Francúzska légia

mir 14.8.2007 - 21:26

História Francúzskej légie

francuzska legia

Máloktorý bojový zbor na svete je ovenčený takým množstvom mýtov a legiend ako Francúzska cudzinecká légia. Jej členmi sú dobrovoľníci, ktorí za sebou nechali svoje sociálne aj rodinné zázemie, pričom svoje úlohy plnia s odhodlaním, nad ktorým svet žasne.

Cudzinecká légia bola založená 9. marca 1831 rozkazom Ľudovíta Filipa, kráľa Francúzska. Bol to čas politických nepokojov a tento oddiel plnil úlohu ochrancu kráľovskej moci. Väčšinu dôstojníckeho zboru tvorili veteráni Napoleonovej Grand Armee a mužstvo predstavovalo národnostne pestrú zmes, v ktorej bola zastúpená celá Európa.

V Légii sa objavili aj francúzski regrúti, ktorí sa snažili uniknúť pozornosti miestnej polície. Boli to dobrovoľníci vo veku medzi 18. a 40. rokom, s pravým alebo prijatým menom. Kráľ správne predpokladal, že platení žoldnieri nebudú pri plnení rozkazov rozmýšľať o ich príčinách alebo politickej korektnosti. Légia bola po potlačení nepokojov v Paríži okamžite zapojená do bojov o Alžírsko.

V roku 1835 však tento bojový zbor prešiel pod španielsku kontrolu. Následne sa na rovnakom princípe vytvorila druhá Légia, ktorá získala a udržala pre francúzskeho kráľa Alžírsko, ktoré sa stalo na dlhý čas jej domovom. Vo svojej africkej misii plnili legionári dôležitú úlohu - udržiavali poriadok, potláčali povstania domorodých nomádskych kmeňov a kolonizovali Severnú Afriku. Budovali cestné komunikácie na rýchle presuny, púštne pevnosti a časom tu vzniklo aj mesto Légie - Siddi bel Abbés.

Česť a odvaha

Francúzska cudzinecká légia zdedila tradície žoldnierskych vojsk, ktoré využívali francúzski králi už v stredoveku - škótskej gardy Karola VII. alebo neskôr Napoleonových poľských kopijníkov. Farbami tejto elitnej časti vojska sú zelená a červená, ktoré používali Švajčiarske gardy slúžiace trónu bielej ľalie. Znakom a symbolom zároveň je granát, z ktorého vychádza sedem plameňov, pričom dva z nich sú ohnuté smerom nadol.

Vzťahy medzi tými, ktorí rozkazy vydávajú a tými, ktorí ich plnia, sú vybudované na veľmi vyvinutom „esprit de corps", založenom na niekoľkých jednoduchých princípoch: disciplína a česť, radosť z dobre vykonanej práce a oddanosť svojej minulosti. Heslom Légie je "Honeur et Valour" - Česť a odvaha. Po vstupe do Légie nastáva veľmi tvrdá selekcia. Mnohí kandidáti nevyhovejú buď zo zdravotných alebo morálnych dôvodov.

Legionár je zriedka anjel, ale nikdy nie zločinec. Každý nový člen je dobrovoľník, ktorý chce uniknúť svojej minulosti, osobnej alebo rodinnej kríze, vo svojom sociálnom alebo politickom živote. Príkladom posledného fenoménu je masívny príliv dobrovoľníkov z Alsaska po roku 1871, zo Španielska roku 1939 a z Východnej Európy po roku 1945. Pre ostatných, ktorí sa nechcú zmieriť s limitmi strednej vrstvy, Légia znamená možnosť dobrodružného života. Všetkých jej členov spája súdržnosť, spečatená disciplínou a rešpektom k tradíciám.

Francúzska légia v krymskom konflikte

Časom sa stala Légia bojovou silou, ktorá obhajovala záujmy Francúzska aj v tých najodľahlejších končinách. Bola zapojená do Krymskej vojny 1853 - 1856, kde zohrala hlavnú úlohu pri dobývaní Sevastopoľu. Zámerom Francúzov v tomto konflikte bolo pomôcť svojmu spojencovi, tureckému sultánovi, pri získaní prístupu k prieplavu medzi Čiernym a Stredozemným morom. Po počiatočných rýchlych víťazstvách sa 1. a 2. cudzinecký pluk pokúsil o dobytie opevneného prístavu Sevastopoľ, čo vyústilo do blokády, ktorá trvala rok. Légia kvôli chorobám a zlému počasiu už nemohla dlhšie čakať a padlo rozhodnutie podniknúť frontálny útok.

Prvý pokus sa nevydaril a jednotky sa museli stiahnuť s ťažkými stratami. Pokúsili sa o to znova, s rovnakým výsledkom. Napriek tomu sa nevzdali a skúsili to po tretí raz. Sevastopoľ padol 8. septembra 1855. Ďalšími bojiskami legionárov sa stali Taliansko (1859) a Mexiko (1863 - 1867). Práve tu sa 30. apríla 1863 odohrala jedna z najslávnejších bitiek, ktorá vstúpila do dejín ako synonymum cti a odvahy.

Bitka pri Camerone

Dňa 30. apríla 1863 3. kompánia Cudzineckého regimentu zabezpečovala bezpečný presun zásob po ceste medzi Vera Cruz a Pueblom. Počas pochodu do určenej pozície jednotku prepadla takmer tisícka mexických povstalcov. Kapitán Danjou, aby získal krytie pred nepriateľskou paľbou, presunul svoje mužstvo do opustenej haciendy Camerone, ktorú minuli pred niekoľkými minútami.

Kompánia mala šesťdesiatdva legionárov a troch dôstojníkov, ktorí mali čeliť mnohonásobnej presile Mexičanov. K haciende, kde sa legionári pripravovali na obranu, prišiel posol s ponukou čestnej kapitulácie. Na streche ležal seržant poľského pôvodu, ktorý mu vojensky stručne naznačil, čo si myslí o tomto návrhu. Tak sa spustil jeden útok za druhým, všetky však boli s ťažkými stratami odrazené. Napoludnie začala legionárom dochádzať munícia, nemali jedlo ani vodu. Podvečer bolo nažive už len päť obrancov, na ktorých číhala armáda nepriateľov. V tejto beznádejnej situácii legionári nasadili bodáky a podnikli útok. Keď dvoch z nich pri napredovaní k mexickej pozícii zastrelili, zasiahol mexický plukovník.

Opätovne ponúkol kapituláciu. Legionári súhlasili pod podmienkou, že si smú ponechať svoje zbrane. Plukovník, dojatý ich odvahou, odpovedal slovami: „Mužom ako ste vy, nemôžem nič odmietnuť." Tento deň, ktorý vstúpil do dejín ako Camerone, sa každý rok pripomína vo všetkých táboroch Légie a oslavujú ho s veľkým zápalom a pýchou. V Aubagne, kde sa koná slávnostná prehliadka, nesú na čele pochodujúceho regimentu drevenú ruku kapitána Danjoua. Tento boj, ktorého meno je na každej legionárskej vlajke, ostáva symbolom misie, ktorá sa plní až do úplného konca.

V zákopoch svetových vojen

Roku 1914 sa pluky Francúzskej Légie zúčastnili bitky o Artois, kde utrpeli ťažké straty. Boli zreorganizované a o mesiac neskôr znova ťažko porazené pri Givenchy. Nakoniec utrpeli legionárske pluky také ťažké straty, že ich museli v septembri 1914 rozpustiť a preformovať do novej jednotky. Takto bol vytvorený RMLE (Pochodový pluk cudzineckej légie), ktorého úlohou bolo prevýšiť v boji všetky ostatné jednotky. RMLE sa zúčastnil na mnohých bitkách francúzskych bojísk a stratil tisíce vojakov. Zvlášť sa vyznamenal svojím bojovým umením v zákopoch pri Remeši, kde legionári vyčistili štyri kilometre nepriateľských línií iba puškami, bajonetmi a granátmi. Ďalším úspechom bol Verdun, kde légia uspela v misii o znovuzískanie svojich starých pozícií. Nasledovala obrana parížskeho koridoru a Légia uspela opäť, hoci s veľkým stratami.

Francúzi začali svoju ofenzívu v júli 1918 a RMLE bol opäť v prvej vlne - takmer dva týždne si legionári presekávali cestu cez Hindenburgovu líniu. Počas 2. svetovej vojny, v júni 1940, jedenásty REI (Pechotný cudzinecký pluk) takmer vyhladili pri obrane pozícií vo Verdune. Tí, ktorí prežili, sa stali zajatcami. Väčšine sa ale podarilo ujsť a znovu zasiahli do bojov. Pluk však rozpustili. Trinásta DBIE (Podbrigáda Cudzineckej légie) písala dejiny pri Narviku a Bjerviku v Nórsku, ďalší úspech prezentuje slávne víťazstvo pri Bir-Hakaim v Líbii. Légiu znova zjednotili a pokračovala vo víťazných kampaniach v Tunisku, Taliansku, Provence a Nemecku.

V roku 1940 sa Thajsko, spojenec Japonska, pokúsilo anektovať Kambodžu. Légia túto hrozbu odvrátila, ale zbytočne, pretože politickou dohodou Kambodžu odovzdali pod thajskú správu. V oblasti ostala dislokovaná len jedna jednotka - 5. REI. Ďalšími rokovaniami sa podarilo zabrániť vojne na juhu, hoci nie nadlho. Legionárov, umiestnených v garnizóne Ha Giang, čoskoro zmasakrovali a ostávajúce dva batalióny vyrazili na pochod smrti smerom k čínskej hranici. V roku 1945, ešte predtým, ako sa zvyšky 5. REI dostali do Číny, vojna skončila. Nahradila ju však ďalšia, tentoraz vojna s Ho-či Mi-nom a jeho komunistami, ktorá mala trvať ďalších deväť rokov. V nej boli zastúpené všetky pluky Légie a najslávnejšími bojiskami boli Phu Tong Hoa, Koloniálna cesta 4, a slávne Dien Bien Phu.

Dien Bien Phu

Bol to najdlhší a najtvrdší zápas francúzskych expedičných síl na Ďalekom východe. 1. BEP uskutočnil výsadok v údolí Dien Bien Phu, zabezpečil oblasť a postavil základňu. Nasledovalo 169 dní konfrontácie s Viet Minh, po ktorých prišlo 57 dní pekla. Viet Minh zaujal pozície na svahoch, obkolesujúcich pevnostný systém, a začal ostreľovanie ťažkým delostrelectvom. Zásobovanie a prísun posíl bol možný len zo vzduchu. Pristávacia dráha bola zakrátko pod kontrolou nepriateľskej protileteckej paľby.

Na pomoc prišli nielen príslušníci parajednotiek, ale k obrane tejto pozície sa dobrovoľne hlásili aj muži bez parašutistického výcviku, hoci zoskoky sa často uskutočňovali v noci. Paralelne s obliehaním Dien Bien Phu prebiehala konferencia v Ženeve. Francúzske jednotky mali záujem udržať údolie, kým nepriateľ nepožiada o prímerie. Situácia však bola neudržateľná a 8. mája padla posledná pevnosť.

Dien Bien Phu prestalo existovať. Proti 15-tisíc legionárom a príslušníkom koloniálnych plukov stálo približne 100-tisíc nepriateľov, vyzbrojených ťažkou technikou. Dvetisíc obrancov padlo, 1 500 sa stratilo v akcii, 5 800 bolo ranených. Vyše 11-tisíc vojakov sa dostalo do zajatia, z ktorého sa po štyroch mesiacoch vrátilo živých len 3 290 mužov. Bola to politická katastrofa, ktorá znamenala koniec francúzskeho koloniálneho impéria vo východne Ázii. Druhý deň po páde Dien Bien Phu požiadali francúzski vyjednávači na ženevskej konferencii o prímerie. Pre légiu sa tým vojna v Indočíne skončila.

Boj o francúzske Alžírsko

Ešte skôr, ako sa mohli legionári zotaviť z bojov, ocitli sa v Alžírsku. Tentoraz bola ich nepriateľom Armáda národného oslobodenia. Pluky Légie, ktoré mali zabezpečiť pokoj v krajine, kde žilo množstvo Francúzov, sa aktívne zúčastnili v mnohých operáciách proti rebelom a plnili si povinnosť pri ochrane hraníc. Na základe politických rokovaní medzi prezidentom De Gaullom a predstaviteľmi vzbúrencov však Alžírsko v roku 1961 získalo nezávislosť a Légiu povolali do Francúzska. Légia, ktorá vnímala Alžírsko ako svoj domov a toto rozhodnutie ako zradu, sa vzbúrila. Pokus o prevrat však nevyšiel a 1. REP (Cudzinecký parapluk) rozpustili. Od roku 1962 až po súčasnosť sú oddiely bielych anjelov umiestnené na juhu Francúzska a na Korzike, ale aj v zámorí - v Djibouti, na Madagaskare, Tahiti a Francúzskej Guayane.

Légia si získala renomé pri výkone operácií v mnohých vojnou zmietaných oblastiach. V septembri 1990 vyslali tri pluky Cudzineckej légie do oblasti Perzského zálivu. Zmocnili sa letiska Al Salman, kde sa stretli len s malým odporom. Ich ďalšou úlohou bolo zabrániť ústupu Republikánskej gardy na západ. O tejto vojne sa hovorí ako o bleskovej vojne - skončila po sto hodinách boja na zemi, pričom v nej zahynuli len traja legionári. Pod velením Organizácie spojených národov Légia udržiavala poriadok v Mogadiši a zúčastnila sa aj na konflikte v Bosne, kde zvládla viacero tajných operácií.

Pri týchto akciách vedela Francúzska légia s veľkým efektom využiť materinský jazyk svojich vojakov. V oboch oblastiach boli len ľahké straty. Charakteristika Légie za približne stosedemdesiat rokov jej existencie, sa dá vyjadriť slovami literárneho velikána Antoina de Saint Exupéryho: „Vojak nie je mužom násilia. Nosí zbraň a riskuje svoj život za chyby, ktoré nespôsobil. Neoblomne dodržiava svoje slovo až do konca, i keď vie, že bude zabudnutý."

Miso -a zem ne… (bez overenia) 9.10.2010 - 15:39

MY STOJIME STALE PEVNE AKO MURY HRADNE .... Treba popocuvat text piesne dokonca... a zamysliet sa nad tym. Slovacisko zaplace, zatne past, a povie, aj ked som daleko, drzim si svoje- svoju vlast ,svoju zem, svoju rodnu hrudu. Slovaci, do boja!!!!! Hej Slovaci, este nasa Slovenska rec zije..... nech sme kdekolvek.... Cierna zem pohlti toho, kto postupi zradne!

camerone (bez overenia) 9.10.2010 - 16:57

min. tyzden som nasiel jedneho dobreho slovaka z cervenej... samozrejme ze tu nie je iba on ale on je kurva ako ja, alebo ja som ako on? chuj vie! vecer ideme na pivo a na kus reci... je to pohodar... bon mac samozrejme ze mam svoje slovenske veci...plagat a znak... pekne ulozene na cestnom mieste...este si musim zohnat vlajku svk a symbol bohemie.... potom bude moja skrinka top. za dva tyzdne odchadzam na staz.... to budu zase soky... a serzant moc sa neserie... ale chalani co prisli z A vraveli ze je to majorum staz? Michal vdaka....vcera som na chodbe objavil fotku nejakeho serzanta este 1.REP 1962 zomrel....meno je slovenske by som povedal/ceskoslovenske/? Majte sa!

Majo (bez overenia) 9.10.2010 - 17:10

Jooj, vidím že kým som ja včera oslavoval tak tuto to žilo. To sa mi moc ľúbi. Michal - takže sa máš zatiaľ kráľovsky keď si ho nestretol. Alebo sa mýlim? :) A zasa raz odzdravujem a pozdravujem aj ja.

2 REP pre nase… (bez overenia) 9.10.2010 - 17:14

Marek- si asi jediny znamy odkryty (okrem mna) slovacisko, ktory to s LE mysli vazne a neboji sa. Lebo vies, ze ak sa vratis tak,ako obcam RF. A vsetcik ti mozu vies co... Marek, ja som v 2.REG, nemozes sa spliest ked sa opytas na cloveka co ma prezyvku Terrence Hill, je stary(48) a je to povodom Moravak, teraz napisal knihu o LE.Taky je len jeden. Ale vieme obaja ake to je ked pride dostojnik za mladym LE , uz su z toho reci a rodinkarstvo, ser na to, bud rad za si tam, z St.Ch.to je kusok a ja tiez sa chystam za CLN Erickom musis vediet, ze je to moj camarade, inak vies vobec aky Eric d. M. ma povod? Aby si nepadol do kolien... Tak sa uvidime. Len Marek, naco pises dezerterom izbu 64. M usel, kuuuurwa musel si pocut o tom aky bol skandal okolo mna. MKisom Z.

Majo (bez overenia) 9.10.2010 - 17:39

http://www.youtube.com/watch?v=ZLOzerZdEHQ Začína tu uvoľnená nálada. Musíme sa kontrolovať. Lebo príde LV a bude nám hádzať na oči že sú to pičoviny. :D (joke) Trošku treba zavtipkovať.

Majo (bez overenia) 9.10.2010 - 17:55

Hovorí sa, že najlepšie patrí na koniec. Link, ktorý odo mňa na tomto fóre bude posledný, je odo mňa aj najlepší. Teda podľa môjho osobného názoru. http://www.youtube.com/watch?v=BHv9m1V7Ps4 Nezabúdajme kto sme a odkiaľ pochádzame. Aj keď Slovensko je národ aký taký v poslednej dobe, naša história si nezaslúžia opovrhovanie alebo odvrhnutie. S pozdravom, Majo B)

Majo (bez overenia) 9.10.2010 - 18:03

Svoboda a jednota naší vlasti, to byli ty Štefánikovy strasti, on věřil, miloval, pracoval, a při tom velikou republiku budoval. Dnes uzrel by´s na naši zem, to rozplakal by ses v mžiku, když na to hledíš tam a sem, co na to říkaš Milane Rastislave Štefániku? Zda dobro mezi náma je, či naopak zlo nás zachvátí, když dobře žíti budeme, pak pravda bezpochyby zvítězí.

samarovic. (bez overenia) 10.10.2010 - 01:52

Zdravým šeckých ! Ďakujem :) :) :) !Tak aj tebe niečo : pre 2REP /M/ http://www.youtube.com/watch?v=Rk7wzfysSfU&feature=related Samarovic

2REP (bez overenia) 10.10.2010 - 02:27

Uvolnena,hej, ale dokedy... A nechrapatm tam u vas. Casovy posun o.k., ale tu musi byt veselo. Samaro- bez slov. Sam vies preco.

samarovic. (bez overenia) 10.10.2010 - 02:37

http://www.youtube.com/watch?v=Hfaodr61Kfg&feature=related :):) viem prečo a napíšem ti to už zajtra . som rád že si tu .;)

Michal pre toh… (bez overenia) 10.10.2010 - 02:38

vzdy ked lampy sa rozinaju.. TEDA PRE SAMAROOO, http://www.youtube.com/watch?v=PE8ZtSrFUk4&feature=related treba commentaire? Ta pesnicka este raz- nekomentujem.... na podobneho cloveka je doteraz vela spomienok.Ktovie preco zomrel.Choroba to nebola.

Michal pre Majo (bez overenia) 10.10.2010 - 02:54

Do pici to tu mam robit preplesky????!!!!! ziadne ponure slova a ziadne lucenie a ziadne slovicka polsledne. To ti co? momerntalne zajebkalo???? To sa stane aj fotrovi,este ze deti nemam, ale bratu co tu splietas??? Skus revoluciu na fore(sam si z jeho minimalne vybudovatelov) v podobe absencie. A dvihni hlavu a bud LEGIONNAIRE!!!! Nas rozsvecovac lamp by ti to vysvetlil a zaraz.Jednu ti "dzigne" a vytriezvies z ponurych kokotin. Michal.

samarovic. (bez overenia) 10.10.2010 - 03:17

Neee náš Majo ??? Kurva to by bolo keby bolo ! ale už také radšej nepíš lebo bude zle kuaaa chlape ! ;) Keď není niečo na poradku napíš mail "Spartak" :) .

2REP (bez overenia) 10.10.2010 - 03:38

http://www.youtube.com/watch?v=0iRCEbbSbZo Teraz pindajte vy sopliaci...Starej partie-ziadnej menovite to sme my co sme, sa to netyka. Hadanku ste nevyriesili zbojnici jedni zbojnikovski tak co, tak c s vami co? :P Uz ljen jednvo-- Maja vytrieskat, Samara tiez a vytrieskajme sa bvsetci, nach je sranda. zbohom. nepridem uz sa lucim uz ma "nepucujete", kuurwa, keby to tak napisala ta pica Alena.A hlavne pod pravym nickom a aby to slovom aj dodrzala. Ze -d.d. lubo,, iko,1234, David 123, iko-kot,LV, Jaro, Juro, Marcel... cela provokater:kiss: ska zberba, chujo,chmulo....

Miso pre Samaro (bez overenia) 10.10.2010 - 04:21

Samaro nemas ty nejaky bocak? Alebo mas otoceny rezim. Potom sa cudujem, ze si jeden z najzodpovednejsich V ramci treningoveho planu.Teraz budem vyzerat ako ti lenivci co im nadavame, ale prosim ta raz si tu dal video o Russian tanks, mozes zopaknut? 92-ka tam skace cez prekazky... Dakujem.Michal Michalovic Michalenko.

2REP pre Samara (bez overenia) 10.10.2010 - 04:25

na margo tvojho videa-- davno to tvrdim, spominas co hovori Sergej z 2.Rep-- "Araby neznajut vajevatj"

samarovic. (bez overenia) 10.10.2010 - 04:48

http://www.youtube.com/watch?v=tM6v9J78VA8&feature=related je to ono ? 165 strana -že pozdravujem Neckyho !!! Sergej ? tak sa písal? hej spomínam posielal som mu Sľuk

samarovic. (bez overenia) 10.10.2010 - 05:13

a už viem Sľuk bol pre Igorj - mám otočené nevadí teraz hej som tu lebo si tu ty ;) - už nevládzem :whistle:

Majo pre 2REP (bez overenia) 10.10.2010 - 08:35

Nie nie, len končím s odkazmi na stránky. :) Písané slovo mi tu bude dôležitejšie. Z fóra neodídem pokiaľ ste tu vy stará parta o to sa neboj. :D

cea (bez overenia) 10.10.2010 - 15:34

uz to tam nie je ako byvalo na tej cea aj na gris.boli dni ked sa tam chlastalo a spievalo po slovensky ano ramasovalo sa ale sa aj zilo.teraz na srr kokot narkunas litva soa, blby sergent reinhard nemec nula!, jebnuty mlady sergent comte francuz uplna nula ako mlady legionar stale nariekal,jediny cch boudet francuz to bola sranda. na milane najvacsi sifon v legii s ciernymi zubami uplna troska a teraz sergent sinclair francuz.ten chudak mal len jedine stastie ze opravil dom vtedajsiemu adu cserepovi a ten ho za to urobil co najrychlejsie caporalom a sergentom.dva hovada caporali a to yamanaka japonec co mu vobec nie je rozumiet a chierin rus kokot zo sibira.jedine bobi poliak je tam dobry.cest libertovi poliak soa!adu strasny kokot bonapart sved vsetko ma nahaku!na ste balicky poliak s soa gomezom super debil tandem. no a nasi dvaja slavni rodaci bab... a pav... chodte do klubu a pri jednej bednicke piva s clubmanom slovakom sa trocha poinformujte ako to tam bejvavalo veselo. posledne promo co robil libert sami juhoamerican co nevedia zrobit ani par traction hamba! takze vsetci co sa chystate do slavnej institucie serte na rep uz to tam nestoji za nic!!

Jardo (bez overenia) 10.10.2010 - 17:42

2REP aj ja som Jaro :)Kurva ale som sa nasral zase pici aj s konfekcnymi velkostami :angry:

Majo (bez overenia) 10.10.2010 - 22:18

Viem čo som písal ale nedalo mi to. :) http://www.youtube.com/watch?v=dgBCAnQ5Db8&feature=related

camerone (bez overenia) 16.10.2010 - 20:44

to kto tu napisal takto o cea? je mi jedno kto to bol ale nebol tu vcera::: pretoze sa v klube hovorilo iba slovensko cesky... ja mam na haku ostatne kompanie ja som v cea... to je moja kompania a za nou si budem stat. a ten poliak uz je sch a je dobry rano sme s nim mali combat localite... v afganistane robil kurva dobre...rusi mi rozpravali. inac zdravim

camerone (bez overenia) 17.10.2010 - 00:48

a to Libertovo promo este neskoncilo! je to tak ako to je a nic na tom nikto nezmeni!

david123 (bez overenia) 18.10.2010 - 23:19

Majo Majo studoval som si nieco od tej 216 strany as po tu 220 a ten LV no mam dost ... skvele reakcie

2 R.E.P (bez overenia) 22.10.2010 - 21:52

Pred este par rokmi,bol 2rep rasistickym regimentom.Ale to vie len malo kto,ze iny chlapci ako biely dezertovali za kratku dobu.

Majo (bez overenia) 23.10.2010 - 10:26

Pred pár rokmi bolo všetko inak. Za pár rokov bude zasa všetko inak. Záleží len na tom, akí ľudia odchádzajú a akí prichádzajú do radov légie.

Michal (bez overenia) 24.10.2010 - 21:46

Salut chlapi, Srdečne vás pozdravujem, teda konkrétne starú partiu a ostatných správnych chlapov čo tvoria zdravé jadro tohto fóra. Aj keď mi momentálne takmer nič nechýba, je mi trochu za vami smutno a keď som si prečítal maily, ostalo mi poriadne smutno. Asi aj pocit previnenia, že som sa vám dlhšie neozval. Po dlhšom čase teda aj tu, aj keď vidím, že je to tu také, aké je. A radšej to nekomentujem. Situácia dokazuje, že niektoré veci a niektorých ľudí treba ignorovať a vyrieši sa to samo. Načo míňať energiu na komunikáciu s hlupákmi? Z telefonátov a mailov viem, prečo sa tu v poslednej dobe neobjavujú ani ostatní kamaráti, ale múdry pochopí aj sám a hlupákovi je to zbytočné vysvetľovať. Na maily vám samozrejme odpoviem.A ako rád... len na to treba správnu chvíľu. Odbiť človeka 2-3 vetami, to radšej nič. Camerone- keby som napísal, že som na teba ja hrdý, možno by to vyznelo hlúpo a to nechcem, napíšem to takto -LE je na teba hrdá! A k tomu ...(veď vieš, čo mám na mysli) ti zo srdca gratulujem.Myslím, že si to právom zaslúžiš.Takže bon courage!- mon frère d´arme, a len tak ďalej. Tu konkrétny viac nebudem. Jardo-predpokladám, že si Jaro-Jaroslav, ale mám ťa za rozumného chlapa a pochybujem, že by si tu provokoval s nejakým psom do LE.Tie konfekčné veľkosti som ale nepochopil, excuse-moi. Nech vám nezabudnem odovzdať pozdrav od Neckyho, nie sme teraz spolu, ale voláme si a píše mi také srandovné maily, že idem do kolien. Takže všetci správni, hovada nie, máte tu pozdrav od nášho nezmara. Majko, na ten rasizmus v 2.regimente si reagoval múdro, niet čo dodať. Keď som bol prvykrát v Repe (1993), situácia bola iná. To by chlapec pozeral... Ale nejdem to rozoberať. Lebo zas by bol milión otázok o ničom. Kto bol, alebo je v Repe, ten vie o tom svoje, ostatných to nemusí zaujímať! Takže sa držte a pozdravujte „rodnú hrudu“. Čo som počul, je tam teraz dosť chaos, ale ten je po celom svete. Srdečne pozdravuje Michal (2REP) :)

cickin (bez overenia) 27.10.2010 - 01:21

zdravim vas mam 19 rokov a idem tam v marci ale stale sa neviem rozhodnut čo je podla vas lepšie aj platovo aj celkovo vyhody nevyhody medz 2rei a 2 reg dakujem vopred

Maw2103erick p… (bez overenia) 30.10.2010 - 13:23

:) Nie Majo, ja nie som LM, som Erik.Len citam forum a vidim ze 2REP je sportovec tak ma napadlo ze ci nie je medzi nimi.Lebo ti chlapi su tiez sportovci a boli na sutazi Iron Man za 2.REG. Takze nehladaj v tom nic zle.Zdravim.:) A 2REP dufam ze som ta nenastval.

Jardo pre 2REP (bez overenia) 30.10.2010 - 16:49

tymi konfekcnymi velkostami som myslel velkost neoprenu prisiel mi ale uzky na rukach trosku kua :( a dostal som darcek Subgear XP10 Genevieve bude vediet co to je :)

2REP (bez overenia) 30.10.2010 - 19:19

Srdecne vas pozdravujem. No je to tu poskromne ta diskusia.Tak trochu prispejem aj ja.Pisem len narychlo, a dnes bez interpunkcie, lebo som v kafeterii. Ale kavicka, ziadny alkohol. Smiiich. Tak ani to nebude obsiahle. Maw2103erick- sklamem ta, nie som na tej fotke. Ale tych chlapov samozrejme poznam. Su to poddostojnici a fakt dobri sportovci. Nehnevam sa, ved nie je preco, vsetko je o.k. Jardo- aha, tak teraz uz chapem. Dakujem za vysvetlenie. Genevieve som sa prave teraz na to pytal, sedi tu so mnou.Poznam to inak aj ja, ale len zbezne. Ona je profik, tak mi povysvetlovala vsetko okolo toho. Super vecicka. Ale vies co sa spytala ona? Kolko tento potapacsky pocitac stoji na Slovensku. Ze len tak pre zaujimavost. Nemam ani potuchy ak mam byt uprimny, ale asi to tam bude dost drahe. No ked si to dostal do daru, tak asi nebudes vediet. Ja sa jej obcas zvyknem pohrabat v tej jej vystroji, aby som nestracal prehlad. Ale priznam sa, ze aj ked je to nadherny sport, silny vztah k nemu nemam. Opat vas nechal pozdravovat Necky. Jemu uz tie strajky vo France lezu na nervy, ale chape to a ako vidno dobru naladu nestraca. Inak len pre zaujimavost, vo Francuzsku su odbory velmi silne, stoja za ludmi, neviem ako je to tam u vas. Aj preto to tu tak dlho trva, nikto nechce ustupit.A mladi sa pochopitelne buria najviac.Je okolo toho aj vela bordelu a nasilnosti. Sarkozy a vlada nechce ustupit a oni tiez nie. Pre cickin- odpoviem ti len tolko, ze to je skor otazka kde ta to viac taha, teda sluzba ako taka. Nic v zlom, ale dost sa mi protivi o tom diskutovat, ked niekto to vidi len cez peniaze a vyhody.To potom ani nemusis do LE chodit. Zarobit sa da aj inde. 2eme REG je dlhodobo v kurze, neprihrievam si polievocku, ale vybavenie a vystroj je velmi dobre vo vseobecnosti, nie len elitne jednotky. Kasárne super, moznosti kulturneho a sportoveho vyzitia na velmi vysokej urovni, vztahy su tiez dobre (aspon z mojho pohladu, ale nebadam nejaku nespokojnost, skor naopak). Jasne, ze dostojnik to vidi inak ako radovy legionar, ale tym nechcem nic naznacit, bozechran, ja rozdiely v tomto nerobim, ked je niekto dobry, je dobry a vazim si ho a ked je na prd, moze byt aj general a ludia si ho nebudu vazit.Ja sa rad porozpravam aj s radovym legionarom ak je na to prilezitost a nebadam, zeby sa im nieco nepacilo, o mne je to zname, ze s tym problem nemam a tak nasi chlapci hovoria na rovinu, ako sa citia, nepotrebuju to zaobalovat do peknych fraz.Nespokojnici sa najdu vsade, ale to je skor otazkou povahy. 2.REI tiez nie je na tom zle, aspon co viem.Je to ale ine zameranie,tak tu je tazko radit. Ak uz spominas tie nestastne peniaze, vo vseobecnosti- a to nie je ziadna novota - sa zaraba najviac na misiach. Misie su podla urciteho kluca, nerad by som to tu rozvijal, dovod snad pochopis. Viem ze som tu na fore za to dost kritizovany ci odsudzovany, ale ja sa striktne drzim toho, ze z legionarskej kuchyne sa do civilu vynasa len to co sa musi.My popularitu nepotrebujeme, za nas hovori nasa praca. Inak si popozeraj stranky tychto regimentov, je na nich vsetko, urcite ti to postaci pre rozhodnutie. Tak sa drzte chlapi, ozvem sa urcite aj zajtra len neviem kedy. Teraz salut.

Jardo pre 2REP (bez overenia) 30.10.2010 - 20:49

no ja mam k tomuto sportu az velmi kladny vztah :) este par ponorov a idem na Deep Diver potom by som samozrejme chel Divemaster ale ako vzdy vsetko stoji na prachoch a na karticke mi nejako nezalezi Moj Sub Gear bol brany z Ciech a tam vysiel na 196 € co je na moje rekreacne potapanie 60 ponorov rocne idealne Stary Aladin dosluzil a toto bolo prijemne prekvapenie :) Tak uz konecne vies preco som sa pytal na D.Y.N.O.P.S alebo na plongeur :) ale vies... mat o 10 menej.. nevaham .. :)

Pridať nový komentár