Francúzska légia

mir 14.8.2007 - 21:26

História Francúzskej légie

francuzska legia

Máloktorý bojový zbor na svete je ovenčený takým množstvom mýtov a legiend ako Francúzska cudzinecká légia. Jej členmi sú dobrovoľníci, ktorí za sebou nechali svoje sociálne aj rodinné zázemie, pričom svoje úlohy plnia s odhodlaním, nad ktorým svet žasne.

Cudzinecká légia bola založená 9. marca 1831 rozkazom Ľudovíta Filipa, kráľa Francúzska. Bol to čas politických nepokojov a tento oddiel plnil úlohu ochrancu kráľovskej moci. Väčšinu dôstojníckeho zboru tvorili veteráni Napoleonovej Grand Armee a mužstvo predstavovalo národnostne pestrú zmes, v ktorej bola zastúpená celá Európa.

V Légii sa objavili aj francúzski regrúti, ktorí sa snažili uniknúť pozornosti miestnej polície. Boli to dobrovoľníci vo veku medzi 18. a 40. rokom, s pravým alebo prijatým menom. Kráľ správne predpokladal, že platení žoldnieri nebudú pri plnení rozkazov rozmýšľať o ich príčinách alebo politickej korektnosti. Légia bola po potlačení nepokojov v Paríži okamžite zapojená do bojov o Alžírsko.

V roku 1835 však tento bojový zbor prešiel pod španielsku kontrolu. Následne sa na rovnakom princípe vytvorila druhá Légia, ktorá získala a udržala pre francúzskeho kráľa Alžírsko, ktoré sa stalo na dlhý čas jej domovom. Vo svojej africkej misii plnili legionári dôležitú úlohu - udržiavali poriadok, potláčali povstania domorodých nomádskych kmeňov a kolonizovali Severnú Afriku. Budovali cestné komunikácie na rýchle presuny, púštne pevnosti a časom tu vzniklo aj mesto Légie - Siddi bel Abbés.

Česť a odvaha

Francúzska cudzinecká légia zdedila tradície žoldnierskych vojsk, ktoré využívali francúzski králi už v stredoveku - škótskej gardy Karola VII. alebo neskôr Napoleonových poľských kopijníkov. Farbami tejto elitnej časti vojska sú zelená a červená, ktoré používali Švajčiarske gardy slúžiace trónu bielej ľalie. Znakom a symbolom zároveň je granát, z ktorého vychádza sedem plameňov, pričom dva z nich sú ohnuté smerom nadol.

Vzťahy medzi tými, ktorí rozkazy vydávajú a tými, ktorí ich plnia, sú vybudované na veľmi vyvinutom „esprit de corps", založenom na niekoľkých jednoduchých princípoch: disciplína a česť, radosť z dobre vykonanej práce a oddanosť svojej minulosti. Heslom Légie je "Honeur et Valour" - Česť a odvaha. Po vstupe do Légie nastáva veľmi tvrdá selekcia. Mnohí kandidáti nevyhovejú buď zo zdravotných alebo morálnych dôvodov.

Legionár je zriedka anjel, ale nikdy nie zločinec. Každý nový člen je dobrovoľník, ktorý chce uniknúť svojej minulosti, osobnej alebo rodinnej kríze, vo svojom sociálnom alebo politickom živote. Príkladom posledného fenoménu je masívny príliv dobrovoľníkov z Alsaska po roku 1871, zo Španielska roku 1939 a z Východnej Európy po roku 1945. Pre ostatných, ktorí sa nechcú zmieriť s limitmi strednej vrstvy, Légia znamená možnosť dobrodružného života. Všetkých jej členov spája súdržnosť, spečatená disciplínou a rešpektom k tradíciám.

Francúzska légia v krymskom konflikte

Časom sa stala Légia bojovou silou, ktorá obhajovala záujmy Francúzska aj v tých najodľahlejších končinách. Bola zapojená do Krymskej vojny 1853 - 1856, kde zohrala hlavnú úlohu pri dobývaní Sevastopoľu. Zámerom Francúzov v tomto konflikte bolo pomôcť svojmu spojencovi, tureckému sultánovi, pri získaní prístupu k prieplavu medzi Čiernym a Stredozemným morom. Po počiatočných rýchlych víťazstvách sa 1. a 2. cudzinecký pluk pokúsil o dobytie opevneného prístavu Sevastopoľ, čo vyústilo do blokády, ktorá trvala rok. Légia kvôli chorobám a zlému počasiu už nemohla dlhšie čakať a padlo rozhodnutie podniknúť frontálny útok.

Prvý pokus sa nevydaril a jednotky sa museli stiahnuť s ťažkými stratami. Pokúsili sa o to znova, s rovnakým výsledkom. Napriek tomu sa nevzdali a skúsili to po tretí raz. Sevastopoľ padol 8. septembra 1855. Ďalšími bojiskami legionárov sa stali Taliansko (1859) a Mexiko (1863 - 1867). Práve tu sa 30. apríla 1863 odohrala jedna z najslávnejších bitiek, ktorá vstúpila do dejín ako synonymum cti a odvahy.

Bitka pri Camerone

Dňa 30. apríla 1863 3. kompánia Cudzineckého regimentu zabezpečovala bezpečný presun zásob po ceste medzi Vera Cruz a Pueblom. Počas pochodu do určenej pozície jednotku prepadla takmer tisícka mexických povstalcov. Kapitán Danjou, aby získal krytie pred nepriateľskou paľbou, presunul svoje mužstvo do opustenej haciendy Camerone, ktorú minuli pred niekoľkými minútami.

Kompánia mala šesťdesiatdva legionárov a troch dôstojníkov, ktorí mali čeliť mnohonásobnej presile Mexičanov. K haciende, kde sa legionári pripravovali na obranu, prišiel posol s ponukou čestnej kapitulácie. Na streche ležal seržant poľského pôvodu, ktorý mu vojensky stručne naznačil, čo si myslí o tomto návrhu. Tak sa spustil jeden útok za druhým, všetky však boli s ťažkými stratami odrazené. Napoludnie začala legionárom dochádzať munícia, nemali jedlo ani vodu. Podvečer bolo nažive už len päť obrancov, na ktorých číhala armáda nepriateľov. V tejto beznádejnej situácii legionári nasadili bodáky a podnikli útok. Keď dvoch z nich pri napredovaní k mexickej pozícii zastrelili, zasiahol mexický plukovník.

Opätovne ponúkol kapituláciu. Legionári súhlasili pod podmienkou, že si smú ponechať svoje zbrane. Plukovník, dojatý ich odvahou, odpovedal slovami: „Mužom ako ste vy, nemôžem nič odmietnuť." Tento deň, ktorý vstúpil do dejín ako Camerone, sa každý rok pripomína vo všetkých táboroch Légie a oslavujú ho s veľkým zápalom a pýchou. V Aubagne, kde sa koná slávnostná prehliadka, nesú na čele pochodujúceho regimentu drevenú ruku kapitána Danjoua. Tento boj, ktorého meno je na každej legionárskej vlajke, ostáva symbolom misie, ktorá sa plní až do úplného konca.

V zákopoch svetových vojen

Roku 1914 sa pluky Francúzskej Légie zúčastnili bitky o Artois, kde utrpeli ťažké straty. Boli zreorganizované a o mesiac neskôr znova ťažko porazené pri Givenchy. Nakoniec utrpeli legionárske pluky také ťažké straty, že ich museli v septembri 1914 rozpustiť a preformovať do novej jednotky. Takto bol vytvorený RMLE (Pochodový pluk cudzineckej légie), ktorého úlohou bolo prevýšiť v boji všetky ostatné jednotky. RMLE sa zúčastnil na mnohých bitkách francúzskych bojísk a stratil tisíce vojakov. Zvlášť sa vyznamenal svojím bojovým umením v zákopoch pri Remeši, kde legionári vyčistili štyri kilometre nepriateľských línií iba puškami, bajonetmi a granátmi. Ďalším úspechom bol Verdun, kde légia uspela v misii o znovuzískanie svojich starých pozícií. Nasledovala obrana parížskeho koridoru a Légia uspela opäť, hoci s veľkým stratami.

Francúzi začali svoju ofenzívu v júli 1918 a RMLE bol opäť v prvej vlne - takmer dva týždne si legionári presekávali cestu cez Hindenburgovu líniu. Počas 2. svetovej vojny, v júni 1940, jedenásty REI (Pechotný cudzinecký pluk) takmer vyhladili pri obrane pozícií vo Verdune. Tí, ktorí prežili, sa stali zajatcami. Väčšine sa ale podarilo ujsť a znovu zasiahli do bojov. Pluk však rozpustili. Trinásta DBIE (Podbrigáda Cudzineckej légie) písala dejiny pri Narviku a Bjerviku v Nórsku, ďalší úspech prezentuje slávne víťazstvo pri Bir-Hakaim v Líbii. Légiu znova zjednotili a pokračovala vo víťazných kampaniach v Tunisku, Taliansku, Provence a Nemecku.

V roku 1940 sa Thajsko, spojenec Japonska, pokúsilo anektovať Kambodžu. Légia túto hrozbu odvrátila, ale zbytočne, pretože politickou dohodou Kambodžu odovzdali pod thajskú správu. V oblasti ostala dislokovaná len jedna jednotka - 5. REI. Ďalšími rokovaniami sa podarilo zabrániť vojne na juhu, hoci nie nadlho. Legionárov, umiestnených v garnizóne Ha Giang, čoskoro zmasakrovali a ostávajúce dva batalióny vyrazili na pochod smrti smerom k čínskej hranici. V roku 1945, ešte predtým, ako sa zvyšky 5. REI dostali do Číny, vojna skončila. Nahradila ju však ďalšia, tentoraz vojna s Ho-či Mi-nom a jeho komunistami, ktorá mala trvať ďalších deväť rokov. V nej boli zastúpené všetky pluky Légie a najslávnejšími bojiskami boli Phu Tong Hoa, Koloniálna cesta 4, a slávne Dien Bien Phu.

Dien Bien Phu

Bol to najdlhší a najtvrdší zápas francúzskych expedičných síl na Ďalekom východe. 1. BEP uskutočnil výsadok v údolí Dien Bien Phu, zabezpečil oblasť a postavil základňu. Nasledovalo 169 dní konfrontácie s Viet Minh, po ktorých prišlo 57 dní pekla. Viet Minh zaujal pozície na svahoch, obkolesujúcich pevnostný systém, a začal ostreľovanie ťažkým delostrelectvom. Zásobovanie a prísun posíl bol možný len zo vzduchu. Pristávacia dráha bola zakrátko pod kontrolou nepriateľskej protileteckej paľby.

Na pomoc prišli nielen príslušníci parajednotiek, ale k obrane tejto pozície sa dobrovoľne hlásili aj muži bez parašutistického výcviku, hoci zoskoky sa často uskutočňovali v noci. Paralelne s obliehaním Dien Bien Phu prebiehala konferencia v Ženeve. Francúzske jednotky mali záujem udržať údolie, kým nepriateľ nepožiada o prímerie. Situácia však bola neudržateľná a 8. mája padla posledná pevnosť.

Dien Bien Phu prestalo existovať. Proti 15-tisíc legionárom a príslušníkom koloniálnych plukov stálo približne 100-tisíc nepriateľov, vyzbrojených ťažkou technikou. Dvetisíc obrancov padlo, 1 500 sa stratilo v akcii, 5 800 bolo ranených. Vyše 11-tisíc vojakov sa dostalo do zajatia, z ktorého sa po štyroch mesiacoch vrátilo živých len 3 290 mužov. Bola to politická katastrofa, ktorá znamenala koniec francúzskeho koloniálneho impéria vo východne Ázii. Druhý deň po páde Dien Bien Phu požiadali francúzski vyjednávači na ženevskej konferencii o prímerie. Pre légiu sa tým vojna v Indočíne skončila.

Boj o francúzske Alžírsko

Ešte skôr, ako sa mohli legionári zotaviť z bojov, ocitli sa v Alžírsku. Tentoraz bola ich nepriateľom Armáda národného oslobodenia. Pluky Légie, ktoré mali zabezpečiť pokoj v krajine, kde žilo množstvo Francúzov, sa aktívne zúčastnili v mnohých operáciách proti rebelom a plnili si povinnosť pri ochrane hraníc. Na základe politických rokovaní medzi prezidentom De Gaullom a predstaviteľmi vzbúrencov však Alžírsko v roku 1961 získalo nezávislosť a Légiu povolali do Francúzska. Légia, ktorá vnímala Alžírsko ako svoj domov a toto rozhodnutie ako zradu, sa vzbúrila. Pokus o prevrat však nevyšiel a 1. REP (Cudzinecký parapluk) rozpustili. Od roku 1962 až po súčasnosť sú oddiely bielych anjelov umiestnené na juhu Francúzska a na Korzike, ale aj v zámorí - v Djibouti, na Madagaskare, Tahiti a Francúzskej Guayane.

Légia si získala renomé pri výkone operácií v mnohých vojnou zmietaných oblastiach. V septembri 1990 vyslali tri pluky Cudzineckej légie do oblasti Perzského zálivu. Zmocnili sa letiska Al Salman, kde sa stretli len s malým odporom. Ich ďalšou úlohou bolo zabrániť ústupu Republikánskej gardy na západ. O tejto vojne sa hovorí ako o bleskovej vojne - skončila po sto hodinách boja na zemi, pričom v nej zahynuli len traja legionári. Pod velením Organizácie spojených národov Légia udržiavala poriadok v Mogadiši a zúčastnila sa aj na konflikte v Bosne, kde zvládla viacero tajných operácií.

Pri týchto akciách vedela Francúzska légia s veľkým efektom využiť materinský jazyk svojich vojakov. V oboch oblastiach boli len ľahké straty. Charakteristika Légie za približne stosedemdesiat rokov jej existencie, sa dá vyjadriť slovami literárneho velikána Antoina de Saint Exupéryho: „Vojak nie je mužom násilia. Nosí zbraň a riskuje svoj život za chyby, ktoré nespôsobil. Neoblomne dodržiava svoje slovo až do konca, i keď vie, že bude zabudnutý."

2REP (bez overenia) 24.12.2010 - 03:42

Áááá, ja už viem chlapi, teraz na to pozeral so mnou jeden Rus-to vôbec nie je joke-sranda-ona tak chytá v zime myši. Myslím tá líška teda, nech nedojde k nedorozumeniu. No ale ten chvost-to bolo skôr kormidlo...

samarovic. (bez overenia) 24.12.2010 - 03:45

jasnééé že som ju videl !!! som tu už dlho len som ticho ))) http://www.youtube.com/watch?v=RGZ6LAG2gZ8&feature=related MMMM nie my sme tvoji ale ty si náš !!!!!!

samarovic. (bez overenia) 24.12.2010 - 04:00

Líška chytá myši , vlk zajace keď som bol krpatý ten vlk bol môj kamoš a toho zasratého zajaca som neznášal do pi.i ! :evil: http://www.youtube.com/watch?v=Q90t_UXkyH8&feature=related

samarovic. (bez overenia) 24.12.2010 - 04:34

Šťastné a veselé vianoce Vám prajem . http://www.youtube.com/watch?v=Ijmr9X1gf7c S.

2REG (bez overenia) 24.12.2010 - 05:58

Povinne- Samaro, Majo- a už aj šmýkať do Castla. a potom 2eREG! A hotovo. Nebudem sa tu s nikým srať! Čistiť buzerák zo dva dni a potom šmyk ho tam, na čo majú! Čo na to Regáci , čo nepíšu, ale čítajú? berieme takýchto chlapov? Tak som sa rozhodol. Ja sme sa rozhodli:-) Mišo Regaci, berieme tychto dvoch za dvoch Rumunov?

2,,,ale dobre (bez overenia) 24.12.2010 - 06:04

Ty ak si tak promtne zareagoval, potom ďakujem, u n nás sa to robí. Asi nemáš teraz a-úúúto z Apt, že? Smích. No, kto by ti ho podpísal dnes...Ale psssst. Píšeš z caserne?

BRUTUS (bez overenia) 24.12.2010 - 14:03

čaute chlapi tak teda všetko dobre na tie sviatky hlavne aby nam zdravie služilo ;) našiel som jedno video na ktorom je jeden čech ktory kradne auto akurat že si ho zasahovka podá :laugh:

2REP (bez overenia) 24.12.2010 - 20:43

JOYEUX NOEL C'EST POUR VIVRE! Moje slová- ďakujem Patricius de 2.REG Všetkým ľuďom dobrej vôle-štastné a veselé Vianoce. Chystám sa na posledný ponor. Site officiel napíše. Lobo bez Biancy je nič. Nula. Ako sa hovorí- Cherchez la femme. V tomto prípade to stálo za to. Aj colonel sa musí pokloniť pred pravdou. Pravda je len jedna... Vive La France, vive le Roi!!! Michel

Michal-2REP (bez overenia) 24.12.2010 - 20:53

Počúvajte na rozlúčku -definitívne. http://www.youtube.com/watch?v=BxFzIzAZCEo&feature=related

2REP (bez overenia) 24.12.2010 - 21:07

Kolik vám platěj za tenhle nápad- nasrat,jo nasrat! http://www.youtube.com/watch?v=tHmBX0JTulk&NR=1

Majo pre 2REP (bez overenia) 24.12.2010 - 22:25

Mišo, ja som ti písal ohľadom toho na mail. Neprišla mi odpoveď. Dúfam že si to neodignoroval.

Majo pre 2REP (bez overenia) 25.12.2010 - 01:09

Hovoril si, že si chlap čo si za svojimi slovami stojí. Ale ukazuješ mi opak. Toto som raz dal na fórum z filmu J.I.Jane „Ja som tvora divokého nevidel, ktorý by sa ľutoval. Vták zamrznutý isto z vetvy spadne, ale nikdy nepreklína svoj osud.“ Ty si reagoval takto. Už si asi zabudol že? Majo, supééér ! dík, [b]to si zapamätám[/b]. Drž sa, som s tebou.

Majo (bez overenia) 25.12.2010 - 01:15

http://www.cez-okno.net/clanok/oknom-historie/ocakavany-skandal-prislusnik-stb-zifcak-o-novembri-1989-video-en

Jardo (bez overenia) 25.12.2010 - 03:40

Takze Jardo uz ma komplet diving equipment :) zdravim staru partiu a vsetkych buducich volontaires :) No a aby som nezabudol Stastne a vesele :)

Jardo (bez overenia) 25.12.2010 - 12:40

tak pridam aj ja jedno Samozrejme voda tam nesmie chybat :) http://www.youtube.com/watch?v=DiGOZ9qluyE

2REP (bez overenia) 25.12.2010 - 14:31

http://www.youtube.com/watch?v=LR1bmFlts6w descend a rappel... Inštruktor mu povedal, nech sa otočí, ale dopredu bolo dohodnuté ako. To bola pičovina, ktorú natočili naši sergenti a obletelo to asi celý svet... My sme pluk, ktorý si aj zo seba vie urobiť srandu, na rozdiel od iných. Ber to ako srandu, veď aj s tým „jebacím „ vlčiakom je to od nás. Takýchto sránd máme v 2eREG plnú riť, chlapci to sem občas dávajú-teda na Youtube. Sme harmonia, neserieme sa s tým. Druhý REG je skvelá partia ľudí, od legošov až po veliteľov.A nikto sa nevyvyšuje. Prečo nie sú voľné miesta u nás? Lebo každý chce sem-vojna-pohoda. Teda až na špeciálne jednotky... Áno , BRUTUS si tu vyprovokoval úvahu o Pakistane.Správne. Vidíš ty Brute, včera som ja popísal kokotiny a ako rýchlo sa zabudlo na ten tvoj clip. Celý svet sa obracia k sviatkom- na dva dni je pokoj. A čo potom? Vojak myslí po vojensky, nejeblo mi v hlave, to sa možno zdá z tých včerajších príspevkov. Zabil som, lebo som musel a pred očami určite nemám toho, koho som musel podrezať ako kačku a streliť ako zajaca. Cieľ- úloha- povinnosť. Celý kresťanský svet si pripomína narodenie toho, ktorého s tichým súhlasom všetkých ukrižovali.Faloš!!!! Tak čo-ľudstvo- nie sme všetci tak trochu falošní farizeji? Ms.Gen. Stefanik na toto poukazoval! Som občan francúzsky, asi som sa nemal jebať do Slovákov, môjho národa, lebo mám z toho nedobrý pocit.Bolo treba sa vysrať na všetko, nepísať knihu o LE, žiť si svoj život. Myslíte si, že nepozerám vaše spravodajstvá? TA3, STV a podobne.Keby toto sa dialo tu, čo u vás, sú tu dávno barikády a ja som prvý, čo ich stavia. Dane, poplatky, bieda národa. A politici bez rozdielu tej vašej farby si žijú a kradnú. Rozprášiť ich treba, háveď príživnícku! DO BOJA, SLOVÁCI, HOJ MOR HO, DETVO MOJHO RODU! VOĽ NEBYŤ, AKO ŽIŤ V JARME! Alebo- hor sa do Légie, vráti sa po rokoch kopa chlapov, čo si nenechajú brnkať po nose-vycvičení, zdatní, čo to dajú do poriadku. Len taký hukot! Legionára len tak rožkom neopijú! Uvádzajte chlapi moji na gestape politický motív, nie ekonomický. To som sa teraz prekecol, ale zafunguje to. Ale túto radu si zapamätajte. Michal

Majo (bez overenia) 25.12.2010 - 14:31

GCP je alitná jednotka. Úderná jednotka to je. Viem že tam majú kopec špecializácií. Ešte sú tam aj psovodi, odstrelovači...

2REP (bez overenia) 25.12.2010 - 14:36

http://www.youtube.com/watch?v=J_3v9htEoUM&feature=related tak kto sa chváli cudzím perím? a toto je nie 1re Rpima, ale 8.RPIM!!!!

2REP (bez overenia) 25.12.2010 - 14:41

GCP je glorifikovaná jednotka. Nie je ničím lepšia od GRH2, 8.RPIMA, DINOPS , alebo CRRT-de GRH2. Skákať vieme každý a aj iné veci, ak je treba. Nech prežije chlapík z GCP to čo ja a potom dáme pivko a reč. Tak len toľko. P.S- tí čo sú v GCP a poznájú ma, mi dajú hádam za pravdu. Ale moja hlboká úcta k GCP bola, je a bude. Michal

2REP (bez overenia) 25.12.2010 - 14:50

a neserte ma!!!! lebo sem dám jedno video a nebude z Y-tube. A poserete magi v kockách, keď uvidíte, čo je služba!!!!

Majo pre 2REP (bez overenia) 25.12.2010 - 15:11

Toto si ty, ako ťa poznám. :) A vari faloš NÁM v niečom zabráni? Nech sú ľudia akí chcú byť. Nás nezastavia, a nezastavia ani nevyhnutelné.

Necky (bez overenia) 25.12.2010 - 15:27

A mam te , medvidku. Nepen, ser na to. nezvedas tak jsem hrabnul po foru a ty se tady rozpoisujes.Za 2h jsem u tebe a mam moravskou sedesatku.tak chystej sklenicky puliruj a neser se tady .jebne ti v palici, vytahnes tatovou starou a mame po svatcich.nesoji to za to.Kdyby jen jeden z nich byl dole tolik let treba jako ja tak kalhot nejen nasere ale i nachcije., vedi hovno o legii. Video nedavej vis co tam je tak se uvedom vole.zatim zdenda.startuji auto tak to neposer. Jo a vesele svatky vsem normalnim lidem a hlavne Samarovici preje Necky.Ty parchante jeden schazis mi.

leg (bez overenia) 25.12.2010 - 16:00

dajte si stranku www.agresori.com a zaregistrujte sa a tam su take videa vojenske ktore nikdy neboli na youtube a ani nebudu agresori.com tam je to necenzurovane akurat že trocha masakerne videa ,bolo mi nagrc ked som videl afgancov čo režu hlavy usa vojakom :pinch:

Majo (bez overenia) 25.12.2010 - 19:31

Keby tí naši politici aspoň toto vedeli, že by sa človek zasmial. :) http://www.youtube.com/watch?v=9P0Z8oM3H5I&feature=related

peter (bez overenia) 26.12.2010 - 21:52

bol som v bare a mal som tričko legion etrangere vypil som jedno pivo a ked som išiel domov chytil ma jeden asi 25 rokov mal a povedal že som obyčajny koko... a že nech to tričko dam dole lebo že nema rad žoldakov nechcel som sa bit tak som išiel preč no dobehol ma aj s kamaratmi a dostal som od nich a triččko mi rozthali a povedali že nemaju radi legiu ,trocha sa hanbim že ma zbili ale bolo ich 5 a ja sam serem na nich :S

Lubo (bez overenia) 26.12.2010 - 22:26

Oni boli ti kokoti. Obycajne sracky. Ciganska ferovka 5na1. Nic si z toho nerob vsak kazdy z nas ludovo povedane uz dostal napicu. Ale zeby sa bili ludia uz len kv tricku LE? Tak to uz nechapem.

Lubo (bez overenia) 26.12.2010 - 22:27

Ver tomu ze kebyze si bol dobre vycviceny legos a usli by ti nervy tak zuby by zbierali oni piati:)

peter (bez overenia) 26.12.2010 - 22:40

on su rypaci z vedlajšiej dediny a ako som išiel vedel som že idu za mnou zo zadu ma stiahli na zem a potom už kopali ale nič mi neni všetko pohode len škoda že som nič nerobil asi som mal strach :dry:

Pridať nový komentár