BERNOLÁKOVO 2018

Obec Bernolákovo je súčasťou veľmi husto osídleného pásu Bratislava–Senec.Bernolákovo priamo susedí s obcami Ivanka pri Dunaji, Veľký Biel, Tomášov, Nová Dedinka a Chorvátsky Grob, s ktorými má aj priame cestné spojenie. Z hľadiska územno–správneho členenia patrí obec do okresu Senec ado Bratislavského samosprávneho kraja. Dopravná poloha obce je vo väzbe na región pomerne priaznivá. Obec leží 9,5 km od okresného mesta Senec a 18,4 km od regionálneho centra asúčasne hlavného mestaSlovenska Bratislavy.Od pólov ekonomického rozvoja nadnárodného významu akými sú Győr či Viedeň jeobec vzdialená 75,5 km (Győr, Maďarská republika), 83,6 km (Viedeň, Rakúsko).

Komentáre Disqus