Francúzska légia

mir 14.8.2007 - 21:26

História Francúzskej légie

francuzska legia

Máloktorý bojový zbor na svete je ovenčený takým množstvom mýtov a legiend ako Francúzska cudzinecká légia. Jej členmi sú dobrovoľníci, ktorí za sebou nechali svoje sociálne aj rodinné zázemie, pričom svoje úlohy plnia s odhodlaním, nad ktorým svet žasne.

Cudzinecká légia bola založená 9. marca 1831 rozkazom Ľudovíta Filipa, kráľa Francúzska. Bol to čas politických nepokojov a tento oddiel plnil úlohu ochrancu kráľovskej moci. Väčšinu dôstojníckeho zboru tvorili veteráni Napoleonovej Grand Armee a mužstvo predstavovalo národnostne pestrú zmes, v ktorej bola zastúpená celá Európa.

V Légii sa objavili aj francúzski regrúti, ktorí sa snažili uniknúť pozornosti miestnej polície. Boli to dobrovoľníci vo veku medzi 18. a 40. rokom, s pravým alebo prijatým menom. Kráľ správne predpokladal, že platení žoldnieri nebudú pri plnení rozkazov rozmýšľať o ich príčinách alebo politickej korektnosti. Légia bola po potlačení nepokojov v Paríži okamžite zapojená do bojov o Alžírsko.

V roku 1835 však tento bojový zbor prešiel pod španielsku kontrolu. Následne sa na rovnakom princípe vytvorila druhá Légia, ktorá získala a udržala pre francúzskeho kráľa Alžírsko, ktoré sa stalo na dlhý čas jej domovom. Vo svojej africkej misii plnili legionári dôležitú úlohu - udržiavali poriadok, potláčali povstania domorodých nomádskych kmeňov a kolonizovali Severnú Afriku. Budovali cestné komunikácie na rýchle presuny, púštne pevnosti a časom tu vzniklo aj mesto Légie - Siddi bel Abbés.

Česť a odvaha

Francúzska cudzinecká légia zdedila tradície žoldnierskych vojsk, ktoré využívali francúzski králi už v stredoveku - škótskej gardy Karola VII. alebo neskôr Napoleonových poľských kopijníkov. Farbami tejto elitnej časti vojska sú zelená a červená, ktoré používali Švajčiarske gardy slúžiace trónu bielej ľalie. Znakom a symbolom zároveň je granát, z ktorého vychádza sedem plameňov, pričom dva z nich sú ohnuté smerom nadol.

Vzťahy medzi tými, ktorí rozkazy vydávajú a tými, ktorí ich plnia, sú vybudované na veľmi vyvinutom „esprit de corps", založenom na niekoľkých jednoduchých princípoch: disciplína a česť, radosť z dobre vykonanej práce a oddanosť svojej minulosti. Heslom Légie je "Honeur et Valour" - Česť a odvaha. Po vstupe do Légie nastáva veľmi tvrdá selekcia. Mnohí kandidáti nevyhovejú buď zo zdravotných alebo morálnych dôvodov.

Legionár je zriedka anjel, ale nikdy nie zločinec. Každý nový člen je dobrovoľník, ktorý chce uniknúť svojej minulosti, osobnej alebo rodinnej kríze, vo svojom sociálnom alebo politickom živote. Príkladom posledného fenoménu je masívny príliv dobrovoľníkov z Alsaska po roku 1871, zo Španielska roku 1939 a z Východnej Európy po roku 1945. Pre ostatných, ktorí sa nechcú zmieriť s limitmi strednej vrstvy, Légia znamená možnosť dobrodružného života. Všetkých jej členov spája súdržnosť, spečatená disciplínou a rešpektom k tradíciám.

Francúzska légia v krymskom konflikte

Časom sa stala Légia bojovou silou, ktorá obhajovala záujmy Francúzska aj v tých najodľahlejších končinách. Bola zapojená do Krymskej vojny 1853 - 1856, kde zohrala hlavnú úlohu pri dobývaní Sevastopoľu. Zámerom Francúzov v tomto konflikte bolo pomôcť svojmu spojencovi, tureckému sultánovi, pri získaní prístupu k prieplavu medzi Čiernym a Stredozemným morom. Po počiatočných rýchlych víťazstvách sa 1. a 2. cudzinecký pluk pokúsil o dobytie opevneného prístavu Sevastopoľ, čo vyústilo do blokády, ktorá trvala rok. Légia kvôli chorobám a zlému počasiu už nemohla dlhšie čakať a padlo rozhodnutie podniknúť frontálny útok.

Prvý pokus sa nevydaril a jednotky sa museli stiahnuť s ťažkými stratami. Pokúsili sa o to znova, s rovnakým výsledkom. Napriek tomu sa nevzdali a skúsili to po tretí raz. Sevastopoľ padol 8. septembra 1855. Ďalšími bojiskami legionárov sa stali Taliansko (1859) a Mexiko (1863 - 1867). Práve tu sa 30. apríla 1863 odohrala jedna z najslávnejších bitiek, ktorá vstúpila do dejín ako synonymum cti a odvahy.

Bitka pri Camerone

Dňa 30. apríla 1863 3. kompánia Cudzineckého regimentu zabezpečovala bezpečný presun zásob po ceste medzi Vera Cruz a Pueblom. Počas pochodu do určenej pozície jednotku prepadla takmer tisícka mexických povstalcov. Kapitán Danjou, aby získal krytie pred nepriateľskou paľbou, presunul svoje mužstvo do opustenej haciendy Camerone, ktorú minuli pred niekoľkými minútami.

Kompánia mala šesťdesiatdva legionárov a troch dôstojníkov, ktorí mali čeliť mnohonásobnej presile Mexičanov. K haciende, kde sa legionári pripravovali na obranu, prišiel posol s ponukou čestnej kapitulácie. Na streche ležal seržant poľského pôvodu, ktorý mu vojensky stručne naznačil, čo si myslí o tomto návrhu. Tak sa spustil jeden útok za druhým, všetky však boli s ťažkými stratami odrazené. Napoludnie začala legionárom dochádzať munícia, nemali jedlo ani vodu. Podvečer bolo nažive už len päť obrancov, na ktorých číhala armáda nepriateľov. V tejto beznádejnej situácii legionári nasadili bodáky a podnikli útok. Keď dvoch z nich pri napredovaní k mexickej pozícii zastrelili, zasiahol mexický plukovník.

Opätovne ponúkol kapituláciu. Legionári súhlasili pod podmienkou, že si smú ponechať svoje zbrane. Plukovník, dojatý ich odvahou, odpovedal slovami: „Mužom ako ste vy, nemôžem nič odmietnuť." Tento deň, ktorý vstúpil do dejín ako Camerone, sa každý rok pripomína vo všetkých táboroch Légie a oslavujú ho s veľkým zápalom a pýchou. V Aubagne, kde sa koná slávnostná prehliadka, nesú na čele pochodujúceho regimentu drevenú ruku kapitána Danjoua. Tento boj, ktorého meno je na každej legionárskej vlajke, ostáva symbolom misie, ktorá sa plní až do úplného konca.

V zákopoch svetových vojen

Roku 1914 sa pluky Francúzskej Légie zúčastnili bitky o Artois, kde utrpeli ťažké straty. Boli zreorganizované a o mesiac neskôr znova ťažko porazené pri Givenchy. Nakoniec utrpeli legionárske pluky také ťažké straty, že ich museli v septembri 1914 rozpustiť a preformovať do novej jednotky. Takto bol vytvorený RMLE (Pochodový pluk cudzineckej légie), ktorého úlohou bolo prevýšiť v boji všetky ostatné jednotky. RMLE sa zúčastnil na mnohých bitkách francúzskych bojísk a stratil tisíce vojakov. Zvlášť sa vyznamenal svojím bojovým umením v zákopoch pri Remeši, kde legionári vyčistili štyri kilometre nepriateľských línií iba puškami, bajonetmi a granátmi. Ďalším úspechom bol Verdun, kde légia uspela v misii o znovuzískanie svojich starých pozícií. Nasledovala obrana parížskeho koridoru a Légia uspela opäť, hoci s veľkým stratami.

Francúzi začali svoju ofenzívu v júli 1918 a RMLE bol opäť v prvej vlne - takmer dva týždne si legionári presekávali cestu cez Hindenburgovu líniu. Počas 2. svetovej vojny, v júni 1940, jedenásty REI (Pechotný cudzinecký pluk) takmer vyhladili pri obrane pozícií vo Verdune. Tí, ktorí prežili, sa stali zajatcami. Väčšine sa ale podarilo ujsť a znovu zasiahli do bojov. Pluk však rozpustili. Trinásta DBIE (Podbrigáda Cudzineckej légie) písala dejiny pri Narviku a Bjerviku v Nórsku, ďalší úspech prezentuje slávne víťazstvo pri Bir-Hakaim v Líbii. Légiu znova zjednotili a pokračovala vo víťazných kampaniach v Tunisku, Taliansku, Provence a Nemecku.

V roku 1940 sa Thajsko, spojenec Japonska, pokúsilo anektovať Kambodžu. Légia túto hrozbu odvrátila, ale zbytočne, pretože politickou dohodou Kambodžu odovzdali pod thajskú správu. V oblasti ostala dislokovaná len jedna jednotka - 5. REI. Ďalšími rokovaniami sa podarilo zabrániť vojne na juhu, hoci nie nadlho. Legionárov, umiestnených v garnizóne Ha Giang, čoskoro zmasakrovali a ostávajúce dva batalióny vyrazili na pochod smrti smerom k čínskej hranici. V roku 1945, ešte predtým, ako sa zvyšky 5. REI dostali do Číny, vojna skončila. Nahradila ju však ďalšia, tentoraz vojna s Ho-či Mi-nom a jeho komunistami, ktorá mala trvať ďalších deväť rokov. V nej boli zastúpené všetky pluky Légie a najslávnejšími bojiskami boli Phu Tong Hoa, Koloniálna cesta 4, a slávne Dien Bien Phu.

Dien Bien Phu

Bol to najdlhší a najtvrdší zápas francúzskych expedičných síl na Ďalekom východe. 1. BEP uskutočnil výsadok v údolí Dien Bien Phu, zabezpečil oblasť a postavil základňu. Nasledovalo 169 dní konfrontácie s Viet Minh, po ktorých prišlo 57 dní pekla. Viet Minh zaujal pozície na svahoch, obkolesujúcich pevnostný systém, a začal ostreľovanie ťažkým delostrelectvom. Zásobovanie a prísun posíl bol možný len zo vzduchu. Pristávacia dráha bola zakrátko pod kontrolou nepriateľskej protileteckej paľby.

Na pomoc prišli nielen príslušníci parajednotiek, ale k obrane tejto pozície sa dobrovoľne hlásili aj muži bez parašutistického výcviku, hoci zoskoky sa často uskutočňovali v noci. Paralelne s obliehaním Dien Bien Phu prebiehala konferencia v Ženeve. Francúzske jednotky mali záujem udržať údolie, kým nepriateľ nepožiada o prímerie. Situácia však bola neudržateľná a 8. mája padla posledná pevnosť.

Dien Bien Phu prestalo existovať. Proti 15-tisíc legionárom a príslušníkom koloniálnych plukov stálo približne 100-tisíc nepriateľov, vyzbrojených ťažkou technikou. Dvetisíc obrancov padlo, 1 500 sa stratilo v akcii, 5 800 bolo ranených. Vyše 11-tisíc vojakov sa dostalo do zajatia, z ktorého sa po štyroch mesiacoch vrátilo živých len 3 290 mužov. Bola to politická katastrofa, ktorá znamenala koniec francúzskeho koloniálneho impéria vo východne Ázii. Druhý deň po páde Dien Bien Phu požiadali francúzski vyjednávači na ženevskej konferencii o prímerie. Pre légiu sa tým vojna v Indočíne skončila.

Boj o francúzske Alžírsko

Ešte skôr, ako sa mohli legionári zotaviť z bojov, ocitli sa v Alžírsku. Tentoraz bola ich nepriateľom Armáda národného oslobodenia. Pluky Légie, ktoré mali zabezpečiť pokoj v krajine, kde žilo množstvo Francúzov, sa aktívne zúčastnili v mnohých operáciách proti rebelom a plnili si povinnosť pri ochrane hraníc. Na základe politických rokovaní medzi prezidentom De Gaullom a predstaviteľmi vzbúrencov však Alžírsko v roku 1961 získalo nezávislosť a Légiu povolali do Francúzska. Légia, ktorá vnímala Alžírsko ako svoj domov a toto rozhodnutie ako zradu, sa vzbúrila. Pokus o prevrat však nevyšiel a 1. REP (Cudzinecký parapluk) rozpustili. Od roku 1962 až po súčasnosť sú oddiely bielych anjelov umiestnené na juhu Francúzska a na Korzike, ale aj v zámorí - v Djibouti, na Madagaskare, Tahiti a Francúzskej Guayane.

Légia si získala renomé pri výkone operácií v mnohých vojnou zmietaných oblastiach. V septembri 1990 vyslali tri pluky Cudzineckej légie do oblasti Perzského zálivu. Zmocnili sa letiska Al Salman, kde sa stretli len s malým odporom. Ich ďalšou úlohou bolo zabrániť ústupu Republikánskej gardy na západ. O tejto vojne sa hovorí ako o bleskovej vojne - skončila po sto hodinách boja na zemi, pričom v nej zahynuli len traja legionári. Pod velením Organizácie spojených národov Légia udržiavala poriadok v Mogadiši a zúčastnila sa aj na konflikte v Bosne, kde zvládla viacero tajných operácií.

Pri týchto akciách vedela Francúzska légia s veľkým efektom využiť materinský jazyk svojich vojakov. V oboch oblastiach boli len ľahké straty. Charakteristika Légie za približne stosedemdesiat rokov jej existencie, sa dá vyjadriť slovami literárneho velikána Antoina de Saint Exupéryho: „Vojak nie je mužom násilia. Nosí zbraň a riskuje svoj život za chyby, ktoré nespôsobil. Neoblomne dodržiava svoje slovo až do konca, i keď vie, že bude zabudnutý."

LV (bez overenia) 4.10.2010 - 14:45

Ja som neprišiel nič zneužívať , dal som ICQ aby som sa mohol bližšie niečo dozvedieť. Nechcel som to vypisovať na plochu aby som Vám tam nezaplnal miesto. Nemám chuť sa tu hádať, len chcem info od človeka čo tam ból. Poprípade lepšia možnosť dohodnúť sa s niekym kto tam plánuje íst /v tomto roku samozrejme/. Každý legionár je tvuj bratr bez ohledu na jeho národnost, rasu nebo náboženské vyznání. Budeš mu stále projevovat úzkou solidaritu která musí spojovat všechny cleny jedné rodiny. - Takže trochu spolupatričnosti by som poprosil, aspon len kolegialita bez navážania sa. Dakujem

JAA (bez overenia) 4.10.2010 - 16:19

zdravim chlapi.. tak vydim ze rec tuna nestoji ,,chvilu my trvalo ,,nez som si to precital ,,aby som bol v obraaze ,,,najpr k Tebe Michal"NAS Patron ..setko dobre ti prajem ,,a tak ako tu bolo spomenute,,ty potrebujes este jedneho Andela nad sebou ,,tak mas ho mit"som ti to vybavil :))) necital som maili ,,tak potom odpoviem ,,Necky aj teba zdravim chlapee ,,ako sa maaas??kedy dame to pivkoo chlapi ??"miso to sa aj teba tykaaa ??;) viete ako sa rozprava ,,ked nedojde mohamed k horee,,dojde hora k mohamedovi (smiiiich)samaro ty co aj zijeees chlapee ??neozves sa nic ,,budem ti volat ,,mal teraz drobny uraz,,dve rebra prasknute,,tak som odpocival ,nic prijemnee ,,ale najviac na tom ma srala ta bezmocnoct ,,ze clovek by aj chcel nieco robit,,ale proste neda saa!treba caaas!majo vydim ze drzis forum ,,a nedas saa ,,co sa tyka tych vychrtlikou,,ja sa vam cudujem ,,najlepsia reakcie je v tomto pripade vobec nereagovat,,lebo toto vsetko je taky zacarovany kolotoc by som povedal,,nevysvetlis :-JEDNU RADU DAM VSETKYM ,,,CO CHCU IST DO LEGIEE ,,CHODTE SAMY ,,MATE VACSIU PRAVDEPODOBNOST,,ZE VAAS VEZMUU ,,CESTA NETRVA AZ TAK DLHOO,ZE BY STE SA UNUDILI K SMRTI,,ASPON MATE CAS POROZMYSLAT SAMY NAD SEBOU,,NAD SVOJIM ZIVOTOM,,HLAVNE NAD SVOJIM ROZHODNUTIM A V POSLEDNOM PRIPADE SI TREBA DOBRE ROZMYSLIET ,,CO IM TA BUDE TARAT,,OD TOHO ZAVYSI VLASTNE SETKOOO ,,KVOLI COMU PODSTUPUJETE TUTO CESTU!! Paldo taak ako michal povedal ,,svet je zvratenyy "cely ba dokonca aj vatikan je jedna velka mafiaa,,a nech si vyprava kto chce co chce ,,to je mooj nazoor!!a bastaa !aky papier si dostal ,,pol roka ci rok a mozes to zase skuusit ?viem ze su tieto dve varianty ,,potom je stopkaa ,,ale to sa v tvojom pripade teba urcite netykaa ... s pozdravom jaa Legio Irus Actica" salut!

LV (bez overenia) 4.10.2010 - 18:32

Ok takže lepšie je tam ísť sám. A ako sa dohovorím ? Po Francúzky neviem, viem AJ ale to len tak že dohovoril by som sa ale za pomoci rúk aj nôh. Čital som po českých fórach že je tam plno ludí z CZ , PL , SK ale ako to prebieha keď tam prídem? je tam nejaký tlmočník?

Sampiero (bez overenia) 4.10.2010 - 18:53

pre LV- napriklad ja som v LE a este stale ty ikokot1234 s dalsim nickom v poradi. Vypadni odtial ty nula a prestan tu smradit.Co tu nacvicujes? Teba tak niekde stretnut, ti rozkopem ksicht ze ta budu davat dokopy podla fotografie, zasran!Si neskutocne drzy buzerantik. To co si dovolujes na Maja ze je asocial? Ty sa do LE nikdy nedostanes a ani to neskusaj debil s tou tvojou dementnou povahou.

Majo pre Sampiero (bez overenia) 4.10.2010 - 19:12

No, nie je to smiešne? jednému to vysvetlíš a druhý príde. Teda ak to samozrejme nie je ten istý. :D Zasa. Nebolo by to po prvé.

Majo pre LV (bez overenia) 4.10.2010 - 19:28

Chlapče, ak budeš takto pokračovať fakt sa tam nedostaneš. neprejdeš cez gestapo. Už teraz si odporujú tvoje reakcie. Ak už chceš zneužiť code d´honneur d´legionnaire a vyhodiť mi na oči 2. článok, tak si láskavo pozri celý kódex a hlavne 7. článok prvú vetu a uvažuj čo a ako si napísal ;) Pokiaľ nevieš čo tam má aký význam ani to nepoužívaj. Lebo ten kódex sa stáva niektorým ľuďom životnou prioritou a môžeš ich nasrať tým keď ho zneužívaš. Aj mňa to dosť serie. Tak opakujem, drž sa stranou.

Majo pre LV (bez overenia) 4.10.2010 - 19:29

Chlapče, ak budeš takto pokračovať fakt sa tam nedostaneš. neprejdeš cez gestapo. Už teraz si odporujú tvoje reakcie. Ak už chceš zneužiť code d´honneur d´legionnaire a vyhodiť mi na oči 2. článok, tak si láskavo pozri celý kódex a hlavne 7. článok prvú vetu a uvažuj čo a ako si napísal ;) Pokiaľ nevieš čo tam má aký význam ani to nepoužívaj. Lebo ten kódex sa stáva niektorým ľuďom životnou prioritou a môžeš ich nasrať tým keď ho zneužívaš. Aj mňa to dosť serie. Tak opakujem, drž sa stranou.

Hautecorse (bez overenia) 4.10.2010 - 19:48

Zdravim Slovensko,Trnavu a okolii specialne.A hlavne Maja///Aj ostatnych legionarou a spravnu partu tu na fore. /// Tak oslavy super./// Sampiero ja si myslim to iste co pises. Pocuvaj ty LV co sa nechces s Majom hadat ako 12 rocni zasran.///Takze uz si mal 13rokov? Asi vcera a trepe tu s tebu puberta./// Tie chujoviny co tu pises su jasna provokacia a styl ten isty co iko.Ty mozes ist tak akurat do pici a nie do legie.Ze tlmocnik cha-cha.////Sak ty o tom nemas ani paru a tvoje otazki svedca o tom,ze si utiekol z cvokhauzu///ty nedonosenec./// Jebte na neho chalani skoda casu. Debilovi rozum do hlavi nenalejes.A dalsi je marcel.Zasrani sa tu chodia odnudovat.

LV to Sampiero (bez overenia) 4.10.2010 - 20:01

Ty si niekde v .... a nie v legíi, už len z reakcii aku máš , oni tam totiž psychopatov a asoccialov neberú. Takže asi tak vy mudrlanti, len tu polemizujete o tom a vypisujete blbosti. Keď Vám to k štastiu stačí aby ste si dvihli egá nech sa páči , a pre mna už Vy tu na tomto fóre nieste Páni ako som Vás nazval keď som chcel info ale LOOSERY . PS: Nevyhrážaj sa lebo na každého chlapa sa nájde chlap. Poprípade olovo. Nechápem kde ste boli keď sa v Ba strielalo.

nemo (bez overenia) 4.10.2010 - 22:25

ahoj! paaani, co to rozoberate, pcheee>> :[ prawdou je, ze treba hladat info v tom co tu je, nie sa vypytovat rovnake dookola. tak isto pre znalych problematiky by nemusel byt problem odpovedat jednou vetou, resp. odkazom na predoslu diskusiu, hoc po x/ty krat na qoqotsqe otazky..na to su fora..info s minimom namahy..opytam sa..snad niekto odpovie k veci.. moze to vsak byt len moj skresleny nazor :P i am just wondering how s valer, i mean valer vysokoskolak doing..all best wishes to you! vsetkym pekny vecer, ahooj!

Majo (bez overenia) 4.10.2010 - 23:07

No to ma poser. Tak toto sú trúfalé slová LV. Ako, legionárom povedať že nie sú legionári. Čo je moc, to je moc. Ešte raz opakujem. Drž sa stranou. je to ťažké?

LV to Majo (bez overenia) 4.10.2010 - 23:12

Ty sa drž stranou, je to diskusné fórum , budem si tu debatovať o čom len chcem. A presne tak ty niesi legionár. Zakomplexovaný týpek určite ano ale legionár určite nie. Možno si sa tam bol pozrieť povedali ani nahodou a to z teba legionára nerobí.

Majo (bez overenia) 4.10.2010 - 23:23

Ja viem. Ja nie som legionár. :) A ešte som tam ani nebol. To aby si si mohol hovoriť legionár si musíš zaslúžiť. Nie je to povolanie, je to charakterová vlastnosť byť legionárom. Preto nie som legionár. A možno ako hovoríš, nikdy ani nebudem ;) ako to má byť tak to bude. Je to diskusné fórum. To máš pravdu. je to pre všetkých. Jedno čo nepochopím je to, kde sa v ľuďoch berie toľká arogancia, neochota nájsť si informácie samostatne a celkovo niečo urobiť samostatne. :) Neviem prečo to tak je. Asi na to ani nikdy neprídem ale budem sa to snažiť.

LV to Majo (bez overenia) 4.10.2010 - 23:30

Ja zas nepochopím tú drzosť čo sa berie u niektorých individuálnych harantov. Mám informácie a nepodám ich, radšej sa budem navážať a mastiť si ego, viac by si spravil keby si radšej nereagoval na môj príspevok. Ale takto je aspoň vidieť čo si ty za človeka. Nepomôže a radšej bude znechucovať druhých a obúvať sa do nich. Si ozaj charakter klobúk dole pred takým človekom ako si ty.

Majo (bez overenia) 4.10.2010 - 23:40

Nikto nie je dokonalý. A nepoviem ani že ja áno. Ale položím ti otázku. Niekto tu na tom fóre maká ako sa dá, pomáha. (nemyslím teraz seba). Potom niekto príde a opýta sa to čo bolo spomínané miliónkrát alebo napíše tip správy ktorý tu bol taktiež mnohokrát a fóru spôsobil aj nejaké problémy. Ako by si reagoval ty? Ja ti poviem takto. Dlho sa to tu prehliadalo. Ale keď to berieš demotivujúco tak to tak ber. Ale mal by si to brať ako výzvu. :) byť samostatnejší. A ja ti tu teraz slušne odpisujem na tvoje správy. Tak neviem kde vidíš problém? Ďalším príspevkom už na teba nereagujem. Dúfam že spravíš podobné rozhodnutie.

LV to MAJO (bez overenia) 4.10.2010 - 23:50

Budem na teba reagovať, nakoľko najskôr si do mňa začal pindať a teraz keď si zistil že si si nasral do huby to chceš ukončiť. Čo si tu spomínal že sa to tu milión krát omielalo, ja som tu v tedy nebol. Dneska som na tomto fóre prvý krát. Prečítal so si na tom fóre cca 15 strán skákavo a sú tam rôzne blbosti, myslím tým ako som už spomínal že tam omielaš ako ideš do roboty a z roboty, ...... Preto som napísal na fórum , nebudem tam 216 strán listovať kým sa dostanem k niečomu ak tam vôbec niečo je. Normálny človek by sa ozval , dement zareaguje nejak podobne ako ty v tých prvých spravách. Skús sa trochu nad sebou zamyslieť, či by si nemal prehodnotiť určité postoje a správanie sa. Maj sa pekne.

JAA (bez overenia) 5.10.2010 - 01:39

pocuvaj LV ,,v prvom radee uklidny hormon ,,ty nejsi v pozici,,aby si tuna na tomto fore kladol neake pravidla, co sa ma a co sa nemaaa !!a ten clovek ktoreho sa ty nieco pytas ,,je legionar ,,a ten ide tunaaa pokecat z priatelmi,,kolegovcami ,,a nie stale dookola odpovedat na tie primitivne otazky dookola,,ako by si sa ty citil,,keby ti taky kokotko"ako ty!!kladol stale dookolaa tie iste otazky,,coo ??prisiel si tu ako velkaa vodaaa ,,vsetkym tu zacnes nadavat ,,a ty si ktoo jebkooo ,,ja niesom v legii ,,ja sa s tebou hned stretnem ,,a roztrehnem ta ako zabu zasran ,,"dlho som tu na fore takto nevybuchol,,tyy dvihnes dva krad cinku predpokladam,,raz si kopnes do mechu "stupne ti troska testosteron v tej tvoje vymletej kotrbee a skaces tu ako panacek!!tvoje vystupovanie je vzdy dostojne a skromnee ,, ty si okolo tejto vlastnosti ani neletel!!ty si skakavo prejdes forum a co??ty legionar nebudes "nikdy!!uz iba ako sa chovas ,,trubico! nemam to vo zvykuu ,,takto reagovat,,ale u teba sa inak nedaloo!navazas sa tu do mojich znamych,,priatelou ba legionarou,,na to predsa nemozem pozerat a drzat hubu,,toto forum ma svoje pevne zaklady ,,nieje to hoci ake verejne forum,,bo toto forum drzi po kope hrstka ludi ,,ktory maju nieco v zivote spolocnee!! keby si si ty zaneprazdeny precital cele forum,,mozes si tak akurat kupit listok,,a ist!!ty si myslis,,,ze neaky legionar ma viacej casu ako ty ???a ty si kto???co si spravil pre toto forum???co ???myslim,,ze Michal ,Necky a ostatny le maju omnoho menej casu ,,ako tyy !! ja osobne by som takto nevybuchol,,mnou tieto veci typu "otazky dookola iba prechadzaju,,ale ty si tuna zacal urazat ludi ,,a to si myslim troska prehnal! zapametaj si ,,ze hrat formu takto cez forum je taa najlachsia vec na svetee!! pozri toho marcelaa ,,vies kolko takychto ludi"budem slusny ,sa za mesiac ozve a treskne neaku blbost ,,kam by sme sa dostali,,o com by bola diskusia na tomto fore ... coo????povec my to lv ??chcem vediet tvoj nazor ?

LV to JAA (bez overenia) 5.10.2010 - 01:46

počuj , nedal si si ako prášky či očo ti ide? Podla mna si MAJO pod iným nickom , pod do Ba kludne sa môžme stretnúť , vyskúšaš či som 2 x dvihol činku. Domna že si sa naviezol ty šmejd to je OK čo? Poď do Ba kludne si možme dať férovku , ja sa nebojím ak dostanem nakladačku dostanem , som zvedavý či si to potom aj ty tak povieš ked ju ty dostaneš. Píšeš po Cz potom prejdeš do Sj , Majo si obyčajný looser 20 ročný, čo chcel sekať frajera, by som ti taku naložil na tu tvoju drzú držku . A to že sa tu chovávaš za ine nicky to svedčí o tom čo si ty za niktoša.

LV to JAA alias MAJO (bez overenia) 5.10.2010 - 02:46

Pýtal som sa na ktorej stanici?! Autobusovej alebo vlakovej?!! Neodpovedáš na e-mail, čiže silne reči čoo?! Nabudúce keď si budeš chcieť dohodnúť rande tak komunikuj !!! Nie len , napíšeš 2 e-maily a vyčučíš sa. Mal by si zrejme začať ty dvíhať činky.

JAA LV (bez overenia) 5.10.2010 - 11:24

ty jebkoooo ...JA SOM TI JASNE NAPISAL DO MAILU HLAVNAA STANICAA ,,KAZDY AUTOBUS Z BA KTORY IDE NA HLAVNU STANICU TO TAM MA NAPISANEE "CIZE HLAVNA STANICA JE IBA JEDNA V BA...JA SOM SA NEODMLCAL ,,ALE ISIEL SOM CHRAPAT,,LEBO SI MY TO POTVRDIL NA FOREE OK!!!A BOLA POKROCILA HODINAA!!TAK NEMAL DOVOD TUNA VYSEDAVAT ,,CAKAL SOM TA PRI HLAVNOM VCHODE ,ALE AKO SOM PREDPOKLADAL"OBYCAJNY PROVOKATER !!KAMARAT MA CAKAL V AFTEE ,,CHOD PROVOKOVAT STARE BABKYY TY JEBKOOO!!A JA NEJSOM MAJOOO OK ??!KEBY SI SI PRECITAL CELE FORUM,,TAK TO POCHOPIS !!

Boris (bez overenia) 5.10.2010 - 13:20

No teda chcel som sem dať zaujímavy článok, teda rozhovor s jednym slovenským legionárom.Ale zatiaľ to ako vidím nemá zmysel.Hlavne kvôli takým drzým hajzlíkom ako je tento LV.Na čom fičíš chlapče? Na kokse, či pervitíne? Za počítačom si frajer, ale za tým JAA si už nedošiel, ako som vyrozumel z vašich príspevkov.Len sa vyhováraš na to ktorá stanica to vlastne mala byť.A to si z BA? Ja nie som z BA a viem, že Hl. stanica je len jedna.Sú ešte nejake dve, Vinohrady a St.Nové mesto,neviem presne, ale nie Hl. stanica. Je vidieť, že tu máš aj privržencov,tých nenávistných neprajníkov tomuto foru.Hneď sa pohotovo ozvali. Re:Francúzska légia - 04/10/2010 21:18 ________________________________________ LV vzkaz na icq „vzkaz“ je po slovensky, čo? Teda nie odkaz... Vzkaz je české slovo! A ty tu píšeš Majovi, že raz píše po Cz a potom prejde do Sj? To robia tí skur...í provokatéri a nie Majo! Vidieť, že tá udávačska sviňa fízlovka Alena si nedá pokoj a je tu stále pod inými nickmi.Keby si aspoň dala námahu a nechala si to proložiť nejakému Slovákovi, možno tomu 2Rep!, potom Cea a teraz bohvie čo zase, ten by jej to rád urobil. A nielen ona je tu.Myslím, že zákerní psi, a suky,ktorých odtiaľ vypoklonkoval 2REP si pokoj nedajú nikdy. A ty si jeden z nich. Čo čítajú, využívajú rozumy iných a potom niekde v krčme machrujú pred ešte väčšími zasranmi? Ten asociál si tu jedine ty, máš psychicky labilnú povahu, lebo si sa ľahko vytočil tým, že ti niekto napísal pravdu.Nie som legionár,nikdy som ním nebol tu som to viackrat napísal, ale Sampiera poznám osobne. A je to legionár! Na Korzike u parašutistov. Ten by ťa rozkopal na kašu, ty hovno drzé,zo srdca ti to prajem! Trpíš vážnou psychickou deviáciou, lebo ten kto tu tvrdí že Majo a JAA je to isté, môže byť len paranoik. A na tvojom mieste by som skôr ako toto forum navštívil neodkladne psychiatra. Odpovedz tu mne aj všetkým len na jednu otázku, a to je táto: ČÍM SI PRISPEL NA TOTO FORUM, AKOU RADOU, ALEBO POZNATKOM? A bude aj tebe jasné že si len jedno špekulatívne a podrývačske hovno! Nevyskakuj tu a nevyhrážaj sa že sem budeš chodiť ako sa ti zachce, stačí napísať adminovi jeden mail a už si dochodil. Boris

Majo pre LV (bez overenia) 5.10.2010 - 14:46

Počuj, debilček, technická otázka. Daj tu tvoje krstné meno. Nič viac nechcem. Iba krstné meno. Okey? Keď si pán ako hovoríš neurobí ti to problém. :) A ešte jedna otázočka. Na koľkokrát hádaš antispamovú otázku? Lebo na tvoju hlavu sú tam dosť ťažké otázky. Napríklad teraz tu má 3 plus 2. To by si nedal na jedenkrát že? Nevieš si zrátať koľko je 1 plus 1 tak potom tu píšeš obvinenia ako že ja som jeden a ten istý ako JAA. Máme podobný zámer, máme podobné názory. Ja ho plno rešpektujem. Je mi to veľmi dobrý kamarát a vždy sa ho rád zastanem. Preto si daj pohov. Takých ako ty tu už bolo veľa. ALe ty si megakokot, lebo ty si tu 2 príspevkami dokázal nasrať všetkých legionárov ktorých sa dá. Boris ti práve napísal že v LE nikdy nebol. Ty sa tam chystáš. Ale aj ak ťa zoberú, Boris bude vždy väčší legionár ako ty. A budem sa opakovať, práve preto že byť legionárom je charakterová výsada. Nie povolanie. S pozdravom.

Karol (bez overenia) 5.10.2010 - 22:34

Caute chalani. Som ex-legionnaire, byvam nejaky rok a pol v BA v Petrzalke.Citam toto forum tak 3 mesiace a nevidel som potrebu sa zapojit az po dnesok. Pocuj ty s nickom LV, vcera si tu nieco velmi posral a ja ti chcem osobne vysvetlit co to je. Ked si nevedel trafit na hlavnu stanicu tak prijdi zajtra o 17.00 k budove Technopolu na Kutlikovej ulici v Petrzalke. Za krizovatkou je vchod, je tam taka fontana a velke schody.Je to jedina budova Technopolu v BA takze sa nebudes moct vyhovarat ako v pripade toho JAA.Nebudem si s tebou vipisovat cez mail skoda casu.Tu ta verejne vyzyvam na stretnutie.Mas to teraz polopate co by aj debil pochopil.Budem mat v ruke kepi blanc-leginarsku capicu.Vyska 185, stredna postava, kratke cierne vlasy.Budem na tych schodoch. Ty ako vyzeras? Prides tam?

samarovic. (bez overenia) 6.10.2010 - 01:20

Zdravým všetkých správnych chalanov !!! „hlavne starú partiu“ Pre frajera LV : Načo takto do extrému hm? Chalan s nikom JAA ti to trefne vysvetlil , prídeš sem ako veľká voda a myslíš si že tu urobíš revolúciu či čo ? Toto fórum nie je obyčajné ani pokec.sk kurva ! chodí sem medzi nás elita!! ty malý pako! chápeš ? bývalí aj aktívny legionári a vidíš že tu väčšina chalanov držia spolu a keby si čítal viac fórum a nebol lenivý tak pochopíš veľa vecí tak naozaj nie je správne sa tu do niekoho navážať ani nevieš , vôbec nechápeš kto za koho kope ktorý chalani sa medzi sebou poznajú kto je v légii kto na Slovensku veľmi ľahko sa môžeš pomýliť prerieknuť niekto ťa niekde stretne a bude ťa to mrzieť .Dám ti jednu radu , keďže na hlavnú stanicu kde ťa JAA čakal si neprišiel predpokladám že na stretko s Karolom už vôbec nemáš odvahu prísť ,/ani sa ti nečudujem :) / dokáž tu chalanom že nie si taký blbý a drzí , zmeň tón napíš verejne niečo čo napraví čo si si tu posral . Ak to neurobíš tak nie si ten koho zaujíma légia ale prišiel si sem provokovať .

Majo (bez overenia) 6.10.2010 - 10:35

Ja neviem. Nechcem byť impertinentný, ale tí ľudia asi pri tom masturbujú keď im niekto nadáva. Možno je to ich úchylkou. Preto asi víria vodu. :D Ale toto fórum nie je porno!

Majo pre Hautecorse (bez overenia) 6.10.2010 - 16:13

Nazdar chlape, počuj, chcem sa opýtať, aké máš iniciály? Ak môžeš napíš. Aspoň to, či nemáš náhodou aj meno aj priezvisko rovnaké začiatočné písmeno. Ak nie tak radšej nie. ja to pochopím. Chcem to vedieť preto že si náhodou chcene nechcene ťa náhodou nepoznám. :) Spartak...

Karol (bez overenia) 6.10.2010 - 20:20

Caute chalani. Samarovic tvoje slova su slova spravneho chlapa. Ale tomu zbabelcovi ako je vidiet su cudzie.O chvilu napise ze on tam bol ale ja nie, alebo ze sme sa nepochopili. Ja som tam pre istotu bol aj ked sa neozval. Mam to nedaleko z domu.Stal som napravo na schodoch a okrem ludi odchadzajucich z budovy asi z prace, ani noha. Jedno auto bolo na druhej strane cesty s nejakymi sopliakmi ktori sedeli vnutri ako prilepeni inak nic. Ked som sa pobral tym smerom nastartovali a ufujazdili.Pisem to preto,aby bolo vo veci jasno.Do diskusie sa zapajat nebudem, ja niesom na take veci. Ked uz som teraz tu, pozdravujem vsetkych cestnych legionarov tu na fore.Nie dezerterov ani rypakov. Vela stastia a drzim vam palce, mate dobre forum. Honneur et Fidelite!

juro (bez overenia) 7.10.2010 - 20:46

nechcem odpovedať len neviem kde sa tu ma napist nova tema neviem o čom sa tu všetci hadate aj tak to nema zmysel či už niekto v legii bol alebo nie to mne je jedno dokazat by mi to mohol iba pokial by som bol legionar a k tj prisahe pokila ju piše niekto kto v legii nebol rspt sa hra na legionara je to ubohe...a ak tu bol niekto v legii chcem sa len opytat či ho nemrzi tych 5 rokov možno viac možno menej ktore tam stravil chcem tam ist ale neviem čo povedat doma a kamaratom asi sa len tak zoberiem a vypadnem necham list lebo inak to bude dost tažke jedine čo ma trapi je cesta tam leb ja sa stratim aj na detskom ihrisku :whistle: he ale nie pozeral som mapu strazburgu a je to od vlakovej dost daleko...

Hautecorse (bez overenia) 8.10.2010 - 20:06

uz davno som zabudol iniciale///// *Majo.Honneur et fidelite, SPARTAK TRNAVA TO ISTI... Jeb a rubaj do krve po zi--- kotrbe,dokaal Slovak na Slovensku panom nebude!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!///// Na inic nesponinam.pod sem. Ferrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrro

Everyxthime 2R… (bez overenia) 8.10.2010 - 20:56

http://www.youtube.com/watch?v=BxFzIzAZCEo&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=2pnLnZo5aWM http://www.youtube.com/watch?v=2pnLnZo5aWM http://www.youtube.com/watch?v=yZ6I77lryDc T

2REP pre camar… (bez overenia) 8.10.2010 - 21:36

http://www.youtube.com/watch?v=t74er5nTMHo&feature=related toto si myslel Marek? Na SEPP je vidno.. Alert od *Milana. Nie je dezerter ale je to kurva. Michal. 2REG

camerone (bez overenia) 9.10.2010 - 13:42

nema perevodu.... zdravim vsetkych! nemal by som to asi pisat ale vcera sme sa v noci na citadele celkom slusne naje... a to bolo nejake divne vino? len by som chcel vediet preco ma cch. vola tak ako ma vola? samozrejme ze je vidiet na sepp je to asi tak cca 20 m vedla budovy. Michal k tebe do regimentu isiel moj dobry kamarad poliak co poznal velmi dobre nase hory... Cawte panstvo.

Majo (bez overenia) 9.10.2010 - 15:05

6. júla sa nám zrodila nová organizačná zložka LE. :) (CLE má byť aj nástrojom súdržnosti pre légiu a nástroj "súdržnosť légie vo vnútri ozbrojených síl.") A až teraz som sa to dočítal. :)

2REP (bez overenia) 9.10.2010 - 15:19

pozdravuje vas Michal a Genevieve. Majko toho vola sme este nevideli tak dufame ze je niekde momentalne prec.Ale cert nespi a Zdendo tiez nie . Marek ty sa len pekne drz o Poliakovi viem,lebo aj ked som prec momentalne, mam svoje info z comm. Ako aj ty vies vela veci, ved mozno ktohovie vsetci sa raz zideme v jednej posteli, smiiiich ale to len obrazne, to povedala nejaka herecka slavna. Nestem hovorit za Sampiera ale je to opatrny clovek tak vydrz mapuje a urcite sa ti predstavi a budes prekvapeny kto to je.Nic proti tebe nema to skor naopak, chrani si svojich do CEA to ma tak zeby si kamenom dohodil tak si to neposer.Je to starsi LE, teraz nedavno bol v A. tak chapes ze na debaty moc chut nie je. Michal ... a uz nie som v 2.Rep tak len Michal, ALEBO MISO

Miso -2REP (bez overenia) 9.10.2010 - 15:27

http://www.youtube.com/watch?v=EhLLBIW1ecA&feature=related ASI TO SLOVENSKE SRDCE PREVLADA VO MNE VIAC AKO TO MORAVSKE. SLOVACI, DO BOJA!!!!!! M.R.Stefanik Monsieur Le General...

Pridať nový komentár