Turistika k vodopádu Bystré a výstup na vrch Poľana

Národná prírodná pamiatka Vodopád Bystré sa nachádza na južných svahoch Poľany, asi 8 km severne od Hriňovej.

Popýšiť sa môže svojou 23 metrovou výškou, vďaka čomu patrí nielen medzi najvyššie, ale i najmohutnejšie slovenské vodopády.

Vodopád Bystré vznikol približne pred 13,5 miliónmi rokov, stuhnutím lávy. Z tej sa vytvorili čierny andezitové bloky, ktoré dnes pripomínajú veľké kvádre, po ktorých steká burácajúci prameň vodopádu.

Majestátny zalesnený vrch Poľana 1458 m.n.m. je najvyšším vrchom rovnomenného básnikmi ospievaného pohoria, predstavujúceho pozostatok jednej z najväčších sopiek v Európe. Samotný vrch Poľana je pomerne málo navštevovaný, turisti, ktorí sa sem vyberú, tu nájdu skutočne božské ticho a pokoj.

Nová kniha od Joža Terema

Recenzia