Francúzska légia

mir 14.8.2007 - 21:26

História Francúzskej légie

francuzska legia

Máloktorý bojový zbor na svete je ovenčený takým množstvom mýtov a legiend ako Francúzska cudzinecká légia. Jej členmi sú dobrovoľníci, ktorí za sebou nechali svoje sociálne aj rodinné zázemie, pričom svoje úlohy plnia s odhodlaním, nad ktorým svet žasne.

Cudzinecká légia bola založená 9. marca 1831 rozkazom Ľudovíta Filipa, kráľa Francúzska. Bol to čas politických nepokojov a tento oddiel plnil úlohu ochrancu kráľovskej moci. Väčšinu dôstojníckeho zboru tvorili veteráni Napoleonovej Grand Armee a mužstvo predstavovalo národnostne pestrú zmes, v ktorej bola zastúpená celá Európa.

V Légii sa objavili aj francúzski regrúti, ktorí sa snažili uniknúť pozornosti miestnej polície. Boli to dobrovoľníci vo veku medzi 18. a 40. rokom, s pravým alebo prijatým menom. Kráľ správne predpokladal, že platení žoldnieri nebudú pri plnení rozkazov rozmýšľať o ich príčinách alebo politickej korektnosti. Légia bola po potlačení nepokojov v Paríži okamžite zapojená do bojov o Alžírsko.

V roku 1835 však tento bojový zbor prešiel pod španielsku kontrolu. Následne sa na rovnakom princípe vytvorila druhá Légia, ktorá získala a udržala pre francúzskeho kráľa Alžírsko, ktoré sa stalo na dlhý čas jej domovom. Vo svojej africkej misii plnili legionári dôležitú úlohu - udržiavali poriadok, potláčali povstania domorodých nomádskych kmeňov a kolonizovali Severnú Afriku. Budovali cestné komunikácie na rýchle presuny, púštne pevnosti a časom tu vzniklo aj mesto Légie - Siddi bel Abbés.

Česť a odvaha

Francúzska cudzinecká légia zdedila tradície žoldnierskych vojsk, ktoré využívali francúzski králi už v stredoveku - škótskej gardy Karola VII. alebo neskôr Napoleonových poľských kopijníkov. Farbami tejto elitnej časti vojska sú zelená a červená, ktoré používali Švajčiarske gardy slúžiace trónu bielej ľalie. Znakom a symbolom zároveň je granát, z ktorého vychádza sedem plameňov, pričom dva z nich sú ohnuté smerom nadol.

Vzťahy medzi tými, ktorí rozkazy vydávajú a tými, ktorí ich plnia, sú vybudované na veľmi vyvinutom „esprit de corps", založenom na niekoľkých jednoduchých princípoch: disciplína a česť, radosť z dobre vykonanej práce a oddanosť svojej minulosti. Heslom Légie je "Honeur et Valour" - Česť a odvaha. Po vstupe do Légie nastáva veľmi tvrdá selekcia. Mnohí kandidáti nevyhovejú buď zo zdravotných alebo morálnych dôvodov.

Legionár je zriedka anjel, ale nikdy nie zločinec. Každý nový člen je dobrovoľník, ktorý chce uniknúť svojej minulosti, osobnej alebo rodinnej kríze, vo svojom sociálnom alebo politickom živote. Príkladom posledného fenoménu je masívny príliv dobrovoľníkov z Alsaska po roku 1871, zo Španielska roku 1939 a z Východnej Európy po roku 1945. Pre ostatných, ktorí sa nechcú zmieriť s limitmi strednej vrstvy, Légia znamená možnosť dobrodružného života. Všetkých jej členov spája súdržnosť, spečatená disciplínou a rešpektom k tradíciám.

Francúzska légia v krymskom konflikte

Časom sa stala Légia bojovou silou, ktorá obhajovala záujmy Francúzska aj v tých najodľahlejších končinách. Bola zapojená do Krymskej vojny 1853 - 1856, kde zohrala hlavnú úlohu pri dobývaní Sevastopoľu. Zámerom Francúzov v tomto konflikte bolo pomôcť svojmu spojencovi, tureckému sultánovi, pri získaní prístupu k prieplavu medzi Čiernym a Stredozemným morom. Po počiatočných rýchlych víťazstvách sa 1. a 2. cudzinecký pluk pokúsil o dobytie opevneného prístavu Sevastopoľ, čo vyústilo do blokády, ktorá trvala rok. Légia kvôli chorobám a zlému počasiu už nemohla dlhšie čakať a padlo rozhodnutie podniknúť frontálny útok.

Prvý pokus sa nevydaril a jednotky sa museli stiahnuť s ťažkými stratami. Pokúsili sa o to znova, s rovnakým výsledkom. Napriek tomu sa nevzdali a skúsili to po tretí raz. Sevastopoľ padol 8. septembra 1855. Ďalšími bojiskami legionárov sa stali Taliansko (1859) a Mexiko (1863 - 1867). Práve tu sa 30. apríla 1863 odohrala jedna z najslávnejších bitiek, ktorá vstúpila do dejín ako synonymum cti a odvahy.

Bitka pri Camerone

Dňa 30. apríla 1863 3. kompánia Cudzineckého regimentu zabezpečovala bezpečný presun zásob po ceste medzi Vera Cruz a Pueblom. Počas pochodu do určenej pozície jednotku prepadla takmer tisícka mexických povstalcov. Kapitán Danjou, aby získal krytie pred nepriateľskou paľbou, presunul svoje mužstvo do opustenej haciendy Camerone, ktorú minuli pred niekoľkými minútami.

Kompánia mala šesťdesiatdva legionárov a troch dôstojníkov, ktorí mali čeliť mnohonásobnej presile Mexičanov. K haciende, kde sa legionári pripravovali na obranu, prišiel posol s ponukou čestnej kapitulácie. Na streche ležal seržant poľského pôvodu, ktorý mu vojensky stručne naznačil, čo si myslí o tomto návrhu. Tak sa spustil jeden útok za druhým, všetky však boli s ťažkými stratami odrazené. Napoludnie začala legionárom dochádzať munícia, nemali jedlo ani vodu. Podvečer bolo nažive už len päť obrancov, na ktorých číhala armáda nepriateľov. V tejto beznádejnej situácii legionári nasadili bodáky a podnikli útok. Keď dvoch z nich pri napredovaní k mexickej pozícii zastrelili, zasiahol mexický plukovník.

Opätovne ponúkol kapituláciu. Legionári súhlasili pod podmienkou, že si smú ponechať svoje zbrane. Plukovník, dojatý ich odvahou, odpovedal slovami: „Mužom ako ste vy, nemôžem nič odmietnuť." Tento deň, ktorý vstúpil do dejín ako Camerone, sa každý rok pripomína vo všetkých táboroch Légie a oslavujú ho s veľkým zápalom a pýchou. V Aubagne, kde sa koná slávnostná prehliadka, nesú na čele pochodujúceho regimentu drevenú ruku kapitána Danjoua. Tento boj, ktorého meno je na každej legionárskej vlajke, ostáva symbolom misie, ktorá sa plní až do úplného konca.

V zákopoch svetových vojen

Roku 1914 sa pluky Francúzskej Légie zúčastnili bitky o Artois, kde utrpeli ťažké straty. Boli zreorganizované a o mesiac neskôr znova ťažko porazené pri Givenchy. Nakoniec utrpeli legionárske pluky také ťažké straty, že ich museli v septembri 1914 rozpustiť a preformovať do novej jednotky. Takto bol vytvorený RMLE (Pochodový pluk cudzineckej légie), ktorého úlohou bolo prevýšiť v boji všetky ostatné jednotky. RMLE sa zúčastnil na mnohých bitkách francúzskych bojísk a stratil tisíce vojakov. Zvlášť sa vyznamenal svojím bojovým umením v zákopoch pri Remeši, kde legionári vyčistili štyri kilometre nepriateľských línií iba puškami, bajonetmi a granátmi. Ďalším úspechom bol Verdun, kde légia uspela v misii o znovuzískanie svojich starých pozícií. Nasledovala obrana parížskeho koridoru a Légia uspela opäť, hoci s veľkým stratami.

Francúzi začali svoju ofenzívu v júli 1918 a RMLE bol opäť v prvej vlne - takmer dva týždne si legionári presekávali cestu cez Hindenburgovu líniu. Počas 2. svetovej vojny, v júni 1940, jedenásty REI (Pechotný cudzinecký pluk) takmer vyhladili pri obrane pozícií vo Verdune. Tí, ktorí prežili, sa stali zajatcami. Väčšine sa ale podarilo ujsť a znovu zasiahli do bojov. Pluk však rozpustili. Trinásta DBIE (Podbrigáda Cudzineckej légie) písala dejiny pri Narviku a Bjerviku v Nórsku, ďalší úspech prezentuje slávne víťazstvo pri Bir-Hakaim v Líbii. Légiu znova zjednotili a pokračovala vo víťazných kampaniach v Tunisku, Taliansku, Provence a Nemecku.

V roku 1940 sa Thajsko, spojenec Japonska, pokúsilo anektovať Kambodžu. Légia túto hrozbu odvrátila, ale zbytočne, pretože politickou dohodou Kambodžu odovzdali pod thajskú správu. V oblasti ostala dislokovaná len jedna jednotka - 5. REI. Ďalšími rokovaniami sa podarilo zabrániť vojne na juhu, hoci nie nadlho. Legionárov, umiestnených v garnizóne Ha Giang, čoskoro zmasakrovali a ostávajúce dva batalióny vyrazili na pochod smrti smerom k čínskej hranici. V roku 1945, ešte predtým, ako sa zvyšky 5. REI dostali do Číny, vojna skončila. Nahradila ju však ďalšia, tentoraz vojna s Ho-či Mi-nom a jeho komunistami, ktorá mala trvať ďalších deväť rokov. V nej boli zastúpené všetky pluky Légie a najslávnejšími bojiskami boli Phu Tong Hoa, Koloniálna cesta 4, a slávne Dien Bien Phu.

Dien Bien Phu

Bol to najdlhší a najtvrdší zápas francúzskych expedičných síl na Ďalekom východe. 1. BEP uskutočnil výsadok v údolí Dien Bien Phu, zabezpečil oblasť a postavil základňu. Nasledovalo 169 dní konfrontácie s Viet Minh, po ktorých prišlo 57 dní pekla. Viet Minh zaujal pozície na svahoch, obkolesujúcich pevnostný systém, a začal ostreľovanie ťažkým delostrelectvom. Zásobovanie a prísun posíl bol možný len zo vzduchu. Pristávacia dráha bola zakrátko pod kontrolou nepriateľskej protileteckej paľby.

Na pomoc prišli nielen príslušníci parajednotiek, ale k obrane tejto pozície sa dobrovoľne hlásili aj muži bez parašutistického výcviku, hoci zoskoky sa často uskutočňovali v noci. Paralelne s obliehaním Dien Bien Phu prebiehala konferencia v Ženeve. Francúzske jednotky mali záujem udržať údolie, kým nepriateľ nepožiada o prímerie. Situácia však bola neudržateľná a 8. mája padla posledná pevnosť.

Dien Bien Phu prestalo existovať. Proti 15-tisíc legionárom a príslušníkom koloniálnych plukov stálo približne 100-tisíc nepriateľov, vyzbrojených ťažkou technikou. Dvetisíc obrancov padlo, 1 500 sa stratilo v akcii, 5 800 bolo ranených. Vyše 11-tisíc vojakov sa dostalo do zajatia, z ktorého sa po štyroch mesiacoch vrátilo živých len 3 290 mužov. Bola to politická katastrofa, ktorá znamenala koniec francúzskeho koloniálneho impéria vo východne Ázii. Druhý deň po páde Dien Bien Phu požiadali francúzski vyjednávači na ženevskej konferencii o prímerie. Pre légiu sa tým vojna v Indočíne skončila.

Boj o francúzske Alžírsko

Ešte skôr, ako sa mohli legionári zotaviť z bojov, ocitli sa v Alžírsku. Tentoraz bola ich nepriateľom Armáda národného oslobodenia. Pluky Légie, ktoré mali zabezpečiť pokoj v krajine, kde žilo množstvo Francúzov, sa aktívne zúčastnili v mnohých operáciách proti rebelom a plnili si povinnosť pri ochrane hraníc. Na základe politických rokovaní medzi prezidentom De Gaullom a predstaviteľmi vzbúrencov však Alžírsko v roku 1961 získalo nezávislosť a Légiu povolali do Francúzska. Légia, ktorá vnímala Alžírsko ako svoj domov a toto rozhodnutie ako zradu, sa vzbúrila. Pokus o prevrat však nevyšiel a 1. REP (Cudzinecký parapluk) rozpustili. Od roku 1962 až po súčasnosť sú oddiely bielych anjelov umiestnené na juhu Francúzska a na Korzike, ale aj v zámorí - v Djibouti, na Madagaskare, Tahiti a Francúzskej Guayane.

Légia si získala renomé pri výkone operácií v mnohých vojnou zmietaných oblastiach. V septembri 1990 vyslali tri pluky Cudzineckej légie do oblasti Perzského zálivu. Zmocnili sa letiska Al Salman, kde sa stretli len s malým odporom. Ich ďalšou úlohou bolo zabrániť ústupu Republikánskej gardy na západ. O tejto vojne sa hovorí ako o bleskovej vojne - skončila po sto hodinách boja na zemi, pričom v nej zahynuli len traja legionári. Pod velením Organizácie spojených národov Légia udržiavala poriadok v Mogadiši a zúčastnila sa aj na konflikte v Bosne, kde zvládla viacero tajných operácií.

Pri týchto akciách vedela Francúzska légia s veľkým efektom využiť materinský jazyk svojich vojakov. V oboch oblastiach boli len ľahké straty. Charakteristika Légie za približne stosedemdesiat rokov jej existencie, sa dá vyjadriť slovami literárneho velikána Antoina de Saint Exupéryho: „Vojak nie je mužom násilia. Nosí zbraň a riskuje svoj život za chyby, ktoré nespôsobil. Neoblomne dodržiava svoje slovo až do konca, i keď vie, že bude zabudnutý."

2REP pre leg (bez overenia) 9.11.2010 - 16:19

Psychotesty sú v súčasnosti vecou, ktorá sa pri testoch ako takých hodnotí zásadne.Odborník vie posúdiť, či si v nich pochybil vážne a v čom. Môžeš dostať tzv. odklad a môžeš sa o to pokúsiť znova neskôr.Kedy, to záleži na tom, ako ťa konkrétne vyhodnotia. Posudzuje sa to komplexne,teda nielen psychotesty, ale debilov rozhodne LE neberie.To neber osobne, myslím to vo všeobecnosti.Psychotesty sú stavané tak, že ich musí s prehľadom zvládnuť priemerne inteligentný človek. Teda ten, čo ich neurobí, nemá v LE čo hľadať už zo spomenutého dôvodu. Légia nie je len o makačenstve, ramasovaní, ale aj o odbornom výcviku a plnení bojových úloh a tie sa bez nej zvládnuť nedajú. Dúfam, že ti to takto stačí. A tiež, že sa nebudeš pýtať, z čoho psychotesty pozostávajú a ako vyzerajú. Ale asi by sa k tomu mali vyjadriť aj legionári, ktorí ich robili pomerne nedávno. 2REP

2Rep atd. (bez overenia) 10.11.2010 - 20:58

Chlapi budte radi že ste v légii, lebo v tejto riti sveta je to velmi biedne...a nevracajte sa na Slovensko..A to som býval taký patriot kedysi, normálne mám chuť sa zobrať a odísť..a asi to aj spravím..všetko sa tu sere... na niektorých stránkach ľudia provokujú že prečo obdivujeme tolko legionárov ked sú to obyčajní žoldáci. Odkazujem Vám vy vylízanci zasraný že títo chlapi sa len chopili šance a išli do poriadnej armády, ktorá má neaké meno..nebudú sa srať tu a robiť to čo im táto fantastická spoločnosť ponúkne a pracovať niekde vo fabrike... trochu negatívne ale mal som tú potrebu toto napísať..:angry: aj ked trochu od veci.. PS: neznášam tých vylízaných pacifistických pitomcov ...

leg (bez overenia) 10.11.2010 - 21:57

chcem byt dobý vojak zarobit peniaze zažit trocha sveta a ešte pri tom aj športovat v legii nechcem robit na slovensku za 500 eur od vyplaty do vyplaty a nič z toho cely život robit a nič nezažit a potom umret chccem niečo aj dokazata mat a ked by som prišiel z legie tak oplatit rodičom že ma vychovali a pomoct im a žit svoj život potom v klude len sa bojim jednej veci ludia hovoria že kto pride z legie je vypratany človek ktory sa nevie zaradit do normalu neviem či je to pravda ale nechcel by som sa zmenit

cháron (bez overenia) 10.11.2010 - 22:50

pre Leg:určite peniaze su dôležité ale myslím že to nieje o tom...bud to chces robiť alebo nie,lebo ked ti raz niečo nesedí tak sa budeš len trápiť..podla mna musíš byť na to určitá krvná skupna...k...a mať tak tvoj vek,tak nevaham...

stefan (bez overenia) 11.11.2010 - 00:28

ahojte,xcel by om sa spitat ci je pravda ze si moze kazdy legionar vibrat regiment do ktoreho xce vstupit. dakujem

samarovic. (bez overenia) 11.11.2010 - 01:12

Zdravým všetkých správnych chalanov !! hovada ne!!! Už som to sem dával ale nech to tu je zas http://www.youtube.com/watch?v=3utkEzn1HRA&feature=related "maskovanej zelenej z ocele svařenej" Pre "štefan" , pišta !! kurva !nemôžeš si vyberať jasná vec ,akurát že by si bol moc moc dobrý ;) vibrať "i" si môžeš tu v civile akurát tak vibrátor :)

stefan (bez overenia) 11.11.2010 - 13:00

dakujem, ja len pre to ze niekde pisu ze si mozes vybrat napr. aj v knihe od *spalka* tak len pre to. a vibrator mi netreba, mam priatelku :D

2REP (bez overenia) 11.11.2010 - 16:17

Salut! pozdravujem všetkých slušných ľudí na fóre. A tentoraz špeciálne Chárona.Vážim si ťa Cháron pre tvoje názory a tak sa nečuduj, že som rád , keď sa tu objavíš. Raz som sem dával link na také srandovné video, bolo to dávno, ten rozhovor reportéra s občanom, je to na Youtube „ Je to na ...u“, tak sa to tuším volá.Tam(ak si dobre pamätám je aj odpoveď na to, aké je riešenie a zhoduje sa s tým tvojim. Pozri si to, určite sa pobavíš. A byť na tvojom mieste- s tvojou inteligenciou a skúsenosťami, odídem okamžite. To je jedno kam, ale odídem.Som presvedčený o tom, že sa uchytíš. Nepochybujem o tom ani sekundu. A ak nemáš viac ako 40, skús to rovno v LE, ak to nevyjde, nevadí, splnil si si svoj sen, neostaneš pri tom, že si len uvažoval a nevyužil šancu. Ak prejdeš, môžeš rovno ostať do úplného konca.Takých chlapov ako si ty nám tu treba ako soľ. Ktoré stránky s pitomcami si mal konkrétne na mysli? Nech si to prečítam, možno (určite, nie možno) na nich zareagujem aj ja.Takže ako je vidieť, pitomci sú stále v kurze... Samarovic- no „čierny orol“ je čierny orol. Super video. Viem, že to tu už bolo, ale treba také niečo oživovať.Tí mladí sú leniví, kde ti oni budú pamätať ruský tank.Takže díky. Pre leg- už som to písal aj "cickinovi"- neviďte to všetci len cez peniaze a výhody, fakt sa mi to hnusí a nie som iste sám. Nepovažujem ťa vôbec za zlého človeka, ale vidieť to len cez peniaze? 85% uchádzačov v súčasnosti uvádza ekonomický motív. Títo novodobí konzumní zasrani majú jedno obrovské šťastie, že nie som na pohovoroch a výberoch. Posielal by som to sfleku okamžite domov aj s kopancom do riti! A takým, že by im tam ostala aj moja topánka. Potom takto táto Légia v posledných rokoch aj vyzerá.Starí legionári len krútime hlavami... Hrnú sa sem konzumní debilkovia, ktorým Honneur et Fidélité nič nehovorí!!!! A čo také hodnotné chceš ponúknuť Légii ty sám? Ona ti dá druhý domov, zázemie, výcvik, naučí ťa jazyky, umožní ti chodiť po svete, spoznávať to, čo na SVK môžeš tak akurát prstom po mape, dá ti sociálne istoty, o ktorých sa ti na súčasnom Slovensku ani len nesníva,... čo jej ponúkaš ty ako reciprocitu? Veľké hovno, lebo nič nevieš, čo sa pre LE hodí, všetko ťa musí naučiť ona, aby si v nej mohol fungovať. Vyrovnáš sa chlapom-Rusom, ktorí bojovali v Ruskej armáde v Afganistane? Vieš čo to je skutočne, reálne bojovať tam kde okolo teba fičia guľky, dopadajú šrapnely,nasadiť život, byť ranený, zachrániť bojového druha, alebo civilov od jasnej smrti? Ak chceš byť legionárom, musíš mať predovšetkým v srdci Légion Étrangère a nie len zasraté peniaze. Sledujem dosť pozorne dianie na SVK, v poslednej dobe kde sa to len dá a myslím, že dobrota a láskavosť Slovákov sa vytratila práve kvôli takým ľuďom, ktorí peniaze povýšili na novodobé božstvo. A hlavne tí mladí- peniaze, peniaze, peniaze... ČESŤ VÝNIMKÁM, lebo viem, že sú! Toto z vás urobil americký „štýl“ ? Všetky hodnoty nahradiť len pôžitkami a cez peniaze? Kde je sebazapretie, etické hodnoty? Chce sa mi z takých ľudí grcať! A tým mudrlantom, ktorým teraz napadne, že mne sa to dobre hovorí, keď tie peniaze mám, len pripomeniem, že koľko rokov slúžim verne Légii a čo všetko som pre ňu doteraz obetoval. A neľutujem to!!! Dám za ňu svoj život aj zajtra, aj teraz, ak to bude treba. A bez váhania. Možno sa dožijem a bude mi dopriané aj to, že na sklonku aktívnej (v mojom ponímaní) služby skončím v LE napr. v Aubagne na gestape, alebo pri výberoch a potom všetci, čo uvedú len dôvod ekonomický, pomašírujú okamžite naspäť a s poznámkou, že druhý pokus sa vylučuje! A rád by som sa dožil aj toho, že prvý kontrakt sa bude podpisovať najmenej na 10 rokov a dôchodok bude uznaný najmenej po 20-tich rokoch služby. Takto, ako je to teraz sa len LE zapĺňa sráčmi, buzerantami, čo zdupkajú po prvej skutočnej bojovej akcii. Načo sú nám takí „legionári“ ?! Už dávnejšie a opakovane som tu písal, že do Légie musia ísť chlapi hotoví, že Légia z rozmazleného buzeranta chlapa neurobí nikdy. A to súvisí aj s tou „vypratanosťou“ a zaradením sa do civilného života po službe. Ak je niekdo pevný vo svojom charaktere, kdesi hlboko vnútri, nič ho nezmení, nič! Môžeš byť trochu tvrdší, pozerať na banálne problémy s nadhľadom a chovať sa trochu odmerane ku kadejakým konzumným rozmazlencom, ale to je o.k. Uplatniť sa môže každý kto chce, o tom som tu už písal možno 50 krát. Môžeš robiť inštruktora rôznych typov, teda na čo máš brevety, môžeš si založiť športový klub, môžeš robiť horského, turistického, loveckého, streleckého,potápačského, parašutistického,raftingového, skautingového a iného inštruktora, robiť v ozbrojených zložkách, robiť bodyguarda, čokoľvek. Môžeš robiť čokoľvek, čo ťa baví, ak neskĺzneš k alkoholu a falošným obdivovateľom, čo ťa pripravia pomaly ale iste o peniaze, kondičku a nakoniec možno o sebadôveru. Vypatlaný, či vyprataný je len ten, ktorý poľaví v nárokoch na seba samého, ktorý poľaví na sebadisciplíne, ktorý nemá svoj denný pevný režim v civile. Ktorý si neudržuje morálku. Myšlienky nemáš zlé, len ťa trochu usmerňujem, lebo by som si sám (aj keď ťa nepoznám) vyčítal, že som nepomohol aspoň radou. Nemusíš ju prijať, stačí keď sa nad mojimi slovami trochu zamyslíš. Štefan- Samarovic narážal na tvoj pravopis s tým vibrátorom, zjavne si to nepochopil. Vidno, že si fórum nečítal, nie si sám, všetci títo mladí lenivci sa dožadujú rád hneď a len pre nich. Takže nech je pokoj- pri pohovoroch uvádzaš regiment, kam chceš ísť. Ak spĺňaš predpoklady, zaradia ťa tam, toto nie je problém. Teda ešte raz a po lopate- áno, môžeš si vybrať regiment, kam chceš ísť. A je len na tebe, či sa tam dostaneš. Príkladom je Camerone- chcel ísť k 2e REP- dostal sa tam bez problémov, dali ho hneď na CEA, a po pár mesiacoch služby je z neho legionár 1. triedy!!!! Takže asi je dobrý, nie? Od koho to záviselo? Od neho samého, od jeho schopností, vôle, jasnej predstavy kam chce ísť a čo chce robiť v LE. Camerone patril tu na fóre ešte ako civil do „starej partie“, samozrejme že do nej patrí aj teraz, prispieval hodnotné veci, učil sa, bol skromný, slušný.Taký aj ostal.Légia je hrdá na takých ľudí už teraz. A s tou gramatikou podporím jednoznačne Samarovica. Má pravdu. Nechválim sa, ale ja som ako dlho zo Slovenska, teda vlastne Československa, vtedy ešte samostatné Slovensko nebolo, a gramatiku mám lepšiu ako ty. Niečo pre to robím, aby to tak bolo. Chlapci, nech samochvála nesmrdí, ale napíšem vám sem len jedno- keby ste sa o službu v LE uchádzali vtedy, kedy ja, tak tí, ktorí píšete takéto otázky, by ste neprešiel ani jeden. Opakujem- ani jeden!!! A viem čo píšem. 2REP

leg (bez overenia) 11.11.2010 - 23:28

2REP okey rozumiem dakujem vám za radu ,podla mna to všetko zavisi len od človeka ako je na tom s psychikou mam kamarata čo dezertoval po 2rokoch potom mam kamoša čo vydržal 5rokov a mam aj takeho čo tam ešte služi a je tam 11 rokoch ja nemožem o tom rozpravat pretože som to nezažil takže nebudem tu pisat o čom neviem takže majte sa tu dobre radšej budem viac behavat a menej pri počitači

stefan (bez overenia) 12.11.2010 - 12:47

no za to i sa teraz trochu ohambievam ale diktaty mi nikdy moc nesli. nexajme ale i i. zaujmalo by ma ze ked sa xces ty dozvediet nieco nove co ta zaujma ci sa nepitas, podla mna ano a preto si myslim ze si na zaklade jednej otazky o nikom nemozes robit mienku:všetci títo mladí lenivci sa dožadujú rád hneď a len pre nich. myslim si ze forum by malo byt aj o radach,pomoci ostatnym s nevedomostou o urcitej problematike, a nie tu hned noveho odsudzovat

Peter (bez overenia) 12.11.2010 - 14:00

Stefan poviem ti to asi tak, ze je sice pravda ze si na zaklade jednej otazky nemozes robit nazor na daneho cloveka ale ja konkretne si tichto chlapov, ktori pravidelne prispievaju (stara partia) velmi vazim za kazdu radu, ktoru poskytli a ked ti lenivci ako si ich nazval stale dookola pisu stale tie iste otazky a nie su ani schopni precitat si toto forum lebo sa dozaduju odpovede ihned, tak ruku na srdce a povedz ci by ta to nenastvalo. Co sa tyka toho ze ked sa nieco chces dozvediet,ze ci sa neopytam to je sice pravda ale to urobim az vtedy ked si k danej teme nieco prestudujem a napriek tomu to nenajdem ale samozrejme to je len moj nazor.

stefan (bez overenia) 12.11.2010 - 14:58

peto, pravdaze s tebou suhlasim, to by nebavilo asi nikoho ale: zhanam vela info o fl,zaujma ma to. odpoved na otazku ktoru som polozil som pravdaze hladal aj na inyx strankax no odpovede si odporovali tak preto som sa spital tu. a teraz si zasa zober ze je naozaj jednoduxsie spitat sa nakolko neviem ci bola odpoved na moju otazku preberana na tomto fore a 225 stran je dost. nikoho tu nexcem nahnevat ani urazit, ja vas xalani obdivujem :huh:

Peter (bez overenia) 12.11.2010 - 17:30

No tych 225 stran je fakt dost ale ked clovek do tej legie naozaj chce ist a najde taketo forum mal by sa vlastne tesit, ze ho nasiel ved ked si to tak vezmes kolko uzitocnych informacii moze obsahovat. Viem, ze si sice pisal, ze sa o tu legiu zaujimas a presiel si uz niekolko for no urcite ti odporucam aby si si precital aj toto a garantujem ti, ze sa dozvies aj take informacie ktore si este nevedel. Nehovorim aby si si ktomu sadol a zacal citat ale ked si zoberies hoci len par stran na den tak to za urcity cas precitas, ved pochybujem ze do tej legie ides uz zajtra :). Na zaver chcem uz len dodat, ze ak clovek, ktory nieco vtej svojej hlave ma a precita si toto forum tak si zneho moze zobrat take veci, ktore mu jednoznacne pri v stupe do legie pomozu no naopak ak jed ten clovek sprosty tak mu budes zbytocne nieco hovorit lebo len on bude mat vzdy pravdu a nebude si chciet dat poradit.

2REP (bez overenia) 12.11.2010 - 20:35

Pre leg- rozumná reč. Držím ti palce a úprimne ti prajem, nech ti to s LE vyjde. Bon courage et bonne chance! Peter- vieš, takýmto to zbytočne budeš vysvetľovať. On si chlapček zmyslel, že chce vedieť to čo chce vedieť, čítať sa mu nechce, tak čaká, že hneď všetci legionári a stará partia na fóre mu budú pri riti. Pre stefan- len toľko, synku- je len naša dobrá vôľa, či rozmazleným, lenivým frackom odpovieme, alebo nie. Všimni si, že každému slušnému, skromnému človeku poradíme ako najlepšie vieme. Ja míňam svoj voľný čas na to, aby som osobne zašiel za lekármi, volal do Aubagne a inde- a to za svoje vlastné peniaze, konzultujem, aby to bolo presné a k veci. Teda pýtam sa, ale len vtedy, ak sa neviem dopracovať k informáciám nijakým iným spôsobom. Ak by si aspoň preletel toto fórum, zistíš, že to tak bolo a aj je. Urobil by si to aj ty? Pochybujem! Ak si toto niekto nevie uvedomiť, nech má aspoň toľko slušnosti a neotravuje tu. Viac na teba nebudem reagovať, svojim postojom mi až príliš pripomínaš týchto: David 123, iko1234, LV, jaro, juro, Matus. Tomu nasvedčuje hlavne tá ješitná vzťahovačnosť. Inak ja som tými lenivcami myslel všeobecne a nie teba, ale ako vidno, trafená hus zagágala. Keď už neovládaš gramatiku, aspoň pozorne čítaj a potom sa vyjadruj. Napísal si toto: „myslim si ze forum by malo byt aj o radach,pomoci ostatnym s nevedomostou o urcitej problematike, a nie tu hned noveho odsudzovat „ To sa teda pletieš, chlapče- fórum je o diskusii, názoroch, nie je to poradňa pre lenivcov, provokatérov a podobne zameraných jednotlivcov. To, že TOTO FÓRUM JE AJ O RADÁCH A POMOCI OSTATNÝM, je len naša dobrá vôľa, nie povinnosť, to si konečne uvedom. Ja som ti odpovedal jasne, zrozumiteľne, odpovedal ti tiež predtým Samarovic. Ja som ho len doplnil, aby si bol úplne spokojný a mal v tom úplne jasno. Áno, pýtam sa aj ja, a veľakrát sa pýtam, ale nie kvôli sebe, ale práve kvôli chalanom tu na fóre, čo sú skromní, slušní a to na ich formulácii je poznať. Takým rád odpovedám. Takí ako ty toto fórum len kurvia! Zháňaš veľké hovno a nie veľa info o CL. Keby to tak bolo, tak si prečítaš fórum, prečítaš si sites officieles de LE a na základe toho tu s nami komunikuješ pomaly ako rovný s rovný, a nebudeš sa pýtať hlúposti. Namiesto toho sa hneď ohradzuješ ako netýkavka. Nevadí, komu niet rady, tomu niet ani pomoci. Takže tebe tiež to, čo som napísal tým, ktorí majú rovnaké názory ako ty- ak sa do LE náhodou dostaneš, buď veľmi rýchlo zmeníš prístup a komunikáciu, alebo budeš viac bitý ako sýty a nakoniec ťa donútia dezertovať samotní legionári, čo si LE vážia a podľa toho sa aj chovajú.

Spider (bez overenia) 12.11.2010 - 20:40

[b]Rusny napísal:[/b] [quote]Chcem sa niečo opytat: Teraz som v tretom rocniku na strednej elektrotechnickej skole mam uz 18 a chcem odisť uz teraz.....pomoze mi tam maturita?[/quote] No podľa toho čo by si tam chcel robiť keby si tam chcel pracovať ako technik tak ti elektrotechnicka škola dosť pomôže ...

Spider (bez overenia) 12.11.2010 - 21:05

sorry ale peniaze su všetko!!! Aš na zdravie v Le je môj starší brat ktorý to pozná ... Samozrejme ma nelákaju iba peniaze ktoré tam môžem zarobiť skôr ma laka každodene dobrodružtvo ktoré v Le môžem zažiť a keby som sa mal vyjadriť k tomu že či by som tam šiel len kvôli peniazom tak sa vyjadrim určite nie ale priznajme si to sami že peniaze u nás robia istu váhu zamislenia sa nad Le. Keď budem plnoletý a fyzicky zdatný určiťe plánujem vstupiť do Le ... Kvôli jazyku,Dobrodružstvu,výcviku a kvôli peniazom Potom si najdem prácu ako tlmočníka na sude mam známych ktorý by mi to vedeli vybaviť ...

Majo pre Spider (bez overenia) 12.11.2010 - 21:23

Keby chcem ja osobne napríklad tak by som mohol mať v teplúčku oveľa vyšší plat a menej roboty. Nikdy som sa nezamýšľal nad tým že ta idem kvôli finančnému zabezpečeniu. Za posratých, krvou zarobených 1300€? To nie. Tam sú už iné hodnoty kamarát.

Sampiero (bez overenia) 13.11.2010 - 12:53

Pozdravujem slusnych ludi na fore. Mne tiez slovencina nejde najlepsie tak zato sa tu ani nerozpisujem a radsej si skontrolujem aj podla slovnika ked mam cas ci som to napisal aspon ako tak dobre.A ani po francuzky este stale neviem neako super, ale to je vojenska francuztina a nie spisovna co tu rozpravame. Len sa cudujem co tu niektory mladi vypisuju.To odradi skoro kazdeho legionara sa tu natahovat s dajakim chrunom co vie picu o zivote. A tebe 2REP sa cudujem ze si sa davno tu na toto nevysral. Charonovi ja len tolko ze starsich ako dajakych 25-30 rokou este aj teraz berie Legia v niektorich pripadoch radsej ako tych mladych.Lebo kondicka sa da spravit vzdy, ale rozum je len s rokami.A take trendy su len preto lebo starsi si dvakrat rozmyslia co a ako, bo je to aj o zodpovednosti a cti. Mladi len za prachami a dobrodruzstvom sa sem zenu.A tu su potom daktori jak take telata hlupe. Ale to nemyslim len Slovakov abo Cechov.Tak taka je teraz doba aj v Legii. A za gramaticke chyby sa ospravedlnujem.

Jardo pre All (bez overenia) 13.11.2010 - 18:27

presne ako vravite chlapi... ak tam chce niekto pre prachy nech zabudne... 1100€ zarobim aj u nas a kedze som uz stary chuj tak mozem iba ak tak poradit ;) Inak Majo vynikajuca stranka na ktorej som aj prispievatel http://www.stranypotapecske.cz/default.asp mas tam dost aj o freedivingu

leg (bez overenia) 13.11.2010 - 19:07

lenže tam sa da podla mna ušetrit tu ked zarobiš tych tvojich 1100eur tak polovicu preješ a ostatne vyplatiš vodu plyn atd takže tak .....

Cháron (bez overenia) 14.11.2010 - 18:49

pre 2REP: Zdravím ťa, musím povedať že tých pitomcov je veľa, na stránkach na ktorých píšu laici a ktorí považujú legionárov za žoldákov by som to ešte pochopil.Takýto ľudia o to m vedia hovno ale na moje počudovanie ľudí z tohto fóra si brali ,,do papule"(ohovárali) ľudia z legionárskej stránky v susedných Čechách, ide o fórum z názvom legion entrangere na stránke lide .cz...Určite ste onej už počuli , keď nie kliknite si na ňu.A paradoxne ten ktorý tam aj na adresu 2REP mal blbé pripomienky bol Slovák....Na tejto stranke sa pohybuju ludia ako HIO a podobne,takže možno to bolo preto že tu ho hned zdrbali, čo sa mne osobne páčilo....píšem to len tak pre zaujímavosť, nech aj druhá strana vie že je ohováraná, aby to bolo trochu spravodlivé...aj ked to bolo už dávnejšie a zabudol som na to, chcel som to napísať..podla mňa tam zaúradovala aj jedna neslávne známa žena z tohto fóra.... pozdravuje vás Cháron.......

Pre toho , kto… (bez overenia) 14.11.2010 - 19:34

LE est LE. Charon- nech žiju prevadzači z tohto sveta do druheho. Nie je problem zastrelit na 2000 m. je problem sa s tym vyrovnat...

2REP (bez overenia) 14.11.2010 - 19:39

http://www.youtube.com/watch?v=FFve2jFrcEY&feature=related Ouvris kue si pou la rezuimon...

2REP (bez overenia) 14.11.2010 - 20:02

http://www.youtube.com/watch?v=Irml2N6CC1M&feature=related kto mi to preloží 100% dostane odmenu.

2REP (bez overenia) 14.11.2010 - 20:26

http://www.youtube.com/watch?v=OuDJPvlfuWo&feature=related vy kokoti zasievajte si ju, za chvilu bude vasha...

Majo pour 2REP (bez overenia) 14.11.2010 - 20:28

Jaaaa ťa sledujem :D som tu neboj sa. A spomínaj, ja už som ti 7SA raz preložil :D Pozdravujem všetkých správnych. Pre cháron - matatajko@zoznam.sk je môj mail môžeš napísať. Inštrukcie zdelím tam.

JAA (bez overenia) 14.11.2010 - 22:16

BRATIA JA SOM TU,,AJ KED TO TAK NEVYZERAA,,ALE TAK TREBA MAT AJ NEAKEHO ZALOZNIKAA ,,A TO SOM PRAVE JA , CO SA TYKA TEJ TVOJEJ ODMENY,,TAK SOM ZVEDAVY,,ZAJTRA TO MAS PRELOZENEE ;) DNESKA UZ TO NEBUDEM SILIT,,IDE MI ZA CHVILKU DOBRY FILM ... INAK DOBRE SI TO TUNA VYSVETLIL,CO SA TYKA PODSTATY FORA ,,OTAZOK,,A VLASTNE O COM FORUM JEE,,DOST LUDI SI TO NEUVEDOMUJEE!! ALE TAKISTO SI MYSLIM,,ZE SA TO VSETKO UZ TOCI DOOKOLA,,LEBO VZDY SA NAJDU NEAKY NOVY CHALANI,,CO TO NEPOCHOPIA,,A VZDY IM TO BUDE MUSIET NIEKTO VYSVETLIT,, INAK MAREK SOM NA TEBA HRDY,,DRZIM PALCEE CHLAPEE!! NEDAVNO SME PILY SPOLU PIVO,,A TY UZ SI AJ LEGIONER 1TRIEDY,,KLOBUK DOLEE BRATU!SAMOZREJME POZDRAVUJEM STARU PARTU A LEGIONARI ,TO JE SAMOZREJMOST!SU TUNA A TO JE DOLEZITEE !!

samarovic. (bez overenia) 15.11.2010 - 00:32

Zdravým všetkých správnych chalanov !!! Jasné že sme tu ! pre 2REP-a ,tak takto to začalo : Он посмотрел в ее карие глаза, И сказал: "Помолись за меня". Она обняла его, Прошептал: "Бог будет держать нас свободными". Было слышно, как всадники идет, Он сказал: "Это мой последний бой. "Если они меня обратно в Техас, "Они меня не возьмут обратно живым."

2REP (bez overenia) 15.11.2010 - 17:12

Samarovic- ej, ale si ma s tým textom rozosmial, ďakujem bratu. Aj som si to zaspieval v tej ruštine, šiel som do popuku, tá azbuka proste niekedy nemá chybu...:) Pre JAA- ja ten preklad mám dávno, Majo mi ho poslal.To som vás len chcel nabudiť, nech si túto peknú pieseň popočúvate naplno. Cháron- pozrel som to, ale len zbežne, to je jasné, že keď si to dovoľovali tu, tak bodaj by to nerobili tam u seba. Popravde sú mi ukradnutí, aj ten Slovák, je to len dôkaz jeho bezcharakternosti. Ale patrí ti vďaka, že si na to upozornil.Podľa mňa niektorí z nich čítajú aj toto naše fórum( a nielen čítajú,ale občas aj píšu), tak nech vedia, že o nich a ich ohováraniach vieme aj my. Jardo, tebe patrí tiež moja srdečná vďaka ze ten link na freediving a tie články a časopis. Je to vysoko odborné a človek sa tam veľa naučí. Odporúčam aj ostatným si to pozrieť. Super Jardo-boduješ! Budem to čítať pravidelne a nielen ja, a vidím ,že to budem musieť niekomu aj prekladať do francúzštiny. :) Inak pre všetkých bez rozdielu- to "titulovanie" pri linku na tú r.hymnu,ktoré som napísal včera o 20:26h nepatrí na nikoho tu na fóre, to som napísal pri počúvani a porovnávaní s ich bývalou sovietskou hymnou tak som to napísal do éteru.No a teraz som sa nad tým pozastavil a uvedomil som si, že to môže byť niekým chápané aj inak, ako som to myslel, tak aby sa to niekoho nedotklo, alebo aby som niekoho neurazil-to by ma mrzelo. Toľko pre vysvetlenie. 2REP

Boris (bez overenia) 15.11.2010 - 23:29

Na tom českom fore mohol ohovárať iba ak ten, čo tu písal pod nickom 2Rep! a potom Cea, čo aj naštval Camerona tými somarinami o jeho jednotke, ak si dobre spomínam.Inak Camerone aj ja ti držím palce, vidím, že kariéru máš priam raketovú. A tá ženská,veď tu to vie každý,ktorá to bola, ale tam niečo podobné funguje dosť intenzívne pod nickom Peggy2010.Tiež sa strká všade, naváža do každého a všetko musí okomentovať, tak si myslím, že to bude ona.Už stihla poohovárať aj Stanislava Gazdíka,lebo že jej odmietol odpovedať na jej otázky, a považoval ich za primitívne.Ja sa mu nečudujem, keď som si prečítal čo za hlúposti sa ho pýtala,tak si myslím to iste. Aj ostatní sa tam nezdržali poznámok na ňu, že či je vraj nejaká novinárka.A na fotkách vyzerá ako čokoľvek,len nie ako žena. Toho HIO tu radšej ani nespomínajte... slizký ako had!

Majo pre Borisa (bez overenia) 15.11.2010 - 23:43

Pozrel som to aj ja zo schválnosti. Od údivu sa mi oči gúľali o 360 stupňov niekedy. Nuž ale s tým nič nespravíme. Hlavne že už tu nie sú. (dúfam aj keď je to dosť nepravdepodobné). Čerta len tak ľahko nevyženieš.

Majo pre Hautecorse (bez overenia) 16.11.2010 - 01:15

Chlape, keď som bol na tomto zápase, Francúzi povzbudzovali ako besný. Zastali sa národa. Svojho ZÁPASU! A to ich tam bolo naozaj veľmi málo. Posledných 10 minút to vyzeralo takto ako na videu v linku. Lebo naši SLOVENSKÍ fanúškovia boli neschopný. /kamaráta to zobudilo cez TV v priamom prenose/ :) http://www.youtube.com/watch?v=Znw9btUUzzU&feature=related

Lubo (bez overenia) 16.11.2010 - 15:48

Pozeram predchadzajucu stranku a tak som sa zamyslel ohladom penazi. Myslim ze ani 3000 eur mesacne by nikomu nikdy nenahradilo mrtveho brata otca syna vnuka manzela ani vlastny zivot. Princip spolupatricnosti laskavosti a ochoty je viac ako peniaze. Ako sa uz pisalo, ked ti budu prvykrat svistat strely okolo hlavy nebudes mysliet na ziadne peniaze ani na politiku ani na tie sracky. Budes rad za kazdu sekundu co zijes a ze prezijes spolu s kamaratmi v zbrani. Len taka skusenost podla mna dokaze cloveku otovrit oci aku ma hodnotu zivot a ako malo staci k stastiu. Naposledy ma osobne velmi zabolelo to ked som cital clanok o jednom malom dievcatku s metastazamy na plucach. Na Slovensku ju operovat nechceli, kedze to poistovna nepreplaca. Jej lekar na Slovensku sa vyjadril ze nema sancu ze je to tak rozsiahle ze sa to neda cele odstranit. A tak rodicia museli ist do USA kde ich dceru operovali a predsav si ze jej odstranili celu metastazu. Je vsak smutne to, ze sme sa dostali do doby, ked peniaze su viac ako ludsky zivot. Predsa ma par rockov a zivot pred sebou. Som rad, ze sa nasli ludia co im poskytli peniaze na operaciu. Nehanbim sa povedat ze na konci clanku mi aj slza vysla.

Cháron (bez overenia) 16.11.2010 - 16:32

Pre 2REP a Maja:dík za dôveru chlapi nakontaktujem sa... to je dôležitá vec v týchto časoch ked nikto nikomu neverí...

Cháron (bez overenia) 16.11.2010 - 16:57

Pre Boris: To ano ten HIO sa tam hrá na velkeho žoldniera, neviem či je rozumné takto sa prezentovať na verejne prístupnej stránke...dávať tam svoj ksicht a pod.Dosť si na to potrpí asi aby bol obdivovaný...Už ich tu nebudem spomínať aby neboli ešte zaujímavejší..

2REP (bez overenia) 16.11.2010 - 21:38

No mňa najviac teší, že sa tu objavujú ľudia, čo dopĺňajú "starú partiu", čo sa zmenšila o Camerona,.. . Mám na mysli Chárona, Jarda, Borisa, Ľuba, ... Sledujem tie vaše portály... a o tom, čo sa na SVK deje mám len jedno- nepíšem, vyjadrím to takto: http://www.youtube.com/watch?v=hFtmvk5diAk&NR=1 Michal P.S. : pozdrav od Koryta (Necky).

2REP (bez overenia) 16.11.2010 - 22:35

http://www.youtube.com/watch?v=AYq8EueDYNM&feature=related GRH2 vycvičili Rusi. „Nám nikto nemusí nič dokazovať“ Máme to preverené v boji.“ Možno treba porozmýšľať o „buldozeristoch“. A kam ísť... Pre tých, čo to s LE myslia vážne.

Pridať nový komentár