Francúzska légia

mir 14.8.2007 - 21:26

História Francúzskej légie

francuzska legia

Máloktorý bojový zbor na svete je ovenčený takým množstvom mýtov a legiend ako Francúzska cudzinecká légia. Jej členmi sú dobrovoľníci, ktorí za sebou nechali svoje sociálne aj rodinné zázemie, pričom svoje úlohy plnia s odhodlaním, nad ktorým svet žasne.

Cudzinecká légia bola založená 9. marca 1831 rozkazom Ľudovíta Filipa, kráľa Francúzska. Bol to čas politických nepokojov a tento oddiel plnil úlohu ochrancu kráľovskej moci. Väčšinu dôstojníckeho zboru tvorili veteráni Napoleonovej Grand Armee a mužstvo predstavovalo národnostne pestrú zmes, v ktorej bola zastúpená celá Európa.

V Légii sa objavili aj francúzski regrúti, ktorí sa snažili uniknúť pozornosti miestnej polície. Boli to dobrovoľníci vo veku medzi 18. a 40. rokom, s pravým alebo prijatým menom. Kráľ správne predpokladal, že platení žoldnieri nebudú pri plnení rozkazov rozmýšľať o ich príčinách alebo politickej korektnosti. Légia bola po potlačení nepokojov v Paríži okamžite zapojená do bojov o Alžírsko.

V roku 1835 však tento bojový zbor prešiel pod španielsku kontrolu. Následne sa na rovnakom princípe vytvorila druhá Légia, ktorá získala a udržala pre francúzskeho kráľa Alžírsko, ktoré sa stalo na dlhý čas jej domovom. Vo svojej africkej misii plnili legionári dôležitú úlohu - udržiavali poriadok, potláčali povstania domorodých nomádskych kmeňov a kolonizovali Severnú Afriku. Budovali cestné komunikácie na rýchle presuny, púštne pevnosti a časom tu vzniklo aj mesto Légie - Siddi bel Abbés.

Česť a odvaha

Francúzska cudzinecká légia zdedila tradície žoldnierskych vojsk, ktoré využívali francúzski králi už v stredoveku - škótskej gardy Karola VII. alebo neskôr Napoleonových poľských kopijníkov. Farbami tejto elitnej časti vojska sú zelená a červená, ktoré používali Švajčiarske gardy slúžiace trónu bielej ľalie. Znakom a symbolom zároveň je granát, z ktorého vychádza sedem plameňov, pričom dva z nich sú ohnuté smerom nadol.

Vzťahy medzi tými, ktorí rozkazy vydávajú a tými, ktorí ich plnia, sú vybudované na veľmi vyvinutom „esprit de corps", založenom na niekoľkých jednoduchých princípoch: disciplína a česť, radosť z dobre vykonanej práce a oddanosť svojej minulosti. Heslom Légie je "Honeur et Valour" - Česť a odvaha. Po vstupe do Légie nastáva veľmi tvrdá selekcia. Mnohí kandidáti nevyhovejú buď zo zdravotných alebo morálnych dôvodov.

Legionár je zriedka anjel, ale nikdy nie zločinec. Každý nový člen je dobrovoľník, ktorý chce uniknúť svojej minulosti, osobnej alebo rodinnej kríze, vo svojom sociálnom alebo politickom živote. Príkladom posledného fenoménu je masívny príliv dobrovoľníkov z Alsaska po roku 1871, zo Španielska roku 1939 a z Východnej Európy po roku 1945. Pre ostatných, ktorí sa nechcú zmieriť s limitmi strednej vrstvy, Légia znamená možnosť dobrodružného života. Všetkých jej členov spája súdržnosť, spečatená disciplínou a rešpektom k tradíciám.

Francúzska légia v krymskom konflikte

Časom sa stala Légia bojovou silou, ktorá obhajovala záujmy Francúzska aj v tých najodľahlejších končinách. Bola zapojená do Krymskej vojny 1853 - 1856, kde zohrala hlavnú úlohu pri dobývaní Sevastopoľu. Zámerom Francúzov v tomto konflikte bolo pomôcť svojmu spojencovi, tureckému sultánovi, pri získaní prístupu k prieplavu medzi Čiernym a Stredozemným morom. Po počiatočných rýchlych víťazstvách sa 1. a 2. cudzinecký pluk pokúsil o dobytie opevneného prístavu Sevastopoľ, čo vyústilo do blokády, ktorá trvala rok. Légia kvôli chorobám a zlému počasiu už nemohla dlhšie čakať a padlo rozhodnutie podniknúť frontálny útok.

Prvý pokus sa nevydaril a jednotky sa museli stiahnuť s ťažkými stratami. Pokúsili sa o to znova, s rovnakým výsledkom. Napriek tomu sa nevzdali a skúsili to po tretí raz. Sevastopoľ padol 8. septembra 1855. Ďalšími bojiskami legionárov sa stali Taliansko (1859) a Mexiko (1863 - 1867). Práve tu sa 30. apríla 1863 odohrala jedna z najslávnejších bitiek, ktorá vstúpila do dejín ako synonymum cti a odvahy.

Bitka pri Camerone

Dňa 30. apríla 1863 3. kompánia Cudzineckého regimentu zabezpečovala bezpečný presun zásob po ceste medzi Vera Cruz a Pueblom. Počas pochodu do určenej pozície jednotku prepadla takmer tisícka mexických povstalcov. Kapitán Danjou, aby získal krytie pred nepriateľskou paľbou, presunul svoje mužstvo do opustenej haciendy Camerone, ktorú minuli pred niekoľkými minútami.

Kompánia mala šesťdesiatdva legionárov a troch dôstojníkov, ktorí mali čeliť mnohonásobnej presile Mexičanov. K haciende, kde sa legionári pripravovali na obranu, prišiel posol s ponukou čestnej kapitulácie. Na streche ležal seržant poľského pôvodu, ktorý mu vojensky stručne naznačil, čo si myslí o tomto návrhu. Tak sa spustil jeden útok za druhým, všetky však boli s ťažkými stratami odrazené. Napoludnie začala legionárom dochádzať munícia, nemali jedlo ani vodu. Podvečer bolo nažive už len päť obrancov, na ktorých číhala armáda nepriateľov. V tejto beznádejnej situácii legionári nasadili bodáky a podnikli útok. Keď dvoch z nich pri napredovaní k mexickej pozícii zastrelili, zasiahol mexický plukovník.

Opätovne ponúkol kapituláciu. Legionári súhlasili pod podmienkou, že si smú ponechať svoje zbrane. Plukovník, dojatý ich odvahou, odpovedal slovami: „Mužom ako ste vy, nemôžem nič odmietnuť." Tento deň, ktorý vstúpil do dejín ako Camerone, sa každý rok pripomína vo všetkých táboroch Légie a oslavujú ho s veľkým zápalom a pýchou. V Aubagne, kde sa koná slávnostná prehliadka, nesú na čele pochodujúceho regimentu drevenú ruku kapitána Danjoua. Tento boj, ktorého meno je na každej legionárskej vlajke, ostáva symbolom misie, ktorá sa plní až do úplného konca.

V zákopoch svetových vojen

Roku 1914 sa pluky Francúzskej Légie zúčastnili bitky o Artois, kde utrpeli ťažké straty. Boli zreorganizované a o mesiac neskôr znova ťažko porazené pri Givenchy. Nakoniec utrpeli legionárske pluky také ťažké straty, že ich museli v septembri 1914 rozpustiť a preformovať do novej jednotky. Takto bol vytvorený RMLE (Pochodový pluk cudzineckej légie), ktorého úlohou bolo prevýšiť v boji všetky ostatné jednotky. RMLE sa zúčastnil na mnohých bitkách francúzskych bojísk a stratil tisíce vojakov. Zvlášť sa vyznamenal svojím bojovým umením v zákopoch pri Remeši, kde legionári vyčistili štyri kilometre nepriateľských línií iba puškami, bajonetmi a granátmi. Ďalším úspechom bol Verdun, kde légia uspela v misii o znovuzískanie svojich starých pozícií. Nasledovala obrana parížskeho koridoru a Légia uspela opäť, hoci s veľkým stratami.

Francúzi začali svoju ofenzívu v júli 1918 a RMLE bol opäť v prvej vlne - takmer dva týždne si legionári presekávali cestu cez Hindenburgovu líniu. Počas 2. svetovej vojny, v júni 1940, jedenásty REI (Pechotný cudzinecký pluk) takmer vyhladili pri obrane pozícií vo Verdune. Tí, ktorí prežili, sa stali zajatcami. Väčšine sa ale podarilo ujsť a znovu zasiahli do bojov. Pluk však rozpustili. Trinásta DBIE (Podbrigáda Cudzineckej légie) písala dejiny pri Narviku a Bjerviku v Nórsku, ďalší úspech prezentuje slávne víťazstvo pri Bir-Hakaim v Líbii. Légiu znova zjednotili a pokračovala vo víťazných kampaniach v Tunisku, Taliansku, Provence a Nemecku.

V roku 1940 sa Thajsko, spojenec Japonska, pokúsilo anektovať Kambodžu. Légia túto hrozbu odvrátila, ale zbytočne, pretože politickou dohodou Kambodžu odovzdali pod thajskú správu. V oblasti ostala dislokovaná len jedna jednotka - 5. REI. Ďalšími rokovaniami sa podarilo zabrániť vojne na juhu, hoci nie nadlho. Legionárov, umiestnených v garnizóne Ha Giang, čoskoro zmasakrovali a ostávajúce dva batalióny vyrazili na pochod smrti smerom k čínskej hranici. V roku 1945, ešte predtým, ako sa zvyšky 5. REI dostali do Číny, vojna skončila. Nahradila ju však ďalšia, tentoraz vojna s Ho-či Mi-nom a jeho komunistami, ktorá mala trvať ďalších deväť rokov. V nej boli zastúpené všetky pluky Légie a najslávnejšími bojiskami boli Phu Tong Hoa, Koloniálna cesta 4, a slávne Dien Bien Phu.

Dien Bien Phu

Bol to najdlhší a najtvrdší zápas francúzskych expedičných síl na Ďalekom východe. 1. BEP uskutočnil výsadok v údolí Dien Bien Phu, zabezpečil oblasť a postavil základňu. Nasledovalo 169 dní konfrontácie s Viet Minh, po ktorých prišlo 57 dní pekla. Viet Minh zaujal pozície na svahoch, obkolesujúcich pevnostný systém, a začal ostreľovanie ťažkým delostrelectvom. Zásobovanie a prísun posíl bol možný len zo vzduchu. Pristávacia dráha bola zakrátko pod kontrolou nepriateľskej protileteckej paľby.

Na pomoc prišli nielen príslušníci parajednotiek, ale k obrane tejto pozície sa dobrovoľne hlásili aj muži bez parašutistického výcviku, hoci zoskoky sa často uskutočňovali v noci. Paralelne s obliehaním Dien Bien Phu prebiehala konferencia v Ženeve. Francúzske jednotky mali záujem udržať údolie, kým nepriateľ nepožiada o prímerie. Situácia však bola neudržateľná a 8. mája padla posledná pevnosť.

Dien Bien Phu prestalo existovať. Proti 15-tisíc legionárom a príslušníkom koloniálnych plukov stálo približne 100-tisíc nepriateľov, vyzbrojených ťažkou technikou. Dvetisíc obrancov padlo, 1 500 sa stratilo v akcii, 5 800 bolo ranených. Vyše 11-tisíc vojakov sa dostalo do zajatia, z ktorého sa po štyroch mesiacoch vrátilo živých len 3 290 mužov. Bola to politická katastrofa, ktorá znamenala koniec francúzskeho koloniálneho impéria vo východne Ázii. Druhý deň po páde Dien Bien Phu požiadali francúzski vyjednávači na ženevskej konferencii o prímerie. Pre légiu sa tým vojna v Indočíne skončila.

Boj o francúzske Alžírsko

Ešte skôr, ako sa mohli legionári zotaviť z bojov, ocitli sa v Alžírsku. Tentoraz bola ich nepriateľom Armáda národného oslobodenia. Pluky Légie, ktoré mali zabezpečiť pokoj v krajine, kde žilo množstvo Francúzov, sa aktívne zúčastnili v mnohých operáciách proti rebelom a plnili si povinnosť pri ochrane hraníc. Na základe politických rokovaní medzi prezidentom De Gaullom a predstaviteľmi vzbúrencov však Alžírsko v roku 1961 získalo nezávislosť a Légiu povolali do Francúzska. Légia, ktorá vnímala Alžírsko ako svoj domov a toto rozhodnutie ako zradu, sa vzbúrila. Pokus o prevrat však nevyšiel a 1. REP (Cudzinecký parapluk) rozpustili. Od roku 1962 až po súčasnosť sú oddiely bielych anjelov umiestnené na juhu Francúzska a na Korzike, ale aj v zámorí - v Djibouti, na Madagaskare, Tahiti a Francúzskej Guayane.

Légia si získala renomé pri výkone operácií v mnohých vojnou zmietaných oblastiach. V septembri 1990 vyslali tri pluky Cudzineckej légie do oblasti Perzského zálivu. Zmocnili sa letiska Al Salman, kde sa stretli len s malým odporom. Ich ďalšou úlohou bolo zabrániť ústupu Republikánskej gardy na západ. O tejto vojne sa hovorí ako o bleskovej vojne - skončila po sto hodinách boja na zemi, pričom v nej zahynuli len traja legionári. Pod velením Organizácie spojených národov Légia udržiavala poriadok v Mogadiši a zúčastnila sa aj na konflikte v Bosne, kde zvládla viacero tajných operácií.

Pri týchto akciách vedela Francúzska légia s veľkým efektom využiť materinský jazyk svojich vojakov. V oboch oblastiach boli len ľahké straty. Charakteristika Légie za približne stosedemdesiat rokov jej existencie, sa dá vyjadriť slovami literárneho velikána Antoina de Saint Exupéryho: „Vojak nie je mužom násilia. Nosí zbraň a riskuje svoj život za chyby, ktoré nespôsobil. Neoblomne dodržiava svoje slovo až do konca, i keď vie, že bude zabudnutý."

o sa staráš pre Majo (bez overenia) 23.8.2010 - 14:38

jj akurát som to pozeral na aktualitách to video je to krásne a tak dlho vydržať v takej hĺbke pod vodou no asi by mi praskal hlava :>

Jardo pre Majo (bez overenia) 23.8.2010 - 15:44

toto video je fikcia ale Nery je jeden z najlepsich free diverov na svete Co sa staras: neboj nepraskla uvedom si ze tvoje telo sa sklada prevazne z vody jedine co je podstatne je vyrovnat tlak vo vnutrolebecnych dutinach teda usi a to sa robi uplne jednoducho :)

Majo pre Jardo (bez overenia) 23.8.2010 - 16:08

Myslíš že to tak nerobil? Mne to vyzerá dosť vierohodne. Aj to ako padal dolu bolo super. To pokiaľ si dobre pamätám si dávajú oceľovú vestu na seba aby ich to tlačilo trochu viac ku dnu. :) Ale ty o tom vieš o veľa veľa viac tak si dám povedať a poradiť. :) A aj keď je to len ako že tak je to super spravené video. K tomu vyrovnávaniu tlaku. Pozeral som výcvik Australských námorných potápačov a tam o tom veľa hovorili. Ale na druhej strane stačí ak má človek aj nejakú cystu, alebo mal nejaké poranenie hlavy čo mu nechala následky ktoré ovplyvnia to do akej hĺbky sa môže potopiť. Bol tam človek čo nevydržal v kompresnej komore ani hĺbku 10 m. Lebo mal v mladosti zlomený nos keď sa bil. :) Je to tak nie?

Jardo pre Majo (bez overenia) 23.8.2010 - 18:35

nie tak som to myslel Ono je velmi dobre spracovane aj ked pre Neryho 4 min bez dychu niesu ziadny problem Ale je super uz ho mam aj v telefone :) A frnak som mal zlomeny aj ja no problemy s tym nenam nastastie

cháron (bez overenia) 23.8.2010 - 19:39

[b]cea napísal:[/b] [quote]a uz som si myslel, ze tu niekoho zoberem naspat do francuzska, ale co uz vela reci skutek utek....[/quote]pre CEA, išiel by som aj ja keby som tu nemal závazky, a nebol starý k...t na to...lebo v tejto p..i ťa nič dobre nečaká.... Čím viac som tu tým viac sa o tom presviedčam.....ale mám už po tridsiatke, a samé jazvy...hlavne tam kde by nemali byť...ale možno to aj tak skúsim...serem tu na to...

JAA (bez overenia) 23.8.2010 - 19:54

CAFTE CHLAPI ... A VYDIM ,,ZE AJ CEA SA VRACIAA ...JE TO TU O NICOM TAK TAK ..CHOD TY TO MAS LACHSIE,,JA MUSIM ESTE CHVILKU VYDRZAT,,A PADAM,,ALE UZ NIE DLHOOO ,,NEBOJ ZIADNE RECI!! CHARON CO SA TEBA TYKAA,,NEVADI AK MAS PO TRIDSIATKE ..TIE JAZVY ZALEZI CI MAS PO OPERACIACH ,,VAZNEJSICH,,KED SA CITIS CHOD NENI PROBLEM SI MYSLIM SALUT!

charon (bez overenia) 23.8.2010 - 20:30

pre JAA: :evil: sak to, seriem na jazvy, možno by som prešiel ako tu počúvam ,už mám v podobných zložkách niečo odskákané.. niektorý mladíci stále riešia to ako sa tam dostať, a to práve svedčí o tom že skôr vymýšľajú dôvody aby tam nemuseli ísť.Myslím že to nieje o fyzičke. videl som toľko fyzicky zdatných chlapov ktorý sa rozložili ako domček z karát, čiže odkvecli po psychickej stránke... Podľa mňa to treba skúsiť aby človek vedel či mu to pasuje alebo nie...

Majo (bez overenia) 23.8.2010 - 21:19

Podľa môjho názoru najlepšie spracovaný dokumentárny film o LE. Tak nech sa páči. Ešte nie sú 4 časti pridané. Hotových je len 6 ale čoskoro budú určite aj tie. http://www.youtube.com/user/lagent1986#p/u/5/ildahRqe0ZA http://www.youtube.com/user/lagent1986#p/u/4/XRS7k0QxUJE http://www.youtube.com/user/lagent1986#p/u/3/Xwvx03Iev6g http://www.youtube.com/user/lagent1986#p/u/2/L47iOCO2fWo http://www.youtube.com/user/lagent1986#p/u/1/e9J4sH1nZSo http://www.youtube.com/user/lagent1986#p/u/0/9F-HNVKK4NM

JAA (bez overenia) 23.8.2010 - 21:35

TAAK V PRVOM RAADE ,,ONI NEHLADAJU ZIADNYCH CHLAPOU,,NASIPANCOU ,,TO NIE,,TAKY CLOVEK IM JE NA HOLU RIT ,,V PRVOM RADE NAZABEHNE ANI PI.U,,BO JEHO SRDCE NESTACI OKYSLICOVAT JEHO SVALYY ,,MAJU VELKY UBYTOK SVALOVEJ HMOTY ,,COZ MA ZASE VPLYV NA CELKOVU PSYCHIKU,,SYNDROM UNAVY,PROSTE SU NAPICU,,A O TOM CO MAJU V HLAVE SA NEMUSIM ANI VYJADROVAT !!NIECO TU AJ MISO SPOMYNAL ZA TO ,,TREBA VYSKUSAT ,,ZA TO NIC NEDAS ,,JE TO NAJMENEJ CO MOZES SPRAVIT,A VLASTNE TAK MALO CO MOZES SPRAVIT,,A ZMENI TI TO ZIVOT OD ZAKLADOU ,,TO JE VEC ..))TO JA POTREBUJEM:evil:

Majo (bez overenia) 23.8.2010 - 22:07

Connaissez-vous ces hommes qui marchent là-bas Écoutez un peu la chanson de leurs pas Elle vous dit qu’ils ont martelé bien des routes Et ça c’est vrai, il n’y a aucun doute Du Tonkin à Dakar D’Afrique en Norvège Dans le sable, le vent et la neige Gloire à la Légion Étrangère.

o sa staráš pre Majo (bez overenia) 24.8.2010 - 00:11

počuj o tom videu som sa dosť krát rozprával z kamošmi čo myslíš je to fejk? či to može fungovať ja som myslel že by to šlo aj z tou výstrojou čo tam majú boty, atď ale na druhej strane moc daleko si behajú po tej vode to tam mohli rovno chrissa angela dať :P

o sa staráš (bez overenia) 24.8.2010 - 00:23

inač dnes som dopozeral ten film poslední cesta neviem kto to tu dal ale pekný film hlavne sa mi páčila tá situácia s tou kolónou aut ako vzdali úctu a šli za ním až zimomriavky :P a zdá sa mi že taký zvyk je aj na slovensku keď ide po dedine sprievod so zosnulým tak auta nepredbiehaju :P

cháron (bez overenia) 24.8.2010 - 16:46

pre JAA:presne tak o tu zmenu ide,aj s dobrým aj zo zlým, nikto si nemôže nahovárať že ho v LE čakajú len dobré veci..Pri toľkom počte ľudí tam musí byť aj zopár pitomcov..s tým treba rátať.. Ale všetko treba skúsiť,alebo radšej skoro všetko lebo život je taký krátky.

Majo (bez overenia) 25.8.2010 - 14:45

One standard question. Nikdy sa nepýtajte wrestlera či je to všetko hrané. :D http://www.youtube.com/watch?v=zrX9Ca7LSyQ&feature=related

Majo (bez overenia) 30.8.2010 - 14:57

Ľuďom začína je.ať. http://bratislava.sme.sk/c/5526340/strelec-z-devinskej-mal-sluchadla-a-samopal.html Prajem úprimnú sústrasť pozostalým rodinám obetí.

Paldo (bez overenia) 30.8.2010 - 21:42

Zdravim vsetkych slusnych ludi :) Moj odchod sa blizi :) Chalani potreboval by som taku prakticku radu :) konkretne sa jedna o dopravu planujem ist asi 20.9 prilet do pariza cca 18h vecer a chcem sa opytat budem pristavat na letisku Roissy charles de gaulle jedna sa mi o ubytovanie a cestu odtial do strediska pozeral som nieco na nete mam ako taku predstavu ale ocenil by som nejake prakticke rady ktori tam bud boli alebo maju lepsie vedomosti ako ja :)Dakujem s pozdravom Paldo

verím sebe (bez overenia) 31.8.2010 - 19:50

Môže mi niekto povedať kde najdem aktualne podmienky na priatie do FCL? alebo kontakt na niekoho kto si tým prešiel a vedel by mi bližie povedať čo a ako. Dakujem

Majo (bez overenia) 2.9.2010 - 17:05

7. časť toho dokumentu čo som dal stránku dozadu na plac. :) http://www.youtube.com/user/lagent1986#p/u/0/E1Wor0XBYxc

Valer (bez overenia) 7.9.2010 - 15:40

Srdecny pozdrav z rusneho juhofrancuzskeho mesta chalanom z velkej partie aj ostatnym slusnym ludom na fore posiela Valer. Vo Francuzsku som stvrty den,pochodil som toho dost,v uliciach same protesty a dnes aj strajky tak to vrie v uliciach a doprava je slaba. Cigani protestuju.A este taka podobna haved to by som tlkol ako zito len ked ich vidim.Isiel som cez Blavu, Rakusko, Taliansko tak selijako kombinovane ale bola to romantika.Aj som bol na jeden den v St.Christol, keby ma nahodou zobrali, tak sa skoro asi do mesta z kasarni nedostanem. Nadherne mesto.Aspon mne sa paci. Doma som urobil radikalne rozhodnutie.V robote som dal vypoved bo aj tak som bol v skusobnej lehote a vysral sa im na ich motrokarstvo.Doma som sa rozlucil a vykrocil za lepsim zivotom.S tou farncuzstinou co viem doteraz som zistil ze slusne vystacim a to som dosiel po 33. lekciu.Zbytok sa doucim tu lebo domov sa uz nevratim aj ked ma do Legie nezoberu.Tak drzte chalani palce, zvolil som si symbolicky datum 8.9.10, no a streda je moj stastny den,zajtra to skusim. Este som si dnes pozrel to nove video o Legii od Maja. Majo si macher neskutocny, vdaka ti .Tak by som bol rad, keby sme sa raz v tej Legii stretli a vypili pivo.Lebo si chlap na urovni a ako sa patri.Ak by sa ti chcelo tak mi potom napis na mail co som sem daval pre 2REP.Ale odpoviem az po Castli lebo 2REP mi radil aby som z neho nekomunikoval ani domov hoci ini to budu robit.Aj mi vysvetlil ze preco to nemam robit. Tak zajtra chlapi sa rozhodne o mojom osude, dusicku mam chvilami veru malu. Ale jednym uzasnym clovekom som tak pouceny a posmeleny, ze aj ked to nevyjde, tak si poviem ze to stalo za to aspon to skusit.Zamerne nepisem v ktorom meste som ani kde to skusim lebo si to nechcem sam po...bat.To by mi tak chybalo.A rady som dostal tie najlepsie tak ich treba vyuzit. Drzim vam palce chalani vsatkym, co chcete ist, mozno aj vy budete mat take pocity ako ja teraz. Valer

Valer-podakova… (bez overenia) 7.9.2010 - 15:44

Chcem sa tu verejne podakovat 2REP za vsetko, coho sa mi od teba (Vas) dostalo. Cennych rad aj pomoci. My dvaja to vieme a ja budem za to do konca zivota vdacny, aj ked ma do Legie nezoberu.Raz by som aj ja chcel byt takym legionarom.Ale viem ze teraz je to pre mna asi tak ako doletiet na inu galaxiu. S velkou uctou Valer

Lubo (bez overenia) 8.9.2010 - 13:47

Neskutocne nieco som myslel ze ma porazi dnes. Pred dvoma rokmi som si predplatil jeden nemenovany casopis ohladom pc a programovania za vtedy vyhodne predplatne 150 eur na dva roky. V july som predplatne zrusil kedze v sept. mi koncilo predplatne a uz som nechcel dalej odoberat tento casopis. No div sa svet dnes mi pride mail ze mi stiahlo z uctu peniaze a zistil som ze ti zmrdi mi aj napriek tomu ze som zrusil predplatne opat stiahli peniaze na predplatne na dva roky. Pisal som tam uz mail. Dufam ze aj ked odoberam casopis zo zahranicia ze sa to neposerie lebo natahovacky so zahranicnymi firmami su predsa horsie ako so slovenskymi.

Matus pre 2REP (bez overenia) 9.9.2010 - 10:07

Cawko dufam ze ta neotravujem mam taku otazku podal by si mi nejake vacsie info ohladom vstupu zdravotny stav a tak francustina ja tam chchem ist velmi chchem to aspon skusit ak ked neviem no ... ale so mrozhodnuty urcite ist len neviem co citam ze sa stam hlasi strasne vela uchadzacova ze ej to naprd s vyberom uz vopred dik a este ohlado mzdravotneho stavu som uplne zdravy setki testi so msi robil tu co maju ist do sr armady ale zuby no mam 5 kazov inac vytrhnuti nemam ani jeden

2REP (bez overenia) 9.9.2010 - 17:13

Salut priatelia, Pozdravujem všetkých slušných ľudí,ktorí sa tu držia, niektorí teraz ako vidím pomenej, asi začali školy, stáže, atď, nepoznám to, len dedukujem.Sám nemám čo kecať, lebo som tu tiež po dlhšej dobe. Paldo- neboj sa chlape, dobrým ľuďom vieme vždy pomôcť. Napíšem ti do mailu všetko, čo potrebuješ aj budeš potrebovať, tiež nejaké konkrétne rady, keďže termín je blízko. Len preboha, Paldo, dúfam, že ten dátum 20.9. je fiktívny. Nepíš to tu, nepíšte sem nikto konkrétny a hlavne skutočný dátum, chlapi. Dočerta! Rozum do hrsti! No hej, len dávať pozor, aby sa nám tam nevmestil- smíííích. Valér síce napísal dátum, ale ten už bol v .... Valér- viem, že to budeš čítať až neskôr, ale nevadí, zareagujem teraz, lebo by som na to potom zabudol. O.K., beriem, vážim si to a sám vidíš, že keď Boh dá, aj motyka vystrelí. Smííích. Tak aj odo mňa chlape- bonne chance et bon courage! Ostávame v kontakte. Starú partiu už ani nezdravím (smííích- teraz mi vynadáte), lebo to je samozrejmosť. No chlapi, zle strážite, pozrite čo to tu všetko sem zase nalietáva... Srdečne zdravím špeciálne Charona. Charon, nikdy nie je neskoro. Po tridsiadke určite nie. Nie si jediný, kto to skúsil a vyšlo. O to viac, že máš niečo odj...né vo „fachu“.To je obrovská výhoda.Podľa mňa by si prešiel jedna radosť.Osobne o tom nepochybujem ani na sekundu. Tušil som to z tvojich príspevkov, ale čo sa budem tu nadrapovať, no nie? Brano- srdečná vďaka za K.B.Wilson song. Tento spevák patrí k mojim obľúbeným.Hlavne ten jeho dialekt a typický zmysel pre humor ma vždy rozosmeje a pobaví. A máme tu zase aj viťúza, už sa mi po tom priam cnelo- Matúš. No chlape- čo ti na to napísať- nie neotravuješ ma, nasieraš ma do vývrtky. Nepodám ti väčšie info- podám ti najväčšie info- prečítaj si fórum. To je najlepšie info, lepšie a väčšie by som ti nepodal ani ja. A s tým výberom- parafrázovane použijem Charonové slová – pri takom množstve, čo sa tam hlási, sa musí predpokladať, že aj pár pitomcov ( inak bravó Charon, pobavilo , ale hlavne je to výstižné). Nechcem ťa zhovaďovať Matúš, ale kto to s LE myslí vážne, nebude provokovať s takýmito otázkami. Na zuby kašli,tie sú o.k., ale nekašli na slovenčinu, tá je v katastrofálnom stave.Alebo ty si bol v katastrofálnom stave keď si to písal? Koľko máš rokov Matúš? Ozvem sa ešte chlapi, ale času ako šafránu, tak sa nehnevajte. Salut, 2REP

Paldo pre 2REP (bez overenia) 9.9.2010 - 17:29

Salut chalani :) Salut Michal ani nevies ako ma potesila tvoja sprava tu na fore :) a urcite nielen mna :) Som rad ze ta mozme privitat po dlhsej dobe :) dufam ze sme dobre drzali palce :) s pozdravom Paldo

Majo pour 2REP (bez overenia) 10.9.2010 - 02:28

Zdravím ťa, a aj všetkých správnych. Úprimne som rád že som zbadal tvoj príspevok. Tak sa drž a aj všetci ostatný. :)

2REP (bez overenia) 10.9.2010 - 10:34

fu no dik teda moja slovenčina neni bohvieaka a dik aspon tie zuby ze su ok bo to bola moja najvacsia dilema teraz som uz naisto presveceny skusim to dik za odpoved aj ta ma povzbudila a mam 19 :D

matus pre 2REP… (bez overenia) 10.9.2010 - 10:35

[b]2REP napísal:[/b] [quote]fu no dik teda moja slovenčina neni bohvieaka a dik aspon tie zuby ze su ok bo to bola moja najvacsia dilema teraz som uz naisto presveceny skusim to dik za odpoved aj ta ma povzbudila a mam 19 :D[/quote]

Majo (bez overenia) 10.9.2010 - 12:08

Super článok ľudia. Pekne napísaný ak som ho pochopil správne. :D Afghanistan : leçons apprises et vertus légionnaires Editorial du COM.LE du Képi blanc N° 724 L'été 2010 marquera pour la Légion étrangère le terme d'une année au cours de laquelle ses unités ont été engagées de manière significative sur le théâtre afghan. C'est le moment de dresser un premier bilan et de tirer quelques enseignements pour notre communauté. On l'a dit à maintes reprises : ce théâtre se distingue des engagements que nos formations ont vécus au cours des vingt dernières années, en particulier en Afrique : les combats y sont plus fréquents et plus rudes, les pertes subies y sont plus sévères. La Légion renoue, d'une certaine manière, avec ce qu'elle avait connu en Algérie. Le premier enseignement touche à la préparation opérationnelle. Elle doit être particulièrement soignée, dans la perspective d'opérations plus complexes au cours desquelles les fautes techniques ou tactiques se matérialiseront par des blessés et des morts. Notre entraînement doit être conduit avec toujours plus de réalisme, dans des conditions difficiles et en terrain exigeant, dans un environnement proche de celui des montagnes afghanes. Les déplacements dans un relief accidenté, le combat à pied, la manoeuvre sous le feu et le tir "à tuer" doivent demeurer les fondamentaux de notre instruction. Au-delà de ces capacités techniques et de ces savoir-faire tactiques à entretenir, l'excellence et l'exigence sont les attitudes légionnaires qui seules permettent de hisser notre niveau de préparation à hauteur des enjeux opérationnels qui nous attendent. Enfin, la maîtrise de soi demeure la marque des troupes solides et fiables. Elle consiste à savoir contrôler sa force en toutes circonstances pour être en mesure de ne l'utiliser que dans les cas extrêmes, lorsque le chef décide qu'il n'y a pas d'autre solution. Elle se traduit en particulier par une discipline de feu rigoureuse. Elle permet de ne jamais subir une situation, et de préserver sa liberté d'action. Cette maîtrise doit être à la fois individuelle et collective. Elle est inscrite dans la tradition légionnaire et a fait notre réputation au feu : il faut continuer à la cultiver avec soin car elle est garante de notre efficacité au combat. Le second enseignement concerne notre préparation individuelle, notre système de formation et, plus largement, notre gestion des ressources humaines. La capacité opérationnelle de nos unités repose en effet aussi sur la valeur individuelle de chacun de ses cadres, combattants et spécialistes déployés en opérations. La sélection de nos candidats au recrutement et la formation initiale doivent continuer à être conduites en vue de la constitution d'une formation combattante. Elles doivent donc privilégier la solidité, la rusticité, l'équilibre psychologique, la stabilité émotionnelle et l'endurance. L'acquisition de savoir-faire individuels et les stages doivent rester une priorité du commandement dans le but de disposer de légionnaires polyvalents, aptes à la fois à des emplois de combattants et de spécialistes. Le domaine "santé" doit continuer à faire l'objet d'un effort tout particulier, la rapidité et la qualité des premiers soins apportés à un blessé étant souvent déterminantes.La formation des cadres doit plus que jamais être axée sur les responsabilités en situation opérationnelle, avec tout ce que cela sous-tend : intelligence de situation, adaptabilité, capacité d'initiative, aptitude à la prise de décision, formulation d'ordres clairs et acquisition d'un référentiel éthique solide. Le dernier enseignement à tirer a trait au soutien en métropole et en garnison. Il relève de la solidarité légionnaire, en se souvenant toujours que nous avons affaire à des hommes déracinés qui devront être accompagnés en cas de détresse. Notre code d'honneur le dit : "nous n'abandonnons pas nos morts et nos blessés". La mission d'accueil et de suivi des blessés soignés dans les hôpitaux parisiens confiée à notre Groupement de recrutement (GRLE) est primordiale. L'aide matérielle susceptible d'être apportée par le Foyer d'entraide de la Légion étrangère aux légionnaires et à leurs familles doit être systématiquement envisagée. L'Institution des invalides de Puyloubier est en mesure d'accueillir ceux qui ont besoin de se reconstruire physiquement, puis moralement, après des épreuves. Les bases arrière de nos régiments ont un rôle déterminant à jouer pour entourer et rassurer les familles, elles aussi étrangères, car les structures d'accueil du corps constituent bien souvent le seul point de contact auquel elles peuvent se raccrocher. Au-delà d'une simple action sociale, c'est un réflexe de cohésion et de solidarité au sein de la communauté légionnaire qui doit continuer à opérer et ainsi dépasser les égoïsmes de notre temps. Ces trois enseignements sont à considérer comme des objectifs essentiels car ils conditionnent, en amont et en aval des engagements, l'efficacité opérationnelle de notre système d'hommes. Bonne lecture à tous Général de brigade Alain BOUQUIN

Tomek pour vous (bez overenia) 12.9.2010 - 20:00

Salut! Comment ça va? Pomaličky postupujem s tou francúzštinou :D Mam teraz trochu problémy doma pretože ma prepustili z prace no a si hľadám teraz niečo iné ale tak učím sa stále. Krásny to jazyk. Už aj keby som neskúsil tu FCL tak určite sa pokúsim aspoň navrstviť Francúzsko. Mám sto chutí urobiť to čo urobil Valér. Zbaliť sa a vypadnúť. Dúfam že ti to vyjde a držím prsty. Môj mail tomek@szm.sk len ak by mi niekto chcel napísať :) (aj keď neviem prečo) Teraz sa tu znovu dlhšie neozvem. Tak pozdravujem všetkých a držte sa... S pozdravom Tomek...

cháron (bez overenia) 15.9.2010 - 20:52

Pozdravujem 2REPa a ďakujem za uznanie...To vieš tých pár pitomcov sa prešmykne všade.niekde viac a niekde menej...

2REP pre Charona (bez overenia) 17.9.2010 - 17:11

Charon, je to aj uznanie, ale tiež konštatovanie.Porozmýšľaj ... Máš zmysel pre humor, takých ľudí mám rád. Áno, pitomci sú v kurze stále,prešmyknú sa aj cez myšaciu dierku.Ich pud sebazáchovy je obdivuhodný. Inak, čo hovoria tam u vás/u nás ľudia na Sarkozyho poriadky s Tziganes vo France? Asi sa tiež nájde pár pitomcov, čo ho za to odsudzujú, tak ako tí paraziti v Bruseli, nie?

FAntoMAS (bez overenia) 18.9.2010 - 16:46

pekny den vsetkym, chcem sa opytat ci lekari fcl robia nejake extra vysetrenie na drogy. konkretne mam na mysli marisku, tvrde nedavam :D, no kawe holdujem :P. precital som forum viacmenej cele, mate uz peknu knihu tuna, tuto otazku mi vsak forum neozrejmilo. zvlast vdacny budem za prinosnu odpoved niektoreho aktivneho leg, par ich tu je.. inac dzivy nick, no neee??!! papa

Majo pre FAntoMAS (bez overenia) 18.9.2010 - 17:06

Kamarát, tak na to si tam dávajú sakra pozor. :) Tam ide o spoľahlivosť na jedinca. A spoľahnúť sa dá len na čistého človeka. Vieš, či mäkké drogy a či tvrdé, stále je to fet.

Majo pre 2REP (bez overenia) 18.9.2010 - 18:03

Ak môžem zareagujem na otázku o rómskych spoluobčanoch. moc som túto tému nesledoval, no bolo to celé na pobavenie. Európa a dokonca aj USA považovali Slovensko za krajinu najhoršie sa správajúc k menšinám. No a potom som čítal článok ako sa na nejakom zasadnutí riešila otázka samostatného cigánskeho štátu. Hotová fraška. :D To je tak keď niekto niečo hovorí a nevie o čom to je a nepozná život s nimi. Česť málo výnimkám. :D Bola to fajn situačná komédia.

2REP (bez overenia) 19.9.2010 - 10:52

Salut, Pre FAntoMAS- nik máš priam božský :-))), to si spojil scifi/komediálnu postavu so zbraňou LE-tá mariška ti asi dáva inšpiráciu. No, v zásade som proti drogám, nikdy som žiadnu neokúsil a ani neokúsim,ale k otázke a tebe len toľko–ak chceš ísť do LE,s drogami sa rozlúč. Pri testoch ti to zistia z rozborov a aj sa na to pýtajú pri pohovoroch, či berieš drogy. Drogy sa dajú zistiť aj tri mesiace dozadu. Viem, že chalani s tým občas experimentujú, hlavne tí mladí, ale rozumný legionár to svinstvo (vrátane marihuany) určite zamietne.Drogy berú podľa mňa len slabosi, ktorí pomocou nich utekajú na chvíľu z reality. Neviem si predstaviť, ako by som mal zodpovedne fungovať v akcii, niesť zodpovednosť za seba, za bojových druhov, keď mi nefunguje jasná hlava, myšlienky a CNS, motorika a reakcie sú vedené nejakou hlúpou drogou.V Afganistane som parkrát videl tých amerických šašov s rozšírenými zreničkami, ako chaosili len preto, že si tí poserovia dodávali odvahy nejakým jointom, či ako sa to volá.Pohŕdal som nimi.Toto u mňa nie je vojak, ale hovniak. Takže si vyber-LE alebo marihuanové opojenie.Tu nie je čo riešiť. Majo- dík, ale ja som sa pýtal na reakcie Slovákov v SR na Sarkózyho rušenie cigánskych osád vo France. Inak ja som žiadnych rómskych spoluobčanov nikdy nepoznal, za mojich čias v Československu boli len cigáni a žiadni Rómovia.To si asi cigáni niečo vycigánili, že? A načo vytvárať cigánsky štát a zase sa na to skladať- veď ho majú-nech idú do Prednej Indie, odkiaľ pochádzajú a bude pokoj.Ich pravlasť ich určite rada prijme. Mňa to zaujímalo preto, lebo tí cigáni, ktorých Sarkozy posiela preč, nie sú Francúzi, teda občania RF, ale rumunskí a bulharskí cigáni, žijúci nelegálne na území RF.Preto odkázal Belgičanom,či komu, že nech si ich zoberú k sebe, keď je to podľa nich taký rasizmus. Cigáni sú najväčší rasisti na svete, nenávidia bielych na smrť, tak nech držia tie svoje čierne tlamy. Nejako to tu ustalo.stará partia sa nezapája... ale nech si každý robí ako uzná za vhodné. Držte sa. SAlut.2REP

camerone (bez overenia) 19.9.2010 - 17:58

Ahojte chalani prepacte nemal som cas citat vsetko, ale jedno vam poviem legia je v pohode. Jasne nic tu nedostanes zadarmo ale o tom nemozempisat ja lebo som prilis mlady na to aby som sa rozpisoval o legii... a nemam ani na to pravo pisat o nej. ten kto bol alebo je pochopil... Chyba mi domov to je snad jasne som kysucan takze mi chybaju moje kopce...ale to je jedno.... dufam ze aj vy sa odvazite aspon niekto vstupit. Zdravim vsetkych srdecne dufam ze budem mat cas pisat viac. MAREK

Pridať nový komentár