Hrad v Pezinku? To je aký blud!

Ľuboš Vodička - 29.4.2015

Mestečko Pezinok sa väčšine z nás s existenciou hradu určite nespája. Ešte aj pod názvom Pezinský zámok sa nám predstava hradu neobjaví. V skutočnosti však Pezinok nielenže hrad má, ale pravdepodobne mal hrady dokonca dva!

 Existenciu dnešného hradu v Pezinku najlepšie dokumentuje nápis nad jedným z jeho vchodov: Zámocká vináreň. Do Zámockej vinárne sa nedostanete, tá je už niekoľko rokov zatvorená. Samotnému zámku – hradu chýba k dokonalosti už len to,  aby bol husto obrastený šípovými krami.  Zaspatý zámok ako v rozprávke o Šípkovej Ruženke. Ešte k miešaniu pojmov hrad – zámok.  Hoci nejde o žiadne homonymum, praktický dopad oboch slov je identický. Správnejšie konštatované: ani pamiatkári doposiaľ nezaviedli vo svojich slovníkoch vymedzenie správneho významu slov pre objekt hrad a pre objekt zámok. Preto môže byť Bratislavský hrad a Bojnický zámok, pričom medzi oboma stavbami nie je priveľký rozdiel.

Ako je to na západnom Slovensku obvyklé, za zachovalými hradmi tohto územia treba hľadať rod Pálfiovcov. František Pálfi sa v polovici 19. storočia pustil do stavebných úprav Pezinského hradu veľmi razantným spôsobom. V prvom rade dal zasypať obrannú priekopu a zabezpečil rozsiahlu parkovú úpravu. V samotnom hrade upravil vstupnú obytnú vežu vybudovaním veľkej sály. Objekt súčasne upravil do podoby, ktorá dovoľovala pohodlné bývanie pre panstvo počas celého roka. Niektorí autori vidia v tomto procese prerod hradu na zámok. Zámok potom chápu ako objekt, ktorý poskytuje možnosť  bývania a užívania so zvýšeným komfortom. V roku 1875 zasiahla vyššia moc v podobe blesku, ktorý zničil severnú časť objektu. Pálfiovci ho neobnovili. Upravili len zachované časti do podoby v tom čase moderného romantizmu.  Žiaľ,  po roku 1936 prešli ďalšími úpravami, ktoré výrazne prekryli  architektonické prvky typické pre hrady a zámky. Objekt bol odovzdaný do užívania vinohradníckeho družstva, neskôr vinárskych závodov. Tí sem umiestnili výrobnú prevádzku a pivnice. Niekedy v tomto čase otvorili aj vináreň, ktorej nápis nostalgicky pripomína zašlé časy niekdajšej krásy.

Pôvodný hrad je doložený správou z roku 1271

Přemysl Otakar II. ako český kráľ ho dobyl a obsadil svojím vojskom. V 15. storočí sa osamostatnila pezinská vetva pánov zo Svätého Jura a vďaka deleniu spoločného majetku sa zachoval podrobný opis hradu. Preto vieme, že v roku 1425 vo vnútornom hrade stála mohutná veža s bránou a obytnými priestormi. Obvodová zástavba bola sústredená pri severnej a južnej časti hradieb. Hrad bol vybavený vlastným skladom potravín, pekárňou, kuchyňou ale aj studňou a nechýbala ani kaplnka. Predhradie bolo zabezpečené opevnenou bránou so strážnicou, ktoré tvorili priechod cez val a palisádu.

Druhý pezinský hrad známy pod menom Hédervár je trochu záhadou

Vie sa o ňom, historicky je doložený, ale kde sa skutočne nachádzal (resp. nachádza) nebolo doposiaľ spoľahlivo doložené.  Historické dokumenty ho spomínajú v rokoch 1314 až 1361. Všeobecne sa predpokladalo, že ide o Starý zámok – označenie lokality v miestnej časti Pezinok – Cajla. Počas archeologického výskumu tu boli nájdené nálezy, ktoré boli datované do 14. storočia. Jednoznačne existenciu hradu nepotvrdili. V literatúre sa hovorí aj o ďalšej lokalite v horách pri ceste smerom na Pernek na Záhorí.  Ani pri tejto lokalite sa nepodarilo potvrdiť, že išlo o hrad alebo hrádok.

Pezinský hrad, správnejšie zámok návštevníka neveľmi očarí

Uzamknutý, neprístupný, pravdepodobne s nejasnou budúcnosťou. Príjemné chvíle ponúka park. Rozlohou neveľký, dobre udržiavaný s jazierkom a s niekoľkými pávmi. Tí dokážu skutočne očariť. Na ľudí okolo seba si už dávno zvykli a z času na čas sa predvedú s roztiahnutými chvostami v plnej paráde. V minulosti práve park hostil divadelný festival Pezinský Cibulák. Žiaľ, ten po niekoľkých rokoch zanikol. Dokonca ani Keramické trhy (mimochodom v roku 2015 sú naplánované na 12. až 14. júna) priestor parku nevyužívajú. Čo je trochu na škodu veci. Mestské akcie v Pezinku sa sústreďujú do okolia pešej zóny. Tak zámok a jeho park ostávajú trochu mimo diania. Z toho majú možno radosť Pezinčania, ale tým ostatným sa môže zdať informácia o hrade v Pezinku ako blud.

Komentáre Disqus