Francúzska légia

mir 14.8.2007 - 21:26

História Francúzskej légie

francuzska legia

Máloktorý bojový zbor na svete je ovenčený takým množstvom mýtov a legiend ako Francúzska cudzinecká légia. Jej členmi sú dobrovoľníci, ktorí za sebou nechali svoje sociálne aj rodinné zázemie, pričom svoje úlohy plnia s odhodlaním, nad ktorým svet žasne.

Cudzinecká légia bola založená 9. marca 1831 rozkazom Ľudovíta Filipa, kráľa Francúzska. Bol to čas politických nepokojov a tento oddiel plnil úlohu ochrancu kráľovskej moci. Väčšinu dôstojníckeho zboru tvorili veteráni Napoleonovej Grand Armee a mužstvo predstavovalo národnostne pestrú zmes, v ktorej bola zastúpená celá Európa.

V Légii sa objavili aj francúzski regrúti, ktorí sa snažili uniknúť pozornosti miestnej polície. Boli to dobrovoľníci vo veku medzi 18. a 40. rokom, s pravým alebo prijatým menom. Kráľ správne predpokladal, že platení žoldnieri nebudú pri plnení rozkazov rozmýšľať o ich príčinách alebo politickej korektnosti. Légia bola po potlačení nepokojov v Paríži okamžite zapojená do bojov o Alžírsko.

V roku 1835 však tento bojový zbor prešiel pod španielsku kontrolu. Následne sa na rovnakom princípe vytvorila druhá Légia, ktorá získala a udržala pre francúzskeho kráľa Alžírsko, ktoré sa stalo na dlhý čas jej domovom. Vo svojej africkej misii plnili legionári dôležitú úlohu - udržiavali poriadok, potláčali povstania domorodých nomádskych kmeňov a kolonizovali Severnú Afriku. Budovali cestné komunikácie na rýchle presuny, púštne pevnosti a časom tu vzniklo aj mesto Légie - Siddi bel Abbés.

Česť a odvaha

Francúzska cudzinecká légia zdedila tradície žoldnierskych vojsk, ktoré využívali francúzski králi už v stredoveku - škótskej gardy Karola VII. alebo neskôr Napoleonových poľských kopijníkov. Farbami tejto elitnej časti vojska sú zelená a červená, ktoré používali Švajčiarske gardy slúžiace trónu bielej ľalie. Znakom a symbolom zároveň je granát, z ktorého vychádza sedem plameňov, pričom dva z nich sú ohnuté smerom nadol.

Vzťahy medzi tými, ktorí rozkazy vydávajú a tými, ktorí ich plnia, sú vybudované na veľmi vyvinutom „esprit de corps", založenom na niekoľkých jednoduchých princípoch: disciplína a česť, radosť z dobre vykonanej práce a oddanosť svojej minulosti. Heslom Légie je "Honeur et Valour" - Česť a odvaha. Po vstupe do Légie nastáva veľmi tvrdá selekcia. Mnohí kandidáti nevyhovejú buď zo zdravotných alebo morálnych dôvodov.

Legionár je zriedka anjel, ale nikdy nie zločinec. Každý nový člen je dobrovoľník, ktorý chce uniknúť svojej minulosti, osobnej alebo rodinnej kríze, vo svojom sociálnom alebo politickom živote. Príkladom posledného fenoménu je masívny príliv dobrovoľníkov z Alsaska po roku 1871, zo Španielska roku 1939 a z Východnej Európy po roku 1945. Pre ostatných, ktorí sa nechcú zmieriť s limitmi strednej vrstvy, Légia znamená možnosť dobrodružného života. Všetkých jej členov spája súdržnosť, spečatená disciplínou a rešpektom k tradíciám.

Francúzska légia v krymskom konflikte

Časom sa stala Légia bojovou silou, ktorá obhajovala záujmy Francúzska aj v tých najodľahlejších končinách. Bola zapojená do Krymskej vojny 1853 - 1856, kde zohrala hlavnú úlohu pri dobývaní Sevastopoľu. Zámerom Francúzov v tomto konflikte bolo pomôcť svojmu spojencovi, tureckému sultánovi, pri získaní prístupu k prieplavu medzi Čiernym a Stredozemným morom. Po počiatočných rýchlych víťazstvách sa 1. a 2. cudzinecký pluk pokúsil o dobytie opevneného prístavu Sevastopoľ, čo vyústilo do blokády, ktorá trvala rok. Légia kvôli chorobám a zlému počasiu už nemohla dlhšie čakať a padlo rozhodnutie podniknúť frontálny útok.

Prvý pokus sa nevydaril a jednotky sa museli stiahnuť s ťažkými stratami. Pokúsili sa o to znova, s rovnakým výsledkom. Napriek tomu sa nevzdali a skúsili to po tretí raz. Sevastopoľ padol 8. septembra 1855. Ďalšími bojiskami legionárov sa stali Taliansko (1859) a Mexiko (1863 - 1867). Práve tu sa 30. apríla 1863 odohrala jedna z najslávnejších bitiek, ktorá vstúpila do dejín ako synonymum cti a odvahy.

Bitka pri Camerone

Dňa 30. apríla 1863 3. kompánia Cudzineckého regimentu zabezpečovala bezpečný presun zásob po ceste medzi Vera Cruz a Pueblom. Počas pochodu do určenej pozície jednotku prepadla takmer tisícka mexických povstalcov. Kapitán Danjou, aby získal krytie pred nepriateľskou paľbou, presunul svoje mužstvo do opustenej haciendy Camerone, ktorú minuli pred niekoľkými minútami.

Kompánia mala šesťdesiatdva legionárov a troch dôstojníkov, ktorí mali čeliť mnohonásobnej presile Mexičanov. K haciende, kde sa legionári pripravovali na obranu, prišiel posol s ponukou čestnej kapitulácie. Na streche ležal seržant poľského pôvodu, ktorý mu vojensky stručne naznačil, čo si myslí o tomto návrhu. Tak sa spustil jeden útok za druhým, všetky však boli s ťažkými stratami odrazené. Napoludnie začala legionárom dochádzať munícia, nemali jedlo ani vodu. Podvečer bolo nažive už len päť obrancov, na ktorých číhala armáda nepriateľov. V tejto beznádejnej situácii legionári nasadili bodáky a podnikli útok. Keď dvoch z nich pri napredovaní k mexickej pozícii zastrelili, zasiahol mexický plukovník.

Opätovne ponúkol kapituláciu. Legionári súhlasili pod podmienkou, že si smú ponechať svoje zbrane. Plukovník, dojatý ich odvahou, odpovedal slovami: „Mužom ako ste vy, nemôžem nič odmietnuť." Tento deň, ktorý vstúpil do dejín ako Camerone, sa každý rok pripomína vo všetkých táboroch Légie a oslavujú ho s veľkým zápalom a pýchou. V Aubagne, kde sa koná slávnostná prehliadka, nesú na čele pochodujúceho regimentu drevenú ruku kapitána Danjoua. Tento boj, ktorého meno je na každej legionárskej vlajke, ostáva symbolom misie, ktorá sa plní až do úplného konca.

V zákopoch svetových vojen

Roku 1914 sa pluky Francúzskej Légie zúčastnili bitky o Artois, kde utrpeli ťažké straty. Boli zreorganizované a o mesiac neskôr znova ťažko porazené pri Givenchy. Nakoniec utrpeli legionárske pluky také ťažké straty, že ich museli v septembri 1914 rozpustiť a preformovať do novej jednotky. Takto bol vytvorený RMLE (Pochodový pluk cudzineckej légie), ktorého úlohou bolo prevýšiť v boji všetky ostatné jednotky. RMLE sa zúčastnil na mnohých bitkách francúzskych bojísk a stratil tisíce vojakov. Zvlášť sa vyznamenal svojím bojovým umením v zákopoch pri Remeši, kde legionári vyčistili štyri kilometre nepriateľských línií iba puškami, bajonetmi a granátmi. Ďalším úspechom bol Verdun, kde légia uspela v misii o znovuzískanie svojich starých pozícií. Nasledovala obrana parížskeho koridoru a Légia uspela opäť, hoci s veľkým stratami.

Francúzi začali svoju ofenzívu v júli 1918 a RMLE bol opäť v prvej vlne - takmer dva týždne si legionári presekávali cestu cez Hindenburgovu líniu. Počas 2. svetovej vojny, v júni 1940, jedenásty REI (Pechotný cudzinecký pluk) takmer vyhladili pri obrane pozícií vo Verdune. Tí, ktorí prežili, sa stali zajatcami. Väčšine sa ale podarilo ujsť a znovu zasiahli do bojov. Pluk však rozpustili. Trinásta DBIE (Podbrigáda Cudzineckej légie) písala dejiny pri Narviku a Bjerviku v Nórsku, ďalší úspech prezentuje slávne víťazstvo pri Bir-Hakaim v Líbii. Légiu znova zjednotili a pokračovala vo víťazných kampaniach v Tunisku, Taliansku, Provence a Nemecku.

V roku 1940 sa Thajsko, spojenec Japonska, pokúsilo anektovať Kambodžu. Légia túto hrozbu odvrátila, ale zbytočne, pretože politickou dohodou Kambodžu odovzdali pod thajskú správu. V oblasti ostala dislokovaná len jedna jednotka - 5. REI. Ďalšími rokovaniami sa podarilo zabrániť vojne na juhu, hoci nie nadlho. Legionárov, umiestnených v garnizóne Ha Giang, čoskoro zmasakrovali a ostávajúce dva batalióny vyrazili na pochod smrti smerom k čínskej hranici. V roku 1945, ešte predtým, ako sa zvyšky 5. REI dostali do Číny, vojna skončila. Nahradila ju však ďalšia, tentoraz vojna s Ho-či Mi-nom a jeho komunistami, ktorá mala trvať ďalších deväť rokov. V nej boli zastúpené všetky pluky Légie a najslávnejšími bojiskami boli Phu Tong Hoa, Koloniálna cesta 4, a slávne Dien Bien Phu.

Dien Bien Phu

Bol to najdlhší a najtvrdší zápas francúzskych expedičných síl na Ďalekom východe. 1. BEP uskutočnil výsadok v údolí Dien Bien Phu, zabezpečil oblasť a postavil základňu. Nasledovalo 169 dní konfrontácie s Viet Minh, po ktorých prišlo 57 dní pekla. Viet Minh zaujal pozície na svahoch, obkolesujúcich pevnostný systém, a začal ostreľovanie ťažkým delostrelectvom. Zásobovanie a prísun posíl bol možný len zo vzduchu. Pristávacia dráha bola zakrátko pod kontrolou nepriateľskej protileteckej paľby.

Na pomoc prišli nielen príslušníci parajednotiek, ale k obrane tejto pozície sa dobrovoľne hlásili aj muži bez parašutistického výcviku, hoci zoskoky sa často uskutočňovali v noci. Paralelne s obliehaním Dien Bien Phu prebiehala konferencia v Ženeve. Francúzske jednotky mali záujem udržať údolie, kým nepriateľ nepožiada o prímerie. Situácia však bola neudržateľná a 8. mája padla posledná pevnosť.

Dien Bien Phu prestalo existovať. Proti 15-tisíc legionárom a príslušníkom koloniálnych plukov stálo približne 100-tisíc nepriateľov, vyzbrojených ťažkou technikou. Dvetisíc obrancov padlo, 1 500 sa stratilo v akcii, 5 800 bolo ranených. Vyše 11-tisíc vojakov sa dostalo do zajatia, z ktorého sa po štyroch mesiacoch vrátilo živých len 3 290 mužov. Bola to politická katastrofa, ktorá znamenala koniec francúzskeho koloniálneho impéria vo východne Ázii. Druhý deň po páde Dien Bien Phu požiadali francúzski vyjednávači na ženevskej konferencii o prímerie. Pre légiu sa tým vojna v Indočíne skončila.

Boj o francúzske Alžírsko

Ešte skôr, ako sa mohli legionári zotaviť z bojov, ocitli sa v Alžírsku. Tentoraz bola ich nepriateľom Armáda národného oslobodenia. Pluky Légie, ktoré mali zabezpečiť pokoj v krajine, kde žilo množstvo Francúzov, sa aktívne zúčastnili v mnohých operáciách proti rebelom a plnili si povinnosť pri ochrane hraníc. Na základe politických rokovaní medzi prezidentom De Gaullom a predstaviteľmi vzbúrencov však Alžírsko v roku 1961 získalo nezávislosť a Légiu povolali do Francúzska. Légia, ktorá vnímala Alžírsko ako svoj domov a toto rozhodnutie ako zradu, sa vzbúrila. Pokus o prevrat však nevyšiel a 1. REP (Cudzinecký parapluk) rozpustili. Od roku 1962 až po súčasnosť sú oddiely bielych anjelov umiestnené na juhu Francúzska a na Korzike, ale aj v zámorí - v Djibouti, na Madagaskare, Tahiti a Francúzskej Guayane.

Légia si získala renomé pri výkone operácií v mnohých vojnou zmietaných oblastiach. V septembri 1990 vyslali tri pluky Cudzineckej légie do oblasti Perzského zálivu. Zmocnili sa letiska Al Salman, kde sa stretli len s malým odporom. Ich ďalšou úlohou bolo zabrániť ústupu Republikánskej gardy na západ. O tejto vojne sa hovorí ako o bleskovej vojne - skončila po sto hodinách boja na zemi, pričom v nej zahynuli len traja legionári. Pod velením Organizácie spojených národov Légia udržiavala poriadok v Mogadiši a zúčastnila sa aj na konflikte v Bosne, kde zvládla viacero tajných operácií.

Pri týchto akciách vedela Francúzska légia s veľkým efektom využiť materinský jazyk svojich vojakov. V oboch oblastiach boli len ľahké straty. Charakteristika Légie za približne stosedemdesiat rokov jej existencie, sa dá vyjadriť slovami literárneho velikána Antoina de Saint Exupéryho: „Vojak nie je mužom násilia. Nosí zbraň a riskuje svoj život za chyby, ktoré nespôsobil. Neoblomne dodržiava svoje slovo až do konca, i keď vie, že bude zabudnutý."

2 rep! (bez overenia) 9.10.2009 - 15:28

2 REP mal som na mysli prizvisko lebo jeden taky co sa zacinal na P bol v 2regu tiez od zaciatku co viem. ale inak to je jedno nechcem rypat ani hadat nejake mena a "non plus" ich tu pisat! ked som tu udaval mena tak som pouzival tie legionarske dane legiou!takze nikomu som neublizil a ak to citaju aj iny legionari tak ich budu poznat. neviem ci ste si citali tie prispevky co som tu dal ale uz tam vydiet, ze co clovek, to iny nazor!!! ozaj nevies ci "kàja" prazak co bol v 2 reg a po stazi sante isiel do guyany, ci sa vratil do 2 reg? bola snim sranda. 2 REP neviem ako ty beries nasich predchodcov slovakov co boli v legii davno pred nami a robili uz v tedy dobre meno!poznas historiu zalozenia vysadkarov v legii!a ja som doslova zasol, ked som sa dozvedel ze medzi prvymi dobrovolnikmi z 3 rei ktory robili parasutisticky vycvik boli aj dvaja slovaci!!!!!!v prvej para sekcii v legii a hned dvaja slovaci!!!!a takych by sa malo hovorit a pisat!!! a z historie vidiet, ze to vsetko boli antikomunisti do smrti!

camerone (bez overenia) 10.10.2009 - 11:41

parasutisti sa osvedcili aj v Kolwezi cital som o tom... a cital som aj o tom ze v prvej svetovej vojne sme mali v legii svoju ceskoslovensku rotu volala sa Nazdar... aj Stan to spomenul v knihe

2REP (bez overenia) 11.10.2009 - 04:29

Uz viete,preco nenavidim sracov? Nasledujuce video svedci o tom!!! http://www.youtube.com/watch?v=0uPhCOm9wI8&feature=channel majo, si dobry,.si nas maskot,myslim sme vsetci radi, ale vazne: neboj, k ziadnej muzike nepojdes,a na taku komediu nemas, ani ked sa poseries, hochu...toto by bola ostuda nielen LE, ale kazdej armadyTie vrtulniky nie su nase!! To ad jedna!!!! Ako sa da zneuzit vycvik nasich jednotiek...Ten kokotenko nevidel Afghanistan ani z 10000 kilometrov.Afgos –tam sa prichadza o hlavy nasich.Ale je pravdou, ze to iste im robime aj my!!! Tvrde slova! 2REP P.S- ale toto je dzibljuuuti...buzikovia ucia buzikov, co bud v Afghanistane. No comment...

2REP (bez overenia) 11.10.2009 - 05:05

A toto je moje, odpustite mi ludia!!!! POZOR! PROPERTY OF RA. A obcas aj autenticke zabery, kde si najdete stareho chuja. http://www.youtube.com/watch?v=vLtcO0xBTmA&feature=related Moji ludia.2REP! Elita druheho REGu su jedni z nich .Sibirjaki po predkoch, ako aj ja,...tyrani ludia za komunizmu!.... a preco sa som parkrat podpisal CM? Kyril(Cyril), alebo mam iny dovod? M.je moje civilne priezvisko. Tak teraz si ma uz lahko najdes.Ale mne to nevadi. Nemam sa za co hanbit. A ak nerozumies textu v tom klipe.ver, stoji to za to nechat si ho prelozit, tie slova stojs za to!

2REP (bez overenia) 11.10.2009 - 05:28

http://www.youtube.com/watch?v=L2hvObzZt0g&NR=1 Niekedy naozaj plati: -viecej vody, menej vodky. Ohh, those Russians...Ale co by ste boli bez nich? Bez ich ropy, zemneho plynu a inych nerastnych surovin?

2 rep! (bez overenia) 11.10.2009 - 16:43

Myslel som Pavlovic 2 REP. Urcite sa nemas zaco hambit prave naopak uvazoval si niekedy napisat knihu o 89 roku a hned potom ako si siel do legie a cely tvoj parcour? Mam taky pocit ze vsetci mlady na to cakaju!Musim sa priznat ze staviscak je zatial prvy slovak co to urobil. A raz dufam ze aj u nas prestanu platit nezmyselne zakony a spravime ako slovaci tiez na slovensku Les anciens de la legion etrangere a bez strachu sa ukazeme ludom a uctime si tradicie legie rovno na slovensku u nas....ja len dufam ze raz sa tak stane!!!

2REP (bez overenia) 11.10.2009 - 23:49

ten Allija mal pravdu-chradnem! nech pride konecne zubata, aj tak ju dlho cakam...Zivot uz nema zmysel. http://www.youtube.com/watch?v=v4emayyuXkI&feature=related to je asi posledne, co som sem dal.

Majo (bez overenia) 11.10.2009 - 23:57

Páni, človek by to do vás nepovedal :D http://www.youtube.com/watch?v=KPpgB6-F1eY&feature=related

2REP (bez overenia) 12.10.2009 - 00:12

majo, bezny prijimac mladych zobakov, bolo aj bude...povysovacky v LE, tak sa !pani nezdame" Sam to robim, lebo mladych treba cvicit!

Majo (bez overenia) 12.10.2009 - 08:27

2REP - Viem viem, robil som si len srandu :) , a to iba jednno kolo sa tak robí, alebo musíš toho o veľa viac vypiť? :) Tvoj predchádzajúci príspevok. O čo ide? Sorry, ale nemám rád také reči od nikoho. Dtto od človeka, ktorého si cením, a môžem o nom povedať že je človek. To je dnes rarita. Poznám chalana čo nemá nohu, lebo ho zbili neonacisti (by som dal najradšej každému takému olovenú tabletku). Nevzdalto, minule bol na sútaži o najsexi nohy. :) Drž sa priateľko.

JAA (bez overenia) 12.10.2009 - 09:47

2rep,,co to pocujem,,ty to vzdavas???je to tazkee ,,to ti verim,,a nechaj tomu cas,,a vsetko bude o.k!!clovek tvojho kalibruu by nemal na taketo veci ani pomysliet,,nie to este take nieco vypustit z ust!!kamarat havaroval na afte,,a od pasa dolu je ochrnuty,,je to cudne,,ked si si snim chodil do posilky a teraz je na voziku,,a to mal potom este jednu havarku z rodicmaa,,tak tiez sa s nim osud zahral,,ako zo spinavou hrackouu,,viem o co ti ide ,,aj si to tu uz spomynal,,nieco ti k tomu este poviem,,ale to medzi 4ocami,,takzeee 2rep,,hou hou hou hlavu hore kaaamo!!

2REP (bez overenia) 12.10.2009 - 17:58

Priatelia moji na fore! Jedno prislovie hovori: v nudzi poznas priatelov.Aj ked sa bohuzial osobne nepozname, citim, ze tie vase slova su uprimne a zalezi vam na cloveku.JAA-dik, nepovazujem sa za ziadny „kaliber“-toujours modeste,stale skromny, ale citim, ze nemal by som sa poddavat momentalnej situacii, vcera som mal spleen, to obcas pride.Majo, neviem, cim som sa ta dotkol, ale prepac.Nic nebolo myslene v zlom.Mal som aj vypite, co sa u mna nestavalo,ale v poslednych dnoch je to casto. 2REP! mon camarade- knihu nie je problem napisat, citas mi myslienky, nad niecim takym uz dlhsie uvazujem, nech po mne aspon nieco ostane.A napisem ju urcite sam.Cest Rudkovej (Cizmarik) pamiatke, bol to super clovek.Dodo Staviscak, ktoreho tu nechcem propagovat, lebo vsetci uz viete, ze mam k nemu blizko,ma tiez problemy, lebo sa nevie zaradit do zivota a verte mi, boli to strasne, ked kamarat vam takto mizne pred ocami.V tejto zlej dobe, kedy vyhrava falos, zavist,... vies dobre sam a urcite to potvrdis, ze svojho casu bol on ten ozajstny kaliber.A aj ked ste nieco medzi sebou mali, je to vasa vec, do toho sa nepletiem.Niest so sebou tarchu spomienok a zazitkov nie je lahke...A ked ta „pivni kamarati“ stale otravuju s tym, aby si rozpraval zazitky, zunuje sa to a aj sprotivi.Potom sa chvastaju kade-tade, ze oni su ti a jedini, co ho poznaju, atd. Bojuje kazdy den sam so sebou a veru nie je to lahky boj. Neviem. 2REP!, co momentalne robis v RF, ani ma to nezaujima ( excuse moi,v dobrom)ale verim, ze sa mas dobre a urcite nie to, co napisal ten idiot Allija.Ved je plno moznosti a clovek ked nespi na vavrinoch, tak sa aj zadari.Tiez mam predstavu, co by som robil, keby som sa vratil do civilu.Ak dozijem... Nie je to o peniazoch, z dochodku vyzijem v pohode,nie som narocny, stacia mi dobre lyze a vybava, dostatok snehu, cerstvy vzduch,obcas dovolenka na oddych. A s tym klubom Les anciens de la LE na SVK je to uzasny napad.Vlada podla mna umelo drzi ten zakon v platnosti, lebo si ti idioti, co o tom rozhoduju neuvedomia, ze cim viac odbornikov (a nestoji ich to ani cent) by sa s kludom vracialo domov a mohli by posobit a pomahat tam, kde by bolo treba. A zvysovat odbornost a kredit trebars aj slovenskej armydy a inych ozbrojenych zloziek.Mozno sa boja, ze by ich museli patricne zaplatit a neostali by peniazky na kancelarske krysy na MOSR. Vsetkym vam touto cestou dakujem za povzbudive slova a slubujem, ze nesklamem.A sluby sa musia plnit, to je kredo chlapa. Mozno je to len obdobie, zlomok v zivote cloveka, ked pocity a uvedomenie si, ze je uz sam ako kol v plote, dopadaju s tarchou balvana, ktory nie a nie dat zo seba dolu.Kazdy z vas ma matku a verim, ze tie vase maminky su tie najlepsie na svete, aspon pre vas. A takto to ma byt.Aj ta moja bola slniecko, co stale svietilo a zohrievalo dusu, ked bolo najtazsie. Ale uz nie je a ja sa zatial s tym nedokazem vyrovnat.Stratil som v akciach par dobrych kamaratov, bolelo to...ale bral som to po case tak, ze boj je boj.Vedeli sme vzdy do coho ideme a ze sa to moze stat hocikomu z nas. Salut, 2REP

2REP (bez overenia) 12.10.2009 - 18:36

http://www.youtube.com/watch?v=j48GDZKZTUo&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=75O_JBfpX7I&feature=related

2REP (bez overenia) 12.10.2009 - 18:55

http://www.youtube.com/watch?v=FhF7QiwCzSo&feature=PlayList&p=48D6D812724BFD1F&playnext=1&playnext_from=PL&index=17 http://www.youtube.com/watch?v=d2xNnLZuZ0A&feature=PlayList&p=48D6D812724BFD1F&index=18 http://www.youtube.com/watch?v=bNE_I8QNdpw&feature=PlayList&p=48D6D812724BFD1F&index=19 http://www.youtube.com/watch?v=S3CRYC6Eg3c&feature=PlayList&p=48D6D812724BFD1F&index=20 http://www.youtube.com/watch?v=02X9H41MjIQ&feature=PlayList&p=48D6D812724BFD1F&index=21 http://www.youtube.com/watch?v=foapB1MXW04&feature=PlayList&p=48D6D812724BFD1F&index=22 2REP! padla tu aj otazka pohladu na situaciu pred Novembrom 1989, tak nieco k tomu.

branko (bez overenia) 12.10.2009 - 21:20

2rep,,muži ako Ty prekážky zdolávajú a neobchádzajú...nepodliehaj bezradnosti,,cesta je stale vpred a neobzerať sa dozadu,neboj nikdy nezostaneš sám,,žiaden kôl v plote,človek ako Ty má všade priatelov na ktorých sa môže spoľahnúť a obrátiť sa na nich ked bude potrebovať pomoc... dufam že tej knihy sa dočkáme :-)drž sa a hlavu hore http://www.youtube.com/watch?v=Db40S82sqic Excalibur,,,po temnote príde svetlo a muži povstanú do posledného boja,,, http://www.youtube.com/watch?v=dKLkUyVJS2I Ohňom a mečom,,dobré vidieť ešte lepšie čítať...kozáci,,bijú sa za česť a slávu...

Majo (bez overenia) 12.10.2009 - 21:26

2REP - nie o to nešlo. Nedotkol si sa ma. Len som z príspevku čo si písal že alija mal asi pravdu, o zubatej cítil strašnú melanchóliu a pesimizmus. Ale vysvetlil si to. Vieš, určite máš dôvody o ktorých vieš len ty. A ja som súdil len na základe príspevku čo je moja chyba, lebo to sa nerobí. :) Ale verím, že človek silného ducha ako si ty (čo som ťa tu už ako-tak spoznal) Má povačšine správne rozhodnutia. Nechcel som nijak zabŕdať ale ako som povedal, nepáčilo sa mi to. - nejaké dokumenty čo mi prišli zaujimavé. http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/30729535043-legie-patria-nostra/ http://video.google.com/videoplay?docid=6128019645198718700&ei=k4HTSv7wIIb0lQfXjfmGBQ&q=french+legion# http://video.google.com/videoplay?docid=6128019645198718700&ei=k4HTSv7wIIb0lQfXjfmGBQ&q=french+legion#docid=4473457483938531433 Je to pozeranie tak na 2-3 hodinky. Užite si umelecký zážitok :P

branko (bez overenia) 12.10.2009 - 21:56

http://www.youtube.com/watch?v=TzCDSlx_SXU páni niečo na kuknutie... úžasné,,zažiť na vlastnej koži také predstavenie,,,

Majo (bez overenia) 12.10.2009 - 22:08

http://www.youtube.com/watch?v=3w-BZ6dbN4I&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=3w-BZ6dbN4I&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=Hsk6kLKB7hc&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=Vm44Uy6nTAw&feature=related :laugh: :laugh:

Majo (bez overenia) 12.10.2009 - 22:35

branko - nenahnevaj sa ale tvoj výrok trochu poupravím. Písal si nepozeraj do zadu ale choď v pred. Napísal by som to inou formou. Pre všetkých- využime skúsenosti z minulosti na ktoré netreba zabúdať a priebeh v prítomnosti na tvorenie našej vlastnej budúcnosti.

Majo (bez overenia) 12.10.2009 - 23:46

Neviem o čom tam spievajú, ale páči sa mi to. :) http://www.youtube.com/watch?v=W9imy7ZQxdI&feature=related

2REP-zacina to… (bez overenia) 13.10.2009 - 00:24

http://www.youtube.com/watch?v=MJHpWPBtEwQ&feature=related bolshoje spasibo za vsjo, pustj Bog svjatyj tebja navsegda shoronjaet. Vdaka za vsetko, nech Boh svaty ta navzdy ochranuje. http://www.youtube.com/watch?v=XdLhNomQQS8&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=692xwcADYdw&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=GKPg6aAg4lE&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=BxFzIzAZCEo&feature=related Rodia sa nam tu talenty... chlapci moji, je to so mnou zle, ale nezufam.Je jedno, ci je niekto potomok kozakov, branko, majo, dakujem,LE nepotrebuje ludi bezduchych, potrebuje chlapcov inteligentnych, ako ste vy, tak nie kliky, ale rozum do hrsti! A hlavne, ucte sa francuzstinu. 2REP! kde si v pici???! Poznal si chlapa menom Vasko? Nemusim snad pisat odkial je, dufam...Mladi nas predbiehaju, ale to je dobre, snazia sa a ked pojdu, uz budu taki otrli, ze su vlastne legionari. Oni tym ziju, legionari su uz teraz, len vycvik ich caka, ale ten podla mna zvladnu prstom malickom lavej ruky.A buduje to cest SVK. Nechcem nieco omielat, tak nieco uplne od veci http://free.zoznam.sk/video/To-najzabavnejsie-od-maciek... http://www.youtube.com/watch?v=Lbpn5rQ6_rk&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=Irml2N6CC1M&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=bMfFhZAEKuE http://www.youtube.com/watch?v=AscPOozwYA8&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=BxQEJ_XPaTw&feature=related

Majo (bez overenia) 13.10.2009 - 01:57

http://www.youtube.com/watch?v=DJ4WO7fanT4 http://www.youtube.com/watch?v=tHmBX0JTulk&feature=related

Majo (bez overenia) 13.10.2009 - 15:30

http://paralegion.free.fr/avions.php K minulému príspevku som zabudol dať link. :) A tuto je link na knižku, ktorú odporúčam každému. Je tam aj dosť dlhá ukážka. Nezanedbajte to prosím a venujte čas aspoň tej ukážke. http://www.martinus.sk/?uItem=32897&uCelaUkazka=1

2 rep! (bez overenia) 13.10.2009 - 16:29

http://www.youtube.com/watch?v=HP8CfQQuHHs&feature=related zabudli tam dat ze sme spievali tiez tuto nemecku pesnisku! ono v legii je vela piesni prebratych od nemcov tu to mate! http://www.youtube.com/watch?v=xLnsRyHcwFI

branko (bez overenia) 14.10.2009 - 11:55

páni takýto výsadkový regiment by sa mi moc páčil :-) http://www.mojevideo.sk/video/2bf3/sexy_parasutistky.html

2REP (bez overenia) 16.10.2009 - 02:52

Nie ticho,hrmot je pred burkou, Majo.Ja som velmi rozhodny clovek a uvazoval som nad tou knihou uz davno.Nikoho nechcem kopirovat. Ak bude, nebude to 100 stranok, ziadna spoved... Budu aj autenticke fotky, mozno preto som teraz a davno nekonkretny, aby som sa neopakoval.A mozno pouzijem ako autor svoj vygenerovany pseudonym-Cyril Minarik tak ako napr. Spalek! Uz ma prestalo bavit pozerat Yutube a davat tam prispevky,sic dobre.Niekedy aj svoje...Spamatal som sa a idem dalej. Zastat-znamena zomierat.La Legion marche vers le front...Odteraz len fakty, alebo mlcanie. A zodpovednost v tejto faze aj za ludi, ktori nie su rozhodnuti.To je silne slovo.Salut,stary –povodny 2REP Tvrdost ducha-nadovsetko.

samarovic. (bez overenia) 16.10.2009 - 09:00

Hrmot ? Majo čo si oslepol? nevídíš tie blesky? 2REP ale toto tieto vety sa už od teba lepšie čítaju , ani keby si nad tou knihou vôbec teraz neuvažoval , som presvedčený že určite by ti táto myšlienka bleskla hlavou v civile človek ako ty to musí urobiť bolo by to správne a úspešné

Majo (bez overenia) 16.10.2009 - 09:54

Hrmot a blesky. :) To sa mi páči. Ja som v poslednej dobe trochu zaspatý. Nebol som pripravený na zimu. Prišla rýchlo. Tak pozerám len tak cez jedno očko. Telo začalo inač prerozdeľovať energiu. Ani myslieť my tak nejde ako by bolo dobré. :D A to si nerobím srandu. Ale myslel som to takým spôsobom, že sem nikto nepísal skoro posledné dni. Držte sa. 2 REP - ja si pomaly spisujem zážitky, skúsenosti a podobné záležitosti. Niečo čo by možno aj niekoho iného zaujimalo. Moje postrehy, myšlienky a filozofiu. Plánujem takto pokračovať dlho a dlho. Bude tam v podstate pocítiteľný vývoj psychiky a myšlienkových pochodov ich zložitosťou a jednoduchosťou. :D Mi nikto neverí že také niečo by som mohol dokázať spísať. Ale ja som sa do toho vrhol ako ryba do vody. Názov bude samozrejme obrazný - Odzadu a bez lásky. Je to v hĺbke myšlienky vystihnutie celej posdstaty môjho momentálneho stavu. Síce sa to určite čoskoro zmení, ale názov už tomu prischol :). Potom to nejako dám do jedného celku. A ak si to nikto neprečíta, aspoň konečne niečo dotiahnem do konca a budem mať z toho dobrý pocit. :D Ak sa podarí a budem pôsobiť v LE a ešte aj tolko koľko by som chcel, tiež tá kniha nebude o 100 stranách. Držím palce, rád si tú tvoju potom kúpim. Určite sa pri nej človek nebude nudiť. K tomu youtube, ja tam hľadám odkazy ak mám slabú chvíľku. Ešte nevie moja hlava pracovať dlhodobo v strese a som v ňom moc často. To tá škola. :D Tak treba mi niekedy prepnúť na autopilota. A to je prejav toho že pozerám, počúvam a čítam :D Utekám do školy, lebo už meškám na telesnú výchovu a tá je zo všetkého naj. Zpestrenie dňa :D Majte sa pekne.

2REP (bez overenia) 16.10.2009 - 17:28

Salut chlapi! Myšlienka napísať knihu o légii vo mne skrsla už dávnejšie,ale utvrdila sa po tom, ako zomrel Rudko Čižmárik.Tým zhasla nádej na druhý diel knihy „Patria nostra, partia ostrá“, autori Čižmárik-Staviščák, ktorého sa mnoho čitateľov, kamarátov, známych atď. dožadovalo. Dodo sám už druhý diel určite nenapíše, aj keď sa na to chystal. Má popísaných veľa vecí, ale knižne to už asi nevyjde. A pretože jedna z vlastností, ktorú má a musí mať každý legionár, nielen ja, je vedieť sa rozhodnúť, rozhodol som sa. Dám sa do toho, ale nebude to hneď pozajtra (smíích). Nechcem nič šiť horúcou ihlou( na Morave sa hovorí: „práce kvapná- hovno platná“).Ak má po človeku niečo ostať, nech to bude poriadne odvedená robota. Hoci v písaní som skôr amatér a nie profesionál. A bude to trochu náročné aj preto, lebo chcem aby vyšla aj vo francúzštine. Nech si ju môžu prečítať aj ostatní legionári-kamaráti z iných krajín.A potom je tu ešte otázka vydavateľstva, ale to sa porieši. No nepredbiehajme udalostiam... Psychicky som zase v starých koľajách, takže je to fajn. Slovenskú klávesnicu som si doniesol (ej, ako dobre... pritom to vôbec nebolo kvôli nejakej knihe), tak sa pustím do toho. Ktosi tu minule chcel po mne dávnejšie fonetiku pesničky, že si ju chce spievať. Ktorej? 4.Cie, na melódiu Priamurskich partizan vo francúzštine? Alebo Chant de 2éme REG-pieseň druhého REGu- Rien n´empeche...? Ak je to ono, a je to ešte aktuálne, napíšem, v tom nie je problém,ale musím vedieť o ktorú sa jedná.Nemám popravde čas sa hrabať v starých príspevkoch a hľadať to.Ak je to tá prvá, text som sem už určite dával. Napadlo mi aj to, že text Steppe all around_(Step da step krugom) v azbuke, ktorý som sem tiež dal, lebo je to práve textom úžasná pieseň, je hlavne tým mladším asi nanič lebo dnes sa už tuším ruština bežne neučí na školách( my sme ju mali ešte povinnú) a niektorí to nevedia možno ani len prečítať, nie to ešte preložiť do slovenčiny.Tak sa ospravedlňujem.Ale kto má záujem, pomôže si. Kedysi sa hovorilo: „-Vojak sa stará, vojak má!“, tak sa starajte (smích). 2REP! vcelku suhlasim s tým, že veľa pesničiek je prebratých od Nemcov. Dalo by sa ich menovať oveľa viac.Keby si sa opýtal les anciens, zaspievali by ti aj také, ktoré sa bežne a hlavne už dnes v LE ani nespievajú.Čo sa týka kníh o légii, rád som čitaval K.Horu, ale aj J. Šnejdárka, toho snáď ešte radšej. Povahovo mi sedel viac, Hora bol predsa len napoly Japonec.. Majo-boduješ, chlape! Ten názov je fakt pekný.Tak do toho! Potom dúfam dáš prečítať.Kuuurňa! za chvíľu bude z nás klub spisovateľov (smíííííííííííííííííííííích). A tú moju knihu si nekúpiš-dostaneš ju odo mňa aj s venovaním.A nielen ty, každý slušný človek z tohto fóra.Samozrejme, ak bude záujem. Branko –tie parašutistky sú super! Ale hlavne tu v LE my viacerí ti ďakujeme za tú našu-Na Kraľovej holi- išli nám zimomriavky po chrbte...srdečná vďaka, chlape! Samarovic- no to je dosť, že si sa konečne na fóre objavil (smích).Kde sa furt flákaš? Naháňaš ženské, že? Ale nie, žartujem. JAA-dtto. Alors mes Messieueurs (takže páni), držte sa,srdečne vás všetkých (aj tých, čo som nespomenul) zdraví 2REP

oskor pojdem (bez overenia) 16.10.2009 - 18:04

technicky:) http://www.youtube.com/watch?v=h__CdPeJoXo&feature=fvw aj song je fajn:)čitam vaše prispevky moc sa mi to lubi len tak dalej chalani:)

branko (bez overenia) 16.10.2009 - 22:26

http://beletria.wgz.cz/jen-rejt predsunutá garnizóna,,CL v detektívno humornom podaní,,mám to doma ako starý ošúchaný rodokaps,,hádam niekoho poteší,, http://beletria.wgz.cz/miloslav-svandrlik toto predstavovať netreba :-) http://maxx48.webovastranka.cz/file/820/4664_Jeno_Rejto_-_Traja_mušketieri_v_Afrike.pdf toto som dlho nevedel zohnať,,super :-) sťahujte čítajte bavte sa

2REP (bez overenia) 17.10.2009 - 04:44

Chalani, nedá mi to.Ste super a dávate fakt super námety.Hľadáte-česť vám.Ale nezabúdajte na jedno v LE je ad minimum 138-9 národností, nechodia sem len blbci.Boj a vycvik v LE je preto taký, aký je, lebo inštruktori nie sú (povačšine )kokoti.Každý niečo dá do LE.Pravda, sú aj takí, čo si to držia len pre seba a potom si založia kluby .Krav maga nie je nič nové, je to odkukané, použité. Street fight je detto.Postav sa Rusovi, ktorý 3 roky zabíjal v Ačku,mám za sebou niekoľko urezaných hláv, polámaných tiel...chcem vidieť toho frajera, čo sa mi postaví-je to psychike bojovníka.Vie zlikvidovať nepriateľa vidličkou, ak je treba,vypichnúť oči,potrhať väzivá, vythrnúť vajcia, zaraziť čeľustné vidlice do mozgu, prerušiť miechu, prstom prepichnúť čelo,zablokovať nervový systém-to je boj! My sme učení a učíme efektivite a nie afektivite! Lebo sme legionári a sme elita! Na legionára nemá v civile nikto (mám na mysli legionárov a nie dezertérov!), opakujem nikto! Pobil som sa v SRN s chlapíkmi a boli fakt dobrí, ale nestíhali ani sanitku.Ostali polámané kosti a to bolo to najmenej pre nich... Legionár udiera iba raz, načo mrhať energiou? Tvrdosť, tvrdosť, tvrdosť!

2REP (bez overenia) 17.10.2009 - 04:49

Odporúčam na čítanie: Josef Šnejdárek-Pochoduj, anebo zemři!( Marche ou creve)doslovne :pochoduj alebo zdochni!

2REP (bez overenia) 17.10.2009 - 04:52

teda pochoduj. pište kurwa už niečo o sebe.Fizlov môžeme osrať.Nech idú do prdele!

JAA (bez overenia) 17.10.2009 - 05:12

HEH,,,cafte chlapi,,pozeram,,ze sa to tuna pekne rozbehlooo ...B) pozdravujem vsetkych ..inac ja som dnes tiez neaky rozbehnuti,,,ale pohoda,,dobry vecer dneskaa,,kurvaa az mooc,,zajtra mam z jednou dohodnutee kafe,tak dufam,,ze to bude iba kafe ako kazde druhee,,lebo je faaakt dobraaaaa potvorkaaa:)))a holky to nam chlapom vedia dobre okorenit :woohoo: 2rep,,pravda pravdaa,,tvrdost a zase tvrdost,,elita je elotaa salut ..!

2REP (bez overenia) 17.10.2009 - 05:31

Nedá mi to- tohto „zasrana“ som spoznal pred 6 rokmi náhodou.Doteraz mám jeho najnovšie Discovery and other acitions darom, a on moju hlbokú úctu, je to jeden úžasný človek, odovzdaný otec rodiny, hlboko veriaci katolík, ktorý po úraze v SBNF musel skončiť činnosť,ale nevzdal sa, vedel sa zaradiť. God save you- Bear Grylls. Stojí za to si to pozrieť.Jeden z mála slušných a veľmi skromných ľudí. http://www.youtube.com/watch?v=jxvqPcS2yXY&NR=1 Look for the bear necessities, the simple bear necessities, Forget about your worries and your strife I mean the bear necessities of, mothernature's recipes Just the bear necessitieis of life!~ Where ever i wander Where ever i roam I couldn't be fonder of by big home the bees are buzzing in the trees just to make honey just for me if you look under the rocks and plants and take a glance at the fancy ants any maybe even try a few.. 'You eat ants?" "You better beleive it" "NOOOO" http://www.youtube.com/watch?v=6x6ZSpvDezc&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=2lwZ2D9iEm8&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=iFklJHDjpMI&feature=related

Majo (bez overenia) 17.10.2009 - 10:16

2 REP - Ten príspevok, kde je ten chlapík to neni zo seriálu Ultimate survival? Dokonalý seriál. Vždy ako sa dostanem domov tak to pozerám. :) Takže teraz to nevidím už 3 týždeň :D a to si ho ako spoznal osobne alebo ten seriál že si spoznal?

samarovic. (bez overenia) 17.10.2009 - 12:55

Zdravým všetkých hoväda ne ! /ale tuším už tu žiadne nejsú/ 2REP tu v BA máme asi viac možností ako chalani v iných mestách na Slovenku si myslím čo hovoríš na toto ?tvoj názor ?chcem sa tam ísť pozrieť aký budem mať s toho dojem dúfam že nebudú mať všetci krvavé ruky a ja hubu ./smíích :-)/ A nechce ísť niekto z ostatných so mnou ? Majo? ty si ďaleko od BA? ty už nepíš tolko tú knihu http://www.moderncombat.sk/

2REP (bez overenia) 17.10.2009 - 16:01

Salut hoši! Len krátko, lebo dnes mám ešte kopu vecí, ktoré musím stihnúť. Majo-áno, samozrejme, Bear Grylls je presenter v seriáli Ultimate survival (boj o prežitie).Jednotlivé diely sú uvádzané na Discovery channel.Pýtal si sa, či ho poznám osobne,alebo len z Discovery. Ale veď som uviedol, že som sa s ním spoznal pred šiestimi rokmi.Náhodou, bol na dovolenke na Francúzskej riviére, dali sme sa do reči,povedal som mu, že som legionár, tak ho to zaujalo, lebo on slúžil tiež u britských špeciálnych jednotiek,nedezertoval, mal úraz chrbtice, dosť vážne si ju poranil, takže odišiel do civilu no a potom s troškou šťastia začal toto.Opakujem-povahovo je to super chlapík, skromný, s typickým britským humorom, jeho manželka je skvelá žienka a chlapci tiež.Je veľmi vzdelaný, sčítaný, pozná prírodu, rastliny, živočíchov, atd.On behá po svete a predvádza, alebo ukazuje, ako sa dá prežiť v rôznych podmienkach.Niekde sú podmienky uprevené tak, aby to čo najlepšie prezentoval, takže s niečim mu občas pomôže aj štáb, ale to len, ak je to nutné.Nie je to superman, chlapík z mäsa a kostí a to sa mi na ňom páči najviac.Som s ním občas v kontakte. Ale nie pravidelne. Samarovic-chod tam pozrieť, jasnačka! Hovorí mi to niečo,ono všetky tie modérne systémy boja majú základy v starých bojových umeniach, už sa robia len akési varianty, aby sa niečim od seba odlíšili, lebo je to o kluboch a o prachoch. Základom sú väčšinou Aikido, Wu shu,Jiu-jitsu,Pankration, poprípade Tchuan-fa. Myslím, že na SVK sa dobre darí aj Wing-tchun,vymyslela to ženská-číňanka.Efektívny boj pre slabších ľudí, alebo drobnej postavy, ale trénovať to môže každy.Na dovolenke som si zazápasil s chlapíkom, ktorý trénuje nemeckú vetvu, tá je tvrdšia(používajú sa aj vpichy do očí, útoky na hrdlo, slabiny a pod.Bolo to celkom fajn.Ja som ho zase naučil nejaké legionárske ťahy, tak si pochvaľoval. Tých klubov je veľa, nielen v BA, ale po celom Slovensku, výborní su vraj východniari, hlavne Košičania. V BA som sa o tom bavil krátko s kamarátom, máte tam veľa tých oddielov, trénuje sa tam tuším aj Okinavské karate,atd. Veľmi veľa ale závisí od trenéra, to si zapamätaj. Pošlem niečo, čo som si doniesol na USB od toho chlapíka, čo sme zápasili na dovolenke.Dal mi nejaké prezentácie. Ale neskôr, nemám to teraz pri sebe. Ja osobne si rád zatrénujem čokoľvek, naučím sa čokoľvek (okrem Jai-do, to nemusím), mňa to baví a bude baviť do smrti.A nikdy človek nevie kedy sa mu to zíjde.Agresivity je v dnešnom svete veľmi veľa.V srdci ale stále nosím staré dobré Goju Ryu, bol to prvý bojový šport, ktorému som sa začal v mladosti venovať naplno.Samozrejme okrem akrobatického lyžovania, ale to za bojový šport nepovažujem. Ale s tými krvavými rukami a rozbitou hubou si ma dostal do rehotu, to bolo fakt trefné...máš zmysel pre humor a to je skvelé. Hoši, hoši, hovno v koši, hovorí sa na Morave...Povinnosti volajú, utekám.Tak sa majte ako chcete(smíích) a držme všetci palce JAA, dnes má tu babu na kafé, tak nech mu to vyjde. JAA-pozdravuj ju koľko sa do nej zmestí (smíích) Salut všetkým a pekný víkend. 2REP

Sampiero (bez overenia) 17.10.2009 - 21:17

Ej bistu.....hoviete si tu ani v bavlnke....by bolo dobre vam riadne sunki poprehanat otca vam nahanam))).To len same videjka a tak... ja sedim s kamosmi na pive tak reku pozrieme co noveho tam u nas...Aj by ste mohli daktori s vas napisat co v nasej vlasti noveho jesto....ale nie tie talafatky o politike.daco zaujimave....A vidim aj ze daktori sa uplne stratili asi su uz dakde v Kastli.1REC ten co sa vadil s druhim REP tahet dakde ties zmizou ......Ale ten co tu dal na kralovej holi tak potesilo chlope, merci beaucoup!!!!! Aj by som tu dau daco aj ja,ale to by mi ten admin zaraz zrusil.Dake hole baby zo srandi.Nach je daka zabava.Ale len srandujem.Tak sa majte seci a podte konecne do legii a nevipisujte po forach............

samarovic. (bez overenia) 17.10.2009 - 22:45

Hen toto čerstvo staré správy z Hovadskej BA rómska sociálna pracovníčka Litovčana okradla o telefón a asi si ju páni policajti opoznali že to je ich tovar lebo sa dávno vie že sami oni im tam robia pasákov keď jej urobili takú ochranu a že pandrláčik sa ešte o ňu potkol? vyjednávač to vybavil a chlapec ju pustil sám od seba .ževraj to bol bývalí legionár /držal som mu palce!/zatvorili ho a na druhy deň mu vybielil že neznámi páchateľ kamión. vitajte v Bratislave . http://bratislava.sme.sk/c/5038597/kamionista-drzal-v-kabine-zenu-oslobodilo-ju-policajne-komando.html

oskor pojdem (bez overenia) 18.10.2009 - 00:44

o Bearovi som vedel už dlhu dobu ,myslim o tom že služil v fl no nikdy som nevedel prečo prestal fakt velky rešpekt jemu a stalôe rad čitam novinky čo chalani pišete pači sa mi velmi aj tema-boj technika a tak podobne:) len tak dalej,mate moj obdiv:)

branko (bez overenia) 18.10.2009 - 00:58

2REP Sampiero srdečná vďaka,,som rád že táto nádherná pieseň má vo vašich srdciach miesto :-) http://www.youtube.com/watch?v=Wxy3awZZrgs&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=iaTLvS07qrY http://www.youtube.com/watch?v=GFIe68R8-tQ http://www.youtube.com/watch?v=cHE2bVkM90s&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=eTBTw3SexRI&feature=related

Pridať nový komentár