Výstup na Horný lom a Vtáčí vŕšok v pohorí POVAŽSKÝ INOVEC