Francúzska légia

mir 14.8.2007 - 21:26

História Francúzskej légie

francuzska legia

Máloktorý bojový zbor na svete je ovenčený takým množstvom mýtov a legiend ako Francúzska cudzinecká légia. Jej členmi sú dobrovoľníci, ktorí za sebou nechali svoje sociálne aj rodinné zázemie, pričom svoje úlohy plnia s odhodlaním, nad ktorým svet žasne.

Cudzinecká légia bola založená 9. marca 1831 rozkazom Ľudovíta Filipa, kráľa Francúzska. Bol to čas politických nepokojov a tento oddiel plnil úlohu ochrancu kráľovskej moci. Väčšinu dôstojníckeho zboru tvorili veteráni Napoleonovej Grand Armee a mužstvo predstavovalo národnostne pestrú zmes, v ktorej bola zastúpená celá Európa.

V Légii sa objavili aj francúzski regrúti, ktorí sa snažili uniknúť pozornosti miestnej polície. Boli to dobrovoľníci vo veku medzi 18. a 40. rokom, s pravým alebo prijatým menom. Kráľ správne predpokladal, že platení žoldnieri nebudú pri plnení rozkazov rozmýšľať o ich príčinách alebo politickej korektnosti. Légia bola po potlačení nepokojov v Paríži okamžite zapojená do bojov o Alžírsko.

V roku 1835 však tento bojový zbor prešiel pod španielsku kontrolu. Následne sa na rovnakom princípe vytvorila druhá Légia, ktorá získala a udržala pre francúzskeho kráľa Alžírsko, ktoré sa stalo na dlhý čas jej domovom. Vo svojej africkej misii plnili legionári dôležitú úlohu - udržiavali poriadok, potláčali povstania domorodých nomádskych kmeňov a kolonizovali Severnú Afriku. Budovali cestné komunikácie na rýchle presuny, púštne pevnosti a časom tu vzniklo aj mesto Légie - Siddi bel Abbés.

Česť a odvaha

Francúzska cudzinecká légia zdedila tradície žoldnierskych vojsk, ktoré využívali francúzski králi už v stredoveku - škótskej gardy Karola VII. alebo neskôr Napoleonových poľských kopijníkov. Farbami tejto elitnej časti vojska sú zelená a červená, ktoré používali Švajčiarske gardy slúžiace trónu bielej ľalie. Znakom a symbolom zároveň je granát, z ktorého vychádza sedem plameňov, pričom dva z nich sú ohnuté smerom nadol.

Vzťahy medzi tými, ktorí rozkazy vydávajú a tými, ktorí ich plnia, sú vybudované na veľmi vyvinutom „esprit de corps", založenom na niekoľkých jednoduchých princípoch: disciplína a česť, radosť z dobre vykonanej práce a oddanosť svojej minulosti. Heslom Légie je "Honeur et Valour" - Česť a odvaha. Po vstupe do Légie nastáva veľmi tvrdá selekcia. Mnohí kandidáti nevyhovejú buď zo zdravotných alebo morálnych dôvodov.

Legionár je zriedka anjel, ale nikdy nie zločinec. Každý nový člen je dobrovoľník, ktorý chce uniknúť svojej minulosti, osobnej alebo rodinnej kríze, vo svojom sociálnom alebo politickom živote. Príkladom posledného fenoménu je masívny príliv dobrovoľníkov z Alsaska po roku 1871, zo Španielska roku 1939 a z Východnej Európy po roku 1945. Pre ostatných, ktorí sa nechcú zmieriť s limitmi strednej vrstvy, Légia znamená možnosť dobrodružného života. Všetkých jej členov spája súdržnosť, spečatená disciplínou a rešpektom k tradíciám.

Francúzska légia v krymskom konflikte

Časom sa stala Légia bojovou silou, ktorá obhajovala záujmy Francúzska aj v tých najodľahlejších končinách. Bola zapojená do Krymskej vojny 1853 - 1856, kde zohrala hlavnú úlohu pri dobývaní Sevastopoľu. Zámerom Francúzov v tomto konflikte bolo pomôcť svojmu spojencovi, tureckému sultánovi, pri získaní prístupu k prieplavu medzi Čiernym a Stredozemným morom. Po počiatočných rýchlych víťazstvách sa 1. a 2. cudzinecký pluk pokúsil o dobytie opevneného prístavu Sevastopoľ, čo vyústilo do blokády, ktorá trvala rok. Légia kvôli chorobám a zlému počasiu už nemohla dlhšie čakať a padlo rozhodnutie podniknúť frontálny útok.

Prvý pokus sa nevydaril a jednotky sa museli stiahnuť s ťažkými stratami. Pokúsili sa o to znova, s rovnakým výsledkom. Napriek tomu sa nevzdali a skúsili to po tretí raz. Sevastopoľ padol 8. septembra 1855. Ďalšími bojiskami legionárov sa stali Taliansko (1859) a Mexiko (1863 - 1867). Práve tu sa 30. apríla 1863 odohrala jedna z najslávnejších bitiek, ktorá vstúpila do dejín ako synonymum cti a odvahy.

Bitka pri Camerone

Dňa 30. apríla 1863 3. kompánia Cudzineckého regimentu zabezpečovala bezpečný presun zásob po ceste medzi Vera Cruz a Pueblom. Počas pochodu do určenej pozície jednotku prepadla takmer tisícka mexických povstalcov. Kapitán Danjou, aby získal krytie pred nepriateľskou paľbou, presunul svoje mužstvo do opustenej haciendy Camerone, ktorú minuli pred niekoľkými minútami.

Kompánia mala šesťdesiatdva legionárov a troch dôstojníkov, ktorí mali čeliť mnohonásobnej presile Mexičanov. K haciende, kde sa legionári pripravovali na obranu, prišiel posol s ponukou čestnej kapitulácie. Na streche ležal seržant poľského pôvodu, ktorý mu vojensky stručne naznačil, čo si myslí o tomto návrhu. Tak sa spustil jeden útok za druhým, všetky však boli s ťažkými stratami odrazené. Napoludnie začala legionárom dochádzať munícia, nemali jedlo ani vodu. Podvečer bolo nažive už len päť obrancov, na ktorých číhala armáda nepriateľov. V tejto beznádejnej situácii legionári nasadili bodáky a podnikli útok. Keď dvoch z nich pri napredovaní k mexickej pozícii zastrelili, zasiahol mexický plukovník.

Opätovne ponúkol kapituláciu. Legionári súhlasili pod podmienkou, že si smú ponechať svoje zbrane. Plukovník, dojatý ich odvahou, odpovedal slovami: „Mužom ako ste vy, nemôžem nič odmietnuť." Tento deň, ktorý vstúpil do dejín ako Camerone, sa každý rok pripomína vo všetkých táboroch Légie a oslavujú ho s veľkým zápalom a pýchou. V Aubagne, kde sa koná slávnostná prehliadka, nesú na čele pochodujúceho regimentu drevenú ruku kapitána Danjoua. Tento boj, ktorého meno je na každej legionárskej vlajke, ostáva symbolom misie, ktorá sa plní až do úplného konca.

V zákopoch svetových vojen

Roku 1914 sa pluky Francúzskej Légie zúčastnili bitky o Artois, kde utrpeli ťažké straty. Boli zreorganizované a o mesiac neskôr znova ťažko porazené pri Givenchy. Nakoniec utrpeli legionárske pluky také ťažké straty, že ich museli v septembri 1914 rozpustiť a preformovať do novej jednotky. Takto bol vytvorený RMLE (Pochodový pluk cudzineckej légie), ktorého úlohou bolo prevýšiť v boji všetky ostatné jednotky. RMLE sa zúčastnil na mnohých bitkách francúzskych bojísk a stratil tisíce vojakov. Zvlášť sa vyznamenal svojím bojovým umením v zákopoch pri Remeši, kde legionári vyčistili štyri kilometre nepriateľských línií iba puškami, bajonetmi a granátmi. Ďalším úspechom bol Verdun, kde légia uspela v misii o znovuzískanie svojich starých pozícií. Nasledovala obrana parížskeho koridoru a Légia uspela opäť, hoci s veľkým stratami.

Francúzi začali svoju ofenzívu v júli 1918 a RMLE bol opäť v prvej vlne - takmer dva týždne si legionári presekávali cestu cez Hindenburgovu líniu. Počas 2. svetovej vojny, v júni 1940, jedenásty REI (Pechotný cudzinecký pluk) takmer vyhladili pri obrane pozícií vo Verdune. Tí, ktorí prežili, sa stali zajatcami. Väčšine sa ale podarilo ujsť a znovu zasiahli do bojov. Pluk však rozpustili. Trinásta DBIE (Podbrigáda Cudzineckej légie) písala dejiny pri Narviku a Bjerviku v Nórsku, ďalší úspech prezentuje slávne víťazstvo pri Bir-Hakaim v Líbii. Légiu znova zjednotili a pokračovala vo víťazných kampaniach v Tunisku, Taliansku, Provence a Nemecku.

V roku 1940 sa Thajsko, spojenec Japonska, pokúsilo anektovať Kambodžu. Légia túto hrozbu odvrátila, ale zbytočne, pretože politickou dohodou Kambodžu odovzdali pod thajskú správu. V oblasti ostala dislokovaná len jedna jednotka - 5. REI. Ďalšími rokovaniami sa podarilo zabrániť vojne na juhu, hoci nie nadlho. Legionárov, umiestnených v garnizóne Ha Giang, čoskoro zmasakrovali a ostávajúce dva batalióny vyrazili na pochod smrti smerom k čínskej hranici. V roku 1945, ešte predtým, ako sa zvyšky 5. REI dostali do Číny, vojna skončila. Nahradila ju však ďalšia, tentoraz vojna s Ho-či Mi-nom a jeho komunistami, ktorá mala trvať ďalších deväť rokov. V nej boli zastúpené všetky pluky Légie a najslávnejšími bojiskami boli Phu Tong Hoa, Koloniálna cesta 4, a slávne Dien Bien Phu.

Dien Bien Phu

Bol to najdlhší a najtvrdší zápas francúzskych expedičných síl na Ďalekom východe. 1. BEP uskutočnil výsadok v údolí Dien Bien Phu, zabezpečil oblasť a postavil základňu. Nasledovalo 169 dní konfrontácie s Viet Minh, po ktorých prišlo 57 dní pekla. Viet Minh zaujal pozície na svahoch, obkolesujúcich pevnostný systém, a začal ostreľovanie ťažkým delostrelectvom. Zásobovanie a prísun posíl bol možný len zo vzduchu. Pristávacia dráha bola zakrátko pod kontrolou nepriateľskej protileteckej paľby.

Na pomoc prišli nielen príslušníci parajednotiek, ale k obrane tejto pozície sa dobrovoľne hlásili aj muži bez parašutistického výcviku, hoci zoskoky sa často uskutočňovali v noci. Paralelne s obliehaním Dien Bien Phu prebiehala konferencia v Ženeve. Francúzske jednotky mali záujem udržať údolie, kým nepriateľ nepožiada o prímerie. Situácia však bola neudržateľná a 8. mája padla posledná pevnosť.

Dien Bien Phu prestalo existovať. Proti 15-tisíc legionárom a príslušníkom koloniálnych plukov stálo približne 100-tisíc nepriateľov, vyzbrojených ťažkou technikou. Dvetisíc obrancov padlo, 1 500 sa stratilo v akcii, 5 800 bolo ranených. Vyše 11-tisíc vojakov sa dostalo do zajatia, z ktorého sa po štyroch mesiacoch vrátilo živých len 3 290 mužov. Bola to politická katastrofa, ktorá znamenala koniec francúzskeho koloniálneho impéria vo východne Ázii. Druhý deň po páde Dien Bien Phu požiadali francúzski vyjednávači na ženevskej konferencii o prímerie. Pre légiu sa tým vojna v Indočíne skončila.

Boj o francúzske Alžírsko

Ešte skôr, ako sa mohli legionári zotaviť z bojov, ocitli sa v Alžírsku. Tentoraz bola ich nepriateľom Armáda národného oslobodenia. Pluky Légie, ktoré mali zabezpečiť pokoj v krajine, kde žilo množstvo Francúzov, sa aktívne zúčastnili v mnohých operáciách proti rebelom a plnili si povinnosť pri ochrane hraníc. Na základe politických rokovaní medzi prezidentom De Gaullom a predstaviteľmi vzbúrencov však Alžírsko v roku 1961 získalo nezávislosť a Légiu povolali do Francúzska. Légia, ktorá vnímala Alžírsko ako svoj domov a toto rozhodnutie ako zradu, sa vzbúrila. Pokus o prevrat však nevyšiel a 1. REP (Cudzinecký parapluk) rozpustili. Od roku 1962 až po súčasnosť sú oddiely bielych anjelov umiestnené na juhu Francúzska a na Korzike, ale aj v zámorí - v Djibouti, na Madagaskare, Tahiti a Francúzskej Guayane.

Légia si získala renomé pri výkone operácií v mnohých vojnou zmietaných oblastiach. V septembri 1990 vyslali tri pluky Cudzineckej légie do oblasti Perzského zálivu. Zmocnili sa letiska Al Salman, kde sa stretli len s malým odporom. Ich ďalšou úlohou bolo zabrániť ústupu Republikánskej gardy na západ. O tejto vojne sa hovorí ako o bleskovej vojne - skončila po sto hodinách boja na zemi, pričom v nej zahynuli len traja legionári. Pod velením Organizácie spojených národov Légia udržiavala poriadok v Mogadiši a zúčastnila sa aj na konflikte v Bosne, kde zvládla viacero tajných operácií.

Pri týchto akciách vedela Francúzska légia s veľkým efektom využiť materinský jazyk svojich vojakov. V oboch oblastiach boli len ľahké straty. Charakteristika Légie za približne stosedemdesiat rokov jej existencie, sa dá vyjadriť slovami literárneho velikána Antoina de Saint Exupéryho: „Vojak nie je mužom násilia. Nosí zbraň a riskuje svoj život za chyby, ktoré nespôsobil. Neoblomne dodržiava svoje slovo až do konca, i keď vie, že bude zabudnutý."

Ján pre majo (bez overenia) 30.12.2010 - 17:03

ahoj majo z akeho regimentu sa najčastejšie chodi na misie aspon tak zhruba mi popiš dakujem ti moc

2REP (bez overenia) 31.12.2010 - 23:29

BONNE ANNEE 2011 de Michal. Nezabudol som priatelia moji na vas, len som nemohol inak, povinnosti a aj problemy v sukromi. Vsetko dokopy, ale sukromie ide dozadu pred povinnostami. Som rad, ze vam mozem aspon takto popriat vsetko najlepsie do noveho roku. Drzte palce, chlapi a drzte aj forum. Ozvem sa vam, ked sa bude dat. A aby ste vedeli ze som to ja- Michal-2REP, tak tradicne- moja: http://www.youtube.com/watch?v=SpG9sPZ7Xi4&feature=related S obdivom k buducim legionarom.A srdecny pozdrav vsetkym. Nie je čas vymenovať. Prepáčte. Miso (2REP)

Lubo (bez overenia) 1.1.2011 - 12:10

Stastny novy rok. Vela zdravia stastia uspechov a spravnym chalanom co sa budu tento rok hlasit do legie zelam len to jedine. Uspech.

JAA (bez overenia) 1.1.2011 - 19:32

vsetkoo dobre Vam prajem aj ja v tomto roku ,,viete ktory,,michal dik dufam,,ze mas pravdu ,, inak cakam na tvoj mail,, s pozdravom Jaa

Necky (bez overenia) 1.1.2011 - 20:02

Tak nazdáár hoši! Všechno nejlepší v tomto novém roce, hodně zdraví, štěstí, aby vám furt stál :) a hlavně ať se do Legie dostanete. Přeje Necky

Majo (bez overenia) 1.1.2011 - 22:14

Zdravím vás, Aj ja vám oneskorene ale predsa prajem šťastný nový rok a nech sa vám plnia všetky sny. Nech je tento rok lepším ako tie minulé. :) S pozdravom a úctou, Majo

Sampiero (bez overenia) 1.1.2011 - 23:22

Pozdravujem forum a pripajam sa aj ja so zelanim vsetkeho najlepsieho v novom roku 2011. A nech bude lepsi ako ten minuly.

samarovic. (bez overenia) 1.1.2011 - 23:48

Zdravým všetkých chalanov ! Prajem šťastný nový rok nech je všetko v porádku , nech je všetko tak jak má !!! Verím v lepší rok 2011 !

Hautecorse (bez overenia) 2.1.2011 - 00:00

Salut Slovensko/// salut Trnava a okolii.///A salut secci spravni chlapi a hlavne krajan Majo./// Chlapi prajem to najlepsie v tomto novom a urcite poraadne skurvenom roku, sak lepsii uz bolo! ///ale nech sa nam dari aspon tak ako v tom 2010. Nech zije LE lebo len ta jedina to isti/// kuurwa!!!

brano (bez overenia) 2.1.2011 - 14:56

pani,nech sa dari v novom roku ps: if you wanna make some fun you need the machine gun srdecne B

Boris (bez overenia) 2.1.2011 - 15:31

Pozdravujem všetkých slušných ľudí na fore. Dodatočne aj ja sa pripajam s prianím všetkého najlepšieho do Nového roka. Bol som s rodinkou trochu zalyžovať tak som sa skôr nemohol ozvať. Tak chlapi, vy čo ste ešte nepremeškali možnosť vstúpiť do FCL, neváhajte a choďte, lebo v „tejto krajine“ zdochol pes.Ja mať o trochu menej rokov a nemať rodinu tak ma tu neudrží ani pár volov.A v tej našej verchuške je ich celé stádo, otca im naháňam. zase všetko drahšie. A ľudia drú, len aby uživili mocipánov čo od rozkoše nevedia kam sa podieť.Už som taký nasratý, že až. A ty Mišo skús aspoň odpovedať na mail, čakám a čakám. Boris

cháron (bez overenia) 2.1.2011 - 15:46

zdravím chlapi, zase neskoro ale predsa pozdravujem všetkých na fóre a prajem veľa úspechov v tomto roku, nemám čas písať tak sa na mňa nehnevajte...

Valer (bez overenia) 2.1.2011 - 17:44

Fuuuha, som asi posledny. Ale naucil som sa inej pravde a to ze nikdy nie je neskoro.Tak teda a mes freres d´arme, aj tym co prijdu neskorsie, zelam Bonne Annee, PF 2011 a vela stastia a odvahy do kroku po cely zivot. Na nejaky cas zostavam este v povodnom regimente. Potom mastim asi do 2e REG.Podla okolnosti. MAJO ked sa da, tak rad by som ti napisal mail. Len napis sem ci mozem.Nerad odpovedam ludom typu martinjambor a podobne.Chapes dufam.Nicky su evidovane/enregistree. Moja ucta a obdiv teraz patri vsetkym legionarom, dobrym ludom na fore a to Slovakom Cechom a Moravakom bez rozdielu a najviac jednemu panovi dostojnikovi z 2e REG, co robi dobre meno Slovakom, Moravakom a Cechom.Meno netreba uvadzat.Som bol v soku ze kto to je.Len tak mimochodom nie je to susof, ale officier.A dalej pomlcim. Vas Valer (ten s nickom Valer vysokoskolak) .

2REP (bez overenia) 2.1.2011 - 18:33

Nič nie je viac, ako ľudský život! Nemal by to písať legionár, to viem! Mais, c´est vrai! A môj osobný problém. Michal Pre Brutus-daj pozor, aby si to neprešvihol s tým videom. Mieriš dosť blízko.Ale cieľ si chválabohu nezasiahol... Smííích. Aaaa...Apt- pochopil?

leg (bez overenia) 2.1.2011 - 20:37

aute ked beham neboli ma koleno ale ked si klaknem alebo som v drepe vtedy ma boli koleno myslite že je to problem pre vstup do legie lebo to koleno ma boli naozaj len ked si kvoknem inak nie

Majo pre Valéra (bez overenia) 3.1.2011 - 00:11

Môžeš napísať. nerobí mi to problém. A srdečne zdravím teba a aj celé fórum.

Majo pre 2REP (bez overenia) 3.1.2011 - 00:13

Napíšem to sem, ďakujem, úprimne ti ďakujem za všetko čo si spravil pre mňa a aj pre ostatných. Služba ostatným je najušľachtilejšia. Nikdy ti to asi nebudem vedieť vrátiť ale budem sa snažiť aj k tvojej spokojnosti. S pozdravom a úctou, Majo

leg (bez overenia) 3.1.2011 - 19:57

http://www.youtube.com/watch?v=2p_nisdKGWA 7minuta 52 sekunda v tom videu je legionar alebo sa mi to zdá???:P

Pali (bez overenia) 4.1.2011 - 21:42

toto video je dokaz kam smeruje nase krasne slovensko http://www.youtube.com/watch?v=1c-0lEKkmQw

Duriy (bez overenia) 6.1.2011 - 17:21

Zdravím, chcem sa opytať či sa niekto v najbližšej dobe nechysta skusiť dostať do legie, išiel by som tiež. Mohli by sme ísť teda viacerí. Prípadnú odpoved prosím na mail: Yuritrip@centrum.sk

juraj (bez overenia) 7.1.2011 - 00:36

ja pojdem do legie na leto ale frajerka mi povedala že ak tam pojdem osobne sadne na vlak a pride za mnou a zbije ma tam dufam že su tam vysoke mury a že ju legionari upracu :evil:

Marcel (bez overenia) 7.1.2011 - 18:50

dobry den asi by som nemal sem pisat takuto vec ale predsa len napišem chcem kupit nejake použivane auto SUV do 10 000 eur no neviem ked mne sa pači aj honda cr-v ale aj toyota rav4 je pekna čo vy na to ake suv sa vam lubia ??;) dikes ahojte p.s.rozmyšlal som aj nad octaviou scout

Taito (bez overenia) 7.1.2011 - 22:37

okupacne gaziky. takym by som siel na kraj sveta. mohol by mi niekto napisat kolko km behu denne spravi kondicku a kolko behaju legosi? dakujem a prajem stastny rok 2011!

Igor (bez overenia) 9.1.2011 - 15:21

Zdravim vas z ostrova bratia. Vie mi niekto dat info, ci registroval v ostatnom case Davida Rapaka? Pocul som zo SK o nom rozne spravy. Cest [img size=180]http://www.dobrodruh.sk/components/com_joomlaboard/uploaded/images/moj.jpg[/img]

Majo (bez overenia) 10.1.2011 - 00:04

Zdravím vás, Tak toto je pán bruchomluvec. http://www.youtube.com/watch?v=F_m5c1wdEVs

michal sikora (bez overenia) 10.1.2011 - 13:19

dobri den chcel bi som aj ja skusit freanczku legiu je to tam určite taške ale chcel bi som tam ist dakuj m;)

pre dementa (bez overenia) 10.1.2011 - 13:42

[b]michal sikora napísal:[/b] [quote]dobri den chcel bi som aj ja skusit freanczku legiu je to tam určite taške ale chcel bi som tam ist dakuj m;)[/quote] nauč sa najprv písať debilko

cháron (bez overenia) 10.1.2011 - 18:03

caute, zdravím všetkých okrem k.....v ktorý sa tu pýtajú na p.....y,Marcel nehnevaj sa na mňa ale nedehonestuj toto fórum takými sprostosťami.

BRUTUS (bez overenia) 11.1.2011 - 18:04

no vitajte chlapi akoo ide život nejaka goitarka musi byt pekný den http://www.youtube.com/watch?v=MUa9j8sNt2M

Taito (bez overenia) 11.1.2011 - 21:24

zdravim, nasiel som si odpovede a podelim sa: legosi behaju denne cca 2o km. na kondicku aspon 8km behu denne. suhlasi to s realitou prosim? dakujem, pekny vecer

gabo (bez overenia) 12.1.2011 - 10:31

zdravým všetkých, ja len toľko by som chcel vedieť či sa tu nenájdu taký čo sa chystajú teraz niekedy do Štrasburgu.

Sluko (bez overenia) 12.1.2011 - 18:41

Cau Gabo.... Ja by som isiel rad ale zaujmalo by ma ako to tam je s Jazykmi....Viem ze FR sa tam vyucuje ale ci potrebujes niake zaklady aspon EN...lebo kazdy pise nieco ine.... Cital som ze ta pridelia k slovakom a cechom....a aj doktor bude rozpravat cesky...dalsi zasa ze psycho testy su tam neni v nasom jazyku a ze ich museli robit v Rustine....Nevies ako to je?

Paldo (bez overenia) 12.1.2011 - 18:54

Zdravím všetkých slušných ľudí :) starú partiu hlavne... Po dlhšej odmlke prispejem :) Sluko s jazykom je to asi takto je lepšie keď máš základy.... bude to pre teba jednoduchšie... iba toľko po Fr keď budeš cestovať tak sa dohovoríš po EN ale aj tak ak by si vedel po FR bola by to pre teba veľká výhoda... či už pri cestovaní alebo bežnej komunikácií... ale toto je tu už spomínané veľmi veľa krát tak stačí si prezrieť pár stránok dozadu

Sluko (bez overenia) 12.1.2011 - 19:10

Dik Plado....Pytal som sa preto lebo som cital uz vela prispevkov a kazdy tam nacmara nieco ine....nieco som aj googlil a kazdy napise...nieco ine...Preto ma to tak zaujma.... Jasne urcite by to bolo premna jendoduchsie keby som vedel aspon zaklad FR ale uprimne "Neviem"....Cital som udjne o jednom legionarovi....bol to clanok nie na fore ale od niakeho autora....Tam uvadzali ze psycho testy tam museli robit v Rustine :)co by tiez asi nebolo premna dobre :)Keby ma nezobrali lebo som lama na vydrz a psychiku tak si poveim (skusil som ale nevidalo)Keby ma ale nevzali preto lebo sa nevieme spolu dorozumiet tak to by ma nasralo...Inac niekde som cital ze si zaradeny medzi svojich tka zvane povedane ze doktor bude vediet asi po Cesky ci slovensky a pod...No ked si predstavym kolko tam je narodnosti tak sa mi tomu moc nechce verit :)

Sluko (bez overenia) 12.1.2011 - 19:13

Pani mam niake linky na videa pri 4mesacnom prijmaci...novacikov...Ak niekdo bude chciet tak napiste pridam link

Maťo (bez overenia) 12.1.2011 - 20:18

Ahojte ...chcem sa opítať či potrebujem francúzštinu... v Legi.....a či sa učíte ak ju nevieťe a dá sa dohovoriť aj anglicky,??? napíšte.... sem alebo na 1mates15@azet.sk

Sluko (bez overenia) 12.1.2011 - 20:41

Mato....Je tu vela clankov kde pisu ze netreba FR je to lepsie ked vies ale ak nie neva....Tam sa naucis...ak sa nahodov nemilim tak tam sa kladie velky doraz nato skolu teda aby si vedel FR jazyk...teda ked ta vezmu.....Tak sa ju tam budes ucit... A ak mam dobre info tak ty co nevedia dostanu niakeho partaka ktory ovlada FR asi najskor Francuza aby si pochopil co chcu od teba velitelia a aby si sa skor naucil po FR Mam tam tiez v plane ist a to ani neviem po EN teda len tak super malicko :)

gabo (bez overenia) 12.1.2011 - 23:00

nazdar Sluko. kedy by si tam chcel ist a kde to teraz presne ked ze v strasu je to zavrete. inak som sa spojil este s jednym co by siel v blizkej buducnosti Yuritrip@centrum.sk

Sluko (bez overenia) 12.1.2011 - 23:46

Gabo....Tak chcel by som najneskor do 4 mesiacov vypadnut...No musim najskor uzavriet veci ktore mam tunak na SK...Zajtra by som chcel este poslat mail...informovat sa priamo unich ze kedy je najlepsie prist...aby sa nestalo ze povedia ze pridte az o 2tyzdne priklad :ä Rano ti mozem na mail poslat naike infosky co mi dneska poslali priamo z F.Legie....Pisal som im mail ze sa chcem informovat na par veci tak mi odpisali

Lubo (bez overenia) 13.1.2011 - 09:38

Ako uz bolo spominane. Po francuzsky ta naucia aj keby si nechcel. Ja mam aspon ako take zaklady cize nieje problem aspon premna. Vela krat dostanes aj po drzke len preto ze si nerozumel co spravit, co ta nauci sa naucit fr co najrychlejsie. A ked pri prijmaci aj ruky nohy pomozu. Proste ked to chces velmi celym srdcom co je to sa naucit po francuzsky.

Sluko (bez overenia) 13.1.2011 - 16:13

Gabo....Uz som ti to poslal na mail...ak to nebudes vediet nahodov otvorit daj vediet...

Pridať nový komentár