Francúzska légia

mir 14.8.2007 - 21:26

História Francúzskej légie

francuzska legia

Máloktorý bojový zbor na svete je ovenčený takým množstvom mýtov a legiend ako Francúzska cudzinecká légia. Jej členmi sú dobrovoľníci, ktorí za sebou nechali svoje sociálne aj rodinné zázemie, pričom svoje úlohy plnia s odhodlaním, nad ktorým svet žasne.

Cudzinecká légia bola založená 9. marca 1831 rozkazom Ľudovíta Filipa, kráľa Francúzska. Bol to čas politických nepokojov a tento oddiel plnil úlohu ochrancu kráľovskej moci. Väčšinu dôstojníckeho zboru tvorili veteráni Napoleonovej Grand Armee a mužstvo predstavovalo národnostne pestrú zmes, v ktorej bola zastúpená celá Európa.

V Légii sa objavili aj francúzski regrúti, ktorí sa snažili uniknúť pozornosti miestnej polície. Boli to dobrovoľníci vo veku medzi 18. a 40. rokom, s pravým alebo prijatým menom. Kráľ správne predpokladal, že platení žoldnieri nebudú pri plnení rozkazov rozmýšľať o ich príčinách alebo politickej korektnosti. Légia bola po potlačení nepokojov v Paríži okamžite zapojená do bojov o Alžírsko.

V roku 1835 však tento bojový zbor prešiel pod španielsku kontrolu. Následne sa na rovnakom princípe vytvorila druhá Légia, ktorá získala a udržala pre francúzskeho kráľa Alžírsko, ktoré sa stalo na dlhý čas jej domovom. Vo svojej africkej misii plnili legionári dôležitú úlohu - udržiavali poriadok, potláčali povstania domorodých nomádskych kmeňov a kolonizovali Severnú Afriku. Budovali cestné komunikácie na rýchle presuny, púštne pevnosti a časom tu vzniklo aj mesto Légie - Siddi bel Abbés.

Česť a odvaha

Francúzska cudzinecká légia zdedila tradície žoldnierskych vojsk, ktoré využívali francúzski králi už v stredoveku - škótskej gardy Karola VII. alebo neskôr Napoleonových poľských kopijníkov. Farbami tejto elitnej časti vojska sú zelená a červená, ktoré používali Švajčiarske gardy slúžiace trónu bielej ľalie. Znakom a symbolom zároveň je granát, z ktorého vychádza sedem plameňov, pričom dva z nich sú ohnuté smerom nadol.

Vzťahy medzi tými, ktorí rozkazy vydávajú a tými, ktorí ich plnia, sú vybudované na veľmi vyvinutom „esprit de corps", založenom na niekoľkých jednoduchých princípoch: disciplína a česť, radosť z dobre vykonanej práce a oddanosť svojej minulosti. Heslom Légie je "Honeur et Valour" - Česť a odvaha. Po vstupe do Légie nastáva veľmi tvrdá selekcia. Mnohí kandidáti nevyhovejú buď zo zdravotných alebo morálnych dôvodov.

Legionár je zriedka anjel, ale nikdy nie zločinec. Každý nový člen je dobrovoľník, ktorý chce uniknúť svojej minulosti, osobnej alebo rodinnej kríze, vo svojom sociálnom alebo politickom živote. Príkladom posledného fenoménu je masívny príliv dobrovoľníkov z Alsaska po roku 1871, zo Španielska roku 1939 a z Východnej Európy po roku 1945. Pre ostatných, ktorí sa nechcú zmieriť s limitmi strednej vrstvy, Légia znamená možnosť dobrodružného života. Všetkých jej členov spája súdržnosť, spečatená disciplínou a rešpektom k tradíciám.

Francúzska légia v krymskom konflikte

Časom sa stala Légia bojovou silou, ktorá obhajovala záujmy Francúzska aj v tých najodľahlejších končinách. Bola zapojená do Krymskej vojny 1853 - 1856, kde zohrala hlavnú úlohu pri dobývaní Sevastopoľu. Zámerom Francúzov v tomto konflikte bolo pomôcť svojmu spojencovi, tureckému sultánovi, pri získaní prístupu k prieplavu medzi Čiernym a Stredozemným morom. Po počiatočných rýchlych víťazstvách sa 1. a 2. cudzinecký pluk pokúsil o dobytie opevneného prístavu Sevastopoľ, čo vyústilo do blokády, ktorá trvala rok. Légia kvôli chorobám a zlému počasiu už nemohla dlhšie čakať a padlo rozhodnutie podniknúť frontálny útok.

Prvý pokus sa nevydaril a jednotky sa museli stiahnuť s ťažkými stratami. Pokúsili sa o to znova, s rovnakým výsledkom. Napriek tomu sa nevzdali a skúsili to po tretí raz. Sevastopoľ padol 8. septembra 1855. Ďalšími bojiskami legionárov sa stali Taliansko (1859) a Mexiko (1863 - 1867). Práve tu sa 30. apríla 1863 odohrala jedna z najslávnejších bitiek, ktorá vstúpila do dejín ako synonymum cti a odvahy.

Bitka pri Camerone

Dňa 30. apríla 1863 3. kompánia Cudzineckého regimentu zabezpečovala bezpečný presun zásob po ceste medzi Vera Cruz a Pueblom. Počas pochodu do určenej pozície jednotku prepadla takmer tisícka mexických povstalcov. Kapitán Danjou, aby získal krytie pred nepriateľskou paľbou, presunul svoje mužstvo do opustenej haciendy Camerone, ktorú minuli pred niekoľkými minútami.

Kompánia mala šesťdesiatdva legionárov a troch dôstojníkov, ktorí mali čeliť mnohonásobnej presile Mexičanov. K haciende, kde sa legionári pripravovali na obranu, prišiel posol s ponukou čestnej kapitulácie. Na streche ležal seržant poľského pôvodu, ktorý mu vojensky stručne naznačil, čo si myslí o tomto návrhu. Tak sa spustil jeden útok za druhým, všetky však boli s ťažkými stratami odrazené. Napoludnie začala legionárom dochádzať munícia, nemali jedlo ani vodu. Podvečer bolo nažive už len päť obrancov, na ktorých číhala armáda nepriateľov. V tejto beznádejnej situácii legionári nasadili bodáky a podnikli útok. Keď dvoch z nich pri napredovaní k mexickej pozícii zastrelili, zasiahol mexický plukovník.

Opätovne ponúkol kapituláciu. Legionári súhlasili pod podmienkou, že si smú ponechať svoje zbrane. Plukovník, dojatý ich odvahou, odpovedal slovami: „Mužom ako ste vy, nemôžem nič odmietnuť." Tento deň, ktorý vstúpil do dejín ako Camerone, sa každý rok pripomína vo všetkých táboroch Légie a oslavujú ho s veľkým zápalom a pýchou. V Aubagne, kde sa koná slávnostná prehliadka, nesú na čele pochodujúceho regimentu drevenú ruku kapitána Danjoua. Tento boj, ktorého meno je na každej legionárskej vlajke, ostáva symbolom misie, ktorá sa plní až do úplného konca.

V zákopoch svetových vojen

Roku 1914 sa pluky Francúzskej Légie zúčastnili bitky o Artois, kde utrpeli ťažké straty. Boli zreorganizované a o mesiac neskôr znova ťažko porazené pri Givenchy. Nakoniec utrpeli legionárske pluky také ťažké straty, že ich museli v septembri 1914 rozpustiť a preformovať do novej jednotky. Takto bol vytvorený RMLE (Pochodový pluk cudzineckej légie), ktorého úlohou bolo prevýšiť v boji všetky ostatné jednotky. RMLE sa zúčastnil na mnohých bitkách francúzskych bojísk a stratil tisíce vojakov. Zvlášť sa vyznamenal svojím bojovým umením v zákopoch pri Remeši, kde legionári vyčistili štyri kilometre nepriateľských línií iba puškami, bajonetmi a granátmi. Ďalším úspechom bol Verdun, kde légia uspela v misii o znovuzískanie svojich starých pozícií. Nasledovala obrana parížskeho koridoru a Légia uspela opäť, hoci s veľkým stratami.

Francúzi začali svoju ofenzívu v júli 1918 a RMLE bol opäť v prvej vlne - takmer dva týždne si legionári presekávali cestu cez Hindenburgovu líniu. Počas 2. svetovej vojny, v júni 1940, jedenásty REI (Pechotný cudzinecký pluk) takmer vyhladili pri obrane pozícií vo Verdune. Tí, ktorí prežili, sa stali zajatcami. Väčšine sa ale podarilo ujsť a znovu zasiahli do bojov. Pluk však rozpustili. Trinásta DBIE (Podbrigáda Cudzineckej légie) písala dejiny pri Narviku a Bjerviku v Nórsku, ďalší úspech prezentuje slávne víťazstvo pri Bir-Hakaim v Líbii. Légiu znova zjednotili a pokračovala vo víťazných kampaniach v Tunisku, Taliansku, Provence a Nemecku.

V roku 1940 sa Thajsko, spojenec Japonska, pokúsilo anektovať Kambodžu. Légia túto hrozbu odvrátila, ale zbytočne, pretože politickou dohodou Kambodžu odovzdali pod thajskú správu. V oblasti ostala dislokovaná len jedna jednotka - 5. REI. Ďalšími rokovaniami sa podarilo zabrániť vojne na juhu, hoci nie nadlho. Legionárov, umiestnených v garnizóne Ha Giang, čoskoro zmasakrovali a ostávajúce dva batalióny vyrazili na pochod smrti smerom k čínskej hranici. V roku 1945, ešte predtým, ako sa zvyšky 5. REI dostali do Číny, vojna skončila. Nahradila ju však ďalšia, tentoraz vojna s Ho-či Mi-nom a jeho komunistami, ktorá mala trvať ďalších deväť rokov. V nej boli zastúpené všetky pluky Légie a najslávnejšími bojiskami boli Phu Tong Hoa, Koloniálna cesta 4, a slávne Dien Bien Phu.

Dien Bien Phu

Bol to najdlhší a najtvrdší zápas francúzskych expedičných síl na Ďalekom východe. 1. BEP uskutočnil výsadok v údolí Dien Bien Phu, zabezpečil oblasť a postavil základňu. Nasledovalo 169 dní konfrontácie s Viet Minh, po ktorých prišlo 57 dní pekla. Viet Minh zaujal pozície na svahoch, obkolesujúcich pevnostný systém, a začal ostreľovanie ťažkým delostrelectvom. Zásobovanie a prísun posíl bol možný len zo vzduchu. Pristávacia dráha bola zakrátko pod kontrolou nepriateľskej protileteckej paľby.

Na pomoc prišli nielen príslušníci parajednotiek, ale k obrane tejto pozície sa dobrovoľne hlásili aj muži bez parašutistického výcviku, hoci zoskoky sa často uskutočňovali v noci. Paralelne s obliehaním Dien Bien Phu prebiehala konferencia v Ženeve. Francúzske jednotky mali záujem udržať údolie, kým nepriateľ nepožiada o prímerie. Situácia však bola neudržateľná a 8. mája padla posledná pevnosť.

Dien Bien Phu prestalo existovať. Proti 15-tisíc legionárom a príslušníkom koloniálnych plukov stálo približne 100-tisíc nepriateľov, vyzbrojených ťažkou technikou. Dvetisíc obrancov padlo, 1 500 sa stratilo v akcii, 5 800 bolo ranených. Vyše 11-tisíc vojakov sa dostalo do zajatia, z ktorého sa po štyroch mesiacoch vrátilo živých len 3 290 mužov. Bola to politická katastrofa, ktorá znamenala koniec francúzskeho koloniálneho impéria vo východne Ázii. Druhý deň po páde Dien Bien Phu požiadali francúzski vyjednávači na ženevskej konferencii o prímerie. Pre légiu sa tým vojna v Indočíne skončila.

Boj o francúzske Alžírsko

Ešte skôr, ako sa mohli legionári zotaviť z bojov, ocitli sa v Alžírsku. Tentoraz bola ich nepriateľom Armáda národného oslobodenia. Pluky Légie, ktoré mali zabezpečiť pokoj v krajine, kde žilo množstvo Francúzov, sa aktívne zúčastnili v mnohých operáciách proti rebelom a plnili si povinnosť pri ochrane hraníc. Na základe politických rokovaní medzi prezidentom De Gaullom a predstaviteľmi vzbúrencov však Alžírsko v roku 1961 získalo nezávislosť a Légiu povolali do Francúzska. Légia, ktorá vnímala Alžírsko ako svoj domov a toto rozhodnutie ako zradu, sa vzbúrila. Pokus o prevrat však nevyšiel a 1. REP (Cudzinecký parapluk) rozpustili. Od roku 1962 až po súčasnosť sú oddiely bielych anjelov umiestnené na juhu Francúzska a na Korzike, ale aj v zámorí - v Djibouti, na Madagaskare, Tahiti a Francúzskej Guayane.

Légia si získala renomé pri výkone operácií v mnohých vojnou zmietaných oblastiach. V septembri 1990 vyslali tri pluky Cudzineckej légie do oblasti Perzského zálivu. Zmocnili sa letiska Al Salman, kde sa stretli len s malým odporom. Ich ďalšou úlohou bolo zabrániť ústupu Republikánskej gardy na západ. O tejto vojne sa hovorí ako o bleskovej vojne - skončila po sto hodinách boja na zemi, pričom v nej zahynuli len traja legionári. Pod velením Organizácie spojených národov Légia udržiavala poriadok v Mogadiši a zúčastnila sa aj na konflikte v Bosne, kde zvládla viacero tajných operácií.

Pri týchto akciách vedela Francúzska légia s veľkým efektom využiť materinský jazyk svojich vojakov. V oboch oblastiach boli len ľahké straty. Charakteristika Légie za približne stosedemdesiat rokov jej existencie, sa dá vyjadriť slovami literárneho velikána Antoina de Saint Exupéryho: „Vojak nie je mužom násilia. Nosí zbraň a riskuje svoj život za chyby, ktoré nespôsobil. Neoblomne dodržiava svoje slovo až do konca, i keď vie, že bude zabudnutý."

Majo pre Rocco (bez overenia) 5.7.2010 - 17:43

A čo by sme si napamätali. Ako sa ti darí chlape? Uži si poriadne dovolenku. :)

2REP (bez overenia) 5.7.2010 - 18:06

Salut Rocco! To je dosť, že si sa tu ozval.Ja osobne som veľmi rád a dúfam že aj ostatní chalani.Ako sa ti darí? Tak čo, splnili sa tvoje očakávania? Calvi sedí, či nie...Na ako dlho ideš do Djibouti? 2REP

samarovic. (bez overenia) 5.7.2010 - 20:43

Všetkých kamarátov tu zdravým !!! Jáj konečne tu poriadna nálada je dúfam že to vydrží . Rocco pozdravujem aj ja jasné že si na teba všetci pamätáme kua to by bolo keby ne drž sa chlape !

Majo (bez overenia) 6.7.2010 - 01:11

J'avais un camarade, De meilleur il n'en est pas; Dans la paix et dans la guerre Nous allions comme des frères |: Marchant d'un même pas. :| 2. Mais une balle siffle. Qui de nous sera frappé? Le voilà qui tombe à terre, Il est là dans la poussière; |: Mon cœur est déchiré. :| 3. La main il veut me tendre Mais je charge mon fusil; Adieu donc, adieu mon frère Dans le ciel et sur la terre |: Restons toujours unis. :|

Rocco (bez overenia) 6.7.2010 - 12:59

ahojte,ale hej,Calvi sedi,je to niekedy dost na husto,ale v pohode.ideme na 4mesiace.fuu,teplo tam bude teraz dost:)

Jamal (bez overenia) 7.7.2010 - 22:11

Zdravin ja som sa len teras zaregistroval a chcem sa spitat ake su tam podmienki prijatia lebo každy povie nieco ine alebo len trocha... Ak neviem po francuzky tak je to problem? Vdaka vopred...

Tomek pre 2REP (bez overenia) 7.7.2010 - 23:54

Tak ďakujem ti že si si dal tu námahu a zistil mi to. Myslím tie testy (pečeň) No áno beriem lieky tak dúfam že sa to dá do toho poriadku. Ako u armády som skončil na pol rok určite tak teraz si hľadám iné zamestnanie. No nechcem skončiť trénovať to určite. Nemôžem bez toho byť. Je mi to ľúto že ma nezobrali k armáde no všetko zlé je na niečo dobré. Aspoň sa za ten pol rok lepšie vytrénujem... Mám ešte jednu otázku. Týka sa tiež testov no nechcem to tu rozoberať. Takže ak budeš mať čas tak napíš mail tam sa ťa to spýtam. Je to trochu osobnejšie a a nechcem tu o sebe písať také vec. Aj keď viem že ma tu nikto osobne nepozná tak by to aj tak nebolo dobré to tu spomínať...

Majo (bez overenia) 9.7.2010 - 01:03

http://www.youtube.com/watch?v=erxTw7yh784&feature=PlayList&p=F805F3ECFA5C2A0C&playnext_from=PL&playnext=1&index=2

JAA (bez overenia) 12.7.2010 - 01:31

zdravim vas ludia moji ,,vydim ,,ze rocco sa nam ozval,,nezabudol ,,pozdravujem aj jaa;) teraz toho casu vela neni ,,konecne letne pocasie da sa povedat ,,tak stale nieco,,baby ,,vodaa a samozrejme neake to dobre vinkoo :)bez toho by nebolo to zpravne letoo ,,sak povedzte sami ?sa to tu posledne dni nehybee ,,tak tiez mate plne ruky praceeee asii(smiiich) idem ja na uchoo .. drzte saa!

Valér vysokoškolák (bez overenia) 12.7.2010 - 14:16

Zdavím všetkých. Maš pravdu JAA leto si treba užiť.Majo vďaka za to video. Lemkovci su znami po celom svete hlavne v Kanade aj keď Rusínov je veľa aj z inych vetiev. A Tomek nie si sam, moja babka od maminy bola Rusínka-Čabiny pri Medzilaborciach.Takže vlastne tiež aj mamina má tú krv a asi ešte trochu aj ja.Na východ ale už nechodím lebo babka už nežije.Škoda jer to lebo ti Rusini sú fantasticki ľudia.Dali by aj posledne. Tak trochu ku vode bo je horuco, že skapať idem.

Majo (bez overenia) 13.7.2010 - 00:16

Boha chlapi to sa nám tu ukazuje nejaká dobrá krv. Nieto toho Boha čo nám odoprie ísť na pivo niekedy. Treba niečo zbuchnúť dohromady zasa raz. To sa týka hlavne JAA, Samaroviča a ak sa bude dať tak aj 2REPa. A kto sa pridá a ostatný budú súhlasiť samozrejme. :D

Majo (bez overenia) 13.7.2010 - 12:08

Nech si o mojich názoroch myslí kto chce čo chce, ale podľa mňa si veľa ľudí život jednoducho nezaslúži. Tak ako sa niektorý správajú niekedy, myslím že by mi nerobilo problém ich poslať prevádzačovi cez rieku Styx. Ako môže niekto zraziť, skoro až zabiť (to ešte nie je isté) človeka a vrátiť sa tam až po 10 - 15 minútkach? By videl ako sa dá jednoducho pracovať s kosťami, ako s plastelínou keď človek chce.

samarovic. (bez overenia) 13.7.2010 - 23:53

Zdravým všetkých správnych chalanov Majko to stretko dáme tuším čoskoro už by aj bolo treba ;) ;) -a čo to koho zrazilo ?:ohmy:

Majo (bez overenia) 14.7.2010 - 00:09

Stretko bude. Stačí sa dohodnúť. :) Spolužiačku zrazilo auto. Jej kamarátka je v nemocnici a ona má popukané rebrá. Lebo dvaja debili sa pretekali. Na prechode ich sundal jeden.

marek (bez overenia) 15.7.2010 - 20:26

chcel by som sa spitat ze ci ma zoberu ked mam len zakladne v zdelanie a som potetovani po tele a na krku

Matus (bez overenia) 16.7.2010 - 14:40

Cawko pocul som tu vela ze co a ako som si nastudoval aj daku literaturu a tak ... len neviem mam kus obavy ci ist alebo nie pretoze aj co tu pisu ze v strasbourgu je to zavrete ze je to plne a tak cel by som ist tuto zimu... ale neviem ako to teda je v skutoconosti ci je to zavrete alebo sa amm trepat az do pariza dakujem za odpovede uz vopred...

matus (bez overenia) 17.7.2010 - 08:33

Tom cawko pocuj a kedy by si chcel ist???? nejako by sme sa dohodly ... ale pocul som ze dake problemi su okolo naboru ze v v malich naborovych strediskach neberu B)

Tom (bez overenia) 17.7.2010 - 09:26

[b]matus napísal:[/b] [quote]Tom cawko pocuj a kedy by si chcel ist???? nejako by sme sa dohodly ... ale pocul som ze dake problemi su okolo naboru ze v v malich naborovych strediskach neberu B)[/quote] serus no ja neviem kedy :-) ak by niekto šiel tak pojdem vyskušať:-) a ty si odkial??

matus (bez overenia) 17.7.2010 - 09:39

Ja som s novej bane nedaleko Zarnovice neviem ci poznas mam 19 no ja som cel dakedy tak cez zimu bo vtedy je vraj mensi naval treba skusit ja som si tiez povedal co ak motika vystreli...

Tom (bez overenia) 17.7.2010 - 09:55

[b]matus napísal:[/b] [quote]Ja som s novej bane nedaleko Zarnovice neviem ci poznas mam 19 no ja som cel dakedy tak cez zimu bo vtedy je vraj mensi naval treba skusit ja som si tiez povedal co ak motika vystreli...[/quote] no ja mam 21 rokov :-)... jaaj cez zimu aj dosť neskoro čiii nie? neviem no kedy by bolo najlepšie :-)

matus (bez overenia) 17.7.2010 - 09:59

no ja neviem ako kus sa bojim ze co a ako ale tak uvidime ja cakam ci mi nepridu papiere ze ma vzaly do ozbrojenych sil sr som si dal ziadost ale neviem no ak by ma nevzali idem skusit do frl.;)

Tom (bez overenia) 17.7.2010 - 10:03

[b]matus napísal:[/b] [quote]no ja neviem ako kus sa bojim ze co a ako ale tak uvidime ja cakam ci mi nepridu papiere ze ma vzaly do ozbrojenych sil sr som si dal ziadost ale neviem no ak by ma nevzali idem skusit do frl.;)[/quote] aj ty si si dal do ozbrojenych sil ajja ale mal som problem s cholesterolom asi to mam vrodene alebo čo nie a nie sa ho zbaviť ale pojdem ešte vyskušať v septembri teda do Army SR ked bude vyberove najbližšie konanie a ak ma nezoberu tak pojdem do FRL teda :-)

matus (bez overenia) 17.7.2010 - 10:39

jj to bude najrozumnejsie aj ja tak cem spravit aj cme sa dostat na misie ...aki nie legia to isti

Tom (bez overenia) 17.7.2010 - 11:43

[b]matus napísal:[/b] [quote]jj to bude najrozumnejsie aj ja tak cem spravit aj cme sa dostat na misie ...aki nie legia to isti[/quote] no veru legia posledna šanca ako sa stať vojakom :-) heh armada ma take požiadavky nesmyselne ako napr maš cholesterol trochu nad normou a už nemožeš isť a doktorka mi povedala že ako im to može vadiť že to je pohode ešte taka smeť to je len kua ale čo už.

matus (bez overenia) 17.7.2010 - 16:06

no jasne su cudny ale tak co ja viem mne vysli setky testy chvalabohu ok a aj fyzicke som spravil len ta 12 minutovka ma zmohla ale inac ok no aj psichicke dali sa ... no ved uvidime drzim ti palce nach ti to vinde tuno na sr

matus (bez overenia) 17.7.2010 - 16:41

Tom este ti cchem dat moj mail ked sa rozhodnes ist napis matus.lazarek@gmail.com kto bude cet ist napiste mi na mail pokecame spolocnost by bodla

Tom (bez overenia) 17.7.2010 - 18:48

[b]matus napísal:[/b] [quote]Tom este ti cchem dat moj mail ked sa rozhodnes ist napis matus.lazarek@gmail.com kto bude cet ist napiste mi na mail pokecame spolocnost by bodla[/quote] dobre dobre napišem ti čim viac nas bude tym lepšie :-)

camerone (bez overenia) 18.7.2010 - 10:00

nazdar chlapi mam malo casu tak vas len takto zdravim z castelu z druhej kompanie;;; ked budem moct ozvem sa normalne napisem drzte sa

Tom (bez overenia) 18.7.2010 - 10:03

[b]camerone napísal:[/b] [quote]nazdar chlapi mam malo casu tak vas len takto zdravim z castelu z druhej kompanie;;; ked budem moct ozvem sa normalne napisem drzte sa[/quote] nazdar jasne ozvi sa pokecame ;)

Jardo (bez overenia) 18.7.2010 - 12:09

cim viac vas pride naraz tym mensia sanca na uspech... Doporucujem ist solo max dvaja..

matus (bez overenia) 18.7.2010 - 14:37

no jasne to m ije jasne cim menej tim lepsie ale zase sam sa asi velmi neodhodlam ist dakam kde nerozumiem nikomui vies predsa dvaja je to lepsie

matus (bez overenia) 18.7.2010 - 14:56

mozem sa este opitat pls poradte mi ak oto vlastne teraz funguje v legii hlasi sa tam vela ludi alebo ak oto je pocu lso mze male strediska zatvaraju pre malo miest ci co pls dajte mi vediet dakujem

Jamal (bez overenia) 18.7.2010 - 17:42

pocuj a kedy chces ist? ja som nad tim premyslal ze pojdem tiež ale neviem rec.. pis na mechanik231@azet.sk

2REP (bez overenia) 18.7.2010 - 18:58

http://www.youtube.com/watch?v=Tq6fgg4ZioY&feature=related Z ucty voči Samarovi. A kokotikovia-nepíšte.Toto je fórum o Légii a nie o slohových prácach pubišov. Nie, zuby 80 %, psychická znalost minimálne mojich starých ne-(zatial) legionárov, ktorí vás s radostou pošlú do piče za hlúposti.Počúvajte kokotíkovia rady Samara, Maja, JAA, Camerona(Marek, prídem za tebou do 4.Re). a chlapov čo niečo vydržali, sú v civile(zatiaľ) - na Mareka, Rocco a inych... psst. a choďte spinkať. LE je služba vojne, nie je to kojná.Mám 46 a utriem vás, len to zahučí! Michal/CM/.2REP Honneur et fidélité!

2REP (bez overenia) 18.7.2010 - 19:15

http://www.youtube.com/watch?v=5F4sPf1Wiuk&feature=related Takže som prišiel o prispevok, nevadi... Asi cenzúra funguje...

2REP (bez overenia) 18.7.2010 - 19:37

No Majko nám zaháľa, tak toto teda nie. Legionár musí byť byť od rána do večera v pohybe.Aby nemysleli na pičoviny.Smííích. Majoslav,a preklad-a už aj.Odhalil si a vyňúral ty hajzlík si našu poloCie, dookola, tak sa snaž! Siú je Sioux, toľká nápomoc--- smííích ...som zvedavý. Ale je to cíbrenie trebárs aj angl, jazyka. Tí si o nás chvíľu myslia, že sme opice, potom kľaknú. Mišo http://www.youtube.com/watch?v=SnJL4ErQK8k&feature=related

2REP (bez overenia) 18.7.2010 - 21:19

http://www.youtube.com/watch?v=mK2T2aPooy4&feature=related aspoň sa sa naučte slová, za ktoré zomierali vaši dedovia.

2REP (bez overenia) 18.7.2010 - 22:14

Sorry priatelia, ale toto je best duo I ´ve ever heard. Čo som počul. A necenzurovane.. http://www.youtube.com/watch?v=_RLiuPRMJy8&feature=related pozrite ako Kris kontruje tou gitarou... a tie slova.... bohužiaľ je tam aj orkester. Ale - dvaja country guitar legendy...Drinking bastards, loved /w/by all world. Každý ich zatracuje a pritom ich má rád. Mišo P.S. Na otazky odpoviem zajtra.

Necky (bez overenia) 18.7.2010 - 22:23

Hlavně, jak tak koukám, abys jsi se z toho blaha neposral.Za dva týdny nejseš capable napsat sms. Jinak nazdaááááár Méďo a hoši,hoši.Hovno není v koši. Necky Malý harant a ženská-horší než 3.REI.Přísahám. Z.

JAA (bez overenia) 18.7.2010 - 22:26

salut chlapi!!v prvom rade cau michal ,,akurat som dnes rozmyslal,,ze co je s tebou,,a pozri saa B) CAMERONE som rad ,ze si tam kde si ,,ani nevies,,ako ma ta sprava potesilaa ,,,drz saa tam !michal ty kade letas ty vlku jeden,,takto daleko od smecky (smiiich)napisem ti mail!a co sa tyka toho ,,kto ma koho pocuvat,,hovorim otvorene ,,mna tuna nemusi pocuvat nikto ,,staci ked budete pozornee citat ,,a az potom sa pytat ,,kto ma nieco v hlave to pochopy,,a kto nie,,je mu zbytocne nieco vysvetlovat ;)asi tolko k tomuu !a co je zo samom ??michal nieco si tuna spomynal tak neviem teraz ,,inac ako sa mas ,,karel sa ma ako nevies ?? salut!

2REP (bez overenia) 18.7.2010 - 22:32

A kto ti káže na staré kolená chomút? http://www.youtube.com/watch?v=RHsDa9_HSlA Volám ráno.M.

2REP pre JAA (bez overenia) 18.7.2010 - 22:47

http://www.youtube.com/watch?v=_iYA7BPT_iE rýchlo Robko, lebo jeden príspevok už mi " záhadne odišiel" Necky už má prázdne gule, ale na *SVK pôjde. Vyjebaná slovenská klávesnica! Napíšem radšej zajtra, plno kok.... Inak pohoda, každú chvíľu som teraz ako handra.Veď sa postarali, aby som"reprezentoval". Vyjebanci! Mišo

samarovic. (bez overenia) 18.7.2010 - 22:51

Zdravým Vás chalani ! všetkých správnych s partie ! http://www.youtube.com/watch?v=Tq6fgg4ZioY&feature=related veľmi ti ďakujem ! 2REP ;) Camerone nech žije ,u mňa si macher !!! Nazdar JAA všetko v porádku :) Majo ! kde si boha bohového ;)

Pridať nový komentár