Francúzska légia

mir 14.8.2007 - 21:26

História Francúzskej légie

francuzska legia

Máloktorý bojový zbor na svete je ovenčený takým množstvom mýtov a legiend ako Francúzska cudzinecká légia. Jej členmi sú dobrovoľníci, ktorí za sebou nechali svoje sociálne aj rodinné zázemie, pričom svoje úlohy plnia s odhodlaním, nad ktorým svet žasne.

Cudzinecká légia bola založená 9. marca 1831 rozkazom Ľudovíta Filipa, kráľa Francúzska. Bol to čas politických nepokojov a tento oddiel plnil úlohu ochrancu kráľovskej moci. Väčšinu dôstojníckeho zboru tvorili veteráni Napoleonovej Grand Armee a mužstvo predstavovalo národnostne pestrú zmes, v ktorej bola zastúpená celá Európa.

V Légii sa objavili aj francúzski regrúti, ktorí sa snažili uniknúť pozornosti miestnej polície. Boli to dobrovoľníci vo veku medzi 18. a 40. rokom, s pravým alebo prijatým menom. Kráľ správne predpokladal, že platení žoldnieri nebudú pri plnení rozkazov rozmýšľať o ich príčinách alebo politickej korektnosti. Légia bola po potlačení nepokojov v Paríži okamžite zapojená do bojov o Alžírsko.

V roku 1835 však tento bojový zbor prešiel pod španielsku kontrolu. Následne sa na rovnakom princípe vytvorila druhá Légia, ktorá získala a udržala pre francúzskeho kráľa Alžírsko, ktoré sa stalo na dlhý čas jej domovom. Vo svojej africkej misii plnili legionári dôležitú úlohu - udržiavali poriadok, potláčali povstania domorodých nomádskych kmeňov a kolonizovali Severnú Afriku. Budovali cestné komunikácie na rýchle presuny, púštne pevnosti a časom tu vzniklo aj mesto Légie - Siddi bel Abbés.

Česť a odvaha

Francúzska cudzinecká légia zdedila tradície žoldnierskych vojsk, ktoré využívali francúzski králi už v stredoveku - škótskej gardy Karola VII. alebo neskôr Napoleonových poľských kopijníkov. Farbami tejto elitnej časti vojska sú zelená a červená, ktoré používali Švajčiarske gardy slúžiace trónu bielej ľalie. Znakom a symbolom zároveň je granát, z ktorého vychádza sedem plameňov, pričom dva z nich sú ohnuté smerom nadol.

Vzťahy medzi tými, ktorí rozkazy vydávajú a tými, ktorí ich plnia, sú vybudované na veľmi vyvinutom „esprit de corps", založenom na niekoľkých jednoduchých princípoch: disciplína a česť, radosť z dobre vykonanej práce a oddanosť svojej minulosti. Heslom Légie je "Honeur et Valour" - Česť a odvaha. Po vstupe do Légie nastáva veľmi tvrdá selekcia. Mnohí kandidáti nevyhovejú buď zo zdravotných alebo morálnych dôvodov.

Legionár je zriedka anjel, ale nikdy nie zločinec. Každý nový člen je dobrovoľník, ktorý chce uniknúť svojej minulosti, osobnej alebo rodinnej kríze, vo svojom sociálnom alebo politickom živote. Príkladom posledného fenoménu je masívny príliv dobrovoľníkov z Alsaska po roku 1871, zo Španielska roku 1939 a z Východnej Európy po roku 1945. Pre ostatných, ktorí sa nechcú zmieriť s limitmi strednej vrstvy, Légia znamená možnosť dobrodružného života. Všetkých jej členov spája súdržnosť, spečatená disciplínou a rešpektom k tradíciám.

Francúzska légia v krymskom konflikte

Časom sa stala Légia bojovou silou, ktorá obhajovala záujmy Francúzska aj v tých najodľahlejších končinách. Bola zapojená do Krymskej vojny 1853 - 1856, kde zohrala hlavnú úlohu pri dobývaní Sevastopoľu. Zámerom Francúzov v tomto konflikte bolo pomôcť svojmu spojencovi, tureckému sultánovi, pri získaní prístupu k prieplavu medzi Čiernym a Stredozemným morom. Po počiatočných rýchlych víťazstvách sa 1. a 2. cudzinecký pluk pokúsil o dobytie opevneného prístavu Sevastopoľ, čo vyústilo do blokády, ktorá trvala rok. Légia kvôli chorobám a zlému počasiu už nemohla dlhšie čakať a padlo rozhodnutie podniknúť frontálny útok.

Prvý pokus sa nevydaril a jednotky sa museli stiahnuť s ťažkými stratami. Pokúsili sa o to znova, s rovnakým výsledkom. Napriek tomu sa nevzdali a skúsili to po tretí raz. Sevastopoľ padol 8. septembra 1855. Ďalšími bojiskami legionárov sa stali Taliansko (1859) a Mexiko (1863 - 1867). Práve tu sa 30. apríla 1863 odohrala jedna z najslávnejších bitiek, ktorá vstúpila do dejín ako synonymum cti a odvahy.

Bitka pri Camerone

Dňa 30. apríla 1863 3. kompánia Cudzineckého regimentu zabezpečovala bezpečný presun zásob po ceste medzi Vera Cruz a Pueblom. Počas pochodu do určenej pozície jednotku prepadla takmer tisícka mexických povstalcov. Kapitán Danjou, aby získal krytie pred nepriateľskou paľbou, presunul svoje mužstvo do opustenej haciendy Camerone, ktorú minuli pred niekoľkými minútami.

Kompánia mala šesťdesiatdva legionárov a troch dôstojníkov, ktorí mali čeliť mnohonásobnej presile Mexičanov. K haciende, kde sa legionári pripravovali na obranu, prišiel posol s ponukou čestnej kapitulácie. Na streche ležal seržant poľského pôvodu, ktorý mu vojensky stručne naznačil, čo si myslí o tomto návrhu. Tak sa spustil jeden útok za druhým, všetky však boli s ťažkými stratami odrazené. Napoludnie začala legionárom dochádzať munícia, nemali jedlo ani vodu. Podvečer bolo nažive už len päť obrancov, na ktorých číhala armáda nepriateľov. V tejto beznádejnej situácii legionári nasadili bodáky a podnikli útok. Keď dvoch z nich pri napredovaní k mexickej pozícii zastrelili, zasiahol mexický plukovník.

Opätovne ponúkol kapituláciu. Legionári súhlasili pod podmienkou, že si smú ponechať svoje zbrane. Plukovník, dojatý ich odvahou, odpovedal slovami: „Mužom ako ste vy, nemôžem nič odmietnuť." Tento deň, ktorý vstúpil do dejín ako Camerone, sa každý rok pripomína vo všetkých táboroch Légie a oslavujú ho s veľkým zápalom a pýchou. V Aubagne, kde sa koná slávnostná prehliadka, nesú na čele pochodujúceho regimentu drevenú ruku kapitána Danjoua. Tento boj, ktorého meno je na každej legionárskej vlajke, ostáva symbolom misie, ktorá sa plní až do úplného konca.

V zákopoch svetových vojen

Roku 1914 sa pluky Francúzskej Légie zúčastnili bitky o Artois, kde utrpeli ťažké straty. Boli zreorganizované a o mesiac neskôr znova ťažko porazené pri Givenchy. Nakoniec utrpeli legionárske pluky také ťažké straty, že ich museli v septembri 1914 rozpustiť a preformovať do novej jednotky. Takto bol vytvorený RMLE (Pochodový pluk cudzineckej légie), ktorého úlohou bolo prevýšiť v boji všetky ostatné jednotky. RMLE sa zúčastnil na mnohých bitkách francúzskych bojísk a stratil tisíce vojakov. Zvlášť sa vyznamenal svojím bojovým umením v zákopoch pri Remeši, kde legionári vyčistili štyri kilometre nepriateľských línií iba puškami, bajonetmi a granátmi. Ďalším úspechom bol Verdun, kde légia uspela v misii o znovuzískanie svojich starých pozícií. Nasledovala obrana parížskeho koridoru a Légia uspela opäť, hoci s veľkým stratami.

Francúzi začali svoju ofenzívu v júli 1918 a RMLE bol opäť v prvej vlne - takmer dva týždne si legionári presekávali cestu cez Hindenburgovu líniu. Počas 2. svetovej vojny, v júni 1940, jedenásty REI (Pechotný cudzinecký pluk) takmer vyhladili pri obrane pozícií vo Verdune. Tí, ktorí prežili, sa stali zajatcami. Väčšine sa ale podarilo ujsť a znovu zasiahli do bojov. Pluk však rozpustili. Trinásta DBIE (Podbrigáda Cudzineckej légie) písala dejiny pri Narviku a Bjerviku v Nórsku, ďalší úspech prezentuje slávne víťazstvo pri Bir-Hakaim v Líbii. Légiu znova zjednotili a pokračovala vo víťazných kampaniach v Tunisku, Taliansku, Provence a Nemecku.

V roku 1940 sa Thajsko, spojenec Japonska, pokúsilo anektovať Kambodžu. Légia túto hrozbu odvrátila, ale zbytočne, pretože politickou dohodou Kambodžu odovzdali pod thajskú správu. V oblasti ostala dislokovaná len jedna jednotka - 5. REI. Ďalšími rokovaniami sa podarilo zabrániť vojne na juhu, hoci nie nadlho. Legionárov, umiestnených v garnizóne Ha Giang, čoskoro zmasakrovali a ostávajúce dva batalióny vyrazili na pochod smrti smerom k čínskej hranici. V roku 1945, ešte predtým, ako sa zvyšky 5. REI dostali do Číny, vojna skončila. Nahradila ju však ďalšia, tentoraz vojna s Ho-či Mi-nom a jeho komunistami, ktorá mala trvať ďalších deväť rokov. V nej boli zastúpené všetky pluky Légie a najslávnejšími bojiskami boli Phu Tong Hoa, Koloniálna cesta 4, a slávne Dien Bien Phu.

Dien Bien Phu

Bol to najdlhší a najtvrdší zápas francúzskych expedičných síl na Ďalekom východe. 1. BEP uskutočnil výsadok v údolí Dien Bien Phu, zabezpečil oblasť a postavil základňu. Nasledovalo 169 dní konfrontácie s Viet Minh, po ktorých prišlo 57 dní pekla. Viet Minh zaujal pozície na svahoch, obkolesujúcich pevnostný systém, a začal ostreľovanie ťažkým delostrelectvom. Zásobovanie a prísun posíl bol možný len zo vzduchu. Pristávacia dráha bola zakrátko pod kontrolou nepriateľskej protileteckej paľby.

Na pomoc prišli nielen príslušníci parajednotiek, ale k obrane tejto pozície sa dobrovoľne hlásili aj muži bez parašutistického výcviku, hoci zoskoky sa často uskutočňovali v noci. Paralelne s obliehaním Dien Bien Phu prebiehala konferencia v Ženeve. Francúzske jednotky mali záujem udržať údolie, kým nepriateľ nepožiada o prímerie. Situácia však bola neudržateľná a 8. mája padla posledná pevnosť.

Dien Bien Phu prestalo existovať. Proti 15-tisíc legionárom a príslušníkom koloniálnych plukov stálo približne 100-tisíc nepriateľov, vyzbrojených ťažkou technikou. Dvetisíc obrancov padlo, 1 500 sa stratilo v akcii, 5 800 bolo ranených. Vyše 11-tisíc vojakov sa dostalo do zajatia, z ktorého sa po štyroch mesiacoch vrátilo živých len 3 290 mužov. Bola to politická katastrofa, ktorá znamenala koniec francúzskeho koloniálneho impéria vo východne Ázii. Druhý deň po páde Dien Bien Phu požiadali francúzski vyjednávači na ženevskej konferencii o prímerie. Pre légiu sa tým vojna v Indočíne skončila.

Boj o francúzske Alžírsko

Ešte skôr, ako sa mohli legionári zotaviť z bojov, ocitli sa v Alžírsku. Tentoraz bola ich nepriateľom Armáda národného oslobodenia. Pluky Légie, ktoré mali zabezpečiť pokoj v krajine, kde žilo množstvo Francúzov, sa aktívne zúčastnili v mnohých operáciách proti rebelom a plnili si povinnosť pri ochrane hraníc. Na základe politických rokovaní medzi prezidentom De Gaullom a predstaviteľmi vzbúrencov však Alžírsko v roku 1961 získalo nezávislosť a Légiu povolali do Francúzska. Légia, ktorá vnímala Alžírsko ako svoj domov a toto rozhodnutie ako zradu, sa vzbúrila. Pokus o prevrat však nevyšiel a 1. REP (Cudzinecký parapluk) rozpustili. Od roku 1962 až po súčasnosť sú oddiely bielych anjelov umiestnené na juhu Francúzska a na Korzike, ale aj v zámorí - v Djibouti, na Madagaskare, Tahiti a Francúzskej Guayane.

Légia si získala renomé pri výkone operácií v mnohých vojnou zmietaných oblastiach. V septembri 1990 vyslali tri pluky Cudzineckej légie do oblasti Perzského zálivu. Zmocnili sa letiska Al Salman, kde sa stretli len s malým odporom. Ich ďalšou úlohou bolo zabrániť ústupu Republikánskej gardy na západ. O tejto vojne sa hovorí ako o bleskovej vojne - skončila po sto hodinách boja na zemi, pričom v nej zahynuli len traja legionári. Pod velením Organizácie spojených národov Légia udržiavala poriadok v Mogadiši a zúčastnila sa aj na konflikte v Bosne, kde zvládla viacero tajných operácií.

Pri týchto akciách vedela Francúzska légia s veľkým efektom využiť materinský jazyk svojich vojakov. V oboch oblastiach boli len ľahké straty. Charakteristika Légie za približne stosedemdesiat rokov jej existencie, sa dá vyjadriť slovami literárneho velikána Antoina de Saint Exupéryho: „Vojak nie je mužom násilia. Nosí zbraň a riskuje svoj život za chyby, ktoré nespôsobil. Neoblomne dodržiava svoje slovo až do konca, i keď vie, že bude zabudnutý."

Tomek (bez overenia) 29.6.2010 - 18:21

Bol som na výberovom konaní do OS SR a som nepostúpil ani cez prvé kolo :( Mám zvýšený Bilirubín. To sa tvorí v pečeni takže mam niečo s pečeňou. Beriem už tabletky a o mesiac by malo byť všetko v pohode. No Do armády môžem vstúpiť až za pol rok. Ešte stále mám pred očami ako ten posudkový lekár môjmu menu dal pečiatku NESPÔSOBILÝ. Príde to človeku ľúto ak príde o svoj celoživotný sen. Robil som pre to všetko aby som bol najlepší. Nepijem, nefajčím a tvrdé tréningy sú na mojom dennom poriadku. Teraz sa mi otvorila dvere do sveta. Rozmýšľam... Buď skúsim tu légiu alebo počkám na nasledujúce výberové konanie do januára. Mám 20 rokov a na légiu mi to pripadá trochu skoro. Neviem čo mám robiť. Armádu mám v krvi. Zaujíma ma všetko okolo toho... No pol rok čakania je strašne veľa...

Valér vysokoškolák (bez overenia) 29.6.2010 - 19:03

Júúúúj, dačo som asi posral.... Necky niééé, preboha,teba sa to netyka.Ty si súčasť fóra, ja som myslel to tak, že sem tá ženská naťahá takých provokatérov ako je ona.Mne Češi nevadia, v Čechach máme aj kopu rodiny, tak ako by som mohol mať niečo proti tomu.Aj si myslim, že by nevadilo keby tu boli aj českí legionári, aspoň by sa to možno spestrilo a 2REP by sa „niečo dozvedel o legii“.To myslim ironicky, neuraz sa 2REP alebo Mišo, ak ťa tak môžem volať. Viem, že si oveľa starší tak mi je aj blbo ti tykať.Ale na fóre je to snáď dovolené.Ja som inak ten pôvodny Valér, len som si dal toho vysokoškoláka preto, aby ste si ma neplietli s tým druhým, čo je asi legionár,lebo henta už hneď na mňa vyletela, že som na výške a hneď zas v légii.Keby poriadne čítala tak by sa dočítala.Len hneď po každom ide ako pátraci pes a to mi je strašne protivné. Prepáčte chalani ale ja keď len si na ňu spomeniem čo tu narobila tak sa mi nožík otvára vo vrecku,no neviem si pomôcť za boha.

peter (bez overenia) 29.6.2010 - 19:08

boha necky co ty tu trepes za blbosti? kto tu ide robit manekyna :D ta praca by ma nebavila. Pytal som sa na to prave z toho dovodu ze viem ze tie zuby budu uz asi krehkejsie tak ako sa tam na to pozeraju. Od toho tu toto forum je aby som sa opytal. Mymochodom tie zuby co hovoris to su zivicové a tie su najmenej kvalitne korunky bo su velmi pruzne. To lenaby si do buducnosti vedel. Ale jako udajne sa mozem s tymi porcelanovymi zubami aj venovat boxu tak by mali byt relativne pevne. no odpoved som uz dostal. a nepís tu na mna prosim ta blbosti. nerobím to ani ja nerob to ani ty. Cez net tu ja nikomu nenadavam ako nejaky kripel 2REP. Ja som nepísal ze Alena je správna ani nic podobne, proste mi tu poradila a tak som jej bol vdacny za pomoc. Neviem co presne spolu mate ale chvate sa tu ako male deti. O nic tu nejde, proste tu o legii diskutujete a davate si odkazi a pozdrai navzajom no nedokazete sa ani cez internet zniest co nechapem. Ale to je vasa vec. Tiez som sem NIKDY nenapísal ze si sa na mna vybodol, to by som si ani nedovolil lebo je to tvoja vec ci mi odpíses alebo nie, tak neviem preco píses hluposti. Inak skoda ze tu nbudes prispievat kedze si tu zo suverenne najvacsimi skusenostami. Tak ti prajem nech svoju sluzbu vo FL uspesne dovrsis a mozes mat potom volno. Prosím cas uz si tu nevymyslajte blbosti s tym co som udajne popísal ok.

samarovic. (bez overenia) 29.6.2010 - 20:05

Necky ! Keď pivko budete spolu piť tak sem niečo pre nás starú partu dajte keď už pri tom pivku s vami nebudeme . MERDE ! všetky špiny, hyjeny a konfidenti , ste nám ukradnutý :woohoo: :woohoo: !!! Boli tu a vždy budú a nie len tu !!! Slušný a správny chalani čakajú že napíšete .

Majo pre Samarovič (bez overenia) 29.6.2010 - 20:10

Samaroo, kurvá, ale si to krásne teraz napísal. :D Klobúk dole zasa raz. Neni možné aby na toto nezareagoval aj Michal. Takže Michal, buď solidárny (vooči starej partii) a neopúšťaj nás. :D

samarovic. (bez overenia) 29.6.2010 - 20:14

Majko !!! si tu tak potichu ;) jasne že musí ! veď nás tu nenechá len tak napospas ;) no nenasere ta to ? idú piť to pivo bez nás boha tam !

Majo (bez overenia) 29.6.2010 - 20:15

Samaro, no veď sám vieš, že som taký duch. Vzdialim sa na pár metrov a je ma problém zazrieť medzi stĺpmi na lampy. :D

Majo (bez overenia) 29.6.2010 - 20:20

http://www.youtube.com/watch?v=VezZ3FS4t_s Tak z tohoto sa len tak smiať neprestanem. :D

Boris (bez overenia) 29.6.2010 - 21:22

No teda zbohom rodina! Raz za 3 mesiace sem príjdem a toto.... Ale Miško,vieš čo? správne rozhodnutie.To si mal urobiť dávno.Ja som len rád, aspoň napíšeš mail. Čakám Ťa aj s Monikou v júli, tak dúfame, že nás neobídeš.Dlhuješ nam navštevu.Boro P.S. A bolo by to super, keby došiel aj Necky, spať je kde. Necky aspoň ti vrátim tu opicu v Paríži.Srandujem len tak.Ale si vítany u nás aj ty.

Majo (bez overenia) 29.6.2010 - 21:29

Boris, neviem či si zo Slovenska, ale potom im ukáž ako sa u nás pije. Lebo hádam to tam u žabožrútov aj zabudli. :D Bez urážky pre Francúzov. :D Ja len tak. Slovensko je tvrdá zem ale krásna. :D

Boris (bez overenia) 29.6.2010 - 21:59

Ano som zo Slovenska a neboj sa, dám im po boku. Slivovica nachystaná už teraz.Len tu trochu čítam príspevky a ma prekvapuje ten suverén Peter a ten jeho arogantný tón, ako sa vyjadruje k Mišovi a Neckymu.To si pokiaľ viem, voči starým legionárom nedovolia ani ostatní legionári a nie sopliak, čo sral do plienok keď oni už služili v armáde.A pritom ako vidim tak on bol tiež pričinou tej roztržky a teraz to váľa na nich samych. A ešte včera pisal, že tu už nebude viac písať.Tak neviem ale sa utvrdzujem v tom, že Mišo urobil veľmi dobre, že sa tu na to vykašľal.

Majo (bez overenia) 29.6.2010 - 22:03

No ja ti poviem takto. S prepáčením tu pičoval že tu nič nie je o porcelánových zuboch, ale ja osobne som sa aj na to Miša pýtal a riešil som toto aj tu. A aj mi odpovedal že ide o to aby som ich mal v papuli a nie dojekazené. A je to obyčajný degež čo nech ostane hrať počítač mame pri sukni keď si dovolí tvrdiť že to neriešil nikto. A potom ešte tu do mňa a ostatných budú jebať že by sme ich len vykopali o tie zuby. :D Šak chápeš to. No dobrá slivovička nemôže byť zlá. Slovenská alebo Moravská to je ideálne. :D

Majo (bez overenia) 29.6.2010 - 22:05

Dovolím si podporiť medzinárodné vzťahy. :D Príde maďar do zelovocu a chce si kúpiť hrach. A hovorí: - Eť kilo zelená bobula, na ktorom Jánošík rozbila papuľa. :D

Majo (bez overenia) 29.6.2010 - 22:45

Kurnik, čítajte a poniektorý poriadne. O čo tu ide. Máte to tam česky tak dúfam pochopíte tí čo im to doteraz neprišlo. http://www.legion-recrute.com/cz/code.php

JAA (bez overenia) 30.6.2010 - 01:57

zdravim staruu partiuu" sekciu chlapi ... som v obraze,,par dni som si to tuna necital,,ale to co sa tu deje je v piciiii uz v prvom radeee ,,, alena alenkaa ci ako ta mam nazvat ,,,ty mas kolko deti vlastne ???ked stale lapis na ritii a staras sa do toho co nemas !!legia je chlapskaa vec ,,tvoria ju chlapi ,,tak preco sa jebes do chlapouu ??!!merde..!!keby si ty bola na neakom zenskom foore ohladom zenskych problemou,,a jebal sa vam tam neaky buzik do rozhovoru,,ako by si reagovalaa ???!!cooo ???nebudem ti tuna nadavat ,,je to zbytocne a pod moju uroven,,ale vazne chod do riti,,ja si myslim,,ze karty si tu premiesala dost,,aj ked ja sa na tom vlastne smejem,,ako ti to tuna vsetci chalani zeru a rozhorcujuu saa ..tam si zaloz forum z tvojim muzom a mas vybavenee,,nakonec dostanes este neaku funkciuuuu (smiich)takisto niektori ludiaa ako sa tuna rozpravaju zo starsimi,,napr ten peter ,,,a ty si sa kde vyskytol kurva ze takto rozpravas ??!mohol by si sa objavit na 5sekund vedlaaa mna a dalej to nebudem rozpisovat!! inak zdravim staru partiuu misa ,majaa,sama,samozrejmee karlaaa,, toto je zdrave a staree jadroo tohto foraa este na paar vynimiek ,,"ktory na tomto fore pracovali,,tak sa nedajte chlapi kurvaa ,,kolko hodin tu mate odjebanych ??(smiiich)takzo na bojisku,,lahkoo na cvicisku,,a toto tunaa to by som si dal kludne na chrbat s plnou polnou a spieval si pri tom ,,,;) ja som optimistaaa ,,su v zivoteee bars jake situaciee ,,ale poviem vam jednu vec,,nikdy nezalezi do akej situacie si sa dostal,,,ale ako na nu zareagujes !! a este jedna vec,,nikdy neni tak zle ,,aby nebolo este horsiee !!a pre vsetych luzerou ,,ja neriadim sa mottom,,ani kokotom,,ale rozumom salut bratiaa!

Majo pre Alenu (bez overenia) 30.6.2010 - 01:58

nechcel som to písať, ale prečo si nezastať priateľov. Keď už sa niekto oháňa tajnou službou. Takže takto Alena. Toto si robiť nemala. Keď už chceš ísť na to tak právnicky. Si hovorila že tvoj manžel bol na Pobreží Slonoviny v prvej alebo v druhej vlne. Ak sa nemýlim, vtedy bol ešte vstup do cudzej armády trestný čin aj v Českej Republike a myslím že občianstvo mu Francúzske ešte za tak krátku dobu nedali. Všetko znesiem ale práskačov nie. Takže aj vy by ste mali byť opatrný ľudkovia. Dosť ste na seba prezradili aby sa to dalo použiť ako hmotný dôkaz. Takže si myslím že je lepšie sa zdekovať.Aj pre vás a aj pre nás! Lebo paragraf je zrušený až od 1. "ledna" po vašom roku 2005. Chceš sa ešte ťahať s nejakou BIS?

Majo pre JAA (bez overenia) 30.6.2010 - 02:00

Zdravím aj ja teba bratu. Čo že sa tu len tak sporo ukážeš vždy? Ako sa ti darí?

JAA pre MAJOO (bez overenia) 30.6.2010 - 12:28

ALE TAK DARI SA IDE TOO ,,AZ SOM PREKVAPENYY :) AKO JA SOM STALE S VAMI,,AJ KED POSLEDNU DOBU IBA AKO TICHY SPOLOCNIK,,ALE SOM,,CITAM VSETKO ,SOM V OBRAZEE,,VIES A KED TU NIEKEDY DOJDEM A SOM POZADU PAR STRAN,,TAK NEZ TO VSETKO PRECITAM,,TO AJ TRVA,,POTOM UZ NIET CASU ZASE NA NEAKY PRISPEVOK ,,ALE SOM TUNA ;) A HEN TA HEPAA TO UZ RIADNE PREHNALAAA ,,""""""NAJLEPSIE BUDE JU IGNOROVAT ,,LEBO STALE BUDE RYPAT""" TY SA MAS AKO MAJO ??TEN TVOJ PROBLEM CO SI MAL,,MAS UZ VYRIESENY ?? SALUT!

Necky (bez overenia) 30.6.2010 - 12:38

Nazdááár klucí nazdár. Pivní maraton dopadl dobře, nikomu jsem nemusel bouchat po prstech. Prostě nulový zájem. Doufám, že ne napořád. Borisi zdááááár! Jak se máš chlape neskutečný? Tak díky za pozvání, to víš, že to potěší. Já rád příjdu, ale to víš, nejsem sám. Ikdyž na den- dva by to šlo. Ale víš co? Mám někde tvojí navštívenku, když platí to číslo a mail, zavolám ti, anebo napíšu.Tady se to nehodí, vždyť to vidíš sám. Poradím se s Michalem co a jak.A přinesu fotky ze závěru mé služby, celkem slušná taškařice... Moc a moc pozdravuji tvojí paní, Monika je skvělý člověk. Drž se zatím Borisi a ještě jednou srdečné díky za pozvání. Hned jdu volat Méďovi, ať se ti ozve.On to tady určitě nějaký čas nebude ani jen číst, natož psát. Necky Májo- velmi zprávná a moudrá reakce. Hochu, tedy smekám a myslím to úpřimně. A věř mi, že si to přečetli, podle mně visí na foru nadále. JAA- no nazdáááááááááááááár bratu!!!! Kúúúrva, to je dost, že ses konečně ozval. Už jsme tě málem pohřbili.Žertuji. Nevíš ani jakou mám radost, že si konečně neco přečtu i od tebe. A koukám, trefné jako vždycky předtím. Zatím hoši. Necky

Necky pro Petera (bez overenia) 30.6.2010 - 13:01

Pomalu hošíčku s tím vyjadřováním, dobře? Vyprosím si, aby jsi mně tady byť nepřímo nadával do kriplů! Blbosti jsi zatím tady mlel ty. Vím co jsou „živicové zuby“, to jen ty nevíš, že pryskyřice v češtině je živica ve slovenštině, tak nemudruj. Koukám, že taky patříš k těm, co musí mít poslední slovo za každou cenu. Necky

Tomek (bez overenia) 30.6.2010 - 13:28

Ja som sa tým bilirubínom vôbec nezaujímal. Cítim sa fájn a nepociťujem žiadne ťažkosti. Považoval som to len ako maličkosť ktorá sa bude dať jednoducho odstrániť tabletkami. Keď som prišiel s výsledkami krvných testov k svojej obvodnej doktorke povedala že top asi bude problém ale napísala mi správu pre posudkového doktora. Predpísala mi tabletky FLAVOBION a diétu. FLAVOBION má ochranný účinok na pečeňovú bunku, obnovuje a zlepšuje činnosť poškodených pečeňových buniek, napomáha odstraňovaniu škodlivých látok z organizmu. Nemôžem jesť orechy, čokoládu a ovocie čo má jadierka. Na druhý deň som išiel k posudkovému lekárovi do náborového strediska. Ukázal som mu výsledky krvných testov a správu čo mi napísala moja doktorka. Prve slová čo povedal po prečítaní výsledkov boli: bohužiaľ ale máte zvýšený bilirubín a máte predpísanú diétu. Profesionálny vojak musí byť úplne zdravý a všetky testy musia byť v úplnom poriadku. Tak mi povedal že pokiaľ nebudem zdravý tak sa nemôžem zaujímať o profesiu vojaka a ďalšiu žiadosť o prijatie do štátnej služby môžem požiadať až o pol rok. Takže som skončil. Musím počkať pol rok ak chcem ísť za vojaka. Spýtal som sa toho doktora že ak napríklad budem mať ten bilirubín v poriadku už o mesiac či môžem podať znovu žiadosť. Povedal že nie až za ten pol rok... Pýtal si sa že či ma neprijali kvôli tomu bilirubínu. Odpoveď je áno len kvôli tomu. Ten doktor niečo spomínal že vojak nemôže byť chorý a nemôže mať diéty lebo ak sa pôjde niekam na cvičenie oni nebudú prihliadať na to že mám diétu a mi budú vyvárať niečo špeciálne len pre mňa. Tie testy sa týkali ozbrojených síl Slovenskej republiky. Takže ak nemáš všetky testy v poriadku nad OSSR ani nerozmýšľaj. Čo sa týka légie neviem či oni majú také testy. Viem že tam robia testy na HIV, rakovinu či nemáš, tuberkulóza a či nie si diabetik. No aspoň to som prečítal na tej stránke. Neviem presne... Môžte mi prosím napísať aké testy robia k Legii?

Tomek (bez overenia) 30.6.2010 - 13:35

Myslím že sú tam testy ešte aj na žltačku.. Ja som očkovaný proti žltačke typu A a B tak fajn :-P

charon (bez overenia) 30.6.2010 - 16:15

Ahoj Tomek: myslím že ten bilirubín by ti určite zistili aj v LE,už to tu bolo písané.Nájdu sa ľudia ktorí s tím majú problém a dôvod nieje známy. Niesom si istý, či očkovanie proti žltačke je neaké veľké plus pri nástupe do LE.podľa mňa je to jedno...

Majo pre JAA (bez overenia) 30.6.2010 - 16:17

Ja sa mám dobre. Makám, po horách chodím popri tom a tak. Problém vyriešený nie je žiaľ. Nie sú financie. Ale asi budem schopný riešiť až po škole lebo teraz nedám do kopy vyššiu čiastku. Uvidím ešte ako to bolo. CAmerone sa ti čistou náhodou neozval? Kto vie ako sa má. :) A tá ignorácia nepomôže si myslím veď už aj to bolo a nezabralo. Myslím si, teda lepšie povedané dúfam že Michal nevydrží dlho absentovať na fóre. Lebo je tu žiadaný. Ona nie je žiadaná a stále tu vydrží. To je droga tak dúfam že príde ešte. :D Drž sa, s pozdravom Majo

charon (bez overenia) 30.6.2010 - 16:24

A rozhodol som sa tú osobu ženského rodu úplne ignorovať a nereagovať na žiadny z jej príspevkov proste akoby neexistovala.mali by tak postupovať všetci, nie odchádzať z fóra.

Majo pre Necky (bez overenia) 30.6.2010 - 16:27

Chlape, díki moc. Cením si to. Dúfam že som trafil klinček po hlavičke. :) A k tomu Petrovi, myslím si, že chlapec ešte nebol na CEFE. A ty máš toho tam asi odkrúteného dosť. Moc sa nad ním nepozastavuj, lebo myslím si že z 3éme REI keďže si vyšiel, by si mu aj cez ten internet prevŕtal hlavu malíčkom. :D to je len fór. Nerobím z teba násilníka. Ale aj tak si myslím že by si pri tebe ani nepískol. :D A pivko je dobré vo Francúzsku? Je také dobré ako České a Slovenské? Drž sa, s pozdravom Majo

majo pre charon (bez overenia) 30.6.2010 - 16:35

Zdravím ťa, je to super riešenie. Ale sám si mohol vidieť že nefungovalo. Ale to je jedno. Človek sa niekedy pobaví na neinformovanosti, vyhrážkach a podobne. :D Aj keď ma to už trochu vytáča ale serkám si na to. Ale ak by to malo byť tak, že odídu správny, tak to si radšej niekde založíme svoje vlastné fórum. Či cez nejaký server alebo facebook to je jedno. :D ja s tým nemám problém. Drž sa, s pozdravom Majo.

Majo (bez overenia) 1.7.2010 - 00:00

http://www.historie.upol.cz/19/prameny/legie.htm

samarovic. (bez overenia) 1.7.2010 - 00:03

Zdravým všetkých správnych chalanov !!! JAA kua chlape konečne ! lebo presne to vystihol Necky už sme ta tu skoro pochovali kua! tak keď bárz kedy čítaš aspoň krátko napíš či je všetko v porádku a keby ne tak ideme na pomoc nie sme od seba ďaleko B) B) Majko aj ja som písal Camerone ale zatiaľ žiadna správa keby si tiež niečo vedel napíš /vieš kam/ NECKY POZDRAVUJ 2REP-pa OD VŠETKÝCH !!!! Chlapi držte sa kurva !!!

Majo pre Samaroviča (bez overenia) 1.7.2010 - 00:07

Písal som, ale asi zatiaľ preráža úspešne. Dúfam. želám mu to. Počuj, ak si na facebooku zaregistrovaní, nájdi ma podľa môjho mailu. Mám kontakt aj na camerona tam. Ak tam nie si tak nič. :) JAA aj ty by si ma mohol skúsiť nájsť. Držte sa chlapíí

Majo pre Baby (bez overenia) 1.7.2010 - 00:17

Chlape, dlho som ťa tu nevidel. Už mi to dlho vŕta v hlave. Daj vedieť čo a ako. Či sa darí. Ak nepríde odozva píšem mail :)

Necky (bez overenia) 1.7.2010 - 15:05

Nazdaaar klucii, Ted jsem pred pulhodinou mluvil s 2REPem, mam vzkaz pro Tomeka,ze jde bud volat nebo osobne k lekari a zjisti mu to. Vecer jdeme zas na dva kousky protoze je silene horko tak napisu ja sem, nebo on na mail.Doufam. Brano, ty jsi teda radny rizek.Chlamu se porad nad tou pisnickou.Ty jses tady jednou za pulrok, ale kdyz uz, tak to stoji za to, bravo! Tu zenskou asi roztrhne... A Majo, piva ceskeho ale i slovenskeho je tady dost, my s Medou jine ani nepijeme.To francouzske nic moc.Cognac a vino maji ale skvele. Ted jsem obratil jeden tuplak pro roztazeni cev. Tomu boreckovi jsem radeji nic vic nepsal i kdyz byla chut na vetu ze kdyby me to rekl z oci do oci, v mziku by byl on sam kriplem. On by se dole pochcal a posral hned prvni den, tady na foru je borec jak svina.Ale srat na nej. Vice vecer kluciii, jsem ve meste a maji tady na pi...u klavesnici. A horko k zalknuti.Tak zatim Necky

Majo pre Necky (bez overenia) 1.7.2010 - 15:23

Potom, keď náhodou budeš s 2REPom, tak odkáž prosím ťa, že má mail odo mňa. Našiel som pre neho jednu fintu tak nech sa na to pozrie. :) S pozdravom Majo

Majo (bez overenia) 2.7.2010 - 21:02

Je tu ten chalanisko ktorého veliteľ nepustil na výberové konanie do 5. PŠU? Napíš! Aj mail. Mám niečo čo by ťa mohlo zaujímať. A dúfam že nie si špiceľ. S pozdravom Majo.

2REP (bez overenia) 3.7.2010 - 19:33

• Oj ty ne večer… • • http://www.youtube.com/watch?v=1KoNUYLBnX8&feature=related • Oy its not evening, not evening Didnt sleep at all, Didnt sleep at all, Oy, and in my dream I saw. In the dream I saw, My black steed, Went to play, and dance, Started fooling under me. Oy, the evil wind arrived, From the Eastern side, And tore off the black hat From my strong head .

2REP (bez overenia) 3.7.2010 - 19:37

Preklad trochu na hovno, ale moja nemanželská dcéra by vedela zaspievať dobre.Mišo P.S.: Z nikoho si nerobím srandu.

2REP (bez overenia) 3.7.2010 - 19:47

Ako si nás našiel? Mail som si prečítqal včara.Mišo http://www.youtube.com/watch?v=n2LhBsJknYY&feature=related

Majo pre 2REP (bez overenia) 3.7.2010 - 19:49

Bolo to čistou náhodou. :) A spomenul som si, kurnik, ja o tom odniekiaľ viem. A vidiš to? :D Odtiaľto. A trafil som sa so všetkým? Lebo som napísal ako to môže byť. :)

2REP (bez overenia) 3.7.2010 - 19:52

Inak mám dojem, že by si našiel aj čerta v pekle... Smíííích. Ale tá sova tam sedí, len hodnosť je trochu vyššia,SCH mám dávno za sebou.To je poddôtojník .Srry Majko Som dôstojník. Mišo http://www.youtube.com/watch?v=tbL-BoHUG6U

Majo (bez overenia) 3.7.2010 - 19:53

To ja viem, práve preto som si tým nebol istý. Lebo šak si to tu písal. Ale tak vieš, ono to tam mohlo byť pomenené aj identity a aj hodnosti ako to väčšinou býva u spec. ops. Kto vie. :)

2REP (bez overenia) 3.7.2010 - 19:55

Pamätáš, čo som ti raz písal? Keď tu nebudem ja, veď to ty. Nezahanbil si forum.Ostal si verný. Honneur! Michel.

Majo (bez overenia) 3.7.2010 - 20:00

Len tu ticho ostalo po všetkých. :) A ty tu budeš. Je to rozkaz. použijem tvoj smích. :D Ja nemám tvoju predvídavosť ktorá už odhadla mnoho charakterov aj tu na fóre. Tak by si sa mal niekedy ukázať chlape.

Necky (bez overenia) 3.7.2010 - 20:35

http://www.youtube.com/wao.tch?v=FMvhJK4ibfY&feature=related Necky A to jsou po vašem Petrové.Pijeme druhé pívo Necky

Pridať nový komentár