Francúzska légia

mir 14.8.2007 - 21:26

História Francúzskej légie

francuzska legia

Máloktorý bojový zbor na svete je ovenčený takým množstvom mýtov a legiend ako Francúzska cudzinecká légia. Jej členmi sú dobrovoľníci, ktorí za sebou nechali svoje sociálne aj rodinné zázemie, pričom svoje úlohy plnia s odhodlaním, nad ktorým svet žasne.

Cudzinecká légia bola založená 9. marca 1831 rozkazom Ľudovíta Filipa, kráľa Francúzska. Bol to čas politických nepokojov a tento oddiel plnil úlohu ochrancu kráľovskej moci. Väčšinu dôstojníckeho zboru tvorili veteráni Napoleonovej Grand Armee a mužstvo predstavovalo národnostne pestrú zmes, v ktorej bola zastúpená celá Európa.

V Légii sa objavili aj francúzski regrúti, ktorí sa snažili uniknúť pozornosti miestnej polície. Boli to dobrovoľníci vo veku medzi 18. a 40. rokom, s pravým alebo prijatým menom. Kráľ správne predpokladal, že platení žoldnieri nebudú pri plnení rozkazov rozmýšľať o ich príčinách alebo politickej korektnosti. Légia bola po potlačení nepokojov v Paríži okamžite zapojená do bojov o Alžírsko.

V roku 1835 však tento bojový zbor prešiel pod španielsku kontrolu. Následne sa na rovnakom princípe vytvorila druhá Légia, ktorá získala a udržala pre francúzskeho kráľa Alžírsko, ktoré sa stalo na dlhý čas jej domovom. Vo svojej africkej misii plnili legionári dôležitú úlohu - udržiavali poriadok, potláčali povstania domorodých nomádskych kmeňov a kolonizovali Severnú Afriku. Budovali cestné komunikácie na rýchle presuny, púštne pevnosti a časom tu vzniklo aj mesto Légie - Siddi bel Abbés.

Česť a odvaha

Francúzska cudzinecká légia zdedila tradície žoldnierskych vojsk, ktoré využívali francúzski králi už v stredoveku - škótskej gardy Karola VII. alebo neskôr Napoleonových poľských kopijníkov. Farbami tejto elitnej časti vojska sú zelená a červená, ktoré používali Švajčiarske gardy slúžiace trónu bielej ľalie. Znakom a symbolom zároveň je granát, z ktorého vychádza sedem plameňov, pričom dva z nich sú ohnuté smerom nadol.

Vzťahy medzi tými, ktorí rozkazy vydávajú a tými, ktorí ich plnia, sú vybudované na veľmi vyvinutom „esprit de corps", založenom na niekoľkých jednoduchých princípoch: disciplína a česť, radosť z dobre vykonanej práce a oddanosť svojej minulosti. Heslom Légie je "Honeur et Valour" - Česť a odvaha. Po vstupe do Légie nastáva veľmi tvrdá selekcia. Mnohí kandidáti nevyhovejú buď zo zdravotných alebo morálnych dôvodov.

Legionár je zriedka anjel, ale nikdy nie zločinec. Každý nový člen je dobrovoľník, ktorý chce uniknúť svojej minulosti, osobnej alebo rodinnej kríze, vo svojom sociálnom alebo politickom živote. Príkladom posledného fenoménu je masívny príliv dobrovoľníkov z Alsaska po roku 1871, zo Španielska roku 1939 a z Východnej Európy po roku 1945. Pre ostatných, ktorí sa nechcú zmieriť s limitmi strednej vrstvy, Légia znamená možnosť dobrodružného života. Všetkých jej členov spája súdržnosť, spečatená disciplínou a rešpektom k tradíciám.

Francúzska légia v krymskom konflikte

Časom sa stala Légia bojovou silou, ktorá obhajovala záujmy Francúzska aj v tých najodľahlejších končinách. Bola zapojená do Krymskej vojny 1853 - 1856, kde zohrala hlavnú úlohu pri dobývaní Sevastopoľu. Zámerom Francúzov v tomto konflikte bolo pomôcť svojmu spojencovi, tureckému sultánovi, pri získaní prístupu k prieplavu medzi Čiernym a Stredozemným morom. Po počiatočných rýchlych víťazstvách sa 1. a 2. cudzinecký pluk pokúsil o dobytie opevneného prístavu Sevastopoľ, čo vyústilo do blokády, ktorá trvala rok. Légia kvôli chorobám a zlému počasiu už nemohla dlhšie čakať a padlo rozhodnutie podniknúť frontálny útok.

Prvý pokus sa nevydaril a jednotky sa museli stiahnuť s ťažkými stratami. Pokúsili sa o to znova, s rovnakým výsledkom. Napriek tomu sa nevzdali a skúsili to po tretí raz. Sevastopoľ padol 8. septembra 1855. Ďalšími bojiskami legionárov sa stali Taliansko (1859) a Mexiko (1863 - 1867). Práve tu sa 30. apríla 1863 odohrala jedna z najslávnejších bitiek, ktorá vstúpila do dejín ako synonymum cti a odvahy.

Bitka pri Camerone

Dňa 30. apríla 1863 3. kompánia Cudzineckého regimentu zabezpečovala bezpečný presun zásob po ceste medzi Vera Cruz a Pueblom. Počas pochodu do určenej pozície jednotku prepadla takmer tisícka mexických povstalcov. Kapitán Danjou, aby získal krytie pred nepriateľskou paľbou, presunul svoje mužstvo do opustenej haciendy Camerone, ktorú minuli pred niekoľkými minútami.

Kompánia mala šesťdesiatdva legionárov a troch dôstojníkov, ktorí mali čeliť mnohonásobnej presile Mexičanov. K haciende, kde sa legionári pripravovali na obranu, prišiel posol s ponukou čestnej kapitulácie. Na streche ležal seržant poľského pôvodu, ktorý mu vojensky stručne naznačil, čo si myslí o tomto návrhu. Tak sa spustil jeden útok za druhým, všetky však boli s ťažkými stratami odrazené. Napoludnie začala legionárom dochádzať munícia, nemali jedlo ani vodu. Podvečer bolo nažive už len päť obrancov, na ktorých číhala armáda nepriateľov. V tejto beznádejnej situácii legionári nasadili bodáky a podnikli útok. Keď dvoch z nich pri napredovaní k mexickej pozícii zastrelili, zasiahol mexický plukovník.

Opätovne ponúkol kapituláciu. Legionári súhlasili pod podmienkou, že si smú ponechať svoje zbrane. Plukovník, dojatý ich odvahou, odpovedal slovami: „Mužom ako ste vy, nemôžem nič odmietnuť." Tento deň, ktorý vstúpil do dejín ako Camerone, sa každý rok pripomína vo všetkých táboroch Légie a oslavujú ho s veľkým zápalom a pýchou. V Aubagne, kde sa koná slávnostná prehliadka, nesú na čele pochodujúceho regimentu drevenú ruku kapitána Danjoua. Tento boj, ktorého meno je na každej legionárskej vlajke, ostáva symbolom misie, ktorá sa plní až do úplného konca.

V zákopoch svetových vojen

Roku 1914 sa pluky Francúzskej Légie zúčastnili bitky o Artois, kde utrpeli ťažké straty. Boli zreorganizované a o mesiac neskôr znova ťažko porazené pri Givenchy. Nakoniec utrpeli legionárske pluky také ťažké straty, že ich museli v septembri 1914 rozpustiť a preformovať do novej jednotky. Takto bol vytvorený RMLE (Pochodový pluk cudzineckej légie), ktorého úlohou bolo prevýšiť v boji všetky ostatné jednotky. RMLE sa zúčastnil na mnohých bitkách francúzskych bojísk a stratil tisíce vojakov. Zvlášť sa vyznamenal svojím bojovým umením v zákopoch pri Remeši, kde legionári vyčistili štyri kilometre nepriateľských línií iba puškami, bajonetmi a granátmi. Ďalším úspechom bol Verdun, kde légia uspela v misii o znovuzískanie svojich starých pozícií. Nasledovala obrana parížskeho koridoru a Légia uspela opäť, hoci s veľkým stratami.

Francúzi začali svoju ofenzívu v júli 1918 a RMLE bol opäť v prvej vlne - takmer dva týždne si legionári presekávali cestu cez Hindenburgovu líniu. Počas 2. svetovej vojny, v júni 1940, jedenásty REI (Pechotný cudzinecký pluk) takmer vyhladili pri obrane pozícií vo Verdune. Tí, ktorí prežili, sa stali zajatcami. Väčšine sa ale podarilo ujsť a znovu zasiahli do bojov. Pluk však rozpustili. Trinásta DBIE (Podbrigáda Cudzineckej légie) písala dejiny pri Narviku a Bjerviku v Nórsku, ďalší úspech prezentuje slávne víťazstvo pri Bir-Hakaim v Líbii. Légiu znova zjednotili a pokračovala vo víťazných kampaniach v Tunisku, Taliansku, Provence a Nemecku.

V roku 1940 sa Thajsko, spojenec Japonska, pokúsilo anektovať Kambodžu. Légia túto hrozbu odvrátila, ale zbytočne, pretože politickou dohodou Kambodžu odovzdali pod thajskú správu. V oblasti ostala dislokovaná len jedna jednotka - 5. REI. Ďalšími rokovaniami sa podarilo zabrániť vojne na juhu, hoci nie nadlho. Legionárov, umiestnených v garnizóne Ha Giang, čoskoro zmasakrovali a ostávajúce dva batalióny vyrazili na pochod smrti smerom k čínskej hranici. V roku 1945, ešte predtým, ako sa zvyšky 5. REI dostali do Číny, vojna skončila. Nahradila ju však ďalšia, tentoraz vojna s Ho-či Mi-nom a jeho komunistami, ktorá mala trvať ďalších deväť rokov. V nej boli zastúpené všetky pluky Légie a najslávnejšími bojiskami boli Phu Tong Hoa, Koloniálna cesta 4, a slávne Dien Bien Phu.

Dien Bien Phu

Bol to najdlhší a najtvrdší zápas francúzskych expedičných síl na Ďalekom východe. 1. BEP uskutočnil výsadok v údolí Dien Bien Phu, zabezpečil oblasť a postavil základňu. Nasledovalo 169 dní konfrontácie s Viet Minh, po ktorých prišlo 57 dní pekla. Viet Minh zaujal pozície na svahoch, obkolesujúcich pevnostný systém, a začal ostreľovanie ťažkým delostrelectvom. Zásobovanie a prísun posíl bol možný len zo vzduchu. Pristávacia dráha bola zakrátko pod kontrolou nepriateľskej protileteckej paľby.

Na pomoc prišli nielen príslušníci parajednotiek, ale k obrane tejto pozície sa dobrovoľne hlásili aj muži bez parašutistického výcviku, hoci zoskoky sa často uskutočňovali v noci. Paralelne s obliehaním Dien Bien Phu prebiehala konferencia v Ženeve. Francúzske jednotky mali záujem udržať údolie, kým nepriateľ nepožiada o prímerie. Situácia však bola neudržateľná a 8. mája padla posledná pevnosť.

Dien Bien Phu prestalo existovať. Proti 15-tisíc legionárom a príslušníkom koloniálnych plukov stálo približne 100-tisíc nepriateľov, vyzbrojených ťažkou technikou. Dvetisíc obrancov padlo, 1 500 sa stratilo v akcii, 5 800 bolo ranených. Vyše 11-tisíc vojakov sa dostalo do zajatia, z ktorého sa po štyroch mesiacoch vrátilo živých len 3 290 mužov. Bola to politická katastrofa, ktorá znamenala koniec francúzskeho koloniálneho impéria vo východne Ázii. Druhý deň po páde Dien Bien Phu požiadali francúzski vyjednávači na ženevskej konferencii o prímerie. Pre légiu sa tým vojna v Indočíne skončila.

Boj o francúzske Alžírsko

Ešte skôr, ako sa mohli legionári zotaviť z bojov, ocitli sa v Alžírsku. Tentoraz bola ich nepriateľom Armáda národného oslobodenia. Pluky Légie, ktoré mali zabezpečiť pokoj v krajine, kde žilo množstvo Francúzov, sa aktívne zúčastnili v mnohých operáciách proti rebelom a plnili si povinnosť pri ochrane hraníc. Na základe politických rokovaní medzi prezidentom De Gaullom a predstaviteľmi vzbúrencov však Alžírsko v roku 1961 získalo nezávislosť a Légiu povolali do Francúzska. Légia, ktorá vnímala Alžírsko ako svoj domov a toto rozhodnutie ako zradu, sa vzbúrila. Pokus o prevrat však nevyšiel a 1. REP (Cudzinecký parapluk) rozpustili. Od roku 1962 až po súčasnosť sú oddiely bielych anjelov umiestnené na juhu Francúzska a na Korzike, ale aj v zámorí - v Djibouti, na Madagaskare, Tahiti a Francúzskej Guayane.

Légia si získala renomé pri výkone operácií v mnohých vojnou zmietaných oblastiach. V septembri 1990 vyslali tri pluky Cudzineckej légie do oblasti Perzského zálivu. Zmocnili sa letiska Al Salman, kde sa stretli len s malým odporom. Ich ďalšou úlohou bolo zabrániť ústupu Republikánskej gardy na západ. O tejto vojne sa hovorí ako o bleskovej vojne - skončila po sto hodinách boja na zemi, pričom v nej zahynuli len traja legionári. Pod velením Organizácie spojených národov Légia udržiavala poriadok v Mogadiši a zúčastnila sa aj na konflikte v Bosne, kde zvládla viacero tajných operácií.

Pri týchto akciách vedela Francúzska légia s veľkým efektom využiť materinský jazyk svojich vojakov. V oboch oblastiach boli len ľahké straty. Charakteristika Légie za približne stosedemdesiat rokov jej existencie, sa dá vyjadriť slovami literárneho velikána Antoina de Saint Exupéryho: „Vojak nie je mužom násilia. Nosí zbraň a riskuje svoj život za chyby, ktoré nespôsobil. Neoblomne dodržiava svoje slovo až do konca, i keď vie, že bude zabudnutý."

2REP pre Luba (bez overenia) 17.11.2010 - 13:09

Salut, To teda nadvihlo aj mňa-ten problém malého dievčatka, ktorý si tu opísal.Ako mohli odmietnuť ho operovať? Ja tomu nerozumiem.A čo Hypokratová, či aká to je prísaha lekárov? Tejto dobe už vládnu len peniaze, charakter a spolupatričnosť nemá asi žiadnu cenu... Tak v USA sa to dalo a na SVK nie? A poisťovne u vás sú načo potom, keď im ľudia platia a oni odmietnu preplatiť zákrok, keď ide o život? Som zvedavý, keby to bola dcérenka nejakého potentáta,papaláša, či by sa to nedalo. To by asi všetci pozerali, ako "to ide". Ako môže odborný lekár povedať, že si na to netrúfa?Treba mu zobrať diplom a licenciu,to je nehoráznosť. Lubo,máš pravdu, tí čo najviac hovoria o peniazoch,sa poväčšine prví vzdajú služby v LE, stačí to svišťanie guliek okolo nich v prvej bojovej situácii a už prehodnocujú svoje pôsobenie v LE.Nehovorím všetci,ale u drvivého percenta je to tak.A aj tí, čo ostanú, už vedia, že ďalší kontrakt nepodpíšu.

2REP pre Maja (bez overenia) 17.11.2010 - 22:32

No ja sa z toho poseriem!!! To myslia vážne, alebo to je len nejaká sranda? Tak už verím, že na Slovensku je naozaj všetko možné. Kúúúrwa, to je sila...vibrátor zaradiť medzi detské hračky pre deti do 1 roka, na to treba fakt umenie. Tuto by im okamžite bez milosti odobrali licenciu pre porušovanie mravnosti.A pokuta ako "bejk". No počkaj, ale už aj idem na to upozorniť Neckyho, ten má teraz malého haranta, tak som zvedavý čo on na to povie. Kde si to preboha našiel? Klobúk pred tebou dole Majo, fakt si klasa!!!

Majo pre 2REP (bez overenia) 17.11.2010 - 23:03

To mi poslala mailom kamarátka. :D Neviem asi sa im niekto nabúral do databáze alebo to je chyba programátora. No aj tak, aspoň vidíme ako si sledujú svoje stránky. Ide im o to aby predali a boli za deň milionári bez ohľadu na kvalitu poskytovaných služieb. :D Degeši. Ach. Nemám slov. :) /Možno marketingový ťah pre mamičky/ :D

Majo (bez overenia) 18.11.2010 - 00:52

Neviem aký budete mať na to názor vy, ale ja si myslím že ten človek aj keď tam niečo vystihol, dosť sa mýlil. Respektíve, nenapísal to dosť pochopiteľne. http://www.aktuality.sk/clanok/176439/komentar-cas-prestat-sa-vyhovarat/ Čo poviete?

mamzaujem (bez overenia) 19.11.2010 - 23:29

Dobry den potreboval by som radu od niekoho kto bol v legii alebo sa vyzna su porcelanove zuby problem ???

camerone (bez overenia) 20.11.2010 - 09:04

to ma mrzi ze sa zmensila o mna ale nemam moc moznosti sa dostat na internet.... ale coskoro skonci staz si kupim pocitac a internet a budem tu,dufam, castejsie!!!

Lubo (bez overenia) 20.11.2010 - 12:04

Myslim ze vsetky problemy dnesnej spolocnosti ci uz slovenskej co sa tyka totality alebo svetovej co sa tyka smrti a strachu z nej su podla mna sposobene tym ze je len male percento ludi ktori o tom rozpravaju. Totalita bola aj inde nielen unas osobne som ju zazil ako male dieta, ale myslim ze kazdy sudny clovek kt. vtedy zil vedel ze moze zit svoj zivot doma a ze boli rozne cesty ako zit aj napriek vsetkemu okolo nas. Je to len ludska hlupost vdaka ktorej sa kazdy vyhovara na totalitu. Bohuzial nova generacia v drvivej vacsine ani netusi co sa dialo nieto este o druhej ci prvej svetovej vojne. Je mi to luto ze zaujem o tieto hrozy, ktore by mali ludi varovat coho su jednotlivci schopni ci uz mala skupinka ludi. Mali by sluzit ako priklad aby sa to uz nikdy nezopakovalo v takom meritku. A k tej smrti a strachu z nej. Osobne si myslim ze chalani utecu preto lebo aj napriek neviem akemu egu smrt je jedna z mala veci kt. zlomi aj navonok najvacsich borcov. Len malo ludi sa s tym dokaze zmierit a podla mna to je aj tym ze smrt je vo vychove deti tabu. Samozrejme 5 rocne dieta nedokaze pochopit co je to smrt, ale 15 rocny clovek uz musi z casti chapat oco sa asi jedna. Podla mna treba brat smrt ako sucast zivota tak ako aj narodenie. Ja viem je hnusne brat smrt len tak ale treba si uvdomit ze kazdu chvilu na svete niekto umrie a niekto sa narodi je to kolobeh kt. este nikto nezmenil a ani nezmeni a ak sa o to pokusi osobne s tym suhlasit nebudem. Preto podla mna ak niekto aj napriek tomu aky je tvrdi nedokaze brat smrt ako prirodzenu sucast zivota nemoze vykonavat povolania ako je vojak, lekar, zachranar, policajt, .... a plno dalsich. Moze to vyzniet ze mi slovo empatia nic nevravi. Skutocnost je ale ina. Lenze predsa nemozem ist niekam kam ma prva mrtvola polozi ku dnu a mozem tym ohorzit zivot tych ostatnych zivych. Preto podla mna by mali byt na misiach alebo v kasarnach odbornici vzati na slovo. Psychologovia ako clovek nestranny, vystudovany, znaly v psychike cloveka a ak by aj sam on prezil tieto vypate situacie bolo by to len plus pre jeho pacientov. Predsa kazdy sme nejaky a nie kazdy dokaze otvorit srdce kamaratovi ale anonymne u doktora by to nebolo az take strasne.

Majo (bez overenia) 20.11.2010 - 12:21

Camerone : ja si myslím že si súčasťou starej partie. Lubo : Super slová. Niet čo dodať. Mám rovnaký názor. Alebo aspoň dosť podobný.

Cháron (bez overenia) 20.11.2010 - 13:44

Lubo pekne si to napisal no mal by som k tomu jednu pripomienku, ono tá psychológia je dobrá vec, pokiaľ je v dobrých rukách, no podľa mňa vo väčšine prípadoch nemá bohvieakú výpovednú hodnotu. Poznal som človeka, ktorému psychologička robila problémy len kôli tomu, že chudák nevedel kresliť a mal nakresliť strom.Táto naslovovzatá odborníčka v oblasti psychológie mu spravila peklo len z toho dôvodu, že posúdila jeho kresbu ako dôsledok ťažkej psychickej traumy z minulosti..takže myslím si že aj výsledky akéhokolvek testu sa dajú aj zneužiť, ked sú v rukách slabého psychológa .Ja nemám proti psychológii nič, len podľa mňa nemá moc veľkú výpovednú hodnotu...

Lubo (bez overenia) 20.11.2010 - 14:09

[b]Cháron napísal:[/b] [quote]Lubo pekne si to napisal no mal by som k tomu jednu pripomienku, ono tá psychológia je dobrá vec, pokiaľ je v dobrých rukách, no podľa mňa vo väčšine prípadoch nemá bohvieakú výpovednú hodnotu. Poznal som človeka, ktorému psychologička robila problémy len kôli tomu, že chudák nevedel kresliť a mal nakresliť strom.Táto naslovovzatá odborníčka v oblasti psychológie mu spravila peklo len z toho dôvodu, že posúdila jeho kresbu ako dôsledok ťažkej psychickej traumy z minulosti..takže myslím si že aj výsledky akéhokolvek testu sa dajú aj zneužiť, ked sú v rukách slabého psychológa .Ja nemám proti psychológii nič, len podľa mňa nemá moc veľkú výpovednú hodnotu...[/quote] Chapem ta ja som to vsak myslel inak. Kreslenie stromcekov a podobne veci je podla mna hlupost. Skor som mal na mysli nestranneho cloveka cloveka co ta vypocuje a plus by bolo ak by tym aj on presiel. Porozpravat sa s odbornikom nie teraz robit psychotesty alebo nejake cvicenia len aby zistili kto si. Nie mne ide len oto aby ta vypocul clovek ktory sa tomu rozumie a zazil taku situaciu sam. Povedal ti ako to on zvladol alebo ti dal par rad ak si nevies rady sam. A da sa povedat ze to ti moze aj poradit starsi legionar ako psycholog. Neviem do akej miery alebo ci vobec v legii nieco take je. Nechcem ani legiu a legionarov urazat nech maju pocit ze je to len klbko nervov. Prave naopak. Ale verim ze kazdy raz zazije v zivote nieco co nikdy nezazil alebo nedajboze otom ani nepocul. A podla mna prave preto by tu mal byt clovek starsi, skusenejsi alebo na slovo vzaty aby mu poradil alebo aspon vypocul.

Lubo (bez overenia) 20.11.2010 - 14:14

Mal som na mysli cloveka nieco ako mentora. Samozrejme popri tom mas svojich nadriadenych a spolubojovnikoch sa nevyhnes ani tomu ze si najdes v legii kamaratov. Predsa nie kazdy si s kazdym sadne ako kamarat ci priatel. A verim ze kazdy legionar ma cloveka s ktorym si rozumie lepsie a je dokonca aj sluzobne starsi aj vekovo aj skusenostami. A takyto clovek by mal podla mna byt oporou pre tych novych bazantov respektive vojakov ktory v legii niesu tak dlho. Ja by som to nazval palicka pomocnicka:)

Lubo (bez overenia) 20.11.2010 - 14:25

Podla mna v legii je dost vela dobrych chalanov ci chlapov. Spravnych ludi, dobrych vojakov a kamaratov co legiu miluju. Len mozno ich psychika v istych smeroch by to vydrzala len keby mohli otom aspon 5 min niekomu povedat ci pocut jeho skusenosti. A niekto bohuzial sa vidi na zlatom trone a potom padne na hubu. A niekto by povedal ze ak na to nemas nemas tu co robit. Osobne by som chcel vyjadrit tuzbu ze ak tam pojdem, dufam ze tam stretnem piatelov na cely zivot a ze ak sa aj nieco opytam s respektom a uctou starsieho legionara nebude jeho reakcia nezaujem ale cenna rada. Mozno som idealista ale premna je Legia nieco ako zlaty vrchol a verim ze chalani v nej su ako bratia. Legio patria nostra ze to nieje iba slovo ale dusa. No po poslednych par prispevkoch co som tu cital je vraj ten obraz uz inych a ten duch nieje taky pevny. Osobne chcem len dostat sancu a dokazat ze to nieje iba slovo.

Cháron (bez overenia) 20.11.2010 - 16:39

Ja viem Lubo ako si to myslel, ja som ťa pochopil...určite sa tam ale viac musíš spoliehať na seba a spolubojovníkov....

Lubo (bez overenia) 20.11.2010 - 16:53

[b]Cháron napísal:[/b] [quote]Ja viem Lubo ako si to myslel, ja som ťa pochopil...určite sa tam ale viac musíš spoliehať na seba a spolubojovníkov....[/quote] Samozrejme ja sa preto spolieham sam na seba a nerad si nechavam pomahat od inych aby mi nieco ulahcili. Mam rad ak nieco dosiahnem sam. To bola moj pohlad alternativy pre tych co mozno tu pomoc potrebuju aj ked by v legii asi taky ludia byt nemali.

Lubo (bez overenia) 20.11.2010 - 17:07

Moj nazor je vsak stale len nazor laika, kt. v legii este nebol. Cize je to len nazor zvonka. Nije podla mna ani spravny ani nespravny. O jeho spravnosti alebo to moze byt aj moj blud kt. teraz takto vidim moze byt o 3 4 roky iny a mozno az o 20 rokov. Predsa treba ist zazit prezit a potom sa k tomu vyjadrit do akej miery je vhodne riesit taketo vnutorne zalezitosti a aku dolezitost im davat. Preto ma zaujima nazor hlavne legionarov trochu viac ako beznych ludi zvonka nie preto ze by boli nevhodne ci zle, ale preto ze prave legionari mozu vyjadrit svoj postoj k veci z realneho hladiska ako to v skutocnosti je. Popripade ho o par rokov mozem najst sam ak sa mi podari dost do legie. A mam konkretnu otazku kedze po franucsky dobre neviem a anglicke fora nemusia byt stopercentne pravdive. Cital som ze sniperi povedzme im tak udajne v legii samostatne niesu ale v dvoch jednotkach vedu aj takuto bojovu silu a to konkretne v 2Rep 4th company a este v jednej bojovej CIE. Udajne testju najnovsie zbrane legie a najnovsie metody a taktiky boja v legii. Mna hlavne zaujima ci je pripadenie k nim nejako specialne podmienene alebo je tam nejaky este specialnejsi vycvik. Niekde som cital ze vraj jeden z predpokladov je skore pri strelbe alebo nieco podobne. Ak mi viete niekto dat este nejake zaujimavejsie info z prvej ruky budem rad ak nie nic sa nedeje. Dik za odpovede

2REP pre Luba (bez overenia) 20.11.2010 - 17:29

Aj v kasárňach máš ľudí, ktorí ti s psychikou pomôžu, keď si "v prdeli". Na misiách LE je to iné.To nie sú slovenské, americké misie, kde sú aj "vojenskí duchovní". Na tomto fóre už nemám prečo diskutovať. O dôvode sa nemienim rozširovať. 2REP

Lubo (bez overenia) 20.11.2010 - 17:38

2REP ak mozes ozvi sa na svokra111@azet.sk cloveka s clovekom ako ty by som rad ostal v kontakte ked sem nemienis uz chodit. Pardon mozno som drzi ale na par jedincov nechcem doplatit.

Majo pre Jardo (bez overenia) 22.11.2010 - 23:23

Pošli mi mail na mail matatajko@zoznam.sk Ja ti to pošlem postupne tadiaľ. ICQ nemám. A pošlem ti to potom z iného mailu ako z toho čo som tu uverejnil. :)

samarovic. (bez overenia) 23.11.2010 - 12:34

Všetkých zdravým !! Majko jak to že ja to ešte nemám :evil: :evil: Prosím Ťa o to ! Majo ty ma poznáš , schválne nájdeš ma tam ?:P http://www.youtube.com/watch?v=Wxy3awZZrgs&feature=related

Majo pre Samaroviča (bez overenia) 23.11.2010 - 13:23

Zapracujem na tom. Dnes alebo zajtra to máš na maily aj ty aj Jardo. :)

Majo (bez overenia) 23.11.2010 - 13:27

Samaro, SPECNAZ v Chechnyi? :) Netrúfam si hádať ktorý si ty. Aj keď... Ale tuto to už určite nebudem písať. :D Ale neviem. Som mimo. :)

samarovic. (bez overenia) 23.11.2010 - 15:09

jasne že ne ja osobne to by som bol za vodou :P:P mam tam len dvojníka , aj by som sa rehotal keby ma huba nebolela . /veď ti vieš prečo/ pošli mi to ďakujem .

CEA (bez overenia) 23.11.2010 - 15:53

otazka pre camerone; ake je tam btr v tom klipe? hadam ho to uz naucil sgt.pia a este, ako sa ma sgt.Sinclair?

Boris (bez overenia) 24.11.2010 - 16:06

Zdravím vás páni. Toto sa myslím oplati prečítať. http://www.pluska.sk/slovensko/politika/odhalenie-dzurindova-dcera-zuzana-miluje-vojak-z-legie.html S pozdravom Boris. P.S. Na sľub som nezabudol.Nájdem spôsob.Keď nie, poprosím Miša o radu.A ďakujem za dôveru starej partii.

Majo pre samarovic. (bez overenia) 24.11.2010 - 19:47

Nazdaar, Prúser. Príloha sa mi nedá načítať do mailu. neviem teraz ako ti to poslať. Ani Jardovi. :) Ja si dám to ICQ asi na chvíľku a pošlem to Jardovi. Ale ako tebe?

Majo (bez overenia) 24.11.2010 - 23:38

CEA, neviem prečo mi to tak pripadá, ale ty si tými menami podľa môjho osobného názoru mastíš EGO. Ale uznanie sa takto nezískava. Je mi to proti srsti že tu riešiš až takéto interné a súkromné záležitosti. Ja ťa teda preto osobne prosím, ak chceš hovoriť o 3. osobe s niekým, nakontaktujte sa inak. Toto je verejné fórum, preto by s tým neboli spokojný ani menovaný. Dal si sem aj ty kopec dobrých rád. Ale toto sa podľa mňa nerobí. Ale koniec-koncov, je to na tebe. Veď máme "demokraciu". Prehodnoť to. S pozdravom

CEA (bez overenia) 25.11.2010 - 15:01

majo prvy menovany je talian a druhy je francuz, tak ako im mozem urobit zle, ze ich menujem na slovenskom fore!?nikdy som tu nenapisal naozajstne meno slovenskeho legionara.

Majo pre CEA (bez overenia) 25.11.2010 - 19:06

Nechcem tým na teba útočiť, no mne to príde neseriózne. Ale to je len otázka hodnôt. Ako som napísal, je to na tebe. Napísal som to ak ako som to cítil a ako to zoberieš je na tebe. A ublížiť sa dá kadejako človek ani nemusí vedieť.

Boris pre Maja (bez overenia) 25.11.2010 - 19:48

On vie veľmi dobre, ako sa da ubližiť a dôsledne to aj využiva.Lern toľko.

Sampiero pre CEA (bez overenia) 25.11.2010 - 20:28

Ten druhy tebou menovany je asi taki Francuz ako ty Slovak. A uz tu prestan jebat do ludi. Ale zaroven pozdravujem vsetkich spravnich a tiez a bientot pour Camerone.

Majo pre CEA (bez overenia) 26.11.2010 - 13:17

No, neviem načo si vybodkoval to priezvisko. Ja už viem celé pravé meno a pseudonym si udal už tiež. Prezradil si tu naňho viac ako si možno chcel, ale prezradil. Môžem ho aj nakontaktovať či je s tým spokojný ak súhlasíš. Uvidíme ako sa k tomu postaví on. :)

CEA (bez overenia) 26.11.2010 - 18:50

hej majo a to ho nakontaktujes cez pavlika alebo babika?( to nie su ich prave mena, tak neprezradzam.) a este ja si ego mastit nemusim pri civiloch,mne staci, ze sa s byvalymi legionarmi stretnem a pri pivku si zaspominam na stare casy. no a na ten camerone, ak to vyjde casovo, tak dojdem

Majo pre CEA (bez overenia) 26.11.2010 - 19:20

Nie nie. Pamätaj si, je svet technológií. Stačí zadať iniciály a kto vie ako, nájde človeka ak má nejaké indície. Na internete je všetko. Ale nebudem ho kontaktovať. o by som nespravil, nemám potrebu mu zasahovať do súkromného života. /ak by som mal kam, tak ti napíšem celé jeho meno teraz a aj ti ho popíšem/ :)

leg (bez overenia) 26.11.2010 - 21:18

zdravim vas chcel som sa opytat že či su neake predpoklady do kedy fr legia bude fungovat ve podla mna je to obrovske množstvo eur čo sa toči je to moc obnosne bude to fungovat stale legia alebo ma niekto neaky predpoklad ?? budem rad ked mi odpišete čo si myslite vy dakujem vam pekne dovidenia

Majo pre leg (bez overenia) 26.11.2010 - 21:23

Záleží na ľuďoch čo tam idú a čo sú tam. No podľa mňa, ak tam budú taký ako tam sú /poväčšinou/ tak bude fingovať.

Martin (bez overenia) 27.11.2010 - 00:27

Zdravím, odmalička by som sa chcel dostať do Armády, lenže vďaka mojej zbrklosti a agresivite som sa pobil a dostal som podmienku a teraz to už nieje možne. Chcel som sa spýtať ako je to naozaj s tou Légiou, myslím aby mi odpovedali ľudia čo naozaj o tom niečo vedia a nie niekto kto si len mysli, že to tak je. Chcel by som vedieť také základané veci ako kde je najbližšie regrutačné stredisko alebo či musím vedieť dokonale francúzsky jazyk alebo niečo podobné rád by som tam išiel a splnil si sen. Čítal som o tom veľa ale ako píšem nie všetky informácie sú pravdivé a rad by som počul neskreslené informácie. Za každú dobrú radu ďakujem.

Sampiero pre CEA (bez overenia) 27.11.2010 - 14:04

hej chuju toho babika si nechaj pre takich jak si sam! Ty buzerant ja tu mam svoj nick a pre teba nie som nijaki babik! Ja som teba neoslovil buzik, ale CEA. Ale hodil by sa ti skorej nick "babil".

Majo pre Sampiero (bez overenia) 27.11.2010 - 14:13

CEA to robí preto lebo už nevie čo so sebou. Sám zistil že nie je legionár a nikdy ním nebol. Preto má potrebu všetkých ostatných legionárov len osočovať /okrem tých jemu podobných/. A už je v úzkych. Potrebuje urážať aby preniesol pozornosť na inú tému rýchlo a to sa najľahšie robí prenesením napätia napríklad urážkami. :) Je to 0. Už len z toho ako napísal povýšenecky to ako si on nepotrebuje s civilmi niečo dokazovať, no práve to robí. :D

CEA (bez overenia) 27.11.2010 - 18:59

babik a pavlik su mena nie urazky, tu islo pre camerona ze viem o nom viac ako si mysli a sampiero tiez.su to neprave mena tak az taky zlocin. viete aj ked odidete z legie tak kontakty ostanu, vy si myslite ze ste mlady a frajery, ale nezabudnite ze so s/off na kompanii som bol kamarat, ked boli este legionary...

Pridať nový komentár