Škatuľka poslednej záchrany

Dobrodruh.sk - 23.8.2017
Náročnejšie treky i odvážnejšie expedície vyžadujú, aby ste mysleli minimálne o krok dopredu a rátali i s možnosťami, ktoré sa na prvý pohľad javia vzdialené a nereálne. Pritom vám môžu zachrániť život, či minimálne uľahčiť vaše cestovanie. Škatuľka malého objemu, no veľkého obsahu je tým, čo by ste mali nosiť stále so sebou.
 

Zvyknite si ju nosiť stále so sebou, nesnažte sa nahradiť ju čímsi väčším, lebo by vás mohla zviesť k tomu, aby ste ju nechali doma či v tábore. Pod touto „škatuľkou dobrodruha“ myslíme napríklad krabičku od tabaku, ktorú si naplníte nasledovnými predmetmi: zápalky, sviečka, kresadlo, lupa, ihly a nite, rybársky háčik a vlasec, kompas, drôt na oká, drôtená pílka, zdravotná súprava, chirurgické čepele, kondóm.

1. ZÁPALKY – je oveľa jednoduchšie zapáliť oheň zápalkami, než využiť niektoré iné metódy, ale neplytvajte s nimi a použite ich iba v prípade, že ostatné metódy sklamu.
 
2. SVIEČKA – je neoceniteľná pri zapaľovaní ohňa a ako zdroj svetla.
 
3. KRESADLO – vynikajúci pomocník na založenie ohňa i vo vlhkých či extrémne chladných podmienkach. Kúpite ho v outdoorových predajniach. 
 
4. LUPA – zapáliť oheň dokáže pomocou priameho slnečného svetla a hodí sa i na vyberanie triesok či žihadiel.
 
5. IHLY A NITE – či už na opravy oblečenie i iného výstroja, prípadne na šitie rán.
 
6. RYBÁRSKY HÁČIK A VLASEC – na chytanie rýb či vtáctva.
 
7. KOMPAS – najvhodnejší je kompas plnený kvapalinou, no dávajte pozor na to, či netečie alebo v ňom nie sú vzduchové bubliny.
 
8. DRÔT NA OKÁ – najvhodnejší je asi mosadzný drôt dlhý 60 – 90 cm. Poslúži vám na lov zveri.
 
9. DRÔTENÁ PÍLKA – možno ňou spíliť i väčšie stromy, no nezabudnite ju kvôli ochrane pred koróziou potrieť tukom.
 
10. ZDRAVOTNÁ SÚPRAVA – mala by obsahovať základné lieky, obväzy, náplasti, motýľkové stehy, ale i tabletky na sterilizáciu vody.
 
11. CHIRURGICKÁ ČEPEĽ – v prípade nutnosti si držadlo urobíte z dreva.
 
12. KONDÓM – hodí sa ako nádoba na vodu – naberiete do neho až liter vody.
 
Pri napĺňaní škatuľky by ste mali dbať i na kvalitu týchto vecí a tiež pravidelne kontrolovať ich stav. Voľný priestor môžete vyplniť napríklad vatou, aby vám veci nehrkotali a zároveň sa vata dá použiť na založenie ohňa. A posledná rada na záver: v súčasnosti sa už dajú podobné škatuľky kúpiť i s obsahom v outdoorových predajniach či dokonca v kníhkupectvách.
 
Komentáre Disqus