Francúzska légia

mir 14.8.2007 - 21:26

História Francúzskej légie

francuzska legia

Máloktorý bojový zbor na svete je ovenčený takým množstvom mýtov a legiend ako Francúzska cudzinecká légia. Jej členmi sú dobrovoľníci, ktorí za sebou nechali svoje sociálne aj rodinné zázemie, pričom svoje úlohy plnia s odhodlaním, nad ktorým svet žasne.

Cudzinecká légia bola založená 9. marca 1831 rozkazom Ľudovíta Filipa, kráľa Francúzska. Bol to čas politických nepokojov a tento oddiel plnil úlohu ochrancu kráľovskej moci. Väčšinu dôstojníckeho zboru tvorili veteráni Napoleonovej Grand Armee a mužstvo predstavovalo národnostne pestrú zmes, v ktorej bola zastúpená celá Európa.

V Légii sa objavili aj francúzski regrúti, ktorí sa snažili uniknúť pozornosti miestnej polície. Boli to dobrovoľníci vo veku medzi 18. a 40. rokom, s pravým alebo prijatým menom. Kráľ správne predpokladal, že platení žoldnieri nebudú pri plnení rozkazov rozmýšľať o ich príčinách alebo politickej korektnosti. Légia bola po potlačení nepokojov v Paríži okamžite zapojená do bojov o Alžírsko.

V roku 1835 však tento bojový zbor prešiel pod španielsku kontrolu. Následne sa na rovnakom princípe vytvorila druhá Légia, ktorá získala a udržala pre francúzskeho kráľa Alžírsko, ktoré sa stalo na dlhý čas jej domovom. Vo svojej africkej misii plnili legionári dôležitú úlohu - udržiavali poriadok, potláčali povstania domorodých nomádskych kmeňov a kolonizovali Severnú Afriku. Budovali cestné komunikácie na rýchle presuny, púštne pevnosti a časom tu vzniklo aj mesto Légie - Siddi bel Abbés.

Česť a odvaha

Francúzska cudzinecká légia zdedila tradície žoldnierskych vojsk, ktoré využívali francúzski králi už v stredoveku - škótskej gardy Karola VII. alebo neskôr Napoleonových poľských kopijníkov. Farbami tejto elitnej časti vojska sú zelená a červená, ktoré používali Švajčiarske gardy slúžiace trónu bielej ľalie. Znakom a symbolom zároveň je granát, z ktorého vychádza sedem plameňov, pričom dva z nich sú ohnuté smerom nadol.

Vzťahy medzi tými, ktorí rozkazy vydávajú a tými, ktorí ich plnia, sú vybudované na veľmi vyvinutom „esprit de corps", založenom na niekoľkých jednoduchých princípoch: disciplína a česť, radosť z dobre vykonanej práce a oddanosť svojej minulosti. Heslom Légie je "Honeur et Valour" - Česť a odvaha. Po vstupe do Légie nastáva veľmi tvrdá selekcia. Mnohí kandidáti nevyhovejú buď zo zdravotných alebo morálnych dôvodov.

Legionár je zriedka anjel, ale nikdy nie zločinec. Každý nový člen je dobrovoľník, ktorý chce uniknúť svojej minulosti, osobnej alebo rodinnej kríze, vo svojom sociálnom alebo politickom živote. Príkladom posledného fenoménu je masívny príliv dobrovoľníkov z Alsaska po roku 1871, zo Španielska roku 1939 a z Východnej Európy po roku 1945. Pre ostatných, ktorí sa nechcú zmieriť s limitmi strednej vrstvy, Légia znamená možnosť dobrodružného života. Všetkých jej členov spája súdržnosť, spečatená disciplínou a rešpektom k tradíciám.

Francúzska légia v krymskom konflikte

Časom sa stala Légia bojovou silou, ktorá obhajovala záujmy Francúzska aj v tých najodľahlejších končinách. Bola zapojená do Krymskej vojny 1853 - 1856, kde zohrala hlavnú úlohu pri dobývaní Sevastopoľu. Zámerom Francúzov v tomto konflikte bolo pomôcť svojmu spojencovi, tureckému sultánovi, pri získaní prístupu k prieplavu medzi Čiernym a Stredozemným morom. Po počiatočných rýchlych víťazstvách sa 1. a 2. cudzinecký pluk pokúsil o dobytie opevneného prístavu Sevastopoľ, čo vyústilo do blokády, ktorá trvala rok. Légia kvôli chorobám a zlému počasiu už nemohla dlhšie čakať a padlo rozhodnutie podniknúť frontálny útok.

Prvý pokus sa nevydaril a jednotky sa museli stiahnuť s ťažkými stratami. Pokúsili sa o to znova, s rovnakým výsledkom. Napriek tomu sa nevzdali a skúsili to po tretí raz. Sevastopoľ padol 8. septembra 1855. Ďalšími bojiskami legionárov sa stali Taliansko (1859) a Mexiko (1863 - 1867). Práve tu sa 30. apríla 1863 odohrala jedna z najslávnejších bitiek, ktorá vstúpila do dejín ako synonymum cti a odvahy.

Bitka pri Camerone

Dňa 30. apríla 1863 3. kompánia Cudzineckého regimentu zabezpečovala bezpečný presun zásob po ceste medzi Vera Cruz a Pueblom. Počas pochodu do určenej pozície jednotku prepadla takmer tisícka mexických povstalcov. Kapitán Danjou, aby získal krytie pred nepriateľskou paľbou, presunul svoje mužstvo do opustenej haciendy Camerone, ktorú minuli pred niekoľkými minútami.

Kompánia mala šesťdesiatdva legionárov a troch dôstojníkov, ktorí mali čeliť mnohonásobnej presile Mexičanov. K haciende, kde sa legionári pripravovali na obranu, prišiel posol s ponukou čestnej kapitulácie. Na streche ležal seržant poľského pôvodu, ktorý mu vojensky stručne naznačil, čo si myslí o tomto návrhu. Tak sa spustil jeden útok za druhým, všetky však boli s ťažkými stratami odrazené. Napoludnie začala legionárom dochádzať munícia, nemali jedlo ani vodu. Podvečer bolo nažive už len päť obrancov, na ktorých číhala armáda nepriateľov. V tejto beznádejnej situácii legionári nasadili bodáky a podnikli útok. Keď dvoch z nich pri napredovaní k mexickej pozícii zastrelili, zasiahol mexický plukovník.

Opätovne ponúkol kapituláciu. Legionári súhlasili pod podmienkou, že si smú ponechať svoje zbrane. Plukovník, dojatý ich odvahou, odpovedal slovami: „Mužom ako ste vy, nemôžem nič odmietnuť." Tento deň, ktorý vstúpil do dejín ako Camerone, sa každý rok pripomína vo všetkých táboroch Légie a oslavujú ho s veľkým zápalom a pýchou. V Aubagne, kde sa koná slávnostná prehliadka, nesú na čele pochodujúceho regimentu drevenú ruku kapitána Danjoua. Tento boj, ktorého meno je na každej legionárskej vlajke, ostáva symbolom misie, ktorá sa plní až do úplného konca.

V zákopoch svetových vojen

Roku 1914 sa pluky Francúzskej Légie zúčastnili bitky o Artois, kde utrpeli ťažké straty. Boli zreorganizované a o mesiac neskôr znova ťažko porazené pri Givenchy. Nakoniec utrpeli legionárske pluky také ťažké straty, že ich museli v septembri 1914 rozpustiť a preformovať do novej jednotky. Takto bol vytvorený RMLE (Pochodový pluk cudzineckej légie), ktorého úlohou bolo prevýšiť v boji všetky ostatné jednotky. RMLE sa zúčastnil na mnohých bitkách francúzskych bojísk a stratil tisíce vojakov. Zvlášť sa vyznamenal svojím bojovým umením v zákopoch pri Remeši, kde legionári vyčistili štyri kilometre nepriateľských línií iba puškami, bajonetmi a granátmi. Ďalším úspechom bol Verdun, kde légia uspela v misii o znovuzískanie svojich starých pozícií. Nasledovala obrana parížskeho koridoru a Légia uspela opäť, hoci s veľkým stratami.

Francúzi začali svoju ofenzívu v júli 1918 a RMLE bol opäť v prvej vlne - takmer dva týždne si legionári presekávali cestu cez Hindenburgovu líniu. Počas 2. svetovej vojny, v júni 1940, jedenásty REI (Pechotný cudzinecký pluk) takmer vyhladili pri obrane pozícií vo Verdune. Tí, ktorí prežili, sa stali zajatcami. Väčšine sa ale podarilo ujsť a znovu zasiahli do bojov. Pluk však rozpustili. Trinásta DBIE (Podbrigáda Cudzineckej légie) písala dejiny pri Narviku a Bjerviku v Nórsku, ďalší úspech prezentuje slávne víťazstvo pri Bir-Hakaim v Líbii. Légiu znova zjednotili a pokračovala vo víťazných kampaniach v Tunisku, Taliansku, Provence a Nemecku.

V roku 1940 sa Thajsko, spojenec Japonska, pokúsilo anektovať Kambodžu. Légia túto hrozbu odvrátila, ale zbytočne, pretože politickou dohodou Kambodžu odovzdali pod thajskú správu. V oblasti ostala dislokovaná len jedna jednotka - 5. REI. Ďalšími rokovaniami sa podarilo zabrániť vojne na juhu, hoci nie nadlho. Legionárov, umiestnených v garnizóne Ha Giang, čoskoro zmasakrovali a ostávajúce dva batalióny vyrazili na pochod smrti smerom k čínskej hranici. V roku 1945, ešte predtým, ako sa zvyšky 5. REI dostali do Číny, vojna skončila. Nahradila ju však ďalšia, tentoraz vojna s Ho-či Mi-nom a jeho komunistami, ktorá mala trvať ďalších deväť rokov. V nej boli zastúpené všetky pluky Légie a najslávnejšími bojiskami boli Phu Tong Hoa, Koloniálna cesta 4, a slávne Dien Bien Phu.

Dien Bien Phu

Bol to najdlhší a najtvrdší zápas francúzskych expedičných síl na Ďalekom východe. 1. BEP uskutočnil výsadok v údolí Dien Bien Phu, zabezpečil oblasť a postavil základňu. Nasledovalo 169 dní konfrontácie s Viet Minh, po ktorých prišlo 57 dní pekla. Viet Minh zaujal pozície na svahoch, obkolesujúcich pevnostný systém, a začal ostreľovanie ťažkým delostrelectvom. Zásobovanie a prísun posíl bol možný len zo vzduchu. Pristávacia dráha bola zakrátko pod kontrolou nepriateľskej protileteckej paľby.

Na pomoc prišli nielen príslušníci parajednotiek, ale k obrane tejto pozície sa dobrovoľne hlásili aj muži bez parašutistického výcviku, hoci zoskoky sa často uskutočňovali v noci. Paralelne s obliehaním Dien Bien Phu prebiehala konferencia v Ženeve. Francúzske jednotky mali záujem udržať údolie, kým nepriateľ nepožiada o prímerie. Situácia však bola neudržateľná a 8. mája padla posledná pevnosť.

Dien Bien Phu prestalo existovať. Proti 15-tisíc legionárom a príslušníkom koloniálnych plukov stálo približne 100-tisíc nepriateľov, vyzbrojených ťažkou technikou. Dvetisíc obrancov padlo, 1 500 sa stratilo v akcii, 5 800 bolo ranených. Vyše 11-tisíc vojakov sa dostalo do zajatia, z ktorého sa po štyroch mesiacoch vrátilo živých len 3 290 mužov. Bola to politická katastrofa, ktorá znamenala koniec francúzskeho koloniálneho impéria vo východne Ázii. Druhý deň po páde Dien Bien Phu požiadali francúzski vyjednávači na ženevskej konferencii o prímerie. Pre légiu sa tým vojna v Indočíne skončila.

Boj o francúzske Alžírsko

Ešte skôr, ako sa mohli legionári zotaviť z bojov, ocitli sa v Alžírsku. Tentoraz bola ich nepriateľom Armáda národného oslobodenia. Pluky Légie, ktoré mali zabezpečiť pokoj v krajine, kde žilo množstvo Francúzov, sa aktívne zúčastnili v mnohých operáciách proti rebelom a plnili si povinnosť pri ochrane hraníc. Na základe politických rokovaní medzi prezidentom De Gaullom a predstaviteľmi vzbúrencov však Alžírsko v roku 1961 získalo nezávislosť a Légiu povolali do Francúzska. Légia, ktorá vnímala Alžírsko ako svoj domov a toto rozhodnutie ako zradu, sa vzbúrila. Pokus o prevrat však nevyšiel a 1. REP (Cudzinecký parapluk) rozpustili. Od roku 1962 až po súčasnosť sú oddiely bielych anjelov umiestnené na juhu Francúzska a na Korzike, ale aj v zámorí - v Djibouti, na Madagaskare, Tahiti a Francúzskej Guayane.

Légia si získala renomé pri výkone operácií v mnohých vojnou zmietaných oblastiach. V septembri 1990 vyslali tri pluky Cudzineckej légie do oblasti Perzského zálivu. Zmocnili sa letiska Al Salman, kde sa stretli len s malým odporom. Ich ďalšou úlohou bolo zabrániť ústupu Republikánskej gardy na západ. O tejto vojne sa hovorí ako o bleskovej vojne - skončila po sto hodinách boja na zemi, pričom v nej zahynuli len traja legionári. Pod velením Organizácie spojených národov Légia udržiavala poriadok v Mogadiši a zúčastnila sa aj na konflikte v Bosne, kde zvládla viacero tajných operácií.

Pri týchto akciách vedela Francúzska légia s veľkým efektom využiť materinský jazyk svojich vojakov. V oboch oblastiach boli len ľahké straty. Charakteristika Légie za približne stosedemdesiat rokov jej existencie, sa dá vyjadriť slovami literárneho velikána Antoina de Saint Exupéryho: „Vojak nie je mužom násilia. Nosí zbraň a riskuje svoj život za chyby, ktoré nespôsobil. Neoblomne dodržiava svoje slovo až do konca, i keď vie, že bude zabudnutý."

Majo pre 2REP (bez overenia) 4.8.2010 - 23:07

Ni idem študovať, veď sami to raz môže zísť. :) FAMAS som pozeral už dosťkrát. Ten už by som si možno aj vedel vyčistiť. Po teoretickej stránke zatiaľ. :) A s hentým. Nechcem šíriť ako píšeš zidealizované veci. Ale tak som zvedavý aký názor na to mate všetci vieš. Lebo každý v tom vidí niečo iné. A výborne si mi to napísal teraz. Vieš, ja sa s tým nestretávam ešte takto že v kritických situáciách. Ale takéto som od teba chcel. Ja sa chcem na tom naučiť. Nie tu polemizovať vieš. :) Tak to neber že tu chcem šíriť ideologistické a pacifistické úvahy o tom že nejaký Hadžík je alebo nie je vinný. :) S pozdravom Majo

Valér vysokoškolák (bez overenia) 5.8.2010 - 22:17

odpoveď pre ronina: áno ja by som chcel ísť.Neporadil by si mi čo mám robiť, ako sa mám pripraviť, prípadne aké to tam teraz je?A ktorý regiment by si mi doporučil najviac? Ďakujem ti za odpoveď.

HIO (bez overenia) 6.8.2010 - 07:58

[b]Boris pre HIO napísal:[/b] [quote]Počúvaj ty nafúkanec, čo tu urážaš toto forum a ľudí? Veď keď tu všetci len blabolime, tak čo tu hľadáš? Necky tu podľa teba píše blbosti? Viem kto si a od koho si sem dokvitol.Od tej fízlovky Aleny čo sa vyhrážala, že tu pošle českých legionárov, lebo len oni nám otvoria oči, ako to naozaj je.Tak vidím, že si z českých legionárov asi jediný kundovlez, lebo iní sa jej na to vykašľali a len ty tu machruješ. Nikto ťa tu nepozýval tak odpal a nevnucuj sa tu rovnako ako tá čúza. Tak hio, hijo končo, kým si živý a keď zdochneš, bude druhý![/quote] TAKZE,BORIS,NEVIM O CO TI JDE?JA NEVIM O KOHO JDE ? JEN JSEM DAL MOJE JMENO NA 123PEUPLE A UKAZALO ME TO ZE SE PISE O ME ZDE,TAK SI NECH TY TVOJE RECICKY PRO NEKOHO JINYHO,NEVIM KDO JSI,KDE JSI BYL A KOLIK JSI ODSLOUZIL.JA JSEM MEL ZA PARTAKA JEDNOHO SLOVAKA Z BLAVY A TEN BYL SUPER,TAKZE SI NECH TY TVOJE URAZKY PRO NEKOHO JYNYHO.ASI SI TAM NIKDY NEBYL,PROTOZE V LEGIJI KDYZ SE NA ZEPTAJI NA NARODNOST TAK SE REKNE :TCHECOSLOVAQUE !!!! TAK SI JDI ZAS HRAT NA VOJACKY ,OK!!!

HIO (bez overenia) 6.8.2010 - 07:59

[b]Majo pre HIO napísal:[/b] [quote]Asi si z tvojej poslednej vety spravím životnú prioritu a tebe postavím svätynu. Nechceš? :D[/quote] ZASE JEDEN CO SI NEDOKAE NIC PREDSTAVIT, BEZ SE DIVAT RADSI NA TELKU,NEEE RADSI SI HRAT NA PS3!!!

Majo pre HIO (bez overenia) 6.8.2010 - 08:28

Keď už tu toľko cituješ, aj ja mám niečo pre teba. HIO Re:Francúzska légia - 31/07/2010 09:44 VIDIM, ZE TADY BLABOLITE SAME NESMYSLI,BEZTE A UVIDITE Takže pochop jednu vec. Ak by sme tie nezmysli nepotrebovali, ako ešte nezaangažovaný dobrovoľníci alebo či už pre súkromné potreby alebo na rozvoj osobnosti a intelektu tak by sme to nerozoberali vieš? A aj tie pre teba zdanlivo nezmysli vždy prestaneme rozoberať keď niekto začne rýpať ako ty napríklad. Takže ja ťa prosím. Buď sa pripájaj v rámci témy, založ novú tému ktorá má zmysel alebo ak nie tak sa radšej kašli na to. OK? Ide len o to, o čo tebe na tomto fóre ide. Ak je tu tvoje meno, tak tu je. Ak ho tu nechceš, nepíš to nám ale adresuj správu adminovi alebo mu napíš mail že chceš vymazať správu z toho a oho dňa a hodiny. PS: bežte a uvidíte, to viem napísať aj ja. :) A to nie som legionár. :D S pozdravom a úctou Majo. (táto správa nie je písaná na spôsobenie rozporu ale na urovnanie určitých vecí. Je na tebe ako to zoberieš a ako zareaguješ najbližšie. Ľudia si o každom robia mienku z jeho slov a nie zo slov niekoho druhého. Tak držím palce ;) )

HIO (bez overenia) 6.8.2010 - 08:39

 AAAAA,NEKDO SE OZVAL,HMMMM,TAK O TOM PREMYSLIM,NECHAT SE "URAZET" OD NEKOHO TO BY JSI ASI ANI TY NEJAK NEPREKOUSNUL;ALE JAK SE RIKA "POTREFENA HUSA SE VZDYCKY OZVE", MEJ SE MAJO PS: BEZTE A UVIDITE - NA ROZDIL OD NEKTERYCH JSEM TO UDELAL, COURAGE

Majo pre HIO (bez overenia) 6.8.2010 - 11:48

Toto som čakal. Ale za prvé som ti napísal že to nie sú urážky a za druhé vyhrážky na mňa neplatia. Ale všetko OK. :) Neviem prečo si taký zaujatý voči mne/nám. :)

ronin (bez overenia) 6.8.2010 - 13:37

to valer: No neviem....Ja len co tu po forach vidim....Zajdi na specnaz.cz....Ja som cerpal vedomosti odtial....aspon skusit pojdem urcite.....Ty mas kolko rokov ???

Boris pre HIO (bez overenia) 6.8.2010 - 21:34

Počúvaj ty HIO, hijó Na vojačikov sa tu hráš iba ty. Keby si pozrel moje príspevky, tak by si zistil, že som vo FCL nebol. Ja sa nehrám na legionára, keď som tam nebol. Mám kamarátov legionárov, niektorí z nich sem prispievajú, tak preto sa tu občas zapájam a komunikujem hlavne s nimi. A nikdy som sa tu nenadúval ako ty, však ešte si sem len dokvitol a už ´tak o co go?´ Ja som tu, tak sa všetci predo mnou poserte... nie je ti kokotno? Taký typ človeka ako ty tu jednoznačne nemá čo hľadať.Čím si tu okrem pohrdavých urážok prispel? Čo hodnotné si tu napísal? Len urážaš a machruješ a zadrapuješ tu do každého. To je tvoje poslanie na tomto fóre? Chceš dosiahnúť to, čo sa nepodarilo fízlovke udavačke Alene? Ako že ju nepoznáš, čo dristáš, keď tu stále písala, že s tebou komunikuje? Na to sa tu odvolávala, dávala tu adresy na teba, tak koho tu oje...ávaš? Kto teda klame, ty či ona? Vyjadri sa jasne. Poznáš ju, alebo nie? A píšeš tu úplné sprostosti, pletieš tu ešte aj národnosť, nikto okrem tej udavačky tu s tým nemachroval, pletieš tu nejaké peuple123, nikto to tu ani nespomenul, čo ešte vymyslíš? Ty tu každého len posielaš hrať sa. A na čo sa tu teda hráš ty? Majo ti to veľmi dobre napísal.

nemo (bez overenia) 6.8.2010 - 22:20

ahoj forum :kiss: nadchadca sumrak, treba sa rozhodnut ..a veru ist skusit!:laugh: ved vojaci, ti ozaj cistym duchom vojaci, akych mozme poznat z po chuja hrdinskych pribehov /ti prezivsi :unsure: /, su prinajmensom cestni ludia. pre tuto vlastnost a este pre nesobeckost spolu s nezistnym sebaobetovanim su prirodzene vazeny! ..hned ma napada priklad kapitana korkorana :silly: hehe sledujem ta mile forum a tak si hovorim, ze su to viacmenej normalny ludia v tej legii...;) nech im pozdrav sprijemni den!B) ja ju vidim ako profesiu, pracu na cely aktivny zivot cloveka vskutku dobrodruha.. /skutocne sa citim??:lol:/ . nechce sa mi pripustat si nehodu, smrt, ved si xcem uzivat starobu! :laugh: ..mno a preto sa ta pytam ooo forum: da sa prezit, v tom zmysle najzakladnejsom, do dochodku? kolko je to rokov odsluzit, kolko asi e mesacne??? a co partie.. teda priatelia.. kolko ludi je vojakmi a kolko nie? bude s kym zaspominat na rok 2010? che :whistle: dakujem ti za priestor, ahoj forum!..hovada ne:evil:

samarovic. (bez overenia) 7.8.2010 - 00:10

Zdravým všetkých správnych chalanov !!! Majo , JAA nečítate maily ? alebo ? čo je s vami

JAA (bez overenia) 7.8.2010 - 14:34

zdravym vsetky hovadaaa ..:silly: iba tak v skratkee ,samaro uz som ti odpisal ,,neni problem ..davam sem jedno video,,neviem ci poznate parkur,,ale ty chlapci su borcii ,,a myslim,,ze by to malo aj dobree vyuzitie v armadeee ,,co poviete?? http://www.youtube.com/watch?v=WEeqHj3Nj2c&feature=related pozeram aj jejich treningy ,,je to na paradu podla mnaa,treba sa tam dobre prehrabat,,najdete vsetko :) chcem pocut vase nazoree,,a hlavne tvoj michal,,podla teba by to malo dobre vyuzitie v armadee ?podla mna hej ..;) salut!

JAA (bez overenia) 7.8.2010 - 14:43

este k tym amikom,,co michal spomynal,,ze ich nema nikto raad,,sa ani necudujem,,zivy priklad typickeho americanaa:laugh: :laugh: kokoti od maluckaa:evil: http://www.mojevideo.sk/video/3ebb/mama_mu_zrusila_hru.html http://www.mojevideo.sk/video/4382/pekne_sa_odvdacil_za_auto_k_narodeninam.html http://www.mojevideo.sk/video/443d/rozbil_gitaru.html http://www.mojevideo.sk/video/440a/mama_nejde_mikrovlnka.html neni nad bratsku laskuu:laugh: :laugh: ja mat takeho syna,zavesim ho gulami do prievanuu!!

Majo (bez overenia) 7.8.2010 - 15:17

http://www.mojevideo.sk/video/74f6/specnaz.html Očakávam názory a reakcie. Samarovic. máš mail. :)

2REP (bez overenia) 7.8.2010 - 16:12

Salut à tout (normální). JAA-myslím, že to umenie premiestňovania vzniklo práve tu, vo Francúzsku.Také mám informácie.Je to mladý šport, praktizujú ho mladí vyznávači adrenalínu a extraordinarity. Mne osobne sa to veľmi páči, svojim spôsobom mám k tomu blízko z môjho bývalého akrobatického lyžovania (len tam som si pomáhal pri saltách a pod. lyžami, tu sa tí chalani spoliehajú len na nohy a ruky). Máme tu pár chalanov, čo to praktizovali v civile a myslím, že v LE sa to výborne zíde, dovolím si tvrdiť ešte viac, ako niektoré druhy bojového umenia. Samozrejme u legionárov z bojových regimentov a zaradenia. Kuchári z Aubagne by to pri hrncoch uplatnili asi ťažko.Teda okrem voľného času. Niečo z toho som si dokonca aj vyskúšal a zdalo sa mi to úžasné. Treba len dávať pozor na kĺby, lebo tie pri tom strašne trpia, ale to je pri väčšine športov. Ak sa človek naučí správne tlmiť nárazy, dopady a pády, všetko je potom v poriadku. A pochopiteľne-nepreceňovať svoje sily a schopnosť. Ale u teba (vzhľadom k tvojim zámerom) by som trénoval aj to, čo som ti písal v maili. Inak tie videá sú dobré na pobavenie, je to ale recesia. A súhlasím s názorom, že mať takého syna tak by som ho poslal na galeje, aby „sa našiel“. Majo – samopal Apajev APS je dizajnovo a mechanizmom kópia sovietského výsadkárskeho samopalu Sudajev (cal 7,62). Teda až na adaptér pre reverzný tlak plynov. Cal.5,66 je o len 0.06 mm väčší ako puška M16 americkej pozemnej výzbroje. Ak si zoberieme do úvahy, že tieto zbrane sú určené pre potápačov, resp špeciálne UW komandá, teda na streľbu pod vodou, resp. z vody, sú to dobré veci na bojové použitie. Podotýkam, ale vývojovo staré! Existujú viac ako 15 rokov. Ak si ale zoberieme do úvahy odpor vody, účinná streľba do 45 metrov je úctyhodná. Pištoľ SPP je kalibru vzduchovky, teda 4,5 mm.Tiež oceňujem jej funkcie. Obidve zbrane sú strelkový typ zbraní, teda náboj je v podstate šípka, šíp,(dlžka náboja je 15 cm) ako napr. z minikuše. Môj osobný názor je, že sú to veľmi dobré zbrane s ohľadom na spôsob ich použitia. Nemo- teba teda o pol jedenástej večer riadne kopla múza... smíiich. Neviem, či to bol pokus o umelecký prednes v odbore poézie a prózy v štýle nihilistickej recesie, ale ja osobne som sa na tom pobavil super. Tak prihoď ešte niečo podobné, je to fajn na rozptýlenie. Hlavne teraz, keď tu vidím zase nejaké škriepky.Tiež zdieľam názor, že kto tu nechce prispievať ako normálny človek, či už odborne, teda k téme LE, alebo aspoň srandou, a fakt chce len tu mútiť vodu, nech to radšej skúsi inde a nechá toto fórum na pokoji. A bude pokoj na obidvoch stranách. Ako sa hovorí - ... à bon entendeur salut, á sot... Doteraz sme si so všetkými takýmito poradili a poradíme si aj teraz, aj do budúcna, keď to bude potrebné. Baby- máš mail, tak aj keď viem, že už sem nechodíš, ak náhodou, pozri si mail. Michal/2REP

JAA (bez overenia) 7.8.2010 - 17:19

tak taak ..vzniklo to vo francuzkuuu ,,skodaa len ,,ze sa to necvici niekde v mojom okoli,,ale tak niektore veci sa daju trenovat aj doma,,a myslim,,ze maju nieco do sebaa ,, a nieje na skodu ich cvicit B) vyzera to tak jednoduchoo ,,a pri tom to je take narocnee:evil: a v legii sa to urcite zidee,,o tom nepochybujem,,uz iba ta fyzicka sama o sebee je mooc dobraa! napisem ti do mailu nieco

Majo pre JAA (bez overenia) 7.8.2010 - 17:36

Le Parkour sa dá na Slovensku trénovať už v dosť pokročilom štádiu. :) Či už v Bratislave, Nitre alebo aj v Košiciach sú dosť skúsený ľudia ktorý zakladajú svoje teamy ale aj školy. Teda organizujú tréning. Dosť často sa to trénuje s umeniami ako capoeira. :) Už treba len popátrať kde, kto a ako to robí. Super vec to je. Odporúčam pozrieť videá od David Belle alebo Cyril Raffaeli. Obaja Francúzi. Hrali aj vo filme Okrsok 13 ak si videl. To sú priekopníci freeruningu aj le parkouru. S pozdravom

JAA pre MAJOO (bez overenia) 7.8.2010 - 18:08

JASNE ..VYDEL SOM SETKY DIELI OKRSKU ,,VAZNE JEDNY Z NAJLEPSICH FILMOU VOBEC!!AKO VIEM ZE SA TRENUJU AJ NA SVK,,ALE NIE NIEKDE BLIZKO PRI MNEE ,,MUSEL BY SOM CESTOVAT ,,A TO NIEJE ONOOO ,,ZABRALO BY TO VELA CASU A TO SI NEMOZEM DOVOLIT ;)

Majo (bez overenia) 7.8.2010 - 18:46

http://www.youtube.com/watch?v=6V9VV6IW4k8&feature=player_embedded A čo hovoríte na toto? :)

nemo (bez overenia) 7.8.2010 - 22:57

ahoj, zvlast ahoj 2rep, nieco 4u na pobavenie:silly: > neslo o nihilizmus to nie je moja parketa, zasady mam, uznavam a respektujem...podla mna by uniformita spravila svet lepsim. samozrejme by sa clovek musel vzdat svojej sebeckej individuality a pracovat v prospech verejny namiesto sukromneho.. bezuzdnost dnesnych konzumentov ma rozculuje..neva. ak mozes odpovedz na otazky, s ktorymi som sa toto ctene forum obratil:) . myslim, ze su zasadne pre proces rozhodovania /legia ano nie/ cloveka, ktory pred nicim neuteka, nevstupuje kvoli zoldu, ale z pasie. vidi v tom vhodne zamestnanie a nie iba chvilkovy ulet. pritom rozmysla aj racionalne /nie velmi, len troskuu/. snazi sa zistit aka je sanca, ze mu v pripade prezitia prepne, ako sa o neho matka legia postara v starobe a ci tam su podobne zmyslajuci lads. diks, ahoj

Majo pre ronin (bez overenia) 8.8.2010 - 18:21

Ty si asi nepochopil čo ti naznačoval Valér vysokoškolák že? :) Čítal si fórum vôbec? :)

ronin pre majo (bez overenia) 8.8.2010 - 18:36

Tak cital....Je tu 203 stran....Kazdu 20-tu som pozrel :)....Ale ako, ja sa Vas vazne pytam....Kopa ludi tu podava e-maili, ze tam maju kamosa a dristy....Ked clovek napisem nikto neodpise....Dakujem za kazdy rozumny prispevok....

Majo pre ronin (bez overenia) 8.8.2010 - 19:37

Tak ja ti radím jednu vec. Prečítaj si fórum potom sa na niečo pýtaj a píš niekomu maily. :D Budeš úspešnejší. Ale možno sa už ani nikoho nebudeš musieť nič pýtať.

Paldo (bez overenia) 8.8.2010 - 21:44

Chcem vas vsetkych pozdravit 2REP, majo JAA a spol ... Obvzlast chcem podakovat 2REP, 2rep! a 1REC... Hlavne teba 2REP aj vdaka tvojim radam skusenostiam som sa rozhodol stat sa clenom tejto elitnej rodiny...sledujem tot forum uz dlhsie ku ktoremu ma doviedol majo :)... ak vsetko pojde ako ma tak by som chcel vstupit cca o 2 mesiace... 2REP ak budes mat cas mal by som par ani nie otazok ale skor by som chcel pocut nazor na par veci a vediet tvoj pohlad na vec s pozdravom moj e-mail: paldo0273@gmail.com

2REP pre nemo (bez overenia) 8.8.2010 - 21:49

Dobre Nemo, pokúsim sa odpovedať k tvojej spokojnosti.Teda aspoň dúfam, keďže tvoja fantázia, či skôr predstavivosť nič nezaostáva za tvojim nickom (či skôr za predstavivosťou tvorcu toho mena a literárnej postavy). 1. V tom najzákladnejšom zmysle sa určite do dôchodku prežiť dá (je to aj môj zámer). Stačí brať LE tak ako to sám píšeš- teda ako profesiu, prácu na celý aktívny život. Ja dodávam -aj ako druhý domov. Legio Patria Nostra – Légia, si vlasť naša. Ťažko je mi sa k tomu takto vyjadriť - ono sa to slovami vyjadriť nedá. Je to pocit- a ten treba prežiť. 2. Oficiálne je zatiaľ nárok na výsluhový dôchodok po odslúžení 15 rokov a jeden deň. Onedlho to bude viac, uvažuje sa 17, 20, aj viac, uvidí sa, ale viem,že sa na tom intenzívne pracuje. Sú ľudia, ktorí slúžia 30 rokov, viac, a viem, že chcú ostať dovtedy, kým im to Légia umožní. A to závisí od veľa vecí, rozpísal by som to na 2 strany. Koľko EUR? Od základného platu až po strop (viď tabuľky na site officiel, alebo site de recrutement).Pre každého je to iné, záleží na veľa faktoroch, kde slúžiš, ako dlho slúžiš, v akej hodnosti, či na kontinente, alebo mimo neho, atď, atď....Už sa tu o tom tiež popísalo dosť, ale nechcem ťa odbiť len odkazom na stránky, alebo staršie príspevky- čiže vo všeobecnosti sa zarába určite viac ako bežný človek-mladý chalan na SVK (myslím priemerný plat tam máte nejakých 700 EUR mesačne).Samozrejme pokiaľ nie si nejaký vydrbaný synáčik zbohatlíka, mafiána, alebo politika-ale takí sa sem nehrnú, na to sú príliš pohodlní.To asi len v ojedinelých prípadoch-buď z frajeriny, alebo ak nad nimi visí Damoklov meč zákona a ocko, mamička a ich známi to nedokážu ututlať a vybaviť.Takí však buď sú vrátení späť, lebo neprejdú, ak prejdú, sú to potom nádejní (99%) dezertéri. Viac sa zarobí na opexoch (misie, podľa náročnosti- niekedy aj dvoj, trojnásobok bežného žoldu), tournantoch, trochu málo viac na séjouroch. 3. Partie a ľudia- poznáš to porekadlo -“vrana k vrane sadá a rovný rovného si hľadá“ ? Tak je to aj tu. Len my sa za „vrany“ nepokladáme. A myslím, že ani drvivá väčšina repmanov nenazýva príslušníkov iných regimentov „vranami“. A názory nafúkancov nikoho nezaujímajú, možno tak im rovných. Vojakmi sú tí, ktorí sem prišli s´obliger corps et biens, teda byť vojakmi telom aj dušou. Aspoň u mňa je toto vojak-legionár. Toujours digne mais modeste. A s takými je vždy na čo zaspomínať. Nielen na rok 2010.Je dôvod s nimi udržiavať priateľstvá na celý život, pomáhať si... Skôr ma niekedy trápi to, koľko legionárov je ľuďmi a nie koľkí ľudia sú legionármi. S tou uniformitou v tvojom ponímaní takmer súhlasím. Ten vstup do LE „ z pasie“ chápem tak, že ťa nič nenaháňa, negniavi. Išiel by si teda uvoľnený, s vyrovnanou psychikou a to je veľmi dôležitá vec.Takí tiež prejdú.To je jeden koniec extrému. Lebo na tom opačnom konci sú tí, pre ktorých je LE jediné riešenie a chcú sem za každú cenu, podriadia tomu cieľu všetko, tak sa správajú a je to na nich aj vidno. Tí tiež prejdu s väčšou pravdepodobnosťou. Častejšie ako tí žoviálni. Aspoň za mojich čias to tak bolo. O legionárov na dôchodku sa LE stará, ak to potrebujú. BARLE, FSALE, IILE v Puyloubier, ale aj iné formy zaangažovania tých, čo sú au repos forcé, a čo to potrebujú a požiadajú o pomoc v tomto smere. Takže žiadne obavy, matka Légia ti nedá zahynúť. Stačí ti to takto? To aby som neskĺzol do filozofickej roviny, najradšej ostávam v realite, nech bude akokoľvek tvrdá. Salut (teda po tvojom ahoj), 2REP

2REP pre Paldo (bez overenia) 8.8.2010 - 21:56

Salut Paldo, Ďakujem, vážim si to. Neviem, aký názor a hlavne na čo, alebo z akej oblasti chceš vedieť odo mňa.Otázky, ako píšeš to nie sú. Ak to nie je osobného charakteru, napíš to aj sem, možno, že ten môj názor bude zaujímať aj ostatných chalanov. Len musím vedieť, o aké moje názory ti ide. 2REP

2REP pre Majo (bez overenia) 8.8.2010 - 22:01

Salut Majoslav.Smíííích Tak tu zase musím ja napísať to, čo ty nemovi- máš štýl Majo.A čím ďalej, tým viac sa mi páči, chlape! Bravo!!! Myslím tá odpoveď roninovi. Jasne, stručne, zrozumiteľne. Len mám obavy, že ten chalan (nech sa neurazí) to ani tak nepochopí. Mišo

Majo pre 2REP (bez overenia) 8.8.2010 - 22:06

Tak ak toto nepochopí, a do tej légie pôjde, a prejde, tak potom odtiaľ začnú legionári utekať do OS SR. :) Ale mne sa strašne páčilo ako si srandu spravil Valér. :D Ešte som to nemal ani prečítané a už som sa smial. A potešene očakával aká bude jeho reakcia. Nie som zlomyseľný ale hento mi už na smiech bolo. Nech sa na mňa nikto nehnevá. :) A aj ja ťa zdravím a aj všetkých správnych chalanov. SALUT!!!

Paldo (bez overenia) 8.8.2010 - 22:15

Salut 2REP Vies skor sa stale neviem rozhodnut ktory regiment... ako jasne doteraz som bol rozhodnuty uplne do 2rep ale s odstupom casu ako som aj cital na tomto fore tak sa tiez priklanam k 2reg jasne viem ze to je na mne...chcem sluzit v najlepsej armade a v najlepsej jednotke (GCP) to si aspon myslim ja ze k nim patri... viem asi mam vysoke ciele... ale chcem byt sucastou rodiny a byt prinosom pre LE a to v co najvacsej miere... troska mam akurat tak strach z jazyka...

Majo pre 2REP (bez overenia) 8.8.2010 - 22:56

a pre ostatných ktorých by to mohlo zaujímať. :) http://www.youtube.com/watch?v=aD7RFkkESgc&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=Jf0zf4hc-tc&feature=related

2REP pre Maja (bez overenia) 8.8.2010 - 23:24

Aaaa,do pitvora! Smííích. Predbehol si ma, Majko.Už dlhšie sa chystám upozorniť na nože a techniky s nimi. No čo, bol si rýchlejší, patrí ti uznanie.Tak JAA už nemusím nič odporúčať naviac. Niečo skromne pridávam aj ja. http://www.youtube.com/watch?v=PfflUllkWsw&NR=1 Inak tú iróniu Valéra som pochopil rovnako ako ty.Nepochopil to len ronin. Asi by mal konečne nájsť svojho pána.Smííích. Mišo P.S. A už aj spať, ráno budeme všetci ako omáčky.Smíích

Majo pre 2REP (bez overenia) 8.8.2010 - 23:32

No mi s tým spánkom niečo hovor. To ma asi ešte nepoznáš. Ja a moja nespavosť. :D A to o 3 ráno vstávam zasa. :D Rád by som ale žiaľ to nepôjde. :D

2REP pre Palda (bez overenia) 8.8.2010 - 23:37

Ešte krátko pre teba, lebo si tu síce nový, ale píšeš k veci.Pozri Paldo, žiaden cieľ nie je vysoký, ak ti za to stojí.Treba len za ním ísť.Pri troche snahy sa dokonca on pohne smerom k tebe. Vieš, takto ti je ťažké radiť, ktorý regiment.Treba aspoň vedieť vek, prostredie, odkiaľ človek pochádza,na čo má, na čo nemá, k čomu inklinuje.Nejaké záľuby. Ak si myslíš, že toto sú citlivé informácie a nechceš ich sem napísať, vyjadri sa, dáme to cez mail. Ale jedno ti radím už teraz- jazyk je obrovská výhoda,v súčasnosti zvlášť.Tak sa rýchlo začni učiť. Komandá majú aj iné pluky, nielen 2.Rep, ale je pravdou, že GCP je elita elít.A dostávajú sa do neho len tí najlepší. 2.REG je ale dlhodobo v kurze, nielen čo do podmienok.A kto by tvrdil opak, klame. Salut,et bonne nuit, 2REP

Majo (bez overenia) 8.8.2010 - 23:38

Nože sú sranda, ale totok. :D Ten istý chalanisko. http://www.youtube.com/watch?v=lyGPwtXtO18&feature=channel

2REP pre Maja (bez overenia) 8.8.2010 - 23:42

Skús navíjať šnúrku so závažím na zápästie, pamätáš? Smííích. Ubezpečujem ťa, že tu by si problémy so zaspatím nemal.Skôr so zobúdzaním. Taaak, a večierka,do postele, ale už aj... Bonne nuit aj tebe. Mišo

Majo (bez overenia) 8.8.2010 - 23:44

Merci beaucoup, Tak dobrú noc aj tebe a aj ostatným čo už majú polnoc. No tomu verím že by som zaspal ako kojenec. Ale hádam aj to bude. :D Tak s pozdravom, Majo.

ronin pre Majo (bez overenia) 9.8.2010 - 00:56

Jasne...Forum som necital...Uz chapem Valera :laugh: :laugh: ....Myslim, ze ked to docitam, nebude sa na co pytat:).....Thanx to 2REP: Ja ludi nezaskatulkujem, pokial ich nepoznam ;)

nemo (bez overenia) 9.8.2010 - 01:28

ahoj, dakujem za doslova vycerpavajucu odpoved, k mojej uplnej spokojnosti 2rep. info od teba si vazim o to viac, ze ich dava fundovany clovek, sudiac podla tu popisanych prispevkov. dotkol si sa vsetkeho o com som xcel ziskat nahlad a vlastne si mi potvrdil moju intuitivnu mienku. ostavam s pozdravom, zdar foru. ahoj

Valér vysokoškolák (bez overenia) 9.8.2010 - 10:22

Zdravím páni, Majo, ani ja nie som zlomyseľný ale na hrubu dieru hruba záplata.Ten chalan si o to koledoval aj keď ja proti nemu nič nemám.Tak hlavne, že to už pochopil. Inak 2REP-som si prečital tvoju odpoveď pre nema, tak sa mi to veľmi páčilo.Vidím , že v LE sú fakt aj inteligentní ľudia,keby že viem, že sa dostanem pod tvoje velenie, tak neváham hodinu.Ber to prosim ťa len ako uznanie ja nikomu do r..i neleziem. A čo som čítal staršie príspevky, tak my sme ti skoro aj krajania. No páni, začína to tu mať konečne zase normálnu formu tak ak nič proti, zapojím sa častejšie. Majte sa všetci. Valér.

Pridať nový komentár