jejího gusta a téprve tehdy nám laskavě udělí možnost přizpívat. Cha-cha-cha. Ta utekla z blázince. Asi má placený úkol od konkurence zničit a rozbít tohle forum. Je to fízlovka, to je jasné, vždyť tady jen fízluje co kdo kdy napsal, pak to cituje a přesvědčuje lidi, že ty jsi lhář a ona je ta spravedlivá.Ty do ní chlebem, ona kamením. A nedivím se , že je bez práce.A taky dlouho bude. S takovou povahou člověka nevezmou ani za uklízečku do veřejných WC.Ať se jde ta hysterická kráva oběsit.Nebo pást krávy a dojit je, na to jediné má školy. Majo-jak vidím, už dává kázání i tobě, prý se ji nelíbí, jak se v poslední době chováš.To víš hochu, nelezeš jí do prdele, nepochlebuješ, tak jsi taky upad do nemilosti.Kdo je (pochopitelně kromě mně) další na řadě? Cháron? Ten jí pošle do její vlastní díry, jenom to zahučí. Anebo Samarovic? Ten ji asi taky miluje jako koza nůž. Necky

Majo pre Neckyho (bez overenia) 28.6.2010 - 14:59

Tak vieš chlape, nerád používam ten výraz lebo žien si vážim, ale musím to povedať. Už dlhšie si všímam na nej že je typická žena. Hádam vieš ako to myslím. :D Šak ich poznáš určite. Ale nemám nič proti nim som len rád že sú súčasťou našich životov. Ale škoda že len rebelovať a dehonestovať by vedeli nás chlapov. :D Berte to skôr ako také podpichovanie. Nie ako to že to tak naozaj musí byť. :D Ja budem sám sebou a nikto to nezmení. A keď sa to niekomu nepáči tak nech sa zdekuje. Ale myslím že nie som až taký zlý človek. Samozrejme som zasa nahral a čakám reakciu od vedúcej. :) Alebo zasa niečo o davovej psychóze. :D

Alena (bez overenia) 28.6.2010 - 15:39

nechci tady nikoho moralizovat, ikdyž to možná tak vyznělo... jen říkám, že slušnost je ctnost a ne něco, za co by se měl člověk stydět... Majko, ty jsi se ptal, proč M. nevěřím a já jsem ti napsala důvody... Necky, s tebou jsem se vůbec nebavila, takže si mě laskavě neber do huby a já nebudu dělat totéž s tebou:woohoo:

Majo pre Alenu (bez overenia) 28.6.2010 - 15:51

OK, ty mu neveríš, všetci to vieme ale je nám to nepodstatné. Tak odteraz, prosím ťa, si nechaj pre seba to že mu neveríš. Ja na to nemám dôvod aby som mu neveril. A kto ho má nech si ho nechá pre seba a nevtĺka druhým do hlavy tie jeho dôvody. Berieš?

2REP (bez overenia) 28.6.2010 - 16:12

Salut Karle.Smííích. Pamätáš si, keď sme raz sedeli na vínku v Paríži, písali na fórum a zabávali sa na primitívnej zákernosti tej ženskej? Nemyslíš si, že teraz došlo na moje slová? Teraz si gratulujem, že som písal to, čo som písal. Vidíš, ta moja intuícia nie je až taká zlá.Vravel som ti, že sa prejaví sama a chytí sa do vlastnej pasce. Pre starú partiu a ľudí, čo tu za niečo stoja - žiaden aktívne slúžiaci legionár na verejnom fóre a zvlášť, keď je plné provokatérov o sebe nenapíše úplnú pravdu. Lebo nechce klamať tých, čo sú uprimní a nechce dať šancu hajzlom, ktorí tu nie sú aby diskutovali, ale aby kompromitovali legionárov. Lebo im závidia. A poniektorí aj nenávidia. A stačilo tak málo - trochu poprevracať národnosti rodičov, zmieniť sa o kontraktoch a trochu to zahmliť. Zabralo.Rybka skočila na návnadu. Ale hovorí to aj o tom, ako môže byť niekto vo svojej nenávisti tak húževnatý, že okráda svoje deti o čas a hranie sa s nimi na úkor snorenia po fórach.Toto jedno nikdy, opakujem-nikdy nepochopím. Inak neviem odkiaľ má pani Sherlock Holmes vedomosti, že som podpisoval len 5 ročné kontrakty. Nad tým sa musí človek len zasmiať. Tí, ktorí si zaslúžia niečo bližšie o mne vedieť, vedia, za tým si stojím. Keď bude treba viac a príde vhodná chvíľa, dozvedia sa viac. Upozorňoval som tu už dávnejšie aj na to, že na provokatérov nebudem reagovať. A tak to aj ostane. Ba naviac- ak zareagujem, budem im odpovedať v takom duchu, že ich šľak trafí od bezmocnej zlosti. Takže v ktorom roku som odišiel a kam, kedy som sem prišiel a kam, prenechám ich bujnej fantázii a dohadom. Neboj sa Necky, ona na to nemá, ani keby sa posrala. Možno už teraz behá napríklad po Prostějove a hľadá brata. Nie som škodoradostný, ale teraz sa zabávam na tom, ako platí: „kto druhému jamu kope, sám do nej spadne“ .Smíííích. Ale vystihol si, ako tu ide dávať do pozoru celé fórum a vyhrážať sa, že ak nebudeme poslušní chlapčekovia, bude nám šľapať na päty. Šliape akurát tak po vlastnom hovne, a to tak, že je to cítiť aj cez počítače. Takže pani spravodlivá a neomylná- to je jedno na akom fóre- o sebe píšu do éteru podrobne len ľudia, ktorí sú les anciens, lebo potrebujú nájsť kamarátov, ľudia, ktorí sa chcú zviditeľniť, lebo to tiež potrebujú z nejakých dôvodov ( možno komerčných) a ľudia, ktorí to nemajú v hlave v poriadku. A na výlučne chlapské fórum chodia pravidelne buď mužatky, alebo tie, ktoré nevzali do armády.Toto je fórum o LE, na J.I.Jane sa tu netreba hrať, to je kašírovaný americký film. A posledné slovo tu jednoducho ženská mať nebude! 2REP

Necky (bez overenia) 28.6.2010 - 16:53

Aleno, já se do tebe vůbec nenavážím. 2REP,a to si přečti laskavě jeho poslední přízpěvky, tě tady pochválil, že dáváš dobré linky a rady mladým klukům. Zlobíl jsem se na něj, protože trochu mně to připadalo, jako kdyby ti lez do prdele.A ty´s hned na to na něj zaútočila jako vosa a píchlas ho. Zaco? Kdyby ženské brali do Legie, zasazoval bych se o to, aby tě vzali a nejraději hned do 3.Rei.Dobře ho znám a vím, že by ti to prospělo.Ty hlouposti by ti hned vylítli z makovice. Michale, ona bude mít poslední slovo, to si piš, ta bába je snad nesmrtelná! Ale dejme jí už pokoj, rozbrečí se a odnesou si to nakonec děti a manžel. Jinak hošíí, držím palce na fotbalu. Necky

charon (bez overenia) 28.6.2010 - 17:00

Zdravím našu krvnú skupinu. Majo aj ja si žien vážim, ale to nieje tým že je žena, to je tým že keď má niekto v hlave nasrané je to jedno ... Čo sa týka toho fóra Specnaz na ktoré Alena večne odkazuje, tak to fórum bolo dobré možno v minulosti ale v súčasnosti je úplne nefunkčné a mŕtve a informácie sú tam staré aj niekoľko rokov..takže s týmto fórom by som moc nemachroval... A čo sa týka toho že ja som neodpovedal na niektoré otázky lebo som nevedel ale vedela zase odpovedať Alenka tak to už je úplne na smiech...Pokiaľ si si nevšimla tak na stále omieľané otázky my tu neodpovedáme .To len ty sa chytáš každej p......y. A ešte k tomu Gazdíkovi: nieže by som ho žral neako ale on na tom svojom fóre neodpovedá každému, keby musel odpovedať na každú hovadinu tak nič iné nerobí.... Pozri sa koľko tam má dokopy odpovedí, prečítaš si to za dvadsať minút celé... Majo napísal si že si spokojný že je tu na fóre tá osoba ale ja s tebou nemôžem súhlasiť, strašne veľa ľudí tu urazila a ona chce strhnúť pozornosť len na seba tak si otvor oči aj ty už...S úctou : Cháron

Alena (bez overenia) 28.6.2010 - 17:03

S tebou to bohužel po dobrém nepůjde;) S těmi tvými 5 - letými kontrakty jsem to četla na straně 19: Pocuvaj,ty duchovny invalid z 1 RECu s Nickname 1REC-nauc sa aspon najprv gramatiku, ak chces tu vypisovat litanie a bludy.Ak mas aj sklerozu, ako je vidiet, precitaj si opatovne svoje vlastne prispevky,lebo evidentne si nepamatas, co si tu popisal.U mna je kontrakt vzdy na 5 rokov a nie na pol roka, aby som sa potom mohol vystatovat, ze som mal 3 kontrakty (myslím, že ten začátek textu platí i dnes, viď?;) alespoń si, prosím tě, někam piš, co jsi na které straně nalhal, ať se v tom sám už orientuješ.. nemůžu přece pořád čuchat, kde jsi psal pravdu a kde jsi mlžil ( kvůli tajným a provokatérům samozřejmě :sick: )... poslyš, je tady někde vůbec napsaná pravda?... já ti nevím, nebylo by lepší než mlžit, nepsat prostě o některých věcech nic?... Neboj se, kamarádů mám na jiných forech dost, ale ty jsi úkaz;) - nerada bych o tenhle adrenalinový sport po PC přišla;)

Alena pro Necky (bez overenia) 28.6.2010 - 17:10

nezlob se na mě, ale poznámka o mojí mentální způsobilosti a neschopnosti najít práci, se mě velmi dotkla;).. ale měla jsem to asi pochopit jako pokus o smír, promiň, některé věci mi dlouho docházejí;) Moje nabídka trvá, neserte se do mě a já nebudu do vás

Alena pro Cháron (bez overenia) 28.6.2010 - 17:18

Cháron, zalez.... jsi jen hovno u cesty a nejenže neumíš poradit ohledně legie, ale jsi dobrý jen jako rektoskop (najdi si to v Googlu), ty internetový hrdino:woohoo: hold na hrubý pytel, hrubá záplata... od takovýho, jak říká manžel, "přizdisráče" si přece nenechám do nekonečna nadávat...

charon (bez overenia) 28.6.2010 - 17:49

chlapi nenechajte sa oblbnúť jej slovami že keď si bude otierať o ňu hubu niekto tak mu to vráti,ona na seba chce strhnúť všetku pozornosť. a toto mi nikto nevyvráti, lebo ako som už spomenul tak ona už komunikuje len z ľuďmi ktorý ju nepoznajú ako je Jardo a pod.alebo z cucákmi čo sa pýtajú ako sa dostanú do légie.... Proste chce byť zaujímavá...

charon pre Alena (bez overenia) 28.6.2010 - 18:07

pre Alena: Takže psychologička nám opäť vybuchla, chcel som len poukázať na tvoju nevyrovnanú povahu.Nevieš sa ovládať a necháš sa vytočiť argumentami . Lenže ja sa pred tebou neposerem ani pred tým tvojim manželíkom čo nemá ani toľko odvahy a nenapíše to sám.... Keď ja som internetový hrdina tak ty si len parazit na manželovej minulosti....sama si dokázala akurát veľké h...o. A keď máš diplom z psychológie, o čom tiež pochybujem pri tvojej povahe tak by si ho mala vrátiť... to hovno u cesty bolo dobré ale musíš pridať lebo mňa môže uraziť len inteligent, nie taká sračka ako si ty....

Alena (bez overenia) 28.6.2010 - 18:42

"psycholožka" nad takovou nulou jako jsi ty zásadně nevybuchuje... spíš se tím bavím:)... jsem zvědavá, až se tady objeví od tebe nějaký hodnotný příspěvek, to pak moje srdce zaplesá radostí;)

peter (bez overenia) 28.6.2010 - 19:10

2rep: ty môžeš odtialto posielať preč vieš koho ;) nemiešaj sa prosím ťa do niečoho do čoho ťa nič neni. A nie este nikdy som sem nepísal, toto je prvý krát. To že tu budeš mať debilné poznámky spôsoby len to že sem budem ďalej písať. Keby si tu na mňa nereagoval tak by som sem už nepísal (maximálne poradil). Majo: dám ti priateľskú radu, nehul to. Pýtal som sa tu na porcelánové zuby. Na to tu zodpovedane este nebolo, jeden típek sa tu na to pýtal a tomu bolo len ponúknuté že mu ich vykopnete ale zodpovedane nebolo a ani na žiadnom inom fóre (a že ich mám prejdenych už kopu vrátane celej tejto diskusie) a na kariérny postup v legii sa tu tiež nikto nepýtal tak neviem na čo tu odpovedáš na niečo na čo sa nikto nepýtal. Na vsetky otázky okerem tých porcelanovych zubov a preradenia do iného regimentu som našiel odpovede buď tu alebo na fórach. No na tie dve otázky nie tak som sa normálne spýtal lebo na tie otázky este zodpovedane NEBOLO. alena: Este raz ďakujem a vydrž to tu s nimi

peter pre necky (bez overenia) 28.6.2010 - 19:20

ty si prečítaj to isté čo som napísal majovi. Neviem čo si mýlim zo zubnou poradňou s tým to nemalo nič spoločne ;) Už sem ani písať nebudem keďže to pre mňa nemá zmysel všetko čo som vedieť už viem. Tak sa tu majte a nech sa vám VŠETKÝM darí

2REP (bez overenia) 28.6.2010 - 19:21

Alena-to, čo tu predvádzaš, je dôkaz tvojej mentálnej- a bohužiaľ vážnej poruchy. Odbavuj sa inak a inde, skús napríklad sex, lebo evidentne ti to chýba.O PC adrenalínový súboj s tebou tu nikto nestojí. To by sme sa museli znížiť na tvoju úroveň a tá je teda nič moc. Ja sa o LE nerozprávam ani so svojou priateľkou, to znamená SO ŽIADNOU ŽENOU! Tvoje nadávky Charonovi sú už v poriadku?? Zrazu, ty mentorka slušnosti....Tebe je dovolené nadávať, nám to ideš zakazovať? Ty si urob súbor so svojimi príspevkami a keď si ich spätne prečítaš, prepadneš sa od hanby,... ak je v tebe vôbec niečo také ako súdnosť. Dokážeš byť vulgárnejšia ako my všetci dokopy a nám tu kážeš o morálke.Fúúúúj. Matka troch detí.Bez komentára...Dobrú výchovu dostávajú tie chúdence.Ty si nikdy nemala porodiť! Raz ti tie deti napľujú do očí, to mi ver. Nie si pre mňa partner na diskusiu a od tohto okamihu ťa s radosťou ignorujem.Si len úbohá, jedovatá zmija, ktorá sa sem priplazila a syčí na všetky strany.Je mi z teba zle!. CHARON- ABSOLÚTNY SÚHLAS! Vystihol si to.“Diplom“ má možno priamo z psychiatrie od Dr.Chocholouška. Ale nie o štúdiu, ale doporučenie, aby ju prijali do každej liečebne hneď po prvej vete, ktorú vypustí z úst. Tej teda švitorí statočne, len čo je pravda.Videl som všeličo, ale aj posledná domorodka v Sudane je na tom inteligenčne lepšie. A vystihol si to s tými hluchými miestami – ale to sú v prvom rade tí sopľaví kokotkovia, ktorí tu provokujú s primitívnymi otázkami. Toto sa hneď chytá tá zmija.No ktovie, možno je to ona sama pod inými nickmi- sama sa pýta, sama si odpovedá.A ak sú to naozaj iní ľudia-môj odkaz pre nich- zmiznite z tohto fóra a hrajte si počítačové hry, zasrani! 2REP

Necky pro Alen… (bez overenia) 28.6.2010 - 20:23

Pokus o smír? Ty jsi snad úplně zešílela, ne? Ať se s tebou smiřuje sám ďábel. Najdi si práci a nebudeš mít čas na pitomosti. Práce je dost, jen je potřeba chtít pracovat! Tak nekňuč Aleno. To ty se sereš do nás od samého začátku, ne my do tebe, tak co tady blábolíš nesmysly. Pro Petera- ty jsi ale pořádný kundulízal, hochu.Když už jednou máš to forum tak prostudované a jediná dobrá informace, kterou jsi dostal, byla od Aleny, protože jiní tady kopou jen do zubů, nastuduj si taky příspěvek Braňa- je to přímo odpověď z Legie-4.RE a tam máš všechno a nejen o zubech.Neprovokuj tady o porcelánech.Když jsi manekýn, sakra, tak dělej módní prohlídky a nesnaž se jebat do Legie.Porcelánové zuby jsou pevné, ale materiál je křehký.Prokousneš a rozlámeš je snadno a pak jsi v prdeli.Klasická blomba-amalgám není špatná, ale nesmí jí být v tlamě hodně kvůli kyselinám.Nejlepší je současný japonský materiál, užívá se v Legii a stejně tak v civilu v celé sjednocené zkurvené Evropě.Je to směs pryskyřice a něčeho, co dodáva pevnost. Ale nejsem zubař, taky o tom vím kulový hovno. Sorry hoši, přál jsem vám tu výhru nad požíračemi heringů- holt smůla, tí vaši, jako kdyby se jich báli.Ale výkon dobrý... Necky ________________________________________

Alena (bez overenia) 28.6.2010 - 20:23

nevidím jediný důvod chovat se slušně k člověku, který mě neustále napadá... trpělivost mám velkou, ale ne nekonečnou... Pochybnosti o mojí výchově jsem, jako vždy čekala, je to to první, na co si vzpomeneš;). Ukazuješ mi, že je budu muset připravit na život, kde se budou setkávat s takovými "lidmi" jako jsi ty... to už hold přináší doba, že je lidem slušnost a respekt cizí, internetové diskuze jsou plné lidí, kteří jsou frustrovaní z nedosažených životních cílů, neuspokojující práce, krachlých manželství, z toho, že nemůžou vychovávat vlastní děti... a ventilují to na lidech, kteří s tím nemají nic společného, ale jsou "po ruce". Četla jsem ty tvoje příspěvky odzačátku, paranoia tě chytala už od července minulého roku, kdy se našel první provokatér a špion... no, drží tě to dlouho;) ty tajný horský střelče... to byl výplod;) Nevím, jestli mám chorou mysl z nás dvou zrovna já:laugh: ... jak je to teda s těma kontraktama? Naše BIS se o tebe velmi zajímá a asi bude kontaktovat francouzskou vládu, aby si přečetla tuto diskuzi... je to tady jeden tajnej vedle druhého:woohoo:

Alena pro Peter (bez overenia) 28.6.2010 - 20:44

Peter děkuju, máš hlavu na svém místě a zdravý selský rozum. Když budeš někdy potřebovat pomoc, napiš a sejdeme se třeba na skypu... když už jsem ten případ pro psychiatra a ty manekýn, tak ať je tady Chlapy s velkým... mozkem? moc nedráždíme :laugh: Měj se moc hezky a hodně štěstí v životě

2REP (bez overenia) 28.6.2010 - 21:34

Tak potom posúďte sami.ako sa madam fízlová odhalila, keď sa konečne otvorene mne vyhráža BIS a kontaktovaním francúzskej strany.Nemám slov.Ty Alena si jedna hnusná špina, ktorú treba kamsi spláchnuť.Takéto špiclovské hovädo, čo sa otvorene priznáva k spolupráci s českou tajnou službou a iniciuje ju na kontaktovanie LE, len aby ukojila svoju pomstychtivosť a ublížila človeku, ktorý jej nepritakával- toto tu už raz bolo,ale aspoň konečne viem, kto ma druhýkrat udal... Tak čo Peter- ešte stále je pre teba tá Alena taká spravodlivá? Ak áno-potom si sám taký istý. A Alena- nezabúdaj, teraz si sa odhalila naplno pred všetkým i a celým fórom- kto si a čo si- a aj palica má dva konce. Ja totiž tiež môžem požiadať o niečo našu francúzsku stranu a potom ti budú kanály u vás tesné. A nielen tebe. 2REP

Necky (bez overenia) 28.6.2010 - 22:20

Béďo klíííd. A ten tvůj smííích. Copak nechápeš, že tohle nepsala schizofrenická nešťastnice, ale ten její podřezávač ovcí? Vrah neozbrojeného černocha, a karierista, který chtěl „ostruhy“ za každou cenu? Proto si vystřelil, vždyť to ví celá Legie. Jás se ti divím Michale.Telefon je telefon, ale píšu to sem, ať to vědí i tví klucí ze staré party. Zavolej bráchovi do Kroměříže, má dosah, tak ať kurva posune informace tam, kam patří.Já taky něco udélám, neboj.A taky bych doporučoval se zítra nenápadně vyjádřit na velitelství, co za svině v ČR škodí Francouzské legii. Co ta verbež roztahovačná chtěla, to bude mít! Lůza, kterou je potřeba vyhnat z Jihomoravského kraje na Sibiř do gulagu. Necky

Alena (bez overenia) 28.6.2010 - 22:36

to velitelství mě pobavilo, nemůžu se dočkat, jak mi budou telefonovat:laugh:, že dělám nepřístojnosti na www. dobrodruh.sk a že si fr. vláda nepřeje, abych tam dále přispívala a škodila fr. tajnému střelci, který podléhá jen jí a Legie vůbec o jeho útvaru nemá tušení... jak říkám magor:woohoo:

2REP pre Necky (bez overenia) 28.6.2010 - 23:05

Ja na nich zvysoka seriem.Nie som špina, ako oni.Exner, to, čo urobil, roztrúbil po celom internete a zabudol, že aj v ČR žijú černosi.Sám si uplietol na seba bič.Možno, že práve tam sa pohybuje teraz brat, bratranec, príbuzný toho, ktorého odpráskol.A oni mu to spočítajú... raz-dva... A Madam môže jedného krásneho dňa ostať vdova, len to zahvízda. Cést la vie... Títo ľudia Karle, sú mi hlboko v riti.Teda nie, to by som sprznil svoju riť.So špinami udavačskými sa nezahadzujem. Buď im vykrútim krk, alebo potom osud nech úraduje.Smíííích. Tá kunda ani nevie, čo to je 27.brigáda a horskí strelci, aký bol jej vývoj a čo je teraz. Alebo následovníci. Jej nasypať zrníčko a zobe. A kvok-kvok.... Ten jej debil bol dva roky zavretý na ostrove a jediné, čo poznal mimo, bolo BSM, možno Zodiacy, a Pobrežie Slonoviny.Prvá aj posledná akcia. Bečet sa naučím, len aby to nebolo naopak....

2REP pre Alenu (bez overenia) 28.6.2010 - 23:09

Magor ťa splodil a to je jeho neodpustiteľná chyba.Mal ťa radšej vyšťať do žihľavy!Bolo by viac chleba a viac čerstvého vzduchu. 2REP

2REP (bez overenia) 28.6.2010 - 23:28

http://www.youtube.com/watch?v=PE8ZtSrFUk4&feature=related Jedna dobrá správa tu predsa len je- zajtra sa tu na fóre dočítate, kto je v skutočnosti Alena. Mišo-2REP

Alena (bez overenia) 28.6.2010 - 23:33

to bych chtěla vidět, jak tě s tvojím niveau generale vzali do legie? teď mě napadlo, že by nebylo špatné, dát odkaz na tohle forum českým legionářům (nezapomeň, tvý bratři ve zbrani:) a na specnaz... jak jsi psal, tam to skomírá, ale tady to žije;) Slovany máš rád a oni by se tady určitě rádi něco nového dozvěděli o chodu legie a popřípadě by se asi i dobře pobavili před spaním ;) třeba by jsi se něco nového dozvěděl i ty... co myslíš, nebylo by to užitečné a přínosné pro obě strany?

Tompek pre 2REP (bez overenia) 29.6.2010 - 00:19

Ak som podla teba provokatér tak OK. Nebudem sa s tebou hádať. V podstate je mi jedno čo si o mne myslíš... Som si všimol že na mňa nereaguješ ale v pohode... Položil som blbú otázku do ktorej ma nič takže prepáč. Už skôr som chcel od teba mail aby som sa bližšie poinformoval o Legii lebo som si všimol že sa tomu rozumieš viac no rozumiem. Asi by som to mal skúsiť u niekoho iného. Tak prepáč ešte raz. Myslel som to seriózne a vážne... Len hľadal pomoc.....

2REP (bez overenia) 29.6.2010 - 00:22

http://www.youtube.com/watch?v=dtYkN7fkqdY&feature=related Tá primitívna krava to nikdy nepochopí, preto len tápe kto to je.A ako vznikali pluky Légie. Človek-vysokoškolsky vzdelaný, so znalosťami jazykov, ktorý sa dostal ako cudzinec-dôstojník ČSĽA a emigrant do dôstojníckych škôl vo FR. Preto je teraz dôstojníkom . Vive La France! A ona chce iniciovať Bezpečnostnú informačnú službu ČR,(BIS) aby kontaktovala Francúzsku vládu?, lebo BISka sa o mňa veľmi zaujíma? Z jej podnetu? Možno-vďaka udávačom Exnerovým. Francúzska vláda sa na ňu vyserie zvysoka a ešte dá podnet na trestné stíhanie v štáte ČR na Exnerových za urážku a hanobenie mena svojho občana.Kto chce kam pomôžme mu tam, do basy pôjde Exner a Exnerová a deti do polepšovne a decákov. 2REP

2REP (bez overenia) 29.6.2010 - 00:26

Raz si Tompek, raz Tomek, tak kto si vlastne? V tebe by to nebudilo podozrenie? A pýtaš na mňa mail, čo si tu doteraz nikto nedovolil a komunikujem s kopu chalanmi.Slušnými, vzdelanými, a hlavne skromnými.Daj mail, napíšem ti. 2REP

Necky (bez overenia) 29.6.2010 - 00:31

Tak bečet, jo? To naučím tebe ovečko i tvýho baču. Necky!!!!!!!! Jen si nachystejte velký kotel.

Tomek pre 2REP (bez overenia) 29.6.2010 - 00:35

Prepáč moja chyba. Ja som Tomek Niekedy sa mi stane že tam priklepnem to P a je z toho Tompek. No to podozrenie to máš pravdu. V dnešnej dobe sa nedá nikomu veriť... Mam taký nick na maily tak sa mýlim. Viem že by som si na to mal dávať pozor... S tým mailom prepáč. Asi som trochu drzý no nemyslel som to zle. Môj mail tompek@orangemail.sk

samarovic. (bez overenia) 29.6.2010 - 01:00

Zdravým všetkých správnych chalanov ! Kuuua musím niečo dať aj ja lebo už sa to tu nedá čítať !! Do piči už aj krvavej !!!!!! pani alebo teta „Alena“ ! pre boha prečo už neustále niečo a niekoho tu zbytočne spochybňujete a vyvolávate tu napätú atmosféru už sa na to nedá pozerať ,ja síce nemám žiadne vysokoškolské vzdelanie ale keď niekto napíše v príspevku že chce pomáhať a o stranu ďalej sa vyhráža „Naše BIS se o tebe velmi zajímá“ tak potom toto o čom je ? Čo to je ? verejné priznanie sa ? provokácia ? zviditeľniť sa ? Chalani zvážte sami . 2REP si bystrí , je nad slnko jasné o čo tu vlastne ide vyprovokovať i vytiahnuť s teba čo najviac info chápeš to viem to daj pozor .

Tomek pre samarovic. (bez overenia) 29.6.2010 - 01:11

:D Dúfam že to si nemyslel na mňa že ťahám z niekoho nejaké informácie (2REP) Priznávam. Položil som pár neprimeraných otázok. No preto som chcel ten mail aby to tu nebolo zverejnené. Nie som žiaden eštebak :D Ja som len obyčajný chlapec z dediny ktorého zaujala Légia a hľadá informácie pre seba z "prvej ruky"

Valér vysokoškolák (bez overenia) 29.6.2010 - 14:07

Alena, ty si jedna udavačská hyena, iných slov na teba nemám.Vieš čo to je chrbtová kosť? To asi ťažko, inak by si sa zachovala ako človek a vypadla odtiaľ naveky.Aký máš dôvod, že sa tohto fóra tak držiš zubami nechtami? Verejne si sa tu priznala k udávaniu 2REPa BISke a vo FCL. Tak aspoň vieme, kto je tu udavač.A ty Majo si jej tu ešte napisal, že si rad že tu je.Tak fajn, super keď sa ti tu pači udavačka.A ešte tu ide naťahať nejakych Čechov, to jej kto toto dovolil? O čo tej hyene ide? Sa tu rozťahuje ako kukučka v cudzom hniezde.

2REP (bez overenia) 29.6.2010 - 15:35

Salut slušní ľudia, Nechajme to už tak chlapi.Osoba, ktorá sa v okruhu ľudí, s ktorými najprv diskutuje, nakoniec verejne prizná k udávaniu, je Judáš. Nestojí mi ani za odpľuvnutie. Ja mám čisté svedomie-jej osobu som nikdy nespochybňoval, ona moju od začiatku. Cieľ bol asi tu byť veľkou šéfkou a keď to nevychádzalo, uchýlila sa s provokáciam a nakoniec aj k udávaniu.Na iných fórach to asi nešlo, skúšala to tu. Ak tu zotrvá po tom všetkom aj naďalej, tak len potvrdí, že charakter naozaj nemá. Budem ešte natoľko (na rozdiel od nej) diskrétný a tolerantný, aj keď si myslím, že si to nezaslúži, že informácie osobného charakteru o nej tu písať nebudem. Mám ich, ale nebudem, to by som sa znížil na jej úroveň. Mňa osobne sa ten nedočkavý Peter nič konkrétne nepýtal. Keby bol počkal, tak ako čakali aj iní, dozvedel by sa určite viac a nie z druhej ruky. A keby nebol lenivý a prečítal si staršie otázky na mňa a moje odpovede v tomto smere, našiel by to.Viackrát sa chalani pýtali, či ich môžu hneď od začiatku prijať do Djibouti, alebo inde. Ale nevadí. A nevadilo mu ani, že mu už nenapísala o tom znižovaní výdavkov a dopade na LE. Lebo vie o tom prd a jej muž takisto. Možno, že som na Petra zareagoval ostro, ale keď vidím otázku o zuboch, som už alergický. Porcelánový zub je zub bez kazu, to vie aj malé dieťa. Zuby treba mať v poriadku a to nielen v LE. To vie snáď každý. A každý vie aj to, že ideálny chrup má dnes málokto. Preto aj LE stanovila pri tests médicaux tolerancie a nielen pri zuboch, aj pri očiach, atd.A v LE sa v súčasnosti- a bude to čím ďalej, kladie čoraz väčší dôraz na psychickú vyspelosť, ako na fyzickú. Vytrénujú ťa tu. Jasné, zdravotný stav musí byť v norme, ale žiadni supermani. A hlavohrude s IQ húpacieho koníka idú prví domov. Pre Tomek- napíšem, len neviem kedy. Takže dúfam, že nebudeš ako Peter a nebudeš tu o chvíľu písať, že som sa na teba vykašlal. No je možné, že v tejto chvíli už máš mail od tej vševedky, lebo tá sa vrhá na každý kontakt, ktorý sa tu objaví. Ale asi má na to dôvody, teraz už ich vlastne odkryla sama. Možno, že dobrovoľne a samoiniciatívne tvorí databázu pre BIS, keď sa ňou tu oháňa. Inak Valér vysokoškolák- s tou kukučkou si to vystihol, klobúk dole. Tá v zásade okupuje cudzie hniezda, lebo postaviť si svoje vlastné jej nevonia. Radšej parazituje na cudzích. 2REP

2REP (bez overenia) 29.6.2010 - 16:50

Salut slušní ľudia, Rozhodol som sa, že bude lepšie, keď sem nebudem prispievať. Pre dobro fóra a zdravie mojich nervov.Nič v zlom, ale ten čas viem využiť aj lepšie. Budem pasívnym členom fóra, teda budem ho občas čítať, ale nie sem písať. Možno, ale zdôrazňujem to slovo-možno v nejakom vážnom prípade, ak by niekto potreboval radu, ktorú inde nenájde a iní mu nebudú vedieť poradiť. A samozrejme, ak v tom budem vedieť poradiť. Nie som chodiaca encyklopédia LE. A na vysvetlenie toho problému čo tu teraz vznikol a pochybností o mne- netrápi ma to, ale s mailom, ktorý uvádza Alena 28.6. 13:31 ja nemám nič spoločného. Ak ma považovala za Milana K., bola to jej chyba. Bohužiaľ ale aj môj problém. To s tými kontraktami a dlžkou služby som vysvetlil včera, nebudem sa k tomu vracať. K nedorozumeniu a skresleniu prispel trochu aj Valér (nie Valér vysokoškolák), ale to som vtedy zachytil a bral som to viac-menej ako recesiu. Ak tu bude naďalej niekto do mňa rýpať, nech si rýpe – jeho vizitka, ja sa už vyprovokovať nenechám. 2REP

Majopre 2REP (bez overenia) 29.6.2010 - 17:05

A aj ostatných čo sa rozhodnú ako on. Chápem to v plnom rozsahu. Ale sem tam stará partia, dajte vedieť ako sa máte. maily na seba máme. Ak by sa to len tak rozsypalo, dosť by ma to mrzelo. Takže so cťou a vernosťou, salut.

Tomek pre 2REP (bez overenia) 29.6.2010 - 17:14

V pohode. Napíš kedy budeš mať čas. Légiu neberiem len ako výlet za dobrodružstvom... Myslím to s ňou vážne takže treba trochu rozmýšľať aj dopredu že čo bude po tom ak tam sa tam rozhodnem vstúpiť a daj bože že ma príjmu. Chcem tam ísť to hej priznávam. Veľmi by som to chcel skúsiť no netreba sa do všetkého hneď vrhnúť horúcou hlavou. Dávam ti toľko času koľko len budeš chcieť. Ak nenapíšeš vôbec pochopím to... A čo sa tej spomínanej osoby a môjho mailu. Po prvé: Vediem konverzáciu s tebou a nie s ňou Po druhé: Ten môj mail som napísal tebe a nie jej takže ak je charakter nebude sa to toho starať a ani mi nič písať Po tretie: To že sa tu spochybňujú identity že kto je kto mi je to ukradnuté. Prečítal som si príspevky od teba a aj od iných ľudí a aj hlupák by pochopil že sa v tom vyznáš. Myslím legiu a veci okolo toho... Nedokážem pochopiť že prečo sa obúvajú práve do teba teba. Inak... Ja proti tej osobe nemám nič. Ani jej nič nezazlievam. No podľa mňa ty nie si tá osoba ktorá by sa mala stať pasívnym členom tohto fóra. No veď vieš ako sa hovorí. Múdrejší ustúpi..

Tomek (bez overenia) 29.6.2010 - 17:44

Vstup do Légie je na slovensku ešte stále trestným činom. Ten zákon hlúpy zákon čo to zakazuje ešte nezrušili. Čítal som tu niečo o tom že ak chce niekto vstúpiť do cudzineckej légie treba o to požiadať prezidenta alebo niečo také. Pripadá mi to trochu hlúpe si myslím... Dajme tomu že ak by som o to povolenie nežiadal a nikto by sa nedozvedel že som bol v légii tak by som nebol stíhaný... Alebo ak by som ostal žiť v zahraničí respektíve vo Francúzsku... Ďalšia vec čo ma trápi je úrad práce. To mám ísť tam a im povedať že odchádzam do légie? :D Tiež je to také pritiahnuté za vlasy :D Či to úrad práce s tým nemá nič spoločné? Len sa zoberiem a idem preč? :D Ako to vlastne je s tým povolením a úradom práce...

Majo pre Tomel (bez overenia) 29.6.2010 - 17:47

Chlape, jeden dobrý človek mi to má zistiť od právnikov. Ale vraj v rámci NATO a zjednotenej EÚ sa môžeš volne pohybovať aj v službách štátu. Preto vznikol aj ten problém s dvojitým občianstvom na Slovensku, lebo Fico nevedel že to je možné. Ale ešte mu to majú potvrdiť právnici pre istotu. :) Takže tak. Možno nemusíš robiť vôbec nič, iba odhlásiť sa z brannej povinnosti a sociálky a podobné veci. Určite to sem dám vedieť keď napíše. Drž sa.

Necky (bez overenia) 29.6.2010 - 18:09

Nazdár hoši! Taky ho plně chápu a z dnešního telefonátu jsem vycítil, že je totálně znechucen a zklamán z hodně věcí. Já tady s vaším dovolením občas něco šplechnu, tedy když vám nevadí, že jsem Čech.Třeba Valérovi vysokoškolákovi. Jestli ano, budu to respektovat. Dnes večer jdeme s Michalem na pívo, a kdyby ho to tahalo k počítači, klepnu mu po prstech. Mějte se, držte se, nedejte se.Nikomu a ničemu.Necky

Majo (bez overenia) 29.6.2010 - 18:14

Necky nie že ho sem pustíš. Ale mail by mohol niekedy aj on šplechnúť na všetky strany. :D A ty sem jednoznačne prispievaj. Ak máš chuť a možnosť a nič ťa neodradilo. :) A nevyťahuj že či si Čech a či nie. Česi a Slováci sú odjakživa ako bratia a sestry. A je jedno či je medzi nami hranica a či nie. Alebo nesúhlasíš? :D A tu jeden článok. http://www.cs-magazin.com/2003-10/view.php?article=articles/cs031010.htm

Pridať nový komentár