Francúzska légia

mir 14.8.2007 - 21:26

História Francúzskej légie

francuzska legia

Máloktorý bojový zbor na svete je ovenčený takým množstvom mýtov a legiend ako Francúzska cudzinecká légia. Jej členmi sú dobrovoľníci, ktorí za sebou nechali svoje sociálne aj rodinné zázemie, pričom svoje úlohy plnia s odhodlaním, nad ktorým svet žasne.

Cudzinecká légia bola založená 9. marca 1831 rozkazom Ľudovíta Filipa, kráľa Francúzska. Bol to čas politických nepokojov a tento oddiel plnil úlohu ochrancu kráľovskej moci. Väčšinu dôstojníckeho zboru tvorili veteráni Napoleonovej Grand Armee a mužstvo predstavovalo národnostne pestrú zmes, v ktorej bola zastúpená celá Európa.

V Légii sa objavili aj francúzski regrúti, ktorí sa snažili uniknúť pozornosti miestnej polície. Boli to dobrovoľníci vo veku medzi 18. a 40. rokom, s pravým alebo prijatým menom. Kráľ správne predpokladal, že platení žoldnieri nebudú pri plnení rozkazov rozmýšľať o ich príčinách alebo politickej korektnosti. Légia bola po potlačení nepokojov v Paríži okamžite zapojená do bojov o Alžírsko.

V roku 1835 však tento bojový zbor prešiel pod španielsku kontrolu. Následne sa na rovnakom princípe vytvorila druhá Légia, ktorá získala a udržala pre francúzskeho kráľa Alžírsko, ktoré sa stalo na dlhý čas jej domovom. Vo svojej africkej misii plnili legionári dôležitú úlohu - udržiavali poriadok, potláčali povstania domorodých nomádskych kmeňov a kolonizovali Severnú Afriku. Budovali cestné komunikácie na rýchle presuny, púštne pevnosti a časom tu vzniklo aj mesto Légie - Siddi bel Abbés.

Česť a odvaha

Francúzska cudzinecká légia zdedila tradície žoldnierskych vojsk, ktoré využívali francúzski králi už v stredoveku - škótskej gardy Karola VII. alebo neskôr Napoleonových poľských kopijníkov. Farbami tejto elitnej časti vojska sú zelená a červená, ktoré používali Švajčiarske gardy slúžiace trónu bielej ľalie. Znakom a symbolom zároveň je granát, z ktorého vychádza sedem plameňov, pričom dva z nich sú ohnuté smerom nadol.

Vzťahy medzi tými, ktorí rozkazy vydávajú a tými, ktorí ich plnia, sú vybudované na veľmi vyvinutom „esprit de corps", založenom na niekoľkých jednoduchých princípoch: disciplína a česť, radosť z dobre vykonanej práce a oddanosť svojej minulosti. Heslom Légie je "Honeur et Valour" - Česť a odvaha. Po vstupe do Légie nastáva veľmi tvrdá selekcia. Mnohí kandidáti nevyhovejú buď zo zdravotných alebo morálnych dôvodov.

Legionár je zriedka anjel, ale nikdy nie zločinec. Každý nový člen je dobrovoľník, ktorý chce uniknúť svojej minulosti, osobnej alebo rodinnej kríze, vo svojom sociálnom alebo politickom živote. Príkladom posledného fenoménu je masívny príliv dobrovoľníkov z Alsaska po roku 1871, zo Španielska roku 1939 a z Východnej Európy po roku 1945. Pre ostatných, ktorí sa nechcú zmieriť s limitmi strednej vrstvy, Légia znamená možnosť dobrodružného života. Všetkých jej členov spája súdržnosť, spečatená disciplínou a rešpektom k tradíciám.

Francúzska légia v krymskom konflikte

Časom sa stala Légia bojovou silou, ktorá obhajovala záujmy Francúzska aj v tých najodľahlejších končinách. Bola zapojená do Krymskej vojny 1853 - 1856, kde zohrala hlavnú úlohu pri dobývaní Sevastopoľu. Zámerom Francúzov v tomto konflikte bolo pomôcť svojmu spojencovi, tureckému sultánovi, pri získaní prístupu k prieplavu medzi Čiernym a Stredozemným morom. Po počiatočných rýchlych víťazstvách sa 1. a 2. cudzinecký pluk pokúsil o dobytie opevneného prístavu Sevastopoľ, čo vyústilo do blokády, ktorá trvala rok. Légia kvôli chorobám a zlému počasiu už nemohla dlhšie čakať a padlo rozhodnutie podniknúť frontálny útok.

Prvý pokus sa nevydaril a jednotky sa museli stiahnuť s ťažkými stratami. Pokúsili sa o to znova, s rovnakým výsledkom. Napriek tomu sa nevzdali a skúsili to po tretí raz. Sevastopoľ padol 8. septembra 1855. Ďalšími bojiskami legionárov sa stali Taliansko (1859) a Mexiko (1863 - 1867). Práve tu sa 30. apríla 1863 odohrala jedna z najslávnejších bitiek, ktorá vstúpila do dejín ako synonymum cti a odvahy.

Bitka pri Camerone

Dňa 30. apríla 1863 3. kompánia Cudzineckého regimentu zabezpečovala bezpečný presun zásob po ceste medzi Vera Cruz a Pueblom. Počas pochodu do určenej pozície jednotku prepadla takmer tisícka mexických povstalcov. Kapitán Danjou, aby získal krytie pred nepriateľskou paľbou, presunul svoje mužstvo do opustenej haciendy Camerone, ktorú minuli pred niekoľkými minútami.

Kompánia mala šesťdesiatdva legionárov a troch dôstojníkov, ktorí mali čeliť mnohonásobnej presile Mexičanov. K haciende, kde sa legionári pripravovali na obranu, prišiel posol s ponukou čestnej kapitulácie. Na streche ležal seržant poľského pôvodu, ktorý mu vojensky stručne naznačil, čo si myslí o tomto návrhu. Tak sa spustil jeden útok za druhým, všetky však boli s ťažkými stratami odrazené. Napoludnie začala legionárom dochádzať munícia, nemali jedlo ani vodu. Podvečer bolo nažive už len päť obrancov, na ktorých číhala armáda nepriateľov. V tejto beznádejnej situácii legionári nasadili bodáky a podnikli útok. Keď dvoch z nich pri napredovaní k mexickej pozícii zastrelili, zasiahol mexický plukovník.

Opätovne ponúkol kapituláciu. Legionári súhlasili pod podmienkou, že si smú ponechať svoje zbrane. Plukovník, dojatý ich odvahou, odpovedal slovami: „Mužom ako ste vy, nemôžem nič odmietnuť." Tento deň, ktorý vstúpil do dejín ako Camerone, sa každý rok pripomína vo všetkých táboroch Légie a oslavujú ho s veľkým zápalom a pýchou. V Aubagne, kde sa koná slávnostná prehliadka, nesú na čele pochodujúceho regimentu drevenú ruku kapitána Danjoua. Tento boj, ktorého meno je na každej legionárskej vlajke, ostáva symbolom misie, ktorá sa plní až do úplného konca.

V zákopoch svetových vojen

Roku 1914 sa pluky Francúzskej Légie zúčastnili bitky o Artois, kde utrpeli ťažké straty. Boli zreorganizované a o mesiac neskôr znova ťažko porazené pri Givenchy. Nakoniec utrpeli legionárske pluky také ťažké straty, že ich museli v septembri 1914 rozpustiť a preformovať do novej jednotky. Takto bol vytvorený RMLE (Pochodový pluk cudzineckej légie), ktorého úlohou bolo prevýšiť v boji všetky ostatné jednotky. RMLE sa zúčastnil na mnohých bitkách francúzskych bojísk a stratil tisíce vojakov. Zvlášť sa vyznamenal svojím bojovým umením v zákopoch pri Remeši, kde legionári vyčistili štyri kilometre nepriateľských línií iba puškami, bajonetmi a granátmi. Ďalším úspechom bol Verdun, kde légia uspela v misii o znovuzískanie svojich starých pozícií. Nasledovala obrana parížskeho koridoru a Légia uspela opäť, hoci s veľkým stratami.

Francúzi začali svoju ofenzívu v júli 1918 a RMLE bol opäť v prvej vlne - takmer dva týždne si legionári presekávali cestu cez Hindenburgovu líniu. Počas 2. svetovej vojny, v júni 1940, jedenásty REI (Pechotný cudzinecký pluk) takmer vyhladili pri obrane pozícií vo Verdune. Tí, ktorí prežili, sa stali zajatcami. Väčšine sa ale podarilo ujsť a znovu zasiahli do bojov. Pluk však rozpustili. Trinásta DBIE (Podbrigáda Cudzineckej légie) písala dejiny pri Narviku a Bjerviku v Nórsku, ďalší úspech prezentuje slávne víťazstvo pri Bir-Hakaim v Líbii. Légiu znova zjednotili a pokračovala vo víťazných kampaniach v Tunisku, Taliansku, Provence a Nemecku.

V roku 1940 sa Thajsko, spojenec Japonska, pokúsilo anektovať Kambodžu. Légia túto hrozbu odvrátila, ale zbytočne, pretože politickou dohodou Kambodžu odovzdali pod thajskú správu. V oblasti ostala dislokovaná len jedna jednotka - 5. REI. Ďalšími rokovaniami sa podarilo zabrániť vojne na juhu, hoci nie nadlho. Legionárov, umiestnených v garnizóne Ha Giang, čoskoro zmasakrovali a ostávajúce dva batalióny vyrazili na pochod smrti smerom k čínskej hranici. V roku 1945, ešte predtým, ako sa zvyšky 5. REI dostali do Číny, vojna skončila. Nahradila ju však ďalšia, tentoraz vojna s Ho-či Mi-nom a jeho komunistami, ktorá mala trvať ďalších deväť rokov. V nej boli zastúpené všetky pluky Légie a najslávnejšími bojiskami boli Phu Tong Hoa, Koloniálna cesta 4, a slávne Dien Bien Phu.

Dien Bien Phu

Bol to najdlhší a najtvrdší zápas francúzskych expedičných síl na Ďalekom východe. 1. BEP uskutočnil výsadok v údolí Dien Bien Phu, zabezpečil oblasť a postavil základňu. Nasledovalo 169 dní konfrontácie s Viet Minh, po ktorých prišlo 57 dní pekla. Viet Minh zaujal pozície na svahoch, obkolesujúcich pevnostný systém, a začal ostreľovanie ťažkým delostrelectvom. Zásobovanie a prísun posíl bol možný len zo vzduchu. Pristávacia dráha bola zakrátko pod kontrolou nepriateľskej protileteckej paľby.

Na pomoc prišli nielen príslušníci parajednotiek, ale k obrane tejto pozície sa dobrovoľne hlásili aj muži bez parašutistického výcviku, hoci zoskoky sa často uskutočňovali v noci. Paralelne s obliehaním Dien Bien Phu prebiehala konferencia v Ženeve. Francúzske jednotky mali záujem udržať údolie, kým nepriateľ nepožiada o prímerie. Situácia však bola neudržateľná a 8. mája padla posledná pevnosť.

Dien Bien Phu prestalo existovať. Proti 15-tisíc legionárom a príslušníkom koloniálnych plukov stálo približne 100-tisíc nepriateľov, vyzbrojených ťažkou technikou. Dvetisíc obrancov padlo, 1 500 sa stratilo v akcii, 5 800 bolo ranených. Vyše 11-tisíc vojakov sa dostalo do zajatia, z ktorého sa po štyroch mesiacoch vrátilo živých len 3 290 mužov. Bola to politická katastrofa, ktorá znamenala koniec francúzskeho koloniálneho impéria vo východne Ázii. Druhý deň po páde Dien Bien Phu požiadali francúzski vyjednávači na ženevskej konferencii o prímerie. Pre légiu sa tým vojna v Indočíne skončila.

Boj o francúzske Alžírsko

Ešte skôr, ako sa mohli legionári zotaviť z bojov, ocitli sa v Alžírsku. Tentoraz bola ich nepriateľom Armáda národného oslobodenia. Pluky Légie, ktoré mali zabezpečiť pokoj v krajine, kde žilo množstvo Francúzov, sa aktívne zúčastnili v mnohých operáciách proti rebelom a plnili si povinnosť pri ochrane hraníc. Na základe politických rokovaní medzi prezidentom De Gaullom a predstaviteľmi vzbúrencov však Alžírsko v roku 1961 získalo nezávislosť a Légiu povolali do Francúzska. Légia, ktorá vnímala Alžírsko ako svoj domov a toto rozhodnutie ako zradu, sa vzbúrila. Pokus o prevrat však nevyšiel a 1. REP (Cudzinecký parapluk) rozpustili. Od roku 1962 až po súčasnosť sú oddiely bielych anjelov umiestnené na juhu Francúzska a na Korzike, ale aj v zámorí - v Djibouti, na Madagaskare, Tahiti a Francúzskej Guayane.

Légia si získala renomé pri výkone operácií v mnohých vojnou zmietaných oblastiach. V septembri 1990 vyslali tri pluky Cudzineckej légie do oblasti Perzského zálivu. Zmocnili sa letiska Al Salman, kde sa stretli len s malým odporom. Ich ďalšou úlohou bolo zabrániť ústupu Republikánskej gardy na západ. O tejto vojne sa hovorí ako o bleskovej vojne - skončila po sto hodinách boja na zemi, pričom v nej zahynuli len traja legionári. Pod velením Organizácie spojených národov Légia udržiavala poriadok v Mogadiši a zúčastnila sa aj na konflikte v Bosne, kde zvládla viacero tajných operácií.

Pri týchto akciách vedela Francúzska légia s veľkým efektom využiť materinský jazyk svojich vojakov. V oboch oblastiach boli len ľahké straty. Charakteristika Légie za približne stosedemdesiat rokov jej existencie, sa dá vyjadriť slovami literárneho velikána Antoina de Saint Exupéryho: „Vojak nie je mužom násilia. Nosí zbraň a riskuje svoj život za chyby, ktoré nespôsobil. Neoblomne dodržiava svoje slovo až do konca, i keď vie, že bude zabudnutý."

2REP (bez overenia) 18.7.2010 - 22:53

Inak efektné, ale málo účinné,je to proti jednému. Ja osobne používam Bruce Lee´s nunchaku in action, obrana proti piatim min. Kua, teraz som borec, čo?? Smíích. Mišo

Mišo pre Samaro (bez overenia) 18.7.2010 - 22:56

No duch po polnoci... to už je zvykom, Porad letim pre demi sec, necx sa spamätám.... Samaro-zabíjaš v lufte... Aj žiješ???

JAA (bez overenia) 18.7.2010 - 23:01

nieco na zasmiatieeee he .. http://www.youtube.com/watch?v=Hu60Xal2T_g&feature=player_embedded co na to poviteeee ???;) tak bude to stretkooo ??aspon tak som to pochopil,,sak aj ty"michal ,by si mal mat uz dovolenku konecnee??;) (smiiich)samoo a ty akoo sa mas ? my mozmee aj zajtra stretnut,,idem do ba na skoook,,by som sa kludne stavil cestou u vaas ,,

Majo (bez overenia) 18.7.2010 - 23:09

Páni, niečo pre vás! http://www.youtube.com/watch?v=0aCJBO24cxQ&feature=related :) Hádam poteší. Som rád že ste tu zasa raz v takom hojnom počte, a všetkých zdravím. Viva la stará sekcia. :)

2REP (bez overenia) 18.7.2010 - 23:11

Inak v 46 som sa naučil fajčiť. Haiti.Geneviéve fajčí ako fabrika, nikdy jej popolnik nesmrdel z úst, ako to tieFrancúzky robia..A ešte sa aj potápa.Idealisti, čo si myslia, že zachránisa svet, chechecha.+Jeden výskum a bude po zelených. len idealisstov je vela. Zralokov na vas... počkajte 29.7., Príjde aj korytko, neboj sa to si nenecha nujsť. Jemu je hej-cicivil. Som na sračky........................Michal

Majo pre Mikhail (bez overenia) 18.7.2010 - 23:19

Chlape, tebe dnes nejak veselo. :) Čo dobrého tam pri tebe stojí v obale skleneného charakteru? :D Alebo to je len taká nálada super? Vieš čo mi to trvalo kým som doletel? Som tu hodnú chvílku nebol.

Majo (bez overenia) 18.7.2010 - 23:25

Odporúčanie: Dobrá vec na nohy, na strom priviazať nejaké stlmenie podobné tvrdosťou box. vrecu, a kopať, kopať kopať. Brutal sa dá nacvičiť technika kopu a aj silovo to ide nahor. No pozor, strečing aj pred aj po pokiaľ nie ste rozťahaný lebo sa môžete tak dobre potrhať. :)

2REP (bez overenia) 18.7.2010 - 23:27

Obal oceľového charakteru.... hamlet´ s question-to drink or not to drink. Smííích. Marek ešte nemá vyhraté, ale mám z neho radosť. postupne mi odídete všetci,ale to je zákonitosť vývoja. Necky odišiel a ja ....

Majo (bez overenia) 18.7.2010 - 23:30

Michal, vieš, v podstate ti odídeme. Ale v podstate ti aj prídeme. Hneď potom spravíme nejakú action na legionársky spôsob všetci pokope. Ako sa patrí.

Majo (bez overenia) 18.7.2010 - 23:33

To brutal malo byť ako super, alebo rýchlo. Také synonymum. Nebolo to také ako si to zobral. Ja to tak používam. Napríklad že voda bola brutál studená. :D Nenarážal som na pravý význam. :)

Majo (bez overenia) 18.7.2010 - 23:37

O kvalitách légie svedčí skoro každé jedno oficiálne video armee de terre. Viac ako polovička propagačných záberov je vždy z dielne legionárov. Takže aj oni chcú ukázať tých najlepších ľudí a charakter skupiny. Sú najlepší. Nikto ma nepresvedčí. :) To sú ľudia. Ani stroje, ani vojaci ale ľudia plniaci úlohy vojaka. Legionára. Dúfam že súhlasíte. :) Zo schválnosti si pozrite nejaké na youtube.com

Majo pre 2REP (bez overenia) 18.7.2010 - 23:50

Michal, ty by si mohol vedieť. By som potreboval nejaké užitočné rady o horolezectve. Chcem začať trénovať skaly trochu. Mohol by si niekedy ak by bolo treba? :) Ďakujem

samarovic. (bez overenia) 19.7.2010 - 00:05

Majo pár dní späť som zaregistroval v telke správu že nejaký mladý horolezci niečo nacvičovali pod Zoborom a zdrbali sa do rokliny ,záchranári mali robotu . Nemáš v tom prsty ? :evil:

samarovic. (bez overenia) 19.7.2010 - 00:28

Tak to netuším :huh: hen - tu to máš http://tvnoviny.sk/spravy/regiony/nocna-drama-na-zobore-styria-tinedzeri-skoncili-v-sestmetrovej-rokline_comment_p2_a33.html?&page=2&p_all_items=33

Majo (bez overenia) 19.7.2010 - 00:42

No, tam on určite nebol. :D Tak na malú potrebu išiel. Dobre som sa pobavil. Nepríjemné síce ale mohol sa priznať. Určite robili voloviny. Ako to býva stále. No nie?

2REP (bez overenia) 19.7.2010 - 15:18

http://www.youtube.com/watch?v=ccRLFLjxDrI&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=B9f5BQHF96M&feature=related Podľa môjho martinského vkusu má yxové nohy, asi málo jazdila na koni, ale hlások má super. Tak borci, kto dá preklad hymne de RF? A netrúfajte si, lebo vás vycvičím na posledných 9 –tich slokách . Viete, .... o zarm sitvajan....počúvajte to... chorus... Zase ma JAA ukľudnil.Robko, neboj, dáme to pivko konečne. Pre mojich- kurva však už to tých pár dní vydržte, do pitvora!Čo ste furt ako tie , prepytujem... Skôr odpovedzte sami sebe, kde je teraz 27.BRD-tirreurs de PPA v hodnosti Col.TSR a kde sa operuje a v ktorých krajinách bez vedomia "NEJAKEJ VLADY" Kurva,zase budem mať zaracha... Mišo (C.M.)

2REP (bez overenia) 19.7.2010 - 15:40

Inak o tom horolezectve-popri vojen.škole som robil aj akrobatické lyžovanie v BB, bola to za socíku jediná škola, a mali sme tam aj také hodiny ako je liezť po skalách aj podobné veci, čo ma popravde nenadchlo, lebo od mála som liezol na Maguru sám a žeby som počúval n ejakého kapitána, čo trepe, to na to mám dosť tvrdú gebuľu.U nás, konkrétne v pluku sa dosť lozí, a Karel možno by vám potvrdil, že nie sme sráči, keď všetky BS..... robia práve parašutisti u nás. Dôstojnícka stáž 2 roky na Calvi mi nedokázala, že sme vrany. Takže- na pivo do St.Christol. Slováci! Mišo-C.M.

2REP (bez overenia) 19.7.2010 - 17:30

http://www.youtube.com/watch?v=pdHWRMql38A&feature=related tak čo? Marek, nenadúvam sa tu, nemám prečo, ale som rád, že si pred odchodom dal ..... 2 Cie- no... dúfam že nepropagujem a aj tak viem, že si napísal v žiadosti 2éme REP. Ja osobne by som Kysučana videl v Alpách a v 2. REG. Ale- c´est la vie... Mišo

camerone (bez overenia) 19.7.2010 - 19:38

ahojte! pisem zase len narychlo samozrejme dakujem zajtra pozajtra testy nedela pondelok utorok red marche uz sa neviem dockat pariz je krasne mesto mali sme tam remise kepi blanc les invalides perfektne malo by byt aj video na youtube ak ho najdem dam ho tu len prosim o chvilu strpenia ahojte vsetci marek.... momentalne som ...

Tomek (bez overenia) 19.7.2010 - 22:46

Zdar vsetkym. Som sa tu dlho neukazal. Nasiel som si zamestnanie v PP ako barman tak teraz velmi nemam moc pristup na internet. Som tu ubytovaný na takom internáte lebo domov to mam 130km daleko tak sa mi neoplati dochadzat. Cez svoje volne dni trenujem este viac ako doma kedze nemam na izbe PC ani TV tak zabijam nudu sportom. Inak.. Rozmyslal som ze si kupim knihu Francuzcina pre samoukov :D za 13€ s CD tak preco by nie :D Ak by boh dal a by z motyky vystrelilo na dalsi rok by som skusil tu legiu. No nechcem tam ist ako hlupa truba :D Aspon nejake tie zaklady francuzciny by sa mi zysli a este aj s tym preningom sa zlepsim... No aspon dufam... Pozdravujem vsetkych spravnych ludi... Tomek

2REP-Mišo C. (bez overenia) 20.7.2010 - 01:15

Nemôžem si odpustiť commentaire, to my pluk. slováci Col a vyššie)si to už môžeme hádam dovoliť. kde je legionárova duša? http://www.youtube.com/watch?v=NjIN_YnCnOg&feature=related

Majo pre Tomek (bez overenia) 20.7.2010 - 01:15

Chlape ak je to tá červená kniha formátu A5 tak odporúčam. Vážna vec to je. :)

Majo pre camerone (bez overenia) 20.7.2010 - 01:19

Chlape, drž sa, dúfam že si našiel to čo si hľadal. Čoskoro sa tam hádam vidíme. Všetci.

majo pre 2REP (bez overenia) 20.7.2010 - 01:20

Michal, myslím si že človek čo má za sebou polovicu toho čo ty, si môže dovoliť aj omnoho viac. úcta moja k tebe. S plnou vážnosťou a pokorou. Drž sa aj ty.

2REP pre Majo (bez overenia) 20.7.2010 - 02:43

ok, pochopil som. maš to, čiže lepšie-máte to tu mať.Ale hlavne potom, keď ty sám tu nebudeš ťahať fízlovky, a nebudeš ťahať info cez jebnutý Facebook. Majo ty maš 19 a ja 46. trochu rozdiel, nie?Merek B. je rád , že je rád, neni to tak Camerone? Mišo

Majo pre 2REP (bez overenia) 20.7.2010 - 02:47

Neviem či toto myslíš v zlom alebo v dobrom teraz. :) Ale nebudem sem ťahať nikoho už ja radšej po mojej skúsenosti. :D A z facebooku info neťahám. Nie je aké. :)

Tomek pre Majo (bez overenia) 20.7.2010 - 15:12

No tak bol som pozriet v knihkupetstve a mali tam niekolko knih. Neviem ktoru mas na mysli ty ale bola tam nejaka myslim ze to bola cervena. Neviem aky to bol nazov tej knihy... Myslim ze to bolo po Francuzsky za 3 tyzdne ale nie som si isty. Mozes mi prosim poslat link s obrazkom tej knihy co myslis ty? Ak to nie je problem pre teba samozrejme...

Majo pre Tomek (bez overenia) 20.7.2010 - 15:53

Oplatí sa to aj s CD. 3 CD sú k tomu. je to nákladnejšie ale mne to pomohlo. Málo som sa tomu zatiaľ venoval. Prešiel som zatiaľ len 2 lekcie ale vedel by som už povedať kto som čo som a na čo som tu. :D http://www.martinus.sk/?uItem=67521

Majo (bez overenia) 20.7.2010 - 15:55

Vymysleli atómovú pálenku. Testovali ju Američan Rus a Slovák. Pol deci vypil Američan, spadol a zostal ležať. Vypil Rus striaslo ho a povedal charašó. Vypil Slovák a povedal: to je hnus, ešte to len vymysleli a už to riedia vodou.

2REP (bez overenia) 20.7.2010 - 16:36

http://www.youtube.com/watch?v=GW34zDcZDSU&feature=related toto moja babka, aj keˇd som sa narodil v Martine,, vtlklala mi do hlavy... Mikhail-Mišo C. Som to ja.

2REP -Michal (bez overenia) 20.7.2010 - 16:43

popozerajte linky, evidentne ma niekto nechce pustit na fórum a už 2 dni mi blokuje prístup. Zistím to.Mišoc

2REP (bez overenia) 20.7.2010 - 16:58

V 46 goda menja dajebal... smíích a tyj ponjal? Aj net n apishu na ruskom Kotoraya Cie doloj? Michail C.REI n e dlja detej.Ponjal polnostju.

Michail Cern. … (bez overenia) 20.7.2010 - 17:07

http://www.youtube.com/watch?v=rvlzD4h0MRg&feature=related Ij v Užhorod tak za 10 dni budeš tam aj ty? M.C. Col.

2REP dlja S. (bez overenia) 20.7.2010 - 17:16

Znaju shto pomnial, no povtorjaju jesso odin raz--cerez desjat dnejm v Uzgorod. POmnish Zdenka- naverno on tozhe prijdjot. PR 27b/ RtB-GRH2-Mikhail. Aj job tvaju...m pojssmatri... http://www.youtube.com/watch?v=Ul-7ZYflOBQ&feature=related

Prijatno ta..j… (bez overenia) 20.7.2010 - 17:28

http://www.youtube.com/watch?v=o9ZqleRECvg&feature=related Toto je video vyloženje pre chochlja. Serhej, kak dela? Ja toljko russkyj, ne zajobnutyjj Ukrajin. Davaj s percem 1.8.Zzgorod. Michail.

Michal C. 2REP (bez overenia) 20.7.2010 - 17:39

http://www.youtube.com/watch?v=FslK31xEoH0&NR=1 niečo na vylepšenie kreditu Yobnutych ukrajincov(už ma vídím ako ma zabíjajú- nie, sú skromní a hlavne majú smolu, že hovorím ich jazykom ...len je trochu rukou od našeho rýdzeho. VIVAT RUSKI KOZACI- TY SKAZALA , TYZ MENO pííískot na pesničku nezabujte chlapi!!!!

2REP (bez overenia) 20.7.2010 - 18:06

A TOTO MÁTE OD MIŠA ČORNANIČA A.KOZÁKOV POTOMKOV NÁVIDENÝCH AJ ZATRACOVANÝCH. http://www.youtube.com/watch?v=4oIBj7yTnAQ&feature=related Kozače navari mne, po šľomoj pijdjime vypitj , my kazeče jebjom zsa vsjom... Niečo pravého po mojej babke!!!! Hi stolna ja moja vintovka....služba naša služba, vernyj moj tavarišč, pojdjom na smertnyj boj vot služba naša služba.... Ak by bol-- a našiel sa predsa len nejaký šialenec, môžem poskytnúť pravý text piesne... Mišo Čor. Toljko pulja kazaka sa mna iz konja sabjot! Toľko šaška kazaku v stepi žena, toľko burka kazaku v stepi posteľ.

2REP (bez overenia) 20.7.2010 - 18:31

http://www.youtube.com/watch?v=Prd6ek3O_l8&feature=related nepripomina vam to to jebnute lousianske zavyjanie francuzskych usadlikov Cajubov v St.Louis a okoli? Asi len teritorium sa menilo a teraz svet potrebuje uder matky prirody, aby špína sa spláchla a nastúpila čistota.

Pridať nový komentár