Poistite sa cez internet alebo sms

Chystáte sa na lyžovačku do Álp alebo na Slovensko? Ak sa chcete vyhnúť nepríjemným neočakávaným nákladom, určite nezabudnite na cestovné poistenie, či poistenie nákladov na zásah Horskej záchrannej služby.

V prípade, že cestujete prostredníctvom cestovnej kancelárie a k zájazdu máte možnosť zakúpiť si cestovné poistenie, nezabudnite si overiť, aké všetky riziká kryje. Komplexné cestovné poistenie cez Union poisťovňu, a. s., ktoré v súčasnosti ponúka k zájazdom už viac ako 300 slovenských cestovných kancelárii a cestovných agentúr, kryje 14 rizík od poistenia liečebných nákladov v zahraničí, cez poistenie batožiny až po poistenie storna zájazdu. Vždy sa tiež informujte o výške poistného krytia, zvlášť ak si napríklad beriete so sebou drahú fototechniku. Tú je často potrebné pripoistiť. Ak na lyžovačku do zahraničia cestujete individuálne, odporúčame vám uzatvoriť cestovné poistenie so všetkými štyrmi rizikami, ktorými sú: poistenie liečebných nákladov v zahraničí vrátane asistenčnej služby, úrazové poistenie, poistenie batožiny vrátane straty dokladov a oneskoreného dodania batožiny leteckou spoločnosťou a poistenie zodpovednosti za škody (na zdraví, na majetku, náklady na advokáta a náklady kaucie). Nezabudnite pri kúpe poistenia uviesť, že sa chystáte na dovolenke lyžovať. Základné cestové poistenie totiž nekryje úrazy, ktoré sa vám stanú počas lyžovačky. V tomto prípade potrebujete poistenie v špeciálnej kategórii šport. Klienti si môžu vybrať z dvoch rizikových skupín: ·    Turista – osoba do 70 rokov, ktorá nebude v zahraničí manuálne pracovať, športovať, pohybovať sa v rizikovom prostredia tiež dieťa vo veku od 0 do 6 mesiacov ·    Šport – klienti, ktorí sa budú v rámci rekreačného športu venovať rekreačnému lyžovaniu a snowboardingu alebo adrenalinovým športom ako napr. skialpinizmus, akrobatické lyžovanie, freestylové lyžovanie, horolezectvo, treking (vysokohorská turistika) nad nadmorskú výšku 2 000 m, ľadový hokej, skoky na lyžiach, alpinistika, turistika vykonávaná po značených aj neznačených cestách a pod. a klienti, ktorí do zahraničia cestujú ako organizovaní športovci v súvislosti s prípravou na súťaž (tréningy, športové sústredenia) alebo priamo účasťou na súťaži Čo kryje poistenie liečebných nákladov v zahraničí? V rámci poistenia liečebných nákladov v zahraničí poisťovňa v prípade vzniku poistnej udalosti klientovi kryje ošetrenie vrátane predpísaných liekov, hospitalizáciu, prevoz do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia, prevoz pacienta do vlasti a v najhoršom prípade prevoz telesných pozostatkov do vlasti.  Prečo je potrebné poistenie zodpovednosti za škody? Podľa platnej legislatívy napr. v Rakúsku ste v prípade, že spôsobíte inému lyžiarovi na svahu úraz, povinný uhradiť mu náklady na ošetrenie a lekársku starostlivosť. Tie môžu v tejto krajine predstavovať vysoké sumy, ak však máte v Union poisťovni, a. s. uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu, uhradí poisťovňa tieto náklady za vás. Význam tohto poistenia však netreba podceňovať, okrem už spomínaného ublíženia na zdraví môžete nechtiac poškodiť nábytok či umývadlo v hotelovej izbe, zašpiniť posteľnú bielizeň alebo môžu vaše deti pri hre neúmyselne niekomu spôsobiť zranenie.  Aká je výška poistného krytia pre jednotlivé riziká? Pre individuálne komplexné cestovné poistenie platia nasledovné limity poistného krytia: ·    poistenie liečebných nákladov v zahraničí 120.000 EUR asistenčná služba bez limitu ·    poistenie batožiny 700 EUR, max. 350 EUR/ 1 vec oneskorené dodanie batožiny leteckou spoločnosťou min. 24 max. 48 hodín 100 EUR, viac ako 48 hodín 300 EUR strata dokladov 350 EUR ·    poistenie zodpovednosti za škody     - na zdraví 100.000 EUR - na majetku 35.000 EUR - náklady na advokáta 2.000 EUR - náklady kaucie 3.000 EUR ·    úrazové poistenie 3.500 EUR v prípade smrti úrazom,  7.000 EUR  v prípade trvalých následkov úrazu Aká je výška poistného? Výška poistného je závislá od miery rizika. Cena cestovného poistenia závisí od nasledujúcich faktorov: 1. územnej platnosti: -    Česká republika -    Európa (+ Tunisko, Alžírsko, Maroko, Cyprus, celé územie Turecka, Egypt, Izrael a európska časť Ruskej federácie) -    Svet 2. rizikovej skupiny: -    turista -    osoba nad 70 rokov veku -    dieťa do 15 rokov -    šport -    manuálne pracujúci 3. dĺžky pobytu Osoby nad 70 rokov platia vyššie poistné ako osoby, ktoré majú do 70 rokov a nebudú v zahraničí manuálne pracovať ani športovať alebo sa pohybovať sa v rizikovom prostredí. Pre deti do 15 rokov je poistné zľavnené.   Zľavy tiež poskytujeme pre: -    poistencov Union zdravotnej poisťovne, a. s. -    rodiny s deťmi do 18 rokov - platí sa ako za tri osoby bez ohľadu na to, koľko osôb sa poisťuje, -    držiteľov Karty mládeže EURO<26, medzinárodného študentského preukazu ISIC, karty GO 26 a pre držiteľov Medzinárodného učiteľského preukazu ITIC -    skupiny osôb (15 a viac osôb) Príklad: Výška poistného na 5 dní s územnou platnosťou Európa za poistenie liečebných nákladov (vrátane asistenčných služieb) : ·    pre turistu, teda osobu, ktorá nebude v zahraničí športovať 5 EUR (150,63 SK) ·    pre klienta, ktorý sa bude aktívne venovať športu (teda lyžovať, snowboardovať,...)  je 10 EUR (301,26 SK) V prípade, že by vám v zahraničí vznikla poistná udalosť, obráťte sa prosím na našu asistenčnú službu EuroCross Assistance, ktorá je vám k dispozícii 24 hodín denne, 365 dní v roku pričom s operátorkami je možná komunikácia v slovenskom alebo českom jazyku. Pri jej kontaktovaní Vám pracovníci asistenčnej služby poskytnú všetky potrebné informácie. Stačí raz zatelefonovať na číslo +420 2 9633 9644  a ďalej sa s vami už budú kontaktovať pracovníci spoločnosti EuroCross. Ako uzatvoriť cestovné poistenie? -    prostredníctvom internetu – on line cestovné poistenie: Cestovné poistenie uzatvárané prostredníctvom internetu na https://www.union.sk/cestovne-poistenie-online.html. Výhodou on line poistenia je predovšetkým jeho rýchlosť, vysoké pohodlie, jednoduchosť a dostupnosť. Uzatváranie zmlúv o cestovnom poistení prostredníctvom internetu za štyri roky vzrástlo viac ako desaťnásobne. -    SMS poistenie – zaslaním prázdnej SMS správy na číslo 6655, následne klient dostane SMS správu s inštrukciami, ako má ďalej postupovať, klienti pri takto uzatváranom cestovnom poistení oceňujú hlavne rýchlosť, dostupnosť, pohodlnosť. Poistenie je možné uzatvoriť  pre viac ľudí, než je vlastník paušálu alebo predplatenej karty konkrétneho mobilného operátora a poistné zaplatíte až v nasledujúcej faktúre mobilného operátora. Viac informácií nájdete na http://www.union.sk/cestovne-a-horske-poistenie-cez-sms1.html -    osobne na pobočkách – kde môžete získať praktické rady, ako dlho asi trvá celý priebeh uzatvorenie poistenia na kontaktnom mieste, čo potrebuje mať klient pri sebe, čo by si mal vopred premyslieť. Poradiť sa môžete aj na telefónnom čísle zákazníckeho centra Union poisťovne 0850 11 12 11, alebo na adrese union.direct@union.sk. Chystáte sa na lyžovačku na Slovensku? Pokiaľ sa chystáte lyžovať na Slovenských horách, je vhodné uzatvoriť si poistenie nákladov na zásah Horskej záchrannej služby. Prečo je dobré uzatvoriť si takéto poistenie a aké riziká kryje? Každý návštevník hôr je v prípade, že bude nútený využiť služby Horskej záchrannej služby (HZS), povinný v plnej výške uhradiť náklady spojené s technickou časťou zásahu poskytnutého HZS. Všetky úkony týkajúce sa zdravotnej starostlivosti uhradia zdravotné poisťovne. Typickým technickým zásahom je uviaznutie. Človek príde do terénu, kde nemá možnosť ísť ďalej ani sa vrátiť a vtedy potrebuje pomoc záchranárov. Časté sú aj pátrania po stratených osobách. Tieto náklady môžu zaťažiť peňaženku klienta sumou rádovo až v  tisíckach eur. Poistenie nákladov na zásah Horskej záchrannej služby v Union poisťovni, a. s. zahŕňa vyhľadávanie osoby v horskej oblasti (pátranie), vyslobodzovanie osoby, prepravu zachraňovanej osoby (vrátane leteckej prepravy), v najtragickejšom prípade prepravu (zvoz) telesných pozostatkov. Výška poistnej sumy je 10.000 EUR. Poistenie je platné na území SR v horských oblastiach v územnej pôsobnosti HZS. Výška poistného pre poistenie na hory (poistenie nákladov na zásah Horskej záchrannej služby) závisí od: 1. rizikovej skupiny: ·    Turista – poistenie sa vzťahuje na osoby, ktoré sa pohybujú: v chodeckom teréne , nad hornou hranicou lesa len po značkovaných chodníkoch ·    Šport –  poistenie sa vzťahuje na osoby, ktoré sa pohybujú: v chodeckom teréne, nad hornou hranicou lesa len po značkovaných chodníkoch nad hornou hranicou lesa aj mimo značkovaných chodníkov, v horolezeckom teréne, do I. stupňa obtiažnosti UIAA alebo vykonávajú nasledovné činnosti: prevádzkovanie zimných športov mimo vyznačených lyžiarskych tratí s výnimkou skialpinizmu ·    Šport špeciál – poistenie sa vzťahuje na osoby, ktoré sa pohybujú: v chodeckom teréne, po značkovaných chodníkoch, nad hornou hranicou lesa aj mimo značkovaných chodníkov, v horolezeckom teréne II. až IV. stupňa obtiažnosti UIAA alebo vykonávajú nasledovné činnosti: skialpinizmus, zoskoky padákom, lety na padáku, paragliding, potápanie 2. dĺžky pobytu V prípade krátkodobého poistenia sa cena pohybuje už od 0,50 EUR na deň a osobu. Výška poistného napr. na 5 dní je 2,5 EUR (75,32 Sk). V prípade poistnej udalosti a zásahu Horskej záchrannej služby všetky náklady znáša Union poisťovňa (v zmysle Všeobecných poistných podmienok a max. do výšky poistnej sumy 10.000 EUR). Koľko stojí zásah HZS? Príklady: Union poisťovňa, a. s., eviduje rôzne poistné udalosti. Pre ilustráciu uvádzame jednoduchšie prípady. Napr. v prípade, ktorý sa stal v Slovenskom raji v náročnom vysokohorskom prostredí, mal klient náhlu poruchu zdravia a na záchranu života bol nevyhnutný zásah Horskej záchrannej služby s následným použitím navijáka a terénneho automobilu HZS. Záchranná akcia trvala takmer 2,5 hodiny s piatimi záchranármi, náklady sa v tomto prípade vyšplhali na 500 €. Druhý prípad, keď sa náklady záchrannej akcie predstavovali 750 € sa stal vo Veľkej Fatre, kde v náročnom teréne mala skupina študentov pred sebou ešte dvojhodinovú túru a v dôsledku veľmi nízkej teploty a nesprávnemu odhadu fyzických síl došlo u jedného zo študentov k totálnemu kolapsu, nebol schopný pokračovať ďalej. Záchrannej akcie sa zúčastnilo 6 záchranárov v trvaní 4 hodín, kde bol najprv potrebný pozemný zásah a následne použitie nosidiel a terénneho vozidla HZS. Je potrebné uviesť, že uvedené poistné udalosti sa netýkajú klientov len staršej vekovej kategórie, ide o prípady mladých ľudí, kde je predpoklad dobrého zdravotného stavu a kondície. V prípade tiesni je k dispozícii nonstop linka Horskej záchrannej služby 18 300. Ako uzatvoriť cestovné poistenie? -    prostredníctvom internetu – online cestovné poistenie prostredníctvom internetovej stránky https://www.union.sk/cestovne-poistenie-online.html. Výhodou online poistenia je predovšetkým jeho rýchlosť, vysoké pohodlie, jednoduchosť a dostupnosť. Uzatváranie zmlúv o cestovnom poistení prostredníctvom internetu za štyri roky vzrástlo viac ako desaťnásobne -    SMS poistenie – zaslaním prázdnej SMS správy na číslo 6655, následne klient dostane SMS správu s inštrukciami, ako má ďalej postupovať, klienti pri takto uzatváranom cestovnom poistení oceňujú hlavne rýchlosť, dostupnosť, pohodlnosť. Poistenie je možné uzatvoriť  pre viac ľudí, než je vlastník paušálu konkrétneho mobilného operátora a poistné zaplatíte až v nasledujúcej faktúre mobilného operátora. Viac informácií nájdete na http://www.union.sk/cestovne-a-horske-poistenie-cez-sms1.html. -    osobne na pobočkách – kde môžete získať praktické rady, ako dlho asi trvá celý priebeh uzatvorenie poistenia na kontaktnom mieste, čo potrebuje mať klient pri sebe, čo by si mal vopred premyslieť. Poradiť sa môžete aj na telefónnom čísle zákazníckeho centra Union poisťovne 0850 11 12 11, alebo na adrese union.direct@union.sk. Chystáte sa na exotickú dovolenku? Pri plánovaní dovolenky v exotických destináciách je najdôležitejšie zohľadniť zámer, s akým sa na dovolenku chystáte. Rozhodujúci je pritom fakt, či budete dovolenku tráviť relaxovaním na pláži či pri bazéne, alebo patríte k vyznávačom aktívneho odpočinku, zahŕňajúc aktivity ako potápanie, rafting, vodné lyžovanie alebo iný náročnejší šport. Komplexné cestovné poistenie cez Union poisťovňu, a. s., ktoré v súčasnosti ponúka k zájazdom už viac ako 300 slovenských cestovných kancelárii a cestovných agentúr, kryje 14 rizík od poistenia liečebných nákladov v zahraničí, cez poistenie batožiny až po poistenie storna zájazdu. Vždy sa tiež informujte o výške poistného krytia, zvlášť ak si napríklad beriete so sebou drahú fototechniku. Tú je často potrebné pripoistiť. Aká je výška poistného krytia? Výška poistného krytia je rovnaká ako v prípade poistenia na lyžovačku v zahraničí. Aká je výška poistného? Výška poistného závisí od toho, či bude klient na dovolenke oddychovať na pláži a kúpať sa v mori prípadne bazéne (v tomto prípade mu stačí bežné základné poistenie, ktoré mu kryje aj plážové atrakcie). Ak sa však klient chce na dovolenke venovať náročnejším športom je potrebné sa poistiť v  kategórii šport kam sa zaraďuje, napr. potápanie, jazda na vodnom skútri, rafting či vodné lyžovanie. Príklad: Výška poistného na 10 dní s územnou platnosťou Svet za poistenie liečebných nákladov (vrátane asistenčných služieb) : ·    pre turistu, teda osobu, ktorá nebude v zahraničí športovať 18 EUR (542,27 Sk) ·    pre klienta, ktorý sa bude aktívne venovať športu (napr. potápanie, jachting, paragliding, vodné lyžovanie, rafting, vodný paragliding a pod.)  je 36 EUR (1.084,54 Sk) Union poisťovňa, a.s. ponúka svojim klientom okrem možnosti uzatvoriť cestovné poistenie tradičným spôsobom (návšteva pobočky) aj 24 hodín denne, 365 dní v roku prostredníctvom mobilného telefónu cez SMS správu, ako aj online prostredníctvom internetu. V prípade, že by vám v zahraničí vznikla poistná udalosť, obráťte sa prosím na našu asistenčnú službu EuroCross Assistance, ktorá je vám k dispozícii 24 hodín denne, 365 dní v roku pričom s operátorkami je možná komunikácia v slovenskom alebo českom jazyku. Pri jej kontaktovaní Vám pracovníci asistenčnej služby poskytnú všetky potrebné informácie. Stačí raz zatelefonovať na číslo +420 2 9633 9644  a ďalej sa s vami už budú kontaktovať pracovníci spoločnosti EuroCross. Ak ale predsa len za ošetrenie zaplatíte v hotovosti (menšia suma cca 50-100 EUR, keď lekár vzhľadom na výšku administratívnych nákladov vyžaduje uhradiť poplatok v hotovosti), je nutné, aby ste si od lekára vyžiadali doklad o ošetrení s uvedením diagnózy a tiež doklad o úhrade nákladov za ošetrenie (s uvedením výšky zaplatenej sumy). Po návrate na Slovensko navštívte ktorúkoľvek z pobočiek Union poisťovne, kde vyplníte tlačivo „oznámenie poistnej udalosti“ a priložíte k nemu originály príslušných dokladov. V prípade, že nemáte dostatok peňazí na úhradu, lekár môže poslať faktúru na vašu adresu, po predložení tejto faktúry uhradí Union poplatok priamo na účet lekára. Pri kúpe liekov v lekárni platíte vždy v hotovosti. Union poisťovňa vám ich po predložení príslušných dokladov (originál dokladu o zaplatení) preplatí (v EUR). Ako uzatvoriť cestovné poistenie? -    prostredníctvom internetu – on line cestovné poistenie: Cestovné poistenie uzatvárané prostredníctvom internetu na https://www.union.sk/cestovne-poistenie-online.html. Výhodou on line poistenia je predovšetkým jeho rýchlosť, vysoké pohodlie, jednoduchosť a dostupnosť. Uzatváranie zmlúv o cestovnom poistení prostredníctvom internetu za štyri roky vzrástlo viac ako desaťnásobne. -    SMS poistenie – zaslaním prázdnej SMS správy na číslo 6655, následne klient dostane SMS správu s inštrukciami, ako má ďalej postupovať, klienti pri takto uzatváranom cestovnom poistení oceňujú hlavne rýchlosť, dostupnosť, pohodlnosť. Poistenie je možné uzatvoriť  pre viac ľudí, než je vlastník paušálu konkrétneho mobilného operátora a poistné zaplatíte až v nasledujúcej faktúre mobilného operátora. Viac informácií nájdete na http://www.union.sk/cestovne-a-horske-poistenie-cez-sms1.html.   -    osobne na pobočkách – kde môžete získať praktické rady, ako dlho asi trvá celý priebeh uzatvorenie poistenia na kontaktnom mieste, čo potrebuje mať klient pri sebe, čo by si mal vopred premyslieť. Poradiť sa môžete aj na telefónnom čísle zákazníckeho centra Union poisťovne 0850 11 12 11, alebo na adrese union.direct@union.sk.