Francúzska légia

mir 14.8.2007 - 21:26

História Francúzskej légie

francuzska legia

Máloktorý bojový zbor na svete je ovenčený takým množstvom mýtov a legiend ako Francúzska cudzinecká légia. Jej členmi sú dobrovoľníci, ktorí za sebou nechali svoje sociálne aj rodinné zázemie, pričom svoje úlohy plnia s odhodlaním, nad ktorým svet žasne.

Cudzinecká légia bola založená 9. marca 1831 rozkazom Ľudovíta Filipa, kráľa Francúzska. Bol to čas politických nepokojov a tento oddiel plnil úlohu ochrancu kráľovskej moci. Väčšinu dôstojníckeho zboru tvorili veteráni Napoleonovej Grand Armee a mužstvo predstavovalo národnostne pestrú zmes, v ktorej bola zastúpená celá Európa.

V Légii sa objavili aj francúzski regrúti, ktorí sa snažili uniknúť pozornosti miestnej polície. Boli to dobrovoľníci vo veku medzi 18. a 40. rokom, s pravým alebo prijatým menom. Kráľ správne predpokladal, že platení žoldnieri nebudú pri plnení rozkazov rozmýšľať o ich príčinách alebo politickej korektnosti. Légia bola po potlačení nepokojov v Paríži okamžite zapojená do bojov o Alžírsko.

V roku 1835 však tento bojový zbor prešiel pod španielsku kontrolu. Následne sa na rovnakom princípe vytvorila druhá Légia, ktorá získala a udržala pre francúzskeho kráľa Alžírsko, ktoré sa stalo na dlhý čas jej domovom. Vo svojej africkej misii plnili legionári dôležitú úlohu - udržiavali poriadok, potláčali povstania domorodých nomádskych kmeňov a kolonizovali Severnú Afriku. Budovali cestné komunikácie na rýchle presuny, púštne pevnosti a časom tu vzniklo aj mesto Légie - Siddi bel Abbés.

Česť a odvaha

Francúzska cudzinecká légia zdedila tradície žoldnierskych vojsk, ktoré využívali francúzski králi už v stredoveku - škótskej gardy Karola VII. alebo neskôr Napoleonových poľských kopijníkov. Farbami tejto elitnej časti vojska sú zelená a červená, ktoré používali Švajčiarske gardy slúžiace trónu bielej ľalie. Znakom a symbolom zároveň je granát, z ktorého vychádza sedem plameňov, pričom dva z nich sú ohnuté smerom nadol.

Vzťahy medzi tými, ktorí rozkazy vydávajú a tými, ktorí ich plnia, sú vybudované na veľmi vyvinutom „esprit de corps", založenom na niekoľkých jednoduchých princípoch: disciplína a česť, radosť z dobre vykonanej práce a oddanosť svojej minulosti. Heslom Légie je "Honeur et Valour" - Česť a odvaha. Po vstupe do Légie nastáva veľmi tvrdá selekcia. Mnohí kandidáti nevyhovejú buď zo zdravotných alebo morálnych dôvodov.

Legionár je zriedka anjel, ale nikdy nie zločinec. Každý nový člen je dobrovoľník, ktorý chce uniknúť svojej minulosti, osobnej alebo rodinnej kríze, vo svojom sociálnom alebo politickom živote. Príkladom posledného fenoménu je masívny príliv dobrovoľníkov z Alsaska po roku 1871, zo Španielska roku 1939 a z Východnej Európy po roku 1945. Pre ostatných, ktorí sa nechcú zmieriť s limitmi strednej vrstvy, Légia znamená možnosť dobrodružného života. Všetkých jej členov spája súdržnosť, spečatená disciplínou a rešpektom k tradíciám.

Francúzska légia v krymskom konflikte

Časom sa stala Légia bojovou silou, ktorá obhajovala záujmy Francúzska aj v tých najodľahlejších končinách. Bola zapojená do Krymskej vojny 1853 - 1856, kde zohrala hlavnú úlohu pri dobývaní Sevastopoľu. Zámerom Francúzov v tomto konflikte bolo pomôcť svojmu spojencovi, tureckému sultánovi, pri získaní prístupu k prieplavu medzi Čiernym a Stredozemným morom. Po počiatočných rýchlych víťazstvách sa 1. a 2. cudzinecký pluk pokúsil o dobytie opevneného prístavu Sevastopoľ, čo vyústilo do blokády, ktorá trvala rok. Légia kvôli chorobám a zlému počasiu už nemohla dlhšie čakať a padlo rozhodnutie podniknúť frontálny útok.

Prvý pokus sa nevydaril a jednotky sa museli stiahnuť s ťažkými stratami. Pokúsili sa o to znova, s rovnakým výsledkom. Napriek tomu sa nevzdali a skúsili to po tretí raz. Sevastopoľ padol 8. septembra 1855. Ďalšími bojiskami legionárov sa stali Taliansko (1859) a Mexiko (1863 - 1867). Práve tu sa 30. apríla 1863 odohrala jedna z najslávnejších bitiek, ktorá vstúpila do dejín ako synonymum cti a odvahy.

Bitka pri Camerone

Dňa 30. apríla 1863 3. kompánia Cudzineckého regimentu zabezpečovala bezpečný presun zásob po ceste medzi Vera Cruz a Pueblom. Počas pochodu do určenej pozície jednotku prepadla takmer tisícka mexických povstalcov. Kapitán Danjou, aby získal krytie pred nepriateľskou paľbou, presunul svoje mužstvo do opustenej haciendy Camerone, ktorú minuli pred niekoľkými minútami.

Kompánia mala šesťdesiatdva legionárov a troch dôstojníkov, ktorí mali čeliť mnohonásobnej presile Mexičanov. K haciende, kde sa legionári pripravovali na obranu, prišiel posol s ponukou čestnej kapitulácie. Na streche ležal seržant poľského pôvodu, ktorý mu vojensky stručne naznačil, čo si myslí o tomto návrhu. Tak sa spustil jeden útok za druhým, všetky však boli s ťažkými stratami odrazené. Napoludnie začala legionárom dochádzať munícia, nemali jedlo ani vodu. Podvečer bolo nažive už len päť obrancov, na ktorých číhala armáda nepriateľov. V tejto beznádejnej situácii legionári nasadili bodáky a podnikli útok. Keď dvoch z nich pri napredovaní k mexickej pozícii zastrelili, zasiahol mexický plukovník.

Opätovne ponúkol kapituláciu. Legionári súhlasili pod podmienkou, že si smú ponechať svoje zbrane. Plukovník, dojatý ich odvahou, odpovedal slovami: „Mužom ako ste vy, nemôžem nič odmietnuť." Tento deň, ktorý vstúpil do dejín ako Camerone, sa každý rok pripomína vo všetkých táboroch Légie a oslavujú ho s veľkým zápalom a pýchou. V Aubagne, kde sa koná slávnostná prehliadka, nesú na čele pochodujúceho regimentu drevenú ruku kapitána Danjoua. Tento boj, ktorého meno je na každej legionárskej vlajke, ostáva symbolom misie, ktorá sa plní až do úplného konca.

V zákopoch svetových vojen

Roku 1914 sa pluky Francúzskej Légie zúčastnili bitky o Artois, kde utrpeli ťažké straty. Boli zreorganizované a o mesiac neskôr znova ťažko porazené pri Givenchy. Nakoniec utrpeli legionárske pluky také ťažké straty, že ich museli v septembri 1914 rozpustiť a preformovať do novej jednotky. Takto bol vytvorený RMLE (Pochodový pluk cudzineckej légie), ktorého úlohou bolo prevýšiť v boji všetky ostatné jednotky. RMLE sa zúčastnil na mnohých bitkách francúzskych bojísk a stratil tisíce vojakov. Zvlášť sa vyznamenal svojím bojovým umením v zákopoch pri Remeši, kde legionári vyčistili štyri kilometre nepriateľských línií iba puškami, bajonetmi a granátmi. Ďalším úspechom bol Verdun, kde légia uspela v misii o znovuzískanie svojich starých pozícií. Nasledovala obrana parížskeho koridoru a Légia uspela opäť, hoci s veľkým stratami.

Francúzi začali svoju ofenzívu v júli 1918 a RMLE bol opäť v prvej vlne - takmer dva týždne si legionári presekávali cestu cez Hindenburgovu líniu. Počas 2. svetovej vojny, v júni 1940, jedenásty REI (Pechotný cudzinecký pluk) takmer vyhladili pri obrane pozícií vo Verdune. Tí, ktorí prežili, sa stali zajatcami. Väčšine sa ale podarilo ujsť a znovu zasiahli do bojov. Pluk však rozpustili. Trinásta DBIE (Podbrigáda Cudzineckej légie) písala dejiny pri Narviku a Bjerviku v Nórsku, ďalší úspech prezentuje slávne víťazstvo pri Bir-Hakaim v Líbii. Légiu znova zjednotili a pokračovala vo víťazných kampaniach v Tunisku, Taliansku, Provence a Nemecku.

V roku 1940 sa Thajsko, spojenec Japonska, pokúsilo anektovať Kambodžu. Légia túto hrozbu odvrátila, ale zbytočne, pretože politickou dohodou Kambodžu odovzdali pod thajskú správu. V oblasti ostala dislokovaná len jedna jednotka - 5. REI. Ďalšími rokovaniami sa podarilo zabrániť vojne na juhu, hoci nie nadlho. Legionárov, umiestnených v garnizóne Ha Giang, čoskoro zmasakrovali a ostávajúce dva batalióny vyrazili na pochod smrti smerom k čínskej hranici. V roku 1945, ešte predtým, ako sa zvyšky 5. REI dostali do Číny, vojna skončila. Nahradila ju však ďalšia, tentoraz vojna s Ho-či Mi-nom a jeho komunistami, ktorá mala trvať ďalších deväť rokov. V nej boli zastúpené všetky pluky Légie a najslávnejšími bojiskami boli Phu Tong Hoa, Koloniálna cesta 4, a slávne Dien Bien Phu.

Dien Bien Phu

Bol to najdlhší a najtvrdší zápas francúzskych expedičných síl na Ďalekom východe. 1. BEP uskutočnil výsadok v údolí Dien Bien Phu, zabezpečil oblasť a postavil základňu. Nasledovalo 169 dní konfrontácie s Viet Minh, po ktorých prišlo 57 dní pekla. Viet Minh zaujal pozície na svahoch, obkolesujúcich pevnostný systém, a začal ostreľovanie ťažkým delostrelectvom. Zásobovanie a prísun posíl bol možný len zo vzduchu. Pristávacia dráha bola zakrátko pod kontrolou nepriateľskej protileteckej paľby.

Na pomoc prišli nielen príslušníci parajednotiek, ale k obrane tejto pozície sa dobrovoľne hlásili aj muži bez parašutistického výcviku, hoci zoskoky sa často uskutočňovali v noci. Paralelne s obliehaním Dien Bien Phu prebiehala konferencia v Ženeve. Francúzske jednotky mali záujem udržať údolie, kým nepriateľ nepožiada o prímerie. Situácia však bola neudržateľná a 8. mája padla posledná pevnosť.

Dien Bien Phu prestalo existovať. Proti 15-tisíc legionárom a príslušníkom koloniálnych plukov stálo približne 100-tisíc nepriateľov, vyzbrojených ťažkou technikou. Dvetisíc obrancov padlo, 1 500 sa stratilo v akcii, 5 800 bolo ranených. Vyše 11-tisíc vojakov sa dostalo do zajatia, z ktorého sa po štyroch mesiacoch vrátilo živých len 3 290 mužov. Bola to politická katastrofa, ktorá znamenala koniec francúzskeho koloniálneho impéria vo východne Ázii. Druhý deň po páde Dien Bien Phu požiadali francúzski vyjednávači na ženevskej konferencii o prímerie. Pre légiu sa tým vojna v Indočíne skončila.

Boj o francúzske Alžírsko

Ešte skôr, ako sa mohli legionári zotaviť z bojov, ocitli sa v Alžírsku. Tentoraz bola ich nepriateľom Armáda národného oslobodenia. Pluky Légie, ktoré mali zabezpečiť pokoj v krajine, kde žilo množstvo Francúzov, sa aktívne zúčastnili v mnohých operáciách proti rebelom a plnili si povinnosť pri ochrane hraníc. Na základe politických rokovaní medzi prezidentom De Gaullom a predstaviteľmi vzbúrencov však Alžírsko v roku 1961 získalo nezávislosť a Légiu povolali do Francúzska. Légia, ktorá vnímala Alžírsko ako svoj domov a toto rozhodnutie ako zradu, sa vzbúrila. Pokus o prevrat však nevyšiel a 1. REP (Cudzinecký parapluk) rozpustili. Od roku 1962 až po súčasnosť sú oddiely bielych anjelov umiestnené na juhu Francúzska a na Korzike, ale aj v zámorí - v Djibouti, na Madagaskare, Tahiti a Francúzskej Guayane.

Légia si získala renomé pri výkone operácií v mnohých vojnou zmietaných oblastiach. V septembri 1990 vyslali tri pluky Cudzineckej légie do oblasti Perzského zálivu. Zmocnili sa letiska Al Salman, kde sa stretli len s malým odporom. Ich ďalšou úlohou bolo zabrániť ústupu Republikánskej gardy na západ. O tejto vojne sa hovorí ako o bleskovej vojne - skončila po sto hodinách boja na zemi, pričom v nej zahynuli len traja legionári. Pod velením Organizácie spojených národov Légia udržiavala poriadok v Mogadiši a zúčastnila sa aj na konflikte v Bosne, kde zvládla viacero tajných operácií.

Pri týchto akciách vedela Francúzska légia s veľkým efektom využiť materinský jazyk svojich vojakov. V oboch oblastiach boli len ľahké straty. Charakteristika Légie za približne stosedemdesiat rokov jej existencie, sa dá vyjadriť slovami literárneho velikána Antoina de Saint Exupéryho: „Vojak nie je mužom násilia. Nosí zbraň a riskuje svoj život za chyby, ktoré nespôsobil. Neoblomne dodržiava svoje slovo až do konca, i keď vie, že bude zabudnutý."

Majo pre 2REP (bez overenia) 19.12.2010 - 22:28

Zajtra mám doktora, a keď že ma asi rovno pošle pod nože asi tu dlhšie nebudem môcť byť a strašne ma serie že neviem čo sa deje. :) Tak by som bol rád ak by si mi to dal vedieť. Najlepšie do rána do 6. Ber ako žiadosť. :) Ale ak nechceš, nemusíš. Ako hovorím, žiadosť.

Miso (bez overenia) 19.12.2010 - 22:38

http://www.youtube.com/watch?v=ccRLFLjxDrI&feature=relatedň pardon, mes messieurs, ten clip patril tam... cize to sme my -buldozeristi.

2REP ? (bez overenia) 19.12.2010 - 22:54

http://www.youtube.com/watch?v=QZyR2TLXJRo&feature=related THE FINEST ENGINEERING REGIMENT THERE IS-LEGIO PATRIA NOSTRA hairyarsewelder pred 4 mesiacmi hairyarsewelder pred 4 mesiacmi No, neviem, ci sa ten nas prislusnik neprechvalil... urcite sme dobri a urcite sa vieme o svojich chlapcov postarat tak , aby nedezertovali. Za posledne statistiky rokov je dezercia z 2e REG 0,0% takze nikto. Nehovori to o kvalite pluku? Michal

BRUTUS (bez overenia) 19.12.2010 - 23:13

každy zdravý človek dokaže byt v legii a robit a spravit testy psych i fyzické nie je to vobec tažke ide len o to či to ten človek chce!!! a do legie kludne možte chlapci ist a ked vas to omrzi chodte domov alebo potom dezertujte narodili ste sa slobodni a možete robit vo vašom živote čo len chcete.legia je armada ako každa iná každa armada ma akurat trocha ine zvyky a system . vesele vianoce prajem a vy chlapci radšej behajte v horach a menej tu pri PC ak chcete teda ist do legie .salut bisou...

samarovic. (bez overenia) 20.12.2010 - 00:17

:) !a konečneee do piči !! konečne vidím tie tri pismená konečne to čo som chcel už dlho vidiet ! nech žije ten čo furt píše že "smíííích" !:) ozaj :zdravým všetkých správnych chalanov hovada ne ! !

Majo pre... (bez overenia) 20.12.2010 - 16:01

...on zistí pre koho. http://vimeo.com/17909042 Muziku si nemusíš všímať. :)

2REP (bez overenia) 20.12.2010 - 18:29

Salut chlapi, Ça va? Dúfam. Majo- supééér.No mňa si tým dostal chlape.Kde si tých štyroch vysnoril? Super video, super hudba.Merci beaucoup! Takže sa dnes nerezalo? Celý deň som na teba myslel. Poslal som ti aj mail, tam máš vysvetlenie. Lubo- no, tak keď tu neotravujem svojimi názormi, rád občas prispejem aj v budúcnosti. To čo som vtedy písal, že nemám viac čo by som na tomto fóre napísal, platilo pre momentálnu situáciu.To len aby som nebol ten, čo stále odchádza a stále sa vracia.Ale veď je to jedno. Úprimne povedané, ja som sa tu dosť vyčerpal-pikošky z Regimentu, alebo kto, kde, s kým- toto ja nepestujem, takže sa to odo mňa ani nedá očakávať. Vždy ale rád prispejem radou, ak bude treba, alebo názorom k veci. Asi je to lepšie, ako sem vletieť, len keď je dobrá nálada a nostalgicky zaspomínať. A nebaví ma už sa prieť stále o niečom, čo nemá zmysel, som z toho už unavený. A s tým pitím u legionárov. Vieš ako sa hovorí-všetko s mierou.Kedysi sa nepilo, ale chlastalo- vždy keď bola príležitosť a neubralo to na výkonoch, cti a hrdosti.Vždy je to lepšie na odbúranie stresu, ako brať kadejaké svinstvá, ktoré u človeka vedú k nekontrolovateľnému správaniu, agresivite a deštrukcii mozgu a myslenia. K tomu dezertérstvu- dnes sú už naozaj také informačné možnosti o LE a hlavne vďaka internetu, že nám sa kedysi o tom ani nesnívalo. Chlapci veselo píšu už z Castlu, to niekedy bolo nemysliteľné. Nesmelo sa písať domov, nieto ešte internet. Dnes sa veselo dávajú videa na Youtube, zverejňujú sa detaily zo služby. Tu nejde o punc tajomnosti LE, ale o to, čo má verejnosť o Légii vedieť a čo nesmie. Doba je doba a táto nová doba prináša aj do LE veci, ktoré nie sú práve najlepšie s tradíciami Légie. Nemôžem súhlasiť s názorom, že LE je armáda ako každá iná a že do nej môže prísť hocikto a odísť, keď sa mu zachce. A že len preto, že sme sa narodili slobodní, si môžeme robiť čo sa nám zachce. To je demagógia! A veľmi nebezpečná. Kde je potom naplňanie Kódexu cti legionára? Kde je zodpovednosť voči Patria Nostra? Kde je hrdosť na to, že patrím k tejto veľkej rodine? BRUTUS- toto si prehnal! Légia je armáda , kde sú ľudia zo 139 národností. Ktorá iná armáda sa tým môže pochváliť? Žiadna. A nielen týmto je výnimočná, legionári-aktívni, aj anciens a hlavne tí, ktorí predtým slúžili aj v národných armádach vedia, čo mám na mysli. Ale v dnešnej dobe aj farári berú svoje pôsobenie v cirkvi len ako prácu, zamestnanie, máloktorí ako životné poslanie. Nechcem tým naznačiť, že sme ako farári, to vôbec nie. Zarobiť sa dnes dá naozaj lepšie aj v civile.Koho nebaví vojenský život, necíti sa byť od kosti vojakom, nech sem nechodí, toto nie je o zbohatnutí. Zarábam dobre, nehovorím, ale veľa som musel pre to urobiť a ešte viac obetovať. Dezercia sa už dnes skoro ani netrestá, nikomu už za dezertovanie neprerazia koleno kladivom, nikto nesedí rok vo vojenskej base na samotke.Dezercia už sa berie ako „odídenie“. „Nebaví ma to tak idem preč“. Toto je na tom všetkom zlé, rúcajú sa tradície, klesá morálka a hlavne hrdosť na to, že sme legionári. A ďalšia novodobá choroba LE-dnes ak je nejaká mimoriadka v regimente, tak o tom už pomaly na druhý deň píše Le Figaro. Toto ma sserie...a hlavne to, že niekto by za to mal byť zodpovedný. Preto sa potom niektorí búria, že sú nielen úvahy, ale konkrétne prípravy na zavedenie dlhšej doby služby pre získanie dôchodku, škrtanie niektorých výhod pre bežných legionárov hneď v začiatkoch.Toto je bohužiaľ odpoveď na situáciu, ktorú robia práve dezertéri. A preto si treba pri svojom rozhodnutí o vstupe do LE uvedomiť, že to nie je lyžiarský kurz, alebo pioniersky tábor-nepáči sa mi, idem preč. A pozorujem, že mladí legionári, tí čo prichádzajú vo veku 19-20 rokov vydržia s prepáčením fakt hovno. Hlavne po psychickej stránke. Česť výnimkam, lebo sú.

2REP pre BRUTUS (bez overenia) 20.12.2010 - 19:09

Inak dík za to video s KUD, super vec.Poznám jedného Gruzínca, ktorého brat je tam a hovoril mi o tom už dávnejšie. Ale oni majú tuším dve také špeciálne jednotky-ešte je SOD, alebo niečo také.Sorry, keď som to napísal nesprávne.Čo mi on rozprával, veľa z tých chlapíkov boli aj v Specnaze a dosť výcvikových metód od nich prebrali.Netvrdím však, že je to tak.To vieš, každý si chváli to svoje.

Majo pre 2REP (bez overenia) 20.12.2010 - 19:14

Zdravím, Zimné video mi poslal kamarát. Veľmi pekne to vyzerá tak som neváhal a poslal ho tebe. Ty vieš prečo. :) Ten príspevok čo si teraz dal, vždy keď také niečo prečítam tak dostanem zdravú sebadôveru a zdravú hrdosť na to čo chcem robiť, lebo to tak cítim. Ty si kúzelník. :D A mail ešte neprišiel tak čakám. Asi šibe niečomu v sieti. Predsa, je čas pred Vianocami tak na centrálnych pracoviskách im to musí ísť jedna radosť.

brutus pre repman (bez overenia) 20.12.2010 - 19:44

ano maju 2 zložky SSG a ta druha už neviem tež niečo podobne sgs alebo tak nejak ale počul som že ta druha už nie je že sa to zjednotilo

Lubo (bez overenia) 20.12.2010 - 20:12

[b]Majo pre... napísal:[/b] [quote]...on zistí pre koho. http://vimeo.com/17909042 Muziku si nemusíš všímať. :)[/quote] Super video Majo. Diky

2REP pre Maja (bez overenia) 20.12.2010 - 20:21

B) No, tak sebavedomie ti stúpne ešte viac, keď si prečítaš mail, máš ho tam, ale tá sieť blbla aj včera, mne to nešlo tiež. Tak žeby som sa dal na eskamotérstvo? Keď už som ten kúzelník. Smííích. Rád pozdvihnem niekomu sebavedomie, aj náladu.Mám z toho dobrý pocit. A oj ostatní zo starej partie máte maily.

Majo (bez overenia) 20.12.2010 - 20:22

Brazilská samba vždy zahreje pri srdci. http://www.youtube.com/watch?v=dDlVZNfxVtE&feature=related

2REP (bez overenia) 20.12.2010 - 22:26

Brutus-len si to teraz trochu domotal, lebo reč a to video bolo o Gruzíncoch a ty tu už spomínaš Pakistancov, ale nevadí. Tu je niečo k SSG-Pakistánci, keď už sa to tu spomenulo. Netreba ale zabúdať, že Pakistan je militantný štát, prakticky aj celú ekonomiku riadia vojenskí generáli. S jedným z nich som mal možnosť ale dávnejšie, sa rozprávať a to som teda aj napriek informáciam o nich čumel ako puk. http://www.youtube.com/watch?v=28OmwUwtEc8 http://www.youtube.com/watch?v=SQ9X0VH1Qnw&NR=1 http://www.youtube.com/watch?v=AkoZAW_yJJQ&feature=related idem spať chlapi, dnes bol veľmi náročný deň. Salut.

Majo (bez overenia) 21.12.2010 - 00:17

http://www.ciboha.sk/no-cipana/813-zralok-zabijak-skoncil-zabil-ho-opity-srb-ktory-si-to-ani-nepamata-foto

2REP pre BRUTUS (bez overenia) 21.12.2010 - 11:37

Počúvaj, ty máš koľko rokov?! A nepomýlil si si fórum o LE s pornostránkou?!! Nasral si ma teda a poriadne! TOTO SEM NEPATRÍ !!! Nie sme nejakí pubertálni, nadržení sopliaci, čo potrebujú na tomto fóre pozerať pornovideo! Tak okamžite požiadaj mailom Admina, nech to vymaže, lebo keď to urobí niekto z nás, dostaneš aj ban na toto fórum. Tie tvoje kecy o tom, že si každý v LE môže robiť čo chce a odísť a dezertovať kedy sa mu zachce, som okomentoval len tým, že si to prehnal, ale toto je už pohŕdanie Légiou, keď sem dávaš tieto veci!

2REP pre všetk… (bez overenia) 21.12.2010 - 11:40

Potom sa čudujete, keď sem už ani nemám chuť chodiť?! Nie som žiadny svätuškár, ale čo je veľa, to je príliš! Admin sa určite "poteší"...

BRUTUS repmen (bez overenia) 21.12.2010 - 15:06

čože sa hned nervačiš všetci tu mame už na to vek a bolo to myslene ako sranda tá uniforma na tej žene a podobne ,legiu treba brat važne ale myslim že takato vec nie je zas tak zlá ,trocha sa usmejte a menej jedujte chlapi, čaute teda a hlavne moc zdravia prajem cez tie vianočne sviatky P.S nebojte už tu pisat nebudem nič necham vas vo svojom svete salut B)

2REP pre BRUTUS (bez overenia) 21.12.2010 - 16:03

Salut, Pozri, ak si myslíš, že to bolo smerom k tebe tvrdé, je to tvoja vec. Ty si tu dal pár príspevkov a už sa tu neobjavíš, takže ti je možno jedno, či to fórum bude existovať aj ďalej, alebo nie. Ja vidím aj iné okolnosti, ktoré tebe asi unikli .Admin sa tu vyjadril parkrát, že sa potýka s kadejakými vecami, čo sú možno závisť, konkurencia, neprajnosť, ale nechcem to rozpitvávať, nemám na to právo. Obuje sa do toho nejaký vrták, ktorému sa to hodí a napadne to, že sa tu prezentuje porno a podobné veci a to už má čo robiť so zákonom. A nemáš pravdu, že tu všetci majú na to vek, mali sme tu už aj násť-ročných, len nie 18, alebo 19. Keby to bola nejaká srandička, hoci sexuálne ladená, to je iné, sú rôzne fóry s takou tematikou, ale berie sa to inak. Pozri, z akého zdroja to je, toto je podstatné. Toto fórum číta kdekto a my čo sme tu dlho, nechceme, aby kvôli tomu fórum zakapalo. My sa máme ako kontaktovať aj inak, ale myslel si na tých, čo to s LE myslia vážne, k iným info sa dostanú ťažko, alebo vôbec, občas internetová kaviareň v menšom meste a dosť? A tu je dosť dobrých vecí, rád, poznatkov, ktoré si nájdu a budú sa vedieť lepšie zorientovať. Už to je dosť, že nám tu admin toleruje občasné vulgarizmy, ale to k legionárom patrí, preto sa to tak berie. A myslel som-na rozdiel od teba- aj na to, že by to spustilo kolotoč takýchto odkazov, niekto by pridal ostrejšie a ostrejšie a zrazu bác! - a fóra nikde. To ti nenapadlo? Vy mladí máte jednu generačnú chybu- nerozmýšľate o možných dôsledkoch svojich skutkov. Naozaj nemám nič proti tebe osobne, nepoznám ťa a nemyslím si, že si zlý človek, ale zamysli sa nad týmito argumentami a neber to ako mentorovanie. Proste pointa je, aby sa to neposralo kvôli blbosti. Prajem ti aj ja príjemné sviatky, nemusíš hneď odtiaľto odchádzať, nikto ťa nevyháňa, za chvíľu sa na to aj tak zabudne, ako na veľa iných vecí, ale nabudúce to sem už nedávaj. Platí? Možno som reagoval prchko, ale dôvody som vysvetlil. Tak snáď ich pochopíš. Opakujem-proti tebe osobne nič nemám. Šťastné a veselé!

leg (bez overenia) 21.12.2010 - 18:17

Páni vy sa tu hadate a ja ked som chcel vediet rozdiel medzi 2rei a 2reg tak ste ma ignorovali nejde mi o peniaze ale chcem vediet ktory regiment viac zaraba a ktory je podla vas lepši nič viac som nechcel a vy sa tu tušim radšej hadate :unsure: aj tak dakujem že tu možem pisat ahojte

BRUTUS (bez overenia) 21.12.2010 - 18:21

leg ja sa nehadam a ani 2rep sa nehada somnou vymiename si nazor a aky regiment to ja naozaj neviem opytaj sa 2rep určite ti poradi alebo niekoho kto ti pomože ja som neni genius na legiu 2REP -rozumiem ta a dakujem a nechcem vam nijako ubližit na fore takže sa verejne ospravedlnujem všetkym

2REP (bez overenia) 21.12.2010 - 21:01

Ok, BRUTUS, beriem. Leg- teraz mám chuť byť vulgárny, ale zdržím sa. Nikto sa tu neháda, tak tu nenavodzuj atmosféru hádania, stačí, že to s obľubou robia neprajníci tohto fóra a sopliaci, čo sa cítia ohrdnutí, keď im neodpovieme na ich hlúpe, stále sa opakujúce otázky. S Brutusom je to vykonverzované, tak to nerieš. Teraz fakty: Na tvoju už takmer večnú otázku som nemal prečo odpovedať napríklad ja, lebo si sa ma na to ani raz nespýtal, pýtal si sa vyložene Samarovica a CEA -09/12/2010 02:11 Samarovica a (06/12/2010 20:29) CEA.A ešte predtým tuším Maja. Samarovic ti nevie odpovedať priamo zo svojej skúsenosti preto, že nie je ani v 2e REG, ani v 2e REI, nie je ešte v LE. Ale verím, že čoskoro bude. Majo detto. CEA je repman, teda z 2.Rep, prečo ti neodpovedal, neviem -to sa opýtaj jeho. On sa o tom zmienil nepriamo a to v tom zmysle, že aj keď si daný regiment vyberieš, nemusíš sa tam dostať, lebo nebude práve vtedy miesto, tak že je zbytočné to teraz riešiť. A o peniazoch ti písal ten istý deň 10 minút po tebe, teda 6/12/2010 :20:39. Ja osobne som na otázku voľby medzi týmito dvomi regimentmi odpovedal tu na fóre 3 krát priamo a 2 krát nepriamo. Celkovo teda 5 krát. Uviedol som výhody, nevýhody, vymoženosti, nedostatky, atď. Nestačí ti to? Chceš konkrétne dátumy a časy aj mojich príspevkov? Pohľadám, ak sa pánovi veľkomožnému neráči... Pozri čo tu dnes píšeš, ja už fakt neviem, či sa mám nad tebou smiať, alebo plakať: „nejde mi o peniaze ale chcem v vediet ktory regiment viac zaraba“ – neprotirečíš si ? Alebo: leg Re:Francúzska légia - 03/12/2010 11:40 ________________________________________ 2rei a 2reg aj tak v tom nevidim neake extra rozdiely v tych regimentoch ________________________________________ Tak keď to sám tvrdíš, prečo stále s tým otravuješ?! Chlapci, chlapci, pri vás treba fakt oceľové nervy...

Majo (bez overenia) 21.12.2010 - 21:45

http://www.youtube.com/watch?v=pfsTKfUT-RQ&feature=player_embedded#at=243 A cvičte. Na objem sa nepozerajte. Ten je nepodstatný. :) Možno poslúži ako dobrá inšpirácia, lebo cvičiť sa dá naozaj všade. :)

Majo pre 2REP (bez overenia) 21.12.2010 - 22:00

"S jedným z nich som mal možnosť ale dávnejšie, sa rozprávať a to som teda aj napriek informáciam o nich čumel ako puk." Ohľadom toho SSG si toto napísal. Ako ťa to prekvapilo, k lepšiemu či naopak? Môžeš bližšie napísať? Dosť ma to zaujíma. :) S pozdravom

Majo (bez overenia) 21.12.2010 - 22:28

http://www.youtube.com/watch?v=UwWLnaME0CI Toto už je trochu viac profi, dal by som si povedať. :)

BRUTUS (bez overenia) 21.12.2010 - 22:42

leg ty si asi trocha mešuge alebo mental ,chlapi povedzte mu kde je to lepšie a mate pokoj hehe leg ty možeš byt akurat fanušik legie a vešat obrazky po svojej izbe a nie byt legionarom maš zle spravanie a postup spravania ale to preto lebo maš mao rokov podla mna .... ale nevadi mi ani taky ako ty všetci sme nejaky preto to berem ,a ak ti to pomože tak chod do 2rei maš tam 5000eur mesačne a ranajky o 10 na obed parada :lol:

Majo pre leg (bez overenia) 21.12.2010 - 22:46

Sorry že ti to musím napísať, ale BRUTUS teraz trafil. A ako aj 2REP písal, bolo to tu viackrát spomenuté. A nedá sa to povedať, kde je lepšie. Záleží na tebe, čo hľadáš. Môže byť najlepšie aj v 1er REC. /ale ak hľadáš prachy, si na zlej adrese/ Za jedno sa s tebou o tom nemienim baviť už prečo prachy nehľadaj a za druhé je to nezmysel.

Majo pre BRUTUS (bez overenia) 21.12.2010 - 22:51

No s tým platom si to trochu prehnal. Na stránke sú oficiálne platy. Nepíš tu bludy. :) Lebo to niekoho môže subjektívne ovplyvniť.

BRUTUS (bez overenia) 21.12.2010 - 23:07

majo ten plat som si len vymyslel pre toho chuligana lega robil som si srandu neboj ja nie som blázon ;)

Majo (bez overenia) 21.12.2010 - 23:08

http://www.youtube.com/watch?v=G-2KJMPtKDc&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=E8eN366aBUs&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=J_7g0A843K4&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=jICzvR2OSJE&feature=related

Majo (bez overenia) 21.12.2010 - 23:16

Niečo na čom som vyrastal. :) Starší to asi budú poznať tiež. http://www.youtube.com/watch?v=n4RjJKxsamQ&feature=related

Majo (bez overenia) 22.12.2010 - 00:48

http://www.youtube.com/watch?v=9QHslHpK4-Q&feature=related Toto je pán, ktorého sa oplatí vidieť. :)

Pridať nový komentár