Francúzska légia

mir 14.8.2007 - 21:26

História Francúzskej légie

francuzska legia

Máloktorý bojový zbor na svete je ovenčený takým množstvom mýtov a legiend ako Francúzska cudzinecká légia. Jej členmi sú dobrovoľníci, ktorí za sebou nechali svoje sociálne aj rodinné zázemie, pričom svoje úlohy plnia s odhodlaním, nad ktorým svet žasne.

Cudzinecká légia bola založená 9. marca 1831 rozkazom Ľudovíta Filipa, kráľa Francúzska. Bol to čas politických nepokojov a tento oddiel plnil úlohu ochrancu kráľovskej moci. Väčšinu dôstojníckeho zboru tvorili veteráni Napoleonovej Grand Armee a mužstvo predstavovalo národnostne pestrú zmes, v ktorej bola zastúpená celá Európa.

V Légii sa objavili aj francúzski regrúti, ktorí sa snažili uniknúť pozornosti miestnej polície. Boli to dobrovoľníci vo veku medzi 18. a 40. rokom, s pravým alebo prijatým menom. Kráľ správne predpokladal, že platení žoldnieri nebudú pri plnení rozkazov rozmýšľať o ich príčinách alebo politickej korektnosti. Légia bola po potlačení nepokojov v Paríži okamžite zapojená do bojov o Alžírsko.

V roku 1835 však tento bojový zbor prešiel pod španielsku kontrolu. Následne sa na rovnakom princípe vytvorila druhá Légia, ktorá získala a udržala pre francúzskeho kráľa Alžírsko, ktoré sa stalo na dlhý čas jej domovom. Vo svojej africkej misii plnili legionári dôležitú úlohu - udržiavali poriadok, potláčali povstania domorodých nomádskych kmeňov a kolonizovali Severnú Afriku. Budovali cestné komunikácie na rýchle presuny, púštne pevnosti a časom tu vzniklo aj mesto Légie - Siddi bel Abbés.

Česť a odvaha

Francúzska cudzinecká légia zdedila tradície žoldnierskych vojsk, ktoré využívali francúzski králi už v stredoveku - škótskej gardy Karola VII. alebo neskôr Napoleonových poľských kopijníkov. Farbami tejto elitnej časti vojska sú zelená a červená, ktoré používali Švajčiarske gardy slúžiace trónu bielej ľalie. Znakom a symbolom zároveň je granát, z ktorého vychádza sedem plameňov, pričom dva z nich sú ohnuté smerom nadol.

Vzťahy medzi tými, ktorí rozkazy vydávajú a tými, ktorí ich plnia, sú vybudované na veľmi vyvinutom „esprit de corps", založenom na niekoľkých jednoduchých princípoch: disciplína a česť, radosť z dobre vykonanej práce a oddanosť svojej minulosti. Heslom Légie je "Honeur et Valour" - Česť a odvaha. Po vstupe do Légie nastáva veľmi tvrdá selekcia. Mnohí kandidáti nevyhovejú buď zo zdravotných alebo morálnych dôvodov.

Legionár je zriedka anjel, ale nikdy nie zločinec. Každý nový člen je dobrovoľník, ktorý chce uniknúť svojej minulosti, osobnej alebo rodinnej kríze, vo svojom sociálnom alebo politickom živote. Príkladom posledného fenoménu je masívny príliv dobrovoľníkov z Alsaska po roku 1871, zo Španielska roku 1939 a z Východnej Európy po roku 1945. Pre ostatných, ktorí sa nechcú zmieriť s limitmi strednej vrstvy, Légia znamená možnosť dobrodružného života. Všetkých jej členov spája súdržnosť, spečatená disciplínou a rešpektom k tradíciám.

Francúzska légia v krymskom konflikte

Časom sa stala Légia bojovou silou, ktorá obhajovala záujmy Francúzska aj v tých najodľahlejších končinách. Bola zapojená do Krymskej vojny 1853 - 1856, kde zohrala hlavnú úlohu pri dobývaní Sevastopoľu. Zámerom Francúzov v tomto konflikte bolo pomôcť svojmu spojencovi, tureckému sultánovi, pri získaní prístupu k prieplavu medzi Čiernym a Stredozemným morom. Po počiatočných rýchlych víťazstvách sa 1. a 2. cudzinecký pluk pokúsil o dobytie opevneného prístavu Sevastopoľ, čo vyústilo do blokády, ktorá trvala rok. Légia kvôli chorobám a zlému počasiu už nemohla dlhšie čakať a padlo rozhodnutie podniknúť frontálny útok.

Prvý pokus sa nevydaril a jednotky sa museli stiahnuť s ťažkými stratami. Pokúsili sa o to znova, s rovnakým výsledkom. Napriek tomu sa nevzdali a skúsili to po tretí raz. Sevastopoľ padol 8. septembra 1855. Ďalšími bojiskami legionárov sa stali Taliansko (1859) a Mexiko (1863 - 1867). Práve tu sa 30. apríla 1863 odohrala jedna z najslávnejších bitiek, ktorá vstúpila do dejín ako synonymum cti a odvahy.

Bitka pri Camerone

Dňa 30. apríla 1863 3. kompánia Cudzineckého regimentu zabezpečovala bezpečný presun zásob po ceste medzi Vera Cruz a Pueblom. Počas pochodu do určenej pozície jednotku prepadla takmer tisícka mexických povstalcov. Kapitán Danjou, aby získal krytie pred nepriateľskou paľbou, presunul svoje mužstvo do opustenej haciendy Camerone, ktorú minuli pred niekoľkými minútami.

Kompánia mala šesťdesiatdva legionárov a troch dôstojníkov, ktorí mali čeliť mnohonásobnej presile Mexičanov. K haciende, kde sa legionári pripravovali na obranu, prišiel posol s ponukou čestnej kapitulácie. Na streche ležal seržant poľského pôvodu, ktorý mu vojensky stručne naznačil, čo si myslí o tomto návrhu. Tak sa spustil jeden útok za druhým, všetky však boli s ťažkými stratami odrazené. Napoludnie začala legionárom dochádzať munícia, nemali jedlo ani vodu. Podvečer bolo nažive už len päť obrancov, na ktorých číhala armáda nepriateľov. V tejto beznádejnej situácii legionári nasadili bodáky a podnikli útok. Keď dvoch z nich pri napredovaní k mexickej pozícii zastrelili, zasiahol mexický plukovník.

Opätovne ponúkol kapituláciu. Legionári súhlasili pod podmienkou, že si smú ponechať svoje zbrane. Plukovník, dojatý ich odvahou, odpovedal slovami: „Mužom ako ste vy, nemôžem nič odmietnuť." Tento deň, ktorý vstúpil do dejín ako Camerone, sa každý rok pripomína vo všetkých táboroch Légie a oslavujú ho s veľkým zápalom a pýchou. V Aubagne, kde sa koná slávnostná prehliadka, nesú na čele pochodujúceho regimentu drevenú ruku kapitána Danjoua. Tento boj, ktorého meno je na každej legionárskej vlajke, ostáva symbolom misie, ktorá sa plní až do úplného konca.

V zákopoch svetových vojen

Roku 1914 sa pluky Francúzskej Légie zúčastnili bitky o Artois, kde utrpeli ťažké straty. Boli zreorganizované a o mesiac neskôr znova ťažko porazené pri Givenchy. Nakoniec utrpeli legionárske pluky také ťažké straty, že ich museli v septembri 1914 rozpustiť a preformovať do novej jednotky. Takto bol vytvorený RMLE (Pochodový pluk cudzineckej légie), ktorého úlohou bolo prevýšiť v boji všetky ostatné jednotky. RMLE sa zúčastnil na mnohých bitkách francúzskych bojísk a stratil tisíce vojakov. Zvlášť sa vyznamenal svojím bojovým umením v zákopoch pri Remeši, kde legionári vyčistili štyri kilometre nepriateľských línií iba puškami, bajonetmi a granátmi. Ďalším úspechom bol Verdun, kde légia uspela v misii o znovuzískanie svojich starých pozícií. Nasledovala obrana parížskeho koridoru a Légia uspela opäť, hoci s veľkým stratami.

Francúzi začali svoju ofenzívu v júli 1918 a RMLE bol opäť v prvej vlne - takmer dva týždne si legionári presekávali cestu cez Hindenburgovu líniu. Počas 2. svetovej vojny, v júni 1940, jedenásty REI (Pechotný cudzinecký pluk) takmer vyhladili pri obrane pozícií vo Verdune. Tí, ktorí prežili, sa stali zajatcami. Väčšine sa ale podarilo ujsť a znovu zasiahli do bojov. Pluk však rozpustili. Trinásta DBIE (Podbrigáda Cudzineckej légie) písala dejiny pri Narviku a Bjerviku v Nórsku, ďalší úspech prezentuje slávne víťazstvo pri Bir-Hakaim v Líbii. Légiu znova zjednotili a pokračovala vo víťazných kampaniach v Tunisku, Taliansku, Provence a Nemecku.

V roku 1940 sa Thajsko, spojenec Japonska, pokúsilo anektovať Kambodžu. Légia túto hrozbu odvrátila, ale zbytočne, pretože politickou dohodou Kambodžu odovzdali pod thajskú správu. V oblasti ostala dislokovaná len jedna jednotka - 5. REI. Ďalšími rokovaniami sa podarilo zabrániť vojne na juhu, hoci nie nadlho. Legionárov, umiestnených v garnizóne Ha Giang, čoskoro zmasakrovali a ostávajúce dva batalióny vyrazili na pochod smrti smerom k čínskej hranici. V roku 1945, ešte predtým, ako sa zvyšky 5. REI dostali do Číny, vojna skončila. Nahradila ju však ďalšia, tentoraz vojna s Ho-či Mi-nom a jeho komunistami, ktorá mala trvať ďalších deväť rokov. V nej boli zastúpené všetky pluky Légie a najslávnejšími bojiskami boli Phu Tong Hoa, Koloniálna cesta 4, a slávne Dien Bien Phu.

Dien Bien Phu

Bol to najdlhší a najtvrdší zápas francúzskych expedičných síl na Ďalekom východe. 1. BEP uskutočnil výsadok v údolí Dien Bien Phu, zabezpečil oblasť a postavil základňu. Nasledovalo 169 dní konfrontácie s Viet Minh, po ktorých prišlo 57 dní pekla. Viet Minh zaujal pozície na svahoch, obkolesujúcich pevnostný systém, a začal ostreľovanie ťažkým delostrelectvom. Zásobovanie a prísun posíl bol možný len zo vzduchu. Pristávacia dráha bola zakrátko pod kontrolou nepriateľskej protileteckej paľby.

Na pomoc prišli nielen príslušníci parajednotiek, ale k obrane tejto pozície sa dobrovoľne hlásili aj muži bez parašutistického výcviku, hoci zoskoky sa často uskutočňovali v noci. Paralelne s obliehaním Dien Bien Phu prebiehala konferencia v Ženeve. Francúzske jednotky mali záujem udržať údolie, kým nepriateľ nepožiada o prímerie. Situácia však bola neudržateľná a 8. mája padla posledná pevnosť.

Dien Bien Phu prestalo existovať. Proti 15-tisíc legionárom a príslušníkom koloniálnych plukov stálo približne 100-tisíc nepriateľov, vyzbrojených ťažkou technikou. Dvetisíc obrancov padlo, 1 500 sa stratilo v akcii, 5 800 bolo ranených. Vyše 11-tisíc vojakov sa dostalo do zajatia, z ktorého sa po štyroch mesiacoch vrátilo živých len 3 290 mužov. Bola to politická katastrofa, ktorá znamenala koniec francúzskeho koloniálneho impéria vo východne Ázii. Druhý deň po páde Dien Bien Phu požiadali francúzski vyjednávači na ženevskej konferencii o prímerie. Pre légiu sa tým vojna v Indočíne skončila.

Boj o francúzske Alžírsko

Ešte skôr, ako sa mohli legionári zotaviť z bojov, ocitli sa v Alžírsku. Tentoraz bola ich nepriateľom Armáda národného oslobodenia. Pluky Légie, ktoré mali zabezpečiť pokoj v krajine, kde žilo množstvo Francúzov, sa aktívne zúčastnili v mnohých operáciách proti rebelom a plnili si povinnosť pri ochrane hraníc. Na základe politických rokovaní medzi prezidentom De Gaullom a predstaviteľmi vzbúrencov však Alžírsko v roku 1961 získalo nezávislosť a Légiu povolali do Francúzska. Légia, ktorá vnímala Alžírsko ako svoj domov a toto rozhodnutie ako zradu, sa vzbúrila. Pokus o prevrat však nevyšiel a 1. REP (Cudzinecký parapluk) rozpustili. Od roku 1962 až po súčasnosť sú oddiely bielych anjelov umiestnené na juhu Francúzska a na Korzike, ale aj v zámorí - v Djibouti, na Madagaskare, Tahiti a Francúzskej Guayane.

Légia si získala renomé pri výkone operácií v mnohých vojnou zmietaných oblastiach. V septembri 1990 vyslali tri pluky Cudzineckej légie do oblasti Perzského zálivu. Zmocnili sa letiska Al Salman, kde sa stretli len s malým odporom. Ich ďalšou úlohou bolo zabrániť ústupu Republikánskej gardy na západ. O tejto vojne sa hovorí ako o bleskovej vojne - skončila po sto hodinách boja na zemi, pričom v nej zahynuli len traja legionári. Pod velením Organizácie spojených národov Légia udržiavala poriadok v Mogadiši a zúčastnila sa aj na konflikte v Bosne, kde zvládla viacero tajných operácií.

Pri týchto akciách vedela Francúzska légia s veľkým efektom využiť materinský jazyk svojich vojakov. V oboch oblastiach boli len ľahké straty. Charakteristika Légie za približne stosedemdesiat rokov jej existencie, sa dá vyjadriť slovami literárneho velikána Antoina de Saint Exupéryho: „Vojak nie je mužom násilia. Nosí zbraň a riskuje svoj život za chyby, ktoré nespôsobil. Neoblomne dodržiava svoje slovo až do konca, i keď vie, že bude zabudnutý."

2REP pre Camerone (bez overenia) 19.9.2010 - 20:01

Salut Marek, gratulujem ti k umiestneniu.Myslíme na teba všetci zo starej partie.Niektorí by určite tiež chceli, aby dopadli tak ako ty. Inak som veľmi rád, že si napísal tú vetu a rozpisovaní sa o légii. To je dôkaz toho, že ten kto je v Légii, si ju váži a vie, že je niečím viazaný, preto nesype detaily z "legionárskej kuchyne" do éteru.Len tí, čo si LE nevážia, provokatéri, dezertéri a tí večne nespokojní, čo na ňu kydali od začiatku,a kydajú aj v civile si myslia, že sú zaujímaví, keď tu sypú mená a "hodnotenia" kto je aký a čo je aké. Držím ti Marek všetky palce a som presvedčený, že to v pohode zvládneš. Bonne chance et bon courage! Michal.

Paldo (bez overenia) 19.9.2010 - 20:53

Salut, 2REP, Camerone, Majo a stará partia čo sa týka tejto otázky u nás vo ,,verejných,, médiách tak je tento krok Fr. dosť odsudzovaný ale ako spomínam myslím že iba média to odsudzujú ale ľudia ktorý žijú resp. mali skúsenosť s cigánmi tak to podporujú a možno si niečo želajú také aj u nás mne sa ten nápad osobne páči... Neviem teraz v ktorom meste(myslím že Prievidza) to bolo ale začali nepriamo bojovať proti tomu aby im cigáni devastovali ich obydlia a to že začali stavať múry a tak im zabránili vstup k ich bytovke opravte ma ak sa mýlim samozrejme vlna nevôle od ,,spoluobčanov,,ale v konečnom dôsledku dosiahli ochranu svojho obydlia ako mám z médii tak to bol asi jediný legálny krok ktorý mohli urobiť... mohli by sme teraz písať každý ako vyzerajú tie ich osady ako sa správajú voči slušnej spoločnosti...ale nemám právo súdiť preto to nechcem robiť... S 2REP môžem len súhlasiť nikto tu nemusí byť rasista ale niekedy stačí pohľad alebo osobná skúsenosť a viete že platí to čo napísal Michal... U nás na SVK je to tak že aj naši rómsky spoluobčania majú resp. sú občanmi SR takže takéto upratovanie nieje možné ale ako hovorím mne sa osobne páči krok FR. Camerone držím ti prsty aj palce :) nech sa darí určite domov chýba ale máš svoj sen a cieľ na to nezabúdaj :) Všetkých vás zdravím Paľo

iko1234 (bez overenia) 19.9.2010 - 23:44

zdravim. mam 18 chcel by som skusit ist do legie niekedy na druhy rok po maturite a cital som o tom nejake stranky na nete. pisalo sa tam ze do legie neberu tych co maju nadvahu. chcel by som sa opytat co konkretne myslia pod tou nadvahou. ja totiz nemam nadvahu (pomer vaha/vyska taky akurat - tzn. mam 170cm a 70kg, BMI index normal, cholesterol normal) len mam trosku brucho, tak asi 78cm obvod. vidno to, ale to mam z toho ze som posiloval a dlho som bol na objemovke, tzn nemam vyrysovane svaly. - mam sice svalovu hmotu (nie nejaku velku) ale aj tuk na bruchu. myslite ze by to vadilo? totiz podla toho co som cital na forach a aj videl na youtube na videach, tak tam ti uchadzaci boli vsetko take atleticke postavy bez tuku. zobrali by ma s tym bruchom alebo si mam vyrysovat tehlicky, lebo ma poslu domov? a tiez by som sa chcel opytat ze ci mi zistia alergiu na vysetreniach, ked nemam ziadne priznaky ani neberiem lieky - len som trocha alergicky na prach, kycham ked som vo velmi prasnom prostredi. zistia to nejako z krvi? alebo ked to nepoviem tak to nezistia? vdaka

iko1234 (bez overenia) 20.9.2010 - 01:26

chcel by som dat este odkaz na zaujimavu stranku (vo francuztine). ak tu uz odkaz na taku stranku je tak sa ospravedlnujem, ale myslim si ze sa to zijde vsetkym ktori maju o legiu zaujem. [url]http://fr.wikipedia.org/wiki/Grades_de_l'arm%C3%A9e_de_terre_(France)[/url] este by som sa chcel opytat tych ludi co sa tomu rozumeju, kedze ja neviem moc po francuzky a z tej stranky som toho az tak velmi nepochopil. mohli by ste napisat hodnosti a k tomu insignie - podla coho novacik spozna s kym hovori a bude ho vediet oslovit? aspon tie zakladne s ktorymi sa novacik stretne (predpokladam ze general to nebude) napriklad podla tej stranky ma aj caporal aj sergent dva zlate pasiky. ako ich ma clovek rozoznat?

2REP (bez overenia) 20.9.2010 - 10:22

Salut à tout le monde, Paľo- ďakujem za vyčerpávajúcu odpoveď. Toto som potreboval vedieť. Iko 1234- ta tvoja váha je v poriadku, čo sa týka testov, tehličky nemusia byť, ale brucho má byť funkčné- to sa uvidí práve na testoch, nie si manekýn a nejdeš na módnu prehliadku.Takže odpoveď znie-nevadilo by to. Ale tvoj pás pri výške a váhe by teraz nemal prekračovať 74 cm. Alergia – špeciálne sa nezisťuje alergia na prach, zisťuje sa z rozborov alergia na niektoré látky, ktoré s prachom nemajú nič spoločné. Ale to ťa nemusí ako civila zaujímať. Tvoj problém nemusíš zatiaľ nikomu vešať na nos pokiaľ si myslíš, že to zvládneš a nebudeš hneď kýchať ako somár v kufri, keď sa niekde zapráši,nič nehovor. Kýchanie v prašnom prostredí nie je handicap, je to prirodzené. Musíš ale počítať s tým, že legionár sa často pohybuje vo veľmi prašnom prostredí. Tu ti dávam link na hodnosti- sú po francúzsky aj po poľsky, keďže píšeš, že po francúzsky veľmi nevieš.Tak možno z poľštiny vyrozumieš viac. http://legia.cudzoziemska.free.fr/articles1.php?page=stopnie Ale otázka je dobrá a snaha naučiť sa rozpoznať hodnosti s predstihom sa cení. Vidím, že uvažuješ na svoj vek správne. Inak píše sa francúzsky a nie francuzky a nie vo francuztine ale vo francúzštine.Kurnik, to mám ja, čo som toľké roky preč a po slovensky píšem a hovorím len málo, učiť vás správne po slovensky? Ten link na hodnosti čo tu dávaš sa týka regulárnej armády (pozemných vojsk, námorníctva a letectva) a žandárov, nie LE. A na Vikipédii sa niekedy objavia aj skreslené informácie.Tak radšej si pozri info z prvej ruky. Pre všetkých, čo sa chystajú do LE pripomínam: naučte sa žehliť, prať v rukách (aj to treba správne vedieť) zašívať,trochu variť,iné praktické veci. Nesmejte sa tomu a nepodceňujte to, vyhnete sa kope problémov hneď v začiatkoch.Všetká príprava na službu v LE nespočíva len vo vyšportovaných telách a perfektnej fyzickej kondícii.Treba si rozvíjať a udržiavať intelekt, to v prvom rade.A každý by mal Kódex cti legionára vo francúzštine, aj slovenčine sypať ako z rukáva hoci o polnoci už teraz. Je na fóre, dával som to tu aj s fonetikou. Nemyslím si,že tu všetci len kecáte a skutek utek.Ja si to u väčšiny slušných ľudí, čo sa tu zapája nemyslím. Lebo veľa o nich viem, aj z ich života a poznám ich možnosti.Niektorí sú už tu, uchytili sa veľmi dobre a robia dobré meno Slovákom a Slovensku. Kiež by boli takí všetci Slováci v zahraničí a politici a volení zástupcovia občanov doma. 2REP

David123 (bez overenia) 20.9.2010 - 15:44

Zdravím ja by som sa chcel v porvom rade spýtať či sa niekto chystá teras niekedy ísť do FL ? ak sa niekto taky nájde prosim kontaktujte ma na email: david123@orangemail.sk Ešte ras Ďakujem

iko1234 (bez overenia) 20.9.2010 - 22:27

2Rep ďakujem za odpoveď. chcel by som sa ťa ešte opýtať dve otázky ak by ti to nevadilo. prvá vec ti možno bude pripadať hlúpa a smiešna ale pre mňa je normálna. ide o to, že som veriaci luterán, a chcel by som si so sebou zobrať takú malú bibliu, vreckový formát. chcel by som sa ťa opýtať či to mám nechať doma, lebo mi to vyhodia, alebo mi dovolia nechať si to? viem že zo začiatku tam asi nebude čas na čítanie, ale predsa len neskôr sa určite čas nájde. a napríklad na takej misii za to budem určite povďačný. (dnes je v armáde vojenský duchovný už bežná vec. chodia aj na misie. myslím že v legii nič také nieje, ale snáď taká malá knižka, veľká ako vreckový slovník ma nezabije). oplatí sa mi to zobrať? alebo to mám nechať radšej doma? druhá otázka je taká osobná. podľa tvojich príspevkov vidím že si skúsený legionár a máš už niečo odslúžené. iste z vlastnej skúsenosti vieš že niekedy po čase príde na človeka syndróm vyhorenia, teda že ťa niečo prestane baviť a chceš sa na to vykašľať. v legii sa s tým určite skôr či neskôr stretne každý. chcel by som sa ťa opýtať čo by si poradil ľuďom, ktorí chcú byť legionármi (chcú to aspoň skúsiť) ale keď to na nich príde (začnú pochybovať či je to naozaj to čo chcú) aby nedezertovali. ja keď som nad tým rozmýšľal, napadlo ma, že by asi bolo dobré za každej okolnosti si zachovať veselú myseľ, jednoducho dobrú náladu. čo by si poradil ty?

iko1234 (bez overenia) 20.9.2010 - 22:34

ešte jednu vec som chcel, dávam odkaz na zaujímavé video. (neviem či to tu už náhodou nie je, ak áno tak sa ospravedlňujem) [url]http://www.vii.sk/video/wu2yq7dgwi/utek-k-legiam-1/[/url] [url]http://www.vii.sk/video/27m80xonj5/utek-k-legiam-2/[/url] [url]http://www.vii.sk/video/lj8cje3fmt/utek-k-legiam-3/[/url] [url]http://www.vii.sk/video/tqv2g51j5d/utek-k-legiam-4/[/url] keď som v predošlom príspevku písal o tej dobrej nálade, tak práve toto video ma k tomu inšpirovalo. totiž keď ste videli filmy s bearom gryllsom tak iste viete, že on si vždy dokáže zachovať dobrú náladu, veselú myseľ. aj preto podľa mňa bez problémov zvládol tento výcvik, a nemal pri tom žiadne problémy, na rozdiel od všetkých ostatných účastníkov. čo ma na tom najviac zaujalo, on nikdy v tom videu nereptal, na rozdiel od ostatných. 2REP, čo by si k tomu videu povedal ty? a tiež ma zaujíma, nejako takto približne to vyzerá v naozajstnej legii? 2REP sorry, že sa ťa toľko pýtam, že ťa otravujem, už sa budem krotiť.

iko1234 (bez overenia) 20.9.2010 - 22:41

2 rep ešte by som sa chcel jednu vec opýtať. pozrel som si ten kódex cti. to r sa vyslovuje ako to francúzke R? (vieš s tým čudným francúzkym prízvukom čo majú niektorí slováci ktorí nevedia poriadne hovoriť r) alebo je to normálne slovenské r? myslím že to bude skôr ten francúzky prízvuk však?

Luk (bez overenia) 20.9.2010 - 22:46

to ti verim, unas je nadherna priroda az na ten vyrubany jurosak :( ak motyka vystreli tak sa mozno stretneme:) nech sa ti dari

iko1234 (bez overenia) 21.9.2010 - 00:16

pozrel som ti tú poľskú stránku na ktorú dal 2REP adresu. čítal som o 2 REP - regimente. písalo sa tam, že 2 REP má 9 kompanii, z toho sú 4 bojové. chcel by som sa ešte opýtať že ak sa nováčik dostane do 2REP, tak či ho zaradia do bojovej kompanie alebo môže ísť aj do tých ostatných? a že od čoho to záleží. (a vlastne načo slúži tých 5 ostatných? napríklad taká rezervná? alebo môžu zaradiť nováčika do administratívnej kompanie? )

2REP pre iko1234 (bez overenia) 21.9.2010 - 14:42

Salut iko1234, Nevyhodia ti ani veľkú bibliu,ani malú bibliu, kľudne si ju zober, určite sa ti to oplatí. Áno, mám už niečo odslúžené... ten „syndróm vyhorenia“ sa tiež pokúšal o moju biednu legionársku dušičku, ale zahnal som ho a nikdy som o LE nezapochyboval. To píšem s plnou vážnosťou. Keby som zapochyboval, tak len o sebe, že som to nezvládol, ale nikdy nie o Légii. Písal som tu na fóre už niekoľkokrát, že chcem ostať slúžiť, pokiaľ to len bude možné. Život v civile si už v mojom prípade neviem dobre predstaviť. Poradil by som to isté čo ty- brať to pekne zvesela a povedať si, že nikdy nebolo tak zle, aby nemohlo byť horšie. Dezertér u mňa nie je legionár, dezertér je slaboch, čo nezvládol sám seba. Video- -nejako takto to predtým vyzeralo v Légii. Ja si tie časy ešte pamätám. Legia sa ale vyvíja a tým aj mení v niektorých veciach.Starým legionárom je ľúto za tými časmi, bol poriadok, drzí ufňukanci tu nemali miesto. Patrične sa im to dalo najavo. Ale video je dosť na spôsob anglickej komercie. A je tam mnoho nepresností, hlavne v češtine ten buzík premenoval Aubagne na Albánsko, Bearovi pridal 8cm na výške, sergentovi Fergusonovi raz pridal, raz ubral rok u americkej vojenskej rozviedky, atd. Ale odporúčam to popozerať všetkým, čo sa do LE chystajú a tým, ktorí sú tu, v LE krátko. Písal som už, že Légia chlapa z buzeranta neurobí, do Légie musí ísť hotový chlap! To platí aj pre „mariškárov“. Tam ten Steven je bývalý narkoman a vidieť to na psychike toho egoistického kreténa, ako sa labilne chová. Sračka si chce dokázať a ukázať pred všetkými, že už nesmrdí. V starších príspevkoch tu na fóre som uvádzal, že Eda Michaela (Gryllsa) poznám 6 ( teraz už vlastne sedem) rokov osobne, aj to, ako a kde sme sa zoznámili. Veľmi si ho vážim pre jeho prístup k životu, pre jeho povahové vlastnosti, skromnosť,pokoru, dá sa kľudne a bez preháňania povedať, že sme veľmi dobrí známi. Toto natáčal práve v tej dobe. On je bývalý sasman (inak tiež veriaci človek, ako ty,len katolík, lebo je pôvodom Ír), tak preto to zvládal bez reptania a v pohode, britské SAS majú tvrdý výcvik. Krotiť sa nemusíš. Otázky sú dobré, k veci a k téme. Od toho to fórum tu je. Kódex je vo francúzštine, preto je tam aj „r“ francúzske, teda to račkujúce. Ale vyslovuje sa aj bežné „r“, pretože Légia je multinacionálna. Inak na juhu Francúzska sa hovorí bežné „r“ , rovnako, ako u nás. Na tvoju otázku dnes v hodine duchov (00:16)- áno, môže. Záleží to od toho, či sa tam pýta hneď od začiatku a ak áno, či ho tam zaradia. Ale v prvom rade, či je tam voľné miesto, a či ho práve tam je treba. Do CAS môžu nováčika zaradiť, ak spĺňa predpoklady. Pozri toto: http://2rep.legion-etrangere.com/modules/info_seul.php?id=115&idA=27&idA_SM=25 Bude ti všetko jasné. 6.Cie- rezervná plní úlohu rezervy pri vnútorných operáciách v súčinnosti s regulárnou armádou.Pozri si toto: http://2rep.legion-etrangere.com/modules/info_seul.php?id=122&idA=34&idA_SM=25 A mimo otázok ti odporúčam si pozrieť toto: http://www.legion-etrangere.com/modules/info_seul.php?id=82&idA=123&idA_SM=110 Regimenty a jednotky tvoriace LE. Čiže kompletný prehľad všetkých regimentov, ich umiestnenie, funkcie, zloženie, počty mužov, atd. Stačí si to poriadne popozerať. Stačí ti to takto zatiaľ? Z tvojej otázky o biblii a možnosti dostať sa do nebojových Cie dedukujem, že by si sa asi z religiózneho dôvodu chcel vyhnúť službe v bojovej Cie a teda priamej konfrontácii v boji, či skôr nutnosti zabíjať. Mám pravdu, alebo sa mýlim? 2REP ________________________________________

Majo (bez overenia) 21.9.2010 - 17:43

Pekne vás všetkých zdravím. Nejde mi extra často net a som rozlietaný. Večer bude možno čas tak odpíšem aj na maily. S pozdravom Majo, držte sa.

Majo (bez overenia) 21.9.2010 - 18:03

http://www.youtube.com/watch?v=wAwgWU0FntE&feature=player_embedded Nepropagujem politickú stranu, ale myšlienku. Je to k cigánskej téme.

iko1234 (bez overenia) 21.9.2010 - 18:17

pre 2 REP. veľmi pekne ďakujem. vážim si veľmi že si odpovedal. chcem sa ešte niečo opýtať - musím povedať pravdu že som sa dnes až zľakol. totiž meral som si obvod pásu a zistil som že nemám 78, ale až 86 - 87 cm (meral som to po veľmi výdatnom obede, takže keď nie som tak napchatý a vystriem hrudník tak do bude tak 85 cm). tých 78 čo som uvádzal minule, to som sa pomýlil - len som to odhadoval. myslíš, že tých 85 cm je veľa? že by ma kvôli tomu nezobrali? lebo keď pozerám tie videá, tak sú tam všetci štíhli ako zápalky. ináč bez problémov urobím naraz 80 sed-ľahov a to 4 série tzn. spolu urobím 300 sed ľahov. a 9 km zabehnem za 45 minút. takže kondičku mám dobrú. (samozrejme zhodiť sa dá, ale na to treba neposilovať na objem, tzn. dieta) váha 70 kg na 170 cm nie je veľa a na rukách a nohách nemám tuk, len svaly - posilujem, len z toho brucha to ide ťažko dolu, zvlášť u mňa - genetika. som endomorf - mám pomalší metabolizmus. čo sa týka tej tvojej dedukcie, netrafil si sa. práve naopak, chcem byť na bojovej kompánii. ináč pre mňa nemá veľký význam ísť do legie. (samozrejme nechcem tým naznačiť že by som dezertoval ak sa nedostanem tam kde chcem. som čestný človek - veď som veriaci, a preto ak dám slovo tak ho splním). ľudia si myslia že armáda nie je pre veriacich. ale to nie je pravda. veď aj v biblii je povolanie vojaka veľmi kladne hodnotené. a vojak plní rozkazy, ak má zabiť tak zabije - a s tým nemám problém. ak vojak zabíja v boji, pretože plní rozkazy tak nie je vrah, ale vojak. nemám túžbu zabíjať, ale ak je to nevyhnutné tak s tým nemám morálny problém. môj sen je byť ostreľovačom - tirajeur d elitat alebo ako sa to správne píše. ostreľovač na 2000 m. PGM, alebo M82, kaliber 12,7 mm - to je dobrá zbraň. myslíš že má človek šancu? (taká detinská otázka, ale aspoň sa zasmeješ) ja som sa pýtal preto, aby som vedel že či mám možnosť byť elitným vojakom, alebo ma hodia na nejakú administratívu či do kuchyňe - veď to môžem robiť aj v civile. mimochodom, pozrel som si web stránku pána Gazdíka. má tam fórum a niekto sa ho pýtal, aké nože légia používa. on odpovedal že v légii každý môže používať nôž aký chce, pretože tam nože neprideľujú k výzbroji. tzn, že si človek má pred odchodom kúpiť nejaký bojový nôž? (to asi nie, zasa som len tak strelil). ešte by ma zaujímalo. dá sa v légii získať certifikát uznávaný UIAGM (Union Internationale des Associations de Guides de Montagnes). je to vlastne taký certifikát ktorý oprávňuje človeka robiť horského vodcu na celom svete. u nás to stojí strašne veľa.

samarovic. (bez overenia) 21.9.2010 - 20:34

Zdravým všetkých správnych chalanov !! Tiež som bol pár dní mimo signál ale som už tu a ticho čítam -a špeciálne viete koho )))) /smííích/ Marek to pekne napísal možno trošku smutne ale drž sa ! , ani nevieš koľko chalanov ti to závidí . A Necky v Portugalsku ? no nech sa páči ;) vravel som dávno že on je proste kráľ

2REP (bez overenia) 21.9.2010 - 23:16

Salut à tout le monde, mais pas à bȇtes! Majko-no tak to je sila! Zase si nesklamal, dal si super video. Kurwa! Čo robí tá vaša vláda? Prečo nezakročí? Keby si tu toto dovoľovali cigáni, hoci Francúzi, tak sa po nich bez milosti strieľa ostrými. To je nehorázne, a ešte keď som videl, to s tým rušňovodičom z Vrútok, veď to je priamo z môjho kraja. Tak už viem, kde si zatrénujem naostro, keď prídem na dovolenku. Boha im cigánskeho! A ten štíhly manekýn čiernovlasý, zarastený v obleku,čo tam na konci tliachal o extrémizme a terorizme, to je čo za kreténa? Ten Kotleba sa mi zdá byť správny chalan. Asi jediný, kto sa cigáňov nebojí a nie su mu ľahostajné osudy bežných ľudí. Treba ho zvoliť a basta! Bude po problémoch s tou háveďou. Ja ich nenávidím, od malička sme sa s nimi tlkli, ale vždy sme ich rozprášili, aj keď ich bolo viac. Jaj Slováci, Slováci, ste vy len stádo ustráchaných bľačiacich oviec, keď vám už aj cigáni rozkazujú... Samaróóó!!!!! No to je dosť chlape, že sa aj ozveš, na maily neodpovedáš, kamarátov v Légii si nepozdravíš, lapaj jeden.... smííích. Nu pagadi zajc! Necky je už naspäť z Portugalska, bol tam so žienkou a malým, tak ten mu asi pil krv statočne, keď sa už vrátili.A už ma aj volal na pivo. Akože má skvelé zážitky a musí mi ich porozprávať.Podľa mňa sa ozve aj sem. Iko1234- nepripadá ti, že s tým tvojim bruchom začínaš byť trápny? Napísal som ti, že sa nemusíš krotiť s otázkami,ty si to ale pochopil svojsky.Ja som mal na mysli tak ako som uviedol- otázky k téme, k veci a nie v kuse riešiť tvoje brucho a pás a tvoju postavu.Čo si narcis? Kurva, veď necítiš sa trápne otravovať s takou kokotinou? Keď ti to brucho vadí, tak tu o ňom toľko nepíš, ale ho zhoď a hotovo.Točíš sa s ním tu furt ako hovno po prierube! Tá tvoja kondička na legionára je veľmi priemerná, nie dobrá.Mám ti napísať, koľko brušákov robím naraz ja a koľko kilometrov behám denne v mojom veku, synku? Budeš sa cítiť veľmi trápne, keď si to prečítaš. Načo si sa potom pýtal na nebojové Cie, keď tvrdíš, že chceš byť ostreľovačom? A keď už, najprv sa nauč, ako sa to správne píše a vyslovuje. Nie tú skomoleninu, čo si tu napísal.Vidím, že z toho videa, čo si sem dal, si si nezobral veľa pre seba. „chcem byť na bojovej kompánii. ináč pre mňa nemá veľký význam ísť do legie.“ Tak čo teda vlastne chceš? Veď si sám odporuješ, to ti nevadí? „ak má zabiť tak zabije - a s tým nemám problém“. –No,no, len pomaly, črviačik... chcel by som ťa vidieť. Ono sa to ľahko hovorí ale ťažšie robí. Už si niekoho zabil, že to tak skalopevne tvrdíš? Nezhadzujem ťa, ale skús si predstaviť opačné gardé- ty si ja a ja ty- s tým postavením, čo máš v LE, s odslúženými rokmi a hodnosťou ťa neustále otravuje 18 ročný sopliak so svojim bruchom. Nepošleš ho do čerta? S tým nožom je to fakt detinské.Ja neviem, je to asi dobou touto konzumnou skurvenou, že títo „násťroční“ chlapci, hoci plnoletí, sa chovajú ako sprostučké deti (česť výnimkam).Nejdem sa tu chváliť, ale my v 18- tich sme už nielen pili pivo, ale boli chlapi v pravom slova zmysle, schopní plniť chlapské úlohy, a nie samoľúbe decká. Veď si písal, že si fórum čítal, tak by si mal z toho vedieť, že akékoľvek zbrane, teda aj nôž je do LE zakázané nosiť. Ten brevet, alebo certifikát, ako píšeš, uznávaný UIAGM sa v LE dá získať. Ale nie je to jednoduché. Pokiaľ mi budeš ešte písať otázky typu tvoje brucho a pás, už ti viac neodpoviem a hnevaj sa a urážaj koľko chceš. Uvedom si, kto som ja a kto si ty. Necítiš ten rozdiel?! 2REP

iko1234 (bez overenia) 21.9.2010 - 23:32

salut. 2REP mal by som na teba ešte nejaké otázky, ktoré ma teraz napadli. najprv k tvojmu príspevku, písal si že: "Písal som už, že Légia chlapa z buzeranta neurobí, do Légie musí ísť hotový chlap!" chcel by som sa ťa na to opýtať. (aby si ma správne pochopil, nechcem ti nijako oponovať, len ma zaujíma tvoj názor, lebo si v legii už dlhší čas a iste máš na to správny pohľad). určite súhlasím s tebou, ak sa niekto podpíše, že bude slúžiť 5 rokov a nakoniec dezertuje, tak nedodržal slovo a to je potom zlé. pošpinil svoju česť. ale zaujíma ma čo si myslíš o takom človeku, ktorý sa pokúsil o službu v légii, ale buď v Aubagne, alebo potom, počas základného výcviku ho poslali domov. ak sa nemýlim tak prvých 6 mesiacov ťa légia môže vyhodiť kedy chce a za čo chce. čo ak ten človek počas výcviku zistí, že na to jednoducho nemá a nezvláda to, alebo že to nie je pre neho a požiada o odchod, alebo sa dá vyhodiť - tzn. nedrží tempo s ostatnými a vyhodia ho. myslíš, že taký človek tiež nie je chlap, alebo naopak, patrí mu uznanie že sa o to aspoň pokúsil a bude mu tá skúsenosť dobrá do ďalšieho života. lebo ja si myslím to druhé. veď potom, keď do légie berú len 10 percent tak zvyšok by boli obyčajné sračky? zaujíma ma čo si myslíš ty. - je to cenná životná skúsenosť aj keď neuspeješ a patrí ti aspoň uznanie okolia, že si sa o to pokúsil? alebo ak neuspeješ tak nie si chlap? mimochodom, v jednom staršom príspevku si písal (dúfam že neinterpretujem tvoje slová zle, ak áno tak sa ospravedlňujem), že si radil jednému slovákovi čo v guayane pílil stromy že nech dezertuje keď ho to tam nebaví, lebo že on chcel byť niekde v comandoss a nedostal sa tam. - ako je to v tomto prípade? a druhá otázka, teraz som si preštudoval stránky o jednotlivých kompaniach a zistil som že tí ostreľovači na 2000 m nie sú v 4CIE ale v CEA. môže sa tam nováčik dostať hneď? (myslím do CEA), alebo má človek radšej hovoriť, že chce ísť do 4CIE, lebo do CEA (myslím že tam je aj GCP, však?)nemá šancu zo začiatku? - (nesmej sa mi prosím, ale písal som, že by som chcel skúsiť byť ostreľovač. ak mám možnosť skúsiť to, tak prečo to nevyužiť? radšej to ako sedieť v administratíve.) B) myslím že som ťa teraz zahltil toľkými otázkami, že si budeš musieť zobrať voľno aby si na nich stihol odpovedať. ale vďaka ti za tvoj čas. iní by sa na to vysrali, ty nie, takže si to vážim. B)

Majo pre 2REP (bez overenia) 21.9.2010 - 23:33

No kto vie čo je správne v tejto prehnitej republike. Jedno viem. Teraz odídem. Ale viem že časom to chcem nejako začať naprávať na Slovensku. Ale to sa uvidí. Podľa možností. Či sa to vôbec ešte dá. A pekne, keď bude dovolenka, tak nie že len trénovať vo Vrútkach s ostrými, ale treba prísť aj pozrieť nás jednoduchých ľudí z fóra. :D Ešte som sa nedostal k mailu, dúfam že ti to nevadí. Prečítal som ale odpíšem asi až zajtra. Som rád tento rok že som rád. Nejako to ide časovo z kopca. :) S pozdravom a úctou Majo

Majo pre Iko (bez overenia) 21.9.2010 - 23:37

Chlape, miestami to trochu prekrucuješ. Tých ostatných 90 % nie sú sračky a určite nie dezertéri. Len neboli lepší ako tých 10 %. Ako s prijímacími skúškami na školu. Nájdu sa lepší a skúsiť to môžeš neskôr. Ale nikto ti nepovie si sračka už sa nevracaj. možno v krajnom prípade keď človek je sračka a sračkou ostane. Ale hovorím, neprekrucuj tu odpovede niektoré čo ti dal 2 REP. To len taká rada. :) Kamarátska

Paldo (bez overenia) 21.9.2010 - 23:38

Salut chlapi (no len pár viete kto k nim patrí) :) Majo video super vystihuje to celkom presne asi mám šťastie že u nás cigáňov nemáme ale bola by im zima o tom som presvedčený :) Michal veľmi som sa pobavil :) Iko1234 vážne skús sa zamyslieť nad tým čo napísal 2REP a ver mi a vystihol to presne keď napísal synku :) asi ti michal začnem vykať (z úcty k tebe):)

Majo pre Ika (bez overenia) 21.9.2010 - 23:39

PS, keby si čítal pozorne tu na fóre, pred nedávnom, by si zistil či sa dá ísť na CEA alebo nie.

iko1234 (bez overenia) 21.9.2010 - 23:40

2REP ok ospravedlňujem sa. nechcel som ťa uraziť. dúfam že chápeš, že som to nemyslel zle. samozrejme že sa s tebou neporovnávam. a s tým zabitím, jasne že som nikoho nezabil.

iko1234 (bez overenia) 21.9.2010 - 23:42

majo, ja som sa len pýtal na jeho názor, neprekrúcal som jeho slová. aj som písal že mu nechcem oponovať, len sa pýtam čo si myslí.

iko1234 (bez overenia) 22.9.2010 - 00:03

a ešte k tej kondičke. viem, že na olympiádu s ňou nemôžem ísť, ale na tom fóre pána gazdíka, on píše, že čo sa týka behu, tak by mal uchádzač o vstup byť schopný zabehnúť 8 km pod hodinu. v tomto kontexte som to myslel že je to dobrá kondička, lebo ja zabehnem 8km za 40 minút. samozrejme nechcem sa tým chváliť a ani sa vôbec porovnávať s legionármi a ako som už písal vôbec sa s tebou neporovnávam. pochopiteľne že vycvičený legionár zabehne 8 km za 40 min aj s plnou poľnou na chrbte čo ja určite nedokážem. a prosím, neber to ako nejakú urážku, keď dám blbú otázku alebo niečo blbé poviem. vzhľadom na to koľko mám rokov a čo "všetko" som zažil a koľko máš rokov ty a čo všetko si zažil ty, nemôžeš odo mňa chcieť, aby som hneď rozmýšľal ako ty. jednoducho mne sa niečo čo chcem povedať môže zdať ako dobré a pritom je to z tvojho uhla pohľadu hlúpe. ale vieš ako sa hovorí: "mladosť, pochabosť." musím sa ešte veľa učiť a vôbec sa tomu nebránim. a tá otázka ohľadom toho či sa hneď dá ísť na CEA bola asi blbá, tak mi na ňu neodpovedaj, aby si sa zbytočne nezlostil.B)

iko1234 (bez overenia) 22.9.2010 - 00:19

a ešte aby som ti odpovedal (aj keď to asi bola len rečnícka otázka) že prečo som sa pýtal na tie nebojové Cie. to som sa zle opýtal aj keď som to myslel dobre. chcel som sa skôr opýtať (a teraz sa ťa nepýtam, takže nečakám odpoveď, len ti objasňujem svoju otázku) že ak sa človeku podarí dostať do 2REPu, tak či je väčšia pravdepodobnosť že sa dostaneš na nebojovú alebo na bojovú Cie. pýtal som sa na nebojové a ty ak by si povedal, že "chlapče, skôr sa človek dostane na nebojovú ako na bojovú", alebo by si povedal naopak, "neboj sa na nebojovú ťa hneď nehodia, na administratívu chodia už starší" tak potom by si mi vlastne odpovedal. ale teraz to už je aj tak jedno. v podstate je mi jasne že aj tak môžeš ísť len tam kde je voľné miesto (a to neplatí len v legii ale všade na svete. ak sa niekde nezmestíš, tak sa tam nedostaneš). to len tak píšem aby som vysvetlil že prečo som sa pýtal tak ako som sa pýtal.

2REP (bez overenia) 22.9.2010 - 01:17

pre Palda- ty mi môžeš Paľo tykať kedykoľvek,lebo ty si to zaslúžiš a dokázal si to aj svojim prístupom k veci a komunikáciou o nej. My dvaja vieme o čom je reč.Takže pte teba som určite aj naďalej Michal a tykaj mi v pohode.Tú úctu si mi prejavil dosť a zrozumiteľným spôsobom. Iko 1234- vedel som, že si provokatér už po prvých dvoch príspevkoch (ktoré si písal najprv bez diakritiky),ale nechal som ťa nech sa rozpíšeš, aby si sa sám odhalil.A ako vidno, vyšlo to. Teraz mám ja otázku na teba a myslím, že aj ostatných to bude zaujímať: nájdeš toľko odvahy a napíšeš sem, pod akými nickmi si sem písal predtým? A nesnaž sa, s tou aroganciou u mňa nepochodíš ani ma ňou nevytočíš, na zmrdov som v písomnom styku imúnny.Horšie by si obišiel, keby si si toto ku mne dovolil z očí do očí.Takže napíš sem to, čo po tebe chcem a môžeš vypadnúť, tentokrát dúfam nadobro a navždy.Neboj sa, kvôli tvojim otázkam si voľno brať nemusím, zase až také inteligentné nie sú, to si chlapče nefandi. Majo- minule som ti písal do mailu o osobe, ktorá sem píše pod inými nickmi. Už si pochopil o koho sa jedná?

Majo (bez overenia) 22.9.2010 - 09:25

Fajn stránka o mínach a problematike. Ak sa poctivo do toho pozriete so slovníkom tak je to vhodná terminológia pre použitie v armáde a v LE. http://thierry.vareilles.pagesperso-orange.fr/index.html

Majo (bez overenia) 22.9.2010 - 09:32

Tu sú nejaké brevety čo sa dajú získať, no je v tom zaradená aj regulárna armáda. Ale tie z vrchu sú isto možné aj v LE. http://mountainsigne.pagesperso-orange.fr/militaires.htm

Necky (bez overenia) 22.9.2010 - 12:12

Nazdáááár hoši nazdááárrrr ! Samaroviči tak to vidíš, zas je to v p..či, co? Král jsem, to jo, ale jen když malý prevít není u mně, pak je králem on. Tak klucíí, Portugalsko je Portugalsko. Na Michala se už déle nedalo čekat,tak jsme tedy jeli sami.Byli jsme chvíli na Madeiře –Porto Santo, ale pak jsme šli na Jestřábí ostrovy, tedy Azorské ostrovy, což byl náš cíl. Konkrétně ostrov Sao Miguel.Kurňa, ten Michal mně pronásleduje všude, ještě i na dovolené.Ale to jen žertem.Bylo skvěle, nacpávali jsme se fantastickými hovězími stejky, sýrem a pili výborné vínečko, taky Czara, což je značkové velmí kvalitní místní víno. Přinesl jsem jednu flašku i pro béďu.Harant se vyřádil,ale kupodivu byl s ním klídek.Nemohl se dopít tamnějšího mléka, je opravdu skvělé, ne jako ty sračky, co se prodávají v hypermarketech. Potkal jsem tam náhodou jednoho ancien, už stařečka, tak jsme klábosili po večerech o všem možném,hlavně o Legii, vzpomínali, tedy hlavně on. Hodně jsem se od toho člověka dozvěděl,taky poučil, je to ještě ta stará legionářska škola, velice si takové chlapy vážím.Vypili jsme spolu hodně vína.Ale to setkání stálo za to. Camerone, co to čtu....já ti blahopřeji člověče, že jsi se dostal na CEA, to je fajn.Tak „dvéře ke kariéře“.... ať se daří. Vidím, že sem zas vrazilo i pár těch jak to tady nazval Cháron- pitomců.To forum se tomu asi fakt nevyhne, to říká zde každý rozumný člověk.Ti se nachomejtnou všude jako krysy. Posluchej ty iko1234567.... drzého klučinu jsme zde už déle neměli. Co si ty o sobě vůbec myslíš? Když je ti skutečně 18 let, tak jsi cucák, který má být skromný a taky se tak zde chovat a ne tady machrovat a utahovat si slovně ze starého legionáře. Mně by to urazilo.Ty asi nevíš odhadnout kde je míra anebo hranice, za kterou nesmíš jít. Ale spíš se názorem na tebe přikloním k 2REP, tedy že jsi provokatér. Připomínáš mi někoho z minulosti co taky vedl polemiku jen aby se tady ukázal.A možná někoho taky zkoušel. Z takových lidí je mi na blití. Necky

iko1234 (bez overenia) 22.9.2010 - 12:38

tak dnes som zažil poriadny šok (nemyslím tu na fóre, mám na mysli niečo úplne iné, ale o tom tu nebudem hovoriť). po tomto zážitku (opäť, nemyslím na to čo som si prečítal na fóre) nemám dnes chuť sa s nikým hádať ani nič vysvetľovať a preto sa nebudem hádať ani s tebou 2REP. neviem prečo si myslíš že som provokatér, nemám záujem nikoho provokovať, len som sa normálne pýtal. zjavne si ma nepochopil a preto to tvrdíš. ale na tom nezáleží. neviem prečo si myslíš, že som na tomto fóre už písal predtým pod inými nickmi. keďže som nepísal, tak sa ti jednoducho nemám k čomu priznať - a mysli si o tom čo chceš. je mi to jedno. viem, že ťa asi nepresvedčím, ale nemám chuť sa s tebou o tom hádať, ani ti nadávať. čo sa týka tých príspevkov bez diakritiky, neviem ako si z toho usúdil, že som provokatér. ja som tak písal preto, že som na to zvyknutý z emailov a chatu. až potom, keď si ma upozornil na tú francuztinu, som si uvedomil, že by som mal písať s diakritikou. nič zlé som tým nesledoval, naozaj. bola to len sila zvyku. z tvojich predchádzajúcich príspevkov si začínam myslieť, že tu stále potrebuješ mať nejakého provokatéra, alebo špicľa, aby si mal na koho nadávať. a v minulosti tu možno naozaj boli provokatéri, ale keď odišla tá alena tak si si zrejme našiel niekoho iného, ale vo mne si sa splietol keď si to o mne myslíš. keďže si na mne vybíjaš svoju zlosť asi nemá veľký zmysel ďalej sa ťa na niečo pýtať. preto ti urobím radosť a odídem odtiaľto. aj tak na viac ako 200 stranách už musia byť zodpovedané všetky dôležité otázky, takže už ťa ďalej nebudem otravovať. najmä keď sa ti zdajú moje otázky blbé. koniec koncov, načo sa stále pýtať, na budúci rok po škole pôjdem, skúsim, keď ma zoberú zistím sám, keď ma nezoberú vrátim sa. nič strašné sa nestane. držím palce všetkým, čo tam chcete vstúpiť. tebe 2REP ďakujem za odpovede na otázky, ktoré som ti dal. a ak som niekoho urazil, tak len neúmyselne a ospravedlňujem sa za to.

2REP pre iko1234 (bez overenia) 22.9.2010 - 15:43

Hádať sa a nadávať ty môžeš takým, ako si sám, teda sopliakom a čo sa týka vekovo starších tak akurát svojim rodičom, ktorí evidentne odflákli tvoju výchovu, keďže majú doma takého drzáňa. Ty o úcte a slušnosti voči starším nemáš ani poňatia a to si hovoríš, že si kresťan-luterán.Tvoj základný problém je, že nevieš komunikovať. Synku, je pod moju úroveň sa tu naťahovať hoci aj len slovne s nejakým 18-ročným zasranom a tobôž civilom.Hlavne takým, čo sa realizuje na fórach a chatoch, vypisuje dookola svoje miery a váhy ako manekýnka a tu ich rozoberá. Ty vieš o živote veľké hovno. V anonymite za monitorom máš odvážne reči,tu si dokazuješ svoju „vyspelosť“ ale o rok, ak to skúsiš v LE a nebodaj prejdeš, veľmi rýchlo pochopíš, čo ťa takéto správanie bude stáť. Seržanti ti rýchlo ukážu, čo je slušné chovanie. A aby si to lepšie pochopil, pridajú aj pár faciek. Ja si tu zlosť na tebe nevybíjam, nemám prečo, ale u nich ti to negarantujem. Možno to tak vyzerá, že si hľadám, alebo vytváram provokatérov, lebo ako je vidno, oni tu stále sú. A ty si jeden z nich, o opaku ma nič nepresvedčí, lebo viem, na základe čoho to tvrdím. Keďže píšeš, že odtiaľto odchádzaš (dúfam, že tvoj príspevovok tu už neuvidím), nebudem to tu rozmazávať aj z vyššie uvedeného dôvodu. Pozri si svoje príspevky (terajšie) a zamysli sa nad nimi. Ak v tej hlave nemáš len narcisovskú samoľúbosť,ale aj trochu rozumu, pochopíš, kde si urobil chybu. Ja ti to vysvetľovať nebudem, bol som k tebe trpezlivý a ústretový až dosť. Ale jedno čo neznášam, je arogancia.Za pár falošných fráz sa schovať nedá. Inak všimni si, že nie som jediný, kto ti to tu pripomenul. Aj oni si len vytvárajú provokatérov? 2REP

samarovic. (bez overenia) 22.9.2010 - 22:18

Zdravým všetkých svojich !! Ja že si nepozdravím kamarátov ? B) 2REP na teba chlape sa nedá a zabúda ani po smrti ;) Jasné že tú odpoveď mám rozpísanú už niekoľko dní teraz mám všetko rozbehané hlavne zháňam peniaze ty vieš čo si chcem kúpiť :):)

camerone (bez overenia) 22.9.2010 - 23:42

Ahojte pani! Tak nejako sa zamyslam ze ak sa niekto chysta na Michala prist tu dajte vediet... Dnes som zistil ze na CAS je sgt.take iste meno ako ja... aj narodnost takze som si trocha zapumpoval! ale bola sranda... suvenir do konnca zivota!!! http://www.youtube.com/watch?v=DF6PenFuZOk prajem pekne sny!!!

2REP (bez overenia) 23.9.2010 - 10:32

Salut, Na dlhší čas sa odmlčím.Prípadné otázky na mňa nebudem môcť zodpovedať. 2REP

Sampiero (bez overenia) 23.9.2010 - 16:40

Pozdravujem forum. A najviac 2REP. Vidim ze uz si sem dal aj svoje meno.Neviem ci si este ostatni pametate na mna pisal som sem tak pred rokom este pred Afganistanom.Tearz je uz veget. Sampiero z 2e Rep

Paldo (bez overenia) 24.9.2010 - 12:12

Zdravim vas vsetkych FR; krasna krajina troska teraz nepokoje hadam onedlho sa vidime v LE s pozdravom Paldo

Matus (bez overenia) 24.9.2010 - 13:12

Všetkým prajem pekný deň, no dneska celkom sklamanie do sr armádi ma nevzali bo vraj maju vela uchádzačov škoda,no neviem chcem to ísť skúsiť do FCL ale neviem mám obavy :D:D:D aj tak prajem všetkým ktorým sa tam chystaju veľa úspechov :D:D

cháron (bez overenia) 24.9.2010 - 21:48

Iko či čo si to, tak dementný nick sa nedá ani napísať...chcem ti le n povedať že teba by to žiadnej takejto jednotky akou je legia nezobrali, ani na bojovu ani na nebojovu rotu čo stale rozoberaš....Prepáč ale ja by som ťa nechcel ani na nebojovú... Dovoľ mi aby som ti vysvetli prečo: Podľa mňa si len ďalší mladý truhlík čo by chcel byť legionár aby sa mohol doma vychvaľovať pred kamarátmi kde bol...Všetko rozoberáš z každej strany, koľko urobíš zhybov, brušákov, klikov,že zabehneš 8 km za 40 min.ešte aj to ako vyzeráš,že ovládaš neviem čo a že máš svaly a k......y...Vieš čo ti ja poviem na toto : strč si to všetko za klobúk.Presne takéto typi sa pri prvej akcii poserú.Prečo? všetko rozoberáš z každej strany, nad všetkým rozmýšľaš, čo ako najlepšie dopadnúť na testoch a pritom nevieš to podstatné: chovať sa.....porozmýšľaj nad tým a neotravuj normálnych ľudí.....

cháron (bez overenia) 24.9.2010 - 22:52

2 Rep :niekedy mam chuť narukovať k vám a ukázať to tým mladým sráčom z vyrisovanými bruchami, že ešte niesme do starého železa... z pozdravom .Cháron........

Jaro (bez overenia) 25.9.2010 - 00:28

Idem do legie ale neviem po francuzsky je to problém?A ešte jednu vec chcem si tam vziať mojho psa je to možné?

Paldo pre Jaro (bez overenia) 25.9.2010 - 12:15

Zdravim ta jaro tak francuzstinu sa radsej pekne uc ver mi hovorim zo skusenosti zide sa ti... ci uz na cestach ked pojdes do Aubagne alebo Paris... je lepsie ked ju ovladas.... a psika radsej nechaj doma alebo daj nasim ciganom oni z neho urbobia klobasy - to bolo myslene ako vtip samozrejme ;) Chlapi zdravim vas z France Paldo

Matus (bez overenia) 25.9.2010 - 16:14

Chcem sa spýtať náhodou niekto nemá tú prísahu čo sa učia L.chcem si to prečítať len neviem kde to mám hladať tak reku opýtam sa :D ináč ako sa máte a že je tu dakto s Vás čo tu píšete L.

Pridať nový komentár