Francúzska légia

mir 14.8.2007 - 21:26

História Francúzskej légie

francuzska legia

Máloktorý bojový zbor na svete je ovenčený takým množstvom mýtov a legiend ako Francúzska cudzinecká légia. Jej členmi sú dobrovoľníci, ktorí za sebou nechali svoje sociálne aj rodinné zázemie, pričom svoje úlohy plnia s odhodlaním, nad ktorým svet žasne.

Cudzinecká légia bola založená 9. marca 1831 rozkazom Ľudovíta Filipa, kráľa Francúzska. Bol to čas politických nepokojov a tento oddiel plnil úlohu ochrancu kráľovskej moci. Väčšinu dôstojníckeho zboru tvorili veteráni Napoleonovej Grand Armee a mužstvo predstavovalo národnostne pestrú zmes, v ktorej bola zastúpená celá Európa.

V Légii sa objavili aj francúzski regrúti, ktorí sa snažili uniknúť pozornosti miestnej polície. Boli to dobrovoľníci vo veku medzi 18. a 40. rokom, s pravým alebo prijatým menom. Kráľ správne predpokladal, že platení žoldnieri nebudú pri plnení rozkazov rozmýšľať o ich príčinách alebo politickej korektnosti. Légia bola po potlačení nepokojov v Paríži okamžite zapojená do bojov o Alžírsko.

V roku 1835 však tento bojový zbor prešiel pod španielsku kontrolu. Následne sa na rovnakom princípe vytvorila druhá Légia, ktorá získala a udržala pre francúzskeho kráľa Alžírsko, ktoré sa stalo na dlhý čas jej domovom. Vo svojej africkej misii plnili legionári dôležitú úlohu - udržiavali poriadok, potláčali povstania domorodých nomádskych kmeňov a kolonizovali Severnú Afriku. Budovali cestné komunikácie na rýchle presuny, púštne pevnosti a časom tu vzniklo aj mesto Légie - Siddi bel Abbés.

Česť a odvaha

Francúzska cudzinecká légia zdedila tradície žoldnierskych vojsk, ktoré využívali francúzski králi už v stredoveku - škótskej gardy Karola VII. alebo neskôr Napoleonových poľských kopijníkov. Farbami tejto elitnej časti vojska sú zelená a červená, ktoré používali Švajčiarske gardy slúžiace trónu bielej ľalie. Znakom a symbolom zároveň je granát, z ktorého vychádza sedem plameňov, pričom dva z nich sú ohnuté smerom nadol.

Vzťahy medzi tými, ktorí rozkazy vydávajú a tými, ktorí ich plnia, sú vybudované na veľmi vyvinutom „esprit de corps", založenom na niekoľkých jednoduchých princípoch: disciplína a česť, radosť z dobre vykonanej práce a oddanosť svojej minulosti. Heslom Légie je "Honeur et Valour" - Česť a odvaha. Po vstupe do Légie nastáva veľmi tvrdá selekcia. Mnohí kandidáti nevyhovejú buď zo zdravotných alebo morálnych dôvodov.

Legionár je zriedka anjel, ale nikdy nie zločinec. Každý nový člen je dobrovoľník, ktorý chce uniknúť svojej minulosti, osobnej alebo rodinnej kríze, vo svojom sociálnom alebo politickom živote. Príkladom posledného fenoménu je masívny príliv dobrovoľníkov z Alsaska po roku 1871, zo Španielska roku 1939 a z Východnej Európy po roku 1945. Pre ostatných, ktorí sa nechcú zmieriť s limitmi strednej vrstvy, Légia znamená možnosť dobrodružného života. Všetkých jej členov spája súdržnosť, spečatená disciplínou a rešpektom k tradíciám.

Francúzska légia v krymskom konflikte

Časom sa stala Légia bojovou silou, ktorá obhajovala záujmy Francúzska aj v tých najodľahlejších končinách. Bola zapojená do Krymskej vojny 1853 - 1856, kde zohrala hlavnú úlohu pri dobývaní Sevastopoľu. Zámerom Francúzov v tomto konflikte bolo pomôcť svojmu spojencovi, tureckému sultánovi, pri získaní prístupu k prieplavu medzi Čiernym a Stredozemným morom. Po počiatočných rýchlych víťazstvách sa 1. a 2. cudzinecký pluk pokúsil o dobytie opevneného prístavu Sevastopoľ, čo vyústilo do blokády, ktorá trvala rok. Légia kvôli chorobám a zlému počasiu už nemohla dlhšie čakať a padlo rozhodnutie podniknúť frontálny útok.

Prvý pokus sa nevydaril a jednotky sa museli stiahnuť s ťažkými stratami. Pokúsili sa o to znova, s rovnakým výsledkom. Napriek tomu sa nevzdali a skúsili to po tretí raz. Sevastopoľ padol 8. septembra 1855. Ďalšími bojiskami legionárov sa stali Taliansko (1859) a Mexiko (1863 - 1867). Práve tu sa 30. apríla 1863 odohrala jedna z najslávnejších bitiek, ktorá vstúpila do dejín ako synonymum cti a odvahy.

Bitka pri Camerone

Dňa 30. apríla 1863 3. kompánia Cudzineckého regimentu zabezpečovala bezpečný presun zásob po ceste medzi Vera Cruz a Pueblom. Počas pochodu do určenej pozície jednotku prepadla takmer tisícka mexických povstalcov. Kapitán Danjou, aby získal krytie pred nepriateľskou paľbou, presunul svoje mužstvo do opustenej haciendy Camerone, ktorú minuli pred niekoľkými minútami.

Kompánia mala šesťdesiatdva legionárov a troch dôstojníkov, ktorí mali čeliť mnohonásobnej presile Mexičanov. K haciende, kde sa legionári pripravovali na obranu, prišiel posol s ponukou čestnej kapitulácie. Na streche ležal seržant poľského pôvodu, ktorý mu vojensky stručne naznačil, čo si myslí o tomto návrhu. Tak sa spustil jeden útok za druhým, všetky však boli s ťažkými stratami odrazené. Napoludnie začala legionárom dochádzať munícia, nemali jedlo ani vodu. Podvečer bolo nažive už len päť obrancov, na ktorých číhala armáda nepriateľov. V tejto beznádejnej situácii legionári nasadili bodáky a podnikli útok. Keď dvoch z nich pri napredovaní k mexickej pozícii zastrelili, zasiahol mexický plukovník.

Opätovne ponúkol kapituláciu. Legionári súhlasili pod podmienkou, že si smú ponechať svoje zbrane. Plukovník, dojatý ich odvahou, odpovedal slovami: „Mužom ako ste vy, nemôžem nič odmietnuť." Tento deň, ktorý vstúpil do dejín ako Camerone, sa každý rok pripomína vo všetkých táboroch Légie a oslavujú ho s veľkým zápalom a pýchou. V Aubagne, kde sa koná slávnostná prehliadka, nesú na čele pochodujúceho regimentu drevenú ruku kapitána Danjoua. Tento boj, ktorého meno je na každej legionárskej vlajke, ostáva symbolom misie, ktorá sa plní až do úplného konca.

V zákopoch svetových vojen

Roku 1914 sa pluky Francúzskej Légie zúčastnili bitky o Artois, kde utrpeli ťažké straty. Boli zreorganizované a o mesiac neskôr znova ťažko porazené pri Givenchy. Nakoniec utrpeli legionárske pluky také ťažké straty, že ich museli v septembri 1914 rozpustiť a preformovať do novej jednotky. Takto bol vytvorený RMLE (Pochodový pluk cudzineckej légie), ktorého úlohou bolo prevýšiť v boji všetky ostatné jednotky. RMLE sa zúčastnil na mnohých bitkách francúzskych bojísk a stratil tisíce vojakov. Zvlášť sa vyznamenal svojím bojovým umením v zákopoch pri Remeši, kde legionári vyčistili štyri kilometre nepriateľských línií iba puškami, bajonetmi a granátmi. Ďalším úspechom bol Verdun, kde légia uspela v misii o znovuzískanie svojich starých pozícií. Nasledovala obrana parížskeho koridoru a Légia uspela opäť, hoci s veľkým stratami.

Francúzi začali svoju ofenzívu v júli 1918 a RMLE bol opäť v prvej vlne - takmer dva týždne si legionári presekávali cestu cez Hindenburgovu líniu. Počas 2. svetovej vojny, v júni 1940, jedenásty REI (Pechotný cudzinecký pluk) takmer vyhladili pri obrane pozícií vo Verdune. Tí, ktorí prežili, sa stali zajatcami. Väčšine sa ale podarilo ujsť a znovu zasiahli do bojov. Pluk však rozpustili. Trinásta DBIE (Podbrigáda Cudzineckej légie) písala dejiny pri Narviku a Bjerviku v Nórsku, ďalší úspech prezentuje slávne víťazstvo pri Bir-Hakaim v Líbii. Légiu znova zjednotili a pokračovala vo víťazných kampaniach v Tunisku, Taliansku, Provence a Nemecku.

V roku 1940 sa Thajsko, spojenec Japonska, pokúsilo anektovať Kambodžu. Légia túto hrozbu odvrátila, ale zbytočne, pretože politickou dohodou Kambodžu odovzdali pod thajskú správu. V oblasti ostala dislokovaná len jedna jednotka - 5. REI. Ďalšími rokovaniami sa podarilo zabrániť vojne na juhu, hoci nie nadlho. Legionárov, umiestnených v garnizóne Ha Giang, čoskoro zmasakrovali a ostávajúce dva batalióny vyrazili na pochod smrti smerom k čínskej hranici. V roku 1945, ešte predtým, ako sa zvyšky 5. REI dostali do Číny, vojna skončila. Nahradila ju však ďalšia, tentoraz vojna s Ho-či Mi-nom a jeho komunistami, ktorá mala trvať ďalších deväť rokov. V nej boli zastúpené všetky pluky Légie a najslávnejšími bojiskami boli Phu Tong Hoa, Koloniálna cesta 4, a slávne Dien Bien Phu.

Dien Bien Phu

Bol to najdlhší a najtvrdší zápas francúzskych expedičných síl na Ďalekom východe. 1. BEP uskutočnil výsadok v údolí Dien Bien Phu, zabezpečil oblasť a postavil základňu. Nasledovalo 169 dní konfrontácie s Viet Minh, po ktorých prišlo 57 dní pekla. Viet Minh zaujal pozície na svahoch, obkolesujúcich pevnostný systém, a začal ostreľovanie ťažkým delostrelectvom. Zásobovanie a prísun posíl bol možný len zo vzduchu. Pristávacia dráha bola zakrátko pod kontrolou nepriateľskej protileteckej paľby.

Na pomoc prišli nielen príslušníci parajednotiek, ale k obrane tejto pozície sa dobrovoľne hlásili aj muži bez parašutistického výcviku, hoci zoskoky sa často uskutočňovali v noci. Paralelne s obliehaním Dien Bien Phu prebiehala konferencia v Ženeve. Francúzske jednotky mali záujem udržať údolie, kým nepriateľ nepožiada o prímerie. Situácia však bola neudržateľná a 8. mája padla posledná pevnosť.

Dien Bien Phu prestalo existovať. Proti 15-tisíc legionárom a príslušníkom koloniálnych plukov stálo približne 100-tisíc nepriateľov, vyzbrojených ťažkou technikou. Dvetisíc obrancov padlo, 1 500 sa stratilo v akcii, 5 800 bolo ranených. Vyše 11-tisíc vojakov sa dostalo do zajatia, z ktorého sa po štyroch mesiacoch vrátilo živých len 3 290 mužov. Bola to politická katastrofa, ktorá znamenala koniec francúzskeho koloniálneho impéria vo východne Ázii. Druhý deň po páde Dien Bien Phu požiadali francúzski vyjednávači na ženevskej konferencii o prímerie. Pre légiu sa tým vojna v Indočíne skončila.

Boj o francúzske Alžírsko

Ešte skôr, ako sa mohli legionári zotaviť z bojov, ocitli sa v Alžírsku. Tentoraz bola ich nepriateľom Armáda národného oslobodenia. Pluky Légie, ktoré mali zabezpečiť pokoj v krajine, kde žilo množstvo Francúzov, sa aktívne zúčastnili v mnohých operáciách proti rebelom a plnili si povinnosť pri ochrane hraníc. Na základe politických rokovaní medzi prezidentom De Gaullom a predstaviteľmi vzbúrencov však Alžírsko v roku 1961 získalo nezávislosť a Légiu povolali do Francúzska. Légia, ktorá vnímala Alžírsko ako svoj domov a toto rozhodnutie ako zradu, sa vzbúrila. Pokus o prevrat však nevyšiel a 1. REP (Cudzinecký parapluk) rozpustili. Od roku 1962 až po súčasnosť sú oddiely bielych anjelov umiestnené na juhu Francúzska a na Korzike, ale aj v zámorí - v Djibouti, na Madagaskare, Tahiti a Francúzskej Guayane.

Légia si získala renomé pri výkone operácií v mnohých vojnou zmietaných oblastiach. V septembri 1990 vyslali tri pluky Cudzineckej légie do oblasti Perzského zálivu. Zmocnili sa letiska Al Salman, kde sa stretli len s malým odporom. Ich ďalšou úlohou bolo zabrániť ústupu Republikánskej gardy na západ. O tejto vojne sa hovorí ako o bleskovej vojne - skončila po sto hodinách boja na zemi, pričom v nej zahynuli len traja legionári. Pod velením Organizácie spojených národov Légia udržiavala poriadok v Mogadiši a zúčastnila sa aj na konflikte v Bosne, kde zvládla viacero tajných operácií.

Pri týchto akciách vedela Francúzska légia s veľkým efektom využiť materinský jazyk svojich vojakov. V oboch oblastiach boli len ľahké straty. Charakteristika Légie za približne stosedemdesiat rokov jej existencie, sa dá vyjadriť slovami literárneho velikána Antoina de Saint Exupéryho: „Vojak nie je mužom násilia. Nosí zbraň a riskuje svoj život za chyby, ktoré nespôsobil. Neoblomne dodržiava svoje slovo až do konca, i keď vie, že bude zabudnutý."

2REP (bez overenia) 3.7.2010 - 21:05

Je by som len navrhol jednu vec- uctime si Mareka B. a poďme na jeho forum . Tam bude len on a my.Nie sme kukučky, Marek je jeden z nás.Skúsme mu to opraviť a žiť jeho fórum.Mišo. To Fórum je – Vznik Cudzineckej Légie.

Majo (bez overenia) 3.7.2010 - 21:15

Joj chlape, udrel si na správne miesto. Dlho som nepočul ten song. Ďakujem za pripomenutie B) Už som u Mareka.

Majo (bez overenia) 3.7.2010 - 21:17

Tá pieseň sa dobre prekladala, super text. odvtedy som ju nepočul. A pritom je úžasná.

Majo (bez overenia) 3.7.2010 - 21:25

Keď už takto, tak aj na počesť vašu, a aj tej ženskej čo to spieva. http://www.youtube.com/watch?v=Oueuo6tn3jI

2REP (bez overenia) 3.7.2010 - 21:54

Majko, tebe sa tá Edit páči. Smích-Ele aby bolo jasné-odpovedám ako dúšik, nie je ma tu. Kurva, ako si nás našiel....doteraz mi to nelezie do hlavy, ten ... tam dal jeden človek ...Ty vysnoríš fakt aj čerta... Mišo

Majo (bez overenia) 3.7.2010 - 21:58

Edith je bohovská. Nie je moc pekná ale má niečo v sebe. :D Teda mala. No našiel som vás. :D Vieš, to rozviedčík ako ja musí mať ľavou zadnou. :D Ale nie. Hovorím, to bola hotová náhoda. :)

2REP (bez overenia) 3.7.2010 - 22:02

Inač tam sa mi páči majviac ten záver- on naňho slušne a ten -choď do... Brano je aj tak neprekonateľný, ten nemáa konkurenciu, ani keby sme sa posrali. "6e toto je iba pre Alenu" no zabil ma v ľufte, boa... Po polnoci by tu mal byť Samaro, bude sranda...

2REP (bez overenia) 3.7.2010 - 22:07

http://www.youtube.com/watch?v=wWXg6od8FoQ&feature=related Už teraz viem, odkiaľ to Zdendo má, on mi to dal aj na mobil....A ja som si myslel že si zo mňa robí p...ču.

Majo (bez overenia) 3.7.2010 - 22:09

A prečo sa ten náš Samaro objaví vždy až keď neóny na prázdne ulice svietia? :D

Majo (bez overenia) 3.7.2010 - 22:14

Michal, potreboval by som od teba niečo. Ak môžem. Niečo zistiť čo by si mohol vedieť. Môžem cez mail? jedno meno. Ďík ;)

2REP (bez overenia) 3.7.2010 - 23:03

Majko, ty vieš,že normálnym veciam sa nebránim.Mail je od toho aby fungoval.Len ten tvoj je už tak "zahniezdený", že aj slavík by si tam položil vajíčka, nie to ešte kukučka. Chýba mi t JAA a Samaro. Mišo

2REP (bez overenia) 3.7.2010 - 23:12

môj posledný príspevok na tomto fóre: http://www.youtube.com/watch?v=wWXg6od8FoQ&feature=related Michal C. A určite nie som SCH.To je poddôstojník. http://www.youtube.com/watch?v=4K1q9Ntcr5g&feature=related Mišo

Majo (bez overenia) 3.7.2010 - 23:27

OK, srať na mail. :) Ale niekedy by sme mohli zájsť na to jedno orosené Michal. Aj so starou partou. Babyho treba ešte splašiť. :D Vieš, Samaro, JAA, ty a ja a Marek možno, ale nebude mať teraz určite čas. :) Čo ty na to?

2REP (bez overenia) 3.7.2010 - 23:57

http://www.youtube.com/watch?v=kVdVTVR-j0Q&feature=related Mal by tu konečne niekto vyjadriť názor.Vrahovia to boli.Ani jednému z očí nič dobré nepozerá.Či Džugašvili, alebo Uljanovovi.Vrah jeden ako druhý. I Lenin velikij da pusťj gavarit“ – klamstvá! a keby & v Rusku bolo tak chorošo, tak by neutekali do LE. Romanovcov postrieľali ako psov, tak zajšla Rossia, druhí.Rusi sú bojovníci, na nich nedopustím, ale myslím RUSOV a nie zradcov! Afganistan! Russia , ale naša slovanská a nie jevrejská. http://www.youtube.com/watch?v=8K9ixBX3yOA&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=-VLUYj_gpRU&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=W1FQCMoCfXI&feature=related

2REP (bez overenia) 4.7.2010 - 00:06

Ty by si niekedy nemal byť Majo, ale Majik Včielik. To si pamätám, ako tá Včielka Maja lietala v rozprávkach. Načo to tu rozpitvávaš. 26.6. sa nerealizovalo, lebo, lebo. Vydrž. Je tu hlava a to je Samaro. tak vesluj...A uvidíš, všetko dopadne ok. Len nezabudni poslať mail tej osobe, a hlavne jej daj metlu, nech má na čom doletieť. Smíííích.Namotame, zamotame... a keď bude po dovolenke, my si yydýchneme a ona vzdýchne... Mišo

2REP (bez overenia) 4.7.2010 - 13:24

No hrôza, čo som to tu včera navystrájal...Tak sa vám idem priatelia rýchlo ospravedlniť, dokiaľ je čas.Musím si na tie sobotňajšie večery dať väčší pozor, keď je pod čapicou. Potom ma to sem na fórum ťahá ako magnet.Tie príspevky sú síce neškodné odkazy zväčša na pesničky, ale nemalo by to byť a zvlášť odo mňa,keď som predtým napísal, že sa tu objavím len vo vážnych prípadoch. Tak mi to prepáčte. Ale nech budem aspoň trochu užitočný, keď už tu teda oxidujem- TOMEK- pýtal som sa osobne lekára na ten tvoj problém(lebo ja nie som lekár a urobil som to aj v minulosti, keď chalani potrebovali čosi špecifické, aby som sa nepomýlil) nemusíš sa báť, to sa dá do poriadku liekmi, ale tam je nejaká-on to nazval inkubačná doba pol roka, to znamená čas, kedy sa pečeň vráti úplne do normálu a či sa to nevráti späť.Tak v LE by si tiež nepochodil.Okrem testov na HIV, atd. sa robia aj tzv. pečeňové testy, to vy neviete, lekári vám nereferujú čo všetko skúmajú, ale zo vzorky krvi, moču, vyčítajú všetko.Zistili by ti to, aj keby si to zatajil, lebo tam by ešte boli aj stopy liekov.Tak treba počkať, ale ťiadne obavy.A asi aj preto ti povedal ten slovenský lekár, že až po polroku.Zatiaľ trénuj.Inak mail ti napíšem, lebo máš aj iné otázky, čo nechceš tu písať a to je správne.Súkromie si treba chrániť. Majko- jasné- teraz vážne- napíš, ale na mail, ak budem o ňom vedieť, napíšem, ak nie, skúsim sa popýtať iných chlapov.A s tým Včielikom, dúfam, že som ťa neurazil, to bolo žartovanie.Mrzelo by ma keby sa ťa to dotklo.Ale veď už komunikujeme takú dobu, že hádam si môžeme k sebe dovoliť aj trošku srandy, no nie? Jardo,pozriem ten klip, len som na to brnkol, pesnička je je Légionnaire de l´Afrique(legionár z Afriky) 2.REGu, ale tých jednotiek je tam viac, myslím jednotlivých Cie, tak to idem pozrieť. Inak pouvažujte chalani s tým presunom na to druhé fórum.Ale to je len nápad.Možno blbý.Alebo dať zbrusu nový článok a tam by sme diskutovali. Srdečne zdraví Mišo-2REP.

JAA (bez overenia) 4.7.2010 - 16:27

CAUTE CHLAPII ,,MISO BERIEM TO OD TEBA AKO KOMPLIMENT .JAAJ CITAM TU ,,ZE BUDE NEAKE STRETKO ALEBO TAKE NIECO,,UZ BY TO MOHLO VIST KURNIK ,,OZRAT SA POKECAT NEAKE BABY PO RICI POPLESKAT A TAAK :)NIE JEDNO OROSENE,,MAJO NEBUD TAKY SKROMNY,,;) )ALE TO BUDE TIECT NA SUDY ;) SAMO CAU CHLAPE,,JA SOM V PORIADKUU ,,O MNA SA BAT NEMUSITEE ,,NEVIEM CI BUDE NEAKE TO STRETKOO,,ALE TAK MY MOZME ZAJST NIEKEDY NA TO OROSENE,,A KED SA CHCE NIEKTO PRIDAT,,NENI PROBLEM ,,SAMOZREJME ALENKA PRE TEBA TO NEPLATI (SMIIIICH),,SAK SME OD SEBA PAR MINUT CESTY ,, HONNOUR ET FIDELITE!

Necky (bez overenia) 4.7.2010 - 16:41

JAA – ty se mne líbíš kluku jedna... máš dobré názory.To pivko bych dal s vámi třeba i já, když to vyjde a nebudete proti tomu.Za tím Borisem bych docela rád zajel taky, tak se uvidí. A pro Méďu- hele, nedělej tady slušáka a nehraj divadýlko.Včera ti chutnalo, a jak... Tak když tě dnes bolí palice, poslouchej : Je ti blbě? To je z vody! Proto hurá- -do hospody! Zdraví Necky :) :) :)

Boris (bez overenia) 4.7.2010 - 17:11

Zdravím vás všetkých. Konečne je tu normálna atmosféra keď tu nie je to pučisko. Aj ma to baví si tu počítať, čo je noveho. Miško tak včera že bolo veselo? Raz za čas aj to treba.To máte taký trening na návštevu u nás. Necky ja žiarim šťastím, lebo tuším, že asi predsa prídeš aj ty.A počúvaj ma, žiadne toto čo si písal do maila.My vieme, že legionári radi nosia darčeky ale nerob si výdavky a nikoho nerozmaznavaj.Dones seba a my budeme šťastní.A ten Paríž ti vrátim.Týždeň som sa z toho liečil.Srandujem len tak. Aspoň zase uvidíme na vlasné oči ako sa zatláča klinec rukou do stromu.Boha doteraz tomu nemôžem uveriť. Čaute chlapi a držte sa. Aj celé forum, máte to tu výborné fakt.Veď tu máte 190 stránok, to je dosť roboty. Keby som už nebol starý capisko, hneď sa do tej legii rozbehnem.Aj prezident sem prezident tam aj celý zákon posratý. S pozdravom Boris

Valér vysokoškolák (bez overenia) 4.7.2010 - 17:31

Kukučku sme poslali spoločnymi silami do riti tak je to zase fórum bez hyenizmu. Chalani, keby bolo možné, hlavne poprosím teba 2REP, ja som zo stredného Slovenska ale keby ste mali to stretnutie tak by som mohol dobehnúť hocikde keby ste ma zobrali do partie na to pivo.V Blave som študoval.Moje názory poznáte a viete že nie som nijaký špicel, to píšem len pre istotu. A veľmi rád by som sa spoznal s legionármi. Inak nechválim sa ale školu mám už úspešne za sebou.Ešte promócie.A robotu zohnať.Ale niečo som už rozbehol.A keď nie tak seriem na titul a skúsim to vo FCL.

Majo pre 2REP (bez overenia) 4.7.2010 - 18:30

Michal, neboj sa, už to beriem ako srandu od kamaráta. Veď za ten čas ako hovoríš, už si to môžeme dovoliť a vieme čo máme kto od koho čakať. :) Tak píšem ten mail. :)

Hautecorse (bez overenia) 4.7.2010 - 18:48

Uz som ti scel nadavat Majo, ale vidim ze za krajana sa nemusim hanbit//////Tak pozdravuj Trnavu. A seckym udavackam a udavacom odkazujem jedno/// na kazdeho raz dojde aj na vas.Dezertery do diery. Prva dovolenka sa blizi/// 2REP Honneur et Fidelite. A ece raz prepac za to vtedi.Pozdrav z Calvi.

REP (bez overenia) 4.7.2010 - 19:37

Pre Necky- Karle, už som si dal dva ako ty hovoríš „vyprošťováky“. Tak dúfam, že sa dnes zase „nezlískam“.Potom by som tu zase dával linky na ruské pesničky.Smííích. Majko-mail som ti poslal! Nemáš ho? Ešte musím aj ostatným, lebo sa budú hnevať, že tebe áno a im nie. Hautecorse-prajem ti príjemnú dovolenku.Jasné, že sa nehnevám, sme svoji, legionári držia spolu.Či starí, či mladí, či 2.triedy,1.triedy, poddôstojníci alebo dôstojníci.Len zakomplexovaní debili robia rozdiely. Tak kľud a keď budeš na dovolenke v tom krásnom historickom meste (nemenujem), pozdravuj. Myslím si, že si dobrý chlapík. A raz z teba niečo bude.Myslím aspoň Caporal. Chlapi, prosím vás poraďte mi –mám to ta3com, to je slovenské spravodajstvo, STV1 som si našiel tiež, ale je ešte niečo objektívne, čo sa týka diania na Slovensku? Nemyslím tie zasrané komercie, ako je Markíza atď., to je o ničom. Inak sledujem pochopiteľne Českú televíziu, vidím, že všade zvíťazila vo voľbách pravica.To je asi celoeurópsky trend. A teší ma , že Ukrajina odmietla vstup do NATO. (zase ma bude pre čo udávať-smííích.) Bojujem sám so sebou, či opustiť toto fórum. Chcel by som, ale ako sa dá, keď chcem mať kľud a s nikým sa nevadiť a hneď ste na mňa všetci. A ja sám. A potom si pani napíše, že to robím schválne, aby som mal váš rešpekt. Rešpekt mám ja voči vám! Legionár starý myslí na tých mladých a dôstojník nesie zodpovednosť za nich. Lebo akého ho vidia oni, takí budú aj oni sami. Alebo zapochybujú o Légii. A to sa nesmie stať. Ale to ona nepochopí. No, nechajme ju tak, aby sa jej neštikútalo. Smííích. No Boris, teda? Neopil ťa Zdendo, ale Monika, tvoja vlastná manželka, to zajedno, a či príde, to nechaj na neho. Ale asi áno. Valér- ak budem tam, určite si to pivo spolu dáme. Mám úctu k vzdelaným ľuďom. A myslím si, že chalani ťa neodmietnu. Mišo. P.S. Kto hĺba nad mojim pôvodom- Slováci vždy boli za ČSĽA v službe na západnom vojenskom okruhu. Môjmu nebohému otcovi velil ešte Arm.Gen.Martin Dzúr, mne už Gen.Václavík. Slováci slúžili v Čechách a Česi na Slovensku.To aby nemohli utekať o víkendoch domov. Smííích. V Čáslavi bol tiež útvar, ale vraj nefunguje. Paragáni sú teraz v K.

Majo (bez overenia) 4.7.2010 - 19:42

pre 2REP - už som ti aj odpísal ale v obmedzených možnostiach, niekedy bude obšírnejší teraz mám docela zhon. pre hautecorse - a za čo si mi chcel už nadávať? :D

Majo (bez overenia) 4.7.2010 - 20:03

Niečo, čo by Vás mohlo zaujímať. Ja som s výsledkom spokojný. :) http://www.spike.com/video/aftermath-green/3171579

Hautecorse pour Majo (bez overenia) 4.7.2010 - 21:38

B) B) No tak ze si naivni trulo.A ze si sadol na lep tej radsej pomlcim////.Ale vidim si sa spametal.Tak je to v poho.A neries to uz.:)

Majo pre hautecorse (bez overenia) 4.7.2010 - 21:43

Jasné chlape, niekedy by som si ozaj zaslúžil po frňáku za to. :D Šak keď niekedy prídeš domov tak mi môžeš naložiť. Nemáš to ďaleko. :D

Hautecorse (bez overenia) 4.7.2010 - 21:56

Po zaadnom frnaku/// sekneme par piv a bororo.Sme krajani a Trnava je Trnava.Drzime spolu.A Spartak.

Majo (bez overenia) 4.7.2010 - 21:59

Trnava. Predsa. :D Ale kto vie kedy sa ti domov dostaneš. :) To by sa určite pridali aj chalani. Nie sú síce z Trnavy ale sú naši tak sa nezaprú. :D

2REP (bez overenia) 4.7.2010 - 22:04

Dobre sa to rozbehlo... Aáá, tak vy tam máte zajtra veľký sviatok slovanský-Kyril a Method. To si treba uctiť.Z Byzancie priniesli myšlienky a vzdelanie.To boli tuším solúnski bratia, ale neviem, či sa nemýlim.Dejepis som mal pred 37 rokami. Tak vám sa dnes dobre zabáva, keď zajtra nemusíte do zamestnania, pacholíčkovia jední ... Smiiích. Majo- dobré video.Puzikasa poznám.Je to Litovec, alebo Lotyš. Toho anglána nie.Ale myslím to je na Discovery Chanel, tam si chodím občas pozrieť medvedíka(Beara) a tam som zahliadol aj tie súboje, myslím,že sa to volá Deadliests Warriors. Mail pozriem. Salut.2REP P.S. Inak- zase pijeme.Hrôza a Božie dopustenie. Smííích. Ale dnes s mierou. A pssst! Kontrolná otázka-koľko ľudí mala LE v dobe jej založenia?

Majo pre 2REP (bez overenia) 4.7.2010 - 22:17

Joj, keby to tak bolo že by som nerobil zajtra a aj potom. :D Sekol si sa, žiaľ Bohu pre mňa. :D

Majo (bez overenia) 4.7.2010 - 22:19

Kontrolná odpoveď. Neviem koľko pri založení ale viem že boli to tuším 2 pluky? Nie som si istý. A počas Indočíny mala sa mi zdá 35 000 alebo 40 000 príslušníkov. :) Ak sa mýlim sorry.

JAA (bez overenia) 4.7.2010 - 22:37

TAK AKO MAJO ROZPRAVAAAAA,,2PLUKY A OKOLO 30000 VOJAKOU,,JEDEN PLUK BOL V INDOCINEE ,,A DRUHY V AFRIKEE ,,VIACEJ ICH ANI BYT NEMOHLO,,MALY MEDZI SEBOU NEAKU MEDZINARODNU DOHODU TUSIM CI TAKE NIECOO,,, KARLEEE DIK MAS TO U MNAAA,A JASNE ZE SA MOZES PRIDAT,,A PRVA RUNDA NA MNAAA;)

Rocco (bez overenia) 5.7.2010 - 13:39

ahojte vsetci,pamatate si na mna este?:))chcem vas pozdravit,mam teraz trochu cas na pisanie..este tyzden dovolenky a huraa do djibouty..;)

Pridať nový komentár