BRUSNO

PAVOL JEMALA YOU TUBE - 18.6.2018

Katastrálne územie obce Brusno vymedzené na základe platnej administratívnej hranice má rozlohu 4351 ha.
Podľa geomorfologického členenia leží severná časť katastrálneho územia obce Brusno vo Fatransko – tatranskej oblasti, v celku Nízke Tatry, podcelku Ďumbierske Tatry a časti Prašivá a v celku Horehronské podolie, podcelku Lopejská kotlina.

Komentáre Disqus