Francúzska légia

mir 14.8.2007 - 21:26

História Francúzskej légie

francuzska legia

Máloktorý bojový zbor na svete je ovenčený takým množstvom mýtov a legiend ako Francúzska cudzinecká légia. Jej členmi sú dobrovoľníci, ktorí za sebou nechali svoje sociálne aj rodinné zázemie, pričom svoje úlohy plnia s odhodlaním, nad ktorým svet žasne.

Cudzinecká légia bola založená 9. marca 1831 rozkazom Ľudovíta Filipa, kráľa Francúzska. Bol to čas politických nepokojov a tento oddiel plnil úlohu ochrancu kráľovskej moci. Väčšinu dôstojníckeho zboru tvorili veteráni Napoleonovej Grand Armee a mužstvo predstavovalo národnostne pestrú zmes, v ktorej bola zastúpená celá Európa.

V Légii sa objavili aj francúzski regrúti, ktorí sa snažili uniknúť pozornosti miestnej polície. Boli to dobrovoľníci vo veku medzi 18. a 40. rokom, s pravým alebo prijatým menom. Kráľ správne predpokladal, že platení žoldnieri nebudú pri plnení rozkazov rozmýšľať o ich príčinách alebo politickej korektnosti. Légia bola po potlačení nepokojov v Paríži okamžite zapojená do bojov o Alžírsko.

V roku 1835 však tento bojový zbor prešiel pod španielsku kontrolu. Následne sa na rovnakom princípe vytvorila druhá Légia, ktorá získala a udržala pre francúzskeho kráľa Alžírsko, ktoré sa stalo na dlhý čas jej domovom. Vo svojej africkej misii plnili legionári dôležitú úlohu - udržiavali poriadok, potláčali povstania domorodých nomádskych kmeňov a kolonizovali Severnú Afriku. Budovali cestné komunikácie na rýchle presuny, púštne pevnosti a časom tu vzniklo aj mesto Légie - Siddi bel Abbés.

Česť a odvaha

Francúzska cudzinecká légia zdedila tradície žoldnierskych vojsk, ktoré využívali francúzski králi už v stredoveku - škótskej gardy Karola VII. alebo neskôr Napoleonových poľských kopijníkov. Farbami tejto elitnej časti vojska sú zelená a červená, ktoré používali Švajčiarske gardy slúžiace trónu bielej ľalie. Znakom a symbolom zároveň je granát, z ktorého vychádza sedem plameňov, pričom dva z nich sú ohnuté smerom nadol.

Vzťahy medzi tými, ktorí rozkazy vydávajú a tými, ktorí ich plnia, sú vybudované na veľmi vyvinutom „esprit de corps", založenom na niekoľkých jednoduchých princípoch: disciplína a česť, radosť z dobre vykonanej práce a oddanosť svojej minulosti. Heslom Légie je "Honeur et Valour" - Česť a odvaha. Po vstupe do Légie nastáva veľmi tvrdá selekcia. Mnohí kandidáti nevyhovejú buď zo zdravotných alebo morálnych dôvodov.

Legionár je zriedka anjel, ale nikdy nie zločinec. Každý nový člen je dobrovoľník, ktorý chce uniknúť svojej minulosti, osobnej alebo rodinnej kríze, vo svojom sociálnom alebo politickom živote. Príkladom posledného fenoménu je masívny príliv dobrovoľníkov z Alsaska po roku 1871, zo Španielska roku 1939 a z Východnej Európy po roku 1945. Pre ostatných, ktorí sa nechcú zmieriť s limitmi strednej vrstvy, Légia znamená možnosť dobrodružného života. Všetkých jej členov spája súdržnosť, spečatená disciplínou a rešpektom k tradíciám.

Francúzska légia v krymskom konflikte

Časom sa stala Légia bojovou silou, ktorá obhajovala záujmy Francúzska aj v tých najodľahlejších končinách. Bola zapojená do Krymskej vojny 1853 - 1856, kde zohrala hlavnú úlohu pri dobývaní Sevastopoľu. Zámerom Francúzov v tomto konflikte bolo pomôcť svojmu spojencovi, tureckému sultánovi, pri získaní prístupu k prieplavu medzi Čiernym a Stredozemným morom. Po počiatočných rýchlych víťazstvách sa 1. a 2. cudzinecký pluk pokúsil o dobytie opevneného prístavu Sevastopoľ, čo vyústilo do blokády, ktorá trvala rok. Légia kvôli chorobám a zlému počasiu už nemohla dlhšie čakať a padlo rozhodnutie podniknúť frontálny útok.

Prvý pokus sa nevydaril a jednotky sa museli stiahnuť s ťažkými stratami. Pokúsili sa o to znova, s rovnakým výsledkom. Napriek tomu sa nevzdali a skúsili to po tretí raz. Sevastopoľ padol 8. septembra 1855. Ďalšími bojiskami legionárov sa stali Taliansko (1859) a Mexiko (1863 - 1867). Práve tu sa 30. apríla 1863 odohrala jedna z najslávnejších bitiek, ktorá vstúpila do dejín ako synonymum cti a odvahy.

Bitka pri Camerone

Dňa 30. apríla 1863 3. kompánia Cudzineckého regimentu zabezpečovala bezpečný presun zásob po ceste medzi Vera Cruz a Pueblom. Počas pochodu do určenej pozície jednotku prepadla takmer tisícka mexických povstalcov. Kapitán Danjou, aby získal krytie pred nepriateľskou paľbou, presunul svoje mužstvo do opustenej haciendy Camerone, ktorú minuli pred niekoľkými minútami.

Kompánia mala šesťdesiatdva legionárov a troch dôstojníkov, ktorí mali čeliť mnohonásobnej presile Mexičanov. K haciende, kde sa legionári pripravovali na obranu, prišiel posol s ponukou čestnej kapitulácie. Na streche ležal seržant poľského pôvodu, ktorý mu vojensky stručne naznačil, čo si myslí o tomto návrhu. Tak sa spustil jeden útok za druhým, všetky však boli s ťažkými stratami odrazené. Napoludnie začala legionárom dochádzať munícia, nemali jedlo ani vodu. Podvečer bolo nažive už len päť obrancov, na ktorých číhala armáda nepriateľov. V tejto beznádejnej situácii legionári nasadili bodáky a podnikli útok. Keď dvoch z nich pri napredovaní k mexickej pozícii zastrelili, zasiahol mexický plukovník.

Opätovne ponúkol kapituláciu. Legionári súhlasili pod podmienkou, že si smú ponechať svoje zbrane. Plukovník, dojatý ich odvahou, odpovedal slovami: „Mužom ako ste vy, nemôžem nič odmietnuť." Tento deň, ktorý vstúpil do dejín ako Camerone, sa každý rok pripomína vo všetkých táboroch Légie a oslavujú ho s veľkým zápalom a pýchou. V Aubagne, kde sa koná slávnostná prehliadka, nesú na čele pochodujúceho regimentu drevenú ruku kapitána Danjoua. Tento boj, ktorého meno je na každej legionárskej vlajke, ostáva symbolom misie, ktorá sa plní až do úplného konca.

V zákopoch svetových vojen

Roku 1914 sa pluky Francúzskej Légie zúčastnili bitky o Artois, kde utrpeli ťažké straty. Boli zreorganizované a o mesiac neskôr znova ťažko porazené pri Givenchy. Nakoniec utrpeli legionárske pluky také ťažké straty, že ich museli v septembri 1914 rozpustiť a preformovať do novej jednotky. Takto bol vytvorený RMLE (Pochodový pluk cudzineckej légie), ktorého úlohou bolo prevýšiť v boji všetky ostatné jednotky. RMLE sa zúčastnil na mnohých bitkách francúzskych bojísk a stratil tisíce vojakov. Zvlášť sa vyznamenal svojím bojovým umením v zákopoch pri Remeši, kde legionári vyčistili štyri kilometre nepriateľských línií iba puškami, bajonetmi a granátmi. Ďalším úspechom bol Verdun, kde légia uspela v misii o znovuzískanie svojich starých pozícií. Nasledovala obrana parížskeho koridoru a Légia uspela opäť, hoci s veľkým stratami.

Francúzi začali svoju ofenzívu v júli 1918 a RMLE bol opäť v prvej vlne - takmer dva týždne si legionári presekávali cestu cez Hindenburgovu líniu. Počas 2. svetovej vojny, v júni 1940, jedenásty REI (Pechotný cudzinecký pluk) takmer vyhladili pri obrane pozícií vo Verdune. Tí, ktorí prežili, sa stali zajatcami. Väčšine sa ale podarilo ujsť a znovu zasiahli do bojov. Pluk však rozpustili. Trinásta DBIE (Podbrigáda Cudzineckej légie) písala dejiny pri Narviku a Bjerviku v Nórsku, ďalší úspech prezentuje slávne víťazstvo pri Bir-Hakaim v Líbii. Légiu znova zjednotili a pokračovala vo víťazných kampaniach v Tunisku, Taliansku, Provence a Nemecku.

V roku 1940 sa Thajsko, spojenec Japonska, pokúsilo anektovať Kambodžu. Légia túto hrozbu odvrátila, ale zbytočne, pretože politickou dohodou Kambodžu odovzdali pod thajskú správu. V oblasti ostala dislokovaná len jedna jednotka - 5. REI. Ďalšími rokovaniami sa podarilo zabrániť vojne na juhu, hoci nie nadlho. Legionárov, umiestnených v garnizóne Ha Giang, čoskoro zmasakrovali a ostávajúce dva batalióny vyrazili na pochod smrti smerom k čínskej hranici. V roku 1945, ešte predtým, ako sa zvyšky 5. REI dostali do Číny, vojna skončila. Nahradila ju však ďalšia, tentoraz vojna s Ho-či Mi-nom a jeho komunistami, ktorá mala trvať ďalších deväť rokov. V nej boli zastúpené všetky pluky Légie a najslávnejšími bojiskami boli Phu Tong Hoa, Koloniálna cesta 4, a slávne Dien Bien Phu.

Dien Bien Phu

Bol to najdlhší a najtvrdší zápas francúzskych expedičných síl na Ďalekom východe. 1. BEP uskutočnil výsadok v údolí Dien Bien Phu, zabezpečil oblasť a postavil základňu. Nasledovalo 169 dní konfrontácie s Viet Minh, po ktorých prišlo 57 dní pekla. Viet Minh zaujal pozície na svahoch, obkolesujúcich pevnostný systém, a začal ostreľovanie ťažkým delostrelectvom. Zásobovanie a prísun posíl bol možný len zo vzduchu. Pristávacia dráha bola zakrátko pod kontrolou nepriateľskej protileteckej paľby.

Na pomoc prišli nielen príslušníci parajednotiek, ale k obrane tejto pozície sa dobrovoľne hlásili aj muži bez parašutistického výcviku, hoci zoskoky sa často uskutočňovali v noci. Paralelne s obliehaním Dien Bien Phu prebiehala konferencia v Ženeve. Francúzske jednotky mali záujem udržať údolie, kým nepriateľ nepožiada o prímerie. Situácia však bola neudržateľná a 8. mája padla posledná pevnosť.

Dien Bien Phu prestalo existovať. Proti 15-tisíc legionárom a príslušníkom koloniálnych plukov stálo približne 100-tisíc nepriateľov, vyzbrojených ťažkou technikou. Dvetisíc obrancov padlo, 1 500 sa stratilo v akcii, 5 800 bolo ranených. Vyše 11-tisíc vojakov sa dostalo do zajatia, z ktorého sa po štyroch mesiacoch vrátilo živých len 3 290 mužov. Bola to politická katastrofa, ktorá znamenala koniec francúzskeho koloniálneho impéria vo východne Ázii. Druhý deň po páde Dien Bien Phu požiadali francúzski vyjednávači na ženevskej konferencii o prímerie. Pre légiu sa tým vojna v Indočíne skončila.

Boj o francúzske Alžírsko

Ešte skôr, ako sa mohli legionári zotaviť z bojov, ocitli sa v Alžírsku. Tentoraz bola ich nepriateľom Armáda národného oslobodenia. Pluky Légie, ktoré mali zabezpečiť pokoj v krajine, kde žilo množstvo Francúzov, sa aktívne zúčastnili v mnohých operáciách proti rebelom a plnili si povinnosť pri ochrane hraníc. Na základe politických rokovaní medzi prezidentom De Gaullom a predstaviteľmi vzbúrencov však Alžírsko v roku 1961 získalo nezávislosť a Légiu povolali do Francúzska. Légia, ktorá vnímala Alžírsko ako svoj domov a toto rozhodnutie ako zradu, sa vzbúrila. Pokus o prevrat však nevyšiel a 1. REP (Cudzinecký parapluk) rozpustili. Od roku 1962 až po súčasnosť sú oddiely bielych anjelov umiestnené na juhu Francúzska a na Korzike, ale aj v zámorí - v Djibouti, na Madagaskare, Tahiti a Francúzskej Guayane.

Légia si získala renomé pri výkone operácií v mnohých vojnou zmietaných oblastiach. V septembri 1990 vyslali tri pluky Cudzineckej légie do oblasti Perzského zálivu. Zmocnili sa letiska Al Salman, kde sa stretli len s malým odporom. Ich ďalšou úlohou bolo zabrániť ústupu Republikánskej gardy na západ. O tejto vojne sa hovorí ako o bleskovej vojne - skončila po sto hodinách boja na zemi, pričom v nej zahynuli len traja legionári. Pod velením Organizácie spojených národov Légia udržiavala poriadok v Mogadiši a zúčastnila sa aj na konflikte v Bosne, kde zvládla viacero tajných operácií.

Pri týchto akciách vedela Francúzska légia s veľkým efektom využiť materinský jazyk svojich vojakov. V oboch oblastiach boli len ľahké straty. Charakteristika Légie za približne stosedemdesiat rokov jej existencie, sa dá vyjadriť slovami literárneho velikána Antoina de Saint Exupéryho: „Vojak nie je mužom násilia. Nosí zbraň a riskuje svoj život za chyby, ktoré nespôsobil. Neoblomne dodržiava svoje slovo až do konca, i keď vie, že bude zabudnutý."

logan666 (bez overenia) 1.4.2009 - 09:39

u nas som bol...tu to nieje problem...prave preto teraz neviem..

achaltekin (bez overenia) 1.4.2009 - 12:17

chcem vstupit do legie v aprili, zuby mam ok akurat jeden nemam, som samostatny mam v pohode kondicku, psychologicky som uplne v pohode, mam 23 rokov, mam veeeelmi silnu volu, chcem tam lebo potrebujem yabudnut na minulost, mam vodicak alelen na osobaky aj ked soferoval som skoro vsetko, nemam zaznam v reg trestov, som cisty nikdy drogy, cigy alkohol, nic nic, ziadne urazy ani jazvy, ziadne choroby, ani ploche nohy, ani zrakove problemy, mam aj dostatok cashu, mozete mi prosim niekto od fachu este poradit ze co potrebujem este podorabat na co si dat pozor, viem ze to sa na tomto fore uz popisalo ale na zhrnutie, dakujem

logan666 (bez overenia) 1.4.2009 - 16:10

...to fakt mi nevie odpovedat na istotu??..potreboval by som to vediet...lebo sa tam chystam uz teraz...a budem dost v pi. ked ma len kvoli tomu poslu domov..

feri (bez overenia) 1.4.2009 - 18:50

No prisavačku chceu som tu dačo napisať o legiji, ale vidim, že sa tu pekne spičnieva...tak radšej ništ...keď už aj tu kadejake ženske pišu slepkoviny tak zbohom rodina... fero

rikitiki (bez overenia) 1.4.2009 - 18:57

he-he-he ani jeden s vas sa tam nedostane bo ste deti a nie chlapi.A toto foruum je na hovno to je pravda kej sa tu uš aj kotkodaka. kuk.kuk.

Majo (bez overenia) 1.4.2009 - 20:36

Kua chlapi ja mať už po maturite tak hned tam letím. Vá už aby to bolo. všetci kto sa tam pokúsia a pokúšajú vstúpiť tak zatial vela štastia. Hádam sa raz stretneme na nejakom regimente. Ja by som bol najspokojnejší keby v 2éme REP. GCP - môj velký sen. :D "Aj myšlienka je čin.":evil:

Majo (bez overenia) 1.4.2009 - 20:39

Tak niekedy v auguste očakávam príspevok na forum alebo maila. To už by si mohol mať po farme. :D

filip (bez overenia) 1.4.2009 - 23:33

ouuu 2.Rep tak už si skončil na fore no škoda ale nevadí dakujem za tvoje cenné rady a drž sa v LE a jeden nikdy nevie možno sa raz stretneme:)

achaltekin (bez overenia) 2.4.2009 - 12:17

pre SWENA AKO TAM CHCES IST LEBO AJ JA POJDEM TAKY CAS AKOTY MOZME SPOLU SOM Z KE TAK SA OZVI

Swen (bez overenia) 2.4.2009 - 22:13

Zatial nemam velku predstavu ale urcite vlakom alebo busom alebo do kopi to este uvidim ale urcite tam chcem ist urcite na www.cp.sk sa najde daka trasa ale asi pojdem do marseil ci ako sa to pise to mam jedno

Majo (bez overenia) 4.4.2009 - 14:37

Ženská, ale podstata toho čo písali uživatelia 2REP a 1REC je pravda. to sú neni keci.

camerone (bez overenia) 5.4.2009 - 12:09

KTO JE TU LEGIONAR NECH SA TAK SPRAVA!!! Chaby to vojensky duch. Uz asi chapem preco vacsina dobrych(spravnych) legionarov odchadza. nenasiel som tu nic co by sa odvodzovalo od sloviciek Honneur et Fidelite!

horna orava (bez overenia) 7.4.2009 - 15:41

hej,počuvaj ty narodne mysliaci človek z RK či swen...to ti nevadi že cigani sa hlasia k romskemu aj maďarskemu aj slovenskému národu a že to iste robia aj maďari a ine narodnosti po svete? Tak tu nepiš chujoviny o narodnom citeni...ten oficier z 2REP ma pravdu.klobúk dolu pred takim chlopom je trochu tvrdi ale spravodlivi.A pronarodne musi myslieť prezident a politici a nie legionári bo ti idu z domu preto že v ich vlasti dačo smrdi...sa spametaj uju.Ale liptaci maju kratke mislenie tak asi preto nechapes.

enička (bez overenia) 7.4.2009 - 15:51

ho-ho-ho chlapci...Prrrrr skľudnite hormon :-))))). A veď tu môže písať aj sestra, priateľka, či matka legionára, no nie? Nedajte sa dievčatá.Počuj ženská na teba mám dotaz-ako si to myslela s tým braním identity na nete, to si mala niekoho konkretne na mysli? Komu by si dala po ústach? Ďakujem za odpoveď.

d4rkness (bez overenia) 8.4.2009 - 15:56

caves swen... posli mi potom tvoje icq alebo take nieco na blizsiu komunikaciu...uz dlhsie nad tym uvazujem to skusit v legii... moj mail je d4rkness@azet.sk...

Swen (bez overenia) 9.4.2009 - 22:54

Prepac ale take informacie nepodavam kamos takto nato doplatil dostal dolnu hranicu trestu za pokus o vstup do inej ako Slovenskej Armady a to sa fakt stalo

logan666 (bez overenia) 13.4.2009 - 18:57

isiel ....este v blave som s nim hovoril...ale neviem ze ako je tam...dufam zesa mu dari...

jaa (bez overenia) 13.4.2009 - 22:19

CHCEM SA OPYTAT,,ZE KEBY SOM SI ZOBRAL NEAKY DOPLNOK STRAVY,,TABLETI..CI MY TO VYHODIA ALEBO NE,,:)SAMOZREJME NEJSU TO NEJAKE PRIBLBLE VYTAMINY,,A NENI TO LACNA ZALEZITOST,,TAK PRETO SA PYTAM,,SKUSTE PORADIT,,DIK MOC:)

filip (bez overenia) 15.4.2009 - 00:19

Chlapci asi pôjdem skôr ale chcem sa spítrat kam mám íst do strasbourgu alebo do aubagne ? mne to je vcelku jedno ale chcem počut váš názor dik za radu:)

achaltekin (bez overenia) 15.4.2009 - 08:01

filip caw ja chcem ist do le koncom tohoto mesiaca mozeme ist spolu ak chces daj vediet na toto forum

samarovic (bez overenia) 16.4.2009 - 15:05

KED SI LEGIONAR TAK SA TAK AJ SPRAVAJ . súhlasím s týmto heslom a všetky úbohé chválenkárske príspevky typu 2REP si niekam strč majster sveta .

camerone (bez overenia) 16.4.2009 - 18:59

ja si vazim kazdeho legionara, len by sa navzajom nemali slovne napadat na forach. Nerobi to dobry dojem. Legionar by mal byt hrdy na to ze sa tam dostal.( tu es un Volontaire) O mesiac idem na par mesiacov na Korziku pracovne a dufam, ze si najdem cas stavit sa do Calvi, no a ak by som stretol nejakych chalanov od nas tak by to bolo super. P.S. mozno mi daju na pi... aby som stale nepi...

maxo (bez overenia) 17.4.2009 - 17:29

hej ty narodovec z Ružomberka o jakich postihoch to tu pišeš.Nevimyšľaj si nijakich kamošov čo ich podzigali že chceli isť do legii.Armada je profesionalna a ide tam kto chce.A nemusi kto nechce.Ani siska ani voska ani nikto ini o to nema zaujem tak keď si dosraty a vyplašeni tak tu nešir paniku.Toto je forum a ne policajna stanioca.To ti šibe že cez mail alebo ICQ dakoho vihľadali a zabasli? ty si dobri ezop ale bajki piš inde.

sampiero (bez overenia) 17.4.2009 - 17:54

camerone pridi vipijeme si a nebojsa na p..u ti nedame.na to zober toho stareho somara samarovica he he he.

camerone (bez overenia) 17.4.2009 - 17:59

budem od polovice maja v Ghissonaciu tak niekedy by som sa chcel stavit v calvi- sesternica tam robila minule leto a vravela ze legosov z ciech,slovenska a polska ako nasratych... urobila aj nejake foto na pamiatku

faustus (bez overenia) 21.4.2009 - 19:42

[b]achaltekin napísal:[/b] [quote]kto sa chysta do LE koncom mesiaca odpiste[/quote] Pripadne daj mi svoj mail alebo skype ja sa ti ozvem

pejo (bez overenia) 23.4.2009 - 12:04

niekde som sa docítal ze niesu tolerovane pri prehliadke ziadne choroby. Takze ak mam astmu(chronicku bronchitídu) ani o FL nemam uvazovat? za odpovede dakujem

2REP - pre Filipa (bez overenia) 23.4.2009 - 15:59

Salut Filip.Nevraciam sa na forum, ale toto je jediny sposob, ako sa mozem s tebou skontaktovat.Vidim, ze si sa rozhodol ist skor, ako som ti radil, neviem aj do akej miery moje slova ovplyvnili tvoje rozhodnutie a postoje, ale chcel by som ti poskytnut par aktualnych,praktickych rad, ktore urcite ocenis pred aj po vstupe za branu komandatury.Ak samozrejme, o ne stojis.Zvol alebo napis sposob, ako a kam ti to mam napisat, tu nebudem konkretny.A nemaj strach a neber do uvahy, co sa tu pisalo o kadejakych rizikach a postihoch za to, ze tu uvedies svoj mail,alebo ICQ.

filip (bez overenia) 23.4.2009 - 19:15

Inak 2REP zajtra nebudem na ICQ ale sobotu a nedelu tam budem a očakávam tvoje rady ktoré určite prídu vhod. A samozrejme na tvoje slová som dal a velmi si toho vážim.

TRANSPORTER (bez overenia) 26.4.2009 - 11:39

aj ja by som to chcel vediet .....zaciatkom mája idem tam filip nemohol by si mi napísať e-mail ? potreboval by som nejaké rady o ktor´sa s tebou podelil 2REP . prosím odpovedz potrebujem každú pomoc

Pridať nový komentár