Francúzska légia

mir 14.8.2007 - 21:26

História Francúzskej légie

francuzska legia

Máloktorý bojový zbor na svete je ovenčený takým množstvom mýtov a legiend ako Francúzska cudzinecká légia. Jej členmi sú dobrovoľníci, ktorí za sebou nechali svoje sociálne aj rodinné zázemie, pričom svoje úlohy plnia s odhodlaním, nad ktorým svet žasne.

Cudzinecká légia bola založená 9. marca 1831 rozkazom Ľudovíta Filipa, kráľa Francúzska. Bol to čas politických nepokojov a tento oddiel plnil úlohu ochrancu kráľovskej moci. Väčšinu dôstojníckeho zboru tvorili veteráni Napoleonovej Grand Armee a mužstvo predstavovalo národnostne pestrú zmes, v ktorej bola zastúpená celá Európa.

V Légii sa objavili aj francúzski regrúti, ktorí sa snažili uniknúť pozornosti miestnej polície. Boli to dobrovoľníci vo veku medzi 18. a 40. rokom, s pravým alebo prijatým menom. Kráľ správne predpokladal, že platení žoldnieri nebudú pri plnení rozkazov rozmýšľať o ich príčinách alebo politickej korektnosti. Légia bola po potlačení nepokojov v Paríži okamžite zapojená do bojov o Alžírsko.

V roku 1835 však tento bojový zbor prešiel pod španielsku kontrolu. Následne sa na rovnakom princípe vytvorila druhá Légia, ktorá získala a udržala pre francúzskeho kráľa Alžírsko, ktoré sa stalo na dlhý čas jej domovom. Vo svojej africkej misii plnili legionári dôležitú úlohu - udržiavali poriadok, potláčali povstania domorodých nomádskych kmeňov a kolonizovali Severnú Afriku. Budovali cestné komunikácie na rýchle presuny, púštne pevnosti a časom tu vzniklo aj mesto Légie - Siddi bel Abbés.

Česť a odvaha

Francúzska cudzinecká légia zdedila tradície žoldnierskych vojsk, ktoré využívali francúzski králi už v stredoveku - škótskej gardy Karola VII. alebo neskôr Napoleonových poľských kopijníkov. Farbami tejto elitnej časti vojska sú zelená a červená, ktoré používali Švajčiarske gardy slúžiace trónu bielej ľalie. Znakom a symbolom zároveň je granát, z ktorého vychádza sedem plameňov, pričom dva z nich sú ohnuté smerom nadol.

Vzťahy medzi tými, ktorí rozkazy vydávajú a tými, ktorí ich plnia, sú vybudované na veľmi vyvinutom „esprit de corps", založenom na niekoľkých jednoduchých princípoch: disciplína a česť, radosť z dobre vykonanej práce a oddanosť svojej minulosti. Heslom Légie je "Honeur et Valour" - Česť a odvaha. Po vstupe do Légie nastáva veľmi tvrdá selekcia. Mnohí kandidáti nevyhovejú buď zo zdravotných alebo morálnych dôvodov.

Legionár je zriedka anjel, ale nikdy nie zločinec. Každý nový člen je dobrovoľník, ktorý chce uniknúť svojej minulosti, osobnej alebo rodinnej kríze, vo svojom sociálnom alebo politickom živote. Príkladom posledného fenoménu je masívny príliv dobrovoľníkov z Alsaska po roku 1871, zo Španielska roku 1939 a z Východnej Európy po roku 1945. Pre ostatných, ktorí sa nechcú zmieriť s limitmi strednej vrstvy, Légia znamená možnosť dobrodružného života. Všetkých jej členov spája súdržnosť, spečatená disciplínou a rešpektom k tradíciám.

Francúzska légia v krymskom konflikte

Časom sa stala Légia bojovou silou, ktorá obhajovala záujmy Francúzska aj v tých najodľahlejších končinách. Bola zapojená do Krymskej vojny 1853 - 1856, kde zohrala hlavnú úlohu pri dobývaní Sevastopoľu. Zámerom Francúzov v tomto konflikte bolo pomôcť svojmu spojencovi, tureckému sultánovi, pri získaní prístupu k prieplavu medzi Čiernym a Stredozemným morom. Po počiatočných rýchlych víťazstvách sa 1. a 2. cudzinecký pluk pokúsil o dobytie opevneného prístavu Sevastopoľ, čo vyústilo do blokády, ktorá trvala rok. Légia kvôli chorobám a zlému počasiu už nemohla dlhšie čakať a padlo rozhodnutie podniknúť frontálny útok.

Prvý pokus sa nevydaril a jednotky sa museli stiahnuť s ťažkými stratami. Pokúsili sa o to znova, s rovnakým výsledkom. Napriek tomu sa nevzdali a skúsili to po tretí raz. Sevastopoľ padol 8. septembra 1855. Ďalšími bojiskami legionárov sa stali Taliansko (1859) a Mexiko (1863 - 1867). Práve tu sa 30. apríla 1863 odohrala jedna z najslávnejších bitiek, ktorá vstúpila do dejín ako synonymum cti a odvahy.

Bitka pri Camerone

Dňa 30. apríla 1863 3. kompánia Cudzineckého regimentu zabezpečovala bezpečný presun zásob po ceste medzi Vera Cruz a Pueblom. Počas pochodu do určenej pozície jednotku prepadla takmer tisícka mexických povstalcov. Kapitán Danjou, aby získal krytie pred nepriateľskou paľbou, presunul svoje mužstvo do opustenej haciendy Camerone, ktorú minuli pred niekoľkými minútami.

Kompánia mala šesťdesiatdva legionárov a troch dôstojníkov, ktorí mali čeliť mnohonásobnej presile Mexičanov. K haciende, kde sa legionári pripravovali na obranu, prišiel posol s ponukou čestnej kapitulácie. Na streche ležal seržant poľského pôvodu, ktorý mu vojensky stručne naznačil, čo si myslí o tomto návrhu. Tak sa spustil jeden útok za druhým, všetky však boli s ťažkými stratami odrazené. Napoludnie začala legionárom dochádzať munícia, nemali jedlo ani vodu. Podvečer bolo nažive už len päť obrancov, na ktorých číhala armáda nepriateľov. V tejto beznádejnej situácii legionári nasadili bodáky a podnikli útok. Keď dvoch z nich pri napredovaní k mexickej pozícii zastrelili, zasiahol mexický plukovník.

Opätovne ponúkol kapituláciu. Legionári súhlasili pod podmienkou, že si smú ponechať svoje zbrane. Plukovník, dojatý ich odvahou, odpovedal slovami: „Mužom ako ste vy, nemôžem nič odmietnuť." Tento deň, ktorý vstúpil do dejín ako Camerone, sa každý rok pripomína vo všetkých táboroch Légie a oslavujú ho s veľkým zápalom a pýchou. V Aubagne, kde sa koná slávnostná prehliadka, nesú na čele pochodujúceho regimentu drevenú ruku kapitána Danjoua. Tento boj, ktorého meno je na každej legionárskej vlajke, ostáva symbolom misie, ktorá sa plní až do úplného konca.

V zákopoch svetových vojen

Roku 1914 sa pluky Francúzskej Légie zúčastnili bitky o Artois, kde utrpeli ťažké straty. Boli zreorganizované a o mesiac neskôr znova ťažko porazené pri Givenchy. Nakoniec utrpeli legionárske pluky také ťažké straty, že ich museli v septembri 1914 rozpustiť a preformovať do novej jednotky. Takto bol vytvorený RMLE (Pochodový pluk cudzineckej légie), ktorého úlohou bolo prevýšiť v boji všetky ostatné jednotky. RMLE sa zúčastnil na mnohých bitkách francúzskych bojísk a stratil tisíce vojakov. Zvlášť sa vyznamenal svojím bojovým umením v zákopoch pri Remeši, kde legionári vyčistili štyri kilometre nepriateľských línií iba puškami, bajonetmi a granátmi. Ďalším úspechom bol Verdun, kde légia uspela v misii o znovuzískanie svojich starých pozícií. Nasledovala obrana parížskeho koridoru a Légia uspela opäť, hoci s veľkým stratami.

Francúzi začali svoju ofenzívu v júli 1918 a RMLE bol opäť v prvej vlne - takmer dva týždne si legionári presekávali cestu cez Hindenburgovu líniu. Počas 2. svetovej vojny, v júni 1940, jedenásty REI (Pechotný cudzinecký pluk) takmer vyhladili pri obrane pozícií vo Verdune. Tí, ktorí prežili, sa stali zajatcami. Väčšine sa ale podarilo ujsť a znovu zasiahli do bojov. Pluk však rozpustili. Trinásta DBIE (Podbrigáda Cudzineckej légie) písala dejiny pri Narviku a Bjerviku v Nórsku, ďalší úspech prezentuje slávne víťazstvo pri Bir-Hakaim v Líbii. Légiu znova zjednotili a pokračovala vo víťazných kampaniach v Tunisku, Taliansku, Provence a Nemecku.

V roku 1940 sa Thajsko, spojenec Japonska, pokúsilo anektovať Kambodžu. Légia túto hrozbu odvrátila, ale zbytočne, pretože politickou dohodou Kambodžu odovzdali pod thajskú správu. V oblasti ostala dislokovaná len jedna jednotka - 5. REI. Ďalšími rokovaniami sa podarilo zabrániť vojne na juhu, hoci nie nadlho. Legionárov, umiestnených v garnizóne Ha Giang, čoskoro zmasakrovali a ostávajúce dva batalióny vyrazili na pochod smrti smerom k čínskej hranici. V roku 1945, ešte predtým, ako sa zvyšky 5. REI dostali do Číny, vojna skončila. Nahradila ju však ďalšia, tentoraz vojna s Ho-či Mi-nom a jeho komunistami, ktorá mala trvať ďalších deväť rokov. V nej boli zastúpené všetky pluky Légie a najslávnejšími bojiskami boli Phu Tong Hoa, Koloniálna cesta 4, a slávne Dien Bien Phu.

Dien Bien Phu

Bol to najdlhší a najtvrdší zápas francúzskych expedičných síl na Ďalekom východe. 1. BEP uskutočnil výsadok v údolí Dien Bien Phu, zabezpečil oblasť a postavil základňu. Nasledovalo 169 dní konfrontácie s Viet Minh, po ktorých prišlo 57 dní pekla. Viet Minh zaujal pozície na svahoch, obkolesujúcich pevnostný systém, a začal ostreľovanie ťažkým delostrelectvom. Zásobovanie a prísun posíl bol možný len zo vzduchu. Pristávacia dráha bola zakrátko pod kontrolou nepriateľskej protileteckej paľby.

Na pomoc prišli nielen príslušníci parajednotiek, ale k obrane tejto pozície sa dobrovoľne hlásili aj muži bez parašutistického výcviku, hoci zoskoky sa často uskutočňovali v noci. Paralelne s obliehaním Dien Bien Phu prebiehala konferencia v Ženeve. Francúzske jednotky mali záujem udržať údolie, kým nepriateľ nepožiada o prímerie. Situácia však bola neudržateľná a 8. mája padla posledná pevnosť.

Dien Bien Phu prestalo existovať. Proti 15-tisíc legionárom a príslušníkom koloniálnych plukov stálo približne 100-tisíc nepriateľov, vyzbrojených ťažkou technikou. Dvetisíc obrancov padlo, 1 500 sa stratilo v akcii, 5 800 bolo ranených. Vyše 11-tisíc vojakov sa dostalo do zajatia, z ktorého sa po štyroch mesiacoch vrátilo živých len 3 290 mužov. Bola to politická katastrofa, ktorá znamenala koniec francúzskeho koloniálneho impéria vo východne Ázii. Druhý deň po páde Dien Bien Phu požiadali francúzski vyjednávači na ženevskej konferencii o prímerie. Pre légiu sa tým vojna v Indočíne skončila.

Boj o francúzske Alžírsko

Ešte skôr, ako sa mohli legionári zotaviť z bojov, ocitli sa v Alžírsku. Tentoraz bola ich nepriateľom Armáda národného oslobodenia. Pluky Légie, ktoré mali zabezpečiť pokoj v krajine, kde žilo množstvo Francúzov, sa aktívne zúčastnili v mnohých operáciách proti rebelom a plnili si povinnosť pri ochrane hraníc. Na základe politických rokovaní medzi prezidentom De Gaullom a predstaviteľmi vzbúrencov však Alžírsko v roku 1961 získalo nezávislosť a Légiu povolali do Francúzska. Légia, ktorá vnímala Alžírsko ako svoj domov a toto rozhodnutie ako zradu, sa vzbúrila. Pokus o prevrat však nevyšiel a 1. REP (Cudzinecký parapluk) rozpustili. Od roku 1962 až po súčasnosť sú oddiely bielych anjelov umiestnené na juhu Francúzska a na Korzike, ale aj v zámorí - v Djibouti, na Madagaskare, Tahiti a Francúzskej Guayane.

Légia si získala renomé pri výkone operácií v mnohých vojnou zmietaných oblastiach. V septembri 1990 vyslali tri pluky Cudzineckej légie do oblasti Perzského zálivu. Zmocnili sa letiska Al Salman, kde sa stretli len s malým odporom. Ich ďalšou úlohou bolo zabrániť ústupu Republikánskej gardy na západ. O tejto vojne sa hovorí ako o bleskovej vojne - skončila po sto hodinách boja na zemi, pričom v nej zahynuli len traja legionári. Pod velením Organizácie spojených národov Légia udržiavala poriadok v Mogadiši a zúčastnila sa aj na konflikte v Bosne, kde zvládla viacero tajných operácií.

Pri týchto akciách vedela Francúzska légia s veľkým efektom využiť materinský jazyk svojich vojakov. V oboch oblastiach boli len ľahké straty. Charakteristika Légie za približne stosedemdesiat rokov jej existencie, sa dá vyjadriť slovami literárneho velikána Antoina de Saint Exupéryho: „Vojak nie je mužom násilia. Nosí zbraň a riskuje svoj život za chyby, ktoré nespôsobil. Neoblomne dodržiava svoje slovo až do konca, i keď vie, že bude zabudnutý."

1REC (bez overenia) 21.1.2009 - 14:42

Vysluhovy dochodok moezes ziskat v L.E. az po 15 rokov a jeden den. Skor to nejde. A prve 3 su tazke roky, potom je to uz podstatne lepsie, po 5 rokoch je to uz raj oproti tomu co je do 5 tich rokov sposobu zitia celkovo.

calvi (bez overenia) 21.1.2009 - 22:54

hej chuju z 1REC netrp jaky raj po 5 rokou len ............ zostane ved to poznas jak to tu chodi

1REC (bez overenia) 22.1.2009 - 01:06

Kto ti kazal ist do veznici na ostrove! Samozrejme ze po 5 tich rokov je to podstatne lepsie, o tom niet pochyb..

Chameleon (bez overenia) 26.1.2009 - 16:03

ahoj...chcel by som sa dostat do Francuzskej legie nemal by ale niekto blizsie informacie o tych z dravotnych testoch mal by tam byt asi stopercentny zdravotny stav?LEbo neviem či sa mi tam oplati chodit uz len koli alergii by ma nemuseli zobrat??Mam aj problem s očami ale ten chcem vyriešit laserovou operaciou ide hlavne o tie alergie je to velky problem?

Rocco (bez overenia) 26.1.2009 - 22:18

zdravim vsetkych vojensky orientovanych.dlho som rozmyslal nad vstupom do L.E.mam za sebou vojensku strednu skolu,takze od 14tich vojak srdcom aj dusou.vdaka rodinkarskemu,skorumpovanemu,zženštelemu sposobu vedenia slovenskej armady som odisiel pred 2rokmi.od vtedy sa nedokazem zaradit do civilneho sektoru,tak som sa def.rozhodol pre vstup.chcem ist koncom marca,tak ak ma dakto zaujem ist so mnou,tak 00420604824285.staci sms.je to ceske c.ozvem sa.

Rocco (bez overenia) 26.1.2009 - 23:00

este nieco!chodte na www.dobry.zivot.cz,tam je to uplne dopodrobna!a 1Rei nepoznas figarellu?

filip (bez overenia) 27.1.2009 - 11:30

Ludia ked mám vodičský preukaz mam ho zobrat zo sebou som počul že je to velke plus ?:ohmy:

1REC (bez overenia) 28.1.2009 - 11:13

Jasne zober si zo sebou vodicak, aspon si ho tam hned od zaciatku zopakujes.. , vysluchy na gestape su ake su, normalny pohovor, staci sa drzat od zaciatku svojho pribehu, nic nemenit, nic neprikraslovat, na nic sa nehrat, a neustale zdorazdnovat preco chces do L.E.

lolo (bez overenia) 28.1.2009 - 18:27

Ahoj 1REC Mam len dve otazky na teba :) . 1. Ked si vstupoval do legie, vedel si do ktoreho regimentu chces ist ? 2. Preco si si vybral 1.REC Dakujem ;)

1REC (bez overenia) 29.1.2009 - 08:48

Ked som vstupoval do L.E, nevedel som o L.E. skoro vobec nic, ale od zaciatku som vedel co by som resp. kam by som chcel byt zaradeny, cavaleria ..lahko obrnena technika sa mi vzdy pacila viac ako chodit po svojich.., velku ulohu pri vybere mi zohrala i poloha samostatneho miesta kde sa regiment nachadza /priamo v meste ORANGE/ , nie niekde na ostrove, ci v byvalej raketovej zakladny.. kde naokolo nieje nic.. kam by sa dalo ist po sluzbe, a neulutoval som vyber nikdy. Na vyber mate 4 mesiace, pokial nebudete rozhodny od sameho zaciatku kam by ste chceli ist, a budete pocas 4 mesiacoch pri pohovoroch s vasim velitelom menit vase predstavy, moze sa stat ze budete zaradeny hocikde. Ty ktory maju jasno od zaciatku tak su vassinou zaradeny tam kam chceli.

2.REP (bez overenia) 29.1.2009 - 15:39

Podla teba Dodo S. je teda k......t /nenadávať!!!, pozn. admin/, ked tam zotrval 15 rokov? Ty si asi Calvi na Korzike videl akurat tak na mape,alebo z pocutia ozajstnych legionarov,co za nieco stoja.Kazdy kto tu je tak vidi ake to je, na to ma oci.Samozrejme aj pravo rozhodnut sa ci skonci, alebo bude pokracovat.A ak ma pevnu volu a v hlave mozog a nie piliny a hlavne vie ,co chce dosiahnut, bez problemov predlzi le contrat na dalsich 5 rokov.To asi ty si po piatich rokoch nasral do gati.

1REC (bez overenia) 29.1.2009 - 20:48

Nielen ze sa mylis, ale aj asi nedokazes citat, treba citat aj starsie prispevky aby si bol schopny adekvatne reagovat a nie pisat bludy spojene s urazkami. Jozef Staviščák sice tam bol dlhsie ale to este neznamena nic.. Mohol by som tu menovat niekolko dalsich slovakov ktory su tam rovnako dlho ako on a dlhsie.. ich rozhodnutie. A co tak keby si pisal za seba a nie za druhych...

EBOLA (bez overenia) 1.2.2009 - 02:43

Nazdar Rocco v ktorom utvare si sluzil???? ja som len 2,5 roka na velitelstve ale taketo spravanie sa armady ma znechutilo a moj davny detsky sen byt vojakom hrdym na to ze mozem branit nasu vlast a hrdo nosit uniformu bol zadupany do zeme aroganciou a pokritetstvom slovenskych vojakov od hodnosti voj. az po hodnost plk. gst. a neviem co este som rozhodnuty este vydrzat do 5 odsluzenych rokov a potom idem prec, zhrabnem peniaze za premrhany cas a znicene ambicie, ak by ti to tento rok nevyslo tak sa mi ozvy na EBOLAv@azet.sk a v roku 2011 resp. 12 idem, nechcem riskovat, ostat v armade, ist tam a po nespravenych skuskach cakat na vojenskeho prokuratora ktory mi oznami ze na zaklade XY paragrafov idem sediet na 50 rokov.. vies o ktorych hovorim...:evil:

Captain (bez overenia) 2.2.2009 - 18:47

Priatelu, najpr by si sa mal naucit slovensku gramatiku... To nie je for, za mojou zdanlivo hlupou radou sa skryva viac nez sa zda... Uvedom si totiz, ze legia je profesionalna armada a o hlupakov uz davno nema zaujem. Ako kazda vysoko vycvicena armada ma zaujem o bystrych, inteligentnych a vytrvalych ludi... preto si ludi vybera. Preto ti odporucam najprv sa naucit co najviac doma.. (napr. zacni sa venovat trochu francuzstine), rozsir si svoje vzdelanostne obzory, nebud vymeteny, spravaj sa uz tu ako buduci profik a ked vydrzis pri tejto elementarnej ulohe, budes si isty aj sam sebou ze prejdes vyberom. A ked tam budes, potom pochopis, o com je skutocny zivot. Drzim ti palce! PS: rada do zivota...never nikomu, ver iba sam sebe! Tu je oficialna stranka: http://www.legion-etrangere.com/

1REC (bez overenia) 4.2.2009 - 11:57

Pokial mas na mysli pohovor na gestape tak z nejvacsiou pravdepodobnostou to bude viest s najakym poliakom /nemusi to byt pravidlo/ , naopak polsky uchadzat tam bude mat slovaka.. urcite tam bude niekto kto sa s tebou dohovory, ale nemusi to tak byt.. polsko-slovenka-ruska rec je bezna, urcite pohovor nebudes viest s niekym kto ti nerozumie pripadne by mu nemal kto prekladat.

book (bez overenia) 7.2.2009 - 21:42

cavte. 1REC chcem ist do legie tento rok, ale mam problem ze mam trocha krive zuby (nie velmi len dva predne zuby su trocha krive) myslis si ze to bude problem?

filip (bez overenia) 9.2.2009 - 02:45

Som počul že velký problém je ak má človek krivú chrbticu dioptrie iba do 0.5.To stou krivou chrbticou je pravda niekto tvrdý že ano niekto že nie:1Rec ty vieš ako to je?:)

book (bez overenia) 9.2.2009 - 16:02

1REC este sa chcem opytat - na akej urovni mam byt natrenovany aby som sa tam dostal? myslim kolko napr musim byt schopny zabehnut a za aky cas, alebo napr kolko sed-lahov alebo klukov musim schopny urobit aby ma neposlali domov?

mach (bez overenia) 9.2.2009 - 17:49

nazdar rocco, sa este rozhodujem. Skus sa mi ozvat na azet logan666 alebo na 00421905899450

1REC (bez overenia) 10.2.2009 - 11:35

Ofic. web stranka uz niekolko krat sem prezentovana je znama, su tam i podmienky do priatia, pokial nieje niekto vporiadku po zdravotnej stranke tam by si mal uvedomit kam vlastne ide. http://www.legion-recrute.com/cz/condition.php Zdravotny stav cloveka je jedna vec, esteticky druha, ano urcita velkost dioptrii je povolena.. kolko ma nikdy nezaujimalo, myslim ze je hlavne mat zuby v poriadku / ci niekomu bude vadit ze mas zuby krive, netusim, asi nie, ak sa niekto zle vyspi asi ano. Posudzovanei zdravotneho stavu je individualne, ak sa doktorovi nebude pozdavat tvoj stav, chrbtica a cokolvek tak pojdes domov.. Ak Vas trapi nejaky problem v zdravy tak ho urcite nepriznavajte, alergie, operacie atd. Musite sa citit v poriadku, odreniny, rozne stehy na vasom tele su vysledkom obycajnych padou bez zdravotnych nasledkou a pokial to fakt nieje nieco mimoriadne esteticky skarede /velmi/ tak nema ziadny vpliv. Pri sportovnych testoch je 3km za 12min. idealne, kliky a rozne ine cviky je dobre mat nacvicene, cim viac ich mate natrenovane, tym padom sa nemate coho obavat, sportove testy pri prijati su tym najlachsim co absolvujete.. a ak niekto zabehne 4km a vy 3 km to este neznamena ze ho musia vziat, to iste plati naopak, mozno pojdete domov vy a niekto iny kto zabehol 2,7km ostane. Hlavne ked budete vypisovat zdravotno-sportovy formular, kde sa Vas budu pytat aky ste sportovec, kolko casu spoprtu venujete, denne, tyzdenne, mesacne, kolko hodin, aky sport atd. zamyslite sa nad tym co tam uvediete. / niekto kto napise ze sportuje skoro 5 x do tyzna po 2 hodiny a zabehne x metrov pri behu 12min, bude nezaujimavy ako niekto kto sportuje max. raz za 2 tyze po 2 hodiny, nejaky futbal na dvore a zabehne tiez urcity pocet x m pri rovnakom teste behu za 12 min. Hrat sa na atletov ci Maj.. Sveta sa vam neoplati. Je vela veci co moze ovplivnit Vas vstup - priatie do L.E. Ale uz som to raz napisal .. neporadim, nebolo by to cestnne.. treba to skusit.. je to ako loteria.

book (bez overenia) 10.2.2009 - 15:03

este sa chcem opytat jednu vec. vy co ste boli v legii aj vy co sa tam len chystate - ako ste to oznamili rodine? myslim ze vase matky neboli prilis nadsene. pytam sa lebo nechcem aby moji rodicia skolabovali ked im to poviem. takze co si myslite? povedat to tyzden pred odchodom? alebo sa oplati pripravit na to ludi skor?

2.REP (bez overenia) 10.2.2009 - 15:22

Mám taký pocit,že tu o zaradení príspevkov rozhoduje administrátor, ktorý si ich asi vyberá podľa toho, kto mu je,a ako sympatický.Drzo si dovolí do mojej správy vložiť svoj text "(nenadávať-pozn. admin)", pričom som nenadával ja , ale citoval toho kto nadával, teda Calviho. Paradoxne jeho príspevok s vulgarizmami je tam doteraz a môj je pozmenený a druhý úplne vymazaný.Ten, v ktorom som 1.RECu vysvetlil, že to nepatrilo jemu, ale Calvimu a ospravedlnil sa mu. Tak čo pán ješitný administrátor-vymažeš aj tento môj príspevok? A propos-1,REC- čo keby si sa aj ty predstavil, keď si sa tak poponáhľal s písaním Dodovho mena a priezviska? On je jediný zo slovenských legionárov, ktorý sa nebojí povedať kto je a kde bol. Neoháňa sa blbými argumentami o pretrvávajúcej existencii zákona a možných postihoch zo strany štátu. Štát má prehľad o všetkých, ktorí tam boli, su aj budú.

1Rec (bez overenia) 10.2.2009 - 17:54

Na to ti mozem odpovedat asi takto.. na vsetkych uradoch kde je to potrebne velmi dobre vedia ze okrem obcianstva SK som i obcan FR. A ze stat ma prehlad to mi je jasne a ani to nepopieram. A neohanam potrebou zmeny zakona ci jeho vykladu a ani som sa neohanal, a na druhu stanu nepotrebujem ani o tom verejne hovorit , pripadne sa chvalit, plnit nezmyselnostami TV program ci noviny. /On je jediný zo slovenských legionárov, ktorý sa nebojí povedať kto je a kde bol/ Ked som videl niekde v televizii tu reportaz snim o L.E. a ostatnych.. mam na taketo veci uplne iny nazor, na moj vkus to s vlozkou frajerstva, velkych slov. Ale beriem, kazdy ma iny nazor pohlad. A na okraj.. priblizne par rokov pred odvysielanim tejto reportaze sa vedelo o mne kde som sa narodil ze kde som, co a kde.. A i kde sa naslo par kompetentnych ludi co sa zaoberaju porusenim zakonov, nemali chut mi vytahovat na oci nejaku tresnopravnu zodpovednost. /dokazovanie by bolo asi neslo, a bez podpory FR a ich vyjadrenia uplne zbitocne zacinat/ Poviem to este takto.. napriek tomu ze som L.E. cas, momenty, zazitky a kompletne vsetko hrdy, a stastny ze som mal tu moznost tam byt.. nemal som poptrebu o tom niekde rozpravat, a drviva vacsina ludi z mojho okolia co ma spoznali sa to nedozvedela odomna. unavuju ma uz otazky na L.E. ako tam bolo.. kde.. atd. Momenty stravene tam sa opisat slovamy nedaju a ak ano skor vam skoro nik neveri a nemam zapotrebu vyzerat osoba co sa chvali, myslim kto tam bol dakaze pochopit. Treba raz zazit ako x,y,z krat o tom pocut. A uz ked si poukazal na ten zakon a snim spojeny tresny cin. I ty ludia ktory sa tym to zaoberaju dokazali pochopit, ze som clovek ktory sa tak rozhodol, len koli tomu ze som nevidel ziadne vychodisko ine v mojom zivote. Bez penazi, bez prace, problemy v stahoch v rodine, ak nezarabas pre niekoho sa len flakas a si.. mohol somi ostat na Sk a kradnut, lupit pripadne nejak inak si zadovazit potrebnu materialnu stranku zivota.. a myslim ked to zopar takto podas, tazko sa na teba budu divat ako na zlocinca. L.E. ma nezmenila na zlocinca, vraha.. hrdinu.. ktory musi vsade ukazat nieco. Naopak dusevne , mentalne som vyrovnanejsi ako ked som tam siel. Moj nazor.. a urcite ho nebude zdialat kazdy.. zaroven ani Ja nebudem mozno suhlasit s tym Vasim ale ani vam ho kritizovat.

filip (bez overenia) 11.2.2009 - 14:39

1.REC ešte poslednú otázku ak ti to nevadí.Mám vodičák,zváračský preukaz,a papiere na VZV.Mám 20 rokov možu tieto papiere mi pomoct pri vstupe do Legie za prípadnú odpoved dakujem.

2.REP (bez overenia) 11.2.2009 - 15:30

1.REC-ťažko sa s tebou komunikuje, lebo si vzťahovačný.Veď ja som nemyslel priamo teba.Tak čo sa hneď ohradzuješ.To, že máš aj FR občianstvo,viem, nemusíš sa však predstavovať, ak to nepovažuješ za vhodné.Rešpektujem to a už vôbec ti nedávam za vzor Doda.Na margo tej repotráže v Črepinách JOJ-16.4.2007-pod názvom Cudzinecká légia(Archív TV JOJ)-myslím, že tam netrepal, naopak.Mal by si si ale prečítať jeho knihu-Patria nostra, partia ostrá.Možno zmeníš názor. A keby si toho človeka poznal tak ako ja,a poznal jeho život,ten predchádzajúci,aj ten v L.E., kde ho zradili paradoxne najviac svoji, teda Slováci,možno by si zmenil názor a nepripadalo by ti to ako frajerina.Existuje aj niekoľko článkových reportáží s ním, ktoré sú oveľa lepšie, ako tá v JOJ-ke.Tam si tú dramatičnosť urobí režisér podľa svojho.A generál P. povolí, či skôr nepovolí súťaž-výzvu len preto, že vie, vopred, ako by to dopadlo, teda fiaskom pre kukláčov. Ja sa tiež nepohoršujem nad tým, ako sa tu chalani čo chcú ísť do LE, zmieňujú o tom, že maju krivé zuby, koľko zhybov musia vedieť urobiť,kolkatky dioptrie sú v norme, a podobné hlúposti.Skôr sa nad tým pousmievam.Pripadá mi to detinské.Ale to je ich vizitka.Nechcem nikoho citovať, ale do légie fakt musí isť chlap, to je aj môj názor.Légia chlapa z rozmaznaného samoľúbeho buzerantika neurobí.

book (bez overenia) 12.2.2009 - 10:56

2. REP celkom som nepochopil co si tym chcel povedat. co sa ti zda na tom detinske ked sa niekto pyta na podmienky?. ked hovoris ze do legie musi ist chlap - co myslis pod tym chlap? mne sa skor zda ze LE z teba urobi chlapa. ked si ty siel do LE, aky si bol chlap? zaujima ma tvoj nazor. mimochodom chcem sa vas este na nieco opytat. ked vstupim do LE musim si platit u nas povinne zdravotne poistenie (myslim tak ze niekto ho za mna bude platit a ja mu budem posielat peniaze) alebo sa to da nejako legalne obist - ze sa odhlasim z verejneho zdravotneho poistenia alebo take daco. vie niekto poradit???

1REC (bez overenia) 12.2.2009 - 11:30

Odhlasis na na Slovensku, ked sa budes vraciat a mat potrebu byt poisteny.. doniesies potvrdenia z FR ze si tam platil zdravotne prispevky. Ale nik ty nebrani ich platit aj na SK z vlastneho vrecka..

2REP (bez overenia) 13.2.2009 - 13:44

Salut Book.Detinske sa mi zdaju tie otazky o krivych zubox apod.Ved ak ich nema ako tapir,alebo kralik tak o nic nejde.Beztak mu ich po case vybiju a bude mat nove a take ake chce. Na otazku toho chlapa-je jedno, aky som tam isiel ja, ale urcite psychicky vyzrely na to, aby som si plne uvedomoval, co ma tam caka,ake to bude mat nasledky v mojom dalsom zivote aj ked o mnohych som netusil.Jasne,ze vela veci predvidat nemozes,ale ak sa na to pripravis zodpovedne,nesklames tam sam seba.Zaklad nie je fyzicka kondicka, ale zdrava psychika.Drbosi co tam idu za dobrodruzstvom sa najcastejsie stavaju dezertermi a potom ked sa vratia pod mamickinu suknu, pisu clanky,aki boli hrdinovia.Chlap,ktory sa v civile neboji postavit pred problem a riesi ho, neuhyba, nespekuluje,je priamy,v LE uspeje.Rozmaznani chronicki buzeranti s krivymi charaktermi a nie zubami, si myslia, ze tam z nich zmyju to zbabelstvo a pokrytectvo a bude si ich kazdy vazit.Ale mylia sa.Preto, ked to zistia, dezertuju.A ostanu rovnaki nadalej.Vacsinou tam uspeju chlapi, co mali v civile tvrdy zivot, ktory sa s nimi nemaznal, museli sa spoliehat len na seba,veria si, v svoje schopnosti, volu...V LE sa mozu zdokonalit vo vela veciach, v strelbe,boji muza proti muzovi, ved podmienky na to su,ale boj sameho nad sebou im nikto za nich nevyhra a povacsine to je ten najtazsi boj.Kazdy je individualny, niekto je tvrdy od prirody,odolny vdaka predchadzajucim okolnostiam v zivote a je jedno, ci je Slovak, Rus,Rumun,Kanadan,Tahitan. Inak dostal som sa k tomu dokumentu na STV 2.-Legionari.Tak niektorym, co tam ucinkovali by som s radostou nechal prerazit koleno kladivom, ako to bolo v LE kedysi.A ten Pinoccio z 1.RECu, co tam vystavoval na obdiv svoje metale a odznaky by sa mal zasit do mysacej diery za to co tam trepal.Samozrejme,ze viem ,kto to je, preto to tu pisem.Ten dokument jasne posluzil niekomu a niecomu a bystry clovek pride na to, co mam na mysli.

2.REP (bez overenia) 13.2.2009 - 13:54

Book-Co sa tyka toho poistenia-lepsie je najst si zodpovednu,doveryhodnu osobu, ktora to isty cas v SR za teba plati, lebo ak ta nezoberu, a vratis sa po vyradovackach domov, nic nestratis,poistenie pokracuje dalej.Ak prejdes sitami a podpises contract, po case sa odhlasis z poistenia v SR a posles na poistovnu kopiu documentu z LE.Original si nechaj pre pripadne problemy.Pretoze slovenski uradnici su buzeranti buzerantov a moze sa ti stat, ze ta budu roky viest ako neplatica aj ked sa odhlasis a daju na teba exekuciu alebo ine svinstvo.Su to pijavice, paraziti pracujuceho naroda, neproduktivni ludia, tak slusnost a logiku u nich nehladaj.

filip (bez overenia) 13.2.2009 - 14:04

2.REP môžem sa ta spítat ako to je stimi papiermi ked mám VZV aj vodičák a zváračský preukaz pomôžemi to mám si to zobrat zo sebou.Za odpoved dakujem.

2.REP (bez overenia) 13.2.2009 - 14:47

Salut Filip.Nedakuj.Co sa tyka des documents-vodicak urcite si ho zober.jasne,ze ta preskusaju-podla toho ake skupiny mas, ale vzdy je to vyhoda.Ten zvaracsky preukaz-pokial chces sluzit v compagnie de maintenance, teda pri udrzbe, pri technike a tak, zide sa ti.Inak len za okolnosti, kedy by si to vyzadovala mimoriadna situacia a bol by si jediny co vie zvarat.Ale zober si ho, doma ti bude aj tak na hovno.Z tych technickych veci je vediet co najviac vyhoda.moze to zo zaciatku aj niekto zneuzit,takze nie vsetko, co ovladas hned vytrubuj,hlavne nie tomu, kto nema tvoju doveru.Nechaj si to v zalohe a ked pride cas, moze to byt tvoja vyhoda.Co je v preukazoch a osvedceniach, za to sa nemas co hanbit, ved je to tvoja zrucnost a na tu mas byt predsa hrdy a nie ju skryvat.

trigo (bez overenia) 13.2.2009 - 15:30

Ci marisku ta som videl toten dokument na dvojke.No ta toti dvojo chujare co su teraz v slovenskej armade sebe naj ksichti daju do zumpi a ne do televizora.Bo to oni su dezerteri.Nevitrimali v legiji ta tu sebe teraz valaju sunki jak hrdinove.Sralove su to,nakopac ich do tych glov glupich.Sraci jedni.V legiji bud vitrimem do dochodku a potem si uzivam,abo atm nelezem a kec zdupkam ta sup do teplucka v OS SR.Hnus!

jaa (bez overenia) 13.2.2009 - 17:48

2.rep-,,mas dobry pohlad na vec,,asi tak ako jaa,,ale urcite viacej skusenosti ,,tak vies presne ,o com rozpravas,,chcem sa ta opytat na to gestapo??!podla mna je najlepsie byt sam sebou od sameho zaciatku,,lebo vazne oni si ta vyskusaju s kazdej stranky,,hm??

1REC (bez overenia) 13.2.2009 - 18:43

Ta milá osoba ktorá dezertovala po prvej misii v tej reportáži a bola v pozadí a v popredí mal medaile, už keď pretŕčal tam odznak 1 escadrony z 1 RECu tak mohol i pretŕčať odznak na berete z 1 RECu a nie žltý odznak z Le 1er Régiment étranger nech to ma i nejakú dôveryhodnosť. Najlepší bol i tak ten slovak-madar to sa ako dlho učil čo ma povedať.. to si mohli už aj niekoho dôveryhodnejšieho nájsť, ale to je normálne bolo to zostrihane a vytiahnuté z i neho ..

book (bez overenia) 13.2.2009 - 19:16

ten dokument na dvojke som videl uz treti krat. 1.REC 2.Rep - vy co ste tam boli a viete ake je to skuste napisat co tam bolo nepravdy, alebo co tam bolo zle povedane? aby sme si mi co sme tam neboli a chceme tam ist vedeli urobit lepsiu predstavu o tom ako to tam vyzera - aby sme neverili somarinam. vdaka

book (bez overenia) 13.2.2009 - 19:22

este jedna otazocka. aka je sanca ze ked ma zoberu do LE tak sa dostanem do 2.REP ? ze vraj tam idu len najlepsi. (neviem co to "najlepsi" znamena takze neviem ci budem patrit k najlepsim zaujemcom alebo k najhorsim) mimochodom ked uz hovorim o tych najlepsich, som pocul od niektorych ktori tam isli, boli namakani jak hovado aj zdravotne v poriadku (a samozrejme aj psychicky) a ze nepresli - dali im paprier ze uz nikdy viac. a naopak v tej istej skupine s nimi boli fyzicky ovela slabsi a ich si vybrali.

filip (bez overenia) 13.2.2009 - 19:48

2.REP ale ked preukážem že mám zváračský preukaz tak to ihned neznamená že ma budú tlačit ktomu aby som to vykonával v legii.

book (bez overenia) 13.2.2009 - 19:48

2.Rep podla teba aky by mal byt ten spravny motiv ist do legie - pisal si ze ti co tam idu za dobrodruzstvom sa najcastejsie stavaju dezertermi. aky by mal byt podla teba ten spravny motiv na cestu do LE. (to preto sa pytam aby som zistil ci ja mam spravny motiv. teda ja som rozhodnuty a chcem to skusit, ale chcem poznat aj nazor ludi ktori vedia o com to je. lebo pochopitelne kedze som este nebol v LE tak neviem co vsetko to obnasa - okrem tvrdej driny. a na tu som pripraveny) vdaka za odpoved

book (bez overenia) 13.2.2009 - 19:51

chlapi este vas co ste tam boli sa chcem spytat. ked porovnate LE s OS SR alebo napr. s US Armed Forces. aky je rozdiel? da sa o legionaroch naozaj povedat ze su najlepsi? plati teraz o legionaroch to co platilo v casoch Cameronu alebo Dien Bien Phu?

Rocco (bez overenia) 13.2.2009 - 21:26

Take detinske otazky...sa necudujte,ze vam neodpovedaju,ved je to trapne...nech to kazdy kto chce skusi a bude vediet co a jak!neda sa to ani citat,nechapem jak take hluposti mozu niekoho napadat.a tie gramaticke chyby..strasne

filip (bez overenia) 13.2.2009 - 21:34

rocco ja som určite nemal detinskú otázku ohladom papierov a vodičáku takže to sa mi nezdá detinské.

Pridať nový komentár