Francúzska légia

mir 14.8.2007 - 21:26

História Francúzskej légie

francuzska legia

Máloktorý bojový zbor na svete je ovenčený takým množstvom mýtov a legiend ako Francúzska cudzinecká légia. Jej členmi sú dobrovoľníci, ktorí za sebou nechali svoje sociálne aj rodinné zázemie, pričom svoje úlohy plnia s odhodlaním, nad ktorým svet žasne.

Cudzinecká légia bola založená 9. marca 1831 rozkazom Ľudovíta Filipa, kráľa Francúzska. Bol to čas politických nepokojov a tento oddiel plnil úlohu ochrancu kráľovskej moci. Väčšinu dôstojníckeho zboru tvorili veteráni Napoleonovej Grand Armee a mužstvo predstavovalo národnostne pestrú zmes, v ktorej bola zastúpená celá Európa.

V Légii sa objavili aj francúzski regrúti, ktorí sa snažili uniknúť pozornosti miestnej polície. Boli to dobrovoľníci vo veku medzi 18. a 40. rokom, s pravým alebo prijatým menom. Kráľ správne predpokladal, že platení žoldnieri nebudú pri plnení rozkazov rozmýšľať o ich príčinách alebo politickej korektnosti. Légia bola po potlačení nepokojov v Paríži okamžite zapojená do bojov o Alžírsko.

V roku 1835 však tento bojový zbor prešiel pod španielsku kontrolu. Následne sa na rovnakom princípe vytvorila druhá Légia, ktorá získala a udržala pre francúzskeho kráľa Alžírsko, ktoré sa stalo na dlhý čas jej domovom. Vo svojej africkej misii plnili legionári dôležitú úlohu - udržiavali poriadok, potláčali povstania domorodých nomádskych kmeňov a kolonizovali Severnú Afriku. Budovali cestné komunikácie na rýchle presuny, púštne pevnosti a časom tu vzniklo aj mesto Légie - Siddi bel Abbés.

Česť a odvaha

Francúzska cudzinecká légia zdedila tradície žoldnierskych vojsk, ktoré využívali francúzski králi už v stredoveku - škótskej gardy Karola VII. alebo neskôr Napoleonových poľských kopijníkov. Farbami tejto elitnej časti vojska sú zelená a červená, ktoré používali Švajčiarske gardy slúžiace trónu bielej ľalie. Znakom a symbolom zároveň je granát, z ktorého vychádza sedem plameňov, pričom dva z nich sú ohnuté smerom nadol.

Vzťahy medzi tými, ktorí rozkazy vydávajú a tými, ktorí ich plnia, sú vybudované na veľmi vyvinutom „esprit de corps", založenom na niekoľkých jednoduchých princípoch: disciplína a česť, radosť z dobre vykonanej práce a oddanosť svojej minulosti. Heslom Légie je "Honeur et Valour" - Česť a odvaha. Po vstupe do Légie nastáva veľmi tvrdá selekcia. Mnohí kandidáti nevyhovejú buď zo zdravotných alebo morálnych dôvodov.

Legionár je zriedka anjel, ale nikdy nie zločinec. Každý nový člen je dobrovoľník, ktorý chce uniknúť svojej minulosti, osobnej alebo rodinnej kríze, vo svojom sociálnom alebo politickom živote. Príkladom posledného fenoménu je masívny príliv dobrovoľníkov z Alsaska po roku 1871, zo Španielska roku 1939 a z Východnej Európy po roku 1945. Pre ostatných, ktorí sa nechcú zmieriť s limitmi strednej vrstvy, Légia znamená možnosť dobrodružného života. Všetkých jej členov spája súdržnosť, spečatená disciplínou a rešpektom k tradíciám.

Francúzska légia v krymskom konflikte

Časom sa stala Légia bojovou silou, ktorá obhajovala záujmy Francúzska aj v tých najodľahlejších končinách. Bola zapojená do Krymskej vojny 1853 - 1856, kde zohrala hlavnú úlohu pri dobývaní Sevastopoľu. Zámerom Francúzov v tomto konflikte bolo pomôcť svojmu spojencovi, tureckému sultánovi, pri získaní prístupu k prieplavu medzi Čiernym a Stredozemným morom. Po počiatočných rýchlych víťazstvách sa 1. a 2. cudzinecký pluk pokúsil o dobytie opevneného prístavu Sevastopoľ, čo vyústilo do blokády, ktorá trvala rok. Légia kvôli chorobám a zlému počasiu už nemohla dlhšie čakať a padlo rozhodnutie podniknúť frontálny útok.

Prvý pokus sa nevydaril a jednotky sa museli stiahnuť s ťažkými stratami. Pokúsili sa o to znova, s rovnakým výsledkom. Napriek tomu sa nevzdali a skúsili to po tretí raz. Sevastopoľ padol 8. septembra 1855. Ďalšími bojiskami legionárov sa stali Taliansko (1859) a Mexiko (1863 - 1867). Práve tu sa 30. apríla 1863 odohrala jedna z najslávnejších bitiek, ktorá vstúpila do dejín ako synonymum cti a odvahy.

Bitka pri Camerone

Dňa 30. apríla 1863 3. kompánia Cudzineckého regimentu zabezpečovala bezpečný presun zásob po ceste medzi Vera Cruz a Pueblom. Počas pochodu do určenej pozície jednotku prepadla takmer tisícka mexických povstalcov. Kapitán Danjou, aby získal krytie pred nepriateľskou paľbou, presunul svoje mužstvo do opustenej haciendy Camerone, ktorú minuli pred niekoľkými minútami.

Kompánia mala šesťdesiatdva legionárov a troch dôstojníkov, ktorí mali čeliť mnohonásobnej presile Mexičanov. K haciende, kde sa legionári pripravovali na obranu, prišiel posol s ponukou čestnej kapitulácie. Na streche ležal seržant poľského pôvodu, ktorý mu vojensky stručne naznačil, čo si myslí o tomto návrhu. Tak sa spustil jeden útok za druhým, všetky však boli s ťažkými stratami odrazené. Napoludnie začala legionárom dochádzať munícia, nemali jedlo ani vodu. Podvečer bolo nažive už len päť obrancov, na ktorých číhala armáda nepriateľov. V tejto beznádejnej situácii legionári nasadili bodáky a podnikli útok. Keď dvoch z nich pri napredovaní k mexickej pozícii zastrelili, zasiahol mexický plukovník.

Opätovne ponúkol kapituláciu. Legionári súhlasili pod podmienkou, že si smú ponechať svoje zbrane. Plukovník, dojatý ich odvahou, odpovedal slovami: „Mužom ako ste vy, nemôžem nič odmietnuť." Tento deň, ktorý vstúpil do dejín ako Camerone, sa každý rok pripomína vo všetkých táboroch Légie a oslavujú ho s veľkým zápalom a pýchou. V Aubagne, kde sa koná slávnostná prehliadka, nesú na čele pochodujúceho regimentu drevenú ruku kapitána Danjoua. Tento boj, ktorého meno je na každej legionárskej vlajke, ostáva symbolom misie, ktorá sa plní až do úplného konca.

V zákopoch svetových vojen

Roku 1914 sa pluky Francúzskej Légie zúčastnili bitky o Artois, kde utrpeli ťažké straty. Boli zreorganizované a o mesiac neskôr znova ťažko porazené pri Givenchy. Nakoniec utrpeli legionárske pluky také ťažké straty, že ich museli v septembri 1914 rozpustiť a preformovať do novej jednotky. Takto bol vytvorený RMLE (Pochodový pluk cudzineckej légie), ktorého úlohou bolo prevýšiť v boji všetky ostatné jednotky. RMLE sa zúčastnil na mnohých bitkách francúzskych bojísk a stratil tisíce vojakov. Zvlášť sa vyznamenal svojím bojovým umením v zákopoch pri Remeši, kde legionári vyčistili štyri kilometre nepriateľských línií iba puškami, bajonetmi a granátmi. Ďalším úspechom bol Verdun, kde légia uspela v misii o znovuzískanie svojich starých pozícií. Nasledovala obrana parížskeho koridoru a Légia uspela opäť, hoci s veľkým stratami.

Francúzi začali svoju ofenzívu v júli 1918 a RMLE bol opäť v prvej vlne - takmer dva týždne si legionári presekávali cestu cez Hindenburgovu líniu. Počas 2. svetovej vojny, v júni 1940, jedenásty REI (Pechotný cudzinecký pluk) takmer vyhladili pri obrane pozícií vo Verdune. Tí, ktorí prežili, sa stali zajatcami. Väčšine sa ale podarilo ujsť a znovu zasiahli do bojov. Pluk však rozpustili. Trinásta DBIE (Podbrigáda Cudzineckej légie) písala dejiny pri Narviku a Bjerviku v Nórsku, ďalší úspech prezentuje slávne víťazstvo pri Bir-Hakaim v Líbii. Légiu znova zjednotili a pokračovala vo víťazných kampaniach v Tunisku, Taliansku, Provence a Nemecku.

V roku 1940 sa Thajsko, spojenec Japonska, pokúsilo anektovať Kambodžu. Légia túto hrozbu odvrátila, ale zbytočne, pretože politickou dohodou Kambodžu odovzdali pod thajskú správu. V oblasti ostala dislokovaná len jedna jednotka - 5. REI. Ďalšími rokovaniami sa podarilo zabrániť vojne na juhu, hoci nie nadlho. Legionárov, umiestnených v garnizóne Ha Giang, čoskoro zmasakrovali a ostávajúce dva batalióny vyrazili na pochod smrti smerom k čínskej hranici. V roku 1945, ešte predtým, ako sa zvyšky 5. REI dostali do Číny, vojna skončila. Nahradila ju však ďalšia, tentoraz vojna s Ho-či Mi-nom a jeho komunistami, ktorá mala trvať ďalších deväť rokov. V nej boli zastúpené všetky pluky Légie a najslávnejšími bojiskami boli Phu Tong Hoa, Koloniálna cesta 4, a slávne Dien Bien Phu.

Dien Bien Phu

Bol to najdlhší a najtvrdší zápas francúzskych expedičných síl na Ďalekom východe. 1. BEP uskutočnil výsadok v údolí Dien Bien Phu, zabezpečil oblasť a postavil základňu. Nasledovalo 169 dní konfrontácie s Viet Minh, po ktorých prišlo 57 dní pekla. Viet Minh zaujal pozície na svahoch, obkolesujúcich pevnostný systém, a začal ostreľovanie ťažkým delostrelectvom. Zásobovanie a prísun posíl bol možný len zo vzduchu. Pristávacia dráha bola zakrátko pod kontrolou nepriateľskej protileteckej paľby.

Na pomoc prišli nielen príslušníci parajednotiek, ale k obrane tejto pozície sa dobrovoľne hlásili aj muži bez parašutistického výcviku, hoci zoskoky sa často uskutočňovali v noci. Paralelne s obliehaním Dien Bien Phu prebiehala konferencia v Ženeve. Francúzske jednotky mali záujem udržať údolie, kým nepriateľ nepožiada o prímerie. Situácia však bola neudržateľná a 8. mája padla posledná pevnosť.

Dien Bien Phu prestalo existovať. Proti 15-tisíc legionárom a príslušníkom koloniálnych plukov stálo približne 100-tisíc nepriateľov, vyzbrojených ťažkou technikou. Dvetisíc obrancov padlo, 1 500 sa stratilo v akcii, 5 800 bolo ranených. Vyše 11-tisíc vojakov sa dostalo do zajatia, z ktorého sa po štyroch mesiacoch vrátilo živých len 3 290 mužov. Bola to politická katastrofa, ktorá znamenala koniec francúzskeho koloniálneho impéria vo východne Ázii. Druhý deň po páde Dien Bien Phu požiadali francúzski vyjednávači na ženevskej konferencii o prímerie. Pre légiu sa tým vojna v Indočíne skončila.

Boj o francúzske Alžírsko

Ešte skôr, ako sa mohli legionári zotaviť z bojov, ocitli sa v Alžírsku. Tentoraz bola ich nepriateľom Armáda národného oslobodenia. Pluky Légie, ktoré mali zabezpečiť pokoj v krajine, kde žilo množstvo Francúzov, sa aktívne zúčastnili v mnohých operáciách proti rebelom a plnili si povinnosť pri ochrane hraníc. Na základe politických rokovaní medzi prezidentom De Gaullom a predstaviteľmi vzbúrencov však Alžírsko v roku 1961 získalo nezávislosť a Légiu povolali do Francúzska. Légia, ktorá vnímala Alžírsko ako svoj domov a toto rozhodnutie ako zradu, sa vzbúrila. Pokus o prevrat však nevyšiel a 1. REP (Cudzinecký parapluk) rozpustili. Od roku 1962 až po súčasnosť sú oddiely bielych anjelov umiestnené na juhu Francúzska a na Korzike, ale aj v zámorí - v Djibouti, na Madagaskare, Tahiti a Francúzskej Guayane.

Légia si získala renomé pri výkone operácií v mnohých vojnou zmietaných oblastiach. V septembri 1990 vyslali tri pluky Cudzineckej légie do oblasti Perzského zálivu. Zmocnili sa letiska Al Salman, kde sa stretli len s malým odporom. Ich ďalšou úlohou bolo zabrániť ústupu Republikánskej gardy na západ. O tejto vojne sa hovorí ako o bleskovej vojne - skončila po sto hodinách boja na zemi, pričom v nej zahynuli len traja legionári. Pod velením Organizácie spojených národov Légia udržiavala poriadok v Mogadiši a zúčastnila sa aj na konflikte v Bosne, kde zvládla viacero tajných operácií.

Pri týchto akciách vedela Francúzska légia s veľkým efektom využiť materinský jazyk svojich vojakov. V oboch oblastiach boli len ľahké straty. Charakteristika Légie za približne stosedemdesiat rokov jej existencie, sa dá vyjadriť slovami literárneho velikána Antoina de Saint Exupéryho: „Vojak nie je mužom násilia. Nosí zbraň a riskuje svoj život za chyby, ktoré nespôsobil. Neoblomne dodržiava svoje slovo až do konca, i keď vie, že bude zabudnutý."

Tomek pre Majo (bez overenia) 20.7.2010 - 22:49

Pozeral som na ten link na tu knihu co si mi poslal ale taku tam nemali v tom knihkupetstve :( ak hovoris ze je dobra tak sa poinformujem este v obchode ze co a jak. V piatok si ju asi pojdem kupit lebo mam vela volneho casu a nemam ho ako vyuzit.... A aspon nejake tie zaklady noveho cudzieho jazyka sa mi zijdu :)

Majo pre Tomek (bez overenia) 21.7.2010 - 02:21

Šak ak ju tam budú mať, tak si ju aj pozri že či ti sadne. Lebo ono je viac učebných plánov a každému sadne iný lepše. Prelistuj a uvidíš. :)

Mixer (bez overenia) 21.7.2010 - 10:59

Ako je to stým prijatím tam keď neviem francúzsky ani ceknúť ? O iné sa nebojí lebo ma prijali do OS SR ale som si to trochu dosť posral ?

JAA (bez overenia) 21.7.2010 - 12:43

www.youtube.com/watch?v=AlU0CkFljXk&feature=player_embedded ako do garaze ale su dobry chalani

2REP (bez overenia) 21.7.2010 - 16:06

Salut chlapi, http://www.youtube.com/watch?v=ncvDHfLdSRI&feature=related neviem,či som to sem už nedával, lebo je to zo začiatku tohto roku. Ale toto myslím tu ešte nie je, síce v ruštine, ale veľmi dobrá reportáž.Je od ruských legionárov –teda správnejšie legionárov-Rusov. Je to z Djibouti.Tak kto tomu rozumie, určite to ocení. Tam šiel teraz Rocco. Tu je ten link http://www.youtube.com/watch?v=nSQnIQ9Q25w&feature=related Ja si myslím, že ten výcvik v Djibouti, je jedna super vec pre každého legionára, ktorý ho absolvuje. A ten pán Orlov-veľvyslanec RF v Djibouti tam tiež veľmi múdro hovorí. Tí chalani, čo lezú na začiatku reportáže ma pobavili, nezabudnú nikde spomenúť „ davaj za rodinu,za žizň, za Putina“- sranda.Ak by bol väčší záujem, tak to preložím, ale už si pripadám pomaly hlúpo s tým propagovaním ruského a ruštiny. Posledne kozákov, teraz toto, tak aby som už s tým niekomu neliezol na nervy.Inak, tiež aby som niekoho nezavádzal alebo neuviedol v omyl –Čornanič nie je moje priezvisko, ale človeka, ktorý sa veľa zaslúžil a zasluhuje o zviditeľnenie súčasných kozákov a ich minulosti a tradícíi Tak s jeho dovolením som tu uviedol to meno.Menovci samozrejme sme, ale len krstným menom. Inak, kto si myslí, že trepem a kozáci sú minulosťou, mýli sa. Naopak, teraz len tie tradície ožívajú. Tomek- ja si pamätám ešte Pravda- Pravdová tiež FpS- ale iný obal a viazanie, bola taká istá aj Angličtina.Modro biela- niekde ju ešte možno mám, ale na Slovensku,nie tu. Iné viazanie, táto červená vyzerá byť paperback.Ale Pravdovci sú zárukou kvality učenia, tak aj ja vrelo odporúčam.Majo ti dobre poradil.Inak sa z teba vykľul celkom pohodový chalanisko, to je fajn. Tá francúzština chlapi a vidím že vačšina to robí, sa zíde AKO SOĽ! Viete ako trpia chalani, čo nevedia ani zaťať? Nerozumejú ničomu-rozkazom, sú ako teliatka.Takže sa uč Tomek, rok využij naplno.A ten tréning-super vec. Takže to je aj odpoveď pre Mixera.Binoma nemusíš vyfasovať práve najlepšieho a potom je to o to ťažšie. Ešte stále som sa nedostal k tomu, aby som ti poslal mail, ale nie si jediný. Chalani zo starej partie ma už musia preklínať...smích.Kurnik, chlapi, vy ste tuším skoro všetci barmani , kuchári, čašníci. Tak to v LE hlad nebude, bisťu. Inak Majko, na teba som včera zase zaútočil, to už tradične, takže s humorom, dobre? Vieš, že vážne by som si nedovolil. Ozaj díky Camerone za to video z REemise de KB. A ešte toto stojí za zmienku chalani : http://www.youtube.com/watch?v=8IUc284IZE4&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=LCf7uCy1_Kc&feature=related JAA-dík za to video. 2REP

samarovic. (bez overenia) 21.7.2010 - 23:52

Zdravým všetkých ! Ďakujem aj ja za videá velmi dobréé :whistle: . 2REP mne osobne to určite ani v najmenšom nevadí myslím že ani chalanom ja si aspoň trochu zaspomínam na ruštinu :) . Dám aj ja niečo nech som není pozadu :ohmy: http://www.youtube.com/watch?v=h__CdPeJoXo&feature=fvw

Necky (bez overenia) 22.7.2010 - 00:15

Nazdáár hoši! A hlavně mladí už nejsou mladí. Méďo, zdáár.Tvrdá hlavo. Neuvažuješ o civilu? V nejlepším je potřeba přestat, co myslíš? Na zásluhy se rychle zapomíná, brácho. Zůstanou jen fotky, vzpomínky, Képi Noir, metály a uniformy.A poslední půlrok nestojí náhodou za pěknou píču? Promiň mi, že to píši sem. Neříkej, že nemáš týdně jednu nabídku z civilu.Tobys mně nasral teda kurva jo. Hele, koncem měsíce to názorově srovnáme, Borise vožereme zas, kluky taky tak, tak co? Jinak koukám, všude jen 2.Rep, 2.Reg, Rei vám nevoní? Makačka, co? Tam se vám nechce. Ale ten Michalův smích, to žertem........ Nějak se to tady stabilizovalo, radost psát. Týden s rodinkou a malým harantem hlavně- tak to 3.REI nestíhá, kuurva....Záběr jako sviňa.Pokom ten parchant malý vlastně je... Přišel farář do bordelu, pěkný pozdravení dal.Pochválen buď, já bych si tu zamrdal. Mám já vůbec nějaké dětství? Komunisti nás jebali, kapitalisti se na nás vysrali, ... Jinak na konec to nejlepší- Samarovici, ty už nepřekvapuješ, já už to čekám od tebe.Borec.Tak koncem měsíce vyzkoušíme vtisknou hřebík do stromu, co ty na to? http://www.youtube.com/watch?v=coBRszfdDjg&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=l1D66ULxa-k Necky

Majo (bez overenia) 22.7.2010 - 00:45

boha bohového Boha. Chlapi, to ako že zatlačiť kliniec do stromu? To sa kurnik šopa aj dá? :D Dúfam že sa Vám darí ako sa patrí. Necky, vieš to nie je toho Boha čo by stíhal malému decku. To môžeš byť 2REP 3REI a všetko možné čo chceš ubehá ťa. :D

camerone (bez overenia) 22.7.2010 - 21:23

ahojte chalani! mohol by si mi prosim ta Michal vysvetlit co je to Fod Fod staz? lebo zevraj som na nejakej listine kandidatov?? to mi poedal jeden kaporal no neviem? a stale sa neviem rozhodnut, kt. regiment 2REI 2REP? pechota ma odchadzat v oktobri na misie a rok 2011 by mala mat afganistan,,, vela misii super ale serzanti mi hovorili ze mam ist do repu? mam s toho hnoj v hlave!!! za kazdu cennu informaciu dakujem!!! a vnedelu RED MARCH!!!

samarovic. (bez overenia) 23.7.2010 - 01:49

Zdravým všetkých ! hovada vás ne ! nepíšete ale určite čítate . Necky tak to máš úplnú pravdu v poslednej dobe je tu radosť čítal a písať dúfam že to vydrží ! Tu máš pre teba ! http://www.youtube.com/watch?v=f_hYYA-KsIo&feature=related Ten hřebík tak to aby som začal trénovať , kua ! Pozdravujem 2REP /tomu musím dať krátke písmo / Camerone drž sa kurva do pič. krvavej ! nech sa ti podarí čo chceš !

Majo (bez overenia) 23.7.2010 - 04:36

http://www.aktuality.sk/clanok/168631/cr-bezdomovec-odovzdal-najdene-peniaze-obyvatelia-ho-dobili/?hash=9312ba7b19247fad54bd26e960799d4a&i9=8f11cb5d6b80

Tomek pre Majo (bez overenia) 23.7.2010 - 15:40

Prave idem z knihkupetstva. Kupil som si tu spominanu francuztinu s dvomi CD. Uz sa tesim kedy ju otvorim a zacnem studovat :D

Majo pre Tomek (bez overenia) 23.7.2010 - 22:54

Chlape, ale nevykašli sa na to. Prejdi si tú knihu aby si vedel každé slovíčko čo je tam. Aj 2x. :) Jedna pravda sa hovorí. Koľko vieš jazykov toľkokrát si človekom. Tak sa snaž. :) Držím palce. Ide to do hlavy dosť ľahko ak máš motiváciu. A tú máš.

2REP (bez overenia) 23.7.2010 - 23:58

pre Camerone-ak vydržíš do zajtra rána a hlavne funguje ten mail, máš tam všetko. Necky- no, to si nemusel. Mišo Inak všetkých správnych chalanov pozdravujem.

Majo (bez overenia) 24.7.2010 - 14:48

http://www.youtube.com/watch?v=qVCgf6_M7i4&feature=related Ach jo chlapi, o čom by bol ten život keby nás stále nedojebával? :)

Majo (bez overenia) 24.7.2010 - 18:12

Zasa raz jeden článok. http://www.obecchynorany.sk/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=299%3Azivot-nasho-rodaka-v-cudzineckej-legii&catid=30%3Achynorianske-noviny-c-62&Itemid=51

Oliver (bez overenia) 24.7.2010 - 19:45

Zdravim vsetkych spravnych ludi na tomto fore. V aprili som dakoval za rozumne prispevky a vidim ze sa v tom pokracuje. A to je velmi dobre. Vdaka mnohym prispevkom som si spravil aky taky obraz o tom co ma caka. Teraz mi ostavaju 3 tyzdne do raid marchu. 2Rep, Tebe este raz specialne dakujem za info a rady; pomohlo to! Verim, ze sa uvidime a pojdeme na ten obed; zdravim vsetkych z Castlu Oliver

Tomek pre Majo (bez overenia) 24.7.2010 - 20:17

No tak už som pozeral tak zhruba do tej knihy... No tak to bude dosť zaujímave študovanie ti poviem. Videl som ešte len prve stránky a už mám dosť. No ale teším sa to určite. Francúzsky jazyk sa mi veľmi páči. NO a čo sa týka tej motivácie tak to áno. Nejaká tam je určite :D

charon (bez overenia) 24.7.2010 - 20:18

Zdravím všetkých :To su v Castli také vymoženosti ako internet? keď každý pozdravuje odtiaľ, to sa legia asi fakt dosť zmenila....

cháron (bez overenia) 24.7.2010 - 20:29

all:Vidím že viacerím ľuďom z fóra sa podarilo d LE dostať a neostali iba pri snoch ale ten sen si aj splnili,nech sa vám tam darí chlapi....

Tomek pre Cháron (bez overenia) 25.7.2010 - 13:43

No tak to hej... Dúfam že aj mne sa ten sen podarí zrealizovať. Ak ma na budúci rok nevezmú do OS SR tak to skúsim aj ja s tým francúzskom. Stále trénujem chodím behať každý druhý deň plus k tomu ešte aj posilovňa trošku. No a ešte aj začínam sa učiť po francúzsky :) Motiváciu mám obrovskú a to ma najviac poháňa dopredu...

2REP (bez overenia) 25.7.2010 - 18:53

Salut všetci slušní ľudia. Neviem, či aj vy ste si pripomenuli v týchto dňoch narodenie M.R. Štefánika.Inak môj veľký vzor. Tomu človeku patrí honneur ! http://www.lamahe.sk/stefanik/ pre Olivera- som rád, že ti moje rady pomohli.A mám radosť, že si sa nezabudol poďakovať. Tak len sa drž, nech na ten obed raz pôjdeme.Samozrejme mimo kasárni. pre Charona- to by si sa čudoval Cháron, ako sa LE zmenila.Ak porovnám čas keď som vstupoval a dnešok-na nepoznanie. Áno, mladí majú od začiatku možnosti, o ktorých sa nám ani nesnívalo. Mišo 2REP

Majo pre 2REP (bez overenia) 26.7.2010 - 11:50

O tom nepochybuj. A vieš čo ma potešilo najviac? TOto. :) http://trencin.sme.sk/c/5473791/rodny-dom-m-r-stefanika-sa-dnes-stal-sucastou-europskeho-dedicstva.html

Marko (bez overenia) 26.7.2010 - 18:20

Zdravím vás. Toto fórum som prečítal po 140. stranu a rozhodol som sa už prejsť k veci. Nie som provokater a nikoho nechcem urážať. Len chcem diskutovať. Chcem prísť na pár vecí ktoré považujem za prioritne dôležité. Viem, že mnohý máte osobné dôvody na cestu Legionára. Tie ma nezaujímajú. Je to vaša osobná vec. Rešpektujem to. Teda k veci: 2REP Si skúsený chlap čo už má čosi za sebou. Si osoba ktorú hľadám. Tu pre chalanov si urobil mnoho. O politickej problematike si sa, pokiaľ som sa dočítal, zmienil iba raz a uviedol si, že by si to nerád rozoberal tu na fore. Nebudem tu preto od teba chcieť tvoj názor na to divadlo. Zaujíma ma tvoj postoj k veci. Ako si kompenzuješ fakt, že ste len zbraňou ruky, ktorá ma ďaleko od vlasteneckých či šľachetných zámerov? Zaujíma ma tvoje presvedčenie v danú vec ktoré ťa ženie robiť to čo robíš... za čo bojuješ? Moja otázka vyznie drsne na diskusiu, ale nemožno ju rovnať s drsnosťou skutkov vojakov. Opakujem že neprovokujem. Zaujíma ma len prečo to ľudia robia, aj keď vedia pravdu.

Cháron (bez overenia) 26.7.2010 - 20:26

Asi by sa mal najskôr vyjadriť 2REP, Ale predsa len mi to nedá a len dúfam že niesi ten typický pacifistický intelektuálny provokatérik, s takými sa ťažko debatuje na túto tému podľa mňa. Som zvedavý čo ti odpovie 2REP, neviem či si nezaťal trocha hlboko do problematiky ale téma na debatu by to mohla byť... Ozaj tým divadlom si myslel čo? vôbec to dobre nevyznelo...

samarovic. (bez overenia) 26.7.2010 - 23:13

Pripájam sa aj aj : http://www.pluska.sk/slovensko/spolocnost/pamatnik-stefanika-je-skoro-kazdom-meste.html Marko –tak čo ako aký je náš názor ??? chceš len diskutovať s 2REP –om ak som to ja dobre pochopil . Chceš prísť na pár vecí ktoré považuješ za prioritne dôležité ??? Vieš, že mnohý máme osobné dôvody na cestu Legionára , tie ťa ale nezaujímajú . Tak som tiež zvedavý na tuto diskusiu podľa mňa by bolo ale správne napísať aké hodnoty a priority uznávaš ty keď niekoho vyzývaš na takúto diskusiu .

Majo pre Marko (bez overenia) 27.7.2010 - 01:02

Vieš chlape, nemôžeš to brať že vojak je nástrojom smrti. Ber to aj z toho pohľadu že v bojovom perimetri tej danej krajiny je jediný vojak kto môže a kto podáva pomocnú ruku civilnému obyvateľstvu. Ako legionári čo boli v UNPROFOR (BiH), ich prioritnou úlohou bolo zabezpečovanie stravy pre civilov a zabránenie stretu Srbov a Albáncov. A myslím si že to je dosť dobrá vidina robenia dobrej veci nie v prospech seba. Lebo tam môžeš len stratiť. A aj tú jedinú vec čo je naozaj tvoja. Vojak nie je len ten alebo ten ale aj ako prostredník medzi dvoma znepriatelenými klanmi. Pobrežie slonoviny, podobný problém. Môj názor, moja motivácia. Som zvedavý ako sa vyjadria ostatný. PS - mňa nebaví omáčková a jednoduchá práca. Ako legionárovi ti funguje mozog na 120% 24 hodín denne a svaly taktiež. To je tiež jedna z vecí.

Marko (bez overenia) 27.7.2010 - 23:54

Cháron Prečo by sa k tomu mal vyjadriť najskôr 2REP? Hádam máš vlastný názor. Zaujíma ma. Pýtal som sa naň. Zaťať hlboko do problematiky? Predsa dôvod prečo stlačíš kohútik musí byť každému jasný. To s tým divadlom... no hej...ono to ani pekné nie je. Prirovnať politiku k divadlu je smutné ale môj názor na ňu je taký a po zamyslení je logický. Kapitalizmus, demokracia+konzumný štýl života nemôže vytvoriť nič inšie než skrytú vládu. Teda vláda na ktorú sa dívame je len divadielko ktoré nám má dať falošný pocit slobody. Bohužiaľ teda zámienky vojnových konfliktov sú falošné. Skutočnosť je úplne inde. Napr. v Iraku je to ropa, v Afgánistane ópium atď. a to si myslím je ďaleko od peknej vidiny správnych činov. Čokoľvek z toho čo píšem dokážem a vysvetlím. Stačí sa opýtať. Samarovic. Len si zopakoval čo som napísal... chlapi, ja si myslím, že v diskusii sa má najskôr navrhnúť predmet jej záujmu a potom sa čaká na reakciu druhej strany. Či výzvu príjme. Majo si správny chlap. Nehľadiac na správnosť tvojich názorov reaguješ sám za seba. Pochopil si a nečakal si na názor druhého. K tvojím názorom: Ako by sa ti páčilo, keby tu na Slovensku(našej krásnej vlasti) došlo čiste hypoteticky k situácii, kedy by sme museli všetci újsť napr. do čiech, lebo sa tu nedalo žiť kôli ohrozeniam na živote atď... Vrátime sa, keď mocnosť ktorá tu predtým vládla (zabíjala/tyranizovala) zanikla a tu si už veselo oxidujú Maďari(pretože sa zmrdi tej mocnosti podriadili!!!)? Teda by si s tým určite niečo robil. Je tak? Vzniká teda konflikt Slovensko vs. Maďarsko a tu sa votrie OSN s ich mierovými úmyslami a bude kázať kľud. Teraz si predstav miesto SVK srbov a maďarov ako albáncov. Už tá pekná vidina zmyzla? A tak isto je to so VŠETKÝMI konfliktmi. Vždy sú skutočné dôvody inde než tie čo sú kázané. Treba hľadať a nebrať názory len s jednej strany. Tú pomocnú ruku by dokázali podať aj bez svetových konfliktov ktoré páchajú toľko zla že to dobro o ktorom hovoríš (pomoc civilom pri katastrofách...) určite nestačí. Mne teda nie. Čo vravíš na ten afgánistan alebo irak? K tej omáčkovej a jednoduchej práci... si chlape môj človek. Musím povedať, že to bol aj môj dôvod ísť tam+problémy(ale tie sa už vyriešili)...tiež ma nebaví tento civil ale predtým než som odišiel (ešte som na niečo čakal)rozhodol som sa trochu o tom ešte prečítať a musím povedať že zistenia boli dosť ťažké na srdce. Bolo obtiažne udržať ako taký subjektívny postoj k veci, keď som sa tam už pomaly poberal. A že som bol boha odhodlaný!!! Vojenčinu som mal v podstate v krvy a lákala ma od malička. Bol som však ešte iba kŕmený jednostrannými hlúposťami a tak to potom aj vyzeralo.

Majo pre Marko (bez overenia) 28.7.2010 - 00:08

No, takže takto. Za svojím si stojím a áno, myslím si že je dobré ak by zakročila OSN. Napríklad aj nasadením légie. Dôvod je taký aby medzi dvoma stranami bol niekto kto to trochu stlmí. Aby sa nedialo to čo tam, v Bosne. Že ešte teraz sú odkrývané hroby v Srebrenici a podobných lokalitách a identifikujú sa telá na základe neviem čoho. V mojich očiach je jediná zlá strana a to je strana USA. A čo som si doteraz naštudoval viem teda myslím že viem že LE je jediná organizácia je jediná zložka ISAF čo sa nepodriaďuje ich veleniu vo všetkých ich bodoch. Niektoré samozrejme treba dodržať aby bol pokoj v rodine ako sa povie. Ale nemám rád otázky typu, kto ti dal právo vytiahnuť zbraň na druhého? no nikto. Keď som kokot ja tak je aj on. Vytiahol som ju aj ja naňho aj on na mňa. A ak je to naozaj zlá a nezmyselná vojna, tak potom padnú zasa len ľudia čo si aj tak mysleli že bojujú za dobrú vec a verili tomu. Takže nikto v podstate nie je vo vojne krutý a zlý. Je to dosť relatívne vieš. PS - chalani chceli najskôr asi od 2REPa počuť preto lebo si sa to prioritne pýtal jeho. Jeho si hľadal a našiel. Ale ver mi, že tí chalani vedia čo chcú a dám za nich aj posledné, aj ruku do ohňa. Poznáme sa. Verím im. Tak sa nezlosti za to že napísali čo napísali, lebo čakajú kým sa stane to čo si sám chcel. S pozdravom Zdravím aj všetkých správnych a starú partiu.

Majo (bez overenia) 28.7.2010 - 00:37

Tak počúvajte tú krásu. :) http://www.youtube.com/watch?v=c2bTX36Ok4o&feature=related

JAA (bez overenia) 28.7.2010 - 02:19

SALUT CHLAPI! MARKOO V PRVOM RADEE ,,AK SA JA NIEKOHO NIECO PYTAM ,,AUTOMATICKY POVIEM NAJPR SVOOJ NAZOR ,,ABY SI TEN CLOVEK ,,KTOREHO SI OSLOVIL,,SPRAVIL AKY TAKY NAZOR NA TEBA CHAPES ,,LEBO TY NA TO URCITE NEAKY NAZOR MAS ,,UPOZORNUJES NA NIECO ,,CO VLASTNE TAK JE"VYZERA, ALE NECHCES ABY TO TAK VYZERALO,,!SAM SI POVEDAL,,CHCES DISKUTOVAT,,ALE TY TUNA ZATIAL IBA KLADIES OTAZKY ?!A HRAJES NEAKU VYRADOVACIU HRY CI CO!!JE TO TROSKA SEBECKE NEMYSLIS ?AKY MAS NA TO TY NAZOR VLASTNE,,??CI MAS NEAKY??ALE TAK UVIDIME CO POVIE 2reP!SOM ZVEDAVY ..PYTAL SI SA SETKYCH A TERAZ K VECI ,, JE PRAVDAA,,ZE SETKO TO CO SA STALO V IRAKU,AFGANISTANE ATD,,CO CHODI V TELKEE,,JE IBA POJEBANA FRASKA,,ABY LUDI ZAVADZALI,,KAZDY VOJNOVY KONFLIK ,,CI SAMOTNA VOJNA MA DVA LISTY,,TO JE JASNEE,,JEDNA KTORU MA VLADA",DOVODY AKO ROPA,PROSTE CO SA NEDOSTANE DO TELKY!NA DRUHEJ STRANE ZAVADZAJU LUDI,,ABY IM VERILI,,ZE JE TO PRE ICH DOBRO,,PRI COM SI AJ TIE POJEBANE DVOJICKY ZHODILI SAMY,,SU NA TO DOKAZY!STRASIA LUDI TERORISTAMI ,,A TY PRI TOM IBA OPETUJU PALBUUU!!PROSTE IDE O TO,,ABY MALY PODPORU OD LUDI,,TAK SA IM SNAZIA NATLACIT KARELABY,,KEBY VEDELY LUDIA AKA JE PRAVDA,,VZNIKLA BY ASI OBCIANSKA VOJNAA ALEBO TAKE NIECO,,A TO PREDSA NIKTO NECHCE;) CO SA TYKA VECI ,,CO MISA ZENIE ROBIT TAKE VECI?!! VAZNE TAK BLBU OTAZKU SOM DLHO NEPOCUL,,!!A HOVOR SI CO CHCES.. V PRVOM RADE MUSIS MAT NEAKY DOVOD,,ABY SI VSTUPIL DO OZBROJENEJ ZLOZKY,,A TO MA KAZDY TEN SVOJ!"A IBA TY,A NA GESTAPE VEDIA AKY!! ,,CI NIEE?A KED NIEKTO UTEKA ZO SVOJHO STATUU ,,TAK MA NA TO SVOJ DOVOD,A SVOJMI SLOVAMI MOZE CELY SVOJ STAT JEBAT ,,A BERE TUU SANCU ,KTORU MU DAVA FRANCIAA,,NOVE OBCIANSTVO,,IDENTITA ZIVOT,DOBRODRUZSTVO!,TAK PRECO NIEE??!!A KED SI V BOJI ,,REAGUJES BEZ ZAUJATOSTI ,,JE TO V KODEXE ,,JE TO TVOJE POVOLANIE,,TAK NETREBA SA NAD TYM NEAKO POZASTAVOVAT,,KEBY TAKTO UVAZOVAL KAZDY LEGIONAR,,AKO TY!!KASARNE BY BOLI ASI PRAZDNEE (SMIIICH) JEDEN VYROK KTORY TU BOL UZ NESPOCETNE KRAD POVEDANY,,A ZOPAKUJEM HO NEPYTAJ SA MA KOLKYCH LUDI SOM ZABIL,,ALE KOLKYCH SOM ZACHRANIL ,, NIE KAZDY MOZE BYT LEGIONAR! SALUT !

Marko (bez overenia) 28.7.2010 - 14:04

Môj názor Som presvedčený o tom, že najväčšie zlo je OSN. Tak ako sa k tomu vyjadril "JAA". S tým úplne súhlasím. Až sa čudujem že keď má na to taký názor ako ja, že sa tam chystá. Mám na to teda názor taký, že tí "teroristi" (uvodzovky) len opätujú paľbu proti votrelcovi(OSN) ktorý prišiel na ich rodnú zem! Zobrať im ich ju. Skutočnými teroristami sú teda OSN až sa čudujem, že za to čo všetko im amerika robí, že sa nepoberú do USA a skutočne nezačnú robiť to čo sa o nich šíri. Asi sú chytrejší než sa zdá. Légia, je asi skutočne jediná armáda v OSN s takými výhradami aké si Majo povedal(len si to myslím), ale aj tak v konečnom dôsledku idú do toho afgánistanu a zabíjajú tam ľudí ktorí sa len bránia!!!!!!!!! V mene OSN. Majo nič v zlom ale si dosť naivný ak si myslíš že tam zomierajú len tí čo si mysleli že bojujú za správnu vec. Jednak tí bojovníci za správnu vec nakoniec zabíjajú brániaci ľud proti votrelcovi (naivnému alebo sebeckému) a jednak v tej vojne zomierajú aj ženy a deti. (a to v pomere mŕtvych možno 50:1(OSN)- to je však iba moje číslo...určite je väčšie) A hrať sa na záchrancu s takým pozadím aké tam je, to už má čo robiť s amerikanizmom(nepýtaj sa koľkých som...) JAA teda uznávaš že je to fraška. Mňa zaujíma čo ťa v tvojej mysli ospravedlňuje vtrhnúť na cudzie územie a zabíjať ľudí v mene nejakej organizácii ktorá klame? Nevravím že to robíš, ale asi s tým očividne súhlasíš. K tej blbej otázke. Myslím si že nech má človek akýkoľvek dôvod zdrhnúť z domu do legie, nemá žiadny ospravedlňujúci nárok tyranizovať nevinný ľud. Ten ma však ako som povedal nezaujíma(dôvod nástupu), pretože si myslím že ten dôvod je teda nepodstatný. Z tvojho vyjadrenia som si vzal nasledovné: "Štát sa na mňa vysral, idem niekam kde mi dajú druhú šancu a nech preto aj zabíjam nevinných." Správne? P.s. Ak je toto svet v akom žijem, tak tú občiansku vojnu jednoducho potrebujeme. Ona príde a ja sa bojím ľudí akých sú v armáde. Pretože budú využívaný na potlačenie revolúcie ktorá je aj pre nich. Ibaže u nich je to omnoho nebezpečnejšie. Vzoprieť sa nadriadenému a obrátiť sa ešte proti nemu... to už chce gule. A je to vo väčšom merítku takmer nemožné. Preto by sa mali vojaci informovať aby nás nepozabíjali. Len ma zaujíma čo vás (len tých informovaných) tam ženie robiť to.

Majo pre Marko (bez overenia) 28.7.2010 - 14:33

Ale ty sa tu pýtaš na voloviny teraz. Napísal si to za prvé tak ako keby každý legionár spravil 200 zárezov koľko mal obetí. A nie len legionár ale aj vojak obyčajnej regulárnej armády. S tou naivitou si ma neurazil je to len tvoj názor. Ale ja som presvedčený o tom že naivný nie som a presviedča ma o tom môj postoj k veci. To že pôsobí naivne je možno iná vec. Alebo som to tak podal. :) A k tomu amerikanizmu "nepýtajte sa koľkých som zabil..." to nemá s amerikanizmom čo do činenia. To sú slová človeka, Slováka, ktorý má viac skúseností s ľuďmi, vojnami a vie tú skutočnú pravdu lebo tam bol. Vie o čom hovorí. Vždy. Takže je to Slovák a viem že je na to hrdý. A pokiaľ si dobre pamätám tak má ťažké srdce na Američanov. Tak si nemýľ pojmy s dojmami. Amerikanizmus by bol keby JAA napísal že "umriem v boji proti medzinárodnému terorizmu". To je ešte len amerikanizmus. OSN ako taká je dobrá myšlienka. Ako aj každý režím ktorý je v našej krajine. Len záleží na tom aký ľudia sú tam. Poväčšine sú tam ľudia čo majú miesto centrálnej nervovej sústavy polyvinilchlorid. Teda gumu. Pri väčšom luxuse cez hlavu pretiahnutý ružový kondóm. Tak si zober príklad. Somálsko, 1991-1993 (možno 4). Chlapík si zmyslel že všetkú obživu svojej krajiny si nechá pre seba. Začal obchodovať. Ľudia umierali, bol tam hladomor. Umieralo sa tam. Najprv 10 000 potom 100 000 potom až niečo cez 400 000. OSN zakročila lebo to je už niečo ako genocída na civilnom obyvateľstve. Síce sa tam rozmohla potom kriminalita, ale to čaká každú jednu krajinu cez ktorú sa preženie vojnový konflikt. Ale Tyrana ztrhli z moci. Čo je na tom kurnik zlé? Ak nepochopíš, zatiaľ sa pokúsim popátrať po jednoduchšom živom príklade.

JAA (bez overenia) 28.7.2010 - 14:39

marko mas pravdu,,ze amerika je najvacsia zlooo ,,a ako majo povedal,,legia nieje ako oni,,iba s nima niekedy suhlasiaa ,,a to vse je v ramci niecohoo!!dajmu tomu solidarity a mieru!ty si moc skepticky k tomu zabijaniu pozeram ,,poviem ti to takto,,legia je nasadzovana v bojovych konfliktoch v prvych liniach ,,ale coraz viac je nazadzovana v mierovych misiach ,,kde sa ludom pomahaa,,stavaju im cesty a podobne veci,,ale to nikto nevydi!!ty hned ako pocujes slovo vojak vydis tusim smrt a zabijanie,,ale tak to niejee,,mozno kedysi ,,legionar tvoje poslanie je svataa,,i to za tu cenu najvysiuu ,,a v tomto je ta silaa ,,hrdost ,,spravny legionar ide do toho srdcom i telom,,je to rozkaz ktory musi vykonat ,,a v druhom rade je vycviceny tak ,,aby saaam prezil "a to ze musi zabyt neakeho mohamedaa ,inak on by zabil jeho ,,si myslim,,ze nieje az tak tragickee ,,ako tuna rozpravas! kazdy ked pocuje slovo legionar,,hned vydi zabijaka,,je to blbost,,dobre ,legionari su spickovo vycviceny,,ale preto,,aby v prvom rade samy prezili a plnily rozkazi ,,ktore dostanu od svojich velitelou,, nie raz som pocul vyroky legionarou,,ze za svojim velitelom by som isiel aj do pekla,nieco na tom budee;) ty ako vojak v prvom radee plnis rozkazi ,,a urcite v le niesu neaky zoldniery ci podobne veci! marko ty do legie nechod ,,nemas na to podla mna psychiku ,,a myslim,keby doslo iste k istemu by si cukol ,,alebo zomrel ,,ked si vojak urcite veci musia tebou iba prebehnut ,,a nie to rozoberat ,,preco toto takto ,,lebo kazdy by sa asi zblazil a konecmom dosledku sa legionari zaraduju medzi tvrdych chlapou ,,mozno tych najtvrdsich

Majo pre Marko (bez overenia) 28.7.2010 - 14:51

JAA ti to teraz super napísal. Ako sa patrí. Jedna z najchudobnejších a najteplejších krajín sveta. Kto im vybudoval infraštruktúru? Sami to nespravili. Boli to legionári z 13éme DBLE. Maroko. Alžírsko. Kto? Francúzi. Teda Francúzsky cudzinci. To že oni si to potom nevážili že budú mať slobodu, síce tú Francúzsku ale budú a začali ich napádať a masakrovať to nikto nevidí. Všetci vidia že Francúzi tam boli agresori. Chlape, divadlo si treba pozrieť aj spoza opony aby si skutočne videl ako sa to všetko robí. Máš v niečom dosť zastreté predstavy. A nie som tu ja ten kto je ten naivný. :) Nehnevaj sa ale nech je to ako to je, zdvihnime ruku kto ru je bez viny, a všetky ruky ostali dolu. To znamená že každý nesie svoj podiel viny. Každá strana. Aj mohamedáni ale aj OSN. A keď sa umiera, nerozlišuje sa kto m vinu väčšiu a kto menšiu, ale rozlišuje sa kto je ochotný a schopný tomu aspoň do určitej miery zabrániť. A práve taký ako je 2REP, teda legionári tomu zabraňujú. Ten tlmič, piest medzi dvoma stranami ako som ti spomínal.

Majo pre Marko (bez overenia) 28.7.2010 - 14:55

A ešte takto, tieto témy ja radšej rozoberám osobne lebo dnes už neverím moc internetu ani telefónu. A je to citlivá téma. A písaným slovom neviem toľko vystihnúť ako hovoreným. Takže ja som ti svoj názor na vec dal. Čo si z neho zoberieš je na tebe. ja som si aj z tvojho niečo zobral ale moc nesúhlasím. Ale je to vkusu, nevkusu a predkusu. :D

Majo pre Marko (bez overenia) 28.7.2010 - 15:00

Ak si na tom názorovo tak ako si tak choď do diplomacie a skús to robiť slovami a dohodami tú svoju predstavu. Ale ja, myslím si že aj JAA a Samarovič sú ľudia slova a činu. My to budeme riešiť na mieste. Vieš ako sa povie. Cukor a bič. Hádam pochopíš čo tým chcem povedať. My chceme ľuďom pomôcť na mieste tam kde to potrebujú a nie v kanclíku podpísať dohodu ktorá im má akože pomôcť. Ale ty na líniu asi nie si. Možno ani ja. Ale to nechám na tých čo robia nábor. :D Samaro, JAA hádam nevadí že som napísal teraz aj za vás ale tak hádam je to tak. :D

JAA (bez overenia) 28.7.2010 - 15:17

majo pohodaa ..si myslim,ze to je aj setkoo ,,co som"smee ,mu mohli na to povedat ,,som zvedavy este na misov nazor ,,ale tak myslim,,ze s nami bude aspon z casti suhlasit ..inac ako prazdninujes?chcem ist na baikoch niekam do hoor ,,nemas niekoho po ruka,za neaku chatuu ,,ze by sme sa tam porad spychli stara partiaa ,,mozna aj nas patron by konecne doletel (smiiic)ale musia byt velkee kopcee B)

Marko (bez overenia) 28.7.2010 - 16:02

Za svojím názorom si stojím a viem, že je správny. Neodsudzujem skutočné mierové misie ale také v podstate nepoznám. Stačí mi niečo o tých veľkých a svoj názor na to, kto diktuje armádam je jasný aj najväčšiemu skeptikovi pokiaľ má štipku rozumu. Chalani, ste ešte príliš zaslepení vaším snom. Tiež to bol aj môj. Ja som sa však nehanbil otvoriť oči hoci to bolelo. Som muž činu hoci to podľa tohoto asi tak nevyzerá. Príde čas kedy sa povstane. Môj veľký vzor Štefánik. Nebojte sa otvoriť oči a myslite aj srdcom chlapi. Nie ste len uniforma s číslom. Máte predsa svoju hlavu! Amerika sa už infiltrovala do celej infraštruktúry EÚ. Dôkazom je lisabonská zmluva. Niečo o nej si pozriete v dokumente ktorý nájdete medzi linkami v tej adrese čo zanechám. Dokument sa volá "End of nation" Toto som dal dokopy skoro všetko ja http://klasici.sk/node/431 Malo by vám to pomôcť na ceste za pravdou. Ďakujem vám za váš názor. Dostal som v podstate čo som chcel. Ešte ma zaujíma vyjadrenie 2Rep. Hádam sa od neho tiež niečo dozviem. S pozdravom Marko

Marko (bez overenia) 28.7.2010 - 16:07

Majo ...ešte som zabudol... Možno by si tam našiel aj odpoveď na tvoj problém s rukami.

samarovic. (bez overenia) 28.7.2010 - 23:40

Všetkých správnych chalanov zdravým !!! Jááj nenávidím písať dlhé vety a rozpisovať politologické debaty po nete ani to neviem nemám na to školu ani IQ ale zatnem zuby idem písať musím sa pridať ku kamarátom –starej sekcii- . Makro s tým amerikanizmom a nezmyselnej vojne nič neurobíš o tom sa dá polemizovať do sprosta a nekonečna , taký je proste dnešný svet a nebude už podľa mňa lepší . Tie otázky typu za čo bojuješ alebo čo ťa vedie k tomu aby si stlačil kohútik sú od teba provokatívne , každá minca ma dve strany ty stále evidentne vidíš len tu zlú ,nepriamo preferuješ názor že vojaci legionári sú vlastne zabijaci ,votrelci v cudzej krajine vraždiaci civilistov a deti prioritne chceš vedieť prečo chalan ktorého zaujíma FL chce byť zabijak . Neber to v zlom je to môj názor vidím že si inteligentný človek v žiadnom prípade by som si nedovolil ťa uraziť . Ale aspoň vidíš že títo chalani ako je Majo a JAA nemajú v hlavách nasrané a nie sú naivný ani ľahko ovplyvniteľný sú to správny chalani s vlastným a dobrým názorom na vec ktorý majú svoju víziu a nie je správne keď píšeš že sú zaslepený svojim snom !!! Je to ich sen nemôžeš predsa nimi takýmito rečami tu verejne opovrhovať . Vedia že tento svet nezmenia musia sa prispôsobiť chcú aby sa na nich ľudia pozerali s úctou ,rešpektom chcú sa niečo naučiť nájsť si kamarátov chcú byť nápomocný vidieť kus sveta ,krajiny ,národy ,nejdú bojovať proti niekomu nesrší z nich agresia chcú ísť pomáhať tam kde ich budú potrebovať . Našli čo sa im páči chcú a stotožňujú sa s kódexom cti legionára . Dávno vedia a nehanbia si otvoriť oči ako píšeš majú ich otvorené a dávno vidia ,vedia že tento celý svet je jedno podrbané divadlo toto im ani písať nemusíš , toto všetko viem lebo ich poznám . Samarovič

JAA (bez overenia) 29.7.2010 - 00:26

ZDRAVIM TA SAMAROO... TOTO JE PRESNE TA BOTKA ZA VSETKYM ,,CO TOMU CHYBALOO,,NEMAM ANI VIACEJ CO K TOMU POVEDAT,,LEBO SETKO TO JE PRESNE TAK AKO TO MA BYT,,A NIC TAM NECHYBA;)

Pridať nový komentár