Francúzska légia

mir 14.8.2007 - 21:26

História Francúzskej légie

francuzska legia

Máloktorý bojový zbor na svete je ovenčený takým množstvom mýtov a legiend ako Francúzska cudzinecká légia. Jej členmi sú dobrovoľníci, ktorí za sebou nechali svoje sociálne aj rodinné zázemie, pričom svoje úlohy plnia s odhodlaním, nad ktorým svet žasne.

Cudzinecká légia bola založená 9. marca 1831 rozkazom Ľudovíta Filipa, kráľa Francúzska. Bol to čas politických nepokojov a tento oddiel plnil úlohu ochrancu kráľovskej moci. Väčšinu dôstojníckeho zboru tvorili veteráni Napoleonovej Grand Armee a mužstvo predstavovalo národnostne pestrú zmes, v ktorej bola zastúpená celá Európa.

V Légii sa objavili aj francúzski regrúti, ktorí sa snažili uniknúť pozornosti miestnej polície. Boli to dobrovoľníci vo veku medzi 18. a 40. rokom, s pravým alebo prijatým menom. Kráľ správne predpokladal, že platení žoldnieri nebudú pri plnení rozkazov rozmýšľať o ich príčinách alebo politickej korektnosti. Légia bola po potlačení nepokojov v Paríži okamžite zapojená do bojov o Alžírsko.

V roku 1835 však tento bojový zbor prešiel pod španielsku kontrolu. Následne sa na rovnakom princípe vytvorila druhá Légia, ktorá získala a udržala pre francúzskeho kráľa Alžírsko, ktoré sa stalo na dlhý čas jej domovom. Vo svojej africkej misii plnili legionári dôležitú úlohu - udržiavali poriadok, potláčali povstania domorodých nomádskych kmeňov a kolonizovali Severnú Afriku. Budovali cestné komunikácie na rýchle presuny, púštne pevnosti a časom tu vzniklo aj mesto Légie - Siddi bel Abbés.

Česť a odvaha

Francúzska cudzinecká légia zdedila tradície žoldnierskych vojsk, ktoré využívali francúzski králi už v stredoveku - škótskej gardy Karola VII. alebo neskôr Napoleonových poľských kopijníkov. Farbami tejto elitnej časti vojska sú zelená a červená, ktoré používali Švajčiarske gardy slúžiace trónu bielej ľalie. Znakom a symbolom zároveň je granát, z ktorého vychádza sedem plameňov, pričom dva z nich sú ohnuté smerom nadol.

Vzťahy medzi tými, ktorí rozkazy vydávajú a tými, ktorí ich plnia, sú vybudované na veľmi vyvinutom „esprit de corps", založenom na niekoľkých jednoduchých princípoch: disciplína a česť, radosť z dobre vykonanej práce a oddanosť svojej minulosti. Heslom Légie je "Honeur et Valour" - Česť a odvaha. Po vstupe do Légie nastáva veľmi tvrdá selekcia. Mnohí kandidáti nevyhovejú buď zo zdravotných alebo morálnych dôvodov.

Legionár je zriedka anjel, ale nikdy nie zločinec. Každý nový člen je dobrovoľník, ktorý chce uniknúť svojej minulosti, osobnej alebo rodinnej kríze, vo svojom sociálnom alebo politickom živote. Príkladom posledného fenoménu je masívny príliv dobrovoľníkov z Alsaska po roku 1871, zo Španielska roku 1939 a z Východnej Európy po roku 1945. Pre ostatných, ktorí sa nechcú zmieriť s limitmi strednej vrstvy, Légia znamená možnosť dobrodružného života. Všetkých jej členov spája súdržnosť, spečatená disciplínou a rešpektom k tradíciám.

Francúzska légia v krymskom konflikte

Časom sa stala Légia bojovou silou, ktorá obhajovala záujmy Francúzska aj v tých najodľahlejších končinách. Bola zapojená do Krymskej vojny 1853 - 1856, kde zohrala hlavnú úlohu pri dobývaní Sevastopoľu. Zámerom Francúzov v tomto konflikte bolo pomôcť svojmu spojencovi, tureckému sultánovi, pri získaní prístupu k prieplavu medzi Čiernym a Stredozemným morom. Po počiatočných rýchlych víťazstvách sa 1. a 2. cudzinecký pluk pokúsil o dobytie opevneného prístavu Sevastopoľ, čo vyústilo do blokády, ktorá trvala rok. Légia kvôli chorobám a zlému počasiu už nemohla dlhšie čakať a padlo rozhodnutie podniknúť frontálny útok.

Prvý pokus sa nevydaril a jednotky sa museli stiahnuť s ťažkými stratami. Pokúsili sa o to znova, s rovnakým výsledkom. Napriek tomu sa nevzdali a skúsili to po tretí raz. Sevastopoľ padol 8. septembra 1855. Ďalšími bojiskami legionárov sa stali Taliansko (1859) a Mexiko (1863 - 1867). Práve tu sa 30. apríla 1863 odohrala jedna z najslávnejších bitiek, ktorá vstúpila do dejín ako synonymum cti a odvahy.

Bitka pri Camerone

Dňa 30. apríla 1863 3. kompánia Cudzineckého regimentu zabezpečovala bezpečný presun zásob po ceste medzi Vera Cruz a Pueblom. Počas pochodu do určenej pozície jednotku prepadla takmer tisícka mexických povstalcov. Kapitán Danjou, aby získal krytie pred nepriateľskou paľbou, presunul svoje mužstvo do opustenej haciendy Camerone, ktorú minuli pred niekoľkými minútami.

Kompánia mala šesťdesiatdva legionárov a troch dôstojníkov, ktorí mali čeliť mnohonásobnej presile Mexičanov. K haciende, kde sa legionári pripravovali na obranu, prišiel posol s ponukou čestnej kapitulácie. Na streche ležal seržant poľského pôvodu, ktorý mu vojensky stručne naznačil, čo si myslí o tomto návrhu. Tak sa spustil jeden útok za druhým, všetky však boli s ťažkými stratami odrazené. Napoludnie začala legionárom dochádzať munícia, nemali jedlo ani vodu. Podvečer bolo nažive už len päť obrancov, na ktorých číhala armáda nepriateľov. V tejto beznádejnej situácii legionári nasadili bodáky a podnikli útok. Keď dvoch z nich pri napredovaní k mexickej pozícii zastrelili, zasiahol mexický plukovník.

Opätovne ponúkol kapituláciu. Legionári súhlasili pod podmienkou, že si smú ponechať svoje zbrane. Plukovník, dojatý ich odvahou, odpovedal slovami: „Mužom ako ste vy, nemôžem nič odmietnuť." Tento deň, ktorý vstúpil do dejín ako Camerone, sa každý rok pripomína vo všetkých táboroch Légie a oslavujú ho s veľkým zápalom a pýchou. V Aubagne, kde sa koná slávnostná prehliadka, nesú na čele pochodujúceho regimentu drevenú ruku kapitána Danjoua. Tento boj, ktorého meno je na každej legionárskej vlajke, ostáva symbolom misie, ktorá sa plní až do úplného konca.

V zákopoch svetových vojen

Roku 1914 sa pluky Francúzskej Légie zúčastnili bitky o Artois, kde utrpeli ťažké straty. Boli zreorganizované a o mesiac neskôr znova ťažko porazené pri Givenchy. Nakoniec utrpeli legionárske pluky také ťažké straty, že ich museli v septembri 1914 rozpustiť a preformovať do novej jednotky. Takto bol vytvorený RMLE (Pochodový pluk cudzineckej légie), ktorého úlohou bolo prevýšiť v boji všetky ostatné jednotky. RMLE sa zúčastnil na mnohých bitkách francúzskych bojísk a stratil tisíce vojakov. Zvlášť sa vyznamenal svojím bojovým umením v zákopoch pri Remeši, kde legionári vyčistili štyri kilometre nepriateľských línií iba puškami, bajonetmi a granátmi. Ďalším úspechom bol Verdun, kde légia uspela v misii o znovuzískanie svojich starých pozícií. Nasledovala obrana parížskeho koridoru a Légia uspela opäť, hoci s veľkým stratami.

Francúzi začali svoju ofenzívu v júli 1918 a RMLE bol opäť v prvej vlne - takmer dva týždne si legionári presekávali cestu cez Hindenburgovu líniu. Počas 2. svetovej vojny, v júni 1940, jedenásty REI (Pechotný cudzinecký pluk) takmer vyhladili pri obrane pozícií vo Verdune. Tí, ktorí prežili, sa stali zajatcami. Väčšine sa ale podarilo ujsť a znovu zasiahli do bojov. Pluk však rozpustili. Trinásta DBIE (Podbrigáda Cudzineckej légie) písala dejiny pri Narviku a Bjerviku v Nórsku, ďalší úspech prezentuje slávne víťazstvo pri Bir-Hakaim v Líbii. Légiu znova zjednotili a pokračovala vo víťazných kampaniach v Tunisku, Taliansku, Provence a Nemecku.

V roku 1940 sa Thajsko, spojenec Japonska, pokúsilo anektovať Kambodžu. Légia túto hrozbu odvrátila, ale zbytočne, pretože politickou dohodou Kambodžu odovzdali pod thajskú správu. V oblasti ostala dislokovaná len jedna jednotka - 5. REI. Ďalšími rokovaniami sa podarilo zabrániť vojne na juhu, hoci nie nadlho. Legionárov, umiestnených v garnizóne Ha Giang, čoskoro zmasakrovali a ostávajúce dva batalióny vyrazili na pochod smrti smerom k čínskej hranici. V roku 1945, ešte predtým, ako sa zvyšky 5. REI dostali do Číny, vojna skončila. Nahradila ju však ďalšia, tentoraz vojna s Ho-či Mi-nom a jeho komunistami, ktorá mala trvať ďalších deväť rokov. V nej boli zastúpené všetky pluky Légie a najslávnejšími bojiskami boli Phu Tong Hoa, Koloniálna cesta 4, a slávne Dien Bien Phu.

Dien Bien Phu

Bol to najdlhší a najtvrdší zápas francúzskych expedičných síl na Ďalekom východe. 1. BEP uskutočnil výsadok v údolí Dien Bien Phu, zabezpečil oblasť a postavil základňu. Nasledovalo 169 dní konfrontácie s Viet Minh, po ktorých prišlo 57 dní pekla. Viet Minh zaujal pozície na svahoch, obkolesujúcich pevnostný systém, a začal ostreľovanie ťažkým delostrelectvom. Zásobovanie a prísun posíl bol možný len zo vzduchu. Pristávacia dráha bola zakrátko pod kontrolou nepriateľskej protileteckej paľby.

Na pomoc prišli nielen príslušníci parajednotiek, ale k obrane tejto pozície sa dobrovoľne hlásili aj muži bez parašutistického výcviku, hoci zoskoky sa často uskutočňovali v noci. Paralelne s obliehaním Dien Bien Phu prebiehala konferencia v Ženeve. Francúzske jednotky mali záujem udržať údolie, kým nepriateľ nepožiada o prímerie. Situácia však bola neudržateľná a 8. mája padla posledná pevnosť.

Dien Bien Phu prestalo existovať. Proti 15-tisíc legionárom a príslušníkom koloniálnych plukov stálo približne 100-tisíc nepriateľov, vyzbrojených ťažkou technikou. Dvetisíc obrancov padlo, 1 500 sa stratilo v akcii, 5 800 bolo ranených. Vyše 11-tisíc vojakov sa dostalo do zajatia, z ktorého sa po štyroch mesiacoch vrátilo živých len 3 290 mužov. Bola to politická katastrofa, ktorá znamenala koniec francúzskeho koloniálneho impéria vo východne Ázii. Druhý deň po páde Dien Bien Phu požiadali francúzski vyjednávači na ženevskej konferencii o prímerie. Pre légiu sa tým vojna v Indočíne skončila.

Boj o francúzske Alžírsko

Ešte skôr, ako sa mohli legionári zotaviť z bojov, ocitli sa v Alžírsku. Tentoraz bola ich nepriateľom Armáda národného oslobodenia. Pluky Légie, ktoré mali zabezpečiť pokoj v krajine, kde žilo množstvo Francúzov, sa aktívne zúčastnili v mnohých operáciách proti rebelom a plnili si povinnosť pri ochrane hraníc. Na základe politických rokovaní medzi prezidentom De Gaullom a predstaviteľmi vzbúrencov však Alžírsko v roku 1961 získalo nezávislosť a Légiu povolali do Francúzska. Légia, ktorá vnímala Alžírsko ako svoj domov a toto rozhodnutie ako zradu, sa vzbúrila. Pokus o prevrat však nevyšiel a 1. REP (Cudzinecký parapluk) rozpustili. Od roku 1962 až po súčasnosť sú oddiely bielych anjelov umiestnené na juhu Francúzska a na Korzike, ale aj v zámorí - v Djibouti, na Madagaskare, Tahiti a Francúzskej Guayane.

Légia si získala renomé pri výkone operácií v mnohých vojnou zmietaných oblastiach. V septembri 1990 vyslali tri pluky Cudzineckej légie do oblasti Perzského zálivu. Zmocnili sa letiska Al Salman, kde sa stretli len s malým odporom. Ich ďalšou úlohou bolo zabrániť ústupu Republikánskej gardy na západ. O tejto vojne sa hovorí ako o bleskovej vojne - skončila po sto hodinách boja na zemi, pričom v nej zahynuli len traja legionári. Pod velením Organizácie spojených národov Légia udržiavala poriadok v Mogadiši a zúčastnila sa aj na konflikte v Bosne, kde zvládla viacero tajných operácií.

Pri týchto akciách vedela Francúzska légia s veľkým efektom využiť materinský jazyk svojich vojakov. V oboch oblastiach boli len ľahké straty. Charakteristika Légie za približne stosedemdesiat rokov jej existencie, sa dá vyjadriť slovami literárneho velikána Antoina de Saint Exupéryho: „Vojak nie je mužom násilia. Nosí zbraň a riskuje svoj život za chyby, ktoré nespôsobil. Neoblomne dodržiava svoje slovo až do konca, i keď vie, že bude zabudnutý."

2REP (bez overenia) 9.8.2010 - 14:27

Pre Valéra vysokoškoláka- to áno,máš pravdu, Bystrica je od Martina čo by kameňom dohodil.Tak sa zapájaj, krajan a ďakujem za to uznanie. Inak to ani neberiem. A s tým velením- nuž, chlape môj, ak Boh dá, aj motyka vystrelí, ako sa hovorí, alebo -čo nebolo, môže byť. Tak neváhaj a hybaj sem, nech si ťa tu vyzvŕtáme. Smíích.Ozaj a čo si vyštudoval Valér? Pre ronina- ej, ej, chlape, teba tie moje slová akosi vzali... tak nerad som sa ťa dotkol. Vieš- nejdem ti radiť, ale tým čo si tu písal,si sa sám zaškatuľkoval a ako vidím, tak nielen u mňa.Ale ber to v pohode, ako aj my ostatní, veď o nič tu nejde.Vieš ako hovorieval Jan Werich-"keď nejde o život, tak ide o hovno". Prečítaj si fórum a potom zahoď škatuľku a basta.Smííích. Karle, ty čo, štrajkuješ??? 2REP

ronin pre 2REP (bez overenia) 9.8.2010 - 15:23

Mna si sa nedotkol...Ja to berem sportovo...Ale z dvoch prispevkov sa neda clovek objektivne posudit... Bonne Chance !

Paldo (bez overenia) 9.8.2010 - 15:29

Salut 2REP ak chces mozem ti to podrobne opisat cez mail za co ti budem nesmierne vdacny paldo0273@gmail.com

Majo pre ronin (bez overenia) 9.8.2010 - 17:49

Ale nehnevaj sa. Jeho iniciatíva sa dá posúdiť aj z jedného príspevku. A ak si lenivý si prečítať fórum tak neverím tomu že sa ti bude chcieť prejsť farmou. S pozdravom.

Majo (bez overenia) 9.8.2010 - 17:53

http://spravy.pravda.sk/som-slovak-tvrdi-zabudnuty-premozitel-lamansskeho-prielivu-p5y-/sk_domace.asp?c=A100808_150407_sk_domace_p29

Majo pre JAA (bez overenia) 9.8.2010 - 19:44

Bratku, rátaj s tým že po víkende niečo podnikneme. Samarovic ti dá bližšie info potom. Musíme si ešte termín upresniť. OK? ;) S pozdravom

ronin pre Majo (bez overenia) 9.8.2010 - 20:15

Som cakal ze to dakto vytiahne...Som neskutocne lenivy, preto chcem is do legie :whistle: :whistle: :whistle: Chlape som rad ze tu mozem zabehnut aspon na par minut...A ne tu 200 stran prezerat...Preto som chcel par strucnych odpovedi, aby som to tu nemusel hodiny hladat...Ale neboj, ten zvysok z mala volneho casu co mam, obetujem a precitam vsetko...

Valér vysokošk… (bez overenia) 9.8.2010 - 20:29

Som čakal že to dakdo z vychodu...Počúvaj ronin, koľko maš rokov? To by ma strašne zaujímalo. Myslíš, že nedostatok času je len u teba a ostatni si škrabu vajcia? Veď si tu každu chvíľu,tak nekecaj. Miesto toho aby si sa tu ospravedlnil za somariny a poďakoval sa hlavne Majovi, že ti otvoril oči, tak tu polemizuješ. Valér

Majo (bez overenia) 9.8.2010 - 20:40

Času mám aj ja málo. Ale vždy si ho nájdem. ˇ6e sem tam sem aspoň skočím či nie je nová informácia. Dnes som zasa od 3 rána hore a nie je to taká sranda ako to znie. A predsa si s radosťou idem prečítať každú novú správu čo tu je. A vieš prečo? Lebo je to pre moje dobro. Mne tie informácie pomôžu. A raz ja takými informáciami pomôžem mladým nezaangažovaným nádejníkom cudzineckej légie. Len si musíš určiť priority. Ak chceš légiu, tak by si si mal uvedomiť že nejdeš do pionierskeho tábora ale ideš aj v dosť veľkom rozsahu odovzdať svoj život do militantnej organizácie. A myslím že minimálne to by ti malo dať nejakú tú potrebu vedieť viac a samostatne keď už nemáš žiadne iné hodnoty (obrazne povedané). Neviem, ale si jediný kto to vidí inak. Ale pozri sa do toho bez zaujatosti a zistíš že naozaj ti ide o veľa. Ak to už chceš teda podstúpiť všetko mal by si mať nejakú iniciatívu. :) A vedz, že samostatnosť je najdôležitejšia všade. Paldo, čo sem teraz prispieva. Celé fórum si prečítal najprv. Vytýčil si cieľ, vie čo chce, vie ako to dosiahnuť a nájsť nejaké rady od druhých nie je trestný čin. Ale nepýta sa na veci čo sú tu už spomenuté. :) A nie len tu. Ale sú na celom internete. Dokonca aj na site officiele ak sa nemýlim. S pozdravom

Majo pre ronin (bez overenia) 9.8.2010 - 20:44

Ale nemysli si že to myslím v zlom. Ja to myslím len v dobrom. Ani 2REP nemá času na rozdávanie. A radí. Pomáha. Nevážiš si to. Nehnevaj sa, ale je to tak.

Majo (bez overenia) 9.8.2010 - 20:54

http://www.cyklistikakrnov.com/Cyklotrasy/stezka-panevropska-praha-pariz.html#3 Ľudia, a čo tak do LE po svojich? ;)

Paldo (bez overenia) 9.8.2010 - 21:05

Salut chalani ...ronin tak ako spominal Majo nikto tu nema cas na rozdavanie vies je len na nas ako si ho dokazeme zariadit...nitko tu teraz nebude vypisovat ja vstavam vtedy a vtedy vies vo vsetkom je to tak ak nieco chces dosiahnut musis si to dokazat zariadit...ja velmi obdivujem 2REP ze pride a prispeje lebo ako Majo uz spominal aj ja patrim k tym co sem pridu na toto forum a radi si precitaju novy prispevok lebo cakam ze sa nieco dozviem nove alebo pobavim na nejakom videu :) s pozdravom Paldo

ronin pre Majo (bez overenia) 9.8.2010 - 22:28

Majo=RESPEKT! Cital som skoro cely www.specnaz.cz a kopu ineho...Ale chcel som vediet nieco od zaintersovanych ludi...K tejto stranke som sa dostal pred styrmi dnami... To Valer: Vadi vychod ????...Ako vysokoskolsky vzdelany clovek, by si mal brat veci z nadhladom... A chlapi, uz to nerozoberajte a nemarnite zbytocne na mna cas...Idem si citat forum... S pozdravom Ronin

Majo (bez overenia) 10.8.2010 - 10:11

http://www.aktuality.sk/clanok/170118/brit-dokoncil-vyse-dvojrocnu-cestu-pesi-pozdlz-amazonky/ Tak toto fakt zíram chlapi. To musí byť fajn cesta.

Lubo (bez overenia) 10.8.2010 - 19:10

Mam otazku na legionarov. Mam taky mensi problem nosim okuliare na dialku 2ky cital som jedno forum venovane legii a tam som sa docital ze ak niekto nosi okuliare tak nema sancu sa dostal do legie preto sa chcem opytat ci to je pravda ci nie. Ak ano som rozhodnuty podstupit operaciu oci a s tym suvisi moja dalsia otazka ak ju podstupim mam potom sancu sa dostat do legie ci nie. Dakujem za odpovede

Majopre Ľubo (bez overenia) 10.8.2010 - 19:23

Je tam tolerancia. :) Ale na tvoje dioptrie už nie. Potom ostáva jediné. Operačný zákrok. Dá sa síce aj oklamať systém ale to je len horšie pre teba. Myslím si že aj po tej operácii berú. Lebo to je operácia ktorá zvýši tvoje schopnosti a nezníži. Nemáš žiaden problém, nič čo by ťa potom obmedzovalo. Ale nech odpovedia aj legionári. :) Od nich to máš isté.

Lubo pre Majo (bez overenia) 10.8.2010 - 20:43

Urcite klamat nechcem ze sa budem ucit nejaku tabulku s pisenami naspamet predsa nechcem aby nahodou neskor moj partak umrel v nejakej akcii preto ze ja som zle videl ci vobec nevidel. Myslim ze moje 2ky su uz dost moc a hlavne v noci toho vidim fakty holy johnson. Proste idem za tym a fakt len kv legii som ochotny dat peniaze na operaciu a podstupit tu operaciu predsa zakrok nestoji par eur a zas unas doma naco chcem si musim sam zarobit a ako student je nejaky ten velky peniaze aj zalezitost par mesiacov. Hl. sa bojim jedneho a to ze mam zvyseny vnutroocny tlak ci aj napriek tomu budu schopny vykonat tu operaciu lebo ak nie ... to na to radsej ani nemyslim. Chcem proste vediet dopredu veci nez pojdem vobec na nejake vysetrenie vobec na operaciu.

Paldo (bez overenia) 10.8.2010 - 20:56

Zdravim ta Lubo teraz si to opisal troska podrobjensie myslim si ze je to dost velky problem ale najlepsie by bolo aby sa vyjadrili legionari ale myslim ze by si si mal dat zoperovat oci este pred tym a nie ist s tym ze legia ma da dokopy (ak som to teda spravne pochopil) lebo sa moze stat resp. by ta asi na 99% poslali domov

Lubo pre Paldo (bez overenia) 10.8.2010 - 21:06

Nie nie nie pochopil si to zle neocakavam ze ma legia da dokopy len v tom pripade ze ak by ma tam aj po tej operacii nezobrali tak ju posuniem o par rokov neskor a nedam si ju spravit hned. Bolo to asi najskor zle napisane preto sa to aj zle pochopilo

Lubo (bez overenia) 10.8.2010 - 21:11

[b]Lubo pre Paldo napísal:[/b] [quote]Nie nie nie pochopil si to zle neocakavam ze ma legia da dokopy len v tom pripade ze ak by ma tam aj po tej operacii nezobrali tak ju posuniem o par rokov neskor a nedam si ju spravit hned. Bolo to asi najskor zle napisane preto sa to aj zle pochopilo[/quote] Tu operaciu planujem este tento rok cim skor uz mam skoro na nu nasetrenu este chyba nejaka ta stovka. Proste snazim sa na sebe pracovat a chcem byt fyzicky co najlepsie na tom kym tam pojdem proste nechcem tam ist len tak co to da ale spravit pre to maximum v prijatelnej miere a medziach akych sa to da fyzicky a aj psychicky. O tom ake dvovody ma k tomu vedu a preco som mozno az tak do toho zazraty je v tom ze odmala som bol vychovavany vojakmi a vojenskym sposobom zivota cize nic ine v zivote nepoznam a bojim sa ze ak by som mal zit inak tak sa stratim.

Paldo (bez overenia) 10.8.2010 - 21:11

[b]Lubo pre Paldo napísal:[/b] [quote]Nie nie nie pochopil si to zle neocakavam ze ma legia da dokopy len v tom pripade ze ak by ma tam aj po tej operacii nezobrali tak ju posuniem o par rokov neskor a nedam si ju spravit hned. Bolo to asi najskor zle napisane preto sa to aj zle pochopilo[/quote] Jasne Lubo prepac vazne som to zle pochopil skus sa poradit s odbornikom vies ak dopadne operacia dobre a nebudes mat ziadne komplikacie tak myslim ze by to uz nemal byt potom problem

Paldo (bez overenia) 10.8.2010 - 21:15

[b]Lubo napísal:[/b] [quote][b]Lubo pre Paldo napísal:[/b] [quote]Nie nie nie pochopil si to zle neocakavam ze ma legia da dokopy len v tom pripade ze ak by ma tam aj po tej operacii nezobrali tak ju posuniem o par rokov neskor a nedam si ju spravit hned. Bolo to asi najskor zle napisane preto sa to aj zle pochopilo[/quote] Tu operaciu planujem este tento rok cim skor uz mam skoro na nu nasetrenu este chyba nejaka ta stovka. Proste snazim sa na sebe pracovat a chcem byt fyzicky co najlepsie na tom kym tam pojdem proste nechcem tam ist len tak co to da ale spravit pre to maximum v prijatelnej miere a medziach akych sa to da fyzicky a aj psychicky. O tom ake dvovody ma k tomu vedu a preco som mozno az tak do toho zazraty je v tom ze odmala som bol vychovavany vojakmi a vojenskym sposobom zivota cize nic ine v zivote nepoznam a bojim sa ze ak by som mal zit inak tak sa stratim.[/quote] Drzim ti palce a prajem ti aby sa operacia podarila uprimne :)

Lubo (bez overenia) 10.8.2010 - 21:22

A navyse niekto by to nazval ze som blby dobrak niekto by povedal ze som naivny niekto ze mam slachetne srdce ale proste chcem pomahat ludom ktori si sami nedokazu pomoct, najst ako bolo uz povedane vrana k vrane sada, najst si svoje miesto vo svete a predtym nez umriem si povedat ze tu nieco po mne ostalo ze som nezil zbytocne. Pomahat a zachranovat nielen ako to tu jeden napisal ze v legii su len sami zabijaci.

Majo pre Lubo (bez overenia) 10.8.2010 - 21:25

Posledný príspevok, súhlasím s tebou. Ja to tak tiež cítim. Tu ťa za to určite nikto neodsúdi.

Majo (bez overenia) 11.8.2010 - 00:38

Tak páni, ten by si aj na stráži na bráne vedel odpočinúť. :D http://www.youtube.com/watch?v=T1CHGXV6RkQ&feature=player_embedded

Necky (bez overenia) 11.8.2010 - 11:02

Nazdáar pánovéé. Koukám tady to jede šíleným tempem.Májo to řádně popohání. No to video to je síla.Ten maník byl snad i nahulený, nejen vožralý, nebo ne? Neštrajkuju Méďo, běžné rodiné starosti, které ty nemáš a buď rád. Haranta najednou chytla dost vysoká horečka, tchýně z toho okamžitě dočasně (bohužel jenom dočasně) zešílela, začala lítat jako hadr na koštěti, všude volat, a my ostatní jsme se v tu ránu z toho všichni málem posrali.Ale vždyť víš jaký je rozdíl mezi tchýni a palačinkou ...palačinku mám rád teplou a srolovanou... Jinak jsem ti poslal mail, tak si ho přečti a odpověz. Klucíí, rady tady většinou dává Michal, ale k těm očím, protože se Lubo ptal legionářů a nejen konkrétně 2REPa, bych taky možná něco mohl. Můj názor, neboli rada je, abys na tu operaci šel Lubo, když už máš tu možnost. Dnes se to dělá i laserem, nic ti nemusí řezat, šít, atakdále.I když to jistě stojí majland. Já jsem síce viděl v poslední době, předtím než jsem šel do civilu, je to tak možná rok předtím, i dříve, legionáře s brýlemi a bylo jich celkem hodně, dokonce i u nás dole v Guyaně byl jeden, ale ten nosil víc čočky.Ty dvě dioptrie to je už na pováženou.Dá se to i obejít,u prohlídek, to se ví dávno, ale náhoda je blbec.A zadruhé-nač sám sobě lhát... Kdyby to bylo do půl, nebo 0,75+,-, to je v toleranci, čili v pohodě,tohle se mi zdá už trochu moc.Ale nevím, já jsem s očima nikdy problém neměl, tak možná se pletu. Zkus počkat, co ti na to řekne 2REP. Ten za tím dost běhal, když to zjišťoval pro jiné kluky. On to bude určitě vědět přesně. A máš fakt skvělou duši a názory tak myslím, že to Michal ocení a dá si námahu aby ti pomohl co nejvíc. Držte se klucííí.Zdar. Necky

Lubo (bez overenia) 11.8.2010 - 11:50

[b]Necky napísal:[/b] [quote]Nazdáar pánovéé. Koukám tady to jede šíleným tempem.Májo to řádně popohání. No to video to je síla.Ten maník byl snad i nahulený, nejen vožralý, nebo ne? Neštrajkuju Méďo, běžné rodiné starosti, které ty nemáš a buď rád. Haranta najednou chytla dost vysoká horečka, tchýně z toho okamžitě dočasně (bohužel jenom dočasně) zešílela, začala lítat jako hadr na koštěti, všude volat, a my ostatní jsme se v tu ránu z toho všichni málem posrali.Ale vždyť víš jaký je rozdíl mezi tchýni a palačinkou ...palačinku mám rád teplou a srolovanou... Jinak jsem ti poslal mail, tak si ho přečti a odpověz. Klucíí, rady tady většinou dává Michal, ale k těm očím, protože se Lubo ptal legionářů a nejen konkrétně 2REPa, bych taky možná něco mohl. Můj názor, neboli rada je, abys na tu operaci šel Lubo, když už máš tu možnost. Dnes se to dělá i laserem, nic ti nemusí řezat, šít, atakdále.I když to jistě stojí majland. Já jsem síce viděl v poslední době, předtím než jsem šel do civilu, je to tak možná rok předtím, i dříve, legionáře s brýlemi a bylo jich celkem hodně, dokonce i u nás dole v Guyaně byl jeden, ale ten nosil víc čočky.Ty dvě dioptrie to je už na pováženou.Dá se to i obejít,u prohlídek, to se ví dávno, ale náhoda je blbec.A zadruhé-nač sám sobě lhát... Kdyby to bylo do půl, nebo 0,75+,-, to je v toleranci, čili v pohodě,tohle se mi zdá už trochu moc.Ale nevím, já jsem s očima nikdy problém neměl, tak možná se pletu. Zkus počkat, co ti na to řekne 2REP. Ten za tím dost běhal, když to zjišťoval pro jiné kluky. On to bude určitě vědět přesně. A máš fakt skvělou duši a názory tak myslím, že to Michal ocení a dá si námahu aby ti pomohl co nejvíc. Držte se klucííí.Zdar. Necky[/quote] Vsetko je uz vybavene dnes som bol aj na predbeznom vysetreni a tie zvysne preniaze co mi chybali to bol dnes tiez taky maly zazrak cize cakam uz len na odpoved ci mam sancu po operacii ak ano tak sa pojdem objednat na zakrok.

Paldo (bez overenia) 11.8.2010 - 19:45

[b]Lubo napísal:[/b] [quote]A navyse niekto by to nazval ze som blby dobrak niekto by povedal ze som naivny niekto ze mam slachetne srdce ale proste chcem pomahat ludom ktori si sami nedokazu pomoct, najst ako bolo uz povedane vrana k vrane sada, najst si svoje miesto vo svete a predtym nez umriem si povedat ze tu nieco po mne ostalo ze som nezil zbytocne. Pomahat a zachranovat nielen ako to tu jeden napisal ze v legii su len sami zabijaci.[/quote] Lubo stotoznujem sa s tvojim nazorom :)velmi pekne povedane :)

Majo (bez overenia) 11.8.2010 - 19:54

Ja len tak aby ste nezabudli na pamiatku našich rodičov, prarodičov a tak ďalej!!! Len si pamätajme prečo sme tu a že do hrobu aj tak pôjdeme s holou riťou. http://www.youtube.com/watch?v=hdIcVDuw_fI&feature=related

Majo pre 2REP (bez overenia) 11.8.2010 - 20:07

Zdravím ťa Michal, prosím ťa, teraz som si to všimol. neviem či ti prišiel odo mňa mail. Mám ho medzi odoslanými ale je tam nejaký výkričník. Neviem čo znamená. Tak ak môžeš daj vedieť prosím ťa. :) S pozdravom, nech sa darí!

Lubo (bez overenia) 11.8.2010 - 21:13

[b]Majo napísal:[/b] [quote]Ja len tak aby ste nezabudli na pamiatku našich rodičov, prarodičov a tak ďalej!!! Len si pamätajme prečo sme tu a že do hrobu aj tak pôjdeme s holou riťou. http://www.youtube.com/watch?v=hdIcVDuw_fI&feature=related[/quote] A vies co je na tom to najsmutnejsie? Ze jedno co je za system ci komunizmus ci totalita ci demokracia ci monarchia lebo stale tam budu rovnake svine a stale tie iste ksichty.

Majo pre Lubo (bez overenia) 11.8.2010 - 21:21

Moje slová. A aj keď sa ksicht vymení, povaha ostane. A aj človek bez chrbtovej kosti. :)

Majo (bez overenia) 11.8.2010 - 22:05

Teda poviem vám, zaujímavé čítanie. Kto má čas prečítajte si to. http://www.valka.cz/clanek_982.html

nemo (bez overenia) 11.8.2010 - 22:24

[b]Majo napísal:[/b] [quote]Teda poviem vám, zaujímavé čítanie. Kto má čas prečítajte si to. http://www.valka.cz/clanek_982.html[/quote] ahoj, majo necital som to poriadne, pretoze uz prve vety ma znechutili. nemam rad ked robia z rusov chujov a to vobec nie su mojim fetisom. proste sme slovania..ako taki mame mierumilovnost v genoch, charakterova crta. dejinnym faktom je, ze nas zdolat tazko.. ale neverim ze boli nejake plany agresie voci niekomu. obrany urcite, v tom bol ten zavod ussr a usa..lepsia obrana proti zakernejsim zbraniam..ktore takisto mame..ak nieco:whistle: co ty na to. ahoj vsetci, s dovolenim fora, rad obcas prispejem postrehom. ak je =mimo= berte ho prosim ako teeen....nooo..prispevok na pobavenie :]]] na tu rusku notu: http://www.youtube.com/watch?v=tM6v9J78VA8&playnext=1&videos=pd778YeZhxQ

Majo pre nemo (bez overenia) 11.8.2010 - 22:31

Ja s tebou súhlasím, ale mňa tam skôr zaujalo to č osa týkalo pražskej jary. :) A to viem že tak bolo ako sa píše tam. A jednoducho sa mi ľúbi organizácia jednotiek specnaz. Ja som to sem dal skôr ako článok pozitívny ako negatívny. :) Ale tvoj názor zdieľam :)

2REP (bez overenia) 13.8.2010 - 21:57

Salut slušní ľudia a hlavne stará partia. Putain! Som dosť nasraný, tak možno budem preto stručný. Lubo- pýtal som sa- dnes poobede, hneď ako som sa vrátil do kasárni, som volal kvôli tomu aj lekárovi do Aubagne, už minule som sa ho pýtal na nejaké veci ohľadom očí, tak bol ústretový. Takže informáciu máš z prvej ruky. Skôr to nešlo, povinnosti nepustia, Légia nie je holubník ani rekreačný tábor. Na operáciu choď- je to pre teba nateraz jediné riešenie, lebo takto s 2 Diops nemáš šancu v žiadnom prípade. Pokiaľ dopadne dobre, môžeš kľudne zaklopať na bránu.U teba je ešte problém tá očná hypertenzia, ktorá sa musí urgentne dať do poriadku, inak ti hrozí Glaukom- zelený zákal, ktorý na rozdiel od sivého je nevyliečiteľný a to v tvojom mladom veku je na pováženie.Neviem, či to správne pomenúvam po slovensky, trochu som si pomohol aj slovníkom,lebo neviem, či na Slovensku sa to tak pomenúva, predsa len sú to medicínske výrazy a ja nie som lekár. Mali by ti urobiť aj vyšetrenie na Perimeter a HRT. A pozrieť, či nemáš otočený Cylinder.To je nejaký orgán v oku.Tak držím palce, nech ti to dobre dopadne. Šancu po operácii teda určite máš, skoro ako ten, čo má oči úplne v poriadku, samozrejme za predpokladu, že ti to dopadne dobre. Nie Majo, nič som nedostal. Ten výkričník viem, prečo asi je.Ja som ťa niekoľkokrát upozorňoval, ale ty si nedáš povedať a to ma na tebe dosť serie. Aj u mňa som zaznamenal nejaké nekalé pokusy, ale to v súvislosti s Tomekom, či Tompekom.Ten človek najprv modlikal o mail, a keď som mu napísal, neozýval sa, len došlo upozornenie od služby, ktorú mám nastavenú. Takže chlapče- Tomek, teba si ešte podám, že na mňa do smrti nezabudneš. A ty vieš prečo!!! Preto si odteraz veľmi dobre rozmyslím, či niekomu z tohto fóra napíšem mail. Samozrejme sa to netýka starej partie. Prepáčte teda Paldo, Jardo, a neberte to osobne, ale tak to chodí, že na hajzlov potom doplatia aj tí možno nevinní.Tvrdil som to a stále tvrdím, že na toto fórum nechodia len slušní chalani-záujemcovia o LE, ale veľmi často sa tu objaví kdekto. Toto fórum je asi na to odsúdené.Jeden fils de pute môže dobabrať jedným príspevkom, alebo sviňačinou ten kľud, čo sa tu pestuje mesiac. Pôvodne mi napadli tvrdšie slová, ale legionár sa má ovládať. Samaro, dík za krásny mail, aspoň ten mi zdvihol náladu, duša mi zapišťala pri tých pstruhoch,jasné že odpoviem. Ale postarám sa, aby si to dostal bezpečne. JAA- takmer je to hotové, chcel som, aby to malo formu ako sa patrí a poctivo urobené, nie ako prehnať psa cez vodu, pošlem to zajtra, pozajtra.Tu sa nebudem rozširovať, to snáď chápeš. Salut, Mišo-2REP

Majo pre 2REP (bez overenia) 13.8.2010 - 22:19

Máš mail, nezľakni sa od odosielateľa. :D PS - Za Palda sa zaručujem. Ale je to na tebe. :)

Jardo (bez overenia) 13.8.2010 - 23:52

Jardo bol dovolenkovat a kaslal uplne na vsetko A chytil som sa morskeho jeza pod vodou tak som mal aj zazitok si to v 12 m vytahovat zubami aby mohol ponor pokracovat :laugh:

Paldo pre 2REP (bez overenia) 14.8.2010 - 12:03

Salut 2REP uplne tomu rozumiem a chapem tomu bol by som tiez velmi obozretny komu co poslem...uplne tomu rozumiem..preto je uplne pochopitelny tvoj postoj...ale tak nemam sa za co skryvat :) takze ti napisem sem na forum co si sa ma pytal :) Som 21rocny chalan o legii uvazujem uz 2 roky prvy krat som neodysiel koli priatelke ktoru som mal mozno to bola chyba mozno nie ale posledny rok mi pomohol v mojom osobnostnom rozvoji... pochadzam z hornatej dediny ako maly som vzdy inklinoval k sportom vsetkeho druhu od futbalu az po Kick-box, Taekwondo motocross lozil som po skalach stromoch a vsade kde sa dalo :) (ale aj teraz je to tak) (2REP pisem ti vsetko co si myslim a pokladam za dolezite mensi zivotopis)Milujem velke pracovne vytazenie mam na myslim ked neviem kde mi hlava stoji cize ked rano o 4 vstanem a potom o 18-19h a ani neviem je uz vecer...milujem fyzicku pracu ale kedze u nas vo firme kde robim aj papiere mi nerobi problem administrativa skolu mam vystudovanu (potravinarsku priemyslovku) denne spavam 4-5h zaluby som uz spominal sporty vsetkeho druhu priroda adrenalin. Do LE chcem ist z mojho osobneho presvedcenia a ja sam som presvedceny ze LE chcem sluzil francuzku ctit si tradicie a byt clenom elitnej rodiny chcem byt prospeny pre tento uz dost prehnity svet zomriet zo svedomim ze som nezomrel zbytocne.. je pre mna najlepsia armada a ak budem mat to stastie chcem sa dostat k GCP ako si uz 2REP spominal k elite elit..... s pozdravom Palo

Valér vysokošk… (bez overenia) 14.8.2010 - 12:28

Zdravím ťa 2REP. Na tvoju otázku. Ja som vyštudoval Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave, Strojnícku fakultu - študijný program Automobily,lode a spaľovacie motory.Dvojstupňovo, teda som Ing. Uplatnenie u nás,tak čo ti budem hovoriť.Hlavne,že školy chrlia inžinierov. A ta nová,vlastne prvá ozajstna robota čo mám teraz ma nenaplňa ani náhodou.Nie som neskromný,ale aby so mnou niekto zametal ako s handrou za podradný plat, tak na to som neštudoval.Synátori bohatých to majú vždy dobre,my chudobnejší musíme brať to čo ponúkaju. Rozhodol som sa definitívne pre FCL. A konkrétne pre 2.REG, aby som niečo využil aj zo štúdia.Inak mám aj veľmi dobrú angličtinu a nemčinu a po francúzsky sa učím skoro dva mesiace aj mi to celkom ide, ale som len na 18tej lekcii.Zo začiatku to išlo celkom rýchlo, ale už je to náročnejšie. O 2.Regu som si preštudoval čo sa len dalo a viem, že v tomto mám jasno.A že vraj je na tom dobre aj čo sa týka podmienok.Nie som pohodlný,už vôbec nie som bojazlivý, alebo mäkký ale nie som ani typ povahy, čo by mohla robiť snipera. Fórum som si prečítal celé, takže dosť toho viem aj odtiaľto, veľa mi dala aj kniha Patria nostra,partia ostrá od Jozefa Staviščáka a Rudolfa Čižmárika. Nemusím byť práve v elitnej Compagnie veď po čase by sa uvidelo na čo mám a na čo nie.Najprv ak by ma vzali, by som absolvoval to čo každý, v Castelnaudary sa pýtal samozrejme len do 2.Regu, nikam inde a medzitým sa rozhodol čo ďalej.Lebo je pravda že ako opravár techniky a strojov by som nechcel skončiť.Alebo by si mi radil inak sa zorientovať už na začiatku? Veľmi by som ťa prosil o tvoj názor.A vopred ti veľmi ďakujem.Nedávam tu e-mail,to nie sú žiadne tajnosti, len keď si nájdeš čas, vyjadri sa k tomu prosím ťa. Neponáhľa to, veď ja niečo chcem od teba, tak počkám.A ešte raz ti ďakujem. Valér

Valér vysokoškolák (bez overenia) 14.8.2010 - 12:36

Inak pozdravujem samozrejme aj ostatných chalanov.Aby som tu nesukromníčil. Ronin- nemusíš hneď narážať na VŠ.Východ nevadí, lebo ja ľudí nezaraďujem podľa toho odkiaľ sú, ale akí sú. V ročníku sme mali niekoľko východniarov, niektorí boli super kamaráti.Najlepší boli Rusíni, Rusnáci ako oni hovorili, športovali sme, vypili sme si.Aj baby naháňali. No neskutoční chlapi to boli. Jeden z nich sa tiež chystá do Legie a je inžinier.Lebo doma robotu nezoženie a umývať riad do Londýna alebo do Corku tak to sme sa tam nabrigadovali počas školy dosť. Ale Košičanov nemusím,lebo sú až príliš sebavedomí,v ročníku sa správali povýšenecky a ten ich Kasajvároš, dobre sa s ním neposerú.Tak čo neštudovali tam u nich, ale trepali sa do Bratislavy? Valér

Lubo (bez overenia) 14.8.2010 - 14:53

Dik za info z prvej ruky nic sa nedeje ze az teraz pohodke. HRT a perimeter mam absolvovane neviem ci uz som spominal ale vysetrenia som absolvoval moj jediny problem je to ze mam zvyseny vnutroocny tlak a tym padom mam aj sancu ze ak to nebudem liecit atd je ta moznost zeleneho zakalu kedze je v rodine unas dedicny. Lekar mi povedal ze by to nemal byt problem ale pre istotu chcem ist este k jednemu ocnemu nech to mam od viac zdrojov. Peniaze na operaciu nasporene. Jdiny problem kt. vsak vyskocil je rodina a jej reakcia predsa nechcem st do camp tabora.

Majo (bez overenia) 14.8.2010 - 16:12

Le para ne meurt pas... Il exécute son ultime saut. Le para ne vas pas au ciel. Il y returne.

Majo (bez overenia) 14.8.2010 - 20:16

Zdravím všetkých slušných ľudí. Samarovič, JAA súrne si pozrite mail, treba nejako dohodnúť to stretko. :) S pozdravom Majo

Majo (bez overenia) 14.8.2010 - 21:37

udia nejako mi blbne fórum. Ukazuje sa mi úplne inak ako inokedy. Nestalo sa vám to niekedy už?

Pridať nový komentár