Výstup na Mišov vrch a Kamenné vráta v pohorí TRIBEČ

Mišov vrch (723 m.n.m.) a Kamenné vráta (618 m.n.m.) v pohorí TRIBEČ.

KAMENNÉ VRÁTA je zaujímavý skalný útvar v blízkosti Čierneho hradu. Udajne je to "menhir" - praveký kamenný kultový pilier zasadený do zeme vo forme neotesaného obelisku. Sídlo zomrelých duší, ktoré sú pochované v okolí. Menhiry zrejme tesne súviseli s pochovávaním, neboli však náhrobkami v pravom zmysle.

KST KROKO-VELO Tesáre  (20km)