Francúzska légia

mir 14.8.2007 - 21:26

História Francúzskej légie

francuzska legia

Máloktorý bojový zbor na svete je ovenčený takým množstvom mýtov a legiend ako Francúzska cudzinecká légia. Jej členmi sú dobrovoľníci, ktorí za sebou nechali svoje sociálne aj rodinné zázemie, pričom svoje úlohy plnia s odhodlaním, nad ktorým svet žasne.

Cudzinecká légia bola založená 9. marca 1831 rozkazom Ľudovíta Filipa, kráľa Francúzska. Bol to čas politických nepokojov a tento oddiel plnil úlohu ochrancu kráľovskej moci. Väčšinu dôstojníckeho zboru tvorili veteráni Napoleonovej Grand Armee a mužstvo predstavovalo národnostne pestrú zmes, v ktorej bola zastúpená celá Európa.

V Légii sa objavili aj francúzski regrúti, ktorí sa snažili uniknúť pozornosti miestnej polície. Boli to dobrovoľníci vo veku medzi 18. a 40. rokom, s pravým alebo prijatým menom. Kráľ správne predpokladal, že platení žoldnieri nebudú pri plnení rozkazov rozmýšľať o ich príčinách alebo politickej korektnosti. Légia bola po potlačení nepokojov v Paríži okamžite zapojená do bojov o Alžírsko.

V roku 1835 však tento bojový zbor prešiel pod španielsku kontrolu. Následne sa na rovnakom princípe vytvorila druhá Légia, ktorá získala a udržala pre francúzskeho kráľa Alžírsko, ktoré sa stalo na dlhý čas jej domovom. Vo svojej africkej misii plnili legionári dôležitú úlohu - udržiavali poriadok, potláčali povstania domorodých nomádskych kmeňov a kolonizovali Severnú Afriku. Budovali cestné komunikácie na rýchle presuny, púštne pevnosti a časom tu vzniklo aj mesto Légie - Siddi bel Abbés.

Česť a odvaha

Francúzska cudzinecká légia zdedila tradície žoldnierskych vojsk, ktoré využívali francúzski králi už v stredoveku - škótskej gardy Karola VII. alebo neskôr Napoleonových poľských kopijníkov. Farbami tejto elitnej časti vojska sú zelená a červená, ktoré používali Švajčiarske gardy slúžiace trónu bielej ľalie. Znakom a symbolom zároveň je granát, z ktorého vychádza sedem plameňov, pričom dva z nich sú ohnuté smerom nadol.

Vzťahy medzi tými, ktorí rozkazy vydávajú a tými, ktorí ich plnia, sú vybudované na veľmi vyvinutom „esprit de corps", založenom na niekoľkých jednoduchých princípoch: disciplína a česť, radosť z dobre vykonanej práce a oddanosť svojej minulosti. Heslom Légie je "Honeur et Valour" - Česť a odvaha. Po vstupe do Légie nastáva veľmi tvrdá selekcia. Mnohí kandidáti nevyhovejú buď zo zdravotných alebo morálnych dôvodov.

Legionár je zriedka anjel, ale nikdy nie zločinec. Každý nový člen je dobrovoľník, ktorý chce uniknúť svojej minulosti, osobnej alebo rodinnej kríze, vo svojom sociálnom alebo politickom živote. Príkladom posledného fenoménu je masívny príliv dobrovoľníkov z Alsaska po roku 1871, zo Španielska roku 1939 a z Východnej Európy po roku 1945. Pre ostatných, ktorí sa nechcú zmieriť s limitmi strednej vrstvy, Légia znamená možnosť dobrodružného života. Všetkých jej členov spája súdržnosť, spečatená disciplínou a rešpektom k tradíciám.

Francúzska légia v krymskom konflikte

Časom sa stala Légia bojovou silou, ktorá obhajovala záujmy Francúzska aj v tých najodľahlejších končinách. Bola zapojená do Krymskej vojny 1853 - 1856, kde zohrala hlavnú úlohu pri dobývaní Sevastopoľu. Zámerom Francúzov v tomto konflikte bolo pomôcť svojmu spojencovi, tureckému sultánovi, pri získaní prístupu k prieplavu medzi Čiernym a Stredozemným morom. Po počiatočných rýchlych víťazstvách sa 1. a 2. cudzinecký pluk pokúsil o dobytie opevneného prístavu Sevastopoľ, čo vyústilo do blokády, ktorá trvala rok. Légia kvôli chorobám a zlému počasiu už nemohla dlhšie čakať a padlo rozhodnutie podniknúť frontálny útok.

Prvý pokus sa nevydaril a jednotky sa museli stiahnuť s ťažkými stratami. Pokúsili sa o to znova, s rovnakým výsledkom. Napriek tomu sa nevzdali a skúsili to po tretí raz. Sevastopoľ padol 8. septembra 1855. Ďalšími bojiskami legionárov sa stali Taliansko (1859) a Mexiko (1863 - 1867). Práve tu sa 30. apríla 1863 odohrala jedna z najslávnejších bitiek, ktorá vstúpila do dejín ako synonymum cti a odvahy.

Bitka pri Camerone

Dňa 30. apríla 1863 3. kompánia Cudzineckého regimentu zabezpečovala bezpečný presun zásob po ceste medzi Vera Cruz a Pueblom. Počas pochodu do určenej pozície jednotku prepadla takmer tisícka mexických povstalcov. Kapitán Danjou, aby získal krytie pred nepriateľskou paľbou, presunul svoje mužstvo do opustenej haciendy Camerone, ktorú minuli pred niekoľkými minútami.

Kompánia mala šesťdesiatdva legionárov a troch dôstojníkov, ktorí mali čeliť mnohonásobnej presile Mexičanov. K haciende, kde sa legionári pripravovali na obranu, prišiel posol s ponukou čestnej kapitulácie. Na streche ležal seržant poľského pôvodu, ktorý mu vojensky stručne naznačil, čo si myslí o tomto návrhu. Tak sa spustil jeden útok za druhým, všetky však boli s ťažkými stratami odrazené. Napoludnie začala legionárom dochádzať munícia, nemali jedlo ani vodu. Podvečer bolo nažive už len päť obrancov, na ktorých číhala armáda nepriateľov. V tejto beznádejnej situácii legionári nasadili bodáky a podnikli útok. Keď dvoch z nich pri napredovaní k mexickej pozícii zastrelili, zasiahol mexický plukovník.

Opätovne ponúkol kapituláciu. Legionári súhlasili pod podmienkou, že si smú ponechať svoje zbrane. Plukovník, dojatý ich odvahou, odpovedal slovami: „Mužom ako ste vy, nemôžem nič odmietnuť." Tento deň, ktorý vstúpil do dejín ako Camerone, sa každý rok pripomína vo všetkých táboroch Légie a oslavujú ho s veľkým zápalom a pýchou. V Aubagne, kde sa koná slávnostná prehliadka, nesú na čele pochodujúceho regimentu drevenú ruku kapitána Danjoua. Tento boj, ktorého meno je na každej legionárskej vlajke, ostáva symbolom misie, ktorá sa plní až do úplného konca.

V zákopoch svetových vojen

Roku 1914 sa pluky Francúzskej Légie zúčastnili bitky o Artois, kde utrpeli ťažké straty. Boli zreorganizované a o mesiac neskôr znova ťažko porazené pri Givenchy. Nakoniec utrpeli legionárske pluky také ťažké straty, že ich museli v septembri 1914 rozpustiť a preformovať do novej jednotky. Takto bol vytvorený RMLE (Pochodový pluk cudzineckej légie), ktorého úlohou bolo prevýšiť v boji všetky ostatné jednotky. RMLE sa zúčastnil na mnohých bitkách francúzskych bojísk a stratil tisíce vojakov. Zvlášť sa vyznamenal svojím bojovým umením v zákopoch pri Remeši, kde legionári vyčistili štyri kilometre nepriateľských línií iba puškami, bajonetmi a granátmi. Ďalším úspechom bol Verdun, kde légia uspela v misii o znovuzískanie svojich starých pozícií. Nasledovala obrana parížskeho koridoru a Légia uspela opäť, hoci s veľkým stratami.

Francúzi začali svoju ofenzívu v júli 1918 a RMLE bol opäť v prvej vlne - takmer dva týždne si legionári presekávali cestu cez Hindenburgovu líniu. Počas 2. svetovej vojny, v júni 1940, jedenásty REI (Pechotný cudzinecký pluk) takmer vyhladili pri obrane pozícií vo Verdune. Tí, ktorí prežili, sa stali zajatcami. Väčšine sa ale podarilo ujsť a znovu zasiahli do bojov. Pluk však rozpustili. Trinásta DBIE (Podbrigáda Cudzineckej légie) písala dejiny pri Narviku a Bjerviku v Nórsku, ďalší úspech prezentuje slávne víťazstvo pri Bir-Hakaim v Líbii. Légiu znova zjednotili a pokračovala vo víťazných kampaniach v Tunisku, Taliansku, Provence a Nemecku.

V roku 1940 sa Thajsko, spojenec Japonska, pokúsilo anektovať Kambodžu. Légia túto hrozbu odvrátila, ale zbytočne, pretože politickou dohodou Kambodžu odovzdali pod thajskú správu. V oblasti ostala dislokovaná len jedna jednotka - 5. REI. Ďalšími rokovaniami sa podarilo zabrániť vojne na juhu, hoci nie nadlho. Legionárov, umiestnených v garnizóne Ha Giang, čoskoro zmasakrovali a ostávajúce dva batalióny vyrazili na pochod smrti smerom k čínskej hranici. V roku 1945, ešte predtým, ako sa zvyšky 5. REI dostali do Číny, vojna skončila. Nahradila ju však ďalšia, tentoraz vojna s Ho-či Mi-nom a jeho komunistami, ktorá mala trvať ďalších deväť rokov. V nej boli zastúpené všetky pluky Légie a najslávnejšími bojiskami boli Phu Tong Hoa, Koloniálna cesta 4, a slávne Dien Bien Phu.

Dien Bien Phu

Bol to najdlhší a najtvrdší zápas francúzskych expedičných síl na Ďalekom východe. 1. BEP uskutočnil výsadok v údolí Dien Bien Phu, zabezpečil oblasť a postavil základňu. Nasledovalo 169 dní konfrontácie s Viet Minh, po ktorých prišlo 57 dní pekla. Viet Minh zaujal pozície na svahoch, obkolesujúcich pevnostný systém, a začal ostreľovanie ťažkým delostrelectvom. Zásobovanie a prísun posíl bol možný len zo vzduchu. Pristávacia dráha bola zakrátko pod kontrolou nepriateľskej protileteckej paľby.

Na pomoc prišli nielen príslušníci parajednotiek, ale k obrane tejto pozície sa dobrovoľne hlásili aj muži bez parašutistického výcviku, hoci zoskoky sa často uskutočňovali v noci. Paralelne s obliehaním Dien Bien Phu prebiehala konferencia v Ženeve. Francúzske jednotky mali záujem udržať údolie, kým nepriateľ nepožiada o prímerie. Situácia však bola neudržateľná a 8. mája padla posledná pevnosť.

Dien Bien Phu prestalo existovať. Proti 15-tisíc legionárom a príslušníkom koloniálnych plukov stálo približne 100-tisíc nepriateľov, vyzbrojených ťažkou technikou. Dvetisíc obrancov padlo, 1 500 sa stratilo v akcii, 5 800 bolo ranených. Vyše 11-tisíc vojakov sa dostalo do zajatia, z ktorého sa po štyroch mesiacoch vrátilo živých len 3 290 mužov. Bola to politická katastrofa, ktorá znamenala koniec francúzskeho koloniálneho impéria vo východne Ázii. Druhý deň po páde Dien Bien Phu požiadali francúzski vyjednávači na ženevskej konferencii o prímerie. Pre légiu sa tým vojna v Indočíne skončila.

Boj o francúzske Alžírsko

Ešte skôr, ako sa mohli legionári zotaviť z bojov, ocitli sa v Alžírsku. Tentoraz bola ich nepriateľom Armáda národného oslobodenia. Pluky Légie, ktoré mali zabezpečiť pokoj v krajine, kde žilo množstvo Francúzov, sa aktívne zúčastnili v mnohých operáciách proti rebelom a plnili si povinnosť pri ochrane hraníc. Na základe politických rokovaní medzi prezidentom De Gaullom a predstaviteľmi vzbúrencov však Alžírsko v roku 1961 získalo nezávislosť a Légiu povolali do Francúzska. Légia, ktorá vnímala Alžírsko ako svoj domov a toto rozhodnutie ako zradu, sa vzbúrila. Pokus o prevrat však nevyšiel a 1. REP (Cudzinecký parapluk) rozpustili. Od roku 1962 až po súčasnosť sú oddiely bielych anjelov umiestnené na juhu Francúzska a na Korzike, ale aj v zámorí - v Djibouti, na Madagaskare, Tahiti a Francúzskej Guayane.

Légia si získala renomé pri výkone operácií v mnohých vojnou zmietaných oblastiach. V septembri 1990 vyslali tri pluky Cudzineckej légie do oblasti Perzského zálivu. Zmocnili sa letiska Al Salman, kde sa stretli len s malým odporom. Ich ďalšou úlohou bolo zabrániť ústupu Republikánskej gardy na západ. O tejto vojne sa hovorí ako o bleskovej vojne - skončila po sto hodinách boja na zemi, pričom v nej zahynuli len traja legionári. Pod velením Organizácie spojených národov Légia udržiavala poriadok v Mogadiši a zúčastnila sa aj na konflikte v Bosne, kde zvládla viacero tajných operácií.

Pri týchto akciách vedela Francúzska légia s veľkým efektom využiť materinský jazyk svojich vojakov. V oboch oblastiach boli len ľahké straty. Charakteristika Légie za približne stosedemdesiat rokov jej existencie, sa dá vyjadriť slovami literárneho velikána Antoina de Saint Exupéryho: „Vojak nie je mužom násilia. Nosí zbraň a riskuje svoj život za chyby, ktoré nespôsobil. Neoblomne dodržiava svoje slovo až do konca, i keď vie, že bude zabudnutý."

moje meno je..... (bez overenia) 6.7.2009 - 22:06

vdaka 2REP tak som pripraveny a odhodlany idem vstupit a vdaka za pomoc cau 2REP mozno sa stretneme zatial dovidenia

moje meno je..... (bez overenia) 7.7.2009 - 12:41

takze 2REP uz mam buchnuty listok na 13.7.09 prichod mam 14.7.09 o 6.30 rano tak uz sa pomaly balim

MY NAME (bez overenia) 7.7.2009 - 22:25

2.REP ako vnímas teraz LEGIU ? Vela ludí my povedalo že dnesna legia je bordel ze nie je dostatocne prisna, beru tam ludi ktory na to vobec nemaju. Pri vybere vraj robia kokotiny. Zoberu cloveka ktory ledvaj zabehen 3000 metrov a takeho co zabehne 3500 nezoberu. Ako to vnimas ty ?. Inak vyzeras na fajn cloveka ktory to ma v hlave zrovnane a vie co cche ? inak stvojich slov vychadza jedno ze LEGIA uprednosti cloveka ktory ma nejake problemy ako cloveka ktory mal doma na ruzach ustlane. Asi to suvisi stym ze taky clovek ktory ma problemy tam dlhsie vydrzi alebo sa mylim ?

2 rep! (bez overenia) 7.7.2009 - 23:41

my name mas s casti pravdu!Ano legia sa zmenila a to velmi.Jediny regiment co este stoji za to je 2 rep na korzike, tam je este ta stara legia.Inak ostatne regimenty maju s legiou spolocnu len uniformu.Inak sa maju peace & love a to doslova.Oni proste v piatok o 17h30 skoncia a maju vykend veget.To vam v 2 rep nehrozi tu nepojdete na vychadzku kde chcete a obleceny v cicile a este k tomu na cely vykend o tom tu mozte len snivat.Preto sa medzi sebou nenavidime my ich neuznavame a oni nam zavidia nase prachy a nasu poziciu vysadkara legionara.Kazdy legos sa chcel dostat k vysadkarom ale v prijmaci sa zlakli a zvolili si lahsiu cestu.Priklad pred nedavnom zomrel jeden slovak v cudzineckej legii pocas vycviku ale ja by som to upresnil on bol vysadkar z 2 rep!Mame super reklamu na nas tvrdy vycvik!Naozaj je najtvrdsi! to na zaklade coho vyberaju ludi do legie ani srnky netusia!!!!nie je to tu objektivne lebo to maju na starosti ludia a ludia robia chyby!keby to bolo na mne tak ziadny cernoch alebo moslim tu nema sancu!Nepovedal by som ze problemovy ludia z civilu to maju istejsie lebo problemy mozu robit aj tu.

roxo (bez overenia) 8.7.2009 - 10:42

99 percent ludi co tu pise ani nepachlo k legii.Niekto tu pisal, ze sluzba v legii je trestny cin.No je to klasifikovane ako trestny cin, sluzit v cudzej armade.Legia nie je regulernou armadou francuzska, cize nemate byt zaco trestany odnatim slobody.Netreba ani pisat ziadost prezidentovi SR o povolenie sluzit v legii.Prikladom je napr. ste SBS-kar, pojdete pracovat do ciech ako sbs.Tiez nie ste za to trestany.To iste je aj s legiou.Kedze to nieje regulerna armada, mozu Vam vyskocit na k...t.Ja len tolko ku komentarom.Aj keby Vas chceli za to sudit, Ustavnym sudom by to nepreslo, takze by ste boli volny.

1REC (bez overenia) 8.7.2009 - 21:30

"Legia nie je regulernou armadou francuzska" Musim ta sklamat, nemas pravdu. A zial bohu este stale nieje povolene v nej sluzit bez suhlasu prezidenta. Ale ked raz chcete, myslim ze ziadny pozostatok komunistickeho rezimu vas nazastavi..

roxo (bez overenia) 9.7.2009 - 07:31

A co som napisal.Citaj poriadne.A kedze nie je regulernou armadou tak ti nema kto ani co povolovat.Da sa z toho lahko vykrutit.

1REC (bez overenia) 9.7.2009 - 10:22

La Legion etrangere est un corps d'élite de l'armée de Terre française. La Légion étrangère n'est ni une milice privée, ni une unité de mercenaires. LE patri do Francuzskej armady ako samostatna jednotka, patri rovnako pod ministerstvo obrany francuzskej republiky ako ostatny vojaci FR. Zakon na slovensku hovori jasne sluzba v cudzom vojsku, myslim ze to hovori za vsetko..

Montana (bez overenia) 9.7.2009 - 17:46

hm 2.rep ked si sem zacal pisat zo zaciatku tak som si myslel ze si celkom v pohode tipek...ale tieto tvoje rasisticke vyjadrenia tvoj status v pohode tipka zmenili na trapneho rasistickeho panacika. ked ti raz ten cernoch alebo moslim zachrani prdel tak mozno az vtedy pochopis ze legia je jedna velka rodina. je jasne ze to nieje tak ako to byvalo ale myslim ze sme si tu vsetci rovni. sluzim v legii o hodne rokov viac ako ty a mam tolko kamaratov cernochov a moslimov a azijatov a belochov. a kamaratov aj 2repu tak tu nemyl chlapcov co chcu vstupit ze 2rep ze je cisto rasisticky regiment. mozno si pri zoskoku spadol na hlavu a nespravilo ti to dobre. tod vse k tvojej "inteligentnej" komunikacii na tomto fore.

neni doležite (bez overenia) 9.7.2009 - 21:49

2.rep prosimta ake to bolo zo začiatku čo sa tyka odchodu zo sr,čo si povedal rodičom?nemali stym problem?ja chcem velmi ist som mlady o chvilu mam 19 ale moja mama je velmi proti tomu ked som jej otom hovoril ,pomož mi ako nato,mam ju nato nejak pripravit,alebo sa zobrat a odist bez slov?

MY NAME (bez overenia) 9.7.2009 - 22:29

s týmto nemám skúsenost ale BEZ SLOV neodchádzaj;)bude ta to potom mrziet .... pekne sa rozluč a dalej to je už na tebe ale ak odídeš tak pre otca ja mamu to bude dost tažké ....

2REP (bez overenia) 10.7.2009 - 21:41

Pre LE-nick, ale aj ostatnych co nechapu kto je kto-ja som ten stary 2REP bez vykricnika, ktory si v starsich prispevkoch vymienal ostrou formou nazory s 1 REC (ale co bolo,bolo medzi legionarmi je bezne, ze sa nielen pohadaju, ale aj pobiju,mais calme plat- ziadna tragedia).Reagujem preto,ze ma moji chlapci (Sampiero a ostatni upozornili na nejakeho samozvaneho skolitela, ci skor dezinformatora s nickom „2REP!“ teda s vykricnikom. Ak ktokolvek, kto ma co len trochu inteligencie a zakladnu skolu precita starsie prispevky, lahko zisti, ze moj styl pisania sa nezhoduje s tym nestastnikom. Je diametralne odlisny.Nachytal by som ho na tom co pise-tie bludy a vymysly- aspon v 30-tich vyjadreniach, ale nemienim to riesit.On sa vlastne nachytal sam.Nestoji mi za to a tato diskusia tiez nie.A nechcem vyvolavat rozruch, mne je davno jasne, o co v tejto diskusii komu ide. Takze sa distancujem od somarin, ktore tu clovek pod nickom „2REP!“ pise.Ale fantaziu a vynaliezavost ma dobru, to treba uznat. Aj ked v legii nikdy nebol, na to dam krk! Ja rasista urcite nie som.To aby bolo jasne. Pokial viem do LE sa doteraz dostal z tych, co tu diskutovali, jeden jediny clovek. A aj ked sme sa s 1 REC pochytili, rad uznavam, ze je to jeden z mala ludi, ktori tu o LE (co sa tyka veci „od fachu“) pisali a pisu k veci.Lebo on v LE skutocne bol, preto mam k nemu uctu ako k legionarovi, aj keby to bol medzi nami dvomi naozaj samotny Camerone. Zbytok prispevkov, az na par vynimiek, su dristy, podpichovanie a provokacia.A k tomu este ucelova. Salut a toute le monde bien elevee a cette discussion byzantines.2REP

2 rep (bez overenia) 10.7.2009 - 22:15

montana ja sa nechcem hadat, ale vies si v legii a aj vies ako to chodi.Ak si v 2 rei tak pochopim, ze tam asi rasizmus nebude ako taky, pri takom mnozstve ciernych a ryzojedov a je smutne, ze to nechces priznat, ze rasizmus v legii je a take vyplody ako frere d'arme su mi na smiech.Sorry vybral som si 2 rep a rychlo som sa tam musel zaradit a chvalabohu som sa pridal k slovakom a slovaci su v 2rep skoro vsetci rasisti a su na to hrdy.A ak poznas nejakych starsich slovakov z 2 rep tak ti to potvrdia.Ano v podstate po preveleni na kontinent napr. do Aubagne alebo do castelnaudary ti neostava nic ine.Vysvetli mi ako je mozne, ze si ma pocas mojej sluzby ako caporal de la semaine zavolal ADU nasej cie a prikazal mi ramasovat jedneho negra doslovne s tym aby zmizol do tyzdna z repu respektivne dezertoval!Mal som to schvalene!!!aj od mojho sefa sekcie!viem je to chore ale takto to tu je!Ked som skoncil prijmac tak sa hlasil jeden cierny do 2rep aj so mnou a co mu povedali v castly a este posledny raz v aubagni?Ze aby si to riadne rozmyslel lebo to tam nebude mat lahke.A chlap sa nakoniec rozhodol pre 2 rei lebo tam uz mal svojich!Mam kamosov z 2rei a ti tam zazivaju rasizmus ciernych ale uz nejdem dalej rypat. Montana nechcem sa hadat.Prepac ale stavim sa stebou ze vacsina slovakov z 2rep ma to iste zmyslanie ako ja totiz sedavame pri jednom stole a spolu kecame.... Nehadajme sa to nema zmysel zime si kazdy vo svojom regimente.Teba nech zachranuju tvoji cierny a mna moji repmani. Skoda ale teraz mozte vsetci vidiet ze niesme az taky bratia v zbrani ako to tu vsetci vykrikuju.Nemame rovnake nazory a regimenty sa od seba velmi diametralne lisia mentalne ale aj fyzicky. Pred mojim odchodom som nepovedal nic ale bol som dohodnuty so sestrou ze hned ako vystupim vo francuzsku tak nech to oznami mame takze to bola ona co to oznamila rodicom.Bola to kokotina a rodicia boli nestastny teraz by som to riesil inak.Ale robte ako chcete. A este raz pre montanu ak ti niekedy cernoch alebo moslim zachranil prdel alebo ak tomu veris ze ti zachrani prdel v buducnosti tak ja sa stanem papezom! Legia je uz teraz v prdeli a na super akcie posielaju francuzske regimenty.Kazdy regiment legie ma coraz menej ludi.Dokonca ak by zavreli po jednej kompanii z kazdeho regimentu aj tak by stale chybali ludia.Legia ma okolo 8 000 legionarov podla informacii ale v skutocnosti je nas okolo 6500 a vsade lataju diery po ludoch ako mozu. na zaver sorry ale legia je naozaj sucastou francuzskej armady takze vstupom riskujete trestny cin. Montana mam taky pocit ze sme sa mozno stretli....taky pocit cav

moje meno je..... (bez overenia) 10.7.2009 - 23:02

takze 2 REP odpovedz mi ak sa ti da ak nemam dokonale rovny chrbat vadi to alebo nie vdaka za odpoved

2 rep! (bez overenia) 11.7.2009 - 09:20

Takze pre vsetkych!!! a hlavne pre 2 rep bez vykricnika teda bez kokota ty P.D.!!!!! Ja som caporal de 2 rep!!! prikladam fotky aby si mi veril ze som v 2 rep!Mozes vidiet equipement de combat a la 2 rep! a na dalsej fotke nas camelback original USA!! nie tie napodobeniny ako v nimes!! 2 rep bez vykricnika dokaz mi ze si na calvi. Kto to je Evangelista? Bol 2 rep na guajane?resp. v juznej amerike? Kto je klubman na 2 cie? Je momentalne nejaky cech alebo slovak v GCP? Kolko koliecok musis zabehnut aby si urobil 8 km TAP?Ako sa vola miesto kde 3 cie robi potapacsky vycvik a akej narodnosti resp.aku hodnost ma jej sef? Pocuvaj 2 rep bez vykricnika ja som legionar a takych ako ty som tu videl pobehovat predtym ako odisli domov ku maminke!Kde si nasiel moje bludy!!! Napis mi aspon desat mojich vyjadreni ktore niesu pravdive!!!!ty frajer vas-y!!!!!!

2 rep! (bez overenia) 11.7.2009 - 09:34

serem na fotky odpovedz mi na otazky a ja dam fotky musim ich ale najskor zmensit su do velke.....au revoir 2 rep

2 rep! (bez overenia) 11.7.2009 - 09:59

Equipement de combat [img size=300]http://www.dobrodruh.sk/components/com_joomlaboard/uploaded/images/IMG_0500.JPG[/img]

2 rep! (bez overenia) 11.7.2009 - 10:02

Jeden madar striela z PA na chrbte ma nasu musette camelback a nas baret. [img size=380]http://www.dobrodruh.sk/components/com_joomlaboard/uploaded/images/IMG_9245.JPG[/img]

MY NAME (bez overenia) 11.7.2009 - 11:58

V priebehu 20. min. si si sam pisal odpovede 2.REP!:woohoo: sranda aspon som sa zasmial:laugh:

montana (bez overenia) 11.7.2009 - 12:34

salut 2REP viem cital som si prispevky od teba a aj 1 rec a aj od sampiera a camerona... viem ze ste super ludia skoda ze sa nepozname osobne. na toto forum som sa dostal uplne nahodou lebo som na dovolenke a nudil som sa. viem rasizmus je vsade s tym sa neda nic robit.a priprav si talar cernoch mi zachranil rit pred odtrhnutymi nohami,basou a istym vyhadzovom. dalej nebudem rozoberat. co sa tyka 2rep! hm no moj vidim ze ta legia zaujima. obrazkov z legie je na nete velmi vela cize je tazko dokazatelne ci su realne od teba. a celkom si ma tym pobavil aky si labilny.najskor hovoris ze ta nic nevytoci a nasledne tu ukazujes fotky a hadas sa s kazdym koli par prispevkom. dovolenka sa konci a tym aj moje prispevky. nebojte sa vstupit slovakov tu radi privitame :)

montana (bez overenia) 11.7.2009 - 12:38

a este k tomu sikanovaniu cernochov...ja som ich tiez sikanoval takisto ako aj belochov aziatov ... ale tam neslo o ich farbu pleti alebo presvedcenia. skor o to ze si to niecim zasluzili...

2 rep! (bez overenia) 11.7.2009 - 12:44

MY NAME ste uboziaci ktori nic nedokazali a postavim sa pred kazdeho a mozte sa pytat naco len chcete ja odpoviem ale viem, ze vas sklamem ak si myslite ze nie som legos! Vysvetli MY NAME nacom si sa zasmial nech to vedia vsetci a nevravte ze fotky nie su prave.Su z Djibouty zo strelieb. No chce tu este niekto urazat?O com je vlastne tato diskusia?Ak tu niekto pise ze legionari vstavaju o pol piatej a kazdy den 30 km behaju s plnou polnov je len na vas aby ste uverili tymto srackam prave preto som tu chcel napisat pravdu a skoda ze vam to ako si nesedi ze legosi sa budia o siestej potom upratuju izby, chodbu hajzle sprchy a o sedem tridsat je nastup a potom sport ak vysiel v rozkaze.ziadna dzungla pre tych co sa nudia alebo nejake super vycviky.Zabudnite.Kazdy sa tu snazi zasit a dostat do nejakeho super kludneho servisu ako na osetrovnu do kuchyne do baru alebo na casernement.Na bojovej kompanii vydrzi malo ludi viac ako 5 rokov. Legia vyjebava stymi co su dobry a hajzlov tu obdaruva.Ste dobry sef minometnej skupiny TIEN!!!! budes robit zo vsetkymi kompaniami postupne vsetky test ops.a o dovolenke mozes snivat!A co takto kokotik co ma NG 9!!?? Ten dostane ako darcek Guajanu alebo dzibouty.Legia je jeden prehnity system kde sa oficiery nedokazu nazrat spolu s legionarmi lebo mi sme pre nich len taka merde.Este aj poddostojnici sa uz zrazu nemozu najest spolu s legionarmi je tu taky kastovnicky system ze mi je z toho zle! Hraju sa tu vsetci na soldat d'elite!Kde su tito super vojaci? Je tu vela neplavcou a negramotnych kokotov.Po piatich rokoch si nechate narast brucho a uz nerobite nic.Ved sa chodte len pozriet do musea v 1 RE na tu trosku slovaka co sa tam o to stara!Budete sa cudovat ako moze byt legos.A kolko kokotov slovakov mate v 4 RE.Co myslite si ze vam pomozu ked im poviete ze ste slovak!Budu sa snazit vam predat cigarety alebo telefonne karty alrbo alkohol aby mali kokotkovia na kurvy v Spanielsku.A co takto kapitola sama o sebe v 2 REG URBAN hambil som sa ze som slovak!!!1 REG je dobry slovak z liptova je na bureau de sport fajn chalan!V 1 REC boli dobry ale ich vyhodili ako napriklad jedneho slovaciska z povazia.Nejaky poddostojnik mu povedal ze je merde tak ho sloJvacisko zbil a potom ho prevelili na silu do 1 RE.alebo jeden adjudant z piestan super chlap ten tiez bol vyrazeny z 2rep a jebli ho do 4RE Odsluzil si tam rok a pol a odisiel znechuteny do civilu.a tiez serzant moravak bolesti chrbta a oni mu nechceli uznat zranenie tiez znechteny z legie.Mozem menovat vela pripadov ako legia pekne znechutila zivot vela legionarom. Alebo sa spytajte

MY NAME (bez overenia) 11.7.2009 - 13:07

Ja som sa nesmial na tebe ani nahodou. Ale pripada mi to trocha smiesne zasa nejaky konflikt :)ja verim tomu ze si v Legii. Nechcel som ta nijako urazit:(

2REP (bez overenia) 11.7.2009 - 16:41

Zaprisahal som sa uz davnejsie, ze na tomto fore sa uz nenecham vyprovokovat,preto nebudem reagovat na provokacne otazky a podpichovanie. Ale... V dobrom: .Montana-quel dommage ...Je vais parti au but de juillet... Mas moje uznanie.A este nieco- keby som bol ja rasista, potom na vsetkych....A to mam vsetko hadzat na jednu kopu? Selektujem.Podla charakteru. Aj ked viem, ako to v 2.REP chodi. Salut Montana,bon chance. Nie v dobrom: 2REP!(nick)- ty si zakomplexovany chudacik, co si sam posral zivot a vsetko v nom co sa len dalo,sediaci cely den za pocitacom (pozri si casy, kedy pises,to legionar-caporal ma cas sediet pocas zamestnania v bezne dni v tyzdni za pocitacom?A v druhom repe??!) a zrely pre psychiatra.Ale ak chces,a trvas na tom, napisem sem, co si chcel.Mozno by sa aj patrilo.A uvedom si-nie kvoli „ja“(nick),ako si mu napisal, ale kvoli takym pomatencom ako si ty nase matky nespia spokojne, lebo robis a pises to, co je v totalnom rozpore s pravidlami, alebo uzanciami LE. Iba ze si dobre plateny provokater a tvojou kazdodennou platenou pracou je odradzat vsetkych Slovakov od LE. Vsetkym tu pises aka je LE zla, ohovaras ju,...to legionar nerobi, aj keby v nej prisiel o zivot, zdravie, vsetko.Ved zlozil prisahu.Viac surfuj po nete a forach, aby si aspon priblizne vedel o com to je.Tie fotky si prebral, nie su tvoje.Viem kto je autorom.Tak sa tu nepys cudzim perim.Asi si sa prilis zacital do Dodovej knihy.Mimochodom, nevola sa Stavistak, ale Staviscak.A ty si s nim pil pivo v Djibouti? Ved ty ani nevies ako sa Djibouti spravne pise, pozri na svoje vypoty. Salut slusnym na tomto fore. 2REP (bez vykricnika)

moje meno je..... (bez overenia) 11.7.2009 - 19:07

prosi ta 2REP este raz ak nemam dokonale rovny chrbat vadto pri vstupnej prehliadke,alebo nie

2REP (bez overenia) 11.7.2009 - 21:16

Mon Dieu! Chlape, ved nejdes robit manekyna.Ak ho nemas ako Quasimodo, alebo nemas scoliose, tak to nevadi.Pri pochodovani a nastupoch sa ti vyrovna a pri pochodoch sa ti ohne pod tym, co budes na nom nosit,ziadne obavy.Podstata je aby bol funkcny.

2 rep! (bez overenia) 12.7.2009 - 00:33

ja ti davam sance 50 na 50 chrbat je v legii dolezity ak chces mat vacsie sance tak tam chod v zime je tam vtedy menej ludi. Mam uz za sebou 5 rokov a uz som v civile.Povazujem sa stale za legosa aj ked byvaleho a nebudem vas klamat a hovorit vam naborove tahaky ako poniektori...

2 rep! (bez overenia) 12.7.2009 - 11:30

Pocuvaj repman bol si ty niekedy na 4 cie na jednej izbe kde bolo asi 2000 piv zlatych bazantov a staropramenov.To boli casi ale pochybujem ze si sa tam niekedy ukazal?

2REP (bez overenia) 12.7.2009 - 12:59

Tu mas 10 pozadovanych tvojich vyrokov, na ktorych si sa nachytal sam: 2REP!( s vykricnikom) napisal (citovanie a nasleduje argument ) : 1. 22/06/2009 23:16 a pre toho mudrlanta co tvrdi, ze v legii nie je internet, tak sa posad, je!!!! a skoro kazdy tu ma pocitac aj s internetom 3G... Tak mozno v tvojich predstavach, ktore s LE nemaju nic spolocne a toboz nie s 2eme Regiment Etrangere de Parachutistes. 2. 24/06/2009 12:35 “....ja som si kupil pocitac po 3 rokoch sluzby hlavne koly nude a pozeraniu filmov.“ Mon petit garcon-po troch rokoch by si si mohol kupit tak akurat velke hovno.Kde by si si ho dal, to za prve a za druhe, kedy by si nanho mal cas. Deuxieme Regiment de Parachutistes nie je skola pre choromyselnych samolubych a zakomplexovanych ludi, ktori sa chcu hrat na legionarov a liecia si tak svoje komplexy, nie je to pomocna skola, ale regiment parasutistov.Za druhe-net pre beznych legionarov je iba v klube, ziadny 3G, a je obmedzeny pre urcite komunikacie, kto je od fachu- chiffreurs, atd, pochopi preco. 3. 30/06/2009 00:51- „Ak mate dlhe vlasy tak si ich nestrihajte ak ste si moc nie isti, ze vas vezmu, lebo sa vam ich nedotknu az pokym nepostupite do rouge.ah zabudol som podotknut,ze v naborovom centre ste rozdeleny do troch skupin blue, vert a rouge.blue“ A kde je ta stvrta –jaune, ktoru inde spominas? Ved si sam odporujes.Jedna z prvych veci, co s tebou urobia, je ze ta ostrihaju a daju ti teplaky, tak netrep nezmysly. 4. „ja som mal na gestape Gazdika co napisal knihu o legii vysla v 2008“ Este si precitaj aj „Spalkovu“ knihu- Moderni legie ocima vysadkare a potom tu mozes pisat dalsi rok.Inspiraciu budes mat.A nezabudni si pozerat videa na Youtube.To uz budes „naslovovzaty odbornik na legiu“ 5. „ takze ak vas nevezmu do legie pekne vam vyplatia vase dni v naborovom centre kde ste boli obycajna umyvacka riadu a upratovacka.moze to byt 20 eur na den mozno plus neviem presne lebo mna prijali.“ nekecaj,neprijali ta -lebo sa chovas ako hovado a takych posielaju domov, pre LE su na nic.Tu si si nasral do krku a to ta prezradilo.Keby si aj bol, tak maximalne a najdalej v Aubagne,alebo Castli- na zaciatku,dalej nie, lebo ani v Castli to este nemas iste- ze skoncis a budes legionarom druhej triedy. Urobis chybu a ides domov.A ty si asi isiel s tymi 20 eur.Ak si caporal, kolko si musel v 2REPe cakat na tu hodnost? Kedy Standa Gazdik odisiel z C.R.A.P./GCP na gestapo? V ktorom roku? Bol v LE 15 rokov a nieco, poslednych 18 mesiacov bol na gestape, to je pravda, uz nechcel riskovat.V ktorom roku to mohlo byt mon petit garcon? Ak ta prijimal a viedol s tebou pohovor,ako to tu tvrdis? Nevies? Ja to viem.A odvtedy mas tak rychlo caporala? To by musela byt teda echt raketova kariera. .Dodo Staviščák (a nie Stavistak) tu hodnost dostal kedy? A bol v LE tiez 15 rokov a nieco.Po odchode Standu Gazdika z Ostravy bol najuznavanejsim chlapom zo vsetkych Slovakov a Cechov v ramci celeho regimentu. Ty ze si caporal ? Kde si s nim pil pivo? Tak mozno v tvojich snoch, a jeho knihu si cital tolko, az si si zmyslel, ze sa budes na niekoho hrat a niekoho kopirovat.Garantujem ti, ze sa pri najblizsej prilezitosti Doda na to opytam.Ak ho tak dobre poznas, co robil v roku 1976? Kde bol v septembri 1976? Ty si bol este urcite v otcovych guliach. 6. 02/07/2009 22:51 Ved napriklad my na korzike vysadkari cudzineckej legie skocime za mesiac viac zoskokov ako vysadkari u nas v ziline za rok!!! A odkial ty mas take presne informacie,kolko skacu vysadkari v Ziline?Ak si v 2emeREP, tvojou pracou je zistovat ako „caporal“ ako skacu oni? Opakujem- si choromyselny clovek, alebo dobre plateny provokater. 7 . 06/07/2009 21:08 “... v Castelnaudary na nejakej komanii pre novacikov priznaj 1 cie zlta,2 cie cervena- moja pocas prijmaca alebo 3 cie zlta??. Pas commentaire... predtym si tvrdil, ze su tri...A to si to dosral aj s farbami... tak kde bola ta stvrta? 8. Roxo mas pravdu a je dost smutne ze vela legosov aj koli babam dezertuje a potom ich tie baby nechaju!No su aj stastnejsie pripady ze legos dezrtuje koli babe a dostane sa do Ziliny k vysadkarom!alebo na nejaky iny post v slovenskej armade! Alebo ze by si bol jeden z tych dezerterov??? Ktory bol boxerom a soferom autobusu, rany do hlavy mu vytlkli z mozgu aj to malo, co tam mal a zbytok vyhrkotal autobus, ze, mon petit tete de merde.To by som sa divil, ak by ta zobrali do Ziliny,alebo ta z nej vyslali do LE na vyzvedy a aj to si posral, ale ako zvyknu hovorit Anglani-„birds of a feather-flock together...“ Tu Zilinu nejako podozrivo casto spominas. 9. So Stavistakom ktory napisal knihu o legii som osobne chlastal v jednom klube v 2 rep!S Gazdikom som sa rozpraval na gestape!S mrtvym slovakom ktory zomrel v djibouty som vypil asi tri piva predtym ako do dzibouty s 1 kompaniov odisiel!V novej knihe o vysadkaroch som na urcitej strane!Takze LE s cim sa pochvalis?Dokonca som bol aj v casopise francuzskej armady terre!!mam to odlozene a budem to ukazovat svojim vnukom raz pri pivku!!!!Ty mas co LE!!!! Opakujem, Doda S. sa na to opytam.Aj Standu Gazdika.Teraz je v Prahe.A ktora ze to je ta urcita stranka, kde si v tej knihe na fotke???A ako sa vola ta kniha??? Nech ta pozname vsetci hrdina nas malicky...Ale myslim, ze kazdemu, kto si to precita, je jasne, co si zac,“ 2REP !“-s ko..tom. Len ty ho mas asi namiesto v nohaviciach vo svojej hlave. 10. 07/07/2009 23:41 „Priklad pred nedavnom zomrel jeden slovak v cudzineckej legii pocas vycviku ale ja by som to upresnil on bol vysadkar z 2 rep!Mame super reklamu na nas tvrdy vycvik!Naozaj je najtvrdsi!“ No tak napis jeho meno !!!! O takom neviem! A o akej reklame to tu pises? LE reklamu nepotrebuje. Chces aby som ti na tomto fore vyvratil argumentami dalsich desat, alebo dvadsat tvojich najnovsich bludov, ktore tu pises? Ja si tu namahu dam.Kludne ti zodpoviem aj tvoje otazky, s tym problem nemam, ale ponesies zodpovednost.A budem sa pytat aj ja.Na konkretne veci, ale nie tajne.Ak si teda v 2emeREP,ako tu tvrdis,mal by si vediet odpovede.A uvidis, ako sa opat strapnis sam...

2 REP (bez overenia) 12.7.2009 - 13:16

Tien,voila notre petit heros!! Ajhla, nas maly hrdina sa zase odhalil sam.Este do vcera si pisal ze si v LE , teraz si uz v civile. Vskutku zaujimave.Odporucam ti okamzitu psychiatricku liecbu, pokial nie je neskoro.Nemusis sa za nic ospravedlnovat, s takymi ludmi sucitim.Keby si bol normalny, chytis za tie dristy ranu, ze ti vyleti po nej predny chrup.Ale takto- budiz ti odpustene, si chudak.

MY NAME (bez overenia) 12.7.2009 - 14:06

2REP povedal si ze sa odtialto aspon jeden clovek dostal do LE a kto ? Rocco ?

2 rep! (bez overenia) 12.7.2009 - 19:17

no super!ale ty si mi neodpovedal ani na jednu moju otazku! Odkial pises ty?1cie nouv.caledonie? 2cie djibouty? alebo si v parizy?3cie?ou 4cie? Nebodaj si ostal v servise takze budes CAS alebo CCL alebo nebodaj na 5cie? mam nejake proti argumenty!Si ty vobec v 2 rep? 1.Internet mas pre zidov hned vedla foyer!Ti co maju troska v pici prachy si kupia pocitac a internetovy kluc 3G!Na kazdej izbe mozete vidiet legionarov so svojim prenosnym pocitacom neklam a netvrd ze to nie je pravda! 2.aky internet v klube?A v ktorom?U rumuna na jednotke tak akurat koza s hada!Na druhej kompanii maju sochu parasutistu s dreva a velku telku a pozdrav tam odo mna OA Capitain Lefevre!A mojho dobreho kamarata G. s vychodu ktory tam robi super kapustnicu! Na tretej kompanii mas tak akurat telku a vojensky kajak!Na stvrtej kompanie mas tak isto velku telku biliard.A ak mi neveris tak skus otvorit flasky alkoholu co tam maju nazbierane na polickach v zadu!!!Tam uz chlast nie je!!!!Vypite vole a nahradene vodou a sirupom ak mi neveris tak chod sa pozriet!!! Na CEA mas biliard a telku a na stene 2 kalasnikovy!!! Na piatej kompanii tak isto internet nie je ako aj na ccl a na cas!Ako som povedal internet je hned vedla foyer a videopozicovne!!Ty nie si v repe chlape klames az sa ti z huby prasi!!!! 3.blbost boli tam so mnou nemci a nezobrali ich a odisli pekne domov aj s dlhymi vlasmi!A pozdrav tam odomna Ltn.Sneperge!!!robil mi instrukciu!!!!Farby si uz nepametam bolo to uz davno!!! 4.v pohode otvor si spalekovu knihu v obrazovych prilohach na stranke s utvarovymi sluzbami uvidis trubaca!!!Je to quarek cech alebo skor moravak zacal na 2cie tam sa pobil zo sefom skoncil na CEA na STE a potom ho poslali do 4 re na 1 cie k zltym uz je sergent a aj spolu so svojim bratom sluzia v 3rei!!!pozdravujte ich odomna velmi dobre sa pozname!!! 5.Takze pre teba bolo to 2003 s gazikom na gestape!A neodisiel preto ze uz nechcel riskovat!!!!Debil!On mal funkciu SOA!!!!!!!!v GCP!A po skonceni uz nemal jednoducho miesto v GCP!!!Chod sa ho na to spytat on ti to vysvetli!Ja uz neverim ze si v repe lebo trepes alebo mas mylne informacie!!!!Co si sa nerozpraval s Holcikom!!!!!!Ani nevies kto to je!!! A chod sa spytat Doda na to ci som snim nepil!V pohode ked som snim pil tak bol na CAS klubmanom a nosil korzet lebo sa zranil pri skokoch!!!!!!!!!! !!!!!!Potom ho jebli do aubagne ako barmana do jedalne pre dostojnikov!!!!!Spytaj sa ho na to ak chces! 6.mam kamaratov v ziline ktori mi zavidia ze som bol v 2rep!ja som im ale vysvetlil ze to nie je tak ako si predstavuju legiu a ze dobre tam kde su!!! 7.V castli su tri kompanie pre novacikov zlta cervena a modra!Asi som sa pomylil pri pisani! 8.O tom kto bol najuznavanejsim sa mozu viest diskusie aj staviscak ma respekt pred jednym oravcom ktory sa volal trebel a zmlatil tam vsetkych!!!!Spytaj sa ho na to prosim ta aj hned mu zavolaj a povedz mu meno trebel z oravy!!!! 9.nikto ma nikde nevysielal debilko!!!!!!do legie siel na vyzvedy samotny velitel pluku v zilin na cameron a tam sa opijal so slovakmi.Bol tam aj staviscak opytaj sa ho na to!!!!!prosim ta! 10.kniha sa vola Legionnaires parachutistes 1948-2008 na knihe je LTN AUBRY osobne poznam!dalej na strane 227 je fotka jedneho kamosa slovaka z 3cie Samo dezertoval koli babe!!!!A na strane 259 poznas ho POPOV z STE!!!! a na strane 256 sergent brunscvik z juhoafrickej republiky ktoreho zranilo RPG 7 a odisiel do civilu poznas? 11.Prave som ti odpovedal na tvoje debilne otazky pochybujem ze si v repe inak by si uz sklapol ludi co som spominal musis poznat! Dohodnime sa ty si aktivny prislusnik LE ok! mena legionarov z inych statov ktorych musis poznat aj ty aj ja! Co chces ist na infirmerie narazis na koho adjutant sefa RUARTA!!!!! Na servise general pracuje chef Froidevaux!! Podme dalej Kto robil potapacske kurzy pre slovakov a kto bol samozvany prezident cecho slovakov? Sch Netik! Boze prave toto ma dokaze vytocit ak mi neveris tak chod po servisoch a pytaj sa potom uvidis! A cch roba na citadele poznas bol sofer sef de corps!!! Co by si rad moj este vediet teraz odpovedz alebo volaj kamaratom a dalej sa dozvedaj. Ak chces vediet pil som aj s dvoma serzantami Prvy tischler a druhy plesinger potom dezertovali!!!!ak si bol alebo si v repe musis ich poznat!!!!! Daj mi konketnu otazku na ludi z repu ja ti odpoviem ale ty v repe nebudes na sto percent alebo budes len nejaky sopliak co ani nevychadza z izby!

2REP (bez overenia) 12.7.2009 - 21:51

Z toho co si tu napisal je max.0,1 % pravdy.Ale uz aspon viem kto si. Nezmylil som sa v osobe, tusil som to.Nezmylil som sa ani v tom co som tu uz napisal –dobre plateny provokater a este aj blazon,pre ktoreho sa zastavil cas a svoje komplexy si lieci dehonestaciou LE.To musela nejaka armada silne klesnut, ked plati takych hajzlov.Bud rad, ze nie si v 2REPe-vies si predstavit, co sa s takymi ako ty robi? Predtym mi ta bolo luto, teraz uz nie.Chod si zaboxovat a posad sa za volan busu.Komunikovat s tebou uz nebudem, lebo to by som len niekomu lial vodu na mlyn.

1REC (bez overenia) 12.7.2009 - 22:25

http://s2b.directupload.net/file/d/1853/wmujwjzx_jpg.htm Pre rozuzlenie.. tak kto je na fotke ktoru najdete na uvedenom linku ktory som tu dal?

jaaaaaa (bez overenia) 12.7.2009 - 22:46

no kto je na tej fotke ? odpovedz a inač všetci KTO POZNAL TOHO ORAVCA PRETOZE JE JEDEN LEGIONAR U NAS V DEDINE NA ORAVE A UZ SI STIHOL KUPIT DOM,CHATU,HARLEY DAVIDSONA,NOVY DZIP BOHA ROZHADZUJE EURA AKO KEBY MU PADALI Z NEBA NEPOZNATE HO JE Z VEDLAJSEJ DEDINY VRAJ BOL V LEGII 10 ROKOV NO JE Z NEHO UPLNA TROSKA JEHO NOHY SU AKO MOJE RUKY PANI MOJI JE SFETOVANI A BOHA TEN NEPRICETNY POHLAD A STALE NOSI ZELENY BARET ZO ZNAKOM OTVORENEHO GRANATU ALEBO NIECOHO TAKEHO NO NAOZAJ ODPOVEDZTE MI AKL SA BUDE DAT

JAA (bez overenia) 12.7.2009 - 22:48

NO V KAZDOM PRIPADE ZAUJIMAVA DISKUSIA,,ALE 2REP! TU DAL PARNE DOKAZY,,ZE VIE O COM ROZPRAVA,,A ZASE 2REP ..HO VYHLASIL ZA BLAZNAA,,,ALE PRECO,,??ZE HOVORI PRAVDU,,2REP,,-AKO SI SI TAKY ISTY ZRAZU,,ZE KTO TO JEE,,HOVOR OTVORENE,,NECH MA V TOM KAZDY JASNO,,LEBO 2REP! TU POVEDAL KONKRETNE MENA LEGIONAROU A ESTE DALSIE VECI,,KTORE BY SI MAL POZNAT,.A VOBEC SI NA TO NEREAGOVAL,,

2 rep! (bez overenia) 13.7.2009 - 11:13

1 REC co si slepy ved 2 REP je dostojnik!!!On totiz nikdy legionar nebol on mozno velil legionarom ako mlady porucicek po skole a o legii pocul pocas obedov s ostatnymi porucikmi!!!nikdy nenosil kepi blanc!!!!!A ak bol na calvi tak max.2 roky! On ti asi nepovie kto je ten chlap na fotke co stoji!Ale pomozem mu!!!!Keby si ty k...t bol legionar a chodil jest s nami do jedalne pre legionarov tak by si ho tam videl!ked som bol caporal de jour tak mi daval flase vody a ration na jedno cvicenie.Je tam totiz zodpovedny za kuchynu teraz ma hodnost sefa alebo mal ked som odchadzal do civilu.Dalej pomozem 2 REP chod na CAS a tam ti povedia ako sa vola!ja si pockam.neboj sa 1 REC ja ti to meno poviem ja len cakam co povie rep bez vykricnika!Uz som pochopil preco je taky motivovany pan dostojnik!A nerob frajera so Staviscaka bola to uz troska na zaver jeho sluzby v legii.Bol dobry ked bol mlady na SML na CEA.Ale aj tak sa ho opytaj na co chces. Ja som si na sto percent isty ze o repe vie k...t Nepozna netika, holcika, nerada to uz o niecom hovori. On nema matriculle! Pocuvaj 2 REP ak si momentalne na calvi tak pochod si po kluboch a porozpravaj sa so slovakmi co tam ostali a oni ti uz povedia co to tam bolo kedysi.Alebo staci ist na CAS a pozdrav tam Cch G..... On ti uz porozprava aka moze byt legia nespravodliva!!!Najlepsi strelec na stazi FRF2, Medzi prvymi skoncil triatlon v repe a potom ho jebli na styri roky do aubagne!!Potom sa vratil naspat do repu ako CCH!!! Alebo ked sa pojdes nazrat ty svina oficierska na citadelu tak pozdrav Roba bol kedysi v 2 reg ale pobil sa s jednym poddostovnikom v dzibouti a oni ho poslali do 4 RE ako kuchara.Teraz je V 2 rep a vari pre takych ako ty.Dokonca si mu salutoval ked vozil nasho chef de corps!!! Bol si ty 2 REP vobec na legionarskej izbe!!!!Velke telky,Xbox360°,SP2,kazdy caporal ma prenosny pocitac!v Chladnicke pivo! Ak si taky slovak tak si vypi jedneho bazanta ktoreho si kupis vo foyer! No co 2REP kde ta teraz poslali do ktoreho slaborskeho regimentu!!!! Mozno ze som rasista ale som bol legionar a vzdy budem!!!!

2 rep! (bez overenia) 13.7.2009 - 11:26

1 REC posli este nejake fotky z repu ale nie moc stare odpoviem ti!

MY NAME (bez overenia) 13.7.2009 - 11:32

Haha Xbox na izbe :lol: :lol: :lol: :lol: sranda ale 2REP! asi vies o com rozpravas verim ti:huh:

2REP (bez overenia) 13.7.2009 - 12:23

Ked som napisal, ze je to 0,1% pravdy (kolko je to zo 100%?), hadam to svedci o tom, ze si nepisal ani zcasti pravdu.Nemozem chciet po tebe,aby si bol sudny, lebo ty to v hlave uz nemas v poriadku.Pochop, ze aj ked niektore mena,alebo veci, co si uviedol, boli realitou,davno su uz passee. Podotykam NIEKTORE a preto to 0,1% pravdivosti z toho co si napisal.Chujkovi, co ma 2emeREP len z citania, alebo pocutia sa tvoje slova mozu zdat argumentami.Nema zmysel to tu vyvracat, ja som sa na forum nevratil, reagoval som len preto, ze si teba plietli so mnou a spajali moje nazory s tvojimi.Preco si si nezvolil iny nick? Ved si videl, ze taky nick, alebo velmi podobny tu uz bol a ze hrozi zamena.Alebo si to urobil zamerne a slo ti o to, aby si ma na tomto fore zdiskreditoval? Nemusela tu opat vzniknut hadka. Opakujem- v mojich ociach si choromyselny clovek, zatrpknuty provokater a ohovarac,ktory sa bohvie cim zivi, to iste, ako aj „JAA“ (nick)– nech si niekto dobre vsimne jeho otazky jednu po druhej a od zaciatku na tomto fore-ak sa suchtne nieco zaujimave a konkretne, hned je tu,spicel zasraty!!! Ak mu neodpovies to co chce,hned si zly.Typicky odjebok komunistickeho zasraneho rezimu,stavim sa, ze jeho otec aj matka boli komunisti a estebaci.Fizlovat, donasat a udavat.Pocuvaj sopliak s nickom „JAA“-ked ta LE tolko zaujima, preco do nej nejdes? Preco ju neskusis nazivo, ale rok tu mudrujes a spiclujes?To je pohodlnejsie, ze? A urcite si za to este aj plateny. Na tomto velmi ucelovom fore definitivne koncim.Rozumny clovek pochopi preco, debilovi to aj tak nevysvetlim.Piste si co chcete, kolko chcete,na moju adresu...ja to uz citat nebudem, takze mi to ani nevadi. Ano, 2REP!, mas pravdu,legia vie byt nespravodliva,ale hlavne v ociach niekoho, kto je sam nespravodlivy. Skoda,ze tu uz nie si, ukazal by som ti tu svinu oficiersku...Do smrti by si na tuto urazku nezabudol! Som zvedavy, ci by si mi to povedal aj do oci.Kazdy, kto nie je vypatlanec ako ty, si hodnost zasluzi, lebo nieco dokazal a nieco znamena.A zavidis, lebo tebe sa to nepadarilo,aj ked si o tom denne urcite snival.Nenecham sa uz vyprovokovat, mas to marne, ja som este chladnokrvnost nestratil. A rozumny clovek pochopi aj moje vyroky o tom, preco si dobre rozmyslim s ktorym Slovakom v LE budem komunikovat.Nesklamali len moju doveru, sklamali napr.aj Dodovu, ved preto byval 7 rokov sam na izbe a so Slovakmi v zasade hovoril najprv po francuzsky.Ked sem pridu take hovada ako ty 2REP! a oravak Trebel (ktory dostal tak na pi.u, ze z toho bol 3 dni na osetrovni a niekto na samotke),niet divu,ze je clovek opatrny.Skusenosti varuju. Prepij sa a predroguj na SK na tvoj vysnivany svet, kde si len ty spravodlivy, vsetci sa riadia podla teba a kazdy toleruje len teba, rasista zasrany! 2REP.

2 rep! (bez overenia) 13.7.2009 - 12:36

2 REP uz to priznaj v zivote si kepi blanc nenosil!!!! Ja sa ta nebojim!Co si myslis ze ta legionary zeru!!Pluju ti do kavy ked si ju das od nich spravit.Hrat sa na vase popote! Kazdy kto bol v repe mi da za pravdu ja som z inej vrstvy ako ty!Ja som bol legionar ty len nejaky karierista officier!nic viac! So staviscakom sa uz nikto nebavil lebo sme sa smiali na tych jeho rozpravkach! Chcem a vzdy budem hovorit pravdu!Zaujimave ze si ani raz nereagoval ani na jedno meno co som povedal! Ty si ako naborova priucka nic viac a mlady motivovany oficierik nic viac!Ved si slovak tak isto ako aj gazdik a holcik ktory sa tiez narodili na slovensku a zili na morave! Skoda ze som ti nerobil promo mohla to byt sranda!!! Nehraj sa uz na frajera ved hociktory stary ADU ta postavy do pozoru a ani ta nepozdravi moj oficierik!!dovidenia

2 rep! (bez overenia) 13.7.2009 - 12:48

2 REP ty si sa nachytal sam!!!!! Hovoris o psovodoch na 1 cie ty hovado uz za mojej ery boli preveleny na CAS!!!!!a jedine co robili tak to boli nocne pochodzky okolo plotu v repe!!!!!ja som snimi chlastal a bol tam medzi nimi aj jeden slovak z 2 cie F.F. Boze aky si ty len blazon tvoje argumenty su len naucene poucky nic viac.Preco odchadzas z diskusie pre mna to zacina byt zaujimave ja mam tolko kamaratov este co zostali v repe ze by ta z toho j....o!V novej knihe o legionaroch parasutistoch 1948 2008 ty asi nebudes takto som immortel ty vole!A LTN AUBRY ktory je na fotke na prednej strane by ta len zbezne pozdravil, so mnou by si pokecal! Preco odchadzas dochadzaju ti tvoje argumenty!ved ak si legos tak ostan ako ja ja si stojim za svojim a za nic sa skryvat nemusim

JAA (bez overenia) 13.7.2009 - 13:45

2REP,,HAHAHA,,AKO LAHKO SI SA NECHAL VYPROVOKOVAT ZASE,,TAK PODLA TEBA SOM SPICEL,,??:laugh: MNE JE UPLNE JEDNO CO SI TY MYSLIS,,JA NA TOTO FORUM CHODIM PRETO,,LEBO MA TO ZAUJIMA A CHCEM SI POKECAT Z LEGIONARMI,,KTORI MAJU MOJE UZNANIE A RESPEKT!!DO LEGIE CHCEM VSTUPIT AJ VSTUPIM,,ALE MOMENTALNA SITUACIA MY TO NEUMOZNUJE,,ALE TO TU NEMUSIM ROZOBERAT,,ASI AZ KONCOM ROKA.!!NEVIEM PRECO SI ZAUTOCIL NA MOJU OSOBU,,A NIEKOLKO KRAD SI MA ZASE URAZIL,,JAA SOM SA TA STRUCNE PYTAL NIC VIAC,,POTOM,,ZE KTO TU MA KOMPLEX MENEJ CENNOSTI;) A TAKISTO VIEM ,,ZE SI TOTO TERAZ CITAS A IDES PRASKNUT :woohoo: TYY NA SLOVO VZATY,,2REP!TUNA HOVORIL K VECI,,POVEDAL TI KONKRETNE MENA LEGIONAROU A ESTE INE VECI,,ALE TYY SA BUCHAS IBA DO HRUDE A VLASTNE NIC PORIADNE Z TEBA NEVYLIEZLOOO..!!!PRECO ZASE ODCHADZAS??2REP! MA PRAVDU,,AKURAT TO ZACALO BYT ZAUJIMAVE,,DVA KRAD SI DOSIEL NA TOTO FORUM A KAZDY RAZ SI SA TU Z NIEKYM CHYTIL!!"TAK SA NAD SEBOU TROSKA ZAMYSLI!!A VIES PRECO??LEBO SA HRAS NA NIECO,,CO VOBEC NEJSI A STALE SI PROSTREDNICVOM TOHTO FORAA MUSIS NIECO DOKAZOVAT,,JA OSOBNE PROTI TEBE NIC NEMAM,,VED VLASTNE TUNA O NIC NEJDE ,IBA SI POKECAT,,;)

Pridať nový komentár