Francúzska légia

mir 14.8.2007 - 21:26

História Francúzskej légie

francuzska legia

Máloktorý bojový zbor na svete je ovenčený takým množstvom mýtov a legiend ako Francúzska cudzinecká légia. Jej členmi sú dobrovoľníci, ktorí za sebou nechali svoje sociálne aj rodinné zázemie, pričom svoje úlohy plnia s odhodlaním, nad ktorým svet žasne.

Cudzinecká légia bola založená 9. marca 1831 rozkazom Ľudovíta Filipa, kráľa Francúzska. Bol to čas politických nepokojov a tento oddiel plnil úlohu ochrancu kráľovskej moci. Väčšinu dôstojníckeho zboru tvorili veteráni Napoleonovej Grand Armee a mužstvo predstavovalo národnostne pestrú zmes, v ktorej bola zastúpená celá Európa.

V Légii sa objavili aj francúzski regrúti, ktorí sa snažili uniknúť pozornosti miestnej polície. Boli to dobrovoľníci vo veku medzi 18. a 40. rokom, s pravým alebo prijatým menom. Kráľ správne predpokladal, že platení žoldnieri nebudú pri plnení rozkazov rozmýšľať o ich príčinách alebo politickej korektnosti. Légia bola po potlačení nepokojov v Paríži okamžite zapojená do bojov o Alžírsko.

V roku 1835 však tento bojový zbor prešiel pod španielsku kontrolu. Následne sa na rovnakom princípe vytvorila druhá Légia, ktorá získala a udržala pre francúzskeho kráľa Alžírsko, ktoré sa stalo na dlhý čas jej domovom. Vo svojej africkej misii plnili legionári dôležitú úlohu - udržiavali poriadok, potláčali povstania domorodých nomádskych kmeňov a kolonizovali Severnú Afriku. Budovali cestné komunikácie na rýchle presuny, púštne pevnosti a časom tu vzniklo aj mesto Légie - Siddi bel Abbés.

Česť a odvaha

Francúzska cudzinecká légia zdedila tradície žoldnierskych vojsk, ktoré využívali francúzski králi už v stredoveku - škótskej gardy Karola VII. alebo neskôr Napoleonových poľských kopijníkov. Farbami tejto elitnej časti vojska sú zelená a červená, ktoré používali Švajčiarske gardy slúžiace trónu bielej ľalie. Znakom a symbolom zároveň je granát, z ktorého vychádza sedem plameňov, pričom dva z nich sú ohnuté smerom nadol.

Vzťahy medzi tými, ktorí rozkazy vydávajú a tými, ktorí ich plnia, sú vybudované na veľmi vyvinutom „esprit de corps", založenom na niekoľkých jednoduchých princípoch: disciplína a česť, radosť z dobre vykonanej práce a oddanosť svojej minulosti. Heslom Légie je "Honeur et Valour" - Česť a odvaha. Po vstupe do Légie nastáva veľmi tvrdá selekcia. Mnohí kandidáti nevyhovejú buď zo zdravotných alebo morálnych dôvodov.

Legionár je zriedka anjel, ale nikdy nie zločinec. Každý nový člen je dobrovoľník, ktorý chce uniknúť svojej minulosti, osobnej alebo rodinnej kríze, vo svojom sociálnom alebo politickom živote. Príkladom posledného fenoménu je masívny príliv dobrovoľníkov z Alsaska po roku 1871, zo Španielska roku 1939 a z Východnej Európy po roku 1945. Pre ostatných, ktorí sa nechcú zmieriť s limitmi strednej vrstvy, Légia znamená možnosť dobrodružného života. Všetkých jej členov spája súdržnosť, spečatená disciplínou a rešpektom k tradíciám.

Francúzska légia v krymskom konflikte

Časom sa stala Légia bojovou silou, ktorá obhajovala záujmy Francúzska aj v tých najodľahlejších končinách. Bola zapojená do Krymskej vojny 1853 - 1856, kde zohrala hlavnú úlohu pri dobývaní Sevastopoľu. Zámerom Francúzov v tomto konflikte bolo pomôcť svojmu spojencovi, tureckému sultánovi, pri získaní prístupu k prieplavu medzi Čiernym a Stredozemným morom. Po počiatočných rýchlych víťazstvách sa 1. a 2. cudzinecký pluk pokúsil o dobytie opevneného prístavu Sevastopoľ, čo vyústilo do blokády, ktorá trvala rok. Légia kvôli chorobám a zlému počasiu už nemohla dlhšie čakať a padlo rozhodnutie podniknúť frontálny útok.

Prvý pokus sa nevydaril a jednotky sa museli stiahnuť s ťažkými stratami. Pokúsili sa o to znova, s rovnakým výsledkom. Napriek tomu sa nevzdali a skúsili to po tretí raz. Sevastopoľ padol 8. septembra 1855. Ďalšími bojiskami legionárov sa stali Taliansko (1859) a Mexiko (1863 - 1867). Práve tu sa 30. apríla 1863 odohrala jedna z najslávnejších bitiek, ktorá vstúpila do dejín ako synonymum cti a odvahy.

Bitka pri Camerone

Dňa 30. apríla 1863 3. kompánia Cudzineckého regimentu zabezpečovala bezpečný presun zásob po ceste medzi Vera Cruz a Pueblom. Počas pochodu do určenej pozície jednotku prepadla takmer tisícka mexických povstalcov. Kapitán Danjou, aby získal krytie pred nepriateľskou paľbou, presunul svoje mužstvo do opustenej haciendy Camerone, ktorú minuli pred niekoľkými minútami.

Kompánia mala šesťdesiatdva legionárov a troch dôstojníkov, ktorí mali čeliť mnohonásobnej presile Mexičanov. K haciende, kde sa legionári pripravovali na obranu, prišiel posol s ponukou čestnej kapitulácie. Na streche ležal seržant poľského pôvodu, ktorý mu vojensky stručne naznačil, čo si myslí o tomto návrhu. Tak sa spustil jeden útok za druhým, všetky však boli s ťažkými stratami odrazené. Napoludnie začala legionárom dochádzať munícia, nemali jedlo ani vodu. Podvečer bolo nažive už len päť obrancov, na ktorých číhala armáda nepriateľov. V tejto beznádejnej situácii legionári nasadili bodáky a podnikli útok. Keď dvoch z nich pri napredovaní k mexickej pozícii zastrelili, zasiahol mexický plukovník.

Opätovne ponúkol kapituláciu. Legionári súhlasili pod podmienkou, že si smú ponechať svoje zbrane. Plukovník, dojatý ich odvahou, odpovedal slovami: „Mužom ako ste vy, nemôžem nič odmietnuť." Tento deň, ktorý vstúpil do dejín ako Camerone, sa každý rok pripomína vo všetkých táboroch Légie a oslavujú ho s veľkým zápalom a pýchou. V Aubagne, kde sa koná slávnostná prehliadka, nesú na čele pochodujúceho regimentu drevenú ruku kapitána Danjoua. Tento boj, ktorého meno je na každej legionárskej vlajke, ostáva symbolom misie, ktorá sa plní až do úplného konca.

V zákopoch svetových vojen

Roku 1914 sa pluky Francúzskej Légie zúčastnili bitky o Artois, kde utrpeli ťažké straty. Boli zreorganizované a o mesiac neskôr znova ťažko porazené pri Givenchy. Nakoniec utrpeli legionárske pluky také ťažké straty, že ich museli v septembri 1914 rozpustiť a preformovať do novej jednotky. Takto bol vytvorený RMLE (Pochodový pluk cudzineckej légie), ktorého úlohou bolo prevýšiť v boji všetky ostatné jednotky. RMLE sa zúčastnil na mnohých bitkách francúzskych bojísk a stratil tisíce vojakov. Zvlášť sa vyznamenal svojím bojovým umením v zákopoch pri Remeši, kde legionári vyčistili štyri kilometre nepriateľských línií iba puškami, bajonetmi a granátmi. Ďalším úspechom bol Verdun, kde légia uspela v misii o znovuzískanie svojich starých pozícií. Nasledovala obrana parížskeho koridoru a Légia uspela opäť, hoci s veľkým stratami.

Francúzi začali svoju ofenzívu v júli 1918 a RMLE bol opäť v prvej vlne - takmer dva týždne si legionári presekávali cestu cez Hindenburgovu líniu. Počas 2. svetovej vojny, v júni 1940, jedenásty REI (Pechotný cudzinecký pluk) takmer vyhladili pri obrane pozícií vo Verdune. Tí, ktorí prežili, sa stali zajatcami. Väčšine sa ale podarilo ujsť a znovu zasiahli do bojov. Pluk však rozpustili. Trinásta DBIE (Podbrigáda Cudzineckej légie) písala dejiny pri Narviku a Bjerviku v Nórsku, ďalší úspech prezentuje slávne víťazstvo pri Bir-Hakaim v Líbii. Légiu znova zjednotili a pokračovala vo víťazných kampaniach v Tunisku, Taliansku, Provence a Nemecku.

V roku 1940 sa Thajsko, spojenec Japonska, pokúsilo anektovať Kambodžu. Légia túto hrozbu odvrátila, ale zbytočne, pretože politickou dohodou Kambodžu odovzdali pod thajskú správu. V oblasti ostala dislokovaná len jedna jednotka - 5. REI. Ďalšími rokovaniami sa podarilo zabrániť vojne na juhu, hoci nie nadlho. Legionárov, umiestnených v garnizóne Ha Giang, čoskoro zmasakrovali a ostávajúce dva batalióny vyrazili na pochod smrti smerom k čínskej hranici. V roku 1945, ešte predtým, ako sa zvyšky 5. REI dostali do Číny, vojna skončila. Nahradila ju však ďalšia, tentoraz vojna s Ho-či Mi-nom a jeho komunistami, ktorá mala trvať ďalších deväť rokov. V nej boli zastúpené všetky pluky Légie a najslávnejšími bojiskami boli Phu Tong Hoa, Koloniálna cesta 4, a slávne Dien Bien Phu.

Dien Bien Phu

Bol to najdlhší a najtvrdší zápas francúzskych expedičných síl na Ďalekom východe. 1. BEP uskutočnil výsadok v údolí Dien Bien Phu, zabezpečil oblasť a postavil základňu. Nasledovalo 169 dní konfrontácie s Viet Minh, po ktorých prišlo 57 dní pekla. Viet Minh zaujal pozície na svahoch, obkolesujúcich pevnostný systém, a začal ostreľovanie ťažkým delostrelectvom. Zásobovanie a prísun posíl bol možný len zo vzduchu. Pristávacia dráha bola zakrátko pod kontrolou nepriateľskej protileteckej paľby.

Na pomoc prišli nielen príslušníci parajednotiek, ale k obrane tejto pozície sa dobrovoľne hlásili aj muži bez parašutistického výcviku, hoci zoskoky sa často uskutočňovali v noci. Paralelne s obliehaním Dien Bien Phu prebiehala konferencia v Ženeve. Francúzske jednotky mali záujem udržať údolie, kým nepriateľ nepožiada o prímerie. Situácia však bola neudržateľná a 8. mája padla posledná pevnosť.

Dien Bien Phu prestalo existovať. Proti 15-tisíc legionárom a príslušníkom koloniálnych plukov stálo približne 100-tisíc nepriateľov, vyzbrojených ťažkou technikou. Dvetisíc obrancov padlo, 1 500 sa stratilo v akcii, 5 800 bolo ranených. Vyše 11-tisíc vojakov sa dostalo do zajatia, z ktorého sa po štyroch mesiacoch vrátilo živých len 3 290 mužov. Bola to politická katastrofa, ktorá znamenala koniec francúzskeho koloniálneho impéria vo východne Ázii. Druhý deň po páde Dien Bien Phu požiadali francúzski vyjednávači na ženevskej konferencii o prímerie. Pre légiu sa tým vojna v Indočíne skončila.

Boj o francúzske Alžírsko

Ešte skôr, ako sa mohli legionári zotaviť z bojov, ocitli sa v Alžírsku. Tentoraz bola ich nepriateľom Armáda národného oslobodenia. Pluky Légie, ktoré mali zabezpečiť pokoj v krajine, kde žilo množstvo Francúzov, sa aktívne zúčastnili v mnohých operáciách proti rebelom a plnili si povinnosť pri ochrane hraníc. Na základe politických rokovaní medzi prezidentom De Gaullom a predstaviteľmi vzbúrencov však Alžírsko v roku 1961 získalo nezávislosť a Légiu povolali do Francúzska. Légia, ktorá vnímala Alžírsko ako svoj domov a toto rozhodnutie ako zradu, sa vzbúrila. Pokus o prevrat však nevyšiel a 1. REP (Cudzinecký parapluk) rozpustili. Od roku 1962 až po súčasnosť sú oddiely bielych anjelov umiestnené na juhu Francúzska a na Korzike, ale aj v zámorí - v Djibouti, na Madagaskare, Tahiti a Francúzskej Guayane.

Légia si získala renomé pri výkone operácií v mnohých vojnou zmietaných oblastiach. V septembri 1990 vyslali tri pluky Cudzineckej légie do oblasti Perzského zálivu. Zmocnili sa letiska Al Salman, kde sa stretli len s malým odporom. Ich ďalšou úlohou bolo zabrániť ústupu Republikánskej gardy na západ. O tejto vojne sa hovorí ako o bleskovej vojne - skončila po sto hodinách boja na zemi, pričom v nej zahynuli len traja legionári. Pod velením Organizácie spojených národov Légia udržiavala poriadok v Mogadiši a zúčastnila sa aj na konflikte v Bosne, kde zvládla viacero tajných operácií.

Pri týchto akciách vedela Francúzska légia s veľkým efektom využiť materinský jazyk svojich vojakov. V oboch oblastiach boli len ľahké straty. Charakteristika Légie za približne stosedemdesiat rokov jej existencie, sa dá vyjadriť slovami literárneho velikána Antoina de Saint Exupéryho: „Vojak nie je mužom násilia. Nosí zbraň a riskuje svoj život za chyby, ktoré nespôsobil. Neoblomne dodržiava svoje slovo až do konca, i keď vie, že bude zabudnutý."

Majo (bez overenia) 22.12.2010 - 00:50

Ešte jedno a dobrú noc prajem http://www.youtube.com/watch?v=r_R0W1TcB1s&feature=related

2REP (bez overenia) 22.12.2010 - 13:19

Leg- za dobrotu oseriem ti plot, že? Chlapče, chlapče... BRUTUS vystihol tvoju povahu naplno. Nemám k tomu čo viac dodať. Snáď len to, že odseknúť mi takým tónom, ako si to urobil včera o 22:26 a bolo by to tu v regimente, tak moja reakcia by ti nebola príjemná. Ale to možno raz pochopíš, teraz idú sviatky, nekazme si ich. Škoda je sa s tebou zaoberať, to je premárnený čas. Majo! Ty sem dávaš fakt super veci- no ten Bruce Lee- to si ma zasiahol! Kedysi, a to po dlhé roky to bol môj idol, jeho techniky som napodobňoval a trénoval do vyčerpania. Ešte aj teraz si ich rád občas precvičujem, ale už nie tak intenzívne. Ten ping-pong s nunchaku, to je sila, to som ešte nevidel. Roky ovládam nunchaku veľmi slušne práve najviac podľa Bruce Lee´s Nunchaku in Action techník, ale toto vyžaduje fakt obrovské sústredenia. Ten človek predbehol dobu a nebyť Hollywoodu, mohol žiť dodnes. Zlé jazyky hovorili, že zomrel na sexy pills, ale to sú fámy.Tam v tom klipe to povedal pekne- „Under sky we are just one family“. A u mňa si sa trafil aj so Scorpions- Wind of change. Follow the Moskva, down to Gorky park... A lyže nekomentujem, veď vieš, že je to moja srdcová záležitosť. Na tú otázku, čo ťa zaujíma v súvislosti s SSG - ako to mňa prekvapilo, či v dobrom, alebo zlom- radšej by som ti to napísal na mail. Nechcem tu pôsobiť zaujímavo, alebo ako tajnostkár, ale je to predsa len vyjadrenie sa k armáde iného štátu a ak mám byť aj trochu konkrétny, neviem, či je dobré to písať sem, vždy beriem do úvahy, že to číta kdekto. Pokiaľ nejde o srandu, treba na to myslieť.Ty to určite pochopíš správne, ale môže byť niekto,koho to urazí. Aj keď nepredpokladám, že práve pakistánski vojaci by čítali toto fórum. Ale vieš, ich velitelia tvrdia, že vojaci musia byť permanentne správne nasratí, aby boli ostražití. Smíích. Na mail ti to veľmi rád napíšem, ak súhlasíš.

Majo pre 2REP (bez overenia) 22.12.2010 - 13:38

Súhlasím s tým mailom. Je to na tebe, či mi to vôbec povieš tak nechám na teba aj ako mi to oznámiš. :) A ten ping pong zarazil /prekvapil a potešil/ aj mňa. To je super. A to je presne o tom, ako hovoril v tom interview, "Empty your mind, be formous, be shapeless, like water, ............. be water my friend! :) A to medzi tým, je tiež kus do inšpirácie. "Ak dáš vodu do pohára, vytvaruje sa ako pohár. Ak dáš vodu do fľaše, bude ako fľaša. Ak dáš vodu do čajníku, stane sa čajníkom. Be water my friend. P.S. - ja mám na jeho smrť svoj názor. Vytvoril som si ho podľa jeho filozofie a podľa toho ako a prečo žil. Ale nebudem ho verejne prezentovať, no nemyslím si že je to kvôli "mestu snov" v tomto prípade tak úplne. Možno z časti.

2REP (bez overenia) 22.12.2010 - 13:39

Tak priatelia, narýchlo som ešte pre vás vyhrabal niečo s vianočnou tématikou- Trois noisettes (tri oriešky), nech je trochu aj na fóre vianočná atmosféra.:) http://www.youtube.com/watch?v=Tjy9n0vC57g&a=jNDC13fBjAA&playnext_from=ML toto poznáte? Zehr schöööön:) : http://www.youtube.com/watch?v=lPVa6CwInD8&feature=related

2REP pre Maja (bez overenia) 22.12.2010 - 13:45

áno Majo, ustálená vodná hladina- zrkadlo duše. Tiež mám niekedy pocit, že ten človek bol z iného sveta a priplietol sa do tohto nášho len preto,aby zanechal nejaké posolstvo. Mail pošlem podvečer, teraz musím utekať za povinnosťami. Salut.

Majo (bez overenia) 22.12.2010 - 16:45

Tak teda tá vianočná atmosféra by tu nemala chýbať ako hovoril 2REP. :) http://www.youtube.com/watch?v=SQ4DnkcT7FY&feature=player_embedded

2REP (bez overenia) 22.12.2010 - 23:06

Vianoce budú pre niektorých z nás smutné, v 2.REG v Saint -Christol obzvlášť, pretože v piatok minulý týždeň nám zahynul brat v zbrani, dobrý priateľ-kamarát, čestný človek a skvelý legionár- kapitán Benoît Dupin, veliteľ bojovej Cie, vo veku 34 rokov pri plní prieskumných úloh v údolí Alasay v Afganistane. Smrteľne ho zranili guľky z paľby povstalcov. Česť jeho pamiatke. Osobne som ho veľmi dobre poznal, preto to pociťujem aj ako stratu výborného kamaráta. Ostali po ňom vdova a malé dieťa. Michal

2REP (bez overenia) 22.12.2010 - 23:16

Váhal som, či to sem dám, keďže je čas Vianoc, ľudia by sa mali tešiť... Ale myslím si, že si to zaslúži, o takých legionároch by sa nemalo mĺčať a prehliadať ich smrť.Dusím to v sebe od piatku a dnes som už proste nevydržal.

Majo (bez overenia) 22.12.2010 - 23:30

Michal, on si zaslúži našu úctu, jeho rodina potrebuje podporu. Sú to riadky na správnom mieste aj v čase Vianoc. Ničomu neuškodíš. To že sa máme tešiť neznamená že si máme dávať klapky na oči. Česť jeho pamiatke. Nech sila sprevádza jeho rodinu.

BRUTUS (bez overenia) 22.12.2010 - 23:46

čest jeho pamiatke a podla mna teraz bude on stražit a dávat pozor na svojich kamaratov legionarov z neba, luto mi je toho syna samozrejme aj manželky je naozaj lepšie nemat rodinu ked človek chce pracovat napr v legii

samarovic. (bez overenia) 23.12.2010 - 01:26

Pozdravujem všetkých . Určite by to tu malo byť ! Je to jasná vec , 2REP urobil si veľmi dobre že si to napísal Česť jeho pamiatke ! http://www.fng.asso.fr/pdf/actu-biographie%20cpt%20Dupin.pdf

JAA (bez overenia) 23.12.2010 - 10:09

taa taak ,,dobre si spravil michal ,je to predsa legionarske forum ,,a tieto veci k tomu proste patriaa ,,aj ked si to nikdy nechceme radsej priznat ,,ze sa moze stat aj takato vec ,,ale urcite nezomrel zbytocne ,,ale pree nieco ,a hlavne svoju cest !! CEST JEHO PAMIATKEE!!!

Lubo (bez overenia) 23.12.2010 - 13:50

Legionarsky kodex cti splnil do bodky. Cest jeho pamiatke. Pozostalim uprimnu sustrast.

Majo (bez overenia) 23.12.2010 - 13:51

Douce nuit, sainte nuit! Dans les cieux! L´astre luit Le mystére anoncé s´accomplit Cet anfant sur la paille endormi C´est l´amour infini! C´est l´amour infini!

2REP (bez overenia) 23.12.2010 - 18:46

Nooo, vidím, že niečo funguje, ale nad tým sa už nevzrušujem... Myslím vymazaný príspevok. Všetci, ktorí ste vyjadrili účasť, patrí vám moja a naša úcta. Nás- buldozeristov. Nadarmo nezomrel. S tým počítal, keď do toho išiel- ako Necky (3.Rei), Sampiero (2eREP), mladý Hautecorse(2eREP), starý Lopez (1.RE- predtým 3.REI), starý CEA-predtým civil, teraz „civil“, mladý Camerone na CEA, ešte mladší Valér- budúci 2.REG, starší od neho Oliver, ..., Rocco-2eREP, Dzedo-2.Rep-, Liptáci, Trnavčania, východniari, ... ? Cie, Michal-Michel- 2eREG...pokračujeme? Tie líšky sem dám po ďalšom pokuse. A aj Majovi Loba. Chlapi, mne nej..e, možno netu. Možno to robí Korea. Smíích...

Lubo (bez overenia) 23.12.2010 - 18:59

Inak mam otazku. Cital som ze oficialne v legii neexistuje nieco ako sniper cize odstrelovac ale vraj v 2.REI 4 companii sa tym zaoberaju. Je to specialne len u nich ci aj v inych sekciach legie? Som len rozmyslal ze kam by som chcel ist ak by sa pytali:)

2REP (bez overenia) 23.12.2010 - 19:21

Majo sem dal vianočnú poľovačku. Bol to vtip. A ja som na to našiel líšku, ako poľuje.Tiež ako vianočný vtip. Kuuurwa, viete ako sa cítite, keď vám nejaký zajebanec zastrelí v Afgoši kamaráta? Chvíľu vám jebe! Videl som veľa vecí, ale o tento pocit sa rád “podelím“. V našom znaku (2eREG) je sovička, preto sme takí múdri. Smííích. Tu je líška, tu je Lobo, ale to niečo hovorí len Majovi, Setona som pochopil až po prečítaní jeho kníh. Niektorí legionári sa vo voľnom čase spíjajú. Iní trénujú (ako Karol), iní študujú. Iní pičujú... Asi pičujem aj ja... http://www.youtube.com/watch?v=l5YIa1NOByo&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=jXF5DE5QtVk&feature=fvw Mišo P.S-: pre Lubo –omyl- ostrelovači- Tireurs de precise sú v 4.Cie de 2.Rep- teda u parašutistov. Ale 4.Cie sa zaoberá aj inými vecami ako len presná streľba, je to aj výcvik na výbušniny, záškodníctvo, atď....., ale to si nájdeš na stránke, ak nie, napíšem viac. Expert na to je CEA. Ja som v 2eREG a on je 2eREP-GCP.Elita elít. Len keby toľko nepičoval na dôstojníkov.Mohol byť dnes viac ako CPL.

Majo pre 2REP (bez overenia) 23.12.2010 - 19:30

Michal, poviem ti, tie videá nemajú chybu. Super sú. Ale hlavne líška. Tak na tej som sa nasmial fajnovo. :D No teraz pozerám super dokumentárny film o Thajskom boxe. Takže sa zasa učím. :D No líška je super odreagovanie. :) Ďakujem

Lubo (bez overenia) 23.12.2010 - 19:35

No no som sa potom opravil ze su v 2.REP neviem preco som napisal REI asi preto ze som dlho rozmyslal o to ze prave REI ale nejak som zmenil nazor no. Ako na strankach legie je toho dost historia cim sa zoberaju aj ake zbrane pouzivaju ja len otazka na CEA. Ake tazke je tam sa dostat okrem toho ze by som to rad chcel. Co som cital ze vraj su tam nenormalne plnky co sa tyka zaujmu vies mi prosim ta k tomu nieco viac povedat?

Lubo pre 2REP (bez overenia) 23.12.2010 - 19:38

A este taka otazka pre teba. Ake to je byt vyssi dostojnik? Chyba ti to nasadenie ze nechodis v kolotococh na misie tak ako ked si bol v legii novy. Ci skor ti aj vyhovuje trosku oddychu alebo ako to s tebou je ak mozes na fore napisat ak nie tak nebudem otravovat potom.

Majo pre Lubo (bez overenia) 23.12.2010 - 20:10

Stať sa dôstojníkom nie je dostať sa do starého železa. Myslíš že ten dôstojník ktorý teraz žiaľ padol v Afganistane bol v kanclíku?

Lubo (bez overenia) 23.12.2010 - 20:28

[b]Majo pre Lubo napísal:[/b] [quote]Stať sa dôstojníkom nie je dostať sa do starého železa. Myslíš že ten dôstojník ktorý teraz žiaľ padol v Afganistane bol v kanclíku?[/quote] Nie nemyslim si to. Myslim si ale ze po 15 rokoch sluzby asi mas aj na vyber ci by si aj nadalej ostaval v kotly alebo sluzil doma vo Francuzsku. Preto som sa pytal ako to je. Ci je nieco take na vyber alebo nie. A ci ak nieco take existuje tak ci skor sluzia chlapi dalej vonku alebo ostanu doma.

2REP pre Lubo (bez overenia) 23.12.2010 - 22:28

skus v 1999 zalozit GRH2, potom pochopis. A ak si Slovak. ---Stefanik 2??? Som len buldozerista a mam najvyssie brevety, aké sa daju dosiahnuť. Moje civilne meno je Michal C. Pýtaj sa napríklad našich- jich z 2e REG.z 2e.REG, preco piccicuju- nerobia to , lebo je ich tu par-lebo si vážia svojho colonela!!! Jebať colonela,čakam odozvy svojich z Apt... 2.REG- a co do pici,sme horsi??? Skromní....sme.

Majo pre 2REP (bez overenia) 23.12.2010 - 22:41

...Rež a rúbaj do krve, nebude to poprvé, pokiaľ Slovák na Slovensku pánom nebude. História sa opakuje. Zvykol som si. :) Presvedčenie a sila vo mne rýchlo rastie. Kuuuurva ja som onedlho tam chlape! Drž sa, sila s tebou. S pozdravom, Majo

leg (bez overenia) 23.12.2010 - 22:59

ked sa tak zamyslite prečo tam radšej nehodia do afganistanu nejaku hlavicu atomovu a bude pokoj ved by bola minimalna strata vojakov a tie svine afganske by pomreli..

Majo pre leg (bez overenia) 23.12.2010 - 23:01

Nie sú všetci špiny čo tam sú. A keby tú hlavicu mám, tak ju radšej hodím na USA.

2REP (bez overenia) 23.12.2010 - 23:27

http://www.youtube.com/watch?v=EhLLBIW1ecA&feature=related My stojíme, chlapci moji, či židia nám to bránia!!! Boh je s nami, a zem nech s trasie,,, ....my stojíme stále pevne, ako múry hradné, čierna zem pohlti toho, kto postúpi zradne.. Za Boha, za ľud slovenský, za legionárov v zahraničí, za nášho generála Štefánika, Zveril nám Boh--- potrebujete vodcu! Boh je s nami, kto proti nam toho Pánboh zmietie! Vodca sa nájde!!! Príde z Francúzska! Legionár . Za svoj národ. Teore-cicky- by mi stačili podľa slov môjho nebohého otca 2 divízie-hermeticky uzatvoriť vzdušný priestor,hranice (no a už potom len toho môjho priateľa sťa brata, čo nemá rád kazakov smííííchhh,- a ten by sa vyzúril na T-95- Čornyj Orel )... Russkyj b rat je kurva, ale vždy je to Slovan a nie žid!!! A potom.... ej synovia mou sa ji slovenskí, alebo proslovenskí-veselo by t Každý národ má hrdosť, len Slováci sa boja-prečo? Chýba vodca! 1000 rokov pod jarmom. Ň(p) iču makovú a baraní ko...kot! Vstaňme a bráňme sa! Sekery, valašky, cepy! MOR HO!!! HOJ SLOVÁK SVOJHO RODU!!! Západniar, východniar, Stredoslovák, je jedno! DO ZBRANE, BEDAČ!! Legionári na vás neserú, legionári –tí správni sa zapoja! A potom uvidíte ten cirkus, keď plukovník vycvičí bedač! Bedač bude víťaziť! A toho sa ONI boja!!! Michal

camerone (bez overenia) 23.12.2010 - 23:31

4.CIE pouziva iba pusku frf2.... Tu na CEA je sekcia STE pouzivajuPGM bol som na Punta Biance ked strielali na 1200m...boha to bol rachot! inac dnes som na vianocnom behu stretol Rocca tak sme spolu trocha pobehli!!! Inac prajem stastne a vesele!!!

2REP (bez overenia) 23.12.2010 - 23:37

Ale do pici , požívam interpunkciu. Na ktorú pícu som už tu ja , keď tu mám minimálne 5 chlapov , čo zaklopú na bránu?. Jednému na Ježiška darujem T-95-našemu Samarovi, Majovi vlčíka, Robovi Kalacha, Charonovi mincu, Jardovi diver set, M ilanovi pokoj, A sebe čo_ G. a posledný ponor?

Mišo(2REP) (bez overenia) 23.12.2010 - 23:46

Standa-(dobrý kámoš) môjho brata Mareka z *P(S)prostějova http://www.youtube.com/watch?v=94qLzB7GtAE&feature=related ten to vymákol. .. Pozdravujem LE, seba a nič... Michal pre istotu link: http://www.youtube.com/watch?v=94qLzB7GtAE&feature=related

2REP (bez overenia) 23.12.2010 - 23:59

Myslíš Majo, že B.D. nehovoril svojmu synovi po večeroch(ak bola možnosť) o dobrosti Setona a nemilosrdnosri Loba a Blancy? Každý tam raz pôjdeme, len oba je žiačka J.J.Coustea a tak sa aj chová. V kasárňach som strieľal des aj ja. Len nesedím v base. Naši chlapci, čo sú v 2eREG , čítajú a neprispievajú, ti to môžu potvrdiť. Decs a rapel si skúšame , a psov inak tu máme ako nasratých. O sviatkoch budú mať aj kostičky. M-C

Majo (bez overenia) 24.12.2010 - 00:41

28. októbra 1918 bola vyhlásená samostatná Československá republika. Následne, 30.10.1918 Slovensko Martinskou deklaráciou rozhodlo o spoločnom smerovaní s Čechmi. Iba 29 mužov, bývalých príslušníkov Roty Nazdar sa tohto dňa dožilo. Tí ostatní ležia na československom vojenskom cintoríne La Targette a snívajú svoj sen o slobode a vlasti. Na pomníku československých legionárov z cudzineckej légie neďaleko dediny Neuville-Saint-Vaast, ktorí padli dňa 9. mája 1915 za svoju vlasť a Francúzsko sú vyryté tieto slová: Ils ont choisi de Mourir pour la Liberté/Zvolili zemříti za svobodu. Česť ich pamiatke. Česť a sláva legionárom. Len toľko, nemali to ľahké a vydržali.

Majo (bez overenia) 24.12.2010 - 01:13

http://www.youtube.com/watch?v=ZLqHsnOeQos Prajem všetkým pekné prežitie Vianočných sviatkov.

2REP (bez overenia) 24.12.2010 - 02:26

Camerone myslel si FRF2 a v batôžku na Fer-Lc Hecate II? Smiiiich. Pozdravuj Košičana, šššak ten tu už ani nezapípa.

2REP (bez overenia) 24.12.2010 - 02:28

http://www.youtube.com/watch?v=nYZRxq3jCJo&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=kBpPTGUg0WE&feature=related nevnímajte ju, ako zostarla, všetci starneme... vnímajte prednes a zmysel piesne. Shinaiitee !!!!!!!!!!!! - ahead to go hiontach ar fadh, mhaith agat Mikhael (CLddg)- pls dnt frgt f – n grt.Brgds. Čo vám môžem popriať do svätého dňa: Legionárom- silu, trpezlivosť- chlapci moji, ani neviete, ako sú tieto slová pravdivé, blízky čas ukáže, preverí našu silu. A tým našim v 2.REG- viac prispievať ako čítať.  Nelegionárom –buďte s nami aspoň v myšlienkách. Tým, čo sa k nám berú-chlapci naši budúci- na ružiach nebude ustlané, doba sa rýchlo mení, nič dobré nas nečaká. Len realita. http://www.youtube.com/watch?v=nYZRxq3jCJo&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=0KTfL6_eiWo&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=dPZ4JEtU8lE&feature=related Takže- pokojné- to si praje každý vojak, a pokoj aj v duši... Zo srdca Vám pokojné Vianoce praje Michal. Cez sviatky tu na fóre nebudem. Legionári chápu, moji tiež, tak nieto čo riešiť. Ozvem sa pred Silvestrom, ak dožijeme, a to bude tu teda rachot. Petardy šuvix . Smíích.

Mišo-2REP (bez overenia) 24.12.2010 - 02:43

A pred touto ženou by som si kľakol- z úcty, z bázne, z bezmedzného obdivu - pani Darinka Laščiaková. UMELKYŇA s veľkým U. Niečo chlapi moji od nej na záver ako bontónik! http://www.youtube.com/watch?v=QvglqcRD2Mc

2REP pre Samaróóóó (bez overenia) 24.12.2010 - 02:54

Isskustvo bytj lučšim... No ja z teba umriem Samarooó. lampy dávajú dobrú noc, treba počkať- objaví sa náš vlčík. Smíííchh. Super- počúvaj, ty kde na to chodíš? Žiadny 2e REP, ale 1.REC! Smíích. Zdraví ťa srdečne Mišo!!! SSSS-veď vieš.

2REP-Mišo (bez overenia) 24.12.2010 - 03:20

Nepreháňam-rád by som ťa uvítal v 2.REG- osobne!!!!! Takých ľudí treba. Nie moje slová, ty nie si z tohoto sveta!!! Boľšoj poklon zemnoj!

Mišo-2REP (bez overenia) 24.12.2010 - 03:28

Samaróoo, ty si videl tu líšku? Ale nie že teraz povieš-čo líška, kde líška, aká líška, to je tá vianočná, čo som dával sem na fórum, tá čo tam niečo loví, ja už neviem... ale niečo tam určite loví.

2REP (bez overenia) 24.12.2010 - 03:31

Tak som ju dolapil.Tu je...! http://www.youtube.com/watch?v=l5YIa1NOByo&feature=related

Pridať nový komentár