Francúzska légia

mir 14.8.2007 - 21:26

História Francúzskej légie

francuzska legia

Máloktorý bojový zbor na svete je ovenčený takým množstvom mýtov a legiend ako Francúzska cudzinecká légia. Jej členmi sú dobrovoľníci, ktorí za sebou nechali svoje sociálne aj rodinné zázemie, pričom svoje úlohy plnia s odhodlaním, nad ktorým svet žasne.

Cudzinecká légia bola založená 9. marca 1831 rozkazom Ľudovíta Filipa, kráľa Francúzska. Bol to čas politických nepokojov a tento oddiel plnil úlohu ochrancu kráľovskej moci. Väčšinu dôstojníckeho zboru tvorili veteráni Napoleonovej Grand Armee a mužstvo predstavovalo národnostne pestrú zmes, v ktorej bola zastúpená celá Európa.

V Légii sa objavili aj francúzski regrúti, ktorí sa snažili uniknúť pozornosti miestnej polície. Boli to dobrovoľníci vo veku medzi 18. a 40. rokom, s pravým alebo prijatým menom. Kráľ správne predpokladal, že platení žoldnieri nebudú pri plnení rozkazov rozmýšľať o ich príčinách alebo politickej korektnosti. Légia bola po potlačení nepokojov v Paríži okamžite zapojená do bojov o Alžírsko.

V roku 1835 však tento bojový zbor prešiel pod španielsku kontrolu. Následne sa na rovnakom princípe vytvorila druhá Légia, ktorá získala a udržala pre francúzskeho kráľa Alžírsko, ktoré sa stalo na dlhý čas jej domovom. Vo svojej africkej misii plnili legionári dôležitú úlohu - udržiavali poriadok, potláčali povstania domorodých nomádskych kmeňov a kolonizovali Severnú Afriku. Budovali cestné komunikácie na rýchle presuny, púštne pevnosti a časom tu vzniklo aj mesto Légie - Siddi bel Abbés.

Česť a odvaha

Francúzska cudzinecká légia zdedila tradície žoldnierskych vojsk, ktoré využívali francúzski králi už v stredoveku - škótskej gardy Karola VII. alebo neskôr Napoleonových poľských kopijníkov. Farbami tejto elitnej časti vojska sú zelená a červená, ktoré používali Švajčiarske gardy slúžiace trónu bielej ľalie. Znakom a symbolom zároveň je granát, z ktorého vychádza sedem plameňov, pričom dva z nich sú ohnuté smerom nadol.

Vzťahy medzi tými, ktorí rozkazy vydávajú a tými, ktorí ich plnia, sú vybudované na veľmi vyvinutom „esprit de corps", založenom na niekoľkých jednoduchých princípoch: disciplína a česť, radosť z dobre vykonanej práce a oddanosť svojej minulosti. Heslom Légie je "Honeur et Valour" - Česť a odvaha. Po vstupe do Légie nastáva veľmi tvrdá selekcia. Mnohí kandidáti nevyhovejú buď zo zdravotných alebo morálnych dôvodov.

Legionár je zriedka anjel, ale nikdy nie zločinec. Každý nový člen je dobrovoľník, ktorý chce uniknúť svojej minulosti, osobnej alebo rodinnej kríze, vo svojom sociálnom alebo politickom živote. Príkladom posledného fenoménu je masívny príliv dobrovoľníkov z Alsaska po roku 1871, zo Španielska roku 1939 a z Východnej Európy po roku 1945. Pre ostatných, ktorí sa nechcú zmieriť s limitmi strednej vrstvy, Légia znamená možnosť dobrodružného života. Všetkých jej členov spája súdržnosť, spečatená disciplínou a rešpektom k tradíciám.

Francúzska légia v krymskom konflikte

Časom sa stala Légia bojovou silou, ktorá obhajovala záujmy Francúzska aj v tých najodľahlejších končinách. Bola zapojená do Krymskej vojny 1853 - 1856, kde zohrala hlavnú úlohu pri dobývaní Sevastopoľu. Zámerom Francúzov v tomto konflikte bolo pomôcť svojmu spojencovi, tureckému sultánovi, pri získaní prístupu k prieplavu medzi Čiernym a Stredozemným morom. Po počiatočných rýchlych víťazstvách sa 1. a 2. cudzinecký pluk pokúsil o dobytie opevneného prístavu Sevastopoľ, čo vyústilo do blokády, ktorá trvala rok. Légia kvôli chorobám a zlému počasiu už nemohla dlhšie čakať a padlo rozhodnutie podniknúť frontálny útok.

Prvý pokus sa nevydaril a jednotky sa museli stiahnuť s ťažkými stratami. Pokúsili sa o to znova, s rovnakým výsledkom. Napriek tomu sa nevzdali a skúsili to po tretí raz. Sevastopoľ padol 8. septembra 1855. Ďalšími bojiskami legionárov sa stali Taliansko (1859) a Mexiko (1863 - 1867). Práve tu sa 30. apríla 1863 odohrala jedna z najslávnejších bitiek, ktorá vstúpila do dejín ako synonymum cti a odvahy.

Bitka pri Camerone

Dňa 30. apríla 1863 3. kompánia Cudzineckého regimentu zabezpečovala bezpečný presun zásob po ceste medzi Vera Cruz a Pueblom. Počas pochodu do určenej pozície jednotku prepadla takmer tisícka mexických povstalcov. Kapitán Danjou, aby získal krytie pred nepriateľskou paľbou, presunul svoje mužstvo do opustenej haciendy Camerone, ktorú minuli pred niekoľkými minútami.

Kompánia mala šesťdesiatdva legionárov a troch dôstojníkov, ktorí mali čeliť mnohonásobnej presile Mexičanov. K haciende, kde sa legionári pripravovali na obranu, prišiel posol s ponukou čestnej kapitulácie. Na streche ležal seržant poľského pôvodu, ktorý mu vojensky stručne naznačil, čo si myslí o tomto návrhu. Tak sa spustil jeden útok za druhým, všetky však boli s ťažkými stratami odrazené. Napoludnie začala legionárom dochádzať munícia, nemali jedlo ani vodu. Podvečer bolo nažive už len päť obrancov, na ktorých číhala armáda nepriateľov. V tejto beznádejnej situácii legionári nasadili bodáky a podnikli útok. Keď dvoch z nich pri napredovaní k mexickej pozícii zastrelili, zasiahol mexický plukovník.

Opätovne ponúkol kapituláciu. Legionári súhlasili pod podmienkou, že si smú ponechať svoje zbrane. Plukovník, dojatý ich odvahou, odpovedal slovami: „Mužom ako ste vy, nemôžem nič odmietnuť." Tento deň, ktorý vstúpil do dejín ako Camerone, sa každý rok pripomína vo všetkých táboroch Légie a oslavujú ho s veľkým zápalom a pýchou. V Aubagne, kde sa koná slávnostná prehliadka, nesú na čele pochodujúceho regimentu drevenú ruku kapitána Danjoua. Tento boj, ktorého meno je na každej legionárskej vlajke, ostáva symbolom misie, ktorá sa plní až do úplného konca.

V zákopoch svetových vojen

Roku 1914 sa pluky Francúzskej Légie zúčastnili bitky o Artois, kde utrpeli ťažké straty. Boli zreorganizované a o mesiac neskôr znova ťažko porazené pri Givenchy. Nakoniec utrpeli legionárske pluky také ťažké straty, že ich museli v septembri 1914 rozpustiť a preformovať do novej jednotky. Takto bol vytvorený RMLE (Pochodový pluk cudzineckej légie), ktorého úlohou bolo prevýšiť v boji všetky ostatné jednotky. RMLE sa zúčastnil na mnohých bitkách francúzskych bojísk a stratil tisíce vojakov. Zvlášť sa vyznamenal svojím bojovým umením v zákopoch pri Remeši, kde legionári vyčistili štyri kilometre nepriateľských línií iba puškami, bajonetmi a granátmi. Ďalším úspechom bol Verdun, kde légia uspela v misii o znovuzískanie svojich starých pozícií. Nasledovala obrana parížskeho koridoru a Légia uspela opäť, hoci s veľkým stratami.

Francúzi začali svoju ofenzívu v júli 1918 a RMLE bol opäť v prvej vlne - takmer dva týždne si legionári presekávali cestu cez Hindenburgovu líniu. Počas 2. svetovej vojny, v júni 1940, jedenásty REI (Pechotný cudzinecký pluk) takmer vyhladili pri obrane pozícií vo Verdune. Tí, ktorí prežili, sa stali zajatcami. Väčšine sa ale podarilo ujsť a znovu zasiahli do bojov. Pluk však rozpustili. Trinásta DBIE (Podbrigáda Cudzineckej légie) písala dejiny pri Narviku a Bjerviku v Nórsku, ďalší úspech prezentuje slávne víťazstvo pri Bir-Hakaim v Líbii. Légiu znova zjednotili a pokračovala vo víťazných kampaniach v Tunisku, Taliansku, Provence a Nemecku.

V roku 1940 sa Thajsko, spojenec Japonska, pokúsilo anektovať Kambodžu. Légia túto hrozbu odvrátila, ale zbytočne, pretože politickou dohodou Kambodžu odovzdali pod thajskú správu. V oblasti ostala dislokovaná len jedna jednotka - 5. REI. Ďalšími rokovaniami sa podarilo zabrániť vojne na juhu, hoci nie nadlho. Legionárov, umiestnených v garnizóne Ha Giang, čoskoro zmasakrovali a ostávajúce dva batalióny vyrazili na pochod smrti smerom k čínskej hranici. V roku 1945, ešte predtým, ako sa zvyšky 5. REI dostali do Číny, vojna skončila. Nahradila ju však ďalšia, tentoraz vojna s Ho-či Mi-nom a jeho komunistami, ktorá mala trvať ďalších deväť rokov. V nej boli zastúpené všetky pluky Légie a najslávnejšími bojiskami boli Phu Tong Hoa, Koloniálna cesta 4, a slávne Dien Bien Phu.

Dien Bien Phu

Bol to najdlhší a najtvrdší zápas francúzskych expedičných síl na Ďalekom východe. 1. BEP uskutočnil výsadok v údolí Dien Bien Phu, zabezpečil oblasť a postavil základňu. Nasledovalo 169 dní konfrontácie s Viet Minh, po ktorých prišlo 57 dní pekla. Viet Minh zaujal pozície na svahoch, obkolesujúcich pevnostný systém, a začal ostreľovanie ťažkým delostrelectvom. Zásobovanie a prísun posíl bol možný len zo vzduchu. Pristávacia dráha bola zakrátko pod kontrolou nepriateľskej protileteckej paľby.

Na pomoc prišli nielen príslušníci parajednotiek, ale k obrane tejto pozície sa dobrovoľne hlásili aj muži bez parašutistického výcviku, hoci zoskoky sa často uskutočňovali v noci. Paralelne s obliehaním Dien Bien Phu prebiehala konferencia v Ženeve. Francúzske jednotky mali záujem udržať údolie, kým nepriateľ nepožiada o prímerie. Situácia však bola neudržateľná a 8. mája padla posledná pevnosť.

Dien Bien Phu prestalo existovať. Proti 15-tisíc legionárom a príslušníkom koloniálnych plukov stálo približne 100-tisíc nepriateľov, vyzbrojených ťažkou technikou. Dvetisíc obrancov padlo, 1 500 sa stratilo v akcii, 5 800 bolo ranených. Vyše 11-tisíc vojakov sa dostalo do zajatia, z ktorého sa po štyroch mesiacoch vrátilo živých len 3 290 mužov. Bola to politická katastrofa, ktorá znamenala koniec francúzskeho koloniálneho impéria vo východne Ázii. Druhý deň po páde Dien Bien Phu požiadali francúzski vyjednávači na ženevskej konferencii o prímerie. Pre légiu sa tým vojna v Indočíne skončila.

Boj o francúzske Alžírsko

Ešte skôr, ako sa mohli legionári zotaviť z bojov, ocitli sa v Alžírsku. Tentoraz bola ich nepriateľom Armáda národného oslobodenia. Pluky Légie, ktoré mali zabezpečiť pokoj v krajine, kde žilo množstvo Francúzov, sa aktívne zúčastnili v mnohých operáciách proti rebelom a plnili si povinnosť pri ochrane hraníc. Na základe politických rokovaní medzi prezidentom De Gaullom a predstaviteľmi vzbúrencov však Alžírsko v roku 1961 získalo nezávislosť a Légiu povolali do Francúzska. Légia, ktorá vnímala Alžírsko ako svoj domov a toto rozhodnutie ako zradu, sa vzbúrila. Pokus o prevrat však nevyšiel a 1. REP (Cudzinecký parapluk) rozpustili. Od roku 1962 až po súčasnosť sú oddiely bielych anjelov umiestnené na juhu Francúzska a na Korzike, ale aj v zámorí - v Djibouti, na Madagaskare, Tahiti a Francúzskej Guayane.

Légia si získala renomé pri výkone operácií v mnohých vojnou zmietaných oblastiach. V septembri 1990 vyslali tri pluky Cudzineckej légie do oblasti Perzského zálivu. Zmocnili sa letiska Al Salman, kde sa stretli len s malým odporom. Ich ďalšou úlohou bolo zabrániť ústupu Republikánskej gardy na západ. O tejto vojne sa hovorí ako o bleskovej vojne - skončila po sto hodinách boja na zemi, pričom v nej zahynuli len traja legionári. Pod velením Organizácie spojených národov Légia udržiavala poriadok v Mogadiši a zúčastnila sa aj na konflikte v Bosne, kde zvládla viacero tajných operácií.

Pri týchto akciách vedela Francúzska légia s veľkým efektom využiť materinský jazyk svojich vojakov. V oboch oblastiach boli len ľahké straty. Charakteristika Légie za približne stosedemdesiat rokov jej existencie, sa dá vyjadriť slovami literárneho velikána Antoina de Saint Exupéryho: „Vojak nie je mužom násilia. Nosí zbraň a riskuje svoj život za chyby, ktoré nespôsobil. Neoblomne dodržiava svoje slovo až do konca, i keď vie, že bude zabudnutý."

Matus (bez overenia) 25.9.2010 - 16:19

Ozaj A ešte no chystám sa teda do Fr len neviem kde teda do akého regrútačneho strediska mám ísť?do Strasbourgu alebo do Paríža?Prosím pomôžte d. :D Čo je lepšie?

Jaro (bez overenia) 25.9.2010 - 16:27

Ked neviem francúzsky nezoberú ma do legie?Viem iba trochu nemecky.Budúci týžden by som chcel vyraziť do Paríža ale brzdí ma tá francuzština.Poradte mi prosím

Paldo pre Matus (bez overenia) 25.9.2010 - 18:46

Zrejme mas na mysli kodex cti tu je na fore uz zavesevny aj s fonetikov tak poradim ti hladaj a ked budes poriadne hladat tak najdes odpoved aj na tu dalsiu otazku co si dal.......

Paldo pre Jaro (bez overenia) 25.9.2010 - 18:53

Zdravim ta.... napisal som ti dost jasne ze bude lepsie ked budes vediet.... ako som uz spominal hovorim zo skusenosti az tak velmi ti to suri ze musis ist uz bud. tyzden? dobra rada vazne sa ju nauc...... ako som spominal ci uz pri cestovani alebo pri beznej komunikacii vo fr. sa ti velmi zide aj v parizi co je svetova metropola ta oslovia vzdy po francuzsky a az potom ked dotycny vie tak ti odpovie v angl. po pripade v nemcine.

Necky (bez overenia) 25.9.2010 - 22:55

A pak že na tomhle foru nejsou provokatéři. Kuurva, jen co ten Michal napíše, že se odmlčí, už jsou tady zasraní cucáci co píšou provokační nesmysly.Divím se tobě Paldo, že komunikuješ s takovýma debilama a odpovídaš na čurákovské provokace. Psa do Legie? Tohle může napadnout jen dementa, nebo provokatéra co tu píše pod jinými nicky a tvrdí, že on nic, on muzikant. A ty Májo jindy reaguješ na vše co se tady jen šuchtne a teď mlčíš, když je potřeba zakročit a udělat tady pořádek. Chárone, tebe zdravím, jdi a rozkopej je tam na maděru. Samaroviče zdravím taky. Jebu na celé takové forum, mezi provokatérama a cucákama nemám co hledat! Sbohem! Necky

Paldo pre Necky (bez overenia) 26.9.2010 - 10:34

Salut Necky, mas pravdu su to provokateri lebo aj ten pes uz tu bol rozoberany viac krat preto som mu naîsal nech ho ;podaruje,, SVK ciganom...;) Snazil som sa ich uviest na spravnu mieru resp. pockat s akou blbostou este narukuju ale videli sme vsetci ze to boli blbosti ktore by pri co i len malej nmahe dokazal najst do 5min.... ale ako si Necky napisal ja nic ja muzikant.... odporucam do buducnosti ,,muzikanti,, chodte si najskor zabrnkat niekam inam a laskavo citajte forum. potom kladte otazky.... nekazte slusnym ludom naladu B) Zdravim vsetkych :2REP necky majo camerone charon Sampiero samarovic rocco dufam ze som na nikoho nezabudol s pozdravom a uctou Paldo

Matus (bez overenia) 26.9.2010 - 11:14

No ak to vadí prepáčte ja som to nemyslel v zlom ja som ho tu hladal už ten kodex lenže sa mi nepodarilo ho nájsť tak som sa opýtal ešte raz sorry.No teda skúsim to tu pokukat ešte raz ale tu sa len večinou vadíte fakt by ma potešilo keby mi len nápíšete čo je lepšie či Paríž alebo Strasbourg

Paldo pre Matus (bez overenia) 26.9.2010 - 11:22

Ty si zrejme asi troska natvrdly alebo nevies citat..... skus si este raz lepsie 2KRAT PRECITAT TO CO SOM TI NAPISAL.....CIZE ak budes hladat tak najdes odpoved aj na tuto otazku este jednu radu ktoru ti rad poskytnem...len sa prosim ta nezacni vyhovarat ze nemas cas... nikto tu na tomto fore nema casu nazvys a mal by si byt vdacny ked tu niekto staly z fora prispeje ja si to nesmierne vazim a mal by si si konecne zacat aj ty...... preto posledny krat uz sa viac nebudem opakovat hladaj a pozorne citaj....

Matus (bez overenia) 26.9.2010 - 12:58

Ok ok dakujem našiel som už dačo a nie nemám sa prečo vyhovárať veď čas sa vždi najde :D

Majo pre Jaro, Matus (bez overenia) 26.9.2010 - 12:58

Vy natvrdlé kurence. Lenivé prasce. Kurva, vidno že niekto si prečítal nejaký bomba článok od dezertéra a chce byť ako on. Ste prijebaní ignoranti a provokatéri. Dám vám radu. Už sem nepíšte. Držte sa stranou!

Majo pre Necky (bez overenia) 26.9.2010 - 13:00

Mal som pracovné povinnosti. A teda aj školské. Som rád že som rád. Idem na fórum s tým že sa trochu uvoľním čítaním príspevkov a akurát tak mi zabezpečili vysoký tlak. :D S pozdravom a úctou Majo, veľa zdaru prajem.

Matus (bez overenia) 26.9.2010 - 13:17

Akože nechcem provokovať ale si myslím že forum ktoré je tu je o tom aby sme sa na niečo spítali ale ak to dakomu vadi ok no necchem to tu velmi rozoberať ale som prehladával forum a akože celkom zaujímavé veci každý si tu len nadáva.Niekto tu napr napíše že POTREBUJEM PORADIT NIECO O FCL a hned ho niekto odpalkuje namiesto toho aby mu poradili. matus.lazarek@gmail.com

Paldo pre Matus (bez overenia) 26.9.2010 - 13:22

A moj zlaty vies preco sa tu urcity cas ako pises vadime? labo tu obsmrdaju take individua ako si ty vazne nevies citat otvor oci do prdele vsetky tvoje hlupe otazky su uz davno zodpovedane keby ze si vsimas to podstatne a nie blbosti tak to urcite najdes....

Majo pre Matus (bez overenia) 26.9.2010 - 13:23

Chlapče, tak ti radím jedno. Ostaň ty len pri maminej sukni a nechoď nikam. Ostaň doma tam ti bude najlepšie. Keby si naozaj čítal to fórum a nebol len cez posledné 2-3 strany na rýchlo, tak by si niečo aj zistil. Ale keď si prijebaný tak ti to je škoda vysvetľovať. Ako som povedal, radšej sa drž stranou. Bude to lepšie aj pre teba aj pre nás.

Matus (bez overenia) 26.9.2010 - 13:28

Ok prepáč nechcem pridávať naftu do ohňa ospravedlňujem sa všetkým čo som nejako pobúril čítam si forum postupne nachídzam informáacie elnže keď nájdem konkrétnu vec hneď na druhej strane je vyvrátená no aj tak dakujem

Lubo (bez overenia) 26.9.2010 - 13:43

Chalani preco sa Ikom vobec zaoberate? 2Rep mu odpovedal na vsetky otazky v dvoch prispevkoch. Nasledne nam Iko chcel dokazat aky je bombarder, cim Vas vsetkych mam pocit dostal, kedze Vas vytocil. Mali ste ho ignorovat, respektive da sa napisat adminovi stranky nech da tomu a tomu dementovi ban na IP ak ju ma staticku a bol by pokoj a Iko by si siel honit ego na ine forum.

Lubo (bez overenia) 26.9.2010 - 13:51

Inak co tak sledujem poslednu dobu rozne dokumenty ohladom LE tak ma pocit z tych videi ze cim dalej tym viac to tam je makksie. Aspon vo videach to tak posobi. Bud je to tak dokument blbo natoceny alebo je to realita. Dufam ze skor to prve.

Sampiero (bez overenia) 26.9.2010 - 14:12

Majo dobre si im nalozil. Tiez by ma nasralo kebyze som jeden z tych co buduju forum a dajaki kokotkovia tu pisu o psoch do legii a ine primitivne chobotoviny. Jaro psa si zober na cunder ty debil a nie do legie.Takeho dementa jak ty keby zobrali tak to by bol vysmech celej legie. Chalani si myslim ze Jaro je ten iko1234 ci jaky.Asi sa ten krpaty nevie zmierit ze dostal priucku od 2REP tak pokracuje pod novim nickom. Vsimnite si cas a jeho gramatiku.Je to to iste. Matus ty chuju hadky su tu kvoli takym luzerom ako ty co tu len tie hadki provokuju.Kde beries taku drzost pisat ze forum je o tom aby sa tu davali len otazky.Ked sem das aspon jeden prispevok s necim hodnotnim anielen tvoje jebnute otazky a kritiku tak potom tu picuj ty zasran. Odpalkovat treba z fora najma teba ale bejzbolkou po hlave chuju! Chalani Necky sa pravom nasral a ma pravdu.Drzte si to tu ved stari legosi vam tu nebudu robit poriadky stale aj ked tu maju slovo.Dakujte im ze tu radia a ze su tu.Pozeral so ine fora nikde tak dlho legosi nevydrzali radit ako tuto. Ale nic v zlom. Paldo ty si vo France a chystas sa do LE? Tak dobehni na Michala do Camp Rafalli na Korziku teraz na den otvorenych dveri. aspon uvidis ako tu tu vyzera .Ak ti to neni daleko a mas este prachy. Sampiero A este pre Luba- dobry postreh.Legia je coraz maksia takze sa sem uz obcas dostavaju aj buzerantikovia ako Matus.

Paldo pre Sampiero (bez overenia) 26.9.2010 - 15:00

Salut Chlape, musim len suhlasit niekolko par z nas si tu vazi ze su tu ludia ako 2rep necky... ale niekto to nevie pochopit a pyta sa resp. vypisuje tu o psoch ;) co sa tyka mna neviem ci to uz stihnem skor nie ako ano som vo france uz par dni nasavam atmosferu kulturu zvyky a mentalitu zase je to pre mna nieco nove :) do LE sa chystam vstupit velmi skoro preto pisem ze to asi nestiham B) Zdravim vas vsetkych stalych Paldo

Majo pre Sampiero (bez overenia) 26.9.2010 - 18:00

Myslím, že máš správny postreh s tým Iko1234. Úplne identické chyby a ako hovoríš aj čas príspevkov. To je riadny bordel v tomto svete už keď po nom behajú aj takéto hnilé hovädá. Ach jaj. Nemám ja vôbec slov na to niekedy. Že psa v légii. Čo s ním bude posielať poštu domov? :D

David (bez overenia) 26.9.2010 - 20:45

Zdravim ja som tu us davnejsie pisal ci sa niekto teras chysta do FL. ? ak mozete kontaktujete ma na mail david123@orangemail.sk dakujem vopred

Hautecorse (bez overenia) 26.9.2010 - 20:48

Zdravim Slovensko,Trnavu a okolii specialne.///Aj ostatnych legionarou a spravnu partu tu na fore. ///Za chvilu su tu na ostrove oslavy naseho patrona svateho Michala patrona parasutistov./// Tak teraz su pripravi na oslavy. /// a pridu mi sem z rodiny.Frajerka uz nee,lebo uz ma druheho,nevydrzala suka jedna./// A tu na fore by sme asi potom mali secci zablahozelat k meninam aj patronovi tohoto fora tez Michalovi ///teda 2REPovi ked priide cas./// Majte sa chlapi a zdravim len tych dobrych/// nezdravim tych tupich kokotoff provokaterskich.

samarovic. (bez overenia) 26.9.2010 - 20:50

Zdravým všetkých správnych chalanov hovada ne ! ! Sampiero presne tak ! dobrý postrech chlape , ten iko12... s bruchom a psíčkár Jaro je určite jeden a ten istý zasran a sere ho že mu 2REP naložil tak provokuje ďalej . No „Jarko“ len ma tak napadlo keď je ten tvoj psík plyšový tak si ho kludne zober do batohu a hor sa do légie nech dostaneš po kotrbe hneď pri bráne aby si nerobil Slovákom hanbu vo vnútri Paldo drž sa ! a nech žije Necky !!! ;)

Majo (bez overenia) 26.9.2010 - 20:54

Zdravím všetkých priateľov. Samarovič - s tým plyšovým psom si ma zabil :D Hautecorse - Na také sa nezabúda, neboj sa. :) Niekedy sa ešte objav. A daj vedieť ako sa darí. Ak bude čas. S pozdravom a úctou, Majo

Majo (bez overenia) 26.9.2010 - 23:39

Zasa niečo z dielne jednej slečny. :) http://www.youtube.com/watch?v=1SsiVPefJYo&feature=related

Boris to Samarovic (bez overenia) 27.9.2010 - 10:11

Chlape, tak tomu sa hovori zmysel pre humor.Ja som si to s tým plyšovým psíkom od teba prečítal včera večer a rehotal som sa tak, že som nemohol zaspať.Nakoniec som to musel ukazať manželke,lebo tá nechápala čo sa mi stalo.Zadušal som sa od smiechu. Tento tvoj výrok považujem jednoznačne za najlepšiu glosu tohto fóra.Bolo ich tu veľa a ostatných týmto nechcem uraziť, ale tu si tak trafil klinec po hlave, že viac to ani nešlo.Úprimne gratulujem Samarovic a poprosím ťa, keď takíto "Jarovia" tu ešte budú, ozvi sa im. Teraz si ten blb niekde určite od jedu obhrýza nechty... Pekný deň praje Boris

Majo (bez overenia) 27.9.2010 - 21:59

Rôznorodosť slova FUCK. :) http://www.youtube.com/watch?v=MVJVyjsmqME&feature=related

cháron (bez overenia) 28.9.2010 - 19:44

zdravim staru partiu špeciálne Neckyho,aj Palda, presne sa tu zase začínajú ukazovať debili čo si mýlia armádu s pionierskym táborom a pritom neboli ani na ZVS ani nevedia čo ta skratka znamená,ani im to vysvetľovať nikto nebude kreténom..

Lubo (bez overenia) 28.9.2010 - 20:56

Chcem sa chalani opytat Vas by porazalo ak by ste pre niekoho obetovali svoj cas namahu snahu vybavovali prenho nejake veci a robili pre neho dost len aby sa mal fajn a zabavil sa. On vam vsak na to odpovie ja ta nenutim ale sluzby vyuzivat bude. Mna ide porazit z takych ludi ako to je mozne ze existuju taki idioti co si nic nevazia?

Boris to 2REP (bez overenia) 29.9.2010 - 21:39

Miško,ešte raz všetko najľepšô B) :P k Tvojim meninám.Veľa šťastia, zdravia a úspechov a nech sa ti splní všetko čo si len sám praješ. Poslali sme ti ráno s Monikou smsku, ale zdupľujem to aj tu. Boris

Sampiero (bez overenia) 29.9.2010 - 22:45

Tak ja som zablahozelal dnes telefonicky tak nic nemusim dobiehat. Len jedno tu na fore.Kde ste teraz vsetci sopliaci? Mudrlanti so psami a provokateri vsetkeho druhu.Neviete a ani vas nenapadne co je slusnost. Spomeniete si na 2REP len vtedy ked treba vam radit, ked zobronite o rady.Kurvy nevdacne.Tetes de nule!

camerone (bez overenia) 29.9.2010 - 23:04

ahojte pani! prajem Michalom vsetko najlepsie, stastie, zdravie, lasku... a pre naseho patrona http://www.youtube.com/watch?v=Irml2N6CC1M zdravi cela izba 64!!!

samarovic. (bez overenia) 29.9.2010 - 23:16

Samosamozrejme aj aj prajem všetko najlepšie k meninám všetko len to naj naj nech je všetko v porádku !!!!!! Nech žije Michal !

David123 (bez overenia) 30.9.2010 - 00:07

Dakujem tym ktory mi odpovedaly na otazku kto sa chysta niekedy teras do FL... ak sa este niekto chysta kontaktujte ma na mail david123@orangeportal.sk

Lubo (bez overenia) 30.9.2010 - 10:22

K netu som sa dostal az dnes rano oneskorene ale predsa. Vsetko najlepsie 2Rep vela zdravia, stastia, lasky, spravnych rozhodnuti k Tvojim meninam.

Majo pre David123 (bez overenia) 30.9.2010 - 11:03

Daj si pohov chlape. Takéto príspevky píš niekde inde. Nie tu. Tu ti nikto nebude odpovedať na mail. A už vôbec nie ten kto ide. PS - ak si posratý ísť sám, nechoď.

David123 (bez overenia) 30.9.2010 - 13:21

No ako porpve moj zlaty na mail mi odpovedaly ..nemienim sa tu stebou hadat ako 12 rocny zasran..nato sa ja neznizim .. :)

cháron (bez overenia) 30.9.2010 - 16:32

2REP:Ja tak isto neskoro ale predsa, prajem Michalovi všetko najlepšie k meninám a prajem mu aby stretol v živote čím menej pitomcov v budúcnosti....

Paldo (bez overenia) 2.10.2010 - 14:46

Zdravím vás všetkých chlapi :) Michal ešte raz ti prajem len to najlepšie a úprimne ti želám aby bolo čo najviac dní na úsmev veľa zdravíčka lásky a ešte aspoň jedného strážneho anjela nech nám dá na teba pozor ;) Tak už som nazad z Francie z čoho sa asi domnievate že to nevyšlo..áno je to tak... mrzí ma to veľmi ale stalo sa asi to tak má byť... Nezobrali ma kvôli tomu že som nemal pas aj keď viem že už sme v únii tak pas by nebolo treba ale tak odomňa ho žiadal... ale od poliaka čo išiel po mne ho nechcel... nevedel ani zaťať po Francúzsky a po anglicky tiež len po Poľsky.. preto ma to prekvapilo ale myslím že to nebolo celkom kvôli pasu ale ako hovorím stalo sa osud to tak asi chcel B) Keď som išiel zase za dotyčným tak mi povedal to isté tak som išiel preč na vlak do Marseille aj s rusom a rumunom... porozprávali sme sa rus Alex cestuje po Európe asi 3 roky rumun išiel do LE kvôli euram.. tak ako väčšina čo tam somnou čakali... Ale môžem povedať a týmto vysloviť veľké ďakujem 2REP...Michal ďakujem ti za všetky rady čo si mi dal aj keď to nevyšlo môžem prehlásiť že to čo si mi radil stráviť pár dní v Paríži vychutnávať FR. atmosféru mentalitu, samozrejme fr. ženy :) Dalo mi to veľmi veľa pochopil som veľa vecí čo by som si mal začať vážiť a čo je podstatné pre mňa o čo by som sa mal snažiť a zveľaďovať ešte raz ti vyslovujem jedno veľké ďakujem ja si nesmierne vážim čo všetko tu robíš pre nás všetkých že tu obetuješ svoj čas som ti za to vďačný... s pozdravom a veľkou Paldo

2REP (bez overenia) 3.10.2010 - 22:13

Salut chlapi, Všetkým, čo ste mi tu popriali k meninám, úprimne ďakujem, bol to príjemný šok, koľko ľudí si na mňa spomenulo. Ešte raz ďakujem. Budem aj ja viac sledovať slovenský kalendár aspoň na nete, aby som niekoho neopomenul, keď bude mať sviatok. Teda aspoň u tých, ktorých krstné mená viem. Paldo-ber to tak, že to tak malo byť.Ostatné máš v maili.Inak tá poľská klika v Aubagne na čele s Ordonom už aj mne chvíľami lezie na nervy.A nie hocijako. Aspoň si pochopil zvrátenosť tohto sveta a už aj v LE. Viem sa vcítiť do kože mladého chlapa, ktorý ide s tými najčistejšími úmyslami voči LE, nechať sa zverbovať, riskuje postih doma, chce dať svoj um, schopnosti, najlepšie roky života Légii a tá mu prostredníctvom jedného „macro“ dá najavo, že prednosť má stupídna tichá uzancia, nie predpis, a hlavne tí, ktorí idú len za prachmi a nie pre to, aby sa stali vojakmi. Je mi z toho na grcanie. Viem o čom píšem. A vedia to aj tí, ktorí z vás už v LE sú. Tak vidíš Cháron, akú si mal pravdu s tými pitomcami. Prešmyknú sa všade a ako je vidieť, stále sú v kurze. Ale tým výrokom o nich už si vošiel do dejín fóra, tak ako Samaro s plyšovým psíkom a Majo a JAA s tým zaspatím a zápästím. A určite tu bolo aj od iných chalanov(normálnych, nie provokatérov) pár dobrých heftov. Treba založiť „Sieň dobrých výrokov fóra“ a tam sa budú dávať, pamätať a pripomínať. Camerone- ak si toho „patrona“ myslel mňa tak tiež srdečná vďaka za moju obľúbenú pesničku, fakt potešilo, že si nezabudol taký detail. SSA u mňa vždy nabudí pocit príjemnej nostalgie. A pozdravujem celú izbu 64 na CEA. Včera sme si s Neckym a ešte jedným človekom, čo sa tu občas na fóre objaví, ale nielen s nimi, trochu zašantili. Stav duše... smííích. Tak sa držte a ja sa zase ozvem. Salut, Michal (2REP) P.S.: Ty s nickom David123, rešpektuj, čo ti napísal Majo, o.k.?

LV (bez overenia) 3.10.2010 - 23:04

Zdravím Vás páni , je tu niekto z Vás kto bol v FL? Nakoľko ma život na SVK už serie rozmýšľam o vstupe do FL, ak by niekto šiel z SVK môžme ísť spoločne , dvom hlavám je predsa len veselšie Ďakujem ICQ 293 683 517

Boris to LV (bez overenia) 4.10.2010 - 11:57

Mňa už život na SVK serie tiež.Ale ešte viac ma serie, že sem na forum chodia takí provokatéri ako ty.

Majo pre LV (bez overenia) 4.10.2010 - 12:16

Že to teba a takých ako ty baví sem chodiť. Prečo to ešte nevzdáte? Taká básnická otázka na starú partu. Zaregistrovali ste niekto že sem prišiel niekto nový s tým, že by začal: ,,Ďakujem za to čo ste tu všetko poradili ale mal by som ešte otázku..."? ja som to ešte ani raz nepostrehol. Všetci prídu a arogantne a sebecky sa pýtajú na to čo len ich zaujíma. Jasné, aj ja sa opýtam ak niečomu nerozumiem. Ale prirodzene. nie arogantne. Držte sa stranou provokatéri!

Majo (bez overenia) 4.10.2010 - 12:34

VIRTUTE DUCE, COMITE FORTUNA S cnosťou ako vodcom a so Šťastenou ako sprievodcom Cicero, Listy priateľom

LV (bez overenia) 4.10.2010 - 12:35

Páni ja som sa sem prišiel poinformovať , tak sa prosím do mňa nenavážajte. A prečítať 216 strán o blostiach sa mi teda nechce. Nechal som TU ICQ kontakt nech ma kontaktuje niekto kto tam ból alebo kto tam ide aby sme išli spolu. Nikde som nežiadal na niečo iné reagovať , tý čo reagovali mi nedali žiadne info len sa tu do mňa hneď naviezli takže pomlčte mne ide o info o LE nie o Vaše výkriky aby ste sa tu zahrali na machrov.

Majo pre LV (bez overenia) 4.10.2010 - 12:54

Kamarát tak keď sú ti praktické rady do života v légii a aj zo života legionárov blbosť tak sem už radšej nepíš OK? Lebo ak ti je toto blbosť, tak vedz, že viac sa tu už nedozvieš. Iba takéto "blbosti". Ani si tam nenakukol že čo tam je. nie to ešte aby si to prečítal, tobôž aby si sa dostal do LE. Smejem sa ti!

LV (bez overenia) 4.10.2010 - 13:00

Majo, vytrhol si moje slová z kontextu , aké sú to rady z LE kde ty píšeš že ideš do práce z práce a padá ti net , prispievaš videa o všeličom možnom len nič o LE. Hráš sa tu na machra no rád by som ta videl na živo čo si ty za človeka. Máš ty aj kamarátov čo ťa v živote podržia alebo len tu sa prezentuješ ako neohrozený frajer čo všade bol všetko zažil a kde si nebol tam sa práve chystáš. Podla mňa si chudák a nebudem už na teba reagovať , si asocial.

Majo pre LV (bez overenia) 4.10.2010 - 14:38

Právo na tvoj vlastný názor ti neberiem. Je to tvoja vec. Čo si myslíš. A o opaku ťa presviedčať nebudem. Ale z kontextu som nevytiahol slová, ale pointu. keby si napísal konkrétne veci čo ti vadia hneď neriešim to, lebo viem že tu mám aj zbytočné príspevky. Ale ty si to napísal vo všeobecnosti a to bolo dosť trúfalé. A nehovor že nie. Chlapi čo tu dávajú rady nemajú extra času naviac a aj tak tu odpovedajú a pomáhajú na otázky. A dosť často sa tu objavujú jedinci ktorý všetku tú prácu maria a zneužívajú.

Pridať nový komentár