ŠK Relax odborníci na Plavecký výcvik pre Vaše deti

Bc. Margaréta Dekrétová - 11.8.2014

ŠK Relax tvorí tím kvalifikovaných trénerov s dlhoročnými skúsenosťami. Organizujeme základný plavecký výcvik pre deti a dospelých zameraný na zvyšovanie plaveckej gramotnosti, všestranný rozvoj fyzickej kondície, uvoľňovanie napätia a stresu.

Zameriavame sa na utváranie pozitívneho vzťahu nie len k vode ale predovšetkým k športu.

V čom spočíva význam plaveckých kurzov pre deti

Plávanie zapája do činnosti veľké svalové skupiny symetricky a v plnom rozsahu. Pri kombinácii rôznych plaveckých spôsobov tvorí komplexný prostriedok na rozvoj kostrových svalov. Zapájajú sa aj drobné svaly, ktoré človek nedokáže ovládať vôľou a sú súčasťou stabilizačného systému. Ich rozvojom predchádzame zraneniam a úrazom. Aj preto je plávanie aktivitou, pri ktorej takmer nedochádza ku zraneniam. Prispieva k budovaniu správneho držania tela ako aj k odstraňovaniu svalových dysbalancií, ktorými naše deti trpia čoraz viac zvyšujúcim sa trendom sedavého životného štýlu. Navyše horizontálna poloha tela prospieva kardiovaskulárnemu systému. Zvýšené úsilie pri dýchaní spôsobené okolitým tlakom vody výrazne rozvíja respiračný systém a zvyšuje vitálnu kapacitu pľúc. Otužovaním sa podporuje imunitný systém a dieťa dokáže lepšie prekonávať choroby. Plávanie je vynikajúcim relaxačným prostriedkom a jeho pravidelné zaradenie do života je nástrojom na znižovanie mentálneho napätia a odstránenie únavy. Počas vývoja je neodmysliteľnou súčasťou pozitívne pôsobenie vodného prostredia na detský organizmus.

Správne zvládnutie plaveckej techniky

Predpokladom k využitiu benefitov vodného prostredia je zvládnutie správnej plaveckej techniky. Rôznorodosť plaveckých štýlov zabezpečuje pestrosť pohybov a tým aj komplexný rozvoj organizmu. Preto kladieme dôraz na správne zvládnutie techniky. Avšak náš klub poskytuje základný plavecký výcvik, uprednostňujeme zdravotné plávanie na rekreačnej úrovni. Tomu je prispôsobená aj hodinová dotácia počas týždňa podľa Vašich predstáv.

Súťaž

O dvojmesačný kurz pre dieťa od 4 do 15 rokov na  plavárni vo Vlčom hrdle alebo v obchodnom centre Centrál, v Golem Clube, v období november - december. Cena kurzu do súťaže je 78,- EUR za dve hodiny výcviku týždenne na plavárni vo Vlčom hrdle alebo 112,- EUR v Golem Clube Centrál.

Súťažná otázka:
Aká je webová stránka občianskeho združenia Šport Komplex Relax?

Výherca: Martin Lovás

Najvhodnejším časom pre začiatok s plávaním je predškolský a mladší školský vek

Pristupujeme k trénovaniu podľa najnovších trendov s využívaním zábavno-hravej formy. Najvhodnejším časom pre začiatok s oboznamovaním s vodným prostredím a plávaním je predškolský a mladší školský vek. Je pre nás samozrejmosťou rešpektovanie individuálnych osobitostí vývoja dieťaťa. Našou snahou je, aby dieťa pociťovalo kladný vzťah k vode a pohybu ako takému. Začíname s postupnou výučbou kraula, znaku a po zvládnutí dýchania pridávame prsia. Priestor bazéna máme rozčlenený pre skupiny s rôznou výkonostnou úrovňou a tak si u nás nájde miesto každý plavec aj neplavec. V súčasnosti pôsobíme na bazéne v Golem Clube Central a na plavárni Slovnaft a.s. - Vlčie Hrdlo.
Bližšie informácie http://www.relax-sport.sk/
Tešíme sa na Vás!