Francúzska légia

mir 14.8.2007 - 21:26

História Francúzskej légie

francuzska legia

Máloktorý bojový zbor na svete je ovenčený takým množstvom mýtov a legiend ako Francúzska cudzinecká légia. Jej členmi sú dobrovoľníci, ktorí za sebou nechali svoje sociálne aj rodinné zázemie, pričom svoje úlohy plnia s odhodlaním, nad ktorým svet žasne.

Cudzinecká légia bola založená 9. marca 1831 rozkazom Ľudovíta Filipa, kráľa Francúzska. Bol to čas politických nepokojov a tento oddiel plnil úlohu ochrancu kráľovskej moci. Väčšinu dôstojníckeho zboru tvorili veteráni Napoleonovej Grand Armee a mužstvo predstavovalo národnostne pestrú zmes, v ktorej bola zastúpená celá Európa.

V Légii sa objavili aj francúzski regrúti, ktorí sa snažili uniknúť pozornosti miestnej polície. Boli to dobrovoľníci vo veku medzi 18. a 40. rokom, s pravým alebo prijatým menom. Kráľ správne predpokladal, že platení žoldnieri nebudú pri plnení rozkazov rozmýšľať o ich príčinách alebo politickej korektnosti. Légia bola po potlačení nepokojov v Paríži okamžite zapojená do bojov o Alžírsko.

V roku 1835 však tento bojový zbor prešiel pod španielsku kontrolu. Následne sa na rovnakom princípe vytvorila druhá Légia, ktorá získala a udržala pre francúzskeho kráľa Alžírsko, ktoré sa stalo na dlhý čas jej domovom. Vo svojej africkej misii plnili legionári dôležitú úlohu - udržiavali poriadok, potláčali povstania domorodých nomádskych kmeňov a kolonizovali Severnú Afriku. Budovali cestné komunikácie na rýchle presuny, púštne pevnosti a časom tu vzniklo aj mesto Légie - Siddi bel Abbés.

Česť a odvaha

Francúzska cudzinecká légia zdedila tradície žoldnierskych vojsk, ktoré využívali francúzski králi už v stredoveku - škótskej gardy Karola VII. alebo neskôr Napoleonových poľských kopijníkov. Farbami tejto elitnej časti vojska sú zelená a červená, ktoré používali Švajčiarske gardy slúžiace trónu bielej ľalie. Znakom a symbolom zároveň je granát, z ktorého vychádza sedem plameňov, pričom dva z nich sú ohnuté smerom nadol.

Vzťahy medzi tými, ktorí rozkazy vydávajú a tými, ktorí ich plnia, sú vybudované na veľmi vyvinutom „esprit de corps", založenom na niekoľkých jednoduchých princípoch: disciplína a česť, radosť z dobre vykonanej práce a oddanosť svojej minulosti. Heslom Légie je "Honeur et Valour" - Česť a odvaha. Po vstupe do Légie nastáva veľmi tvrdá selekcia. Mnohí kandidáti nevyhovejú buď zo zdravotných alebo morálnych dôvodov.

Legionár je zriedka anjel, ale nikdy nie zločinec. Každý nový člen je dobrovoľník, ktorý chce uniknúť svojej minulosti, osobnej alebo rodinnej kríze, vo svojom sociálnom alebo politickom živote. Príkladom posledného fenoménu je masívny príliv dobrovoľníkov z Alsaska po roku 1871, zo Španielska roku 1939 a z Východnej Európy po roku 1945. Pre ostatných, ktorí sa nechcú zmieriť s limitmi strednej vrstvy, Légia znamená možnosť dobrodružného života. Všetkých jej členov spája súdržnosť, spečatená disciplínou a rešpektom k tradíciám.

Francúzska légia v krymskom konflikte

Časom sa stala Légia bojovou silou, ktorá obhajovala záujmy Francúzska aj v tých najodľahlejších končinách. Bola zapojená do Krymskej vojny 1853 - 1856, kde zohrala hlavnú úlohu pri dobývaní Sevastopoľu. Zámerom Francúzov v tomto konflikte bolo pomôcť svojmu spojencovi, tureckému sultánovi, pri získaní prístupu k prieplavu medzi Čiernym a Stredozemným morom. Po počiatočných rýchlych víťazstvách sa 1. a 2. cudzinecký pluk pokúsil o dobytie opevneného prístavu Sevastopoľ, čo vyústilo do blokády, ktorá trvala rok. Légia kvôli chorobám a zlému počasiu už nemohla dlhšie čakať a padlo rozhodnutie podniknúť frontálny útok.

Prvý pokus sa nevydaril a jednotky sa museli stiahnuť s ťažkými stratami. Pokúsili sa o to znova, s rovnakým výsledkom. Napriek tomu sa nevzdali a skúsili to po tretí raz. Sevastopoľ padol 8. septembra 1855. Ďalšími bojiskami legionárov sa stali Taliansko (1859) a Mexiko (1863 - 1867). Práve tu sa 30. apríla 1863 odohrala jedna z najslávnejších bitiek, ktorá vstúpila do dejín ako synonymum cti a odvahy.

Bitka pri Camerone

Dňa 30. apríla 1863 3. kompánia Cudzineckého regimentu zabezpečovala bezpečný presun zásob po ceste medzi Vera Cruz a Pueblom. Počas pochodu do určenej pozície jednotku prepadla takmer tisícka mexických povstalcov. Kapitán Danjou, aby získal krytie pred nepriateľskou paľbou, presunul svoje mužstvo do opustenej haciendy Camerone, ktorú minuli pred niekoľkými minútami.

Kompánia mala šesťdesiatdva legionárov a troch dôstojníkov, ktorí mali čeliť mnohonásobnej presile Mexičanov. K haciende, kde sa legionári pripravovali na obranu, prišiel posol s ponukou čestnej kapitulácie. Na streche ležal seržant poľského pôvodu, ktorý mu vojensky stručne naznačil, čo si myslí o tomto návrhu. Tak sa spustil jeden útok za druhým, všetky však boli s ťažkými stratami odrazené. Napoludnie začala legionárom dochádzať munícia, nemali jedlo ani vodu. Podvečer bolo nažive už len päť obrancov, na ktorých číhala armáda nepriateľov. V tejto beznádejnej situácii legionári nasadili bodáky a podnikli útok. Keď dvoch z nich pri napredovaní k mexickej pozícii zastrelili, zasiahol mexický plukovník.

Opätovne ponúkol kapituláciu. Legionári súhlasili pod podmienkou, že si smú ponechať svoje zbrane. Plukovník, dojatý ich odvahou, odpovedal slovami: „Mužom ako ste vy, nemôžem nič odmietnuť." Tento deň, ktorý vstúpil do dejín ako Camerone, sa každý rok pripomína vo všetkých táboroch Légie a oslavujú ho s veľkým zápalom a pýchou. V Aubagne, kde sa koná slávnostná prehliadka, nesú na čele pochodujúceho regimentu drevenú ruku kapitána Danjoua. Tento boj, ktorého meno je na každej legionárskej vlajke, ostáva symbolom misie, ktorá sa plní až do úplného konca.

V zákopoch svetových vojen

Roku 1914 sa pluky Francúzskej Légie zúčastnili bitky o Artois, kde utrpeli ťažké straty. Boli zreorganizované a o mesiac neskôr znova ťažko porazené pri Givenchy. Nakoniec utrpeli legionárske pluky také ťažké straty, že ich museli v septembri 1914 rozpustiť a preformovať do novej jednotky. Takto bol vytvorený RMLE (Pochodový pluk cudzineckej légie), ktorého úlohou bolo prevýšiť v boji všetky ostatné jednotky. RMLE sa zúčastnil na mnohých bitkách francúzskych bojísk a stratil tisíce vojakov. Zvlášť sa vyznamenal svojím bojovým umením v zákopoch pri Remeši, kde legionári vyčistili štyri kilometre nepriateľských línií iba puškami, bajonetmi a granátmi. Ďalším úspechom bol Verdun, kde légia uspela v misii o znovuzískanie svojich starých pozícií. Nasledovala obrana parížskeho koridoru a Légia uspela opäť, hoci s veľkým stratami.

Francúzi začali svoju ofenzívu v júli 1918 a RMLE bol opäť v prvej vlne - takmer dva týždne si legionári presekávali cestu cez Hindenburgovu líniu. Počas 2. svetovej vojny, v júni 1940, jedenásty REI (Pechotný cudzinecký pluk) takmer vyhladili pri obrane pozícií vo Verdune. Tí, ktorí prežili, sa stali zajatcami. Väčšine sa ale podarilo ujsť a znovu zasiahli do bojov. Pluk však rozpustili. Trinásta DBIE (Podbrigáda Cudzineckej légie) písala dejiny pri Narviku a Bjerviku v Nórsku, ďalší úspech prezentuje slávne víťazstvo pri Bir-Hakaim v Líbii. Légiu znova zjednotili a pokračovala vo víťazných kampaniach v Tunisku, Taliansku, Provence a Nemecku.

V roku 1940 sa Thajsko, spojenec Japonska, pokúsilo anektovať Kambodžu. Légia túto hrozbu odvrátila, ale zbytočne, pretože politickou dohodou Kambodžu odovzdali pod thajskú správu. V oblasti ostala dislokovaná len jedna jednotka - 5. REI. Ďalšími rokovaniami sa podarilo zabrániť vojne na juhu, hoci nie nadlho. Legionárov, umiestnených v garnizóne Ha Giang, čoskoro zmasakrovali a ostávajúce dva batalióny vyrazili na pochod smrti smerom k čínskej hranici. V roku 1945, ešte predtým, ako sa zvyšky 5. REI dostali do Číny, vojna skončila. Nahradila ju však ďalšia, tentoraz vojna s Ho-či Mi-nom a jeho komunistami, ktorá mala trvať ďalších deväť rokov. V nej boli zastúpené všetky pluky Légie a najslávnejšími bojiskami boli Phu Tong Hoa, Koloniálna cesta 4, a slávne Dien Bien Phu.

Dien Bien Phu

Bol to najdlhší a najtvrdší zápas francúzskych expedičných síl na Ďalekom východe. 1. BEP uskutočnil výsadok v údolí Dien Bien Phu, zabezpečil oblasť a postavil základňu. Nasledovalo 169 dní konfrontácie s Viet Minh, po ktorých prišlo 57 dní pekla. Viet Minh zaujal pozície na svahoch, obkolesujúcich pevnostný systém, a začal ostreľovanie ťažkým delostrelectvom. Zásobovanie a prísun posíl bol možný len zo vzduchu. Pristávacia dráha bola zakrátko pod kontrolou nepriateľskej protileteckej paľby.

Na pomoc prišli nielen príslušníci parajednotiek, ale k obrane tejto pozície sa dobrovoľne hlásili aj muži bez parašutistického výcviku, hoci zoskoky sa často uskutočňovali v noci. Paralelne s obliehaním Dien Bien Phu prebiehala konferencia v Ženeve. Francúzske jednotky mali záujem udržať údolie, kým nepriateľ nepožiada o prímerie. Situácia však bola neudržateľná a 8. mája padla posledná pevnosť.

Dien Bien Phu prestalo existovať. Proti 15-tisíc legionárom a príslušníkom koloniálnych plukov stálo približne 100-tisíc nepriateľov, vyzbrojených ťažkou technikou. Dvetisíc obrancov padlo, 1 500 sa stratilo v akcii, 5 800 bolo ranených. Vyše 11-tisíc vojakov sa dostalo do zajatia, z ktorého sa po štyroch mesiacoch vrátilo živých len 3 290 mužov. Bola to politická katastrofa, ktorá znamenala koniec francúzskeho koloniálneho impéria vo východne Ázii. Druhý deň po páde Dien Bien Phu požiadali francúzski vyjednávači na ženevskej konferencii o prímerie. Pre légiu sa tým vojna v Indočíne skončila.

Boj o francúzske Alžírsko

Ešte skôr, ako sa mohli legionári zotaviť z bojov, ocitli sa v Alžírsku. Tentoraz bola ich nepriateľom Armáda národného oslobodenia. Pluky Légie, ktoré mali zabezpečiť pokoj v krajine, kde žilo množstvo Francúzov, sa aktívne zúčastnili v mnohých operáciách proti rebelom a plnili si povinnosť pri ochrane hraníc. Na základe politických rokovaní medzi prezidentom De Gaullom a predstaviteľmi vzbúrencov však Alžírsko v roku 1961 získalo nezávislosť a Légiu povolali do Francúzska. Légia, ktorá vnímala Alžírsko ako svoj domov a toto rozhodnutie ako zradu, sa vzbúrila. Pokus o prevrat však nevyšiel a 1. REP (Cudzinecký parapluk) rozpustili. Od roku 1962 až po súčasnosť sú oddiely bielych anjelov umiestnené na juhu Francúzska a na Korzike, ale aj v zámorí - v Djibouti, na Madagaskare, Tahiti a Francúzskej Guayane.

Légia si získala renomé pri výkone operácií v mnohých vojnou zmietaných oblastiach. V septembri 1990 vyslali tri pluky Cudzineckej légie do oblasti Perzského zálivu. Zmocnili sa letiska Al Salman, kde sa stretli len s malým odporom. Ich ďalšou úlohou bolo zabrániť ústupu Republikánskej gardy na západ. O tejto vojne sa hovorí ako o bleskovej vojne - skončila po sto hodinách boja na zemi, pričom v nej zahynuli len traja legionári. Pod velením Organizácie spojených národov Légia udržiavala poriadok v Mogadiši a zúčastnila sa aj na konflikte v Bosne, kde zvládla viacero tajných operácií.

Pri týchto akciách vedela Francúzska légia s veľkým efektom využiť materinský jazyk svojich vojakov. V oboch oblastiach boli len ľahké straty. Charakteristika Légie za približne stosedemdesiat rokov jej existencie, sa dá vyjadriť slovami literárneho velikána Antoina de Saint Exupéryho: „Vojak nie je mužom násilia. Nosí zbraň a riskuje svoj život za chyby, ktoré nespôsobil. Neoblomne dodržiava svoje slovo až do konca, i keď vie, že bude zabudnutý."

Majo pre CEA (bez overenia) 27.11.2010 - 20:08

"...vy si myslite, že ste mladí a frajeri. Ale nezabudnite, že so s/off na kompánii som bol kamarát, keď boli ešte legionári..." Neviem toto mi tak prišlo. Tak preto sa radšej pýtam. :)

Hautecorse (bez overenia) 27.11.2010 - 20:59

Zdravim seckich spravnych chlapov na fore/// zdravim Trnavu a okoli a hlavne Maja//// krajana. Tak vidim pokoja nemate furt/// kuva a take dobre forum///. Pocuj CEA citam te kokotiny co tu pises/// tak ty si silne fandis/// ale nemas na to vobec dovod.///Za teba sa hambi celi deuxieme Rep //// a bavi sa mozno s tebou teraz pri pive par takich jak si sam. Sak secci tu vedia ze koli tebe a tvojmu roztrubbovanu si ani poradne repmani nemozu pisat na forach. Ty si jeden udavac a nic vaac//// si kurva v luckej kozi a prave koli takim nase matki nemozu kludne spavat.Sak visvetli preco tak hned kazdeho menujes a seckich cekujes ked si uz exlegos jak tu tvrdis.Si provokater a BONZAAK /// tak to je. Sak tu uz konecne menuj seba a neskrivaj sa za ine mena.//// len druhich menujes a co ty sam teda? A si pozri jak si tu seckich pourazal a ece mas kuraz tu znova prist a pisat///.Ma poradne seres! CEA napisal : so s/off na kompanii som bol kamarat, ked boli este legionary... a to co je za debilinu co si tu napisal?

Majo pre CEA (bez overenia) 27.11.2010 - 21:18

No ja som tomu porozumel ako vyhrážke. Ale ešte si sa nevyjadril. :) Tak ako to naozaj je?

Majo pre CEA (bez overenia) 27.11.2010 - 21:58

No takže takto. keď tu niekto začne vyťahovať že pozná poddôstojníkov bezdôvodne sa to inak ani brať nedá. Preto sa pýtam. A keď že iné vysvetlenie pre to nemáš, tak to tak beriem stále. A preto teba beriem ako veľkého úbožiaka čo nemá kamarátov a tu si to potrebuje vybíjať. Lebo len úbožiak sa dokáže vyhrážať. A vedz, že ty mne nemáš ako ublížiť cez poddôstojníka. Ani cez dôstojníka. /ostatným možno áno, ale ja ti nebudem taký ľahký oriešok, že pritlačíš a pukne/ ;)

David12 (bez overenia) 28.11.2010 - 00:01

a ja som si myslel že toto je diskusia o fr. cudzineckej légii skoro všetci čo tu sú chcú isť do légii ale hovno viete o spolupráci medzi sebou (podaktorý) takým tempom sa tam nedostanete vôbec!! chcem sa niečo dozvedieť od LÉGII ale tu sa asi veľa nedozviem !! môžete sa hambiť !! legionar sa sprava tak abi sa zanho nikto nehambil !!

majo pre David12 (bez overenia) 28.11.2010 - 00:12

Super. Ja sa nehanbím za žiadny zo svojich príspevkov. Súhlasím s tvojimi slovami. Ale za všetkým čo som tu kedy napísal, si stojím a budem si stáť. je to vec názorov.

Majo (bez overenia) 28.11.2010 - 13:15

http://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/rusko-a-okoli/ruske-ozbrojene-sily-se-otevrou-cizincum_187076.html http://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/rusko-a-okoli/proc-rusko-nikdy-nevstoupi-do-nato_186521.html

CEA (bez overenia) 28.11.2010 - 15:36

videl som ze tu bola nuda, tak som nieco napisal a uz su problemy, niekomu tu vzdy vadia nazory niekoho ineho a uz ho odpisuje, 5 rokov v 2 rep, teraz v civile, tak uz mam nejake skusenosti a troska viem o com je rec, ale vidim, ze viac vedia civili a nelegionari a aj mladi legionari co nemaju este ani rok servisu. tak prajem civilom kusok odvahy a aby tam uz isli a legionarom co najviac opexov lebo od nudy iba vypisuju po forach co za mojich cias nebolo mozne!

Sampiero pre David12 (bez overenia) 28.11.2010 - 18:38

a este tu cislicu 3 si si zabudol napisat k nicku kokotko zasraty. To akim pravom tu pises nam legionarom ze sa mame hambit? Prave ty co tu aj s tim kikokotom 1234 a inimi debilmi len provokujes.Zalez matke pod suknu ty hovno smradlave! CEA mam viacej servisu ako ty a o mne vies hovno tak prestan aj ty picovat.

JAA (bez overenia) 29.11.2010 - 00:39

PRE VSETKYCH ,,,CO CHCU VEDIET NEAKE ZAKLADNE VECI O VSTUPE DO FR.LE.,,,TUNA TOTO SI PRECITAJTE,,MYSLIM,,ZE JE TAM VSETKOO DOLEZITEE!! http://www.specnaz.cz/forum/viewtopic.php?t=3704&sid=1da6e66c2e336b43190b49a440b066d8 A VY SA TU NEHADAJTE STALEEE ,,KOMUNIKACIA TAKTO CEZ FORUM JE AJ TAK NEPRIAMA ,TROSKA SKRESLENAA A VSETKO MOZNE!!TAK AJ NIEKTORE VECI TREBA PROSTE PREKUSNUT, BRAT S NADHLADOM A IST DALEJ!! DA SA TUNA CHYTAT ZA SLOVICKAA A KLABOSIT STALO DOOKOLA O TOM ISTOM,,A HLADAT NEAKU INTRIGU ALEBO PODOBNE VECI!! A TAKISTO URAZAT SA TAKTO CEZ FORUM JE ZBABELE,,SAMOZREJME,,KED NA TO NENI BEZPROSTREDNY DOVOD!! POVIEM TO TAKTO,,KED VAS DOKAZE CLOVEK "CEZ FORUM,, VYPROVOKOVAT,,,,JE TO URCITY PREJAV VASEJ SLABOSTI .."PODLA MNA! A TAKISTO PODLA MNA JE ZBYTOCNE SA NERVOVAT NAD NIECIM,S CIM VLASTNE NEMOZEME ANI NIC SPRAVIT,, IBA SVOJIM PREJAVOM UKAZAT SVOJU PRAVU TVAR,,CO SU UZ SAMOSTATNE PRIPADY AKO TUNA VYDITE!! NIKDY NEVIEM S KYM SA TUNA VLASTNE ZHOVARAME,,TEDA AZ NA PAR VYNIMIEK,,KTORE NEPOTREBUJU KOMENTAR! INAK ZDRAVIM STARU PARTU A LEGIONAROU!! SALUT!

matus (bez overenia) 29.11.2010 - 15:08

avko som si kúpil knižku že Francúzka Légia 2005 špálek :D celkom fajná kniha len si myslím že už to tak nefunguje a chcem sa spítať jeden moj známy išiel do strasburgu a vraj tie testi robil hne´d tam neviem no či je to pravda a vraj jedným s testou bol beh na 30 km vraj za 1 hodinu no ja neviem ale velmi mu neverím a preto by som chcel počuť názov odbornikov ináč kto sa pripravuje na maraton do košic?

Majo pre matus (bez overenia) 29.11.2010 - 16:20

Aj by som ti niečo povedal ale potom by som tu bol fakt asi za najväčšieho debila už. No otázku ti dám. Ten tvoj príspevok je provokačný? By som chcel vidieť niekoho kto by dal 30km/h.

matus (bez overenia) 29.11.2010 - 17:02

no ved ja viem nesnažím sa o provokáciu ale ma zaujíma reakcia :D:D:D aj druhých bo ja som kusok váhal no pototm aj mne doplo že je to sprostosť najlepšie je isť a vyskúšat sám si myslím

CEA (bez overenia) 29.11.2010 - 17:36

absurdna blbost tych 30 km s tym sa v legii vobec nestretnete iba ak na preselekciu do gcp. za hodinu musite zabehnut len 8 km (ale to ste uz legionar) s plnou polnou, prilbou a famasom.ale ak to zrobite za viac ako 45 minut tak sa mate po p... za to sa uz ramasuje.

Lubo pre JAA (bez overenia) 29.11.2010 - 19:10

Vdaka za odkaz. Zaujimave citanie. Bez obalu prikraslovania len fakty. To podstatne co fakt treba vediet. Le Boudin som si uz stiahol aj s textom nech sa naucim. Kodex viem uz spolovice. Esteze som mal francuzstinu na strednej. Najviac ma aj tak zarazilo v prispevku toho chlapa ked pisal o cigaretach a fajceni. Podla mna to tam uz trosku prehanaju. Este raz dik.

CEA (bez overenia) 29.11.2010 - 19:58

boudin sa neuc vo vacsine regimentov sa nespieva vobec ja som sa ho nikdy nenaucil a ani nespieval, spievaju sa len 4 vety z tej piesne, nauc sa kodex potom budes mat klud ako mlady , piesne pridu potom a to bude zalezat do akej kompanie sa dostanes,uc sa radsej zakladne frazy vo francuzstine, nauc sa zehlit naboxovat kanady a ulozit veci, tiez trocha narabat s kompasom, odporucam sa trocha otuzovat ak pojdes v zime.neber si obciansky ale len pas!obciansky si potom mozes nechat poslat rodicmi po skonceni zakladneho vycviku, vyuzijes to na dovolenku. ked uz pojdes do legie zober si dobre tenisky lebo tie co ti daju v legii nie su dobre na behanie pocas vstupnych testov nie moc kriklave ani moc biele

leg (bez overenia) 29.11.2010 - 23:15

zdravim vas je dobre si nezobrat do legia občiansky vodičsky a podobne ak sa to tu tak spomina alebo mam si zobrat všetky papiere dakujem vopred za odpoved a prečo dovod

Majo pre leg (bez overenia) 29.11.2010 - 23:23

CEA ti to v predchádzajúcom príspevku dosť dobre vysvetlil. A dal aj dobrý dôvod.

matus (bez overenia) 30.11.2010 - 06:44

napíšm Vám čo mi napísal ten kamarát podla mna je to len dáky výmysel no neviem ale čo čítam články aj tu knihu myslím si že fcl je dobré riešenie.no citujem toto písal ten moj kamoš neviem je to trochu na zasmiatie :D "dneska som akurat prisiel nad ranom, viesco poviem ti na kokot .. strasne, o hovne predtym ako vraveli ze tam je super tak teraz je to vsetko na hovno - po prve dostane sa tam malokto, mna zobrali do Liptovskeho Mikulasa do armady a proste som si myslel ze ked ma zobrali semok ze ma vezmu aj tam ... ale je to tam vsetko strasne tazke po prve tie dva tyzdne mi dali zabrat a uz to vobec neni take super ake to byvalo, teraz je to vsetko cisto len o buzeracii hej proste mne nevadili rozkazy a takto ale proste ti chlapi si na tebe vyvrsovali zlost, zetam musia byt s tebou a proste bolo to vsetko napicu tyrania .. NEVIEM AK CHCES TAK TY VYSKUSAJ, ale ja by som tam uz nikdy nesiel .. vyskusal som a myslel som si ze to bude ine, isiel som do strasburgu a tam bol aj ten vycvik v strasburgu prve 3 dni to bolo v pohode, cislo len papierovacky a takto a na 4 den to uz zacala ta zobudili o 3 rano a takto od 3 rana do 8 vecera ... ale to by mi ani tak nevadilo ale tak strasna buzeracia - to neboli rozkazy to bolo daco sproste, a stale ti vraveli ze uz z tadeto nikdy neodides nikdy neuvidis rodinu a takto ta deptali ... ze ked odides, tak ta zabiju a takto ti stale vraveli no proste ja som ta siel s kamaratom, cize cestu som si ani tak nevsimal prisiel som do strasburgu ma zapisali, cakal som jeden dalsie dva dni boli papierovacky ako sa volam a takto vsetko mi zobrali aby som nemohol odist, pretoze kebyze si splnil vsetko a teraz si rozmyslis no chcem odist uz nemozes musel by si tam ostat ... a proste potom po troch dnoch boli pohybove zrucnosti to sa celkom este dalo - beh kliky cez hrazdu ruckovanie proste asi nieco tak 3 krat tazsie ako tuna na SK v armade, potom jeden den sme mali volno, oni vyhodnotovali testy, tych uplnych hlupakov poslali domov a ostatni sme tam ostali, a potom to zacalo zobudili nas rano o 3 pod dna sme boli bez vody bez jedla museli sme len makat nemakal si dostal si nejaky trest, bol si posledny vyhodili ta domov ... takto to slo asi tych 5 dni a potom bol beh na 35 km s dvomi 5 minutovymi prestavkami a tam som proste vypadol ... a presli zo 124 uchadzacov 6 ti .. takze asi tak .. nasadol som a vratil som sa domov no a este ja som ta prisiel s tym kamaratom ... a hned ma od neho oddelili, oni proste videli ze sme spolu tak nas hned rozdelili, aby som tam proste nikoho nemal ziadnu podporu ani nic cize aj ked tam s dakym pojdes, mas to za jedno ci sam alebo s dakym, tak isto mi hned prehladali vsetky veci, ziadne fotky si tam ani nenos, pretoze mi vsetky roztrhali, tak isto vsetky papiere ti zobrali a vratili ti ich az ked si odchadzal, o mobile ani nehovorim, ten si tam radsej ani nenos, pretoze ten mi ani nevratili .. nic kluce zobrali vsetko .. nehali ti akurat tak co si mal na sebe, par veci .. no proste mna by zobrali ja som vsetko splnil okrem toho posledneho behu - bolo to dost narocne bezali sme s ruksakom ... este pred tymto zaverecnym sme mali beh ale to sme mali 5 kilometrovy bez prestavky ale behali sme bosi ... to nebolo az take zle, len si mal strasne dojebane nohy .. a tento posledny bol tazky, na nom aj kazdy povypadaval ... ostali len 6 a to dvaja boli zo SAS aspon tak som sa dozvedel, neviem .. museli sme to odbehnut za 1.10 minut cize ked neratam tie 2 prestavky tak za hodinu ... neviem co by si chcel este vediet, sa opytaj no neviem to mi písal ale neverím tomu tak aspon kúsok na pobavenie na niektorích vetách :D:D:D:D:D

Lubo pre CEA (bez overenia) 30.11.2010 - 08:02

Dik za rady. Otuzovat som zacal uz minuly rok. Kanady boxujem od 15 rokov:D a do kominceka ma naucila mama skladat. Ako vravim niektora buzeracia otca a mamy nevysla nazmar.

Lubo (bez overenia) 30.11.2010 - 08:04

Konkretnu piesen co sa mi najviac osobne paci ma 2REP La legion marche aj ked povodna melodia je z jednej nemeckej piesne.

Lubo (bez overenia) 30.11.2010 - 08:19

Podla toho co pises mam pocit ze tvoj kamarat nechcel byt legionarom dusou i telom. Ak nieco chces velmi oddas sa tomu a zijes len pre to a vtedy sa da vraviet ze je sanca na uspech.

matúš (bez overenia) 30.11.2010 - 09:44

ja si tiež myslim ja neviem ja idem to skúsit len musim si dat zuby spravit bo neviem vravia ze to neni problem ale ze zase o neviem zas nechchem tam ist velmi zbitocne mam aj osobne dovody ale tak nechchcel by som aby ma hned otocili pri brane :D:D:D co ja viem to ani nenni moj kamarat len mi napisal ci nejdem snim ja ked pojdem chchem ist sam aby som mohol aj kusok premyslat heh :D:D:D:D no ja len hcchem vedet nazor no a presne suhlasím s stebou teda ak ti mozem tikat

CEA (bez overenia) 30.11.2010 - 16:41

v strasbourgu im date pas hned na brane to je pravda ale ostatne veci su bludy.proste tam pridete oni vas prezlecu do modrych teplakov a pozriete si film o legii potom sa oholite( preto si vezmite svoje veci na holenie)budete vstavat normalne o siestej rano ranajky a potom nejake rajony cely den, budete zametat, zbierat listy, umyvat chodby, hajzle a tiez okna.ak nebudete nic robit tak budete cakat na izbe (nikto si nesmie lahnut na postel az do vecera. budete tam absolvovat zdravotnu prehliadku prvu, hned vam zrengenuju pluca a riadne vas prezru, kontrakt sa podpisuje hned tam ani nicomu nerozumiete ale podpisujete uz pod falosnym menom ktore vam tam daju.mozte tam pobudnut od 2 do 5 dni,zalezi od toho kolko ludi sa nazbiera, ak ich je uz dostatok tak vas potom vezme nejaky caporalchef nocnym vlakom do aubagne pri marseille.nechodte do strsbourgu v piatok ani cez vykend zbytocne si to tam len predlzite.normalne su rotacie do aubagne v utorok a v piatok.od porucam prist v pondelok alebo utorok.nie moc skoro rano ani neskoro vecer proste vam neotvoria maju to v p... kolko legionarov spalo v parku 2 dni cez sviatky a cakalo na pracovny den aby mohli v stupit do legie. tiez v tom strasbourgu nemusite podpisat ak ste sa tak rozhodli a proste vam vratia pas a pojdete domov. inak az v aubagni sa robia riedne testy, dalsie zdravotne, psychotesty a kondicne no a najhorsie je gestapo. s tymi zubami to az taky problem nie je zrobia vam ich v castelnaudary ako aj mne.jeden legionar tam chodil cely tyzden spravili mu tam hadam aj 8 zubov.chodia tam aj chalani z tretieho sveta ktory v zivote lekara nevideli.zuby sa daju vzdy napravit ale ak mate nejake problemi s klbami alebo srdcom tak to sa uz opravit neda to pojdete domov.mna zobrali s jednym slovakom a uz sme mali odist do castelnaudary ked prisli vysledky testov a on musel ist do civilu pre nejaky nalez na plucach.dalo sa to liecit ale oni to nechceli robit povedali mu ze sa ma vratit domov sa riadne vyliecit a potom sa moze prihlasit z nova, nemal takzvanu definitivnu odpoved ze nie. no a stymi testami tak su tvrdsie na slovensku ako v legii!!! moj dobry kamarat po skonceni legie chcel vstupit do slovenskej armady, tak mu to vyhovovalo ma zenu a decko, no ale mu povedali, ze je tazky ze musi schudnut!tiez je to limitovane inak tym vekom do legie mozte ist aj ako 40 rocny do slovenskej mozte vstupit max do 30 sa mi zda. no a papiere si zoberte len pas!!! ak si aj vezmete ostatne papiere tak vam ich vezmu a vratia az po dlhej dobe, tak napriklad im date vodicky a potom po roku pojdete na dovolenku a nebudete moct soferovat lebo ten vodicky bude mat legia.a tak isto to bude aj s obcianskym, jedina vyhoda toho ze si vezmete vodicky ze vam daju rovno francuzsky vojensky vodicsky bez absolvovania autoskoly v castelnaudary, proste maju dokaz ze ste uz vodic. vsetky ostatne papiere su vam na hovno priklad jeden legionar anglican bol instruktorom potapania dal im papiere isiel do repu a chcel ist na 3 cie k potapacom, lenze ich to nezaujimalo, vsetci co pridu po castelnaudary idu na jednu kompaniu dopredu urcenu a tak chlapec skoncil na 2 cie pri horolezcoch.no a potom po dvoch tyzdnoch prisiel nejaky juhoamerican co nevedel ani plavat a sup ho rovno ku potapacom.v legii ide o nahodu a stastie.ja som chcel ist na 2 cie lebo rad lyzujem a robim turistiku a skoncil som na cea.

leg pre CEA (bez overenia) 1.12.2010 - 18:51

nemam pas zoberem si len vodičak možno im bude stačit len vodičsky ved tam je aj fotka aj všetko

patricius (bez overenia) 1.12.2010 - 18:57

dobry večer prajem chcel som sa opytat že ked mi všetky papiere zoberu a daju mi nove meno tak mi daju aj legionarsky vodičak aj občiansky a možem vycestovat na legionarske papiere napr na dovolenku dakujem pekne za odpoved dovidenia

CEA (bez overenia) 1.12.2010 - 20:49

ak nemate pas tak na branu do legie ani neklopte oni vas proste nevezmu!!!! vodicske ani obcianske preukazy oni neuznavaju chcu vzdy pas!!! vodicsky im moze sluzit ako dodatok k dokladom a k tomu, ze budu vediet, ze uz ste vodic tak potom vam daju auto a vy im ukazete ci viete jezdit ak hej tak mate rovno francuzsky vojensky vodicsky bez absolvovania autoskoly v castelnaudery. na vojensky vodicsky sa soferovat v civile neda je to zeleny papier na ktorom je napisane, ze mozete viest len vojenske vozidlo.viem to lebo sme skusali pozicat auto v pozicovni vo francuzsku na vojensky vodicsky a to sa nedalo!inak tu vo francuzsku vam staci vojensky preukaz ako doklad.

Lubo (bez overenia) 1.12.2010 - 21:46

 Musim si pas vybavit. Nemam. V zahranici som bol len raz aj to som bol maly cize stacil mamin pas.

Jardo pre All (bez overenia) 2.12.2010 - 00:35

Kurva pani to vam treba vsetko opakovat??? alebo vsetci patrite do skupiny "JD" ??? Pici kurva tam to ste vsetci prijebany ci co???

patricius (bez overenia) 2.12.2010 - 19:49

a vlastne keby som bol v legii tak na ake papiere mam cestovat na dovolenku napr na slovensko pod mojim vlastnym menom alebo legionarskym ???

Lubo (bez overenia) 2.12.2010 - 20:41

Odkedy v legii dostanes novu identitu cestujes ako legionar. No doma medzi rodinou bud kludne sam sebou.

CEA (bez overenia) 2.12.2010 - 21:29

ked budete uz v legii, tak domov to nie je az take lahke prist na dovolenku oficialnou cestou,na legionarske papiere mozte dovolenkovat len vo francuzsku, tak preto hovorim, ze si odlozte doma obciansky a ked uz budete vo svojom regimente, tak vam ho niekto posle zo slovenska a vy si ho pekne niekde schovate.potom pride dovolenka a vy si napisete hocijaky hotel vo francuzsku, kde akoze budete dovolenkovat, lenze vy pouzijete svoj skryty obciansky na ktory sa dostane v poho domov ci uz lietadlom alebo autobusom. lenze sa vam moze stat, ze vam cez dovolenku zavolaju len tak pre kontrolu co robite a kde ste?ak neodpoviete tak basa niekolko dni, ale za tu dovolenku doma to stoji zato. preto existuje oficialna cesta v legii, ked uz ste starsi legionar a sluzite uz pod pravym menom.to potom pojdete za kapitanom a poziadate o dovolenku na slovensku a on vam ju bud da alebo nie. inak legionary co dali vsetky papiere legii a budu chiect ist na slovensko, si musia zajst na slovensku ambasadu do pariza a nahlasit stratu dokladov( oni by vam povedali kolkim kratkovlasym slovakom uz takto vystavili doklady :) ) oni vam tam vystavia docasne doklady na cestu, len prosim vas neuvedte tam, ze vam papiere ukradli, lebo budu od vas vyzadovat doklad od policie, kde uvediete ako ku kradezi doslo a je to zbytocne zdlhave.povedzte len ze ste ich stratili.

leg pre CEA (bez overenia) 2.12.2010 - 22:36

dakujeme moc za odpovede moc si to važime že nam daš taketo rady ktore moc pomožu ja si tam zoberem pas a vodičak

patricius (bez overenia) 3.12.2010 - 00:37

a aky je najlepši učet si založit či to je jedno poštova banka alebo slovenskas poritelna???

matus (bez overenia) 3.12.2010 - 07:28

no podla mna ked ta este nevzali tak je to dost hlupe sa pitat na to aky ucet si mam zalozit alebo ako je to s dovolenkou :D:D ale to len tak na margo

Majo (bez overenia) 3.12.2010 - 11:24

et dostaneš tam vo Francúzsku v La Poste. To aký si ty spravíš okrem toho je tvoja vec.

patricius pre matus (bez overenia) 3.12.2010 - 12:38

ale mna tam zoberu a ked ma nezoberu tak aj tak neodidem budem ich tam otravovat aj rok .....

matus (bez overenia) 3.12.2010 - 13:50

no to je pekne povedane aj ja by so mmal tak robyt :D bo ja sa tam chchem strasne dostat ja neviem no ako no velmi o to muvazujem len to sa neda asi otravovat si myslim :D:D

patricius (bez overenia) 3.12.2010 - 15:37

ked ma vyhodia tak im tam budem pred branu zametat aj 2 mesace až dokedy ma bud z famasom neodpalia alebo ma zoberu

Lubo (bez overenia) 3.12.2010 - 15:40

Vasa tuzba je krasna a naivna zaroven. Ak mas na to a budes robit co sa ti povie bez reptania neboj sa sanca tam je ale ked si pako musis pocitat s tym ze tam asi dlho nebudes. Nechcem Vam brat tuzby a sny ale musite trosku aj realne pozerat na svet a triezvo.

Pridať nový komentár