Francúzska légia

mir 14.8.2007 - 21:26

História Francúzskej légie

francuzska legia

Máloktorý bojový zbor na svete je ovenčený takým množstvom mýtov a legiend ako Francúzska cudzinecká légia. Jej členmi sú dobrovoľníci, ktorí za sebou nechali svoje sociálne aj rodinné zázemie, pričom svoje úlohy plnia s odhodlaním, nad ktorým svet žasne.

Cudzinecká légia bola založená 9. marca 1831 rozkazom Ľudovíta Filipa, kráľa Francúzska. Bol to čas politických nepokojov a tento oddiel plnil úlohu ochrancu kráľovskej moci. Väčšinu dôstojníckeho zboru tvorili veteráni Napoleonovej Grand Armee a mužstvo predstavovalo národnostne pestrú zmes, v ktorej bola zastúpená celá Európa.

V Légii sa objavili aj francúzski regrúti, ktorí sa snažili uniknúť pozornosti miestnej polície. Boli to dobrovoľníci vo veku medzi 18. a 40. rokom, s pravým alebo prijatým menom. Kráľ správne predpokladal, že platení žoldnieri nebudú pri plnení rozkazov rozmýšľať o ich príčinách alebo politickej korektnosti. Légia bola po potlačení nepokojov v Paríži okamžite zapojená do bojov o Alžírsko.

V roku 1835 však tento bojový zbor prešiel pod španielsku kontrolu. Následne sa na rovnakom princípe vytvorila druhá Légia, ktorá získala a udržala pre francúzskeho kráľa Alžírsko, ktoré sa stalo na dlhý čas jej domovom. Vo svojej africkej misii plnili legionári dôležitú úlohu - udržiavali poriadok, potláčali povstania domorodých nomádskych kmeňov a kolonizovali Severnú Afriku. Budovali cestné komunikácie na rýchle presuny, púštne pevnosti a časom tu vzniklo aj mesto Légie - Siddi bel Abbés.

Česť a odvaha

Francúzska cudzinecká légia zdedila tradície žoldnierskych vojsk, ktoré využívali francúzski králi už v stredoveku - škótskej gardy Karola VII. alebo neskôr Napoleonových poľských kopijníkov. Farbami tejto elitnej časti vojska sú zelená a červená, ktoré používali Švajčiarske gardy slúžiace trónu bielej ľalie. Znakom a symbolom zároveň je granát, z ktorého vychádza sedem plameňov, pričom dva z nich sú ohnuté smerom nadol.

Vzťahy medzi tými, ktorí rozkazy vydávajú a tými, ktorí ich plnia, sú vybudované na veľmi vyvinutom „esprit de corps", založenom na niekoľkých jednoduchých princípoch: disciplína a česť, radosť z dobre vykonanej práce a oddanosť svojej minulosti. Heslom Légie je "Honeur et Valour" - Česť a odvaha. Po vstupe do Légie nastáva veľmi tvrdá selekcia. Mnohí kandidáti nevyhovejú buď zo zdravotných alebo morálnych dôvodov.

Legionár je zriedka anjel, ale nikdy nie zločinec. Každý nový člen je dobrovoľník, ktorý chce uniknúť svojej minulosti, osobnej alebo rodinnej kríze, vo svojom sociálnom alebo politickom živote. Príkladom posledného fenoménu je masívny príliv dobrovoľníkov z Alsaska po roku 1871, zo Španielska roku 1939 a z Východnej Európy po roku 1945. Pre ostatných, ktorí sa nechcú zmieriť s limitmi strednej vrstvy, Légia znamená možnosť dobrodružného života. Všetkých jej členov spája súdržnosť, spečatená disciplínou a rešpektom k tradíciám.

Francúzska légia v krymskom konflikte

Časom sa stala Légia bojovou silou, ktorá obhajovala záujmy Francúzska aj v tých najodľahlejších končinách. Bola zapojená do Krymskej vojny 1853 - 1856, kde zohrala hlavnú úlohu pri dobývaní Sevastopoľu. Zámerom Francúzov v tomto konflikte bolo pomôcť svojmu spojencovi, tureckému sultánovi, pri získaní prístupu k prieplavu medzi Čiernym a Stredozemným morom. Po počiatočných rýchlych víťazstvách sa 1. a 2. cudzinecký pluk pokúsil o dobytie opevneného prístavu Sevastopoľ, čo vyústilo do blokády, ktorá trvala rok. Légia kvôli chorobám a zlému počasiu už nemohla dlhšie čakať a padlo rozhodnutie podniknúť frontálny útok.

Prvý pokus sa nevydaril a jednotky sa museli stiahnuť s ťažkými stratami. Pokúsili sa o to znova, s rovnakým výsledkom. Napriek tomu sa nevzdali a skúsili to po tretí raz. Sevastopoľ padol 8. septembra 1855. Ďalšími bojiskami legionárov sa stali Taliansko (1859) a Mexiko (1863 - 1867). Práve tu sa 30. apríla 1863 odohrala jedna z najslávnejších bitiek, ktorá vstúpila do dejín ako synonymum cti a odvahy.

Bitka pri Camerone

Dňa 30. apríla 1863 3. kompánia Cudzineckého regimentu zabezpečovala bezpečný presun zásob po ceste medzi Vera Cruz a Pueblom. Počas pochodu do určenej pozície jednotku prepadla takmer tisícka mexických povstalcov. Kapitán Danjou, aby získal krytie pred nepriateľskou paľbou, presunul svoje mužstvo do opustenej haciendy Camerone, ktorú minuli pred niekoľkými minútami.

Kompánia mala šesťdesiatdva legionárov a troch dôstojníkov, ktorí mali čeliť mnohonásobnej presile Mexičanov. K haciende, kde sa legionári pripravovali na obranu, prišiel posol s ponukou čestnej kapitulácie. Na streche ležal seržant poľského pôvodu, ktorý mu vojensky stručne naznačil, čo si myslí o tomto návrhu. Tak sa spustil jeden útok za druhým, všetky však boli s ťažkými stratami odrazené. Napoludnie začala legionárom dochádzať munícia, nemali jedlo ani vodu. Podvečer bolo nažive už len päť obrancov, na ktorých číhala armáda nepriateľov. V tejto beznádejnej situácii legionári nasadili bodáky a podnikli útok. Keď dvoch z nich pri napredovaní k mexickej pozícii zastrelili, zasiahol mexický plukovník.

Opätovne ponúkol kapituláciu. Legionári súhlasili pod podmienkou, že si smú ponechať svoje zbrane. Plukovník, dojatý ich odvahou, odpovedal slovami: „Mužom ako ste vy, nemôžem nič odmietnuť." Tento deň, ktorý vstúpil do dejín ako Camerone, sa každý rok pripomína vo všetkých táboroch Légie a oslavujú ho s veľkým zápalom a pýchou. V Aubagne, kde sa koná slávnostná prehliadka, nesú na čele pochodujúceho regimentu drevenú ruku kapitána Danjoua. Tento boj, ktorého meno je na každej legionárskej vlajke, ostáva symbolom misie, ktorá sa plní až do úplného konca.

V zákopoch svetových vojen

Roku 1914 sa pluky Francúzskej Légie zúčastnili bitky o Artois, kde utrpeli ťažké straty. Boli zreorganizované a o mesiac neskôr znova ťažko porazené pri Givenchy. Nakoniec utrpeli legionárske pluky také ťažké straty, že ich museli v septembri 1914 rozpustiť a preformovať do novej jednotky. Takto bol vytvorený RMLE (Pochodový pluk cudzineckej légie), ktorého úlohou bolo prevýšiť v boji všetky ostatné jednotky. RMLE sa zúčastnil na mnohých bitkách francúzskych bojísk a stratil tisíce vojakov. Zvlášť sa vyznamenal svojím bojovým umením v zákopoch pri Remeši, kde legionári vyčistili štyri kilometre nepriateľských línií iba puškami, bajonetmi a granátmi. Ďalším úspechom bol Verdun, kde légia uspela v misii o znovuzískanie svojich starých pozícií. Nasledovala obrana parížskeho koridoru a Légia uspela opäť, hoci s veľkým stratami.

Francúzi začali svoju ofenzívu v júli 1918 a RMLE bol opäť v prvej vlne - takmer dva týždne si legionári presekávali cestu cez Hindenburgovu líniu. Počas 2. svetovej vojny, v júni 1940, jedenásty REI (Pechotný cudzinecký pluk) takmer vyhladili pri obrane pozícií vo Verdune. Tí, ktorí prežili, sa stali zajatcami. Väčšine sa ale podarilo ujsť a znovu zasiahli do bojov. Pluk však rozpustili. Trinásta DBIE (Podbrigáda Cudzineckej légie) písala dejiny pri Narviku a Bjerviku v Nórsku, ďalší úspech prezentuje slávne víťazstvo pri Bir-Hakaim v Líbii. Légiu znova zjednotili a pokračovala vo víťazných kampaniach v Tunisku, Taliansku, Provence a Nemecku.

V roku 1940 sa Thajsko, spojenec Japonska, pokúsilo anektovať Kambodžu. Légia túto hrozbu odvrátila, ale zbytočne, pretože politickou dohodou Kambodžu odovzdali pod thajskú správu. V oblasti ostala dislokovaná len jedna jednotka - 5. REI. Ďalšími rokovaniami sa podarilo zabrániť vojne na juhu, hoci nie nadlho. Legionárov, umiestnených v garnizóne Ha Giang, čoskoro zmasakrovali a ostávajúce dva batalióny vyrazili na pochod smrti smerom k čínskej hranici. V roku 1945, ešte predtým, ako sa zvyšky 5. REI dostali do Číny, vojna skončila. Nahradila ju však ďalšia, tentoraz vojna s Ho-či Mi-nom a jeho komunistami, ktorá mala trvať ďalších deväť rokov. V nej boli zastúpené všetky pluky Légie a najslávnejšími bojiskami boli Phu Tong Hoa, Koloniálna cesta 4, a slávne Dien Bien Phu.

Dien Bien Phu

Bol to najdlhší a najtvrdší zápas francúzskych expedičných síl na Ďalekom východe. 1. BEP uskutočnil výsadok v údolí Dien Bien Phu, zabezpečil oblasť a postavil základňu. Nasledovalo 169 dní konfrontácie s Viet Minh, po ktorých prišlo 57 dní pekla. Viet Minh zaujal pozície na svahoch, obkolesujúcich pevnostný systém, a začal ostreľovanie ťažkým delostrelectvom. Zásobovanie a prísun posíl bol možný len zo vzduchu. Pristávacia dráha bola zakrátko pod kontrolou nepriateľskej protileteckej paľby.

Na pomoc prišli nielen príslušníci parajednotiek, ale k obrane tejto pozície sa dobrovoľne hlásili aj muži bez parašutistického výcviku, hoci zoskoky sa často uskutočňovali v noci. Paralelne s obliehaním Dien Bien Phu prebiehala konferencia v Ženeve. Francúzske jednotky mali záujem udržať údolie, kým nepriateľ nepožiada o prímerie. Situácia však bola neudržateľná a 8. mája padla posledná pevnosť.

Dien Bien Phu prestalo existovať. Proti 15-tisíc legionárom a príslušníkom koloniálnych plukov stálo približne 100-tisíc nepriateľov, vyzbrojených ťažkou technikou. Dvetisíc obrancov padlo, 1 500 sa stratilo v akcii, 5 800 bolo ranených. Vyše 11-tisíc vojakov sa dostalo do zajatia, z ktorého sa po štyroch mesiacoch vrátilo živých len 3 290 mužov. Bola to politická katastrofa, ktorá znamenala koniec francúzskeho koloniálneho impéria vo východne Ázii. Druhý deň po páde Dien Bien Phu požiadali francúzski vyjednávači na ženevskej konferencii o prímerie. Pre légiu sa tým vojna v Indočíne skončila.

Boj o francúzske Alžírsko

Ešte skôr, ako sa mohli legionári zotaviť z bojov, ocitli sa v Alžírsku. Tentoraz bola ich nepriateľom Armáda národného oslobodenia. Pluky Légie, ktoré mali zabezpečiť pokoj v krajine, kde žilo množstvo Francúzov, sa aktívne zúčastnili v mnohých operáciách proti rebelom a plnili si povinnosť pri ochrane hraníc. Na základe politických rokovaní medzi prezidentom De Gaullom a predstaviteľmi vzbúrencov však Alžírsko v roku 1961 získalo nezávislosť a Légiu povolali do Francúzska. Légia, ktorá vnímala Alžírsko ako svoj domov a toto rozhodnutie ako zradu, sa vzbúrila. Pokus o prevrat však nevyšiel a 1. REP (Cudzinecký parapluk) rozpustili. Od roku 1962 až po súčasnosť sú oddiely bielych anjelov umiestnené na juhu Francúzska a na Korzike, ale aj v zámorí - v Djibouti, na Madagaskare, Tahiti a Francúzskej Guayane.

Légia si získala renomé pri výkone operácií v mnohých vojnou zmietaných oblastiach. V septembri 1990 vyslali tri pluky Cudzineckej légie do oblasti Perzského zálivu. Zmocnili sa letiska Al Salman, kde sa stretli len s malým odporom. Ich ďalšou úlohou bolo zabrániť ústupu Republikánskej gardy na západ. O tejto vojne sa hovorí ako o bleskovej vojne - skončila po sto hodinách boja na zemi, pričom v nej zahynuli len traja legionári. Pod velením Organizácie spojených národov Légia udržiavala poriadok v Mogadiši a zúčastnila sa aj na konflikte v Bosne, kde zvládla viacero tajných operácií.

Pri týchto akciách vedela Francúzska légia s veľkým efektom využiť materinský jazyk svojich vojakov. V oboch oblastiach boli len ľahké straty. Charakteristika Légie za približne stosedemdesiat rokov jej existencie, sa dá vyjadriť slovami literárneho velikána Antoina de Saint Exupéryho: „Vojak nie je mužom násilia. Nosí zbraň a riskuje svoj život za chyby, ktoré nespôsobil. Neoblomne dodržiava svoje slovo až do konca, i keď vie, že bude zabudnutý."

Tv (bez overenia) 4.12.2010 - 15:32

kedy sa daju prvy raz poslat peniaze na slovensko rodine. A prve platy cinia kolko. Vopred dakujem za radu.

tmax (bez overenia) 5.12.2010 - 15:05

[b]matus napísal:[/b] [quote]...a potom bol beh na 35 km s dvomi 5 minutovymi prestavkami...museli sme to odbehnut za 1.10 minut cize ked neratam tie 2 prestavky tak za hodinu...[/quote] Radšej keby si tu nepísal bludy, lebo niekoho uvedieš do omylu. Buď si sa sekol v čase/vzdialenosti alebo si nikdy nebežal. 35km za 1h nedáš ani na bicykli, pokiaľ sa nejedná o rovinu! Čítam to tu, možno sa k tejto info dostanem, no tiež ma zaujíma, či nie je problém s posielaním peňazí do SR. Alebo založiť účet tam a dať údaje k dispozícii... Ešte jedna vec: keď nemáš čo stratiť, makáš na sebe, vieš si povedať "ja to zvládnem", máš šancu sa do légie dostať? Nie som totiž na 100% presvedčený a prísť tam, neprejsť prijímačom, to by bol koniec... Vďaka.

CEA (bez overenia) 5.12.2010 - 19:11

peniaze nie je vobec problem poslat domov, ale az po 4 mesiacoch zakladneho vycviku, lebo dovtedy nato nebudete mat cas, takto poslete aspon viacej ;) no a poslat sa to da, bud postou co je zdlhave ale najlacnejsie, potom priamo na ucet na slovensku na to treba niekolko kodov (iban, swift) a este cez western union co je najdrahsie ale najrychlejsie ( niekolko hodin) do legie sa trepat 20.12 by som neodporucal, zbytocne si to tam predlzite vo vyberovom procese, a oni cez sviatky nerobia ziadne testy!!! takze tam budete len upratovat a cakat na testy a ak nahodov nejaky test nespravite tesne pred vianocami tak vas poslu domov a cez sviatky cestovat na slovensko,no prajem vela stastia. na vianoce este ostante doma a potom uz chodte, vyberove testy budu fungovat normalne a do troch tyzdnov budete uz vediet ci vas vezmu alebo nie!!!

Lubo (bez overenia) 5.12.2010 - 21:14

Je to len moj pocit alebo nejak od konca novembra nejak vela Slovakov ide do legie aspon co tak forum sledujem. Ci?

Lubo (bez overenia) 5.12.2010 - 22:12

[b]pepe napísal:[/b] [quote]to je len zdanie......co by sme tam porabali :P[/quote] Hlavne robte Slovakom co najlepsie meno.

patricius (bez overenia) 6.12.2010 - 13:59

ved spravim si tu učet napr poštovej banke necham si kartu doma opišem si všetky čisla potrebne a ked budem vo francuzsku tak budem posielat na poštovu banku na učet na slovensko hadam sa to bude dat :ohmy:

turek18 (bez overenia) 6.12.2010 - 16:16

nechcem sa tu pliect ale ked vies citat a si trosku rozumny tak si pochopil to co si dostal ako odpoved a nevypituj sa dokola ako madar to iste

leg pre patricius (bez overenia) 6.12.2010 - 20:27

si asi nejaky mental retardovany radšej behaj každy den a cviči a nie ty mysliš na učet a podobne ....

leg pre CEA (bez overenia) 6.12.2010 - 20:29

ahoj CEA chcel som sa ta opytat že keby si možeš vybrat medz 2reg a 2rei kde by si radšej išiel diky

CEA (bez overenia) 6.12.2010 - 20:39

chlapi kurva ak idete do legie len koli prachom tak tam ani nelezte!!! a len pre boha nehovorte takto na vstupnych testoch pocas gestapa, ze vam ide len o prachy a chcete vediet ci sa daju rychlo domov poslat prachy a akym sposobom.to vas okamzite poslu domov. a ta legia za tie prachy nestoji, polozte si otazku kolko chcete zarobit a co ste schopny, za nie moc velke prachy spravit a hlavne vytrpiet? kolko si myslite ze tam zarobite? na kontinente v regimentoch zarobite okolo 1100 eur v cistom, na korzike je to okolo 1700 eur ale to uz treba gule byt vysadkarom , potom este ostava 3 rei kde mate okolo 2000 eur a vyhrava to djibouty okolo 3000 eur. v legii nie je sranda a budete sa musiet aj troska odstresovat to znamena nejake vychadzky a do toho nejaky ten chlast to nieco stoji a pre fajciarov tak tu mate cigarety za 5 eur minimalne! pojdete do terenov a tie konzervy vam uz moc chutit nebudu, tak si budete kupovat nejake zradlo za vlastne, kazdy vykend bude na vase vlastne naklady, tu za darmo cez vykendy jedia len legionary co su v sluzbe.ostatni pekne bud na vychadzku sa niekde najest alebo objednat pizzu. ja som bol pri vysadkaroch, ked som prisiel na kompaniu tak som si musel kupit vlastny spacak 150eur, batoh 300eur, topanky 200eur, chranice na lakte a kolena 50eur, slnecne okuliare 100 eur, rukavice 30 eur, doplnky na postroj cca 100eur, a este vela veci!!!odznaky , vylozky, baretky, vyznamenania cez 150 eur. kepi blanc tu mate cez 25 eur a budete si to kupovat zavlastne, kamuflaz , vlastne kosele , tricka, teple veci na zimu, budete sa skladat na spolocnu kasu na sekcii, este aj sportovu obuv a oblecenie si budete kupovat za vlastne! tenisky, mikiny, tricka, tielka !! !boli aj taky co im islo len o prachy pochopili a rasej to zabalili, ano da sa zarobit aj tu, ale to treba byt trpezlivy a pekne pomalicky po malych davkach.mal som na sekcii takych legionarov co ledva prezivali z vyplaty do vyplaty!!!a na konci piatich rokoch mali len svoj zelezny kufor naplneni vlastnymi kupenymi vecami ktore aj tak potom rozdali kamaratom doma ako darceky.ja som na slovensko priniesol okolo 20 teplakovych mikin a jedna stoji cez 20 eur. taka jednoducha vychadzka na vykend do nejakeho francuzskeho mesta vas vyjde na min 150 eur, to mate taxi, hotel, restauraciu, najaky alkohol ( pollitrove pivo za min 5 eur v krcme, 70 eur flasa vodky na disce) myslite si, ze vydrzite bez piva, cigariet, vychadzok, len o chlebe a vode??? ked pridete mlady na svoju izbu tak zaplatite nemale prachy uz len za vybavu na izbe, alebo kupite nieco co na izbe chyba! telku atd, a rajony budete robit s produktami, ktore kupite za vlastne peniaze, (ja som napriklad kupil telku 150 eur , iny kamarat musel kupit chladnicku) nemylte si legiu s brigadou to sa neda porovnat!

patricius (bez overenia) 6.12.2010 - 22:12

ja som myslel že ked zarobiš v legii mesačne 1100 eur tak sa ti to pekne uklada na učet la poste a zadarmo tam 5rokov spiš a zadarmo tam 5 rokov žereš

leg (bez overenia) 6.12.2010 - 22:45

2REP,samarovic.,CHáraon,majo,sampiero vy ste kde ja chcem aby ste pisali pretože ste dobrí v tom, potrebujem si pisat a učit sa rady do života .dakujem

samarovic. (bez overenia) 7.12.2010 - 00:33

leg ... sme tu neboj,teraz ale potichu máme na to dôvod,príde správny čas pohoda nenechaj sa rušiť pokračuj v debate :)

Majo pre tých … (bez overenia) 7.12.2010 - 11:31

Vy ste riadne prijebaní. Ja som vôbec netušil, že človek niekedy dospeje tam, že bude riskovať život pre pár eur. To som v živote netušil že aj Slováci budú niekedy taký prijebaní. Nerozumiem tomu. Keď chceš prachy, Choď do kanady robiť na ropné vrty a máš 2000 € za týždeň. /len za brigádu/ nie je tam také riziko straty života. Len robíš v zime. - 27 stupňov. Niekedy - 40. Ale nežeň sa tam, kde tvoja honba za peniazmi môže ohroziť aj iných. Nedostatočná motivácia = nedostatočná príprava = slabá úroveň potrebných schopností. Bývalí legionári a aj tí terajší, no nečudoval by som sa keby sa im po prečítaný týchto vašich dotazov neotváral nožík vo vrecku. Lebo mne sa otvára. Myslím, že už aj CEA vie, prečo vás treba čo najrýchlejšie od toho odradiť. Pevne v to dúfam že nechce aby sa tam takýto dostali. S pozdravom, Majo

Lubo (bez overenia) 7.12.2010 - 11:32

[b]pepe napísal:[/b] [quote]ahojte strasne by ma zaujimalo kolko eur si tam mam zobrat???[/quote] Podla toho ci po prichode do mesta kde je rekrutacne stredisko ci budes este nejak prazdninovat pozries mesto ci pojdes rovno k branam legie. Peniaze ti aj tak zoberu a daju ti oni svoje peniaze z ktorych budes platit vydavky a tak. Niesom si isty ci to nieje 50 eur alebo viac ci menej.

Lubo (bez overenia) 7.12.2010 - 11:36

Majo mas pravdu nechapem ze vobec riesia peniaze ked legia ti da take veci a take veci ta nauci co za peniaze nikde nedostanes alebo si ani nekupis. Myslim ze vlastny zivot za to vsetko co ta legia nauci a co uvidis ze mozno precestujes polku sveta. Ja neviem ale ak niekomu ide o peniaze nechapem potom preco povie ze chce ist do legie. V tom ziadna logika nieje sproste povedane dat sa odjebat za tie peniaze, ked doma zarobis ci inde vonku a lahsie ovela viac.

Majo pre Samarovica (bez overenia) 7.12.2010 - 11:37

Nazdar chlape, tak ako? Som ti písal mail len neprišla odpoveď. Ohľadom tých ruských pesničiek, či si sa k tomu dostal. :) S úctou, Majo

leg (bez overenia) 7.12.2010 - 12:41

keby mate možnost tak podla mna už ste davno na vrtnej plošine a ani british petronas nema nejake kontakty hovorim tažko sa tam dostat teda skoro vobec :sick:

Rado (bez overenia) 7.12.2010 - 15:07

Nazdar chlapi. Už dlho uvažujem o légií, strašne ma to tam ťahá a nie je to vôbec kvôli peniazom, ale chcem to vyskúšať lebo... neviem ani ako to popisať, stále som to chcel aj budem chcieť. Nepíšte mi tu prosím že som debil lebo neviem čo ma tam čaká a pod. Dosť som toho o tom prečítal a poznal som jedného ktorý tam slúžil a viem aj od neho ake je to tam peklo. Len jednu vec som sa zatial nedozvedel a od toho znameho sa ani nedozviem keďže ho doviezli už v truhle, že či ma tam zoberú aj keď som mal menšiu nehodu v minulosti a nemám pravý ukazovák. Hoci som pravák tak mňa osobne to nijako neobmedzuje napr. ako pri strelbe a pod.

Majo pre Rada (bez overenia) 7.12.2010 - 16:13

No, chlape, myslím si že ukazovák je dosť veľký problém. Ktovie, no myslím že tam už nebude pomáhať to že teba to neobmedzuje. Lebo sú situácie kedy sú aj všetky prsty málo. No neviem. Ale nech odpovedia hlavne skúsený. Možno sa mýlim.

JAA (bez overenia) 7.12.2010 - 17:42

ako povedal majo ,,ked ti chyba aky kolvek prst,,tak je to hendikep,,v legii dost velkyy si myslim ,, samaro ty ako ??som ti pisal mail a ziadna odozva

pepe (bez overenia) 7.12.2010 - 19:53

dakujem za radu.......este by som rad vedel ci po vianociach je ten vhodny cas na odchod do legie....bude tam niekto???

Lubo (bez overenia) 7.12.2010 - 23:34

Chod po sviatkoch. Minule mi kamarat povedal ze nespravi matematiku ze ho asi vyhodia zo skoly tak povedal ze pojde do legie. A dnes to spoluziacka zaklincovala ze ju nebavi skola tak na to kasle a vo febuari pojde do legie:D A ked som jej povedal ze nema sancu ze zeny neberu tak povedala ze pojde aspon slovensku skusit ze za dva mesiace nejaku kondicku naberie:D Boze dokaze byt tak nejaka hlava chora ze ma take naivne nazory?:D Vsak to je na smiech to sa ani vazne brat neda.

Lubo (bez overenia) 7.12.2010 - 23:37

A bohuzial takych idiotov je xyz co uvazuju o legii. Prisamboha by malo byt nejake sito alebo nieco ze vobec taky ludia o legii nebudu uvazovat. Si legionari predstavte ze sa nahodou dostane k vam do jednotky taky clovek. To je asi len sci fi podla mna:D

samarovic. (bez overenia) 8.12.2010 - 01:15

Zdravým Vás chalani ! Majkoo ,moj zlatý :( nepodarilo sa mi to, skúšal som to tak dlho že som aj zabudol odpísať ale aj tak ďakujem veľmi pekne !!!! JAA kua že ja som ti neodpísal ? hned sa na to kuknem ;)

JAA (bez overenia) 8.12.2010 - 07:47

lubo to je v pohode,,poznam jednu babu,,sa vyucila za automechanickuuu :) ona si myslela ,ze je chlaaap B)

Lubo (bez overenia) 8.12.2010 - 09:11

Moze byt ale ako ja poznam dotycnu a vsetkych v svojom okoli len rozpravaju o tom ako pojdu do armady lebo ziaden to ani este len neskusil. Ja uverim az ked tam niekto bude.

Lubo pre JAA (bez overenia) 8.12.2010 - 12:01

Proste podstata je tak ze ako niekto moze vydrzat v legii ked kv takej hluposti ako to ze nezvlada matematiku tak vzda celu vysoku skolu:D

Majo (bez overenia) 8.12.2010 - 17:28

La part du mystère La part du mystère Dans un monde qui a érigé la transparence en vertu, la Légion étrangère est trop souvent présentée comme une institution repliée sur elle-même au sein de laquelle on cultiverait le mystère, le mythe, la légende, le secret... Il n’en n'est rien et la pratique est tout autre. La réalité actuelle est celle d'une communauté ouverte et transparente. Que ce soit vers les autorités hiérarchiques, les media, le grand public, les élus ou les autres administrations, la Légion n'a rien à cacher de son organisation, de son fonctionnement, ou de sa vie courante. Elle n’a d’ailleurs aucun intérêt à le faire car elle n’est ni une secte, ni une sorte de milice privée, ni un "État dans l’État". Comme toute institution républicaine, elle a des comptes à rendre. Et comme tout organe vivant dans notre société, elle doit se soumettre aux règles de la communication. Ce qu'elle fait d'ailleurs bien volontiers : la revue Képi Blanc et le site internet de l’Institution sont des vecteurs d’information reconnus bénéficiant d’une large diffusion. Elle reste bien sûr un "monde à part", parce qu’elle recrute des étrangers et des "hommes sans nom" et que cette disposition est exceptionnelle. Mais la Légion n’est pas un "monde en marge". Nos légionnaires le savent bien ; en rejoignant nos rangs, ils ont tous le sentiment de faire un saut dans l’inconnu. Mais ils découvrent très vite les réalités d’une collectivité à leur mesure dont ils apprennent très vite à adopter les règles. La légende qui voudrait qu’ils pénètrent dans une sorte de société secrète, hermétique, aux pratiques occultes, ne repose sur aucun fondement. D'où vient alors la réputation tenace d’une communauté mystérieuse ? Elle repose sur un constat fort simple : le secret, c'est uniquement celui que chacun de nos hommes souhaite entretenir. Le mystère, c'est celui que chaque légionnaire porte en lui. C’est la pudeur avec laquelle il évoque rarement son parcours, son destin personnel. C'est la manière dont il préfère taire ses motivations profondes, ses aspirations, ses émotions : qu'est-il venu chercher vraiment dans nos rangs ? C'est son souhait (au moins initial) de fondre son caractère, sa personnalité, ses fragilités, ses aptitudes dans une réalité collective qui le dépasse. C’est ce choix d’une identité d’emprunt qu’il peut être amené à faire pour oublier son passé et tenter de refaire sa vie. C’est aussi, sur un plan collectif, cette étonnante manière de réaliser la cohésion d’un ensemble disparate d’hommes de toutes provenances, nationalités, races, religions... Une cohésion qui nécessite de fusionner les personnalités dans un moule commun. Cette retenue, ce "jardin secret" que le légionnaire veut préserver, cette volonté de rupture parfois, le légionnaire les manifeste dans la rigueur formelle et impersonnelle de sa présentation qui constitue pour lui une espèce de cuirasse destinée à se protéger. Cette pudeur naturelle du légionnaire s’exprime aussi parfois par une certaine timidité collective qui a pu renforcer l’impression de mystère que dégage l'Institution... Ce mystère-là, celui de l'homme, personne ne doit chercher à le percer. Une des valeurs que nous cultivons en priorité est celle du respect de l'homme. "On parle beaucoup de respecter la dignité humaine. Eh bien, je regrette d'avoir à dire que c’est à la Légion étrangère que j'ai rencontré le plus grand respect pour la dignité humaine." Il faut que chacun de nos hommes puisse faire sienne cette citation d’Antoine Sylvère tirée du livre "Le légionnaire Flutsch" : nos légionnaires doivent savoir que nul ne cherchera à violer leur secret ou leur intimité. Leur passé ne nous regarde pas ; seuls comptent leur parcours dans nos rangs et leur avenir. C’est une des règles fondamentales que tous doivent connaître et mettre en pratique pour que cette "seconde chance" qu’offre la légion étrangère à ses membres soit une réalité vivante. À elle seule, cette règle fonde une grande part de notre mythe : elle peut attirer, fasciner, ou au contraire rebuter et irriter; elle peut aussi nourrir des rêves et susciter des vocations... Elle s’est imposée au fi l du temps comme une nécessité existentielle car elle est parfaitement adaptée à notre besoin fondamental : fonder une troupe combattante cohérente à partir d’un recrutement hétéroclite et étranger. C’est bien elle qui est à la base de notre savoir-être, de notre esprit de corps, de notre aura collective et, d’une certaine manière, de notre mystère. La part du mystère est donc tout simplement celle du légionnaire. Ce qui ne devrait fi nalement pas surprendre : chaque fois que l’on cherche à savoir ce qui peut bien être spécifi que à la Légion étrangère, c’est invariablement à l’homme que l’on aboutit... Bonne lecture à tous,

eagle (bez overenia) 8.12.2010 - 20:49

je mi luto ze uz nikdy nezazijem misterium legionara lebo mam 36.a je pravda ze som tam chcel ist uz v osemnastke nie kvoli peniazom ale koli tomu misteriu a zisteniu co je v cloveku,tymto zdravim vsetkych spravnych legionarov.

samarovic. (bez overenia) 9.12.2010 - 00:49

A čo ? 2REP tu už niekoľko krát spomenul a všade sa aj uvádza vek do 40 , tak ale zas chápem to , väčšinou už v tomto veku má človek vytvorené nejaké to zázemie rodina byt práca ... takže je to ťažké rozhodovanie

lojzo (bez overenia) 9.12.2010 - 14:07

chlapci ja teraz nemožem ani behat zarasta mi necht na palci do masa boli to jak kkt asi musim ist do nemocnice

C0rv1n (bez overenia) 9.12.2010 - 20:40

Ľudkovia chcem tam ísť, takže ak sa nájde niekto kto by išiel tiež tak sa ozvite na Azete nick mam C0rv1n ... pak na Azete sa bližšie dohodneme ...

Valer (bez overenia) 12.12.2010 - 17:38

Zdravim chlapi.Slubil som pred vstupom ze sa ozvem tak teraz to robim. Mozno sa na mna este pamatate niektori, hlavne z tej vasej starej partie,Majo a ini. Vsetko vyslo doteraz tak ako som si prial a daco aj naviac.Castelnaudary nezvladne len ten co spekuluje. Da sa to zvladnut v pohode ak clovek ide za svojim cielom, nevymysla a poslucha. Drzim palce vsetkym co to s la Legion Etrangere myslia vazne a rozmaznanym detom radim aby ostali doma. Som presvedceny ze som urobil dobre a za Slovenskom mi urcite dlho nebude smutno to viem naisto. Este raz dakujem jednemu dobremu clovekovi za vsetko. Dufam ze pride cas ked to budem moct oplatit v tom najlepsom ako viem.

samarovic. (bez overenia) 12.12.2010 - 19:13

Zdravým všetkých Valer držím palce , teším sa s tebou , pomohol ti správny človek váž si to , viem že budeš , ďakujeme!!! že si napísal a nezabudol na naše , tvoje fórum ;) S.

Majo (bez overenia) 12.12.2010 - 20:27

Valér, aj ja sa pripájam a želám ti všetko dobré. Taktiež môžem potvrdiť že rady si dostal asi najlepšie aké si mohol. Tak ešte raz, nech sa ti darí a drž sa tam chlape. :) S pozdravom Majo. P.S. - zdravým týmto aj celú starú partiu. :)

Pridať nový komentár